U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:"

Transkript

1 U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno: 15/VI/15,17/IV/9,10,12,16,21,25,26,18/I/1,19/VII/12,14,16,20,21,22,23,20/V/6,7,8, 13,14,21/IX/19,20,21,22,23,25,30,31,33,34,35,36,41,42,43,22/II/1,3 Trvá:14/IV/13,28,17/IV/7,15,23,19/VII/5,6,7,8,24,25,26,20/V/10,12,21/IX/1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,24,26,27,28,29,32,37,38,39,40,22/II/2,4, 2. Žádost paní Xxxx o znovuprojednání prodloužení nájemní smlouvy na byt ve Stříbře, ul. Prokopa Holého č.p. 1545, byt č Žádost Úřadu práce ČR, zastoupený ředitelem Krajské pobočky Plzeň ÚP ČR, o pronájem kanceláře v objektu Městského úřadu ve Stříbře. 4. Žádost p. Xxxx, Máchova 988, Stříbro o pronájem nebytového prostoru č.p. 239, Plzeňská ul. Stříbro tzv. Husitská bašta, za účelem trvalého bydlení. 5. Změnu údajů nájemce z původního názvu MUDr. Chaloupka Milan, Plzeň 1 - Severní předměstí, Alej Svobody 55/732, IČ , č.ú /0600. Nové údaje platné od Uroderma s.r.o., Tomáškova 1187, Starý Plzenec, IČ , DIČ-CZ , č.ú /5500, zastoupena MUDr. Milanem Chaloupkou. 6. Výzvu Občanského sdružení LUNGTA. 7. Žádost ředitelky Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizace,o vyjádření souhlasu k uzavření školy v době vánočních svátků od do Informaci ředitele Městského muzea ve Stříbře o technickém a provozním stavu budovy Městského muzea. II. SCHVALUJE: 1. Program svého jednání dle předloženého návrhu s jeho doplněním. 2. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 3. Přidělení (výměnu) bytu č. 5 o velikosti v Mírové ul. 1385, Stříbro paní Xxxx, bytem Prokopa Holého 1548, Stříbro, od na dobu určitou 1 roku. 4. Přidělení (výměnu) bytu č. 8 o velikosti 1 + KK v ul. Prokopa Holého 1548, Stříbro, panu Xxxx, Husova 96, Stříbro od na dobu určitou 6 měsíců. 5. Přidělení bytu č. 3 o velikosti 2+1 v ul. 28. října 487, Stříbro, panu Xxxx, bytem Máchova 988, Stříbro, na dobu určitou 1 roku od Prodloužení nájemních smluv u bytů v majetku města Stříbra od na dobu určitou 1 roku stávajícím nájemníkům paní Xxxx, Prokopa Holého 1544, panu Xxxx Prokopa Holého 1545 a paní Martině Fikarové, Prokopa Holého 1546, Stříbro. 7. Prodloužení nájemních smluv u bytů v majetku města Stříbra od na dobu určitou 3 měsíců stávajícím nájemníkům paní Xxxx, Západní předm. 863 a paní Xxxx, Prokopa Holého Vyřazení zastaralého, nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle inventarizačního zápisu a návrhu ÚIK č.01/2011 na vyřazení majetku ze dne v celkové výši 4.320,- Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení. 9. Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 191, ul. Dostojevského, Stříbro na dobu určitou od do s roční výpovědní lhůtou, pro nájemce pan Xxxx, Americká 1309, Stříbro. 10. Účelový pronájem nebytového prostoru (kanceláře) v přízemí objektu MěÚ Stříbro, Masarykovo nám. č.p. 63, o výměře 22 m2,s ročním nájemným ,- s navyšováním o každoroční inflační Usnesení 23.RM ze dne

2 index. Doba pronájmu- na dobu neurčitou s účinností od s tříměsíční výpovědní lhůtou. 11. Znění a vyhlášení Domovního řádu pro objekt města Stříbra, budova č.p. 17, Masarykovo náměstí, Stříbro, uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení. Domovní řád v této budově a v tomto znění nabývá účinnosti dnem Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2011 uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení. 13. Přílohu č. 31 OŘ MěÚ Životnost majetku, uvedenou v příloze č. 5 tohoto usnesení. 14. Přecházející akce z upraveného rozpočtu Města Stříbra roku 2011 do rozpočtu na rok 2012 uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení. 15. Přílohu č. 17 OŘ MěÚ Pravidla pro použití platební karty a karty Makro uvedenou v příloze č. 7 tohoto usnesení. 16. Odpisový plán od roku 2011 pro Muzeum Stříbro, příspěvkovou organizaci, který ruší odpisový plán schválený na 19. Rmě dne , v souladu s předloženým návrhem, který je přílohou č. 8 tohoto usnesení. 17. Dodatek č.1 k příloze č. 21 OŘ MěÚ Směrnice o účetnictví uvedený v příloze č. 9 tohoto usnesení. 18. Smlouvu č. 1/2011 o výuce cizích jazyků uvedenou v příloze č. 10 tohoto usnesení. 19. Volební řád pro volbu členů školské rady v základních školách, kde je město Stříbro zřizovatelem, uvedený v příloze č. 11 tohoto usnesení. 20. souhlas PO k přijetí finančního daru do výše 40 tis. Kč v jednotlivém případě - souhlas PO k přijetí věcného daru do výše 20 tis. Kč v jednotlivém případě a povinnost předkládat prostřednictvím u jedenkrát za půl roku přehled přijatých darů pověřenému pracovníkovi. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. 21. Pronájem parkoviště v areálu Strabag s podmínkou zajištění podnájmu trhovcům ve čtvrtek za účelem městských trhů 22. Znění a uzavření smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek č.: _1 (naše číslo 1/IT/2011) mezi městem Stříbrem a firmou Vodafone Czech republic a.s. uvedenou v příloze č. 12 tohoto usnesení. 23. Znění a uzavření smlouvy o umístění kamerového systému č. 2/IT/2011 mezi městem Stříbrem a firmou Vodárny a kanalizace Karlovy vary, a.s. uvedenou v příloze č. 13 tohoto usnesení. 24. Znění a uzavření smluv o nájmu a poskytování služeb č (3/IT/2011), (4/IT/2011), (5/IT/2011), (6/IT/2011), (7/IT/2011) a dodatků ke smlouvám o nájmu a servisu č (1/IT/2008) a (2/IT/2008) mezi městem Stříbrem a firmou Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o. uvedené v příloze č. 14 tohoto usnesení. 25. Znění a uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č s firmou EKODEPON s.r.o. uvedenou v příloze č. 15 tohoto usnesení. 26. Znění a uzavření dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, FLOTILA č a dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č o havarijním pojištění vozidel Partner H59, k novému služebnímu vozidlu města Stříbra tovární značky Citroen Nemo 1,4 HDi. uvedenou v příloze č. 16 tohoto usnesení. 27. Znění a uzavření smlouvy č. 9/9/2011/IDC o předání dat z IDC ÚHÚL mezi městem Stříbrem a ČR - Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složkou státu, uvedenou v příloze č. 17 tohoto usnesení. 28. Znění a uzavření smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany mezi městem Stříbrem a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, IČO , se sídlem Kaplířova 9, Plzeň, zastoupená ředitelem HZS Plzeňského kraje plk. Ing. Františkem Pavlasem ve znění dle přílohy č. 18 tohoto usnesení 29. Zrušení konání městský trhů v období od do Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Stříbro na období , včetně prioritních oblasti v ORP Stříbro v oblasti sociálních a návazných služeb na období Složení inventarizační komise pro provedení inventarizace sbírek v Městském muzeu ve Stříbře, příspěvkové organizaci, ve složení: RNDr. Zbyněk Navrátil předseda, Petra Buchová člen, Martina Zezulová člen. Za zřizovatele bude dohlížet na provedení inventárních prací Bc. Jan Macák, dle požadavku inventarizační komise současně s členem zastupitelstva města Stříbra. 32. Uzavření Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizace, v době vánočních svátků od Usnesení 23.RM ze dne

3 do Žádost Hornicko-historického spolku Stříbro o.s., o zapůjčení vozidla VW Transporter k zajištění přepravy členů občanského sdružení na 5. setkání slovenských hornických měst, obcí a spolků v Baňské Šťavici konané ve dnech Zapůjčení služebního vozidla bude probíhat dle platných schválených pravidel. 34. Program jednáni Zastupitelstva města Stříbra uvedený v příloze č. 19, tohoto usnesení. 35. Termíny a personální zajištění oddávacích dnů v roce 2012 uvedené v příloze č.20. tohoto usnesení. III. NESCHVALUJE: 1. Přidělení bytu č. 8 o velikosti 1 + KK v ul. Prokopa Holého 1546, Stříbro, paní Xxxx, trvale bytem Nám. Republiky 83, Kladruby, korespondenční adresa: Mánesova 565, Stříbro, na dobu určitou 1 roku od Přidělení bytu č. 3 o velikosti 2+1 v ul. 28. října 487, Stříbro, paní Xxxx, bytem Husova 419, Stříbro, na dobu určitou 1 roku od Přidělení bytu č. 4 o velikosti v ul. Prokopa Holého 1545, Stříbro panu Xxxx, bytem Husova 419, Stříbro, na dobu určitou 1 roku od Prodloužení nájemních smluv na byty v majetku města Stříbra od paní Xxxx, bytem Prokopa Holého 1546, Stříbro a panu Xxxx, bytem Prokopa Holého 1547, Stříbro. 5. Prodloužení nájemní smlouvy paní Xxxx na byt č. 6, č.p ve Stříbře ul. Prokopa Holého. 6. Pronájem nebytového prostoru č.p. 239, Plzeňská ul. Stříbro tzv. Husitská bašta, k trvalému bydlení. 7. Prominutí pohledávky za společností SRP-Valstav s.r.o. ve výši 5 tis. Kč IV. ODROČUJE : 1. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 2. Udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací a pracovníkům MěÚ Stříbro, dle předloženého návrhu. V. REVOKUJE: 1. Žádost Hornicko-historického spolku Stříbro o.s., o zapůjčení vozidla VW Transporter k zajištění přepravy členů občanského sdružení na 5. setkání slovenských hornických měst, obcí a spolků v Baňské Šťavici konané ve dnech Zapůjčení služebního vozidla bude probíhat dle platných schválených pravidel. VI. ODVOLÁVÁ : 1. Členy školských rad za zřizovatele s účinností k : 1) ZŠ Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace: Jiřina Möllerová, Bc. Petra Baxová. 2) ZŠ Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace: Jana Solová, Mgr. Jitka Soukupová VII. JMENUJE : 1. Členy školských rad za zřizovatele s účinností od : 1) ZŠ Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace: PhDr. Jitka Soukupová, Bc. Vojtěch Šrámek 2) ZŠ Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace: Jana Solová, Mgr. Miroslav Cvrk ml. 2. Na podkladě návrhu tajemníka MěÚ Stříbro a v souladu se závěry výběrové komise k tomu zřízené, p. Jana Křelovce ke dni do pracovní pozice - vedoucí hospodářsko investičního odboru MěÚ Stříbro se zkušební dobou v délce 6 měsíců. VIII. INFORMUJE : 1. Nestátní organizace o možnosti zapojit se 10. března 2012 do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet. IX. UKLÁDÁ : Usnesení 23.RM ze dne

4 1. Zajistit do dalšího řádného jednání RmS bližší informace k předloženému záměru. RmS doporučuje, v této věci, požádat Výbor výstavby o stanovisko. ( záměr pronájmu pozemků předložený bod I/1) 2. Zajistit do dalšího řádného jednání RmS bližší informace k předloženému záměru. RmS doporučuje, v této věci, požádat Výbor výstavby o stanovisko. ( záměr pronájmu pozemků předložený bod I/2) 3. Zajistit sepsání dodatku č.2 ke stávající nájemní smlouvě č a dodatku č. 1 na pronájem provozní budovy čp Nerudova ul. včetně pozemků o celkové výměře 8697m 2, za roční nájemné ,-Kč. 4. Zajistit sepsání Přílohy č.1 ke stávající mandátní smlouvě ze dne včetně dodatku č. 1 až 4 s doplněním o administrativní budovu čp. 16 Mánesova ul. ve Stříbře, s účinností od Z: vedoucí HIO MěÚ 5. Zajistit na úřední desce zveřejnění záměru převodu nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 2293/2 o výměře 300m 2 zahrada kat.území Stříbro, z otce pana Xxxx na syna pana Xxxx bytem Stříbro, Jiřího z Poděbrad 79, za roční nájemné 900,-Kč v souladu s Výměrem MF 01/2010 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od Zajistit na úřední desce zveřejnění záměru prodloužení nájemní smlouvy na pronájem stav.p.č.67 o výměře 7m 2, poz.p.č.725/12 o výměře 22m 2 lesního pozemku zastavěné rekreační chatou s EČ 028 a části poz.p.č. 725/2 o výměře 8,80m 2 lesní pozemek kat.území Vrbice u Stříbra vlastnici RCH paní Xxxx bytem Plzeň, Lesní 8, za roční nájemné 479,-Kč v souladu s Výměrem MF 01/2010 na dobu 10 let, tj. s účinností od do , s tříměsíční výpovědní lhůtou. 7. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1869/1 o výměře 500m 2 orná půda kat.území Stříbro, k zahrádkářským a rekreačním účelům, s paní Xxxx bytem Stříbro, Nerudova ul s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku. Roční nájemné činí 1500,-Kč a je stanoveno v souladu s Výměrem MF č. 01/2010 a rady města. Z: vedoucí HIO MěÚ 8. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 1899/1 o výměře 69560m 2 orná půda kat.území Stříbro s panem. Xxxx bytem Vrbice u Stříbra čp. 33, za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou 5-ti let, s účinností od s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku, za roční nájemné 2775,-Kč v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1% z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Stříbro činí 3,99 Kč/m 2. Z: vedoucí HIO MěÚ 9. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č.1402/130 o výměře 100m 2 orná půda Usnesení 23.RM ze dne

5 kat.území Stříbro, za účelem údržby zeleně s vlastníky rod. domku Višňová 1213 manželi Xxxx. Roční nájemné činí 300,-Kč v souladu s Výměrem MF 01/2010 a rady města s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Z: vedoucí HIO MěÚ 10. a) Zajistit administrativní náležitosti spojené s přidělením bytů ve vlastnictví města Stříbra na dobu určitou 1 roku od pí. Xxxx a p. Xxxx. b) Zajistit administrativní náležitosti spojené s přidělením bytů ve vlastnictví města Stříbra na dobu určitou 6 měsíců od p. Xxxx. Z: ředitel SMMS T: Zajistit administrativní náležitosti spojené s prodloužením nájemních smluv na dobu 1 roku od u bytů ve vlastnictví města Stříbra stávajícím nájemníkům: p. Xxxx, Xxxx a Xxxx a od na dobu 3 měsíců p. Xxxx a Xxxx. Z: ředitel SMMS, T: Informovat žadatelku ( pí. Xxxx) o rozhodnutí Rady města Stříbra. T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením zastaralého, nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle návrhu ÚIK a protokolu o vyřazení v celkové výši 4.320,- Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení. Z: vedoucí HIO T: Zajistit administrativní úkony související s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 191, ul. Dostojevského, Stříbro na dobu určitou od do s roční výpovědní lhůtou - nájemce pan Xxxx, Americká 1309, Stříbro. Z: ředitel SMMS T: Informovat žadatele ( Úřad práce ČR - ředitel Krajské pobočky Plzeň) o rozhodnutí Rady města Stříbra. T: Administrativně zajistit pronájem nebytových prostor v objektu MěÚ Stříbro. Z: ředitel SMMS T: Informovat žadatele ( p. Xxxx) o rozhodnutí Rady města Stříbra. 18. Zpracovat administrativní náležitosti spojené se změnou údajů. T: Z: vedoucí ZZOS 19. Zajistit administrativní úkony související se schválením a nabitím účinnosti Domovního řádu pro objekt čp. 17, Masarykovo nám. Stříbro, uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení. Z: ředitel SMMS Usnesení 23.RM ze dne

6 20. Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2011 uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení. 21. Zajistit provedení administrativních úkonů souvisejících s přílohou č. 31 OŘ MěÚ Životnost majetku 22. Zajistit administrativní úkony spojené s přesunem akcí z rozpočtu roku 2011 do rozpočtu roku 2012 MěÚ T: únor Zajistit administrativní náležitosti spojené s odvoláním a jmenováním členů školských rad zřizovatelem 24. Zajistit provedení administrativních úkonů souvisejících s přílohou č. 17 OŘ MěÚ Pravidla pro použití platební karty a karty Makro 25. Zajistit provedení organizačních opatření a administrativních úkonů souvisejících s realizací odpisového plánu od roku 2011 pro PO Muzeum Stříbro v souladu s předloženým návrhem, který je přílohou č. 8 tohoto usnesení Z: ředitel PO MM 26. Zajistit provedení administrativních úkonů souvisejících s Dodatkem č. 1 k příloze č. 21 OŘ MěÚ Směrnice o účetnictví 27. Zajistit provedení administrativních úkonů souvisejících se smlouvou č. 1/2011 o výuce cizích jazyků 28. Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s prominutím pohledávky za společnost SRP- Valstav s.r.o. ve výši 5 tis. Kč Z: ved. FO a SWD 29. Zajistit administrativní náležitosti spojené s volebním řádem pro volbu školské rady v základních školách, kde je město Stříbro zřizovatelem 30. Zajistit administrativní náležitosti spojené s oznámením souhlasu PO k přijetí finančního daru do výše 40 tis. Kč v jednotlivém případě, souhlasu PO k přijetí věcného daru do výše 20 tis. Kč v jednotlivém případě a povinnost předkládat prostřednictvím u jedenkrát za půl roku přehled přijatých darů pověřenému pracovníkovi. Usnesení 23.RM ze dne

7 Z: ved.fo, řed. PO 31. Zajistit administrativní náležitosti spojené s DPH T: 20. ledna Zajistit administrativní úkony související s uzavřením smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek č.: _1 (naše číslo 1/IT/2011) mezi městem Stříbrem a firmou Vodafone Czech republic a.s. V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. 33. Zajistit administrativní úkony související s uzavřením smlouvy o umístění kamerového systému č. 2/IT/2011 mezi městem Stříbrem a firmou Vodárny a kanalizace Karlovy vary, a.s. V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. 34. Zajistit administrativní úkony související s uzavřením smluv o nájmu a poskytování služeb č (3/IT/2011), (4/IT/2011), (5/IT/2011), (6/IT/2011), (7/IT/2011) a dodatků ke smlouvám o nájmu a servisu č (1/IT/2008) a (2/IT/2008) mezi městem Stříbrem a firmou Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.v pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. 35. Zajistit administrativní náležitosti spojené s uzavřením výše uvedené smlouvy ( Ekodepon). Z: vedoucí OŽP 36. Zajistit administrativní úkony související s uzavřením dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, FLOTILA č a dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č o havarijním pojištění vozidel Partner H59, k novému služebnímu vozidlu města Stříbra tovární značky Citroen Nemo 1,4 HDi.V pracovním pořádku zajistí Martin Šulc, technik MěÚ Stříbro. 37. Zajistit administrativní úkony související s uzavřením smlouvy č. 9/9/2011/IDC o předání dat z IDC ÚHÚL mezi městem Stříbrem a ČR - Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složkou státu. 38. V administrativním pořádku zajistit uzavření smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany mezi městem Stříbrem a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, IČO , se sídlem Kaplířova 9, Plzeň, zastoupená ředitelem HZS Plzeňského kraje plk. Ing. Františkem Pavlasem ve znění dle přílohy č. 18 tohoto usnesení Z: vedoucí HIO T: Zabezpečit konání městských trhů od Z: vedoucí OŽÚ T: Usnesení 23.RM ze dne

8 40. Provést administrativní a jiné úkony související se jmenováním a počátkem pracovního poměru p. Jana Křelovce ke dni a zkušební dobou na dobu 6 měsíců. Z: tajemník T: Zajistit provedení inventury v co nejkratším možném termínu. Předsedovi komise - informovat zřizovatele o dílčích výsledcích inventury. Z: ředitel MM T: Předložit zhodnocení pracovní činnosti ředitelů příspěvkových organizací a pracovníků MěÚ Stříbro. T: Informovat rodiče vhodným způsobem o uzavření školy v době vánočních svátků od do Z: ředitelka MŠ T: Informovat žadatele ( Hornicko-historický spolek Stříbro), o rozhodnutí rady města. Zajistit administrativní náležitosti spojené s rozhodnutím rady města. Z: tajemník MěÚ, p. M. Šulc T: Informovat obvyklým způsobem o mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. T: Zveřejnit program jednání Zastupitelstva města Stříbra obvyklým způsobem. Z: tajemník T: Zveřejnit termíny oddávacích dnů v roce 2012 uvedené v příloze č.20 tohoto usnesení.. Z: tajemník T: Ing. Petr Strankmüller pověřený člen Rady města Stříbra. Dr. Bohuslav Červený starosta Usnesení 23.RM ze dne

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.09.2015 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.09.2015 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.09.2015 od 14:10 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Petici občanů části města Stříbra Těchlovic ze dne 24.08.2015 02.

Více

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informaci pana RNDr. Zb. Navrátila, ředitele Městského muzea, o škodě

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu a doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení

Více

U S N E S E N Í. 17. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 22.08.2011 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 17. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 22.08.2011 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 17. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 22.08.2011 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost paní Xxxx o prominutí části nájmu za využívání nebytových

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Příloha č. 1. usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. května 2014

Příloha č. 1. usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. května 2014 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. května 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 132 o výměře 124m 2 a poz.p.č. 1651

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 68. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 16:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 68. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 16:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 68. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.06.2014 od 16:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 11 schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu dne 04. dubna 2011 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 11 schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu dne 04. dubna 2011 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 11 schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu dne 04. dubna 2011 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 01. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 01. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 01. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 19.11.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Složení Bezpečnostní rady a Krizového štábu obce s rozšířenou působností

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 22.07.2015 č. 593-13/2015/RM až 615-13/2015/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 22.07.2015 č. 593-13/2015/RM až 615-13/2015/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 22.07.2015 č. 593-13/2015/RM až 615-13/2015/RM USNESENÍ č. 593-13/2015/RM ze dne 22.07.2015 krátkodobý pronájem prostoru sloužícího podnikání č. p. 910, Sluneční

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

U S N E S E N Í. 35. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.07.2012 od 14:50 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 35. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.07.2012 od 14:50 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 35. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.07.2012 od 14:50 hodin. I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 66. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 05.05.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informace ředitele Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace,

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011. U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. září 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 4 Rady města Stříbra ze dne 109.2016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ODSTOUPENÍ OD UZAVŘENÍ PACHTOVNÍ SMLOUVY : odstoupení manželů Xxxx bytem Stříbro, Revoluční Xxxx

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 53. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.09.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 53. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.09.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 53. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.09.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Pracovní materiál č. 2.0. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA

Pracovní materiál č. 2.0. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA Pracovní materiál č. 2.0. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.01.2016 Zpracoval: Erika Hubková, DiS., tajemnice Kontrolního

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 45. Rady města Stříbra ze dne 112016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: Ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Xxxx, nar. Xxxx bytem

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014 Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář Antonín

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 4.7, 4.8, 4.9, 11.7 a 11.8

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth Ing.

Více

u u % " * 6 u 8 '

u u %  * 6 u 8 ' u u! " # $! " # 1 výsledky hospodaření k 31.12.2006 těchto příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města: a) Mateřské školy, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří b) Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

U S N E S E N Í. 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:25 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:25 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.05.2016 od 14:25 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Na účet města Stříbra byla 03.02.2016 poukázána částka 800 000 Kč

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Vyřazení předmětu z majetku města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Vyřazení předmětu z majetku města Chropyně čj. MCH 5174/2012 spisová značka 5172/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 21. listopadu 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 6 2 / 1

Více

Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016

Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016 Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016 Počet členů: 5 z 5 radních Přítomni: Halanová, Pešek, Brejchová, Kožený, Kybal od 16.50 (omluven), Šorm Jednání bylo zahájeno v 16.00 hod Program: Kontrola

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011 U S N E S E N Í 4. schůze Rady města Vítkova konané dne 11. ledna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 151/4 do č. 197/4) Rada města: 151/4 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Hostinné, konané dne 02.12.2015 527/39/RM/2015 Schválení programu 39. schůze rady města program 39. schůze: 1. Schválení programu

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.02.2016 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Předložené nabídky k záměru pronájmu nebytových prostor v objektu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více