Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva pilotního projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva pilotního projektu"

Transkript

1 . Titulní strana Centra edukace pro diabetiky v okresních městech Diabetická asociace České republiky Závěrečná zpráva pilotního projektu Zdůvodnění zprávy: Zkoušející nebo koordinující zkoušející: Vyhodnocení úspěšnosti projektu nebyl zvolen Datum první návštěvy edukátorem: 7. února 22 Datum poslední návštěvy edukátorem: 29. března 22 Zadavatel: Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84 ( FN Motol) 5 Praha 5 Osnova: Název hodnocení: Centra edukace pro diabetiky v okresních městech Zadavatel: Byli zapojení specialisté v oblasti edukace (kvalifikované edukační sestry pro edukaci s konverzační mapou), kteří pracovali v privátních zařízeních. Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

2 Edukační místa Bylo zapojeno 6 edukačních míst v České republice. Toto hodnocení obsahuje data od pacientů s diabetem mellitem I. a II. typu z 6 zapojených center v okresních městech České republiky (Tabulka ). Tabulka. Počet zúčastněných edukačních míst v jednotlivých městech Edukační místo počet Chomutov Karlovy Vary Kroměříž Kutná Hora Pardubice Ostrava Celkem 6 Publikace: Žádné v době závěrečné zprávy (červen 22). Trvání projektu: První návštěva edukátorem: 7. února 22 Posledního návštěva edukátorem: 29. března 22 Cíle: Hlavní cíl: Hlavním cílem pilotního projektu je zjistit možnost realizace ambulantní edukace proškoleným edukátorem ve spolupráci s Územními organizacemi SD, na kterou by měly v budoucnu navázat další projekty zaměřené na vzdělávání a informovanost pacientů s diabetem. Sekundární cíle: Připravit podklady pro zlepšení organizace edukace pacientů s diabetem mellitus v České republice systémem profesionálních edukátorů. Zjistit zájem ze strany pacientů s diabetem o edukaci. Definovat nutné podmínky k zajištění ambulantní edukace v Edukačním centru. Definovat ekonomické náklady na ambulantní edukaci pacientů s diabetes mellitus. Vyhodnotit spokojenost pacientů s tímto způsobem edukace. Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol, 2

3 Metodologie: Definování místních organizací SD účastnících se projektu a jejich oslovení seznam edukátorů, doklady o certifikaci. Definování místa, času a témat edukace. Dopis pro spolupracující lékaře s letáčkem pro pacienty. Dotazník pro pacienty. Časová osa projektu: přípravná fáze - říjen 2 příprava, oponentura říjen 2 pilotní projekt listopad - prosinec 2 sběr dotazníků - leden - únor 22 vyhodnocení a závěry březen 22 uzavření projektu závěrečná zpráva květen 22 publikace výsledků jaro 22 Počet subjektů (plánovaný a analyzovaný): Zpočátku plánováno zařadit 45 pacientů. Celkově byla zdokumentována data o 39 pacientech (Tabulka 2). Tabulka. 2 Pardubice 8 2,8 Centrum N % Ostrava 56 4,4 Chomutov 36 9,2 Celkem 39 % Karlovy Vary 7 7,9 Kroměříž 73 8,7 Edukační místo N % Kutná Hora 74 9, Chomutov 36 9,2 Karlovy Pardubice Vary 8 2,87 7,9 Kroměříž 73 8,7 Kutná Hora Ostrava 56 4,4 74 9, Pardubice 8 2,8 Celkem 39 % Ostrava 56 4,4 Celkem 39 % Tabulka. 3 Věk diabetika v době edukace Průměr Medián Počet N celkem 388* 6,8 let 67, let Min Max 3, 89, let * U 2 pacientů nebyl vyplněn věk v době edukace. 3 Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

4 Tabulka. 4 Pohlaví a věk diabetika v době edukace Pohlaví ženy muži N 27* 7* Průměr 62,4 let 6,4 let Medián 67, let 69, let Min Max 3, 86, 5, 89, * U 3 pacientů nebylo vyplněno pohlaví Tabulka. 5 Typ diabetu celkově Typ diabetu N % DM I. typu 96 28,4 DM II. typu ,7 Nevyplněno 52 3,3 Diagnóza a hlavní kritéria pro zařazení: Zařazovací kritéria Dospělí pacient (starší 8 let věku) se stanovenou diagnózou diabetes mellitus Dětský pacient (do 8 let) se stanovenou diagnózou diabetes mellitus Ochota pacienta absolvovat edukaci Vyřazovací kritéria: Nestanovena Statistické metody Výsledky dotazníkového průzkumu byly vzhledem k popisnému charakteru studie sumarizovány pomocí standardních nástrojů popisné statistiky: frekvenčních tabulek, průměru, mediánu, minima a maxima. Testování hypotéz nebylo použito. K vizualizaci výsledků byly použity výsečové a páskové grafy. Analyzovaný soubor pacientů Vzhledem k charakteru dat byl analyzován celý soubor 39 oslovených pacientů zařazených v jednom z 6 participujících center. Příslušnost k centru byla uvažována pouze při základní sumarizaci souboru pacientů a edukačních témat, nikoliv při samotném hodnocení edukace. Soubory pacientů, které byly předmětem analýzy: Všichni pacienti s diagnostikovaným diabetem I. nebo II. typu Dospělí pacienti s diagnostikovaným diabetem I. typu 4 Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

5 Dětští pacienti s diagnostikovaným diabetem I. typu Dospělí pacienti s diagnostikovaným diabetem II. typu Diabetici s hladinou glykovaného hemoglobinu pod 6 % HbAc Diabetici s hladinou glykovaného hemoglobinu nad 6 % HbAc Podrobný popis zařazených Chybějící hodnoty: Pacienti s chybějícími údaji nebyli z analyzovaného souboru odstraněni. Důvodem byl fakt, že počet chybějících údajů byl relativně vysoký (zejména v případě informace o hladině glykovaného hemoglobinu). Tento fakt však nemá výrazný vliv na kvalitu získaných výsledků. Chybějící údaje u některých pacientů tak byly zohledněny pouze v dílčích analýzách (např. v sumarizaci hodnocení dle hladiny glykovaného hemoglobinu). Účinnost/kvalita edukace: Za primární ukazatele účinnosti a kvality edukace bylo stanoveno následující:. Hodnocení edukace jako přínosné. 2. Připuštění změny životního stylu v souvislosti s edukací. 3. Poptávka po pravidelné formě edukace (3x ročně). Další výstupy dotazníkového průzkumu: Dětští pacienti s diabetem jsou nejčastěji edukováni na téma Zdravé stravování a pohybová aktivita (myšleno jak v současnosti, tak i v minulosti). U pacientů s diabetem II. typu je zase nejčastějšími tématy Diabetes a péče o nohy a Život s diabetem (myšleno jak v současnosti, tak i v minulosti). Více než polovina dotázaných diabetiků nevyplnila hladinu glykovaného hemoglobinu. Pacienti, kteří uvedli hladinu glykovaného hemoglobinu nad 6 % HbAc, jsou edukováni méně často než pacienti s hladinou glykovaného hemoglobinu pod 6 % HbAc. 5 Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

6 Podíl diabetiků Podíl diabetiků Podíl pacientů Podíl pacientů Souhrn/Závěry Výsledky účinnosti: První zdokumentovaná edukace proběhla 7. února 22 Poslední zdokumentovaná edukace proběhla 29. března 22 Výsledky primárního cíle. Ověření a zhodnocení zda edukační centra splňují svoji funkci výsledky jsou prezentovány v grafické podobě Pohlaví a zastoupení dětí dle typu diabetu Pohlaví dle typu diabetu Děti dle typu diabetu % N = 96 N = 242 % N = 96 N = 242 3,2 75% 52, 75% 74,8 5% 5%, 69,8 25% 47,9 25% 25,2 % % DM DM 2. typu DM DM 2. typu Ženy Muži Děti* Dospělí * Děti byly zařazeny do průzkumu pouze v centrech Ostrava a Karlovy Vary. Délka trvání diabetu Délka trvání diabetu Délka trvání diabetu dle jeho typu 5% 4% 5% 4% 44 3% % 28 2% % % > % % % > 3 2 Čas (roky) Čas (roky) N 335* Průměr 2,7 let Medián, let Min Max,2 66, let DM DM 2. typu Průměr Medián Min Max 2, let 8, let,3-66 let 2,7 let 2, let,2-45 let * U 55 pacientů nebyla vyplněna délka trvání diabetu. 6 Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

7 Podíl diabetiků Podíl diabetiků Podíl diabetiků Hladina glykovaného hemoglobinu (HbAc) % Všichni pacienti DM N = 74* N = 56** DM 2. typu N = 5** N 74* Průměr 6, % Medián 6, % Min Max 3, 2,2 % 75% 48,9 32, 6, 4% 35% 3% 36,2 28,2 5% 25% % 5, HbAc pod 6 % 67,9 39, HbAc nad 6 % 25% 2% 5% % 5% % 3-4 4,6 2, , HbAc (%) 8-9 3,5 > 9, * U 26 pacientů nebyla vyplněna hladina glykovaného hemoglobinu. ** U 3 pacientů s vyplněnou hladinou glykovaného hemoglobinu nebyl k dispozici typ diabetu. Hladina glykovaného hemoglobinu dle pohlaví HbAc (%) dle typu pohlaví* 5% Ženy 45% 4% 35% 3% 25% 2% 5% % 5% % > 9 2 N 28 Průměr 6, % Medián 5,9 % Min Max 3, 2,2 % Muži N 46 Průměr 6,4 % Medián 6,5 % Min Max 4, 8, % HbAc (%) * U 26 pacientů nebyla vyplněna hladina glykovaného hemoglobinu. 7 Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

8 Téma edukace celkově a dle typu diabetu N = 39 Výsledky jsou zobrazeny jako % ze všech pacientů, ale součet nedává dohromady %, neboť někteří pacienti mohli být edukováni více tématy. % pacientů Téma edukace Život s diabetem 22,8 22,4 9,4 37,9 Jak funguje diabetes,5 7,5 3,4,3 Zdravé stravování a pohybová aktivita 23,9 6,7 2,9 37,9 Zahájení léčby inzulinem,8,3 8,3 23,9 Diabetes a péče o nohy 2,5 6,7,3 25,2 Porozumění rizikovým faktorům 2, 23,9 9,4 37,9 Život v rodině s diabetem I. typu 2,6, 9, 6,9 DM DM DM 2. typu Téma edukace celkově a dle typu diabetu Výsledky jsou zobrazeny jako % ze všech uvedených témat, neboť někteří pacienti mohli být edukováni více tématy. Skupina % témat % 2% 4% 6% 8% % Všichni pacienti N = 39 2, 9, 2,9,4 8,9 8,5 2,3 N = 67 8,8 6,3 3,7 2, 3,7 2, 7,5 N = 29 26,2 2,4 26,2 7, 7, 26,2 4,8 Diabetes 2. typu N = 242 8,6 9,9 2,9 7,9 24, 8,6, Život s diabetem Jak funguje diabetes Zdravé stravování a pohybová aktivita Zahájení léčby inzulinem Diabetes a péče o nohy Porozumění rizikovým faktorům Život v rodině s diabetem I. typu 8 Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

9 Téma edukace dle centra Výsledky jsou zobrazeny jako % ze všech uvedených témat, neboť někteří pacienti mohli být edukováni více tématy. Centrum % témat % 2% 4% 6% 8% % Chomutov N = 36 4,9 3,6 25, 3,6 6,9 Karlovy Vary N = 7 23,2 9,8 22, 4,9 8,2 2,7,2 Kroměříž N = 73 2,9 2,5 2,5 2,5 6,4 Kutná Hora N = 74 3,8 5,2 3,9 4,8 25,3 Pardubice N = 8 2,3 2,3 8,5 8,5 8,5 9,9 Ostrava N = 56 27,,2 25,9,7 3,5 2,,6 Život s diabetem Jak funguje diabetes Zdravé stravování a pohybová aktivita Zahájení léčby inzulinem Diabetes a péče o nohy Porozumění rizikovým faktorům Život v rodině s diabetem I. typu Hodnotil/a byste edukaci jako přínosnou? % pacientů Skupina* % 2% 4% 6% 8% % Všichni pacienti N = ,2 23,5,3 N = 67 82, 7,9 N = 29 62, 37,9 Diabetes 2. typu N = 24 77,6 22,,4 HbAc pod 6% N = 85 84,7 5,3 HbAc nad 6% N = 88 8,7 9,3 Rozhodně ano Ano Nevím Ne Rozhodně ne 9 Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

10 Hodnotil/a byste edukaci jako přínosnou? Skupina* Rozhodně ano Ano Nevím Ne Rozhodně ne Celkem Všichni pacienti 295 (76,2%) 9 (23,5%) (,3%) (,%) (,%) 387 (%) 55 (82,%) 2 (7,9%) (,%) (,%) (,%) 67 (%) Diabetes 8 (62,%) (37,9%) (,%) (,%) (,%) 29 (%) 2. typu 87 (77,6%) 53 (22,%) (,4%) (,%) (,%) 24 (%) HbAc < 6% 6% 72 (84,7%) 7 (8,7%) 3 (5,3%) 7 (9,3%) (,%) (,%) (,%) (,%) (,%) (,%) 85 (%) 88 (%) Myslíte, že po edukaci změníte přístup ke svému životnímu stylu? Skupina* % pacientů % 2% 4% 6% 8% % Všichni pacienti N = 383 4,5 47, 9,9 2,6 N = 67 4,8 49,3 8,9 N = 29 3, 24, 2,7 24, Diabetes 2. typu N = 24 42, 47,5,,4 HbAc pod 6% N = 85 48,2 45,9 4,7,2 HbAc nad 6% N = 88 45,5 34, 5,9 4,5 Rozhodně ano Ano Nevím Ne Rozhodně ne Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

11 Myslíte, že po edukaci změníte přístup ke svému životnímu stylu? Skupina* Rozhodně ano Ano Nevím Ne Rozhodně ne Celkem Všichni pacienti 55 (4,5%) 8 (47,%) 38 (9,9%) (2,6%) (,%) 383 (%) 28 (4,8%) 33 (49,3%) 6 (8,9%) (,%) (,%) 67 (%) Diabetes 9 (3,%) 7 (24,%) 6 (2,7%) 7 (24,%) (,%) 29 (%) 2. typu (42,%) 4 (47,5%) 24 (,%) (,4%) (,%) 24 (%) HbAc < 6% 6% 4 (48,2%) 4 (45,5%) 39 (45,9%) 3 (34,%) 4 (4,7%) 4 (5,9%) (,2%) 4 (4,5%) (,%) (,%) 85 (%) 88 (%) Jak často jste edukován/a u svého diabetologa? % pacientů Skupina* % 2% 4% 6% 8% % Všichni pacienti N = ,9 4, 7,6 8,5 N = 63 3, 38, 4,3 7,5 N = 9 5,8 2, 5,3 57,9 Diabetes 2. typu N = 23 24,3 4,7 8,3 5,7 HbAc pod 6% N = 82 24,4 54,9 6, 4,6 HbAc nad 6% N = 87 8,4 27,6 23, 3, x ročně 3x ročně Nikdy Jiné Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

12 Jak často jste edukován/a u svého diabetologa? Skupina* x ročně 3x ročně Nikdy Jiné Celkem Všichni pacienti 84 (23,9%) 4 (4,%) 62 (7,6%) 65 (8,5%) 352 (%) 9 (3,%) 24 (38,%) 9 (4,3%) (7,5%) 63 (%) Diabetes 3 (5,8%) 4 (2,%) (5,3%) (57,9%) 9 (%) 2. typu 56 (24,3%) 96 (4,7%) 42 (8,3%) 36 (5,7%) 23 (%) HbAc < 6% 6% 2 (24,4%) 6 (8,4%) 45 (54,9%) 24 (27,6%) 5 (6,%) 2 (23,%) 2 (4,6%) 27 (3,%) 82 (%) 87 (%) Jakým tématem jste byl/a naposledy edukován/a? Výsledky jsou zobrazeny jako % ze všech pacientů, ale součet nedává dohromady %, neboť někteří pacienti mohli být edukováni více tématy. % pacientů Téma edukace Život s diabetem 29,7 6,9 22,4 33, Jak funguje diabetes 4,4 7,9 6,9,6 Zdravé stravování a pohybová aktivita 32,8 35,8 27,3 55,2 Zahájení léčby inzulinem 9, 6,9 7,9 7,9 Diabetes a péče o nohy 27,4 6,9 23,9 33,9 Porozumění rizikovým faktorům 2,3 3,5 28,4 22,7 Život v rodině s diabetem I. typu 2,3 4,5 6,9,8 DM DM DM 2. typu 2 Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

13 Uvítal/a byste pravidelnou edukaci 3x do roka? Skupina* % pacientů % 2% 4% 6% 8% % Všichni pacienti N = , 4,6 6,,3 N = 64 54,7 39, 6,2 N = 27 33,3 44,5 8,5 3,7 Diabetes 2. typu N = , 4,7 4,3 HbAc pod 6% N = 82 52,4 43,9 3,7 HbAc nad 6% N = 87 59,8 34,5 5,7 Rozhodně ano Ano Nevím Ne Rozhodně ne Uvítal/a byste pravidelnou edukaci 3x do roka? Skupina* Rozhodně ano Ano Nevím Ne Rozhodně ne Celkem Všichni pacienti 94 (52,%) 55 (4,6%) 23 (6,%) (,3%) (,%) 373 (%) 35 (54,7%) 25 (39,%) 4 (6,2%) (,%) (,%) 64 (%) Diabetes 9 (33,3%) 2 (44,5%) 5 (8,5%) (3,7%) (,%) 27 (%) 2. typu 27 (54,%) 98 (4,7%) (4,3%) (,%) (,%) 235 (%) HbAc < 6% 6% 43 (52,4%) 52 (59,8%) 36 (43,9%) 3 (34,5%) 3 (3,7%) 5 (5,7%) (,%) (,%) (,%) (,%) 82 (%) 87 (%) 3 Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

14 2. Výsledky sekundárních cílů I. Připravit podklady pro zlepšení organizace edukace pacientů s diabetem mellitus v České republice systémem profesionálních edukátorů. II. Zjistit zájem ze strany pacientů s diabetem o edukaci. III. Vyhodnotit spokojenost pacientů s tímto způsobem edukace. IV. Vyhodnotit vliv edukace na ochotu změny přístupu k životnímu stylu V. Definovat ekonomické náklady na ambulantní edukaci pacientů s diabetes mellitus. Závěry: I. Cíl připravit podklady pro zlepšení ambulantních edukací systémem profesionálních edukátorů byl splněn. Ve fázi realizace projektu byl jednomu z participujících center Územních organizací Svazu diabetiků České republiky zajištěn prostor pro pravidelné edukace bez nároku na honorář za edukační místnost. II. III. IV. Více než 9 % dotázaných diabetiků připouští, že by pro ně byla zajímavá pravidelná edukace třikrát ročně. Poptávka po pravidelné edukaci byla tedy vnímána jednoznačně bez ohledu na analyzovanou skupinu diabetiků. Jedinou výjimkou jsou opět děti s diabetem I. typu. U nich by pravidelnou edukaci uvítalo pouze necelých 8 % dotázaných. Všichni pacienti hodnotili edukaci jako přínosnou (odpovědi rozhodně přínosná a přínosná ) s výjimkou dvou oslovených, kteří odpověděli nevím ( pacient s DM I. typu a pacient s DM II. typu). Přínos edukace byl tedy vnímán jednoznačně kladně bez ohledu na analyzovanou skupinu diabetiků. V celkovém pohledu přibližně 9 % pacientů připustilo po edukaci změnu svého životního stylu (odpovědi rozhodně změním přístup a změním přístup ). Jedinou výjimkou jsou dětští pacienti s diabetem I. typu, mezi nimiž změnu životního stylu připouští pouze 55 % dotázaných. Zaměříme-li se na hodnocení dle hladiny glykovaného hemoglobinu, pak u pacientů s hladinou HbAc nad 6 % lze sledovat nižší ochotu ke změně životního stylu (u necelých 8 % diabetiků) než u pacientů s hladinou HbAc pod 6 % (u více než 9 % diabetiků). V. Ekonomické náklady na ambulantní edukace pacientů s diabetem mellitem budou stanoveny v navazujícím projektu. 4 Diabetická asociace České republiky V Úvalu 84, 5 Praha 5 Motol,

Compliance a adherence pacientů s diabetem mellitem

Compliance a adherence pacientů s diabetem mellitem 1.0 Titulní strana Diabetická asociace České republiky Závěrečná zpráva pilotního projektu Compliance a adherence pacientů s diabetem mellitem Zdůvodnění zprávy: Zkoušející nebo koordinující zkoušející:

Více

Vyhodnocení studie SPACE

Vyhodnocení studie SPACE Kotlářská 267/2 602 00 Brno Česká republika www.biostatistika.cz Vyhodnocení studie SPACE Tato zpráva sumarizuje data shromážděná v rámci studie SPACE. Data byla poskytnuta Diabetickou asociací ČR. Autorský

Více

Subjek'vní hodnocení compliance, vnímání osobnostního profilu pacientů s diabetem a porovnání s objek'vním hodnocením zdravotníka

Subjek'vní hodnocení compliance, vnímání osobnostního profilu pacientů s diabetem a porovnání s objek'vním hodnocením zdravotníka Subjek'vní hodnocení compliance, vnímání osobnostního profilu pacientů s diabetem a porovnání s objek'vním hodnocením zdravotníka Data poskytnuta Diabe/ckou asociací ČR Pavlík T. 1, Kovalčíková P. 1, Perglová

Více

Úvod Funkcionalita modulu Záchyt pacienta s DM Zápis a prohlížení záznamů pacienta s DM

Úvod Funkcionalita modulu Záchyt pacienta s DM Zápis a prohlížení záznamů pacienta s DM verze 1.10 vytvořeno 8. 2. 2011 Úvod... - 2 - Funkcionalita modulu... - 2 - Záchyt pacienta s DM... - 3 - Zápis a prohlížení záznamů pacienta s DM... - 4 - Založení nového záznamu... - 5 - Sledování vývoje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících lednu a únoru letošního roku 2015 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Zkušenosti se systémem minitendrů v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti ZHODNOCENÍ

Zkušenosti se systémem minitendrů v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti ZHODNOCENÍ Zkušenosti se systémem minitendrů v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti ZHODNOCENÍ Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Závěrečné setkání k aktivitě 04 Praha,

Více

DOTAZNÍK PRO DIABETIKA I. TYPU

DOTAZNÍK PRO DIABETIKA I. TYPU DOTAZNÍK PRO DIABETIKA I. TYPU Dobrý den, jmenuji se Lenka Vojáčková a jsem studentka 3.ročníku oboru Všeobecná sestra na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno. Chtěla bych Vás touto cestou požádat

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 23. 8. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 23. 8. 2014 3 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů v České republice Ludmila Tichá, ČVUT v Praze Fakulta

Více

Realizace studií EHIS & EHES

Realizace studií EHIS & EHES Realizace studií EHIS & EHES MUDr. Růžena Kubínová MUDr. Jana Kratěnová Mgr. Michala Lustigová MUDr. Naďa Čapková Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva Státní zdravotní ústav Praha 2.10.2013,

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5. 6. 2014 3 Souhrn Diabetologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

hemoglobinu v letech

hemoglobinu v letech Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období 2002-2006 IV. Vyšetření glykovaného hemoglobinu v letech 2002-2006 Ve spolupráci s Diabetickou asociací České republiky (DAČR) vytvořil

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6.

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. 10. Seznam příloh 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. Dotazník Příloha č. 1 Seznam zkratek: BMI Body mass index CNS Centrální nervový

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Charakteristiky kategoriálních veličin. Absolutní četnosti (FREQUENCY)

Charakteristiky kategoriálních veličin. Absolutní četnosti (FREQUENCY) Charakteristiky kategoriálních veličin Absolutní četnosti (FREQUENCY) Charakteristiky kategoriálních veličin Relativní četnosti Charakteristiky kategoriálních veličin Relativní četnosti Charakteristiky

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

DOTAZNÍK V. v rámci projektu LIFE10 ENV/CZ RESTEP

DOTAZNÍK V. v rámci projektu LIFE10 ENV/CZ RESTEP Cílem projektu ReStEP bylo vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků Projekt: Inovace profesních zdravotnických programů na OU, IPZP, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Březen, 2013 Tento produkt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Mgr. Kateřina Michlová Výsledky diplomové práce Osnova Kontext problematiky

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: BIOSTATISTIKA Domácí úkoly Zadání 5 DATUM ODEVZDÁNÍ DOMÁCÍ ÚKOL 1:

Více

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém 2012 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 METODIKA...3 CELKOVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU...5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ...6 ŽENY...6

Více

Příloha č. 4 Dotazník analýza výsledku průzkumu u Komerční banky, a.s.

Příloha č. 4 Dotazník analýza výsledku průzkumu u Komerční banky, a.s. Příloha č. 4 Dotazník analýza výsledku průzkumu u Komerční banky, a.s. Spokojenost zákazníka 1 Obsah 1 Základní údaje Náhled dotazníku 3 Statistika respondentů 4 Přehled odpovědí 1. Je pro Vás využití

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3. 11. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Výzkum veřejného mínění 2014 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Výzkum veřejného mínění 2014 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Výzkum veřejného mínění 2014 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Č. j. KRPS-116892-2/ČJ-2014-0100PI Praha 9. června 2014 1 Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Cíl výzkumu... 4 1.2 Metodologie...

Více

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28 STUDIE Č. 28 POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE Vytvořeno pro: Projekt reg. č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

DOTAZNÍKOVÁ ANKETA ŘEPY - 2O15 AUTOMOBILOVÁ PŘEPRAVA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ

DOTAZNÍKOVÁ ANKETA ŘEPY - 2O15 AUTOMOBILOVÁ PŘEPRAVA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DOTAZNÍKOVÁ ANKETA ŘEPY - 2O15 AUTOMOBILOVÁ PŘEPRAVA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ PROJEKT NOVÉ ANKETY V ROCE 8 BYLO ROZDÁNO 4 DOTAZNÍKŮ NÁVRAT VYPLNĚNÝCH DOTAZNÍKŮ ČINIL KOLEM 18% V ROCE 13 BYLO

Více

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr.

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Lucie Jurystová Obsah příspěvku Úvod - Proč právě tento příspěvek? Cíl analýzy

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob leden 2012... 3. Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví leden 2012... 4

Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob leden 2012... 3. Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví leden 2012... 4 Obsah Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob leden 2012... 3 Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví leden 2012... 4 Graf č. 3.: Celkový počet ohrožených osob únor 2012... 5 Graf č. 4.:

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III.

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. Monitoring, sběr a vyhodnocení dat Quality management systému Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 22 - Monitoring, sběr a vyhodnocení dat

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Stručné shrnutí výsledků

Stručné shrnutí výsledků Stručné shrnutí výsledků Průzkum identifikující spokojenost klientů s prací analytiků agentury CzechInvest 2011 V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice

Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice Mgr. Věra Záhorová, Ph.D. doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. Osoby na vozíku a veřejná doprava v ČR on-line celorepublikové šetření 2011 cíl: zjistit

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah

Více

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe Orgány sociálně právní ochrany dětí, které působí na území SMO 24 OSPOD dle územní příslušnosti Nestátní neziskové organizace pověřené výkonem SPOD, ale také bez pověření, pouze pracující s cílovou skupinou

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Centrální databáze nežádoucích událostí

Centrální databáze nežádoucích událostí Centrální databáze nežádoucích událostí srovnání zdravotnických zařízení 4.čtvrtletí 2009 Kabinet veřejného zdravotnictví 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obsah Centrální databáze nežádoucích

Více

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice 21 Milan Kvapil Diabetické asociace ČR 1 I. Počet pacientů s diabetem 2 Zdroj: ÚZIS 3 ÚZIS prevalence diabetu podle terapie 24 27 28 29 Celkem 712

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýza poskytování sociální služby Terénní programy SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky TP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Terénní programy SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky TP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Terénní programy SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 55/3, Ostrava-Přívoz,

Více

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce s dárci krve Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Cíl DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Zmonitorovat spokojenost a informovanost dárců krve vzhledem k zavedené regulaci dárcovství.

Více

DM v ordinaci VPL v ČR Shrnutí pro praxi. MUDr. Igor Karen Místopředseda SVL ČLS JEP pro profesní záležitosti Odborný garant pro diabetologii

DM v ordinaci VPL v ČR Shrnutí pro praxi. MUDr. Igor Karen Místopředseda SVL ČLS JEP pro profesní záležitosti Odborný garant pro diabetologii DM v ordinaci VPL v ČR Shrnutí pro praxi MUDr. Igor Karen Místopředseda SVL ČLS JEP pro profesní záležitosti Odborný garant pro diabetologii DM v ordinaci VPL v ČR - Shrnutí pro praxi Od 1.1.2010 byl vyhláškou

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Dieta v běžném životě diabetika 2.typu

Dieta v běžném životě diabetika 2.typu Dieta v běžném životě diabetika 2.typu Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská Centrum diabetologie, IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Strava je základní

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Veřejného investování Staroměstské náměstí 6 110

Více

Dotazník určený pro pacienty s diabetem, kteří řídí motorové vozidlo

Dotazník určený pro pacienty s diabetem, kteří řídí motorové vozidlo Dotazník určený pro pacienty s diabetem, kteří řídí motorové vozidlo Vážený paciente, země, které jsou členy EU mají společné právní předpisy týkající se pacientů s diabetem, kteří jsou řidiči motorových

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci dubnu roku 2014 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Příloha č. 1 k zápisu č. 6 ze dne 2. 9. 2015 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ Pracovní skupina pro přípravu Domu sociálních služeb Praha 3 NÁVRH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu.

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel

Více

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH STUDIE Č. 28 POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DÍLČÍ STUDIE I. ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNAVATELE Vytvořeno pro: Projekt reg. č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více