S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:"

Transkript

1 Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložk mnželé pn trvle bytem: rodné číslo: pní trvle bytem: rodné číslo: doručovcí dres: (dále jen jko budoucí strn kupující ) (budoucí strn prodávjící budoucí strn kupující dále společně jko smluvní strny ) obchodní společnost GAVLAS, spol. s r.o. se sídlem: Politických vězňů 21, Prh 1 IČ: DIČ: CZ zpsná zstoupen (dále jen jko vedlejší účstník ) uzvřen tto v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložk S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ I. Předmět smlouvy I.1. Předmětem této smlouvy o smlouvě budoucí je zejmén závzek smluvních strn uzvřít mezi sebou budoucí kupní smlouvu následujícího znění: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ:

2 DIČ: zpsná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložk zstoupen (dále jen jko strn prodávjící nebo prodávjící ) mnželé pn trvle bytem: rodné číslo: pní trvle bytem: rodné číslo: doručovcí dres: (dále jen jko strn kupující nebo kupující ) (budoucí strn prodávjící budoucí strn kupující dále společně jko smluvní strny ) obchodní společnost GAVLAS, spol. s r.o. se sídlem: Politických vězňů 21, Prh 1 IČ: DIČ: CZ zpsná zstoupen (dále jen jko vedlejší účstník ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložk uzvřen tto K U P N Í S M L O U V A I. Úvodní ustnovení Strn prodávjící je n zákldě prohlášení vlstník o rozdělení budovy č. p., část obce, n jednotky dle zákon č. 72/1994 Sb., o vlstnictví bytů, ze dne, s právními účinky vkldu ke dni, pod č. j. V, n zákldě smlouvy o výstvbě specifikovné v článku VII. této smlouvy, s právními účinky vkldu ke dni, pod č.j. V-, vlstníkem mimo jiné bytové jednotky č. / o celkové podlhové ploše, m 2, ncházející se v/e. ndzemním podlží budovy č. p., část obce, ulice, Prh, postvené n pozemku prc. č. zstvěná ploch nádvoří. K vlstnictví jednotky náleží spoluvlstnický podíl n společných částech budovy č. p., část obce, pozemku prc. č. zstvěná ploch nádvoří, o výměře m 2, o velikosti /, vše zpsáno n LV č. (bytová jednotk n LV č. ) pro k. ú. obec Prh u Ktstrálního úřdu pro hlvní město Prhu, Ktstrální prcoviště Prh. 2

3 II. Předmět smlouvy II.1. Předmětem této smlouvy je převod vlstnictví bytové jednotky specifikovné v ustnovení článku I. této smlouvy, která je fyzicky i právně volná. Bytová jednotk č. / se skládá z: Vybvení bytové jednotky: II.2. Součsně s převodem vlstnického práv k předmětné jednotce se převádí spoluvlstnický podíl n společných částech budovy č. p. pozemku prc. č. zstvěná ploch nádvoří, o výměře m 2, o velikosti /. Do společných částí budovy, které jsou společné vlstníkům všech jednotek ptří zejmén: osobní výth včetně výthové šchty strojovny výthu, dvůr, zákldy včetně izolcí, obvodové nosné zdivo, hlvní stěny, průčelí, střech, hlvní svislé vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, okn dveře přímo přístupné ze společných částí budovy, vyjm vstupních dveří do všech jednotek oken, které jsou přístupné přímo z jednotek, chodby, rozvody studené vody, rozvody plynu, rozvody knlizce, domovní elektroinstlce, rozvody telekomunikcí, dešťový svod, rozvody kbelové televize UPC, rozvody domácích telefonů, komíny, místnost s HUV, HUP umístěný před vchodem do domu (bude uprveno dle skutečného stvu). II.3.. Strn kupující bere n vědomí stv předmětu převodu, který zjistil při prohlídce dne III. Cen Prodávjící strn prodává bytovou jednotku specifikovnou v ustnovení článku I. této smlouvy včetně příslušného spoluvlstnického podílu n společných částech budovy č. p. pozemku prc. č. zstvěná ploch nádvoří, o výměře m 2, o velikosti /, z dohodnutou kupní cenu ve výši,- Kč (slovy: korun českých) kupující strn předmět této kupní smlouvy, z tuto kupní cenu kupuje do svého společného jmění mnželů/do svého výlučného vlstnictví/do svého spoluvlstnictví. IV. Vypořádání kupní ceny IV.. Strn kupující zpltil před podpisem této kupní smlouvy n účet vedlejšího účstník č., vedený u,.s. první část kupní ceny, tedy částku ve výši,- Kč, to jko zálohu n kupní cenu (dále jen jistot ), což vedlejší účstník podpisem této smlouvy stvrzuje. 3

4 Vedlejší účstník se v souvislosti s výše uvedeným zvzuje strnou kupující n jeho výše specifikovný bnkovní účet uhrzenou jistotu, poníženou o svou odměnu ve výši dle smlouvy o provedení ukce ze dne, převést n bnkovní účet strny prodávjící č /0800 (vr. symbol ) vedený u České spořitelny,. s., náměstí W. Churchill 2, Prh 3, to nejpozději do pěti prcovních dnů poté, co mu bude předložen kopie návrhu n vkld vlstnického práv k předmětu převodu ve prospěch strny kupující (učiněného účstníky n zákldě této kupní smlouvy), optřená rzítkem podtelny Ktstrálního úřdu pro Středočeský krj, Ktstrální prcoviště Kldno. IV.. Zbývjící část kupní ceny, tedy částku ve výši,- Kč (slovy korun českých) uhrdil strn kupující před podpisem této smlouvy do dvokátní úschovy JUDr. Rostislv Dolečk, dvokát, se sídlem AK Seifertov 9, Prh 3, n účet číslo: /2700 (vr. symbol ), vedený u UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,. s. (dále jen dvokát )/notářské úschovy JUDr. Tomáše Oulík, se sídlem Klimentská 1, Prh 1, n účet č. / (vr. symbol ), vedený u,. s. (dále jen notář ). Tto částk bude dvokátem/notářem vydán strně prodávjící dle podmínek smlouvy schovcí/protokolu o notářské úschově, kterou/který smluvní strny uzvřely s dvokátem/notářem před podpisem této kupní smlouvy, to nejpozději do pěti prcovních dnů poté, co bude dvokátovi/notáři předložen příslušný výpis z ktstru nemovitostí, n němž budou zpsány nemovitosti, které jsou předmětem koupě dle této smlouvy, jko jejich vlstník bude uveden strn kupující n těchto nemovitostech nebudou váznout žádná věcná práv vyjm zřízených z důvodu n strně kupující n výpise nebudou vyznčeny žádné poznámky ni dotčení změnou právních vzthů (tzv. plomby ) vyjm těch vyznčených z důvodu n strně kupující. NEBO (v přípdě hrzení kupní ceny z hypotečního úvěru) IV.. Strn kupující uhrdil před podpisem této smlouvy část kupní ceny, konkrétně částku ve výši,- Kč (slovy: korun českých) do dvokátní úschovy JUDr. Rostislv Dolečk, dvokát, se sídlem AK Seifertov 9, Prh 3, n účet číslo: /2700 (vr. symbol ), vedený u UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,. s. (dále jen dvokát )/notářské úschovy JUDr. Tomáše Oulík, se sídlem Klimentská 1, Prh 1, n účet č. / (vr. symbol ), vedený u,. s. (dále jen notář ). Tto částk bude dvokátem/notářem vydán budoucí strně prodávjící dle podmínek smlouvy schovcí/protokolu o notářské úschově, kterou/který smluvní strny uzvřely s dvokátem/notářem před podpisem této kupní smlouvy (dále jen schovcí smlouv / protokol o notářské úschově ), to nejpozději do pěti prcovních dnů poté, co bude dvokátovi/notáři předložen příslušný výpis z ktstru nemovitostí, n němž budou zpsány nemovitosti, které jsou předmětem koupě dle této smlouvy, jko jejich vlstník bude uveden strn kupující n těchto nemovitostech nebudou váznout žádná věcná práv vyjm zřízených z důvodu n strně kupující n výpise nebudou vyznčeny žádné poznámky ni dotčení změnou právních vzthů (tzv. plomby ) vyjm těch vyznčených z důvodu n strně kupující. IV.. Zbývjící část kupní ceny ve výši,- Kč byl strně prodávjící před podpisem této smlouvy uhrzen z hypotečního úvěru poskytnutého,. s. (dále jen bnk ),, to do dvokátní úschovy JUDr. Rostislv Dolečk, dvokát, se sídlem AK Seifertov 9, Prh 3, 4

5 n účet číslo: /2700 (vr. symbol ), vedený u UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,. s. (dále jen dvokát )/notářské úschovy JUDr. Tomáše Oulík, se sídlem Klimentská 1, Prh 1, n účet č. / (vr. symbol ), vedený u,. s. (dále jen notář ). Tto částk bude dvokátem/notářem vydán strně prodávjící dle podmínek smlouvy schovcí/protokolu o notářské úschově, to stejným způsobem, jko je uvedeno v odst. IV. tohoto článku. POZN: npř. (bude-li kupní cen hrzen z hypotečního úvěru). IV.. Strn kupující bere n vědomí, že n nemovitostech, které jsou předmětem koupě v této kupní smlouvě objektem úvěru bude váznout, resp. již při podpisu této smlouvy vázne zástvní právo ve prospěch,. s., zjišťující úvěr strny kupující. (následující odstvce budou součástí smlouvy v obou vrintách, tj. v přípdě hrzení kupní ceny z vlstních zdrojů i prostřednictvím úvěru) IV.. V přípdě, že příslušný ktstrální úřd zmítne, to z jkéhokoliv důvodu, návrh n povolení zápisu vkldu vlstnických práv ve prospěch strny kupující, zvzují se strny této kupní smlouvy k odstrnění vd, které vedly k tomuto rozhodnutí. Nedojde-li k odstrnění vd tedy k obnovení řízení o vkldu do 30 dnů od zmítvého rozhodnutí KÚ, vrátí prodávjící neprodleně zplcenou kupní cenu, kterou bude mít ve své dispozici n účet/účty, ze kterých byl plcen část kupní ceny uloženou u dvokát/notáře vrátí dvokát/notář. IV.. Pokud strn kupující jednostrnně nesplní jkýkoliv závzek vyplývjící z tohoto článku, má strn prodávjící právo jednostrnně od této smlouvy odstoupit strn kupující se zvzuje zpltit strně prodávjící smluvní pokutu ve výši,- Kč (10% z kupní ceny). V přípdě, že strn kupující zpltil strně prodávjící zálohu n kupní cenu, je strn prodávjící oprávněn smluvní pokutu čerpt z této zálohy strn kupující s tím výslovně souhlsí. V. Věcná práv váznoucí n předmětu koupě Prodávjící strn výslovně prohlšuje, že n předmětných nemovitostech neváznou žádná věcná břemen, zástvní práv (vyjm zástvního práv ve prospěch. s. zástvní smlouv k nemovitosti znějící n částku,- Kč, kde dlužníkem je strn kupující. Podpisem této kupní smlouvy strn kupující prohlšuje, že přejímá veškerá práv povinnosti vyplývjící ze zástvní smlouvy uzvřené mezi prodávjícím jkožto zástvcem bnkou jkožto zástvním věřitelem), ni jiné právní vdy, které by bránily uzvření této smlouvy následnému převodu vlstnických práv popsných v článku II. této kupní smlouvy n strnu kupující. VI. Zjišťování správy, provozu oprv společných částí domu VI.1. Správu, provoz oprvy společných částí budovy zjišťuje, IČ:, se sídlem. Dnem převodu vlstnického práv k jednotce se stává ze zákon strn kupující členem společenství vlstníků jednotek. Vzájemný vzth vlstníků jednotek, jejich práv povinnosti jsou určeny zákonem č. 72/1994 Sb., o vlstnictví bytů, prohlášením vlstník o rozdělení 5

6 domu n smosttné bytové nebytové jednotky, jink se vzthy řídí usnesením shromáždění vlstníků jednotek. VI.2. Strn prodávjící prohlšuje, že v souldu s pltnými stnovmi společenství vlstníků jednotek (dále jen stnovy ) pltil stnovený popltek z správu domu pověřené správní společnosti (správci), zálohově příspěvky do fondů společenství, přípdně dlší pltby podle usnesení shromáždění společenství. Součsně prohlšuje, že nemá ke dni podpisu kupní smlouvy žádný spltný závzek vůči společenství, což strn prodávjící dokládá potvrzením dle ustnovení 1186 zákon č. 89/2012 Sb., občnského zákoníku, v pltném znění, které strn prodávjící předá strně kupující před podpisem této smlouvy. Podpisem této smlouvy potvrzuje strn kupující převzetí uvedeného potvrzení od prodávjící. VI.3. Smluvní strny prohlšují, že v souldu se stnovmi se ke dni převodu vlstnického práv dle této smlouvy povžují všechny uvedené pltby z spotřebovné zúčtovné, to ve výši těchto plteb. Přípdné nedopltky nebo přepltky z ročního vyúčtování po dni převodu se budou týkt jen strny kupující. Tto skutečnost je zohledněn v kupní ceně jednotky. VI.4. Strn kupující byl seznámen s rozhodnutím společenství vlstníků jednotek zvzuje se zejmén: - přispívt n nákldy spojené se správou domu pozemku oznčeného jko stvební prcel podle velikosti svého spoluvlstnického podílu - pltit měsíčně n účet správce zálohy n úhrdu nákldů spojených se správou domu n úhrdy z plnění poskytovné s užíváním bytové jednotky (služby) VI.5. Strn kupující bere n vědomí, že nákldy n správu domu předstvují zejmén - služby správce domu souvisejících s výkonem správy domu. Strn kupující bere n vědomí, že částk hrzen z fondu oprv domu předstvuje zejmén: - pojištění domu - nákldy n údržbu oprvy společných částí domu pozemku, stv. prcel VI.6. Strn kupující bere n vědomí, že nákldy n služby předstvují zejmén - osvětlení společných prostor - dodávku studené vody - dodávku elektr. energie do společných prostor - odvod odpdních vod - dodávku tepl VII. Závzky práv týkjící se domu, jeho společných částí práv k pozemku Závzky práv týkjící se domu, jeho společných částí práv k pozemku, která přecházejí z dosvdního vlstník budovy n vlstník jednotky jsou: 1) Smlouv o dodávce vody odpdních vod ze dne se společností se sídlem 2) Smlouv n dodávku elektrické energie ze dne se společností se sídlem 3) Prohlášení plátce popltku ze dne s. Svoz zjišťuje firm se sídlem 6

7 4) Smlouv n prvidelný servis osobního výthu se společností se sídlem 5) Smlouv n úklid domu ze dne s firmou se sídlem 6) Smlouv o výstvbě uzvřená mezi strnou prodávjící společností, se sídlem:, IČ:, ze dne, jejímž předmětem byl výstvb nových bytových jednotek č. ž formou vestvby v.. ndzemním podlží předmětného domu (vestvb byl proveden v dosvdních společných částech domu, kdy návrh n zápis práv z této smlouvy do ktstru nemovitostí byl příslušnému ktstrálnímu úřdu podán dne pod č.j.. Bude uprveno dle skutečného stvu VIII. Závěrečná ustnovení VIII.1. Tto kupní smlouv nbývá pltnosti účinnosti v den podpisu smluvními strnmi. VIII.2. Smluvním strnám je známo, že vlstnické právo n zákldě této smlouvy nbude strn kupující vkldem vlstnických práv do ktstru nemovitostí, jehož účinky nstnou n zákldě prvomocného rozhodnutí o povolení vkldu ke dni, ke kterému bude návrh n vkld doručen Ktstrálnímu úřdu pro hlvní město Prhu, ktstrální prcoviště Prh. Smluvní strny se dohodly, že návrh n vkld učiní strn prodávjící. VIII.3. Strn kupující prohlšuje, že jí byl strnou prodávjící před uzvřením této smlouvy předložen k nhlédnutí součsně předán ověřená kopie Průkzu energetické náročnosti budovy specifikovné v čl. I. této smlouvy. VIII.4. Účstníci dále výslovně prohlšují, že si tuto smlouvu přečetli, jsou k právním jednáním zcel způsobilí neuzvírjí smlouvu v tísni nebo z nápdně jednostrnně nevýhodných podmínek. VIII.5. Veškeré nákldy spojené se sepsáním této smlouvy, notářské popltky, správní popltek z řízení o povolení vkldu práv dň z nbytí nemovité věci zpltí strn prodávjící. V Prze dne (strn kupující) (strn prodávjící) 7

8 ... (strn kupující) II. Termín uzvření kupní smlouvy II.1. Smluvní strny se zvzují uzvřít budoucí kupní smlouvu, n jejímž podkldě budoucí strn prodávjící prodá předmětnou jednotku včetně příslušného spoluvlstnického podílu n společných částech budovy č. p. pozemku prc. č. budoucí strně kupující, která tuto jednotku včetně příslušného spoluvlstnického podílu n společných částech budovy pozemku z níže uvedených podmínek koupí, to nejpozději do 2 měsíců ode dne uzvření této smlouvy, pokud se smluvní strny nedohodnou jink. Ustnovení odst. II.2 tohoto článku není tímto ustnovením dotčeno. II.2.Pro vyloučení přípdných budoucích pochybností činí strny nesporným, že budoucí kupní smlouvu mezi sebou uzvřou pouze z předpokldu, že celá budoucí kupní cen předmětné bytové jednotky, specifikovná v článku III. odst. III.1 této smlouvy bude budoucí strnou kupující uhrzen způsobem ve výši uvedené v článku III. této smlouvy III. Budoucí kupní cen Formtted: Font: Bold Deleted: Deleted: to dne v hodin v sídle budoucí strny prodávjící, Formtted: Font: Bold III.1. Smluvní strny se dohodly n budoucí kupní ceně, která bude činit částku ve výši,- Kč (slovy: korun českých) bude doplněno dle výsledku elektronické ukce. Tto částk je sjednán jkožto kupní cen z převod předmětné jednotky včetně příslušného spoluvlstnického podílu n společných částech budovy pozemku bude uveden v budoucí kupní smlouvě, kterou se smluvní strny touto smlouvou o smlouvě budoucí zvzují uzvřít. III.2. Budoucí strn kupující zpltil před podpisem této kupní smlouvy n účet vedlejšího účstník č., vedený u,.s. první část budoucí kupní ceny, tedy částku ve výši,- Kč, to jko zálohu n kupní cenu (dále jen jistot ), což vedlejší účstník podpisem této smlouvy stvrzuje. III.3. Zbývjící část budoucí kupní ceny, tedy částku ve výši,- Kč (slovy korun českých) se budoucí strn kupující zvzuje složit nejpozději do dvou měsíců ode dne uzvření této smlouvy do dvokátní úschovy JUDr. Rostislv Dolečk, dvokát, se sídlem AK Seifertov 9, Prh 3, n účet číslo: /2700 (vr. symbol ), vedený u UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,. s. (dále jen dvokát )/notářské úschovy JUDr. Tomáše Oulík, se sídlem Klimentská 1, Prh 1, n účet č. / (vr. symbol ), vedený u,. s. (dále jen notář ). Tto částk bude dvokátem/notářem vydán budoucí strně prodávjící dle podmínek smlouvy schovcí/protokolu o notářské úschově, kterou/který se smluvní strny zvzují uzvřít s dvokátem/notářem nejpozději do pěti prcovních dnů po podpisu této budoucí kupní smlouvy, to nejpozději do pěti prcovních dnů poté, co bude dvokátovi/notáři předložen příslušný výpis z ktstru nemovitostí, n němž budou zpsány nemovitosti, které jsou předmětem koupě dle této smlouvy, jko jejich vlstník bude uveden budoucí strn kupující n těchto nemovitostech nebudou váznout žádná věcná práv vyjm zřízených 8

9 z důvodu n budoucí strně kupující n výpise nebudou vyznčeny žádné poznámky ni dotčení změnou právních vzthů (tzv. plomby ) vyjm těch vyznčených z důvodu n budoucí strně kupující. NEBO (v přípdě hrzení kupní ceny z hypotečního úvěru) III.3. Budoucí strn kupující se zvzuje nejpozději do jednoho měsíce po podpisu této smlouvy složit část kupní ceny, konkrétně částku ve výši,- Kč (slovy: korun českých) do dvokátní úschovy JUDr. Rostislv Dolečk, dvokát, se sídlem AK Seifertov 9, Prh 3, n účet číslo: /2700 (vr. symbol ), vedený u UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,. s. (dále jen dvokát )/notářské úschovy JUDr. Tomáše Oulík, se sídlem Klimentská 1, Prh 1, n účet č. / (vr. symbol ), vedený u,. s. (dále jen notář ). Tto částk bude dvokátem/notářem vydán budoucí strně prodávjící dle podmínek smlouvy schovcí/protokolu o notářské úschově, kterou/který se smluvní strny zvzují uzvřít s dvokátem/notářem nejpozději do pěti prcovních dnů po podpisu této budoucí kupní smlouvy (dále jen schovcí smlouv / protokol o notářské úschově ), to nejpozději do pěti prcovních dnů poté, co bude dvokátovi/notáři předložen příslušný výpis z ktstru nemovitostí, n němž budou zpsány nemovitosti, které jsou předmětem koupě dle této smlouvy, jko jejich vlstník bude uveden budoucí strn kupující n těchto nemovitostech nebudou váznout žádná věcná práv vyjm zřízených z důvodu n budoucí strně kupující n výpise nebudou vyznčeny žádné poznámky ni dotčení změnou právních vzthů (tzv. plomby ) vyjm těch vyznčených z důvodu n budoucí strně kupující. III.4. Budoucí strn kupující se zvzuje, že zbývjící část kupní ceny ve výši,- Kč budoucí strně prodávjící uhrdí z hypotečního úvěru poskytnutého,. s. (dále jen bnk ), neprodleně poté co bude bnce předložen návrh n zhájení řízení o povolení zápisu vkldu zástvního práv ve prospěch bnky, jkožto zástvního věřitele, do ktstru nemovitostí (návrh n vkld zástvního práv), optřený rzítkem podtelny Ktstrálního úřdu pro Středočeský krj, Ktstrální prcoviště Kldno příslušný list vlstnictví, kde bude zpsán předmět převodu s vyznčenou plombou týkjící se změny právních vzthů, to vkldu zástvního práv k předmětu této kupní smlouvy, nejpozději všk do dvou měsíců ode dne uzvření této smlouvy, to do dvokátní úschovy JUDr. Rostislv Dolečk, dvokát, se sídlem AK Seifertov 9, Prh 3, n účet číslo: /2700 (vr. symbol ), vedený u UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,. s. (dále jen dvokát )/notářské úschovy JUDr. Tomáše Oulík, se sídlem Klimentská 1, Prh 1, n účet č. / (vr. symbol ), vedený u,. s. (dále jen notář ). Tto částk bude dvokátem/notářem vydán strně prodávjící dle podmínek smlouvy schovcí/protokolu o notářské úschově, to stejným způsobem, jko je uvedeno v odst. III.3 tohoto článku. Smluvní strny se dohodly, že budoucí strn kupující uhrdí znlecký posudek n předmět převodu pro potřeby bnky poskytující úvěr. Budoucí strn kupující se zvzuje nejpozději do jednoho měsíce po podpisu této smlouvy předložit budoucí strně prodávjící úvěrovou smlouvu podepsnou všemi jejími účstníky. Zástvní smlouv k zřízení zástvního práv k předmětným nemovitostem pro zjištění pohledávky bnky vůči budoucí strně kupující jkožto dlužníkovi bude uzvřen mezi bnkou jkožto zástvním věřitelem budoucí strnou prodávjící jkožto zástvcem, to 9

10 nejdříve poté, co bude mít budoucí strn prodávjící k dispozici potvrzení dvokát/notáře o tom, že budoucí strn kupující v souldu s článkem III.3 do dvokátní/notářské úschovy uhrdil celou část kupní ceny v článku III.3 této smlouvy uvedenou (plcenou z vlstních zdrojů budoucí strny kupující). Budoucí strn kupující bere n vědomí, že n nemovitostech, které budou předmětem koupě v budoucí kupní smlouvě objektem úvěru bude váznout zástvní právo ve prospěch,. s., zjišťující úvěr budoucí strny kupující. V přípdě, že příslušný ktstrální úřd zmítne, to z jkéhokoliv důvodu, návrh n povolení zápisu vkldu vlstnických práv ve prospěch budoucí strny kupující, zvzují se strny budoucí kupní smlouvy k odstrnění vd, které vedly k tomuto rozhodnutí, přípdně po dohodě s bnkou k vrácení prostředků čerpných z úvěru přímo,. s. IV. Snkce, odstoupení od smlouvy IV.1. Pokud budoucí strn prodávjící jednostrnně, s výjimkou přípdů vyšší moci, nesplní závzky vyplývjící z této smlouvy, zvzuje se zpltit budoucí strně kupující smluvní pokutu ve výši ,- Kč. V tkovém přípdě má též budoucí strn kupující právo od této smlouvy jednostrnně odstoupit s tím, že budoucí strn prodávjící je povinn vrátit budoucí strně kupující skutečně zplcenou zálohu n budoucí kupní cenu. IV.2. Pokud budoucí strn kupující jednostrnně, s výjimkou přípdů vyšší moci, nesplní závzky vyplývjící z této smlouvy, zvzuje se zpltit budoucí strně prodávjící smluvní pokutu ve výši ,- Kč vedlejšímu účstníkovi smluvní pokutu ve výši ,- Kč. V tkovém přípdě má též budoucí strn prodávjící právo od této smlouvy jednostrnně odstoupit. V přípdě, že budoucí strn kupující zpltil budoucí strně prodávjící zálohu n budoucí kupní cenu, jsou budoucí strn prodávjící vedlejší účstník oprávněni smluvní pokutu čerpt z této zálohy. V. Závěrečná ujednání V.1. Veškeré písemnosti budou zsílány smluvní strnou druhé smluvní strně n dresu uvedenou v záhlví této smlouvy. V.2. Veškerá práv závzky obsžená v této smlouvě se řídí příslušnými ustnoveními zákon č. 89/2012 Sb., občnského zákoníku, v pltném znění. V.3. Tto smlouv je vyhotoven ve trojím provedení, přičemž budoucí strn kupující, budoucí strn prodávjící bnk obdrží po jednom výtisku. V4. Smluvní strny prohlšují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzvřen po vzájemném projednání podle jejich prvé svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísni nebo z jednostrnně nevýhodných podmínek. V.5. Shodnou vůli s podmínkmi této smlouvy o smlouvě budoucí stvrzují účstníci svými vlstnoručními podpisy. V Prze dne 10

11 (strn kupující) (strn prodávjící)... (strn kupující) 11

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č. / / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky 1. K2 investiční s.r.o., se sídlem Chrudim, Koželužská 554, PSČ 537 01, IČ: 26008921, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K uzavřená podle ust. ~ 588 až ~ 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem Ocelíkova 672, Praha 4, PSC 149 41 zastoupená zástupcem starostky Ing.

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více