Výběr akciových fondů - Metodika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr akciových fondů - Metodika"

Transkript

1 Výběr akciových fondů - Metodika 30. dubna 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1

2 Obsah OBSAH METODIKA VÝBĚRU AKCIOVÝCH FONDŮ DŮLEŽITÉ ZÁVĚRY CO OČEKÁVÁME OD NAŠICH AKCIOVÝCH FONDŮ? TŘI KROKY K CÍLI METODIKA VÝBĚRU AKCIOVÝCH FONDŮ DETAIL POSTUP VÝBĚRU FONDŮ 3 KROKY K CÍLI REGIONY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ ZÁKLADNÍ FILTR ODDĚLÍ ZRNA OD PLEV KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ ODHALÍ FONDY, KTERÉ HLEDÁME Kvalitativní rating Morningstar jako doplňkové vodítko Které fondy zařazujeme do portfolia Změna doporučených fondů aneb co se stane po roce Důležité upozornění Tato publikace má pouze analytický a informativní charakter a je určena pro interní potřeby konzultantů Fichtner s.r.o. Tato analýza nemůže a ani nemá za cíl postihnout všechny aspekty investování a finančního plánování. Jejím cílem je to, aby pro profesionálního konzultanta byla rozumným vodítkem při jeho práci s klienty. Zásadně nedoporučujeme samostatně používat jakékoli závěry z analýzy. Všechny závěry je nutné realizovat v souladu s finančním plánem Fichtner s.r.o. a po přímé osobní nebo telefonické poradě s finančním konzultantem Fichtner s.r.o. Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech nejsou zárukou budoucích výnosů. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této publikaci bez respektování finančního plánu Fichtner s.r.o. a bez porady s konzultantem Fichtner s.r.o, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody. 2

3 1. Metodika výběru akciových fondů důležité závěry 1.1. Co očekáváme od našich akciových fondů? Akciové fondy jsou základním kamenem akciové složky portfolia. Cílem metodiky je ukázat, jakým způsobem fondy hodnotíme a vybíráme. Konkrétní výběr je pak předmětem aktuální analýzy fondů. Cílem našeho hodnocení je najít fondy, které se budou mezi konkurencí dlouhodobě řadit k nadprůměrným fondům. Není naším cílem, aby naše fondy byly každý rok vítězii. Ty se totiž často mění. Kdo je vítězem na rostoucím trhu, zpravidla zaostává na klesajícím a naopak. My hledáme fondy, které budou podávat standardně vysoký výkon Tři kroky k cíli K výběru fondů kvalitních fondů vedou tři důležité kroky. Následující tabulka ukazuje, jaký počet fondů jednotlivými kriterii projde. 1) Regiony, které nás zajímají První základní filtr, který na fondy uplatňujeme je rozhodnutí, zda fond dostatečně pokrývá nějaký z námi požadovaných regionů (dle naší doporučené alokace akciové složky). Ty fondy, které tuto podmínku splňují, pak zařazujeme do dalšího výběru. 2) Základní filtr oddělí zrna od plev Základní filtr se týká především velikosti fondů a jejich důležitosti pro správce, délky jejich fungování a velikosti správcovské společnosti. Kromě toho vyřazujeme fondy, které konzistentně za konkurencí zaostávají. 3) Kvalitativní hodnocení odhalí fondy, které hledáme Z fondů, které prošly základním filtrem, vytváříme žebříček na základě bodového hodnocení. Fondy bodujeme na základě objektivních kriterií. Do portfolia umisťujeme fondy, které se umístily nejlépe a které můžeme nakoupit. 3

4 2. Metodika výběru akciových fondů detail 2.1. Postup výběru fondů 3 kroky k cíli Otevřené podílové fondy jsou základním investičním nástrojem pro investory. Naším cílem je umístit prostředky klientů na finančních trzích. Při tom chceme, aby tyto prostředky byly dostatečně diverzifikovány a peníze našich klientů nebyly vystaveny velkému riziku jednotlivých titulů. Otevřené podílové fondy jsou pro investory vhodným prostředkem, protože tuto podmínku splňují. Postup výběru fondů má v zásadě 3 důležité kroky. 1) Vybíráme fondy na regiony, které nás zajímají 2) Provádíme základní filtr 3) Provádíme detailní kvalitativní analýzu Následující tabulka znázorňuje, jak akciové fondy procházejí postupně naším filtrem. U odhadu celkového počtu fondů vycházíme z Morningstar.de fondy registrované pro prodej v Německu. Filtr Morningstar uvádí fondů, ale většina z nich jsou pouze klony a různé shares ostatních, nebo institucionální fondy. Originálních fondů je cca

5 2.2. Regiony, které nás zajímají Zde z fondů vybereme fondů, kterými má cenu se zabývat. Vypustíme ty fondy, které investují do úzkých sektorů nebo regionů, které nepotřebujeme. Na trhu se vyskytuje celá řada velmi módních fondů z různých sektorů a odvětví (technologie, nemovitostní sektor, Čína, BRIC atd.). Tyto trhy jsou mnohdy dočasně velmi atraktivní, než u nich dojde k velkým propadům, které investory odradí. Pak jsou naopak zatracovány. Náš přístup je v tomto směru opačný. Nehledáme dočasně módní témata, ale snažíme se investovat do diverzifikovaného portfolia zahrnujícího celý svět. Díky tomu máme v našem portfoliu i uvedené akcie jednotlivých sektorů, ale portfolio je navíc konzistentní. Rozložení regionů vychází z naší akciové analýzy. Následující graf ukazuje neutrální alokaci akciové složky portfolia: Graf č Neutrální alokace akciové složky portfolia Kromě toho používáme pro pravidelné investice jeden sběrný fond zaměřený na celý svět. 5

6 První základní filtr, který na fondy uplatňujeme, je rozhodnutí, zda fond dostatečně pokrývá nějaký z námi požadovaných regionů. Ty fondy, které tuto podmínku splňují, pak zařazujeme do dalšího výběru. Díky tomu porovnáváme a hodnotíme opravdu srovnatelné podílové fondy Základní filtr oddělí zrna od plev Zde zúžíme výběr z fondů na 120 fondů. Na trhu je k dispozici velké množství fondů. Procházet každý fond zvlášť by bylo časově velmi náročné a výsledný efekt by neodpovídal časově vynaložené námaze. Vycházíme z toho, že některé vlastnosti fondů jsou klíčové pro to, aby se fondu mohlo dařit dlouhodobě překonávat konkurenci. V tuto chvíli již máme jen fondy z regionů, které chceme do portfolia zařadit. Základní filtr slouží k tomu, abychom oddělili fondy, kterými se nechceme ani zabývat od těch, které chceme detailněji zkoumat. Hlavní kriteria našeho filtru ukazuje následující tabulka: Kritérium Podmínka Velikost správce Aktiva pod správou alespoň 50 mld. EUR Velikost fondu Alespoň 500 mil. EUR u Large Caps 100 mil. EUR u Small Caps a Emerging Markets (počítáme i velikost klonu) Historie fondu Alespoň 10 let (počítáme i historii jeho klonu matky ) Kvantitativní rating Morningstar Alespoň *** Kvalitativní rating Morningstar Alespoň standard pokud je fond hodnocen. Podmínka registrace Standardní klienti fond je registrován v ČR Klienti s investičním majetkem nad 10 mil. CZK- fond je registrován k prodeji v Evropě Tímto filtrem nám projdou fondy, které dále vyhodnocujeme z hlediska kvality. 6

7 Následující tabulka obsahuje detailní popis kritérií: Co hlídáme Pro vaše investice doporučujeme co největší správce Proč to doporučujeme Složení portfolia podle velikosti správců ukazuje, kdo se stará o váš majetek. Jaké má zkušenosti se správou majetku a jak je správa majetku pro něho důležitý byznys. Pokud je to rozumné, upřednostňujeme větší správce před menšími. Požadujeme, aby správce spravoval alespoň 50 mld. EUR U daného správce vám doporučujeme velké fondy pro správce samotného. Bude jim věnovat větší pozornost Při výběru upřednostňujeme velké fondy. Velké fondy mohou dosahovat úspor z rozsahu a díky svému objemu mohou mít nižší náklady. Velké fondy znamenají pro svého správce velký zdroj příjmů, proto jim věnuje patřičnou péči. Požadujeme, aby velikost fondu velkých firem byla alespoň 500 mil. EUR. U fondů Small Caps a Emerging Markets je minimum 100 mil. EUR. Doporučujeme vám fondy s vyšším ratingem Společnost Morningstar hodnotí kvalitu fondů ratingem, který fondům přiděluje 1 až 5 hvězdiček. Rating je přidělován na základě historické výnosnosti fondu, která je vážena rizikem (kolísavostí fondu). Rating 5 hvězdiček je přidělen nejlepším 10 % fondů v každé kategorii. Pokud má fond špatnou historickou výkonnost, je pravděpodobné, že bude neúspěšný i v budoucnu. Proto toto kriterium sledujeme. Kromě toho Morningstar vypracovává k fondům kvalitativní rating, který zjišťuje kromě kvantitativních ukazatelů i ty kvalitativní (kvalita společnosti, zkušenosti manažera, způsob výběru aktiv). Požadujeme, aby fond měl alespoň 3 hvězdičky (maximum je 5*). U fondů, které již mají, kvalitativní rating požadujeme alespoň hodnocení Standard (rating má 5 stupňů, standard je prostřední viz dále). Pro vaše investice chceme portfolio managera s delší dobou ve vedení fondu Upřednostňujeme pro vás ty fondy, které mají stabilního managera. Pokud se totiž vystřídá manager fondu, nemůžeme použít pro hodnocení fondu jeho minulé výnosy. Jestli má fond dobré minulé výnosy a stále stejný management, je větší šance, že dobré výnosy budou pokračovat 7

8 2.4. Kvalitativní hodnocení odhalí fondy, které hledáme Ze 120 fondů vybereme 12 potřebných fondů. Základní filtr odfiltruje přibližně 90 % fondů. Zbylých 10 % jsou fondy, u kterých lze očekávat, že si povedou lépe, než jejich konkurence. Přesto však chceme i tyto fondy porovnat abychom mezi nimi našli vhodné fondy pro nás. Kriteria aplikujeme na fondy, které již prošly základním filtrem. Fondy řadíme dle počtu dosažených bodů v jednotlivých kategoriích. Kritéria jsou seřazena dle důležitosti. Celkem lze získat 200 bodů. Do portfolia zařazujeme dostupné fondy s největším počtem bodů. Kritérium Počet bodů 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil Performance stability 5Y Riziko Performance 3Y Délka působení manažera TER Délka fungování fondu Velikost fondu Velikost správce Performance Stability 5Y měříme stabilitu pětileté výkonnosti fondů. Neměří se absolutní výkonnost, ale pořadí v relevantní kategorii fondů. Toto pořadí stanovuje společnost Morningstar (na stránkách Morningstar.de a Morningstar.cz). Důvod proč používáme pořadí, je ten, že to lépe charakterizuje schopnosti manažera. Některé regiony obsahují i více podkategorií (např. různé kategorie podle investičních stylů) a proto by pouze srovnání výkonnosti nebylo dostatečně vypovídající o kvalitě manažera. Naše filosofie není snažit se trefit aktuálního vítěze. Ty se totiž každým rokem střídají. Naším cílem je najít fondy, které budou podávat stabilně vysoký výkon. Proto hledáme fondy, které nemají výrazné výkyvy směrem dolů (nestává se jim, že by byly na chvostu) to odpovídá naší filosofii. 8

9 Příklad Stabilitu měříme pomocí nejhoršího pětiletého výsledku. V následující tabulce je u každého fondu jeho průměrné umístění mezi ostatními fondy stejné kategorie na různých pětiletých periodách (průměr 5 různých umístění). Nejlepší fond v kategorii by dosáhl čísla 1. Nejhorší by dosáhl čísla 100. V tabulce jsou zakroužkovány nejhorší výsledky fondů. Podle těch určujeme pořadí a rozdělení bodů. Riziko 3letá volatilita fondu dle Morningstar Performance 3Y jde o pořadí fondu za poslední 3 roky. Ukazuje, jak si fond vede v krátké historii. Protože historická výkonnost neznamená automaticky výkonnost budoucí, toto kritérium má nižší váhu. Jeho cílem není ukázat nám minulé vítěze, ale spíše minulé poražené. Ukazuje se, že minulí vítězové se na svých příčkách neudrží. Minulí poražení však často poražení zůstávají. Délka působení manažera - Dlouho působící manažeři mají více zkušeností na trzích. Pokud je v případě nějakého fondu manažer vyměněn, zajímá nás, jakou má nový manažer historii (jak je zkušený a jaké fondy řídil). TER Total Expanse Ratio, neboli ukazatel celkových nákladů fondu. Jedná se o součet správcovského poplatku fondu a dalších nákladů (náklady na depozitáře apod.). Proto je tento ukazatel lepší, než pouze správcovské poplatky. Ukazatel TER ovlivňuje výkonnost a tím i ukazatele Performance Stability 5Y a Performance 3Y. Pokud je fond schopen i po odečtení poplatků překonávat trh v zásadě nám vysoké TER nemusí vadit. Na druhou stranu čím je fond dražší, tím to bude mít v budoucnu těžší. Délka fungování fondu, Velikost fondu, Velikost správce: Hodnotíme z těch fondů, které prošly základním filtrem. Proto mají kritéria jako velikost fondu nebo velikost správce nižší váhu. Důvod je ten, že ty, co naše podmínky nesplňují, jsme již odfiltrovali. Pokud má fond více než 500 mil. EUR, už pro nás není tak radikální rozdíl, jestli má 700 mil. EUR, nebo 1500 mil. EUR. 9

10 Kvalitativní rating Morningstar jako doplňkové vodítko Morningstar začal vytvářet podrobný kvalitativní rating fondů. Zatím má tento typ ratingu jen malé procento fondů. Z tohoto důvodu pro nás absence ratingu není překážkou a rating ani nevstupuje do bodového hodnocení (nebylo by to fér vůči dobrému fondu, který ještě nebyl hodnocen). Následující text ukazuje stupně ratingu a jejich hodnocení: Pokud má fond ratnig horší než Standard ( Inferior, nebo Impaired ) pak ho vyřazujeme z výběru již v základním filtru. O těchto fondech si můžeme být jisti, že je do portfolia nechceme. Kvalitativní rating je pro nás také vodítko při konečném výběru fondů. Pokud máme dva fondy, které mají podobný počet bodů z našeho kvalitativního hodnocení (+- 5 bodů), pak bereme fond s ratingem (případně s lepším ratingem). 10

11 Které fondy zařazujeme do portfolia V každé požadované kategorii bereme nejlepší možné aktivně řízené fondy, které jsme schopni nakoupit. Indexové fondy mezi aktivní nebereme, ale poměřujeme je s ETF. Kromě toho přihlížíme k rozložení správců v portfoliu. Ve výsledném portfoliu při neutrální alokaci nesmí žádný správce zabírat více než 35 % portfolia. Pro klienty s investicí nad 10 mil. CZK nakupujeme fondy přes zahraniční instituce a proto volíme z fondů, které jsou registrovány v Evropě. Pro standardní klienty volíme z fondů, které jsou registrovány v ČR Změna doporučených fondů aneb co se stane po roce Cílem hodnocení fondů je vybrat fondy, které budou dlouhodobě přinášet nadprůměrnou výkonnost ve srovnání s ostatními fondy. Není naším cílem, aby se fondy v portfoliích měnily často, protože takové změny nepřinášejí užitek. Analýza fondů bude probíhat jednou za půl roku. Proto je dobré vědět, jak se může měnit hodnocení fondů za rok. Fond může vypadnout z výběru, pokud: Výnos v roce 2010 bude velmi špatný a fond zaznamená nejhorší 5letou výkonnost (stabilita pětiletých výnosů). Fond bude výrazně rizikovější než konkurence. Výnos v roce 2010 bude špatný a fond bude mít velmi špatnou 3letou výkonnost. Morningstar ohodnotí fond kvalitativním ratingem horším, než Standard. 11

Investiční plán. Vzorové portfolio 100 mil. Kč. Zpracoval: Tomáš Tyl Schválil: Vladimír Fichtner Dne: 1. srpna 2012. Důležité informace:

Investiční plán. Vzorové portfolio 100 mil. Kč. Zpracoval: Tomáš Tyl Schválil: Vladimír Fichtner Dne: 1. srpna 2012. Důležité informace: Investiční plán Vzorové portfolio 100 mil. Kč Zpracoval: Tomáš Tyl Schválil: Vladimír Fichtner Dne: 1. srpna 2012 Důležité informace: Veškerá doporučení uvedená v tomto investičním plánu jsou závislá na

Více

Poradenská metodika KFP HYPOTÉKY Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Vytvořeno: 20.

Poradenská metodika KFP HYPOTÉKY Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Vytvořeno: 20. Poradenská metodika KFP HYPOTÉKY Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Vytvořeno: 20. ledna 2010 1 CÍL METODIKY...5 HYPOTÉKY VE FINANČNÍM PLÁNU SUMMARY...6 HYPOTÉKA NEBO

Více

Analýza dluhopisových příležitostí CZK

Analýza dluhopisových příležitostí CZK Analýza dluhopisových příležitostí CZK 9. března 2010 Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH...2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ...2 1. NAŠE DOPORUČENÍ (SOUHRN)...3

Více

Pohled dlouhodobého investora 1997-2011

Pohled dlouhodobého investora 1997-2011 Pohled dlouhodobého investora 1997-2011 Autoři: Ing. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 28. únor 2012 Pohled dlouhodobého investora ukazuje důležité poradenské principy, se kterými pečujeme o naše

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Investování s Pioneer Investments

Investování s Pioneer Investments Investování s Pioneer Investments Pioneer Investments Investujeme již od roku 1928... OBSAH O Pioneer Investments Co je investování? Co je podílový fond? Proč investovat do podílových fondů? Investiční

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Projekt zhodnocení volných finančních prostředků drobného investora prostřednictvím vybraných podílových fondů v ČR. Bc.

Projekt zhodnocení volných finančních prostředků drobného investora prostřednictvím vybraných podílových fondů v ČR. Bc. Projekt zhodnocení volných finančních prostředků drobného investora prostřednictvím vybraných podílových fondů v ČR. Bc. Jitka Káčerková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je vytvořit návrh

Více

FONDY PODÍLOVÉ. V příloze najdete:

FONDY PODÍLOVÉ. V příloze najdete: Proč a jak investovat do fondů str. 2 PODÍLOVÉ Přílohu připravila www.medialni.cz UNIS ČR hlásí: Příliv investic pokračuje Na rozdíl od loňského roku zažívají v současné době české podílové fondy dobré

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název bakalářské

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Elitní poradenství je v investicích

Elitní poradenství je v investicích Elitní poradenství je v investicích Jen málokdo u nás je schopen dobře poradit klientovi v oblasti investic. Ještě méně najdeme poradenských firem schopných nabídnout víc než běžné fondy. A úplnou výjimkou

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Bakalářská práce Autor: Miroslava Valová Vedoucí práce: Ing. Jiří Lunga Kunovice, březen 2007 Prohlašuji,

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Příležitosti a úskalí akciového trhu

Příležitosti a úskalí akciového trhu Investování Akciový trh Příležitosti a úskalí akciového trhu Roman Ptáček Dlouhý investiční horizont, vysoké výnosy a s tím související vysoké riziko. To jsou charakteristiky akciového trhu. Jaké jsou

Více

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V PROSINCI 2014 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING LEDEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií

Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií jaro 2015 www.csobam.cz/info Doba rozkvětu? Vážení obchodní přátelé, toto jarní shrnutí dosavadního vývoje a současných

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více