Seznam publikací. Učební texty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam publikací. Učební texty"

Transkript

1 Seznam publikací Učební texty 1) Eisenmann, P.: Diferenciální rovnice cvičení (skriptum), PF UJEP, Ústí n.l., 1990, 175 stran 2) Bělík, M., Bělík, M. ml., Eisenmann, P.: Sbírka úloh z elementární aritmetiky (skriptum), PF UJEP Ústí n.l., 1990, 108 stran (podíl P. Eisenmanna 30%) 3) Eisenmann, P. Kopáčková, A.: Rozvoj funkčního myšlení ve výuce matematiky na základní škole, kapitola z výukového CD Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP, JČMF, Praha, 2006, 1 51, ISBN ) Eisenmann, P. Kopáčková, A.: Rozvoj funkčního myšlení ve výuce matematiky na základní škole (skriptum), Studijní materiály k projektu Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP, PřF UJEP, Ústí nad Labem, 2006, ISBN ) Eisenmann, P., Kopka, J., Krátká, M., Přibyl, J. (ed.), Součková, L., Zelenka, M.: Výuka matematiky podporovaná počítačem, Studijní materiály k projektu Multimediální laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů, PřF UJEP, Ústí nad Labem, 2007 Monografie 1) Eisenmann, P.: Propedeutika infinitezimálního počtu, Acta Universitatis Purkynianae Studia Mathematica 82, Ústí nad Labem, 2002, 90 s. 2) Gunčaga, J., Fulier, J., Eisenmann, P.: Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analýzy, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, 2008, 306 s. 3) Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M.: Forming the Infinity Concept through Overcoming Obstacles, UJEP, Ústí nad Labem, 2013, 76 s. Kapitoly v monografiích 1) Eisenmann, P.: Anhang 67: Rotationskörper, in Thema mit Variationen oder Aufgabenvariation im Mathematikunterricht (ed. Schupp, H.), Verlag Franzbecker, Berlin, 2002, ) Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M., Vopěnka, P.: Cognitive conflict as a tool of overcoming obstacles in understanding infinity, in Teaching Mathematics Innovation, new trends, research (ed. Billich, M., Papčo,

2 M., Takáč, Zd.), Catholic University in Ružomberok, Ružomberok, 2009, ) Gunčaga, J., Fulier, J., Eisenmann, P.: Modernisation and innovation of the calculus teaching, in Teaching Mathematics Innovation, new trends, research (ed. Billich, M., Papčo, M., Takáč, Zd.), Catholic University in Ružomberok, Ružomberok, 2009, ) Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M.: Epistemologické překážky v porozumění nekonečnu, in Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách (ed. Škoda, J., Doulík, P.), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2010, Zahraniční časopisy 1) Eisenmann, P.: Die harmonische Reihe und die EULERsche Zahl e, Mathematik in der Schule, 1997, č.6, Berlin, ) Eisenmann, P.: Endlich oder unendlich viele? Über eine Diskussion in der gymnasialen Oberstufe, Mathematik in der Schule, 1998, č.5, Berlin, ) Eisenmann, P., Hejna, S.: Füllen von Rotationskörpern, Mathematik in der Schule, 2000, č.4, Berlin, ) Eisenmann, P.: Ein toller Körper Über eine Diskussion in der gymnasialen Oberstufe, Praxis der Mathematik in der Schule, 2001, č. 4, Köln/Leipzig, ) Eisenmann, P.: Test des infinitesimalen Denkens, mathematica didactica, 2000, Band 1, Hildesheim, ) Eisenmann, P.: Zobecnění periodické funkce, In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria C, roč. 5 (2001), Trnavská univerzita, Trnava, 2001, ) Eisenmann, P.: Infinitesimale Überlegungen, Beiträge zum Mathematikunterricht 2002, Verlag Franzbecker, Hildesheim, Berlin, 2002, ) Eisenmann, P.: Eine komische Kurve, Praxis der Mathematik in der Schule, 2002, č. 6, Köln/Leipzig, ) Eisenmann, P.: Sčítání číselných řad, In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria C, roč. 6 (2002), Trnavská univerzita, Trnava, 2002, 16 20

3 10) Eisenmann, P.: K pátému Eukleidově postulátu, In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria C, roč. 6 (2002), Trnavská univerzita, Trnava, 2002, ) Eisenmann, P., Kuřil, M.: Szereg harmoniczny na komputerze, Matematyka i Komputery, 2003, č. 15, Warszawa, ) Eisenmann, P.: Ein Beitrag zur Entwicklung des funktionalen Denkens, Beiträge zum Mathematikunterricht 2003, Verlag Franzbecker, Hildesheim, Berlin, 2003, ) Eisenmann, P.: Die Vorstellungen der Schüler vom Unendlichen, mathematica didactica, 2002, Band 2, Hildesheim, ) Eisenmann, P.: Jak rozvíjet funkční myšlení žáků a studentů?, Matematika Informatika Fyzika, 2005, č. 24, Košice, ) Eisenmann, P.: Unendliche in der Schule, Beiträge zum Mathematikunterricht 2004, Verlag Franzbecker, Hildesheim, Berlin, 2004, ) Eisenmann, P.: Warum gilt nicht 0, 9 < 1?, Praxis der Mathematik in der Schule, 2005, č. 4, Köln/Leipzig, ) Eisenmann, P.: Maturita z matematiky s počítačem?, Matematika Informatika Fyzika, 2005, č. 25, Košice, ) Eisenmann, P.: Rozvoj funkčního myšlení žáků a studentů ve výuce matematiky, Matematika Informatika Fyzika, 2006, č. 27, Košice, ) Eisenmann, P.: Proč není 0, 9 < 1?, Matematika Informatika Fyzika, 2006, č. 29, Košice, ) Eisenmann, P.: Why it is not true that < 1?, The Teaching of Mathematics, 2008, Vol. XI, 1, ) Eisenmann, P.: O periodických funkcích jinak, Matematika Informatika Fyzika, 2008, č. 32, Košice, ) Cihlář, J.; Eisenmann, P.; Krátká, M.; Vopěnka, P.: Cognitive conflict as a tool of overcoming obstacles in understanding infinity, Teaching Mathematics and Computer Science, 7/2, 2009, ) Eisenmann, P.: About an experiment with the harmonic series, In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria C, roč. 12 (2008), Trnavská univerzita, Trnava, 2008, ) Eisenmann, P.: The concept of a sum of infinite series as a didactic problem, ADUC M (Acta Didactica Universitatis Comenianae, Mathematics), Issue 9, 2009, 1 8

4 25) Eisenmann, P.: A Contribution to the Development of Functional Thinking in Pupils and Students, The Teaching of Mathematics, 2009, Vol. XII, 2, Domácí časopisy 1) Eisenmann, P.: Netradiční využití pojmu složená funkce na střední škole, Učitel matematiky, 1994, č.13, Praha, ) Eisenmann, P.: O experimentu se spojitostí funkce na střední škole, Učitel matematiky 1996, č.20, Praha, ) Eisenmann, P.: Propedeutika diferenciálního a integrálního počtu ve výuce matematiky na střední škole I, Matematika, Fyzika, Informatika, 1997, č.7, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: Propedeutika diferenciálního a integrálního počtu ve výuce matematiky na střední škole II, Matematika, Fyzika, Informatika, 1997, č.8, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: Propedeutika diferenciálního a integrálního počtu ve výuce matematiky na střední škole III, Matematika, Fyzika, Informatika, 1997, č.9, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: Propedeutika diferenciálního a integrálního počtu ve výuce matematiky na střední škole IV, Matematika, Fyzika, Informatika, 1997, č.10, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P., Kuřil, M.: O jednom experimentu s harmonickou řadou, Matematika, Fyzika, Informatika, 1998, č.7, Praha, Prometheus, (podíl M. Kuřila 50%) 8) Eisenmann, P.: Didaktický konstruktivismus?, Matematika, Fyzika, Informatika, 1999, č.6, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P., Hejna, S.: Naplňování rotačních těles, Matematika, Fyzika, Informatika, 2000, č.5, Praha, Prometheus, (podíl S. Hejny 30%) 10) Eisenmann, P., Hejna, S.: Naplňování rotačních těles II, Matematika, Fyzika, Informatika, 2000, č.6, Praha, Prometheus, (podíl S. Hejny 30%) 11) Eisenmann, P.: Test infinitezimálního cítění, Matematika, Fyzika, Informatika, 2002, č.7, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: O jedné maturitní práci na rakouském gymnáziu, Učitel matematiky, 2002, č.2, Praha,

5 13) Eisenmann, P.: Eukleidova geometrie jako limitní případ geometrie Lobačevského, Ergo 2002, č. 3, UJEP Ústí nad Labem, ) Eisenmann, P.: Kvaziperiodické funkce, Matematika, Fyzika, Informatika, 2002, č. 2, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: Součet řady a limita posloupnosti, Matematika, Fyzika, Informatika, 2004, č. 7, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P., Hejna, S.: Dopplerův jev popravdě, Rozhledy matematicko fyzikální, 2004, č. 4, Praha, JČMF, ) Eisenmann, P.: Test funkčního myšlení žáků a studentů, Matematika, Fyzika, Informatika, 2006, č. 6, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: Chladnutí tekutin reálný experiment a matematický model, Department of Mathematics Report Series, 2005, č. 13, České Budějovice, Jihočeská univerzita, ) Eisenmann, P.: Zlatý vrch nad Českou Kamenicí aneb funkce v přírodě, Matematika, Fyzika, Informatika, 2007, č. 6, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P.: O jednom experimentu ve výuce matematiky na gymnáziu, Učitel matematiky, 2008, č.2 (66), Praha, ) Eisenmann, P., Loukotová, L.: Překvapující úlohy aneb paradoxy, Matematika, Fyzika, Informatika, 2011, č. 3, Praha, Prometheus, ) Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M.: Jak žáci a studenti chápou nekonečno?, Matematika, Fyzika, Informatika, 2012, č. 6, Praha, Prometheus, ) Eisenmann, P., Břehovský, J.: Vypuštění podmínky užitečná heuristická strategie, Matematika, Fyzika, Informatika, 2013, č. 3, Praha, Prometheus, ) Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J., Ondrušová, J., Břehovský, J.: Problem Solving in School Mathematics Based on Heuristic Strategies, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, Vol. 7, No. 1, 1 6, online ISSN , printed ISSN , doi: /eriesj

6 Mezinárodní sborníky 1) Eisenmann, P.: Propedeutika základních idejí infinitezimálního počtu na základní a střední škole In: Matematyka III, Wyzsza szkola pedagogiczna, Czestochowa, 1995, ) Eisenmann, P.: Dvojí klasifikace limitního procesu. In: Sborník příspěvků z Česko polské matematické konference, Ústí n.l., 1996, ) Eisenmann, P., Hejna, St.: The problem of filling of circular solids, In: Czech Polish Mathematical School 1997, PF UJEP Ústí nad Labem, 1997, ) Eisenmann, P.: About a specific test of the mathematical knowledge, In: Czech Polish Mathematical School 99, Acta Universitatis Purkynianae 42, Ústí nad Labem, 1999, ) Eisenmann, P.: Mohutnost množin v představách žáků elementární školy, In: Matematika v přípravě učitelů elementární školy, Acta Universitatis Purkynianae 53, Ústí nad Labem, 2000, ) Eisenmann, P.: Fenomén přímky a kružnice ve výuce matematiky na základní škole, In: Matematika v príprave učitelov 1. stupňa základnej školy (sborník příspěvků), Banská Bystrica, 2001, ) Eisenmann, P.: Point, segment, line secondary school pupils ideas, In: Czech Polish Mathematical School 2001 Acta Universitatis Purkynianae 72 Studia Mathematica, UJEP Ústí nad Labem, 2001, ) Eisenmann, P.: The phenomena of the infi-calculus in elementary mathematics, In: Matematyka VIII, Wyzsza szkola pedagogiczna, Czestochowa, 2001, ) Eisenmann, P.: Divergence harmonické řady, In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference TU Liberec, Technická univerzita Liberec, 2002, ) Eisenmann, P.: Students ideas about infinity, In: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 16, Studia Mathematica III, Kraków, 2003, ) Eisenmann, P.: Součet řady jako didaktický problém, In: Acta Mathematica 6, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, 2003, ) Eisenmann, P.: Students ideas of the limit, In: Proceedings of the Czech Polish Slovak Mathematical School 2005, PF UJEP Ústí nad Labem, 2005,

7 13) Eisenmann, P.: Point, abscissa, line secondary school pupils ideas, In: Presentation of Mathematics 06, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Technická univerzita Liberec, 2006, ) Eisenmann, P.: Real experiment and mathematic model in teaching of mathematics, In: Presentation of Mathematics 07, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Technická univerzita Liberec, 2007, ) Krátká, M.; Eisenmann, P.; Vopěnka, P.; Cihlář, J.: A coherence of ontogeny and phylogeny of infinity within the context of a geometrical problem, In: International Symposium Elementary Maths Teaching Proceedings: Approaches to Teaching Mathematics at the Elementary Level, UK Praha, 2007, ) Krátká, M.; Eisenmann, P.; Vopěnka, P.; Cihlář, J.: About a distribution of points on a line segment, In: Mathematics XII, Akademia im. Dlugosza w Czestochowie, 2007, ) Eisenmann, P.: Unendliche Reihen, Beiträge zum Mathematikunterricht 2007, Teil II, Verlag Franzbecker, Berlin, 2007, ) Eisenmann, P.: Reale Experimente im Mathematikunterricht, Beiträge zum Mathematikunterricht 2008, WTM Verlag Münster, 2008, ) Eisenmann, P.; Krátká, M.; Vopěnka, P.; Cihlář, J.: The development of knowledge about infinity by means of the removal of cognitive conflict, In: Presentation of Mathematics 08, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Technická univerzita Liberec, 2008, ) Cihlář, J.; Eisenmann, P.; Krátká, M.; Vopěnka, P. : The role of cognitive conflict in overcoming obstacles in understanding afinity, In: Proceedings of International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT '09, UK Praha, 2009, ) Eisenmann, P.: Ein Beitrag zur Entwicklung funktionalen Denkens der Studenten, Beiträge zum Mathematikunterricht 2009, Teil II, WTM Verlag Münster, 2009, ) Eisenmann, P.: About one test of functional thinking of pupils and students, In: Presentation of Mathematics 09, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Technická univerzita Liberec, 2009, ) Eisenmann, P.: Ein toller Körper und eine komische Kurve - über eine Diskussion von dem Grenzwertbegriff in der gymnasialen Oberstufe, Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, Teil II, WTM Verlag Münster, 2010, ) Eisenmann, P., Cihlář, J., Krátká, M.: Overcoming obstacles in understanding infinity, In: Presentation of Mathematics 11, Sborník

8 příspěvků z mezinárodní konference, Technická univerzita Liberec, 2011, ) Eisenmann P., Kopka, J., Ondrušová, J., Přibyl J.: The Strategy of Reformulation of a Problem, In: Mathematica IV: Scientific Issues, Sborník příspěvků z mezinárodní konference 19. Polish-Czech-Slovak Mathematical Conference, Katolická univerzita v Ružomberku, 2012, ) Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J., Ondrušová, J., Břehovský, J.: Heuristic strategies in problem solving in school mathematics, In: Eficiency and Responsibility in Education 2013, Sborník příspěvků z 10th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, ed. Kvasnička, R., Praha, 2013, ) Břehovský, J., Eisenmann, P., Přibyl, J., Ondrušová, J., Novotná, J.: Heuristic strategies in problem solving of year-old pupils, In: SEMT 13 Tasks and Tools in Elementary Mathematics, Sborník příspěvků z International Symposium Elementary Maths Teaching, Praha, 2013, ) Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: Culture of solving problems one approach to assessing pupils culture of mathematics problem solving, In: Proceedings of the 13th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2014, Bratislava, 2014, ) Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Impact of heuristic strategies on pupils attitudes to problem solving. In M. Houška, I. Krejčí & M. Flégl (eds.), Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education 2014, Prague, 2014, Czech University of Life Sciences, ) Přibyl, J., Eisenmann, P.: Properties of problem solving strategies. In M. Houška, I. Krejčí & M. Flégl (eds.), Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education 2014, Prague, 2014, Czech University of Life Sciences, ) Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: The Heuristic Strategy Introduction of an Auxiliary Element, In: Proceedings of the 14th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2015, Bratislava, 2015, ) Novotná, J., & Eisenmann, P. (2014). Impact of changes in teaching strategies on how teachers work with a textbook. In J. Keith, Ch. Bokhove, G. Howson & L. Fan (Eds.), Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-2014) ( ). Southampton: University of Southampton.

9 Domácí recenzované sborníky 1) Eisenmann, P.: Kurs teorie grafů na základní a střední škole. In: Sborník PF UJEP Ústí n. L., matematická řada, 1990, ) Eisenmann, P.: Aplikační úlohy ve výuce matematiky, In: Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2001 (sborník příspěvků), UJEP Ústí nad Labem, 2001, ) Eisenmann, P.: Realizace idejí didaktického konstruktivismu ve vyučování matematice, In: Změny ve výuce v souvislosti s proměnami společnosti (sborník příspěvků), UJEP Ústí nad Labem, 2001, ) Eisenmann, P.: Představy žáků o nekonečnu, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2002, PF UK, Praha, 2002, ) Eisenmann, P.: Připravenost českého učitele matematiky na vstup do Evropské unie, In: Profesní kompetence učitele matematiky ve sjednocené Evropě sborník příspěvků ze semináře zástupců kateder matematiky vysokých škol České republiky připravujících učitele matematiky, UK Praha, 2002, ) Eisenmann, P.: Formální a funkční znalosti ve školské matematice, In: Aktivní konstrukce poznání (sborník příspěvků z konference), UJEP Ústí nad Labem, 2002, ) Eisenmann, P.: Dají se spočítat? Představy žáků a jejich učitelů o nekonečnu, In: Od činnosti k poznatku (sborník z konference s mezinárodní účastí věnované počátečnímu vyučování matematiky), Západočeská univerzita v Plzni, 2003, ) Eisenmann, P.: Klasifikace limitních procesů, In: Prezentace matematiky (sborník z konference s mezinárodní účastí), Technická univerzita v Liberci, 2003, ) Eisenmann, P.: Příspěvek k rozvoji funkčního myšlení studentů, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2003, PF UK, Praha, 2003, ) Eisenmann, P.: První informace o experimentu s mohutností množin, In: Cesty k poznávání v matematice primární školy (sborník z konference s mezinárodní účastí věnované počátečnímu vyučování matematiky), Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, ) Eisenmann, P.: O periodických funkcích jinak, In: Prezentace matematiky 04 (sborník z konference s mezinárodní účastí), Technická univerzita v Liberci, 2005, 61 65

10 12) Eisenmann, P.: Zlatý vrch nad Českou Kamenicí aneb Funkce v přírodě okolo nás, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2005, PF UK, Praha, 2005, ) Eisenmann, P.: Experiment s mohutností množin, In: Prezentace matematiky 05 (sborník z konference s mezinárodní účastí), Technická univerzita v Liberci, 2005, ) Eisenmann, P.: Funkční myšlení žáků a studentů popis pedagogického experimentu, In: Matematika v škole dnes a zajtra, zborník 6. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou, Ružomberok, 2006, ) Eisenmann, P.: Možnosti rozvoje funkčního myšlení žáků ve výuce matematiky na základní škole, In: Sborník příspěvků celostátní konference Jak učit matematice žáky ve věku let, JČMF, Hradec Králové, 2006, ) Eisenmann, P.: Úlohy z geometrie vhodné pro rozvoj funkčního myšlení žáků, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2006, JČMF, Praha, 2007, ) Eisenmann, P., Jedlička, Vl.: Experimenty ve výuce matematiky podporované počítačem, In: Sborník příspěvků celostátní konference Využití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2007, ) Eisenmann, P., Krátká, M., Vopěnka, P., Cihlář, J.: Kognitivní konflikt jako nástroj překonávání překážek v porozumění nekonečnu, In: Matematika 3, Sborník příspěvků z konference, 2008, UP Olomouc, ) Eisenmann, P.: Číselné řady na počítači, In: Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2009, ) Eisenmann, P., Přibyl, J.: Systematické experimentování ve výuce matematiky, In: Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2013, Domácí sborníky 1) Eisenmann, P.: Matematická analýza bez učitele, In: Trendy ve vysokoškolském vzdělávání e-learning (sborník příspěvků), UJEP Ústí nad Labem, 2002, 18 19

11 2) Eisenmann, P.: Proč není 0, 9 < 1, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2004, PF UK, Praha, 2004, ) Eisenmann, P.: Experimenty ve výuce matematiky na střední škole, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2007, JČMF, Praha, 2008, ) Eisenmann, P.: O jedné komplexní aplikační úloze na rozvoj funkčního myšlení žáků a studentů, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2008, JČMF, Praha, 2008, ) Eisenmann, P., Přibyl, J., Součková, L.: Zkušenosti s výukou čerstvých absolventů středních škol nejčastější zdroje chyb a příčiny neúspěchu v prvním ročníku VŠ, In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2009, JČMF, Praha, 2009, Abstrakty příspěvků ve sbornících z mezinárodních konferencí 1) Eisenmann, P.: Pupils imaginations of the power of a set, In: Summer School of PhD. Studies (sborník anotací), UK Praha, 2001 Abstrakty příspěvků ve sbornících z domácích konferencí 1) Eisenmann, P.: Aplikační úlohy ve výuce matematiky na střední škole, In: Grantový seminář PF UJEP 2000 (sborník anotací), PF UJEP Ústí n. L., 2000 V Ústí nad Labem, Doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE Na str. 12 upravuji bibliografický údaj citace na Malach, 1993, cit. dle Kalhous - Obst, 2009: 338 339. Upravuji

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Repetitorium matematiky (soubor testů) KMA/P113

Repetitorium matematiky (soubor testů) KMA/P113 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Repetitorium matematiky (soubor testů) KMA/P Lenka Součková Ústí nad Labem 0 Obor: Klíčová slova: Anotace: Fyzika (dvouoborové studium),

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Pojetí bodu a jeho vztahu k přímce: komparace fylogeneze a ontogeneze Magdalena Prokopová, Petr Rys

Pojetí bodu a jeho vztahu k přímce: komparace fylogeneze a ontogeneze Magdalena Prokopová, Petr Rys Pojetí bodu a jeho vztahu k přímce: komparace fylogeneze a ontogeneze Magdalena Prokopová, Petr Rys ABSTRACT: A point and a straight line are fundamental objects of Euclidian geometry which is taught at

Více

SYSTEMATICKÉ EXPERIMENTOVÁNÍ VE VÝUCE MATEMATIKY

SYSTEMATICKÉ EXPERIMENTOVÁNÍ VE VÝUCE MATEMATIKY SYSTEMATICKÉ EXPERIMENTOVÁNÍ VE VÝUCE MATEMATIKY Petr Eisenmann, Jiří Přibyl PřF UJEP Ústí nad Labem Abstrakt: Náš příspěvek popisuje možnosti systematického experimentování pomocí počítače jako prostředku

Více

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz Specializace Vzdělání Narodil se v ČR v Uherském Hradišti. Absolvoval Střední stavební školu ve Zlíně a Fakultu managementu

Více

Publikační a odborná činnost

Publikační a odborná činnost Publikační a odborná činnost Knihy Binterová H., Fuchs E. (2004): Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště, Praha: Prometheus, ISBN 80-7196-294-5. Binterová H., Fuchs, E. (2006).

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

1. Fakulta aplikovaných věd a katedra matematiky

1. Fakulta aplikovaných věd a katedra matematiky Kvaternion 1 (2012), 45 52 45 VÝUKA MATEMATICKÉ ANALÝZY NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI GABRIELA HOLUBOVÁ a JAN POSPÍŠIL Abstrakt. Cílem příspěvku je představit výuku matematické analýzy na Fakultě aplikovaných

Více

TVOŘIVOST UNIVERZITNÍCH STUDENTŮ

TVOŘIVOST UNIVERZITNÍCH STUDENTŮ 80 TVOŘIVOST UNIVERZITNÍCH STUDENTŮ CREATIVITY UNIVERSITY STUDENTS Jarmila Honzíková Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Abstract: The article deals

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Jan Válek, Petr Sládek Pedagogická fakulta Masarykova Univerzita Poříčí 7, 603 00 Brno Úvodem Rozvoj ICT s sebou nese: Zásadní ovlivnění

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce Evropské projekty a jejich možnosti Vladimíra Pavlicová Konference projektu Matematika s radostí, 15. 5. 2015 Programy v gesci DZS European Schoolnet Scientix EUN Academy e-skills

Více

Matematika I. dvouletý volitelný předmět

Matematika I. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Matematika I O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Tento předmět je koncipován s cílem usnadnit absolventům gymnázia přechod na vysoké školy

Více

Porovnání charakteristik klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře

Porovnání charakteristik klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře Porovnání charakteristik klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře FRANTIŠEK LÁTAL Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc V příspěvku

Více

Soupis dosavadních publikací

Soupis dosavadních publikací Soupis dosavadních publikací Skripta, učebnice 1. MÜLLEROVÁ, L., DOULÍK, P. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2001, 1. vydání, s. 145. ISBN 80-7044-374-X. 2. DOULÍK, P.,

Více

13. MÜLLEROVÁ, L. Řízení učební činnosti (jako aktivní konstrukce poznání žáků). Acta

13. MÜLLEROVÁ, L. Řízení učební činnosti (jako aktivní konstrukce poznání žáků). Acta CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků ţáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

XIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky 1. Aleš Trojánek Gymnázium Velké Meziříčí

XIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky 1. Aleš Trojánek Gymnázium Velké Meziříčí Aleš Trojánek Gymnázium Velké Meziříčí XIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky 1 Ve dnech 21. 24. srpna 2006 se konal na Gymnáziu Velké Meziříčí XIII. seminář o filosofických otázkách

Více

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM)

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Scientia in educatione 3(2), 2012 p. 107 112 ISSN 1804-7106 Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Marie Tichá Abstrakt Článek seznamuje čtenáře s Mezinárodní

Více

Publikační činnost 2003

Publikační činnost 2003 Katedra aplikované matematiky a informatiky Publikační činnost 2003 ČERMÁK, B., LÁD, F., SLÍPKA, B., FRELICH, J., JANČÍK, F., MIKOLAJCZAK, J. The energy resource for dairy cow feed rations from silage

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Badatelsky orientovaná výuka matematiky. Mgr. Marta Vrtišová ZŠ Matice školské, České Budějovice

Badatelsky orientovaná výuka matematiky. Mgr. Marta Vrtišová ZŠ Matice školské, České Budějovice Badatelsky orientovaná výuka matematiky Mgr. Marta Vrtišová ZŠ Matice školské, České Budějovice Matematika kolem nás Geometrie v prostoru Závěr, diskuze Program 2. semináře 25. 3. 2015 Konkrétně bude odborný

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Procenta v úlohách matematické olympiády, korespondenčních seminářů a výzkumů PISA, TIMSS

Procenta v úlohách matematické olympiády, korespondenčních seminářů a výzkumů PISA, TIMSS Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Diplomová práce Procenta v úlohách matematické olympiády, korespondenčních seminářů a výzkumů PISA, TIMSS Vypracovala:

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Posloupnosti

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV Interaktivní tabule ve vzdělávání 1 Úvod Didaktická technika a učební pomůcky se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými.

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Datum jednání: 09. 06. 2014 Čas jednání: 13:00 Místo jednání: Pracovní skupina: 2 Integrace dopravy Jednací místnosti č. 314 (stará budova) Centra

Více

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA System for individual learning of mathematics Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA Obsah prezentace Výzkumný problém Teoretická východiska Hlavní

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

PANM 12. List of participants. http://dml.cz. Terms of use:

PANM 12. List of participants. http://dml.cz. Terms of use: PANM 12 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June 6-11, 2004. Institute

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

REMOTE LAB COMPARISON AMONG SIX LIGHT BULBS. František Látal

REMOTE LAB COMPARISON AMONG SIX LIGHT BULBS. František Látal VZDÁLENÁ LABORATOŘ SROVNÁNÍ ŠESTI ŽÁROVEK REMOTE LAB COMPARISON AMONG SIX LIGHT BULBS František Látal Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Třída 17. listopadu

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy. 1976 PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Cvičení z matematiky Náplň: Systematizace a prohloubení učiva matematiky Třída: 4. ročník Počet hodin: 2 Pomůcky: Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné obory

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia prezenční kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd duben 2010 I. Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název předmětu: Vyrovnávací kurz z matematiky Zabezpečující ústav: Ústav

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Jednota českých matematiků a fyziků

Jednota českých matematiků a fyziků Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2011 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

Závěrečná konference projektu konaná v rámci mezinárodní konference ODAM 2013 14. 6. 2013, PřF UP Olomouc MAPLIMAT

Závěrečná konference projektu konaná v rámci mezinárodní konference ODAM 2013 14. 6. 2013, PřF UP Olomouc MAPLIMAT Závěrečná konference projektu konaná v rámci mezinárodní konference ODAM 2013 14. 6. 2013, PřF UP Olomouc MAPLIMAT Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci (Streamlining

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 104,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Učitelství 2. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika

Učitelství 2. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika Učitelství 2. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika Povinné předměty: Matematická analýza I (KMD/MANA1)...2 Úvod do teorie množin (KMD/TMNZI)...4 Algebra 2 (KMD/ALGE2)...6 Konstruktivní geometrie

Více

8 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

8 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ 8 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Seznámení s různými vyhledávacími databázemi vědeckých informací na internetu. Postup vyhledávání, rozšiřování a zužování vyhledávaného tématu. Vyhledávání

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Okruhy pro SBZ Školský management

Okruhy pro SBZ Školský management Okruhy pro SBZ Školský management Organizace a řízení školství Řízení výchovně vzdělávacího procesu Teorie managementu Předmět: Organizace a řízení školství 1. Organizace školství ČR v mezinárodním srovnání

Více

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 123,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky Nanotechnologie jako součást výuky fyziky Lucie Kolářová Oddělení didaktiky fyziky Školitel: Doc. Jiří Tuček Katedra exprimentální fyziky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Vítejte

Více