U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:"

Transkript

1 U S N E S E N Í 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informace ředitele Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace, kterou informuje zřizovatele o provedení periodické inventarizaci sbírkových předmětů. 2. Žádost Hornicko-historického spolku Stříbro o prodloužení pronájmu nebytového prostoru v objektu Masarykovo nám. č.p. 17, Stříbro. 3. Žádost pana Z. Procházky, zastupujícího Nakladatelství Českého lesa, o finanční příspěvek na vydání knižní publikace s podtitulem Pivovary a pivovárky okresu Tachov. 4. Informaci ředitele MM ve Stříbře p.o. o možném technickém řešení ochrany majetku města Stříbra proti nadměrnému výskytu holubů v dané lokalitě. 5. Žádost Občanského sdružení LUNGTA o projednání připojení se k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet. 6. Užití oficiálního znaku loga - města Stříbra na propagačních a doprovodných materiálech k osvětové akci MěÚ Stříbro, týkající se změn s systému sběru tříděného a komunálního odpadu města Stříbra. II. SCHVALUJE: 1. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 01 tohoto usnesení. 2. Postup při výměně bytů, přidělování bytů a prodloužení nájemních smluv navržený Bytovou komisí, uvedený v příloze č. 02 tohoto usnesení. 3. Přidělení bytu pí. Xxxx, v současné době žijící na adrese Západní před. č.p. 919 byt.č 2 v nové lokalitě a to v ulici Prokopa Holého 1544, byt č. 7. Termín přidělení bytu určí následně p. starosta. 4. Plošné navýšení nájmů nájemních bytů města Stříbra u všech kategorií o 20 %, mimo lokalitu Větrná č.p a Větrná č.p byt č. 22, s termínem od Přidělení bytu č. 7 (1+0) v DPS Větrná 1378, Stříbro, paní Xxxx, bytem Lesní cesta 952, Stříbro, od na dobu neurčitou. 6. Náhradníky pro přidělení bytu č. 7 v DPS Větrná 1378, Stříbro v případě, že paní Xxxx byt odmítne: 1. Xxxx, Nerudova 1407, Stříbro, 2. Xxxx, Boječnice Znění Domovního řádu pro DPS Stříbro, který je přílohou č. 03 tohoto usnesení. 8. Vyřazení poškozeného movitého majetku (ztráty nálezy) města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, dle protokolu o vyřazení majetku v celkové výši 0 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 tohoto usnesení. 9. Vyřazení rozbitého, nefunkčního movitého majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, na základě inventarizačního zápisu DIK č.04-venkovní majetek, návrhu ÚIK č.04/2014 ze dne a protokolů o vyřazení majetku v celkové výši ,29 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 tohoto usnesení. 10. Vyřazení zničeného, nefunkčního movitého majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, na základě inventarizačního zápisu DIK č.07-části města, návrhu ÚIK č.04/2014 ze dne a protokolu o vyřazení majetku v celkové výši Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 tohoto usnesení. 11. Vyřazení nefunkčního movitého majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, na základě inventarizačního zápisu DIK č.04-měú-budova č.p.437, návrhu ÚIK č.04/2014 ze dne a protokolu o vyřazení majetku v celkové výši Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 tohoto usnesení. 1

2 12. Vyřazení nefunkčního movitého majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, na základě inventarizačního zápisu DIK č.04-měú-budova č.p.63, návrhu ÚIK č.04/2014 ze dne a protokolu o vyřazení majetku v celkové výši 8 380,63 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 tohoto usnesení. 13. Vyřazení nefunkčního, zastaralého movitého majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, svěřeného do správy a hospodaření ZŠ PO Stříbro, Mánesova 485, Stříbro na základě inventarizace roku 2014 a dle návrhu na vyřazení majetku v celkové výši Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 tohoto usnesení. 14. Vyřazení nefunkčního movitého majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, svěřeného do správy a hospodaření MŠ PO Stříbro, Soběslavova 1003, Stříbro na základě inventarizace roku 2014 a dle protokolů o vyřazení majetku v celkové výši ,91 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 tohoto usnesení. 15. Vyřazení odcizeného movitého majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, na základě inventarizačního zápisu DIK č.4-venkovní majetek, návrhu ÚIK č.04/2014 ze dne a protokolu o vyřazení majetku v celkové výši Kč uvedeným v příloze číslo 04 tohoto usnesení. 16. Vyřazení již zlikvidovaného zastaralého, nefunkčního majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, na základě inventarizačního zápisu DIK č.15-kasárna, návrhu ÚIK č.03/2014 ze dne a protokolu o vyřazení majetku v celkové výši 6 440,38 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 tohoto usnesení. 17. Odúčtování a vyřazení již zlikvidovaného majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, z areálu bývalých kasáren Stříbro, na základě nově zjištěných skutečností, doložených MěÚ Stříbro OŽP v celkové výši Kč. 18. Udělení plné moci pro jednání valné hromady honebního společenstva Kladruby část Vrbice na den starostovi města - Bc. Karlu Lukešovi. 19. Vyhlášení záměru pronájmu na dobu neurčitou s účinností od nebytových prostor místnosti číslo 2.10 (kancelář označena č. 5) v objektu č.p v ul. Mánesova (bývalý objekt Strabagu) s celkem pronajímanou plochou 11,1 m 2 nájemci Bc. Xxxx, bytem Xxxx, Stříbro s doručovací adresou Xxxx, Stříbro, s nájemným 800 Kč/m 2 ročně, s podmínkou každoročního navýšením o inflační index z předcházejícího roku a zároveň stanovení jistiny ve výši měsíčního nájmu v celkové výši 740 Kč. V případě nepřihlášení jiného zájemce k pronájmu v době vyhlášeného záměru, zpracovat nájemní smlouvu dle uvedených podmínek s žadatelem Bc. Xxxx. 20. Prodloužení pronájmu nebytového prostoru místnosti č. 1 o celkové výměře 21,7 m 2 v objektu Masarykovo nám. č.p. 17, Stříbro, pro účel - skladové prostory Hornicko - historického spolku Stříbro, za stávajících podmínek na dobu určitou do , s účinností od a výpovědní lhůtou 3 měsíce. 21. Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu - Stříbro, Nádražní ul. č.p. 719, o celkové ploše 143,41 m 2 včetně WC, kanceláře a vstupu do budovy, dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné 300 Kč/m 2 ročně, účel pronájmu prodejna, výrobna lahůdek, s podmínkou každoročního navýšením o inflační index z předcházejícího roku a zároveň stanovení jistiny ve výši tří měsíčního nájmu v celkové částce Kč. 22. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2015 uvedená v příloze číslo 05 tohoto usnesení. 23. Zadání právního posouzení smluvního vztahu města Stříbra se společností Waystone Mgr. Martinu Vovsíkovi, advokátovi ev. č. ČAK: 9337, s IČ Realizaci akce Stříbro soubor městského opevnění jižní hradby, Husitská bašta č. popisné 239 oprava vnější a vnitřní zdi s celkovými náklady dle projektové dokumentace ,00 Kč včetně DPH. Na akci je schválena státní finanční podpora z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 200 tisíc korun. 25. Umístění dvou prvků preventivních zařízení aktivního monitoringu silničního provozu v lokalitě ul.třída 5.května a ul.plzeňská v rámci projektu Klidné příhraničí. 26. Podání žádosti o poskytnutí účelové dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 na projekt Úprava veřejného prostranství v časti obce Těchlovice 1.etapa. 2

3 27. Podání žádosti o příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje na projekt Pořízení dýchacích přístrojů pro JSDH města Stříbra z dotačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce Navržený způsob řešení ochrany majetku města Stříbra zamezením přístupu přemnožené holubí populace do prostoru ochozu a věže kostela Všech svatých. 29. Místo, termín a dobu pro podání žádostí k provedení zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Stříbro, příspěvkové organizaci, od počátku školního roku 2015/2016 dle návrhu ředitelky. 30. Podání žádosti o grant na podporu preventivních aktivit a výchovy 2015 s názvem projektu Zdravá Máneska 2015 Základní školou Stříbro, Mánesova 485, příspěvkovou organizací. 31. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra (VW Transporter) Základní umělecké škole Stříbro, příspěvkové organizaci, k zajištění dopravy žáků ZUŠ Stříbro na Okresní kolo hudebních škol v Plané. Termín Způsob náhrady nákladů vozidla varianta A. 32. Osnovu, obsah a řazení zápisu za kalendářní rok 2014, předložený paní Jindřiškou Netrvalovou, kronikářkou města Stříbra, připravený k zapsání do kroniky města Stříbra. 33. Zrušení termínu pro uzavření manželství Znění a uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č.22/hio/11 mezi městem Stříbrem, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, zastoupené Bc. Karlem Lukešem, starostou města a zhotovitelem Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro sdružení HOCHTIEF x ALGON x BP STAVBY, uvedený v příloze č. 06 tohoto usnesení. 35. Provedení víceprací a méněprací v rámci investiční akce ZŠ Gagarinova 1039, Stříbro projekt úspor energie a navýšení konečné ceny díla o částku dle nabídkového rozpočtu v celkové výši Kč bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne uzavřené mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1,stříbro, IČ: , DIČ: CZ , zastoupené Bc. Karlem Lukešem, starostou města a společností SWIETELSKY stavební, s.r.o., se sídlem Železničářská 1234/79, Plzeň, IČ: , DIČ: CZ zastoupené Ing. Petrem Šolcem, vedoucím OZ. 36. Znění a uzavření Dodatku č. 1 SOD č.102/2013 mezi městem Stříbrem, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, zastoupené Bc. Karlem Lukešem, starostou města a Správou majetku města Stříbra, s.r.o., Nerudova 1009, Stříbro, zastoupená jednatelem Ing. Daliborem Fričem týkající se Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb oblast zimní údržby města Stříbra uvedený v příloze č. 07 tohoto usnesení. 37. Prodej nefunkční automatické závory, včetně příslušenství z majetku města Stříbra, umístěné ve vjezdu do bývalého prostoru městských kasáren firmě Jan Jevčák, Nádražní 1515, Stříbro IČ : , DIČ: CZ za cenu Kč bez DPH. 38. Ukončení smlouvy se společností Renomia a uzavření smlouvy se společností Broker Venture, spol. s.r.o., Klatovská tř. 25, Plzeň , k zastupování ve věci pojišťování a řešení pojistných událostí na jeden rok. III. NESCHVALUJE: 1. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 01 tohoto usnesení. 2. Postup při výměně bytů, přidělování bytů a prodloužení nájemních smluv navržený Bytovou komisí, uvedený v příloze č. 02 tohoto usnesení. 3. Žádost pana Xxxx, bytem Xxxx, Stříbro o odkoupení, popř. pronájem objektu bývalé prádelny v ulici Třešňové ve Stříbře. 4. Finanční příspěvek na vydání knižní publikace s podtitulem Pivovary a pivovárky okresu Tachov. 5. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra (VW Transporter) Domu dětí a mládeže Stříbro, příspěvkové organizaci, k zajištění dopravy vybraných dětí horolezeckých kroužků DDM do rakouských Alp - oblast Hinterstoder. Termín IV. ODROČUJE: 1. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2015 uvedená v příloze č. 05 tohoto usnesení. V. REVOKUJE: 3

4 1. Usnesení č.07/i/01 1,2 ze dne ze dne týkající se uzavření realizační smlouvy se Společností Petra Parléře, o.p.s., Zavadilova 5/1296, Praha 6, vztahující se k uspořádání veřejné architektonické soutěže: a) realizační smlouva č. 4/ na téma Revitalizace uhelny s kotelnou v Mánesově ulici ve Stříbře b) realizační smlouva č. 5/ na téma Revitalizace kostela sv. Máří Magdalény ve Stříbře. VI. ZŘIZUJE: 1. Komisi státní památkové péče. VII. JMENUJE: 1. Členy Komise státní památkové péče: Mgr. S. Štěrbová, Mgr. J. Soulek, K. Petráň, Ing. arch. J. Pohořalá, Bc. I. Osmiková Bc. K. Lukeš VIII. UKLÁDÁ: 1. Provést všechny administrativní a jiné majetkoprávními úkony uvedené v příloze č. 01 tohoto usnesení. T: průběžně 2. Zajistit administrativní náležitosti spojené s výměnou bytů, přidělováním bytů a prodloužením nájemních smluv dle postupu navrženého Bytovou komisí, uvedeného v příloze č. 02 tohoto usnesení. 3. Informovat žadatelku pí. Xxxx o výměnu bytu s rozhodnutím Rady města Stříbra. Z: tajemnice BK, starosta 4. Provedení administrativních a jiných úkonů spojených s plošným navýšení nájmů nájemních bytů města Stříbra u všech kategorií o 20 %, mimo lokalitu Větrná č.p a Větrná č.p byt č. 22, s termínem od Zajistit administrativní záležitosti spojené s přidělením bytu č. 7 v DPS Větrná 1378 Stříbro, paní Xxxx, bytem Xxxx, Stříbro od na dobu neurčitou. T: Zveřejnit znění Domovního řádu pro DPS na nástěnkách ve všech domech s pečovatelskou službou. T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením poškozeného movitého majetku (ztráty nálezy) města Stříbra, dle protokolu o vyřazení v celkové výši 0 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 usnesení. 4

5 8. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením rozbitého, nefunkčního movitého majetku města Stříbra, na základě inventarizačního zápisu DIK č.4 - venkovní majetek, návrhu ÚIK č.04/2014 ze dne a protokolů o vyřazení v celkové výši ,29 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 usnesení. 9. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením zničeného, nefunkčního movitého majetku města Stříbra, na základě inventarizačního zápisu DIK č.7-části města, návrhu ÚIK č.04/2014 ze dne a protokolu o vyřazení v celkové výši Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 usnesení. 10. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního movitého majetku města Stříbra, na základě inventarizačního zápisu DIK č.4-měú-budova č.p.437, návrhu ÚIK č.04/2014 ze dne a protokolu o vyřazení v celkové výši Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 usnesení. 11. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního movitého majetku města Stříbra, na základě inventarizačního zápisu DIK č.4-měú-budova č.p.63, návrhu ÚIK č.04/2014 ze dne a protokolu o vyřazení v celkové výši 8 380,63 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 usnesení. 12. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního, zastaralého movitého majetku města Stříbra, svěřeného do správy a hospodaření ZŠ PO Stříbro, Mánesova 485, Stříbro na základě inventarizace roku 2014 a dle návrhu na vyřazení v celkové výši Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze číslo 04 usnesení. Z: ředitel ZŠ Mánesova T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního movitého majetku města Stříbra, svěřeného do správy a hospodaření MŠ PO Stříbro, Soběslavova 1003, Stříbro na základě inventarizace roku 2014 a dle protokolů o vyřazení v celkové výši ,91 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 usnesení. Z: ředitelka MŠ T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením odcizeného movitého majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, na základě inventarizačního zápisu DIK č.4-venkovní majetek, návrhu ÚIK č.04/2014 ze dne a protokolu o vyřazení majetku v celkové výši Kč uvedeným v příloze č. 04 usnesení. 15. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením již zlikvidovaného zastaralého, nefunkčního majetku města Stříbra, na základě inventarizačního zápisu DIK č.15- kasárna, návrhu ÚIK č.03/2014 ze dne a protokolu o vyřazení v celkové výši 6 440,38 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 04 usnesení. 16. Odúčtování a vyřazení již zlikvidovaného majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, z areálu bývalých kasáren Stříbro na základě nově zjištěných skutečností, doložených MěÚ Stříbro OŽP v celkové výši Kč. 5

6 17. Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené s vyhlášením záměru pronájmu na dobu neurčitou s účinností od nebytových prostor místnosti číslo 2.10 (kancelář označena č. 5) v objektu č.p v ul. Mánesova (bývalý objekt Strabagu) s celkem pronajímanou plochou 11,1 m 2 s nájemným 800 Kč/m 2 ročně, s podmínkou každoročního navýšením o inflační index z předcházejícího roku a zároveň stanovení jistiny ve výši měsíčního nájmu v celkové výši 740 Kč. V pracovním pořádku upozorní HIO příslušného pracovníka SMMS, s.r.o., o splnění podmínek pro případné zpracování nájemní smlouvy se žadatelem. T: Zajistit administrativní náležitosti spojené s prodloužením pronájmu nebytového prostoru místnosti č. 1 o celkové výměře 21,7 m 2 v objektu Masarykovo nám. č.p. 17, Stříbro. T: Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené s vyhlášením záměru pronájmu nebytových prostor v objektu - Stříbro, Nádražní ul. č.p. 719 o celkové ploše 143,41 m 2 včetně WC, kanceláře a vstupu do budovy, dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné 300 Kč/m 2 ročně, účel pronájmu prodejna, výrobna lahůdek, s podmínkou každoročního navýšením o inflační index z předcházejícího roku a zároveň stanovení jistiny ve výši tří měsíčních nájmů v celkové částce Kč. T: Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2015 uvedená v příloze č. 05 tohoto usnesení. Z: vedoucí FO 21. Informovat žadatele (p. Z. Procházka, nakladatelství Český les) a administrativně zapracovat rozhodnutí Rady města Stříbra. Z: vedoucí FO T: Provést všechny administrativní a jiné úkony vyplývající ze schválení zadání právního posouzení smluvního vztahu města Stříbra se společností Waystone Mgr. Martinu Vovsíkovi, advokátovi ev. č. ČAK: 9337, s IČ Z: místostarosta Záhoř 23. Zajistit administrativní úkony související se zrušením uzavřením realizační smlouvy se Společností Petra Parléře, o.p.s., Zavadilova 5/1296, Praha 6, vztahující se k uspořádání veřejné architektonické soutěže: a) realizační smlouva č. 4/ na téma Revitalizace uhelny s kotelnou v Mánesově ulici ve Stříbře b) realizační smlouva č. 5/ na téma Revitalizace kostela sv. Máří Magdalény ve Stříbře. 24. Zajistit administrativní náležitosti spojené s realizací akce Stříbro soubor městského opevnění jižní hradby, Husitská bašta č.p. 239 oprava vnější a vnitřní zdi s celkovými náklady dle projektové dokumentace ,00 Kč včetně DPH. Na akci je schválena státní finanční podpora z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 200 tisíc korun. T:

7 25. Zajistit veškeré úkony spojené s umístěním dvou prvků preventivních zařízení aktivního monitoringu silničního provozu v lokalitě ul.třída 5. května a ul. Plzeňská v rámci projektu Klidné příhraničí. 26. Zajistit administrativní úkony související s podání žádosti o poskytnutí účelové dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 na projekt Úprava veřejného prostranství v časti obce Těchlovice 1.etapa. T: Zajistit administrativní úkony související s podání žádosti o příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje na projekt Pořízení dýchacích přístrojů pro JSDH města Stříbra z dotačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce T: Zajistit veškeré administrativní úkony ( jednání s prac. památkové péče, odbornou firmou apod.) Připravit finanční náročnost projektu a vyjádření odborných orgánů do nejbližšího jednání RM. T: Provedení administrativních a jiných úkonů spojených se schválením místa, termínu a doby pro podání žádostí k provedení zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Stříbro, příspěvkové organizaci, od počátku školního roku 2015/2016 dle návrhu ředitelky. Z: ředitelka MŠ 30. Zajistit veškeré administrativní náležitosti spojené se zřízením Komise státní památkové péče a písemně informovat členy uvedené komise o jejich jmenování Radou města Stříbra. Z: referentka památkové péče T: Zajistit administrativní a jiné záležitosti spojené se schválením podání žádosti o grant na podporu preventivních aktivit a výchovy 2015 s názvem projektu Zdravá Máneska 2015 Základní školou Stříbro, Mánesova 485, příspěvkovou organizací. Z: starosta, ředitel ZŠ-M 32. Informovat obvyklým způsobem o mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Z: starosta 33. Informovat žadatele (ZUŠ Stříbro, DDM Stříbro) o rozhodnutí rady a administrativně zapracovat využití služebního vozidla města Stříbra. Z: starosta, technik MěÚ T: Vypracovat zápis do kroniky města Stříbra dle schválené osnovy, obsahu a řazení jednotlivých událostí za rok Z: kronikářka města 35. Zajistit administrativní náležitosti spojené se zrušením termínu pro uzavření manželství Z: matrikářka MěÚ T: únor Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s uzavřením Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 22/HIO/11 mezi městem Stříbrem, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, zastoupené 7

8 Bc. Karlem Lukešem, starostou města a zhotovitelem Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro sdružení HOCHTIEF x ALGON x BP STAVBY. T: Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s provedením víceprací a méněprací v rámci investiční akce ZŠ Gagarinova 1039, Stříbro projekt úspor energie s navýšením konečné ceny díla o částku dle nabídkového rozpočtu v celkové výši Kč bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne uzavřené mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1,stříbro, IČ: , DIČ: CZ , zastoupené Bc. Karlem Lukešem, starostou města a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Železničářská 1234/79, Plzeň, IČ: , DIČ: CZ , zastoupené Ing. Petrem Šolcem, vedoucím OZ. T: Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s uzavřením Dodatku č.1 SOD č.102/2013 mezi městem Stříbrem, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, zastoupené Bc. Karlem Lukešem, starostou města a Správou majetku města Stříbra, s.r.o., Nerudova 1009, Stříbro, zastoupená jednatelem Ing. Daliborem Fričem týkající se Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb oblast zimní údržby města Stříbra. Z: starosta T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s prodejem nefunkčního movitého majetku města Stříbra. 40. Provedení administrativních a jiných úkonů spojených s udělením plné moci pro jednání valné hromady honebního společenstva Kladruby část Vrbice na den starostovi města - Bc. Karlu Lukešovi. Z: starosta T: Provedení administrativních a jiných úkonů spojených s ukončením smlouvy se společností Renomia a uzavřením smlouvy se společností Broker Venture, spol, s.r.o., Klatovská tř. 25, Plzeň , k zastupování ve věci pojišťování a řešení pojistných událostí na jeden rok. Z: starosta, vedoucí HIO T: Bc. Karel Lukeš starosta města.. Martin Záhoř místostarosta města 8

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody.

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. č.j.mukv13536/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 (RM č. 8) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Datum jednání. Číslo URM. Usnesení RM. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

Datum jednání. Číslo URM. Usnesení RM. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 48-3/15 RM schvaluje program s těmito změnami: Z programu se stahují body: - Plán výchovy a péče o dítě v dětské skupině - Vnitřní pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Nově

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3)

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 118. jednání

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více