ING Bank Svět spoření. Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz"

Transkript

1 ING Bank Svět spoření Praha

2 Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí 2

3 Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách Čechů a dáváme je do souvislosti s finanční situací v mezinárodním měřítku. Aktivita, při které chceme tyto poznatky sdílet s širokou veřejností a z pozice odborníka na spoření lidem pomoci orientovat se v jejich financích. Webové stránky studnice informací o spoření. 1. Mezinárodní průzkum ING Bank Mezinárodní studie na téma spoření a výdaje (finanční chování, postoje, rozhodování apod.), která poskytuje srovnání v 19 zemích (z toho 13 evropských) Téměř 19 tisíc respondentů Celosvětově průzkum pro ING realizuje společnost TNS Nipo 2. Průzkum Úspory českých domácností Jediná studie v ČR, která ukazuje výši disponibilních úspor a finanční situaci obyčejných lidí a jejich vývoj vyjádřené ukazateli: ING Bank Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje) ING Bank Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje) Průzkum pro ING Bank realizuje TNS Aisa 3

4 ING Bank Index úspor domácností Exkluzivní průzkum ING Bank mezi českými domácnostmi

5 ING Bank Index úspor domácností O indexu Co říká? Kolikaměsíční výdaje je průměrná domácnost schopna pokrýt ze svých úspor. Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje dostupné úspory bez stavebního spoření, tedy úspory na běžných účtech, spořicích účtech, termínovaných vkladech, v akciích, dluhopisech, podílových fondech a v hotovosti. Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: disponibilní úspory domácnosti : měsíční výdaje domácnosti Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti 5

6 ING Bank Index úspor domácností - vývoj Češi nyní vydrží se svými úsporami v průměru 3 měsíce a 6 dní. Je to o necelé 2 týdny déle než před rokem a o 2 týdny méně než ve druhém ING Bank index úspor domácností disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti Počet měsíců 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 2,3 2,6 3,0 2,8 3,0 3,1 3,6 3,2 3 měsíce a 6 dní 1,0 0,5 0, Poznámka: Celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti 6

7 Disponibilní úspory a výdaje domácností Disponibilní úspory domácností mírně poklesly, zatímco mandatorní výdaje velmi mírně vzrostly Úspory a výdaje domácností Kč disponibilní úspory mandatorní výdaje

8 ING Bank Index úspor domácností detailní data Doba, po kterou jsou české domácnosti schopné financovat své pravidelné výdaje, je průměrně 3 měsíce a 6 dní. Vysokoškoláci mají dostupné úspory na 4,5 měsíce, zatímco lidé se základním vzděláním jen na dobu necelých 2 měsíců. 6 5 Celkem Vzdělání Vel. místa bydliště Region Počet měsíců ,2 1,7 2,6 3,3 4,5 2,8 2,7 3,6 3,8 3,5 2,9 3,2 0 Celkem ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VŠ do 5 tis. ob tis. ob tis. ob. nad 100 tis. ob. PHA+Stř.Č. Čechy Morava Index úspor domácností (dostupné úspory bez stavebního spoření) = disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti 8

9 ING Bank Potenciál spoření Exkluzivní průzkum ING Bank mezi českými domácnostmi

10 ING Bank Potenciál spoření O indexu Co říká? Jakou část příjmu mohou domácnosti uspořit. Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje skutečné příjmy a mandatorní výdaje tj. takové, které musíme zaplatit, abychom zajistili chod domácnosti: jídlo, bydlení, energie, telefon, splátky půjček a další pravidelné platby. Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti 10

11 ING Bank Potenciál spoření vývoj ING Bank Potenciál spoření se oproti předchozímu snížil na 26 %. V meziročním srovnání pozorujeme nárůst o 3 % oproti 3.. České domácnosti byly tedy schopné uspořit až 26 % svých příjmů. ING Bank Potenciál spoření měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti 35% 30% 25% 25% 25% 23% 23% 25% 29% 26% 20% 19% 15% 10% 5% 0% Poznámka: celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti 11

12 Příjmy a výdaje domácností Měsíční příjmy mírně poklesly, naopak mandatorní výdaje domácností mírně vzrostly Měsíční příjmy a výdaje domácností Kč měsíční příjmy mandatorní výdaje

13 ING Bank Potenciál spoření detailní data Příjmy českých domácností převyšují jejich pravidelné výdaje v průměru o 26 %. Nejvyšší spořicí potenciál mají díky vyšším příjmům domácnosti vysokoškolsky vzdělaných osob a také domácnosti z obcí 5 tis.-20 tis. obyvatel. Rozdíly v regionech jsou malé. 40% Celkem Vzdělání Vel. místa bydliště Region 30% 20% 10% 26% 21% 25% 25% 33% 26% 29% 24% 26% 26% 25% 27% 0% Celkem ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VŠ do 5 tis. ob tis. ob tis. ob. nad 100 tis. ob. PHA+Stř.Č. Čechy Morava Potenciál spoření (%): měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti 13

14 Vývoj objemu úspor domácností Domácnosti mají uloženo 60 % úspor na netermínovaných vkladech, z nichž většinu tvoří běžné účty (38 %) a zbytek spořící účty a ostatní netermínované vklady (22 %). U spořících účtů lze od roku 2010 pozorovat velký nárůst právě na úkor běžných účtů. Objem úspor na termínovaných vkladech se pohybuje dlouhodobě kolem 40 % celkových bankovních vkladů Vklady celkem k : 1789 mld. Kč Mil. Kč ,5 mld. 404,0 mld. 671,5 mld. Termínované 40% Netermínované 1075,5 mld. 60% Běžné účty Spořící účty a ost. neterm. vklady Termínové vklady Zdroj dat: ČNB, data k

15 Každá koruna se počítá

16 Jak jsme spokojeni s výší úspor? Mírně nadpoloviční většina populace je nespokojená s výší svých úspor. Přesto, že patříme i v mezinárodním srovnání k národům spořivým, naše spokojenost je relativně nízká. velmi nespokojen 31% velmi spokojen 4% spíše spokojen 12% spíše nespokojen 24% ani spokojen ani nespokojen 29%

17 Více spoříme nebo více utrácíme? Téměř polovina domácností měla vyrovnaný rozpočet. Zbylá polovina častěji utrácela, tj. jejich výdaje byly vyšší než příjmy. S rostoucím vzděláním lidé častěji uváděli, že spořili. Celkem zhruba stejně spořil(a) i utrácel(a) moje příjmy a výdaje byly zhruba stejné; 47% více spořil(a) než utrácel(a); moje příjmy byly vyšší než výdaje; 22% 38% VŠ 32% více utrácel(a) než spořil(a) moje výdaje byly vyšší než příjmy; 31% 30% Statistika: Na obyvatel připadlo v posledních 12 měsících 17,6 osobních bankrotů, o rok dříve to bylo 14,5 bankrotů. Nejvyšší počet osobních bankrotů na obyvatel vykázal Karlovarský kraj (37,5 bankrotů. Nejméně osobních bankrotů připadlo na obyvatel v Praze (7,5 bankrotů).

18 Utrácíme zbytečně? Ne! Pouze 3 % mají problém s bezhlavým utrácením za věci, které nepotřebují. Naopak 42 % představuje spořivou část národa, která zbytečně neutrácí a kupuje jen to, co nezbytně potřebuje. Zbylých 55 % se pohybuje mezi těmito dvěma extrémy a občas si koupí něco pro radost. Čím nižší vzdělání, tím zodpovědnější přístup (finanční situace nutí osoby s nižším vzděláním více šetřit). Celkem Snažím se moc neutrácet, ale občas koupím něco je tak pro radost; 55% Zbytečně neutrácím, kupuji jen to, co nutně potřebuji; 42% 52% ZŠ 46% Někdy se při nákupech neovládám a bezhlavě utrácím; 3% 2%

19 Financování dovolené? Z úspor. Nejčastějším způsobem financování dovolené jsou úspory a dále peníze, které máme aktuálně k dispozici. Jak jste financoval(a) letošní dovolenou? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 30% 28% 5% 3% 2% 0% Z úspor (našetřil(a) jsem na ni Z toho, co jsem měl aktuálně k dispozici Půjčka, splátky Jinak

20 Financování Vánoc? Z toho, co máme aktuálně k dispozici V případě financování letošních Vánoc plánujeme nejčastěji platit z aktuálně volných prostředků, které máme na účtu nebo v hotovosti. Jak budete financovat letošní Vánoce? 80% 70% 67% 60% 50% 40% 36% 30% 20% 10% 0% Z toho, co budu mít aktuálně k dispozici Z úspor (spořím na Vánoce) 1% 1% Půjčka, splátky Jinak

21 Hlavní zjištění České domácnosti jsou schopny financovat svůj provoz ze svých úspor v průměru 3 měsíce a 6 dní, což je o necelé 2 týdny méně než v minulém a o 2 týdny déle než před rokem. Potenciál spoření českých domácností ve byl 26 %. Tuto část příjmu by domácnosti byly schopné ušetřit (pokud by chtěly). V populaci převládá zodpovědné spořicí chování. Bezdůvodné utrácení je velmi ojedinělé. S rostoucím vzděláním roste schopnost spořit, ale také ochota více utrácet (finanční situace to umožňuje). Na netermínovaných vkladech je uloženo 60 % celkových úspor, z nichž většinu tvoří běžné účty (38 %) a zbytek spořící účty a ostatní netermínované vklady (22 %). U spořicích účtů lze od roku 2010 pozorovat velký nárůst obliby na úkor běžných účtů. Termínované vklady představují dlouhodobě kolem 40 % celkových bankovních vkladů. 21

22 Co pro nás peníze znamenají? Význam peněz v životě člověka pohledem psychologa

23 Psychologická hodnota peněz Peníze jsou lepší, než chudoba. Už jenom z finančních důvodů. (W.Allen) Proč lidé milují peníze? Co pro nás peníze znamenají? Jaký je náš vztah k penězům? Co mohou peníze nasytit v naší osobnosti? 23

24 Typologie osobností podle zacházení s penězi 24

25 Kazuistiky z praxe psychologické poradny Utrácím, abych si dokázal svou hodnotu, ale dostávám se do dluhů Jsem bohatý, ale bolí mě utratit každou korunu 25

26 Světový den spoření Světový den spoření byl vyhlášen na mezinárodním kongresu spořitelen v Miláně Cíl Informovat a vyzvat klienty i neklienty ING Bank k oslavě Dne spoření Soutěž Odpovězte co nejpřesněji na soutěžní otázku: Kolik standardních mincí nominální hodnoty 50 Kč položených bezprostředně vedle sebe by utvořilo státní hranici České republiky? Doplňující otázka: Co z toho, na co jste si v životě naspořili, vám udělalo největší radost. Výhra 50 výherců s nejpřesnější odpovědí vyhraje 50x50 Kč (2 500 Kč) na své ING Konto ING Bank oslavila Světový den spoření zápisem do České knihy rekordů Největší dort ve tvaru mince 165 x 15,5 cm 350 kg 25 hodin příprav (4 osoby) 26

27 Kontakty Kontakty pro média: ING Bank Libor Vaníček Plzeňská 5, Praha 5 Tel PR agentura Stance Communications Michaela Šimková Salvátorská 931/8, Praha 1 Tel

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR Kvantitativní výzkum Finanční gramotnost obyvatel ČR Květen Říjen 00 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo financí ČR a Českou národní banku / Client Service

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

Stavební spoření. v roce 2012

Stavební spoření. v roce 2012 Stavební spoření v roce 2012 Stavební spoření má prakticky každá česká rodina Úvodní slovo Vážení čtenáři, byť je moderní finanční sféra dynamická a rychle se mění, dnes neplatí to, co včera, a zítra už

Více

Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze. Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE

Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze. Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE Kategorie: Práce studentů bakalářského studia Katedra: Katedra hospodářské

Více

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Úvodní slovo Vážení čtenáři, život přináší paradoxní situace. V roce 27 se na trhu hypoték zrodily základy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Studie o způsobech monetizace obsahu na internetu

Studie o způsobech monetizace obsahu na internetu Studie o způsobech monetizace obsahu na internetu. července VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 7, 9 Praha 9, tel.:, fax: e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

NEWSLETTER PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ. Zdravý finanční styl. Obsah BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE AKTUALITY

NEWSLETTER PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ. Zdravý finanční styl. Obsah BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE AKTUALITY NEWSLETTER PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ Zdravý finanční styl BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE Obsah DĚTI Stavební spoření pro děti? Raději investiční program. STÁŘÍ Třicátníky čeká důchod 6 500 korun,

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

Stavební spoření. v roce 2013

Stavební spoření. v roce 2013 Stavební spoření v roce 2013 Stavební spoření má prakticky každá česká rodina. Vojtěch Lukáš, předseda AČSS Úvodní slovo 3 Vážení čtenáři, uplynulý rok lze bez nadsázky označit za historicky nejobtížnější

Více

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty Bc. Alena Müllerová Diplomová práce 2013 ABSTRACT Téma mé Diplomové práce je Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. V teoretické

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Ing. Roman Buryjan. Přál bych si, aby bylo méně manažerů a více leadrů. Muž, který ví, co chce

Ing. Roman Buryjan. Přál bych si, aby bylo méně manažerů a více leadrů. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce březen 2015 Osobnosti tohoto vydání: Roman Buryjan Martin Chalupský Aleš Aldo Koláček Jiří Vlček Juraj Dvořák Ing. Roman Buryjan Přál bych si, aby bylo méně manažerů

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Předluženost a proces oddlužení Autor BP: Jana Fillová Vedoucí BP: Dr. Jindřich Nový, Ph.D. 2013 Praha 1 2 3 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Téma - Rodinný rozpočet

Téma - Rodinný rozpočet Téma - Rodinný rozpočet Obsah multimediálního vzdělávání Typy rozpočtů Co tvoří příjmy a výdaje rodiny 4 fáze života = 4 různé rozpočty Rozpočet ovlivňuje produktový mix Investice do vlastního bydlení

Více

Jan Gajdoš. Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty

Jan Gajdoš. Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Jan Gajdoš Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty Diplomová práce Olomouc 2013 Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Ing. Janě

Více

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 Ing. Jindra Čutková VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 VP č. 8 Praha 1999 2 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorů a nemusí nutně odpovídat názorům ČNB. 3 4 Obsah

Více

Stavební spoření. v roce 2009. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření. v roce 2009. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 29 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 29 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření má prakticky každá česká rodina Zlomový rok pro stavební

Více

Bohemia Sekt není jen značka. Rozhovor s Ing. Josefem Vozdeckým, generálním ředitelem společnosti Bohemia Sekt

Bohemia Sekt není jen značka. Rozhovor s Ing. Josefem Vozdeckým, generálním ředitelem společnosti Bohemia Sekt ročník I., www.retailinfo.cz Vánoce jako jistota tržeb str. 16 Každý pátý zákazník je bezstarostný str. 18 Obchod v regionech: Karlovarskému kraji vévodí hypermarkety str. 20 Slevové portály očekávají

Více

Analýza zadluženosti českých domácností

Analýza zadluženosti českých domácností Měšec.cz: Analýza zadluženosti českých domácností 25. října 2005 Úvěry domácnostem patří k jedné z nejrychleji se rozvíjejících služeb, které finanční instituce domácnostem poskytují, a to již téměř tři

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Regionální studia ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI ŘEŠENÍ diplomová práce Autor: Bc. Jakub

Více

Řízení osobních a rodinných financí aneb rodinné hospodaření Kopečkových

Řízení osobních a rodinných financí aneb rodinné hospodaření Kopečkových Řízení osobních a rodinných financí aneb rodinné hospodaření Kopečkových Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu

Více

Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG

Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG Finanční bilance a aktuální smlouvy Příjmy domácnosti 64 941 Kč Výdaje domácnosti 64 039 Kč Uložené prostředky: 493 000 Kč Společnost Název produktu Počátek

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 Co je to stavební spoření? str. 4 Novela zákona o stavebním spoření str. 5 Úvěry

Více