VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín"

Transkript

1 Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, Rumburk IČ : Telefon: Fa : VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

2 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy Základní škola Rumburk U Nemocnice 1132/5, Rumburk příspěvková organizace ředitel: Ing. Romana Bušková zástupce ředitele: Bc. Hubert Kindermann kontakt tel.: fa: www: zsunemocnice.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Rumburk adresa zřizovatele Rumburk, Tř. 9. května 1366/48 kontakt tel.: fa: 1.3 součásti školy Kapacita Mateřská škola Základní škola 600 žáků Školní družina 145 žáků Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků oddělení na třídu na pedagoga Mateřská škola 1. stupeň ZŠ ,5 23,5 2. stupeň ZŠ ,9 12,3 Školní družina Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ Komentář: počty dětí k materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Učebny 2 výpočetní technika, chemie, přírodopis, zeměpis, fyzika, výtvarná výchova, německý jazyk, anglický jazyk, hudební výchova. Učebna fyziky a výtvarné výchovy stále vybaveny starým nábytkem.

3 Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními tety Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Učebna chemie, fyziky, hudební výchovy, přírodopisu a jazykové učebny byly vybaveny kompletem interaktivní tabule s dataprojektorem. Herny 5, vybaveny novými stoly a židličkami. Knihovna 1 učitelská Multimediální učebna 1, vybavena interaktivní tabulí 3 hřiště asfaltové, antukové, pískové antuková běžecká dráha, pískové doskočiště dobře vybavené prostory pro sportovní aktivity školní družiny V areálu školy je venkovní učebna (altán), venkovní stoly s lavicemi pro výuku, lanová pyramida a další herní prvky. 2 tělocvična se šatnami a sprchami Dílny nevyužívány při výuce, práce na pozemku zařazeny do předmětu pěstitelské práce 20 kmenových tříd je vybaveno novým nábytkem, 3 jazykové učebny, učebna Hv, Ch a Př vybaveny novým nábytkem Na dobré úrovni Na dobré úrovni. Odborné učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou, některé odborné učebny vybaveny systémem interaktivní tabule, vybavení pomůckami je na dobré úrovni. Dvě počítačové učebny (24 počítačů, 2 interaktivní tabule), obě učebny jsou připojeny k internetu. Osm kmenových tříd 1. stupně a jedna kmenová třída 2. stupně jsou vybaveny kompletem interaktivní tabule (7 pevná s pojezdem, 2 mobilní s pojezdem). Všechny pavilony školy jsou připojeny k internetu. Komentář: Kmenové třídy, oddělení školní družiny a většina odborných učeben jsou vybaveny novým nábytkem. Zbývá dovybavit učebnu fyziky a výtvarné výchovy. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Předsedkyně Mgr.Miluše Škachová 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Sdružení rodičů při ZŠ U Nemocnice

4 Kontakt Rumburk Předseda Martin Jirásek 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP ročník B/01 Základní škola speciální RVP b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen B/001 Pomocná škola nebyl přidělen 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 OBECNÁ ŠKOLA - č.j /97-20 NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Nová škola Zařazené třídy ročník 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 44 Počet učitelů ZŠ 30 Počet asistentů pedagoga 2 Počet vychovatelů ŠD 5 Počet učitelek MŠ X Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Počet správních zaměstnanců MŠ X Počet správních zaměstnanců ŠJ X 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.prae vzdělání Aprobace 1 učitelka 1,0 25 VŠ r. 2 učitelka 1,0 7 VŠ 1. 5.r. 3 učitelka 0,409 nad 32 VŠ 1. 5.r. asistent 0,5 4 učitelka 1,0 28 VŠ 1. 5.r. 5 učitelka 1,0 24 VŠ 1. 5.r. 6 učitelka 1,0 9 VŠ 1. 5.r. 7 učitelka 1,0 20 SŠ

5 Komentář: 8 učitelka 1,0 27 VŠ 1. 5.r. 9 učitelka 1,0 19 VŠ 1. 5.r. 10 učitelka 1,0 16 VŠ 1. 5.r. 11 učitelka 1,0 9 VŠ 1. 5.r. 12 učitelka 1,0 18 VŠ 1. 5.r. 13 učitelka 1,0 nad 32 VŠ M, Z 14 učitelka 1,0 30 VŠ r., Př 15 učitelka 0,546 nad 32 VŠ Př, Z 16 učitelka 1,0 nad 32 VŠ 1. 5.r. 17 učitelka 1,0 30 SŠ 18 učitelka 1,0 33 VŠ Čj, Hv 19 učitelka 1,0 26 VŠ 20 učitelka 1,0 25 VŠ 21 učitel 1,0 20 VŠ 22 učitelka 1,0 10 VŠ M, Tv 23 učitelka 1,0 3 VŠ Vv 24 učitelka 1,0 19 VŠ 1. 5.r. 25 učitelka 1,0 5 VŠ Čj, Hv 26 učitelka 1,0 11 VŠ 27 učitel 0,455 nad 32 VŠ F, M 28 učitel 1,0 16 VŠ Tv 29 učitel 1,0 7 SŠ 30 učitel 0,818 5 VŠ 31 učitelka 0, VŠ 32 učitelka 0,364 6 SŠ asistent 0,5 33 vychovatelka 1,0 nad 32 SŠ 34 vychovatelka 0, SŠ 35 vychovatelka 0, SŠ 36 vychovatelka 0, SŠ 37 vychovatelka 0,357 nad 32 SŠ 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 91 Učitelé 2. stupně 68 Učitelky MŠ X Vychovatelky ŠD 100 Komentář : ve školním roce se nezměnila kvalifikovanost učitelů 1. stupně, nezměnila se kvalifikovanost vychovatelek školní družiny a kvalifikovanost učitelů 2. stupně mírně vzrostla. Většina nekvalifikovaných pedagogů si podala přihlášky ke studiu k získání odborné kvalifikace.

6 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář : ve školním roce se zvýšil počet pedagogických pracovníků do 35 let, zvýšil se počet pedagogických pracovníků do 45 let, počet pedagogických pracovníků od 46 do 55 let tvoří 37 %, počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku tvoří 16% všech pedagogických pracovníků na škole. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 hospodářka 1,0 SŠ 2 školník 1,0 SOU 3 uklizečka 1,0 SOU 4 uklizečka 1,0 SŠ 5 uklizečka 1,0 SOU 6 uklizečka 1,0 SOU 7 uklizečka 0,5 SŠ Komentář: stav provozních a správních zaměstnanců školy je stabilní. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2014/ Komentář : výrazně narůstal počet odkladů školní docházky (v roce ,5 %, v roce ,6 %, v roce ,2 %) z celkového počtu žáků u zápisu. V roce 2012 klesl počet odkladů na 5,8 %, v roce 2013 opět stoupl na 9,7 %, v roce 2014 činil počet odkladů 15%. Škola na školní rok 2014/2015 opět nabídla rodičům umístění dětí do sportovní třídy (zvýšený počet hodin sportovních aktivit formou zájmové činnosti v odpoledních hodinách vedené sportovními trenéry). Sportovní aktivita žáků 1. a 2. stupně bude nadále pokračovat v ročníku, do aktivit se zapojují i vedoucí sportovních klubů v Rumburku.

7 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 5 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 13 7 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 54 7 Komentář:. 74 % žáků 9. ročníku bylo přijato na maturitní obory, zvýšil se počet žáků 9. ročníku přijatých ke studiu na gymnázia (ve školním roce 2008/ žáci, 12 žáků ve školním roce 2009/2010, 14 žáků ve školním roce 2010/2011, 14 žáků ve školním roce 2011/2012, 7 žáků ve školním roce 2012/2013 a 11 žáků ve školním, roce 2013/2014). Snížil se počet žáků přijatých na víceletá gymnázia (ve školním roce 2009/ žáci, ve školním roce 2010/ žáků, ve školním roce 2011/ žáků, stejný počet ve školním roce 2012/2013 a 5 žáků ve školním roce 2013/2014). Nadále je nižší zájem žáků o studium na SZŠ a OA Rumburk. Zvýšil se zájem o učební obory z 5 žáků ve školním roce 2011/2012 na 11 žáků ve školním roce 2012/2013 a na 20 žáků ve školním roce 2013/2014.

8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků (údaje z 2. pololetí školního roku) Přehled o prospěchu (na konci 2. pololetí) 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků s vyznamenáním dostatečnou I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet žáků Nehodnoceno žáků vyznamenáním s dostatečnou VI.A VI.B VII.A VII.B VII.C VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno vyznamenáním dostatečnou stupeň stupeň Celkem Komentář: na I. stupni se zvýšil počet žáků s vyznamenáním o 5,9 %, nezměnil se počet žáků

9 neprospívajících a snížil se počet žáků s dostatečnou o 1,1 %. Na II. stupni se zvýšil počet žáků s vyznamenáním o 1,0 %, nezměnil se počet žáků neprospívajících a snížil se počet žáků s dostatečnou o 3,5 %. Od školního roku 2006/2007 se stále zvyšuje procento žáků s vyznamenáním (2006/ ,3 %, 2007/ ,9 %, 2008/ ,9 %, 2009/ ,1 %, 2010/ ,3 %, 2011/ ,6 %, 2012/ ,6%, 2013/ ,1%). Přehled o chování (kázeňská opatření za celý školní rok) 1. stupeň Třída Počet Pochvala Důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň žáků ŘŠ TU I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Pochvala Důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň žáků ŘŠ TU VI.A VI.B VII.A VII.B VII.C VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled: Počet Pochvala Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

10 Komentář: snížil se počet udělených důtek třídního učitele o 2,6%, zvýšil se počet důtek ředitele školy o 0,3 %, počet žáků s 2. stupněm z chování se snížil o 0,9 % a počet žáků s 3. stupněm z chování se mírně zvýšil o 0,2 %. Celkově se počet kázeňských opatření (DTU, DŘŠ a snížené známky z chování) snížil oproti minulému školnímu roku o 3,5 % a má stále klesající tendenci. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , ,6 Celkem , ,3 Komentář: ve školním roce došlo k výraznému snížení průměrného počtu omluvených hodin na žáka o 14,7 hodiny. Průměrný počet neomluvených hodin na žáka se mírně zvýšil o 0,1 hodiny. Na základě dobré spolupráce třídních učitelů s rodiči, výchovnou poradkyní, ošetřujícími lékaři žáků a Odborem soc. věcí a zdravotnictví, odd. SPOD, je počet neomluvených hodin žáků dlouhodobě na nízké úrovni. 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 9 1 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení a chování (IVP) Komentář- žákům s vadami řeči se 1 týdně věnuje logopedická asistentka, žákům s poruchami učení se 1 týdně věnují 2 kvalifikované učitelky

11 (1 pro I. stupeň, 1 pro II. stupeň). Neustále se zvyšuje počet žáků s IVP ve školním roce 2011/ žáků, ve školním roce 2012/ žáků, ve školním roce 2013/ žáků, ve 2 třídách I. stupně je asistent pedagoga. 5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, hodnocení výsledků vzdělávání informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC dodržována zpracovány individuální plány, průběžně konzultovány a kontrolovány 2 ročně pedagogickými poradnami (PPP) a speciálními poradenskými centry (SPC), 1 týdně nápravná cvičení z Čj na 1. i 2. stupni, přizpůsobení tempa práce ve vyučovacích hodinách poruše žáka, individuální přístup k žákovi, zadávání prací a hodnocení výsledků s ohledem na poruchu žáka formou diferencované práce v hodinách, zájmové útvary, příprava na soutěže nové znění zpracováno k , zveřejněn na stránkách školy, každoročně dokumenty aktualizovány a schvalovány pedagogickou radou a Školskou radou internetové stránky školy pravidelně aktualizované, vývěska před budovou školy, nástěnky, informace ve školním rozhlasu, sdělení v žákovských knížkách, informace v RN škola nemá vlastního školního psychologa, spolupracuje při řešení problémů s PPP v Rumburku a dalšími pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými centry, každé 1. úterý v měsíci probíhají na škole konzultace PPP Rumburk pro rodiče, žáky a

12 prevence sociálně-patologických jevů přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu pedagogy, každý týden konzultační hodiny výchovné poradkyně škola má zpracovaný Minimální preventivní program (přístupný na stránkách školy) a Směrnici k prevenci sociálně patologických jevů, jejíž součástí je také Program proti šikanování. Metodička primární prevence a výchovná poradkyně sleduje podmínky výskytu sociálně patologických jevů, pravidelně se účastní porad výchovných poradců a metodiků prevence, pracuje v týmu s ředitelkou školy a vedoucí učitelkou 1. stupně, společně se účastní seminářů a školení. ve většině případů mají pozitivní výchovný dopad na žáky Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata objevuje se ve všech hodinách objevuje se jen v některých hodinách v hodinách se neobjevu je Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance

13 možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků forma kladení otázek Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem Komentář: ve školním roce 2013/2014 bylo provedeno celkem 11 hospitací. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: - ve školním roce se 9 kurzů nebo seminářů zúčastnilo celkem 37 pedagogických pracovníků.

14 Finanční prostředky (z ONIV) na další vzdělávání za kalendářní rok Kč, většina navštívených kurzů byla zdarma. pracovník termín studia instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) název akce financování 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium k získání odborné kvalifikace b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Machová DVVP Studium pro asistenty pedagoga Pfeiferová DVVP Informatika pro 2. stupeň vlastní vlastní 2. Samostudium Popis samostudia ŠVP, Zákoník práce, PO, BOZP a ochrana zdraví, vnitřní předpisy a směrnice. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů PPP, SPC, K centrum, Policie ČR, Městská policie Rumburk, Dům kultury, MěÚ Rumburk, Úřad práce Rumburk, HZS Rumburk, Farní charita, škola Oberland Ebersbach, ZŠ Pastelka Rumburk,

15 Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů sportovní kluby Projektové dny, Sportovní akademie, Den otevřených dveří, vystoupení pěveckého sboru Čtyřlístek a Lístek, akce školní družiny Besedy (6. ročník - Čas proměn, 7. ročník - Rizikové seuální chování, Bezpečný internet 8. ročník - Rasizmus, enofobie, Bezpečný internet, 9. ročník - Teen Challenge, ekurze do nízkoprahového klubu Zavináč, beseda Trestní právo), preventivní programy nabízené PPP Rumburk, sociometrická šetření, projekt Cesta proti násilí již 5. ročník (pro ročník), zájmové útvary, soutěže, charitativní akce, ekurze, školní výlety, návštěvy kulturních zařízení, projektové dny, výukové filmy z projektu Jeden svět na školách a další aktuální výukové filmy. Na 1. stupni se prevence sociálně patologických jevů prolínala všemi vyučovacími předměty v průběhu celého školního roku, ve 4. ročníku byl zařazen speciální blok dopravní výchovy, čtvrté a páté třídy prošly výukovým programem zaměřeným na dospívání a seualitu uspořádaný ve spolupráci se SZŠ Rumburk, pátý ročník programem zaměřeným na používání internetu, bezpečný pohyb na internetu a kyberšikanu uspořádaný ve spolupráci s PPP Rumburk. Pozornost byla zaměřena také na důkladné prošetřování a řešení problémů dětí mezi sebou v koordinaci třídních učitelů, rodičů a výchovné poradkyně. Na 2. stupni je prevence začleněna především do výuky rodinné a občanské výchovy (6. ročník zdravá výživa, šikana, kouření, 7. ročník rasismus, tolerance

16 Akce k environmentální výchově k národnostním menšinám, 8. ročník poruchy příjmu potravy, drogy, 9. ročník etiketa, seuální výchova, drogy, agresivita a násilí). Škola organizuje projektové dny a akce pro děti (přípravou se zabývají koordinátoři EVVO). Nadále se zlepšuje začlenění environmentální výchovy do jednotlivých předmětů vlastivěda, přírodověda, prvouka, přírodopis, občanská a rodinná výchova. Jednotlivé třídy jsou vybaveny nádobami na třídění odpadu papír, tetrapak, PET odpad vyprodukovaný ve škole, v jednotlivých pavilonech jsou nádoby na sběr PET lahví, tetrapaku, hliníku a baterií. Škola je nadále zapojena do projektu Recyklohraní. Ve škole pracuje zájmový útvar Eko Bio. V rámci projektu Škola eko?logicky!, zaměřeného na ekologickou výchovu, byla zřízena vnitřní ekologická učebna a venkovní učebna (altán). Ve výuce jsou využívány zakoupené ukázkové kontejnery pro třídění odpadu. Od září 2012 probíhá v rámci projektu využívání učeben partnerskými školami ze Svazu škol Schkola a žáky školy. Jednotlivé třídy se účastnily výukových programů v Národním parku České Švýcarsko zaměřených na životní prostředí Šluknovského výběžku a NP České Švýcarsko. Tato aktivita bude pokračovat i v následujícím školním roce. Spolupracujeme s děčínskou ZOO, žáci se účastnili v rámci ekurzí vzdělávacích programů přímo v ZOO, pokračujeme v adopci puštíka obecného. Žáci se také připojili, jako každý rok k akci DDM Rumburk Koruna na ZOO. V rámci celoměstského Dne Země

17 Spolupráce školy s rodiči se žáci 1. stupně zapojili do úklidové činnosti zaměřené na odklizení drobného odpadu v okolí školy, na sídlišti V Podhájí a přilehlých ulicích. Spolupráce školy s obcí je na dobré úrovni. S firmou Proeko je nadále rozjednáno přistavení kontejneru na PET odpad do areálu školy. 1. stupeň a družina spolupracuje s lesníky besedy, sběr lesních plodů. Školská rada, Sdružení rodičů, třídní schůzky a konzultace pro rodiče, účast rodičů na projektových dnech, koncertech pěveckého sboru a sportovní akademii, vydávání školního časopisu Sušenka, Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáků, návštěvy mateřských školek s účelem seznámení rodičů budoucích prvňáčků s aktivitami školy a požadavky k zápisu do 1. třídy. Den otevřených dveří pro všechny rodiče a veřejnost, akce školní družiny, zvyšující se aktivní účast rodičů na vedení zájmových útvarů, pomoc při zajištění aktivit Sportovních tříd 1. stupně. 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo Oblastní kolo Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo Duha Recitační soutěž Pythagoriáda Matematická olympiáda Matematický klokan Pěvecká soutěž Mladý zdravotník Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Taktik Výtvarná soutěž Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v německém jazyce

18 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Šluknovská liga sálová kopaná 8 6. Šluknovská liga přehazovaná Šluknovská liga basketbal 8 4. Šluknovská liga florbal Šluknovská liga vybíjená Šluknovská liga atletika Zátopkova štafeta 50 1.a 2. Atletický čtyřboj 10 1.a 2. Pohár rozhlasu 39 1.,2.,3.,4. a 7. Přehazovaná OVOV McDonald Cup a 8. Šikula cup skákání přes švihadlo 86 Šplh 148 Přespolní běh 24 Přehazovaná 18 Vybíjená 1. stupeň 55 Celkový počet soutěží ve školním roce: 43 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. Žáci 4. a 8. ročníku absolvovali Výběrové ověřování výsledků realizované Českou školní inspekcí. Testované oblasti byly Člověk a jeho svět (4. ročník) a přírodovědná a jazyková gramotnost cizí jazyk (8. ročník). Dle závěru ČŠI žáci 4. a 8. ročníků prokázali úroveň odpovídající v testovaných oblastech očekávanému stavu rok před koncem prvního, respektive druhého stupně základního vzdělávání. Dvě třetiny žáků 4. ročníku (oblast dle RVP Člověk a jeho svět) by požadavky standardu naplnily již nyní, totéž platí o třetině žáků 8. ročníku (přírodovědná gramotnost i jazyková gramotnost cizí jazyk). 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok a) příjmy 1.celkové příjmy Kč z toho : - poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců Kč - příjmy z doplňkové činnosti (nájmy a pronájmy) Kč - ostatní příjmy (opisy) 200 Kč

19 b) výdaje 1. investiční výdaje celkem 0 Kč 2. neinvestiční výdaje celkem Kč z toho : - náklady na platy pracovníků školy Kč - ostatní osobní náklady (FKSP, zákonné pojištění, ochranné pomůcky) Kč - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění Kč - výdaje na učebnice, učební tety a učební pomůcky Kč - stipendia 0 Kč - ostatní provozní náklady - energie, plyn, voda Kč - opravy, služby, provozní materiál, poplatky Kč 10. Rozvojové programy a projekty Údaje jsou uvedeny za školní rok 2013/ Rozvojové programy Rozvojový program poskytovatel UZ rozpočet realizace Program na podporu výuky vzděl. oboru Další cizí jazyk MŠMT Kč Projekty Projekt poskytovatel podán rozpočet realizace Škola eko?logicky! ziel3/cíl3 6/ Eur 2011/2013 Ekologie a jazyk partnera ČNFB 3/ Kč 2013/2014 Společně bez hranic ČNFB 3/ Kč 2014/2015 Prázdninový adrenalin v cizím jazyce ČNFB 3/ Kč 7/2014 Moderní škola MŠMT 5/ Kč 2011/2014 Komentář: již šestým rokem probíhala úspěšně mezinárodní spolupráce v rámci Svazu škol Schkola s partnerskou školou Oberland Ebersbach a ZŠ Pastelka v Rumburku. V 6. ročníku zahájili žáci tradičně spolupráci třídenním seznamovacím pobytem a dále probíhaly v průběhu roku skupinové žákovské výměny mezi partnerskými školami a projektové dny. V ročníku zahájili žáci spolupráci intenzivními jazykovými kurzy na partnerské škole. Dále absolvovali projektové dny zaměřené na určitou vzdělávací oblast a výukové ekurze. V průběhu roku žáci všech ročníků navštívili několik zajímavých míst v rámci ekurzí. V prosinci 2010 byl škole schválen projekt Škola eko?logicky na vybudování ekologických pracovišť na jednotlivých školách Svazu škol Schkola. Projekt byl realizován od ledna 2011 a v prosinci 2013 úspěšně ukončen. Od září 2011 byl dále realizován projekt Moderní škola. V rámci tohoto projektu byla škola vybavena výpočetní technikou. Projekt byl úspěšně ukončen v únoru Škola dále podala prostřednictvím Národního institutu dalšího vzdělávání projektovou žádost pro projekt Informační centra digitálního vzdělávání, realizovaného v rámci výzvy č. 51 z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 Další

20 vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, který by měl být realizován od listopadu 2014 do konce roku 2015 s rozpočtem Kč. Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne : Rozdělovník : Městský úřad Rumburk členové Sdružení rodičů Výroční zpráva je veřejnosti přístupná ve sborovně školy a na internetových stránkách školy. V Rumburku dne Ing.Romana Bušková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2007-2008 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009-10

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009-10 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola,přerov, U tenisu 4,75002 Přerov právní forma příspěvková organizace IČO 60782358 IZO

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2012/2013 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2013 1.

Více