Laboratorní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: Výtisk č. 1

2 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci, která patří na první místo našich vzájemných vztahů. Laboratorní příručku, kterou právě listujete, jsme Vám připravili v novém vydání. Doufáme, že v ní najdete dostatek informací, které Vám pomohou lépe se orientovat v nabídce laboratorních vyšetření a služeb, které jsme Vám schopni nabídnout v našich Laboratořích AGEL a.s. V souladu s legislativou České republiky je vytvořena tak, aby splňovala požadavky pro akreditaci laboratoře, které vyplývají z požadavků normy ČSN EN ISO a z ustanovení zákona č. 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách, dále z požadavků zdravotních pojišťoven, z doporučení příslušných odborných společností ČLS JEP a ze současných zvyklostí v laboratorní praxi v ČR. V příručce se také dozvíte o systému řízení kvality naší práce, o dokumentaci pracovních postupů v laboratoři i o našich pracovnících. V přílohách Laboratorní příručky naleznete seznamy námi prováděných vyšetření a seznam smluvních laboratořích. Rádi přijmeme jakékoliv připomínky z Vaší strany, aby naše vzájemná spolupráce na vysoké odborné i lidské úrovni vedla k péči o zdraví pacientů podle nejnovějších poznatků v medicínských oborech. za kolektiv Laboratoří AGEL a.s. ing. Luděk Cibulka předseda představenstva

3 Strana: 3 Politika kvality Vedení a zaměstnanci klinických laboratoří zajišťují kvalitu své práce především: širokou nabídkou služeb a vyšetření ve snaze maximálně uspokojit požadavky klientů a tudíž i spokojenosti pacientů poskytováním služeb v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013, platnou legislativou a ostatními externími dokumenty v úzké spolupráci s požadavky klientů profesionálním přístupem pracovníků s vysokou odborností dodržováním technické způsobilosti, nestrannosti, věrohodnosti a Správné laboratorní práce podle dokumentovaných postupů (Příručka kvality), které vedou k zajištění nezávislosti Klinické laboratoře a dodržení právních předpisů Souhrnné cíle vytyčené pro realizaci politiky kvality trvale zlepšovat kvalitu a rozsah služeb klientům a ostatním zainteresovaným stranám trvale zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků

4 Strana: 4 2. Informace o laboratoři 2.1 Identifikační údaje společnosti Laboratoř AGEL a.s. Společnost adresa Revoluční 2214/35, Nový Jičín hospodářsko-právní forma akciová společnost Telefon Předseda představenstva Ing. Luděk Cibulka, MBA IČO DIČ CZ číslo bankovního účtu / 0300 web laboratore.agel.cz 2.2 Základní údaje o laboratoři Akreditovaný subjekt: Klinické laboratoře Místopředseda představenstva, RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková pověřený vedením klinických laboratoří = Vedoucí klinických Laboratoří Člen představenstva = Zástupce MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík vedoucího klinických laboratoří adresa Pracoviště č. 1: Klinické laboratoře, Revoluční 2214/35, Nový Jičín Pracoviště č. 2: Laboratoř patologie, K nemocnici 775/76, Nový Jičín Pracoviště č. 3: Laboratoř klinické biochemie, Štefánikova 1301/4, Kopřivnice Pracoviště č. 4: Laboratoř klinické biochemie, 17. Listopadu 538/57, Bílovec Pracoviště č. 5:

5 Strana: 5 Vedoucí manažer kvality Manažer kvality Adresa Laboratoř klinické mikrobiologie, Jívavská 1435/20, Šternberk Pracoviště č. 6: Laboratoř klinické mikrobiologie, Zálužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice Ing. Dagmar Mrocková Marta Hýnarová Revoluční 2214/35, Nový Jičín Kontaktní údaje: webové stránky: laboratore.agel.cz Pracoviště Kontakt Provozní doba Laboratoř klinické biochemie, , 221, 222, 223 pondělí pátek: hod. Nový Jičín Laboratoř klinické biochemie, pondělí pátek: hod. Nový Jičín, úsek instrumentálních metod Laboratoř klinické , 224, 226, 227 pondělí pátek: hod. hematologie, Nový Jičín Laboratoř klinické pondělí pátek: 6:30 16:30 hod. imunologie a alergologie, Nový Jičín Laboratoř lékařské genetiky, pondělí - pátek: 6:30-16:00 hod. Nový Jičín Laboratoř lékařské genetiky, pondělí pátek: 6:30 16:00 hod. úsek cytogenetiky, Nový Jičín Laboratoř klinické mikrobiologie, Nový Jičín pondělí pátek: hod. sobota: neděle: Laboratoř patologie, Nový pondělí pátek: hod. Jičín Laboratoř klinické biochemie, pondělí pátek: hod. Kopřivnice Laboratoř klinické biochemie, Bílovec nepřetržitý provoz Laboratoř klinické mikrobiologie, Šternberk Laboratoř klinické mikrobiologie, Ostrava - Vítkovice zelená linka telefon/fax : zelená linka: pondělí pátek 7:00 16:00 hod. sobota 7:00 14:00 hod neděle 8:00 9:00 hod pondělí sobota 7:00 16:00 hod. neděle 8:00 11:00 hod

6 Strana: 6 Odběrové místa: Pracoviště Kontakt Provozní doba Revoluční 2215/ Nový Jičín pondělí pátek 7:00 16:00 hod. Laboratoř klinické biochemie, Štefánikova 1301/4, Kopřivnice pondělí pátek hod. Laboratoř klinické mikrobiologie, Jívavská 1435/20, Šternberk zelená linka telefon/fax : pondělí pátek 7:00 16:00 hod. Personální obsazení jednotlivých laboratoří: Identifikace pracovníka Funkce Kontakt RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková Vedoucí klinických laboratoří Mgr. Ivana Kubalová Vedoucí laboratoře klinické biochemie RNDr. Vladimíra Krišáková Vedoucí úseku nukleární medicíny a atomové absorpční spektroskopie Mgr. Barbora Sokolová, Vedoucí úseku Ph.D. instrumentálních metod Mgr. Michaela Kneiflová Vedoucí laboratoře klinické hematologie RNDr. Andrea Ondrejková Vedoucí laboratoře klinické imunologie a alergologie RNDr. Radmila Richterová Vedoucí laboratoře lékařské genetiky Mgr. Martina Stoklasová Vedoucí laboratoře lékařské genetiky, úsek cytogenetiky MUDr. Kateřina Vedoucí laboratoře klinické Laskafeldová mikrobiologie , 224, 226, MUDr. Marie Dovalová pracovník ATB střediska Mgr. Jarmila Kociánová Vedoucí laboratoře klinické biochemie, Kopřivnice MUDr. Martina Fojtíková Vedoucí laboratoře klinické biochemie, Bílovec RNDr. Hana Typovská Vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie, Šternberk Mgr. Hana Fránková Bílková Vedoucí laboratoře klinické hana.frankovalag.agel.cz

7 Strana: 7 mikrobiologie, Ostrava Vítkovice MUDr. Alena Seidlerová Pracovník ATB střediska Bc. Petra Jašková Hlavní laborantka MUDr. Mgr. Ivo Kaspečík Vedoucí laboratoře patologie Další personální obsazení jednotlivých laboratoří najdete na webových stránkách: laboratore.agel.cz 2.3 Zaměření laboratoře Hlavním předmětem služeb společnosti v oblasti klinických laboratoří, je provádění analýz biologického materiálu. Je to proces zahrnující preanalytickou, analytickou a postanalytickou fázi. Tento proces je zaměřený na účelnou diagnostiku klinického stavu pacientů v čase odpovídajícím klinickým potřebám. Pracovníci laboratoří jsou vázáni mlčenlivostí a prospěch pacienta je pro ně vždy na prvním místě. Pracovníci provádějí pro potřebu spolupracujících nemocnic, ambulantních lékařů a specialistů a také pro další typy zdravotnických zařízení podle jejich požadavků: o základní a specializovaná biochemická vyšetření o základní farmakologická vyšetření o základní toxikologická vyšetření o základní vyšetření nukleární laboratorní medicíny o základní a specializovaná z oblasti atomové absorpční spektroskopie o základní a specializovaná hematologická a koagulační vyšetření o základní imunohematologická vyšetření (krevní banka) o základní a specializovaná imunologická a alergologická vyšetření o specializovaná genetická vyšetření o specializovaná cytogenetická vyšetření o základní a specializovaná mikrobiologická vyšetření o odběry biologického materiálu o konzultační služby pro celé spektrum laboratorních činností Laboratoř je navázána na spolupracující smluvní laboratoře a je tak schopna zajistit široké spektrum vyšetření v oblasti laboratorní medicíny podle požadavků spolupracujících lékařů, které sama neprovádí. K tomuto účelu zajišťuje sběr, preanalytické zpracování, třídění a transport materiálu na příslušná pracoviště. Laboratoř nabízí pro spolupracující klienty elektronický přenos výsledků pomocí datové pumpy.

8 Strana: 8 Pro zajištění kvality naměřených výsledků vyšetření je v laboratoři zaveden systém interní kontroly kvality. Laboratoř se také účastní všech odpovídajících cyklů externí kontroly kvality podle doporučení odborných společností České republiky z oblasti laboratorní medicíny. 2.4 Úroveň a stav akreditace laboratoře Dne bylo laboratoři uděleno Českým institutem pro akreditaci Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189:2007 s platností na 5 let. Aktuální seznam akreditovaných vyšetření dle ČSN EN ISO 15189:2007 je uveden na platném Osvědčení o akreditaci, které je umístěno na stránkách V současné době jsou v přípravě na akreditaci podle revidované normy ČSN EN ISO 15189:2013. získaly rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv povolení k vyšetřování vzorků dárců tkání a buněk podle zákona č. 296/2008 Sb. má akreditován odběr žilní a kapilární krve na pracovišti v Novém Jičíně, Kopřivnici a odběr biologického materiálu na pracovišti Šternberk. Vybavení odběrových místnosti odpovídá vyhlášce č. 92/2012 Sb. Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo Laboratořím AGEL a.s. dne s platností na 5 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Alergologie a klinická imunologie, odbornost 813. dne s platností na 5 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků Klinická genetika odbornost 816. dne s platností na 8 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání lékařů Lékařská mikrobiologie, odbornost 802. dne s platností na 6 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání zdravotních laborantů lékařská mikrobiologie, odbornost 802.

9 Strana: 9 dne s platností na 7 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání lékařů Patologická anatomie, odbornost 807. dne s platností na 7 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání zdravotních laborantů - Histopatologie, odbornost 807. dne s platností na 5 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků klinická hematologie a transfuzní služba, odbornost 818 a 222. dne s platností na 7 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků klinická biochemie, odbornost 801.

10 Strana: Organizace laboratoře Laboratoř AGEL a.s. je organizačně rozdělena na jednotlivé odborné laboratoře případně úseky, které tvoří logické celky podle jejich vybavení a prostorového rozmístění. Laboratoř AGEL a.s. je vybavena moderními přístroji a analyzátory. Nedílnou součást tvoří i výpočetní technika a Laboratorní Informační Systémy (LIS), které zabezpečují organizaci vlastního provozu, tisk výsledkových zpráv, evidenci vnitřního systému kontroly kvality, různé statistiky, vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, archivaci výsledkových zpráv a další. Personální obsazení laboratoře tvoří vysoce erudovaní pracovníci způsobilí k provádění laboratorních vyšetření bez odborného dohledu a se specializací podle zákona č.95 a č. 96 sb. z roku V laboratoři dále vykonává práci personál pracující pod odborným dohledem. 2.6 Spektrum služeb Všechny tyto služby jsou prováděny dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. provoz vlastní svozové služby provádění laboratorních vyšetření telefonické hlášení výsledků (podle nastavených pravidel) rozvoz výsledkových zpráv elektronický přenos výsledků konzultační činnost ATB střediska poradenská a konzultační činnost odběry biologického materiálu (např. kožní šupiny, nehty, výtěry z horních cest dýchacích) stěry z prostředí a jejich provedení vydávání potřeb laboratoří dodávání (bezplatně) odběrových souprav 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1 Základní informace Informace o odběrech primárních biologických materiálů pro jednotlivá vyšetření jsou v jednotlivých kapitolách této sekce Laboratorní příručky.

11 Strana: 11 Popis odběrových zkumavek pro primární vzorky naleznete v kapitole 3.5Odběrový systém základní informace. Množství odebraného biologického materiálu nutného pro analýzy naleznete v kapitole Odběry primárních biologických materiálů. Instrukce pro požadování dodatečných analýz naleznete v kapitole 3.4Ústní požadavky na vyšetření 3.2 Žádanky (požadavkové listy): Všechny aktuální žádanky jsou umístěny na našich stránkách V případě potřeby je možno kontaktovat pracovníky laboratoře, kteří zajistí dodání jednotlivých žádanek v tištěné podobě Běžný biologický materiál Pracovníci laboratoře přijímají materiál doprovázený žádankou, která musí minimálně obsahovat: druhy a počty odebraných odběrových zkumavek (pracovník zkontroluje zkumavky dle požadavků na žádance). množství biologického materiálu v jednotlivých zkumavkách odběr po rysku (např. KO, koagulace, sedimentace) jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení a jméno, číslo pojištěnce) datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce (např. u cizinců) kód pojišťovny pojištěnce diagnózu identifikaci objednatele (klienta) - identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb, jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo klienta žádajícího vyšetření adresu pacienta datum odběru požadovaná vyšetření neporušenost obalu odběrové zkumavky druh primárního vzorku (ten, je pak pracovníky označen na žádance razítkem SERUM, PLAZMA nebo NESTOČENÁ PLAZMA) další závažné informace, které by mohly urychlit diagnostiku (např. návrat pacienta z exotické země, ATB léčba, počátek onemocnění, antikoagulační nebo antiagregační léčbu apod..) Genetický materiál U genetických a cytogenetických požadavků na vyšetření je potřeba dále vyplnit informovaný souhlas, který je součástí žádanky (nejčastěji na druhé straně žádanky) Biologický materiál s požadavkem na terapeutické monitorování hladin léků

12 Strana: 12 Požadující klient vyplní na žádance kromě výše uvedeného také: medikaci: název podaného léku, jeho síla a lékovou formu dávkování a čas podání poslední dávky léku datum a čas odběru další medikaci: názvy léků a jejich dávky datum změny dávkování léku v případě kontroly hladiny po změně dávkování výšku a váhu pacienta hladinu kreatininu v moči (pakliže je známa) Biologický materiál se speciálním požadavkem kyselina vanilmandlová v moči kyselina homovanilová v moči kyselina hydroxyindoloctová v moči katecholaminů v moči nefrinů v moči Cu v moči (sbíraná okyselená moč) Na žádance musí být uvedeno celkové množství nasbírané moče za 24 hodin. Tato vyšetření se provádějí v okyselené moči. Laboratoř Vám vydá příslušné činidlo. Při sběru je nutno chránit moč před světlem. katecholaminy v plazmě nefriny v plazmě Na žádance musí být uvedena medikace (podaná antihypertenziva) Biologický materiál od samoplátce Pracovníci laboratoře přijímají materiál doprovázený žádankou, která musí minimálně obsahovat: jednoznačnou identifikaci pacienta (přímení a jméno, číslo pojištěnce) identifikaci objednatele (klienta) 3.3 Požadavky na urgentní vyšetření Takto označené vzorky pracovníci laboratoře přednostně přezkoumají a zpracují. Klientovi jsou pak výsledky vyšetření sděleny telefonicky a posléze také dodány v tištěné podobě. V případě telefonického objednání urgentního vyšetření je požadavek zaznamenám na žádanku, označen razítkem Dohlášeno telefonicky a parafován přijímajícím pracovníkem. 3.4 Ústní požadavky na vyšetření Ústní formu objednávání vyšetření laboratoř přijímá ve výjimečných a urgentních situacích. Pokud je k dodanému vzorku sdělen další požadavek na vyšetření, popřípadě je změněn původní požadavek dle žádanky, je vždy vyžadováno, aby klient zaslal dodatečnou žádanku. Přijímající pracovník doplní požadavek v LIS a vyplní formulář BF12 Telefonická doobjednávka na dodatečné vyšetření. Po doručení oficiální dodatečné je tato telefonická doobjednávka přiložena k žádance. Současně je tento dodatečný požadavek autorizován parafou a opatřen čárovým kódem a datem příjmu a n skenován.

13 Strana: 13 Možnost dodatečného vyšetření závisí na množství uchovávaného biologického materiálu, stabilitě daného analytu a délce skladování. Séra jsou většinou skladována v ledničce maximálně po dobu 7 dnů, séra na vyšetření parametrů autoimunity jsou zamražována maximálně po dobu 30 dnů. Požadující klient je povinen vždy dodatečně zaslat novou žádanku řádně vyplněnou s doordinovanými parametry. Bez dodané žádanky nelze vyšetření provést. Laboratoř patologie provádí dodatečná vyšetření nebyl-li vzorek při analýze spotřebován vyblokován celý, lze provést dodatečné nebo opakované vyšetření. O dodatečném vyšetření rozhoduje diagnostikující lékař popř. lze dodatečné vyšetření provést na základě nové žádosti od klinika 3.5 Odběrový systém základní informace Doručení biologického materiálu v nestandardní odběrové nádobě. Je-li do laboratoře doručen biologický materiál v nestandardní nádobě, zhodnotí oprávněný pracovník laboratoře, zda-li je možné požadovaná vyšetření provést. U vyšetření prováděných z nesrážlivé krve je nutno dodržet správný poměr mezi množstvím odebrané krve a protisrážlivého prostředku(antikoagulancia). U vakuových systémů je správný objem zajištěn, v ostatních případech je výrobcem na zkumavce označena ryska, po kterou má být zkumavka naplněna.po odběru je nutno krev ve zkumavce kývavým pohybem promíchat s protisrážlivým prostředkem (netřepat)! Nedodržení obou těchto podmínek vede k hemolýze. Protisrážlivé prostředky (antikoagulancia) jsou obecně látky, které jsou schopny vytvářet komplexy s ionty endogenního vápníku, jež je nezbytný pro proces srážení krve (koagulaci). Jsou to většinou sodné nebo draselné soli kyseliny citrónové nebo šťavelové, či EDTA. Poněkud jinak působí antikoagulancium heparin, který akceleruje inhibitory krevní koagulace (antithrombin). Heparin se nejčastěji používá jako sůl lithná. Standardní odběrové systémy Použití Vyšetření běžná: biochemická, imunologická a alergologická, serologická vyšetření Krevní obraz +diferenciál, Retikulocyty Glykovaný hemoglobin, amoniak Základní koagulační vyšetření: PT, APTT, fibrinogen, D-dimery, antitrombin, anti Xa Biochemická vyšetření z plasmy Typ odběrového systému Plastová zkumavka se separačními granulemi Sarstedt-bílá zátka (CE zn.) Terumo-hnědá zátka (CE zn.) Vacuette-červená zátka (CE zn.) Plastová zkumavka+k 3 EDTA např: Sarstedt-růžová zátka (CE zn.) Terumo-fialová zátka (CE zn.) Vacuette-fialová zátka (CE zn.) Plastová zkumavka+citrát (1:10) Sarstedt-zelená zátka (CE zn.) Terumo-sv.modrá zátka (CE zn.) Vacuette-modrá zátka (CE zn.) Plastová zkumavka s heparinem lithným Sarstedt-oranžová zátka (CE zn.) Terumo-tm.zelená zátka (CE zn.)

14 Strana: 14 Vacuette-zelená zátka (CE zn.) Sedimentace Erytrocytů Plastová zkumavka+citrát (1:5) Sarstedt-sv.fialová zátka,3,5 ml(ce zn.)sedivette Glykemická křivka, laktát ABR, methb Glykémie Vyšetření likvoru Vyšetření Moče chemicky a mikroskopicky sediment Amyláza v moči Albumin v moči Biochemická vyšetření ve sbírané moči Stanovení reninu Stanovení aldosteronu Biochemická vyšetření ve sbírané okyselené moči kyselina vanilmandlová kyselina homovanilová kyselina hydroxyindoloctová katecholaminy nefriny Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici Vyšetření stolice Stanovení alkoholu Buněčná imunita (CD znaky), EDTA MufPro odběrová nádobka TAPVAL s přídavkem citrátu, 1ml Plastová zkumavka s NaF a K 3 EDTA Sarstedt-žlutá zátka (CE zn.) Terumo-šedá zátka (CE zn.) Vacuette-šedá zátka (CE zn.) Kapilára s heparinem lithným Kalibrovaná kapilára a mikrozkumavka Eppendorf s hemolyzačním činidlem nebo Eppendorf: cup s EDTA a NaF Polystyrénová zkumavka červený uzávěr Plastová zkumavka Plastová zkumavka s víčkem MufPro-žlutá zátka (CE zn.) Sarstedt-žlutá zátka (CE zn.) Vzorek sbírané moče do plastové zkumavky s víčkem MufPro-žlutá zátka (CE zn.) Sarstedt-žlutá zátka (CE zn.) Odběr před zátěží (v klidu minimálně 30minut) Odběr po zátěži (30minut) odběr do EDTA Odběr před zátěží (v klidu minimálně 30minut) Odběr po zátěži (30minut) odběr do EDTA Vzorek sbírané moče do plastové zkumavky s víčkem MufPro-žlutá zátka (CE zn.) Sarstedt-žlutá zátka (CE zn.) Odběrová zkumavka Sentinel, zelená zátka (CE zn.) Plastová nádobka na odběr stolice Plastová nebo skleněná zkumavky bez separátoru zkumavka pro vyšetření buněčné imunity (CD znaky,

15 Strana: 15 Buněčná imunita, funkční testy, Heparin imunofenotypizace); zkumavka je opatřena gumovou zátkou, na štítku s nápisem F a šipkou vyznačující nezbytný objem odebrané krve zkumavka pro vyšetření buněčné imunity (funkční testy); zkumavka je opatřena gumovou zátkou, na štítku s nápisem FAGO a šipkou vyznačující nezbytný objem odebrané krve Kostní dřeň a periferní krev Stanovení karyotypu z KD a PK Periferní krev Tkáň tumoru Výtěry z krku, nosu. Stanovení karyotypu z lymfocytů odběrová nádobka s Heparinem; injekční stříkačka propláchnutá Heparinem Vyšetření chromozomových aberací Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince Výtěr z nosohltanu Sputum Výtěr z recta Výtěr z oka, ucha Moč Uretra - muži Cervix, pochva, uretra Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem s malým průměrem smotku vaty na hliníkové tyčince Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem sputovka Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem s malým průměrem smotku vaty na hliníkové tyčince Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem sputovka Zkumavka sterilní 10 ml Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem s malým průměrem smotku vaty na hliníkové tyčince. Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince

16 Strana: 16 Stěry z ran, abscesů, dekubitů, hnisavá ložiska Tekuté materiály : hnisy, punktáty, výplachy, žluč, dialyzát, ejakulát, mateřské mléko, tkáně, kosti.. Likvor Krev na hemokultivaci Cévní katetry a kanyly, drény, cévky Průkaz antigenu virů ve stolici (rota+adeno-viry, noroviry) Průkaz toxinu A+B Clostridium difficile ze stolice Průkaz antigenu Helicobacter pylori ze stolice Stolice pro průkaz střevních parazitů. Genetické vyšetření - DNA Genetické vyšetření - RNA RNA analýza sestřihových míst Genetické vyšetření DNA stěr z bukální sliznice Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince Sterilní zkumavky, nádobky, hemokultivační lahvičky Odběr některých druhů tekutých materiálů je možné provést do hemokultivačních lahviček. Sterilní zkumavky Lahvičky pro systém Bact/ALERT Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem sputovka Zkumavka sterilní 10 ml Zkumavka sterilní 30 ml Zkumavka sterilní 30 ml Plastová zkumavka+k 3 EDTA, popř. citrát sodný Plastová zkumavka+k 3 EDTA,, popř. citrát sodný Plastová zkumavka PAXGENE Speciální odběrový tampón 3.6 Identifikační označení biologického materiálu Na odebraném materiálu musí být souhlasná identifikace pacienta/pojištěnce v následujících údajích: jméno a příjmení pacienta, číslo pojištěnce, případně rok narození.

17 Strana: Odběry primárních biologických materiálů Základní obecné informace Doporučené množství plné krve, moče, likvoru při primárním odběru Základní vyšetření Vyšetření Množství vzorku Biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů) 6-8 ml srážlivé krve Imunologie a sérologie: speciální stanovení - hormony, nádorové markery apod. Likvor Hematologie krevní obraz Koagulační vyšetření Sedimentace erytrocytů Stanovení alkoholu pro právní účely v séru Orientační stanovení alkoholu Okultní krvácení hemoglobin ve stolici 1 ml srážlivé krve na 2-3 analyty 3 x 3 ml 2-3 ml nesrážlivé krve (K 3 EDTA) 1 až 2 ml nesrážlivé krve u dětských pacientů (K 3 EDTA) objem je daný výrobcem zvolené zkumavky, po rysku (CITRÁT) objem je daný výrobcem zvolené zkumavky, po rysku 2 zkumavky po 8 ml srážlivé krve bez přísad!! 3 ml srážlivé krve bez přísad!!! malý kousek stolice velikosti lískového oříšku Moč chemicky a močový sediment 10 ml ranní moče (u malých dětí 5 ml) Sběr moče 24 hodin ** z celého objemu moče nasbírané za 24 hodin odlijeme po promíchání 10 ml reprezentativního vzorku *Sběr okyselené moče po dobu 24 hodin z celého objemu předem okyselené moče kyselina vanilmandlová nasbírané za 24 hodin odlijeme po promíchání kyselina homovanilová 10 ml reprezentativního vzorku kyselina hydroxyindoloctová katecholaminy nefriny aldosteron kortizol Cu *Do nádoby pro sběr moče přidat 20 ml HCl na litr moči (HCl zředěná v poměru 1+1 destilovanou vodou). Konzervační prostředek HCl - vydává laboratoř. Pro vyšetření je nutné znát přesný objem moči (s přesností na 10 ml). **Pro stanovení kreatininové clearence je nutno uvést výšku a hmotnost pacienta Příprava pacienta před odběrem Pacient musí být před jakýmkoliv odběrem vždy poučen! Odběr žilní krve se provádí většinou ráno, obvykle na lačno. Doba lačnění je 10 až 12 hodin.

18 Strana: 18 Odpoledne a večer před odběrem pacient vynechá tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak je nutno uvést podávané léky na žádance. Ráno před odběrem nemá pacient trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem ¼ l vody nebo neslazeného čaje. Pacient by neměl být po fyzické námaze (noční směny). Před odběrem je vhodné sedět nejméně 15 minut v klidu Odběr žilní krve Odběr žilní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno, zpravidla mezi 7-9 hodinou, vsedě, po 15 minutách v klidu. Při odběru v jiném čase je třeba při hodnocení výsledků brát zřetel na to, že řada biochemických hodnot během dne kolísá. Postup pro odběrového pracovníka: usaďte pacienta do odběrového křesla umyjte si ruce nasaďte si jednorázové rukavice zkontrolujte totožnost pacienta připravte si odběrové zkumavky podle požadovaných vyšetření, označte je řádně jménem a příjmením, rodným číslem ověřte, zda pacient neporušil zásady ranního odběru (dietní omezení) umístěte paži pacienta do vhodné polohy vyberte místo vpichu a stáhněte paži nad ním vyzvěte pacienta k sevření pěsti, opakované pumpování je nevhodné dezinfikujte místo vpichu dezinfekčním prostředkem, kůži nechte oschnout - prevence hemolýzy vzorku, zabránění pocitu pálení při vpichu upozornění: po dezinfekci je další palpace místa nepřijatelná napíchněte žílu (směrem k srdci) a proveďte náběr krve uvolněte turniket po naplnění zkumavky krví lze pokračovat v dalších odběrech před ukončením odběru uvolněte zkumavku od jehly, jehlu vyjměte (Sarstedt) místo vpichu překryjte sterilním čtverečkem, pacientovi doporučte ponechat krytí na místě aspoň 5 min za mírného tlaku použitý odběrový materiál odložte do označené nádoby na kontaminovaný odpad, jehly zvlášť do označených nádob pro použité jehly sundejte si jednorázové rukavice a umyjte si ruce zaznamenejte čas, datum a své jméno na žádanku, případně komplikace při odběru krev nevystavujte teplu a přímému slunci a co nejdříve ti zaneste do laboratoře Poznámky: a) Doba srážení krve Po odběru srážlivé krve a před oddělením séra od krevní sraženiny odstředěním je nezbytné vyčkat nejméně 30 minut, což je doba nezbytně nutná pro koagulační proces. Pokud ale obsahuje odběrová nádobka některý z prostředků zrychlující proces krevní koagulace, stačí obvykle jen 10 minut. Nedodržení tohoto postupu vede k hemolýze, která znemožňuje provést některá vyšetření. b) Krev pouze na koagulační vyšetření

19 Strana: 19 Pokud se odebírá krev pouze na koagulační vyšetření, odebereme nejdříve 5ml srážlivé krve (tato se nepoužije a vyhodí se) a následně odebereme krev na koagulaci. Zabráníme tak kontaminaci vzorku tkáňovými složkami z místa vpichu. c) Uložení krve do ledu U některých analýz je třeba odebranou krev ihned uložit do ledu (amoniak, PTH, osteokalcin, gastrin, ACTH apod.) d, Krev se musí promíchat Při odběru nesrážlivé krve je nutno krev dobře promíchat kývavým pohybem (netřepat, došlo by ke vzniku mikrosraženin, které znemožňují vyšetření). e, Odběr diabetika nebo provedení o-gtt Po odběru diabetika léčeného inzulínem je nutno mu umožnit aplikaci inzulínu a požití snídaně. Po provedení o-gtt je rovněž dobré umožnit pacientům se najíst. Těhotné ženy by měly mít během provádění o-gtt doprovod. f) Místo odběru Místo odběru se řídí klinickým stavem pacienta. U pacientů s hematomy, stavy po ablaci prsu, při infuzní terapii a u dialyzovaných se zavedeným portem je nutno zvolit k odběru vždy opačnou paži Chyby při odběrech žilní krve Chyby při přípravě pacienta: pacient nebyl nalačno (chylomikry v séru nebo plazmě, zvýšená koncentrace glukózy) odběr nebyl proveden ve stanovené době odběru nebo byl proveden po fyzickém zatížení, včetně nočních směn (změna očekávaných hodnot) příliš dlouhé lačnění: doba lačnění by neměla přesáhnout 12 hodin pacient dostal v době odběru nebo těsně před ním infuzní roztok nebo výživu Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu: dlouhodobé stažení paže turniketem nebo tzv. pumpování se zataženou paží před odběrem vede ke změně poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů Chyby vedoucí k hemolýze vzorku: vlhká kůže v místě vpichu po dezinfekci kůže (dezinfekčního roztok se musí po expoziční době působení setřít nebo ho necháme zaschnout) použití tenké jehly při odběru prudké promíchání odebrané krve ve zkumavce uskladnění plné krve v lednici (do lednice ukládáme pouze stočené sérum, plazmu) nedodržení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře Obecné chyby při odběru, skladování a transportu použití zkumavky s nevhodným protisrážlivým činidlem nesprávný poměr krve a protisrážlivého činidla (nutno odebírat krev až po danou rysku na zkumavce) dostatečně označené zkumavky nebo jsou označeny nečitelně zkumavky jsou potřísněny krví

20 Strana: 20 dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra nebo plazmy (nedodržení doby transportu do laboratoře) Odběr kapilární krve Pro stanovení glykémie, glykemické profily Odběry ranní glykémie se provádějí zásadně nalačno, odběry na stanovení glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se řídí pokyny lékaře. Připraví se dokumentace a zkontroluje se identifikace pacienta. Provede se dezinfekce místa vpichu, kůže se nechá zaschnout. Provede se punkce lancetou nebo jehlou. První kapka se setře, další kapka se nechá volně vytéci a zachytí se do kapiláry nebo kepu, v případě nutnosti se pouze lehce zmáčkne prst. Krev se odebírá: do kalibrované kapiláry (20 µl), která se ihned vloží do kepu s 1 ml hemolyzačního roztoku. Kep se uzavře a dobře promíchá (kapilára musí být plná, bez bublin a krev se musí zhemolyzovat pomocí roztoku). Analyzujeme hemolyzát. do kepu s Glukofixem směs K 3 EDTA a NaF (bílá sraženina na dně cupu). Do tohoto kepu se kápnou 3 kapky krve přímo z prstu. Cup se uzavře a označí. Většinou se jedná o glykemické profily, které si pacienti provádějí doma. Analyzujeme plazmu Chyby při odběrech kapilární krve místo do 20 µl kapiláry se nakapou nakape krve do kepu se systémovým roztokem prst se před punkcí masíruje a mačká použije se první kapka nesetře se dezinfekční roztok kapilára není plná nebo obsahuje bubliny nebo není dobře promíchána s roztokem při odebírání krve na glykémii do kepu se příliš mačká prst (dochází k hemolýze) odebere se málo materiálu Odběry krve stanovení hladiny etylalkoholu (etanol) Ethylalkohol v krvi se zjišťuje jednak pro potřeby zdravotnické a jednak pro účely právní. Pro účely právní se vyšetření provádí v případech, kdy o to požádají oprávněné orgány. O vyšetření ethyalkoholu v krvi může požádat též občan sám. Odběr krevního vzorku pro laboratorní stanovení obsahu alkoholu je oprávněn provést ze žíly lékař nebo jiný pověřený zdravotnický pracovník, za jeho přímého dohledu. Odběr srážlivé krve se provádí z loketní žíly podle kap Kůže se před odběrem dezinfikuje použitím vhodného dezinfekčního prostředku, který nesmí obsahovat alkohol ani jiné těkavé látky. Krevní vzorek se odebírá do suché a čisté zkumavky bez jakýchkoliv přísad o obsahu nejméně 8 ml, a to skleněné nebo plastové nebo do příslušného odběrového setu, Zkumavka se spolehlivě uzavře zátkou a označí celým jménem, příjmením a rodným číslem vyšetřované osoby a přesným časovým údajem o odběru krve a odešle do laboratoře

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná

Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná Laboratoř lékařské genetiky úsek cytogenetiky Vypracoval: Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná Schválil: prof. MUDr. David Stejskal,

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Tondrová Irena Bc. VYŠETŘENÍ MOČI 2. Kvantitativní vyšetření moči Provádí

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25 C 12 hodin, sérum: 2-8 C až 1 týden,

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-09 Metodický list Odběry krve - zásady a chyby Pomocí metodického

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Mgr. Dagmar Chátalova

Mgr. Dagmar Chátalova Mgr. Dagmar Chátalova Transfuze - převod lidské krve nebo krevních přípravků od jednoho člověka ( dárce ) do krevního oběhu druhého člověka ( příjemce ) Indikace při ztrátě krve úraz, operace,těžký porod,

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

G 2 Pokyny a instrukce pro pacienty

G 2 Pokyny a instrukce pro pacienty G 2 Pokyny a instrukce pro pacienty G 2.1 Příprava před odběrem žilní krve - pokyny pro pacienta na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po.

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po. Seznam metod 1. Seznam metod prováděných v hematologické laboratoři Krevní obrazy Název Zkratka Odběr Množství Doba odezvy Transport Upozornění Poznámka Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav patologie Studničkova 2, 128 00 Praha 2 SM-PAT 07 Strana 1 z 13 Příručka pro odběr Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Pojmy a zkratky... 2 3.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta Vyšetření citráturie - návod pro pacienta 1. Moč je třeba sbírat do plastové láhve, kterou obdrţíte u svého ošetřujícího lékaře nebo v laboratoři. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do toalety (nikoli

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Verze: 03 Autor (jméno, datum, podpis): Schválil (jméno, datum, podpis): Interní MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Lenka Vithová, vedoucí

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

POCT v systému zajištění intenzivní péče. Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol

POCT v systému zajištění intenzivní péče. Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol POCT v systému zajištění intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Motol. Hejnarová J., Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol Cíl sdělení Popis systému používání laboratorní techniky u lůžka pacientů

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Odběry biologického materiálu. Krev Moč Trus Sputum Žaludeční obsah Výtěry, stěry Punkce Biopsie

Odběry biologického materiálu. Krev Moč Trus Sputum Žaludeční obsah Výtěry, stěry Punkce Biopsie Odběry biologického materiálu Krev Moč Trus Sputum Žaludeční obsah Výtěry, stěry Punkce Biopsie Odběry biologického materiálu Odběr a laboratorní zpracování je důležité pro správné určení diagnózy i pro

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

Preanalytická a postanalytická fáze klinickobiochemické. Petr Breinek

Preanalytická a postanalytická fáze klinickobiochemické. Petr Breinek Preanalytická a postanalytická fáze klinickobiochemické diagnostiky Petr Breinek Pre a Postanalytika 2014 1 Specifické rysy (procesy) klinicko - biochemické analytiky Požadavek Výsledek Analytická fáze

Více

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: --

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Druh dokumentace: Laboratorní příručka Distribuce: OLM Rozsah působnosti: OLM Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov Důvěrnost: 2 Název dokumentace: Označení dokumentace: LP_2_2016 příloha č. 1 Anotace:

Více

5. Manuál pro odběry primárních vzorků

5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5.1. Objednávání vyšetření 5.1.1. Požadavkové listy - žádanky Pro objednávání vyšetření v laboratořích společnosti RNDr. Zdeněk Čecháček jsou k dispozici následující

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Poznámka (popis provedené změny, kapitola apod.)

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Poznámka (popis provedené změny, kapitola apod.) Druh dokumentace: Laboratorní příručka Distribuce: OLM Rozsah působnosti: OLM Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov Důvěrnost: 2 Název dokumentace: Označení dokumentace: LP_2_2016 příloha č. 1 Anotace:

Více

Laboratorní příručka. Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze

Laboratorní příručka. Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze Laboratorní příručka Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze A ÚVOD A - 1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Odběry biologického materiálu Odběry krve

Odběry biologického materiálu Odběry krve Odběry biologického materiálu Odběry krve Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK Biologický materiál tělesné tekutiny a sekrety, exkrety,tkáně orgánů a patologických útvarů Tělesné tekutiny

Více

Přehled požadavků na speciální odběr a další zpracování na OKLT-OKB

Přehled požadavků na speciální odběr a další zpracování na OKLT-OKB Acidobazická rovnováha ABR Ne krev - kapilární - arteriální - venosní ACTH venosní krev ne Amoniak NH3 venosní krev ne 1 kapilára nebo 1 ml krve do stříkačky 2 3 ml 4 ml Ca 2+ viz. ABR viz ABR Clearance

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 13 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Laboratorní příručka obsahuje základní údaje o laboratoři, pokyny k odběru vzorků, seznam jednotlivých vyšetření, referenční hodnoty, informace

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště klinické biochemie 2. Pracoviště klinické mikrobiologie 3. Pracoviště hematologie a TS 1. Pracoviště klinické biochemie Vyšetření: 1 Stanovení katalytické

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

A2.1 Příručka k odběru biologického materiálu k toxikologickému vyšetření

A2.1 Příručka k odběru biologického materiálu k toxikologickému vyšetření PRACOVNÍ POSTUP Vypracoval: Mgr. Lucie Hostačná, koordinátor kvality, zástupce primáře Schválil: Mgr. Jitka Macháčková, primář A2.1 Příručka k odběru biologického materiálu k toxikologickému vyšetření

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 4 7 8 1 3 7 5 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie (817)

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie (817) 1) Definice laboratoře Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř (817) Odbornost Definice laboratoře Laboratoří se rozumí jedno laboratorní zařízení, mající jednu smlouvu se zdravotními

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.1.2015 Strana č./stran 1/14 Obsah

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Laboratorní příručka OKBH Praha

Laboratorní příručka OKBH Praha Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy Oddělení klinické biochemie a hematologie Praha Počet stran: 33 Laboratorní příručka OKBH Praha Vydání č.: 9 Platnost od: 1.11.2015

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 13 Platnost: 1.9.2016 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Ing. Jan Linhart,

Více

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků ČR Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků Seznam center v rámci ČR Označení center - Brno 1-01-001 - Hradec Králové 1-02-001 - Olomouc 1-03-001 - Plzeň

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/12 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Příloha č.6 ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled požadavků na speciální odběr a další zpracování na OKLT-OKB

Příloha č.6 ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled požadavků na speciální odběr a další zpracování na OKLT-OKB Acidobazická rovnováha ABR Ne krev - kapilární - arteriální - venosní ACTH venosní krev ne Amoniak NH3 venosní krev ne 1 kapilára nebo 1 ml krve do stříkačky 2 3 ml 4 ml Ca 2+ viz. ABR viz ABR Clearance

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16.

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16. Laboratorní příručka Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26 Platnost dokumentu: 3. srpna 2015 Datum vypracování: 16. červenec 2015 Datum schválení: 30. července 2015 Vypracoval: Schválil: Iva Černá MUDr.

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

A-1 Úvodní slovo 2. A-2 Obsah 2. B-1 Identifikace zařízení a důležité údaje 4. B-2 Základní informace o laboratoři 4. B-3 Zaměření laboratoře 5

A-1 Úvodní slovo 2. A-2 Obsah 2. B-1 Identifikace zařízení a důležité údaje 4. B-2 Základní informace o laboratoři 4. B-3 Zaměření laboratoře 5 A ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Laboratorní příručka Laboratoře Centra pracovního lékařství Pardubické krajské nemocnice, a.s. je dokument, kterým informujeme o našich službách. Tato příručka obsahuje pokyny k

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více