Investiční plán. Vzorové portfolio 100 mil. Kč. Zpracoval: Tomáš Tyl Schválil: Vladimír Fichtner Dne: 1. srpna Důležité informace:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční plán. Vzorové portfolio 100 mil. Kč. Zpracoval: Tomáš Tyl Schválil: Vladimír Fichtner Dne: 1. srpna 2012. Důležité informace:"

Transkript

1 Investiční plán Vzorové portfolio 100 mil. Kč Zpracoval: Tomáš Tyl Schválil: Vladimír Fichtner Dne: 1. srpna 2012 Důležité informace: Veškerá doporučení uvedená v tomto investičním plánu jsou závislá na údajích, které jsme od vás obdrželi. Kalkulace ukazující výkonnost investičních instrumentů slouží pouze pro ilustraci. Historická výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Tento investiční plán je zpracován na základě v současnosti známých údajů a je nezbytné ho pravidelně aktualizovat. Aktualizace je nezbytná, zejména pokud se změnily okolnosti, za kterých byl investiční plán sestaven a současný plán je tímto nevyhovující. Konečná rozhodnutí o realizaci doporučení uvedená v tomto finančním plánu přísluší vždy pouze klientovi. Ochrana osobních údajů klienta se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 1

2 Obsah VAŠE CÍLE A ZDROJE... 4 ČÍM JSOU PRO VÁS PENÍZE?... 4 CÍLE... 4 ZDROJE... 4 RENTA... 5 ZDROJE NA RENTU... 5 DOBA POBÍRÁNÍ RENTY... 5 VÝŠE RENTY... 5 RIZIKO DLOUHOVĚKOST... 6 Co hrozí... 6 Jak se tomu bráníme... 6 RIZIKO INFLACE... 6 Co hrozí... 6 Jak se tomu bránit... 6 PROPAD TRHŮ... 6 Co hrozí... 6 Jak se tomu bránit... 6 DALŠÍ BUDOVÁNÍ MAJETKU... 7 ALOKACE VAŠICH FINANČNÍCH AKTIV... 9 JEDNOTLIVÁ PORTFOLIA... 9 ALOKACE MEZI TŘÍDY AKTIV KROKY K VAŠEMU DOBRÉMU INVESTIČNÍMU PLÁNU KROK 1 INVESTUJTE DLE ROZUMU, NE DLE EMOCÍ Proč je to důležité Jak Vám s tím můžeme pomoci KROK 2 DOPORUČENÍ FORMULUJEME NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO SYSTÉMU Proč je to důležité Jak Vám s tím můžeme pomoci KROK 3 BUĎTE VZDĚLANÍ INVESTOŘI, BUDETE MÍT LÉPE POD KONTROLOU EMOCE Proč je to důležité Jak Vám s tím můžeme pomoci SLOŽENÍ VAŠEHO INVESTIČNÍHO PLÁNU PROČ DIVERZIFIKUJEME MĚNOVÁ ALOKACE ODPOVÍDÁ CÍLŮM A INVESTIČNÍM PRODUKTŮM LIKVIDITA PORTFOLIA MUSÍ ODPOVÍDAT CÍLŮM I FINANČNÍ REZERVĚ Kdy se dostaneme k penězům Možnost prodat, ale s rizikem AKCIOVÉ INVESTICE JSOU DŮLEŽITÉ PRO PLNĚNÍ DLOUHODOBÝCH CÍLŮ Správná alokace dle typu správy vede k většímu bezpečí DLUHOPISOVÉ INVESTICE BUDOU V RŮZNÝCH TYPECH PRODUKTŮ VLASTNOSTI DOPORUČOVANÝCH FONDOVÝCH INVESTIC Jaké parametry fondů hlídáme a proč Pro vaše investice doporučujeme co největší správce U daného správce vám doporučujeme velké fondy pro správce samotného. Bude jim věnovat větší pozornost Doporučujeme vám fondy s vyšším ratingem

3 Pro vaše investice chceme portfolio managera s delší dobou ve vedení fondu DOPORUČENÉ KROKY PRO SPLNĚNÍ VAŠICH CÍLŮ JAK ZMĚNIT ROZLOŽENÍ VAŠEHO SOUČASNÉHO MAJETKU JAK BYSTE DOPADLI V MINULOSTI Vývoj majetku PŘÍLOHY S VYŠŠÍM OBJEMEM PORTFOLIA MŮŽEME POUŽÍVAT ZAJÍMAVĚJŠÍ PRODUKTY

4 Vaše cíle a zdroje Čím jsou pro Vás peníze? Cíle Zdroje Celkový majetek můžeme rozdělit do několika kategorií: Nemovitý majetek Business Finanční aktiva Finanční majetek Nemovitý majetek Firma Celkem Souča snost Nemovitý majetek Firma 0% 0% Alokace majetku - současnost Finanční majetek 100% 4

5 Zdroje na rentu Renta Celkový majetek určený pro pobírání renty můžeme rozdělit do několika kategorií: - Nemovitosti - Finanční majetek - Business Souča snost Re nta Finanční majetek na rentu Kč Ostatní finanční majetek Kč Nemovitý majetek Firma Celkem Doba pobírání renty U těch klientů, kteří mají dost majetku, počítáme s nekonečnou rentou. Pobírání renty by nikdy nemělo skončit a rentu by tedy měli ve stejné výši pobírat i dědicové. Ve finančních plánech se často používá i konečná doba pobírání renty. Zde se nejčastěji počítá s vyplácením renty do věku 85 let. Vyššího věku se dle statistik (dle úmrtnostních tabulek) dožije 11 % mužů 1. Hranice 85 let je nastavena tak, aby tato hranice byla dostačující pro většinu rentiérů. Problémem konečné renty je riziko dlouhověkosti. Nikdy nevíme, jestli rozpočítání renty do věku 85 let bude dostačující. Rozdíl ve výši majetku přitom není nijak velký: Doba pobírání renty Potřebný majetek pro rentu měsíčně 40 let Nekonečně dlouhá doba Kč Výše renty Pro rentu ve výši je potřeba finanční a nemovitý výdělečný majetek v objemu 2,8 mil. Kč. Tento objem vychází z historických simulací z posledních více než 80 let. V historii vždy platilo, že tento majetek stačil na vyplácení renty v dané výši. To znamená, že kdyby trhy předvedly to nejhorší, co v minulosti udělaly, nebude renta ohrožena. Výše renty je v reálné hodnotě peněz. Počítáme tedy s inflací. Výše renty znamená, že budete mít stále stejnou životní úroveň, která nebude klesat vlivem růstu cen % mužů, kteří se již dožili věku 58 let. Nejedná se tedy o průměrný věk v populaci. 5

6 Riziko dlouhověkost Co hrozí Typicky se jako riziko pro rentiéry uvádí dlouhověkost. To znamená, že rentiér se dožije vyššího věku, než na který měl rozpočítané peníze. Jak se tomu bráníme V našem případě toto riziko nehrozí, protože počítáme s nekonečnou rentou. Riziko inflace Co hrozí Výnosy portfolia vždy musíme poměřovat s inflací. Není důležité, jestli naše portfolio vydělalo 2 % nebo 3 %, ale jestli překonalo inflaci. A to dlouhodobě. Pokud by portfolio inflaci nepřekonávalo, reálná výše renty by klesala. Nominální by byla stále stejná (čerpali bychom např měsíčně), ale koupili bychom si za dané peníze stále méně zboží. Jak se tomu bránit Jediná vhodná ochrana je diverzifikace. Nejvíce inflaci podléhají pevně úročená aktiva. Např. bankovní vklady a dluhopisy. Proto portfolio obsahuje i jiné složky: Akcie, nemovitosti nebo vlastní byznys. Tato aktiva dokáží lépe ochránit prostředky před inflací. I v rámci dluhopisové strategie doporučujeme část aktiv investovat do protiinflačních dluhopisů. Propad trhů Co hrozí Trhy (zejména akciové) umí prodělat i přes 50 % své hodnoty. Jak se tomu bránit Nejlepší ochrana je diverzifikace. Portfolio obsahuje i jiné složky, než pouze akciové instrumenty. Do portfolia doporučujeme zařadit i dluhopisy, nemovitosti, případně vlastní byznys. Pokud se nedaří akciím, máme zajištěn příjem z nemovitostí k pronájmu. Portfolio je složeno tak, že renta pro první roky je zajištěna pevně úročenými instrumenty. Renta pro další roky (2-5let) je zajištěna dluhopisy. Až teprve renta pro vzdálené horizonty obsahuje významnou akciovou složku. Tím pádem dáváme akciím dost času na to, aby měly čas vrátit se na svoje původní hodnoty. Akciová složka navíc obsahuje významný podíl akciových titulů, které přinášejí dividendu. Tyto tituly jsou stabilnější i v dobách krizí a nejsou tolik náchylné na propady. 6

7 Další budování majetku Přáním většiny rentiérů je zajistit si z majetku vyplácení doživotní renty. Často se stává, že mají větší objem majetku, než jaký jim stačí pro vyplácení renty. Tento majetek chtějí použít k dalšímu rozmnožování. Zároveň vědí, že z tohoto majetku nebudou chtít čerpat prostředky na své živobytí. Proto mentálně dělí své peníze na portfolia: Wealth protection portfolio pro zajištění renty Growth portfolio portfolio pro budování dalšího majetku. Speculative portfolio portfolio pro velice rizikové investice, kde se počítá s tím, že investice nemusí vyjít Trading portfolio portfolio pro klienty, kteří chtějí aktivně obchodovat s akciemi Cíl Objem majetku Wealth protection Vyplácení renty Dle požadované renty Growth Speculative Trading Budování majetku Zbývající část finančního majetku Kdo ho využívá Každý rentiér Každý rentiér, který má více majetku než minimum potřebné na rentu Složení finančních aktiv Pomáháme se správou Akcie 33 % Dluhopisy 54 % Cash 13 % Akcie 60 % Dluhopisy 40 % Cash 0 % Rizikový kapitál Krátkodobé a velmi rizikové investice 7,5 % z finančního majetku Dobrovolné Akcie 100 % Dluhopisy 0 % Cash 0 % ANO ANO ANO NE 7,5 % z finančního majetku Dobrovolné 7

8 Investiční plán aktuální situace 8

9 Jednotlivá portfolia Alokace vašich finančních aktiv Pro lepší přehlednost majetku doporučujeme rozdělit finanční majetek na jednotlivá portfolia. V každém portfoliu bude majetek pro jiný cíl: Wealth protection portfolio pro zajištění renty Growth portfolio portfolio pro budování dalšího majetku. Speculative portfolio portfolio pro velice rizikové investice, kde se počítá s tím, že investice nemusí vyjít Trading portfolio portfolio pro klienty, kteří chtějí aktivně obchodovat s akciemi W ealth protection Kč Speculative Trading Growth Kč Cíle - Kč celkem Alokace majetku - rozdělení do portfolií Cíle 0,0% Wealth protection 28,0% Growth 57,0% Trading 7,5% Speculative 7,5% 9

10 Alokace mezi třídy aktiv Na základě rozdělení majetku pro jednotlivá portfolia doporučujeme rozdělení majetku mezi třídy aktiv: Akciové investice Dluhopisové investice Nástroje peněžního trhu Rozložení mezi třídy aktiv zohledňuje určení každé části portfolia: Pro portfolio wealth protection hledáme maximální bezpečí Pro portfolio growth hledáme zajímavý růst Alokace finančního majetku - Současnost akcie dluhopisy 0% 0% Alokace finančního majetku - Cílový stav peněžní trh 7% peněžní trh 100% dluhopisy 26% akcie 67% Doporučené přesuny finančního majetku Nefinanční aktiva Peněžní trh Dluhopisy Kč Akcie Kč Souča snost Doporuče ní Rozdíl Akcie Kč Kč Dluhopisy Kč Kč Peněžní trh Nefinanční aktiva Celkem

11 Kroky k vašemu dobrému investičnímu plánu Krok 1 Investujte dle rozumu, ne dle emocí Proč je to důležité Protože neumíme předvídat chování trhu, musíme se naučit předvídat a řídit naše investiční chování Benjamin Graham, učitel nejúspěšnějšího amerického investora dnešních dní, Warrena Buffeta Jako investora vás budou ovlivňovat emoce, které mohou vést ke špatnému rozhodování. Tomu je potřeba se vyhnout. Jak se typicky rozhodují investoři, kteří emoce nedokáží kontrolovat ukazuje následující schéma: Zdroj: Pioneer Investments Investoři často kupují aktiva, o kterých se právě píše a která jsou IN a ne aktiva, která potřebují podle finančního plánu. To vede k výrazně horším investičním výsledkům v porovnání s racionálními investory. Jak Vám s tím můžeme pomoci Investiční doporučení Budete od nás dostávat investiční doporučení, podle kterých se budete chovat. Investiční doporučení děláme na základě pravidel, která jsou měřitelná a nepodléhají dvěma nebezpečným emocem: hamižnosti a strachu. Bude pro Vás lepší řídit se pravidly než pocity. Investiční doporučení jsou o pravidlech. Pravidelné investice Velmi dobře Vám pomohou ke kontrole emocí pravidelné investice. Pravidelné investice totiž běží, ať se na trhu děje cokoli. Tím pádem nakupujete vždy a ne v případě, že se Vám zdá vhodná nebo nevhodná doba. 11

12 Krok 2 Doporučení formulujeme na základě ověřeného systému Proč je to důležité Doporučení pro investice se nemohou dělat nahodile podle nálady analytika. Pro investiční doporučení je třeba kvalitní analýzy, která je podepřena fakty a čísly. Jen tak dokážeme svá doporučení zdůvodnit a zpětně obhájit. Dokážeme vysvětlit, co a proč jsme doporučili nebo nedoporučili. Jak Vám s tím můžeme pomoci Naše doporučení provádíme následujícím způsobem: 1. Máme metodiku, která stanoví, podle jakých kritérií doporučení vytváříme (např. jak vybíráme produkty pojistky, fondy, akciové a dluhopisové tituly). 2. Analyzujeme trh na základě předem definovaných pravidel a vybíráme, které produkty (pojistky, fondy, akcie, dluhopisy) splňují naše kritéria. Např.: Při výběru fondů si stanovíme kritéria, jaká chceme, aby fond splňoval: Kritérium Velikost správce Velikost fondu Historie fondu Kvantitativní rating Morningstar Kvalitativní rating Mornigstar Podmínka registrace Podmínka Aktiva pod správou alespoň 50 mld. EUR Alespoň 500 mil.eur Alespoň 10 let. (Počítáme i historii jeho klonu matky ) Alespoň *** Alespoň standard nebo pokud fond není hodnocen Tímto filtrem nám projdou fondy, které dále vyhodnocujeme. U těchto fondů sledujeme: Rentiéři a klienti přes 10 mil. Kč finančního majetku - Fond je registrován k prodeji v Evropě VIP a privátní klienti Fond je registrován v ČR Výnosnost (historickou) jak se fond choval vůči konkurentům Rizikovost v porovnání s konkurencí Nákladovost Dobu fungování fondu a dobu, jakou manager fond spravuje Velikost fondu a velikost správce Fondy, které Vám doporučujeme, prochází vždy tímto filtrem. Nemůže se tedy stát, že se analytik nebo poradce zamiluje do jednoho fondu a ten bude doporučovat nebo že Vám budeme doporučovat žhavé novinky ještě nevyzkoušené trhem. Stejné je to i u všech dalších produktů. Pokud doporučujeme pro nákup konkrétní akciový titul, máme zároveň i cenu, při které ho budeme prodávat. Titul kupujeme s jasným cílem. Pokud je cíle dosaženo, prodáváme a hledáme jinou investici. 12

13 Krok 3 Buďte vzdělaní investoři, budete mít lépe pod kontrolou emoce Proč je to důležité Je pro nás důležité, abyste rozuměli investicím. Chceme, abyste znali základní principy investování, abyste znali i rizika investic, abyste neinvestovali na základě slepé důvěry v nás. Vaše znalosti Vám pomohou lépe zvládat emoce a pomohou Vám vytrvat na cestě ke splnění cílů. Pokud budete trochu rozumět investicím, pak budete lépe rozumět dění kolem vás a jen tak vás nevykolejí zprávy z tisku, vytrváte, i když investice bude dočasně prodělávat, budete mít lepší disciplínu, protože budete vědět, proč to děláte, budete vědět, že investice je méně riziková, pokud již klesla a vy ji můžete koupit za nižší cenu Jak Vám s tím můžeme pomoci Čtěte knihy, které vám mohou pomoci: Benjamin Graham (učitel Warrena Buffeta) kniha Inteligentní investor Doporučené weby: Naše analýzy budou vašimi průvodci ve světě rodinného plánování i ve světě investic. Čtěte je, seznamujte se s nimi, ptejte se nás, co je vám na nich nesrozumitelné. Analýzy, které jsme vydali: Analýza dividendových akcií (červen 2012) Analýza regionální alokace (duben 2012) Analýza termínovaných vkladů a spořících účtů (březen 2012) Pohled dlouhodobého investora z roky (únor 2012) Výroční komentář k portfoliu 2011 (leden 2012) Analýza hotovosti (leden 2012) Analýza penzijních fondů (leden 2012) Analýza stagflačního scénáře (prosinec 2011) Analýza dluhopisových fondů - Pioneer Strategic Income (září 2011) Analýza vysoké inflace v Itálii (červenec 2011) Analýza nemovitostí (červen 2011) Analýza posilování měny ve Švýcarsku (červen 2011) Analýza fixace hypoték (duben 2011) Analýza investic do diamantů (leden 2011) Analýza Inflace (Listopad 2010) 13

14 Proč diverzifikujeme Složení vašeho investičního plánu Diverzifikace Dle měn Dle likvidity Dle správce Dle produktů Dle regionů Sektorů Typu správy Dle doby splatnosti Dle kreditního rizika Co riskujeme, když ji podceníme Investice provádíme primárně v té měně, ve které budeme peníze spotřebovávat (nejčastěji je to CZK). Při investicích do akciových trhů volíme domácí měnu investice, tedy euro nebo USD. Pokud se spolehneme pouze na jednu měnu (např. vše v USD), pak riskujeme, že ztratíme oslabením měny. Vzpomeňte USD za 4 (v roce 2000) nebo za 15 Kč (v roce 2008). Ztráta více než 60 %. V portfoliu máme nástroje s různou likviditou. Ty krátkodobé mají za cíl zajistit prostředky, když to bude třeba. Ty dlouhodobé produkty mají za úkol zvýšit výnos portfolia. Představte si, co by se stalo s vašimi investicemi, kdyby jejich správce zmizel ze světa. Co by to znamenalo pro Vaše investice? Proto chceme správu vlastních prostředků svěřit co nejvíce správcům, abychom rozložili riziko 2. Jeden správce nespravuje více než 1/3 vašeho majetku. Každý produkt má svá specifika, každý má své výhody i omezení. Jsou fondy, které v 5letém horizontu vydělaly 30 %, jiné vydělaly 5 % 3. Nevíme, kdo bude konkrétní vítěz, proto rozkládáme riziko špatného rozhodnutí. Typický rozdíl v 5letých výnosech akcií v Evropě a Americe je 5,7 %. Někdy vyhraje Evropa, někdy Amerika, průměrně se liší o 5,7 %. Někdy se liší ještě více. Třeba o 8 %. Pokud vsadíme pouze na jeden region, riskujeme, že trefíme poraženého a přijdeme o 5,7 % za 5 let. Jednotlivé sektory se od sebe liší celkem výrazně. Vzpomeňme na internetovou bublinu v 90. letech a její splasknutí, bankovní krizi nebo krizi nemovitostí v poslední době. Pokud vsadíme pouze na 1 sektor, riskujeme, že budeme držet nemovitostní akcie v roce 2008 nebo internetové v roce 2000 což by znamenalo velký pokles hodnot vašich investic. Aktivní správa má možnost vyhnout se potenciálně problémovým investicím (viz minulá krize a bankovní akcie). Pasivní správa je levnější. Ušetříme za náklady fondů, které mohou být i 1,5 % p.a. u akciových fondů Dluhopisy různě reagují na růst nebo pokles úrokových sazeb. Dluhopisové fondy s delší durací ( splatností ) mohou vydělat např. 10 % během ½ roku, pokud sazby rychle klesnou. Nebo také nepřinesou skoro žádný zisk během 4 let, pokud sazby rostou (a dokonce prodělají). Podcenění kreditního rizika může znamenat, že konzervativní investice prodělá 8 % během půl roku viz některé fondy peněžního trhu. 2 Pokud neseme kreditní riziko správce (riziko, že zkrachuje), doporučujeme do takovéto investice maximálně 5 % z objemu majetku. (Kromě pojištěných produktů). Pokud neneseme kreditní riziko správce, může být objem majetku vyšší. Zde bychom nepřišli o peníze, pokud by správce zkrachoval. 3 Jedná se o fondy investující do Evropy (large caps). Porovnávány pouze fondy, které projdou našimi kritérii (velký správce, velký fond, dlouhá historie fondu, rating od Morningstar) 14

15 Měnová alokace odpovídá cílům a investičním produktům Diverzifikace dle měny - současný stav USD EUR 0% ostatní 0% Diverzifikace dle měny - cílový stav ostatní 1% EUR 26% CZK 24% CZK 100% USD 49% Ostatní je mix CZK, EUR a USD v současných fondech. Doporučené změny v rámci měnové alokace pravidelné investice ostatní EUR Kč Kč USD Kč Kč CZK Měna BEZ plánu S plánem Změna CZK Kč Kč USD Kč Kč EUR Kč Kč ostatní Kč Kč pravidelné investice CELKEM Kč

16 Likvidita portfolia musí odpovídat cílům i finanční rezervě Kdy se dostaneme k penězům Složení portfolia dle možnosti přeměnit aktiva na hotové peníze bez velkých ztrát (např. poplatků). Např. akciové fondy jsou z tohoto pohledu dobře likvidní můžete je přeměnit na peníze do týdne. Oproti tomu prodej nemovitosti vám bude trvat několik měsíců. Proto je nemovitost nelikvidní. Doporučené složení: Do týdne S Diverzifikace dle penalizací Nelikvidní likvidity 0% - současný stav 0% 0% S Diverzifikace dle penalizací Nelikvidní likvidity - cílový stav 0% 0% Okamžitá 100% Do týdne 43% Okamžitá 57% Doporučené změny: Doporučené změny v rámci likvidity pravidelné investice Nelikvidní S penalizací Do týdne Kč Kč Okamžitá Typ BEZ plánu S plánem Změna Okamžitá Kč Kč Do týdne Kč Kč S penalizací Nelikvidní pravidelné investice CELKEM Okamžitá např. spořicí účty, běžné účty, akciové tituly (peníze do pár dní a bez poplatků) Do týdne např. otevřené podílové fondy prodej trvá několik dní 2S penalizací Prodej je sice možný, ale je zbytečně drahý. Např. stavební spoření, penzijní připojištění a podobné produkty Nelikvidní prodej trvá mnoho měsíců (nebo rok) např. podnikání, nemovitosti 16

17 Možnost prodat, ale s rizikem Některé investice můžete rychle prodat, neplatíte žádné poplatky, ale neseme riziko, že neprodáme v dobrém čase. Například v případě prodeje dlouhodobých investic riskujete, že budete prodávat investici, která je zrovna ve ztrátě. Příkladem mohou být akciové investice prodávané při poklesu akciového trhu (fondy, ETF nebo konkrétní akciové tituly). Doporučené složení Diverzifikace dle investičního horizontu - současný stav 0% Diverzifikace dle investičního horizontu - cílový stav Krátkodo bé; 7% 26% Krátkodo bé; 100% 67% Doporučené změny Doporučené změny v rámci investičního horizontu pravidelné investice Nelikvidní S penalizací Do týdne Kč Kč Okamžitá Typ BEZ plánu S plánem Zm ěna Krátkodobé Střednědobé Kč Kč Dlouhodobé Kč Kč pravidelné investice CELKEM

18 Diverzifikace dle správce - nespoléhat na jednu finanční skupinu Diverzifikace dle správce - současný stav 0% 0%0%0%0% 100% Franklin Templeton ING Pioneer Investment Black Rock State Street JPM Invesco Threadneedle Janus KB RB Unicredit Russel stát ČR Dluhopisové tituly Vanguard Akciové tituly Ostatní - hotovost Ostatní - dluhopisové Diverzifikace dle správce - cílový stav 3% 6% 42% 3% 2% 8% 6% 8% 3% 6% 1% 3% 2% 1% 1% 2% 1% Franklin Templeton ING Pioneer Investment Black Rock State Street JPM Invesco Threadneedle Janus KB RB Unicredit Russel stát ČR Dluhopisové tituly Vanguard Akciové tituly Ostatní - hotovost Ostatní - dluhopisové 1% 2% Správce BEZ plánu S plánem Změna Franklin Templeton Kč Kč ING Pioneer Investment Kč Kč Black Rock Kč Kč State Street JPM Kč Kč Invesco Kč Kč Threadneedle Kč Kč Janus Kč Kč KB RB Unicredit Russel Kč Kč stát ČR Dluhopisové tituly Kč Kč Vanguard Akciové tituly Kč Kč Ostatní - hotovost Ostatní - dluhopisové Kč Kč CELKEM

19 Akciové investice jsou důležité pro plnění dlouhodobých cílů Budete lépe zainvestováni ve více regionech Diverzifikace dle regionu - současný stav Diverzifikace dle regionu - cílový stav 0%0%0% 0% 2% 4% 16% 0% 0% 0% 78% USA Kanada USA Kanada Velká Británie Eurozóna Velká Británie Eurozóna Evropa ex euro Střední východ Evropa ex euro Střední východ Japonsko Asie rozvinutá Japonsko Asie rozvinutá Region BEZ plánu S plánem Změna USA Kč Kč Kanada Kč Kč Velká Británie Kč Kč Eurozóna Kč Kč Evropa ex euro Kč Kč Střední východ Kč Kč Japonsko Kč Kč Asie rozvinutá Kč Kč Cash, dluhopisy a pravidelné Celkem

20 Správná alokace dle typu správy vede k většímu bezpečí Diverzifikace dle typu správy- současný stav Diverzifikace dle typu správy- cílový stav 0%0% 0% 17% 61% 22% Aktivně řízené fondy Indexové fondy Tituly Aktivně řízené fondy Indexové fondy Tituly "BEZ "S" Aktivně řízené fondy - Kč Kč Indexové fondy - Kč Kč Tituly - Kč Kč Ostatní akciové - Kč - Kč 20

21 Dluhopisové investice budou v různých typech produktů Diverzifikace dle typu produktů - současný stav 0%0% Diverzifikace dle typu produktů - cílový stav 10% 0% 24% 24% 5% 100% 12% 15% 10% Dluhopisový fond Fond Emerging Markets dluhopisů Dluhopisový fond Fond Emerging Markets dluhopisů Fond High Yield dluhopisů Nemovitostní fond Fond High Yield dluhopisů Nemovitostní fond Státní dluhopis Firemní dluhopis Státní dluhopis Firemní dluhopis Komoditní fondy Cash, akciové a pravidelné Komoditní fondy Cash, akciové a pravidelné Doporučené změny v typu dluhopisových produktů Kč Cash, akciové a pravidelné Komoditní fondy Firemní dluhopis Státní dluhopis Nemovitostní fond Fond High Yield dluhopisů Fond Emerging Markets dluhopisů Dluhopisový fond Kč Kč Kč Kč Kč Kč Typ BEZ plánu S plánem Změna Dluhopisový fond Kč Kč Fond Emerging Markets dluhopisů Kč Kč Fond High Yield dluhopisů Kč Kč Nemovitostní fond Kč Kč Státní dluhopis Firemní dluhopis Kč Kč Komoditní fondy Kč Kč Cash, akciové a pravidelné Kč Kč CELKEM

22 Vlastnosti doporučovaných fondových investic Jaké parametry fondů hlídáme a proč Co hlídáme Pro vaše investice doporučujeme co největší správce U daného správce vám doporučujeme velké fondy pro správce samotného. Bude jim věnovat větší pozornost Doporučujeme vám fondy s vyšším ratingem Pro vaše investice chceme portfolio managera s delší dobou ve vedení fondu Proč to doporučujeme Složení portfolia podle velikosti správců ukazuje, kdo se stará o váš majetek. Jaké má zkušenosti se správou majetku a jak je správa majetku pro něho důležitý byznys. Pokud je to rozumné, upřednostňujeme větší správce před menšími. Požadujeme, aby správce spravoval alespoň 50 mld. EUR Při výběru upřednostňujeme velké fondy. Velké fondy mohou dosahovat úspor z rozsahu a díky svému objemu mohou mít nižší náklady. Velké fondy znamenají pro svého správce velký zdroj příjmů, proto jim věnuje patřičnou péči. Požadujeme, aby velikost fondu byla alespoň 500 mil. EUR Společnost Morningstar hodnotí kvalitu fondů ratingem, který fondům přiděluje 1 až 5 hvězdiček. Rating je přidělován na základě historické výnosnosti fondu, která je vážena rizikem (kolísavostí fondu). Rating 5 hvězdiček je přidělen nejlepším 10 % fondů v každé kategorii. Požadujeme, aby fond měl alespoň 3 hvězdičky. Upřednostňujeme pro vás ty fondy, které mají stabilního managera. Pokud se totiž vystřídá manager fondu, nemůžeme použít pro hodnocení fondu jeho minulé výnosy. Jestli má fond dobré minulé výnosy a stále stejný management, je větší šance, že dobré výnosy budou pokračovat 22

23 Pro vaše investice doporučujeme co největší správce Složení portfolia podle velikosti správců ukazuje, kdo se stará o váš majetek. Jaké má zkušenosti se správou majetku a jak je správa majetku pro něho důležitý byznys. Pokud je to rozumné, upřednostňujeme větší správce před menšími. Doporučené složení portfolia (v mld. EUR): Složení portfolia dle velikosti správce 0% 61% 12% 27% do až až 300 nad 300 Složení portfolia dle velikosti správců Kč Nefondové investice nad Kč 100 až až Kč Kč do 50 23

24 U daného správce vám doporučujeme velké fondy pro správce samotného. Bude jim věnovat větší pozornost. Při výběru upřednostňujeme velké fondy. Velké fondy mohou dosahovat úspor z rozsahu a díky svému objemu mohou mít nižší náklady. Velké fondy znamenají pro svého správce velký zdroj příjmů, proto jim věnuje patřičnou péči. Je asi jasné, jak vypadá ekonomika fondu s objemem aktiv 50 mil. eur nebo 1 mld. eur. Který fond bude pro správce důležitější, který fond bude mít kvalitnější portfoliomanagement a podobně. Doporučené složení portfolia (v mil. EUR): Složení portfolia dle velikosti fondu 0% 50% 26% 24% do až až nad Složení portfolia dle velikosti fondů Kč Nefondové investice nad Kč 300 až až Kč Kč do

25 Doporučujeme vám fondy s vyšším ratingem Společnost Morningstar hodnotí kvalitu fondů ratingem, který fondům přiděluje 1 až 5 hvězdiček. Rating je přidělován na základě historické výnosnosti fondu, která je vážena rizikem (kolísavostí fondu). Rating 5 hvězdiček je přidělen nejlepším 10 % fondů v každé kategorii. Doporučené složení portfolia: Složení portfolia dle ratingu fondu 0% 0% 0% 34% 12% 54% bez ratingu * ** *** **** ***** Složení portfolia dle ratingu morningstar Kč Nefondové investice ***** **** *** ** * bez ratingu Kč Kč Kč 25

26 Pro vaše investice chceme portfolio managera s delší dobou ve vedení fondu Upřednostňujeme pro vás ty fondy, které mají stabilního managera. Pokud se totiž vystřídá manager fondu, nemůžeme použít pro hodnocení fondu jeho minulé výnosy. Jestli má fond dobré minulé výnosy a stále stejný management, je větší šance, že dobré výnosy budou pokračovat. Pozor. Nejde však o šanci stoprocentní minulé výnosy nejsou ani v tomto případě zárukou výnosů budoucích. Doporučené složení: Složení portfolia podle doby vedení managerem 57% 10% 9% 24% Do 2 let 2 až 5 let 5 až 10 let nad 10 let Složení portfolia dle délky působení managera Kč Nefondové investice nad Kč 300 až až Kč Kč do

27 Doporučené kroky pro splnění vašich cílů Jak změnit rozložení vašeho současného majetku Současný stav Výsledný stav Název produktu Měna Objem Podíl Objem Podíl Změna Peněžní trh a podobné ,0% ,3% Bankovní vklady CZK ,0% ,8% Variabilní dluhopisy CZK 0,0% ,0% Unicredit CZK 0,0% ,5% Zuno CZK 0,0% ,5% ING konto CZK 0,0% ,5% Dluhopisové strategie 0,0% Kč 25,6% Kč HausInvest EUR 0,0% ,8% Kč Pioneer Strategic Income CZK 0,0% ,3% Kč Dluhopisy - Firemní CZK 0,0% ,2% Kč Dluhopisy - Státní CZK 0,0% ,0% AB Global High Yield A USD 0,0% ,5% Kč Templeton Emerging Markets Bond A USD 0,0% ,3% Kč CS Lux Commodity USD 0,0% ,5% Kč Akciové strategie 0,0% Kč 67,1% Kč BlackRock Global Funds - European EUR 0,0% ,6% Kč SSgA EMU Alpha Equity Fund EUR 0,0% ,6% Kč Franklin Mutual European EUR 0,0% ,6% Kč BlackRock Global Funds - Euro-Markets EUR 0,0% ,6% Kč Pioneer Funds US Research USD 0,0% ,8% Kč Pioneer America CZK CZK 0,0% ,8% Kč Threadneedle American Select USD 0,0% ,9% Kč Perkins US Strategic Value USD 0,0% ,1% Kč Franklin European Small-Mid Cap EUR 0,0% ,1% Kč Invesco Japanese Equity Core Fund USD 0,0% ,7% Kč Russell Emerging Markets Fund USD 0,0% ,8% Kč JPM Emerging Markets Equity EUR 0,0% ,8% Kč SSgA Europe Index Fund EUR 0,0% ,5% Kč Vanguard Total Stox Index - VTI USD 0,0% ,5% Kč DJ EURO STOXX Select Dividend 30 USD 0,0% ,9% Kč ishares FTSE UK Dividend Plus GBP 0,0% ,4% Kč Vanguard High Dividend Yield Indx ETF - VYM EUR 0,0% ,3% Kč ishares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30USD 0,0% ,8% Kč Abbott Laboratories (ABT) USD 0,0% ,8% Kč Exelon Corp. (EXC) USD 0,0% ,5% Kč Johnson & Johnson (JNJ) USD 0,0% ,8% Kč PAYCHEX Inc. (PAYX) USD 0,0% ,8% Kč PFIZER INC. (PFE) USD 0,0% ,8% Kč Western Union (WU) USD 0,0% ,8% Kč General Electric (GE) USD 0,0% ,8% Kč Novartis sp ADR (NVS) ostatní 0,0% ,8% Kč France Telecom (FTE) EUR 0,0% ,2% Kč Rwe AG ADR EUR 0,0% ,5% Kč Vivendi EUR 0,0% ,8% Kč E.ON Aktiengesellschaft ADR EUR 0,0% ,5% Kč Entergy Corp USD 0,0% ,5% Kč Health Care REIT, Inc. USD 0,0% ,8% Kč Royal KPN N.V. ADR EUR 0,0% ,2% Kč Spekulativní tituly USD 0,0% ,5% Tradingové tituly USD 0,0% ,5% Nemovitý majetek 0,0% 0,0% Vlastní podnikání 0,0% 0,0% CELKEM Dluhopisy s vysokým výnosem a komodity Evropské akciové aktivně řízené fondy Evropské akciové indexové fondy Americké akciové aktivně řízené fondy Americké akciové indexové fondy Rizikovější akciové fondy Dividendové indexové fondy Wealth protection tituly Dividendové tituly Spekulativní a trading portfolio

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Příležitosti a úskalí akciového trhu

Příležitosti a úskalí akciového trhu Investování Akciový trh Příležitosti a úskalí akciového trhu Roman Ptáček Dlouhý investiční horizont, vysoké výnosy a s tím související vysoké riziko. To jsou charakteristiky akciového trhu. Jaké jsou

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ FORBES INVESTIČNÍ PRŮVODCE 42 PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ Zapomeňte na důchodovou reformu i na všechny její pilíře. Zkušení investoři se umějí porozhlédnout po světě a postavit si svůj penzijní plán

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

NEWSLETTER KosFinance 2015-04

NEWSLETTER KosFinance 2015-04 2015 NEWSLETTER KosFinance 2015-04 Co mě zaujalo v dubnu 2015? Snížení úroků u úvěrů Hypoteční banky a hypoteční schody Alternativa existuje dividendové fondy PIONEER Investments Jedna z možností investic

Více

Přestaňte se bát podílových fondů a rozmnožte své peníze. číslo 12-13 vychází 26. června 2003 / 19,90 Kč / 29,90 Sk

Přestaňte se bát podílových fondů a rozmnožte své peníze. číslo 12-13 vychází 26. června 2003 / 19,90 Kč / 29,90 Sk JAK ZBOHATNOUT A MÍT SE LÉPE Přestaňte se bát podílových fondů a rozmnožte své peníze DAŇOVÁ SVOBODA Státu jste už vydělali, teď myslete na sebe 12-13 /03 číslo 12-13 vychází 26. června 2003 / 19,90 Kč

Více

Značka Německo táhne INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ SLUŽBA JAKO KAŽDÁ JINÁ DIVIDENDOVÉ AKCIE JSOU V KURZU: KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5D 1 15 WWW.IKS-KB.

Značka Německo táhne INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ SLUŽBA JAKO KAŽDÁ JINÁ DIVIDENDOVÉ AKCIE JSOU V KURZU: KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5D 1 15 WWW.IKS-KB. WWW.IKSMAGAZIN.CZ 1 15 WWW.IKS-KB.CZ Značka Německo táhne DIVIDENDOVÉ AKCIE JSOU V KURZU: KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5D INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ SLUŽBA JAKO KAŽDÁ JINÁ Magazín investičních příležitostí snadno

Více

Asset Management správa peněz nebo nemovitostí?

Asset Management správa peněz nebo nemovitostí? Asset Management správa peněz nebo nemovitostí? Odborný seminář vázaného zástupce pro službu přijímání a předávání pokynů Conseq Investment Management, a.s. Burzovní palác Rybná 682/14 110 05 Praha 1 1

Více

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016, číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 - Zvyšování

Více

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu 15. DEN 50% 50% Partners Partners Universe 10 Universe 13 Od 28. 5. 2011 společně do vesmíru fondů! 2 TÉMA JSME PARTNERS 4 Kampaně připravované ve spolupráci

Více

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ PROFITY.cz kurzy obchodování na světových burzách ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ Bašty 416/8 602 00 Brno +420 730 69 22 55 1 Úvod do světa obchodování Úvod do světa obchodování komodit Úvod V tisku, na internetu

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

Investiční. speciál 2012. 1/2012 investiční. . magazin. Poradeství: Investiční pravidla pro vaše děti. Akcie, které byste v roce 2012 neměli ignorovat

Investiční. speciál 2012. 1/2012 investiční. . magazin. Poradeství: Investiční pravidla pro vaše děti. Akcie, které byste v roce 2012 neměli ignorovat Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat I vydává Impax media, spol s r o, ve spolupráci s wwwinvestičníwebcz I v roce 2012 náklad 60 000 ks měsíčně I elektronická distribuce 135 000

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více