Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice"

Transkript

1 Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice 21 Milan Kvapil Diabetické asociace ČR 1

2 I. Počet pacientů s diabetem 2

3 Zdroj: ÚZIS 3

4 ÚZIS prevalence diabetu podle terapie Celkem dietou PAD inz inz+ PAD Zdroj: ÚZIS 4

5 ÚZIS prevalence DM podle terapie Celkem dieta PAD INS PAD+INS Zdroj: ÚZIS 5

6 ÚZIS prevalence DM podle terapie dieta PAD INS PAD+INS Zdroj: ÚZIS 6

7 ÚZIS prevalence DM podle terapie (% z celk. počtu) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % dieta PAD INS PAD+INS Zdroj: ÚZIS 7

8 Závěr Počet nemocných s dg. Diabetes melitus (DM) se trvale zvyšuje Snižuje se počet pacientů léčených pouze režimovými opatřeními Zvyšuje se počet nemocných léčených všemi základními farmakologickými režimy 8

9 II. Charakteristika pacientů 9

10 Charakteristika pacientů s diagnózou diabetes mellitus zaznamenaných v datech VZP v období 22- Údaje u věku a pohlaví jsou známy u pacientů (94,1% z celkového počtu ). Pohlaví Věk pacientů N Průměr Medián Muži ,2 62, 44% Ženy ,2 68, Celkem ,4 65, 56% % Muži (N = ) 1 8 Ženy (N = ) Zdroj: data VZP Věk

11 Diagnóza diabetes mellitus zaznamenaná v datech VZP v období 22- Diagnóza je určena na základě údaje o hlavní diagnóze pacienta v dokladech typu 1 - Vyúčtování výkonů v ambulantní péči, 2 - Vyúčtování výkonů v ústavní péči a 6 - Poukaz na vyšetření / ošetření. Možné chyby v uvedení diagnózy při hlášení do VZP nelze vyloučit. Diagnózy zaznamenané u pacientů v období 22- celkem N = pacientů,1% 1,7% 5,9% 1,8% 28,% 1,4% 8,% 53,1% Celkem v období 22- N % E ,1% E ,% E12-E ,4% E1, E ,% E11, E ,8% E1, E ,1% E1, E11, E ,7% neuvedeno ,9% Celkem % E1 - diabetes mellitus závislý na insulinu E11 - diabetes mellitus nezávislý na insulinu E12 - diabetes mellitus spojený s podvýživou E13 - jiný určený diabetes mellitus E14 - neurčený diabetes mellitus Zdroj: data VZP 11

12 Diagnóza diabetes mellitus zaznamenaná v datech VZP v období 22- Diagnóza je určena na základě údaje o hlavní diagnóze pacienta v dokladech typu 1 - Vyúčtování výkonů v ambulantní péči, 2 - Vyúčtování výkonů v ústavní péči a 6 - Poukaz na vyšetření / ošetření. Možné chyby v uvedení diagnózy při hlášení do VZP nelze vyloučit. Jednotlivé diagnózy zaznamenané u pacientů celkem za období N = pacientů E1 E11 E12 E13 E14,4 1,5 3,2 37,8 84,5 Celkem v období 22- N % E1 - diabetes mellitus závislý na insulinu E11 - diabetes mellitus nezávislý na insulinu E12 - diabetes mellitus spojený s podvýživou E13 - jiný určený diabetes mellitus E14 - neurčený diabetes mellitus ,8% ,5% 3 533,4% ,5% ,2% neuvedeno ,9% neuvedeno 5,9 Zdroj: data VZP 12

13 Diagnózy diabetu mellitu zaznamenané v datech VZP v období 22- E1 - diabetes mellitus závislý na insulinu Celkový počet pacientů v období 22-: N = Pohlaví Počet pacientů Počet pacientů ročně v datech VZP % Věk pacientů 45% Průměr Medián Muži 61,1 62,5 Ženy 66, 69, Celkem 63,8 66, Poznámka: diagnóza je určena na základě údaje o hlavní diagnóze pacienta v dokladech typu 1 - Vyúčtování výkonů v ambulantní péči, 2 - Vyúčtování výkonů v ústavní péči a 6 - Poukaz na vyšetření / ošetření. Možné chyby v uvedení diagnózy při hlášení do VZP nelze vyloučit. 13 Zdroj: data VZP % Muži Ženy Muži Ženy

14 Diagnózy diabetu mellitu zaznamenané v datech VZP v období 22- E11 - diabetes mellitus nezávislý na insulinu Celkový počet pacientů v období 22-: N = Pohlaví Počet pacientů ročně v datech VZP % 44% Muži Ženy Počet pacientů Věk pacientů Průměr Medián Muži 62, 62, Ženy 66, 68,5 Celkem 64,2 66, Poznámka: diagnóza je určena na základě údaje o hlavní diagnóze pacienta v dokladech typu 1 - Vyúčtování výkonů v ambulantní péči, 2 - Vyúčtování výkonů v ústavní péči a 6 - Poukaz na vyšetření / ošetření. Možné chyby v uvedení diagnózy při hlášení do VZP nelze vyloučit. 14 Zdroj: data VZP % Muži Ženy

15 Pacienti s diagnózou diabetes mellitus nově zaznamenaní v datech VZP v roce N = pacientů Diagnóza Pohlaví,5%,2% 1,3% 8,6% 13,% 51% 49% Muži Ženy 2,8% 13,6% 6,1% Věk Celkem v období 22- N % E ,1% E ,6% E12-E ,8% E1, E ,6% E11, E ,3% E1, E ,2% E1, E11, E ,5% neuvedeno ,% Celkem % E1 - diabetes mellitus závislý na insulinu E11 - diabetes mellitus nezávislý na insulinu E12 - diabetes mellitus spojený s podvýživou E13 - jiný určený diabetes mellitus E14 - neurčený diabetes mellitus Zdroj: data VZP 18 % Průměr Medián Muži 55,3 57, Ženy 57,2 6, Celkem 56,2 58,

16 Pacienti s diagnózou diabetes mellitus nově zaznamenaní v datech VZP v roce N = pacientů Věková struktura Věk 18 % Muži Ženy Průměr Medián Muži 55,3 let 57, let Ženy 57,2 let 6, let Celkem 56,2 let 58, let Pohlaví Věk Zdroj: data VZP % Muži Ženy 49% 16

17 Závěr Prevalence DM se soustřeďuje do vyšších věkových skupin 17

18 Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období III. Lékařská péče 18

19 Celkový přehled diabetologických výkonů v datech VZP za období 22-24,2% N = výkonů,9%,1%,3% 1,2% 11,2% 23,6% 2,% 4,8% 31,7% Celkem v období 22- N % Komplexní vyšetření diabetologem (1321) Cílené vyšetření diabetologem (1322) Kontrolní vyšetření diabetologem (1323) Edukace diety a režimových opatření (1351) Komplexní vyšetření oftalmologické (7511, 7521) Cílené vyšetření oftalmologické (7512, 7522) Kontrolní vyšetření oftalmologické (7513, 7523) Fluorescenční angiografie (75129) Laserová koagulace sítnice (75439) ,2% ,6% ,7% ,8% ,% ,2% ,2% 34 56,3% ,9% Pars plana vitrektomie (75449) 5 649,1% Celkem % Zdroj: data VZP 19

20 Celkový přehled diabetologických výkonů u pacientů v datech VZP v letech 22- Podíl pacientů s daným výkonem v letech ,8 14,3 16,2 18,7 17,6 2,1 19,9 2,1 2,3 2,5 31,9 33,7 35,2 37,2 36,6 38,3 38,5 38,3 38,8 4,4 5,5 5,3 49,8 49,1 47, Celkový počet pacientů zaznamenaných v datech VZP: 22: N= : N= : N=599 6 : N= : N= % pacientů zaznamenaných celkem v daném roce,6,6,7,7,8,1,1,2,2,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 3,7 4, 4,1 4,7 4, 6,9 6,9 6,6 5,9 4,7 15,4 15,4 15,3 15,1 14, , , , Bez záznamu o výkonech komplexní vyšetření diabetologem cílené vyšetření diabetologem kontrolní vyšetření diabetologem edukace diety a režimových opatření 7511, komplexní vyšetření oftalmologické 7512, cílené vyšetření oftalmologické 7513, kontrolní vyšetření oftalmologické fluorescenční angiografie laserová koagulace sítnice pars plana vitrektomie 2 Zdroj: data VZP

21 Celkový přehled diabetologických výkonů u pacientů v datech VZP v letech 22-3,5 Průměrný počet výkonů na pacienta v jednotlivých letech u pacientů s výkonem provedeným v daném roce 1,3 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2, 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 3, 2,5 2, 1,5 Průměrný počet výkonů na pacienta ročně 1, 1, 1, 1, 1, 1,1 1,1 1,1 1,1 1, 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,,5, , , , komplexní vyšetření diabetologem cílené vyšetření diabetologem kontrolní vyšetření diabetologem edukace diety a režimových opatření 7511, komplexní vyšetření oftalmologické 7512, cílené vyšetření oftalmologické 7513, kontrolní vyšetření oftalmologické fluorescenční angiografie laserová koagulace sítnice pars plana vitrektomie 21 Zdroj: data VZP

22 Celkový přehled diabetologických výkonů u pacientů v datech VZP v letech -27 Podíl pacientů s daným výkonem v letech -27 Celkový počet pacientů zaznamenaných v datech VZP: % pacientů zaznamenaných celkem v daném roce : N= : N= : N= Cholesterol (81471) HDL cholesterol (81473) LDL cholesterol (81527) TAG (81611) Mikroalbuminurie (81675) Bez záznamu o výkonech Kompletní údaje o výkonech a léčbě jsou k dispozici pouze pro období 27. Roky tedy nejsou zobrazeny z důvodu možného zkreslení. Zdroj: data VZP 22

23 Celkový přehled diabetologických výkonů u pacientů v datech VZP v letech -27 Průměrný počet výkonů na pacienta v jednotlivých letech u pacientů s výkonem provedeným v daném roce 2 Průměrný počet výkonů na pacienta ročně Cholesterol (81471) HDL cholesterol (81473) LDL cholesterol (81527) TAG (81611) Mikroalbuminurie (81675) Kompletní údaje o výkonech a léčbě jsou k dispozici pouze pro období 27. Roky tedy nejsou zobrazeny z důvodu možného zkreslení. Zdroj: data VZP 23

24 Závěr 2% pacientů není sledováno u diabetologa Počet pacientů se závažnou formou retinopatie je stabilizovaný Frekvence vyšetření laboratorních nenaplňuje doporučené postupy ČDS 24

25 Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období 22- IV. Léčba diabetes mellitus 25

26 Celkový přehled léčby pacientů s diabetem mellitem v datech VZP v letech 22-2,6 22,2 24, 26, 28,3 32,6 32,7 32,7 32,6 33,3 5, 48,5 46,9 44,7 42, Podíl pacientů s danou léčbou v letech 2- Celkový počet pacientů zaznamenaných v datech VZP: 22: N= : N= : N=599 6 : N= : N= % pacientů zaznamenaných celkem v daném roce,,1,4 1,5 2,2 1, 1,2 1,2 1,8 1,9,4,4,5,5,4,2,5,8,9,8,,,3,5,4 4,6 4,9 5,2 5,4 5,6 8,9 9,5 1, 1,8 11,5 9,7 9,9 1, 1, 9, A1AB A1AC A1AD A1AE A1BA A1BB A1BD A1BF A1BG A1BX Bez záznamu o léčbě A1AB - inzulin, rychle účinkující A1AC - inzulin, středně dlouze účinkující A1AD - inzulin, komb. středně a rychle účinkující A1AE - inzulin, dlouhodobě účinkující A1BA - biguanidy A1BB - sulfonamidy, deriváty močoviny A1BD - biguanidy a sulfonamidy v kombinaci A1BF - inhibitory alfa-glukosidázy A1BG - thiazolidinediony A1BX - jiná perorální antidiabetika 26 Zdroj: data VZP

27 Celkový přehled léčby pacientů s diabetem mellitem v datech VZP v letech 22- Podíl pacientů s danou léčbou v letech 2-4,7 41,8 43,2 42,6 44,9 44,7 46,6 5, 48,5 46, Celkový počet pacientů zaznamenaných v datech VZP: 22: N= : N= : N=599 6 : N= : N= % pacientů zaznamenaných celkem v daném roce 14,7 15,4 16, 16,9 17, A1A Inzulin A1B PAD Bez záznamu o léčbě Zdroj: data VZP 27

28 Závěr Celkový vývoj je v souladu s doporučenými postupy ČDS Klesá počet nemocných léčených pouze režimovými opatřeními Počet léčených sulfonylureou je stabilní Stoupá počet léčených metforminem a inzulínem 28

29 Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období -27 V. Léčba komorbidit 29

30 Steno II Čas (roky) Redukce rizika o 4% Gaede P et al. NEJM 28; 358: Kumulativní mortalita (%)

31 Steno II Intenzivní léčba Konvenční léčba Pacienti dosáhnuvší cíle (%) % 3% HbA 1c < 6.5% 72% 22% Cholesterol < 175 mg/dl 58% Triglyceridy < 15 mg/dl 46% 46% 19% Systolický TK < 13 mmhg 72% 6% Diastolický TK < 8 mmhg Gaede P et al. NEJM 23; 348:

32 Celkový přehled léčby pacientů s diabetem mellitem v datech VZP v letech ,2 34,9 35,7 31,5 33,1 34,1 31,5 37,5 4,7 42,2 37,1 4,3 4,4 43,6 42,5 42,4 45,6 46,2 53,5 58,7 62, Podíl pacientů s danou léčbou v letech -27 Celkový počet pacientů zaznamenaných v datech VZP: : N= : N= : N= % pacientů ů zaznamenaných celkem v daném roce ,5,6,7,,,1 5, 4,4 7,1 13,1 15,1 16,1 8,8 1,3 1,7 8,6 1,9 11,8 A1A A1B B1AC B1AC3 B3XA2 C2 C3 C7 C8 C9 C1 H3 Bez záznamu A1A - inzulín C3 - Diuretika o léčbě A1B PAD B1AC - Antiagregancia, antitrombotika mimo heparinu B1AC3 - Antiagregancia, antitrombotika mimo heparinu - kombinace B3XA2 -Darbapoetin alfa C2 - Antihypertenziva C7 Betablokátory C8 - Blokátory kalciových kanálů C9 - Léčiva ovlivňující RAS C1 - Léčiva ovlivňující hladinu lipidů H3 - Léčiva k terapii onemocnění štítné žlázy Bez záznamu o léčbě 32 Zdroj: data VZP

33 Pacienti léčení antidiabetickou léčbou: Celkový přehled léčby pacientů léky ovlivňujícími kardiovaskulární systém % pacientů se zaznamenanou léčbou v daném roce ,4 46,2 45,4 43,7 47, 48, 35,1 36,6 37,8 6,5 64,9 68,4 36,8 42,5 46,5 C2 - antihypertenziva C3 - diuretika C7 - betablokátory C8 - blokátory kalciových kanálů 3 C9 - léčiva ovlivňující RAS 2 1 1,7 12,4 13, C2 C3 C7 C8 C9 C Rok C1 léčiva ovlivňující hladinu lipidů Celkový počet pacientů léčených jakoukoliv antidiabetickou léčbou (1.7%) (43.4%) (43.7%) (35.1%) (6.5%) (36.8%) (1.%) 41 1 (12.4%) (46.2%) (47.%) (36.6%) (64.9%) (42.5%) (1.%) 42 (13.%) (45.4%) (48.%) (37.8%) (68.4%) (46.5%) (1.%) Základ pro výpočet procent v jednotlivých letech je celkový počet pacientů, kteří jsou v daném roce léčeni jakoukoliv antidiabetickou léčbou (inzulín, PAD). 33 Zdroj: data VZP

34 Pacienti léčení inzulínem i PAD: Celkový přehled léčby pacientů léky ovlivňujícími kardiovaskulární systém % pacientů se zaznamenanou léčbou v daném roce ,4 54,2 52,8 51, 54,1 55, 42,8 43,4 44,5 73, 76,3 78,9 48,9 54,7 58,5 C2 - antihypertenziva C3 - diuretika C7 - betablokátory C8 - blokátory kalciových kanálů 3 C9 - léčiva ovlivňující RAS ,9 17,1 17, C2 C3 C7 C8 C9 C Rok C1 léčiva ovlivňující hladinu lipidů Celkový počet pacientů léčených inzulínem i PAD (14.9%) (52.4%) (51.%) (42.8%) (73.%) (48.9%) (1.%) (17.1%) (54.2%) (54.1%) (43.4%) (76.3%) (54.7%) (1.%) (17.9%) (52.8%) (55%) (44.5%) (78.9%) (58.5%) (1.%) Základ pro výpočet procent v jednotlivých letech je celkový počet pacientů, kteří jsou v daném roce léčeni kombinací inzulínu a PAD. 34 Zdroj: data VZP

35 Pacienti léčení antidiabetickou léčbou: Analýza léčiv ovlivňujících hladinu lipidů (C1) % pacientů se zaznamenanou léčbou v daném roce ,8 35,2 39,5 27 1,7 1,9 1,3 27,,, 27,2,4,5 27,,,2 27 Rok C1AA Statiny C1AB - Fibráty C1AC1 - Cholestyramin C1AX9 - Ezetimib C1BA2 - Simvastatin a ezetimib Celkový počet pacientů léčených jakoukoliv antidiabetickou léčbou (28.8%) (1.7%) 69 (.%) (35.2%) (1.9%) 7 (.%) (39.5%) (1.3%) 62 (.%) (.2%) (.4%) (.5%) (.%) (1.%) (.%) (1.%) 517 (.2%) (1.%) C1AA C1AB C1AC1 C1AX9 C1BA2 Základ pro výpočet procent v jednotlivých letech je celkový počet pacientů, kteří jsou v daném roce léčeni jakoukoliv antidiabetickou léčbou (inzulín, PAD). 35 Zdroj: data VZP

36 Pacienti léčení antidiabetickou léčbou: Analýza léčiv ovlivňujících hladinu lipidů Statiny (C1AA) I Tato analýza sumarizuje léčbu Statiny bez ohledu na podání dalších léčiv ze skupiny C1. % pacientů se zaznamenanou léčbou v daném roce C1AA Statiny C1AA1 - Simvastatin C1AA2 - Lovastatin C1AA4 - Fluvastatin 3 C1AA5 - Atorvastatin , 19, 17,9 27 1,3 1,4 1,1 27 1,9 2, C1AA1 C1AA2 C1AA4 C1AA5 C1AA7 1,9 27 9,8 16,6 22,5 27,,, 27 Rok C1AA7 - Rosuvastatin Celkový počet pacientů léčených jakoukoliv antidiabetickou léčbou (28.8%) (18.%) (1.3%) (1.9%) 3 68 (9.8%) (.%) (1.%) (35.2%) (19.%) (1.4%) (2.%) (16.6%) 3 (.%) (1.%) (39.5%) (17.9%) (1.1%) (1.9%) (22.5%) 6 (.%) (1.%) Základ pro výpočet procent v jednotlivých letech je celkový počet pacientů, kteří jsou v daném roce léčeni jakoukoliv antidiabetickou léčbou (inzulín, PAD). 36 Zdroj: data VZP

37 Pacienti léčení antidiabetickou léčbou: Analýza léčiv ovlivňujících hladinu lipidů Statiny (C1AA) II % pacientů se zaznamenanou léčbou v daném roce ,9 31, ,3 2,9 4, 4,3 27 C1AA Statiny Ze skupiny C1 léčba pouze Statiny Statiny + alespoň jedna další skupina z C1 Celkový počet pacientů léčených jakoukoliv antidiabetickou léčbou (28.8%) (25.9%) 9 91 (2.9%) (1.%) (35.2%) (31.2%) (4.%) (1.%) (39.5%) (35.3%) (4.3%) (1.%) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Základ pro výpočet procent v jednotlivých letech je celkový počet pacientů, kteří jsou v daném roce léčeni jakoukoliv antidiabetickou léčbou (inzulín, PAD). 37 Zdroj: data VZP

38 Pacienti léčení antidiabetickou léčbou: Analýza léčiv ovlivňujících hladinu lipidů Fibráty (C1AB) I Tato analýza sumarizuje léčbu Fibráty bez ohledu na podání dalších léčiv ze skupiny C1. % pacientů se zaznamenanou léčbou v daném roce C1AB Fibráty C1AB - Fibráty C1AB2 - Bezafibrát C1AB5 - Fenofibrát 3 C1AB8 - Ciprofibrát 2 1,,, 27,2,2,1 27 C1AB C1AB2 C1AB5 C1AB8 9,1 9,8 9,6 27 1,7 1,1,8 27 Rok Celkový počet pacientů léčených jakoukoliv antidiabetickou léčbou (1.7%) 43 (.%) 634 (.2%) (9.1%) (1.7%) (1.%) (1.9%) 21 (.%) 678 (.2%) (9.8%) (1.1%) (1.%) (1.3%) (.%) 417 (.1%) (9.6%) (.8%) (1.%) Základ pro výpočet procent v jednotlivých letech je celkový počet pacientů, kteří jsou v daném roce léčeni jakoukoliv antidiabetickou léčbou (inzulín, PAD). 38 Zdroj: data VZP

39 Pacienti léčení antidiabetickou léčbou: Analýza léčiv ovlivňujících hladinu lipidů Fibráty (C1AB) II % pacientů se zaznamenanou léčbou v daném roce , 7,2 6,5 27 2,8 3,7 3,8 27 C1AB - Fibráty Ze skupiny C1 léčba pouze Fibráty Fibráty + alespoň jedna další skupina z C1 Celkový počet pacientů léčených jakoukoliv antidiabetickou léčbou (1.7%) (8.%) (2.8%) (1.%) (1.9%) (7.2%) (3.7%) (1.%) (1.3%) (6.5%) (3.8%) (1.%) 1% 8% 6% 4% 2% % Základ pro výpočet procent v jednotlivých letech je celkový počet pacientů, kteří jsou v daném roce léčeni jakoukoliv antidiabetickou léčbou (inzulín, PAD). 39 Zdroj: data VZP

40 Pacienti léčení pouze inzulínem: Analýza léčiv ovlivňujících hladinu lipidů (C1) % pacientů se zaznamenanou léčbou v daném roce ,2 37,5 29,2 27 7,1 7,1 6,6 27,,, 27,3,5,7 27,,,2 27 Rok C1AA Statiny C1AB - Fibráty C1AC1 - Cholestyramin C1AX9 - Ezetimib C1BA2 - Simvastatin a ezetimib Celkový počet pacientů léčených pouze inzulínem (29.2%) 4 16 (7.1%) 14 (.%) (34.2%) (7.1%) 23 (.%) (37.5%) (6.6%) 2 (.%) (.3%) (.5%) (.7%) (.%) (1.%) (.%) (1.%) 99 (.2%) (1.%) C1AA C1AB C1AC1 C1AX9 C1BA2 Základ pro výpočet procent v jednotlivých letech je celkový počet pacientů, kteří jsou v daném roce léčeni pouze inzulínem. 4 Zdroj: data VZP

41 Závěr V/I V rozmezí let 27 se v populaci pacientů s diabetem, kteří jsou léčeni jakoukoliv antidiabetickou léčbou a jsou současně registrováni u VZP Zvyšuje relativní počet léčených hypolipidemiky Zvyšuje relativní počet léčených kombinovanou léčbou hypolipidemiky Zvyšuje relativní počet léčených atorvastatinem Snižuje relativní počet léčených pouze fibráty 41

42 Závěr V/II Počet pacientů léčených antihypertenzivy, hypolipidemiky a antiagregancii je relativně dosti vysoký V průběhu času se počty léčených přibližují kvalifikovanému odhadu odvozenému od doporučených postupů pro léčbu diabetu (ČDS) 42

43 Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období 22- VI. Vyšetření glykovaného hemoglobinu v letech 22-43

44 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu v datech VZP dle odbornosti žadatele za období 22- N = vyšetření v letech 22-,1% 16,% N % Diabetologie ,3% Interní ambulance ,6% Oftalmologie 1 465,1% 25,6% 58,3% Jiné ,% Celkem % Zdroj: data VZP 44

45 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu v datech VZP za období 22- N = vyšetření v letech 22-6 Počet vyšetření Rok Počet vyšetření Celkem Rok Zdroj: data VZP 45

46 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u všech pacientů s diabetes mellitus v datech VZP za období 22- Podíl vyšetřených pacientů Procento pacientů ů se záznamem o vyšetření 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 43,6% 44,5% 39,7% 36,3% 32,5% Rok Počet pacientů se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných pacientů (32,5%) (36,3%) (39,7%) (43,6%) (44,5%) Celkem (5,7%) Rok Zdroj: data VZP 46

47 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u všech pacientů s diabetes mellitus v datech VZP za období 22- Počet vyšetření na pacienta Průměrný počet vyšetření na pacienta 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,,74,82,83,66, Rok Průměrný počet vyšetření na pacienta Celkový počet zaznamenaných pacientů 22, , , , , Celkem 2, Rok Zdroj: data VZP 47

48 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u pacientů s DM léčených inzulínem v datech VZP v období 22- Podíl vyšetřených pacientů Procento pacientů ů se záznamem o vyšetření 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 7,8% 7,8% 67,6% 64,6% 6,1% Rok Počet pacientů se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných pacientů (6,1%) (64,6%) (67,6%) (7,8%) (7,8%) Celkem (78,7%) Rok Zdroj: data VZP 48

49 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u pacientů s DM léčených inzulínem v datech VZP v období 22- Počet vyšetření na pacienta Průměrný počet vyšetření na pacienta 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1,69 1,6 1,66 1,49 1, Rok Průměrný počet vyšetření na pacienta Celkový počet zaznamenaných pacientů 22 1, , , , , Celkem 5, Rok Zdroj: data VZP 49

50 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u pacientů s DM léčených perorálními antidiabetiky v datech VZP v období 22- Podíl vyšetřených pacientů Procento pacientů ů se záznamem o vyšetření 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 52,9% 52,9% 49,3% 46,1% 41,9% Rok Počet pacientů se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných pacientů (41,9%) (46,1%) (49,3%) (52,9%) (52,9%) Celkem (62,5%) Rok Zdroj: data VZP 5

51 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u pacientů s DM léčených perorálními antidiabetiky v datech VZP v období 22- Počet vyšetření na pacienta Průměrný počet vyšetření na pacienta 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,,9,97,96,82, Rok Průměrný počet vyšetření na pacienta Celkový počet zaznamenaných pacientů 22, , , , , Celkem 2, Rok Zdroj: data VZP 51

52 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u pacientů s DM léčených dietou v datech VZP v období 22- Podíl vyšetřených pacientů Procento pacientů ů se záznamem o vyšetření 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 25,4% 25,8% 22,6% 2,1% 17,7% Rok Počet pacientů se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných pacientů (17,7%) (2,1%) (22,6%) (25,4%) (25,8%) Celkem (31,%) Rok Zdroj: data VZP 52

53 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u pacientů s DM léčených dietou v datech VZP v období 22- Počet vyšetření na pacienta Průměrný počet vyšetření na pacienta 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,,25,28,32,36, Rok Průměrný počet vyšetření na pacienta Celkový počet zaznamenaných pacientů 22, , , , , Celkem, Rok Zdroj: data VZP 53

54 Vyšetření glykovaného hemoglobinu dle hlavního kraje léčby pacienta - všichni diabetici dle dat VZP za období 22- Podíl vyšetřených pacientů (%) Počet vyšetření na pacienta (včetně nevyšetřených pacientů) 6 % 55, 55,9 % 5, 54,9 % < 5, % 4, 3, 3,99 2, 2,99 < 2, % Plzeňský Hl.m. Praha Ústecký Moravskoslezský Liberecký Jihomoravský Středočeský Karlovarský Královéhradecký Jihočeský Pardubický Zlínský Olomoucký Vysočina 63,8 62,1 58,3 57,2 55,9 55,7 54,9 53,6 52,9 51,5 5,4 49,8 49, 45,8 Plzeňský 4,29 Hl.m. Praha Ústecký Liberecký Jihomoravský Moravskoslezský Středočeský Královéhradecký Pardubický Karlovarský Olomoucký Jihočeský Zlínský Vysočina 3,69 3,46 3,17 3,2 2,83 2,55 2,37 2,1 2,8 2,5 1,75 1,67 1,42 54 Zdroj: data VZP

55 Podíl pacientů se záznamem o vyšetření glykovaného hemoglobinu dle hlavního kraje léčby pacienta - pacienti léčení inzulínem, data VZP za období 22-1% Podíl vyšetřených pacientů 5% % Kraj Počet pacientů se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných pacientů 79,4 76,2 77,5 82,7 79,7 78,2 84,1 79,4 78,4 74,7 83,4 73,5 76,3 77,8 1. Hl.m. Praha (79,4%) Středočeský (76,2%) Jihočeský (77,5%) Plzeňský (82,7%) Karlovarský (79,7%) Ústecký (78,2%) Liberecký 6 6 (84,1%) Královéhradecký (79,4%) Pardubický (78,4%) Vysočina (74,7%) Jihomoravský (83,4%) Olomoucký (73,5%) Zlínský (76,3%) Moravskoslezský (77,8%) 16 41, Neznámo (,%) Celkem (78.7%) Zdroj: data VZP 55

56 HbA 1c podle terapie pro celý soubor (medián) 7 6,5 6,61 6,39 HbA 1c (%) 6 5,5 5 5,3 5,74 5,63 MET mono SU mono INSULIN MET/SU TZD Dieta 4,5 4,43 4 Zdroj: Projekt Valetudo 56

57 Závěr Počet vyšetření glykovaného hemoglobinu se zvyšuje Kvantita je však stále nedostatečná ve vztahu k doporučeným postupům Prevalence a incidence vyšetření se liší geograficky Je prostor pro zintenzivnění terapie 57

58 Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období 22- VII. Komplikace diabetu 58

59 Zdroj: ÚZIS 59

60 Zdroj: ÚZIS 6

61 Zdroj: ÚZIS 61

62 n = 395 DM 2. typu (prům. doba trvání diabetu 9 let) Data z projektu VALETUDO 28 62

63 Charakteristika souboru n 395 Celý soubor Hmotnost (kg) 89,85 ± 18,28 BMI (kg/m 2 ) 31.2 ± 5,6 FG (mmol/l) 8,3 ± 2,7 PPG (mmol/l) 1,1 ± 3,3 HbA 1c (%) 5,8 ±2, TG (mmol/l) 2,2 ± 1,8 TC (mmol/l) 5,1 ± 1,1 LDL C (mmol/l) 3, ±1, HDL C (mmol/l) 1,23 ±,39 Zdroj: Projekt Valetudo 63

64 Mikrovaskulární komplikace Prevalence 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% nepřítomna přítomna 3% 2% 1% % 27,4 13,5 Retinopatie Neuropatie Diabetická noha 3,4 Zdroj: Projekt Valetudo 64

65 Mikrovaskulární komplikace - nefropatie Prevalence 1% 9% 8% 7% 51,4 6% 5% 4% 3% nevyšetřeno nepřítomna přítomna 2% 1% % 12,58 1,9 7,2 MA Proteinurie Ren. insuff. Zdroj: Projekt Valetudo 65

66 % Makrovaskulární komplikace Prevalence podle pohlaví p=,1 ICHS ICHDK CMP p=,1 Zdroj: Projekt Valetudo TC LDL-C HDL-C TG p=,2 Muži Ženy 66

67 % Makrovaskulární komplikace Prevalence podle pohlaví p=,1 15 NS 1 NS p=,1 TKs TKd p=,2 Muži Ženy 5 ICHS ICHDK CMP Zdroj: Projekt Valetudo 67

68 % Makrovaskulární komplikace Prevalence podle pohlaví p=,1 p=,1 p=,2 p=,1 Muži Ženy ICHS ICHDK CMP Nikotinismus Zdroj: Projekt Valetudo 68

69 % Mikrovaskulární komplikace Prevalence podle pohlaví NS NS Neuropatie Retinopatie Diabetická noha Zdroj: Projekt Valetudo NS glykémie NS HbA1c p=,1 Muži Ženy 69

70 Porovnání výsledků projekt Valetudo n = 395 DM 2. typu (prům. doba trvání diabetu 9 let) a Epidemiologická studie ČDS (prof. Škrha) n = 326 DM 2. typu (prům. doba trvání diabetu 9 let) Zdroj: Projekt Valetudo a Epidemiologická studie ČDS (EPID) 7

71 Diabetická neuropatie periferní (%) ,4 33,2 Epid Valetudo 1 5 Zdroj: Projekt Valetudo a Epidemiologická studie ČDS (EPID) 71

72 Diabetická retinopatie (%) ÚZIS 17 Epid 8 Valetudo 13, Zdroj: Projekt Valetudo a Epidemiologická studie ČDS (EPID) a ÚZIS 72

73 Diabetická noha (ÚZIS 5,5%) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 3,4 3 Epid Valetudo 1,5 Zdroj: Projekt Valetudo a Epidemiologická studie ČDS (EPID) 73

74 Renální nedostatečnost (vs ÚZIS;%) ,2 ÚZIS Valetudo 2 1 3,37 Zdroj: Projekt Valetudo a ÚZIS 74

75 ICHS (%) Epid 2 41 Valetudo ,3 5 Zdroj: Projekt Valetudo a Epidemiologická studie ČDS (EPID) 75

76 CMP (%) ,4 Epid Valetudo 4 2 6,1 Zdroj: Projekt Valetudo a Epidemiologická studie ČDS (EPID) 76

77 ICH DK (%) ,7 Epid Valetudo ,2 2 Zdroj: Projekt Valetudo a Epidemiologická studie ČDS (EPID) 77

78 Holduje nikotinismu (%) Epid Valetudo ,2 Zdroj: Projekt Valetudo a Epidemiologická studie ČDS (EPID) 78

79 Závěr Prevalence komplikací DM je stále vysoká V rozmezí posledních let došlo k poklesu prevalence makrovaskulárních komplikací, což jistě souvisí se zlepšením terapie, ale také s poklesem počtu pacientů kouřících Při interpretaci rozdílů v prevalenci komplikací ve srovnání s ÚZIS je třeba zohlednit různou charakteristiku souborů 79

80 Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období 22- VIII. Mortalita 8

81 Pacienti s diagnózou diabetes mellitus v datech VZP zemřelí v roce N = pacientů Diagnóza Pohlaví,1% 1,4% 2,9% 4,4% 42,9% 55% 45% Muži Ženy 39,9% Věk úmrtí,7% 7,7% Celkem v období 22- N % E ,9% E ,7% E12-E14 227,7% E1, E ,9% E11, E ,4% E1, E ,1% E1, E11, E ,9% neuvedeno ,4% Celkem % E1 - diabetes mellitus závislý na insulinu E11 - diabetes mellitus nezávislý na insulinu E12 - diabetes mellitus spojený s podvýživou E13 - jiný určený diabetes mellitus E14 - neurčený diabetes mellitus Zdroj: data VZP 3 % Průměr Medián Muži 72,6 74, Ženy 78,5 8, Celkem 75,9 78,

82 Pacienti s diagnózou diabetes mellitus v datech VZP zemřelí v roce N = pacientů 3 % 25 2 Věková struktura zemřelých Muži Ženy Věk úmrtí Průměr Medián Muži 72,6 let 74, let Ženy 78,5 let 8, let Celkem 75,9 let 78, let 15 Pohlaví 1 45% Věk Zdroj: data VZP 55% Muži Ženy 82

83 Pacienti s diagnózou diabetes mellitus v datech VZP zemřelí v roce N = pacientů 3 % 25 2 Věková struktura zemřelých s diabetem Muži Ženy Věk úmrtí diabetiků Průměr Medián Muži 72,6 let 74, let Ženy 78,5 let 8, let Celkem 75,9 let 78, let 15 1 Střední doba dožití v české populaci v roce dle ČSÚ Věk Muži Ženy Průměr 73,5 let 79,7 let 83 Zdroj: data VZP, Český statistický úřad

84 Analýza dat VZP o mortalitě pacientů s diabetem v České republice Data za rok Analýza dat pacientů se zaznamenanou antidiabetickou terapií v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli 84

85 Pacienti se zaznamenanou antidiabetickou terapií v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli věková struktura zemřelých V roce má zaznamenánu antidiabetickou terapii pacientů. Z toho pacientů v roce zemřelo (3,9%). 3 % Muži Ženy Věk Zdroj: data VZP Věk Muži Ženy Počet % Počet % (roky) zemřelých zemřelých zemřelých zemřelých -4,%,% 5-9,%,% 1-14,%,% 15-19,%,% 2-24,% 1,% ,1% 1,% ,1% 1,% ,2% 3,% ,4% 8,1% ,3% 3,4% ,6% 77 1,1% ,6% 181 2,7% ,% 34 5,% ,3% 528 7,8% ,7% ,2% ,9% ,3% ,% ,9% ,8% ,2% Celke m ,% ,% 85

86 Pacienti se zaznamenanou antidiabetickou terapií v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli absolutní počty ve věkových kategoriích V roce má zaznamenánu antidiabetickou terapii pacientů. Z toho pacientů v roce zemřelo (3,9%) Muži Ženy Počet zemřelých diabetiků Věk Zdroj: data VZP 86

87 Pacienti se zaznamenanou antidiabetickou terapií v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli podíl zemřelých ve věkových kategoriích V roce má zaznamenánu antidiabetickou terapii pacientů. Z toho pacientů v roce zemřelo (3,9%). Podíl zemřelých diabetiků 25% 2% 15% 1% 5% % Muži Ženy Věk Zdroj: data VZP Muži Ženy Věk (roky) % zemřelých ze % zemřelých ze všech pacientů všech pacientek v dané kategorii v dané kategorii -4,%,% 5-9,%,% 1-14,%,% 15-19,%,% 2-24,%,2% 25-29,7%,1% 3-34,3%,1% 35-39,6%,2% 4-44,6%,4% ,1%,7% ,5%,9% ,8% 1,% ,6% 1,5% ,4% 2,2% ,1% 3,3% ,6% 5,5% ,9% 8,8% ,1% 16,2% Všechny věkové kategorie 3,9% 4,% 87

88 Pacienti se zaznamenanou antidiabetickou terapií v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli srovnání mortality dle věku s populačními daty u mužů Podíl zemřelých 25% 2% 15% 1% Diabetici muži Populace ČR - muži Věk (roky) Diabetici - muži % zemřelých ze všech pacientů v dané kategorii Populace ČR - muži % zemřelých ze všech mužů v dané kategorii -4,%,1% 5-9,%,% 1-14,%,% 15-19,%,1% 2-24,%,1% 25-29,7%,1% 3-34,3%,1% 35-39,6%,1% 4-44,6%,2% ,1%,5% 5% % Věk Zdroj: data VZP, data ČSÚ ,5%,8% ,8% 1,2% ,6% 1,9% ,4% 2,7% ,1% 4,3% ,6% 6,7% ,9% 1,9% ,1% 19,3% 88

89 Pacienti se zaznamenanou antidiabetickou terapií v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli srovnání mortality dle věku s populačními daty u mužů Věk (roky) Počet pacientů se záznamem Diabetici dle dat VZP - muži Počet zemřelých pacientů Podíl zemřelých pacientů Počet mužů Populace ČR - muži Počet zemřelých mužů Podíl zemřelých mužů -4 6,% ,1% ,% ,% ,% ,% ,% ,1% ,% ,1% ,7% ,1% ,3% ,1% ,6% ,1% ,6% ,2% ,1% ,5% ,5% ,8% ,8% ,2% ,6% ,9% ,4% ,7% ,1% ,3% ,6% ,7% ,9% ,9% ,1% ,3% Zdroj: data VZP, data ČSÚ 89

90 Pacienti se zaznamenanou antidiabetickou terapií v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli srovnání mortality dle věku s populačními daty u žen Podíl zemřelých 25% 2% 15% 1% Diabetici ženy Populace ČR - ženy Věk (roky) Diabetici - ženy % zemřelých ze všech pacientek v dané kategorii Populace ČR - ženy % zemřelých ze všech žen v dané kategorii -4,%,1% 5-9,%,% 1-14,%,% 15-19,%,% 2-24,2%,% 25-29,1%,% 3-34,1%,% 35-39,2%,1% 4-44,4%,1% 45-49,7%,2% 5% % Věk Zdroj: data VZP, data ČSÚ 5-54,9%,3% ,%,5% ,5%,8% ,2% 1,3% ,3% 2,3% ,5% 4,3% ,8% 8,% ,2% 16,7% 9

91 Pacienti se zaznamenanou antidiabetickou terapií v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli srovnání mortality dle věku s populačními daty u žen Věk (roky) Počet pacientek se záznamem Diabetici dle dat VZP - ženy Počet zemřelých pacientek Podíl zemřelých pacientek Počet žen Populace ČR - ženy Počet zemřelých žen Podíl zemřelých žen -4 47,% ,1% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,2% ,% ,1% ,% ,1% ,% ,2% ,1% ,4% ,1% ,7% ,2% ,9% ,3% ,% ,5% ,5% ,8% ,2% ,3% ,3% ,3% ,5% ,3% ,8% ,% ,2% ,7% Zdroj: data VZP, data ČSÚ 91

92 Analýza dat VZP o mortalitě pacientů s diabetem v České republice Data za rok Analýza dat pacientů se zaznamenanou léčbou inzulínem v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli 92

93 Pacienti se zaznamenanou léčbou inzulínem v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli věková struktura zemřelých V roce má zaznamenánu terapii inzulínem pacientů. Z toho pacientů v roce zemřelo (5,4%). 3 % Muži Ženy Věk Zdroj: data VZP Věk Muži Ženy Počet % Počet % (roky) zemřelých zemřelých zemřelých zemřelých -4,%,% 5-9,%,% 1-14,%,% 15-19,%,% 2-24,% 1,% ,3% 1,% ,2% 1,% ,4% 2,1% ,6% 7,2% ,8% 2,7% ,3% 35 1,2% ,3% 17 3,7% ,% 191 6,7% ,5% 287 1,% ,6% 47 16,4% ,1% ,5% ,8% ,3% ,2% 37 12,9% Celke m ,% ,% 93

94 Pacienti se zaznamenanou léčbou inzulínem v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli absolutní počty ve věkových kategoriích V roce má zaznamenánu terapii inzulínem pacientů. Z toho pacientů v roce zemřelo (5,4%) Muži Ženy Počet zemřelých diabetiků Věk Zdroj: data VZP 94

95 Pacienti se zaznamenanou léčbou inzulínem v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli podíl zemřelých ve věkových kategoriích Podíl zemřelých diabetiků V roce má zaznamenánu terapii inzulínem pacientů. Z toho pacientů v roce zemřelo (5,4%). 25% 2% 15% 1% 5% % Muži Ženy Věk Zdroj: data VZP Muži Ženy Věk (roky) % zemřelých ze % zemřelých ze všech pacientů všech pacientek v dané kategorii v dané kategorii -4,%,% 5-9,%,% 1-14,%,% 15-19,%,% 2-24,%,2% 25-29,8%,1% 3-34,4%,1% 35-39,9%,3% 4-44,9%,8% ,9% 1,4% ,5% 1,3% ,4% 2,% ,6% 2,7% ,7% 3,8% ,1% 5,3% ,1% 8,1% ,9% 11,9% ,3% 18,6% Všechny věkové kategorie 5,5% 5,3% 95

96 Podíl zemřelých Pacienti se zaznamenanou léčbou inzulínem v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli srovnání mortality dle věku s populačními daty u mužů 25% 2% 15% 1% 5% % Diabetici muži Populace ČR - muži Věk Zdroj: data VZP, data ČSÚ Věk (roky) Diabetici - muži % zemřelých ze všech pacientů v dané kategorii Populace ČR - muži % zemřelých ze všech mužů v dané kategorii -4,%,1% 5-9,%,% 1-14,%,% 15-19,%,1% 2-24,%,1% 25-29,8%,1% 3-34,4%,1% 35-39,9%,1% 4-44,9%,2% ,9%,5% ,5%,8% ,4% 1,2% ,6% 1,9% ,7% 2,7% ,1% 4,3% ,1% 6,7% ,9% 1,9% ,3% 19,3% 96

97 Pacienti se zaznamenanou léčbou inzulínem v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli srovnání mortality dle věku s populačními daty u mužů Věk (roky) Počet pacientů se záznamem Diabetici dle dat VZP - muži Počet zemřelých pacientů Podíl zemřelých pacientů Počet mužů Populace ČR - muži Počet zemřelých mužů Podíl zemřelých mužů -4 6,% ,1% ,% ,% ,% ,% ,% ,1% ,% ,1% ,8% ,1% ,4% ,1% ,9% ,1% ,9% ,2% ,9% ,5% ,5% ,8% ,4% ,2% ,6% ,9% ,7% ,7% ,1% ,3% ,1% ,7% ,9% ,9% ,3% ,3% Zdroj: data VZP, data ČSÚ 97

98 Podíl zemřelých Pacienti se zaznamenanou léčbou inzulínem v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli srovnání mortality dle věku s populačními daty u žen 25% 2% 15% 1% 5% % Diabetici ženy Populace ČR - ženy Věk Zdroj: data VZP, data ČSÚ Věk (roky) Diabetici - ženy % zemřelých ze všech pacientek v dané kategorii Populace ČR - ženy % zemřelých ze všech žen v dané kategorii -4,%,1% 5-9,%,% 1-14,%,% 15-19,%,% 2-24,2%,% 25-29,1%,% 3-34,1%,% 35-39,3%,1% 4-44,8%,1% ,4%,2% ,3%,3% ,%,5% ,7%,8% ,8% 1,3% ,3% 2,3% ,1% 4,3% ,9% 8,% ,6% 16,7% 98

99 Pacienti se zaznamenanou léčbou inzulínem v datech VZP v roce, kteří v roce zemřeli srovnání mortality dle věku s populačními daty u žen Věk (roky) Počet pacientek se záznamem Diabetici dle dat VZP - ženy Počet zemřelých pacientek Podíl zemřelých pacientek Počet žen Populace ČR - ženy Počet zemřelých žen Podíl zemřelých žen -4 47,% ,1% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,2% ,% ,1% ,% ,1% ,% ,3% ,1% ,8% ,1% ,4% ,2% ,3% ,3% ,% ,5% ,7% ,8% ,8% ,3% ,3% ,3% ,1% ,3% ,9% ,% ,6% ,7% Zdroj: data VZP, data ČSÚ 99

100 Roční mortalita (%) Zdroj: ÚZIS 1

101 Mortalita ze všech příčin (ČR) 3,8 3,6 Roční výskyt (%) 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2, Zdroj: ÚZIS 11

102 Mortalita ze všech příčin 2. Roční výskyt (%) UKPDS ADVANCE ACCORD NEJM 28 12

103 Počty pacientů zemřelých na diabetes mellitus v české populaci dle dat ČSÚ Počet zemřelých na diagnózu Zdroj: Databáze zemřelých, Český statistický úřad Příčina úmrtí: E1 - diabetes mellitus závislý na insulinu E11 - diabetes mellitus nezávislý na insulinu E12 - diabetes mellitus spojený s podvýživou E13 - jiný určený diabetes mellitus E14 - neurčený diabetes mellitus 13

104 Závěr Mortalita pacientů s DM v ČR klesá Příčinou smrti většiny pacientů jsou vaskulární komplikace Porovnáním s mortalitou v klinických observačních studiích lze uzavřít, že stávající výsledky terapie jsou v ČR velmi dobré Je však stále prostor k dalšímu snížení mortality pacientů s DM 14

105 Literatura Data VZP: Ve spolupráci s Diabetickou asociací České republiky (DAČR) zpracoval a vytvořil analýzu Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, publikována v Medical Tribune, Kongresu Luhačovice 28, 29, sborníku Diabetologie 21, časopise Postgraduální medicína Data z projektu Valetudo publikována na kongresu Luhačovice 21, dále v Medical Tribune, Kasuistiky v diabetologii Data z Epidemiologické studie publikována v článku prof. Škrhy v časopise DMEV Data z ÚZIS publikována v ročenkách diabetologie, Doporučené postupy ČDS viz - standardy 15

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Národní diabetologický program 2012-2022

Národní diabetologický program 2012-2022 Národní diabetologický program -2022 Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA prezident Diabetické asociace ČR z.s. Vytvoření racionálního systému pro zisk informací o parametrech systému péče o pacienty s

Více

NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012)

NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012) NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012) Obsah Základní téze.. 1 Příloha č. 1: Epidemiologie diabetes mellitus a jeho pozdních komplikací 8 Příloha č. 2: Rezervy v péči o nemocné s diabetem

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Vyhodnocení studie SPACE

Vyhodnocení studie SPACE Kotlářská 267/2 602 00 Brno Česká republika www.biostatistika.cz Vyhodnocení studie SPACE Tato zpráva sumarizuje data shromážděná v rámci studie SPACE. Data byla poskytnuta Diabetickou asociací ČR. Autorský

Více

NDP Příloha 2. REZERVY V PÉČI O NEMOCNÉ S DIABETEM V ČR

NDP Příloha 2. REZERVY V PÉČI O NEMOCNÉ S DIABETEM V ČR NDP 2012-2022 Příloha 2. REZERVY V PÉČI O NEMOCNÉ S DIABETEM V ČR Mortalitní data a data o způsobu léčby diabetu a jeho komorbidit (včetně hypertenze, dyslipidémie a obezity), využívání doporučených vyšetření

Více

Současný stav hypolipidemické léčby v ČR

Současný stav hypolipidemické léčby v ČR Současný stav hypolipidemické léčby v ČR Hana Rosolová Centrum preventivní kardiologie 2. Interní klinika FN v Plzni Univerzita Karlova Praha Lékařská fakulta Plzeň ČKD 2015 Kdy léčíme dyslipidémie farmakologicky?

Více

DIABETOLOGIE Z POHLEDU PLÁTCE

DIABETOLOGIE Z POHLEDU PLÁTCE DIABETOLOGIE Z POHLEDU PLÁTCE MUDr. JUDr. PETR HONĚK VZP ČR KVĚTEN 2014 SOUHRN NÁKLADŮ NA DIABETOLOGII Epidemiologie v ČR cca 841 tisíc diabetiků cca 772,5 tisíc diabetici 2. typu - 92 % cca 56 tisíc diabetici

Více

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6.

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. 10. Seznam příloh 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. Dotazník Příloha č. 1 Seznam zkratek: BMI Body mass index CNS Centrální nervový

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Protokol Clinical research monitor: Martina Šístková, Dis., +420 733 527 899 moetdm2@qsol.cz www.qsol.cz

Protokol Clinical research monitor: Martina Šístková, Dis., +420 733 527 899 moetdm2@qsol.cz www.qsol.cz Protokol V případě dotazů kontaktujte: Clinical research monitor: Martina Šístková, Dis., +420 733 527 899 moetdm2@qsol.cz quatro solutions a.s. Rákosová 497 252 42 Vestec u Prahy www.qsol.cz VSTUPNÍ a

Více

Možnosti časné diagnostiky diabetu a diabetické retinopatie. Milan Kvapil

Možnosti časné diagnostiky diabetu a diabetické retinopatie. Milan Kvapil Možnosti časné diagnostiky diabetu a diabetické retinopatie Milan Kvapil Výskyt onemocnění diabetem mellitus Q3) Trpíte diabetem neboli cukrovkou? Q4) Trpí někdo z Vašich blízkých pokrevních příbuzných,

Více

hemoglobinu v letech

hemoglobinu v letech Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období 2002-2006 IV. Vyšetření glykovaného hemoglobinu v letech 2002-2006 Ve spolupráci s Diabetickou asociací České republiky (DAČR) vytvořil

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

Monitoring Efektivní Terapie ICHDK

Monitoring Efektivní Terapie ICHDK Monitoring Efektivní Terapie ICHDK MOET ICHDK Vývoj hodnot lipidů (N=3596) Celkový cholesterol LDL TG 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6,2 5,5 3,7 3,1 2,3 1.návštěva Návštěva po 3 5,1 5,1 4,9 2,9 2,8 2,7

Více

Vyhodnocení dat studie HOSPITAL

Vyhodnocení dat studie HOSPITAL Vyhodnocení dat studie HOSPITAL Tato zpráva sumarizuje data shromážděná v rámci studie HOSPITAL. Data byla poskytnuta Diabetickou asociací ČR. Autorský kolektiv Management projektu: Mgr. Marika Chrápavá,

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

DIABETOLOGIE Z POHLEDU PLÁTCE

DIABETOLOGIE Z POHLEDU PLÁTCE DIABETOLOGIE Z POHLEDU PLÁTCE PŘEPOČTENÝ POČET LÉKAŘSKÝCH MÍST V LETECH 2009 2014 V AMB. DIABETOLOGICKÉ PÉČI KRAJE ČR * Data za 1. pololetí 2014 2 PŘEPOČTENÝ POČET LÉKAŘSKÝCH MÍST V LETECH 2009 2014 V

Více

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu.

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem

Více

Diabetes mellitus v ordinaci praktického lékaře

Diabetes mellitus v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen praktický lékař, Benátky nad Jizerou; člen výboru SVL ČLS JEP, odborný garant pro diabetologii Diabetes mellitus v ordinaci praktického lékaře Diabetes mellitus (DM) je v posledních letech

Více

MUDr. Otto Herber SVL ČLS JEP

MUDr. Otto Herber SVL ČLS JEP 48. odborná konferencia SSVPL- PREVENCIA v ambulanci PL. Bojnice 27.- 28.10. 2006 MUDr. Otto Herber praktický lékař SVL ČLS JEP Dispenzarizace v ČR Z více než 8 milionů pacientů registrovaných u PL je

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Self-monitorning glykémie: Jak můžeme být úspěšní? Jan Šoupal 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Hodnocení kompenzace diabetu

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 Aktuality v diabetologii Poděbrady 205 kongresové noviny Kongres ambulantní diabetologie / 5. 7.. 205, Lázeňská kolonáda v Poděbradech pátek 6.. 205 www.kongresad.cz Známý paradox Achilla, který nikdy

Více

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu?

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Milan Kvapil FN v Motole a UK 2. LF Osnova Úvod Diabetes mellitus Hypoglykémie- klinický význam Vliv terapie diabetu na Souvislosti chronických komplikací DM Cílová

Více

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Léčba arteriální hypertenze Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Prevalence, znalost o hypertenzi, léčba a uspokojivá kontrola hypertenze Česká republika 2006-2009

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ Gaťková A.,Kalita Z. X.Cerebrovaskulární seminář 23.9.2011 Kunětická Hora LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ IKTŮ V PREVENCI RECIDIVY, SOUČASNÉ NÁZORY. RIZIKO RECIDIVY ISCHEMICKÝCH IKTŮ 5-15% pacientů s iktem má

Více

Stejně jako antibiotika

Stejně jako antibiotika Stejně jako antibiotika Účinek statinů LDL partikule LDL receptory Statiny syntéza jaterní cholesterol biliární cholesterol cholesterol z potravy Klíčové statinové studie a spektrum rizika Zvýšení absolutního

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA

DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA 1. DEFINICE Edukaci diabetika (popřípadě jeho rodinných příslušníků) definujeme jako výchovu k samostatnému zvládání diabetu a k lepší spolupráci se zdravotníky. Je nezbytnou

Více

Seznam autorů a spoluautorů

Seznam autorů a spoluautorů Seznam autorů a spoluautorů doc. MUDr. Jiři Ceral, Ph.D. I. interní kardioangiologická klinika FN a LF v Hradci Králové prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy

Více

Sekundární prevence ICHS - EURASPIRE IV

Sekundární prevence ICHS - EURASPIRE IV Sekundární prevence ICHS - EURASPIRE IV J. Bruthans1,2, O. Mayer Jr.2, M. Galovcová3, J. Seidlerová2, J. Filipovský2, R. Cífková1 1. Centrum kardiovaskulární prevence 1.LF UK a Thomayerovy nemocnice Praha

Více

DIABETOLOGIE V ROCE 2012 Z POHLEDU PLÁTCE

DIABETOLOGIE V ROCE 2012 Z POHLEDU PLÁTCE DIABETOLOGIE V ROCE 2012 Z POHLEDU PLÁTCE PŘEPOČTENÝ POČET LÉKAŘSKÝCH MÍST V LETECH 2009 2011 V AMB. DIABETOLOGICKÉ PÉČI 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2 PŘEPOČTENÝ POČET LÉKAŘSKÝCH MÍST NA 100

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PÉČE O DIABETES MELLITUS V TĚHOTENSTVÍ 2014

DOPORUČENÝ POSTUP PÉČE O DIABETES MELLITUS V TĚHOTENSTVÍ 2014 DOPORUČENÝ POSTUP PÉČE O DIABETES MELLITUS V TĚHOTENSTVÍ 2014 DOPORUČENÍ ČESKÉ DIABETOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP DATUM REVIZE 18. 2. 2014 RECOMMENDATION FOR THE DIABETES CARE IN PREGNANCY 2014 diabetologie

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Statistická predikce prevalence DM v ČR do roku 2030

Statistická predikce prevalence DM v ČR do roku 2030 Statistická predikce prevalence DM v ČR do roku 2030 Zdroj dat: NRHZS 2015 2017, pacienti s DM; Český statistický úřad - Projekce obyvatelstva ČR Metodika: Poissonův zobecněný lineární model, predikční

Více

Subjek'vní hodnocení compliance, vnímání osobnostního profilu pacientů s diabetem a porovnání s objek'vním hodnocením zdravotníka

Subjek'vní hodnocení compliance, vnímání osobnostního profilu pacientů s diabetem a porovnání s objek'vním hodnocením zdravotníka Subjek'vní hodnocení compliance, vnímání osobnostního profilu pacientů s diabetem a porovnání s objek'vním hodnocením zdravotníka Data poskytnuta Diabe/ckou asociací ČR Pavlík T. 1, Kovalčíková P. 1, Perglová

Více

Projekt SPACE (Stav Pacientů Akceptovaných diabetologem Cestou Exportu)

Projekt SPACE (Stav Pacientů Akceptovaných diabetologem Cestou Exportu) Kvapil M. Projekt SPACE (Stav Pacientů Akceptovaných diabetologem Cestou Exportu) 23 Projekt SPACE (Stav Pacientů Akceptovaných diabetologem Cestou Exportu) Milan Kvapil Interní klinika 2. LF UK a FN v

Více

DIABETOLOGIČTÍ PACIENTI V REGIONECH ČESKA

DIABETOLOGIČTÍ PACIENTI V REGIONECH ČESKA DIABETOLOGIČTÍ PACIENTI V REGIONECH ČESKA Luděk Šídlo Boris Burcin 49. konference České demografické společnosti Demografie město venkov 23. května 2019, Lednice Příspěvek zpracován v rámci projektu TAČR

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy.

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy. sp.zn. sukls93386/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUPRELIP 200 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fenofibratum 200 mg v l tvrdé tobolce. Pomocná látka se známým

Více

Diabetes, dyslipidemie a onemocnìní ledvin

Diabetes, dyslipidemie a onemocnìní ledvin Diabetes a urogenitální systém, Hradec Králové, 1. 2. června 27 Diabetes, dyslipidemie a onemocnìní ledvin R. Češka 1, V. Tesař 2 1 III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, přednosta prof.

Více

Kvalita léčby diabetu 2. typu v ČR

Kvalita léčby diabetu 2. typu v ČR Kvalita léčby diabetu 2. typu v ČR únor 2010 verze 1.1. Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) /Tomáš Doležal/ Diabetická asociace ČR /Milan Kvapil/ 1 Obsah CÍLE PROJEKTU... 3

Více

Diabetická dieta dříve a nyní. Výuka na VŠCHT, říjen 2007

Diabetická dieta dříve a nyní. Výuka na VŠCHT, říjen 2007 Diabetická dieta dříve a nyní Výuka na VŠCHT, říjen 2007 Omezit sacharidy Diabetická dieta dříve základní principy Celkově (celkové sacharidy jako hlavní ukazatel) Omezení volných cukrů Jako důležitý zdroj

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Léčba. Kompenzace. Je nutno zdůraznit, že jednotlivá kritéria kompenzace mají různý význam u 1. a 2. typu diabetu - viz glykémie, hmotnost.

Léčba. Kompenzace. Je nutno zdůraznit, že jednotlivá kritéria kompenzace mají různý význam u 1. a 2. typu diabetu - viz glykémie, hmotnost. Léčba Kompenzace Základním cílem léčby diabetu je dosažení normálních hodnot glykémie a vyrovnání všech dalších odchylek metabolizmu (diabetické dyslipidémie), normalizace krevního tlaku, dosažení normální

Více

Farmakoterapie vs. režimová opatření dieta a pohyb. Péče o nemocné s diabetem ve světě a u nás. Tomáš Pelcl 3. Interní klinika VFN

Farmakoterapie vs. režimová opatření dieta a pohyb. Péče o nemocné s diabetem ve světě a u nás. Tomáš Pelcl 3. Interní klinika VFN Farmakoterapie vs. režimová opatření dieta a pohyb Péče o nemocné s diabetem ve světě a u nás Tomáš Pelcl 3. Interní klinika VFN Farmakoterapie Tablety: Metformin Deriváty sulfonylurey Pioglitazon Inhibitory

Více

Spolupráce diabetologa s očním lékařem v léčbě pacientů s diabetickou retinopatií

Spolupráce diabetologa s očním lékařem v léčbě pacientů s diabetickou retinopatií Spolupráce diabetologa s očním lékařem v léčbě pacientů s diabetickou retinopatií Martin Haluzík III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Výskyt DM v ČR Podle epidemiologických údajů ÚZIS bylo v České

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 27.4.2004 Diabetologická péče v Moravskoslezském kraji v roce 2003 Informace o

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Chovancová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Chovancová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Jana Chovancová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Jana Chovancová Studijní obor: Všeobecná

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 4 24.05.2004 Podkladem pro zpracování dat v této informaci o činnosti oboru diabetologie

Více

Vladimír Moravec, M.D.

Vladimír Moravec, M.D. Vladimír Moravec, M.D. HYPOLIPIDEMIKA cca 1,4 MILIARDY Kč / rok 1964 Bloch a Lynen Nobelovu cena za medicínu za práci na poznání metabolismu cholesterolu a mastných kyselin (MK). 1985 Brown a Goldstein

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

Péče o diabetika v primární péči. MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP

Péče o diabetika v primární péči. MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP Péče o diabetika v primární péči MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP Péče o diabetika v primární péči V celé Evropě kromě ČR a SR pečují standardně

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

METABOLICKÝ SYNDROM DIAGNOSTIKA A LÉČBA

METABOLICKÝ SYNDROM DIAGNOSTIKA A LÉČBA METABOLICKÝ SYNDROM DIAGNOSTIKA A LÉČBA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Igor Karen Miroslav Souček Spoluautoři: Vladimír Bláha Terezie Pelikánová Hana

Více

Světová epidemie diabetes mellitus

Světová epidemie diabetes mellitus 1 Světová epidemie diabetes mellitus Prevalence diabetu podle věkových skupin 200 2010 2030 175 150 188 Miliony 125 100 75 132 50 25 0 20 39 40 59 60 79 Věkové skupiny (roky) Reference: The International

Více

Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Horák, Budina, Havlová, Milata Omluveni: Svačina, Karen, Bukovská, Borovka Administrativní pracovnice DAČR: Mašková

Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Horák, Budina, Havlová, Milata Omluveni: Svačina, Karen, Bukovská, Borovka Administrativní pracovnice DAČR: Mašková 7. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Luhačovice, Kulturní dům Elektra 13.4.2010 v 11.30 hod. a hotel Moskva, 6.6.2011 V 11.00 ve Zlíně - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha,

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2010

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 6. 2011 26 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2010 Activity of the branch of diabetology, care

Více

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová DIABETES MELLITUS dětská cukrovka Zuzana Hradilová Co je diabetes mellitus Porucha, při které stoupá glykémie. Glykémie - termín používaný pro vyjádření množství glukózy v krvi. Glukóza - je označována

Více

Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně?

Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně? Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně? Hana Kahleová, Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM, Praha Úvod experimentální modely PoziEvní účinky přechodného půstu (hladovění) na metabolismus glukózy

Více

V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů

V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů Obsah... 2 1. Význam výživy pro člověka... 4 1.1 Definice diabetu a jeho prevalence... 4 1.2 Typy

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Vyšetřování nemocných s bolestí na hrudi suspektní z chronické AP. Karel Mědílek

Vyšetřování nemocných s bolestí na hrudi suspektní z chronické AP. Karel Mědílek Vyšetřování nemocných s bolestí na hrudi suspektní z chronické AP Karel Mědílek ? paní M.R., 53 let úřednice, 78 kg, 168 cm, 20 let 10 cigaret/den, chol 6,1 mmol/l, LDL 2,6 mmol/l otec zemřel v 71 letech

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 23. 8. 2014 3 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Diabetes mellitus může být diagnostikován třemi různými způsoby:

Diabetes mellitus může být diagnostikován třemi různými způsoby: Diabetes mellitus 2. typu V současné době tvoří nemocní s diabetem v České republice cca 8 % populace, další část pacientů s diabetem zůstává stále ještě nediagnostikována (více než 2 % obyvatel). Výskyt

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

LÁZEŇSKÁ LÉČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU

LÁZEŇSKÁ LÉČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta fyzioterapie se zaměřením na balneoterapii DIPLOMOVÁ PRÁCE LÁZEŇSKÁ LÉČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU Vypracovala: Radka Urbanová Vedoucí práce: prim. MUDr.

Více

HOT-LINE. prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. Interní klinika FN Motol, Praha. Interní Med. 2008; 10 (12): %

HOT-LINE. prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. Interní klinika FN Motol, Praha. Interní Med. 2008; 10 (12): % STUDIE ADVANCE V KONTEXTU OSTATNÍCH MORBI-MORTALITNÍCH STUDIÍ U PACIENTŮ S DIABETEM 2. TYPU prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. Interní klinika FN Motol, Praha Interní Med. 2008; 10 (12): 583 587 Úvod Diabetes

Více

amiliární hypercholesterolemie

amiliární hypercholesterolemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 23. 8. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 Activity

Více

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity OBEZITA Obezita se stává celosvětovým problémem. Neustále přibývá těch, kteří mají problémy s tělesnou váhou, a to i mezi mladými lidmi i dětmi. Podstatným rizikem jsou další komplikace spojené s obezitou.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Terapie diabetiků hypolipidemiky a antihypertenzivy v České republice: poznámky k datům VZP

Terapie diabetiků hypolipidemiky a antihypertenzivy v České republice: poznámky k datům VZP 3S3 původní práce Terapie diabetiků hypolipidemiky a antihypertenzivy v České republice: poznámky k datům VZP Michaela Šnejdrlová 1,2, Richard Češka 1,2, Denisa Janíčková-Žďárská 3, Petr Honěk 4, Pavel

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls160200/2008 Přílohy k sp.zn. sukls213507/2010, sukls69644/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 200 M tvrdé tobolky 2.

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

klinické aspekty Jak snížit KV riziko diabetika léčbou hyperglykémie T. Pelikánová

klinické aspekty Jak snížit KV riziko diabetika léčbou hyperglykémie T. Pelikánová Jak snížit KV riziko diabetika léčbou hyperglykémie T. Pelikánová Kardiovaskulární (KV) komplikace jsou nejčastější příčinou úmrtí nemocných s diabetem 2. typu (DM2). V jejich prevenci a léčbě hraje nepochybnou

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

HYPOLIPIDEMIKA Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad

HYPOLIPIDEMIKA Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad Státní ústav pro kontrolu léčiv tel.: +420 272 185 111 e-mail: posta@sukl.cz Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 fax: +420 271 732 377 web: www.sukl.cz HYPOLIPIDEMIKA Posouzení farmakoterapeutické skupiny při

Více

ABSTRAKTA POSTEROVÝCH SDÌLENÍ

ABSTRAKTA POSTEROVÝCH SDÌLENÍ statisticky nelišilo od pøežívání nediabetikù starších 55 let. Pacienti léèení inzulinem mìli ponìkud horší pøežívání (na hranici statistické významnosti) ve srovnání s pacienty léèenými dietou nebo PAD

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3. 11. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Diabetes mellitus a úloha laboratoře v jeho diagnostice. Ivana Kubalová, Lenka Hebká LKB

Diabetes mellitus a úloha laboratoře v jeho diagnostice. Ivana Kubalová, Lenka Hebká LKB Diabetes mellitus a úloha laboratoře v jeho diagnostice Ivana Kubalová, Lenka Hebká LKB DM skupina metabolických onemocnění vyznačující se hyperglykémií: Nedostatek inzulínu.nebo Poruchy jeho působení

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Novinky v diabetologii 2012. J. Venháčová 16.6.2012

Novinky v diabetologii 2012. J. Venháčová 16.6.2012 Novinky v diabetologii 2012 J. Venháčová 16.6.2012 Inzulínová pera s pamětí NovoPen ECHO: 2 barvy, dávky po 0,5j, poslední dávka (1) inzulínu zůstává v paměti do další dávky inzulínu. Vhodné pro děti,

Více

Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií

Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY REVIEWS Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií Jean-Charles Fruchart, Frank M. Sacks, Michel P. Hermans, Gerd

Více

Rizikový pacient z pohledu internisty, diabetologa a praktického lékaře

Rizikový pacient z pohledu internisty, diabetologa a praktického lékaře Rizikový pacient z pohledu internisty, diabetologa a praktického lékaře prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 3. interní klinika I. LF UK a VFN Praha doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 3. interní klinika I.

Více

Farmakoterapie v těhotenstvt hotenství osnova realita a současný stav teratogeny, teratogenní působení LČ rizika vybrané skupiny léčiv potraviny po zvláštní výživu závěr realita a současný stav - ČR neexistence

Více

Historie. Lokalizace. Úvod. Patogeneze. Ateroskleróza

Historie. Lokalizace. Úvod. Patogeneze. Ateroskleróza Historie Ateroskleróza Václav Pavliňák II. interní klinika VFN a 1.LF UK 1820 prof. Lobstein - arterioskleróza: rigidní arterie se ztluštělou stěnou 1904 ateroskleróza Marchand 1974-76 - Ross, moderní

Více

Léčba hypertenze jednoduše a účinně

Léčba hypertenze jednoduše a účinně Léčba hypertenze jednoduše a účinně Definice arteriální hypertenze - Nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému - AH + hyperlipidémie +DM + nikotinová závislost předčasná ateroskleróza & ischemická

Více

Diabetik v ordinaci VPL v ČR. MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice

Diabetik v ordinaci VPL v ČR. MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice Diabetik v ordinaci VPL v ČR MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice Diabetik v ordinaci VPL v ČR Od 1.1.2010 byl vyhláškou MZ ČR vydán kód 01201...což znamená: PÉČE O STABILIZOVANÉHO

Více

Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s kardiovaskulárním rizikem

Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s kardiovaskulárním rizikem Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s kardiovaskulárním

Více