Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář"

Transkript

1 Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář

2 Viscerální vzorec v PS Vzniká na podkladě změny aferentace ( nocicepce) z vnitřních orgánů do CNS Projevuje se vznikem reflexních změn ve svalovém i kloubním aparátu Tyto změny jsou: trigger points, tender points, HAZ, kloubní blokády, změny centrace kloubu, svalové hypertony, změny vegetativní (sudomotorika, vasomotorika), změny v motorickém řízení (změny držení těla a motorického chování).

3 Definice Mezi pohybovým systémem (PS) a vnitřními orgány (VO) existují funkčně-reciproční reflexní a biomechanické vztahy. Znamená to že porucha funkce v jednom systému se odrazí ve změně (poruše) funkce systému druhého Tedy, poruchy funkce svalového aparátu mohou mít vliv na změny funkce trávicího traktu

4 Metodika Pro ověření vzájemných vztahů mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem, jsme zvolili jícen jakožto diagnosticky velmi dobře přístupný orgán GITu (manometrie, phmetrie, endoskopie, MRI, scitigrafie). Využili jsme manometrie v součinnosti se spirometrickým vyšetřením a MRI sledováním

5

6 Dvě cesty k orgánům: - Neurofyziologický vztah - Biomechanický vztah

7 Neurofyziologický vztah Můžeme jej také nazvat vztahem: Tonus mění tonus Čili porucha tonu hladké svaloviny orgánů GIT se projeví vznikem reflexníxh změn, především poruchou tonu kosterní svaloviny a obráceně. Za vším nejpravděpodobněji stojí změněná aferentace do míšního segmentu, především nocicepce

8

9 Horní jícnový svěrač a jeho reakce na změnu tonu v oblasti krčního svalstva a svalstva horní hrudní apertury

10 Trakce Cp

11 Reciproční inhibice krčního svalstva přes aktivní extenzi abdukci DK

12 Motilita jícnu a pohybový systém

13 Reakce těla jícnu na opich lokálním anestetikem v oblasti reflexních změn

14 Ovlivnění tonu dolního jícnového po změně tonu svalstva v oblasti dolní hrudní apertury

15 Biomechanický vztah Pohybový systém má funkci sfinkterovou, podpůrnou i formativní Sfinkterová funkce: sfinkter močového systému a konečníku a také jícnu Podpůrná funkce: zabezpečující určitou pozici VO (např. pánevní dno) Formativní funkce: změny tvaru určitých VO při dysfunkcích pohybového systému (cor kyphoscolioticum, tvar plic)

16 Bránice a dolní jícnový svěrač Bránice má funkci zevního jícnového svěrače. Tonus a práce jejích crur se promítá jako změna tlaku v gastroesofageální junkci. Tonus bránice dynamicky reaguje na potřeby GIT (polknutí, zvracení, motilita). Bránice má vliv na pozici GIT orgánů Tlakové dynamické působení bránice přispívá k posunu náplně VO

17 Anatomie

18 Facilitované brániční dýchání

19 Facilitované brániční dýchání

20 Valsalvův a Müllerův manévr Müller Valsalv

21 Trojitá funkce bránice Respirační funkce Viscerální funkce Posturální funkce -Bránice je pouze u člověka posturálním svalem, čili podílí se na postavení jednotlivých tělesných segmentů (držení těla) a citlivě reaguje na aktivaci trupového i končetinového svalstva změnou své aktivace - Poruchy postury = poruchy bránice = poruchy její sfinkterové funkce GIT

22 Dva základní typy posturálních poruch a jejich vztah k bránici

23 Pozice a potažmo funkce bránice se mění s nastavením hrudního koše

24 Aktivace bránice při aktivaci horních a dolních končetin proti odporu

25 Vliv bránice na pozici a pohyby VO

26 U pacientů s GERD nacházíme 2 základní typy VDT 1. typ

27 2. typ VDT

28 Vztah bránice ke GITu Vyvinuta ze dvou částí (crura původní svalovina jícnu u žab) Je inervována vagem (n. X) Bránice má sfinkterovou funkci Musí zrelaxovat při polknutí a zvýšit svůj tonus při nárůstu intraabdominálního tlaku Má funkci přepážky mezi tělními dutinami a udržuje břišní orgány v dutině břišní (viz vrozená kýla)

29 Vztah bránice ke GITu Pomáhá pasáži střevního obsahu Pomáhá ve vylučování šťáv Důležitá pro mobilisaci orgánových závěsů Stěžejní v defekačním procesu ( 1/nárůst břišního tlaku, 2/ protahování pánevního dna) Její porucha stojí za nestabilitou páteře porucha páteře vznik reflexních změn dráždění vnitřních orgánů

30 Vztah respiračního systému u GIT Astma bronchiale provokováno : 1) mikrokapénky, 2) reflexní vago-vagální Dráždění bronchů = změna v reaktivitě LES i bránice Léčba GERD zabere u 30% astmatiků Vývoj PS a plicních funkcí v novorozeneckém období je provázen ústupem GIT obtíží. Zejména pak meteorismus, reflux.

31 Motorický vývoj dítěte (1 m. a 3 m.)

32 Motorický vývoj (6 m.)

33 Porucha funkce bránice může přispět k poruše funkce LES Změna v pozici a aktivaci bránice. Vadný dechový vzor a inverzní funkce bránice Změna hloubky dechu = zmenšení exkurzí bránice vede ke zmenšení tlaku v LES (fyziologicky při náplni žaludku) Změna síly crur = zmenšení tlaku v LES Malý kaudální posun bránice = porucha v mobilizaci VO Porucha bránice = reflexní změny v PS = dráždění VO

34 Léčba bránice = léčba GERD Zlepšení postavení bránice změna pozice HPZ Zlepšení síly bránice zvýšení tlaku v HPZ Podpora evakuace žaludku Permanentní viscerální masáž Mezi bránicí a LES existují i vztahy reflexně reciproční

35 Výzkum FNM a FN Bohunice Charakteristiky souboru 20 pacientů, Pohlaví :11 žen (55%), 9 mužů (45%) Věk: 43,6 (min=22,3 max=68,4) Dopočítané parametry PImax/BMI, PEmax/ BMI PImax/VCex, PEmax/ VCex PImax/BSA, PEmax/ BSA BSA podle Dubois = (hmotnost^0.425 * výška^0.725) *

36 LES mm/hg P (mm/hg) V (cm/sec) Relaxace% esophagitis DMS ,6 62 ne 25, ,6 62 ano , ,9 55 ano ,8 70 ano ,8 70 ano ,5 48 ano , ,1 65 ne ,1 88 ano 29, ano ,2 92 ano 44 14, ano ,3 57 ne ,2 84 ano ,4 87 ne 39, ,7 80 ano , ,.6 61 ano ,

37

38

39

40

41 PI max PI max/vcex PI max/bsa PI max/bmi PE max kpa kpa kpa/l kpa/m2 kpa/kg/m2 kpa kpa nál. měř. %n nál. měř. %n 10,57 3,91 37,00 6,19 5,87 94,90 10,71 5,37 50,20 6,82 4,05 59,40 10,83 8,48 78,30 6,88 7,39 107,50 10,48 5,48 52,30 13,57 8,17 60,10 10,81 6,65 61,50 7,51 10,69 142,30 10,81 8,41 77,80 7,70 10,22 132,80 10,81 6,65 61,50 7,95 7,96 100,10 10,57 7,11 67,20 13,99 8,80 62,90 10,71 8,57 80,00 13,99 12,63 90,20 10,59 8,61 81,30 14,07 10,71 76,10 10,95 7,20 65,70 8,33 13,95 167,50 10,74 7,84 73,00 14,22 8,41 59,20 10,95 7,89 72,00 8,39 7,91 94,30 10,85 12,05 111,10 14,29 13,71 96,00 10,90 9,83 90,10 14,33 11,57 80,80 10,69 7,36 68,90 14,40 8,10 56,30 10,67 4,17 39,10 14,07 6,58 46,80 11,32 4,97 44,00 9,40 5,47 58,00 10,75 4,47 41,60 7,57 3,63 47,90 10,81 2,66 24,60 7,57 5,39 71,70 10,78 6,88 63,86 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10,56 8,56 85,24 0,18 2,25 20,74 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,35 3,00 32,87 10,78 7,16 66,45 #NUM! #NUM! #NUM! 8,90 8,14 78,45 2,77455E-09 0, ,55479E-07 0,

42

43 LES Müller pozit N=19 LES Müller Kolar pozit N=18 LES Valsalv pozit N=19 LES Valsalv Kolar pozit N=18 PImax m PImax /VCEX PImax /BSA PImax /BMI PEmax m PEmax /VCEX PEmax /BSA PEmax /BMI Pearson Correlation 0,18 0,13 0,18 0,16 0,31 0,30 0,30 0,26 Sig. (2-tailed) 0,47 0,59 0,47 0,52 0,20 0,21 0,22 0,27 Pearson Correlation 0,11-0,02 0,18 0,17 0,06-0,05 0,11 0,10 Sig. (2-tailed) 0,67 0,94 0,47 0,49 0,82 0,84 0,66 0,69 Pearson Correlation 0,31 0,19 0,39 0,40 0,57 0,58 0,65 0,62 Sig. (2-tailed) 0,19 0,44 0,10 0,09 0,0104 0,0098 0,003 0,005 Pearson Correlation 0,35 0,19 0,44 0,50 0,42 0,36 0,50 0,52 Sig. (2-tailed) 0,16 0,45 0,07 0,04 0,087 0,14 0,036 0,03 Korelace manometrických měření LES a spirometrických měření Pozitivní LES Vasalv i Vasalv K korelují významně s PEmax.

44 VC_IN_P VC_EX_P IC_P ERV_P VT_P FVC_P FEV1_P FEV2_P FEV3_P FEV1PM_P PEF_P FEF25_P FEF50_P FEF75_P AEX_P LES Muller pozit LES Muller Kolar pozit LES Valsal vpozit LES Valsalv Kolar pozit Pearson Correlation 0,38 0,49 0,50 0,37 Sig. (2-tailed) 0,10 0,04 0,02 0,11 N Pearson Correlation 0,20 0,49 0,43 0,28 Sig. (2-tailed) 0,39 0,04 0,06 0,25 N Pearson Correlation 0,00 0,34 0,28 0,01 Sig. (2-tailed) 0,99 0,15 0,23 0,98 N Pearson Correlation 0,16-0,14-0,05 0,19 Sig. (2-tailed) 0,49 0,58 0,82 0,43 N Pearson Correlation 0,22 0,33 0,02-0,03 Sig. (2-tailed) 0,37 0,19 0,94 0,92 N Pearson Correlation 0,18 0,47 0,41 0,25 Sig. (2-tailed) 0,44 0,04 0,07 0,30 N Pearson Correlation -0,04 0,49 0,24 0,15 Sig. (2-tailed) 0,88 0,03 0,31 0,55 N Pearson Correlation 0,07 0,52 0,40 0,17 Sig. (2-tailed) 0,81 0,05 0,14 0,55 N Pearson Correlation 0,06 0,59 0,40 0,17 Sig. (2-tailed) 0,84 0,02 0,14 0,54 N Pearson Correlation -0,54-0,03-0,27-0,20 Sig. (2-tailed) 0,01 0,90 0,25 0,41 N Pearson Correlation 0,19 0,47 0,26 0,28 Sig. (2-tailed) 0,42 0,04 0,26 0,24 N Pearson Correlation -0,35 0,12-0,04 0,00 Sig. (2-tailed) 0,13 0,62 0,88 0,99 N Pearson Correlation -0,50 0,00-0,14-0,16 Sig. (2-tailed) 0,02 0,99 0,54 0,53 N Pearson Correlation -0,34 0,15-0,06 0,02 Sig. (2-tailed) 0,14 0,54 0,80 0,92 N Pearson Correlation -0,14 0,32 0,20 0,14 Sig. (2-tailed) 0,56 0,18 0,39 0,56 N Korelace LES s dalšími plicními funkcemi Koreluje především LES Müller-Kolář pozit.

45 Závěr Pohybový systém má vliv na GIT potažmo VO Reflexní změny v PS, stejně jako tonus a funkci bránice (či pánev. dna), lze terapeuticky ovlivnit pomocí léčebně rehabilitačních metod a technik Za některými tzv. funkčními poruchami GIT může stát porucha PS, a nebo lze současnou RHB léčbou přispět v komplexní léčbě GIT chorob (výhoda multidisciplinárních týmů).

Vztahy mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem můžeme základně rozdělit na :

Vztahy mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem můžeme základně rozdělit na : Vztah mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem Úvod. Již ve staré Číně si tamní lékaři všímali, že mezi povrchem těla (kůží a svaly) a vnitřními orgány existují jisté vztahy a tato pozorování pak dala

Více

MOŽNOSTI LÉČEBNÉ REHABILITACE V LÉČBĚ MOČOVÉ INKONTINENCE

MOŽNOSTI LÉČEBNÉ REHABILITACE V LÉČBĚ MOČOVÉ INKONTINENCE MOŽNOSTI LÉČEBNÉ REHABILITACE V LÉČBĚ MOČOVÉ INKONTINENCE MUDr. Pavel Skalka Rehabilitační oddělení, Baťova nemocnice Zlín Rehabilitace poruch pánevního dna přináší nové možnosti do konzervativní léčby

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NOVÉ TRENDY V POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ Plzeň 2012 Bc. Vendula Šťastná Vedoucí práce: PaedDr. Marta Bursová, CSc. Prohlašuji, že jsem

Více

Sborník abstraktů. I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 16.-17. 6.2006 v Olomouci Olomouc 2006 Za jazykovou správnost

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE

INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE Tematický okruh: Ošetřování klienta s poruchami uropoetického aparátu. Mezioborové přesahy a vazby: Somatologie - anatomie a fyziologie uropoetického aparátu, ošetřování

Více

Péče o nemocné po resekci jícnu

Péče o nemocné po resekci jícnu Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Péče o nemocné po resekci jícnu Bc. Jitka Dvořáková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval/a samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího

Více

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Petra Pelánová Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine Bakalářská

Více

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I. Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D.

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I. Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D. ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D. Obsah 1. Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů 2. Anamnéza 3. Dechová gymnastika 4. Aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí

Více

PROGRESIVNÍ DYNAMICKÁ STABILIZACE BEDERNÍ PÁTEŘE

PROGRESIVNÍ DYNAMICKÁ STABILIZACE BEDERNÍ PÁTEŘE PROGRESIVNÍ DYNAMICKÁ STABILIZACE BEDERNÍ PÁTEŘE T. Suchomel, D. Lisický, Katedra fyzioterapie a algoterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého vedoucí doc MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Olomouc

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Kristýna Nagyová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Kristýna Nagyová

Více

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Manometrie jícnu a HRM (High-Resolution-Manometry) Jiří Dolina Endoskopické centrum a Interní gastroenterologická klinika FNB a LF MU v Brně

Manometrie jícnu a HRM (High-Resolution-Manometry) Jiří Dolina Endoskopické centrum a Interní gastroenterologická klinika FNB a LF MU v Brně Manometrie jícnu a HRM (High-Resolution-Manometry) Jiří Dolina Endoskopické centrum a Interní gastroenterologická klinika FNB a LF MU v Brně Úvod: Jícen je svalová trubice,přibližně 20 cm dlouhá,lokalizována

Více

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Kos Vypracovala: Barbora Koukalová

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Michaela Norková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Michaela Norková

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více

Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu

Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu Mezioborové přehledy 331 Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu MUDr. Silvie Šidáková Ordinace rehabilitace a lymfologie, Trutnov Státní léčebné lázně,

Více

SYNDROM CHRONICKÉ PÁNEVNÍ BOLESTI U MUŽŮ. Je chronická prostatitida výzvou k mezioborové spolupráci? Tomáš Vilhelm vilhelm@lazne-losiny.

SYNDROM CHRONICKÉ PÁNEVNÍ BOLESTI U MUŽŮ. Je chronická prostatitida výzvou k mezioborové spolupráci? Tomáš Vilhelm vilhelm@lazne-losiny. SYNDROM CHRONICKÉ PÁNEVNÍ BOLESTI U MUŽŮ Je chronická prostatitida výzvou k mezioborové spolupráci? Tomáš Vilhelm vilhelm@lazne-losiny.cz O B S A H ÚVOD... 3 VERTEBROVISCERÁLNÍ VZTAH... 4 TERMINOLOGIE

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eva Blahušová Pilates pro rehabilitaci zdravé cvičení bez bolesti Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness

Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum univerzitního sportu Diplomová práce Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alena Pokorná,

Více

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Z POMEZÍ NEUROLOGIE. doc. Paed.Dr. Pavel Kolář, prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. Klinika rehabilitace FN Motol a 2. LF UK, Praha

Z POMEZÍ NEUROLOGIE. doc. Paed.Dr. Pavel Kolář, prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. Klinika rehabilitace FN Motol a 2. LF UK, Praha VÝZNAM HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI VERTEBROGENNÍCH OBTÍŽÍ doc. Paed.Dr. Pavel Kolář, prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. Klinika rehabilitace FN Motol a 2. LF UK, Praha I přes pokrok ve vyšetřovacích

Více

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková MU FSpS Brno Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková SPECIFIKA A VYUŽITÍ BALANČNÍHO CVIČENÍ NA LABILNÍCH PLOCHÁCH PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ Brno,

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Inovace v silovém tréninku v mládežnických kategoriích. Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 77 stran. Autor: Bc. Pavel Arnošt

Inovace v silovém tréninku v mládežnických kategoriích. Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 77 stran. Autor: Bc. Pavel Arnošt Inovace v silovém tréninku v mládežnických kategoriích Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 77 stran Autor: Bc. Pavel Arnošt Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem práce bylo zjistit současný stav silového

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze)

DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze) SEKCE NEMOCÍ S BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCÍ DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze) Autoři: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. Mgr. Jakub Zatloukal, Ph.D. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Hlavní recenzent:

Více