Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky šetření SP ČR a ČNB"

Transkript

1 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky (výsledky šetření za ) 1. Očekávaný cenový vývoj Graf 1: Očekávaný meziroční vývoj cen hlavních vstupů a výstupů v horizontu 1 roku 2,0% 1,0% 1,09% 0,47% 0,0% Meziroční změna cen hlavních výrobních vstupů Meziroční změna cen hlavních výrobních výstupů Zdroj: Šetření SP ČR a ČNB za Konkurence, cenový vývoj, možnosti cenové politiky posledních let či ekonomická očekávání se odrážejí ve vnímání firem ohledně prostoru pro zvyšování cen jejich hlavních výstupů. Firmy neočekávají, že by mohly růst cen vstupů promítnout úměrně do cen výstupů, stejně jako tomu bylo ve výsledcích šetření v minulých letech. Očekává se, že například růst mezd či cen dovážených surovin v horizontu jednoho roku bude vyšší než růst cen hlavních výstupů. Firmy neočekávají ani výraznější možnosti nárůstu cen produkce. Růst zakázek či dílčí restrukturalizační opatření (zvyšování produktivity, snižování nákladů ) nicméně umožňují řadě firem dosahovat celkově lepších hospodářských výsledků. Pozitivním faktorem vývoje cen vývozu bylo v posledním roce a půl oslabení koruny, zejména k euru a následně k dolaru, což se logicky projevilo i v korunové hodnotě tržeb exportérů. Jednalo se ale o mimořádný vliv v důsledku měnových politik. Je nutné také upozornit na diferenciace mezi jednotlivými odvětvími a firmami, kde finální číslo v šetření je již váženým průměrem a v některých oborech průmyslu již lze pozorovat nárůsty cen výstupů i v hodnotách o více jak 1 procentní bod vyšší. Celková inflační očekávání zůstávají poměrně nízká, nicméně je očekáván postupný růst cen (odhad meziročního růstu spotřebitelských cen pro první 2016 je dle šetření cca 1,5 %).

2 [%] 2. Trh práce Graf 2: Očekávaný vývoj mezd a zaměstnanosti 2 1,6 1,71 1,46 1,53 1,2 1,01 Meziroční změna průměrných mezd 0,8 Meziroční změna zaměstnanosti 0,4 0 Rok 2015 Rok 2016 Zdroj: Šetření SP ČR a ČNB za Poslední oficiální statistiky trhu práce ukazují, že narostl počet volných pracovních míst, který byl v březnu dle dat MPSV nejvyšší za posledních 6 let. Na jedno pracovní místo připadalo cca 7 nezaměstnaných, což je v porovnání s počátkem roku (kde hodnoty dosahovaly cca 17) velmi dobrý výsledek. Nárůst počtu pracovních míst je spojen s ekonomickým oživením a se stabilizací očekávání. Mimo otázky výše zaměstnanosti praxe ukazuje na problém struktury nabídky a poptávky na trhu práce, na který SP ČR dlouhodobě upozorňuje a který může být do budoucna i jednou z bariér vyšší míry růstu potenciálu ekonomiky. Samozřejmě firmy prošly a procházejí určitou formou restrukturalizace, obsahující i modernizaci a nástroje na zvýšení produktivity práce, přesto se ukazuje, že jsou schopny nabídnout a udržet určitou úroveň zaměstnanosti. Firmy zůstávají jednak mírnými optimisty a jednak opatrné ohledně vývoje zaměstnanosti. Očekáváme, že zaměstnanost v ekonomice dále mírně poroste. Tudíž nezaměstnanost by měla postupně pokračovat v mírném poklesu. Výsledky mzdových očekávání firem odráží i určitou opatrnost s ohledem na flexibilitu týkající se mezd a zaměstnávání. Reálné mzdy zaměstnanců opět v ekonomice rostou. Zvyšování mezd musí odrážet možnosti jednotlivých firem a nelze srovnávat samotný vývoj úrovně mezd či absolutní ukazatele bez vazby na další ukazatele jako jsou ceny ostatních vstupů a výstupů, rozdílné cenové hladiny či úrovně produktivity práce. Cena práce je také jedním z faktorů v mezinárodní konkurenceschopnosti v kontextu ostatních podmínek. Výsledná hodnota očekávání mzdového nárůstu mezd (1,7 %) vychází z odpovědí celého sektoru nefinančních podniků a odráží kromě určité opatrnosti i to, že firmy vycházejí primárně ze mzdových vyjednávání. Pokud budou ekonomické výsledky pokračovat dle pozitivních očekávání, lze případně očekávat hodnoty i mírně vyšší. Navíc na makroekonomické úrovni by číslo mělo být vyšší mimo jiné vzhledem k faktorům jako je ve veřejné sféře navýšení platů či v soukromé sféře výplata mimořádných prémií v případě 2

3 lepších než očekávaných výsledků nebo větší množství plných úvazků. Řada našich úspěšných firem z odvětví průmyslu dokonce navýšila mzdy v úrovních vyšších než je hodnota vycházející z průzkumu, vyplatila 13. mzdy apod. Některým sektorům ale hospodářské výsledky a situace na trhu neumožňují vyšší úrovně nárůstu mezd, nicméně i tak došlo například ke zvýšení minimální mzdy a v ekonomice při nízké úrovni inflace došlo k růstu reálných mezd. 3. Zhodnocení ekonomické situace na základě výsledků šetření využití kapacit a faktory omezující růst Míra využití výrobních kapacit ( vážený průměr ) se v prvním pohybovala na velmi solidní úrovni 84,4 %. Graf 3: Nedostatečná domácí poptávka (meziroční změna z výsledků šetření za jednotlivá ) 25% 21% 20% 18% 18% 18% 19% 19% 17% 17% 15% 15% 14% zlepšení 10% zhoršení 5% 0% Zdroj: Šetření SP ČR a ČNB za uvedená Graf 4: Nedostatečná zahraniční poptávka (meziroční změna z výsledků šetření za jednotlivá ) 25% 20% 15% 10% 5% 1. 17% 12% % 19% 11% 4. 18% 12% 13% % 8% zlepšení zhoršení 0% Zdroj: Šetření SP ČR a ČNB za uvedená Z pohledu faktorů růstu zůstává kladné saldo u domácí i zahraniční poptávky a hodnoty potvrzují meziroční zlepšení zejména u zahraniční poptávky. Očekávané tempo růstu HDP euro zóny se sice pohybuje pro letošní rok kolem 1,3-1,6 %, nicméně došlo k mírným pozitivním revizím predikcí, mimo jiné i v souvislosti s politikou ECB a oslabením eura či s 3

4 nižšími cenami ropy na světových trzích. Naše firmy ukazují schopnost získat zahraniční zakázky. Samozřejmě rizika na straně vnějších faktorů ekonomiky zůstávají (situace kolem Řecka, rusko-ukrajinský konflikt, nerovnoměrný růst v zemích euro zóny). Negativnější vnímání u faktorů omezujících růst firmy se naopak týkalo cen materiálů a surovin, míry konkurence či nedostatku kvalifikované pracovní síly. Zde převažovaly odpovědi uvádějící meziroční zhoršení situace nad zlepšením. Odpovědi potvrzují, že zakázky nejsou samozřejmostí a konkurence na trhu zůstává vysoká či praktický problém některých firem při získávání nových zaměstnanců, zejména pak těch s technickou kvalifikací. Při hodnocení podnikatelského prostředí nejvíce firmy vnímaly zhoršení u byrokracie a úrovně legislativy. Množství a složitost změn, stejně jako související administrativní náklady firmy v praxi reálně pociťují příkladem může být novela občanského zákona, daňové novelizace či zavádění nástrojů v boji proti daňovým únikům 4

5 4. Očekávaný vývoj zakázek a investic Graf 5: Očekávaná změna ve vývoji zakázek ve druhém 2015 (v porovnání s 1. m) zvýšení 15,6% snížení 3,7% beze změny 80,7% Zdroj: Šetření SP ČR a ČNB za (Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby) Graf 6: Očekávaná změna ve vývoji zakázek v následujících 6 měsících (v porovnání s 1. m) zvýšení 38,7% beze změny 55,5% snížení 5,8% Zdroj: Šetření SP ČR a ČNB za (Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby) Průzkum nehovoří o hodnotách a tempu zakázek, ale indikuje pokračování kladných hodnot vývoje. Stejný směr očekávání potvrzují například také březnová data indexu nákupních manažerů (PMI). Nadále sice u řady firem lze pozorovat určitou přirozenou racionální opatrnost v konkrétních plánech a rozhodování a obrázek není vždy jen černobílý, nicméně dosavadní výsledky a očekávání potvrzují zmíněné udržení kladných hodnot. Samozřejmě zůstává i určitá míra diferenciace, ale již nižší než tomu bylo před dvěma či třemi lety. U řady našich firem pozorujeme v posledním roce, a to 5

6 nejen u těch dlouhodobě úspěšných s nadprůměrnými výsledky, lepšící se ekonomické ukazatele. Únorová hodnota růstu zakázek v průmyslu se dle statistik ČSU vrátila do dvouciferné úrovně (10 %) a je dalším argumentem pro očekávání pokračování kladných výsledků průmyslové produkce v letošním roce. Relativně velký podíl firem neočekává dle našich šetření v následujících měsících výraznější změnu ve vývoji zakázek oproti současným úrovním a bude se spíše snažit současnou úroveň udržet, i tak celková makroekonomická bilance očekávání zakázek mezi podniky vychází kladná (několikanásobně převažuje očekávání zvýšení nad snižováním). Pro druhou polovinu roku jsou pak očekávání zakázek dle našeho šetření ještě optimističtější. Graf 7: Vážené saldo očekávané meziroční změny investic pro následujících 12 měsíců (hodnoty z výsledků získaných v příslušných ch) 50,0% 40,0% 43,6% 38,0% 30,0% 22,0% 27,3% 20,0% 10,0% 8,3% 5,7% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -8,3% ,2% ,8% Zdroj: Šetření SP ČR a ČNB za uvedená 6

7 Graf 8: Očekávaná meziroční změna investic v následujících 6 měsících zvýšení 27,0% beze změny 66,3% snížení 6,7% Zdroj: Šetření SP ČR a ČNB za (Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby) Graf 9: Očekávaná meziroční změna investic v následujících 12 měsících beze změny 50,7% zvýšení 38,3% snížení 11,0% Zdroj: Šetření SP ČR a ČNB za (Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby) V souladu s výsledky šetření lze potvrdit předpoklad naší makroekonomické predikce ohledně pokračování nárůstu investiční aktivity v příštích 6 měsících a zejména pak v druhé polovině roku Obnovená investiční aktivita nastartovaná v roce nicméně navazovala na omezenost investic v letech předchozích. Ekonomické oživení, stabilizace očekávání, potřeba realizace odložených investic, projekty ze strukturálních fondů či příliv nových investorů patřily mezi pozitivně působící faktory. Některé z pozitivních faktorů sice nejsou zatím příliš silné, ale již delší dobu pozorovaný kladný trend se v chování investorů začíná odrážet. Navíc šetření se týká investic nových, tj. investic s cílem podpořit růst firmy (například investice do výroby, rozšíření výrobní kapacity, zvýšení efektivnosti apod.) 7

8 Byly také avizovány některé dlouhodobější velké investice v průmyslových zónách či pozitivně přispívala a přispívá realizace projektů spolufinancovaných z prostředků strukturálních fondů v roce a Nadále u řady investičních projektů zůstávají relativně nízké míry výnosnosti s ohledem na rizika a předvídatelnost (nízká návratnost navrhovaných investic a nejistota ohledně budoucí poptávky stále dle šetření patří mezi hlavní faktory limitující investiční rozhodování). Situace je nyní ale lepší, než byla v roce 2012 či Co se týká dostupnosti financování, pak nelze v naší ekonomice hovořit o výraznějších problémech. Úrokové sazby jsou na velmi nízkých úrovních (nejnižší v historii), banky mají dostatek likvidity a postupně uvolňují úvěrové standardy. Tuzemské společnosti otázku získávání externích zdrojů nevidí jako bariéru pro jejich investice. Většina respondentů hodnotila dostupnost bankovních úvěrů jako velmi dobrou či standardní a pro následujících 12 měsíců se očekává mírné zlepšení. 8

9 PŘIDEJTE SE K ŠETŘENÍ! EKONOMIKA POHLEDEM PODNIKATELŮ! JAK TO VIDÍTE VY? Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká národní banka organizují v Evropě ojedinělé dotazníkové šetření v nefinančních podnicích OJEDINĚLÁ SPOLUPRÁCE Od roku 2011 provádí Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Českou národní bankou pravidelná čtvrtletní šetření. Respondenty jsou podniky z nefinančního sektoru, jejichž struktura je vybrána tak, aby odrážela strukturu české ekonomiky. V současnosti na otázky šetření odpovídá 180 až 200 účastníků, nicméně tento počet není uzavřený a i Váš podnik může rozšířit řadu respondentů a tím zvýšit vypovídací schopnost zjištění. MÁTE ZÁJEM ZAPOJIT SE DO ŠETŘENÍ? Potom obdržíte veškeré údaje a budete každoročně pozváni na slavnostní setkání respondentů. Svůj zájem sdělte prosím pracovníkovi ČNB Richardu Pavelkovi, který je zodpovědný za statistické šetření tel.: ), jenž Vám poskytne podrobnější informace k obsahu šetření a ke způsobu vyplňování statistického dotazníku. 9

10 ZAMĚŘENÍ ŠETŘENÍ Zkoumá makroekonomická i podniková data, uplynulý vývoj i jeho očekávaný vývoj, tvrdá data i subjektivní hodnocení. Otázky jsou rozděleny do oblastí: Ceny Makroindikátory Podnikové indikátory Zajištění vývozu Platby a inkasa Šetření nabízí obrázek o aktuálním stavu a očekávaném vývoji podnikatelského prostředí jak z pohledu vnitřních, tak i vnějších podmínek. VYUŽITÍ ŠETŘENÍ Šetření Svaz průmyslu a dopravy ČR využívá jako základ pro prosazování zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů. Přidanou hodnotu vytváří pohled samotných podniků, na jehož základě může být argumentace věcnější a silnější. Výsledky pomáhají: poskytnout signály o budoucím vývoji a situaci v podnikové sféře ekonomiky, varovat před možnými problémy, poukazovat na slabá místa a rizika, při tvorbě makroekonomické prognózy ČNB pro účely měnové politiky. PREZENTACE Výsledky bývají prezentovány na webových stránkách Svazu průmyslu a dopravy ČR v sekci Ankety a šetření a poté jsou aktivně využívány a mediálně šířeny. Závěry jsou prezentovány na tiskových konferencích, kde bývají doplněny komentáři zástupců jednotlivých odvětví a také respondentů. Výsledky šetření a související analytické komentáře zpracovává Bohuslav Čížek, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR Další grafy a podrobnější komentáře naleznete v rámci výsledků jednotlivých šetření na stránkách v sekci Ankety a šetření. 10

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

A) Intervence ČNB. Základní informace, souvislosti, otazníky materiál SPČR Zpracoval: Bohuslav Čížek

A) Intervence ČNB. Základní informace, souvislosti, otazníky materiál SPČR Zpracoval: Bohuslav Čížek A) Intervence ČNB Základní informace, souvislosti, otazníky materiál SPČR Zpracoval: Bohuslav Čížek 1. Politika ČNB užívání kurzového nástroje, umělé oslabování koruny skrze odhodlání použít devizové intervence

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 31. října 2008 Čj. 2008 / 823 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 31. října 2008 Čj. 2008 / 823 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let V Praze dne 31. října 8 Čj. 8 / 83 / 1 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 7. situační zpráva o hospodářském

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 ISBN 978-8-87225-15-8 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 SHRNUTÍ 7 I. VÝVOJ VNĚJŠÍHO EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ l. 1. Základní trendy světového hospodářského vývoje l. 2. Mezinárodní obchod a ceny na světových trzích l. 3. Kapitálové

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

A Východiska predikce

A Východiska predikce A Východiska predikce A.1 Vnější prostředí V porovnání s minulou predikcí se výhled globálního ekonomického růstu mírně zlepšil, nejistoty ohledně budoucího vývoje však nadále přetrvávají. Za změnou výhledu

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky Ministerstvo financí odbor Finanční politika Fiskální výhled České republiky říjen 2008 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 5 1.1 Makroekonomický vývoj... 5 1.2 Záměry fiskální politiky... 7 2 Vývoj veřejných

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

duben 2014 vydává duben Střední 2014 podnikatelský stav ÚSPĚŠNÁ NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ

duben 2014 vydává duben Střední 2014 podnikatelský stav ÚSPĚŠNÁ NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ vydává duben Střední 2014 podnikatelský stav F IRMA NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ V červnu se bude konat Exportní konference 2014 Demografický vývoj žádá rázné činy NSK: účinný nástroj

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů. návrh verze 30.11.2009

Operační program Rozvoj lidských zdrojů. návrh verze 30.11.2009 návrh pro MV Operační program Rozvoj lidských zdrojů Závěrečná zpráva návrh verze 30.11.2009 návrh pro MV Seznam zkratek AFCOS Anti Fraud Co-ordinating Structure APZ Aktivní politika zaměstnanosti CIP

Více