Laboratorní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: Výtisk č. 1

2 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci, která patří na první místo našich vzájemných vztahů. Laboratorní příručku, kterou právě listujete, jsme Vám připravili v novém vydání. Doufáme, že v ní najdete dostatek informací, které Vám pomohou lépe se orientovat v nabídce laboratorních vyšetření a služeb, které jsme Vám schopni nabídnout v našich Laboratořích AGEL a.s. V souladu s legislativou České republiky je vytvořena tak, aby splňovala požadavky pro akreditaci laboratoře, které vyplývají z požadavků normy ČSN EN ISO a z ustanovení zákona č. 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách, dále z požadavků zdravotních pojišťoven, z doporučení příslušných odborných společností ČLS JEP a ze současných zvyklostí v laboratorní praxi v ČR. V příručce se také dozvíte o systému řízení kvality naší práce, o dokumentaci pracovních postupů v laboratoři i o našich pracovnících. V přílohách Laboratorní příručky naleznete seznamy námi prováděných vyšetření a seznam smluvních laboratořích. Rádi přijmeme jakékoliv připomínky z Vaší strany, aby naše vzájemná spolupráce na vysoké odborné i lidské úrovni vedla k péči o zdraví pacientů podle nejnovějších poznatků v medicínských oborech. za kolektiv Laboratoří AGEL a.s. ing. Luděk Cibulka předseda představenstva

3 Strana: 3 Politika kvality Vedení a zaměstnanci klinických laboratoří zajišťují kvalitu své práce především: širokou nabídkou služeb a vyšetření ve snaze maximálně uspokojit požadavky klientů a tudíž i spokojenosti pacientů poskytováním služeb v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013, platnou legislativou a ostatními externími dokumenty v úzké spolupráci s požadavky klientů profesionálním přístupem pracovníků s vysokou odborností dodržováním technické způsobilosti, nestrannosti, věrohodnosti a Správné laboratorní práce podle dokumentovaných postupů (Příručka kvality), které vedou k zajištění nezávislosti Klinické laboratoře a dodržení právních předpisů Souhrnné cíle vytyčené pro realizaci politiky kvality trvale zlepšovat kvalitu a rozsah služeb klientům a ostatním zainteresovaným stranám trvale zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků

4 Strana: 4 2. Informace o laboratoři 2.1 Identifikační údaje společnosti Laboratoř AGEL a.s. Společnost adresa Revoluční 2214/35, Nový Jičín hospodářsko-právní forma akciová společnost Telefon Předseda představenstva Ing. Luděk Cibulka, MBA IČO DIČ CZ číslo bankovního účtu / 0300 web laboratore.agel.cz 2.2 Základní údaje o laboratoři Akreditovaný subjekt: Klinické laboratoře Místopředseda představenstva, RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková pověřený vedením klinických laboratoří = Vedoucí klinických Laboratoří Člen představenstva = Zástupce MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík vedoucího klinických laboratoří adresa Pracoviště č. 1: Klinické laboratoře, Revoluční 2214/35, Nový Jičín Pracoviště č. 2: Laboratoř patologie, K nemocnici 775/76, Nový Jičín Pracoviště č. 3: Laboratoř klinické biochemie, Štefánikova 1301/4, Kopřivnice Pracoviště č. 4: Laboratoř klinické biochemie, 17. Listopadu 538/57, Bílovec Pracoviště č. 5:

5 Strana: 5 Vedoucí manažer kvality Manažer kvality Adresa Laboratoř klinické mikrobiologie, Jívavská 1435/20, Šternberk Pracoviště č. 6: Laboratoř klinické mikrobiologie, Zálužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice Ing. Dagmar Mrocková Marta Hýnarová Revoluční 2214/35, Nový Jičín Kontaktní údaje: webové stránky: laboratore.agel.cz Pracoviště Kontakt Provozní doba Laboratoř klinické biochemie, , 221, 222, 223 pondělí pátek: hod. Nový Jičín Laboratoř klinické biochemie, pondělí pátek: hod. Nový Jičín, úsek instrumentálních metod Laboratoř klinické , 224, 226, 227 pondělí pátek: hod. hematologie, Nový Jičín Laboratoř klinické pondělí pátek: 6:30 16:30 hod. imunologie a alergologie, Nový Jičín Laboratoř lékařské genetiky, pondělí - pátek: 6:30-16:00 hod. Nový Jičín Laboratoř lékařské genetiky, pondělí pátek: 6:30 16:00 hod. úsek cytogenetiky, Nový Jičín Laboratoř klinické mikrobiologie, Nový Jičín pondělí pátek: hod. sobota: neděle: Laboratoř patologie, Nový pondělí pátek: hod. Jičín Laboratoř klinické biochemie, pondělí pátek: hod. Kopřivnice Laboratoř klinické biochemie, Bílovec nepřetržitý provoz Laboratoř klinické mikrobiologie, Šternberk Laboratoř klinické mikrobiologie, Ostrava - Vítkovice zelená linka telefon/fax : zelená linka: pondělí pátek 7:00 16:00 hod. sobota 7:00 14:00 hod neděle 8:00 9:00 hod pondělí sobota 7:00 16:00 hod. neděle 8:00 11:00 hod

6 Strana: 6 Odběrové místa: Pracoviště Kontakt Provozní doba Revoluční 2215/ Nový Jičín pondělí pátek 7:00 16:00 hod. Laboratoř klinické biochemie, Štefánikova 1301/4, Kopřivnice pondělí pátek hod. Laboratoř klinické mikrobiologie, Jívavská 1435/20, Šternberk zelená linka telefon/fax : pondělí pátek 7:00 16:00 hod. Personální obsazení jednotlivých laboratoří: Identifikace pracovníka Funkce Kontakt RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková Vedoucí klinických laboratoří Mgr. Ivana Kubalová Vedoucí laboratoře klinické biochemie RNDr. Vladimíra Krišáková Vedoucí úseku nukleární medicíny a atomové absorpční spektroskopie Mgr. Barbora Sokolová, Vedoucí úseku Ph.D. instrumentálních metod Mgr. Michaela Kneiflová Vedoucí laboratoře klinické hematologie RNDr. Andrea Ondrejková Vedoucí laboratoře klinické imunologie a alergologie RNDr. Radmila Richterová Vedoucí laboratoře lékařské genetiky Mgr. Martina Stoklasová Vedoucí laboratoře lékařské genetiky, úsek cytogenetiky MUDr. Kateřina Vedoucí laboratoře klinické Laskafeldová mikrobiologie , 224, 226, MUDr. Marie Dovalová pracovník ATB střediska Mgr. Jarmila Kociánová Vedoucí laboratoře klinické biochemie, Kopřivnice MUDr. Martina Fojtíková Vedoucí laboratoře klinické biochemie, Bílovec RNDr. Hana Typovská Vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie, Šternberk Mgr. Hana Fránková Bílková Vedoucí laboratoře klinické hana.frankovalag.agel.cz

7 Strana: 7 mikrobiologie, Ostrava Vítkovice MUDr. Alena Seidlerová Pracovník ATB střediska Bc. Petra Jašková Hlavní laborantka MUDr. Mgr. Ivo Kaspečík Vedoucí laboratoře patologie Další personální obsazení jednotlivých laboratoří najdete na webových stránkách: laboratore.agel.cz 2.3 Zaměření laboratoře Hlavním předmětem služeb společnosti v oblasti klinických laboratoří, je provádění analýz biologického materiálu. Je to proces zahrnující preanalytickou, analytickou a postanalytickou fázi. Tento proces je zaměřený na účelnou diagnostiku klinického stavu pacientů v čase odpovídajícím klinickým potřebám. Pracovníci laboratoří jsou vázáni mlčenlivostí a prospěch pacienta je pro ně vždy na prvním místě. Pracovníci provádějí pro potřebu spolupracujících nemocnic, ambulantních lékařů a specialistů a také pro další typy zdravotnických zařízení podle jejich požadavků: o základní a specializovaná biochemická vyšetření o základní farmakologická vyšetření o základní toxikologická vyšetření o základní vyšetření nukleární laboratorní medicíny o základní a specializovaná z oblasti atomové absorpční spektroskopie o základní a specializovaná hematologická a koagulační vyšetření o základní imunohematologická vyšetření (krevní banka) o základní a specializovaná imunologická a alergologická vyšetření o specializovaná genetická vyšetření o specializovaná cytogenetická vyšetření o základní a specializovaná mikrobiologická vyšetření o odběry biologického materiálu o konzultační služby pro celé spektrum laboratorních činností Laboratoř je navázána na spolupracující smluvní laboratoře a je tak schopna zajistit široké spektrum vyšetření v oblasti laboratorní medicíny podle požadavků spolupracujících lékařů, které sama neprovádí. K tomuto účelu zajišťuje sběr, preanalytické zpracování, třídění a transport materiálu na příslušná pracoviště. Laboratoř nabízí pro spolupracující klienty elektronický přenos výsledků pomocí datové pumpy.

8 Strana: 8 Pro zajištění kvality naměřených výsledků vyšetření je v laboratoři zaveden systém interní kontroly kvality. Laboratoř se také účastní všech odpovídajících cyklů externí kontroly kvality podle doporučení odborných společností České republiky z oblasti laboratorní medicíny. 2.4 Úroveň a stav akreditace laboratoře Dne bylo laboratoři uděleno Českým institutem pro akreditaci Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189:2007 s platností na 5 let. Aktuální seznam akreditovaných vyšetření dle ČSN EN ISO 15189:2007 je uveden na platném Osvědčení o akreditaci, které je umístěno na stránkách V současné době jsou v přípravě na akreditaci podle revidované normy ČSN EN ISO 15189:2013. získaly rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv povolení k vyšetřování vzorků dárců tkání a buněk podle zákona č. 296/2008 Sb. má akreditován odběr žilní a kapilární krve na pracovišti v Novém Jičíně, Kopřivnici a odběr biologického materiálu na pracovišti Šternberk. Vybavení odběrových místnosti odpovídá vyhlášce č. 92/2012 Sb. Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo Laboratořím AGEL a.s. dne s platností na 5 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Alergologie a klinická imunologie, odbornost 813. dne s platností na 5 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků Klinická genetika odbornost 816. dne s platností na 8 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání lékařů Lékařská mikrobiologie, odbornost 802. dne s platností na 6 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání zdravotních laborantů lékařská mikrobiologie, odbornost 802.

9 Strana: 9 dne s platností na 7 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání lékařů Patologická anatomie, odbornost 807. dne s platností na 7 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání zdravotních laborantů - Histopatologie, odbornost 807. dne s platností na 5 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků klinická hematologie a transfuzní služba, odbornost 818 a 222. dne s platností na 7 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků klinická biochemie, odbornost 801.

10 Strana: Organizace laboratoře Laboratoř AGEL a.s. je organizačně rozdělena na jednotlivé odborné laboratoře případně úseky, které tvoří logické celky podle jejich vybavení a prostorového rozmístění. Laboratoř AGEL a.s. je vybavena moderními přístroji a analyzátory. Nedílnou součást tvoří i výpočetní technika a Laboratorní Informační Systémy (LIS), které zabezpečují organizaci vlastního provozu, tisk výsledkových zpráv, evidenci vnitřního systému kontroly kvality, různé statistiky, vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, archivaci výsledkových zpráv a další. Personální obsazení laboratoře tvoří vysoce erudovaní pracovníci způsobilí k provádění laboratorních vyšetření bez odborného dohledu a se specializací podle zákona č.95 a č. 96 sb. z roku V laboratoři dále vykonává práci personál pracující pod odborným dohledem. 2.6 Spektrum služeb Všechny tyto služby jsou prováděny dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. provoz vlastní svozové služby provádění laboratorních vyšetření telefonické hlášení výsledků (podle nastavených pravidel) rozvoz výsledkových zpráv elektronický přenos výsledků konzultační činnost ATB střediska poradenská a konzultační činnost odběry biologického materiálu (např. kožní šupiny, nehty, výtěry z horních cest dýchacích) stěry z prostředí a jejich provedení vydávání potřeb laboratoří dodávání (bezplatně) odběrových souprav 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1 Základní informace Informace o odběrech primárních biologických materiálů pro jednotlivá vyšetření jsou v jednotlivých kapitolách této sekce Laboratorní příručky.

11 Strana: 11 Popis odběrových zkumavek pro primární vzorky naleznete v kapitole 3.5Odběrový systém základní informace. Množství odebraného biologického materiálu nutného pro analýzy naleznete v kapitole Odběry primárních biologických materiálů. Instrukce pro požadování dodatečných analýz naleznete v kapitole 3.4Ústní požadavky na vyšetření 3.2 Žádanky (požadavkové listy): Všechny aktuální žádanky jsou umístěny na našich stránkách V případě potřeby je možno kontaktovat pracovníky laboratoře, kteří zajistí dodání jednotlivých žádanek v tištěné podobě Běžný biologický materiál Pracovníci laboratoře přijímají materiál doprovázený žádankou, která musí minimálně obsahovat: druhy a počty odebraných odběrových zkumavek (pracovník zkontroluje zkumavky dle požadavků na žádance). množství biologického materiálu v jednotlivých zkumavkách odběr po rysku (např. KO, koagulace, sedimentace) jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení a jméno, číslo pojištěnce) datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce (např. u cizinců) kód pojišťovny pojištěnce diagnózu identifikaci objednatele (klienta) - identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb, jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo klienta žádajícího vyšetření adresu pacienta datum odběru požadovaná vyšetření neporušenost obalu odběrové zkumavky druh primárního vzorku (ten, je pak pracovníky označen na žádance razítkem SERUM, PLAZMA nebo NESTOČENÁ PLAZMA) další závažné informace, které by mohly urychlit diagnostiku (např. návrat pacienta z exotické země, ATB léčba, počátek onemocnění, antikoagulační nebo antiagregační léčbu apod..) Genetický materiál U genetických a cytogenetických požadavků na vyšetření je potřeba dále vyplnit informovaný souhlas, který je součástí žádanky (nejčastěji na druhé straně žádanky) Biologický materiál s požadavkem na terapeutické monitorování hladin léků

12 Strana: 12 Požadující klient vyplní na žádance kromě výše uvedeného také: medikaci: název podaného léku, jeho síla a lékovou formu dávkování a čas podání poslední dávky léku datum a čas odběru další medikaci: názvy léků a jejich dávky datum změny dávkování léku v případě kontroly hladiny po změně dávkování výšku a váhu pacienta hladinu kreatininu v moči (pakliže je známa) Biologický materiál se speciálním požadavkem kyselina vanilmandlová v moči kyselina homovanilová v moči kyselina hydroxyindoloctová v moči katecholaminů v moči nefrinů v moči Cu v moči (sbíraná okyselená moč) Na žádance musí být uvedeno celkové množství nasbírané moče za 24 hodin. Tato vyšetření se provádějí v okyselené moči. Laboratoř Vám vydá příslušné činidlo. Při sběru je nutno chránit moč před světlem. katecholaminy v plazmě nefriny v plazmě Na žádance musí být uvedena medikace (podaná antihypertenziva) Biologický materiál od samoplátce Pracovníci laboratoře přijímají materiál doprovázený žádankou, která musí minimálně obsahovat: jednoznačnou identifikaci pacienta (přímení a jméno, číslo pojištěnce) identifikaci objednatele (klienta) 3.3 Požadavky na urgentní vyšetření Takto označené vzorky pracovníci laboratoře přednostně přezkoumají a zpracují. Klientovi jsou pak výsledky vyšetření sděleny telefonicky a posléze také dodány v tištěné podobě. V případě telefonického objednání urgentního vyšetření je požadavek zaznamenám na žádanku, označen razítkem Dohlášeno telefonicky a parafován přijímajícím pracovníkem. 3.4 Ústní požadavky na vyšetření Ústní formu objednávání vyšetření laboratoř přijímá ve výjimečných a urgentních situacích. Pokud je k dodanému vzorku sdělen další požadavek na vyšetření, popřípadě je změněn původní požadavek dle žádanky, je vždy vyžadováno, aby klient zaslal dodatečnou žádanku. Přijímající pracovník doplní požadavek v LIS a vyplní formulář BF12 Telefonická doobjednávka na dodatečné vyšetření. Po doručení oficiální dodatečné je tato telefonická doobjednávka přiložena k žádance. Současně je tento dodatečný požadavek autorizován parafou a opatřen čárovým kódem a datem příjmu a n skenován.

13 Strana: 13 Možnost dodatečného vyšetření závisí na množství uchovávaného biologického materiálu, stabilitě daného analytu a délce skladování. Séra jsou většinou skladována v ledničce maximálně po dobu 7 dnů, séra na vyšetření parametrů autoimunity jsou zamražována maximálně po dobu 30 dnů. Požadující klient je povinen vždy dodatečně zaslat novou žádanku řádně vyplněnou s doordinovanými parametry. Bez dodané žádanky nelze vyšetření provést. Laboratoř patologie provádí dodatečná vyšetření nebyl-li vzorek při analýze spotřebován vyblokován celý, lze provést dodatečné nebo opakované vyšetření. O dodatečném vyšetření rozhoduje diagnostikující lékař popř. lze dodatečné vyšetření provést na základě nové žádosti od klinika 3.5 Odběrový systém základní informace Doručení biologického materiálu v nestandardní odběrové nádobě. Je-li do laboratoře doručen biologický materiál v nestandardní nádobě, zhodnotí oprávněný pracovník laboratoře, zda-li je možné požadovaná vyšetření provést. U vyšetření prováděných z nesrážlivé krve je nutno dodržet správný poměr mezi množstvím odebrané krve a protisrážlivého prostředku(antikoagulancia). U vakuových systémů je správný objem zajištěn, v ostatních případech je výrobcem na zkumavce označena ryska, po kterou má být zkumavka naplněna.po odběru je nutno krev ve zkumavce kývavým pohybem promíchat s protisrážlivým prostředkem (netřepat)! Nedodržení obou těchto podmínek vede k hemolýze. Protisrážlivé prostředky (antikoagulancia) jsou obecně látky, které jsou schopny vytvářet komplexy s ionty endogenního vápníku, jež je nezbytný pro proces srážení krve (koagulaci). Jsou to většinou sodné nebo draselné soli kyseliny citrónové nebo šťavelové, či EDTA. Poněkud jinak působí antikoagulancium heparin, který akceleruje inhibitory krevní koagulace (antithrombin). Heparin se nejčastěji používá jako sůl lithná. Standardní odběrové systémy Použití Vyšetření běžná: biochemická, imunologická a alergologická, serologická vyšetření Krevní obraz +diferenciál, Retikulocyty Glykovaný hemoglobin, amoniak Základní koagulační vyšetření: PT, APTT, fibrinogen, D-dimery, antitrombin, anti Xa Biochemická vyšetření z plasmy Typ odběrového systému Plastová zkumavka se separačními granulemi Sarstedt-bílá zátka (CE zn.) Terumo-hnědá zátka (CE zn.) Vacuette-červená zátka (CE zn.) Plastová zkumavka+k 3 EDTA např: Sarstedt-růžová zátka (CE zn.) Terumo-fialová zátka (CE zn.) Vacuette-fialová zátka (CE zn.) Plastová zkumavka+citrát (1:10) Sarstedt-zelená zátka (CE zn.) Terumo-sv.modrá zátka (CE zn.) Vacuette-modrá zátka (CE zn.) Plastová zkumavka s heparinem lithným Sarstedt-oranžová zátka (CE zn.) Terumo-tm.zelená zátka (CE zn.)

14 Strana: 14 Vacuette-zelená zátka (CE zn.) Sedimentace Erytrocytů Plastová zkumavka+citrát (1:5) Sarstedt-sv.fialová zátka,3,5 ml(ce zn.)sedivette Glykemická křivka, laktát ABR, methb Glykémie Vyšetření likvoru Vyšetření Moče chemicky a mikroskopicky sediment Amyláza v moči Albumin v moči Biochemická vyšetření ve sbírané moči Stanovení reninu Stanovení aldosteronu Biochemická vyšetření ve sbírané okyselené moči kyselina vanilmandlová kyselina homovanilová kyselina hydroxyindoloctová katecholaminy nefriny Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici Vyšetření stolice Stanovení alkoholu Buněčná imunita (CD znaky), EDTA MufPro odběrová nádobka TAPVAL s přídavkem citrátu, 1ml Plastová zkumavka s NaF a K 3 EDTA Sarstedt-žlutá zátka (CE zn.) Terumo-šedá zátka (CE zn.) Vacuette-šedá zátka (CE zn.) Kapilára s heparinem lithným Kalibrovaná kapilára a mikrozkumavka Eppendorf s hemolyzačním činidlem nebo Eppendorf: cup s EDTA a NaF Polystyrénová zkumavka červený uzávěr Plastová zkumavka Plastová zkumavka s víčkem MufPro-žlutá zátka (CE zn.) Sarstedt-žlutá zátka (CE zn.) Vzorek sbírané moče do plastové zkumavky s víčkem MufPro-žlutá zátka (CE zn.) Sarstedt-žlutá zátka (CE zn.) Odběr před zátěží (v klidu minimálně 30minut) Odběr po zátěži (30minut) odběr do EDTA Odběr před zátěží (v klidu minimálně 30minut) Odběr po zátěži (30minut) odběr do EDTA Vzorek sbírané moče do plastové zkumavky s víčkem MufPro-žlutá zátka (CE zn.) Sarstedt-žlutá zátka (CE zn.) Odběrová zkumavka Sentinel, zelená zátka (CE zn.) Plastová nádobka na odběr stolice Plastová nebo skleněná zkumavky bez separátoru zkumavka pro vyšetření buněčné imunity (CD znaky,

15 Strana: 15 Buněčná imunita, funkční testy, Heparin imunofenotypizace); zkumavka je opatřena gumovou zátkou, na štítku s nápisem F a šipkou vyznačující nezbytný objem odebrané krve zkumavka pro vyšetření buněčné imunity (funkční testy); zkumavka je opatřena gumovou zátkou, na štítku s nápisem FAGO a šipkou vyznačující nezbytný objem odebrané krve Kostní dřeň a periferní krev Stanovení karyotypu z KD a PK Periferní krev Tkáň tumoru Výtěry z krku, nosu. Stanovení karyotypu z lymfocytů odběrová nádobka s Heparinem; injekční stříkačka propláchnutá Heparinem Vyšetření chromozomových aberací Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince Výtěr z nosohltanu Sputum Výtěr z recta Výtěr z oka, ucha Moč Uretra - muži Cervix, pochva, uretra Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem s malým průměrem smotku vaty na hliníkové tyčince Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem sputovka Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem s malým průměrem smotku vaty na hliníkové tyčince Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem sputovka Zkumavka sterilní 10 ml Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem s malým průměrem smotku vaty na hliníkové tyčince. Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince

16 Strana: 16 Stěry z ran, abscesů, dekubitů, hnisavá ložiska Tekuté materiály : hnisy, punktáty, výplachy, žluč, dialyzát, ejakulát, mateřské mléko, tkáně, kosti.. Likvor Krev na hemokultivaci Cévní katetry a kanyly, drény, cévky Průkaz antigenu virů ve stolici (rota+adeno-viry, noroviry) Průkaz toxinu A+B Clostridium difficile ze stolice Průkaz antigenu Helicobacter pylori ze stolice Stolice pro průkaz střevních parazitů. Genetické vyšetření - DNA Genetické vyšetření - RNA RNA analýza sestřihových míst Genetické vyšetření DNA stěr z bukální sliznice Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince Sterilní zkumavky, nádobky, hemokultivační lahvičky Odběr některých druhů tekutých materiálů je možné provést do hemokultivačních lahviček. Sterilní zkumavky Lahvičky pro systém Bact/ALERT Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem sputovka Zkumavka sterilní 10 ml Zkumavka sterilní 30 ml Zkumavka sterilní 30 ml Plastová zkumavka+k 3 EDTA, popř. citrát sodný Plastová zkumavka+k 3 EDTA,, popř. citrát sodný Plastová zkumavka PAXGENE Speciální odběrový tampón 3.6 Identifikační označení biologického materiálu Na odebraném materiálu musí být souhlasná identifikace pacienta/pojištěnce v následujících údajích: jméno a příjmení pacienta, číslo pojištěnce, případně rok narození.

17 Strana: Odběry primárních biologických materiálů Základní obecné informace Doporučené množství plné krve, moče, likvoru při primárním odběru Základní vyšetření Vyšetření Množství vzorku Biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů) 6-8 ml srážlivé krve Imunologie a sérologie: speciální stanovení - hormony, nádorové markery apod. Likvor Hematologie krevní obraz Koagulační vyšetření Sedimentace erytrocytů Stanovení alkoholu pro právní účely v séru Orientační stanovení alkoholu Okultní krvácení hemoglobin ve stolici 1 ml srážlivé krve na 2-3 analyty 3 x 3 ml 2-3 ml nesrážlivé krve (K 3 EDTA) 1 až 2 ml nesrážlivé krve u dětských pacientů (K 3 EDTA) objem je daný výrobcem zvolené zkumavky, po rysku (CITRÁT) objem je daný výrobcem zvolené zkumavky, po rysku 2 zkumavky po 8 ml srážlivé krve bez přísad!! 3 ml srážlivé krve bez přísad!!! malý kousek stolice velikosti lískového oříšku Moč chemicky a močový sediment 10 ml ranní moče (u malých dětí 5 ml) Sběr moče 24 hodin ** z celého objemu moče nasbírané za 24 hodin odlijeme po promíchání 10 ml reprezentativního vzorku *Sběr okyselené moče po dobu 24 hodin z celého objemu předem okyselené moče kyselina vanilmandlová nasbírané za 24 hodin odlijeme po promíchání kyselina homovanilová 10 ml reprezentativního vzorku kyselina hydroxyindoloctová katecholaminy nefriny aldosteron kortizol Cu *Do nádoby pro sběr moče přidat 20 ml HCl na litr moči (HCl zředěná v poměru 1+1 destilovanou vodou). Konzervační prostředek HCl - vydává laboratoř. Pro vyšetření je nutné znát přesný objem moči (s přesností na 10 ml). **Pro stanovení kreatininové clearence je nutno uvést výšku a hmotnost pacienta Příprava pacienta před odběrem Pacient musí být před jakýmkoliv odběrem vždy poučen! Odběr žilní krve se provádí většinou ráno, obvykle na lačno. Doba lačnění je 10 až 12 hodin.

18 Strana: 18 Odpoledne a večer před odběrem pacient vynechá tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak je nutno uvést podávané léky na žádance. Ráno před odběrem nemá pacient trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem ¼ l vody nebo neslazeného čaje. Pacient by neměl být po fyzické námaze (noční směny). Před odběrem je vhodné sedět nejméně 15 minut v klidu Odběr žilní krve Odběr žilní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno, zpravidla mezi 7-9 hodinou, vsedě, po 15 minutách v klidu. Při odběru v jiném čase je třeba při hodnocení výsledků brát zřetel na to, že řada biochemických hodnot během dne kolísá. Postup pro odběrového pracovníka: usaďte pacienta do odběrového křesla umyjte si ruce nasaďte si jednorázové rukavice zkontrolujte totožnost pacienta připravte si odběrové zkumavky podle požadovaných vyšetření, označte je řádně jménem a příjmením, rodným číslem ověřte, zda pacient neporušil zásady ranního odběru (dietní omezení) umístěte paži pacienta do vhodné polohy vyberte místo vpichu a stáhněte paži nad ním vyzvěte pacienta k sevření pěsti, opakované pumpování je nevhodné dezinfikujte místo vpichu dezinfekčním prostředkem, kůži nechte oschnout - prevence hemolýzy vzorku, zabránění pocitu pálení při vpichu upozornění: po dezinfekci je další palpace místa nepřijatelná napíchněte žílu (směrem k srdci) a proveďte náběr krve uvolněte turniket po naplnění zkumavky krví lze pokračovat v dalších odběrech před ukončením odběru uvolněte zkumavku od jehly, jehlu vyjměte (Sarstedt) místo vpichu překryjte sterilním čtverečkem, pacientovi doporučte ponechat krytí na místě aspoň 5 min za mírného tlaku použitý odběrový materiál odložte do označené nádoby na kontaminovaný odpad, jehly zvlášť do označených nádob pro použité jehly sundejte si jednorázové rukavice a umyjte si ruce zaznamenejte čas, datum a své jméno na žádanku, případně komplikace při odběru krev nevystavujte teplu a přímému slunci a co nejdříve ti zaneste do laboratoře Poznámky: a) Doba srážení krve Po odběru srážlivé krve a před oddělením séra od krevní sraženiny odstředěním je nezbytné vyčkat nejméně 30 minut, což je doba nezbytně nutná pro koagulační proces. Pokud ale obsahuje odběrová nádobka některý z prostředků zrychlující proces krevní koagulace, stačí obvykle jen 10 minut. Nedodržení tohoto postupu vede k hemolýze, která znemožňuje provést některá vyšetření. b) Krev pouze na koagulační vyšetření

19 Strana: 19 Pokud se odebírá krev pouze na koagulační vyšetření, odebereme nejdříve 5ml srážlivé krve (tato se nepoužije a vyhodí se) a následně odebereme krev na koagulaci. Zabráníme tak kontaminaci vzorku tkáňovými složkami z místa vpichu. c) Uložení krve do ledu U některých analýz je třeba odebranou krev ihned uložit do ledu (amoniak, PTH, osteokalcin, gastrin, ACTH apod.) d, Krev se musí promíchat Při odběru nesrážlivé krve je nutno krev dobře promíchat kývavým pohybem (netřepat, došlo by ke vzniku mikrosraženin, které znemožňují vyšetření). e, Odběr diabetika nebo provedení o-gtt Po odběru diabetika léčeného inzulínem je nutno mu umožnit aplikaci inzulínu a požití snídaně. Po provedení o-gtt je rovněž dobré umožnit pacientům se najíst. Těhotné ženy by měly mít během provádění o-gtt doprovod. f) Místo odběru Místo odběru se řídí klinickým stavem pacienta. U pacientů s hematomy, stavy po ablaci prsu, při infuzní terapii a u dialyzovaných se zavedeným portem je nutno zvolit k odběru vždy opačnou paži Chyby při odběrech žilní krve Chyby při přípravě pacienta: pacient nebyl nalačno (chylomikry v séru nebo plazmě, zvýšená koncentrace glukózy) odběr nebyl proveden ve stanovené době odběru nebo byl proveden po fyzickém zatížení, včetně nočních směn (změna očekávaných hodnot) příliš dlouhé lačnění: doba lačnění by neměla přesáhnout 12 hodin pacient dostal v době odběru nebo těsně před ním infuzní roztok nebo výživu Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu: dlouhodobé stažení paže turniketem nebo tzv. pumpování se zataženou paží před odběrem vede ke změně poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů Chyby vedoucí k hemolýze vzorku: vlhká kůže v místě vpichu po dezinfekci kůže (dezinfekčního roztok se musí po expoziční době působení setřít nebo ho necháme zaschnout) použití tenké jehly při odběru prudké promíchání odebrané krve ve zkumavce uskladnění plné krve v lednici (do lednice ukládáme pouze stočené sérum, plazmu) nedodržení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře Obecné chyby při odběru, skladování a transportu použití zkumavky s nevhodným protisrážlivým činidlem nesprávný poměr krve a protisrážlivého činidla (nutno odebírat krev až po danou rysku na zkumavce) dostatečně označené zkumavky nebo jsou označeny nečitelně zkumavky jsou potřísněny krví

20 Strana: 20 dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra nebo plazmy (nedodržení doby transportu do laboratoře) Odběr kapilární krve Pro stanovení glykémie, glykemické profily Odběry ranní glykémie se provádějí zásadně nalačno, odběry na stanovení glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se řídí pokyny lékaře. Připraví se dokumentace a zkontroluje se identifikace pacienta. Provede se dezinfekce místa vpichu, kůže se nechá zaschnout. Provede se punkce lancetou nebo jehlou. První kapka se setře, další kapka se nechá volně vytéci a zachytí se do kapiláry nebo kepu, v případě nutnosti se pouze lehce zmáčkne prst. Krev se odebírá: do kalibrované kapiláry (20 µl), která se ihned vloží do kepu s 1 ml hemolyzačního roztoku. Kep se uzavře a dobře promíchá (kapilára musí být plná, bez bublin a krev se musí zhemolyzovat pomocí roztoku). Analyzujeme hemolyzát. do kepu s Glukofixem směs K 3 EDTA a NaF (bílá sraženina na dně cupu). Do tohoto kepu se kápnou 3 kapky krve přímo z prstu. Cup se uzavře a označí. Většinou se jedná o glykemické profily, které si pacienti provádějí doma. Analyzujeme plazmu Chyby při odběrech kapilární krve místo do 20 µl kapiláry se nakapou nakape krve do kepu se systémovým roztokem prst se před punkcí masíruje a mačká použije se první kapka nesetře se dezinfekční roztok kapilára není plná nebo obsahuje bubliny nebo není dobře promíchána s roztokem při odebírání krve na glykémii do kepu se příliš mačká prst (dochází k hemolýze) odebere se málo materiálu Odběry krve stanovení hladiny etylalkoholu (etanol) Ethylalkohol v krvi se zjišťuje jednak pro potřeby zdravotnické a jednak pro účely právní. Pro účely právní se vyšetření provádí v případech, kdy o to požádají oprávněné orgány. O vyšetření ethyalkoholu v krvi může požádat též občan sám. Odběr krevního vzorku pro laboratorní stanovení obsahu alkoholu je oprávněn provést ze žíly lékař nebo jiný pověřený zdravotnický pracovník, za jeho přímého dohledu. Odběr srážlivé krve se provádí z loketní žíly podle kap Kůže se před odběrem dezinfikuje použitím vhodného dezinfekčního prostředku, který nesmí obsahovat alkohol ani jiné těkavé látky. Krevní vzorek se odebírá do suché a čisté zkumavky bez jakýchkoliv přísad o obsahu nejméně 8 ml, a to skleněné nebo plastové nebo do příslušného odběrového setu, Zkumavka se spolehlivě uzavře zátkou a označí celým jménem, příjmením a rodným číslem vyšetřované osoby a přesným časovým údajem o odběru krve a odešle do laboratoře

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE NEMOCNICE SOKOLOV Zpracoval(a): Ing.Nusová Mariana Vedoucí OKBH Kontrola: MUDr.Herzik Petr Lékařský garant Schválil(a): Ing.Nusová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Dopravní zdravotnictví a.s. Poliklinika Plzeň, Oddělení laboratoří Oddělení klinické biochemie a hematologie Počet stran: 36 Laboratorní příručka OKBH Vydání č.: 4 Platnost od: 24.10.2013 Výtisk č.: 2

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Země: ČESKÁ REPUBLIKA PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Datum: 1. Identifikace vašeho zařízení Instituce: Počet oddělení: Počet onkologických oddělení: Počet onkologických ambulancí v nemocnici: Počet

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard DOMÍN, kontrolor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 9.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

S_OKBH_02 Laboratorní příručka

S_OKBH_02 Laboratorní příručka Celkem stran: 167 Směrnice oddělení S_OKBH_02 Oddělení klinické biochemie a hematologie Městská Nemocnice Městec Králové a.s. Prezidenta Beneše 343 289 03 Městec Králové Výtisk č.: Platnost od: 11.5.2015

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Nemocnice Havlíčkův Brod Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ SPOLEČNÝCH LABORATOŘÍ Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 78) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Úrazová nemocnice v Brně Ponávka 6, 662 50 Brno pošt. přihr. 107 tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Zpracoval: 6.1.2014 Účinnost: 6.1.2014 Schválil: Revize

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více