U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu od 14:10 hodin do 8:15 hod. Rada města Stříbra:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra:"

Transkript

1 U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu od 14:10 hodin do 8:15 hod. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:33/VII/27,41,54, 35/VI/11,12,13,14,20,22,23,24,25,28,33,34,36,37/VII/1,19,21,22,23,28,29,31 38/VIII/1,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,38,39 Trvá:14/IV/13;17/IV/7;21/IX/13,40;30/VI/7;32/IX/25;33/VII/46,53,55,64,65;35/VI/23,32;37/VII/24,25, 26, 30,38/VIII/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,29,31,32,33,,37 2. Rozhodnutí Bytové komise o úpravě formuláře žádosti o městský byt ve Stříbře. 3. Žádost paní Xxxx o změnu rozhodnutí Rady města Stříbra. 4. Informaci vedení SMMS s.r.o. o ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu majetku města Stříbra Mánesova čp Žádost p. R. Petráška,zabývající se zeměměřickou činností, o pronájem nebytových prostor kanceláře č. 3 v objektu budovy čp ve Stříbře, za účelem zřízení kanceláře. 6. Žádost paní Xxxx o pronájem nebytového prostoru Stříbro, Masarykovo nám. č.p. 62 za účelem zřízení provozovny rychlého občerstvení. 7. Návrh SMMS s.r.o. na pronájem nebytových prostor v objektu Stříbro, Masarykovo nám. čp.62, pronajímaná plocha 102 m, včetně sociálního zařízení. 8. Obsah dopisu vedení Domova sv.josefa v Žirči - viz příloha 9. Žádost pana Xxxx o pronájem veřejných záchodků v budově MěÚ Stříbro, Masarykovo nám Údaje o místě a čase proběhlém doplňujícím zápisu dětí do Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizace. 11. Informaci Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů. Viz zápisy z II/2., dále z a závěry z jednání Koordinační rady konané dne vše požadující a zdůvodňující potřebu navýšení počtu strážníků Městské policie města Stříbra 12. Žádost Hornicko-historického spolku Stříbro o užití znaku města Stříbra pro účely řádné prezentace města Stříbra v připravované knižní publikaci Z letopisů dobývání olověných rud u královského horního města Stříbra. 13. Informaci o stavu zpracování dokumentů převzatých na základě návrhu Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace Státnímu archívu v Tachově 14. Žádost o schválení návrhu smlouvy o dílo s firmou TAZATA spol. s.r.o., o provedení bourání teras MŠ Soběslavova, Stříbro. 15. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 Domu dětí a mládeže Stříbro, příspěvkové organizace a Základní školy Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvkové organizace 16. Informace podané vedoucím OVÚP MěÚ Stříbro k současné pracovní činnosti v areálu bývalých kasáren a k dalšímu možnému vývoji projektu Revitalizace kasáren Stříbro. 17. Informaci ředitelky MKS Stříbro o tématickém zaměření městských slavností roku Informaci o organizování věcné sbírky se zaměřením na pomůcky pro rukodělné a výtvarné aktivity ve prospěch Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň zajišťované paní M. Sihelskou a Divadelním spolkem Divoch ( s vědomím vedení Fakultní nemocnice Plzeň. II. SCHVALUJE: 1. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 2. Přidělení bytu č. 9, Prokopa Holého 1546, Stříbro dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. Výpovědi nájemních smluv dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení 39.RM ze dne

2 4. Neprodloužení nájemních smluv dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 5. Záměr prodeje nepotřebného majetku - zámečnických a truhlářských strojů ve specifikaci 1 x pákové nůžky na plech za nabídkovou cenu 3.500,- Kč včetně DPH, 2 x plechovou uzamykatelnou skříň za jednotkovou nabídkovou cenu 800,- Kč včetně DPH, 2 x pracovní stůl se skříňkami za jednotkovou nabídkovou cenu 700,- Kč včetně DPH, 5x sada plechových uzamykatelných skříněk za jednotkovou nabídkovou cenu 500,- Kč včetně DPH nebo 2.000,- Kč včetně DPH za komplet, 1 x stůl pracovní se šuplíky za nabídkovou cenu 1.400,- Kč včetně DPH, 1 x stůl pracovní se šuplíky za nabídkovou cenu 800,- Kč včetně DPH, 1 x kovadlina 100 kg za nabídkovou cenu 3.000,- Kč, 1 x bruska kotoučová za nabídkovou cenu 1.500,- Kč včetně DPH, 1 x vrtačka stolní za nabídkovou cenu 2.500,- Kč včetně DPH, 1 x pásová bruska na dřevo za nabídkovou cenu 4.000,- Kč včetně DPH, 1 x pásová pila na dřevo za nabídkovou cenu 2.500,- Kč včetně DPH, 2 x strojní pila na kov za nabídkovou jednotkovou cenu 3.500,- Kč včetně DPH. Změnu záměru prodeje nepotřebného majetku zámečnických strojů ve specifikaci 1 x soustruh na kov za nabídkovou cenu ,- Kč, 1 x soustruh na kov za nabídkovou cenu ,- Kč, 1 x stojanová vrtačka za nabídkovou cenu ,- Kč, 2 x stolní bruska za nabídkovou cenu 1.200,- Kč, 1 x svařovací stůl za nabídkovou cenu 4.000,- Kč, 1 x kovářská výheň za nabídkovou cenu 2.500,- Kč.Předmětný nepotřebný majetek je uveden v příloze č. 3 tohoto usnesení. 6. Prodej materiálu z objektů bývalých kasáren ve specifikaci 3 ks zářivkových svítidel za cenu 300,- Kč paní Xxxx, trvale bytem Kšice 21, ; 14 m 2 obkladového materiálu za cenu 700,- Kč včetně DPH panu Mgr. Xxxx, trvale bytem Vodičkova 815, Stříbro; 2 m3 dřevěné podlahové krytiny za cenu 400,- Kč včetně DPH panu Bc. Xxxx, trvale bytem tř. 5. května, Stříbro, 7 m3 dřevěné podlahové krytiny za cenu 1.400,- Kč včetně DPH panu Xxxx, trvale bytem Plzeňská 553, Stříbro; 1 ks plastových oken a 4 m3 dřevěné podlahové krytiny za cenu 1.600,- Kč včetně DPH panu Xxxx, trvale bytem Erpužice 47, Stříbro, 1 m3 dřevěné podlahové krytiny za cenu 200,- Kč včetně DPH paní Xxxx, trvale bytem Nerudova 1394, Stříbro. 7. Prodej nepotřebných zámečnických strojů ve specifikaci pákové nůžky na plech za cenu 8.000,- Kč včetně DPH, zakružovačka na plech za cenu 5.000,- Kč včetně DPH, ohýbačky na plech za cenu ,- Kč včetně DPH a stojanové brusky za cenu 4.000,- Kč včetně DPH panu Xxxx, trvale bytem nám. Míru 168, Koloveč; dále stojanové vrtačky za cenu ,- Kč včetně DPH a stojanové brusky za cenu 2.000,- Kč včetně DPH panu Xxxx, trvale bytem Palackého 631, Stříbro; dále ruční pákový lis za cenu 3.000,- Kč včetně DPH a nefunkční stahovačky pneumatik za cenu 1.500,- Kč včetně DPH Auto Lepič s.r.o., se sídlem Sokolská 705, Vejprnice. 8. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v objektu Stříbro, Masarykovo náměstí č.p.62 celková výměra 102 m 2 včetně soc. zařízení. Účel pronájmu - prodejna potravin. Minim. roční nájemné ,-Kč / rok s každoročním navýšením o inflační index předcházejícího roku. 9. Vyhlášení záměru pronájmu na nebyt. prostory v I.NP objektu ul. Mánesova č.p ve Stříbře, místnosti č. 3 o celkové výměře 8 m 2. Účel pronájmu : kancelář a výše ročního nájemného : 8.000,- Kč / rok s každoročním navýšením o inflační index předcházejícího roku. Dále místnost č chodba, č. 19 kancelář, č. 20 sociální zařízení a č. 21 kancelář o celkové výměře 74,4 m 2 ( vč. WC). Účel pronájmu : kancelář, klubová místnost. Výše ročního nájemného : nejvyšší nabídka. 10. Jednodenní zapůjčení (pronájem za částku 1,- Kč ) objektu historické bašty na den Bc. Xxxx pro setkání příznivců geocachingu. 11. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2012 uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení. 12. Znění a uzavření smlouvy o výpůjčce s Městským muzeem Stříbro, příspěvkovou organizací, v příloze č. 5 tohoto usnesení, pokud dojde na nejbližším zasedání zastupitelstva ke schválení smlouvy O bezúplatném převodu nemovitostí současně se schválením Dodatku č.7 zřizovací listiny této organizace. 13. Pro realizaci přípojek kanalizace na jižním předměstí Stříbro výjimku ze směrnice upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a její zadání firmě InTePs, s.r.o., Kollárova 511, Písek. 14. Objednávku 15/12 s firmou InTePs, s.r.o., Kollárova 511, Písek na vytažení přípojek mimo komunikace dle soupisu, který je přílohou objednávky. 15. Pro realizaci akce "Restaurování Mariánské statue ve Stříbře 3.etapa - restaurování dříku, hlavice a sochy P.Marie Immaculaty" výjimku ze směrnice upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a její zadání firmě NEGEBU s.r.o., Lhota 183, Plzeň. Usnesení 39.RM ze dne

3 16. Znění a uzavření SOD číslo 14/2012 s firmou NEGEBU s.r.o., Lhota 183, Plzeň na zajištění prací uvedených ve smlouvě v souladu se zpracovaným projektem záchrany kulturní památky uvedenou příloze č. 6 tohoto usnesní Text a zařazení Přílohy č. 32 do organizačního řádu MěÚ Stříbro o autoprovozu uvedenou v příloze č. 7 tohoto usnesení. 18. Doplnění textu čl. 24 organizačního řádu MěÚ Stříbro o písm. e) vyřizování agendy v oblasti sociálních pohřbů. 19. Doplnění textu čl. 17 organizačního řádu MěÚ Stříbro o písm. j) vykonávat státní dozor v rozsahu stanoveném speciálními zákony v pravomoci odborů. Pracovníci odborů jsou pověřenými osobami výkonem kontrolní činnosti dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění. 20. Konání farmářských trhů v r ve dnech: Březen 20., duben 17., květen 15., červen 12., červenec 17., Srpen - 14., září 18., říjen 16., listopad - 13., prosinec Konání městských i farmářských trhů ve Stříbře - na parkovišti mezi městským kinem a 13. poledníkem 22. Text výběrového řízení na obsazení pracovní pozice strážník Městské policie Stříbro, uvedený v příloze č. 8 tohoto usnesení 23. Stanovení osobního příplatku Mgr. Václavu Peteříkovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Mánesova ul.č. 485 ve Stříbře.Mgr. Václav Peteřík požádal Radu města Stříbra o snížení osobního příspěvku na základě nedostatku mzdových prostředků na odměňování. 24. Program 21. jednání Zastupitelstva města ( ). 25. Užití ofic. znaku města Stříbra pro účely řádné prezentace města Stříbra v připravované knižní publikaci Z letopisů dobývání olověných rud u královského horního města Stříbra. 26. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Gymnáziu Stříbro, Soběslavova č.p k zajištění dopravy studentů této školy na krajské finále v přespolním běhu, které se konalo dne v Bělé na Radbuzou. 27. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) ZŠ Mánesova č.p. 485, příspěvková organizace, Stříbro, k zajištění dopravy žáků a učitelů této školy na závěrečnou prezentaci mezinárodního projektu, které se bude konat dne v Plauen ( SRN). Způsob náhrady nákladů vozidla varianta A) 28. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Městskému kulturnímu středisku Stříbro, příspěvková organizace, Benešova č.p. 587, k zajištění dopravy osob na muzikálové vystoupení, které se bude konat dne v Praze. Způsob náhrady nákladů vozidla varianta B). 29. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Domu dětí a mládeže Stříbro Stříbro, příspěvková organizace, Masarykovo nám. č.p. 17, k zajištění dopravy soutěžících na horolezecké závody Gekon cup, které se budou konat dne v Praze. Způsob náhrady nákladů vozidla varianta A) 30. Zapůjčení ( přednostní ) služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Fanklubu Zdeňka Štybara, o.s., k reprezentaci města Stříbra na závodu TOI TOI Capu v Holých Vrších ve dne 16. až Způsob náhrady nákladů vozidla varianta C). 31. Vyžádání vrácení zpět všech dokumentů předaných v roce 2009 ředitelem Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace a znovu posoudit jejich hodnotu pro město Stříbro a podle tohoto výsledku zahájit s SOA v Tachově jejich případné uložení. 32. Stavební úpravy na budově Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizaci, Soběslavova 1003, spočívající v bourání teras. 33. Text výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí HIO MěÚ Stříbro, uvedený v příloze č. 9 tohoto usnesení. III. NESCHVALUJE: 1. Příspěvek na provoz uvedené neziskové organizace - Domov sv.josefa v Žirči. 2. Uzavření smlouvy na pronájem veřejných záchodků k 1.lednu 2013 s panem Xxxx v intencích - viz žádost zájemce. Usnesení 39.RM ze dne

4 IV. ODVOLÁVÁ : 1. Na podkladě návrhu tajemníka MěÚ Stříbro, pana Jana Křelovce, ke dni na jeho vlastní žádost z pracovní pozice vedoucí Hospodářsko-investičního odboru MěÚ Stříbro. V. POVĚŘUJE : 1. Mgr. Miroslava Nenutila, zastupitele města Stříbra, jednáním na MF ČR ve věci převodu majetku Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro na město Stříbro. VI. UKLÁDÁ : 1. Zajistit zveřejnění na úřední desce účelový záměr pronájmu poz..p.č o výměře 8750m 2 ostatní plocha a poz.p.č.1717 o výměře 7268m 2 ostatní plocha kat.území Těchlovice u Stříbra Obecnímu úřadu Kšice za účelem úpravou cest na pronajatých pozemcích.za symbolické nájemné 1,-Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinnosti od Zajistit zveřejnění na úřední desce účelový záměr pronájmu části poz.p.č. 2867/12 o výměře cca 200m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro k rozšíření zahrady k rod. domku čp.725 Lesní cesta Stříbro ve vlastnictví paní Xxxx bytem Stříbro, Kladrubská ul. 392, za roční nájemné 3,-Kč/m 2, s účinnosti dle dohody na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 3. Zajistit zveřejnění účelového pronájmu části poz.p.č. 3208/2 o výměře cca 70m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro manželům Xxxx a Xxxx vlastníkům rod. domku čp. 266, za účelem vyrovnání majetkoprávních vztahů, zajištění přístupu do rod. domku-se stávajícím schodištěm a zřízení malé zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena za roční nájemné 3,-Kč/m 2 s účinností od na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 4. Zajistit zveřejnění na úřední desce účelový záměr pronájmu poz.p.č. 1381/2 o výměře 8218m 2 trvalý travní porost kat.území Sulislav k zajištění péče o zvěř k zem. účelům Lesům města Stříbra, s.r.o. Palackého Nájemní smlouva bude uzavřena s žadatelem s účinností od na dobu určitou 10-ti let s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku. Za roční nájemné v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1% z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Sulislav činí 6,16 Kč/m 2 /rok. 5. Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr účelového pronájmu stav.p.č o výměře 11m 2, stav.p.č o výměře 2m 2 (komín) a stav.p.č o výměře 11m 2 kat.území Stříbro, za účelem užívání pozemků nově vybudovaných přístupových chodníčků do obytného domu čp a čp.1284 Větrná ul. Stříbro a s vybudovanými přístřešky k těmto vchodům, které si vybudovalo Společenství vlastníků Větrná Stříbro z vlastních prostředků. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 10,- Kč/m 2 tj. 240,-Kč za rok. 6. Zajistit zveřejnění na úřední desce účelový záměr pronájmu poz.p.č. 1779/5 o výměře 121m 2 a poz.p.č. 1779/4 o výměře 186m 2 zahrada kat.území Stříbro k zahrádkářské a rekreační činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou Usnesení 39.RM ze dne

5 v souladu s Občanským zákoníkem, za roční nájemné 921,-Kč. 39. Rada města Stříbra dne 29. října Zajistit zveřejnění na úřední desce účelový záměr pronájmu části poz.p.č. 1869/1 o výměře 400m 2 orná půda kat.území Stříbro k zahrádkářské a rekreační činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční nájemné 1200,-Kč. 8. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1246/3 a části poz.p.č. 1245/1 o výměře 350m 2 tr.travnatý povrch kat.území Stříbro k zahrádkářské a rekreační činnosti s manželi Xxxx a Xxxx bytem Stříbro, Gagarinova 953 za roční nájemní 1050,-Kč, s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem. 9. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č o výměře 26m 2 ostatní plocha kat. území Těchlovice u Stříbra za účelem umístění kočovného včelína s panem Xxxx, bytem Stříbro, Rooseveltova 738. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 26,-Kč. 10. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 245/1 o výměře 70m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro k zahrádkářské a rekreační činnosti s paní Xxxx bytem Stříbro, Na Vyhlídce 1482.Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční nájemné 210,-Kč. 11. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č.1779/78 o výměře 24311m 2 orná půda, poz.p.č. 1779/109 o výměře 12417m 2 orná půda, poz.p.č.821/31 o výměře 19553m 2 orná půda, poz.p.č.821/32 o výměře 5908m 2 orná půda, poz.p.č. 821/33 o výměře 1783m 2 orná půda, poz.p.č. 821/34 o výměře 11424m 2 orná půda, poz.p.č.821/35 o výměře 3222m 2 orná půda, poz.p.č.821/36 o výměře 3835m 2 orná půda, poz.p.č.821/37 o výměře 9621m 2 orná půda, poz.p.č.439 o výměře 23637m 2 orná půda, poz.p.č. 467/21 o výměře 572m 2 orná půda a poz.p.č. 467/32 o výměře 1785m 2 orná půda kat.území Stříbro k zemědělské činnosti s panem Xxxx bytem Těchlovice čp.29 za roční nájemné 4.711,-Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu určitou 5-ti let s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku. 12. Zajistit sepsání dodatku č.4 na prodloužení pronájmu části poz.p.č. 1891/10 o výměře 50m 2 orná půda kat.území Stříbro k zahrádkářské a rekreační činnosti se stávajícím nájemcem panem Xxxx bytem Stříbro, Palackého Dodatek č. 4 bude uzavřen s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční stávající roční nájemné 200,-Kč. 13. Zajistit sepsání dodatku č.5 na prodloužení pronájmu části poz.p.č. 1891/10 o výměře 50m 2 orná půda kat.území Stříbro k zahrádkářské a rekreační činnosti se stávajícím nájemcem panem Xxxx bytem Stříbro, Brožíkova 951. Dodatek č. 5 bude uzavřen s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční stávající roční nájemné 200,-Kč. Usnesení 39.RM ze dne

6 14. Zajistit sepsání dodatku č. 4 na prodloužení pronájmu části poz.p.č. 1891/10 o výměře 50m 2 orná půda kat.území Stříbro k zahrádkářské a rekreační činnosti se stávající nájemkyní paní Xxxx bytem Stříbro, 28. října 487. Dodatek č. 4 bude uzavřen s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční stávající roční nájemné 200,-Kč. 15. Zajistit sepsání dodatku č. 4 na prodloužení pronájmu části poz.p.č. 1891/10 o výměře 45m 2 orná půda kat.území Stříbro k zahrádkářské a rekreační činnosti se stávajícím nájemcem panem Xxxx bytem Stříbro, Gagarinova ul Dodatek č. 4 bude uzavřen s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční stávající roční nájemné 180,- Kč. 16. Zajistit sepsání dodatku č. 5 na prodloužení pronájmu části poz.p.č. 1891/10 o výměře 130m 2 orná půda kat.území Stříbro k zahrádkářské a rekreační činnosti se stávajícím nájemcem panem Xxxx bytem Stříbro, Západní předm Dodatek č. 5 bude uzavřen s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční stávající roční nájemné 520,-Kč. 17. Zajistit sepsání dodatku č.1.na prodloužení pronájmu poz.p.č. 467/19 o výměře 26m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro, který je zastavěný rekreační chatou s EČ 161. Jedná se o dědictví po zemřelém otci p. Xxxx, se synem panem Mgr. Xxxx, Ph.D. bytem Plzeň, Politických vězňů Dodatek č. 1 bude uzavřen s účinností od , na dobu určitou 10 let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční 390,-Kč, tj. 15,-Kč/m Zajistit sepsání dodatku č.1 na prodloužení pronájmu poz.p.č. 474/12 o výměře 31m 2 a části poz.p.č. 474/29 o výměře 8,40m 2 lesní pozemky kat.území Stříbro, zastavěné rekreační chatou s EČ 69 a nezaměř. přístavbou se schody do rekr. chaty s paní Xxxx bytem Plzeň, Otakara Březiny 429/27 a panem Xxxx bytem Sedlec 221, Starý Plzenec, k užívání rekreační chaty. Dodatek č. 1 bude uzavřen s účinností od , na dobu určitou 10 let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční 591,-Kč, tj. 15,-Kč/m Zajistit sepsání dodatku č.1 na prodloužení pronájmu poz.p.č. 474/17 o výměře 34m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro, zastavěný rekreační chatou s EČ 138 s panem Xxxx bytem Plzeň, Nade Mží 683 k užívání rekreační chaty. Dodatek č.1 bude uzavřen s účinností od , na dobu určitou 10 let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 510,-Kč, tj. 15,-Kč/m Zajistit sepsání dodatku č.1 na prodloužení pronájmu poz.p.č. 474/22 o výměře 41m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro, zastavěný rekreační chatou s EČ 162 s paní Xxxx bytem Kladruby, Zadní 324, k užívání rekreační chaty. Dodatek č.1 bude uzavřen s účinností od , na dobu určitou 10 let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 615,-Kč, tj. 15,-Kč/m 2. Usnesení 39.RM ze dne

7 21. Zajistit sepsání dodatku č.1 na prodloužení pronájmu poz.p.č. 398/3 o výměře 25m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro, zastavěný rekreační chatou s EČ 78 k užívání rekreační chaty a část poz.p.č. 398/20 o výměře 5m 2 zastavěna kolnou a WC s panem Xxxx bytem Plzeň, Elišky Krásnohorské 738/16. Dodatek č. 1 bude uzavřen s účinností od , na dobu určitou 10 let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 400,-Kč, tj. 15,-Kč/m 2 a 5,-Kč/m Zajistit sepsání dodatku č.1 na prodloužení pronájmu poz.p.č.474/19 o výměře 31m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro, zastavěný rekreační chatou s EČ 115 s panem Xxxx bytem Stříbro, Gagarinova 940 k užívání rekreační chaty. Dodatek č. 1 bude uzavřen s účinností od , na dobu určitou 10 let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 465,-Kč, tj. 15,-Kč/m Zajistit sepsání dodatku č.1 na prodloužení pronájmu poz.p.č. 2172/12 o výměře 40m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro, zastavěný rekreační chatou s EČ 125 s panem Xxxx bytem Plzeň, Doubravka, Zábělská 1156/15 k užívání rekreační chaty. Dodatek č. 1 bude uzavřen s účinností od , na dobu určitou 10 let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 600,-Kč, tj. 15,- Kč/m Zajistit sepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy č /2005 na pronájem části poz.p.č. 1246/3 a část poz.p.č. 1245/1 o výměře 350m 2 tr.travnatý porost kat.území Stříbro dohodou zpětně ke dni s paní Xxxx bytem Stříbro, Gagarinova 956, s panem Xxxx bytem Stříbro, Soběslavova ul. čp.1297 a s panem Xxxx bytem Kladruby, Okružní Zajistit sepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy č /2004 včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na pronájem poz.p.č.1779/4 o výměře 186m 2 a poz.p.č. 1779/5 o výměře 121m 2 zahrada kat.území Stříbro dohodou, ke dni paní Xxxx bytem Stříbro, Máchova Zajistit sepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy č /2005 včetně dodatku č. 1 na pronájem části poz.p.č.1869/1 orná půda kat.území Stříbro dohodou, ke dni s paní Xxxx bytem Stříbro, Mírová Zajistit sepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy č /2012 na pronájem části poz.p.č.1869/1 orná půda kat.území Stříbro dohodou, ke dni s manželi Xxxx a Xxxx bytem Stříbro, Palackého ul a) Zajistit administrativní náležitosti spojené s přidělením bytu č. 9, Prokopa Holého 1546, Stříbro, dle přílohy č. tohoto usnesení. b) Zajistit administrativní náležitosti spojené se schválením výpovědí nájemních smluv, dle přílohy č. tohoto usnesení. c) Předložit Bytové komisi požadované informace, uvedené v zápisu z 16. jednání Bytové komise ze dne Z: ředitel SMMS, s.r.o T: Usnesení 39.RM ze dne

8 29. Projednat a předložit RM odročené návrhy bytové otázky. Z: bytová komise T: Zajistit administrativní náležitosti spojené se zveřejněním záměru a prodejem nepotřebného materiálu. Z: vedoucí OVÚP T: Zajistit administrativní náležitosti spojené s uzavřením smluv na prodej nepotřebného materiálu. Z: vedoucí OVÚP T: Zajistit vyhlášení záměru pronájmu na nebyt. prostory v I.NP objektu ul. Mánesova č.p ve Stříbře, místnosti č. 3 o celkové výměře 8 m 2. Účel pronájmu : kancelář a výše ročního nájemného : 8.000,-Kč / rok s každoročním navýšením o inflační index předcházejícího roku. Dále místnost č chodba, č. 19 kancelář, č. 20 sociální zařízení a č. 21 kancelář o celkové výměře 74,4 m 2 ( vč. WC). Účel pronájmu : kancelář, klubová místnost. Výše ročního nájemného : nejvyšší nabídka. Z: vedoucí HIO T: Administrativně zajistit vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v objektu Stříbro, Masarykovo náměstí č.p.62 celková výměra 102 m 2 včetně soc. zařízení. Účel pronájmu - prodejna potravin. Minim. roční nájemné ,-Kč / rok s každoročním navýšením o inflační index předcházejícího roku ( nájemné nezahrnuje úhradu za vodné, stočné, el. energie a otop). Z: vedoucí HIO T: Provést administrativní a jiné kroky spojené se schválením jednodenního zapůjčení (pronájem za částku 1,- Kč ) objektu historické bašty na den Bc. Xxxx pro setkání příznivců geocachingu. Z: ředitel SMMS T: Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2012 uvedené v příloze č. x tohoto usnesení a informovat žadatele o rozhodnutí Rady města Stříbra. Z: vedoucí FO T: listopad Informovat žadatele (Domova sv.josefa v Žirči ) o rozhodnutí Rady města Stříbra. Z: starosta T: Administrativní a jiné úkony spojené se schválením textu a uzavření smlouvy o výpůjčce s městským muzeem Stříbro, příspěvkovou organizací, v příloze č. tohoto usnesení, pokud dojde na nejbližším zasedání zastupitelstva ke schválení smlouvy O bezúplatném převodu nemovitostí současně se schválením Dodatku č.7 zřizovací listiny této organizace. Z: Starosta T: Informovat žadatele( p. Xxxx) o rozhodnutí Rady města Stříbra. Z: HIO T Zajistit uzavření objednávky mezi městem Stříbrem a firmou InTePs, s.r.o., Kollárova 511, Písek. Z: vedoucí HIO Usnesení 39.RM ze dne

9 T: Zajistit uzavření smlouvy o dílo číslo 14/2012 mezi městem Stříbrem a firmou NEGEBU s.r.o., Lhota 183, Plzeň. Z: vedoucí HIO T: Administrativní a jiné úkony spojené se schválením textu a zařazení Přílohy č. 32 do organizačního řádu MěÚ Stříbro o autoprovozu a doplnění čl. 24 o písm.e) OŘ MěÚ Stříbro. Z: tajemník T: Zajistit administrativní a jiné úkony spojené s informováním veřejnosti o termínech konání jednotlivých trhů. Z: vedoucí ŽÚ T: Zpracovat veškeré administrativní a finanční opatření spjaté se změnou počtu osob zařazených do Městské policie města Stříbra s předpokládanou realizací od T: Z: starosta;ing.bartoňková 44. Zajistit provedení organizačních opatření a administrativních úkonů souvisejících se schváleným textem výběrového řízení na obsazení pracovní pozice strážník Městské policie Stříbro, uvedené v příloze č.. tohoto usnesení Z: starosta, tajemník T: Zajistit poskytnutí osobního příplatku dle 131 ZP v přiznané výši ve výplatě za měsíc listopad 2012 a administrativní náležitosti o platových rozhodnutích; v pracovním pořádku zajistí tajemník MěÚ. Z: tajemník T: Informovat žadatele ( Hornicko-historický spolek Stříbro) o užití znaku města Stříbra o rozhodnutí rady města. Z: tajemník T: Informovat žadatele a administrativně zapracovat využití služebního vozidla města Stříbra. Z: tajemník MěÚ p. M. Šulc - technik MěÚ T: Provést všechny administrativní a jiné kroky v souvislosti se schválením vyžádání vrácení zpět všech dokumentů předaných v roce 2009 ředitelem Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace a znovu posoudit jejich hodnotu pro město Stříbro a podle tohoto výsledku zahájit s SOA v Tachově jejich případné uložení. Z: ředitel MM T: Provést všechny administrativní a jiné kroky v souvislosti se schválením stavební úpravy na budově Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizaci, Soběslavova 1003, spočívající v bourání teras. Z: ředitelka MŠ T: Usnesení 39.RM ze dne

10 50. Provést všechny administrativní a jiné kroky v souvislosti se schválením pověření pro Mgr. Miroslava Nenutila k jednání na MF ČR ve věci převodu majetku Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro na město Stříbro. Z:starosta,tajemník MěÚ T: Začlenit do programu městských slavností roku 2013 mimo jiné také vojenskou historii města Stříbra s možnou ukázkou vojenské techniky. Pravidelně podávat informace starostovi města o přípravách městských slavností roku Z:ředitelka MKS Stříbro 52. Zajistit provedení organizačních opatření a administrativních úkonů souvisejících se schváleným textem výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí HIO MěÚ Stříbro, uvedenou v příloze č.. tohoto usnesení Z: tajemník T: Ing. Petr Strankmüller pověřený člen Rady města Stříbra. Dr. Bohuslav Červený starosta Usnesení 39.RM ze dne

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Žádost pí. Xxxx a pí. Xxxx o výměnu bytů v lokalitě Stříbro, Revoluční

Více

U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informace ředitele Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace,

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.mňuk od 15.35 hod. Omluveni : p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 25. ÚNORA 2014 R A D A MĚSTA NEJDKU 88. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Město Horažďovice Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více