Investiční plán. Vzorové portfolio 100 mil. Kč. Zpracoval: Tomáš Tyl Schválil: Vladimír Fichtner Dne: 1. srpna Důležité informace:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční plán. Vzorové portfolio 100 mil. Kč. Zpracoval: Tomáš Tyl Schválil: Vladimír Fichtner Dne: 1. srpna 2012. Důležité informace:"

Transkript

1 Investiční plán Vzorové portfolio 100 mil. Kč Zpracoval: Tomáš Tyl Schválil: Vladimír Fichtner Dne: 1. srpna 2012 Důležité informace: Veškerá doporučení uvedená v tomto investičním plánu jsou závislá na údajích, které jsme od vás obdrželi. Kalkulace ukazující výkonnost investičních instrumentů slouží pouze pro ilustraci. Historická výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Tento investiční plán je zpracován na základě v současnosti známých údajů a je nezbytné ho pravidelně aktualizovat. Aktualizace je nezbytná, zejména pokud se změnily okolnosti, za kterých byl investiční plán sestaven a současný plán je tímto nevyhovující. Konečná rozhodnutí o realizaci doporučení uvedená v tomto finančním plánu přísluší vždy pouze klientovi. Ochrana osobních údajů klienta se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 1

2 Obsah VAŠE CÍLE A ZDROJE... 4 ČÍM JSOU PRO VÁS PENÍZE?... 4 CÍLE... 4 ZDROJE... 4 RENTA... 5 ZDROJE NA RENTU... 5 DOBA POBÍRÁNÍ RENTY... 5 VÝŠE RENTY... 5 RIZIKO DLOUHOVĚKOST... 6 Co hrozí... 6 Jak se tomu bráníme... 6 RIZIKO INFLACE... 6 Co hrozí... 6 Jak se tomu bránit... 6 PROPAD TRHŮ... 6 Co hrozí... 6 Jak se tomu bránit... 6 DALŠÍ BUDOVÁNÍ MAJETKU... 7 ALOKACE VAŠICH FINANČNÍCH AKTIV... 9 JEDNOTLIVÁ PORTFOLIA... 9 ALOKACE MEZI TŘÍDY AKTIV KROKY K VAŠEMU DOBRÉMU INVESTIČNÍMU PLÁNU KROK 1 INVESTUJTE DLE ROZUMU, NE DLE EMOCÍ Proč je to důležité Jak Vám s tím můžeme pomoci KROK 2 DOPORUČENÍ FORMULUJEME NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO SYSTÉMU Proč je to důležité Jak Vám s tím můžeme pomoci KROK 3 BUĎTE VZDĚLANÍ INVESTOŘI, BUDETE MÍT LÉPE POD KONTROLOU EMOCE Proč je to důležité Jak Vám s tím můžeme pomoci SLOŽENÍ VAŠEHO INVESTIČNÍHO PLÁNU PROČ DIVERZIFIKUJEME MĚNOVÁ ALOKACE ODPOVÍDÁ CÍLŮM A INVESTIČNÍM PRODUKTŮM LIKVIDITA PORTFOLIA MUSÍ ODPOVÍDAT CÍLŮM I FINANČNÍ REZERVĚ Kdy se dostaneme k penězům Možnost prodat, ale s rizikem AKCIOVÉ INVESTICE JSOU DŮLEŽITÉ PRO PLNĚNÍ DLOUHODOBÝCH CÍLŮ Správná alokace dle typu správy vede k většímu bezpečí DLUHOPISOVÉ INVESTICE BUDOU V RŮZNÝCH TYPECH PRODUKTŮ VLASTNOSTI DOPORUČOVANÝCH FONDOVÝCH INVESTIC Jaké parametry fondů hlídáme a proč Pro vaše investice doporučujeme co největší správce U daného správce vám doporučujeme velké fondy pro správce samotného. Bude jim věnovat větší pozornost Doporučujeme vám fondy s vyšším ratingem

3 Pro vaše investice chceme portfolio managera s delší dobou ve vedení fondu DOPORUČENÉ KROKY PRO SPLNĚNÍ VAŠICH CÍLŮ JAK ZMĚNIT ROZLOŽENÍ VAŠEHO SOUČASNÉHO MAJETKU JAK BYSTE DOPADLI V MINULOSTI Vývoj majetku PŘÍLOHY S VYŠŠÍM OBJEMEM PORTFOLIA MŮŽEME POUŽÍVAT ZAJÍMAVĚJŠÍ PRODUKTY

4 Vaše cíle a zdroje Čím jsou pro Vás peníze? Cíle Zdroje Celkový majetek můžeme rozdělit do několika kategorií: Nemovitý majetek Business Finanční aktiva Finanční majetek Nemovitý majetek Firma Celkem Souča snost Nemovitý majetek Firma 0% 0% Alokace majetku - současnost Finanční majetek 100% 4

5 Zdroje na rentu Renta Celkový majetek určený pro pobírání renty můžeme rozdělit do několika kategorií: - Nemovitosti - Finanční majetek - Business Souča snost Re nta Finanční majetek na rentu Kč Ostatní finanční majetek Kč Nemovitý majetek Firma Celkem Doba pobírání renty U těch klientů, kteří mají dost majetku, počítáme s nekonečnou rentou. Pobírání renty by nikdy nemělo skončit a rentu by tedy měli ve stejné výši pobírat i dědicové. Ve finančních plánech se často používá i konečná doba pobírání renty. Zde se nejčastěji počítá s vyplácením renty do věku 85 let. Vyššího věku se dle statistik (dle úmrtnostních tabulek) dožije 11 % mužů 1. Hranice 85 let je nastavena tak, aby tato hranice byla dostačující pro většinu rentiérů. Problémem konečné renty je riziko dlouhověkosti. Nikdy nevíme, jestli rozpočítání renty do věku 85 let bude dostačující. Rozdíl ve výši majetku přitom není nijak velký: Doba pobírání renty Potřebný majetek pro rentu měsíčně 40 let Nekonečně dlouhá doba Kč Výše renty Pro rentu ve výši je potřeba finanční a nemovitý výdělečný majetek v objemu 2,8 mil. Kč. Tento objem vychází z historických simulací z posledních více než 80 let. V historii vždy platilo, že tento majetek stačil na vyplácení renty v dané výši. To znamená, že kdyby trhy předvedly to nejhorší, co v minulosti udělaly, nebude renta ohrožena. Výše renty je v reálné hodnotě peněz. Počítáme tedy s inflací. Výše renty znamená, že budete mít stále stejnou životní úroveň, která nebude klesat vlivem růstu cen % mužů, kteří se již dožili věku 58 let. Nejedná se tedy o průměrný věk v populaci. 5

6 Riziko dlouhověkost Co hrozí Typicky se jako riziko pro rentiéry uvádí dlouhověkost. To znamená, že rentiér se dožije vyššího věku, než na který měl rozpočítané peníze. Jak se tomu bráníme V našem případě toto riziko nehrozí, protože počítáme s nekonečnou rentou. Riziko inflace Co hrozí Výnosy portfolia vždy musíme poměřovat s inflací. Není důležité, jestli naše portfolio vydělalo 2 % nebo 3 %, ale jestli překonalo inflaci. A to dlouhodobě. Pokud by portfolio inflaci nepřekonávalo, reálná výše renty by klesala. Nominální by byla stále stejná (čerpali bychom např měsíčně), ale koupili bychom si za dané peníze stále méně zboží. Jak se tomu bránit Jediná vhodná ochrana je diverzifikace. Nejvíce inflaci podléhají pevně úročená aktiva. Např. bankovní vklady a dluhopisy. Proto portfolio obsahuje i jiné složky: Akcie, nemovitosti nebo vlastní byznys. Tato aktiva dokáží lépe ochránit prostředky před inflací. I v rámci dluhopisové strategie doporučujeme část aktiv investovat do protiinflačních dluhopisů. Propad trhů Co hrozí Trhy (zejména akciové) umí prodělat i přes 50 % své hodnoty. Jak se tomu bránit Nejlepší ochrana je diverzifikace. Portfolio obsahuje i jiné složky, než pouze akciové instrumenty. Do portfolia doporučujeme zařadit i dluhopisy, nemovitosti, případně vlastní byznys. Pokud se nedaří akciím, máme zajištěn příjem z nemovitostí k pronájmu. Portfolio je složeno tak, že renta pro první roky je zajištěna pevně úročenými instrumenty. Renta pro další roky (2-5let) je zajištěna dluhopisy. Až teprve renta pro vzdálené horizonty obsahuje významnou akciovou složku. Tím pádem dáváme akciím dost času na to, aby měly čas vrátit se na svoje původní hodnoty. Akciová složka navíc obsahuje významný podíl akciových titulů, které přinášejí dividendu. Tyto tituly jsou stabilnější i v dobách krizí a nejsou tolik náchylné na propady. 6

7 Další budování majetku Přáním většiny rentiérů je zajistit si z majetku vyplácení doživotní renty. Často se stává, že mají větší objem majetku, než jaký jim stačí pro vyplácení renty. Tento majetek chtějí použít k dalšímu rozmnožování. Zároveň vědí, že z tohoto majetku nebudou chtít čerpat prostředky na své živobytí. Proto mentálně dělí své peníze na portfolia: Wealth protection portfolio pro zajištění renty Growth portfolio portfolio pro budování dalšího majetku. Speculative portfolio portfolio pro velice rizikové investice, kde se počítá s tím, že investice nemusí vyjít Trading portfolio portfolio pro klienty, kteří chtějí aktivně obchodovat s akciemi Cíl Objem majetku Wealth protection Vyplácení renty Dle požadované renty Growth Speculative Trading Budování majetku Zbývající část finančního majetku Kdo ho využívá Každý rentiér Každý rentiér, který má více majetku než minimum potřebné na rentu Složení finančních aktiv Pomáháme se správou Akcie 33 % Dluhopisy 54 % Cash 13 % Akcie 60 % Dluhopisy 40 % Cash 0 % Rizikový kapitál Krátkodobé a velmi rizikové investice 7,5 % z finančního majetku Dobrovolné Akcie 100 % Dluhopisy 0 % Cash 0 % ANO ANO ANO NE 7,5 % z finančního majetku Dobrovolné 7

8 Investiční plán aktuální situace 8

9 Jednotlivá portfolia Alokace vašich finančních aktiv Pro lepší přehlednost majetku doporučujeme rozdělit finanční majetek na jednotlivá portfolia. V každém portfoliu bude majetek pro jiný cíl: Wealth protection portfolio pro zajištění renty Growth portfolio portfolio pro budování dalšího majetku. Speculative portfolio portfolio pro velice rizikové investice, kde se počítá s tím, že investice nemusí vyjít Trading portfolio portfolio pro klienty, kteří chtějí aktivně obchodovat s akciemi W ealth protection Kč Speculative Trading Growth Kč Cíle - Kč celkem Alokace majetku - rozdělení do portfolií Cíle 0,0% Wealth protection 28,0% Growth 57,0% Trading 7,5% Speculative 7,5% 9

10 Alokace mezi třídy aktiv Na základě rozdělení majetku pro jednotlivá portfolia doporučujeme rozdělení majetku mezi třídy aktiv: Akciové investice Dluhopisové investice Nástroje peněžního trhu Rozložení mezi třídy aktiv zohledňuje určení každé části portfolia: Pro portfolio wealth protection hledáme maximální bezpečí Pro portfolio growth hledáme zajímavý růst Alokace finančního majetku - Současnost akcie dluhopisy 0% 0% Alokace finančního majetku - Cílový stav peněžní trh 7% peněžní trh 100% dluhopisy 26% akcie 67% Doporučené přesuny finančního majetku Nefinanční aktiva Peněžní trh Dluhopisy Kč Akcie Kč Souča snost Doporuče ní Rozdíl Akcie Kč Kč Dluhopisy Kč Kč Peněžní trh Nefinanční aktiva Celkem

11 Kroky k vašemu dobrému investičnímu plánu Krok 1 Investujte dle rozumu, ne dle emocí Proč je to důležité Protože neumíme předvídat chování trhu, musíme se naučit předvídat a řídit naše investiční chování Benjamin Graham, učitel nejúspěšnějšího amerického investora dnešních dní, Warrena Buffeta Jako investora vás budou ovlivňovat emoce, které mohou vést ke špatnému rozhodování. Tomu je potřeba se vyhnout. Jak se typicky rozhodují investoři, kteří emoce nedokáží kontrolovat ukazuje následující schéma: Zdroj: Pioneer Investments Investoři často kupují aktiva, o kterých se právě píše a která jsou IN a ne aktiva, která potřebují podle finančního plánu. To vede k výrazně horším investičním výsledkům v porovnání s racionálními investory. Jak Vám s tím můžeme pomoci Investiční doporučení Budete od nás dostávat investiční doporučení, podle kterých se budete chovat. Investiční doporučení děláme na základě pravidel, která jsou měřitelná a nepodléhají dvěma nebezpečným emocem: hamižnosti a strachu. Bude pro Vás lepší řídit se pravidly než pocity. Investiční doporučení jsou o pravidlech. Pravidelné investice Velmi dobře Vám pomohou ke kontrole emocí pravidelné investice. Pravidelné investice totiž běží, ať se na trhu děje cokoli. Tím pádem nakupujete vždy a ne v případě, že se Vám zdá vhodná nebo nevhodná doba. 11

12 Krok 2 Doporučení formulujeme na základě ověřeného systému Proč je to důležité Doporučení pro investice se nemohou dělat nahodile podle nálady analytika. Pro investiční doporučení je třeba kvalitní analýzy, která je podepřena fakty a čísly. Jen tak dokážeme svá doporučení zdůvodnit a zpětně obhájit. Dokážeme vysvětlit, co a proč jsme doporučili nebo nedoporučili. Jak Vám s tím můžeme pomoci Naše doporučení provádíme následujícím způsobem: 1. Máme metodiku, která stanoví, podle jakých kritérií doporučení vytváříme (např. jak vybíráme produkty pojistky, fondy, akciové a dluhopisové tituly). 2. Analyzujeme trh na základě předem definovaných pravidel a vybíráme, které produkty (pojistky, fondy, akcie, dluhopisy) splňují naše kritéria. Např.: Při výběru fondů si stanovíme kritéria, jaká chceme, aby fond splňoval: Kritérium Velikost správce Velikost fondu Historie fondu Kvantitativní rating Morningstar Kvalitativní rating Mornigstar Podmínka registrace Podmínka Aktiva pod správou alespoň 50 mld. EUR Alespoň 500 mil.eur Alespoň 10 let. (Počítáme i historii jeho klonu matky ) Alespoň *** Alespoň standard nebo pokud fond není hodnocen Tímto filtrem nám projdou fondy, které dále vyhodnocujeme. U těchto fondů sledujeme: Rentiéři a klienti přes 10 mil. Kč finančního majetku - Fond je registrován k prodeji v Evropě VIP a privátní klienti Fond je registrován v ČR Výnosnost (historickou) jak se fond choval vůči konkurentům Rizikovost v porovnání s konkurencí Nákladovost Dobu fungování fondu a dobu, jakou manager fond spravuje Velikost fondu a velikost správce Fondy, které Vám doporučujeme, prochází vždy tímto filtrem. Nemůže se tedy stát, že se analytik nebo poradce zamiluje do jednoho fondu a ten bude doporučovat nebo že Vám budeme doporučovat žhavé novinky ještě nevyzkoušené trhem. Stejné je to i u všech dalších produktů. Pokud doporučujeme pro nákup konkrétní akciový titul, máme zároveň i cenu, při které ho budeme prodávat. Titul kupujeme s jasným cílem. Pokud je cíle dosaženo, prodáváme a hledáme jinou investici. 12

13 Krok 3 Buďte vzdělaní investoři, budete mít lépe pod kontrolou emoce Proč je to důležité Je pro nás důležité, abyste rozuměli investicím. Chceme, abyste znali základní principy investování, abyste znali i rizika investic, abyste neinvestovali na základě slepé důvěry v nás. Vaše znalosti Vám pomohou lépe zvládat emoce a pomohou Vám vytrvat na cestě ke splnění cílů. Pokud budete trochu rozumět investicím, pak budete lépe rozumět dění kolem vás a jen tak vás nevykolejí zprávy z tisku, vytrváte, i když investice bude dočasně prodělávat, budete mít lepší disciplínu, protože budete vědět, proč to děláte, budete vědět, že investice je méně riziková, pokud již klesla a vy ji můžete koupit za nižší cenu Jak Vám s tím můžeme pomoci Čtěte knihy, které vám mohou pomoci: Benjamin Graham (učitel Warrena Buffeta) kniha Inteligentní investor Doporučené weby: Naše analýzy budou vašimi průvodci ve světě rodinného plánování i ve světě investic. Čtěte je, seznamujte se s nimi, ptejte se nás, co je vám na nich nesrozumitelné. Analýzy, které jsme vydali: Analýza dividendových akcií (červen 2012) Analýza regionální alokace (duben 2012) Analýza termínovaných vkladů a spořících účtů (březen 2012) Pohled dlouhodobého investora z roky (únor 2012) Výroční komentář k portfoliu 2011 (leden 2012) Analýza hotovosti (leden 2012) Analýza penzijních fondů (leden 2012) Analýza stagflačního scénáře (prosinec 2011) Analýza dluhopisových fondů - Pioneer Strategic Income (září 2011) Analýza vysoké inflace v Itálii (červenec 2011) Analýza nemovitostí (červen 2011) Analýza posilování měny ve Švýcarsku (červen 2011) Analýza fixace hypoték (duben 2011) Analýza investic do diamantů (leden 2011) Analýza Inflace (Listopad 2010) 13

14 Proč diverzifikujeme Složení vašeho investičního plánu Diverzifikace Dle měn Dle likvidity Dle správce Dle produktů Dle regionů Sektorů Typu správy Dle doby splatnosti Dle kreditního rizika Co riskujeme, když ji podceníme Investice provádíme primárně v té měně, ve které budeme peníze spotřebovávat (nejčastěji je to CZK). Při investicích do akciových trhů volíme domácí měnu investice, tedy euro nebo USD. Pokud se spolehneme pouze na jednu měnu (např. vše v USD), pak riskujeme, že ztratíme oslabením měny. Vzpomeňte USD za 4 (v roce 2000) nebo za 15 Kč (v roce 2008). Ztráta více než 60 %. V portfoliu máme nástroje s různou likviditou. Ty krátkodobé mají za cíl zajistit prostředky, když to bude třeba. Ty dlouhodobé produkty mají za úkol zvýšit výnos portfolia. Představte si, co by se stalo s vašimi investicemi, kdyby jejich správce zmizel ze světa. Co by to znamenalo pro Vaše investice? Proto chceme správu vlastních prostředků svěřit co nejvíce správcům, abychom rozložili riziko 2. Jeden správce nespravuje více než 1/3 vašeho majetku. Každý produkt má svá specifika, každý má své výhody i omezení. Jsou fondy, které v 5letém horizontu vydělaly 30 %, jiné vydělaly 5 % 3. Nevíme, kdo bude konkrétní vítěz, proto rozkládáme riziko špatného rozhodnutí. Typický rozdíl v 5letých výnosech akcií v Evropě a Americe je 5,7 %. Někdy vyhraje Evropa, někdy Amerika, průměrně se liší o 5,7 %. Někdy se liší ještě více. Třeba o 8 %. Pokud vsadíme pouze na jeden region, riskujeme, že trefíme poraženého a přijdeme o 5,7 % za 5 let. Jednotlivé sektory se od sebe liší celkem výrazně. Vzpomeňme na internetovou bublinu v 90. letech a její splasknutí, bankovní krizi nebo krizi nemovitostí v poslední době. Pokud vsadíme pouze na 1 sektor, riskujeme, že budeme držet nemovitostní akcie v roce 2008 nebo internetové v roce 2000 což by znamenalo velký pokles hodnot vašich investic. Aktivní správa má možnost vyhnout se potenciálně problémovým investicím (viz minulá krize a bankovní akcie). Pasivní správa je levnější. Ušetříme za náklady fondů, které mohou být i 1,5 % p.a. u akciových fondů Dluhopisy různě reagují na růst nebo pokles úrokových sazeb. Dluhopisové fondy s delší durací ( splatností ) mohou vydělat např. 10 % během ½ roku, pokud sazby rychle klesnou. Nebo také nepřinesou skoro žádný zisk během 4 let, pokud sazby rostou (a dokonce prodělají). Podcenění kreditního rizika může znamenat, že konzervativní investice prodělá 8 % během půl roku viz některé fondy peněžního trhu. 2 Pokud neseme kreditní riziko správce (riziko, že zkrachuje), doporučujeme do takovéto investice maximálně 5 % z objemu majetku. (Kromě pojištěných produktů). Pokud neneseme kreditní riziko správce, může být objem majetku vyšší. Zde bychom nepřišli o peníze, pokud by správce zkrachoval. 3 Jedná se o fondy investující do Evropy (large caps). Porovnávány pouze fondy, které projdou našimi kritérii (velký správce, velký fond, dlouhá historie fondu, rating od Morningstar) 14

15 Měnová alokace odpovídá cílům a investičním produktům Diverzifikace dle měny - současný stav USD EUR 0% ostatní 0% Diverzifikace dle měny - cílový stav ostatní 1% EUR 26% CZK 24% CZK 100% USD 49% Ostatní je mix CZK, EUR a USD v současných fondech. Doporučené změny v rámci měnové alokace pravidelné investice ostatní EUR Kč Kč USD Kč Kč CZK Měna BEZ plánu S plánem Změna CZK Kč Kč USD Kč Kč EUR Kč Kč ostatní Kč Kč pravidelné investice CELKEM Kč

16 Likvidita portfolia musí odpovídat cílům i finanční rezervě Kdy se dostaneme k penězům Složení portfolia dle možnosti přeměnit aktiva na hotové peníze bez velkých ztrát (např. poplatků). Např. akciové fondy jsou z tohoto pohledu dobře likvidní můžete je přeměnit na peníze do týdne. Oproti tomu prodej nemovitosti vám bude trvat několik měsíců. Proto je nemovitost nelikvidní. Doporučené složení: Do týdne S Diverzifikace dle penalizací Nelikvidní likvidity 0% - současný stav 0% 0% S Diverzifikace dle penalizací Nelikvidní likvidity - cílový stav 0% 0% Okamžitá 100% Do týdne 43% Okamžitá 57% Doporučené změny: Doporučené změny v rámci likvidity pravidelné investice Nelikvidní S penalizací Do týdne Kč Kč Okamžitá Typ BEZ plánu S plánem Změna Okamžitá Kč Kč Do týdne Kč Kč S penalizací Nelikvidní pravidelné investice CELKEM Okamžitá např. spořicí účty, běžné účty, akciové tituly (peníze do pár dní a bez poplatků) Do týdne např. otevřené podílové fondy prodej trvá několik dní 2S penalizací Prodej je sice možný, ale je zbytečně drahý. Např. stavební spoření, penzijní připojištění a podobné produkty Nelikvidní prodej trvá mnoho měsíců (nebo rok) např. podnikání, nemovitosti 16

17 Možnost prodat, ale s rizikem Některé investice můžete rychle prodat, neplatíte žádné poplatky, ale neseme riziko, že neprodáme v dobrém čase. Například v případě prodeje dlouhodobých investic riskujete, že budete prodávat investici, která je zrovna ve ztrátě. Příkladem mohou být akciové investice prodávané při poklesu akciového trhu (fondy, ETF nebo konkrétní akciové tituly). Doporučené složení Diverzifikace dle investičního horizontu - současný stav 0% Diverzifikace dle investičního horizontu - cílový stav Krátkodo bé; 7% 26% Krátkodo bé; 100% 67% Doporučené změny Doporučené změny v rámci investičního horizontu pravidelné investice Nelikvidní S penalizací Do týdne Kč Kč Okamžitá Typ BEZ plánu S plánem Zm ěna Krátkodobé Střednědobé Kč Kč Dlouhodobé Kč Kč pravidelné investice CELKEM

18 Diverzifikace dle správce - nespoléhat na jednu finanční skupinu Diverzifikace dle správce - současný stav 0% 0%0%0%0% 100% Franklin Templeton ING Pioneer Investment Black Rock State Street JPM Invesco Threadneedle Janus KB RB Unicredit Russel stát ČR Dluhopisové tituly Vanguard Akciové tituly Ostatní - hotovost Ostatní - dluhopisové Diverzifikace dle správce - cílový stav 3% 6% 42% 3% 2% 8% 6% 8% 3% 6% 1% 3% 2% 1% 1% 2% 1% Franklin Templeton ING Pioneer Investment Black Rock State Street JPM Invesco Threadneedle Janus KB RB Unicredit Russel stát ČR Dluhopisové tituly Vanguard Akciové tituly Ostatní - hotovost Ostatní - dluhopisové 1% 2% Správce BEZ plánu S plánem Změna Franklin Templeton Kč Kč ING Pioneer Investment Kč Kč Black Rock Kč Kč State Street JPM Kč Kč Invesco Kč Kč Threadneedle Kč Kč Janus Kč Kč KB RB Unicredit Russel Kč Kč stát ČR Dluhopisové tituly Kč Kč Vanguard Akciové tituly Kč Kč Ostatní - hotovost Ostatní - dluhopisové Kč Kč CELKEM

19 Akciové investice jsou důležité pro plnění dlouhodobých cílů Budete lépe zainvestováni ve více regionech Diverzifikace dle regionu - současný stav Diverzifikace dle regionu - cílový stav 0%0%0% 0% 2% 4% 16% 0% 0% 0% 78% USA Kanada USA Kanada Velká Británie Eurozóna Velká Británie Eurozóna Evropa ex euro Střední východ Evropa ex euro Střední východ Japonsko Asie rozvinutá Japonsko Asie rozvinutá Region BEZ plánu S plánem Změna USA Kč Kč Kanada Kč Kč Velká Británie Kč Kč Eurozóna Kč Kč Evropa ex euro Kč Kč Střední východ Kč Kč Japonsko Kč Kč Asie rozvinutá Kč Kč Cash, dluhopisy a pravidelné Celkem

20 Správná alokace dle typu správy vede k většímu bezpečí Diverzifikace dle typu správy- současný stav Diverzifikace dle typu správy- cílový stav 0%0% 0% 17% 61% 22% Aktivně řízené fondy Indexové fondy Tituly Aktivně řízené fondy Indexové fondy Tituly "BEZ "S" Aktivně řízené fondy - Kč Kč Indexové fondy - Kč Kč Tituly - Kč Kč Ostatní akciové - Kč - Kč 20

21 Dluhopisové investice budou v různých typech produktů Diverzifikace dle typu produktů - současný stav 0%0% Diverzifikace dle typu produktů - cílový stav 10% 0% 24% 24% 5% 100% 12% 15% 10% Dluhopisový fond Fond Emerging Markets dluhopisů Dluhopisový fond Fond Emerging Markets dluhopisů Fond High Yield dluhopisů Nemovitostní fond Fond High Yield dluhopisů Nemovitostní fond Státní dluhopis Firemní dluhopis Státní dluhopis Firemní dluhopis Komoditní fondy Cash, akciové a pravidelné Komoditní fondy Cash, akciové a pravidelné Doporučené změny v typu dluhopisových produktů Kč Cash, akciové a pravidelné Komoditní fondy Firemní dluhopis Státní dluhopis Nemovitostní fond Fond High Yield dluhopisů Fond Emerging Markets dluhopisů Dluhopisový fond Kč Kč Kč Kč Kč Kč Typ BEZ plánu S plánem Změna Dluhopisový fond Kč Kč Fond Emerging Markets dluhopisů Kč Kč Fond High Yield dluhopisů Kč Kč Nemovitostní fond Kč Kč Státní dluhopis Firemní dluhopis Kč Kč Komoditní fondy Kč Kč Cash, akciové a pravidelné Kč Kč CELKEM

22 Vlastnosti doporučovaných fondových investic Jaké parametry fondů hlídáme a proč Co hlídáme Pro vaše investice doporučujeme co největší správce U daného správce vám doporučujeme velké fondy pro správce samotného. Bude jim věnovat větší pozornost Doporučujeme vám fondy s vyšším ratingem Pro vaše investice chceme portfolio managera s delší dobou ve vedení fondu Proč to doporučujeme Složení portfolia podle velikosti správců ukazuje, kdo se stará o váš majetek. Jaké má zkušenosti se správou majetku a jak je správa majetku pro něho důležitý byznys. Pokud je to rozumné, upřednostňujeme větší správce před menšími. Požadujeme, aby správce spravoval alespoň 50 mld. EUR Při výběru upřednostňujeme velké fondy. Velké fondy mohou dosahovat úspor z rozsahu a díky svému objemu mohou mít nižší náklady. Velké fondy znamenají pro svého správce velký zdroj příjmů, proto jim věnuje patřičnou péči. Požadujeme, aby velikost fondu byla alespoň 500 mil. EUR Společnost Morningstar hodnotí kvalitu fondů ratingem, který fondům přiděluje 1 až 5 hvězdiček. Rating je přidělován na základě historické výnosnosti fondu, která je vážena rizikem (kolísavostí fondu). Rating 5 hvězdiček je přidělen nejlepším 10 % fondů v každé kategorii. Požadujeme, aby fond měl alespoň 3 hvězdičky. Upřednostňujeme pro vás ty fondy, které mají stabilního managera. Pokud se totiž vystřídá manager fondu, nemůžeme použít pro hodnocení fondu jeho minulé výnosy. Jestli má fond dobré minulé výnosy a stále stejný management, je větší šance, že dobré výnosy budou pokračovat 22

23 Pro vaše investice doporučujeme co největší správce Složení portfolia podle velikosti správců ukazuje, kdo se stará o váš majetek. Jaké má zkušenosti se správou majetku a jak je správa majetku pro něho důležitý byznys. Pokud je to rozumné, upřednostňujeme větší správce před menšími. Doporučené složení portfolia (v mld. EUR): Složení portfolia dle velikosti správce 0% 61% 12% 27% do až až 300 nad 300 Složení portfolia dle velikosti správců Kč Nefondové investice nad Kč 100 až až Kč Kč do 50 23

24 U daného správce vám doporučujeme velké fondy pro správce samotného. Bude jim věnovat větší pozornost. Při výběru upřednostňujeme velké fondy. Velké fondy mohou dosahovat úspor z rozsahu a díky svému objemu mohou mít nižší náklady. Velké fondy znamenají pro svého správce velký zdroj příjmů, proto jim věnuje patřičnou péči. Je asi jasné, jak vypadá ekonomika fondu s objemem aktiv 50 mil. eur nebo 1 mld. eur. Který fond bude pro správce důležitější, který fond bude mít kvalitnější portfoliomanagement a podobně. Doporučené složení portfolia (v mil. EUR): Složení portfolia dle velikosti fondu 0% 50% 26% 24% do až až nad Složení portfolia dle velikosti fondů Kč Nefondové investice nad Kč 300 až až Kč Kč do

25 Doporučujeme vám fondy s vyšším ratingem Společnost Morningstar hodnotí kvalitu fondů ratingem, který fondům přiděluje 1 až 5 hvězdiček. Rating je přidělován na základě historické výnosnosti fondu, která je vážena rizikem (kolísavostí fondu). Rating 5 hvězdiček je přidělen nejlepším 10 % fondů v každé kategorii. Doporučené složení portfolia: Složení portfolia dle ratingu fondu 0% 0% 0% 34% 12% 54% bez ratingu * ** *** **** ***** Složení portfolia dle ratingu morningstar Kč Nefondové investice ***** **** *** ** * bez ratingu Kč Kč Kč 25

26 Pro vaše investice chceme portfolio managera s delší dobou ve vedení fondu Upřednostňujeme pro vás ty fondy, které mají stabilního managera. Pokud se totiž vystřídá manager fondu, nemůžeme použít pro hodnocení fondu jeho minulé výnosy. Jestli má fond dobré minulé výnosy a stále stejný management, je větší šance, že dobré výnosy budou pokračovat. Pozor. Nejde však o šanci stoprocentní minulé výnosy nejsou ani v tomto případě zárukou výnosů budoucích. Doporučené složení: Složení portfolia podle doby vedení managerem 57% 10% 9% 24% Do 2 let 2 až 5 let 5 až 10 let nad 10 let Složení portfolia dle délky působení managera Kč Nefondové investice nad Kč 300 až až Kč Kč do

27 Doporučené kroky pro splnění vašich cílů Jak změnit rozložení vašeho současného majetku Současný stav Výsledný stav Název produktu Měna Objem Podíl Objem Podíl Změna Peněžní trh a podobné ,0% ,3% Bankovní vklady CZK ,0% ,8% Variabilní dluhopisy CZK 0,0% ,0% Unicredit CZK 0,0% ,5% Zuno CZK 0,0% ,5% ING konto CZK 0,0% ,5% Dluhopisové strategie 0,0% Kč 25,6% Kč HausInvest EUR 0,0% ,8% Kč Pioneer Strategic Income CZK 0,0% ,3% Kč Dluhopisy - Firemní CZK 0,0% ,2% Kč Dluhopisy - Státní CZK 0,0% ,0% AB Global High Yield A USD 0,0% ,5% Kč Templeton Emerging Markets Bond A USD 0,0% ,3% Kč CS Lux Commodity USD 0,0% ,5% Kč Akciové strategie 0,0% Kč 67,1% Kč BlackRock Global Funds - European EUR 0,0% ,6% Kč SSgA EMU Alpha Equity Fund EUR 0,0% ,6% Kč Franklin Mutual European EUR 0,0% ,6% Kč BlackRock Global Funds - Euro-Markets EUR 0,0% ,6% Kč Pioneer Funds US Research USD 0,0% ,8% Kč Pioneer America CZK CZK 0,0% ,8% Kč Threadneedle American Select USD 0,0% ,9% Kč Perkins US Strategic Value USD 0,0% ,1% Kč Franklin European Small-Mid Cap EUR 0,0% ,1% Kč Invesco Japanese Equity Core Fund USD 0,0% ,7% Kč Russell Emerging Markets Fund USD 0,0% ,8% Kč JPM Emerging Markets Equity EUR 0,0% ,8% Kč SSgA Europe Index Fund EUR 0,0% ,5% Kč Vanguard Total Stox Index - VTI USD 0,0% ,5% Kč DJ EURO STOXX Select Dividend 30 USD 0,0% ,9% Kč ishares FTSE UK Dividend Plus GBP 0,0% ,4% Kč Vanguard High Dividend Yield Indx ETF - VYM EUR 0,0% ,3% Kč ishares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30USD 0,0% ,8% Kč Abbott Laboratories (ABT) USD 0,0% ,8% Kč Exelon Corp. (EXC) USD 0,0% ,5% Kč Johnson & Johnson (JNJ) USD 0,0% ,8% Kč PAYCHEX Inc. (PAYX) USD 0,0% ,8% Kč PFIZER INC. (PFE) USD 0,0% ,8% Kč Western Union (WU) USD 0,0% ,8% Kč General Electric (GE) USD 0,0% ,8% Kč Novartis sp ADR (NVS) ostatní 0,0% ,8% Kč France Telecom (FTE) EUR 0,0% ,2% Kč Rwe AG ADR EUR 0,0% ,5% Kč Vivendi EUR 0,0% ,8% Kč E.ON Aktiengesellschaft ADR EUR 0,0% ,5% Kč Entergy Corp USD 0,0% ,5% Kč Health Care REIT, Inc. USD 0,0% ,8% Kč Royal KPN N.V. ADR EUR 0,0% ,2% Kč Spekulativní tituly USD 0,0% ,5% Tradingové tituly USD 0,0% ,5% Nemovitý majetek 0,0% 0,0% Vlastní podnikání 0,0% 0,0% CELKEM Dluhopisy s vysokým výnosem a komodity Evropské akciové aktivně řízené fondy Evropské akciové indexové fondy Americké akciové aktivně řízené fondy Americké akciové indexové fondy Rizikovější akciové fondy Dividendové indexové fondy Wealth protection tituly Dividendové tituly Spekulativní a trading portfolio

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

Výnosy z navrhovaného portfolia

Výnosy z navrhovaného portfolia Výnosy z navrhovaného portfolia Z navrhovaného portfolia plyne roční Cash Flow ve výši 2,5 mil Kč. Navrhovaná výše portfolia je 100 mil. CZK. Pravidelné roční výnosy z tohoto portfolia mohou být ve výši

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

V říjnu akcie prudce rostly, přesto je stále převažujeme říjen 2015

V říjnu akcie prudce rostly, přesto je stále převažujeme říjen 2015 Kurz Hodnota Indexu 31. 10. 2014 = 100 % Hodnota Indexu 31. 10. 2014 = 100 % V říjnu akcie prudce rostly, přesto je stále převažujeme říjen 2015 Autoři: Ing. Tomáš Tyl 18. listopadu 2015 Schválil: Ing.

Více

Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý

Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý 1 Program webináře Aktuální situace na trzích Pohled dlouhodobého

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

V červenci akcie vyrostly kolem 1,28 % v koruně, dluhopisy stagnovaly o Světový akciový trh v červenci připsal 1,28 % v CZK. Od

V červenci akcie vyrostly kolem 1,28 % v koruně, dluhopisy stagnovaly o Světový akciový trh v červenci připsal 1,28 % v CZK. Od V USA pozitivní překvapení, Evropa stagnuje červenec 2014 Autoři: Ing. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 20. srpna 2014 Výsledková sezona v USA ve znamení pozitivních překvapení, v Evropě nic

Více

Výběr akciových fondů - Metodika

Výběr akciových fondů - Metodika Výběr akciových fondů - Metodika 30. dubna 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 1. METODIKA VÝBĚRU AKCIOVÝCH FONDŮ DŮLEŽITÉ ZÁVĚRY... 3 1.1.

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 29. květen 214 Připravil: Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 625 Brno Kontakt: telefon: 63383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Očekávaný růst sazeb v USA není hrozbou pro naše portfolia srpen 2014

Očekávaný růst sazeb v USA není hrozbou pro naše portfolia srpen 2014 Kurz Hodnota Indexu 31. 8. 2013 = 100 % Hodnota Indexu 31. 8. 2013 = 100 % Očekávaný růst sazeb v USA není hrozbou pro naše portfolia srpen 2014 Autoři: Ing. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing.

Více

Sazby dosáhly nového dna, dluhopisová bublina je na maximu červen 2014

Sazby dosáhly nového dna, dluhopisová bublina je na maximu červen 2014 Kurz Hodnota Indexu 30. 6. 2013 = 100 % Sazby dosáhly nového dna, dluhopisová bublina je na maximu červen 2014 Autoři: Ing. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 20. července 2014 Ekonomika USA roste

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Vývoj akcií od začátku roku 2015 - Díky propadům akcií v týdnu od 15. do 24.8. světové akcie od začátku roku 2015 v koruně ztratily 0,99 %. Přitom USA rostly o 0,13 %

Více

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007 Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců září 2007 Aktivní správa top správců First-in-class Pioneer Funds Multibrand portfolia Jedinečnost tkví v kombinaci čtyřech vlastností: Aktivní správa

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Dobré zprávy pro akciové investory - Evropa je na konci recese, oživení v USA bude trvat déle!

Dobré zprávy pro akciové investory - Evropa je na konci recese, oživení v USA bude trvat déle! Kurz Hodnota Indexu 31. 3. 2013 = 100 % Hodnota Indexu 31. 3. 2013 = 100 % Dobré zprávy pro akciové investory - Evropa je na konci recese, oživení v USA bude trvat déle! Autoři: Ing. Tomáš Tyl Schválil:

Více

Lednová korekce trhy nevyděsila leden 2014

Lednová korekce trhy nevyděsila leden 2014 Kurz Hodnota Indexu 31. 1. 2013 = 100 % Hodnota Indexu 31. 1. 2013 = 100 % Lednová korekce trhy nevyděsila leden 2014 Autoři: Ing. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 15. února 2014 Máme za sebou

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Jan Novák a Lucie Nováková

Jan Novák a Lucie Nováková Jan Novák a Lucie Nováková Váš finanční konzultant Jméno a příjmení: Mobil: E-mail: Miroslav Mlčuch 777 889 313 miroslav.mlcuch@fichtner.cz Klientská linka: 739 455 765 Důležitá upozornění Tento finanční

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

Proč máme v portfoliu také dividendové tituly a fondy zaměřující se na výplatu dividend? Jedná se o další nástroj diverzifikace portfolia.

Proč máme v portfoliu také dividendové tituly a fondy zaměřující se na výplatu dividend? Jedná se o další nástroj diverzifikace portfolia. Proč máme v portfoliu také dividendové tituly a fondy zaměřující se na výplatu dividend? Jedná se o další nástroj diverzifikace portfolia. Autoři: Ing. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 31. května

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Osobní portfolio: 0001 30. červen 2012 2013-06 2012-12 2013-04 2013-02

Osobní portfolio: 0001 30. červen 2012 2013-06 2012-12 2013-04 2013-02 Vývoj portfolia 160 000 00 140 000 00 120 000 00 100 000 00 80000 00 60000 00 40000 00 Vývoj portfolia 1.1 Majetek na rentu Výše renty Renta z finančních aktiv 28 041 656 Kč 100 00 Hodnota Podíl Maximální

Více

Krym naše portfolia nevyděsil, jen ty, kteří mají ruské akcie únor 2014

Krym naše portfolia nevyděsil, jen ty, kteří mají ruské akcie únor 2014 Kurz Hodnota Indexu 28. 2. 2013 = 100 % Hodnota Indexu 28. 2. 2013 = 100 % Krym naše portfolia nevyděsil, jen ty, kteří mají ruské akcie únor 2014 Autoři: Ing. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Jak zvýšit provizní příjem o 37 %

Jak zvýšit provizní příjem o 37 % Jak zvýšit provizní příjem o 37 % Ukažte Vašim klientům, proč jsou dluhopisy na důchod nebezpečné. Ocení to. A budou investovat s Vámi! 8.5.2013 Petr SYROVÝ Petr PAVLÁSEK KFP Kořený FichtnerPavlásek s.r.o.

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Rok 2013 byl skvělý pro akcie vyspělého světa a cizí měny komentář za rok 2013

Rok 2013 byl skvělý pro akcie vyspělého světa a cizí měny komentář za rok 2013 Rok 2013 byl skvělý pro akcie vyspělého světa a cizí měny komentář za rok 2013 Autoři: Ing. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 15. ledna 2014 Stále převažujeme americké akcie proti evropským o

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

NEWSLETTER KosFinance 2015-04

NEWSLETTER KosFinance 2015-04 2015 NEWSLETTER KosFinance 2015-04 Co mě zaujalo v dubnu 2015? Snížení úroků u úvěrů Hypoteční banky a hypoteční schody Alternativa existuje dividendové fondy PIONEER Investments Jedna z možností investic

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční akademie Typologie podílových fondů

Investiční akademie Typologie podílových fondů Investiční akademie Typologie podílových fondů Michal Mitrega, Petr Žabža Praha, 9. březen 2017 Agenda dnešního online webináře Typologie podílových fondů trochu jinak 1. Kdo by o investici do podílových

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Adam Hošek a Eva Hošková

Adam Hošek a Eva Hošková Adam Hošek a Eva Hošková Váš tým Fichnter s.r.o. E-mail: Klientská linka: klient@fichtner.cz 739 455 765 Důležitá upozornění Tento finanční plán analyzuje vaše úspory a investice, specifikuje finanční

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 7.7.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Tato Nabídka produktů a služeb Clear Deal je platná pro Klienty s Rámcovou smlouvou Clear Deal. Investiční jednorázové

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Březen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Březen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Březen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Březen +0,01% Od ledna +0,19% 100,90% 100,70% 100,50% 100,30% 100,10% 99,90% 99,70% Konzervativní fond ČPI Pioneer

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od )

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 15.2.2016) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení Vkladu z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real TIMBI 2015/2017 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen z výkonnosti pěti měn zemí TIMBI vůči

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 16. května 2016 Agenda dnešního online semináře Vývoj na globálních akciových trzích: 1. Aktuální

Více

Proč je třeba se bát inflace, i když ještě není vidět! Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý

Proč je třeba se bát inflace, i když ještě není vidět! Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý Proč je třeba se bát inflace, i když ještě není vidět! Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý 1 Program webináře Aktuální situace na trzích Jak vzniká inflace Proč je inflace

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Aktuální vývoj na finančních trzích za červenec 2016 AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH K 31. 7. 2016 DLUHOPISOVÉ TRHY

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Mohou být akcie méně rizikové než dluhopisy?

Mohou být akcie méně rizikové než dluhopisy? Mohou být akcie méně rizikové než dluhopisy? 93,6 % úspěchu je při investování dáno strategickou alokací Praha 4. 6. 2014 Ing. Petr PAVLÁSEK, FA Časový harmonogram 14.45 15.30 2 Cíl prezentace Otazníky/pochybnosti,

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více