Týrané a zneužívané dítě, rozpoznání a první pomoc PhDr. Hana Halfarová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týrané a zneužívané dítě, rozpoznání a první pomoc PhDr. Hana Halfarová"

Transkript

1 Týrané a zneužívan vané dítě, rozpoznání a první pomoc PhDr. Hana Halfarová

2 Týrané,, zneužívan vané a zanedbávan vané dítě Tělesné týrání Psychické týrání Sexuáln lní zneužívání + komerční sexuáln lní zneužívání Zanedbávání Zvláš áštní formy zneužívání

3 Fyzické týrání Jedná se o vědomv domé tělesné ubližov ování dítěti, ti, ale také nezabránění tomuto chování. Formy Pohlavky, facky, bití nejrůzn znějšími nástrojin Kopání, údery pěstp stí Popáleniny, opařeniny Bodné rány Vytrhávan vaní vlasů Škrcení,, dušen ení Svazování Silné třesení Odepírání spánku a potravy

4 Fyzické týrání Některé známky bití Časté modřiny nebo modřiny různr zného stáří Otoky ve tváři i a jinde na tělet Spáleniny Zlomeniny Tržné rány, strangulační rýhy, odřeniny Stopy po kousnutí člověkem Vyražen ené zuby Lysiny od vytrhaných vlasů Natržen ené ucho

5 Fyzické týrání Chování dítětete Strach a vyděšenost z konkrétn tních dospělých Obranné a úhybné reakce dítěted te Pasivita nebo naopak agresivita Stud za modřiny a jiná poranění Hlad po pozornosti a citu jiných Lítostivost Strach z návratu n domů Útěky z domova Poruchy spánku včetnv etně nočních můrm

6 Psychické týrání Psychické týrání je chování,, při p i kterém dospělí otřesou sebedůvěrou a sebeúctou dítěte. te. Má negativní dopad na citový vývoj dítěte, d te, jeho chování,, sebehodnocení a ovlivňuje jeho chování k druhým. Bývá často součást stí fyzického týrání, sexuáln lního zneužívání, šikanování, domácího násiln silí.

7 Psychické týrání Formy Časté nadávky, ponižov ování,, zesměšňov ování,opovrhování Výhružky, cílenc lené vyvolávání strachu u dítěted te Odmítání dítěte, te, citové vydírání,, výčitky Permanentní srovnávání s úspěšnějšími dětmid Násilná izolace Požadavky nereálných výkonů Psychické týrání v souvislosti se sporem rodičů o dítěd Zatahování dítěte te do konfliktů mezi rodiči Ovlivňov ování dítěte te proti druhému rodiči Bránění ve styku s druhým rodičem Psychické týrání v souvislosti s domácím m násiln silím Dítě je svědkem hádky, h vyhrožov ování,, ponižov ování nebo fyzického napadení mezi rodiči Bezmocně přihlíží nebo brání bitého rodiče

8 Psychické týrání Problémy působí negativně na psychický a sociáln lní vývoj dítětete dítě je smutné,, vystrašen ené,, nevěř ěří si, nedůvěř ěřivé vůči druhým lidem způsobuje neurotické projevy a psychické poruchy tiky, koktání,, pomočov ování,, noční děsy, mutismus, úzkosti, deprese, sebepoškozov kozování,, pokusy o sebevraždu, sebevraždy Poruchy chování Lhaní,, kráde deže, e, násilnn silné chování nápadná neposlušnost nost vůči i dospělým Zhoršen ení školního prospěchu

9 Sexuáln lní zneužívání Při i sexuáln lním m zneužívání dospělí využívaj vají dětskou důvěřd ěřivost a závislost. z Jedná se o vztah moci a podřízenosti. Sexuáln lní vztah s dítětem tem se dospělý snaží utajit.

10 Sexuáln lní zneužívání Formy Bezkontaktní sexuáln lní zneužívání Obnažov ování se před p dítětem, d tem, masturbace před p dítětemd tem Pozorování nahého ho dítěte d te za účelem vlastního sexuáln lního vzrušen ení a uspokojení Vystavení dítěte te sledování pornočasopis asopisů nebo pornofilnů Nucení dítěte te sledovat soulož Kontaktní sexuáln lní zneužívání Osahávání a líbáníl dítěte te na intimních místechm Nucení k sexuáln lnímu styku znásiln silnění Komerční sexuáln lní zneužívání děti jsou nejen sexuáln lním m objektem, ale i zbožím, za které dospělý dostane zaplaceno - prodej dětíd Dětská prostituce Dětská pornografie

11 Sexuáln lní zneužívání Důsledky Ohrožen ení fyzického, duševn evního a sociáln lního vývoje dítěted te Předčasná,, nechtěná těhotenství Pohlavně přenosné choroby Sebezničuj ující chování jako zneužívání drog, alkoholu, sebepoškozov kozování Pokusy o sebevraždu a sebevraždy Děti si neváží svého tělat Trpí častými výkyvy nálad, n pocity bezmocnosti, úzkostmi, depresemi Všeobecný úpadek morálky Poruchy příjmu p potravy

12 Zanedbávání K zanedbání dochází v případp padě,, kdy rodiče nebo jiní pečovatel ovatelé neposkytují dítěti ti náležitou péči p i a pozornost v jídle, j hygieně, oblečen ení nebo jeho bezpečí.. Patří sem i starost a péče p e o zdravotní,, citové a intelektové potřeby dítěte, d te, které jsou přiměřené jeho momentáln lnímu stavu a věku.

13 Zanedbávání Některé známky zanedbávání Dítě je hladové,, nemá svačiny, nemá peníze na obědy, je podvyživen ivené Je unavené,, nevyspalé Má chudou slovní zásobu, protože e se dítěti d ti rodiče e nevěnovali, novali, nepovídali si s ním, n nečetli etli mu pohádky, nehráli nejrůzn znější hry Nemá vypěstovan stované hygienické návyky(je cítit, c protože e se nemyje a nepřevl evléká,, nečist istí si zuby případnp padně má již zuby zkažen ené) Dítě má nedostatek dohledu večer er je doma samo, dělád si co chce, venku běháb dlouho do tmy a bez dozoru (rodiče e dítěd vystavují riziku úrazu, ublížen ení nebo zneužit ití cizím člověkem, vlivu špatných kamarádů apod.) S dítětem d tem se nikdo neučí,, nemá studijní návyky, nenosí úkoly, neplní si své studijní povinnosti Neumí se chovat, dělád mu potíže e podřídit dit se autoritě,, není zvyklé poslouchat

14 Způsob zjištění týrání,, zneužívání Způsob zjištění nebo zanedbávání Dítě se vám v m svěř ěří Oznámí vám m to někdo n jiný Všimnete si změn n a znaků v chování dítětete Zpozorujete zranění dítětete Komunikace uvnitř školy Dodržujete politiku školy oznámíte případ p pad řediteli školy Vše e co jste se od dítěte d te dozvěděl(a) zapíš íšete Nahláš ášení Ředitel školy nahlašuje případ p pad příslup slušnému sociáln lnímu odboru nebo přímo p Policii Domluvit se na okamžit ité lékařské prohlídce dítěte d te a pořízen zení fotografické dokumentace zranění Dítě by mělo m od vás v s dostat psychickou podporu

15 První pomoc První pomoc Klidné,, bezpečné a přátelskp telské prostřed edí Nechat dítěd volně vyprávět Ptát t se k věci v ale citlivě a vše v e si pak pečliv livě zapsat Neslibovat dítěti d ti nic, co byste nemohli dodržet Vydržet pláč dítěte, te, nebát t se vlastních emocí Pravdivě informovat dítěd o následných n krocích ch školy Zprostředkovat dítěti d ti kontakt na psychologa

1. TÝRÁNÍ DĚTÍ, SYNDROM CAN

1. TÝRÁNÍ DĚTÍ, SYNDROM CAN 1. TÝRÁNÍ DĚTÍ, SYNDROM CAN Child Abuse and Neglect (CAN) syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (termín převzatý do naší terminologie z anglosaské literatury) soubor nepříznivých poznatků

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP. Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009. Obsah:

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP. Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009. Obsah: PRACOVNÍ POSTUP SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŢÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE Vydání: 14. 4. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009 Odborný garant:

Více

Minimální preventivní program (2014/2015) (ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice)

Minimální preventivní program (2014/2015) (ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice) Minimální preventivní program (2014/2015) (ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice) Minimální preventivní program vychází ze: zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Dopad domácího násilí na děti

Dopad domácího násilí na děti Dopad domácího násilí na děti Čas hojí i velké rány, ale jizvy zůstanou. Domeček, každý je jiný, ale všechny jsou symbolem domova, rodiny a většinou i lásky a bezpečí. Je těžké si představit, že některé

Více

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY (CHARAKTERISTIKA, PŘÍZNAKY, ŘEŠENÍ A POMOC) OBSAH. Charakteristika sociálně patologických jevů.. Syndrom CAN...2.2. Domácí násilí... 2.3. Návykové látky... 3.4. Patologické hráčství...

Více

VNÍ OCHRANA DĚTÍD (SPOD) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

VNÍ OCHRANA DĚTÍD (SPOD) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLN LNĚ PRÁVN VNÍ OCHRANA D (SPOD) 1 2 Co je sociáln lně- právn vní ochrana dětí (SPOD) ochrana oprávn vněných ných zájmz jmů dítětete řádnou výchovu ochrana práva dítěte d te na příznivý p vývoj a

Více

Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání. Monika Miličková

Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání. Monika Miličková Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání Monika Miličková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou týraného a zneužívaného

Více

Středoškolská odborná činnost 2007/2008

Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Středoškolská odborná činnost 2007/2008 TÝRANÉ DĚTI Obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Autor: Šárka Mládková Gymnázium, Brno Řečkovice Terezy Novákové 2 621 00 Brno

Více

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Magisterská diplomová

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

Násilí na dětech syndrom CAN

Násilí na dětech syndrom CAN Násilí na dětech syndrom CAN Jaroslava Hanušová NÁSILÍ NA DĚTECH: SYNDROM CAN Motto: To, co dělám, je pouhou kapkou v moři: Ale věřím, že by chyběla, kdyby tam nebyla. Matka Tereza 1 Mgr. Jaroslava Hanušová

Více

Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině

Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich

Více

Typologie obětí a nejčastější příčiny domácího násilí. Bc. Zuzana Dohnalová

Typologie obětí a nejčastější příčiny domácího násilí. Bc. Zuzana Dohnalová Typologie obětí a nejčastější příčiny domácího násilí Bc. Zuzana Dohnalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT ČESKY Abstrakt česky: Téma diplomové práce je Typologie obětí a nejčastější příčiny domácího

Více

POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN)

POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN) POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN) PROCEDURE USED BY PRIMARY CARE PHYSICIANS IN SUSPECTED CASES OF CHILD ABUSE AND NEGLECT (CAN)

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 11. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel čelící domácímu násilí Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného postupu je poskytnout

Více

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 CESTA RESPEKTU Minimální preventivní program Mgr. Stanislava Motalová, Dis. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et. Mgr. Ladislava Marešová

Více

DOMÁCÍ NÁSILÍ INTERVENČNÍ CENTRUM OSTRAVA

DOMÁCÍ NÁSILÍ INTERVENČNÍ CENTRUM OSTRAVA DOMÁCÍ NÁSILÍ Příručka pro všechny, kteří jsou ohroženi domácím násilím Neskrývejte svůj problém, domácí násilí není soukromá záležitost, nečekejte na to, až budete bojovat o svůj život nebo zdraví vašich

Více

Týrané a zneužívané děti jako sociálně pedagogický problém. Eva Kostihová, DiS.

Týrané a zneužívané děti jako sociálně pedagogický problém. Eva Kostihová, DiS. Týrané a zneužívané děti jako sociálně pedagogický problém Eva Kostihová, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce chce poukázat na formy týrání a zneužívání dětí, nastínit, jaký mají dopad na děti

Více

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN)

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN) Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální

Více

Ochraňte seniory před násilím

Ochraňte seniory před násilím Ochraňte seniory před násilím ROSA, 2013 2 Vydala: ROSA centrum pro týrané ženy, Podolská 242/25, Praha 4 v roce 2013 v rámci projektu Umění říci Ne, za podpory grantu prevence kriminality Ministerstva

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Domácí násilí. Sociální práce

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Domácí násilí. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Domácí násilí Sociální práce Vedoucí práce: Petra Kešnerová, DiS Vypracovala: Lucie Hrušková Čelákovice 2013 Čestné

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.: 1454/2000-51 čj.: 20 006/2007-51 Vypracovala:

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

NÁSILÍ NA DĚTECH A CO S NÍM?

NÁSILÍ NA DĚTECH A CO S NÍM? Prezentace k semináři na téma? por. Mgr. Miroslava MICHÁLKOVÁ ŠÁLKOVÁ komisař Preventivně informační skupina Nový Jičín Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOMÁCÍ NÁSILÍ U ŽÁKŮ II. STUPNĚ ZŠ V M. TOUŠKOVĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veronika Lukešová Sociální práce (2009-2012) Vedoucí práce: JUDr.

Více

Pomocné otázky a oblasti k pozorování

Pomocné otázky a oblasti k pozorování Pomocné otázky a oblasti k pozorování Příloha č. 2 Pomocné otázky k vyhodnocování Příloha č. 2/1: Pomocné otázky a oblasti k pozorování dítě 0 3 roky Příloha č. 2/2: Pomocné otázky a oblasti k pozorování

Více