AGRIMEX Vestec a.s. výrobce zmrazených potravin Hlavní Panenské Břežany Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGRIMEX Vestec a.s. výrobce zmrazených potravin Hlavní 199 250 70 Panenské Břežany Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 AGRIMEX Vestec a.s. výrobce zmrazených potravin Hlavní Panenské Břežany Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Obchodní jméno: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Hlavní předmět činnosti: Základní kapitál: Akcie: Statutární orgány : Představenstvo: Dozorčí rada: Telefonní a faxové spojení: Internetové stránky: AGRIMEX Vestec a.s. Hlavní 199, Panenské Břežany Česká republika CZ /0100 Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4 - Chodov /0300 Československá obchodní banka, a.s, pobočka Praha /2700, /2700 (EUR) UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej ,- Kč 300 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč Ing. Ryszard Nemoudry, předseda Ing. Jiří Bačina, místopředseda Ing. Zdena Erbenová, člen Ing. Jiří Vítek, předseda Radka Takáčová, místopředseda Marie Poledniková, člen Tel.: Fax:

3 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA ÚVODEM Pro rok 2013 je charakteristická neúroda a velké výkyvy počasí, které měli vliv na objem zpracování čerstvých surovin. V červnu byly pěstitelské plochy v oblasti Litoměřicka postiženy záplavami. Ty způsobily nedostatek zejména jarního špenátu a následně hrášku, kterého jsme zpracovali cca 50 procent plánované produkce. Zaplavené plochy však nebylo možno včas osít dalšími plodinami (špenát, kapusta, zelí) a to se projevilo i na sklizni těchto zelenin na podzim. V srpnu zase velká sucha postihla porosty dozrávajících paprik a kukuřice, kterých jsme nezpracovali ani 30 procent kontrahovaného objemu. Přes tyto komplikace se díky dalším zpracovávaným komoditám (zejména kořenové zelenině) podařilo překročit objem výroby o cca 500 tun oproti roku Vzhledem k výše popsaným skutečnostem a ekonomické situaci v České republice je možno hodnotit tento rok z hlediska objemu výroby jako úspěšný. Co se nám rovněž podařilo, je překročení plánu tržeb. Podařilo se zastavit několikaletý propad v tržbách společnosti. Bohužel však neúspěšně se vyvíjel hospodářský výsledek. Oproti předchozímu roku se nám tento ukazatel i přes nárůst tržeb nepodařilo splnit. Jako hlavní důvody bych uvedl zejména zásah ČNB vůči kurzu české koruny k euru a nedostatek tuzemských surovin. Kurzové rozdíly zatížily neplánovaně náš hospodářský výsledek o více jak 2 miliony korun, a zároveň skokově zdražily cca o 10% suroviny, které bylo z důvodu neúrody nutné dovést ze zahraničí. Samozřejmě se tato změna kurzu promítla i do dalších komodit a služeb, které nakupujeme (např. PHM, energie, přepravní služby apod.), ale zároveň se nám nepodařilo promítnout nárůst těchto nákladů do našich prodejních cen. I přes tento neúspěch bylo rozhodnuto, že veškerý zisk vrhneme do investic zejména v oblasti výrobní technologie. V prosinci opět proběhla v provozech naší firmy úspěšná recertifikace standardů kvality IFS. Ing. Ryszard Nemoudry předseda představenstva - 3 -

4 SORTIMENT PRODUKTŮ ZMRAZENÉ OVOCE DIONE Premium FOODSERVICE Maliny celé, borůvky, lesní směs, jahody FOODSERVICE AGRIMEX Jahody celé, jahody plátky, jahody celé lesní, ostružiny, meruňky půlené, višně odpeckované, červený rybíz, černý rybíz, švestky půlené, rebarbora řezy, jablko kostka, mango kostky, ananas, zahradní směs DIONE RETAIL Jahody, borůvky, ostružiny, maliny, lesní směs, švestky půlené DIONE OVOCNÉ SPECIALITY - Jahody v čokoládě, Borůvky v čokoládě, Maliny v čokoládě,jahody dělené s cukrem, jahody dělené s cukrem light, jahodová dřeň a malinová dřeň ZMRAZENÉ ZELENINOVÉ SMĚSI DIONE Premium FOODSERVICE Paprika proužky směs tří barev, Čínská směs, Bretaňská s brokolicí, Exclusiv polévková směs, V.I.P., Baby směs FOODSERVICE AGRIMEX Polévková směs, Směs pod svíčkovou, Směs pod svíčkovou sloupek, Směs s kukuřicí, Směs s brokolicí, Country směs, Lečo, Asie, Francouzská polévková směs, Jarní směs, Hrášek s mrkví, Wok mix, Mrkev Duo DIONE RETAIL Polévková směs, Lečo, Asie, Bretaňská, Čínská, směs, S kukuřicí, S paprikou, Pod svíčkovou, Exclusive polévková, Francouzská, Letní Směs, Baby mix, Hrášek s mrkví, S játrovými knedlíčky DIONE ZELENINA NA PÁNEV RETAIL Selská směs, S rýží, Špecle s hříbky, S listovým špenátem, S americkými bramborami, S cuketou a bazalkou DIONE RYCHLÁ KUCHYNĚ Mexická s kuřecím masem, Fit-line s kuřecím masem a Italská s kuřecím masem - 4 -

5 ZMRAZENÉ JEDNODRUHOVÉ ZELENINY DIONE Premium FOODSERVICE Kukuřice supersweet, špenát listový, mladá karotka, fazolka celá, brokolice, hrášek FOODSERVICE AGRIMEX Špenát protlak, špenát sekaný, mrkev kostka, mladá mrkev, kukuřice zrno,kukuřice klasy, fazolka řezy, hrášek, pórek, květák na obalování, brokolice,kapusta řezaná, kapusta růžičky, cibule řezaná, paprika odjadřincovaná, chřest DIONE RETAIL Špenát, špenát ochucený, špenát listový již nařezaný, pórek řezy, kukuřice zrno, brokolice, hrášek, růžičková kapusta, kukuřice klasy OSTATNÍ ZMRAZENÉ BYLINY A KOŘENÍ ZMRAZENÉ HOUBY ZMRAZENÉ BRAMBOROVÉ VÝROBKY ZMRAZENÁ DRŮBEŽ A MASO ZMRAZENÉ RYBY A RYBÍ VÝROBKY ZMRAZENÁ HOTOVÁ JÍDLA A OSTATNÍ ZMRAZENÉ VÝROBKY ZMRZLINY - 5 -

6 CERTIFIKACE V prosinci roku 2013 úspěšně proběhl ve společnosti recertifikaćní audit systému I.F.S. a kritických bodů HACCP. PODSTATNÉ ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI OD KONCE ROKU PO DOBU SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY V souvislosti s platností Zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. došlo na základě rozhodnutí jediného akcionáře dne ke změně v orgánech společnosti a stanov společnosti. Byl zachován dualistický systém řízení společnosti, avšak orgány společnosti jsou oproti předchozímu období nyní pouze jednočlenné. Předsedou představenstva byl zvolen ing. Ryszard Nemoudry a předsedou dozorčí rady ing. Jiří Vítek

7 SPOLEČNOST V ČÍSLECH tržeb. V posledních pěti letech zaznamenala společnost následující vývoj Společnosti se úspěšně daří udržet si své postavení u tradičních zákazníků, a zároveň, díky dalšímu rozšíření sortimentu o nové výrobky, získávat i nové zákazníky. V roce 2013 se společnosti opět podařilo navýšit podíl vlastních výrobků na celkových tržbách společnosti

8 Přidaná hodnota zaznamenala mírný pokles i přes nárůst tržeb. Výše přidané hodnoty byla v roce tis. Kč. Počet zaměstnanců V roce 2013 se snížil přepočtený počet zaměstnanců oproti roku 2012 o 12 zaměstnanců. V tis. Kč Přidaná hodnota na zaměstnance - 8 -

9 Hospodářský výsledek společnosti po zdanění za rok 2013 byl negativně ovlivněn kurzovými ztrátami vzniklými změnou kurzu EUR intervencí ČNB v posledním čtvrtletí

10 2011 INVESTICE (V TIS. KČ) Zařízení a přístroje Dopravní prostředky 827 CELKEM Stavby Zařízení a přístroje Drobný hmotný investiční majetek 71 CELKEM Zařízení a přístroje CELKEM

11 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V TIS. KČ) Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu Změna stavu rezerv a OP v provozní oblasti a KNPO Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy 25 Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti Mimořádný výsledek hospodaření 25 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

12 ROZVAHA (V TIS. KČ) Stav k Stav k Stav k AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Software Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Výrobky Zboží Dlouhodobé pohledávky Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Jiné pohledávky 2 3 Finanční majetek Peníze Účty v bankách Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

13 Stav k Stav k Stav k PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál z toho: ZK zapsaný v obch. rejstříku Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření min. let Nerozdělený zisk minulých let Nerozdělená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžné účetní období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstev a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasiv Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

14 VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ (V TIS. KČ) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Stav peněžních prostředků na začátku období Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv Změna stavu oprav. položek, rezerv a přechod. účtů Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové a výnosové úroky Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Výdaje z plateb úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů - běžná činnost Příjmy a výdaje - mimořádná činnost 25 Čistý peněžní tok - provozní činnost Výdaje na pořízení stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Čistý peněžní tok z investiční činnosti Změna stavu dlouhodobých závazků Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení (snížení) objemu peněžních prostředků Stav peněžních prostředků na konci období

15 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Základní údaje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Akciová společnost AGRIMEX Vestec a. s., IČ: je zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 31. října 2000 v oddílu B, vložka Sídlo společnosti je Hlavní 199, Panenské Břežany. 2. Předmět činnosti Hlavním předmětem činnosti je výroba potravinářských výrobků a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 3. Společnost je vlastněna 100% společností Hortexim spol. s r. o. 4. Orgány společnosti k 31.prosinci 2013 Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: člen představenstva: Předseda dozorčí rady: Místopředseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: ing. Ryszard Nemoudry ing. Jiří Bačina ing. Zdeňka Erbenová ing. Jiří Vítek Radka Takáčová Marie Poledniková

16 5. Organizační struktura Ředitel společnosti Finanční ředitel Asist.vedení spol. Manager prodeje VO+MO Vedoucí výroby Kontrola Kvality Provozní spol. Skladová evidence Obchodník - fakturantka Obch. zástupce VO Obch. zástupce MO Technik výroby Vedoucí skladu Zást. vedoucího Zástup Manipulační pracovník Skladník Ext. účetnictví Ext. ekonom. poradenství Ext. obchodní zástupce Ext. manip. pracovník zástupce Ext. správce sítě

17 6. Rozvahový den Účetní závěrka je sestavena k rozvahovému dni Vlastní kapitál Základní kapitál : tis. Kč. Rezervní fond : tis. Kč Nerozdělený zisk: tis. Kč HV za rok 2013: tis. Kč Celkem: tis. Kč 8. Osobní náklady Průměrný počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních nákladů činil: v roce 2013 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 32 Z toho řídících orgánů 3 Mzdy v tis.kč Sociální zabezpečení v tis. Kč Odměny členům orgánů spol. v tis. Kč 90 Celkem osobní náklady v tis. Kč Základní východiska pro sestavování účetní závěrky Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové ukazatele jsou vykazovány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od do Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od do Způsoby oceňování a odpisování a) Nehmotný a hmotný investiční majetek Nehmotný a hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady spojené s pořízením. Přechodné znehodnocení hmotného a nehmotného majetku se vyjadřuje pomocí opravných položek, které jsou spolu s odpisy uvedeny ve sloupci korekce rozvahy. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn

18 pořizovacími cenami. Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou Kč a nižší a nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou Kč a nižší je klasifikován jako drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který je odepisován podle zákona o účetnictví a je o něm vedena operativní evidence. Pořizovací cena majetku v operativní evidenci k činí tis. Kč. Dlouhodobý majetek je odpisován zrychleně shodně s daňovými odpisy. b) Finanční pronájem Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky ve věcné a časové souvislosti do nákladů. V době kdy je smlouva o nájmu ukončena a společnost uplatní možnost odkupu, zařadí předmět do majetku v kupní ceně. c) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami podle cen šarží. Náklady spojené s pořízením zboží, přepravné, se zahrnují do ceny zásob a to hned při příjmu zásob na sklad. Aktivace nákladů na přepravu zásob se rovněž zahrnuje do ceny zásob při příjmu zásob na sklad. d) Výroba Zásoby nedokončené výroby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami podle cen šarží a náklady spojené s pořízením se zahrnují do ceny zásob stejně jako u zboží. Převody mezi majetkovými účty zásob vlastní výroby se účtují vždy pomocí účtů změn stavů. Z technických důvodů se všechny výrobky pomocí aktivace materiálu a zboží účtují na zboží. e) Pohledávky Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. f) Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry jsou při přijetí zaúčtovány ve své nominální hodnotě. g) Devizové operace Společnost používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč denní kursy ČNB. Realizované kursové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. K datu sestavení účetní závěrky se majetek, pohledávky a závazky v cizí měně přepočítávají kurzem ČNB a jako realizované se účtují do nákladů či výnosů kurzové rozdíly vzniklé na finančních účtech účtové skupiny 21, 22, 31 a

19 h) Účtování nákladů a výnosů Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období s nímž časově a věcně souvisejí. i) Daň z příjmů Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně neuznatelné náklady a nezdaňovatelné výnosy. 11. Hmotný a nehmotný investiční majetek zařazený do užívání V roce 2013 společnost nakoupila nové technologie pro zpracování zeleniny a ovoce. Část investic je financována dotacemi ze SZIF v rámci Programu rozvoje venkova. Pořizovací cena dotovaného investičního majetku byla snížena o poskytnuté dotace. PŘEHLED INVESTIČNÍHO MAJETKU OD DO v tis. Kč PC k 1.1. přírůstky úbytkyodpisy likv., prodej PC k oprávky k 1.1. odpisy běž.r Hmotný investiční majetek společnosti je menšího rozsahu. Společnost po posouzení životnosti tohoto majetku usoudila, že skutečná životnost majetku se shoduje s životností majetku dle daně z příjmu a rozhodla o účtování účetních odpisů shodně s odpisy daňovými, z těchto důvodů nebylo účtováno v roce 2013 o odložené daňové povinnosti. 12. Krátkodobé pohledávky Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena na 30 dnů. Výše krátkodobých pohledávek z obchodního styku k činí tis. Kč z toho k pohledávkám ve výši 426 tis. Kč byly v roce 2012 vytvořeny opravné položky. 13. Krátkodobý finanční majetek Společnost má tři běžné účty vedené v CZK a jeden účet vedený v EUR. Výše krátkodobého finančního majetku k činí tis. Kč opr. k ZC. k 1.1. ZC. k NIM BUDOVY Zaříz.,přístr Dopr. prostř Drobný odpisovaný IM CELKEM CELKEM

20 14. Ostatní aktiva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Náklady příštích období obsahují především částku předem uhrazených leasingových splátek a jsou účtovány do nákladů období do kterého věcně přísluší. 15. Zisk roku 2012 Valná hromada jednomyslně schválila převést 5% zisku roku 2012 ve výši 322 tis. Kč do rezervního fondu a zbytek ve výši tis. Kč na účet nerozdělený zisk minulých let. 16. Krátkodobé závazky Obvyklá doba u krátkodobých závazků dle smluv činí 30 dnů. Výše krátkodobých závazků z obchodních vztahů k činí tis. Kč. 17. Krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci Společnost má od roku 2000 uzavřenou Smlouvu o factoringové spolupráci se společností ČSOB Factoring a.s. na postoupené pohledávky poskytne spol. ČSOB Factoring a.s. firmě AGRIMEX Vestec a.s. a.s. zálohu do výše 80%. Zálohami se rozumí finanční výpomoci (cizí zdroj) účtuje se o nich na účtu , k nebyly zálohy čerpány a naopak vznikla pohledávka ve výši 188 tis. za úhrady postoupených pohledávek. Společnost získala v roce 2012 krátkodobý investiční úvěr na rozšíření mrazírenského skladu a dostavbu expediční části. Výše úvěru k činí ,- tis. Kč. 18. Ostatní pasiva Výdaje příštích období a dohadné položky zahrnují především náklady spojené s podporou prodeje a jsou účtovány do nákladů v období s kterým věcně souvisejí. 19. Výnosy běžného roku Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba potravinářských výrobků a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Výnosy celkem v roce 2013 činily tis. Kč, z toho tržby za vlastní výrobky a služby tis. Kč, tržby za prodané zboží tis. Kč, a aktivace tis. Kč. Převážná část výnosů byla realizována na území České republiky. 20. Daň z příjmu Celková daňová povinnost v roce 2013 je 753 tis. Kč. Na zálohách bylo zaplaceno tis. Kč. Vznikl daňový přeplatek 696 tis. Kč

21 OSTATNÍ INFORMACE INFORMACE O ROZDĚLENÍ ZISKU O rozdělení zisku za rok 2013 mezi společníky rozhodne valná hromada společnosti. PLÁNOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE V ROCE 2014 Pro rok 2014 plánuje společnost dosažení následujících hospodářských ukazatelů. v tis. Kč Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Plánovaná výše investic Panenské Břežany Ing. Ryszard Nemoudry předseda představenstva

22 VÝROK AUDITORA

23 - 23 -

24 - 24 -

25 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

26 STANOVISKO DOZORČÍ RADY

AGRIMEX Vestec a.s. Hlavní 199 250 70 Panenské Břežany Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA

AGRIMEX Vestec a.s. Hlavní 199 250 70 Panenské Břežany Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA AGRIMEX Vestec a.s. Hlavní 199 250 70 Panenské Břežany Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní jméno: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Hlavní předmět činnosti: Základní kapitál: Akcie: Statutární orgány

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI......................................................... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI....................................................................

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 IV. AKTIVITY SPOLEČNOSTI... 6 V. EKONOMICKÉ ÚDAJE...

I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 IV. AKTIVITY SPOLEČNOSTI... 6 V. EKONOMICKÉ ÚDAJE... VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 IV. AKTIVITY SPOLEČNOSTI... 6 A) STAV OBCHODU S ELEKTŘINOU A PLYNEM... 6 B) STAV OBCHODU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více