Informace k dostavbě Zimního stadionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace k dostavbě Zimního stadionu"

Transkript

1 Informace k dostavbě Zimního stadionu Část 1 Základní informace Základní charakteristiky: Zastřešený zimní stadion s pultovou střechou ze tří stran uzavřený, s umělou ledovou plochou. Nachází se v Pohořské ulici čp. 712 poblíž náměstí a v těsném sousedství je veřejné parkoviště. Velikost ledové plochy: 57 x 27 m, ohraničena plastovými mantinely. Kapacita stadionu: tribuny pro 700 míst, z toho 10 míst ZTTP. Domácím hřiště pro týmy: HC Opočno, Sokol Semechnice. Vlastnické vztahy: vlastníkem je Město Opočno, provozovatelem je Sportovní klub HC Opočno. Historie: otevřen jako nekrytý v r Rekonstrukce v r firmou Stylbau za cenu 20,8 mil. Kč, kdy byl zastřešen a byla vybudována nová ledová plocha včetně nové plochy ZS a potrubí na chlazení a nových mantinelů. V r vybudovány kabiny a sociální zařízení. Webové stránky provozovatele: Orientační schéma: Podle údajů z Aplikace ČÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí podklad upravil Václav Světlík. Za správnost informací odpovídá předseda HC Opočno Ing. Tomáš Pavlík. 1

2 Část 2 Dostavba Zimního stadionu Možnosti: Původní záměr dobudování dvoupatrové budovy předpokládaný náklad 10 mil. Kč bez DPH Optimalizace nákladů na chlazení Výborné zázemí klubu pro další rozvoj Možnost vybudování levného sportovního ubytování pořádání přípravných soustředění Příliš vysoká investice Vyšší náklady na údržbu Ponechání stávajícího stavu: 0,-Kč investice do dostavby Dostatečná objemová výměna vzduchu během roku. Výměna se nerovná optimální stav. Menší náklady na osvětlení mimo zimní období Vyšší náklady na provoz v zimním období nestabilní vnitřní klima Tvorba kondenzátu v přechodových období. Vysoká relativní vlhkost a tím tvorba mlhy nad ledovou plochou a zároveň kondenzátu na konstrukcích! V budoucnu výrazně vyšší nákladovost na ošetření konstrukcí s menší trvanlivostí Vybudování pouze stěny Nízká investice cca 350 tis. Kč + PD 40 tis. Kč bez DPH Optimalizace nákladů na chlazení Nedostatečná vybavenost ZS chybějící zázemí v podobě bufetu, kabiny pro veřejnost, kancelář klubu, pokladna Dobudování dalšího prostoru místo zbořeniště Vybudování jednopodlažní budovy se zázemím a stěnou Předpokládaná varianta Optimalizace nákladů na chlazení Vyhovující zázemí klubu Hrubé cenové náklady: Projektová dokumentace 100 tis. Kč Demolice stávajícího objektu 400 tis. Kč Výstavba nového objektu vč.stěny ze sendvičových panelů tis. Kč Předpokládaná celková cena realizace tis. Kč. Ceny jsou bez DPH. Cena je určena jako odhadní na základě předloženého náčrtu stavby. Přesná cena se určí na základě výběrového řízení podle zakreslené prováděcí projektové dokumentace. Cena je v základní skladbě materiálů, vč.sprch a sociálního zázemí. Bez vybavení zázemí bufetu. V ceně žádné z možností nejsou náklady na vybudování odvětrávání vnitřních prostor ZS pro zamezení tvorby mlhy nad ledovou plochou. Pro tento účel musí být vytvořen samostatný návrh s variantními řešeními. Odhadovaná celková investice od 500 tis.kč do tis. Kč. 2

3 Část 3 Činnost HC Opočno Hlavní aktivita hokejová sezóna od do: (max.8. 3.) Využitelnost ZS: Celkový počet členů 172 Kompletní mládežnické složky další oddíly v HK kraji (HK a Jaroměř) - junioři - dorost - st.žáci - ml.žáci - elévové - přípravka Tým mužů HC Baroni Opočno Sokol Semechnice muži veřejné bruslení škola bruslení škola bruslení MŠ, ZŠ Opočno a vedlejší obce curling Akce pořádané v hlavní sezóně: karneval na ledě Vedlejší aktivita letní sezóna Využitelnost ZS: hokejbal regionální soutěž hokejbal Náchod II.liga Pravidelné akce pořádané ve vedlejší sezóně: Disko Porcinkule sedmiboj dvojic Od je HC Opočno zahrnuto do programu ČSLH rozvoj mládežnického hokeje - poskytnutí profesionálního trenéra do oddílu placeného z ČSLH - propagace hokeje v regionu a nábory - zvyšování úrovně oddílu V hradeckém regionu HC Opočno jediní s maximální využitelností programu ČSLH. Část 4 Provoz zimního stadionu a HC Opočno Příjmy oddílu HC Opočno - Město Opočno - příspěvky - granty a dotace MŠMT a ČSLH - pronájem ledu a kabin - akce pořádané HC Opočno - reklama - vstupné - nájem z bufetu 3

4 Výdaje oddílu HC Opočno - Energie o elektřina o voda o plyn - doprava - drobné opravy ZS - opravy majetku HC - odpady - PHM rolba - přihlášky do soutěží - vybavení týmů - pravidelné kontroly a revize čpavkové chlazení, hasiči, BOZP, ČIŽIP - pojištění - provoz ZS časomíra, rozhodčí - mzdy obsluhy strojovny a rolby Základní příjmy a výdaje oddílu HC Opočno Hlavní příjmy 2014 Příspěvek na energie a provoz ZS z Města Opočno tis. Kč + 37 tis. Kč Pronájem ledu a kabin 295 tis. Kč Vstupné 179 tis. Kč Pronájem bufetu 240 tis. Kč Ostatní cca 150 tis. Kč Hlavní výdaje 2014 Energie na provoz ZS el.energie + voda + plyn tis tis tis. = tis. Kč ,5 tis ,8 tis. + 28,2 tis. = 1 138,5 tis. Kč , tis tis tis. = 887 tis. Kč výhodněji nasmlouvané tarify Mzdy zaměstnanců tis. Kč Doprava na utkání tis. Kč Náklady na rozhodčí tis. Kč Náklady na výzbroje tis. Kč Opravy, revize ZS a další výdaje tis. Kč Celkové výdaje za rok 2014 (ne hokejová sezóna) o cca 220,- tis. Kč nižší než výdeje 2013, především díky lépe nasmlouvaným tarifům a úspornému režimu. Výdaje se využijí především na opravy a úpravy ZS Ostatní Rekonstrukce chlazení ZS Opočno - Výměna čpavkového chlazení za nové bezčpavkové Důvod: 40 let stará technologie 800 kg čpavku v centru města ekologické ohrožení Možnost 90% dotace ČIŽIP (max 200 tis. EUR), skutečnost 85% Výpomoc Města Opočno na výměnu zařízení Poskytnutí měsíčních splátek bankovního úvěru tis. Kč na dofinancování Oprava střechy na strojovnou 4

5 - Příprava výměny střešního plechového pláště, vč.části poškozených krovů - Nevyhovující stará původní krytina poškozená běžným provozem - Hrozba zatečení do nové technologie - Celková investice cca 135 tis. Kč bez DPH Za správnost informací odpovídá předseda HC Opočno Ing. Tomáš Pavlík Část 5 Ostatní informace Všeobecně V názorech na výši příspěvků Města na provozování, údržbu, obnovu a na nutnost dostavby zimního stadionu jsou obyvatelé i někteří členové samosprávy názorově rozděleni. Potřeby, přání a názory občanů jsou různé a zastupitelé jsou ze zákona povinni hájit jejich zájmy. Ke dni mělo Opočno občanů, z nich je 172 členů HC, tj. asi 5,5 %. Zastupitelé však - na rozdíl od občanů - nesou při plnění úkolů města osobní odpovědnost. Tuto odpovědnost nesou mj. i při účelném a hospodárném využívání majetku s tzv. "péčí řádného hospodáře". Zastupitelé ji mají jak v rovině soukromoprávní (majetkové) jako odpovědnost za škodu způsobenou porušením právních povinností, tak i případně v rovině trestněprávní. Stav z pohledu rozpočtu r objem skutečně čerpaných celkových výdajů byl tis. Kč, tj Kč na každého občana - z toho výdaje na sport a pohybové aktivity činily cca tis. Kč, tj. 6,2 %, pro každého občana cca Kč - z těchto výdajů činily výdaje pro HC a ZS cca tis. Kč, tj. 66 %, a na jednoho občana připadlo 785 Kč - kromě toho Město poskytlo HC návratnou půjčku ve výši 167 tis. Kč. Stav po rekonstrukci chladícího systému a opravě střechy v r objem celkových rozpočtových výdajů je tis. Kč, tj. cca 22 tis. Kč na občana - z toho výdaje na sport a pohybové aktivity činí tis. Kč, tj. 7,3 %, pro každého občana cca Kč - z těchto výdajů činí upřesněné plánované výdaje pro HC a ZS cca tis. Kč, tj. 53 %, na jednoho občana připadá 863 Kč. Nástin finanční situace v rozpočtu Města s aktualizací dle HC (v tis. Kč) Rozpočtový výdaj Příspěvek na dofinancování činnosti HC 1265,0 150,0 150,0 Příspěvek na provoz ZS 1100,0 Příspěvek na údržbu TSMO 5,0 5,0 Příspěvek na práce TSMO při akcích 15,0 15,0 Úhrada nájemného za pozemky pod ZS * 123, Splátky úvěru na zastřešení s úroky 1077,5 445,0 --- Celkem 1) 2466,2 1715,0 Na 1 občana Opočna (v Kč) 1) Náklady k rekonstrukci chlazení a opravě střechy Průkaz energetické náročnosti budovy --- 5,0 --- Nárůst nákladů na energie o 30 % ** ,0 266,0 Příspěvek na splátky úvěru a úroku ,0 246,0 5

6 Oprava střechy strojovny *** ,0 --- Celkem 2) ,0 Na 1 občana Opočna (v Kč) Náklady k dostavbě Odkup pozemků pod ZS * ,0 125,0 Vyřešení ventilace-klimatizace ? Náklady na dostavbu Náklady na vnitřní vybavení restaurace --- Úhrada splátek úvěru a úroku na dostavbu --- Změna spotřeby energie (+/-) Součet (včetně 1) a 2) ) 2466,2 2712,0 Na 1 občana Opočna (v Kč) Doplňky k tabulce: * Úhrada nájemného za pozemky pod ZS v r a dále je dle rozpočtu započtena částkami za odkup pozemků. Popis aktuální situace je uveden dále. ** Nárůst nákladů na energie se očekává o cca 30 % (což je rozdíl oproti 10 %, uvedených v zápise z jednání zastupitelstva města Opočna dne č. 26/ ). Při spotřebě 887 tis. Kč deklarované HC za r může nárůst činit cca 266 tis. Kč/rok. Pro r je započtena za zimní období pouze 1/2 očekávaného nárůstu. *** Částka za opravu střechy je oproti rozpočtu Města snížena dle upřesnění HC. 1) Položka vyjadřuje stav před rekonstrukcí chlazení a opravou střechy. 2) Položka vyjadřuje stav po rekonstrukci chlazení a opravě střechy. Dostavba Na jednání zastupitelstva dne byla mezi připravovanými a podanými žádostmi o dotace uvedena i žádost o dotaci na dostavbu ZS podle podkladu HC s tím, že starostka ozřejmila částky dotace a finanční stránku věci a HC by mělo předložit návrh projektu. Projekt je rozložen do roku 2015 a Snížení celkových provozních nákladů na energii je hlavním cílem dostavby. Jejich kvantitativní vyjádření pro situaci po dostavbě bude odpovědně stanoveno až ve fázi projektu a v souvislosti s dalšími prvky (spotřeba na odvětrávání, na celoroční osvětlování uzavřeného prostoru apod.). Vyřešení odvětrávání pro zamezení tvorby mlhy nad ledovou plochou bude rovněž teprve vypracováno, neboť ani v původním projektu tato problematika nebyla řešena. I v tomto případě se předpokládá zpracování s variantními řešeními. Rovněž hluková problematika nebyla v původním projektu řešena a počítá se s jejím dořešením. Pozemky pod ZS Zastupitelstvo na svém jednání dne konstatovalo, že z právního hlediska by bylo dobré získat pozemky zastavěné zimním stadionem, které jsou v současnosti ve vlastnictví TJ Sokol, do vlastnictví města. Celková výměra těchto pozemků je m 2. Zastupitelstvo také souhlasilo se zahájením jednání s TJ Sokol o odkoupení pozemků a pro jednání s TJ Sokol určuje zastupitele, pana doc. Slodičáka. Nabídkovou cenu za uvedené pozemky stanovilo v souladu s rozpočtem Města na r na 450 tisíc Kč. Dne TJ Sokol obdržel nabídku Města a v souladu se svými stanovami připravoval její projednání na své valné hromadě dne , avšak valná hromada v daném termínu byla zrušena. Zdroje: Položkový rozpis schváleného rozpočtu 2015, usnesení zastupitelstva č. 4/ a č. 4/2015-6, informace HC, zákon č. 128/2000 S., o obcích. Za správnost odpovídá Václav Světlík. 6

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Únor 2005 vypracovala ing. I.Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA Květen 2013 AK Kabilka, advokátní kancelář Obsah OBSAH... 2 SLOVNÍK POJMŮ... 5 ÚVOD... 6 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 2 ANALÝZA

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 18.2.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza Úvod Studie proveditelnosti, její finanční a ekonomická část,

Více

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Rozpočet města je pro r. 2015 je navrhován v souladu s zákonem č. 250/2000 Sb.,v pl. zn. Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek navrhovaného rozpočtu je kryt

Více

Město Litoměřice místostarosta města

Město Litoměřice místostarosta města Město Litoměřice místostarosta města Vaše značka: Ze dne: č. j.: 0001127/15/PRO/AKa Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: +420 416 916 108 Fax: +420 416 916 211 E-mail: pavel.grund@litomerice.cz Litoměřice, 7.1.2015

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013 usnesením č. 20/615/2013. I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města

Více