ČR: Analýza fungování sazby spotřební daně z pohonných hmot. Turecké nebo řecké hospodářství?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČR: Analýza fungování sazby spotřební daně z pohonných hmot. Turecké nebo řecké hospodářství?"

Transkript

1 Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE prosinec 2011 / ročník 12 Vánoce, Vánoce přicházejí šťastné a veselé jsou se závěrem starého a počátkem nového roku dobou rodinné pohody, čtení, rozjímání a sportování. Užijte si je a nenechte se vtáhnout do řešení hlavolamu: Půjčit nepůjčit. Staré mongolské přísloví praví: Nepůjčit, krátká nepříjemnost, půjčit dlouhá nenávist. Přeji Vám, abyste v roce 2012 s lehkostí překonávali malé nepříjemnosti a měli čas se radovat I z malých úspěchů, včetně těch, které se zdaří ve sféře individuální svobody a ochrany soukromí. předseda akademické rady Liberálního institutu Turecké nebo řecké hospodářství? Tureckým hospodářstvím si představujeme zlodějnu, neúspornost a zaostalost. V Německu se hospodářskému rozvratu, plýtvání a desorganizaci říká polské hospodářství. Odpovídají tyto zažité pojmy, která jsou u nás a v Německu srozumitelnými synonymy pro špatně fungující hospodářství, dnešní realitě? Polsko je nejdynamičtější ekonomikou středoevropského regionu, která úspěšně konverguje s ekonomikami vyspělých evropských zemí. Pojem polské hospodářství už dávno ztratil svůj pejorativní obsah z minulosti. V Turecku je to podobné. Z istanbulského letiště pravidelná autobusová linka zaveze cizince bezpečně a levně do centra. Řidič nebo strážci pořádku ochotně poradí další cestu. Ubytovací a stravovací zařízení jsou na slušné úrovni s vlídnými cenami. V šestnáctimilionovém Istanbulu vládne řád, pořádek a čistota a po setmění je bezpečno. V posledních 20 letech byl ekonomický růst v Turecku značně kolísavý. Téměř 10% růst v jednom roce byl následován obdobným poklesem v následujícím roce, nicméně na evropské poměry vykazovala turecká ekonomika vysoká tempa růstu, která byla přerušena v roce V roce 2010 HDP Turecka opět rostl 9% ročním tempem. Řecká ekonomika, která od roku 2000 rostla rychleji než byl průměr EU, od roku 2009 zaznamenává hospodářský pokles. Nezaměstnanost je od minulého roku v Řecku vyšší než v Turecku. Dlouhodobým problémem tureckého hospodářství byla poměrně vysoká míra inflace. Až v roce 2004 se turecké centrální bance podařilo snížit inflaci na jednocifernou hodnotu a od té doby dále klesá. V roce 2010 byla roční míra inflace 6,3%. Produktivita práce rostla v posledním desetiletí v Turecku podstatně rychleji než v Řecku. Zatímco turecké veřejné finance s dluhem dosahujícím 45% HDP lze v evropských poměrech pokládat za konsolidované, Řecko s dluhem dosahujícím 180% svého HDP by už vloni (pokračování na straně 2) ČR: Analýza fungování sazby spotřební daně z pohonných hmot Aleš Rod Úvod do problematiky Krize. Slovo, které se na nás ze zpráv, novin, billboardů, úst politiků, analytiků, komentátorů valí nepřetržitě již tři roky. Začalo to ve finančním sektoru (finanční krize), která se přelila do hospodářství (hospodářská krize), což v plné míře obnažilo kritický stav veřejných financí členských států Eurozóny, respektive Evropské unie. A protože vše souvisí se vším, existuje velké riziko, že se současná dluhová krize a všudypřítomná nejistota opět podlomí křehké ekonomické oživení a ekonomiky světa se budou potýkat s další hospodářskou recesí. Nelehkým rozpočtovým časům se vlády v jednotlivých státech snaží čelit různě. U těch, které mají vysoký podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích (mezi které patří i Česká republika 1 ), vyvstala vyjma pokusů o úspory a škrty i silná potřeba nahradit klesající daňové příjmy přímo navázané na ekonomickou aktivitu. Přesně to se stalo v České republice. Úřednická vláda vedená premiérem Janem Fischerem se v rámci úsporného balíčku na podzim 2009 zaměřila i na nepřímé daně, u kterých předpokládala nižší citlivost na hospodářský vývoj, tudíž vysokou výtěžnost i v letech s pomalejším hospodářským růstem, a shodla se mimo jiné na změně sazeb spotřebních daní u motorové nafty a benzinu. A je to právě současná neutěšená fiskální situace, charakteristická hledáním každé pro rozpočet využitelné koruny, která nás vrací zpátky k výše jmenovanému daňovému opatření a nutí se ptát bylo zvýšení sazeb z pohledu efektivní? Vývoj sazeb spotřební daně Zmíněná daňová úprava zákona o spotřebních daních s účinností od 1. ledna 2010 zvýšila sazbu daně o 1 Kč na litr u středních olejů a těžkých plynových olejů z 9,95 Kč/litr na 10,95 Kč/litr i u motorových benzinů, ostatních benzinů a leteckých pohonných hmot benzinového typu z 11,84 Kč/litr na 12,84 Kč/litr. Tato úprava, spolu se zvýšením DPH o jeden procentní bod na 20 %, se značně dotkla mezinárodní konkurenceschopnosti tuzemských cen pohonných hmot, jelikož daň tvoří velmi podstatnou složku finálních cen pro spotřebitele. Tabulka č. 1 ukazuje stav sazeb spotřební daně z motorové nafty a benzinu k 1. lednu Stav k Nafta Benzin ČR 413,63 485,02 Slovensko 481,00 514,00 Polsko 313,80 403,95 Rakousko 385,93 484,68 Německo 470,00 654,00 Maďarsko 360,00 443,75 Tabulka č. 1: Historické sazby spotřební daně z motorové nafty a benzinu k Zdroj dat: Oil Bulletin Prices History, stav v EUR na 1000 litrů, přepočteno kurzem k (pokračování na straně 2) Spustili jsme pro Vás webové stránky Den daňové svobody, na kterých naleznete přehledné informace o tomto projektu Liberálního institutu s dvanáctiletou historií. www. dendanovesvobody.cz

2 Turecké nebo řecké hospodářství? (pokračování ze strany 1) zbankrotovalo, kdyby nepožádalo mezinárodní finanční instituce o pomoc, resp. o ochranu před svými věřiteli. Je zřejmé, že v současnosti už obsah pojmu turecké hospodářství odpovídající drancování spíše než budování a rozkvětu, který se v našem slovníku usídlil po mnohasetletém období rozpínavosti Osmanské říše v Evropě, pozbyl platnosti. Řecká ekonomika se oproti turecké může pyšnit podstatně nižší mírou inflace. Jednociferné hodnoty dosáhla už v roce 1995 hnána k monetární disciplíně vidinou členství v budoucí eurozóně. Dosažení tohoto cíle jednorázovým splněním maastrichtských kritérií, jichž Řecko dosáhlo spíše kreativním účetnictvím a flexibilní statistikou než skutečným ekonomickým výkonem a fiskální disciplínou, se ukazuje být Pyrrhovým vítězstvím. Řecko na rozdíl od Turecka nemůže pracovat s vlastní měnou ve jménu zachování své konkurenceschopnosti a ekonomického růstu, jak nyní činí Turecko s tureckou lirou, aby snížilo svůj obchodní deficit a obnovilo svou vnější ekonomickou rovnováhu. V Řecku je nepořádek a Řekové dlouhodobě žijí nad možnosti dané vlastním ekonomickým výkonem. V Řecku neexistuje komplexní katastr nemovitostí, starobní důchod pobírají lidé často dlouho po smrti, občané se masově vyhýbají placení daní a stávkují více než evropští šampioni v této oblasti - Francouzi Přitom v chudém zemědělském kraji Thesalie jezdí více luxusních vozů Porsche Cayenne v přepočtu na obyvatele než v Londýně či New Yorku. Nebo vrátný v řecké státní společnosti Hellenic Petroleum pobírá pravidelně měsíčně v přepočtu 182 tisíc korun, což je více než vrátní v Německu či Nizozemí, kteří pracují v roce o 30 dní více. Je zřejmé, že pro drancování v Evropě je dnes daleko příhodnějším pojmem Řecké hospodářství. je předsedou akademické rady Liberálního institutu a členem NERVu ČR: Analýza fungování sazby spotřební daně z pohonných hmot (pokračování ze strany 1) Vzápětí po opatření České republiky upravili sazbu spotřební daně z motorové nafty na Slovensku, a to velmi radikálně směrem dolů na 368 eur/1000 litrů s účinností od , čímž se regionální pozice České republiky jakožto oblasti pro tankování nafty (a tudíž oblasti pro placení spotřební daně) ještě více propadla. V tomto ohledu nesmíme opomenout ani měnový kurz, jelikož posilování české koruny vzhledem k euru po celý rok zvyšovalo cenové náklady eurem platícím spotřebitelům, jak dokládá následující graf č. 1. Aktuální vývoj sazeb spotřebních daní vázajících se k pohonným hmotám je samozřejmě ovlivňován jak efekty plynoucími z fluktuace eurových měnových kurzů u států, které své sazby stanovují v národních měnách, tak legislativními změnami sazeb daně. K těm nejpodstatnějším z pohledu států relevantních pro ČR patří následující: V Rakousku došlo od k navýšení sazby spotřební daně z motorové nafty o 50 eur/1000 litrů na 436,18 eur, v dubnu pak na 436,54 eur. U motorového benzinu adekvátně (od ,09 eur/1000 litrů, od na 525,42 eur). Na Slovensku došlo ke změně od navýšila se spotřební daň z důvodu dodanění biosložky v motorové naftě, tj. zvýšení o 18,40 EUR/1000 litrů, současně od musí prodávající zaplatit příspěvek na Státní hmotné rezervy ve výši 16,23 eur/1000 litrů, celkové zvýšení o 34,63 eur/1000 litrů. Od se pak zvýšila hodnota poplatku na Státní hmotné rezervy z 16,23 eur/1000 litrů na hodnotu 19,65 eur/1000 litrů, tj. zvýšení o 3,42 eur/1000 litrů. Graf č. 1 Vývoj kurzu eurokoruna v průběhu roku Zdroj dat: Eurostat. Graf č. 2 Sazby spotřební daně z benzinu ve státech EU. Zdroj dat: EU Oil Bulletin. 1 Jde o výdaje určené ze zákona, kterým se je velmi těžké vyhnout; v České republice tvoří cca 80 % všech výdajů. 2 Výsledky celního a daňového řízení / 2

3 POKRAČOVÁNÍ ČR: ANALÝZA FUNGOVÁNÍ SAZBY SPOTŘEBNÍ DANĚ Z POHONNÝCH HMOT Maďarsko: zvýšení sazby v Maďarsku bylo kompenzováno vždy v plné výši zvýšením vratky spotřební daně profesionálním dopravcům. Zvýšení na ft./1000 litrů od Polsko: Zvýšení sazeb daně o 6 zlotých na 1000 litrů u motorové nafty (1288 zl./1000 litrů) a o 2 zloté na 1000 litrů u benzinu (1660 zl./1000 litrů). Aktuálně má Česká republika u benzinu 15. nejvyšší sazbu SpD. Z relevantních zemí je u nás nižší než v Německu, na Slovensku a v Rakousku (viz graf č. 2). Co se motorové nafty týče, Česká republika je zemí s šestou nevyšší spotřební daní (vlivem kurzového rozdílu depreciace CZK se meziročně snížila daňová zátěž pro spotřebitele platícími eurem o cca 6 eur / 1000 litrů). Z relevantních států zaplatí spotřebitelé vyšší SpD z motorové nafty pouze v Německu. Přehled je patrný z následujícího obrázku (graf č. 3). byla v roce 2010 pouze 81,4 miliardy Kč. Jak dokládá tabulka č. 2, predikce ministerstva financí byla v roce 2010 naplněna pouze z 91,8 procent, což v absolutním vyjádření představuje chybu odhadu ve výši 7,2 miliardy Kč. Jak je možné? Snížila se snad o tolik spotřeba pohonných hmot oproti předpokladům? Nikoliv. Odpovědi je nutné hledat na trhu, a sice ve spotřebním chování ekonomických subjektů. Ačkoliv jsou produkty zatížené spotřební daní charakteristické tzv. neelastickou poptávkou (tj. při zvýšení ceny produktu o 10 % klesne spotřeba o méně než 10 %) a ačkoliv teorie říká, že zdaňovat takové produkty přináší vysokou daňovou výtěžnost, neplatí to doslova. NEELASTICKÁ JE TOTIŽ POPTÁVKA PO PRODUKTU JAKO TAKOVÉM, NIKOLIV POPTÁVKA PO PRODUKTU NA ÚZEMÍ DANÉHO STÁTU. Stát sice může spotřebu výrobků zdanit, ale nemůže nikoho donutit, aby tyto produkty spotřebovával výhradně na území daného státu a platil zde daň. V praxi jsme svědky přesunů a) Benzin V následující tabulce (č.3) je znázorněn vývoj předepsané spotřební daně z benzinu v roce 2010 a srovnání předpisů s lety 2009 a Data celní správy ukazují, že předepsaná daň ze spotřeby benzinu loni v jednotlivých měsících průměrně poklesla o 3,33 % ve srovnání s rokem 2009 ao4,33 % ve srovnání s rokem Celoroční předepsaná spotřební daň z benzinu používaného jako pohonná hmota se snížila v porovnání s rokem 2008 i s rokem Tabulka č. 3 Předpis BENZIN (2010) Podobný vývoj je sledovatelný i v roce 2011 (tabulka č. 4). Vyměřená spotřební daň z benzinu se v prvním pololetí roku 2011 snížila o 2,64 % ve srovnání se shodným obdobím roku 2010, o 3,57 % ve srovnání s rokem 2009 aocelých 9 procent ve srovnání s rokem Tabulka č. 4 Předpis BENZIN (2011) Graf č. 3 Sazby spotřební daně z motorové nafty v státech EU. Zdroj dat: EU Oil Bulletin. Dopady vyšší SpD v České republice Vláda v roce 2009 předpokládala, že se zvýšením zdanění komodit s neelastickou poptávkou (nafta, benzin) rapidně zvednou příjmy státní pokladny. V oficiálních materiálech Celní správy MF ČR 2 stojí, že předpokládané příjmy ze spotřební daně z minerálních olejů za rok 2010 měly dosáhnout 88,6 miliardy Kč. Optimistická očekávání státních institucí se však nenaplnila. Skutečná výše příjmů spotřební daně tankování za hranice ČR, a to zejména u silničních dopravců, kteří spotřebovávají cca 60 % objemu nafty. Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé komodity. Vývoj předpisu spotřební daně z prvního pololetí roku 2011 dokládá, že se navzdory nárůstu sazbám SpD od nedaří dosáhnout očekávaného zvýšení předpisu, a to jak vzhledem k předpokladům MF, tak ve srovnání s předkrizovým rokem Tabulka č. 2 Očekávané a skutečné výnosy spotřebních daní z minerálních olejů: Rok Očekávané výnosy Skutečné výnosy Očekávání vs. Skutečnost Absolutně Očekávání vs. Skutečnost Relativně Růst reálného HDP (y/y) ,9 75,4-7,5 111,0 % 6,8 % ,8 76,6 3,2 96,0 % 7,0 % ,1 80,8 0,3 99,6 % 5,7 % ,9 82,1-0,2 100,2 % 3,1 % ,6 79,5 7,1 91,8 % -4,7 % ,6 81,4 7,2 91,9 % 2,7 % Údaje jsou v mld. Kč, v posledním sloupci index očekávání vs. skutečnost., ČSÚ b) Nafta U motorové nafty došlo po zvýšení sazby v roce 2010 k nárůstu předepsané daně ve srovnání s předchozím rokem 2009, a sice o 3,44 procenta (průměrná měsíční změna +3,46 %). Oproti roku 2008 však v loňském roce došlo k poklesu předepsané daně, a sice o 0,91 % (průměrná měsíční změna záporných 1,02 %, viz tabulka č. 5). Tabulka č. 5 Předpis NAFTA (2010) / 3

4 POKRAČOVÁNÍ ČR: ANALÝZA FUNGOVÁNÍ SAZBY SPOTŘEBNÍ DANĚ Z POHONNÝCH HMOT Ani v roce 2011 se nedaří vrátit předepsanou spotřební daň na předkrizovou úroveň (tab. č. 6). Předepsaná spotřební daň z motorové nafty v prvním pololetí 2011 narostla oproti shodnému období 2010 o 3,76 %, oproti roku prvním šesti měsícům roku 2009 dokonce o 9,79 %, avšak ve srovnání s prvním pololetím roku 2008 je letošní předpis nižší o jedno procento. Tabulka č. 6 Předpis NAFTA (2011) Dopady vyšší SpD se však odrážejí i v obtížněji měřitelných faktorech, jako je např. snížení kupní síly obyvatel, zvýšení nákladů firem, které nemohou substituovat spotřebu v zahraničí, nebo v argumentaci některých ekonomických subjektů, které vyšší SpD přesouvají na spotřebitele prostřednictvím vyšších cen a to i v případech, kdy takové jednání není opodstatněné. Jak dál? Je nesporné, že na spotřebu pohonných hmot v České republice a tím i výběr spotřební daně má vliv celá řada faktorů ekonomický vývoj, sazby spotřební daně, ostatní daně a quasi daně, vývoj směnného kurzu, vliv dopravy (infrastruktura, výše mýtného ), atd. Pro výnosy spotřební daně v České republice jsou navíc důležité i tyto parametry z relevantních států, protože, jak bylo řečeno, na trhu je možné volit nohama a přesouvat poptávku tam, kde je produkt výhodněji dostupný (levnější, více kvalitní, atp.). To státu jakožto instituci s výhradním právem vybírat daně velmi ztěžuje jeho pozici, neboť jen co se zaměří na jednu proměnnou, změní se jiná... Má pak vůbec cenu jít do rizika a snažit se něco měnit?, ptají se v obavách unisono politici a státní úředníci. Když připočteme politiku a věčný boj jednotlivých stran o hlasy voličů a snahu nikdy a za žádných okolností nepřiznat chybu, je hned jasné, proč v praxi ponejvíce dochází ke zvyšování daní následovaném vyčkávací taktikou, až dané opatření začne fungovat. V ideálním světě by však měl stát dělat něco jiného pružně reagovat na aktuální vývoj a dle něho upravovat parametry zdanění tak, aby výběr daní fungoval co nejefektivněji při nejnižší možné zátěži ekonomických subjektů a nejméně destruktivním působení na trhy. Sci-fi? Nikoliv. V oblasti spotřební daně z motorové nafty je to možné. Takový systém zdanění opravdu existuje, je vyzkoušený a úspěšně jej používají například v Belgii nebo ve Slovinsku. Jde v podstatě o pružnou sazbu spotřební daně z motorové nafty, kterou je možné upravovat pomocí vyhlášky ministerstva financí (nikoliv zdlouhavým legislativním procesem v parlamentu) a s téměř okamžitou odezvou tak změnou sazby spotřební daně reagovat na relevantní podněty, ať již jsou interní (např. ekonomický vývoj v ČR) nebo externí (změna sazeb v okolních státech). Zásadní technickou výhodou takového systému je, že z ostře sledovaného politického procesu změny daně vytváří obyčejné, apolitické a snadno korigovatelné administrativní opatření, které by zcela jistě nevzbuzovalo takové vášně jako diskutovaná úprava sazeb natvrdo. Aleš Rod je výzkumný pracovník Liberálního institutu Liberální institut v roce 2011 Pavla Vašíčková Mimo vědecké činnosti, které se Liberální institut velmi intenzivně věnuje, uspořádal ve spolupráci s partnery 10 odborných konferencí. Z toho 3 velké veřejné přednášky a 7 diskusních fór. V roce 2011 byla udělena Výroční cena Liberálního institutu za přínos k rozvoji liberálního myšlení a naplňování idejí, svobody soukromého vlastnictví, konkurence a vlády zákona v praxi. Hlavní projev přednesl profesor Terry L. Anderson. Dílo laureáta Výroční ceny představil Josef Šíma. Celou akci, která se konala 28. března v kongresovém centru České národní banky, moderoval Jiří Schwarz. Pražská jarní přednáška Liberálního institutu byla uspořádána při příležitosti vydání českého překladu knihy hlavního řečníka Alejandra Chafuena Víra a svoboda. Předmluvu k českému vydání napsal pražský arcibiskup Dominik Duka a přednášku zahájil úvodním slovem primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. Po něm se k dílu španělských scholastiků vyjádřil Dominik Duka. Akci, která proběhla 1. června na Staroměstské radnici, moderoval. Třetí a poslední z velkých akcí byla přednáška estonského premiéra Andruse Ansipa, kterou ve spolupráci s Liberálním institutem pořádala Nadace Friedricha Naumanna, na téma Eurozóna na rozcestí estonské zkušenosti rok po zavedení eura. DISKUSNÍ FÓRUM DATUM VYSTUPUJÍCÍ Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Tomáš Hüner, Ladislav Minčič, Pavel Suchánek, Miroslav Ševčík, Martin Vohánka Reformy německého sociálního státu 12. dubna 2011 Petr Robejšek, Den daňové svobody června 2011 Aleš Rod, Ekologické a ekonomické aspekty výstavby (rekonstrukce) čistírny odpadních vod v Praze Relikty centrálního řízení v tržní ekonomice - dluhy zdánlivě neexistující (20. výročí privatizace v ČR) Effect of Recent Financial Crisis on Swedish Welfare State 23. června 2011 Tomáš Chalupa, Miroslav Kos, Jaroslav Pollert, Miroslav Ševčík 12. října 2011 Aleš Rod, Miroslav Tuček, 30. listopadu 2011 Niclas Berggren, Will Italy follow Greece? 7. prosince 2011 Enrico Colombatto, / 4

5 Konference se konala 22. listopadu na Staroměstské radnici. Od roku 1994 Liberální institut pořádá pravidelně diskusní fóra (součást Freeman Discussion Club Network), která jsou věnována především aktuálním problémům české ekonomiky a politiky, ale také globálním ekonomickým problémům. Konají se v Konferenčním sále Liberálního institutu zpravidla jednou měsíčně a navštěvují je hosté z řad akademické obce, státní správy, podnikatelské sféry i médií. Témata často souvisí s výzkumnou a analytickou činností Liberálního institutu. Na panelech kromě zástupců Liberálního institutu vystupují čeští a zahraniční odborníci, jakož i tvůrci hospodářské politiky na vládní úrovni. Pavla Vašíčková je pracovnicí Liberálního institutu. Alejandro Chafuen: Víra a svoboda Jak už je tradicí, i letos vydal Liberální institut u příležitosti Pražské jarní přednášky překlad úspěšného zahraničního díla ekonomické literatury. V roce 2011 kniha Alejandra A. Chafuena Víra a svoboda přiblížila českým čtenářům provázanost ekonomického myšlení, filosofie a etiky pozdních scholastiků. Myšlenkový svět pozdních scholastiků se sice značně lišil od klasického liberalismu Adama Smithe a navazujících ekonomů, ale už i v jejich díle nalézáme prapočátky liberálního přístupu například k zahraničnímu obchodu, nebo spravedlivé (už v podání scholastiků tržní ) ceně. Etika a nadosobní řád katolické církve, kterému podléhala společnost a hospodářství od 13. do 17. století, jsou jen zdánlivě neslučitelné s moderním tržním kapitalismem. Jak ukazuje Alejandro A. Chafuen, scholastický přístup k rozporu mezi hodnotou a cenou, názor na spravedlivou mzdu, peníze a úrok, nebo celkový koncept vlastnictví utvořily základ západní společnosti, na kterém stavěly v předchozích staletích další směry ve filosofii, etice a nakonec i ekonomii a dalších společenských vědách. Knihu Víra a svoboda si můžete objednat za 250 Kč na mailu nebo si ji přijít zakoupit osobně na sekretariát Liberálního institutu do Spálené ulice č. 51, Praha. Chtěli byste podpořit vydávání elektronického časopisu Terra libera? Staňte se členem KLUBU PŘÁTEL LIBERÁLNÍCH MYŠLENEK Členstvím nejen podpoříte šíření liberálních myšlenek prostřednictvím časopisu Terra libera, ale získáte i další výhody. Tento klub Vám nabízí tři typy členství: Bronzové členství 500 Kč ve prospěch LI. Bronzoví členové získají diskusní fóra Liberálního institutu a slevu 20 % na veškeré publikace a reklamní předměty LI. Stříbrné členství 1000 Kč ve prospěch LI. Stříbrní členové získají diskusní fóra a přednášky Liberálního institutu a slevu 30 % na veškeré publikace a reklamní předměty LI. Zlaté členství Kč ve prospěch LI. Zlatí členové získají diskusní fóra a VIP pozvánka na přednášky Liberálního institutu slevu 30 % na reklamní předměty LI, veškeré publikace LI vydané v daném roce zdarma a VIP místa na akcích pořádaných LI. A jak se stát členem Klubu přátel liberálních myšlenek? K registraci stačí vyplnit registrační formulář na stránkách zaslat jej na adresu a poukázat zvolenou částku na účet LI (do zprávy pro příjemce prosím uveďte "DAR" a "celé jméno"), případně ji složit hotově v sídle Liberálního institutu ve Spálené ulici. V případě daru převyšujícího 1000 Kč je možné částku odečíst od základu daně z příjmu (více informací na stránkách LI). On-line archív TERRA LIBERA z let dostupný na stránkách Spustili jsme pro Vás webové stránky Den daňové svobody, na kterých naleznete přehledné informace o tomto projektu Liberálního institutu s dvanáctiletou historií. www. dendanovesvobody.cz TERRA LIBERA je vydávána společností TERRA LIBERA. Kontaktní adresa: TL, c/o Liberální institut, Spálená 51, Praha 1 Její vydávání není povoleno ani schváleno žádnou státní institucí. / 5

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2.

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. října 2013, Plzeň OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti 22. února 2012 (příprava 18:15-18:30, začátek 19:00) Grand Hotel Bohemia Tomáš Zídek, náměstek ministra Agenda 1) ohlédnutí

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Michal Doktor 25. ledna, České Budějovice. Zdroje: MF ČR, ČSÚ, OECD, Výzkumný projekt Ultex

Michal Doktor 25. ledna, České Budějovice. Zdroje: MF ČR, ČSÚ, OECD, Výzkumný projekt Ultex Michal Doktor 25. ledna, České Budějovice Zdroje: MF ČR, ČSÚ, OECD, Výzkumný projekt Ultex Výběr daní v ČR a ekonomický cyklus Jak si vedly vlády posledních let ve výběru daní? Trendy zdanění v EU v letech

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny během září vykázaly pokles o 0,3 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské ceny

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Výhled české Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Ohlédnutí za rokem 2014 Po dvou recesích krátce po sobě přinesl rok 2014 zlepšení většiny parametrů české. Růst HDP zrychlil, nezaměstnanost

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny Svět a Česko v roce 2013 Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny 8.2.2013 Rok 2012 nebyl nejlepší. l 2 Téma roku 2013: Kdy se odrazíme ode dna? Proč být optimistou? Nejčernější scénáře ze stolu

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více