Projekt Školení je Šance Inovace nezabrzdíme. TRW Automotive 2012 Insert Presentation Name & Date Here

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Školení je Šance Inovace nezabrzdíme. TRW Automotive 2012 Insert Presentation Name & Date Here"

Transkript

1 Projekt Školení je Šance Inovace nezabrzdíme 1

2 Inovace nezabrzdíme Cílem projektu Inovace nezabrzdíme je rozšíření kompetencí a zvýšení flexibility všech našich zaměstnanců. Projekt byl zahájen a bude ukončen Financování je zajišťováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočetu ČR. Celková částka dotace činí ,92 CZK Přínosem tohoto projektu je možnost kontinuálního rozvoje zaměstnanců výrobního závodu i technického centra na vysoké úrovni přestože s nepřímými náklady (kam patří i náklady na vzdělávání) se musí stále šetřit 2

3 Realizační tým Vladimír Zákoucký, garant projektu zastřešení projektu, komunikace směrem k managementu firmy, prezentace projektu mimo firmu Dana Pivrncová, manažerka projektu koordinace projektu, odpovědnost za monitorovací zprávy, harmonogram a rozpočet Jana Štichová, finanční manažerka odpovědnost za finanční stránku projektu a správnost účetních dokladů Radka Tomandlová, hlavní koordinátorka koordinace VA za technické centrum, výběrová řízení, sledování dodržení rozpočtových pravidel Heidi Hippmannová a Naďa Kubová; koordinátorky projektu odpovědnost za realizaci VA pro oblast výroby a THP, spolupráce s interními lektory Interní lektoři tvorba metodik a vzdělávacích programů, realizace školení 3

4 Organizace projektu Doposud vyčerpáno z dotace ,- Kč Interní e- learningové kurzy Řízení lidských zdrojů Vzdělávání zaměstnanců 50+ Řízení interních projektu Vzdělávání lektorů Odborné profesní vzdělávání Odborná jazyková příprava Vzděláváníní zaměstnanců na MD + RD OPEX & LEAN Vzděláván í v oblasti kvality TRW Automotive

5 Odborná školení Rozvoj v technickém centru - Odborná profesní školení - Řízení lidských zdrojů - Vzdělání v oblasti kvality a lean - Příprava interních lektorů a hodnotitelů assessment/development center - Projektový/Interculturální management - Jazyková příprava Výroba Lean,OPEX Kvalita Rozvoj prac. technického centra Cílové skupiny - Příprava managementu - Příprava talentů - Interní lektoři - Matky na MD/RD - Rozvoj zaměstnanců 50+ Rozvoj ve výrobě - Lean Awareness - Kvalita ve výrobě a řízení procesů - Efektivní komunikace, tým.spolupráce a pracovní právo - Zaškolování na pracovišti Rozvoj cílových skupin (Management, talenti, THP, matky na MD, 50+ atd.. 5

6 Inovace nezabrzdíme - statistika Za 24 měsíců: - bylo uspořádáno více než 120 různých typů školení ve více než 300 kurzech - celkem jsem podpořili 805 zaměstnanců mužů a 234 žen - celkem máme účastí v průměru každý účastník absolvoval 4-5 školení, nejvíce 19 účastí (vč. e-learningových kurzů) - celkem jsme dokumentací naplnili 44 šanonů - vytvořili jsme 12 nových produktů a implementovali 8 inovativních prvků - uspořádali jsme 3 výběrová řízení v částce tis. Kč - vytvořili jsme si speciální databázi na sledování monitorovacích indikátorů 6

7 Výběrová řízení Jazykové vzdělávání (AJ/NJ) celková částka 950 tis. Kč Prezenční jazykové kurzy - vybráni 2 dodavatelé E-learningová výuka vybrán 1 dodavatel Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností celková částka1 230 tis. Kč Efektivní způsoby práce Lektorské dovednosti Rozvoj zaměstnanců (AC/DC, 360 ) Strategické řízení mezinárodních týmů Práce se znevýhodněnými skupinami (zam. na MD/RD a zam. nad 50 let věku) Manažerské vzdělávání, e-learning Pořízení SW celková částka 300 tis. Kč Alibre Design Mitcalc 7

8 Dodavatelé V rámci projektu jsme navázali novou spolupráci se vzdělávacími agenturami : - Aperta Liberec - SVT Liberec - CMC Čelákovice - Gopas Praha - SoliCad Benátky nad Jizerou Rozšířili jsme spolupráci i s dodavateli, kteří uspěli ve výběrových řízeních jako např. : - A-trend Ústí nad Orlicí - CEET Liberec - Active Teaching Jablonec nad Nisou 8

9 Zapojení zaměstnanců technického centra zapojení zaměstnanců již ve fázi přípravy projektu účast na školeních pořádaných v rámci všech klíčových aktivit it externí i interní školení, experti z Koblenz, rozjetí vlastních interních školení (FMEA, Hluk brzdové soustavy, Výpočty v Ansys) implementace a provedení DC implementace aplikace Bilance kompetencí 9

10 Zapojení zaměstnanců technického centra Odborná profesní školení kurzy zaměřené na profesní rozvoj zaměstnanců, na zvýšení efektivity a přesnosti práce, seznámení s nejnovějšími technologiemi a nástroji (např. SD CAN, Hypermesh Advanced, Hluk brzdové soustavy, Makra a Visual Basic, Diadem, LabView, Oracle database, Tosca Structure, ASP.NET, Váhová optimalizace Optistruct, Úvod do pneumatiky, Certified Tester) 10

11 Zapojení zaměstnanců technického centra Rozvoj zaměstnanců kurzy zaměřené na tzv. měkké dovednosti: lektorské dovednosti pro nové interní lektory; kurzy zaměřené na vedení týmů, hodnocení a motivaci zaměstnanců, vyjednávání a projektové řízení odborná jazyková příprava: zaměřená na odbornou terminologii v anglickém a německém jazyce novinky: Bilance kompetencí; Assessment a Development centra 11

12 Zapojení zaměstnanců výroby do projektu V rámci projektu jsme podpořili celkem 514 zaměstnanců výroby, 173 vzdělávacích aktivit úspěšně dokončilo 2506 účastníků, zaměstnanci se účastnili více kurzů dělníci minimálně 4; buňkaři a procesní vedoucí průměrně 7 Podpora a pochopení ze strany vedoucích výrobních modulů Poměrně ě ě spolehlivá účast dělníků a buňkařů na vzdělávacích aktivitách, itá omluvy Plánování á skupin účastníků dle směnování ě za spolupráce asistentek t pro personální rozvoj Interní lektořiř TRW Automotive 2012

13 Zapojení zaměstnanců výroby do projektu Klíčové aktivity, kterých se naši zaměstnanci zúčastnili: Vzdělávání v oblasti kvality periodické školení Kvalita ve výrobě ( 2011 a 2012), Systém 11 barev pro výrobní procesy, SPC, měření, katalog vad pro obrobny ŘLZ - vzdělávání buňkařů, procesních vedoucích - Efektivní vedení týmu, komunikace; Týmová spolupráce; Hodnocení, zaškolování a školení dělníků ; Praktická personalistika Odborné profesní vzdělávání Základy práce na PC, praktické zaškolování na pracovišti, zisk oprávnění jeřábník-vazač a obsluhy motorového manipulačního vozíku Vzdělávání interních lektorů - 36 nových školitelů z řad buňkařů a operátorů na zaškolování dělníků, Lektorské minimum pro procesní vedoucí Operation Excellence&Lean aktivity účast všech zaměstnanců výroby na školení Lean Awareness formou simulační hry TRW Automotive 2012

14 Efektivní vedení týmu - vedoucí TRW Automotive 2012

15 Efektivní vedení týmu - buňkaři 2 skupiny po 16 buňkařích 5 x 2 dny TRW Automotive 2012

16 Týmová spolupráce logistika, kontrola kvality, údržba, řízení výroby TRW Automotive 2012

17 Praktická personalistika TRW Automotive 2012

18 Kvalita ve výrobě účastníků 450 účastníků TRW Automotive 2012

19 Měření, SPC TRW Automotive 2012

20 Zapojení THP a režijních zaměstnanců Do jednotlivých školení projektu byli zapojeni zaměstnanci všech oddělení firmy, což bylo naším cílem Externí školení: odborná profesní školení početné zapojení zaměstnanců údržby Interní školení: školení v oblasti kvality (FMEA, SPC, G8D) Jako zajímavé zmiňujeme - Talent Management aneb Od kolegy k vedoucímu - Interkulturální Management. 20

21 Talent Management/Od kolegy k vedoucímu NK Školení zaměřené na přípravu talentů na zisky, těžkosti a ztráty, související s povýšením na vedoucího Účastníci velmi kladně hodnotili celé školení, které umožnilo získat prostřednictvím lektora cenné praktické zkušenosti. 21

22 Interkulturální Management Cíl tohoto školení: naučit se předcházet nedorozuměním, vznikajících v důsledku interkulturních rozdílů Účast lektorky se zkušeností s čínským prostředím Ve dvou skupinách se zúčastnilo 25 zaměstnanců (MNGT, odd.nákupu, vývoj ) 22

23 Inovativní prvky Interní lektoři - vyškoleno 42 lektorů pro různé druhy interních školení a 36 školitelů praktické instruktáže ve výrobě dle metody TWI Job Instruction Vzdělávání zaměstnanců nad 50 let (vlastní rozvoj zvýšení IT gramotnosti, jazykové vybavenosti, technické zdatnosti i zdravotní způsobilosti a na druhé straně předávání zkušeností mladším, mentoring) Vzdělávání zaměstnanců na MD a RD (3 oblasti efektivní jednání, skloubení práce a rodiny, zdravotní osvěta a novinky v TRW, včetně změn v legislativě) Začlenění těchto dvou aktivit přineslo TRW Automotive (nezávisle na projektu) významné ocenění v rámci Libereckého kraje, 1. cenu v soutěži Vstřícný zaměstnavatel. 23

24 Inovativní prvky ZÁKLADY OBSLUHY PC 50+ Základní kurz 4x4 hod.- 32 účastníků Pokračování 2x4 hod. 26 účastníků TRW Automotive 2012

25 Inovativní prvky Zdravě a bez bolesti 2 skupiny, celkem 32 účastnic - Přednáška MUDr. E. Vrchovské Výživa, obezita, stres, prevence, problémy žen Přednáška fyzioterapeutky L.Hoškové prevence pomocí cviků - vysvětlení názorné ukázky cviků TRW Automotive 2012

26 Inovativní prvky Bilance kompetencí nová aplikace Assessment a Development Centra TRW Automotive 2012

27 Publicita Seznámení zaměstnanců s projektem na pravidelné schůzce vedení firmy se zaměstnanci (Cíl, financování, přínos) Media: - televizní reportáž v TV GENUS, - informační článek v Jabloneckém deníku - Internet, firemní Intranet Informace o projektu v regionálních institucích: - Jablonec n.n.: Městská knihovna, Úřad práce - Liberec: Technická univerzita Informační veřejný billboard Průběžné informace pro zaměstnance ve firemním Bulletinu a na pravidelných měsíčních schůzkách vedení firmy se zaměstnanci Vizualizace - zhotovení vlaječek, plakátů, nálepek s logem, drobné propagační materiály s logem Propagace projektu při akci vyhlášení Vstřícný zaměstnavatel 2011 Den otevřených dveří: seznámení s projektem během technické konference TRW Automotive 2012

28 Potíže při zajišťování projektového plánu Vysoká administrativní náročnost Spolupráce s externím administrátorem - časté střídání přidělených administrátorů, nejednotné názory administrátorů ke konkrétním problémům a postupům (zejména při kontrolách oác MZ) Přesun zpracování finančních dokladů do ESSC centra v Czestochowe stížení přístupu k originálům dokladů Docházka nevýrobních zaměstnanců, absence omluv 28

29 Udržitelnost projektu Díky novým produktům a inovativním prvkům, novým technologiím bude zajištěna i kontinuální využitelnost výsledků projektu Vytvořili jsme knihovnu studijních materiálů, manuálů, brožur, výukových ých programů, které budou nadále užívány interními lektory. Všechny nové produkty budou nahrány do online databáze ESF produktů, tudíž budou mít i další subjekty po zaregistrování možnost tyto produkty využívat. TRW Automotive 2012

30 Poděkování Oddělení nákupu VŘ, smlouvy a objednávky Oddělení IT implementace e-learningových školení, VŘ Finanční úsek zajištění sledování odděleného účetnictví Eurest s.r.o. zajištění občerstvení Truhlář Adam vytvoření databáze na sledování monitorovacích indikátorů ů 30

31 Závěr Děkujeme za pozornost a dáváme prostor pro vaše dotazy. 31

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění k 28. únoru 2011 Připravil : realizační tým

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění k 28. únoru 2011 Připravil : realizační tým Projekt Školení je Šance Inovace nezabrzdíme Průběžná zpráva plnění k 28. únoru 2011 Připravil : realizační tým 1 Řízení projektu nastavení procesů: směrnice F20 S06 a s ní související dokumenty publicita:

Více

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým Projekt Školení je Šance Inovace nezabrzdíme Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým 1 Řízení projektu Realizační tým se sešel v období březen červen 2011 celkem na

Více

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost Název oblasti podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov 31.10.2012

Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov 31.10.2012 K ukončení projektu pod názvem a číslem: Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ARMATURY Group a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců č. CZ.1.04/1.1.02/35.01285,

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace 460 01 Liberec, Masarykova 18 tel.: 485101872 e-mail: sekretariat@cvlk.cz www.cvlk.cz

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/39 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Unikátní kód žádosti: R u š n ý p ř í s t a v - vzdělávací a informační program pro malá a střední pražská média a agentury 1. Identifikace operačního programu

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

Závěrečné shrnutí projektu

Závěrečné shrnutí projektu Závěrečné shrnutí projektu Číslo opatření 3.3.2 Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0295 Název projektu Modernizace studijních příleţitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava Příjemce Slezská

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009 IV. a Příloha Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření do roku 2009 Oblast Navrhovaná opatření 1. A. 6 provést analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a její politické a mediální 1. B. 4

Více