ČR: Analýza fungování sazby spotřební daně z pohonných hmot. Turecké nebo řecké hospodářství?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČR: Analýza fungování sazby spotřební daně z pohonných hmot. Turecké nebo řecké hospodářství?"

Transkript

1 Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE prosinec 2011 / ročník 12 Vánoce, Vánoce přicházejí šťastné a veselé jsou se závěrem starého a počátkem nového roku dobou rodinné pohody, čtení, rozjímání a sportování. Užijte si je a nenechte se vtáhnout do řešení hlavolamu: Půjčit nepůjčit. Staré mongolské přísloví praví: Nepůjčit, krátká nepříjemnost, půjčit dlouhá nenávist. Přeji Vám, abyste v roce 2012 s lehkostí překonávali malé nepříjemnosti a měli čas se radovat I z malých úspěchů, včetně těch, které se zdaří ve sféře individuální svobody a ochrany soukromí. předseda akademické rady Liberálního institutu Turecké nebo řecké hospodářství? Tureckým hospodářstvím si představujeme zlodějnu, neúspornost a zaostalost. V Německu se hospodářskému rozvratu, plýtvání a desorganizaci říká polské hospodářství. Odpovídají tyto zažité pojmy, která jsou u nás a v Německu srozumitelnými synonymy pro špatně fungující hospodářství, dnešní realitě? Polsko je nejdynamičtější ekonomikou středoevropského regionu, která úspěšně konverguje s ekonomikami vyspělých evropských zemí. Pojem polské hospodářství už dávno ztratil svůj pejorativní obsah z minulosti. V Turecku je to podobné. Z istanbulského letiště pravidelná autobusová linka zaveze cizince bezpečně a levně do centra. Řidič nebo strážci pořádku ochotně poradí další cestu. Ubytovací a stravovací zařízení jsou na slušné úrovni s vlídnými cenami. V šestnáctimilionovém Istanbulu vládne řád, pořádek a čistota a po setmění je bezpečno. V posledních 20 letech byl ekonomický růst v Turecku značně kolísavý. Téměř 10% růst v jednom roce byl následován obdobným poklesem v následujícím roce, nicméně na evropské poměry vykazovala turecká ekonomika vysoká tempa růstu, která byla přerušena v roce V roce 2010 HDP Turecka opět rostl 9% ročním tempem. Řecká ekonomika, která od roku 2000 rostla rychleji než byl průměr EU, od roku 2009 zaznamenává hospodářský pokles. Nezaměstnanost je od minulého roku v Řecku vyšší než v Turecku. Dlouhodobým problémem tureckého hospodářství byla poměrně vysoká míra inflace. Až v roce 2004 se turecké centrální bance podařilo snížit inflaci na jednocifernou hodnotu a od té doby dále klesá. V roce 2010 byla roční míra inflace 6,3%. Produktivita práce rostla v posledním desetiletí v Turecku podstatně rychleji než v Řecku. Zatímco turecké veřejné finance s dluhem dosahujícím 45% HDP lze v evropských poměrech pokládat za konsolidované, Řecko s dluhem dosahujícím 180% svého HDP by už vloni (pokračování na straně 2) ČR: Analýza fungování sazby spotřební daně z pohonných hmot Aleš Rod Úvod do problematiky Krize. Slovo, které se na nás ze zpráv, novin, billboardů, úst politiků, analytiků, komentátorů valí nepřetržitě již tři roky. Začalo to ve finančním sektoru (finanční krize), která se přelila do hospodářství (hospodářská krize), což v plné míře obnažilo kritický stav veřejných financí členských států Eurozóny, respektive Evropské unie. A protože vše souvisí se vším, existuje velké riziko, že se současná dluhová krize a všudypřítomná nejistota opět podlomí křehké ekonomické oživení a ekonomiky světa se budou potýkat s další hospodářskou recesí. Nelehkým rozpočtovým časům se vlády v jednotlivých státech snaží čelit různě. U těch, které mají vysoký podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích (mezi které patří i Česká republika 1 ), vyvstala vyjma pokusů o úspory a škrty i silná potřeba nahradit klesající daňové příjmy přímo navázané na ekonomickou aktivitu. Přesně to se stalo v České republice. Úřednická vláda vedená premiérem Janem Fischerem se v rámci úsporného balíčku na podzim 2009 zaměřila i na nepřímé daně, u kterých předpokládala nižší citlivost na hospodářský vývoj, tudíž vysokou výtěžnost i v letech s pomalejším hospodářským růstem, a shodla se mimo jiné na změně sazeb spotřebních daní u motorové nafty a benzinu. A je to právě současná neutěšená fiskální situace, charakteristická hledáním každé pro rozpočet využitelné koruny, která nás vrací zpátky k výše jmenovanému daňovému opatření a nutí se ptát bylo zvýšení sazeb z pohledu efektivní? Vývoj sazeb spotřební daně Zmíněná daňová úprava zákona o spotřebních daních s účinností od 1. ledna 2010 zvýšila sazbu daně o 1 Kč na litr u středních olejů a těžkých plynových olejů z 9,95 Kč/litr na 10,95 Kč/litr i u motorových benzinů, ostatních benzinů a leteckých pohonných hmot benzinového typu z 11,84 Kč/litr na 12,84 Kč/litr. Tato úprava, spolu se zvýšením DPH o jeden procentní bod na 20 %, se značně dotkla mezinárodní konkurenceschopnosti tuzemských cen pohonných hmot, jelikož daň tvoří velmi podstatnou složku finálních cen pro spotřebitele. Tabulka č. 1 ukazuje stav sazeb spotřební daně z motorové nafty a benzinu k 1. lednu Stav k Nafta Benzin ČR 413,63 485,02 Slovensko 481,00 514,00 Polsko 313,80 403,95 Rakousko 385,93 484,68 Německo 470,00 654,00 Maďarsko 360,00 443,75 Tabulka č. 1: Historické sazby spotřební daně z motorové nafty a benzinu k Zdroj dat: Oil Bulletin Prices History, stav v EUR na 1000 litrů, přepočteno kurzem k (pokračování na straně 2) Spustili jsme pro Vás webové stránky Den daňové svobody, na kterých naleznete přehledné informace o tomto projektu Liberálního institutu s dvanáctiletou historií. www. dendanovesvobody.cz

2 Turecké nebo řecké hospodářství? (pokračování ze strany 1) zbankrotovalo, kdyby nepožádalo mezinárodní finanční instituce o pomoc, resp. o ochranu před svými věřiteli. Je zřejmé, že v současnosti už obsah pojmu turecké hospodářství odpovídající drancování spíše než budování a rozkvětu, který se v našem slovníku usídlil po mnohasetletém období rozpínavosti Osmanské říše v Evropě, pozbyl platnosti. Řecká ekonomika se oproti turecké může pyšnit podstatně nižší mírou inflace. Jednociferné hodnoty dosáhla už v roce 1995 hnána k monetární disciplíně vidinou členství v budoucí eurozóně. Dosažení tohoto cíle jednorázovým splněním maastrichtských kritérií, jichž Řecko dosáhlo spíše kreativním účetnictvím a flexibilní statistikou než skutečným ekonomickým výkonem a fiskální disciplínou, se ukazuje být Pyrrhovým vítězstvím. Řecko na rozdíl od Turecka nemůže pracovat s vlastní měnou ve jménu zachování své konkurenceschopnosti a ekonomického růstu, jak nyní činí Turecko s tureckou lirou, aby snížilo svůj obchodní deficit a obnovilo svou vnější ekonomickou rovnováhu. V Řecku je nepořádek a Řekové dlouhodobě žijí nad možnosti dané vlastním ekonomickým výkonem. V Řecku neexistuje komplexní katastr nemovitostí, starobní důchod pobírají lidé často dlouho po smrti, občané se masově vyhýbají placení daní a stávkují více než evropští šampioni v této oblasti - Francouzi Přitom v chudém zemědělském kraji Thesalie jezdí více luxusních vozů Porsche Cayenne v přepočtu na obyvatele než v Londýně či New Yorku. Nebo vrátný v řecké státní společnosti Hellenic Petroleum pobírá pravidelně měsíčně v přepočtu 182 tisíc korun, což je více než vrátní v Německu či Nizozemí, kteří pracují v roce o 30 dní více. Je zřejmé, že pro drancování v Evropě je dnes daleko příhodnějším pojmem Řecké hospodářství. je předsedou akademické rady Liberálního institutu a členem NERVu ČR: Analýza fungování sazby spotřební daně z pohonných hmot (pokračování ze strany 1) Vzápětí po opatření České republiky upravili sazbu spotřební daně z motorové nafty na Slovensku, a to velmi radikálně směrem dolů na 368 eur/1000 litrů s účinností od , čímž se regionální pozice České republiky jakožto oblasti pro tankování nafty (a tudíž oblasti pro placení spotřební daně) ještě více propadla. V tomto ohledu nesmíme opomenout ani měnový kurz, jelikož posilování české koruny vzhledem k euru po celý rok zvyšovalo cenové náklady eurem platícím spotřebitelům, jak dokládá následující graf č. 1. Aktuální vývoj sazeb spotřebních daní vázajících se k pohonným hmotám je samozřejmě ovlivňován jak efekty plynoucími z fluktuace eurových měnových kurzů u států, které své sazby stanovují v národních měnách, tak legislativními změnami sazeb daně. K těm nejpodstatnějším z pohledu států relevantních pro ČR patří následující: V Rakousku došlo od k navýšení sazby spotřební daně z motorové nafty o 50 eur/1000 litrů na 436,18 eur, v dubnu pak na 436,54 eur. U motorového benzinu adekvátně (od ,09 eur/1000 litrů, od na 525,42 eur). Na Slovensku došlo ke změně od navýšila se spotřební daň z důvodu dodanění biosložky v motorové naftě, tj. zvýšení o 18,40 EUR/1000 litrů, současně od musí prodávající zaplatit příspěvek na Státní hmotné rezervy ve výši 16,23 eur/1000 litrů, celkové zvýšení o 34,63 eur/1000 litrů. Od se pak zvýšila hodnota poplatku na Státní hmotné rezervy z 16,23 eur/1000 litrů na hodnotu 19,65 eur/1000 litrů, tj. zvýšení o 3,42 eur/1000 litrů. Graf č. 1 Vývoj kurzu eurokoruna v průběhu roku Zdroj dat: Eurostat. Graf č. 2 Sazby spotřební daně z benzinu ve státech EU. Zdroj dat: EU Oil Bulletin. 1 Jde o výdaje určené ze zákona, kterým se je velmi těžké vyhnout; v České republice tvoří cca 80 % všech výdajů. 2 Výsledky celního a daňového řízení / 2

3 POKRAČOVÁNÍ ČR: ANALÝZA FUNGOVÁNÍ SAZBY SPOTŘEBNÍ DANĚ Z POHONNÝCH HMOT Maďarsko: zvýšení sazby v Maďarsku bylo kompenzováno vždy v plné výši zvýšením vratky spotřební daně profesionálním dopravcům. Zvýšení na ft./1000 litrů od Polsko: Zvýšení sazeb daně o 6 zlotých na 1000 litrů u motorové nafty (1288 zl./1000 litrů) a o 2 zloté na 1000 litrů u benzinu (1660 zl./1000 litrů). Aktuálně má Česká republika u benzinu 15. nejvyšší sazbu SpD. Z relevantních zemí je u nás nižší než v Německu, na Slovensku a v Rakousku (viz graf č. 2). Co se motorové nafty týče, Česká republika je zemí s šestou nevyšší spotřební daní (vlivem kurzového rozdílu depreciace CZK se meziročně snížila daňová zátěž pro spotřebitele platícími eurem o cca 6 eur / 1000 litrů). Z relevantních států zaplatí spotřebitelé vyšší SpD z motorové nafty pouze v Německu. Přehled je patrný z následujícího obrázku (graf č. 3). byla v roce 2010 pouze 81,4 miliardy Kč. Jak dokládá tabulka č. 2, predikce ministerstva financí byla v roce 2010 naplněna pouze z 91,8 procent, což v absolutním vyjádření představuje chybu odhadu ve výši 7,2 miliardy Kč. Jak je možné? Snížila se snad o tolik spotřeba pohonných hmot oproti předpokladům? Nikoliv. Odpovědi je nutné hledat na trhu, a sice ve spotřebním chování ekonomických subjektů. Ačkoliv jsou produkty zatížené spotřební daní charakteristické tzv. neelastickou poptávkou (tj. při zvýšení ceny produktu o 10 % klesne spotřeba o méně než 10 %) a ačkoliv teorie říká, že zdaňovat takové produkty přináší vysokou daňovou výtěžnost, neplatí to doslova. NEELASTICKÁ JE TOTIŽ POPTÁVKA PO PRODUKTU JAKO TAKOVÉM, NIKOLIV POPTÁVKA PO PRODUKTU NA ÚZEMÍ DANÉHO STÁTU. Stát sice může spotřebu výrobků zdanit, ale nemůže nikoho donutit, aby tyto produkty spotřebovával výhradně na území daného státu a platil zde daň. V praxi jsme svědky přesunů a) Benzin V následující tabulce (č.3) je znázorněn vývoj předepsané spotřební daně z benzinu v roce 2010 a srovnání předpisů s lety 2009 a Data celní správy ukazují, že předepsaná daň ze spotřeby benzinu loni v jednotlivých měsících průměrně poklesla o 3,33 % ve srovnání s rokem 2009 ao4,33 % ve srovnání s rokem Celoroční předepsaná spotřební daň z benzinu používaného jako pohonná hmota se snížila v porovnání s rokem 2008 i s rokem Tabulka č. 3 Předpis BENZIN (2010) Podobný vývoj je sledovatelný i v roce 2011 (tabulka č. 4). Vyměřená spotřební daň z benzinu se v prvním pololetí roku 2011 snížila o 2,64 % ve srovnání se shodným obdobím roku 2010, o 3,57 % ve srovnání s rokem 2009 aocelých 9 procent ve srovnání s rokem Tabulka č. 4 Předpis BENZIN (2011) Graf č. 3 Sazby spotřební daně z motorové nafty v státech EU. Zdroj dat: EU Oil Bulletin. Dopady vyšší SpD v České republice Vláda v roce 2009 předpokládala, že se zvýšením zdanění komodit s neelastickou poptávkou (nafta, benzin) rapidně zvednou příjmy státní pokladny. V oficiálních materiálech Celní správy MF ČR 2 stojí, že předpokládané příjmy ze spotřební daně z minerálních olejů za rok 2010 měly dosáhnout 88,6 miliardy Kč. Optimistická očekávání státních institucí se však nenaplnila. Skutečná výše příjmů spotřební daně tankování za hranice ČR, a to zejména u silničních dopravců, kteří spotřebovávají cca 60 % objemu nafty. Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé komodity. Vývoj předpisu spotřební daně z prvního pololetí roku 2011 dokládá, že se navzdory nárůstu sazbám SpD od nedaří dosáhnout očekávaného zvýšení předpisu, a to jak vzhledem k předpokladům MF, tak ve srovnání s předkrizovým rokem Tabulka č. 2 Očekávané a skutečné výnosy spotřebních daní z minerálních olejů: Rok Očekávané výnosy Skutečné výnosy Očekávání vs. Skutečnost Absolutně Očekávání vs. Skutečnost Relativně Růst reálného HDP (y/y) ,9 75,4-7,5 111,0 % 6,8 % ,8 76,6 3,2 96,0 % 7,0 % ,1 80,8 0,3 99,6 % 5,7 % ,9 82,1-0,2 100,2 % 3,1 % ,6 79,5 7,1 91,8 % -4,7 % ,6 81,4 7,2 91,9 % 2,7 % Údaje jsou v mld. Kč, v posledním sloupci index očekávání vs. skutečnost., ČSÚ b) Nafta U motorové nafty došlo po zvýšení sazby v roce 2010 k nárůstu předepsané daně ve srovnání s předchozím rokem 2009, a sice o 3,44 procenta (průměrná měsíční změna +3,46 %). Oproti roku 2008 však v loňském roce došlo k poklesu předepsané daně, a sice o 0,91 % (průměrná měsíční změna záporných 1,02 %, viz tabulka č. 5). Tabulka č. 5 Předpis NAFTA (2010) / 3

4 POKRAČOVÁNÍ ČR: ANALÝZA FUNGOVÁNÍ SAZBY SPOTŘEBNÍ DANĚ Z POHONNÝCH HMOT Ani v roce 2011 se nedaří vrátit předepsanou spotřební daň na předkrizovou úroveň (tab. č. 6). Předepsaná spotřební daň z motorové nafty v prvním pololetí 2011 narostla oproti shodnému období 2010 o 3,76 %, oproti roku prvním šesti měsícům roku 2009 dokonce o 9,79 %, avšak ve srovnání s prvním pololetím roku 2008 je letošní předpis nižší o jedno procento. Tabulka č. 6 Předpis NAFTA (2011) Dopady vyšší SpD se však odrážejí i v obtížněji měřitelných faktorech, jako je např. snížení kupní síly obyvatel, zvýšení nákladů firem, které nemohou substituovat spotřebu v zahraničí, nebo v argumentaci některých ekonomických subjektů, které vyšší SpD přesouvají na spotřebitele prostřednictvím vyšších cen a to i v případech, kdy takové jednání není opodstatněné. Jak dál? Je nesporné, že na spotřebu pohonných hmot v České republice a tím i výběr spotřební daně má vliv celá řada faktorů ekonomický vývoj, sazby spotřební daně, ostatní daně a quasi daně, vývoj směnného kurzu, vliv dopravy (infrastruktura, výše mýtného ), atd. Pro výnosy spotřební daně v České republice jsou navíc důležité i tyto parametry z relevantních států, protože, jak bylo řečeno, na trhu je možné volit nohama a přesouvat poptávku tam, kde je produkt výhodněji dostupný (levnější, více kvalitní, atp.). To státu jakožto instituci s výhradním právem vybírat daně velmi ztěžuje jeho pozici, neboť jen co se zaměří na jednu proměnnou, změní se jiná... Má pak vůbec cenu jít do rizika a snažit se něco měnit?, ptají se v obavách unisono politici a státní úředníci. Když připočteme politiku a věčný boj jednotlivých stran o hlasy voličů a snahu nikdy a za žádných okolností nepřiznat chybu, je hned jasné, proč v praxi ponejvíce dochází ke zvyšování daní následovaném vyčkávací taktikou, až dané opatření začne fungovat. V ideálním světě by však měl stát dělat něco jiného pružně reagovat na aktuální vývoj a dle něho upravovat parametry zdanění tak, aby výběr daní fungoval co nejefektivněji při nejnižší možné zátěži ekonomických subjektů a nejméně destruktivním působení na trhy. Sci-fi? Nikoliv. V oblasti spotřební daně z motorové nafty je to možné. Takový systém zdanění opravdu existuje, je vyzkoušený a úspěšně jej používají například v Belgii nebo ve Slovinsku. Jde v podstatě o pružnou sazbu spotřební daně z motorové nafty, kterou je možné upravovat pomocí vyhlášky ministerstva financí (nikoliv zdlouhavým legislativním procesem v parlamentu) a s téměř okamžitou odezvou tak změnou sazby spotřební daně reagovat na relevantní podněty, ať již jsou interní (např. ekonomický vývoj v ČR) nebo externí (změna sazeb v okolních státech). Zásadní technickou výhodou takového systému je, že z ostře sledovaného politického procesu změny daně vytváří obyčejné, apolitické a snadno korigovatelné administrativní opatření, které by zcela jistě nevzbuzovalo takové vášně jako diskutovaná úprava sazeb natvrdo. Aleš Rod je výzkumný pracovník Liberálního institutu Liberální institut v roce 2011 Pavla Vašíčková Mimo vědecké činnosti, které se Liberální institut velmi intenzivně věnuje, uspořádal ve spolupráci s partnery 10 odborných konferencí. Z toho 3 velké veřejné přednášky a 7 diskusních fór. V roce 2011 byla udělena Výroční cena Liberálního institutu za přínos k rozvoji liberálního myšlení a naplňování idejí, svobody soukromého vlastnictví, konkurence a vlády zákona v praxi. Hlavní projev přednesl profesor Terry L. Anderson. Dílo laureáta Výroční ceny představil Josef Šíma. Celou akci, která se konala 28. března v kongresovém centru České národní banky, moderoval Jiří Schwarz. Pražská jarní přednáška Liberálního institutu byla uspořádána při příležitosti vydání českého překladu knihy hlavního řečníka Alejandra Chafuena Víra a svoboda. Předmluvu k českému vydání napsal pražský arcibiskup Dominik Duka a přednášku zahájil úvodním slovem primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. Po něm se k dílu španělských scholastiků vyjádřil Dominik Duka. Akci, která proběhla 1. června na Staroměstské radnici, moderoval. Třetí a poslední z velkých akcí byla přednáška estonského premiéra Andruse Ansipa, kterou ve spolupráci s Liberálním institutem pořádala Nadace Friedricha Naumanna, na téma Eurozóna na rozcestí estonské zkušenosti rok po zavedení eura. DISKUSNÍ FÓRUM DATUM VYSTUPUJÍCÍ Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Tomáš Hüner, Ladislav Minčič, Pavel Suchánek, Miroslav Ševčík, Martin Vohánka Reformy německého sociálního státu 12. dubna 2011 Petr Robejšek, Den daňové svobody června 2011 Aleš Rod, Ekologické a ekonomické aspekty výstavby (rekonstrukce) čistírny odpadních vod v Praze Relikty centrálního řízení v tržní ekonomice - dluhy zdánlivě neexistující (20. výročí privatizace v ČR) Effect of Recent Financial Crisis on Swedish Welfare State 23. června 2011 Tomáš Chalupa, Miroslav Kos, Jaroslav Pollert, Miroslav Ševčík 12. října 2011 Aleš Rod, Miroslav Tuček, 30. listopadu 2011 Niclas Berggren, Will Italy follow Greece? 7. prosince 2011 Enrico Colombatto, / 4

5 Konference se konala 22. listopadu na Staroměstské radnici. Od roku 1994 Liberální institut pořádá pravidelně diskusní fóra (součást Freeman Discussion Club Network), která jsou věnována především aktuálním problémům české ekonomiky a politiky, ale také globálním ekonomickým problémům. Konají se v Konferenčním sále Liberálního institutu zpravidla jednou měsíčně a navštěvují je hosté z řad akademické obce, státní správy, podnikatelské sféry i médií. Témata často souvisí s výzkumnou a analytickou činností Liberálního institutu. Na panelech kromě zástupců Liberálního institutu vystupují čeští a zahraniční odborníci, jakož i tvůrci hospodářské politiky na vládní úrovni. Pavla Vašíčková je pracovnicí Liberálního institutu. Alejandro Chafuen: Víra a svoboda Jak už je tradicí, i letos vydal Liberální institut u příležitosti Pražské jarní přednášky překlad úspěšného zahraničního díla ekonomické literatury. V roce 2011 kniha Alejandra A. Chafuena Víra a svoboda přiblížila českým čtenářům provázanost ekonomického myšlení, filosofie a etiky pozdních scholastiků. Myšlenkový svět pozdních scholastiků se sice značně lišil od klasického liberalismu Adama Smithe a navazujících ekonomů, ale už i v jejich díle nalézáme prapočátky liberálního přístupu například k zahraničnímu obchodu, nebo spravedlivé (už v podání scholastiků tržní ) ceně. Etika a nadosobní řád katolické církve, kterému podléhala společnost a hospodářství od 13. do 17. století, jsou jen zdánlivě neslučitelné s moderním tržním kapitalismem. Jak ukazuje Alejandro A. Chafuen, scholastický přístup k rozporu mezi hodnotou a cenou, názor na spravedlivou mzdu, peníze a úrok, nebo celkový koncept vlastnictví utvořily základ západní společnosti, na kterém stavěly v předchozích staletích další směry ve filosofii, etice a nakonec i ekonomii a dalších společenských vědách. Knihu Víra a svoboda si můžete objednat za 250 Kč na mailu nebo si ji přijít zakoupit osobně na sekretariát Liberálního institutu do Spálené ulice č. 51, Praha. Chtěli byste podpořit vydávání elektronického časopisu Terra libera? Staňte se členem KLUBU PŘÁTEL LIBERÁLNÍCH MYŠLENEK Členstvím nejen podpoříte šíření liberálních myšlenek prostřednictvím časopisu Terra libera, ale získáte i další výhody. Tento klub Vám nabízí tři typy členství: Bronzové členství 500 Kč ve prospěch LI. Bronzoví členové získají diskusní fóra Liberálního institutu a slevu 20 % na veškeré publikace a reklamní předměty LI. Stříbrné členství 1000 Kč ve prospěch LI. Stříbrní členové získají diskusní fóra a přednášky Liberálního institutu a slevu 30 % na veškeré publikace a reklamní předměty LI. Zlaté členství Kč ve prospěch LI. Zlatí členové získají diskusní fóra a VIP pozvánka na přednášky Liberálního institutu slevu 30 % na reklamní předměty LI, veškeré publikace LI vydané v daném roce zdarma a VIP místa na akcích pořádaných LI. A jak se stát členem Klubu přátel liberálních myšlenek? K registraci stačí vyplnit registrační formulář na stránkách zaslat jej na adresu a poukázat zvolenou částku na účet LI (do zprávy pro příjemce prosím uveďte "DAR" a "celé jméno"), případně ji složit hotově v sídle Liberálního institutu ve Spálené ulici. V případě daru převyšujícího 1000 Kč je možné částku odečíst od základu daně z příjmu (více informací na stránkách LI). On-line archív TERRA LIBERA z let dostupný na stránkách Spustili jsme pro Vás webové stránky Den daňové svobody, na kterých naleznete přehledné informace o tomto projektu Liberálního institutu s dvanáctiletou historií. www. dendanovesvobody.cz TERRA LIBERA je vydávána společností TERRA LIBERA. Kontaktní adresa: TL, c/o Liberální institut, Spálená 51, Praha 1 Její vydávání není povoleno ani schváleno žádnou státní institucí. / 5

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty Konferenční sál Liberálního institutu, Praha

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD.

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Cíl prezentace 1. Zaměřit pozornost na ekonomické změny, především privatizaci

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

P R E S S E S E R V I C E

P R E S S E S E R V I C E PRAHA, 3. června 2013 Coface nabádá k opatrnosti při obchodování kvůli nárůstu případů neplacení Insolvence jsou na vzestupu po celé střední Evropě Všude ve střední a východní Evropě s výjimkou Lotyšska,

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP Vydal: Auditor SK s. r. o., člen sítě UHY International Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% V zemích G8 se pouze Rusko pohybuje pod 20 % Nejrychleji rostoucí země nemají

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, sledování provozních nákladů a moderní finanční řízení

Hospodaření veřejných rozpočtů, sledování provozních nákladů a moderní finanční řízení Hospodaření veřejných rozpočtů, sledování provozních nákladů a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 15. května 2013, Dětenice OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZEMÍ EU PŘEHLED

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více