Č E S K Ý Ž E N S K Ý L A K R O S V Šáreckém údolí 7/42, Praha 6, IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č E S K Ý Ž E N S K Ý L A K R O S V Šáreckém údolí 7/42, 160 00 Praha 6, IČO 70106223 www.lacrosse.cz info@lacrosse.cz"

Transkript

1 ZDRAVOVĚDA A PRVNÍ POMOC SE ZAMĚŘENÍM NA LAKROS Fyzická aktivita je jedním ze 4 základních atributů života. ZÁKLADNÍ TYPY FYZICKÉ AKTIVITY 1. Sport - masový, pro zdraví, výkonnostní, vrcholový 2. Pohybová aktivity v zaměstnání dynamická, statická 3. Povinné formy pohybové aktivity školní tělesná výchova, služba v armádě 4. fyzická aktivita jako součást terapie Pohybová schopnost - zahrnuje vývojovou historii každého jednotlivce, ale promítá se do ní i genetická podmíněnost pohybových dovedností. Odraz aktivity svalová vlákna se promítá do svalu, oblasti jeho úponu, kosti i chrupavky. Ovlivňuje i oběhový systém tepenný, žilní i lymfatický a projevuje se jako proces reakce a adaptace. Statická zátěž se projevuje při udržování stálé polohy těla nebo jeho jednotlivých částí překonávání gravitace; dynamická zátěž se projevuje makroskopickým zatěžováním viditelná změna polohy. Navzájem se tyto složky prolínají. OBRATNOSTNÍ SCHOPNOSTI Obratnost je schopnost organismu konat optimalizované časoprostorové vzorce pohybu, které závisí na centrálním řízení, a na stupni biochemických, fyziologických a psychických reakcích a následně na adaptaci. výrazem nervosvalové koordinace nastupují nejdříve, ale také nejdříve mizí při patologii podílejí se na nich složky: svalové kontrakce, rychlostního efektu, a vzájemné korelace mezi jednotlivými elementy provádějícími pohyb významnou roli sehrává nácvik adaptační procesy limitující faktory stav kloubních struktur a možnost jejich optimální výkonnosti; absolutní limit je anatomický tvar a struktura!!! Předškolní věk je dobou kloubní hypermobility(zvýšená pohyblivost) a vazivové elasticity!!!! postupem vývoje mizí a hybnost je ve fyziologické rovině OHEBNOST vyjadřuje možnost vykonání pohybu v celé anatomické kapacitě provázejí člověka v průběhu celé ontogeneze a ve stáří postupně klesají. RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI schopnost svalové tkáně provést stah v určitém čase. podléhají kvalitě a kvantitě nervového impulzu a lokální odpovědi příslušné tkáně

2 Fáze rychlostního pohybového vzorce: akcelerace pohybu stabilizace dosaženého pohybu nástup fyziologické únavy nástup patologické únavy důležité rozcvičení (bezprostřední příprava tkání) a trénovanost (adaptace) porušení principu adekvátnosti zatížení se projevuje nepoměrem mezi projevem svalové kontrakce a vlastní intenzitou důsledky entezopatie (úponové bolesti), narušení celistvosti sval. vlákna VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI vykonávání relativně stejné činnosti po delší dobu vytrvalostní schopnosti sledují vývojový trend obecných pohybových schopností, ale mají delší dobu maximální kulminace a její doznívání je posunuto více do vyšších věkových kategorií. k největšímu poklesu vytrvalostní schopnosti dochází až v sedmém deceniu (od 70. roku života) SILOVÉ SCHOPNOSTI komplex vnitřních vlastností, které umožňují překonat odpor vnějších a vnitřních sil při rozvoji silových schopností musíme respektovat ontogenezi a zejména dynamiku změn kostry (klíční kost a pánev ukončují svůj tvarový vývoj až koncem třetího decenia) POHYBOVÉ PROJEVY VÝVOJE ČLOVĚKA Předškolní věk rozvoj jemné motoriky (schopnost používat ruce), (4.-6. rok) udržování rovnováhy Mladší školní věk koordinace pohybů, růst svalové síly ( rok) Období dospívání rychlý tělesný růst, koordinace pohybů ( rok) Časná dospělost dokončení předchozího vývoje ( rok) Střední dospělost mírný pokles svalové síly ( rok) Pozdní dospělost zjevný pokles svalové síly ( rok) Stáří poruchy jemné i hrubé motoriky pravidelné střídání nohou při chůzi do schodů je trvale zafixováno až koncem 3. roku bez přidržení a se střídáním končetin umí ze schodů až kolem 4. roku stoj na 1 noze bez opory zvládne kolem 3. roku poskok na jedné noze mezi rokem života

3 POMĚRNÉ ZASTOUPENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY U JEDNOTLIVÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH předškolní děti : hodin týdně ne závodivého charakteru 6-14 let: 8-10 hodin týdně větší část organizovaně let: 6-8 hodin týdně dospělí: 4-6 hodin týdně časově náročné, intenzivní sporty (př. squash) Z celé pohybové jednotky by mělo být 50% aerobní aktivity, 30% rozvoj síly, 20% relaxace, strečink, obratnost, pohyblivost, koordinace. INTENZITA ZATÍŽENÍ PRO ROZVOJ FYZICKÉ ZDATNOSTI hodnotí se sledováním tepové frekvence (TF) a počítá se dle vzorce maximální TF = 220 věk jedince (př. 20 letý člověk bude mít max.tf 200 tepů za min.) zatížení po hranicí 60% max.tf není účinné nutná zátěž mezi 70-80% max.tf po dobu minimálně 20 minut PŘEDPOKLADY TĚLESNÉ KONDICE počítá se tzv. BMI index (body mass index) udávající poměr mezi tělesnou výškou a hmotností jedince vzorec: hmotnost v kg/ výška v m² (př. váha 55kg, výška 1,60m BMI = 55: 2,56 = 21,48 kg/m 2 ) Podvýživa BMI= do 20 kg/m 2 Normál = kg/m 2 Nadváha = kg/m 2 Obezita I. stupně = kg/m 2 Obezita II. stupně = kg/m 2 Obezita III. stupně = nad 40 kg/m 2 (smrtelná)

4 PRVNÍ POMOC PŘI ZRANĚNÍ V LAKROSE PORANĚNÍ POHYB. APARÁTU Namožení svalu (nahromadění kys. mléčné) Projev: tupá bolest svalu objevující se po hodinách po výkonu PP: prohřátí následované strečinkem, uvolněním vhodnou relaxační technikou vyplavání, vyjetí na kole, masáž Natažení sval. vláken Projev: ostrá bolest ve svalu náhle vzniklá po prudkém nadměrném protažení, bez krevního výronu PP: fixace el. obinadlem, taping, prohřátí dané oblasti pro zrychlení metabolismu ev. masáž Natržení svalu Projev: ochromující bolest ve svalu náhle vzniklá po inadekvátním pohybu doprovázená otokem a krevním výronem, omezením funkce, při těžších případech posun sval. bříška k úponu PP: chlazení nejlépe ledem, fixace postiž. oblasti el. obinadlem ve středním postavení ve všech kloubech nad a pod zraněním Distorze (podvrtnutí) kloubu Projev: bolest po neobvyklém pohybu v kloubu v nefyziologickém rozsahu, bolest, krevní výron, otok, omezení funkce PP: fixace, chlazení, zvýšená poloha končetiny Luxace (vykloubení) kloubu Projev: hlavice kloubu se nachází mimo kloubní jamku, změna tvaru končetiny, nemožnost provést pohyb ve fyziolog. rozsahu a směru, BOLEST PP:!!! Nenahazovat násilně zpět!!!, fixace ve stávající poloze a hned k lékaři Natržení či přetržení vazů Projev: Bolest, neschopnost pohybu, otok, krevní výron, často spojeno s distorzí či luxací PP: chlazení, fixace v úlevové poloze, Moc nezkoušet možný rozsah Zlomeniny PP: chlazení a fixace ve středním postavení, nebo úlevové poloze a k lékaři OSTATNÍ MOŽNÉ ÚRAZY Krvácení z nosu, zlomenina PP: posazení s hlavou mírně v předklonu, chlazení zátylku a čela, stlačení nosních křídel,!!! Nestrkat nic do nosu, zlomeninu nenarovnávat!!! Otřesy nerv. struktur ležících blízko v podkoží Projevy: náraz na oblast kolem lokte, krk, sval. bříšek nohou a rukou brnění, snížení citlivosti, ztráta koordinace, otok PP: fixace, chlazení (! pozor nezmrazit!!), při přetrvávání potíží vyhledat ihned lékaře Tržné rány PP: dezinfekce H2O2, Betadine, nepoužívat Septonex do ran, podle rozsahu zastavení krvácení a zalepení náplasťovými stehy, ev. šítí u lékaře, chlazení okolí rány

5 Vyražení dechu PP: nepokládat postiženého do lehu!, stoupnout si za postiženého a se současným zvedáním postiženého mu roztáhnout paže od sebe a vyvolat tak pohyb hrudníku do nádechu Naražení lakroskou do břicha PP: uložit do polohy s pokrčenýma nohama, chladný obklad na břicho, jinak udržovat v teple, nedávat nic pít Otřes mozku, ztráta vědomí PP: nehýbat, zjistit, zda komunikuje ANO zjistit pohyblivost končetin ANO pomoc odejít, odnést, chladit postiž. oblast, při zvracení či poruchách citlivosti a vědomí k LÉKAŘI NE odnést na tvrdé podložce, ev. ve více lidech, udržovat celou páteř v jedné ose a volat lékaře NE kontrola dechu a pulzu ANO dech i pulz uložit do stabilizované polohy a volat lékaře ANO pulz, dech NE zahájit dýchání z úst do úst frekvencí 12x za minutu a volat lékaře, pokud se podaří obnovit stabilizovaná poloha NE dech ani pulz zahájit resuscitaci poměrem 2 vdechy a 15 stlačení hrudníku 2 prsty nad spodním koncem hrudní kosti, po obnovení funkcí stabilizovaná poloha a vždy volat lékaře!!!při ztrátě vědomí a základních funkcí hlídat čas přesný čas jak dlouho!!!! LÉKÁRNA elastická obinadla různých šířek alespoň 2 ks od každé šíře náplasti s polštářkem i bez něj dezinfekce Peroxid vodíku (H2O2), Betadine, Septonex mulové čtverečky sterilní obinadla, tlakový obvaz trojcípý šátek alespoň 2x náplasťové stehy (výhodou) tejpovací pásky gumové rukavice Voltaren gel (nebo podobný protizánětlivý krém) pozor na alergie oční kapky Ophtalmo Septonex zásyp na rány Dermatol, Framykoin Suchý led spray (dříve Kelen) Brufen v tabletách prstové dlahy - výhodou nůžky, pinzeta, spínací špendlík

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Zdravotní tělesná výchova (ZTV)

Zdravotní tělesná výchova (ZTV) Zdravotní tělesná výchova 1 / 7 Pojem Zdravotní tělesná výchova (ZTV) Zdravotní tělesná výchova je specifická forma tělesné výchovy (TV) určená pro zdravotně oslabené jedince (tab. 2), tedy jedince zařazené

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA 1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA Obor tělovýchovné lékařství má v naší republice velmi bohatou historii a tradici. Je také zakládajícím členem světové federace sportovní medicíny FIMS

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 SPECIÁLNÍ ČÁST METODICKÝ PODKLAD ZPRACOVAL MGR. JIŘÍ SNÍTIL TÉMATA, HODINOVÁ DOTACE...4 SPORTOVNÍ TRÉNINK, ZÁKLADNÍ POJMY...8 SLOŽKY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU A JEJICH

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Znalosti členů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v oblasti zdravotnické první pomoci, vyprošťování a manipulace se

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL

Více

PRVNÍ POMOC. pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků. MUDr. Ondřej Franěk

PRVNÍ POMOC. pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků. MUDr. Ondřej Franěk PRVNÍ POMOC pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků MUDr. Ondřej Franěk Základní část (povinná) Význam první pomoci, prevence Jedno záchranářské rčení s trochou nadsázky říká, že

Více

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií PREVENCE A FYZIOTERAPIE U HRÁČŮ AMERICKÉHO FOTBALU Diplomová práca Študijný program: Študijný odbor:

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness

Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum univerzitního sportu Diplomová práce Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alena Pokorná,

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VLIV ŽIVOTNÍHO STYLU NA ÚROVEŇ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Vohrna Tělesná

Více

Závěrečná práce. Kompenzační cvičení v MG. Tereza Šimáčková

Závěrečná práce. Kompenzační cvičení v MG. Tereza Šimáčková Závěrečná práce Kompenzační cvičení v MG Tereza Šimáčková Úvod: V této závěrečné práci bych vás chtěla blíže seznámit s kompenzačním cvičením, které by mělo být nedílnou součásti každého sportovního tréninku.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

tělesná výchova s metodikou

tělesná výchova s metodikou Mgr. Lucie Schwarzová tělesná výchova s metodikou Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Určeno pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP, 40 vyučovacích hodin + 2 hodiny zkoušky) Zdravotník zotavovacích akcí Akreditovaný kurz MŠMT Č.j.: MSMT-41972/2013-1-936

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her ROZVOJ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE FOTBALOVÉM TRÉNINKU PŘÍPRAVEK V ROČNÍM MAKROCYKLU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

BS/9 Kondiční trénink mládeže

BS/9 Kondiční trénink mládeže Obsah: Kondice složka herního výkonu Rozvoj síly ve volejbalu mládeže Rozvoj rychlosti ve volejbalu mládeže Rozvoj vytrvalosti ve volejbalu mládeže Rozvoj koordinace ve volejbalu mládeže Rozvoj flexibility

Více

Neodkladná resuscitace... Zástava dýchání... Zástava krevního oběhu... Krvácení... Šok... Poruchy vědomí... Kolaps...

Neodkladná resuscitace... Zástava dýchání... Zástava krevního oběhu... Krvácení... Šok... Poruchy vědomí... Kolaps... OBSAH: Neodkladná resuscitace................................................. 2 Zástava dýchání................................................... 2 Zástava krevního oběhu............................................

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Bakalářská práce. Regenerace příslušníků HZS

Bakalářská práce. Regenerace příslušníků HZS MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Bakalářská práce Regenerace příslušníků HZS Vypracovala: Vedoucí bakalářské práce: Studijní obor:

Více

13:30 15:30 I. Část 15:30 17:00 II. Část. Základy sportovního tréninku 2

13:30 15:30 I. Část 15:30 17:00 II. Část. Základy sportovního tréninku 2 13:30 15:30 I. Část 15:30 17:00 II. Část Základy sportovního tréninku 2 Kyselina adenosintrifosforečná (ATP ATP) nejpoužívanější a nejdůležitější sloučenina Zóny energetického krytí se dělí podle typu

Více