Laboratorní příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: Výtisk č. 1

2 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci, která patří na první místo našich vzájemných vztahů. Laboratorní příručku, kterou právě listujete, jsme Vám připravili v novém vydání. Doufáme, že v ní najdete dostatek informací, které Vám pomohou lépe se orientovat v nabídce laboratorních vyšetření a služeb, které jsme Vám schopni nabídnout v našich Laboratořích AGEL a.s. V souladu s legislativou České republiky je vytvořena tak, aby splňovala požadavky pro akreditaci laboratoře, které vyplývají z požadavků normy ČSN EN ISO a z ustanovení zákona č. 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách, dále z požadavků zdravotních pojišťoven, z doporučení příslušných odborných společností ČLS JEP a ze současných zvyklostí v laboratorní praxi v ČR. V příručce se také dozvíte o systému řízení kvality naší práce, o dokumentaci pracovních postupů v laboratoři i o našich pracovnících. V přílohách Laboratorní příručky naleznete seznamy námi prováděných vyšetření a seznam smluvních laboratořích. Rádi přijmeme jakékoliv připomínky z Vaší strany, aby naše vzájemná spolupráce na vysoké odborné i lidské úrovni vedla k péči o zdraví pacientů podle nejnovějších poznatků v medicínských oborech. za kolektiv Laboratoří AGEL a.s. ing. Luděk Cibulka předseda představenstva

3 Strana: 3 Politika kvality Vedení a zaměstnanci klinických laboratoří zajišťují kvalitu své práce především: širokou nabídkou služeb a vyšetření ve snaze maximálně uspokojit požadavky klientů a tudíž i spokojenosti pacientů poskytováním služeb v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013, platnou legislativou a ostatními externími dokumenty v úzké spolupráci s požadavky klientů profesionálním přístupem pracovníků s vysokou odborností dodržováním technické způsobilosti, nestrannosti, věrohodnosti a Správné laboratorní práce podle dokumentovaných postupů (Příručka kvality), které vedou k zajištění nezávislosti Klinické laboratoře a dodržení právních předpisů Souhrnné cíle vytyčené pro realizaci politiky kvality trvale zlepšovat kvalitu a rozsah služeb klientům a ostatním zainteresovaným stranám trvale zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků

4 Strana: 4 2. Informace o laboratoři 2.1 Identifikační údaje společnosti Laboratoř AGEL a.s. Společnost adresa Revoluční 2214/35, Nový Jičín hospodářsko-právní forma akciová společnost Telefon Předseda představenstva Ing. Luděk Cibulka, MBA IČO DIČ CZ číslo bankovního účtu / 0300 web laboratore.agel.cz 2.2 Základní údaje o laboratoři Akreditovaný subjekt: Klinické laboratoře Místopředseda představenstva, RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková pověřený vedením klinických laboratoří = Vedoucí klinických Laboratoří Člen představenstva = Zástupce MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík vedoucího klinických laboratoří adresa Pracoviště č. 1: Klinické laboratoře, Revoluční 2214/35, Nový Jičín Pracoviště č. 2: Laboratoř patologie, K nemocnici 775/76, Nový Jičín Pracoviště č. 3: Laboratoř klinické biochemie, Štefánikova 1301/4, Kopřivnice Pracoviště č. 4: Laboratoř klinické biochemie, 17. Listopadu 538/57, Bílovec Pracoviště č. 5:

5 Strana: 5 Vedoucí manažer kvality Manažer kvality Adresa Laboratoř klinické mikrobiologie, Jívavská 1435/20, Šternberk Pracoviště č. 6: Laboratoř klinické mikrobiologie, Zálužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice Ing. Dagmar Mrocková Marta Hýnarová Revoluční 2214/35, Nový Jičín Kontaktní údaje: webové stránky: laboratore.agel.cz Pracoviště Kontakt Provozní doba Laboratoř klinické biochemie, , 221, 222, 223 pondělí pátek: hod. Nový Jičín Laboratoř klinické biochemie, pondělí pátek: hod. Nový Jičín, úsek instrumentálních metod Laboratoř klinické , 224, 226, 227 pondělí pátek: hod. hematologie, Nový Jičín Laboratoř klinické pondělí pátek: 6:30 16:30 hod. imunologie a alergologie, Nový Jičín Laboratoř lékařské genetiky, pondělí - pátek: 6:30-16:00 hod. Nový Jičín Laboratoř lékařské genetiky, pondělí pátek: 6:30 16:00 hod. úsek cytogenetiky, Nový Jičín Laboratoř klinické mikrobiologie, Nový Jičín pondělí pátek: hod. sobota: neděle: Laboratoř patologie, Nový pondělí pátek: hod. Jičín Laboratoř klinické biochemie, pondělí pátek: hod. Kopřivnice Laboratoř klinické biochemie, Bílovec nepřetržitý provoz Laboratoř klinické mikrobiologie, Šternberk Laboratoř klinické mikrobiologie, Ostrava - Vítkovice zelená linka telefon/fax : zelená linka: pondělí pátek 7:00 16:00 hod. sobota 7:00 14:00 hod neděle 8:00 9:00 hod pondělí sobota 7:00 16:00 hod. neděle 8:00 11:00 hod

6 Strana: 6 Odběrové místa: Pracoviště Kontakt Provozní doba Revoluční 2215/ Nový Jičín pondělí pátek 7:00 16:00 hod. Laboratoř klinické biochemie, Štefánikova 1301/4, Kopřivnice pondělí pátek hod. Laboratoř klinické mikrobiologie, Jívavská 1435/20, Šternberk zelená linka telefon/fax : pondělí pátek 7:00 16:00 hod. Personální obsazení jednotlivých laboratoří: Identifikace pracovníka Funkce Kontakt RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková Vedoucí klinických laboratoří Mgr. Ivana Kubalová Vedoucí laboratoře klinické biochemie RNDr. Vladimíra Krišáková Vedoucí úseku nukleární medicíny a atomové absorpční spektroskopie Mgr. Barbora Sokolová, Vedoucí úseku Ph.D. instrumentálních metod Mgr. Michaela Kneiflová Vedoucí laboratoře klinické hematologie RNDr. Andrea Ondrejková Vedoucí laboratoře klinické imunologie a alergologie RNDr. Radmila Richterová Vedoucí laboratoře lékařské genetiky Mgr. Martina Stoklasová Vedoucí laboratoře lékařské genetiky, úsek cytogenetiky MUDr. Kateřina Vedoucí laboratoře klinické Laskafeldová mikrobiologie , 224, 226, MUDr. Marie Dovalová pracovník ATB střediska Mgr. Jarmila Kociánová Vedoucí laboratoře klinické biochemie, Kopřivnice MUDr. Martina Fojtíková Vedoucí laboratoře klinické biochemie, Bílovec RNDr. Hana Typovská Vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie, Šternberk Mgr. Hana Fránková Bílková Vedoucí laboratoře klinické hana.frankovalag.agel.cz

7 Strana: 7 mikrobiologie, Ostrava Vítkovice MUDr. Alena Seidlerová Pracovník ATB střediska Bc. Petra Jašková Hlavní laborantka MUDr. Mgr. Ivo Kaspečík Vedoucí laboratoře patologie Další personální obsazení jednotlivých laboratoří najdete na webových stránkách: laboratore.agel.cz 2.3 Zaměření laboratoře Hlavním předmětem služeb společnosti v oblasti klinických laboratoří, je provádění analýz biologického materiálu. Je to proces zahrnující preanalytickou, analytickou a postanalytickou fázi. Tento proces je zaměřený na účelnou diagnostiku klinického stavu pacientů v čase odpovídajícím klinickým potřebám. Pracovníci laboratoří jsou vázáni mlčenlivostí a prospěch pacienta je pro ně vždy na prvním místě. Pracovníci provádějí pro potřebu spolupracujících nemocnic, ambulantních lékařů a specialistů a také pro další typy zdravotnických zařízení podle jejich požadavků: o základní a specializovaná biochemická vyšetření o základní farmakologická vyšetření o základní toxikologická vyšetření o základní vyšetření nukleární laboratorní medicíny o základní a specializovaná z oblasti atomové absorpční spektroskopie o základní a specializovaná hematologická a koagulační vyšetření o základní imunohematologická vyšetření (krevní banka) o základní a specializovaná imunologická a alergologická vyšetření o specializovaná genetická vyšetření o specializovaná cytogenetická vyšetření o základní a specializovaná mikrobiologická vyšetření o odběry biologického materiálu o konzultační služby pro celé spektrum laboratorních činností Laboratoř je navázána na spolupracující smluvní laboratoře a je tak schopna zajistit široké spektrum vyšetření v oblasti laboratorní medicíny podle požadavků spolupracujících lékařů, které sama neprovádí. K tomuto účelu zajišťuje sběr, preanalytické zpracování, třídění a transport materiálu na příslušná pracoviště. Laboratoř nabízí pro spolupracující klienty elektronický přenos výsledků pomocí datové pumpy.

8 Strana: 8 Pro zajištění kvality naměřených výsledků vyšetření je v laboratoři zaveden systém interní kontroly kvality. Laboratoř se také účastní všech odpovídajících cyklů externí kontroly kvality podle doporučení odborných společností České republiky z oblasti laboratorní medicíny. 2.4 Úroveň a stav akreditace laboratoře Dne bylo laboratoři uděleno Českým institutem pro akreditaci Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189:2007 s platností na 5 let. Aktuální seznam akreditovaných vyšetření dle ČSN EN ISO 15189:2007 je uveden na platném Osvědčení o akreditaci, které je umístěno na stránkách V současné době jsou v přípravě na akreditaci podle revidované normy ČSN EN ISO 15189:2013. získaly rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv povolení k vyšetřování vzorků dárců tkání a buněk podle zákona č. 296/2008 Sb. má akreditován odběr žilní a kapilární krve na pracovišti v Novém Jičíně, Kopřivnici a odběr biologického materiálu na pracovišti Šternberk. Vybavení odběrových místnosti odpovídá vyhlášce č. 92/2012 Sb. Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo Laboratořím AGEL a.s. dne s platností na 5 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Alergologie a klinická imunologie, odbornost 813. dne s platností na 5 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků Klinická genetika odbornost 816. dne s platností na 8 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání lékařů Lékařská mikrobiologie, odbornost 802. dne s platností na 6 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání zdravotních laborantů lékařská mikrobiologie, odbornost 802.

9 Strana: 9 dne s platností na 7 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání lékařů Patologická anatomie, odbornost 807. dne s platností na 7 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání zdravotních laborantů - Histopatologie, odbornost 807. dne s platností na 5 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků klinická hematologie a transfuzní služba, odbornost 818 a 222. dne s platností na 7 let akreditaci pro Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků klinická biochemie, odbornost 801.

10 Strana: Organizace laboratoře Laboratoř AGEL a.s. je organizačně rozdělena na jednotlivé odborné laboratoře případně úseky, které tvoří logické celky podle jejich vybavení a prostorového rozmístění. Laboratoř AGEL a.s. je vybavena moderními přístroji a analyzátory. Nedílnou součást tvoří i výpočetní technika a Laboratorní Informační Systémy (LIS), které zabezpečují organizaci vlastního provozu, tisk výsledkových zpráv, evidenci vnitřního systému kontroly kvality, různé statistiky, vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, archivaci výsledkových zpráv a další. Personální obsazení laboratoře tvoří vysoce erudovaní pracovníci způsobilí k provádění laboratorních vyšetření bez odborného dohledu a se specializací podle zákona č.95 a č. 96 sb. z roku V laboratoři dále vykonává práci personál pracující pod odborným dohledem. 2.6 Spektrum služeb Všechny tyto služby jsou prováděny dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. provoz vlastní svozové služby provádění laboratorních vyšetření telefonické hlášení výsledků (podle nastavených pravidel) rozvoz výsledkových zpráv elektronický přenos výsledků konzultační činnost ATB střediska poradenská a konzultační činnost odběry biologického materiálu (např. kožní šupiny, nehty, výtěry z horních cest dýchacích) stěry z prostředí a jejich provedení vydávání potřeb laboratoří dodávání (bezplatně) odběrových souprav 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1 Základní informace Informace o odběrech primárních biologických materiálů pro jednotlivá vyšetření jsou v jednotlivých kapitolách této sekce Laboratorní příručky.

11 Strana: 11 Popis odběrových zkumavek pro primární vzorky naleznete v kapitole 3.5Odběrový systém základní informace. Množství odebraného biologického materiálu nutného pro analýzy naleznete v kapitole Odběry primárních biologických materiálů. Instrukce pro požadování dodatečných analýz naleznete v kapitole 3.4Ústní požadavky na vyšetření 3.2 Žádanky (požadavkové listy): Všechny aktuální žádanky jsou umístěny na našich stránkách V případě potřeby je možno kontaktovat pracovníky laboratoře, kteří zajistí dodání jednotlivých žádanek v tištěné podobě Běžný biologický materiál Pracovníci laboratoře přijímají materiál doprovázený žádankou, která musí minimálně obsahovat: druhy a počty odebraných odběrových zkumavek (pracovník zkontroluje zkumavky dle požadavků na žádance). množství biologického materiálu v jednotlivých zkumavkách odběr po rysku (např. KO, koagulace, sedimentace) jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení a jméno, číslo pojištěnce) datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce (např. u cizinců) kód pojišťovny pojištěnce diagnózu identifikaci objednatele (klienta) - identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb, jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo klienta žádajícího vyšetření adresu pacienta datum odběru požadovaná vyšetření neporušenost obalu odběrové zkumavky druh primárního vzorku (ten, je pak pracovníky označen na žádance razítkem SERUM, PLAZMA nebo NESTOČENÁ PLAZMA) další závažné informace, které by mohly urychlit diagnostiku (např. návrat pacienta z exotické země, ATB léčba, počátek onemocnění, antikoagulační nebo antiagregační léčbu apod..) Genetický materiál U genetických a cytogenetických požadavků na vyšetření je potřeba dále vyplnit informovaný souhlas, který je součástí žádanky (nejčastěji na druhé straně žádanky) Biologický materiál s požadavkem na terapeutické monitorování hladin léků

12 Strana: 12 Požadující klient vyplní na žádance kromě výše uvedeného také: medikaci: název podaného léku, jeho síla a lékovou formu dávkování a čas podání poslední dávky léku datum a čas odběru další medikaci: názvy léků a jejich dávky datum změny dávkování léku v případě kontroly hladiny po změně dávkování výšku a váhu pacienta hladinu kreatininu v moči (pakliže je známa) Biologický materiál se speciálním požadavkem kyselina vanilmandlová v moči kyselina homovanilová v moči kyselina hydroxyindoloctová v moči katecholaminů v moči nefrinů v moči Cu v moči (sbíraná okyselená moč) Na žádance musí být uvedeno celkové množství nasbírané moče za 24 hodin. Tato vyšetření se provádějí v okyselené moči. Laboratoř Vám vydá příslušné činidlo. Při sběru je nutno chránit moč před světlem. katecholaminy v plazmě nefriny v plazmě Na žádance musí být uvedena medikace (podaná antihypertenziva) Biologický materiál od samoplátce Pracovníci laboratoře přijímají materiál doprovázený žádankou, která musí minimálně obsahovat: jednoznačnou identifikaci pacienta (přímení a jméno, číslo pojištěnce) identifikaci objednatele (klienta) 3.3 Požadavky na urgentní vyšetření Takto označené vzorky pracovníci laboratoře přednostně přezkoumají a zpracují. Klientovi jsou pak výsledky vyšetření sděleny telefonicky a posléze také dodány v tištěné podobě. V případě telefonického objednání urgentního vyšetření je požadavek zaznamenám na žádanku, označen razítkem Dohlášeno telefonicky a parafován přijímajícím pracovníkem. 3.4 Ústní požadavky na vyšetření Ústní formu objednávání vyšetření laboratoř přijímá ve výjimečných a urgentních situacích. Pokud je k dodanému vzorku sdělen další požadavek na vyšetření, popřípadě je změněn původní požadavek dle žádanky, je vždy vyžadováno, aby klient zaslal dodatečnou žádanku. Přijímající pracovník doplní požadavek v LIS a vyplní formulář BF12 Telefonická doobjednávka na dodatečné vyšetření. Po doručení oficiální dodatečné je tato telefonická doobjednávka přiložena k žádance. Současně je tento dodatečný požadavek autorizován parafou a opatřen čárovým kódem a datem příjmu a n skenován.

13 Strana: 13 Možnost dodatečného vyšetření závisí na množství uchovávaného biologického materiálu, stabilitě daného analytu a délce skladování. Séra jsou většinou skladována v ledničce maximálně po dobu 7 dnů, séra na vyšetření parametrů autoimunity jsou zamražována maximálně po dobu 30 dnů. Požadující klient je povinen vždy dodatečně zaslat novou žádanku řádně vyplněnou s doordinovanými parametry. Bez dodané žádanky nelze vyšetření provést. Laboratoř patologie provádí dodatečná vyšetření nebyl-li vzorek při analýze spotřebován vyblokován celý, lze provést dodatečné nebo opakované vyšetření. O dodatečném vyšetření rozhoduje diagnostikující lékař popř. lze dodatečné vyšetření provést na základě nové žádosti od klinika 3.5 Odběrový systém základní informace Doručení biologického materiálu v nestandardní odběrové nádobě. Je-li do laboratoře doručen biologický materiál v nestandardní nádobě, zhodnotí oprávněný pracovník laboratoře, zda-li je možné požadovaná vyšetření provést. U vyšetření prováděných z nesrážlivé krve je nutno dodržet správný poměr mezi množstvím odebrané krve a protisrážlivého prostředku(antikoagulancia). U vakuových systémů je správný objem zajištěn, v ostatních případech je výrobcem na zkumavce označena ryska, po kterou má být zkumavka naplněna.po odběru je nutno krev ve zkumavce kývavým pohybem promíchat s protisrážlivým prostředkem (netřepat)! Nedodržení obou těchto podmínek vede k hemolýze. Protisrážlivé prostředky (antikoagulancia) jsou obecně látky, které jsou schopny vytvářet komplexy s ionty endogenního vápníku, jež je nezbytný pro proces srážení krve (koagulaci). Jsou to většinou sodné nebo draselné soli kyseliny citrónové nebo šťavelové, či EDTA. Poněkud jinak působí antikoagulancium heparin, který akceleruje inhibitory krevní koagulace (antithrombin). Heparin se nejčastěji používá jako sůl lithná. Standardní odběrové systémy Použití Vyšetření běžná: biochemická, imunologická a alergologická, serologická vyšetření Krevní obraz +diferenciál, Retikulocyty Glykovaný hemoglobin, amoniak Základní koagulační vyšetření: PT, APTT, fibrinogen, D-dimery, antitrombin, anti Xa Biochemická vyšetření z plasmy Typ odběrového systému Plastová zkumavka se separačními granulemi Sarstedt-bílá zátka (CE zn.) Terumo-hnědá zátka (CE zn.) Vacuette-červená zátka (CE zn.) Plastová zkumavka+k 3 EDTA např: Sarstedt-růžová zátka (CE zn.) Terumo-fialová zátka (CE zn.) Vacuette-fialová zátka (CE zn.) Plastová zkumavka+citrát (1:10) Sarstedt-zelená zátka (CE zn.) Terumo-sv.modrá zátka (CE zn.) Vacuette-modrá zátka (CE zn.) Plastová zkumavka s heparinem lithným Sarstedt-oranžová zátka (CE zn.) Terumo-tm.zelená zátka (CE zn.)

14 Strana: 14 Vacuette-zelená zátka (CE zn.) Sedimentace Erytrocytů Plastová zkumavka+citrát (1:5) Sarstedt-sv.fialová zátka,3,5 ml(ce zn.)sedivette Glykemická křivka, laktát ABR, methb Glykémie Vyšetření likvoru Vyšetření Moče chemicky a mikroskopicky sediment Amyláza v moči Albumin v moči Biochemická vyšetření ve sbírané moči Stanovení reninu Stanovení aldosteronu Biochemická vyšetření ve sbírané okyselené moči kyselina vanilmandlová kyselina homovanilová kyselina hydroxyindoloctová katecholaminy nefriny Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici Vyšetření stolice Stanovení alkoholu Buněčná imunita (CD znaky), EDTA MufPro odběrová nádobka TAPVAL s přídavkem citrátu, 1ml Plastová zkumavka s NaF a K 3 EDTA Sarstedt-žlutá zátka (CE zn.) Terumo-šedá zátka (CE zn.) Vacuette-šedá zátka (CE zn.) Kapilára s heparinem lithným Kalibrovaná kapilára a mikrozkumavka Eppendorf s hemolyzačním činidlem nebo Eppendorf: cup s EDTA a NaF Polystyrénová zkumavka červený uzávěr Plastová zkumavka Plastová zkumavka s víčkem MufPro-žlutá zátka (CE zn.) Sarstedt-žlutá zátka (CE zn.) Vzorek sbírané moče do plastové zkumavky s víčkem MufPro-žlutá zátka (CE zn.) Sarstedt-žlutá zátka (CE zn.) Odběr před zátěží (v klidu minimálně 30minut) Odběr po zátěži (30minut) odběr do EDTA Odběr před zátěží (v klidu minimálně 30minut) Odběr po zátěži (30minut) odběr do EDTA Vzorek sbírané moče do plastové zkumavky s víčkem MufPro-žlutá zátka (CE zn.) Sarstedt-žlutá zátka (CE zn.) Odběrová zkumavka Sentinel, zelená zátka (CE zn.) Plastová nádobka na odběr stolice Plastová nebo skleněná zkumavky bez separátoru zkumavka pro vyšetření buněčné imunity (CD znaky,

15 Strana: 15 Buněčná imunita, funkční testy, Heparin imunofenotypizace); zkumavka je opatřena gumovou zátkou, na štítku s nápisem F a šipkou vyznačující nezbytný objem odebrané krve zkumavka pro vyšetření buněčné imunity (funkční testy); zkumavka je opatřena gumovou zátkou, na štítku s nápisem FAGO a šipkou vyznačující nezbytný objem odebrané krve Kostní dřeň a periferní krev Stanovení karyotypu z KD a PK Periferní krev Tkáň tumoru Výtěry z krku, nosu. Stanovení karyotypu z lymfocytů odběrová nádobka s Heparinem; injekční stříkačka propláchnutá Heparinem Vyšetření chromozomových aberací Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince Výtěr z nosohltanu Sputum Výtěr z recta Výtěr z oka, ucha Moč Uretra - muži Cervix, pochva, uretra Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem s malým průměrem smotku vaty na hliníkové tyčince Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem sputovka Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem s malým průměrem smotku vaty na hliníkové tyčince Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem sputovka Zkumavka sterilní 10 ml Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem s malým průměrem smotku vaty na hliníkové tyčince. Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince

16 Strana: 16 Stěry z ran, abscesů, dekubitů, hnisavá ložiska Tekuté materiály : hnisy, punktáty, výplachy, žluč, dialyzát, ejakulát, mateřské mléko, tkáně, kosti.. Likvor Krev na hemokultivaci Cévní katetry a kanyly, drény, cévky Průkaz antigenu virů ve stolici (rota+adeno-viry, noroviry) Průkaz toxinu A+B Clostridium difficile ze stolice Průkaz antigenu Helicobacter pylori ze stolice Stolice pro průkaz střevních parazitů. Genetické vyšetření - DNA Genetické vyšetření - RNA RNA analýza sestřihových míst Genetické vyšetření DNA stěr z bukální sliznice Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince Sterilní zkumavky, nádobky, hemokultivační lahvičky Odběr některých druhů tekutých materiálů je možné provést do hemokultivačních lahviček. Sterilní zkumavky Lahvičky pro systém Bact/ALERT Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem sputovka Zkumavka sterilní 10 ml Zkumavka sterilní 30 ml Zkumavka sterilní 30 ml Plastová zkumavka+k 3 EDTA, popř. citrát sodný Plastová zkumavka+k 3 EDTA,, popř. citrát sodný Plastová zkumavka PAXGENE Speciální odběrový tampón 3.6 Identifikační označení biologického materiálu Na odebraném materiálu musí být souhlasná identifikace pacienta/pojištěnce v následujících údajích: jméno a příjmení pacienta, číslo pojištěnce, případně rok narození.

17 Strana: Odběry primárních biologických materiálů Základní obecné informace Doporučené množství plné krve, moče, likvoru při primárním odběru Základní vyšetření Vyšetření Množství vzorku Biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů) 6-8 ml srážlivé krve Imunologie a sérologie: speciální stanovení - hormony, nádorové markery apod. Likvor Hematologie krevní obraz Koagulační vyšetření Sedimentace erytrocytů Stanovení alkoholu pro právní účely v séru Orientační stanovení alkoholu Okultní krvácení hemoglobin ve stolici 1 ml srážlivé krve na 2-3 analyty 3 x 3 ml 2-3 ml nesrážlivé krve (K 3 EDTA) 1 až 2 ml nesrážlivé krve u dětských pacientů (K 3 EDTA) objem je daný výrobcem zvolené zkumavky, po rysku (CITRÁT) objem je daný výrobcem zvolené zkumavky, po rysku 2 zkumavky po 8 ml srážlivé krve bez přísad!! 3 ml srážlivé krve bez přísad!!! malý kousek stolice velikosti lískového oříšku Moč chemicky a močový sediment 10 ml ranní moče (u malých dětí 5 ml) Sběr moče 24 hodin ** z celého objemu moče nasbírané za 24 hodin odlijeme po promíchání 10 ml reprezentativního vzorku *Sběr okyselené moče po dobu 24 hodin z celého objemu předem okyselené moče kyselina vanilmandlová nasbírané za 24 hodin odlijeme po promíchání kyselina homovanilová 10 ml reprezentativního vzorku kyselina hydroxyindoloctová katecholaminy nefriny aldosteron kortizol Cu *Do nádoby pro sběr moče přidat 20 ml HCl na litr moči (HCl zředěná v poměru 1+1 destilovanou vodou). Konzervační prostředek HCl - vydává laboratoř. Pro vyšetření je nutné znát přesný objem moči (s přesností na 10 ml). **Pro stanovení kreatininové clearence je nutno uvést výšku a hmotnost pacienta Příprava pacienta před odběrem Pacient musí být před jakýmkoliv odběrem vždy poučen! Odběr žilní krve se provádí většinou ráno, obvykle na lačno. Doba lačnění je 10 až 12 hodin.

18 Strana: 18 Odpoledne a večer před odběrem pacient vynechá tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak je nutno uvést podávané léky na žádance. Ráno před odběrem nemá pacient trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem ¼ l vody nebo neslazeného čaje. Pacient by neměl být po fyzické námaze (noční směny). Před odběrem je vhodné sedět nejméně 15 minut v klidu Odběr žilní krve Odběr žilní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno, zpravidla mezi 7-9 hodinou, vsedě, po 15 minutách v klidu. Při odběru v jiném čase je třeba při hodnocení výsledků brát zřetel na to, že řada biochemických hodnot během dne kolísá. Postup pro odběrového pracovníka: usaďte pacienta do odběrového křesla umyjte si ruce nasaďte si jednorázové rukavice zkontrolujte totožnost pacienta připravte si odběrové zkumavky podle požadovaných vyšetření, označte je řádně jménem a příjmením, rodným číslem ověřte, zda pacient neporušil zásady ranního odběru (dietní omezení) umístěte paži pacienta do vhodné polohy vyberte místo vpichu a stáhněte paži nad ním vyzvěte pacienta k sevření pěsti, opakované pumpování je nevhodné dezinfikujte místo vpichu dezinfekčním prostředkem, kůži nechte oschnout - prevence hemolýzy vzorku, zabránění pocitu pálení při vpichu upozornění: po dezinfekci je další palpace místa nepřijatelná napíchněte žílu (směrem k srdci) a proveďte náběr krve uvolněte turniket po naplnění zkumavky krví lze pokračovat v dalších odběrech před ukončením odběru uvolněte zkumavku od jehly, jehlu vyjměte (Sarstedt) místo vpichu překryjte sterilním čtverečkem, pacientovi doporučte ponechat krytí na místě aspoň 5 min za mírného tlaku použitý odběrový materiál odložte do označené nádoby na kontaminovaný odpad, jehly zvlášť do označených nádob pro použité jehly sundejte si jednorázové rukavice a umyjte si ruce zaznamenejte čas, datum a své jméno na žádanku, případně komplikace při odběru krev nevystavujte teplu a přímému slunci a co nejdříve ti zaneste do laboratoře Poznámky: a) Doba srážení krve Po odběru srážlivé krve a před oddělením séra od krevní sraženiny odstředěním je nezbytné vyčkat nejméně 30 minut, což je doba nezbytně nutná pro koagulační proces. Pokud ale obsahuje odběrová nádobka některý z prostředků zrychlující proces krevní koagulace, stačí obvykle jen 10 minut. Nedodržení tohoto postupu vede k hemolýze, která znemožňuje provést některá vyšetření. b) Krev pouze na koagulační vyšetření

19 Strana: 19 Pokud se odebírá krev pouze na koagulační vyšetření, odebereme nejdříve 5ml srážlivé krve (tato se nepoužije a vyhodí se) a následně odebereme krev na koagulaci. Zabráníme tak kontaminaci vzorku tkáňovými složkami z místa vpichu. c) Uložení krve do ledu U některých analýz je třeba odebranou krev ihned uložit do ledu (amoniak, PTH, osteokalcin, gastrin, ACTH apod.) d, Krev se musí promíchat Při odběru nesrážlivé krve je nutno krev dobře promíchat kývavým pohybem (netřepat, došlo by ke vzniku mikrosraženin, které znemožňují vyšetření). e, Odběr diabetika nebo provedení o-gtt Po odběru diabetika léčeného inzulínem je nutno mu umožnit aplikaci inzulínu a požití snídaně. Po provedení o-gtt je rovněž dobré umožnit pacientům se najíst. Těhotné ženy by měly mít během provádění o-gtt doprovod. f) Místo odběru Místo odběru se řídí klinickým stavem pacienta. U pacientů s hematomy, stavy po ablaci prsu, při infuzní terapii a u dialyzovaných se zavedeným portem je nutno zvolit k odběru vždy opačnou paži Chyby při odběrech žilní krve Chyby při přípravě pacienta: pacient nebyl nalačno (chylomikry v séru nebo plazmě, zvýšená koncentrace glukózy) odběr nebyl proveden ve stanovené době odběru nebo byl proveden po fyzickém zatížení, včetně nočních směn (změna očekávaných hodnot) příliš dlouhé lačnění: doba lačnění by neměla přesáhnout 12 hodin pacient dostal v době odběru nebo těsně před ním infuzní roztok nebo výživu Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu: dlouhodobé stažení paže turniketem nebo tzv. pumpování se zataženou paží před odběrem vede ke změně poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů Chyby vedoucí k hemolýze vzorku: vlhká kůže v místě vpichu po dezinfekci kůže (dezinfekčního roztok se musí po expoziční době působení setřít nebo ho necháme zaschnout) použití tenké jehly při odběru prudké promíchání odebrané krve ve zkumavce uskladnění plné krve v lednici (do lednice ukládáme pouze stočené sérum, plazmu) nedodržení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře Obecné chyby při odběru, skladování a transportu použití zkumavky s nevhodným protisrážlivým činidlem nesprávný poměr krve a protisrážlivého činidla (nutno odebírat krev až po danou rysku na zkumavce) dostatečně označené zkumavky nebo jsou označeny nečitelně zkumavky jsou potřísněny krví

20 Strana: 20 dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra nebo plazmy (nedodržení doby transportu do laboratoře) Odběr kapilární krve Pro stanovení glykémie, glykemické profily Odběry ranní glykémie se provádějí zásadně nalačno, odběry na stanovení glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se řídí pokyny lékaře. Připraví se dokumentace a zkontroluje se identifikace pacienta. Provede se dezinfekce místa vpichu, kůže se nechá zaschnout. Provede se punkce lancetou nebo jehlou. První kapka se setře, další kapka se nechá volně vytéci a zachytí se do kapiláry nebo kepu, v případě nutnosti se pouze lehce zmáčkne prst. Krev se odebírá: do kalibrované kapiláry (20 µl), která se ihned vloží do kepu s 1 ml hemolyzačního roztoku. Kep se uzavře a dobře promíchá (kapilára musí být plná, bez bublin a krev se musí zhemolyzovat pomocí roztoku). Analyzujeme hemolyzát. do kepu s Glukofixem směs K 3 EDTA a NaF (bílá sraženina na dně cupu). Do tohoto kepu se kápnou 3 kapky krve přímo z prstu. Cup se uzavře a označí. Většinou se jedná o glykemické profily, které si pacienti provádějí doma. Analyzujeme plazmu Chyby při odběrech kapilární krve místo do 20 µl kapiláry se nakapou nakape krve do kepu se systémovým roztokem prst se před punkcí masíruje a mačká použije se první kapka nesetře se dezinfekční roztok kapilára není plná nebo obsahuje bubliny nebo není dobře promíchána s roztokem při odebírání krve na glykémii do kepu se příliš mačká prst (dochází k hemolýze) odebere se málo materiálu Odběry krve stanovení hladiny etylalkoholu (etanol) Ethylalkohol v krvi se zjišťuje jednak pro potřeby zdravotnické a jednak pro účely právní. Pro účely právní se vyšetření provádí v případech, kdy o to požádají oprávněné orgány. O vyšetření ethyalkoholu v krvi může požádat též občan sám. Odběr krevního vzorku pro laboratorní stanovení obsahu alkoholu je oprávněn provést ze žíly lékař nebo jiný pověřený zdravotnický pracovník, za jeho přímého dohledu. Odběr srážlivé krve se provádí z loketní žíly podle kap Kůže se před odběrem dezinfikuje použitím vhodného dezinfekčního prostředku, který nesmí obsahovat alkohol ani jiné těkavé látky. Krevní vzorek se odebírá do suché a čisté zkumavky bez jakýchkoliv přísad o obsahu nejméně 8 ml, a to skleněné nebo plastové nebo do příslušného odběrového setu, Zkumavka se spolehlivě uzavře zátkou a označí celým jménem, příjmením a rodným číslem vyšetřované osoby a přesným časovým údajem o odběru krve a odešle do laboratoře

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44 532 03 Pardubice Název dokumentu LP-TOX Laboratorní příručka strana : 1z 39 LP-TOX Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka Toxikologické laboratoře

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Toto doporučení vydávají společně: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS JEP Autoři: Bedřich

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více