ATC nervový systém. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATC nervový systém. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová"

Transkript

1 ATC nervový systém Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Helena Kollátorová

2

3 Mozek: Obsahuje okolo 12 bilionů neuronů, a také dalších 50 bilionů podpůrných nervových buněk. Nervové buňky dokáží zpracovat až 200 tisíc impulzů, které se šíří po nervových drahách rychlostí téměř 300 kilometrů za hodinu. 38 biliard operací na sekundu. mozek, pokud pracuje opravdu na plné obrátky, funguje jen z 8%. Zbývajících 92% zůstává nevyužito, a to je věčná škoda. Kdyby totiž mozek fungovat na plných sto procent, byl by jedním z nejvýkonnějších strojů v oblasti IT vůbec.

4 Mícha s výstupy míšních nervů Síť nervových vláken (snímek z mikroskopu) Síť nervových vláken

5

6 Farmakologie centrální nervové soustavy Speciální farmakologie Celková anestetika Hypnotika a sedativa Antiepileptika Antiparkinsonika Analgetika anodyna Analgetika antipyretika Antimigrenika Neuroleptika a halucinogeny Anxiolytika Antidepresiva a antimanika Nootropika (kognitiva) Centrální stimulancia - psychostimulancia Centrální myorelaxantia a antispastika

7 Farmakologie vegetativního nervového ústrojí Speciální farmakologie Parasympatomimetika Parasympatolytika Sympatomimetika Sympatolytika Léky ovlivňující vegetativní ganglia Farmakologie senzitivního nervstva Speciální farmakologie Lokální anestetika Farmakologie motorického nervstva Speciální farmakologie Periferní myorelaxancia

8 Celková anestetika jsou léčiva, která navozují stav bezvědomí spojený s odstraněním bolesti, ovlivňují motoriku kosterních svalů a pohybových reflexů, mají rychlý nástup účinku. Musí dobře regulovat narkózu a umožnit rychlé ukončení narkózy Nežádoucí účinky celkové anestezie : poruchy dechu, laryngospazmus, zapadnutí jazyka, lokální dráždění sliznice horních cest dýchacích, paralýza dechu, poruchy cirkulace krevního oběhu, snížení nebo zvýšení TK, poruchy srdečního rytmu, šok z anestezie, toxické poruchy jater a ledvin

9 Dělení celkových anestetik podle způsobu aplikace 1. Inhalační anestetika Plyny..oxid dusný (rajský plyn) samotným nelze dosáhnout dostačující účinek pro chirurgický výkon, proto se kombinuje s jinými anestetiky Těkavé kapaliny éter, halotan, izofluran, enfluran, desfluran, sevofluran

10 2. Nitrožilní anestetika působí hlavně na ztrátu vědomí, nemají analgetický účinek, rychlý nástup účinku většiny léčiv a rychlé ukončení narkózy Thiopental kumulace v tukové tkáni má za následek několik hodin trvající kocovinu, nebezpečí alergické reakce, tlumí dechové centrum - nepodávat při porodu, může ohrozit dechové centrum plodu Ketamin - výhoda - působí i silně analgeticky nástup účinku je pomalejší, 2-5 minut, může se zvýšit TK nežádoucí účinky ketaminu - riziko halucinace a zmatenosti v období po probuzení z anestezie

11 3. Speciální anestetické postupy neuroleptanalgezie pacient není v bezvědomí, může reagovat na různé pokyny lékaře, výhodné u neurochirurgických zákroků, podání vysoce účinných opioidních analgetik (fentanyl) a neuroleptik (droperidol) neuroleptanestezie v případech, kdy běžná celková anestezie je kontraindikována, ztráta vědomí - inhalace 70% N2O v kombinaci s opioidními analgetiky a neuroleptiky

12 Premedikace = předoperační příprava pacienta vhodná volba a kombinace léčiv prohlubuje účinek anestetik, snižuje jejich spotřebu a výskyt nežádoucích účinků: benzodiazepiny zklidnění pacienta neuroleptika zesilují účinek celkových anestetik parasympatolytika zabraňují laryngospazmu, bradykardii snižují bronchiální sekreci žláz tlumí zvracení beta sympatolytika chrání myokard před vznikem arytmií myorelaxancia uvolnění svalového napětí

13 Lokální anestetika látky, které reverzibilně tlumí až blokují vedení vzruchu senzitivními neurony do CNS V místě aplikace vyvolávají místní znecitlivění např.: kokain pro svou návykovost se v praxi používá výjimečně spadá pod zákonná ustanovení o omamných a psychotropních látkách má dobrý anestetický a současně i vazokonstrikční účinek

14 prokain působí krátkodobě používá se omezeně riziko toxických účinků na játra a ledviny tetrakain nástup účinku je rychlý, působení dlouhé je velmi toxický od jeho použití se upouští benzokain

15 Nežádoucí účinky lokálních anestetik: CNS ospalost nebo euforie, neklid, nervozita, třes, křeče, zamlžené vidění nebo hučení v uších kardiovaskulární systém působí kardiodepresivně (snížení srdeční aktivity, pokles krevního tlaku) methemoglobinemie např. prilokain při vysokých dávkách přeměna hemoglobinu na methemoglobin, což je nebezpečné u kardiaků a astmatiků alergické reakce hypersenzitivní rekce kožní exantémy, enantémy, edémy, někdy se může projevit astmatickým záchvatem, může dojít až k anafylaktickému šoku

16 HYPNOTIKA jsou léčiva, která tlumí činnost mozku a navozují spánek léčiva volíme podle typu nespavosti umožňují lehčí usínání nebo zabraňují předčasnému nebo příliš častému probouzení ve vysokých dávkách mohou vést k bezvědomí nebo i ke smrti útlumem dechu hypnotika by měla být používána krátkodobě

17 Dělení hypnotik benzodiazepiny mají převážně anxiolytický účinek, odstraňují úzkost vyvolávají zklidnění až spánek, pacienti se po probuzení cítí svěžejší a netlumí tolik dechové centrum, navozují návyk v daleko menší míře než hypnotika I. generace. Pozor na kombinaci s dalšími látkami tlumícími CNS hlavně na alkohol. Některá léčiva s dlouhým biologickým poločasem mají tendenci ke kumulaci v organizmu (zejména u starých osob).

18 Zolpidem a zolpiklon - nemají strukturu benzodiazepinů specifičtější účinek, nenavozují útlum dechového centra nižší riziko vzniku závislosti Fenobarbital - dnes se používá omezeně

19 Sedativa Rostlinná sedativa nástup účinku je pomalejší než u syntetických léčiv nevyvolávají závislost a pocit únavy po probuzení meduňka lékařská, mučenka, kozlík lékařský, třezalka tečkovaná pozor na současné podávání hormonální antikoncepce

20 Antiepileptika Dříve se používalo označení antikonvulziva protikřečové léky. podávají se pro snížení rizika výskytu epileptického záchvatu nebo na zastavení jeho průběhu, tlumí motorickou oblast mozkové kůry, léčiva potlačí záchvaty, ale neléčí příčinu choroby, léčba je dlouhodobá a pravidelná, nejlépe bez přerušení.

21 Antiparkinsonika léčiva užívaná v léčbě Parkinsonova syndromu bezprostřední příčinou Parkinsonovy choroby jsou degenerativní změny a úbytek neuronů, nerovnováha v množství dopaminu a acetylcholinu v mozku

22 Neuroleptika jsou léčiva používaná k léčbě schizofrenie a jiných psychóz s halucinacemi, bludy, agresivitou, odstraňují chorobné představy, potlačují halucinace, upravují změněné myšlení ovlivňují chorobou pozměněné chování Např.: chlorpromazin - úprava spánku a nálady, výrazné zklidnění levopromazin - k léčbě psychózy včetně deprese chlorprotixen - ke zklidnění a potlačení úzkosti, při agresivitě

23 Halucinogeny (dříve psychomimetika) vyvolávají u zdravého jedince přechodné psychotické stavy vyvolávají změny nálady, myšlení, vznikají nové vize, halucinace, snové představy, bludy, zneužívají se jako omamné látky hrozí toxikomanie, nebezpečí provokace latentních psychóz LSD - derivát kyseliny lysergové, účinek do několika minut změny vnímání slyšení barvy, vidění zvuku Hašiš a marihuana - po cigaretě nastává okamžitý účinek trvá asi 4 hodiny, toxikomanie, provokace psychóz

24 Bolest je nepříjemný senzorický a emocionální prožitek a je vždy subjektivní. Akutní bolest (AB) trvá krátkodobě (řádově dny a týdny) a je z biologického hlediska účelná. Léčení prvotní příčiny základního onemocnění je zásadním a logickým medicínským krokem.

25 Syndrom chronické nenádorové bolesti (CHNN B) se vyznačuje stížností na bolest tělesnou nebo útrobní trvající déle než 3 6 měsíců. Za chronickou je třeba považovat bolest i při kratším trvání, pokud přesahuje dobu pro dané onemocnění či poruchu obvyklou.

26 Terapeutické postupy v léčbě bolesti: 1) farmakoterapie, 2) rehabilitační postupy, 3) psychoterapeutické metody, 4) sociální podpora, 5) invazivní analgetické metody, 6) postupy alternativní medicíny (akupunktura ).

27 Analgetický žebříček WHO I. stupeň mírná bolest Neopioidní analgetikum II. stupeň středně silná bolest Slabý opioid + neopioidní analgetikum III. stupeň silná bolest Silný opioid + neopioidní analgetikum

28 ANALGETIKA Jako analgetikum se označuje jakákoli látka z rozmanité skupiny léčiv používaných k úlevě od bolesti a k dosažení analgesie (tj. stav bez bolesti). Pojmenování je odvozeno od řeckého an- (bez, beze) a algia (bolest). Analgetika účinkují rozdílnými způsoby na periferní a centrální nervový systém.

29 Rozdělení analgetik 1. opioidní analgetika jsou nejúčinnější hrozí riziko závislosti způsobují útlum dýchacího centra a obstipaci 2. analgetika antipyretika a nesteroidní antiflogistika jejich účinek není tak silný působí analgeticky, antipyreticky a protizánětlivě

30 Ad1/ Analgetika anodyna - látky schopné tlumit i velmi silnou bolest. Opiáty termín je vymezen pro látky, které se získávají z opia patří sem morfin a kodein, nežádoucí účinky morfinu silně tlumí dechové centrum, zornice jsou zúžené ( velikost špendlíkové hlavičky ). Typický syndrom závislosti - psychická a fyzická závislost. Podává se i.v. antidotum naloxon zleva morfin, heroin, braun, kodein. rect.muni.cz

31 Slabé opioidy Tramadol jeho hlavní výhodou je relativně nízké riziko zácpy, vzniku závislosti Středně a slabě účinní opioidní agonisté Kodein je analgeticky poměrně slabý, a proto se používá prakticky jen v kombinacích, nejlépe s paracetamolem a také při léčbě kašle.

32

33 Silné opioidy Morfin je klasickým standardem v léčbě silné bolesti. Fentanyl v transdermálním terapeutickém systému vhodný pro léčbu silné chronické bolesti.

34 Ad2/ Neopioidní analgetika Analgetika antipyretika - mají slabší analgetický účinek než opiáty a mají: antipyretický účinek snižují horečku antiflogistický účinek protizánětlivý antiagregační účinek protisrážlivý Dělí se do dvou skupin analgetika antipyretika nesteroidní antiflogistika

35 Paracetamol/acetaminofen Kyselina acetylsalicylová jako analgetikum již byla většinou překonána jinými, účinnějšími a někdy i bezpečnějšími NSA, zejména ibuprofenem

36 Nesteroidní antiflogistika a antirevmatika (NSA) Ibuprofen je gastrointestinálně nejšetrnějším klasickým NSA Diklofenak je někdy považován za analgeticky účinnější než ibuprofen Indometacin silný analgetický účinek, vysoké riziko GIT krvácení

37

38 Některé ostatní skupiny léčiv, jež se normálně nepovažují za analgetika, jsou používány k léčbě neuropatických bolestivých syndromů. Jsou to např. tricyklická antidepresiva a antikonkulziva

39 Adjuvantní analgetika (AA) Jedná se o skupinu léků primárně určenou pro jinou indikaci, než je bolest (epilepsie, deprese atd.). AA se užívají pro svůj analgetický efekt samostatně nebo jako doplněk při základní analgetické medikaci.

40 Antimigrenika léčiva používaná k léčbě a profylaxi migrény k léčbě migrény se používají léčiva z rozdílných farmakodynamických skupin např.: metamizol - neopioidní analgetika se spazmolytickou složkou ergotamin - námelový alkaloid v kombinaci s kofeinem

41 Anxiolytika jsou látky používané k odstranění strachu, úzkosti a psychického napětí. Upravují poruchy nálady, které si pacient uvědomuje, nedochází k závažnějším změnám struktury osobnosti, bdělost, duševní schopnosti a hodnocení okolního světa jsou zachovány benzodiazepiny mají účinky hypnosedativní, anxiolytické, protikřečové, uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxační účinek) diazepam účinky dobré, ale hrozí riziko návyku oxazepam, bromazepam, lorazepam, medazepam

42 Nežádoucí účinky benzodiazepinů únava, ospalost, občasné bolesti hlavy poruchy paměti u starších lidí, při dlouhodobém používání hrozí riziko návyku, zvýšenou opatrnost v těhotenství - riziko malformací rozštěp horního rtu a patra, alkohol a anxiolytika vyvolání deprese Buspiron - novodobé anxiolytikum, nehrozí závislost, nehodí se k rychlému odstranění úzkosti

43

44 ANTIDEPRESIVA léčiva používaná k léčbě deprese Zásady léčby: musí být dostatečně dlouhá a nepřerušovaná účinek antidepresiv je pozvolný Antidepresiva patří do rukou zkušených psychiatrů! Nežádoucí účinky: Poruchy vidění, sucho v ústech, bušení srdce, zácpa, poruchy močení, v kombinaci s alkoholem prohloubení útlumu CNS, respirační selhání.

45 Inhibitory MAO - MAO se vyskytuje v organizmu ve dvou formách (označují se MAO-A a MAO-B) MAO-A štěpí serotonin, noradrenalin, dopamin a tyramin MAO-B štěpí v organizmu dopamin a tyramin, nemají tlumivé účinky dostavuje se zvýšená aktivita, mizí pocit únavy a ospalosti

46 Antimanika při léčbě manické fáze bipolární poruchy (střídání deprese a mánie), profylakticky u bipolární deprese - brání změnám nálady Lithium - ve formě uhličitanu lithného k vytvoření profylaxe je nutné několikaměsíční podávání Nežádoucí účinky lithia: při předávkování třes, křeče, poškození ledvin - polyurie

47 Nootropika / vhodná pro akutní stavy s poruchami vědomí /, Kognitiva / vhodná pro chronické stavy s úbytkem intelektových schopností /. Hranice mezi nimi není ostrá. Různorodá skupina léčiv, která zlepšují prokrvení CNS stimulují duševní funkce. U nervových buněk se zvýší energetický metabolizmus, tím se zvýší také využití glukózy a kyslíku, zlepšují myšlení, učení, paměť

48 piracetam - zlepšuje průtok krve mozkem, zvýšený metabolizmus glukózy v mozku Námelové alkaloidy zlepšují krevní cirkulaci v mozku dihydroegotoxin pentoxifylin extrakt ze stromu Gingo biloba - vazodilatanční účinky na mozkové cévy, příznivé účinky na mozkové funkce

49 Psychostimulancia - jsou nesourodou skupinou léčiv skupina léčiv s budivými, stimulačními účinky na CNS mají účinky na bdělost (vigilitu) kofein - je nejznámější. Mírně stimuluje CNS, snižuje pocit únavy, působí na cévy v mozku dilatace potlačuje bolesti hlavy cévního původu, podporuje zvýšení sekrece HCl a některých trávicích enzymů, uvolňuje dýchací cesty, má slabé diuretické účinky

50 efedrin k léčbě průduškového astmatu, kašle, bronchodilatans, Nežádoucí účinky: euforizující účinek, riziko závislosti amfetamin - syntetizován v roce 1887, omezuje spavost způsobuje stoupání sebedůvěry Nežádoucí účinky: nebezpečí tolerance a psychické závislosti, tachykardie, neklid, úzkost, neschopnost koncentrace metamfetamin (Pervitin) - syntetizován v roce 1888, po určité době nastupuje stálý pocit ohrožení to vede k iracionálnímu chování a jednání Extáze - derivát amfetaminu vyvíjí se trvalé poškození kognitivních funkcí

51 Fenmetrazin - pro silný anorektický účinek byl dříve používám k léčbě obezity, trvalé užívání vedlo k závislost, případně k psychóze methylfenidát - k léčbě mozkové dysfunkce dětí, hyperaktivní děti zvýšená pohyblivost, neposednost, neschopnost soustředit se, normalizují aktivitu a zvyšují pozornost

52 modafilin je indikován u narkolepsie Syndrom vyvolaný amfetaminy je charakterizován hlubokými změnami v chování a sluchovými, zrakovými a hmatovými halucinacemi. Psychóza navozená amfetaminy je často nerozeznatelná od pravé schizofrenie!

53 Centrální myorelaxantia jsou léčiva používaná u mírnějších svalových stahů, bolestí svalů, které doprovázejí onemocnění, jako je chřipka, revmatické onemocnění nebo svalové bolesti způsobené nadměrnou námahou svalů. Antispastika jsou léčiva, která zmírňují zvýšené napětí až křečovitou napjatost kosterních svalů, jež znemožňuje normální koordinované pohyby. Jsou indikována např. při centrálním poškození porodní poranění s následnou asfyxií,roztroušená mozkomíšní skleróza,mozková mrtvice

54

Jako látky návykové označujeme sloučeniny a skupiny sloučenin, které mohou vyvolat závislost.

Jako látky návykové označujeme sloučeniny a skupiny sloučenin, které mohou vyvolat závislost. NÁVYKOVÉ LÁTKY Jako látky návykové označujeme sloučeniny a skupiny sloučenin, které mohou vyvolat závislost. Závislost na chemické látce je psychický nebo fyzický stav organismu charakteristický nutkavou

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLEST MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D. Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP MUDr. Marek Hakl,

Více

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti Metodické pokyny byly v tomto znění k 15.4.2004 schváleny výbory SSLB ČLS JEP, ČOS ČLS JEP a SVL ČLS JEP, ČSARIM ČLS JEP a ČSEKFT

Více

Bolest a možnosti racionáln

Bolest a možnosti racionáln Bolest a možnosti racionáln lní léčby Definice bolesti Bolest je nepříjemný senzorický a emocionáln lní prožitek spojený se skutečným či potencionáln lním m poškozen kozením m tkání,, nebo je popisována

Více

Racionální analgetická léčba vertebrogenních onemocnění. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN a LFMU Brno

Racionální analgetická léčba vertebrogenních onemocnění. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN a LFMU Brno Racionální analgetická léčba vertebrogenních onemocnění Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN a LFMU Brno Bolest - definice Nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným

Více

Vybrané kapitoly z léčby bolesti

Vybrané kapitoly z léčby bolesti Vybrané kapitoly z léčby bolesti Zemanová Jitka Zoubková Renáta ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Diagnostika návykových látek v klinické. laboratoři

Diagnostika návykových látek v klinické. laboratoři Diagnostika návykových látek v klinické laboratoři Michal Jakl 24.11.2010 NÁVYKOVÉ LÁTKY Jako látky návykové označujeme sloučeniny a skupiny sloučenin, které mohou vyvolat závislost. Závislost na chemické

Více

Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Vliv drog na lidský organismus

Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Vliv drog na lidský organismus Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Vliv drog na lidský organismus Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 Simona Dvořáková, Veronika Jechová, Marie

Více

Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv

Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv

Více

Užívání návykových látek

Užívání návykových látek Užívání návykových látek Charakteristika drog, účinky, závislost, prevalence Lenka Šťastná Obsah Alkohol Konopné drogy Opioidy Analgetika Stimulancia Sedativa charakteristika, prevalence, účinky akutní

Více

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ

Více

dopravě Ústav soudního lékařství v Brně

dopravě Ústav soudního lékařství v Brně Problematika drog v dopravě Mgr. Andrea Brzobohatá Ph.D. Ústav soudního lékařství v Brně Zákon č. 167/1998 Sb. (55/2002 Sb. Úplné znění, novela 6.4.2011 106/2011 Sb., novela 273/13) návykových látkách

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Psychostimulancia, halucinogeny a delirogeny Závislost na

Více

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Vladimíra Štejrová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Vladimíra Štejrová Studijní

Více

Datum platnosti: 19.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7

Datum platnosti: 19.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7 Laboratoř klinické biochemie - úsek instrumentálních Vypracoval: Mgr. Barbora Sokolová, Ph. D. Mgr. Hana Skřičíková Mgr. Erika Kostolňaková Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti:

Více

ZÁVISLOST NA NEALKOHOLOVÝCH DROGÁCH A PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI NON-ALCOHOLIC-DRUG ADDICTION AND DELINQUENCY

ZÁVISLOST NA NEALKOHOLOVÝCH DROGÁCH A PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI NON-ALCOHOLIC-DRUG ADDICTION AND DELINQUENCY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor Penitenciární péče -

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

9 Léčba Parkinsonovy nemoci

9 Léčba Parkinsonovy nemoci 9 Léčba Parkinsonovy nemoci Evžen Růžička 9.1 Úvod Léčba Parkinsonovy nemoci je jednou z nejnadějnějších oblastí soudobé neurologie. Ačkoli dosud není znám léčebný postup, který by onemocnění vyléčil nebo

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Sevoflurane Baxter 100%, tekutina k inhalaci parou 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Sevofluranum 100% Pomocná látka se známým účinkem: Žádná Úplný seznam

Více

Drogy a drogové závislosti jako morální problém

Drogy a drogové závislosti jako morální problém MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Drogy a drogové závislosti jako morální problém Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Vypracovala: Barbora

Více

ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ. MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org. Petr Mistoler, www.psychiatr.org

ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ. MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org. Petr Mistoler, www.psychiatr.org 1 ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org 2 1. Souhrn a klíčová slova Východisko: Závislost na návykových látkách a jejich škodlivé užívání u lidí

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu Bc. Veronika Gazdová Diplomová práce 2009 2 3 4 Poděkování Za cenné rady a připomínky,

Více

Silné opioidy. klinické použití pro léčbu chronické. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Silné opioidy. klinické použití pro léčbu chronické. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Silné opioidy klinické použití pro léčbu chronické bolesti výhody a rizika Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Chronická bolest - metody analgezie farmakoterapie 90-95 % invazivní metody 5-10 % rehabilitační

Více

POPORODNÍ DEPRESE V PROFESI PORODNÍ ASISTENTKY

POPORODNÍ DEPRESE V PROFESI PORODNÍ ASISTENTKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POPORODNÍ DEPRESE V PROFESI PORODNÍ ASISTENTKY Autor práce: Marta Žáková Vedoucí práce: Mgr. Hana Jahnová Brno 2013

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml, injekční roztok/koncentrát pro infuzní roztok

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml, injekční roztok/koncentrát pro infuzní roztok Sp.zn. sukls131730/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml, injekční roztok/koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls231195/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls231195/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls231195/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TEMGESIC SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Buprenorphini hydrochloridum 216,0 μg

Více

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE OBECNĚ O DROGÁCH ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Abychom se správně orientovali v problematice drog a protidrogové prevence, bude nejdříve nutné vysvětlit si pojem droga. (Pochází

Více