Seznam publikací. Učební texty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam publikací. Učební texty"

Transkript

1 Seznam publikací Učební texty 1) Eisenmann, P.: Diferenciální rovnice cvičení (skriptum), PF UJEP, Ústí n.l., 1990, 175 stran 2) Bělík, M., Bělík, M. ml., Eisenmann, P.: Sbírka úloh z elementární aritmetiky (skriptum), PF UJEP Ústí n.l., 1990, 108 stran (podíl P. Eisenmanna 30%) 3) Eisenmann, P. Kopáčková, A.: Rozvoj funkčního myšlení ve výuce matematiky na základní škole, kapitola z výukového CD Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP, JČMF, Praha, 2006, 1 51, ISBN ) Eisenmann, P. Kopáčková, A.: Rozvoj funkčního myšlení ve výuce matematiky na základní škole (skriptum), Studijní materiály k projektu Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP, PřF UJEP, Ústí nad Labem, 2006, ISBN ) Eisenmann, P., Kopka, J., Krátká, M., Přibyl, J. (ed.), Součková, L., Zelenka, M.: Výuka matematiky podporovaná počítačem, Studijní materiály k projektu Multimediální laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů, PřF UJEP, Ústí nad Labem, 2007 Monografie 1) Eisenmann, P.: Propedeutika infinitezimálního počtu, Acta Universitatis Purkynianae Studia Mathematica 82, Ústí nad Labem, 2002, 90 s. 2) Gunčaga, J., Fulier, J., Eisenmann, P.: Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analýzy, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, 2008, 306 s. 3) Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M.: Forming the Infinity Concept through Overcoming Obstacles, UJEP, Ústí nad Labem, 2013, 76 s. Kapitoly v monografiích 1) Eisenmann, P.: Anhang 67: Rotationskörper, in Thema mit Variationen oder Aufgabenvariation im Mathematikunterricht (ed. Schupp, H.), Verlag Franzbecker, Berlin, 2002, ) Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M., Vopěnka, P.: Cognitive conflict as a tool of overcoming obstacles in understanding infinity, in Teaching Mathematics Innovation, new trends, research (ed. Billich, M., Papčo,

2 M., Takáč, Zd.), Catholic University in Ružomberok, Ružomberok, 2009, ) Gunčaga, J., Fulier, J., Eisenmann, P.: Modernisation and innovation of the calculus teaching, in Teaching Mathematics Innovation, new trends, research (ed. Billich, M., Papčo, M., Takáč, Zd.), Catholic University in Ružomberok, Ružomberok, 2009, ) Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M.: Epistemologické překážky v porozumění nekonečnu, in Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách (ed. Škoda, J., Doulík, P.), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2010, Zahraniční časopisy 1) Eisenmann, P.: Die harmonische Reihe und die EULERsche Zahl e, Mathematik in der Schule, 1997, č.6, Berlin, ) Eisenmann, P.: Endlich oder unendlich viele? Über eine Diskussion in der gymnasialen Oberstufe, Mathematik in der Schule, 1998, č.5, Berlin, ) Eisenmann, P., Hejna, S.: Füllen von Rotationskörpern, Mathematik in der Schule, 2000, č.4, Berlin, ) Eisenmann, P.: Ein toller Körper Über eine Diskussion in der gymnasialen Oberstufe, Praxis der Mathematik in der Schule, 2001, č. 4, Köln/Leipzig, ) Eisenmann, P.: Test des infinitesimalen Denkens, mathematica didactica, 2000, Band 1, Hildesheim, ) Eisenmann, P.: Zobecnění periodické funkce, In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria C, roč. 5 (2001), Trnavská univerzita, Trnava, 2001, ) Eisenmann, P.: Infinitesimale Überlegungen, Beiträge zum Mathematikunterricht 2002, Verlag Franzbecker, Hildesheim, Berlin, 2002, ) Eisenmann, P.: Eine komische Kurve, Praxis der Mathematik in der Schule, 2002, č. 6, Köln/Leipzig, ) Eisenmann, P.: Sčítání číselných řad, In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria C, roč. 6 (2002), Trnavská univerzita, Trnava, 2002, 16 20

3 10) Eisenmann, P.: K pátému Eukleidově postulátu, In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria C, roč. 6 (2002), Trnavská univerzita, Trnava, 2002, ) Eisenmann, P., Kuřil, M.: Szereg harmoniczny na komputerze, Matematyka i Komputery, 2003, č. 15, Warszawa, ) Eisenmann, P.: Ein Beitrag zur Entwicklung des funktionalen Denkens, Beiträge zum Mathematikunterricht 2003, Verlag Franzbecker, Hildesheim, Berlin, 2003, ) Eisenmann, P.: Die Vorstellungen der Schüler vom Unendlichen, mathematica didactica, 2002, Band 2, Hildesheim, ) Eisenmann, P.: Jak rozvíjet funkční myšlení žáků a studentů?, Matematika Informatika Fyzika, 2005, č. 24, Košice, ) Eisenmann, P.: Unendliche in der Schule, Beiträge zum Mathematikunterricht 2004, Verlag Franzbecker, Hildesheim, Berlin, 2004, ) Eisenmann, P.: Warum gilt nicht 0, 9 < 1?, Praxis der Mathematik in der Schule, 2005, č. 4, Köln/Leipzig, ) Eisenmann, P.: Maturita z matematiky s počítačem?, Matematika Informatika Fyzika, 2005, č. 25, Košice, ) Eisenmann, P.: Rozvoj funkčního myšlení žáků a studentů ve výuce matematiky, Matematika Informatika Fyzika, 2006, č. 27, Košice, ) Eisenmann, P.: Proč není 0, 9 < 1?, Matematika Informatika Fyzika, 2006, č. 29, Košice, ) Eisenmann, P.: Why it is not true that < 1?, The Teaching of Mathematics, 2008, Vol. XI, 1, ) Eisenmann, P.: O periodických funkcích jinak, Matematika Informatika Fyzika, 2008, č. 32, Košice, ) Cihlář, J.; Eisenmann, P.; Krátká, M.; Vopěnka, P.: Cognitive conflict as a tool of overcoming obstacles in understanding infinity, Teaching Mathematics and Computer Science, 7/2, 2009, ) Eisenmann, P.: About an experiment with the harmonic series, In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria C, roč. 12 (2008), Trnavská univerzita, Trnava, 2008, ) Eisenmann, P.: The concept of a sum of infinite series as a didactic problem, ADUC M (Acta Didactica Universitatis Comenianae, Mathematics), Issue 9, 2009, 1 8

4 25) Eisenmann, P.: A Contribution to the Development of Functional Thinking in Pupils and Students, The Teaching of Mathematics, 2009, Vol. XII, 2, Domácí časopisy 1) Eisenmann, P.: Netradiční využití pojmu složená funkce na střední škole, Učitel matematiky, 1994, č.13, Praha, ) Eisenmann, P.: O experimentu se spojitostí funkce na střední škole, Učitel matematiky 1996, č.20, Praha, ) Eisenmann, P.: Propedeutika diferenciálního a integrálního počtu ve výuce matematiky na střední škole I, Matematika, Fyzika, Informatika, 1997, č.7, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: Propedeutika diferenciálního a integrálního počtu ve výuce matematiky na střední škole II, Matematika, Fyzika, Informatika, 1997, č.8, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: Propedeutika diferenciálního a integrálního počtu ve výuce matematiky na střední škole III, Matematika, Fyzika, Informatika, 1997, č.9, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: Propedeutika diferenciálního a integrálního počtu ve výuce matematiky na střední škole IV, Matematika, Fyzika, Informatika, 1997, č.10, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P., Kuřil, M.: O jednom experimentu s harmonickou řadou, Matematika, Fyzika, Informatika, 1998, č.7, Praha, Prometheus, (podíl M. Kuřila 50%) 8) Eisenmann, P.: Didaktický konstruktivismus?, Matematika, Fyzika, Informatika, 1999, č.6, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P., Hejna, S.: Naplňování rotačních těles, Matematika, Fyzika, Informatika, 2000, č.5, Praha, Prometheus, (podíl S. Hejny 30%) 10) Eisenmann, P., Hejna, S.: Naplňování rotačních těles II, Matematika, Fyzika, Informatika, 2000, č.6, Praha, Prometheus, (podíl S. Hejny 30%) 11) Eisenmann, P.: Test infinitezimálního cítění, Matematika, Fyzika, Informatika, 2002, č.7, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: O jedné maturitní práci na rakouském gymnáziu, Učitel matematiky, 2002, č.2, Praha,

5 13) Eisenmann, P.: Eukleidova geometrie jako limitní případ geometrie Lobačevského, Ergo 2002, č. 3, UJEP Ústí nad Labem, ) Eisenmann, P.: Kvaziperiodické funkce, Matematika, Fyzika, Informatika, 2002, č. 2, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: Součet řady a limita posloupnosti, Matematika, Fyzika, Informatika, 2004, č. 7, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P., Hejna, S.: Dopplerův jev popravdě, Rozhledy matematicko fyzikální, 2004, č. 4, Praha, JČMF, ) Eisenmann, P.: Test funkčního myšlení žáků a studentů, Matematika, Fyzika, Informatika, 2006, č. 6, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: Chladnutí tekutin reálný experiment a matematický model, Department of Mathematics Report Series, 2005, č. 13, České Budějovice, Jihočeská univerzita, ) Eisenmann, P.: Zlatý vrch nad Českou Kamenicí aneb funkce v přírodě, Matematika, Fyzika, Informatika, 2007, č. 6, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: O jednom experimentu ve výuce matematiky na gymnáziu, Učitel matematiky, 2008, č.2 (66), Praha, ) Eisenmann, P., Loukotová, L.: Překvapující úlohy aneb paradoxy, Matematika, Fyzika, Informatika, 2011, č. 3, Praha, Prometheus, ) Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M.: Jak žáci a studenti chápou nekonečno?, Matematika, Fyzika, Informatika, 2012, č. 6, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P., Břehovský, J.: Vypuštění podmínky užitečná heuristická strategie, Matematika, Fyzika, Informatika, 2013, č. 3, Praha, Prometheus, ) Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J., Ondrušová, J., Břehovský, J.: Problem Solving in School Mathematics Based on Heuristic Strategies, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, Vol. 7, No. 1, 1 6, online ISSN , printed ISSN , doi: /eriesj

6 Mezinárodní sborníky 1) Eisenmann, P.: Propedeutika základních idejí infinitezimálního počtu na základní a střední škole In: Matematyka III, Wyzsza szkola pedagogiczna, Czestochowa, 1995, ) Eisenmann, P.: Dvojí klasifikace limitního procesu. In: Sborník příspěvků z Česko polské matematické konference, Ústí n.l., 1996, ) Eisenmann, P., Hejna, St.: The problem of filling of circular solids, In: Czech Polish Mathematical School 1997, PF UJEP Ústí nad Labem, 1997, ) Eisenmann, P.: About a specific test of the mathematical knowledge, In: Czech Polish Mathematical School 99, Acta Universitatis Purkynianae 42, Ústí nad Labem, 1999, ) Eisenmann, P.: Mohutnost množin v představách žáků elementární školy, In: Matematika v přípravě učitelů elementární školy, Acta Universitatis Purkynianae 53, Ústí nad Labem, 2000, ) Eisenmann, P.: Fenomén přímky a kružnice ve výuce matematiky na základní škole, In: Matematika v príprave učitelov 1. stupňa základnej školy (sborník příspěvků), Banská Bystrica, 2001, ) Eisenmann, P.: Point, segment, line secondary school pupils ideas, In: Czech Polish Mathematical School 2001 Acta Universitatis Purkynianae 72 Studia Mathematica, UJEP Ústí nad Labem, 2001, ) Eisenmann, P.: The phenomena of the infi-calculus in elementary mathematics, In: Matematyka VIII, Wyzsza szkola pedagogiczna, Czestochowa, 2001, ) Eisenmann, P.: Divergence harmonické řady, In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference TU Liberec, Technická univerzita Liberec, 2002, ) Eisenmann, P.: Students ideas about infinity, In: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 16, Studia Mathematica III, Kraków, 2003, ) Eisenmann, P.: Součet řady jako didaktický problém, In: Acta Mathematica 6, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, 2003, ) Eisenmann, P.: Students ideas of the limit, In: Proceedings of the Czech Polish Slovak Mathematical School 2005, PF UJEP Ústí nad Labem, 2005,

7 13) Eisenmann, P.: Point, abscissa, line secondary school pupils ideas, In: Presentation of Mathematics 06, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Technická univerzita Liberec, 2006, ) Eisenmann, P.: Real experiment and mathematic model in teaching of mathematics, In: Presentation of Mathematics 07, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Technická univerzita Liberec, 2007, ) Krátká, M.; Eisenmann, P.; Vopěnka, P.; Cihlář, J.: A coherence of ontogeny and phylogeny of infinity within the context of a geometrical problem, In: International Symposium Elementary Maths Teaching Proceedings: Approaches to Teaching Mathematics at the Elementary Level, UK Praha, 2007, ) Krátká, M.; Eisenmann, P.; Vopěnka, P.; Cihlář, J.: About a distribution of points on a line segment, In: Mathematics XII, Akademia im. Dlugosza w Czestochowie, 2007, ) Eisenmann, P.: Unendliche Reihen, Beiträge zum Mathematikunterricht 2007, Teil II, Verlag Franzbecker, Berlin, 2007, ) Eisenmann, P.: Reale Experimente im Mathematikunterricht, Beiträge zum Mathematikunterricht 2008, WTM Verlag Münster, 2008, ) Eisenmann, P.; Krátká, M.; Vopěnka, P.; Cihlář, J.: The development of knowledge about infinity by means of the removal of cognitive conflict, In: Presentation of Mathematics 08, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Technická univerzita Liberec, 2008, ) Cihlář, J.; Eisenmann, P.; Krátká, M.; Vopěnka, P. : The role of cognitive conflict in overcoming obstacles in understanding afinity, In: Proceedings of International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT '09, UK Praha, 2009, ) Eisenmann, P.: Ein Beitrag zur Entwicklung funktionalen Denkens der Studenten, Beiträge zum Mathematikunterricht 2009, Teil II, WTM Verlag Münster, 2009, ) Eisenmann, P.: About one test of functional thinking of pupils and students, In: Presentation of Mathematics 09, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Technická univerzita Liberec, 2009, ) Eisenmann, P.: Ein toller Körper und eine komische Kurve - über eine Diskussion von dem Grenzwertbegriff in der gymnasialen Oberstufe, Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, Teil II, WTM Verlag Münster, 2010, ) Eisenmann, P., Cihlář, J., Krátká, M.: Overcoming obstacles in understanding infinity, In: Presentation of Mathematics 11, Sborník

8 příspěvků z mezinárodní konference, Technická univerzita Liberec, 2011, ) Eisenmann P., Kopka, J., Ondrušová, J., Přibyl J.: The Strategy of Reformulation of a Problem, In: Mathematica IV: Scientific Issues, Sborník příspěvků z mezinárodní konference 19. Polish-Czech-Slovak Mathematical Conference, Katolická univerzita v Ružomberku, 2012, ) Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J., Ondrušová, J., Břehovský, J.: Heuristic strategies in problem solving in school mathematics, In: Eficiency and Responsibility in Education 2013, Sborník příspěvků z 10th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, ed. Kvasnička, R., Praha, 2013, ) Břehovský, J., Eisenmann, P., Přibyl, J., Ondrušová, J., Novotná, J.: Heuristic strategies in problem solving of year-old pupils, In: SEMT 13 Tasks and Tools in Elementary Mathematics, Sborník příspěvků z International Symposium Elementary Maths Teaching, Praha, 2013, ) Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: Culture of solving problems one approach to assessing pupils culture of mathematics problem solving, In: Proceedings of the 13th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2014, Bratislava, 2014, ) Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Impact of heuristic strategies on pupils attitudes to problem solving. In M. Houška, I. Krejčí & M. Flégl (eds.), Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education 2014, Prague, 2014, Czech University of Life Sciences, ) Přibyl, J., Eisenmann, P.: Properties of problem solving strategies. In M. Houška, I. Krejčí & M. Flégl (eds.), Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education 2014, Prague, 2014, Czech University of Life Sciences, ) Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: The Heuristic Strategy Introduction of an Auxiliary Element, In: Proceedings of the 14th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2015, Bratislava, 2015, ) Novotná, J., & Eisenmann, P. (2014). Impact of changes in teaching strategies on how teachers work with a textbook. In J. Keith, Ch. Bokhove, G. Howson & L. Fan (Eds.), Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-2014) ( ). Southampton: University of Southampton.

9 Domácí recenzované sborníky 1) Eisenmann, P.: Kurs teorie grafů na základní a střední škole. In: Sborník PF UJEP Ústí n. L., matematická řada, 1990, ) Eisenmann, P.: Aplikační úlohy ve výuce matematiky, In: Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2001 (sborník příspěvků), UJEP Ústí nad Labem, 2001, ) Eisenmann, P.: Realizace idejí didaktického konstruktivismu ve vyučování matematice, In: Změny ve výuce v souvislosti s proměnami společnosti (sborník příspěvků), UJEP Ústí nad Labem, 2001, ) Eisenmann, P.: Představy žáků o nekonečnu, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2002, PF UK, Praha, 2002, ) Eisenmann, P.: Připravenost českého učitele matematiky na vstup do Evropské unie, In: Profesní kompetence učitele matematiky ve sjednocené Evropě sborník příspěvků ze semináře zástupců kateder matematiky vysokých škol České republiky připravujících učitele matematiky, UK Praha, 2002, ) Eisenmann, P.: Formální a funkční znalosti ve školské matematice, In: Aktivní konstrukce poznání (sborník příspěvků z konference), UJEP Ústí nad Labem, 2002, ) Eisenmann, P.: Dají se spočítat? Představy žáků a jejich učitelů o nekonečnu, In: Od činnosti k poznatku (sborník z konference s mezinárodní účastí věnované počátečnímu vyučování matematiky), Západočeská univerzita v Plzni, 2003, ) Eisenmann, P.: Klasifikace limitních procesů, In: Prezentace matematiky (sborník z konference s mezinárodní účastí), Technická univerzita v Liberci, 2003, ) Eisenmann, P.: Příspěvek k rozvoji funkčního myšlení studentů, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2003, PF UK, Praha, 2003, ) Eisenmann, P.: První informace o experimentu s mohutností množin, In: Cesty k poznávání v matematice primární školy (sborník z konference s mezinárodní účastí věnované počátečnímu vyučování matematiky), Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, ) Eisenmann, P.: O periodických funkcích jinak, In: Prezentace matematiky 04 (sborník z konference s mezinárodní účastí), Technická univerzita v Liberci, 2005, 61 65

10 12) Eisenmann, P.: Zlatý vrch nad Českou Kamenicí aneb Funkce v přírodě okolo nás, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2005, PF UK, Praha, 2005, ) Eisenmann, P.: Experiment s mohutností množin, In: Prezentace matematiky 05 (sborník z konference s mezinárodní účastí), Technická univerzita v Liberci, 2005, ) Eisenmann, P.: Funkční myšlení žáků a studentů popis pedagogického experimentu, In: Matematika v škole dnes a zajtra, zborník 6. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou, Ružomberok, 2006, ) Eisenmann, P.: Možnosti rozvoje funkčního myšlení žáků ve výuce matematiky na základní škole, In: Sborník příspěvků celostátní konference Jak učit matematice žáky ve věku let, JČMF, Hradec Králové, 2006, ) Eisenmann, P.: Úlohy z geometrie vhodné pro rozvoj funkčního myšlení žáků, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2006, JČMF, Praha, 2007, ) Eisenmann, P., Jedlička, Vl.: Experimenty ve výuce matematiky podporované počítačem, In: Sborník příspěvků celostátní konference Využití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2007, ) Eisenmann, P., Krátká, M., Vopěnka, P., Cihlář, J.: Kognitivní konflikt jako nástroj překonávání překážek v porozumění nekonečnu, In: Matematika 3, Sborník příspěvků z konference, 2008, UP Olomouc, ) Eisenmann, P.: Číselné řady na počítači, In: Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2009, ) Eisenmann, P., Přibyl, J.: Systematické experimentování ve výuce matematiky, In: Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2013, Domácí sborníky 1) Eisenmann, P.: Matematická analýza bez učitele, In: Trendy ve vysokoškolském vzdělávání e-learning (sborník příspěvků), UJEP Ústí nad Labem, 2002, 18 19

11 2) Eisenmann, P.: Proč není 0, 9 < 1, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2004, PF UK, Praha, 2004, ) Eisenmann, P.: Experimenty ve výuce matematiky na střední škole, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2007, JČMF, Praha, 2008, ) Eisenmann, P.: O jedné komplexní aplikační úloze na rozvoj funkčního myšlení žáků a studentů, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2008, JČMF, Praha, 2008, ) Eisenmann, P., Přibyl, J., Součková, L.: Zkušenosti s výukou čerstvých absolventů středních škol nejčastější zdroje chyb a příčiny neúspěchu v prvním ročníku VŠ, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2009, JČMF, Praha, 2009, Abstrakty příspěvků ve sbornících z mezinárodních konferencí 1) Eisenmann, P.: Pupils imaginations of the power of a set, In: Summer School of PhD. Studies (sborník anotací), UK Praha, 2001 Abstrakty příspěvků ve sbornících z domácích konferencí 1) Eisenmann, P.: Aplikační úlohy ve výuce matematiky na střední škole, In: Grantový seminář PF UJEP 2000 (sborník anotací), PF UJEP Ústí n. L., 2000 V Ústí nad Labem, Doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

CITACE ZAHRANIČNÍ. Gdańskiej, 2004.

CITACE ZAHRANIČNÍ. Gdańskiej, 2004. CITACE ZAHRANIČNÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Problematika diagnostiky výsledků výuky při aplikaci metody aktivní konstrukce poznatků do výuky chemie. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2005 TU v LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: (+420) 485 352 303 Fax: (+420) 485 352 332 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2005 4.1. Studijní

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Zoznam publikačnej činnosti Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šimoník, Oldřich 5%

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky ALMANACH k 15. výročí existence katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem Ústí nad Labem,

Více

Nepublikované práce za rok 2007

Nepublikované práce za rok 2007 Nepublikované práce za rok 2007 BENDL, Stanislav. Problematika kázně ve škole. [Problems of discipline at school]. 14.3.2007. Liberec, 90 min. nepublikovaný příspěvek, BENDL, Stanislav. Problematika kázně

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Kaleja, Martin 100%: Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu

Více

Odborné. curiculum vitae

Odborné. curiculum vitae Odborné Curiculum Odborné curiculum vitae RNDr. Odborné curiculum RNDr. - 2 Obsah STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKY A POESTRY SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMNÝCH ÚKOLECH GRANTY APLIKAČNÍ SOFTWAROVÉ

Více

Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 1. Název vzdělávacího programu : Občanská výchova a základy společenských věd Studium k rozšíření odborné

Více

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Obsah Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 (původní název: Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů VCEEP, původní logo) Zpracovala: Dne 17. 2. 2015 Doc. PaedDr. Jana

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985840 Sídlo: Žitná 609/25, 115 67 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Dozorčí radou pracoviště projednána dne... 2012 Radou pracoviště schválena

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 21. 23. říjen 1998 Mariánské Lázně Obsah Úvodem 5 Plenární přednášky 7 Jiří Křen Možnosti školské matematiky při řešení praktických úloh... 9 František

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

List of publications Articles in international or foreign journals :

List of publications Articles in international or foreign journals : List of publications Articles in international or foreign journals : 1. Majerová, V.: Zainteresowanie przywatnym gospodarowaniem w Czecho-Slowackim rolnictwie. In: Wies i panstvo. Polsko, 1992, č. 2, s.

Více

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bartoňová, Miroslava 100%: Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními

Více