SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ"

Transkript

1 SMLOUVA O ÚSCHOVĚ Elisbeth Arms,.s., se sídlem Prh 10, Dubeč, Podlesek 88/1, PSČ , IČ: , obchodní společnost, zpsná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 21886, zstoupená pnem Ondřejem Rthouským, sttutárním ředitelem, n jedné strně, dále jen Složitel Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát, zpsný v seznmu dvokátů, vedeném u České dvokátní komory, evidenční číslo 09746, se sídlem Prh 1, Josefov, Přížská 204/21, n druhé strně, dále jen Schovtel Město Lázně Bělohrd, se sídlem Lázně Bělohrd, náměstí K. V. Rise 35, PSČ , IČ: , zstoupená pnem Ing. Pvlem Šubrem, strostou měst, n třetí strně, dále jen Oprávněný Obchodní společnost VipCstle.com, s.r.o., se sídlem Prh 8, Krlín, U Sluncové 666/12, PSČ , IČ: , zpsná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl C, vložk , zstoupená slečnou Ntllií Mkovik, jedntelem, n čtvrté strně, dále jen Zprostředkovtel uzvírjí tuto SMLOUVU O ÚSCHOVĚ Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 1 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

2 Článek I. Popis právního stvu 1. Oprávněný, v postvení prodávjícího, Složitel, v postvení kupujícího, uzvřeli v den uzvření této smlouvy podle ustnovení 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kupní smlouvu (dále jen Kupní smlouv ), jejímž předmětem je převod vlstnického práv: ) ke stvebnímu pozemku prc. č. st. 1/1, zstvěná ploch nádvoří, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti m 2, jehož součástí je b) budov čp. 1, stvb občnského vybvení (dále jen Budov č. 1 ), v Lázních Bělohrd, ul. T. G. Msryk, stojící n stvebním pozemku prc. č. st. 1/1, zstvěná ploch nádvoří, to včetně Budovy č. 1, c) ke stvebnímu pozemku prc. č. st. 1/4, zstvěná ploch nádvoří, společný dvůr, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti 43 m 2, d) k pozemku prc. č. 5/2, osttní ploch, zeleň, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti m 2, zpsným v ktstru nemovitostí n listu vlstnictví číslo 10001, vedeném Ktstrálním úřdem pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, pro okres Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd, též: e) k pozemku prc. č. 29/2, osttní ploch, zeleň, o výměře m 2, f) k pozemku prc. č. 29/3, osttní ploch, zeleň, o výměře 754 m 2, g) k pozemku prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, o výměře m 2, to vše ncházející se v okrese Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd, určeným podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, zhotoveného Milnem Kocourkem, Nová Pk Bulhrská 945, číslo plánu /2008, ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Svtoslvou Korelovou, dne 16. červn 2008, číslo 100/2008, s vyslovením souhlsu Ktstrálním úřdem pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, s číslováním prcel ze dne 18. červn 2008, číslo 501/2008 (dále též jen Geometrický plán č. 1 ), který tvoří přílohu č. 1 nedílnou součást Kupní smlouvy, to z původního pozemku prc. č. 29, osttní ploch, zeleň, o výměře o velikosti m 2, nyní zpsného v ktstru nemovitostí jko pozemek prc. č. 29/5, osttní ploch, zeleň, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti m 2, n listu vlstnictví číslo 10001, vedeném Ktstrálním úřdem pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, pro okres Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd, rovněž: h) ke stvebnímu pozemku prc. č. st. 1/2, zstvěná ploch nádvoří, o výměře 475 m 2, Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 2 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

3 jehož součástí je i) budov čp. 5, rodinný dům (dále jen Budov č. 2 ), stojící n stvebním pozemku prc. č. st. 1/2, zstvěná ploch nádvoří, to včetně Budovy č. 2, j) ke stvebnímu pozemku prc. č. st. 1/3, zstvěná ploch nádvoří, o výměře 540 m 2, jehož součástí je k) budov čp. 2, rodinný dům (dále jen Budov č. 3 ), stojící n stvebním pozemku prc. č. st. 1/3, zstvěná ploch nádvoří, to včetně Budovy č. 3, l) ke stvebnímu pozemku prc. č. st. 3/1, zstvěná ploch nádvoří, o výměře 259 m 2, jehož součástí je m) budov bez čp/če, zemědělská stvb (dále jen Budov č. 4 ), stojící n stvebním pozemku prc. č. st. 3/1, zstvěná ploch nádvoří, to včetně Budovy č. 4, n) k pozemku prc. č. 722, osttní ploch, jiná ploch, o výměře 251 m 2, to vše ncházející se v okrese Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd, určeným podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, zhotoveného Milnem Kocourkem, Nová Pk Bulhrská 945, číslo plánu /2016, ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Svtoslvou Korelovou, dne 14. červn 2016 číslo 82/2016, s vyslovením souhlsu Ktstrálním úřdem pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, s číslováním prcel ze dne 22. červn 2016, číslo PGP- 525/ (dále též jen Geometrický plán č. 2 ), který tvoří přílohu č. 2 nedílnou součást Kupní smlouvy, to ze stvebního pozemku prc. č. st. 1/2, zstvěná ploch nádvoří, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti m 2, ze stvebního pozemku prc. č. st. 1/3, zstvěná ploch nádvoří, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti 612 m 2, ze stvebního pozemku prc. č. st. 3/1, zstvěná ploch nádvoří, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti m 2, ze stvebního pozemku prc. č. st. 3/3, zstvěná ploch nádvoří, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti m 2, zpsných v ktstru nemovitostí n listu vlstnictví číslo 10001, vedeném Ktstrálním úřdem pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, pro okres Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd (shor uvedené pozemky včetně Budovy č. 1, Budovy č. 2, Budovy č. 3 Budovy č. 4 dále společně jen Předmět převodu ), spolu se všemi součástmi příslušenstvím, ze strny Oprávněného ve prospěch Složitele, z celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč, slovy: dvnáctmilionů korun českých (dále též shor jen Celková kupní cen ). 2. K Předmětu převodu je zřízeno věcné břemeno, s nímž je spojeno právo zřizování provozování, vedení distribuční soustvy, zřízené ve prospěch obchodní společnosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Děčín, Děčín IV, Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ: , zpsné v obchodním rejstříku, vedeném Krjským soudem v Ústí nd Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 3 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

4 Lbem, oddíl B, vložk 2145, podle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 28. září 2015, právní účinky vkldu práv do ktstru nemovitostí ke dni 4. září 2015, číslo zápisu u Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, V-7007/ (dále jen Věcné břemeno ). 3. N zákldě ustnovení článku IX. kupní smlouvy bylo sjednáno mezi Složitelem Oprávněným též zřízení věcných břemen k pozemku prc. č. 721, osttní ploch, jiná ploch, ncházejícímu se v okrese Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd, určenému podle Geometrického plánu č. 2, zřizují služebnosti, ztěžujících tento pozemek, ve prospěch vlstník pozemku prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, ncházejícího se v okrese Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd, určeného podle Geometrického plánu č. 1, to: ) služebnosti stezky podle ustnovení 1274 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spočívjící v právu chodit doprvovt se lidskou silou přes pozemek prc. č. 721, osttní ploch, jiná ploch, ktstrální území Lázně Bělohrd, (i) n pozemek prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, ktstrální území Lázně Bělohrd, (ii) z pozemku prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, ktstrální území Lázně Bělohrd, b) služebnosti cesty podle ustnovení 1276 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spočívjící v právu jezdit motorovými vozidly přes pozemek prc. č. 721, osttní ploch, jiná ploch, ktstrální území Lázně Bělohrd, (i) n pozemek prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, ktstrální území Lázně Bělohrd, (ii) z pozemku prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, ktstrální území Lázně Bělohrd, to vše ve prospěch Složitele, jko vlstník pozemku prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, ktstrální území Lázně Bělohrd, tj. jko věcné právo zřízené in rem vzthující se k pozemku prc. č. 721, osttní ploch, jiná ploch, ktstrální území Lázně Bělohrd. 4. Zprostředkovtel zprostředkovl uzvření Kupní smlouvy s tím, že z zprostředkování uzvření Kupní smlouvy je Oprávněný povinen uhrdit Zprostředkovteli provizi ve výši 3 % (slovy: tři procent) z Celkové kupní ceny, tj. ve výši ,- Kč (slovy: třistšedesáttisíc korun českých) plus 21 % dň z přidné hodnoty ve výši ,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisícšestset korun českých) podle zákon č. 235/2004 Sb., o dni z přidné hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. celkovou provizi ve výši ,- Kč, slovy: čtyřisttřicetpěttisícšestset korun českých (dále též shor jen Provize ). 5. Složitel Oprávněný se dohodli n tom, že n zákldě této smlouvy bude do úschovy schovtele složen: ) 2 (slovy: dvě) vyhotovení Kupní smlouvy, podepsná ze strny Oprávněného, v postvení prodávjícího, Složitele, v postvení kupujícího, s ověřením podpisů účstníků Kupní smlouvy, resp. osob oprávněných účstníky Kupní smlouvy zstupovt, b) 3 (slovy: tři) vyhotovení návrhu n zhájení řízení o povolení zápisu vkldu vlstnického práv Složitele k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy do ktstru nemovitostí, podepsná ze strny Oprávněného, v postvení Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 4 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

5 prodávjícího, Složitele, v postvení kupujícího, resp. osob oprávněných účstníky Kupní smlouvy zstupovt. 6. Složitelé Oprávněný se dohodli n tom, že n zákldě této smlouvy budou do úschovy Schovtele složeny Složitelem též finnční prostředky v celkové výši ,- Kč (slovy: dvnáctmilionů korun českých), předstvující Celkovou kupní cenu. Článek II. Složení Předmětu úschovy č. 1 Předmětu úschovy č. 2 do úschovy 1. Složitel Oprávněný složili do úschovy Schovtele při uzvření této smlouvy: ) 2 (slovy: dvě) vyhotovení Kupní smlouvy, podepsná ze strny Oprávněného, v postvení prodávjícího, Složitele, v postvení kupujícího, s ověřením podpisů účstníků Kupní smlouvy, resp. osob oprávněných účstníky Kupní smlouvy zstupovt, b) 3 (slovy: tři) vyhotovení návrhu n zhájení řízení o povolení zápisu vkldu vlstnického práv Složitele k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy do ktstru nemovitostí, podepsná ze strny Oprávněného, v postvení prodávjícího, Složitele, v postvení kupujícího, resp. osob oprávněných účstníky Kupní smlouvy zstupovt (všechny shor uvedené listiny dohromdy dále též shor jen Předmět úschovy č. 1 ). 2. Složitel se zvzuje složit do úschovy Schovtele do n účet Schovtele číslo /6800, vedený u Sberbnk CZ,.s., finnční prostředky v celkové výši ,- Kč (slovy: dvnáctmilionů korun českých), předstvující Celkovou kupní cenu, to do 5 (slovy: pěti) prcovních dnů ode dne uzvření této smlouvy (finnční prostředky v celkové výši ,- Kč, slovy: dvnáctmilionů korun českých, předstvující Celkovou kupní cenu, po jejich složení do úschovy Schovtele dále jen Předmět úschovy č. 2 ). Okmžikem, kdy bude Předmět úschovy č. 2, tj. Celková kupní cen v plné výši připsán n účet Schovtele, bude splněn závzek Složitele uhrdit Oprávněnému Celkovou kupní cenu. 3. Složitel, Schovtel, Oprávněný Zprostředkovtel s tímto způsobem podmínkmi složení Předmětu úschovy č. 1 Předmětu úschovy č. 2 do úschovy Schovtele souhlsí. Článek III. Vydání Předmětu úschovy č. 1 Předmětu úschovy č. 2 z úschovy 1. Schovtel je oprávněn zároveň povinen vydt Složiteli, to k rukám Zprostředkovtele, resp. osoby oprávněné Zprostředkovtele zstupovt, listiny tvořící Předmět úschovy č. 1, do 5 (slovy: pěti) prcovních dnů ode dne, ve kterém Schovtel obdrží do své úschovy podle ustnovení článku II., odst. 2. této smlouvy Předmět úschovy č. 2, tj. finnční prostředky v celkové výši ,- Kč (slovy: dvnáctmilionů korun českých), s tím, že Zprostředkovtel zjistí do 5 (slovy: pěti) prcovních dnů ode dne, ve kterém obdrží z úschovy Schovtele listiny tvořící Předmět úschovy č. 1, podání návrhu n zhájení řízení o povolení zápisu vkldu vlstnického práv Složitele k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy do ktstru nemovitostí zbývjící listiny tvořící Předmět úschovy č. 1 předá Složiteli. Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 5 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

6 2. V přípdě, že Předmět úschovy č. 2 podle ustnovení článku II., odst. 2. této smlouvy, tj. finnční prostředky v celkové výši ,- Kč (slovy: dvnáctmilionů korun českých), nebude složen do úschovy Schovtele ve lhůtě uvedené v ustnovení článku II., odst. 2. této smlouvy, Schovteli bude zároveň předloženo písemné odstoupení Oprávněného od Kupní smlouvy z důvodu prodlení Složitele se složením Předmětu úschovy č. 2 podle ustnovení článku II., odst. 2. této smlouvy do úschovy Schovtele dokld o doručení odstoupení od Kupní smlouvy Složiteli, je Schovtel oprávněn zároveň povinen vydt listiny tvořící Předmět úschovy č. 1, které bude mít složeny ve své úschově, Oprávněnému, to do 5 (slovy: pěti) prcovních dnů po mrném uplynutí této lhůty předložení písemného odstoupení Oprávněného od Kupní smlouvy dokldu o doručení odstoupení od Kupní smlouvy Složiteli. 3. Schovtel je oprávněn zároveň povinen vydt ze své úschovy 1. (slovy: první) část Předmětu úschovy č. 2 ve výši ,- Kč (slovy: dvnáctmilionů korun českých) ve prospěch Oprávněného, to: (i) z části ve výši ,- Kč (slovy: jedenáctmilionůosmdesátčtyřitisícečtyřist korun českých) n účet Oprávněného číslo /0100, vedený u Komerční bnky,.s., (ii) z části ve výši ,- Kč (slovy: čtyřisttřicetpěttisícšestset korun českých) n účet Zprostředkovtele číslo /2010, vedený u Fio bnky,.s., n úhrdu Provize, (iii) z části ve výši 4 % (slovy: čtyři procent) z Kupní ceny, tj. částku ,- Kč (slovy: čtyřistosmdesáttisíc korun českých), odpovídjící předpokládné výši dně z nbytí nemovitých věcí z převod vlstnického práv k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy podle zákonného optření senátu č. 340/2013 Sb., o dni z nbytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, přímo n účet příslušného finnčního úřdu, jko správce, dně, n úhrdu dně z nbytí nemovitých věcí z převod vlstnického práv k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy, to vše do 5 (slovy: pěti) prcovních dnů ode dne, ve kterém mu budou předloženy všechny tyto listiny: ) originál nebo ověřená kopie písemného vyrozumění Ktstrálního úřdu pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, o povolení zápisu vkldu vlstnického práv Složitele k Předmětu převodu do ktstru nemovitostí podle ustnovení 18 odst. 3 zákon č. 256/2013 Sb., o ktstru nemovitostí (ktstrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, b) originál nebo ověřená kopie výpisu z ktstru nemovitostí listu vlstnictví, n němž bude zpsáno vlstnické právo Složitele k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy n němž nebude uveden, s výjimkou Věcného břemene uvedeného v ustnovení článku I., odst. 2. této smlouvy, žádný zápis omezení vlstnického práv z důvodu n strně Oprávněného. 4. V přípdě, že podmínky pro vydání Předmětu úschovy č. 2 z úschovy Schovtele, uvedené v ustnovení odstvce 3. tohoto článku smlouvy, nebudou splněny do 1 (slovy: Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 6 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

7 jednoho) roku ode dne uzvření této smlouvy, z podmínky, že budou Schovteli předloženy všechny tyto dokumenty: ) originál nebo ověřená kopie: (i) písemného odstoupení Oprávněného nebo Složitele od Kupní smlouvy podle ustnovení článku IV., odst. 5. Kupní smlouvy, optřeného ověřeným podpisem účstník, resp. osoby oprávněné zstupovt účstník, který od Kupní smlouvy odstoupí, nebo (ii) dohody o zániku Kupní smlouvy, podepsné s ověřením podpisů ze strny Oprávněného, v postvení prodávjícího, Složitele, v postvení kupujícího, resp. osob oprávněných účstníky Kupní smlouvy zstupovt, b) originál nebo ověřená kopie výpisu z ktstru nemovitostí listu vlstnictví ze dne, který bude následovt po dni, z něhož bude pocházet písemné odstoupení od Kupní smlouvy uvedené v ustnovení písmene ), bod (i) tohoto odstvce smlouvy resp. po dni, ve kterém bude uzvřen dohod o zániku Kupní smlouvy uvedená v ustnovení písmene ), bod (ii) tohoto odstvce smlouvy, n němž bude zpsáno vlstnické právo Oprávněného k Předmětu převodu v části C omezení vlstnického práv v části D jiné zápisy tohoto listu vlstnictví nebude uveden, s výjimkou Věcného břemene, žádný zápis omezení vlstnického práv k Předmětu převodu z jiného důvodu, než n strně Oprávněného, přičemž n tomto výpisu z ktstru nemovitostí listu vlstnictví nebude zároveň vyznčeno, že by probíhlo řízení o povolení zápisu vkldu vlstnického práv Složitele k Předmětu převodu /nebo vkldu práv vyplývjících z věcných břemen sjednných v ustnovení článku IX. Kupní smlouvy do ktstru nemovitostí (právní vzthy k Předmětu převodu nebudou dotčeny změnou řízením o povolení zápisu vkldu vlstnického práv Složitele k Předmětu převodu /nebo vkldu práv vyplývjících z věcných břemen sjednných v ustnovení článku IX. Kupní smlouvy do ktstru nemovitostí), vydá Schovtel finnční prostředky složené v úschově Schovtele jko Předmět úschovy č. 2 n zplcení Celkové kupní ceny, pokud se Složitel, Oprávněný, Schovtel Zprostředkovtel nedohodnou písemně jink, zpět ve prospěch Složitele n účet, který Složitel Schovteli písemně sdělí, to do 5 (slovy: pěti) prcovních dnů ode dne, ve kterém Schovtel obdrží písemnou výzvu Složitele k vrácení finnčních prostředků tvořících příslušnou část Celkové kupní ceny složených v úschově Schovtele s uvedením čísl bnkovního účtu Složitele, n který mjí být finnční prostředky složené v úschově Schovtele vráceny, optřenou ověřeným podpisem Složitele, resp. osoby oprávněné Složitele zstupovt. 5. Složitel, Schovtel, Oprávněný Zprostředkovtel s tímto způsobem podmínkmi vydání Předmětu úschovy č. 1 Předmětu úschovy č. 2 z úschovy Schovtele souhlsí. Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 7 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

8 Článek IV. Osttní ujednání 1. Schovtel prohlšuje, že je, pro přípd vzniku škody v rámci výkonu dvokátní činnosti, pojištěn pojistkou pro pojištění profesní odpovědnosti z škodu dvokátů v zákldním rozshu ,- Kč, nvíc, že je n zákldě pojistné smlouvy pro připojištění profesní odpovědnosti z škodu dvokátů, uzvřené dne 5. dubn 2004 s Generli Pojišťovnou.s., se sídlem Prh 2, Bělehrdská 32, IČ: , zpsnou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 2866, číslo smlouvy , po změně ze dne 30. květn 2008, připojištěn n pojistnou částku ve výši ,- Kč, tj. že je pojištěn n celkovou pojistnou částku včetně připojištění ve výši ,- Kč. 2. Úroky připsné k Předmětu úschovy č. 2 n zvláštním účtu úschovy dvokát Schovtele náleží Schovteli. 3. Složitel, Oprávněný Zprostředkovtel souhlsí s tím, by Schovtel poskytl znění této smlouvy údje v ní uvedené Sberbnk CZ,.s. pro potřeby vedení úschovy Předmětu úschovy č Při uzvření této smlouvy byl proveden ze strny Schovtele identifikce Složitele, Oprávněného Zprostředkovtele, resp. osob, které jsou je oprávněny zstupovt, podle zákon č. 253/2008 Sb., o některých optřeních proti leglizci výnosů z trestné činnosti finncování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, to podle dokldů totožnosti (občnských průkzů, cestovních psů) výpisů z obchodního rejstříku s tím, že z těchto dokldů byly Schovtelem pořízeny se souhlsem jejich držitelů kopie. 5. Složitel v souldu se zákonem o některých optřeních proti leglizci výnosů z trestné činností finncování terorismu prohlšuje, že finnční prostředky, které budou z jeho strny použity n složení Předmětu úschovy č. 2 do úschovy Schovtele, nepocházejí z výnosů z trestné činnosti finncování terorismu že je skutečným mjitelem finnčních prostředků, které budou z jeho strny složeny podle této smlouvy do úschovy Schovtele. 6. Složitel, Oprávněný Zprostředkovtel prohlšují, že byli Schovtelem poučeni o tom, že mjí právo podle ustnovení 14 zákon č. 634/1992 Sb., o ochrně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit jkékoli spory se Schovtelem vzniklé z této smlouvy u České dvokátní komory, která je jko subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se Schovtelem věcně příslušná. Veškeré nezbytné informce je možné dohledt n internetových stránkách České dvokátní komory 7. Tto Smlouv může být zrušen, měněn nebo doplňován pouze písemnými dodtky, číslovnými ve vzestupné řdě, podepsnými všemi účstníky této smlouvy, resp. osobmi oprávněnými účstníky této smlouvy zstupovt. 8. V otázkách touto smlouvou výslovně neuprvených se použije příslušných obshově nejbližších ustnovení zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přípdně dlších právních předpisů pltných n území České republiky. 9. Tto smlouv nbývá pltnosti účinnosti dnem jejího podpisu všemi účstníky smlouvy, resp. osobmi oprávněnými účstníky této smlouvy zstupovt. 10. Tto smlouv je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s pltností originálu, z nichž po 1 (slovy: jednom) stejnopisu této smlouvy obdrží kždý z účstníků této smlouvy. Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 8 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

9 11. Všichni účstníci smlouvy prohlšují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně pečlivě přečetli, že byl uzvřen podle jejich prvé svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísni ni z nápdně nevýhodných podmínek. N důkz toho připojují účstníci této smlouvy, resp. osoby oprávněné účstníky této smlouvy zstupovt pod vlstní text smlouvy své vlstnoruční podpisy. V Prze dne Složitel: Elisbeth Arms,.s. Ondřej Rthouský, sttutární ředitel V Prze dne Schovtel: Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát V Prze dne Oprávněný: Město Lázně Bělohrd Ing. Pvel Šubr, strost měst V Prze dne Zprostředkovtel: VipCstle.com, s.r.o. Ntlli Mkovik, jedntel Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 9 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Advokátní kncelář Zrůstek, Lůdl prtneři, v.o.s., IČ: 255 89 644, se sídlem Doudlebská 5/1699, Prh 4, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 39 INS 5582/2013-A-18

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Rdn Melk, IČ: 71456872 se sídlem Trojnov 18, 120 00 Prh 2 ustnoven prvomocným Usnesením č.j. KSPH 60 INS 21034/2014-A-9, ze dne 13.08.20154, insolvenčním správcem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Romn Nováková, se sídlem Prh 1, Václvské náměstí 807/64, PSČ 110 00, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. MSPH 59 INS 21978/2013-A-20, ze dne 5. prosince 2013

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Štncl - insolvence v.o.s., IČ: 291 05 048 se sídlem Kollárov 619/44, 301 00 Plzeň ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 542/2014 A-8, ze dne 27.03.2014,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Kteřin Širhlová, LL.M., se sídlem Plckého 641/11, 772 00 Olomouc, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSOL 16 INS 14296/2012 ze dne 22.11.2012 insolvenčním

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/14/168/03/00 KUJCP01AEIGN DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2055 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Město Týn nd Vltvou se sídlem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Michl Mchek, se sídlem Dlouhá 53/6, 702 00 Ostrv - Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 38 INS 12408/2014-A7, ze dne 01.07.2014, insolvenčním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/249/03/00 š -/o3> # / og KUJCP01AHG11 KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Dvid Gregor, sídlem Ršínov 2, Brno ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSBR 28 INS 8769/2012-A-18 ze dne 25.6. 2013, insolvenčním správcem dlužníků: jko budoucí

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Emil Fischer, sídlem Podolská 90/5, 147 00 Prh 4, provozovn 294 71 Benátky nd Jizerou, Podolecká 206, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPH 68 INS 20871/2014-A-20,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/248/03/00 KUJCP01AHG2W KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj se sídlem v Českých

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Institut pro řešení úpdku, v.o.s., IČO: 01781448 se sídlem N Sprvedlnosti 121, 530 02 Prdubice, zpsná v obchodním rejstříku u Krjského soudu v Hrdci Králové, oddíl

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Jiří Kocvrlich, se sídlem: Svisle 2198/18, 750 11 Přerov 2, ustnovený prvomocným Usnesením, č.j. KSOS 14 INS 20560/2012-A6 ze dne 30.10.2012 insolvenčním správcem

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02 IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592 Zpsná

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

KUJCP010W4UN. Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená p o d le 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová rodné číslo bytem

KUJCP010W4UN. Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená p o d le 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová rodné číslo bytem KUJCP010W4UN SK/OHMS/O 7 7/15 Kupní smlouv o převodu pozemku uzvřená p o d le 2128 násl. občnského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová 73 71 Admov v r v j c. učtu: Ing. Jn Klích Jiří Klích rodné čísli

Více

Smlouva o uzavření budoucích smluv - vzor

Smlouva o uzavření budoucích smluv - vzor Smlouv o uzvření budoucích smluv - vzor Mnželé Ing. Tomáš Hládek dt. nr.: 21. 4. 1959 Ing. Kteřin Hládková dt. nr.: 1.6.1961 ob Krohov 2251/31, Dejvice, 160 00 Prh 6 bnkovní spojení: 67429004/2700 (dále

Více

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouv vč. výmzu věcného břemene uzvřená podle ustnovení ~ 588 násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Obec Psáry, zstoupená strostou Milnem Váchou Sídlo: Pržská

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU,

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU, Reg. č. UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,.s. sídlem Prh 4 Michle, Želetvská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 3608, zstoupená

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Bayerová Petra < 15. července :16 Právní moc rozhodnutí

Bayerová Petra < 15. července :16 Právní moc rozhodnutí tjemník Od: Odesláno: Komu: Předmět: Byerová Petr < petr.byerov@msk.cz> 15. července 2016 11:16 tjemnik@mu-bridlicn.cz Právní moc rozhodnutí Vážená pní inženýrko, rozhodnutí Krjského úřdu Morvskoslezského

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1 z 15 ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1. ŽADATEL(É) BYT 2. ŽADATEL(É) město v ulici číslo popisné podlží číslo bytu o velikosti bytu nájemné/m 2 /měsíc nájemné z

Více

SMLOUVA O SLOUČENÍ SPOLKŮ (SMLOUVA O FÚZI DLE 274 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU )

SMLOUVA O SLOUČENÍ SPOLKŮ (SMLOUVA O FÚZI DLE 274 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ) Návrh smlouvy o fúzi spolků dle ustnovení 274 zákon č. 89/2012 Sb., občnského SMLOUVA O SLOUČENÍ SPOLKŮ (SMLOUVA O FÚZI DLE 274 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ) Českého tenisového svzu,

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Petr Wildt, Ph.D., sídlem 500 02 Hrdec Králové, Bohuslv Mrtinů 1038, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPA 56 INS 9438/2012-A-30 ze dne 22. únor 2013,

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 8. 7. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Pvel Mikeš, insolvenční správce se sídlem Z mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 33 INS 2300/2012-A-5, ze dne 20. únor

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Mgr. Monika Cihelková, se sídlem: Praha 1, Lazarská 5, PSČ 110 00 insolvenční správce insolvenčního dlužníka GRG Holding s.r.o., IČO 270 71 987 se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Pro jablka žádám o sjednání vyšší varianty pojistného plnění (pojištění 1. jakostní třídy): ano ne

Pro jablka žádám o sjednání vyšší varianty pojistného plnění (pojištění 1. jakostní třídy): ano ne NÁVRH NA POJIŠTĚNÍ OVOCE 2017 Österreichische Hgelversicherung - Versicherungsverein uf Gegenseitigkeit, orgnizční složk Střešovická 748/48 162 00 Pr 6 tel: 233 312 836, fx: 233 312 839 e-mil: gr@grpojistovn.cz,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 DNE: 26. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2015/ŠKS/7 NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 9. 9. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV /1 Mělník knn, p.č.5631/8 Chloumecká p. Müller (dále jen Smlouva )

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV /1 Mělník knn, p.č.5631/8 Chloumecká p. Müller (dále jen Smlouva ) č. 11/16/Ř Město Mělník, se sídlem náměstí Míru 1/1, 27601 Mělník IČO 00237051, DIČ CZ00237051 bankovní spojení: č.ú. 29022-0460004379/0800 ID datové schránky: hqjb2kg e-mail: v.svobodova@melnik.cz zastoupeno

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

zastoupená na základě písemně udělené plné moci ze dne evidenční č.pm/ii-134/2014:

zastoupená na základě písemně udělené plné moci ze dne evidenční č.pm/ii-134/2014: Město Hrochův Týnec IČ 00270156, DIČ CZ00270156 Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec Zastoupení : Ing. Petr Schejbal starosta města email: starosta@hrochuvtynec.cz ISDS: mjybd2z Bankovní spojení: 1141631329/0800(Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více