Co je trávicí soustava? Pro se zabývat TS? Trávicí proces Zdraví trávicí soustavy s ohledem k výkonnosti kon.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je trávicí soustava? Pro se zabývat TS? Trávicí proces 29.1.2010. Zdraví trávicí soustavy s ohledem k výkonnosti kon."

Transkript

1 Zdraví trávicí soustavy s ohledem k výkonnosti kon Julia Lühr Connolly s RED MILLS BSc Equine Science Co je trávicí soustava? Trávicí soustava (TS) Anatomie TS Fyziologie TS Zdraví TS Aplikace pro praktické krmení a management Pro se zabývat TS? K porozumní toho, že TS koní je dležitý pro: Výkonnost Zdraví Využitelnost (i ekonomické hlediskoí) Temperament Od pastvy ke Stroji na oves Koovití jsou unikátní Vývoj a adaptace k trávení píce Doba strávená pastvou je 16 až 18 h/den Žerou asto, ale málo Domestifikace: Omezení doby krmení, zmna materiálu krmné dávky (KD), zvýšená poteba energie a živin Trávicí proces Trávicí soustava Píjem potravy: Potrava je pijímána hubou a pysky Trávení: Rozložení píjmutého krmiva na nejjednodušší formy Absorpce: Natrávené živiny jsou absorbovány do krevního obhu a rozneseny tam kde jsou poteba Úinnost: živiny jsou potebné v tle pro rzné funkce Vyprázdnní: odchod nestrávených a odpadních látek z tla ven 1

2 Od huby po ocas Huba Jícen Žaludek Tenké stevo Tlusté stevo itní otvor 1. Huba Dutina ústní (Huba) Huba/Mkké patro/ Epiglotis Píjem krmiva pomocí pysk a ezák Fyzické rozložení potravy: Proslinní, rozezání, rozžvýkání Sekrece slin k navlhení krmiva a k utlumení kyselosti žaludku Na rozdíl od lidí u koní sliny neobsahují enzym Amyláza, která je potebná k rozložení škrobu Huba a problémy trávení Pedkus Zubní problémy podkus pedkus chrup Druhotné problémy: Háky na zubech 2

3 Hákovité zuby Vláknina vs. Koncentrované krmení Intenzita žvýkání Doba žvýkání t i m e s / k g D u r a t i o n ( m i n ) Hay Oats Hay Oats Žaludek 2. Žaludek 8 15litr Malý orgán: 10% z objemu TS max kg/100 kg Tl. Hmot. koncentrát 1-5 h prchod krmiva žaludkem Doba prchodu závisí na typu krmení Koncentráty: rychlý píjem pomalý prchod Sekce žaludku Sekce žaludku Mukózní Šupinkatá, mukózní tká ph 5.9 Žlaznatá Fungicidní mukóza, která produkuje HCl Vrátníková mukóza, která vyluuje Gastrin, který stimuluje produkci HCl Velmi málo trávení probíhá v žaludku Kutikulární rýha astá oblast výskytu ved Vrchní ást: Vstup krmiva Sliny mírní kyselost Fermentace rozpustných sacharid Spodní ást: Vysoká kyselost Tenká mukózní vrstva 3

4 Prcho vody žaludkem Syndrom žaludeních ved u koní Výskyt u: 80-90% dostihových koní v tréninku 52% dostihových koní v dchodu 60% sportovních koní 30% hobby koní 25-50% híbat (>2 dny) Kon na pastv nebo s krmnou dávkou jen seno jsou odolnjší k výskytu ved Klinická diagnoza: endoskopické vyšetení Píznaky žaludeních ved Tiché nebo neprojevující se vedy Koliky Špatná kondice Nechutenství Snížení výkonnosti Jiné zmny Skípání zuby Píiny žaludeních ved Žlaznatá ást Nesteroidní antiflogistika (NSAID) Mukózní ást (více asté): Dlouhá doba vystavní HCl, pepsinu a/nebo žlui Stres (Transport, soutže, zmny v managementu) Sekrece katecholamin (Vazokonstrikce, kee, hypoxie) Faktory pispívající k tvorb ved Omezení pastvy Omezení píce Hladovní víc jak 12 24hodin Velké množství krmiv s vysokým obsahem škrobu Zvýšení stupn fermentace a tvorba tkavých mastných kyselin (TMK) v žaludku Malé zmírnní kyselosti žaludku slinami Snížení stupn naplnní žaludku Mechanické vlivy pi výcviku 4

5 Hladovní (prmrné ph:1.6) Adlibitum sena (prmrná ph 3.1) 7 6 Medostatek krmiva 8 7 Free Choice Timothy Hay ph 4 3 ph Time Time Žaludek pi výcviku Tvorba žaludeních ved u 2letého kon pi zmn z pastevního na boxové ustájení po celý den za jeden týden Den 0 ve stáji Den 7 ve stáji Management krmení a krmná dávka Zvýšení frekvence krmení Poskytnutí dostatku píce/vlákniny Pidávat ezanku ke koncentrovaným krmivm k prodloužení doby píjmu a žvýkání potravy Snížení píjmu krmiv s vysokým obsahem škrobu Pidávat alternativní zdroje energie (olej) 3. Small Intestine 5

6 Tenké stevo 20 m délka 5 cm prmr Tvoí 27% objemu TS kon Doba prchodu krmiva je 1-3 hodiny (prm. 1,5 h) ásti tenkého steva 3 ásti: Dvanáctník, laník, kyelník Trávení a absorpce Bílkovin, tuk a jednoduchých sacharid (nap. škrob) Tenké stevo Dvanáctník Sekrece pankreatické šávy Zásadité k neutralizaci kyselého žaludeního obsahu Enzymy, které štpí bílkoviny, škrob a tuky Sekrece žlui z jater Minerály a uhliitan sodný k neutralizaci kyselosti Pomáhá emulzifikaci tuk Sekrece trávicích enzym ze stevní stny Laník a kyelník Absorpce: Glukózy z rozštpeného škrobu Aminokyseliny (AK) rozštpením bílkovin Mastné kyseliny (MK) rozštpením tuku/oleje Všechny živiny krom MK jdou pomocí krve do jater k zásob MK jsou absorbovány do lymfatického systému Zdraví tenkého steva Velké množství koncentrátu Redukce ph ve dvanáctníku díky produkci kys.mléné Možné poškození mukózy a peristaltiky (pohyb) steva Pechodový stav k snížení množství krve díky zvýšené sekreci tlních tekutin v tenkém stevu dehydratace 6

7 Tlusté stevo 4. Tlusté stevo 8 m délka 65% objemu TS kon Prchod krmiva víc jak 40 hodin (48) Velmi odlišné od tenkého steva Mikrobiální fermentace Tlusté stevo Trávení složitých sacharid pomocí bakteriálního kvašení celulóza, hemi-celulóza, pektin, Frukt a, galaktóza, ale ne lignin Bakteriální populace žije v prostedí s ph 6 Bakterie produkují AK a vitamíny skupiny B Nestrávené bílkoviny a mo jsou rozloženy pomocí mikrobiálních enzym Slepé stevo Tlusté stevo Sections vláknina je rozložena mikroby na TMK Absorpce vody Velký kolon Vysoce naplnné mikrobiální trávení Absorpce živin a vody Malý kolon Absorpce živin a vody Koneník krátká trubice k vylouení exkrement Tlusté stevo - Sacharidy Tlusté stevo Složité sacharidy jsou zdrojem TMK Kys. Octová, máselná a propionová Octová a máselná kys. Jsou pemnny na tuky Kys.propionová je pemnna na glukózu (uložena v játrech jako glykogen) Nejmén efektivní cesta k využití energie 7

8 Tlusté stevo - Zdraví Píliš mnoho slámy/starého sena vysoce nestravitelná vláknina (lignin) zvýšení výskytu ucpání stev a kolik Trávení škrobu Nadbytek nestráveného škrobu v tlustém stevu Acidoza steva, koliky, laminitidy Škrob z obilovin (nap. oves, jemen, kukuice, pšenice) je tráven v tenkém stevu Omezená kapacita pro trávení škrobu v tenkém stevu Typ zrna a jeho zpracování psobí na schopnost trávení škrobu v tenkém stev Vaení v páe: nejefektivnjší metoda Trávení škrobu Množství krmiva Množ.píjmu škrobu Nízká: g/100kg TH (tel.hmotnost) % stráveného v tenkém st. vysoká: g/100kg TH Doporuení: Max kg koncentrátu/100kg TH v KD Závisí na zpracování a obsahu škrobu spíše mén (nap. pokud je obsah škrobu v zrnu 50%: 2kg/500kg kon maximum) 80 Pro ne více? Nadbytek nestráveného škrobu v tlustém stevu Výsledkem je: Kys.mléná vytváí prostedí pro bakterie Streptokoka a Laktobacila jejichž množství se zvyšuje Kys.mléná zabíjí dobré bakterie Umírající hodné bakterie vypouští toxické plyny, které mohou zpsobovat koliky nao laminitidy (toxiny uvolnné do krve prostednictvím poniené stny steva kvli acidóze) Doporuení k minimalizaci poruch trávení Frekvence krmení: Lepší je krmit 4x/den než 2x/den napodobení pastevního procesu Prodlužovat dobu žraní edním hustoty žrádla nap. pidáním plev do koncentrátu Krmit píci ped koncentrovaným krmivem!!!! Další doporuení Množství koncentrovaného krmiva: Málo a asto (max kg koncentrátu/100kg TH) Krmení takových zdroj škrobu, které jsou vysoce stravitelné ve stev: Celý/makaný oves, vloky v páe/mletý/extrudovaný jemen, kukuice, pšenice Postupná zmna KD!!!!!! 8

9 Zdraví TS a vztah k výkonnosti Krmit dostatené množství vlákniny/píce: min.1,5% of TH KD s minimem vlákniny mže zpsobit koliky, vedy, acidózy a zmny v chování Zvýšení píjmu vlákniny krmením oloupaných sojových bob nebo cukrovarskými ízky Vysoce kvalitní vláknina jako energie KD a management krmení ovlivují zdraví TS Mže ovlivnit výkonnost kon: Nadprmrné využití energie a živin Nemoci Dležité k porozumní TS kon a aplikace v praxi ve výživ koní Dkuji! 9

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm?

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm? Trávicí systém by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014 http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém P?edm?t: Biologie P?idal(a): Mí?a - hlavní funkce 1) Trávení mechanické

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Význam pastvy pro odchov hříbat

Význam pastvy pro odchov hříbat Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky Význam pastvy pro odchov hříbat Bakalářská práce Vedoucí práce: doc.

Více

Nutriční management koně

Nutriční management koně Nutriční management koně Joe D. Pagan Kentucky Equine Research, Kentucky, USA Koně se vyvíjeli po miliony let jako pastevní zvířata přizpůsobená přijímat a trávit potravu s vysokým obsahem rostlinné vlákniny.

Více

Peripartální období z pohledu zdravotního stavu a výživy dojnic. doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip. ECBHM

Peripartální období z pohledu zdravotního stavu a výživy dojnic. doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip. ECBHM Peripartální období z pohledu zdravotního stavu a výživy dojnic doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip. ECBHM doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip. ECBHM Kontakt: Ústav výživy zvířat a pícninářství pracovna:

Více

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy.

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy. IKS-VÝŽIVA Úvod Ikona1 Předmět výživa vás seznámí s vědecky podloženými zásadami zdravého stravování a vysvětlí vám pojmy, jako je energetická bilance, potravinová pyramida nebo glykemický index. Získané

Více

KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL

KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL Komplexní vzdlávání lidských zdroj v mléka kaství CZ.1.07/2.3.00/09.0081 DEN S MLÉKEM NA MENDELU ID 2012 (29.2.2012,

Více

Psi a veganská strava

Psi a veganská strava Psi a veganská strava Kateřina Sapíková Vegan Fest 2014 Obsah Úvod...3 1 Představení psího předka vlka (masožravce)...3 1.1 Obecné znaky masožravců...3 1.2 Přirozená strava vlků...4 2 Pes domácí...5 2.1

Více

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Vědecký výbor výživy zvířat Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Ing. Václav Kudrna, CSc., Ing. Petr Homolka, Ph.D. Praha, prosinec 2007 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Přátelství

Více

Principy výživy srnčí zvěře

Principy výživy srnčí zvěře Principy výživy srnčí zvěře Prof. Ing. Jiří ZELENKA, CSc., Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Srnec se jako každý přežvýkavec neživí přímo tím, co žere,

Více

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty Obsah 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty 4. Makroživiny (makronutrienty) 4.1 Sacharidy 4.2 Bílkoviny (proteiny) 4.3 Tuky 5. Mikroživiny 5.1

Více

VY_32_INOVACE_11.09 1/11 3.2.11.9 Trávicí soustava Trávicí soustava

VY_32_INOVACE_11.09 1/11 3.2.11.9 Trávicí soustava Trávicí soustava 1/11 3.2.11.9 Cíl znát druhy a princip trávení - popsat stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí soustavy - charakterizovat druhy zubů - chápat důležitost složení potravy - objasnit pojmy metabolismus,

Více

Sacharidy v športovej výžive

Sacharidy v športovej výžive Peter Novák novak@aditivagroup.com www.nutriexact.sk Rok uverejnenia: 2009 Sacharidy v športovej výžive Sacharidy jsou právem považovány za významnou složku sportovní výživy, ale právě přecenění nebo nedocenění

Více

Výživa psů 27. 2. 2010 Havlíčkův Brod

Výživa psů 27. 2. 2010 Havlíčkův Brod Výživa psů 27. 2. 2010 Havlíčkův Brod MVDr. František Špruček, Ph.D. Veterinární klinika pro psy a kočky v Olomouci Zoologické zařazení psovitých šelem Podkmen: Obratlovci Třída: Savci Řád: Šelmy Carnivora

Více

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců Základy výživy a nutriční plánování u sportovců ZDRAVÍ nejvýznamnější kvalita života Zdravotní stav jedince pozitivní x negativní vliv ŽIVOTNÍ STYL 60 % vlivu na zdraví Rizikové faktory: - kouření (TK,

Více

MUDr. Josef Jonáš. SACHARIDY v lidské stravě

MUDr. Josef Jonáš. SACHARIDY v lidské stravě MUDr. Josef Jonáš SACHARIDY v lidské stravě 1 Sacharidy nejvýhodnější zdroj energie Mají krýt 60-80 % celkové spotřeby energie. Některé mají příznivý vliv na střevní mikroflóru. Existují i jiné zdroje

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI

DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI MUDr. David Frej DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI TRITON MUDr. David Frej DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena

Více

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat MANAGEMENT, WELFARE, EKONOMIKA,VÝŽIVA A VÝROBA KRMIV V CHOVU MASNÉHO SKOTU odborný seminář v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat

Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Klinika chorob přežvýkavců Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat Odborná práce Autor: Martin Vlček Školitel:

Více

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07/2.4.00/31.0037) Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Zdeněk

Více

PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY

PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD ROZBORŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ U PRVOVÝROBCŮ A ZPRACOVATELŮ MLÉKA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

ŽIVINY A VODA VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ

ŽIVINY A VODA VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ ŽIVINY A VODA VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ Jídlo a tekutiny jsou základním předpokladem pro udržení dobrého zdravotního stavu, neboť mohou dodávat našemu tělu všechny látky, které potřebuje. Mohou a nemusí záleží

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VLIV SLOŽEK POTRAVY NA LIDSKÝ ORGANISMUS ŠKOLNÍ ROK 211-212 JAKUB MÍL 9. A OBSAH I ÚVOD... 6 II VLASTNÍ PRÁCE... 8 1. TRÁVICÍ ÚSTROJÍ...

Více

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek Výživa ve sportu Podobně jako u dospělých jedinců představuje výživa sportující mládeže jeden ze základních pilířů fyzické výkonnosti a dobrého zdravotního stavu. U mladých sportovců je třeba vedle výkonnostních

Více

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ PRAHA 2010 OBSAH: 1. ŢIVINY A VODA 6 1.1. ÚVOD 6 1.2. CÍL 7 1.3. DOPORUČENÝ HODINOVÝ ROZSAH 7 1.4. DOPORUČENÁ LITERATURA PRO UČITELE

Více

ONEMOCNĚNÍ SKOTU ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE...

ONEMOCNĚNÍ SKOTU ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE... ONEMOCNĚNÍ SKOTU OBSAH ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE... 7 ABSCES... 7 FLEGMÓNA... 7 HEMATOM... 8 SRDEČNÍ SLABOST...

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více