Výroční zpráva 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Laškov,příspěvková organizace Laškov 21, Výroční zpráva 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, Laškov 21, Zpracovala: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Projednáno na poradě dne: Schváleno Školskou radou dne: č.j. ZSLa/Bla026/2015 stran: 18 1

2 Obsah STRANA 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Charakteristika školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje SRPŠ při škole 9 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků školy Údaje o pedagogických pracovnících Učební plán školního roku 2014/ Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a hodnocení dětí MŠ Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a hodnocení dětí MŠ Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích v ZŠ i MŠ Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných mimoškolních aktivitách Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí18 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do DVPP v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Přílohy 2

3 Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace Laškov 21, IČ: tel.: mobil: č.j.: ZSLa/Bla026/2015 vyřizuje: Mgr. Lenka Blahová Laškov: Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Laškov,příspěvkové organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Laškov 21, Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace právní forma příspěvková organizace IČO IZO vedení školy ředitelka: Mgr. Lenka Blahová kontakt tel.: www: zslaskov.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Laškov adresa zřizovatele Laškov 1, Laškov kontakt Tel.: web: součásti školy kapacita Základní škola 60 žáků Školní družina 25 žáků Výdejna stravy 40 žáků Mateřská škola 15 dětí 3

4 1.4 Charakteristika školy Základní škola Laškov je neúplně organizovanou školou zřizovanou obcí Laškov. Škola má pouze první stupeň s 5 ročníky. Ročníky jsou spojené do 2 tříd. Spojení tříd se nám ve výchovně vzdělávacím procesu velmi osvědčilo. Upřednosťnujeme spojení 1. a 4. ročníku a 2., 3. a 5. ročníku. Z důvodu nerovnoměrného počtu žáků však dojde v příštím školním roce ke spojení 1. a 2. ročníku a 3., 4. a 5. ročníku. Součástí školy je školní družina, kde pracovalo jedno oddělení a od září 2013 také jedno oddělení mateřské školy s kapacitou max. 15 dětí. Základní škola má k dispozici jednu budovu. V budově je i výdejna stravy. Ve škole jsou k dispozici dvě učebny, které jsou vybaveny počítači s trvalým připojením k internetu a 2 interaktivními tabulemi. Na levé straně od budovy se rozkládá školní zahrada, na pravé straně je přírodní učebna. Žáci mají bez omezení k dispozici sportovní hřiště a prostory Sokolovny. Technické a provozní vybavení školy je na standardní úrovni. Máme výškově stavitelné lavice a židle, snažíme se neustále školu zvelebovat. Během měsíců července a srpna 2014 také došlo ke kompletní výměně oken a dveří, zateplení a zbudování nové fasády. Hygienická zařízení jsou na dobré úrovni. Ve školní jídelně je pouze výdejna stravy. Strava je dovážena z vývařovny v Bohuslavicích. Ve škole se stravují jak žáci ZŠ, tak také děti z MŠ a všichni zaměstnanci školy. Do školy docházely kromě dětí z Laškova také žáci z obce Pěnčín, Nová Dědina a Raková u Konice a Přemyslovice. V ročníku probíhalo vyučování podle Školního vzdělávacího programu Poznej přírodu, poznej sám sebe. K rozvoji žáků přispívala také nabídka 5 zájmových útvarů. Přehled zájmových kroužků v školním roce 2014/2015 Název kroužku Anglický kroužek pro 1.a 2. ročník Dramatický kroužek Přírodovědný kroužek Výtvarná dílnička Cvičení pro děti Keyboard Vedoucí Mgr. Řípová I. Nováková Dana Mgr. Mikulková H. Kateřina Dostálová Renata Williamsová Mgr. Lenka Blahová 4

5 Vzdělávání a výchova Nezbytnou součástí vzdělávání je nabídka exkurzí, kulturních pořadů a sportovních aktivit. Škola využívá vzdělávacích nabídek Scholaservis, NIDV a spolupracuje se ZŠ Přemyslovice a MŠ Hluchov, se kterými se účastní koncertů a divadelních představení. Úspěšná je také spolupráce s hasičským záchranným sborem, Policií ČR a místními spolky. Pedagogové i děti se setkávají při různých příležitostech např. Besídka ke Dni matek, Halloween party, Mikulášská besídka, Rozsvěcení vánočního stromu v Laškově, Rozloučení se školním rokem, školní ples, ples Boba a Bobka, atd. Jedním z hlavních cílů školy je směřovat výuku žáků k trvale udržitelnému rozvoji a ochraně přírody. Škola je zapojena v ekologických projektech: Recyklohraní a Les ve škole, škola v lese. Další akce v rámci ekologie byly Exkurze u Hloučely, Exkurze do Konice, návštěva dopravního hřiště. Ve škole jsou instalovány sběrné nádoby na drobné elektrospotřebiče a baterie, nádoby na papír, plast a sklo. Informace ke správnému třídění odpadů žáci získávají přednáškami zaměřenými na tuto tematiku. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Zdravé zuby. Ve škole probíhal 1x sběr papíru. Všichni žáci i děti MŠ návštívili dopravní hřiště. Rodiče jsme do činnosti školy zapojili během Masopustního průvodu,ale také na školním plese, který již tradičně pořádá SRPŠ při ZŠ. Novou akcí v tomto školním roce byl 1. dětský ples s Bobem a Bobkem. Rodiče s námi také rozsvěcovali vánoční stromeček, někteří byli také na výletě MŠ v ZOO Olomouc. Konec roku všichni oslavili na rozloučení se školním rokem. V letošním roce nám obec ve spolupráci s místní KDU-ČSL zajistila skákací hrad pro děti (nejen ze ZŠ a MŠ Laškov). Pro děti byl připraven bohatý program, který vyvrcholil odměňováním všech dětí ZŠ i MŠ, pasování prvňáčků i loučení s páťáky. Nejlepší žáci školy byli také odměněni knihami. Pohyb, radost i ekologickou výchovu si žáci i učitelé užili na škole v přírodě, která se uskutečnila v květnu na chatě v Bolešíně. Ke zvýšení bezpečnosti přispěla škola na Dopravním hřišti v Prostějově, kde si žáci i děti aktivně vyzkoušeli svoje znalosti dopravních předpisů. Během roku se žáci již tradičně účastnili hudebně pohybové soutěže Hanácký talent. V průběhu roku probíhaly aktivity směřované k prevenci sociálně patologických jevů, zaměřené proti xenofobii a rasové nesnášenlivosti. viz příloha č. 1 Závěrečná zpráva MPP Halloween již tradiční akce pro děti a jejich rodiče, letos s výletem na noční hrad Bouzov. 5

6 Mikuláš (viz. projekt Advent) - a přišel i čert, ale naštěstí nikoho si neodnesl. Rozsvěcení vánočního stromku (viz. projekt Advent) potřetí jsme letos ozdobili vánoční stromeček na autobusové točně a zazpívali jsme si koledy. Zdarma se podávala výborná dýňová polévka, česnečka a svařené víno, pro děti vánoční punč. Masopust (viz. projekt Masopust) - s tradicí rozsvěcení vánočního stromku jsme také obnovili tradici masopustního pochodu maškar ve vesnici. Tento projekt se setkal s obrovským úspěchem mezi obyvateli Laškova. Pro koledníky byly připraveny typické postní koblihy. Zpívali jsme masopustní písně, v maskách procházeli spolu s rodiči celou vesnicí. Besídka ke Dni matek (viz. projekt Den matek) - je již tradiční akcí ve spolupráci s místní KDU- ČSL. Pro maminky děti připraví malé dárečky, v neděli je připravena besídka společně s MŠ. Výlet do ZOO Olomouc mateřská škola - letos se děti z MŠ s rodiči vydali na výlet do ZOO Olomouc, součástí výletu byla také oběd, který hradilo SRPŠ stejně jako vstupné do ZOO Mafiáni z Bolešína škola v přírodě pro základní školu letošní škola v přírodě se konala v týdnu od v malebné vesnici Bolešín tématem pro letošní rok se stali mafiáni. Pro děti bylo tohle téma velice zajímavé, celý týden byl provázen hrami, kreativními činnostmi a doprovázen celou řadou výletů (např. Modrotisková dílna Danziger, návštěva bazénu) Pedagogický kolektiv Zaměstnanci obou součástí (ZŠ i MŠ) jsou ochotni spolupracovat při rozvoji školy a mají zájem aktivně kooperovat při přípravě vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit. Všichni zaměstnanci školy jsou plně aprobovaní, dále se vzdělávají v systému DVPP. Škola má dobré materiální zabezpečení především pro vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti. V nabídce školy je široká paleta zájmových útvarů pro žáky a cílem školy je nadále tyto aktivity podporovat. Projekt EU peníze do škol OPVK 1.4 CZ.1.07/1.4.00/ Naše škola je zapojena do projektu EU peníze do škol. Zlepšení podmínek pro vzdělání na základních školách. Projekt byl na škole zahájen Cílem je novými metodami a formami práce, také novými učebními pomůckami docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Výuka byla zkvalitňována metodickými vzdělávacími kurzy pedagogických pracovníků. Probíhaly následující klíčové aktivity: 6

7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 2x III/3 Vzdělávaní pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií - 2x V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd - 1x Díky tomuto projektu škola získala dvě interaktivní tabule SMARTBOARD a barevnou laserovou tiskárnu. Materiální zabezpečení ZŠ Žáci mají k dispozici jednu šatnu, která plně vyhovuje provozním podmínkám školy. Materiální zabezpečení MŠ Materiální zabezpečení mateřské školy je velmi dobré. Jedno oddělení MŠ bylo otevřeno Třída zároveň slouží jako herna, ložnice i místo, kde se děti stravují. Maximální kapacita oddělení MŠ je 15 dětí. V letošním školním roce byla tato kapacita dodržena, všechna místa jsou obsazena. Třída je vybavena sestavou nábytku, která poskytuje dostatečný prostor na ukládaní věcí potřebných pro provoz MŠ. Ve třídě jsou také stolečky se židličkami, které odpovídají potřebám dětí z MŠ. Paní učitelky mají přímo ve třídě k dispozici PC s připojením k internetu. Reproduktory, CD přehravač, který využívají při pohybových aktivitách s dětmi. Děti z mateřské školy také využívají prostory školní družiny, kam se chodí dívat na pohádky a také interaktivní tabule v 1. patře. Interaktivní tabule je také hojně využívána při integraci dětí s speciálnímí vzdělávacími potřebami. Školní družina Školní družina pracovala v jednom oddělení. Školní družinu mohou děti navštěvovat od 11:10 do 15:10. Při školní družině pracují tři zájmové útvary. Školní družina spolupracuje s vyučujícími a spolupodílí se na aktivitách školy. Každodenní činnost je obohacována sportovními a výtvarnými soutěžemi, exkurzemi a výlety. V případě zájmu dětí je školní družina v provozu i o vedlejších prázdninách. Školní družina je provozována bezplatně. Školní jídelna Ve školní jídelně je pouze výdejna stravy pro základní a mateřskou školu. Obědy jsou dováženy ze školní jídelny při ZŠ Bohuslavice. Obědy, které jsou vydávány v rámci naší výdejny splňují nároky na zdravou výživu a pestré stravování dětí a žáků školy. Ve škole se stravují i všichni zaměstnanci školy. 7

8 Školská rada Obec Laškov od zřizuje Školskou radu, která se schází minimálně dvakrát ročně. Zástupci obce: Pavel Spáčil (předseda) Zástupci rodičů: Paní Eliška Urbanová Zástupci pedagogů Mgr. Hana Mikulková 1.5 základní údaje o součástech školy 2014/2015 Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 oddělení stupeň ZŠ 2 třídy Počet žáků na pedagoga Školní družina 1 oddělení Školní výdejna ZŠ + MŠ x 37 x x 1.6 materiálně-technické podmínky školy a MŠ Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky - Žákovský nábytek je nový Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty relaxační kout, 2 třídy, třída MŠ PC kout, cvičebna zahrada, hřiště, přírodní učebna cvičebna, multifunkční hřiště je nutná průběžná obnova učebního materiálu, sportovní nářadí a náčiní je moderní všichni žáci mají učebnice i učební pomůcky Vybavení učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou na standartní úrovni na hodně vysoké úrovni 8

9 Díky projektu EU peníze do škol se nám podařilo vybavit školu dvěmi interaktivnímu tabulemi SMARTBOARD. Mezi standartní vybavení naší školy patří: interaktivní tabule, pc, CD přehravač, společenské hry pro děti, sportovní vybavení. Prostorové podmínky Mateřská škola se skládá z jedné velké místnosti, která slouží jako učebna a herna, výdejna stravy a ložnice. Dále k ní přímo nasedá místnost se třemi dětskými záchody a třemi umyvadélky. Do MŠ se vstupuje přes malou šatničku vybavenou dostatečným počtem věšáků a skříněk. Z učebny je dále možné vyjít na malou zahrádku s různými hracími komponenty. Nemalou výhodou toho, že se MŠ nachází v budově ZŠ je skutečnost, že děti z MŠ budou moci nejen využívat přírodní učebnu vybudovanou na dvoře ZŠ, ale i počítače a interaktivní tabule umístěné v učebnách ZŠ a ŠD. 1.7 Údaje SRPŠ při škole předseda Dana Nováková DiS. pokladník Jana Šťastná třídní důvěrníci zástupci tříd Členové SRPŠ se během roku podílejí na vybraných akcích školy. SRPŠ také uhradilo všem žákům ZŠ Laškov týdenní pobyt na škole v přírodě (včetně stravování) a dětem z MŠ výlet do ZOO Olomouc. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP - ŠVP ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program pro ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Poznej přírodu, poznej sám sebe Vzdělávací program pro MŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Se žirafou Aminou světem křížem krážem Vzdělávací program pro ŠD ročník MŠ 9

10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program pro ŠD Laškov ročník 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 7 Počet učitelů ZŠ 3 Počet učitelů MŠ 2 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 2 Počet asistentů pedagoga 1 komentář vychovatelka pracuje současně jako učitelka VV, PČ, ČT-PS 3.2 Učební plán školního roku 2014/2015 ŠVP - Poznej přírodu, poznej sám sebe I. stupeň: počet tříd na I. stupni: 2 Počty hodin dle učebního plánu: ročník/před mět ČJ AJ M PRV PŘ VL HV VV PČ TV IKT / / Celkový počet hodin na I. stupni dle učebního plánu: 118 hodin 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících 10

11 pedagogové pracovní zařazení úvazek aprobace Mgr. Blahová L. ŘŠ, TU roč. úvazek 1 učitelství I. st. ZŠ Mgr. Mikulková H. TU roč. úvazek 1 učitelství I. st. ZŠ Mgr. Ilona Řípová učitelka úvazek 0,545 Učitelství II.st RJ, VV Mgr. Ilona Řípová vychovatelka úvazek 0,6 Učitelství II.st RJ, VV Kateřina Dostálová Učitelka MŠ,asistent úvazek 0,5 od 6/2015 úvazek 1 SŠ DiS. Dana Nováková Učitelka MŠ úvazek 1,0 VOŠ Marie Vaňáková Asistentka MŠ, uč. MŠ Úvazek 0,5 + 0,5 SŠ Kateřina Dostálová Asistent pro soc. znev. Úvazek 0,225 SŠ 3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 1. stupně 100% Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky ŠD 100% asistenti pedagoga 100% Učitelky MŠ 100% % 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní Stupeň vzdělání Funkce Úvazek pracovníci 1 Školnice pro ZŠ 0,5 SOU 1 Školnice pro MŠ 0,25 SOU 1 Výdejna stravy pro ZŠ i 0,5 SOU MŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce a zápis do MŠ počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2015/

12 Přepodpokládaný počet žáků pro školní rok 2015/2016: 21 Předpokládaný počet dětí MŠ pro školní rok 2015/2016: 15 - do MŠ byly přijaty 2 děti 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: 2 žáci ze 2 Odchod na jinou školu 4.ročník 1 žák přestup na jinou školu 5. ročník 3 žáci Gymnázium Konice CMG Prostějov ZŠ Konice ukončili 5. ročník 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a hodnocení dětí ZŠ i MŠ Podklady o výsledcích vzdělávání žáků jsou probírány na všech pedagogických radách během školního roku a výstupy z těchto rad jsou uloženy u ředitelky školy. 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a hodnocení ZŠ i MŠ ZŠ je zachycen ve výstupu ze školní matriky, který je zpracováván v programu Bakaláři. Tento program plně vyhovuje potřebám školy, neboť umožňuje celou řadu tvoření sestav dle požadavků zadavatele. MŠ MŠ má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program. Protože je v MŠ integrované dítě, je v MŠ zřízena funkce asistentky pedagoga. Úzce s námi spolupracuje logopedka, velkou pozornost věnujeme rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností dětí. Ve své činnosti jsme se věnovali dětem jak v oblasti hudební, tak i výtvarné a pracovní. Se skupinou dětí se paní učitelky zúčastnily Vítání občánků. Během celého školního roku probíhaly výtvarné soutěže, do kterých se mohly zapojovat děti i s rodiči. Tyto soutěže byly vždy pravidelně 1x měsíčně vyhodnocovány a děti byly odměňovány. Ve svém programu se zaměřujeme na rozvoj vědomostí, dovedností a návyků směřující k ochraně zdraví, učíme děti získávat povědomí o zdravém životním stylu, osvojovat si poznatky v oblasti zdraví, těla, bezpečí a sportu. I v letošním roce jsme pokračovali 12

13 v projektu Recyklohraní, využíváme nádob na tříděný odpad ( směsný odpad, papír, plast ), společně s rodiči sbíráme vybité baterie, zářivky, nefunkční elektropřístroje. Ve spolupráci s vedoucí ŠJ byla dětem podávána pestrá strava (dostatek zeleniny a ovoce). Pitný režim je dodržován, děti používají své vlastní hrnečky. Mají k dispozici čaj nebo ovocné nápoje, případně čistou vodu v uzavřené konvici. V rámci hodnocení jsou děti slovně hodnoceny 2x ročně v rámci hodnocení, které je konzultováno s rodiči individuálně na třídních schůzkách. Děti MŠ se celoročně zapojují do všech aktivit (školních i mimoškolních), která škola organizuje sama nebo ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Laškov. Příloha č. 2 Přehled o výsledcích vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2014/2015 (viz. tabulka v příloze) Příloha č. 3 Přehled o výsledcích vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2014/2015 (viz. tabulka v příloze) Přehled o chování Během školního roku 2014/2015 nebyly uděleny žádné důtky ani napomenutí. Příloha č. 4. Přehled udělených pochval Během školního roku 2014/2015 bylo uděleno celkem 39 pochval (pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy). 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí , pololetí , Údaje o integrovaných žácích v ZŠ a dětech v MŠ: Druh postižení : Ročník MŠ Počet žáků S poruchami chování S vývojovými poruchami učení Kombinovaná vada Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 13

14 Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem všechny třídy splnily výukové plány bez potíží většina žáků neměla problém, p. uč. přistupovaly k dětem individuálně v případě výskytu obtíží při vzdělávání byla kontaktována PPP s žádostí o vyšetření žáka učebny jsou dobře vybavené Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin frontální výuka, výuka ve dvojicích, skupinová, projektové vyučování, vycházky, exkurze 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet kurzů: 7 Údaje jsou za školní rok 2014/2015 Prioritou je vzdělávání v oblasti informačních technologií a enviromentální výchovy, doplnění odborných předpokladů pro výkon dané funkce. Mgr. Lenka Blahová - neabsolvováno DVPP Kateřina Dostálová Hudební výchova k tématu Podzim, Halloween Dana Nováková Z důvodu nastoupení dlouhodobé pracovní neschopnosti neabsolvováno DVPP. Mgr. Hana Mikulková EVVO konference a praktické semináře Prevence rizikového chování 14

15 Prevence rizikového chování Mgr. Ilona Řípová Jak jsem potkal ryby - kreativní výtvarná dílna pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ na téma RYBA Vánoční inspirace Recy věci - textil - výroba textilní dózy s víkem, zbytkový papír, textil, ruční šití, bytový doplněk. Marie Vaňáková zatím neabsolvováno žádné DVPP z důvodu nástupu do zaměstnání v květnu Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Rodiče jsme do činnosti školy zapojili během Masopustu, ale také během Rozsvěcování vánočního stromku, kde si společně s dětmi opakovaně vyrobili svou vlastní rodinnou vánoční dekoraci. A pod vánočním stromečkem jsme si zazpívali. Na školním plese se společně pobavili rodiče a dětem tak umožnili strávit týden v malebném prostředí na škole v přírodě. Letos se poprvé škola také prezentovala v rámci dětského plesu s Bobem a Bobkem. Konec roku všichni oslavili na mafiánské párty, která se letos uskutečnila v zámeckém parku. Pro děti i rodiče byla připravena pirátská stezka, rodiče se spolupodíleli na zajištění občerstvení na tuto akci. Na konci školního roku děti měly možnost přespat ve škole. Pohyb, radost i ekologickou výchovu si žáci i učitelé užili na škole v přírodě, která se uskutečnila v květnu v Bolešíně. Příležitostí,jak se potkat s rodiči, neformálně pohovořit s učiteli, eventuelně zažít nevšední zážitky je během roku celá řada. Určitě k nim patří také tradiční besídky - ke Dni matek, Mikulášská. 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů PČR, PPP, SPC, HZS, Lesní správa,oú Laškov Akce k prevenci sociálně patologických jevů viz příloha č. 1 Akce k environmentální výchově viz příloha č. 1 15

16 7.2 Účast žáků školy v soutěžích výtvarných přírodovědných hudebně dramatické Účast ve výtvarných soutěžích ve školním roce 2014/2015 Výtvarná soutěž Dračí soutěž /nakladatelství FRAGMENT/ Odesláno účastnily se 2 žákyně: Komárková Eliška Sedláková Michaela Soutěž v rámci dopravní výchovy Soutěžíme s Idsokáčkem /KIDSOK/ Odesláno účastnilo se 9 žáků: Entová Veronika Hacar Jakub Hudečková Natálie Knotková Nikola Kunovský Štěpán Navrátil Lukáš Singrová Natálie Tkadlec Jakub Trnková Adéla Okresní výtvarná soutěž Barvy podzimu /SC-DDM Prostějov/ Odesláno účastnilo se 8 žáků: Hudečková Natálie Knotková Nikola Komárková Eliška Matoušek Miroslav Matoušek Vít Navrátil Lukáš Spáčilová Hana Trnková Adéla Výtvarná soutěž Nejvtipnější ovoce či zelenina /MK Fruit s.r.o./ Odesláno účastnili se 3 žáci: Kompanijecová Viktorie Matoušek Miroslav Spáčilová Hana Výtvarná soutěž Živly v krajině /Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s./ devzdáno účastnilo se 6 žáků: Hudečková Natálie Kompanijecová Viktorie Knotková Nikola Matoušek Miroslav 16

17 Spáčilová Hana Trnková Adéla Výtvarná soutěž Namaluj přírodu /ATLAS a BIOS Přerov/ Odesláno účastnily se 4 žákyně: Kompanijecová Viktorie Knotková Nikola - 1. místo (1. st. ZŠ) Spáčilová Hana Trnková Adéla - 2. místo (1. st. ZŠ) Výtvarná soutěž Berušky /Spolek BERUŠKA sedmitečná, Agentura Beruška a SVČ Méďa/ Odesláno účastnily se 3 žákyně: Kompanijecová Viktorie Spáčilová Hana Trnková Adéla Výtvarná soutěž Život čmeláka /Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Odesláno účastnili se 2 žáci: Matoušek Miroslav Sedláková Michaela Výtvarná soutěž Balakryl - barevná hra RECI - VĚCI /Reklamní agentura McCoy & Partner spol. s r.o./ Odesláno účastnili se žáci Výtvarné dílničky ZŠ pod vedením Kateřiny Dostálové - žáci se bohužel se svým výrobkem nedostali do užšího výběru Účast v přírodovědných soutěžích ve školním roce 2014/2015 Dne se žáci naší školy zúčastnili 10. ročníku místního kola přírodovědné soutěže Zlatý list, které se konalo v biokoridoru Hloučela v Prostějově. Soutěžní stezky se zúčastnilo celkem 216 dětí ze 17 škol okresu Prostějov. V kategorii nejmladších žáků reprezentovali: Lukáš Ponča, Michaela Sedláková, Vít Matoušek, Eliška Komárková, Lukáš Navrátil a Štěpán Kunovský. Žáci 1. až 3. ročníku se umístili se 193 body na místě z 9. Za kategorii mladší žáci ze ročníku soutěžili: Miroslav Matoušek, Hana Spáčilová, Natálie Hudečková, Nikola Knotková, Viktorie Kompanijecová a Adéla Trnková. Žáci získali 111 bodů a umístili se na 11. místě ze 14. Účast v hudebně dramatických soutěžích ve školním roce 2014/

18 Hanácký talent - 1. místo Hana Spáčilová hra na trumpetu (Osamělé blues) 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekce ve školním roce 2014/2015 neproběhla. 9. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření školy je podrobněji rozepsáno v příloze č Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů Škola ve školním roce 2014/2015 i nadále využívá prostředků, které získala v rámci zapojení do mezinárodního rozvojového programu EU peníze do škol. V rámci tohoto programu škola získala finanční prostředky na inovaci výchovně vzdělávacícho procesu. Tyto finance byly využity na nákup 2 interaktivních tabulí, barevné laserové tiskárny a 2 PC. Část financí byla také využita na proškolení pracovníků školy k využívání moderních výukových technologií. 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2014/2015 se škola do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního nezapojila. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt EU peníze do škol OPVK 1.4 CZ.1.07/1.4.00/ rozhodnutí č. 3759/21/7.1.4/2011 Naše škola je zapojena do projektu EU peníze do škol. Zlepšení podmínek pro vzdělání na základních školách. Viz oddíl 1.4. Charakteristika školy 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola nemá odborovou organizaci. Škola spolupracuje s PPP Olomouc, PPP Prostějov, SPC Olomouc, Obcí Laškov a dalšími institucemi, viz str. 5; Výchova a vzdělávání Přílohy: 18

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Laškov,příspěvková organizace Laškov 21, 798 57 Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, Laškov 21, 798 57 Zpracovala: Mgr.

Více

II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 10 Přehled oborů základního vzdělávání 10 Vzdělávací programy 10

II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 10 Přehled oborů základního vzdělávání 10 Vzdělávací programy 10 Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí příspěvková organizace Olomoucká 355, 783 65 Hlubočky 3 Zpracovala: Mgr. Lucie Hladíková, ředitelka školy Projednáno na pracovní poradě

Více

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva.

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva. % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č.

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel...

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZPRACOVALA: MGR. JANA SATINSKÁ ŘEDITELKA ŠKOLY Obsah 1. Základní údaje o škole 1 1.1 Škola 1 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více