Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U 1 0. 5. 2 0 1 2"

Transkript

1 Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

2 Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30 minut Cílová skupina: Obecná populace 15+ Reprezentativita dle věku, pohlaví, vzdělání, krajů a velikosti místa bydliště Sběr: únor 2012

3 Anotace Zájem lidí o finanční osvětu je malý, jak aktuálně ukázal výzkum Millward Brown pro Českou spořitelnu. Přesto se dají najít způsoby, jak českou populaci v oblasti financí vzdělávat. Jde jen o to, zvolit vhodná témata a poskytnout je na těch správných místech. 3

4 Shrnutí Story této prezentace 4 Finanční gramotnost v ČR není na příliš vysoké úrovni. Lidé jsou sice relativně zodpovědní, neutrácejí bez rozmyslu, ale ve světě financí se neorientují. V momentě, kdy chceme s touto situací něco udělat, je hlavním problémem to, že lidé nemají zájem se v oblasti financí dále vzdělávat (jen 43 % lidí cítí potřebu se vzdělávat v oblasti financí) Nejmenší zájem o zlepšení své finanční gramotnosti mají navíc ti, kteří to nejvíce potřebují. Stručně řečeno, vysokoškoláci mají zájem se vzdělávat dále, lidé bez vzdělání o vzdělání zájem nemají (nejspíš proto jsou koneckonců dnes bez vzdělání). Oblastmi, ve kterých by lidé nejčastěji uvítali více informací, jsou investice, úvěry, hypotéky a půjčky. Oblast znalosti produktu a finančních pojmů je jednou z nejsnadněji ovlivnitelnou a zároveň se třetinovou vahou podílí na skóre finanční gramotnosti. Proto doporučujeme začít vzdělávací aktivity právě vysvětlováním pojmů týkajících se úvěrů a investic. Nejschůdnější cestou pro finanční vzdělávání je osobní kontakt s pracovníky bank na pobočkách, a to přes všechny sledované kategorie obyvatel. Lidé jsou však vnímaví k široké škále kanálů pro vzdělávání. Je důležité si uvědomit, na koho je konkrétní vzdělávací program cílen. Každý zdroj je preferován trochu jinou cílovou skupinou. Pro mladé jsou atraktivní hravé a internetové formy Pro cílový segment lidí s nižším vzděláním a příjmem jsou nejpřijatelnější letáky a televizní seriály. A samozřejmě poradci a pracovníci banky.

5 Skóre finanční gramotnosti

6 Výpočet skóre finanční gramotnosti Pomocí faktorové analýzy jsme odhalili tři pilíře finanční gramotnosti, které můžeme sledovat zvlášť formou dílčích skóre nebo dohromady pomocí celkového skóre finanční gramotnosti. Finanční gramotnost Zájem o oblast financí Finanční zodpovědnost Znalost bankovních produktů 6

7 Na základě čeho jsme vytvořili dané faktory Jednotlivé faktory jsou vymezeny řadou otázek (zde pouze ukázka). Finanční gramotnost Zájem o oblast financí Kolik hodin věnujete...? Řekl by, že financím rozumí Čte zprávy s tématikou financí Byl by schopen poradit známému Čte články v novinách a časopisech Získává informace na internetu Ví, jak redukovat riziko investice Finanční zodpovědnost Má představu o tom, kolik má peněz Jeho příjmy vždy pokryjí jeho náklady Platí účty včas Než si něco koupí, zváží, jestli si to může dovolit Ví, co dělat, pokud by nemohl splácet Znalost bankovních produktů Získává informace z letáků bank a od zaměstnanců bank nebo poradců Zná rozdíl mezi debetní a kreditní kartou Ví, že jsou jeho vklady pojištěny Ví, co znamená RPSN Ví, co znamená p.a. 7

8 A jaké je tedy vlastně skóre těchto oblastí Celkové finanční skóre je 35. (maximální teoretická hodnota je 100, minimální 1) Lidé jsou ještě relativně zodpovědní, co se financí týče, ale neorientují se ve světě financí a nemají zájem svou finanční gramotnost dále zvyšovat. Finanční gramotnost SKÓRE: 35 Zájem o oblast financí SKÓRE: Finanční zodpovědnost SKÓRE: 68 Znalost bankovních produktů SKÓRE: 31 Váha * 41,8 Váha * 25,7 Váha * 32,5 8 * Váha míra podílu na výpočtu skóre finanční gramotnosti

9 Skóre v jednotlivých skupinách Finanční zodpovědnost roste s věkem. Není překvapením, že nejvyšší gramotnost je mezi vzdělanými lidmi s vysokým příjmem. Zároveň také platí, že lidé s nejnižším vzděláním mají nejmenší zájem o oblast financí. VĚKOVÉ KATEGORIE 15 až 19 let až 29 let až 39 let až 49 let až 59 let až 70 let Finanční gramotnost Zájem o oblast financí Finanční zodpovědnost Znalost bankovních produktů POHLAVÍ Muž Žena VZDĚLÁNÍ Základní Vyučen/a, střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské PŘÍJEM DOMÁCNOSTI Méně než Kč Kč Kč Kč Více než Kč Signifikance v porovnání k danému celkovému skóre Báze

10 Zájem o vzdělávání

11 Představa o vlastních financích Většina lidí má přehled o peněžní zásobě své domácnosti. V posledním roce řešila nepříznivou situaci ¼ obyvatel. Přitom 40 % lidí nepokryje z rezerv období ani 3 měsíců. Představa o tom, kolik peněz má domácnost T2B Příjmy nepokryjí náklady na život Jak dlouho byste vydržel/a pokrývat náklady na život bez příjmu Rozhodně ano 46 Rozumí financím 20-40tis. příjem OSVČ Zaměstnaní Úvěr Méně než týden Min. týden, ale ne měsíc 4 9 Spíše ano Spíše ne Vůbec ne let ZŠ vzd Ano Ne let, ZŠ & bez maturity, příjem do 20 tis, úvěr OSVČ Min. měsíc, ale ne 3 měsíce Min. 3 měsíce, ale ne 6 měsíců Více než 6 měsíců Báze: Celkem (1002) 11 Q8. Řekl (a) byste, že máte alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz má Vaše domácnost nyní okamžitě k dispozici? QM2. Někdy lidé zjistí, že jejich příjmy nepokryjí jejich náklady na život. Stalo se Vám toto v posledních 12 měsících? QP2. Kdybyste ztratil/a Váš hlavní zdroj příjmu, jak dlouho byste vydržel/a pokrývat Vaše náklady na život, aniž byste si půjčil/a peníze nebo se stěhoval/a?

12 Ti, co financím nerozumějí, se nechtějí vzdělávat Ti, co financím rozumí nejméně, mají zároveň nejmenší zájem se v této oblasti vzdělat. Nejnižší zájem o další vzdělávání je mezi lidmi se základním vzděláním a lidmi bez maturity. Je velmi obtížné přivést tuto cílovou skupinu k dalšímu vzdělávání, jakmile opustí formální vzdělávací proces. Rozhodně o sobě nedokážu říct, že financím rozumím. Finance jsou pro mě prostředkem. Nic víc. Dokud je mám, nemám co řešit. (žena, 53 let) Chci se dále vzdělávat Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Vůbec ne Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Vůbec ne Tématu financí rozumím Proč necítí potřebu se vzdělávat % Nepotřebuji to/nevyužil/a bych to Vím vše, co potřebuji 12 Jsem na to starý/á 12 Mohu se zeptat finančního poradce 12 Nezajímá mě to/mám jiné starosti 10 Nemám tolik peněz, abych o tom uvažoval/a 9 Mám někoho v okolí, kdo tomu rozumí 7 V oblasti jsem vzdělaný/vím o tom již hodně věcí 7 Až to budu potřebovat, tak si informace zjistím 6 Nemám na to čas 5 Pořád se mění, bylo by třeba věnovat se tomu stále 4 Financím nerozumím 4 Jiné Báze: (52) (384) (371) (168) Ti kteří necítí potřebu se vydělávat (551) 12 Q1. Řekl/a byste o sobě, že tématu financí obecně rozumíte? Q1a. Cítíte potřebu se vzdělávat v oblasti financí? Q1b. Proč necítíte potřebu se vzdělávat?

13 Sebevzdělání v oblasti financí S množstvím kvalitních informací jsou více než dvě třetiny lidí spokojeny. Přesto zhruba podobná část populace nevěnuje oblasti sebevzdělání žádný čas, maximálně dvě hodiny času měsíčně věnuje 90% lidí. Zprávu s tématikou financí si přitom přečtou alespoň jednou měsíčně. Dostatek možností kvalitní informace T2B (Sebe)vzdělání v oblasti financí měsíčně Čtení zprávy s tématikou financí Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne let 20-40tis. příjem S maturitou & VŠ vzd Rozumí financím 20-40tis. příjem OSVČ Zaměstnaní Úvěr Nevěnuji žádný čas Přibližně 1 hodinu 1-2 hodiny 2-3 hodiny 3-5 hodin Denně/téměř denně 1x týdně 1x měsíčně 2x do roka Jednou ročně Méně často Vůbec ne Neví Báze: Celkem (1002) hodin 7-10 hodin Více než 10 hodin Musím přiznat, že se oblasti sebevzdělání v oblasti financí fakt nevěnuju. Asi zatím nejsem v situaci, abych to potřebovala řešit. Prostě mi chodí výplata na účet. (žena, 29let) 13 Q2. Máte pocit, že se nabízí dostatek možností, kde hledat kvalitní informace pro oblast financí? Q3. Kolik hodin měsíčně v průměru věnujete (sebe)vzdělání v oblasti financí? Q4. Jak často si přečtete nějakou zprávu s tématikou financí, která vás zaujme v nějakém z médií?

14 Schopnost poradit Polovina lidí by nebyla schopna poradit svému známému v jakékoli sféře finančnictví. Nejčastěji jsou lidé schopni poradit s platebními kartami a spořením obecně. Mezi ty, kteří jsou schopni poradit patří nejčastěji lidé ve věku let, VŠ a s vyšším příjmem. Rady v oblastí financí platební karty spoření (včetně stavebního spoření) platební styk penzijní připojištění pojištění půjčky a úvěry hypotéky a úvěry na bydlení investování mezinárodní finance let, VŠ vzd, s dětmi, 20-40tis. příjem, úvěr let, VŠ vzd, s dětmi, 20-40tis. příjem, úvěr let, VŠ vzd, s dětmi let, VŠ vzd, s dětmi, úvěr VŠ vzd, 20-40tis. příjem, úvěr VŠ vzd, s dětmi, 20-40tis. příjem, úvěr VŠ vzd, s dětmi, 20-40tis. příjem, úvěr Muži, VŠ vzd VŠ vzd v žádné z uvedených Báze: Celkem (1002) Q7. Ve které z těchto oblastí byste byl schopen svému známému poradit, pokud by Vás požádal o radu?

15 Nechat si poradit Největší mezery lidé pociťují v oblasti investování, hypoték, půjček a úvěrů. Poradit potřebují mladí ve věku let, s nižším příjmem a bez VŠ vzdělání. Téměř 40% lidí by nepotřebovalo poradit v žádné oblasti. Když jsem si uzavírala nějaký ten spořící produkt, nebo životní pojištění, tak to jsem zavolala své finanční poradkyni. (žena, 53 let) Rady v oblastí financí platební karty 12 Ženy, & let, příjem do 20 tis spoření (včetně stavebního spoření) let, ZŠ vzd, příjem do 20 tis platební styk 12 Ženy, let, ZŠ vzd, příjem do 20 tis penzijní připojištění pojištění let, ZŠ vzd, příjem do 20 tis Ženy, let, bez VŠ vzd, příjem do 20 tis půjčky a úvěry hypotéky a úvěry na bydlení investování mezinárodní finance Bez VŠ vzd v žádné z uvedených Báze: Celkem (1002) Q7b. Ve kterých oblastech byste naopak potřeboval poradit?

16 Zdroje informací v oblasti financí S kolegy v práci se o financích hodně bavíme, je to jedno z největších témat (muž, 35 let) Mezi nejvyužívanější zdroje pro vzdělávání v oblasti financí patří především lidé v okolí, pracovníci banky a letáky. Lidé s vyšším vzděláním i příjmem se radí s finančním poradcem, sáhnou po denním tisku nebo si přečtou článek na internetu. Když jsem dělal na projektu do školy s touto tématikou, hledal jsem hlavně na internetu a ptal jsem se lidí, o kterých si myslím, že tomu rozumí buď to studují nebo pracují v oboru. (muž, 22 let) 16 lidé v mém okolí pracovníci banky na pobočce letáky bank a dalších finančních institucí nezávislí finanční poradci denní tisk články na internetu televizní pořady internetové stránky banky články v časopisech sociální média specializované úzce zaměřené weby vzdělávací semináře rádiové vysílání internetové vysílání jiné zdroje žádné Q5. Jaké zdroje pro své vzdělání v oblasti financí využíváte? Q6. Jaké využíváte nejčastěji? 45 MF dnes, Hospodářské noviny, Právo, Lidové noviny, Blesk Seznam, Měšec, Idnes, Novinky, Aktuálně Zpravodajství/Televizní noviny, Krotitelé dluhů, ČT24, Ekonomika CSAS, KB, ČSOB, Finance, Mbank Ekonom, Týden, MF dnes, Reflex, Blesk, Respekt, Tina Měšec, Finance, Idnes Český rozhlas, Impuls ZŠ vzd, ČS klient let, ZŠ vzd, příjem do 20 tis, bez úvěru Ženy, s maturitou & VŠ vzd let, VŠ vzd, 20-40tis. příjem VŠ vzd, 20-40tis. příjem, rozumí financím let, s maturitou & VŠ vzd VŠ vzd, 20-40tis. příjem let, VŠ vzd,, bez dětí let OSVČ Nejhorší je nekompetentní finanční poradce takovou službu mi udělá jakákoliv aplikace na webu (muž, 35 let) Nejčastěji využívají Využívají celkem Báze: Celkem (1002)

17 Formy finančního vzdělávání Za nejvhodnější způsob vzdělání jsou považovány informace od pracovníků bank. Zároveň kombinace s letáky je tento zdroj informace jako nejvýznamnější. informace od pracovníků banky na pobočce letáky bank a dalších finančních institucí informace od nezávislých finančních poradců články v časopisech sloupky v denním tisku televizní seriál články na internetu články na internetových stránkách banky www portál formou kalkulačky specializované úzce zaměřené weby www portál formou produktové nabídky brožura formátu atlasu/ skript pdf materiál na stránkách banky internetové vysílání sociální média www portál formou hry rádiový seriál brožura formátu komixu vzdělávací semináře hra Finanční svoboda jiné zdroje Báze: Celkem (1002) Velice by vyhovoval Spíše by vyhovoval Spíše by nevyhovoval Vůbec by nevyhovoval QR7a. Do jaké míry by vám vyhovovaly následující formy finančního vzdělávání? průměr 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3, let, úvěr VŠ & s maturitou, 20-40tis. příjem Ženy, úvěr let, 20-40tis. příjem, úvěr Ženy, příjem do 20tis. příjem, ČS klient Muži, let, s dětmi, 20-40tis. příjem Muži, let, s dětmi, 20-40tis. příjem let, s dětmi, 20-40tis. příjem Muži, let, s dětmi, 20-40tis. příjem let, s dětmi, 20-40tis. příjem let VŠ & s maturitou, 20-40tis. příjem let, s dětmi let, s dětmi let, s dětmi, bez úvěru let, bez dětí let, bez úvěru VŠ vzd let,

18 Zdroje možného vzdělávání přes podskupiny informace od pracovníků banky na pobočce letáky bank a dalších finančních institucí informace od nezávislých finančních poradců články v časopisech sloupky v denním tisku televizní seriál články na internetu články na internetových stránkách banky www portál formou kalkulačky specializované úzce zaměřené weby www portál formou produktové nabídky brožura formátu atlasu/ skript pdf materiál na stránkách banky internetové vysílání sociální média www portál formou hry brožura formátu komixu rádiový seriál vzdělávací semináře hra Finanční svoboda TOTAL VĚK VZDĚLÁNÍ PŘÍJEM STATUS ZŠ Bez M S Mat VŠ OSVČ zaměst jiný

19 Děkujeme za pozornost

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR Kvantitativní výzkum Finanční gramotnost obyvatel ČR Květen Říjen 00 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo financí ČR a Českou národní banku / Client Service

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

ING Investment Management Jak se chceme zajistit na důchod? Podporují lidé v České republice penzijní reformu?

ING Investment Management Jak se chceme zajistit na důchod? Podporují lidé v České republice penzijní reformu? ING Investment Management Jak se chceme zajistit na důchod? Podporují lidé v České republice penzijní reformu? Miloš Filip, člen představenstva,ředitel distribuce a marketingu Tomáš Macků, Ipsos, Research

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Aktuální stav finanční gramotnosti v ČR a jak finanční gramotnost ve společnosti trvale zlepšit

Aktuální stav finanční gramotnosti v ČR a jak finanční gramotnost ve společnosti trvale zlepšit Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Aktuální stav finanční gramotnosti v ČR a jak finanční gramotnost ve společnosti trvale zlepšit 2014/2015 Ilona Bačinová Otázka finanční gramotnosti je v

Více

ING Investment Management Jak investujeme a spoříme v roce 2011? Studium matematiky cesta ke zvýšení finanční odpovědnosti?

ING Investment Management Jak investujeme a spoříme v roce 2011? Studium matematiky cesta ke zvýšení finanční odpovědnosti? ING Investment Management Jak investujeme a spoříme v roce 2011? Studium matematiky cesta ke zvýšení finanční odpovědnosti? Miloš Filip, člen představenstva, ředitel distribuce a marketingu Lenka Harmon,

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

ZPRÁVA Z VÝZKUMU: VNÍMÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZPRÁVA Z VÝZKUMU: VNÍMÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ ZPRÁVA Z VÝZKUMU: VNÍMÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Připraveno pro Sdružení českých spotřebitelů, o.p.s. Perfect Crowd Verze 3, 29. 1. 2014 0 OBSAH 1 Metodologie 2 2 Shrnutí 4 3 Výzkumné závěry

Více

Vezměte budoucnost do vlastních rukou

Vezměte budoucnost do vlastních rukou InvestIce a spoření Řešení Vaší bezstarostné penze Vezměte budoucnost do vlastních rukou 1 Obsah Vaše bezstarostná penze........... 2 Jak funguje penzijní systém v České republice?................ 4 Kdy

Více

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE Analytická zpráva Petr Čáp, Monika Dokulilová, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT KAMILA ŘEPKOVÁ VIKTOR RÍMEŠ

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT KAMILA ŘEPKOVÁ VIKTOR RÍMEŠ FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT KAMILA ŘEPKOVÁ VIKTOR RÍMEŠ OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název: Finanční gramotnost Autoři:

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

Závěrečná zpráva. projektu

Závěrečná zpráva. projektu Závěrečná zpráva projektu podzim 2011 Obsah 1. AIESEC 2. Jak to všechno začalo? 3. Vyhodnocení dotazníků žáků 4. Praktikanti 5. Závěrečná schůzka SŠ shrnutí 6. Rady od partnerů - dotazníky 7. Rady a závěr

Více

B a k a l á ř s k á p r á c e

B a k a l á ř s k á p r á c e J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A ČESKÉ BUDĚJOVICE B a k a l á ř s k á p r á c e 2011 Ing. Barbora Růžičková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

Více

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT!

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT! FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT! Plán vyučovací hodiny (č. 8) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Finanční vzdělávání se bude hodit! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje Pro účely vzdělávání v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00016 s názvem Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí" si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností.

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. www.jsmepartners.cz 1. číslo 2009 Kateřina Palková Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. V době nejistoty mají lidé větší tendenci zabezpečovat sebe a své blízké. Letos očekávám

Více

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Závěrečná žpráva ž dotažníkového šetření Integrační centrům Praha, o.p.s. Praha 2014 Dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci projektu Integrační

Více

RYCHLOLET ZASTÁVKOU >>>>>>>>>>> co bylo

RYCHLOLET ZASTÁVKOU >>>>>>>>>>> co bylo PRACHY jaro 2015 Čaute lidi, ejhle, je tu zas nový rok a s ním vychází i další číslo ZASTAVčasáku. V minulým čísle jsme se věnovali tématu školy. A tohle číslo bude...? Taky určitě zajímavý, takže čti

Více

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem www.jsmepartners.cz 1/10 Dagmar Prajzlerová UCB měla jako jediná odvahu vyzkoušet něco nového Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem Exkluzivita a možnost

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí bydlení zhodnocení důchod nemovitost podílové fondy akcie studium dětí dluhopisy výnos riziko likvidita PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ Praktický rádce v oblasti budoucích finančních potřeb a průvodce

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Finanční gramotnost klientů pečovatelské služby města Horšovský Týn

Finanční gramotnost klientů pečovatelské služby města Horšovský Týn ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Finanční gramotnost klientů pečovatelské služby města Horšovský Týn DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Kollerová Sociální politika a sociální

Více

Proč mít spořicí účet

Proč mít spořicí účet osobní finance II/III Přilohu připravil Petr Dašek obsah Výhody spořicích účtů II Spoření na důchod IV Cestovní pojištění VI Náklady na studium VIII IX Co je to RPSN X XI Bezpečné bankovnictví a bezkontaktní

Více

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více