SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ"

Transkript

1 SMLOUVA O ÚSCHOVĚ Elisbeth Arms,.s., se sídlem Prh 10, Dubeč, Podlesek 88/1, PSČ , IČ: , obchodní společnost, zpsná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 21886, zstoupená pnem Ondřejem Rthouským, sttutárním ředitelem, n jedné strně, dále jen Složitel Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát, zpsný v seznmu dvokátů, vedeném u České dvokátní komory, evidenční číslo 09746, se sídlem Prh 1, Josefov, Přížská 204/21, n druhé strně, dále jen Schovtel Město Lázně Bělohrd, se sídlem Lázně Bělohrd, náměstí K. V. Rise 35, PSČ , IČ: , zstoupená pnem Ing. Pvlem Šubrem, strostou měst, n třetí strně, dále jen Oprávněný Obchodní společnost VipCstle.com, s.r.o., se sídlem Prh 8, Krlín, U Sluncové 666/12, PSČ , IČ: , zpsná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl C, vložk , zstoupená slečnou Ntllií Mkovik, jedntelem, n čtvrté strně, dále jen Zprostředkovtel uzvírjí tuto SMLOUVU O ÚSCHOVĚ Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 1 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

2 Článek I. Popis právního stvu 1. Oprávněný, v postvení prodávjícího, Složitel, v postvení kupujícího, uzvřeli v den uzvření této smlouvy podle ustnovení 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kupní smlouvu (dále jen Kupní smlouv ), jejímž předmětem je převod vlstnického práv: ) ke stvebnímu pozemku prc. č. st. 1/1, zstvěná ploch nádvoří, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti m 2, jehož součástí je b) budov čp. 1, stvb občnského vybvení (dále jen Budov č. 1 ), v Lázních Bělohrd, ul. T. G. Msryk, stojící n stvebním pozemku prc. č. st. 1/1, zstvěná ploch nádvoří, to včetně Budovy č. 1, c) ke stvebnímu pozemku prc. č. st. 1/4, zstvěná ploch nádvoří, společný dvůr, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti 43 m 2, d) k pozemku prc. č. 5/2, osttní ploch, zeleň, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti m 2, zpsným v ktstru nemovitostí n listu vlstnictví číslo 10001, vedeném Ktstrálním úřdem pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, pro okres Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd, též: e) k pozemku prc. č. 29/2, osttní ploch, zeleň, o výměře m 2, f) k pozemku prc. č. 29/3, osttní ploch, zeleň, o výměře 754 m 2, g) k pozemku prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, o výměře m 2, to vše ncházející se v okrese Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd, určeným podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, zhotoveného Milnem Kocourkem, Nová Pk Bulhrská 945, číslo plánu /2008, ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Svtoslvou Korelovou, dne 16. červn 2008, číslo 100/2008, s vyslovením souhlsu Ktstrálním úřdem pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, s číslováním prcel ze dne 18. červn 2008, číslo 501/2008 (dále též jen Geometrický plán č. 1 ), který tvoří přílohu č. 1 nedílnou součást Kupní smlouvy, to z původního pozemku prc. č. 29, osttní ploch, zeleň, o výměře o velikosti m 2, nyní zpsného v ktstru nemovitostí jko pozemek prc. č. 29/5, osttní ploch, zeleň, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti m 2, n listu vlstnictví číslo 10001, vedeném Ktstrálním úřdem pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, pro okres Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd, rovněž: h) ke stvebnímu pozemku prc. č. st. 1/2, zstvěná ploch nádvoří, o výměře 475 m 2, Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 2 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

3 jehož součástí je i) budov čp. 5, rodinný dům (dále jen Budov č. 2 ), stojící n stvebním pozemku prc. č. st. 1/2, zstvěná ploch nádvoří, to včetně Budovy č. 2, j) ke stvebnímu pozemku prc. č. st. 1/3, zstvěná ploch nádvoří, o výměře 540 m 2, jehož součástí je k) budov čp. 2, rodinný dům (dále jen Budov č. 3 ), stojící n stvebním pozemku prc. č. st. 1/3, zstvěná ploch nádvoří, to včetně Budovy č. 3, l) ke stvebnímu pozemku prc. č. st. 3/1, zstvěná ploch nádvoří, o výměře 259 m 2, jehož součástí je m) budov bez čp/če, zemědělská stvb (dále jen Budov č. 4 ), stojící n stvebním pozemku prc. č. st. 3/1, zstvěná ploch nádvoří, to včetně Budovy č. 4, n) k pozemku prc. č. 722, osttní ploch, jiná ploch, o výměře 251 m 2, to vše ncházející se v okrese Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd, určeným podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, zhotoveného Milnem Kocourkem, Nová Pk Bulhrská 945, číslo plánu /2016, ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Svtoslvou Korelovou, dne 14. červn 2016 číslo 82/2016, s vyslovením souhlsu Ktstrálním úřdem pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, s číslováním prcel ze dne 22. červn 2016, číslo PGP- 525/ (dále též jen Geometrický plán č. 2 ), který tvoří přílohu č. 2 nedílnou součást Kupní smlouvy, to ze stvebního pozemku prc. č. st. 1/2, zstvěná ploch nádvoří, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti m 2, ze stvebního pozemku prc. č. st. 1/3, zstvěná ploch nádvoří, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti 612 m 2, ze stvebního pozemku prc. č. st. 3/1, zstvěná ploch nádvoří, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti m 2, ze stvebního pozemku prc. č. st. 3/3, zstvěná ploch nádvoří, o výměře zpsné v ktstru nemovitostí o velikosti m 2, zpsných v ktstru nemovitostí n listu vlstnictví číslo 10001, vedeném Ktstrálním úřdem pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, pro okres Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd (shor uvedené pozemky včetně Budovy č. 1, Budovy č. 2, Budovy č. 3 Budovy č. 4 dále společně jen Předmět převodu ), spolu se všemi součástmi příslušenstvím, ze strny Oprávněného ve prospěch Složitele, z celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč, slovy: dvnáctmilionů korun českých (dále též shor jen Celková kupní cen ). 2. K Předmětu převodu je zřízeno věcné břemeno, s nímž je spojeno právo zřizování provozování, vedení distribuční soustvy, zřízené ve prospěch obchodní společnosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Děčín, Děčín IV, Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ: , zpsné v obchodním rejstříku, vedeném Krjským soudem v Ústí nd Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 3 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

4 Lbem, oddíl B, vložk 2145, podle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 28. září 2015, právní účinky vkldu práv do ktstru nemovitostí ke dni 4. září 2015, číslo zápisu u Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, V-7007/ (dále jen Věcné břemeno ). 3. N zákldě ustnovení článku IX. kupní smlouvy bylo sjednáno mezi Složitelem Oprávněným též zřízení věcných břemen k pozemku prc. č. 721, osttní ploch, jiná ploch, ncházejícímu se v okrese Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd, určenému podle Geometrického plánu č. 2, zřizují služebnosti, ztěžujících tento pozemek, ve prospěch vlstník pozemku prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, ncházejícího se v okrese Jičín, obec, část obce ktstrální území Lázně Bělohrd, určeného podle Geometrického plánu č. 1, to: ) služebnosti stezky podle ustnovení 1274 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spočívjící v právu chodit doprvovt se lidskou silou přes pozemek prc. č. 721, osttní ploch, jiná ploch, ktstrální území Lázně Bělohrd, (i) n pozemek prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, ktstrální území Lázně Bělohrd, (ii) z pozemku prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, ktstrální území Lázně Bělohrd, b) služebnosti cesty podle ustnovení 1276 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spočívjící v právu jezdit motorovými vozidly přes pozemek prc. č. 721, osttní ploch, jiná ploch, ktstrální území Lázně Bělohrd, (i) n pozemek prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, ktstrální území Lázně Bělohrd, (ii) z pozemku prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, ktstrální území Lázně Bělohrd, to vše ve prospěch Složitele, jko vlstník pozemku prc. č. 29/4, osttní ploch, zeleň, ktstrální území Lázně Bělohrd, tj. jko věcné právo zřízené in rem vzthující se k pozemku prc. č. 721, osttní ploch, jiná ploch, ktstrální území Lázně Bělohrd. 4. Zprostředkovtel zprostředkovl uzvření Kupní smlouvy s tím, že z zprostředkování uzvření Kupní smlouvy je Oprávněný povinen uhrdit Zprostředkovteli provizi ve výši 3 % (slovy: tři procent) z Celkové kupní ceny, tj. ve výši ,- Kč (slovy: třistšedesáttisíc korun českých) plus 21 % dň z přidné hodnoty ve výši ,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisícšestset korun českých) podle zákon č. 235/2004 Sb., o dni z přidné hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. celkovou provizi ve výši ,- Kč, slovy: čtyřisttřicetpěttisícšestset korun českých (dále též shor jen Provize ). 5. Složitel Oprávněný se dohodli n tom, že n zákldě této smlouvy bude do úschovy schovtele složen: ) 2 (slovy: dvě) vyhotovení Kupní smlouvy, podepsná ze strny Oprávněného, v postvení prodávjícího, Složitele, v postvení kupujícího, s ověřením podpisů účstníků Kupní smlouvy, resp. osob oprávněných účstníky Kupní smlouvy zstupovt, b) 3 (slovy: tři) vyhotovení návrhu n zhájení řízení o povolení zápisu vkldu vlstnického práv Složitele k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy do ktstru nemovitostí, podepsná ze strny Oprávněného, v postvení Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 4 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

5 prodávjícího, Složitele, v postvení kupujícího, resp. osob oprávněných účstníky Kupní smlouvy zstupovt. 6. Složitelé Oprávněný se dohodli n tom, že n zákldě této smlouvy budou do úschovy Schovtele složeny Složitelem též finnční prostředky v celkové výši ,- Kč (slovy: dvnáctmilionů korun českých), předstvující Celkovou kupní cenu. Článek II. Složení Předmětu úschovy č. 1 Předmětu úschovy č. 2 do úschovy 1. Složitel Oprávněný složili do úschovy Schovtele při uzvření této smlouvy: ) 2 (slovy: dvě) vyhotovení Kupní smlouvy, podepsná ze strny Oprávněného, v postvení prodávjícího, Složitele, v postvení kupujícího, s ověřením podpisů účstníků Kupní smlouvy, resp. osob oprávněných účstníky Kupní smlouvy zstupovt, b) 3 (slovy: tři) vyhotovení návrhu n zhájení řízení o povolení zápisu vkldu vlstnického práv Složitele k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy do ktstru nemovitostí, podepsná ze strny Oprávněného, v postvení prodávjícího, Složitele, v postvení kupujícího, resp. osob oprávněných účstníky Kupní smlouvy zstupovt (všechny shor uvedené listiny dohromdy dále též shor jen Předmět úschovy č. 1 ). 2. Složitel se zvzuje složit do úschovy Schovtele do n účet Schovtele číslo /6800, vedený u Sberbnk CZ,.s., finnční prostředky v celkové výši ,- Kč (slovy: dvnáctmilionů korun českých), předstvující Celkovou kupní cenu, to do 5 (slovy: pěti) prcovních dnů ode dne uzvření této smlouvy (finnční prostředky v celkové výši ,- Kč, slovy: dvnáctmilionů korun českých, předstvující Celkovou kupní cenu, po jejich složení do úschovy Schovtele dále jen Předmět úschovy č. 2 ). Okmžikem, kdy bude Předmět úschovy č. 2, tj. Celková kupní cen v plné výši připsán n účet Schovtele, bude splněn závzek Složitele uhrdit Oprávněnému Celkovou kupní cenu. 3. Složitel, Schovtel, Oprávněný Zprostředkovtel s tímto způsobem podmínkmi složení Předmětu úschovy č. 1 Předmětu úschovy č. 2 do úschovy Schovtele souhlsí. Článek III. Vydání Předmětu úschovy č. 1 Předmětu úschovy č. 2 z úschovy 1. Schovtel je oprávněn zároveň povinen vydt Složiteli, to k rukám Zprostředkovtele, resp. osoby oprávněné Zprostředkovtele zstupovt, listiny tvořící Předmět úschovy č. 1, do 5 (slovy: pěti) prcovních dnů ode dne, ve kterém Schovtel obdrží do své úschovy podle ustnovení článku II., odst. 2. této smlouvy Předmět úschovy č. 2, tj. finnční prostředky v celkové výši ,- Kč (slovy: dvnáctmilionů korun českých), s tím, že Zprostředkovtel zjistí do 5 (slovy: pěti) prcovních dnů ode dne, ve kterém obdrží z úschovy Schovtele listiny tvořící Předmět úschovy č. 1, podání návrhu n zhájení řízení o povolení zápisu vkldu vlstnického práv Složitele k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy do ktstru nemovitostí zbývjící listiny tvořící Předmět úschovy č. 1 předá Složiteli. Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 5 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

6 2. V přípdě, že Předmět úschovy č. 2 podle ustnovení článku II., odst. 2. této smlouvy, tj. finnční prostředky v celkové výši ,- Kč (slovy: dvnáctmilionů korun českých), nebude složen do úschovy Schovtele ve lhůtě uvedené v ustnovení článku II., odst. 2. této smlouvy, Schovteli bude zároveň předloženo písemné odstoupení Oprávněného od Kupní smlouvy z důvodu prodlení Složitele se složením Předmětu úschovy č. 2 podle ustnovení článku II., odst. 2. této smlouvy do úschovy Schovtele dokld o doručení odstoupení od Kupní smlouvy Složiteli, je Schovtel oprávněn zároveň povinen vydt listiny tvořící Předmět úschovy č. 1, které bude mít složeny ve své úschově, Oprávněnému, to do 5 (slovy: pěti) prcovních dnů po mrném uplynutí této lhůty předložení písemného odstoupení Oprávněného od Kupní smlouvy dokldu o doručení odstoupení od Kupní smlouvy Složiteli. 3. Schovtel je oprávněn zároveň povinen vydt ze své úschovy 1. (slovy: první) část Předmětu úschovy č. 2 ve výši ,- Kč (slovy: dvnáctmilionů korun českých) ve prospěch Oprávněného, to: (i) z části ve výši ,- Kč (slovy: jedenáctmilionůosmdesátčtyřitisícečtyřist korun českých) n účet Oprávněného číslo /0100, vedený u Komerční bnky,.s., (ii) z části ve výši ,- Kč (slovy: čtyřisttřicetpěttisícšestset korun českých) n účet Zprostředkovtele číslo /2010, vedený u Fio bnky,.s., n úhrdu Provize, (iii) z části ve výši 4 % (slovy: čtyři procent) z Kupní ceny, tj. částku ,- Kč (slovy: čtyřistosmdesáttisíc korun českých), odpovídjící předpokládné výši dně z nbytí nemovitých věcí z převod vlstnického práv k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy podle zákonného optření senátu č. 340/2013 Sb., o dni z nbytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, přímo n účet příslušného finnčního úřdu, jko správce, dně, n úhrdu dně z nbytí nemovitých věcí z převod vlstnického práv k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy, to vše do 5 (slovy: pěti) prcovních dnů ode dne, ve kterém mu budou předloženy všechny tyto listiny: ) originál nebo ověřená kopie písemného vyrozumění Ktstrálního úřdu pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Jičín, o povolení zápisu vkldu vlstnického práv Složitele k Předmětu převodu do ktstru nemovitostí podle ustnovení 18 odst. 3 zákon č. 256/2013 Sb., o ktstru nemovitostí (ktstrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, b) originál nebo ověřená kopie výpisu z ktstru nemovitostí listu vlstnictví, n němž bude zpsáno vlstnické právo Složitele k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy n němž nebude uveden, s výjimkou Věcného břemene uvedeného v ustnovení článku I., odst. 2. této smlouvy, žádný zápis omezení vlstnického práv z důvodu n strně Oprávněného. 4. V přípdě, že podmínky pro vydání Předmětu úschovy č. 2 z úschovy Schovtele, uvedené v ustnovení odstvce 3. tohoto článku smlouvy, nebudou splněny do 1 (slovy: Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 6 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

7 jednoho) roku ode dne uzvření této smlouvy, z podmínky, že budou Schovteli předloženy všechny tyto dokumenty: ) originál nebo ověřená kopie: (i) písemného odstoupení Oprávněného nebo Složitele od Kupní smlouvy podle ustnovení článku IV., odst. 5. Kupní smlouvy, optřeného ověřeným podpisem účstník, resp. osoby oprávněné zstupovt účstník, který od Kupní smlouvy odstoupí, nebo (ii) dohody o zániku Kupní smlouvy, podepsné s ověřením podpisů ze strny Oprávněného, v postvení prodávjícího, Složitele, v postvení kupujícího, resp. osob oprávněných účstníky Kupní smlouvy zstupovt, b) originál nebo ověřená kopie výpisu z ktstru nemovitostí listu vlstnictví ze dne, který bude následovt po dni, z něhož bude pocházet písemné odstoupení od Kupní smlouvy uvedené v ustnovení písmene ), bod (i) tohoto odstvce smlouvy resp. po dni, ve kterém bude uzvřen dohod o zániku Kupní smlouvy uvedená v ustnovení písmene ), bod (ii) tohoto odstvce smlouvy, n němž bude zpsáno vlstnické právo Oprávněného k Předmětu převodu v části C omezení vlstnického práv v části D jiné zápisy tohoto listu vlstnictví nebude uveden, s výjimkou Věcného břemene, žádný zápis omezení vlstnického práv k Předmětu převodu z jiného důvodu, než n strně Oprávněného, přičemž n tomto výpisu z ktstru nemovitostí listu vlstnictví nebude zároveň vyznčeno, že by probíhlo řízení o povolení zápisu vkldu vlstnického práv Složitele k Předmětu převodu /nebo vkldu práv vyplývjících z věcných břemen sjednných v ustnovení článku IX. Kupní smlouvy do ktstru nemovitostí (právní vzthy k Předmětu převodu nebudou dotčeny změnou řízením o povolení zápisu vkldu vlstnického práv Složitele k Předmětu převodu /nebo vkldu práv vyplývjících z věcných břemen sjednných v ustnovení článku IX. Kupní smlouvy do ktstru nemovitostí), vydá Schovtel finnční prostředky složené v úschově Schovtele jko Předmět úschovy č. 2 n zplcení Celkové kupní ceny, pokud se Složitel, Oprávněný, Schovtel Zprostředkovtel nedohodnou písemně jink, zpět ve prospěch Složitele n účet, který Složitel Schovteli písemně sdělí, to do 5 (slovy: pěti) prcovních dnů ode dne, ve kterém Schovtel obdrží písemnou výzvu Složitele k vrácení finnčních prostředků tvořících příslušnou část Celkové kupní ceny složených v úschově Schovtele s uvedením čísl bnkovního účtu Složitele, n který mjí být finnční prostředky složené v úschově Schovtele vráceny, optřenou ověřeným podpisem Složitele, resp. osoby oprávněné Složitele zstupovt. 5. Složitel, Schovtel, Oprávněný Zprostředkovtel s tímto způsobem podmínkmi vydání Předmětu úschovy č. 1 Předmětu úschovy č. 2 z úschovy Schovtele souhlsí. Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 7 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

8 Článek IV. Osttní ujednání 1. Schovtel prohlšuje, že je, pro přípd vzniku škody v rámci výkonu dvokátní činnosti, pojištěn pojistkou pro pojištění profesní odpovědnosti z škodu dvokátů v zákldním rozshu ,- Kč, nvíc, že je n zákldě pojistné smlouvy pro připojištění profesní odpovědnosti z škodu dvokátů, uzvřené dne 5. dubn 2004 s Generli Pojišťovnou.s., se sídlem Prh 2, Bělehrdská 32, IČ: , zpsnou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 2866, číslo smlouvy , po změně ze dne 30. květn 2008, připojištěn n pojistnou částku ve výši ,- Kč, tj. že je pojištěn n celkovou pojistnou částku včetně připojištění ve výši ,- Kč. 2. Úroky připsné k Předmětu úschovy č. 2 n zvláštním účtu úschovy dvokát Schovtele náleží Schovteli. 3. Složitel, Oprávněný Zprostředkovtel souhlsí s tím, by Schovtel poskytl znění této smlouvy údje v ní uvedené Sberbnk CZ,.s. pro potřeby vedení úschovy Předmětu úschovy č Při uzvření této smlouvy byl proveden ze strny Schovtele identifikce Složitele, Oprávněného Zprostředkovtele, resp. osob, které jsou je oprávněny zstupovt, podle zákon č. 253/2008 Sb., o některých optřeních proti leglizci výnosů z trestné činnosti finncování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, to podle dokldů totožnosti (občnských průkzů, cestovních psů) výpisů z obchodního rejstříku s tím, že z těchto dokldů byly Schovtelem pořízeny se souhlsem jejich držitelů kopie. 5. Složitel v souldu se zákonem o některých optřeních proti leglizci výnosů z trestné činností finncování terorismu prohlšuje, že finnční prostředky, které budou z jeho strny použity n složení Předmětu úschovy č. 2 do úschovy Schovtele, nepocházejí z výnosů z trestné činnosti finncování terorismu že je skutečným mjitelem finnčních prostředků, které budou z jeho strny složeny podle této smlouvy do úschovy Schovtele. 6. Složitel, Oprávněný Zprostředkovtel prohlšují, že byli Schovtelem poučeni o tom, že mjí právo podle ustnovení 14 zákon č. 634/1992 Sb., o ochrně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit jkékoli spory se Schovtelem vzniklé z této smlouvy u České dvokátní komory, která je jko subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se Schovtelem věcně příslušná. Veškeré nezbytné informce je možné dohledt n internetových stránkách České dvokátní komory 7. Tto Smlouv může být zrušen, měněn nebo doplňován pouze písemnými dodtky, číslovnými ve vzestupné řdě, podepsnými všemi účstníky této smlouvy, resp. osobmi oprávněnými účstníky této smlouvy zstupovt. 8. V otázkách touto smlouvou výslovně neuprvených se použije příslušných obshově nejbližších ustnovení zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přípdně dlších právních předpisů pltných n území České republiky. 9. Tto smlouv nbývá pltnosti účinnosti dnem jejího podpisu všemi účstníky smlouvy, resp. osobmi oprávněnými účstníky této smlouvy zstupovt. 10. Tto smlouv je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s pltností originálu, z nichž po 1 (slovy: jednom) stejnopisu této smlouvy obdrží kždý z účstníků této smlouvy. Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 8 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

9 11. Všichni účstníci smlouvy prohlšují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně pečlivě přečetli, že byl uzvřen podle jejich prvé svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísni ni z nápdně nevýhodných podmínek. N důkz toho připojují účstníci této smlouvy, resp. osoby oprávněné účstníky této smlouvy zstupovt pod vlstní text smlouvy své vlstnoruční podpisy. V Prze dne Složitel: Elisbeth Arms,.s. Ondřej Rthouský, sttutární ředitel V Prze dne Schovtel: Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát V Prze dne Oprávněný: Město Lázně Bělohrd Ing. Pvel Šubr, strost měst V Prze dne Zprostředkovtel: VipCstle.com, s.r.o. Ntlli Mkovik, jedntel Smlouv o úschově Zámek Lázně Bělohrd Strn 9 (celkem 9) Elisbeth Arms,.s. Mgr. Tomáš Krejčí, dvokát Město Lázně Bělohrd VipCstle. com, s.r.o.

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Advokátní kncelář Zrůstek, Lůdl prtneři, v.o.s., IČ: 255 89 644, se sídlem Doudlebská 5/1699, Prh 4, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 39 INS 5582/2013-A-18

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzvřená v souldu s ustnovením 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb. (občnský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firm: ZENERGO Morvi s.r.o. Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120 00

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Lechovský & Bck, v.o.s., se sídlem Prh, Šlejnická 1547/13, PSČ 160 00, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 65 INS 13609/2018-A-15, -------------------------------------------------------

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Rdn Melk, IČ: 71456872 se sídlem Trojnov 18, 120 00 Prh 2 ustnoven prvomocným Usnesením č.j. KSPH 60 INS 21034/2014-A-9, ze dne 13.08.20154, insolvenčním správcem

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Romn Nováková, se sídlem Prh 1, Václvské náměstí 807/64, PSČ 110 00, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. MSPH 59 INS 21978/2013-A-20, ze dne 5. prosince 2013

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: štncl - insolvence v.o.s., identifikční číslo: 29105048, se sídlem Kltovy, Čs. legií 172, PSČ 339 01, ustnovený prvomocným usnesením Krjského soudu v Ústí nd Lbem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Štncl - insolvence v.o.s., IČ: 291 05 048 se sídlem Kollárov 619/44, 301 00 Plzeň ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 542/2014 A-8, ze dne 27.03.2014,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Jn Hovězák, identifikční číslo: 02708281, se sídlem Brno, Mrešov 305/14, PSČ 602 00, ustnovený prvomocným usnesením Krjského soudu v Ostrvě pobočk v Olomouci,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Rdek Frkl, identifikční číslo: 72015357, se sídlem Brno, Příkop 6, PSČ 602 00, ustnovený prvomocným usnesením Krjského soudu v Brně, č.j. KSBR 32 INS 8786/2015-A-9

Více

IGIVEX s.r.o. IČ , se sídlem Přerov, Přerov I Město, Žerotínovo nám. 641/15 kterou zastupuje jednatel společnosti JUDr.

IGIVEX s.r.o. IČ , se sídlem Přerov, Přerov I Město, Žerotínovo nám. 641/15 kterou zastupuje jednatel společnosti JUDr. K U P N Í S M L O U VA Smluvní strny: IGIVEX s.r.o. IČ 268 74 679, se sídlem Přerov, Přerov I Město, Žerotínovo nám. 641/15 kterou zstupuje jedntel společnosti JUDr. Igor Jusko jko prodávjící, n strně

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Kteřin Širhlová, LL.M., se sídlem Plckého 641/11, 772 00 Olomouc, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSOL 16 INS 14296/2012 ze dne 22.11.2012 insolvenčním

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Vldimír Szbo, identifikční číslo: 66257930, se sídlem Prh 4, Jeremenkov 1021/70, PSČ 147 00, ustnovený prvomocným usnesením Městského soudu v Prze č.j. MSPH

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: INS-SPRÁVCE v.o.s., se sídlem Hrdec Králové, Dlouhá 103/17, PSČ 500 03, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSHK 40 INS 20410/2016 - A - 13 ze dne 17. ledn 2017

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/14/168/03/00 KUJCP01AEIGN DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2055 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Město Týn nd Vltvou se sídlem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Michl Mchek, se sídlem Dlouhá 53/6, 702 00 Ostrv - Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 38 INS 12408/2014-A7, ze dne 01.07.2014, insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/249/03/00 š -/o3> # / og KUJCP01AHG11 KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj

Více

SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ

SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ stránk 1/5 SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ uzvřená mezi smluvními strnmi (jkožto Prodávjícím)... (jkožto Kupující)... (jkožto Advokátem) stránk 2/5 TUTO SMLOUVU O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ (dále jen Smlouv ) uzvřely

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Dvid Gregor, sídlem Ršínov 2, Brno ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSBR 28 INS 8769/2012-A-18 ze dne 25.6. 2013, insolvenčním správcem dlužníků: jko budoucí

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Emil Fischer, sídlem Podolská 90/5, 147 00 Prh 4, provozovn 294 71 Benátky nd Jizerou, Podolecká 206, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPH 68 INS 20871/2014-A-20,

Více

11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC

11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC MORAVSK.OSi.fc'ZSK' K.R 7i - KRAJSKÝ ÚŘAD; 11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC poř. čísío SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/248/03/00 KUJCP01AHG2W KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj se sídlem v Českých

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Zoologická zhrd hl. m. Prhy, příspěvková orgnizce, IČO: 00064459 se sídlem U Trojského zámku 120/3, 17100 Prh 7 zstoupená Mgr. Miroslvem Bobkem, ředitelem (dále

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Jiří Vod, LL.M., IČ: 687 54 515, se sídlem Sokolovská 85/104, 180 00 Prh 8, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSLB 86 INS 2782/2016-A-10, ze dne 7. dubn

Více

/ t o / r. NEMO reality s. r. o. Čislo smlouvy 010/014/288/03/00 ss / o 2>5 SMĚNNÁ SMLOUVA

/ t o / r. NEMO reality s. r. o. Čislo smlouvy 010/014/288/03/00 ss / o 2>5 SMĚNNÁ SMLOUVA Čislo smlouvy 010/014/288/03/00 ss / o 2>5 / t o / r K U JC P 01A H G 5H SMĚNNÁ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2184 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci:

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Jiří Kocvrlich, se sídlem: Svisle 2198/18, 750 11 Přerov 2, ustnovený prvomocným Usnesením, č.j. KSOS 14 INS 20560/2012-A6 ze dne 30.10.2012 insolvenčním správcem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Institut pro řešení úpdku, v.o.s., IČO: 01781448 se sídlem N Sprvedlnosti 121, 530 02 Prdubice, zpsná v obchodním rejstříku u Krjského soudu v Hrdci Králové, oddíl

Více

SMLOUVA o zřízeni o zřízení věcného břemene - služebnosti

SMLOUVA o zřízeni o zřízení věcného břemene - služebnosti SMLOUVA o zřízeni o zřízení věcného břemene - služebnosti Smi. č.: PGP/MČ/13-141 /VB435/001 /2016 Divišová Milen vlstnický podíl 1/3 r.č.: bytem: i^bmhmí^bbbbi^bh^bmbb^^bbbbmwbbm NovákováMrie vlstnický

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02 IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592 Zpsná

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřená v souladu s ustanoveními 1257 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřená v souladu s ustanoveními 1257 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, KUMSP80DS1 Smlouv o zřízení věcného břemene - služebnosti uzvřená v souldu s ustnoveními 1257 násl. zákon č, 89/2012 Sb., občnský zákoník, Smluvní strny \ " -- - 'y- T^-~.^x:^Z^RAJ Morvskoslezský krj h

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Kultura Žďár, příspěvková organizace Mteriál bez osobních údjů Kultur Žďár, příspěvková orgnizce MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 64 DNE: 10. 4. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1019/2017/PO Kultur NÁZEV: Přijetí dru ANOTACE: Kultur Žďár, PO žádá n zákldě Prvidel

Více

KUPNÍ SMLOUVA č

KUPNÍ SMLOUVA č KUPNÍ SMLOUVA č.2017002524 kterou uzvřely pni Ivn bytem pní Ev Troblová bytem jko prodávjící n strně jedné sttutární město České Budějovice, nám. Přemysl Otkr II. 1/1, 370 92 České Budějovice, zstoupené

Více

DOHODU O NAROVNÁNÍ. Plzeň, statutární město, IČO se sídlem náměstí Republiky 1, Plzeň zastoupená primátorem Martinem Zrzaveckým

DOHODU O NAROVNÁNÍ. Plzeň, statutární město, IČO se sídlem náměstí Republiky 1, Plzeň zastoupená primátorem Martinem Zrzaveckým Plzeň, sttutární město, IČO 00075370 se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň zstoupená primátorem Mrtinem Zrzveckým dále jen jko žlobce n strně jedné CZECH RADAR. s., IČO 27164900 se sídlem Vodičkov

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

KUJCP010W4UN. Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená p o d le 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová rodné číslo bytem

KUJCP010W4UN. Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená p o d le 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová rodné číslo bytem KUJCP010W4UN SK/OHMS/O 7 7/15 Kupní smlouv o převodu pozemku uzvřená p o d le 2128 násl. občnského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová 73 71 Admov v r v j c. učtu: Ing. Jn Klích Jiří Klích rodné čísli

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Memorandum o spolupráci (dále jen Memorandum )

Memorandum o spolupráci (dále jen Memorandum ) enteri.s. se sídlem: Jiráskov 169, Zelené Předměstí, 530 02 Prdubice IČO: 275 37 790 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Hrdci Králové v oddíle B, vložce 2770 zstoupená: [BUDE DOPLNĚNO]

Více

Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany:

Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany: Dodtek č. 2 ke Smlouvě o dílo n relizci stvby číslo smlouvy Objedntele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA ISPROFIN: 551 312 0002, uzvřené dne 10.06.2015 Název zkázky: Odstrnění

Více

Smlouva o uzavření budoucích smluv - vzor

Smlouva o uzavření budoucích smluv - vzor Smlouv o uzvření budoucích smluv - vzor Mnželé Ing. Tomáš Hládek dt. nr.: 21. 4. 1959 Ing. Kteřin Hládková dt. nr.: 1.6.1961 ob Krohov 2251/31, Dejvice, 160 00 Prh 6 bnkovní spojení: 67429004/2700 (dále

Více

dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUMSP0OD6NYP SMPOZ2/121 dle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Morvskoslezský krj se sídlem: 28. říjn 2771/117, 702 00 Ostrv IČOi 70 89 06 92 DIČ: ' CZ70890692 zstoupený: prof. Ing. Ivo Vondrákem,

Více

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouv vč. výmzu věcného břemene uzvřená podle ustnovení ~ 588 násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Obec Psáry, zstoupená strostou Milnem Váchou Sídlo: Pržská

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

... Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., předseda EK.. 1/7

... Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., předseda EK.. 1/7 SOP - Příloh č. 8 Dohod Oddělení Účel Etická komise Institutu klinické experimentální medicíny Thomyerovy nemocnice, Prh 4 Dtum pltnosti od: 1.1.2019 do: 31.12.2019 Period revizí: 1 rok nebo legisltivní

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi Číslo smlouvy objedntele: 797-2017-523101 Číslo smlouvy zhotovitele: Komplexní pozemkové úprvy v k. ú. Domšov u Brn Dodtek č. 1 ke smlouvě o dílo uzvřená podle 2586 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

Z Á P I S č. 8/2019 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 8/2019 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 8/2019 z 8. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 6. 2019 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno (podle prezenční listiny): 9 členů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU,

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU, Reg. č. UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,.s. sídlem Prh 4 Michle, Želetvská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 3608, zstoupená

Více

Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách Rekonstrukce MK ul. Pod Branou, Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce MK ul. Riegrova 1. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách Rekonstrukce MK ul. Pod Branou, Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce MK ul. Riegrova 1. Etapa, Kostelec nad Orlicí VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účstník (dodvtele): HABAU CZ s.r.o. veřejná zkázk Tto veřejná zkázk je zdáván v souldu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek,

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti komunikačních sítí, a b) smlouvy o zřízení služebnosti komunikačních sítí,

Čl. 1 Předmět úpravy. a) Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti komunikačních sítí, a b) smlouvy o zřízení služebnosti komunikačních sítí, INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ VÝŠE NÁHRADY ZA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ DLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU NA POZEMCÍCH A STAVBÁCH VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rd měst Liberec n své 21. schůzi

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpn 2004 Částk 2 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Olešenk 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Nové Město n Morvě obcí

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

dle 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

dle 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMPOZ2/122 dle 279 násl. zákon Č. 89/212 Sb., občnský zákoník Morvskoslezský krj ^^^^^^ř^^^^ se sídlem: 28. říjn 2771/117, 72 Ostrv ČÍSLO "SMLOUVY {DODATKU^ ~T ICg: 7 89 6 92 ; - MG CZ789692 { ip^f.p zstoupený:

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2005 Rozesláno dne 6. ledn 2005 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Hluboké městem Náměšť nd Oslvou 2. Ve ř e j n o p r á v n í s m l o u v mezi obcí Vícenice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Bayerová Petra < 15. července :16 Právní moc rozhodnutí

Bayerová Petra < 15. července :16 Právní moc rozhodnutí tjemník Od: Odesláno: Komu: Předmět: Byerová Petr < petr.byerov@msk.cz> 15. července 2016 11:16 tjemnik@mu-bridlicn.cz Právní moc rozhodnutí Vážená pní inženýrko, rozhodnutí Krjského úřdu Morvskoslezského

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2005 Rozesláno dne 8. listopdu 2005 Částk 7 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Bohuňov 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Bystřice nd

Více

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1 z 15 ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1. ŽADATEL(É) BYT 2. ŽADATEL(É) město v ulici číslo popisné podlží číslo bytu o velikosti bytu nájemné/m 2 /měsíc nájemné z

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

SMLOUVA O SLOUČENÍ SPOLKŮ (SMLOUVA O FÚZI DLE 274 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU )

SMLOUVA O SLOUČENÍ SPOLKŮ (SMLOUVA O FÚZI DLE 274 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ) Návrh smlouvy o fúzi spolků dle ustnovení 274 zákon č. 89/2012 Sb., občnského SMLOUVA O SLOUČENÍ SPOLKŮ (SMLOUVA O FÚZI DLE 274 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ) Českého tenisového svzu,

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Pvel Mikeš, insolvenční správce se sídlem Z mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 33 INS 2300/2012-A-5, ze dne 20. únor

Více

Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 8. 7. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 55 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 55 ze dne č.j.: 58/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 01.02.2017 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí prostřednictvím krjů n zjištění bydlení osob s

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Petr Wildt, Ph.D., sídlem 500 02 Hrdec Králové, Bohuslv Mrtinů 1038, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPA 56 INS 9438/2012-A-30 ze dne 22. únor 2013,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více