Výroční zpráva školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2011-12"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí Velké Poříčí

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2. Personální údaje 2.1. Členění zaměstnanců podle vzdělání 2.2. Členění zaměstnanců podle věku 2.3. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.4. Aprobovanost výuky 2.5. Členění pracovníků podle aprobovanosti 2.6. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru 3. Pedagogičtí pracovníci úvazky 4. Učební plán 4.1. Učební plán pro 1. stupeň 4.2. Učební plán pro 2. stupeň 4.3. Hodnocení výuky 5. Počty žáků 5.1. Počty žáků školy 5.2. Žáci přijatí do 1. třídy 5.3. Žáci přijatí do středních škol 6. Výsledky vzdělávání 7. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 8. Kroužky ve škole 9. Akce školy 9.1. Soutěže a olympiády 9.2. Přehled sportovních akcí 9.3. Přehled exkurzí 9.4. Přehled prožitkových programů enviromentálního zaměření 9.5. Přehled kulturních akcí 9.6. Vzdělávací akce, besedy 9.7. Akce dětí pro děti, celoškolské programy 10. Školní úrazy 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 12. Prezentace školy na veřejnosti 13. Kontrolní činnost Přílohy : Autoevaluace sledovaných jevů Zpráva výchovného poradce Zpráva o činnosti školní družiny Přehled hospodaření za rok 2011

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Adresa školy Náměstí 320, Velké Poříčí IČ Bankovní spojení KB, /0100 DIČ Telefon/fax Adresa intertové stránky , mobil Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Městys Velké Poříčí Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna IZO RED_IZO Vedoucí a hospodářští RNDr. Jan Strašil ředitel školy pracovníci Mgr. Jana Vitverová zástupce ředitele školy Jana Takáčová - účetní Michaela Ječmínková vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákom č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola Základní škola 350 Školní družina 60 Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ 300

4 2. Personální údaje 2.1. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen ,6 střední odborné ,7 úplné střední ,6 vyšší odborné ,6 vysokoškolské ,5 celkem , Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let let , let ,4 61 a více let ,6 celkem ,0 % 100,0 x 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje splňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní ,3 školy učitel druhého stupně základní ,6 školy učitel náboženství vychovatel ,1 pedagog volného času asistent pedagoga trenér celkem ,0 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 56 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Pracovní činnosti 100 Tělesná výchova 46,2 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 47 Cizí jazyk 31 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 0 Rodinná výchova 0

5 Volitelné předměty Nepovinné předměty x x Hudební výchova 0 Výtvarná výchova 0 Pracovní činnosti 0 Tělesná výchova 50 Volitelné předměty 86 Nepovinné předměty x 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce RNDr. Jan Strašil - ředitel M-CH M, Tv Mgr.Jana Vitverová Aj - Hv Aj, Ajk zástupkyně ředitele Mgr. Dlouhá Iva 1. stupeň 1. stupeň II.A Mgr. Gultová Adéla 1. stupeň 1. stupeň IV. Mgr. Havlová Ivana 1. stupeň 1. stupeň - V., Nj Mgr. Hůlek Ondřej 1. stupeň Ov, Rv, Hv, Vl, Přv, Vv, Pč Klimešová Miluše Čj - D Čj Mgr. Krtičková Jana 1. stupeň 1. stupeň III. Křivohlávková Věra M - F M, F, Mc, Pč Mgr. Kubečková Terezie D - Ov Čj, Čjc, D, Vv, Pč, Sh Mgr. Kudláčová Alice Čj - Ov Aj Mgr. Lokvenc Pavel Ch - Bi Ch, Př, Tv, Pč Mgr. Polej Jiří Z - Tv Z, Tv, Inf, Sh, Dt Mgr. Škopová Jana 1. stupeň 1. stupeň I. Mgr. Škrabková Hana 1. stupeň 1. stupeň - II.B Siberová Natálie studentka Šj Hrubá Eliška vychovatelka školní družina Mgr. Škopová Jana 1. stupeň školní družina 2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 4 odchody 3 Komentář ředitele školy Ve škole pracovalo celkem 17 pedagogických pracovníků. Z toho 6 učitelů na 1. stupni, 10 učitelů na 2. stupni a 2 vychovatelky. Ve školní jídelně pracovalo 7 zaměstnanců: Ječmínková Michaela vedoucí ŠJ Kutheil Zdeněk vedoucí kuchař ŠJ Grežová Radka pomocná síla ŠJ Kolářová Vladislava pomocná kuchařka ŠJ Prouzová Iva pomocná síla ŠJ Pašťálková Marcela kuchařka ŠJ Poláková Jaroslava pomocná kuchařka ŠJ (za Bednářovou)

6 Ve škole pracovali 4 pedagogičtí pracovníci: Takáčová Jana hospodářka školy Jílek Jiří školník Machová Ivana uklízečka Tóthová Iveta uklízečka V tomto školním roce nastoupily postupně čtyři nové vyučující: Mgr. Dlouhá Iva, Mgr. Gultová Adéla obě na 1. stupeň, Mgr. Kudláčová Alice a studentka Siberová Alice 2. stupeň. Vyučující Miluši Klimešové byl obnoven pracovní poměr na dobu určitou. Vyučující Jiřině Doležalové byl obnoven pracovní poměr na dobu určitou. Pracovní poměr ukončila k pedagogická asistentka Mgr. Iva Pešoutová. Na souběžný pracovní poměr nastoupila do školní družiny jako vychovatelka Mgr. Jana Škopová. Na mateřskou a rodičovskou dovolenou odešly Bc. Iveta Borsová a Mgr. Veronika Šancová. Na rodičovské dovolené zůstává Mgr. Milena Hofírková, na veřejnou funkci je uvolněna Mgr. Nataša Šancová. Vzhledem ke skutečnosti, že zájmové kroužky byly vedeny pod organizací DDM Domino Hronov, měla škola žádné externí pracovníky.

7 3. Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce Jméno Zkratka Vyučuje Úvazek Třídní Pozn. 1. RNDr. Jan Strašil ředitel 2. Mgr. Jana Vitverová zástupkyně ředitele St M, Tv 4 M(9) 4 Tv(7.+8.Ch, 9.D) Vi Aj 10 Aj(6.7.9) 1 Ajk(8.) Mgr. Dlouhá Iva Dl 1. st. 1. stupeň II.A Mgr. Gultová Adéla Gu 1. st. 1. stupeň IV. 22/23 5. Mgr. Havlová Ivana Hv 1. st., Nj 1. stupeň 17+6Nj(7.8.9.) V Mgr. Hůlek Ondřej Hů 1. st., Rv, Ov, Hv,Vv, Pč 7. Klimešová Miluše Kl Čj 8 Čj(8.9.) 3Vl(4.5.) 3 Přv(4.5.) 4 Vv(7.8.9.) 4 Rv+4 Ov( ) 4 Hv( ) 0,5 Pč(9.) 8 VII. 22/23 8 částeč. úvazek 8. Mgr. Krtičková Jana Kr 1. st. 1. stupeň III. 22/24 9. Křivohlávková Věra Kř M, F, Mc 10. Mgr. Kubečková Terezie 11. Mgr. Kudláčová Alice 12. Mgr. Lokvenc Pavel Ku Čj, Čjc, D,Vv, Pč, Sh 12 M(6.7.8.)1 Mc(7.) 7F ( ) 0,5 Pč(8.9.) 9 Čj(6.7.) 8 D( ) 1 Čjc(7.) 2 Vv(6.) 2 Pč(7.) 1 Sh(8.+9.D) IX výchovný poradce VI. 23 Kd Aj 21 Aj( ) 21 Lo 13. Mgr. Polej Jiří Po Př, Ch, Pč,1.st. Inf, Z, Tv, Dt, Sh 8 Př( )4 Ch(8.9.)8 Tv(3.Ch/D.5.6.) 4/2 Pč(6.8.) 7 Z( )7/6 Tv(4.7+8.D.9.Ch) 6 Inf(5/5.6/6.7/7) 1 Sh(8.+9.Ch) 1 Dt(8.) VIII. 24/ /2 ICT metodik 14. Mgr. Škopová Jana Šk 1. st. 1. stupeň I Mgr. Škrabková Hana Šr 1. st. 1. stupeň II.B Siberová Natálie Si Šj 4 Šj(7.9.) 17. Hrubá Eliška Hr vychovatel školní družina Předměty zkratky: Český jazyk Čj Chemie Ch Hudební výchova Hv Anglický jazyk Aj Přírodopis Př Tělesná výchova Tv Německý jazyk Nj Občanská výchova Ov Cvičení z Čj Čjc Španělský jazyk Šj Rodinná výchova Rv Cvičení z M Mc Dějepis D Výtvarná výchova Vv Konverzace v Aj Ajk Zeměpis Z Pracovní činnost Pč Digitální technologie Dt Matematika M Informatika Inf Sportovní hry Sh Fyzika F 4 částeč. úvazek

8 4. Učební plán Výuka ve školním roce probíhala podle školního vzdělávacího programu Škola pro každého č.j. 02/ Učební plán 1.stupeň ZŠ : ŠVP Škola pro každého č.j. 02/07 Předmět Celkem Dispon. hodiny Český jazyk, liter Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka 2 2 2, ,5 0,5 Vlastivěda ,5 1,5 3 Přírodověda ,5 1,5 3 Hudební výchova Výtvarná výchova Disponibilní navýšení Čj, M,Tv* Nepovinné předměty Celková časová dotace Tělesná výchova 2 2 2,5 2,5 2 11,5 1,5 Dopravní výchova 0,5 Pracovní činnosti Český jazyk, matematika bo Tělesná výchova Náboženství a 3.třída: Disponibilní navýšení Čj, M, Tv* dle potřeb žáků. Konkrétní vzdělávací obsah určuje vyučující vzhledem k potřebám žáků v Čj a M. Do skupiny Čj a M zařazuje žáky vyučující. Žákům, kteří potřebují toto navýšení, se navyšuje společná hodina Tv třída: Posílena Tv, prvouka a dopravní výchova o 0,5 hod. za školní rok tj. 3. třída: 1. pololetí: 3 hod. Tv (20 hod. plavání) - 2. pololetí: 3 hod. prvouky. 4. třída: 1. pololetí: 3 hod. Tv (20 hod. plavání) - 2. pololetí: 1 hod. dopravní výchova 4. třída: 1. pololetí: 2 hod. vlastivěda + 1 hod. přírodověda - 2. pololetí: 1 hod. vlastivěda + 2 hod. přírodověda 5. třída: 1. pololetí: 2 hod. vlastivěda + 1 hod. přírodověda - 2. pololetí: 1 hod. vlastivěda + 2 hod. přírodověda Poznámka: Výtvarnou výchovu a pracovní činnosti lze ve vhodných případech organizovat jako dvouhodinovku jedenkrát za 14 dnů. Poznámka: dělení tříd: 1. třída 1 hod. Čj/Čj + 1 hod. M/M 3. třída 1. pololetí: 1 hod. Čj/Tv (Ch+D), 2. pololetí: 2 hod.čj + M/Tv (Ch + D) 3. třída Tv (Ch + D) třída - Aj třída - disponibilní hodina tj. Čj, M bo Tv

9 4.2. Učební plán 2.stupeň ZŠ: ŠVP Škola pro každého č.j. 02/07 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Minim. dotace Celkem Disponib. hodiny Jazyk a jazyková Český jazyk a liter komunikace Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a Dějepis společnost Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Celková čas. dotace Nepovinné předměty Tělesná výchova Rodinná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk x Španělský jazyk Cvičení z českého jazyka x Cvičení z matematiky Sportovní hry x Konverzace z anglického jazyka Digitální technologie x Sportovní hry 6-2/2 2 2/ / / / Jednohodinové týdenní dotace např. Vv a Pč lze ve vhodných případech organizovat jako dvouhodinovky jedenkrát za 14 dnů. 2. Pracovní činnosti: 6. tř. Pěstitelské práce, 7. tř. Příprava pokrmů, 8. tř. Práce s laboratorní technikou (1. pololetí) + Svět práce (2. pololetí), 9. tř. Svět práce (1. pololetí) + Provoz a údržba domácnost (2. pololetí) 3. Volitelné předměty: 7. třída Nj x Šj 8. třída Nj 9. třída: - Nj x Šj - Cjc x Mc - Ajk x Sh - Dt x Sh 3 3

10 Poznámka: 1. dělení na skupiny: třída Inf 7., 8., 9. třída Tv (Ch D) 6., 7., 9. třída Aj 7. třída Čjc x Mc, Nj x Šj 8. třída Ajk x Sh 9. třída Nj x Šj, Sh x Dt 2. spojování skupin: třída Tv - Ch třída Tv - D třída Sh (dělení Ch/D) Po zkušenostech s realizací ŠVP a po projednání v pedagogické radě d dochází s účinností od k těmto změnám ve Školním vzdělávacím programu při Základní škole Velké Poříčí, okres Náchod: 1. V učebním plánu pro 2. stupeň ZŠ se v 8. třídě ruší volitelný předmět Přírodovědná praktika a zároveň se v 8. třídě v povinném předmětu Anglický jazyk navýší časová dotace o 1 vyučovací hodinu, tj. na 4 hodiny týdně. 2. V třídě v předmětu Pracovní činnosti (vzdělávací oblast Člověk a svět práce) bude nahrazen tématický okruh Provoz a údržba domácnosti tématickým okruhem Práce s laboratorní technikou. 3. Vzhledem k Rozhodnutí o poskytnutí dotace EU peníze školám se bude v 9. třídě školního roku a v 8. třídě školního roku dělit jedna hodina M a Čj. 4.3 Hodnocení výuky 1. stupeň: Učivo ve všech ročnících 1. stupně bylo probráno v předepsaném rozsahu dle učebních osnov, ŠVP a tématických plánů a bylo dostatečně procvičeno. Nesplněno: 2. třída část učiva matematiky (násobení 7-9) přesunuto do 3. ročníku Ve vyučování jsou voleny postupy a metody práce, které směřují k vytváření schopností, tedy kompetencí, které by měly děti zvládnout během základního vzdělávání na 1. stupni. Velmi potřebná je podpora vnitřní motivace. Vycházíme z toho, že se děti chtějí učit, především v 1. třídě jsou dychtivé, touha po poznání je pro ně přirozená. Oceňujeme proto sebemenší pokroky, radost z učení se kazí obavou ze špatných známek. Žáci jsou celoročně motivováni např. získávali body za týdenní služby, soutěže, aktivitu, činnosti navíc, jako je například hra na hudební nástroj bo referát z přečtené knihy. Za vhodné chování či dodržení třídního pravidla byly body odebírány. Tato motivace se velice osvědčila. Dalším významným prvkem je aktivní zapojení dětí do výuky, práce ve skupině. To uplatňujeme zvláště při projektovém vyučování např. menší projekt Vláček, celoroční hra Druhákovo desatero, kde žáci plní úkoly v oblasti matematiky, čtení, vypravování, sportování, malování, tvořivosti. Do výuky jsou postupně zařazovány počítače, poprvé se v 5. třídě učil jednohodinový předmět Informatika. Děti si velmi oblíbily hodiny v počítačové učebně, práci s interaktivní tabulí. Díky projektu EU peníze do škol se podařilo instalovat na 1. stupni 3 nové interaktivní tabule. Žáci se zapojili do matematické soutěže Klokan, do školních a okresních kol Matematické olympiády, Pythagoriády (kat. Z 5), recitační soutěže a soutěže mladých zdravotníků. Důležité je také vzájemné hodnocení a sebehodnocení, aby si žáci uvědomili, co dělali dobře, co jim dělá potíže a jak postupovat, aby se zlepšovali.

11 Žáci ročníku absolvovali na podzim pravidelný plavecký výcvik v Náchodě a žáci 4. ročníku se v dubnu zúčastnili praktické i teoretické zkoušky na DDH v Bělovsi k získání Průkazu malého cyklisty. Žáci 4. třídy se zúčastnili výtvarné soutěže Malá prima sezóna, ve které obsadili 3. místo. V měsíci květnu se poprvé dle ŠVP konal v 5. třídě Týden v přírodě na chatě Webrovka ve Voletinách. Program byl zaměřen na topografii, orientaci v přírodě a poznávání přírodnin. Spolupracovali jsme s DDM Domino a nově vzniklou knihovnou městyse Velké Poříčí. V červnu byli prvňáčci v místní knihovně pasováni na čtenáře a obdrželi čtenářské průkazy. Žáci se opakovaně účastnili exkurzí do Galerie výtvarných umění Náchod. Za důležité považujeme na 1. stupni vytvoření bezpečného prostředí, které začíná hd prvním dm a pokračuje přetržitě. Bezpečné prostředí je celková atmosféra ve třídě a škole, prostor pro vyjadřování myšlek a názorů, partrský přístup učitele k žákům i žáků k sobě navzájem. V této oblasti spolupracujeme také s Policií ČR a Kompasem Náchod. Spolupracovali jsme s místní mateřskou školkou. (např. Vánoční cinkání, Den otevřených dveří pro děti z mateřské školky, divadelní představení připravené dramatickým kroužkem, ). Na škole bylo 14 integrovaných žáků, z toho 10 žáků navštěvovalo reedukační péči a 4 žáci byli zohledněni. Výuka probíhala dle schválených individuálních plánů. Reedukační péči žáků rozdělených do 3 skupin zajišťovala Mgr. J. Krtičková, Mgr. I. Dlouhá a Mgr. A. Gultová. 2. stupeň: Učivo probráno v předepsaném rozsahu dle učebních osnov ŠVP, dle tématických plánů, výstupy i kompetence byly splněny. Nesplněno: Přírodopis učivo 7. třídy Rostliny krytosemenné bude probráno v září učivo 8. třídy Smyslová a rvová soustava, opakování Anatomie a fyziologie člověka bude probráno v září Matematika učivo 7. třídy Hranoly přesunuto do 8. třídy (září 2012) Fyzika učivo 7. třídy Vlastnosti plynů bude probráno v září 2012 Občanská výchova učivo 7. třídy Lidská práva bude dokončeno v září 2012 učivo 8. třídy Evropská politika a integrace bude dokončeno v září 2011 Ve vyučování jsou voleny postupy a metody práce, které směřují k vytváření kompetencí, které by měli žáci zvládnout během základního vzdělávání. Důraz je kladen na vnitřní motivaci žáků. Významným prvkem je aktivní zapojení žáků do výuky, spolupráce ve skupinách. Důležité je také vzájemné hodnocení a sebehodnocení, aby si žáci uvědomili své přednosti bo dostatky, mohli je rozvíjet bo odstraňovat. Výuka byla realizována také v počítačové a mediální učebně s interaktivní tabulí. Předměty: Dějepis Součástí výuky byla exkurze do Prahy: Muzeum tortury, Keplerovo muzeum, Památník atentátu na Hendricha. Český jazyk třída Součástí výuky byla exkurze do Oblastního archívu Náchod, kde byly žákům představeny archiválie a vysvětlena práce s písemnými prameny. Četba byla doplňována vlastními záznamy v denících četby. Žáci s dyslexií byli zohledňováni podle pokynů PPP.

12 Cvičení z Čj 7. třída Při výuce návaznost na hodiny českého jazyka. Střídání různých forem práce (křížovky, doplňovací cvičení, bludiště, střílení do terče, pexeso, tajenky, soutěže). Podkladem cvičení byly vybrané kapitoly z příručky Čtení o čs. jazyku (V. Styblík, J. Jelík). Navíc byly zařazeny dvě literární hodiny, které byly zaměřeny na české autory píšící pro děti a zároveň bylo využito knižního fondu ve školní knihovně. Oproti minulému roku bylo více využíváno programů na počítačích (procvičování jazykových jevů, skladby). Anglický jazyk Při výuce k prohloubení učiva zařazovány reálné texty z časopisů (Hello), novin a knih. Práce s počítači, slovníky a intertovými stránkami. Kladně hodnocena práci v počítačové a multimediální učebně, kde využíváme výukové intertové stránky (englishonli, helpforenglish), stránky vhodné pro čtení a poslechy textů a písní (maryglasgowmagazi). Žáci se zúčastnili Olympiády v anglickém jazyce, okresní i krajské kolo. Německý jazyk Tempo výuky snižuje individuální přístup k žákům, kteří průběžně přicházeli z jiných škol a jejichž vědomosti jsou na stejné úrovni (především v 8. třídě). Matematika Žáci se zúčastnili matematických soutěží: Klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda Při procvičování a samostatné práci je využívána počítačová učebna. Cvičení z M 7. třída Při výuce návaznost na hodiny matematiky. Střídání různých forem práce, práce na počítači. Fyzika Žáci se aktivně zapojují do výuky pomocí referátů (především žáci 8. třídy) bo svými doma připravenými experimenty. Součástí výuky byly laboratorní práce. Znalosti z fyziky si žáci ověřili v přírodovědné soutěži Klokan (učivo fyziky, přírodopisu, chemie). Žáci se zúčastnili Fyzikální olympiády a jejího okresního kola. Chemie Součástí výuky byly laboratorní práce. Žáci se zúčastnili Chemické olympiády. Přírodopis 9. třída učivo Ekologie zařazováno průběžně během školního roku. Ve všech ročnících probíhala praktická činnost dle plánu, laboratorní práce písemně zpracovány. Zeměpis Při výuce využívána multimediální učebna, práce s interaktivní tabuli, video ukázky. Využívali jsme jak školní zdroje VHS a DVD, tak i nabídku filmů na intertu, zejména pak Do výuky byly začleněny jednotlivé kompetence podle plánu ŠVP. Ve vyšších ročnících děti zpracovávaly samostatné práce a referáty. Informatika třída Činnost v tomto předmětu byla zaměřena hlavně na praktické dovednosti. Velmi často jsme využívali mezipředmětové vztahy zejména se zeměpisem. Pracovní činnosti:pěstitelské práce 6. tř. + Příprava pokrmů 7. tř. Práce s laboratorní technikou/svět práce 8. tř. Svět práce/provoz a údržba domácnosti 9. tř.. Učivo rozděleno dle ŠVP na 2 části. V 1. pololetí 8. třídy Práce s labor. Technikou (nahradí téma Provoz a údržba domácnosti)+ v 2. pololetí 9. třídy výuka zaměřena na Provoz a údržbu domácnosti (dokončení támatu), ve 2. pololetí 8. třídy + 1. pololetí 9. třídy na Svět práce (tj. volba povolání). Španělský jazyk, Občanská výchova, Rodinná výchova, Hudební výchova,tělesná výchova splněno dle osnov

13 Pro žáky 7. třídy se uskutečnil lyžařský výcvik na chatě Dakota v Javořím dole v Krkonoších. Lyžařského zájezdu se zúčastnilo 24 žáků. Pedagogický dohled zajišťovali Mgr. Jiří Polej vedoucí kurzu, RNDr. Jan Strašil instruktor a Mgr. Terezie Kubečková. Žáci 9. třídy se zapojili do SCIO testů v českém jazyce, matematice, cizích jazycích a obecných studijních předpokladech. Ve testovaných oblastech dosáhli žáci průměrných až podprůměrných výsledků v porovnání se žáky škol, které se do testování přihlásily. Nejslabších výsledků dosáhli žáci v obecných studijních předpokladech, takže výsledky v českém jazyce a matematice korespondovaly se schopnostmi žáků. Nejlepších výsledků dosáhli v cizích jazycích. V březnu 2012 se naše škola zúčastnila mezinárodního výzkumu OECD PISA. Testování 15- tiletých žáků ze čtenářské gramotnosti, matematiky a finanční gramotnost prováděl zaměstnac ČŠI. V květnu se uskutečnilo pilotní plošné testování MŠMT znalostí žáků 5. a 9. třídy (Čj, Aj, M). Problémy žáků řešeny na třídnických hodinách, ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodikem školní prevence. Na škole bylo 16 integrovaných žáků, z toho 10 žáků navštěvovalo reedukační péči a 6 žáků bylo zohledněno. Výuka probíhala dle schválených individuálních plánů. Reedukační péči žáků rozdělených do 2 skupin zajišťovala Mgr. Gultová Adéla a Mgr. Krtičková Jana. 5. Počty žáků Počty žáků školy třída měsíc ZÁŘÍ měsíc ČERVEN I II. A II. B III IV V VI VII VIII IX Celkem Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Ve školním roce 2011/2012 přestoupili do naší ZŠ z jiných základních škol tito žáci: Michal Bazala (1. tř.) - přestup ze ZŠ Broumov Lukáš Vagay (1. tř.) - přestup ze ZŠ Trutnov Natali Gerčáková (2. A tř.) - přestup ze ZŠ Hronov

14 Ilona Diusová (2. B tř.) - přestup ze ZŠ Bražec-Náchod Kateřina Mokrá (2. B tř.) - přestup ze ZŠ Úpice Kristýna Bišková (3. tř.) - přestup ze ZŠ Police nad Metují Filip Habr (4.tř.) - přestup ze ZŠ Plhov-Náchod Nikola Samková (5. tř.) - přestup ze ZŠ Hronov Tomáš Vagay (5. tř.) - přestup ze ZŠ Trutnov Viktor Vitver (5. tř.) - přestup ze ZŠ Žďárky Kristýna Bažantová (6. tř.) - přestup ze ZŠ Babí-Náchod Michal Biško (6. tř.) - přestup ze ZŠ Police nad Metují Lucie Farská (7. tř.) - přestup ze ZŠ Radvanice Štěpán Stodola (8. tř.) - přestup ze ZŠ Broumov Babrbora Štěpánová (8. tř.) - přestup ze ZŠ TGM Náchod Jana Brandová (9. tř.) - přestup ze ZŠ Hronov Ve školním roce 2011/2012 přestoupili z naší ZŠ do jiných škol tito žáci: Anna Úlehlová (1. tř.) - přestup do ZŠ Česká Třebová Ondřej Januš (3. tř.) - přestup do ZŠ Teplice nad Metují Sára Regrová (3. tř.) - přestup do ZŠ TGM Náchod Jakub Lukavský (4. tř.) - přestup do ZŠ Česká Skalice Tereza Hillmanová (6. tř.) - přestup do Speciální ZŠ Červený Kostelec Jaroslav Ruider (6. tř.) - přestup do ZŠ Hronov Důvodem změny školy byla vesměs změna bydliště rodiny žáka. Povinnou školní docházku plní v zahraničí 1 žákyně 4. třídy (SAE Dubaj) Žáci 1.ročníku základní školy Do 1.třídy ve školním roce nastoupilo celkem 29 dětí, z toho 15 chlapců a 14 dívek. Byla otevřena jedna první třída, vyučující Mgr. Jana Škopová. 1. Cvrčková Natálie 15. Grund Štěpán 2. Ducháčková Barbora 16. Hofmann Jan 3. Hašplová Lenka 17. Kocián Jakub 4. Hejnová Veronika 18. Krejsar Ondřej 5. Jansová Vendula 19. Krombholz David 6. Kociánová Dominika 20. Lof Petr 7. Linhartová Ata 21. Pašťálka Patrik 8. Máslová Zuzana 22. Polák Jiří 9. Nováková Adéla 23. Škoda Matyáš 10. Pajkrtová Nela 24. Tluk Ondřej 11. Škodová Petra 25. Vlček Filip 12. Šrůtková Lucie 26. Vostřez Filip 13. Týčová Adéla 27. Rosa Michal 14. Úlehlová Anna 28. Bazala Michal 29. Vagay Lukáš Zápis do 1. třídy školního roku 2012/2013 se uskutečnil K řádnému zápisu se dostavilo 32 dětí, rodiče 6 dětí požádali o odklad, z toho bylo vyhověno jedné žádosti. Seznam přijatých žáků byl zveřejněn registračními čísly podle Novely školského zákona ze d Rodiče třech žáků požádali o přestup do 1. třídy ve školním roce 2012/2013. Do 1. třídy bylo přijato 30 dětí, z toho 17 dívek a 13 chlapců. Ve školním roce 2012/2013 vzniknou dvě první třídy (1. A - tř uč. Mgr. Adéla Gultová a 1. B - tř. uč. Mgr. Jitka Šplíchalová)

15 5.3. Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy Ve školním roce 2011/2012 ukončilo školní docházku a získalo základní vzdělání 29 žáků. Na střední školu zakončenou maturitní zkouškou bylo přijato 18 žáků. Na střední odborné učiliště bylo přijato 11 žáků. JG Náchod 2 OA Náchod 2 Academia Mercuri Náchod 1 SPŠ stavební Náchod 1 SPŠ Nové Město nad Metují inf. technologie 2 SPŠ Hronov 2 SŠOSE Červený Kostelec 3 SOŠPg Nová Paka 1 SOŠ ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice 1 SŠ a VOŠ zemědělská Kostelec nad Orlicí 1 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí 1 Lesnická akademie Trutnov 1 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí 3 SPŠ Hronov obor nástrojař 2 SOU Jaroměř 2 SOŠ a SOU Nové město nad Metují 2 SŠ služeb Hradec Králové obor kosmetička 1 SŠ hotelnictví Teplice nad Metují 1 Celkem 29 Na osmiletá gymnázia z 5. třídy byl přijat 1 žák. 6. Výsledky vzdělávání žáků Ročník Počet žáků Prosp. s vyzn. Prospělo Neprospělo Prospělo po oprav. zk hodnocen 0 2. A B

16 Celkem Žáci s druhým stupněm z chování v 1. pololetí: 3 2. pololetí: 1 Udělená výchovná opatření v 1. pololetí: napomenutí TU 14 důtka TU 9 důtka ředitele školy 0 pochvala TU 12 pochvala ředitele školy 0 2. pololetí: napomenutí TU 12 důtka TU 7 důtka ředitele školy 2 pochvala TU 24 pochvala ředitele školy 2 Ve školním roce 2011/2012 jsme byli náhodně vybráni k testování 15 letých žáků školy v mezinárodním projektu OECD PISA, který testuje znalosti ve finanční gramotnosti, čtenářských dovednostech, schopnosti pracovat s počítačem a řešit problémové mezipředmětové úlohy. Celková doba testování byla čtyři hodiny a práci řídil inspektor ČŠI Mgr. L. Kosa. Testování proběhlo v termínu březen V červnu se rozběhlo ověřovací kolo plánovaného celoplošného testování pátých a devátých ročníků v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. Žáci testy zpracovávali na počítačích a měli možnost si před samotným testováním podobné typy úloh vyzkoušet. Výsledky celkového hodnocení žáků jsou dobré, 143 žáků prospělo s vyznamenáním (stelně jako v minulém školním roce), 4 žáci prospěli, z toho jeden žák (3. třída) úspěšně vykonal opravnou zkoušku, 1 žák (1. třída) byl ze zdravotních důvodů hodnocen a bude opakovat ročník. Kázeňská opatření, snížené stupně z chování byly uděleny především za omluvenou absenci, za opakované vhodné a hrubé chování žáků, za opakované bo hrubé (alkohol) porušování školního řádu. Kázeňské problémy jsou řešeny vyučujícími ve spolupráci s třídním učitelem, výchovným poradcem a školním preventistou. Závažnější kázeňské přestupky jsou konzultovány s pracovníky PPP Náchod a s pracovníky sociálních úřadů. Škola spolupracuje s Kompasem Náchod. Problematice chování žáků věnujeme značnou pozornost, zvýšili jsme spolupráci s rodiči, výchovným poradcem a školním preventistou, který si pravidelně v konzultačních hodinách zve k jednání žáky s problémy v chování. Častější zvaní rodičů do školy k řešení výchovných problémů žáka (místo poznámky žáka, pozvánka pro rodiče), nový model třídní schůzky na 1. stupni (poprvé v květnu 2010) tzv. tripartita současné jednání třídního učitele s rodiči i žákem se osvědčil, byl kladně vnímán ze strany vyučujících i rodičů. Těmito opatřeními se snažíme omezovat gativní výchovné projevy žáků. Poměr mezi kladnými a zápornými výchovnými opatřeními je celkem vyrovnaný.

17 7. Materiálně-technické zabezpečení výuky Ve školním roce probíhala výuka v 10 kmenových učebnách a ve 2 odborných učebnách: učebně výpočetní techniky (20 pracovních míst pro žáky) a v mediální učebně, která je vybavena interaktivní tabulí, projekčním plátm, dataprojektorem, počítačem, vizualizérem, ozvučením a pylonovou tabulí. V zadní části učebny je stupňovitě instalováno 60 pevných sedaček, a tím vytvořena školní aula, která slouží ke školním akcím (besedy, přednášky, školní kino, ) žáků 1. bo 2. stupně ZŠ. Ve zbývajících učebnách byly instalovány nové keramické tabule na pylonovém systému, takže nové tabule jsou již ve všech učebnách školy. Ve škole je vybudována bezdrátová WI-FI síť, která je dostupná po celé škole. Vyučujícím slouží k práci 1 notebook a 2 počítače ve sborovně (podařilo se nainstalovat pro vyučující další počítač). Na pozemku vedle školní jídelny, který byl škole pronajat městysem Velké Poříčí, jsme pokračovali s budováním školní zahrady (zhotovení pracovních záhonků, úprava zahradního rybníčku, pergoly, výsadba keřů, dřevin, rostlin). Tato zahrada slouží k výuce pěstitelských prací a při výuce prvouky, přírodovědy a enviromentální výchovy. Na budování se podíleli především žáci základní školy. Úpravy jsou plánovány i na další školní roky. Při výuce Tv byla využívána tělocvična spravovaná městysem Velké Poříčí, multifunkční sportoviště za školou a v tomto školním roce jsme také využívali tělocvičnu Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Od září školního roku využívají žáci nových šatních prostor v suterénu školy. Ve vybudovaných šatnách má dvojice žáků (2. až 9. třídy) svou uzamykatelnou novou skříňku na své osobní věci. Žáci 1. třídy mají svůj uzamykatelný šatní prostor. Vzhledem k tomu, že v těchto prostorách je vybudováno zázemí i pro sportoviště (šatny, sprchy), může je v odpoledních hodinách a o víkendu využívat i široká veřejnost, mohou se do nich dostat žáci event. rodiče, (přestávky, doba mimo vyučování, ) a jsme schopni prostory zabezpečit stálým dohledem, řešili jsme vzniklou situaci instalací kamerového monitorovacího systému. Důvodem instalace byla ochrana a zabezpečení osob a majetku školy, žáků (tj. šatní skříňky a jejich obsah) v prostorách suterénu, v době, kdy ní konán dohled vyučujícími. Dalším podnětem pro instalaci byla skutečnost, že jsme řešili několik případů fyzického napadení mezi žáky a jisté projevy šikany, a že tyto prostory by mohly v budoucnu být místem těchto gativních sociálních projevů. Úspěšně pokračovala činnost žákovské knihovny s čítárnou a přístupem žáků na počítač s intertovým připojením. Pravidelnou činností knihovníků (p. Klimešová, p. Hůlek) a obměnou knižního fondu se počet knižních výpůjček pohybuje za školní rok kolem 700 titulů. Žáci rovněž využívají možnosti čtení či půjčení časopisů, které pravidelně škola pro žáky odebírá. Učební pomůcky a sbírky byly během školního roku průběžně doplňovány. V souvislosti s projektem EU peníze školám, do kterého se naše škola také přihlásila, jsme začali s doplňováním, obnovou a zkvalitňováním materiálního vybavení školy, především v oblasti informačních technologií. V letošním školním roce jsme inovovali počítačovou učebnu, která byla vybudována pomocí bezdiskových stanic a serveru; počet žákovských stanic byl rozšířen ze 14 na 20 míst. V kmenových třídách jsme instalovali 4 nové interaktivní tabule

18 s příslušenstvím. Celkový počet interaktivních tabulí ve škole je tedy 5 tj. v každé druhé učebně. Projekt spojený s tvorbou výukových materiálů vyučujícími bude dokončen v příštím školním roce. Uskutečnilo se navýšení rychlosti Intertu ze 4 Mbit na 20 Mbit, tuto službu poskytla firma Rudolf-t jako protihodnotu za umístění jejich zařízení na naší škole. Vedení školy spolu s metodikem ICT provádí elektronické zpracovávání dat v programu Bakalář tak, aby byla funkční školní matrika v elektronické podobě. Využíváme datové schránky, zajistili jsme přechod na elektronické výkazy o školních úrazech. V červnu školního roku začala 2. etapa opravy střechy, která již byla v havarijním stavu. Oprava byla dokončena v srpnu Budova školy se pyšní novou, krásnou střechou, opravenou, poměděnou věžičkou s novým hodinovým ciferníkem. Bylo provedeno venkovní natření oken. Budova školy procházela běžnými opravami, údržbou. Vzhledem ke současnému stavu budovy školy (vzhled, ergetické úniky, ) čekají zřizovatele další velké finanční výdaje na opravu fasády a výměnu oken. Budova školy by si to zasloužila, v kalendářním roce 2013 oslavíme 100 let otevření školy. Součástí budovy jsou 3 místnosti využívané školní družinou, v jedné z nich je umístěna keramická dílna s pecí. Školní družina měla 2 oddělení s 60 zapsanými žáky. Pro činnost družiny byla také využívána velká učebna 1. A třídy v přízemí budovy. Součástí školy je školní jídelna. Vzhledem ke stále většímu počtu zhotovovaných jídel a ke vzniklé situaci disponuje ZŠ vozem Dacia Logan VAN, určeným k rozvozu obědů a večeří pro střední školu propagační tvorby a polygrafie. Vůz je také využíván městysem Velké Poříčí k rozvozu obědů pro důchodce. 8. Kroužky ve školním roce Vzhledem k problémům s odměňováním vedoucích zájmových kroužků byla zájmová činnost žáků převedena pod DDM Domino Hronov, takže děti i vyučující byli smluvně pod touto organizací. Po dohodě s vedením DDM Domino Hronov zůstala nabídka mimoškolní zájmové činnosti i jejich vedení ve stejném rozsahu jako minulé školní roky. Kroužky vedli vyučující naší základní školy, probíhaly v prostorách školy a navštěvovali je pouze naši žáci. V tomto školním roce mohli žáci opět vybírat z 8 zájmových kroužků. Do práce v kroužcích se zapojilo celkem 237 žáků. Přehled zájmové činnosti ve šk. roce : Název Žáci Počet Vedoucí žáků 1. Kroužek Aj 1.stupeň 18 Doležalová - externistka 2. Dramatický kroužek 1.stupeň 15 Škopová 3. Florbal 1. stupeň 25 Klučka 4. Keramika 1.stupeň 48 Hrubá 5. Pohybové hry 1. stupeň 42 Kubečková, Křivohlávková

19 6. Flétničky 1. stupeň 15 Škrabková 7. Deskové hry 1. stupeň 17 Křivohlávková 8. Florbal 2. stupeň 22 Lokvenc 9. Keramika 2.stupeň 15 Hrubá 10. Přírodovědný kroužek 2. stupeň 11 Lokvenc 11. Chemický kroužek třída 9 Lokvenc 9. Akce školy Vedení školy se snaží vytvořit organizační a finanční podmínky pro to, aby se co jvíce žáků mohlo účastnit soutěží, exkurzí, školních výletů a vystoupení. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky Soutěže a olympiády ve šk. roce název soutěžící umístění Olympiáda v českém jazyce, kat. I. - 9.tř. Fyzikální olympiáda, kat. E 9. tř. A. Hasilová M. Krčálová M. Souček, J. Suk 4. v okres. kole 16. v okres. kole 9. v okres. kole 13. v okres. kole Soutěž v anglickém jazyce, kat. II. A 9.tř. M. Souček 1. v okres. kole 12. v kraj. kole Biologická olympiáda, kat. C tř. M. Souček J. Suk M. Pražáková 8.tř. 20. v okres. kole 23. v okres. kole 5. v okres. kole 18. v kraj. kole Chemická olympiáda, kat. D 9. tř. Matematická olympiáda Z 5 5. tř. Matematický klokan Pythagoriáda M. Souček J. Suk F. Plšek, M. Holeček J. Máslo tř tř. M. Jarý 5.tř. D. Hejda 6.tř. 8. v okres. kole 14. v okres. kole účast v okres. kole 4. v okres. kole 3. v okres. kole ůčast v okres. kole Poznávání přírodnin M. Pražáková 8.tř. 7. v okres. kole Přírodovědný klokan Dějepisná olympiáda Recitační soutěž Soutěž v řemeslné zručnosti tř. R. Zvoníček 8.tř. J. Suk 9. tř. Rýdlová, Mokrá, Chobotská, B. Hladíková Bartoň, Čejp, Daleký, Mucha P. 31. v okres. kole 33. v okres. kole Účast v okres. kole 2. a 5. v dílčích úkolech v okres. kole

20 V tomto školním roce jsme se zúčastnili stejného počtu soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT a organizovaných v Královéhradeckém kraji. Vychali jsme pouze regionální soutěž v literárním tvůrčím psaní Literární Úpici z důvodu spokojenosti s organizací soutěže a upadající kvality soutěžících. Velmi výrazného úspěchu dosáhl žák 9. třídy Martin Souček v Soutěži v anglickém jazyce, kde ve své kategorii obsadil 1. místo v okresním kole. Velmi dobrých výsledků dosáhla žákyně M. Pražáková z 8. třídy 5. místem v okresním kole Biologické olympiády a 7. místem v okresním kole soutěže Poznávání přírodnin. Oba postoupili do krajských kol. Úspěšně si vedla i A. Hasilová v okresním kole početně velmi obsazené Olympiády v českém jazyce, kde skončila na 4. místě. Dobrého výsledku dosáhl M. Souček v okresním kole Chemické olympiády, kde získal 8. místo. Uznání si zaslouží i žáci 5. třídy J. Máslo a M. Jarý, kteří si úspěšně vedli v matematických soutěžích, J. Máslo obsadil 4. místo v okresním kole Matematické olympiády Z5 a M. Jarý 3. místo v okresním kole Pythagoriády. Nejúspěšnějším soutěžícím byl letos jednoznačně M. Souček, který školu reprezentoval ve 4 olympiádách a prokázal svou všestrannost ve studiu. Účast a umístění žáků v soutěžích lze hodnotit pozitivně Přehled sportovních akcí ve šk. roce Název Třída Místo konání Umístění Dopravní výchova harmonogram 4.tř. DDH Náchod- Běloves Turistický kurz 8. tř. Božanov Studená Voda Cyklistický závod Časovka do vrchu tř. Velké Poříčí Cyklo Ryšavý Závody na in-li bruslích tř. Střezina Hronov jednotlivci místa Dopravní soutěž O pohár starostů 5.tř. DDH Náchod- Běloves Plavecká výuka tř. Plavecký bazén Náchod Turnaj ve florbalu-okrskové kolo 23. místo tř. Ch Police nad Metují 3. místo Běh zámeckými schody tř. Náchod 8. místo Turnaj ve florbalu-okrskové kolo Závody na sáňkách, žákovský parlament tř. Ch Velké Poříčí 2. místo 1. stupeň Velké Poříčí Lyžařský kurz 7. tř. Javoří důl Turnaj v basketbalu okrskové kolo tř. Ch Náchod 4. místo

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2010-11

Výroční zpráva školní rok 2010-11 Výroční zpráva školní rok 2010-11 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009-10

Výroční zpráva školní rok 2009-10 Výroční zpráva školní rok 2009-10 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2. Personální

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více