pár slov a čísel úvodem 3 výjimečnost každého příběhu 21 originální cílené oslovování 33 lidé jako klíč k úspěchu 41 AIMTEC, 2014 obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pár slov a čísel úvodem 3 výjimečnost každého příběhu 21 originální cílené oslovování 33 lidé jako klíč k úspěchu 41 AIMTEC, 2014 obsah"

Transkript

1 výroční zpráva 2013

2 výroční zpráva 2013

3 pár slov a čísel úvodem 3 o skupině Aimtec 13 výjimečnost každého příběhu 21 řízení projektů bez rizik 27 originální cílené oslovování 33 společenská odpovědnost ze srdce 37 lidé jako klíč k úspěchu 41 Aimtec a. s., Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka 47 AIMTEC Outsourcing s.r.o., ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 73 A VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE AIMTEC Consulting s.r.o., ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 85 A VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE AIMTEC, 2014 obsah

4 pár slov a čísel úvodem

5 Snažíme se dlouhodobě refl ektovat situaci na trhu a přicházet s novými myšlenkami a vyzkoušeným know-how, které společnostem chybí. Roman Žák, předseda představenstva Aimtec, časopis Strojárstvo, prosinec 2013 Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, obchodní partneři, uplynulý rok 2013 charakterizovalo výrazné oživení ekonomiky. Řada podniků se po uplynulém období utažených opasků rozhodla investovat fi nanční prostředky do náročnějších projektů a implementovat nová řešení, která jim pomohou dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti. Důležitá byla nejen funkčnost dodávaných řešení, ale také jejich integrace do celkové infrastruktury společnosti. Zkracovala se i doba pro zavádění různých změn. Dodavatelé byli nuceni reagovat rychleji, pružněji, neustále rozšiřovat své nabízené služby a produkty a přinášet zákazníkům stále nové konkurenční výhody. Tento trend se projevil i na výsledcích společnosti Aimtec. Pro společnost Aimtec byl rok 2013 velmi úspěšný. Společně s našimi zákazníky a partnery se nám podařilo realizovat velké i menší projekty. Záměrně jsme ale nevyužívali všechny nabízené možnosti. Nepřijímali jsme státní zakázky a odmítali jsme státem vlastněné fi rmy. K nejčastěji skloňovaným jménům našich zákazníků patřily významné společnosti z automobilového průmyslu, plastikářské výroby, velkoobchodu a distribuce nápojů a poskytovatelů softwaru. Celkový konsolidovaný obrat skupiny Aimtec za rok 2013 činil 140,9 milionu Kč. Oproti předchozímu roku 2012 byl navýšen o 16,4 %. Zisk před zdaněním činil pro naši skupinu 16,1 milionu Kč. obrat Czk Na celkovém obratu se významnou měrou podílel zahraniční obchod. Obrat mimo Českou republiku poprvé překročil 50 %. Společnost Aimtec tak kromě silné pozice na lokálním trhu zároveň upevnila a posunula svoji pozici na trhu evropském. Mezi hlavní odbytiště patřilo Německo, následováno Slovenskem, Polskem a Velkou Británií. Konzultace Konzultace Konzultace Hardware Hardware Hardware 57 % 9 % 65 % 7 % 13 % 71 % 20 % 28 % 30 % teritoriální PůsoBnost 2013 Software Software Software Německo Německo Německo 33 % 22 % 11 % Slovensko 13 % Slovensko 59 % 13 % 8 % Slovensko 49 % 73 % 7 % 6 % 6 % Česká republika Ostatní Česká republika Ostatní Česká republika Ostatní Plastikářský průmysl Distribuce Distribuce Logistika Logistika Distribuce Logistika Ostatní Ostatní Ostatní 13 % 6 % Plastikářský průmysl 13 % Plastikářský průmysl 20 % 7 % 5 6

6 Ke klíčovým bodům pro fi rmu našeho typu patřily a patří lidské zdroje. Neustále jsme posilovali náš tým o zkušené a schopné zaměstnance a získali jsme tak do našich řad posily zabývající se poradenstvím a změnou logistických procesů v praxi významných fi rem z oblasti strojírenství a automobilového průmyslu. Velkou skupinu nových nástupů tvořili také absolventi škol. Překročili jsme hranici 100 zaměstnanců a na konci roku jsme se zastavili na počtu 104 pracovníků. Celkově jsme se tedy oproti roku 2012 rozrostli o 14,3 %. zaměstnanci počet Úspěch jednotlivých divizí Společnost Aimtec má čtyři hlavní produktové divize DCI, SAP, EDI a ASP. Jejich vyvážené rozdělení signalizuje stabilitu společnosti, přičemž na obratu má v dlouhodobém horizontu největší podíl divize DCI. V roce 2013 činil tento podíl 46 %. Opět jsme tedy potvrdili pozici největšího a nejaktivnějšího dodavatele warehouse management systémů (WMS) na českém a slovenském trhu. Během letoška jsme nastartovali 20 nových projektů nejen na území České republiky a Slovenska. Rok 2013 se tak stal v historii společnosti Aimtec rekordním, co se týče prodejů WMS. Pro nasazení systému DCIx WMS se rozhodly společnosti z různých oblastí podnikání. V sektoru automobilového průmyslu a strojírenské výroby se jednalo například o společnosti AIR POWER, Toyoda Gosei Czech, Henniges Hranice, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA nebo DENSO MANUFACTURING UK LTD. V oblasti distribuce jsme implementovali DCIx WMS ve společnostech A3 SPORT, OLYMPTOY, MARTEK MEDICAL a KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Nadále jsme rozvíjeli produkt pro sběr a vyhodnocování dat z výroby DCIx MES, který jsme úspěšně zavedli v koncernu PACCOR a společnosti MITAS. Unikátní projekt jsme realizovali u logistického providera SAPE Bohemia v Mladé Boleslavi. Předmětem spolupráce bylo ucelené řízení skladů systémem DCIx WMS, řízení sekvenčních dodávek s DCIx JIT a nastavení elektronické komunikace EDI se ŠKODA AUTO a s dodavateli SAPE Bohemia. Divize SAP se podílela na celkovém obratu společnosti 28 %. Výrazně se prosazovala na trhu s logistickým a výrobním řešením SappyWMS a SappyMES. Obě přednastavená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností a zároveň obsahují knowhow a technologické zázemí informačního systému SAP ERP. První zmíněné řešení SappyWMS jsme nasadili u zákazníků JANČA V.M., KBA-Grafi tec, LASSELSBERGER a PEPSI-COLA SR. SappyMES našlo své uplatnění ve výrobě tiskařských strojů ve fi rmě KBA-Grafi tec v Dobrušce. Ve společnosti Frauenthal Automotive v Hustopečích u Brna jsme nastartovali projekt implementace korporátní šablony SAP ERP od rakouské mateřské společnosti. Specializovaným nástrojem, který si zákazníci žádali, byl produkt SappyQMS. Toto řešení plně využívá funkcionalitu kvality QM a je úzce spjato s moduly pro vedení zásob a řízení skladů MM/WM. Intenzivně se také pracovalo na modulu plánování v SAP ERP. Další úspěšnou divizí v roce 2013 byla oblast elektronické komunikace EDI, která se zabývá konzultační činností a současně také realizuje nearshore outsourcingové projekty pro řadu významných globálních klientů. V grafech je znázorněn pouze konzultační business, který tvoří jednu třetinu obratu EDI divize. EDI podporovala zákazníky Henniges Hranice, Toyoda Gosei Czech, SAPE Bohemia a Rehau. Pokračovala také velmi těsná spolupráce s německou společností SAP Deutschland AG, kdy se Aimtec podílel na podpoře evropských zákazníků této společnosti. Čtvrtý pilíř v podobě divize Asprova získal v roce 2013 nové zákazníky a na celkovém obratu participoval 9 %. Japonský systém pro pokročilé plánování a řízení výroby zvolila strojírenská společnost Metaldyne Oslavany. K neméně důležitým zákazníkům patřila fi rma vyrábějící střívka pro masné výrobky, společnost Devro. PoDíL DiVizí na obratu DCI DCI SAP 28 % 46 % 41 % 41 % 15 % 2 % 9 % EDI ASP ostatní SAP 31 % Partnerství Ve společnosti Aimtec si zakládáme na dobrých vztazích s obchodními partnery. Partnerství symbolizuje úspěšnou 21 % 1 % 6 % EDI ostatní ASP SAP 34 % DCI 19 % 3 % 3 % EDI Rozvoj produktu ostatní fungující tým středního managementu. Je nutné změnu prosadit zevnitř, nestačí jen tlačit z venku. Pokud se tak neděje, je zde vždy velké riziko, že bude dodávka ve svém rozsahu nebo a dlouhotrvající spolupráci, jež přináší zákazníkům trvalou časování ohrožena. hodnotu 2013 a pomáhá jim být konkurenceschopnými V roce 2013 Plánujeme větší rozšiřování 2011 našich řešení do zahraničí. V tomto Projektové Projektové Projektové Podpora jsme uzavřeli partnerství s fi zákaznické rmou EQ aktivity System Sp. z o.o. z Polska. ohledu zákaznické vnímáme aktivityjako strategického partnera Německo. zákaznické aktivity EQ System se stal partnerem společnosti Aimtec v prodeji Směřujeme k rozvoji spolupráce v rámci Evropy a ke kooperaci Projekty Projekty Projekty a implementaci informačního systému DCIx. s obchodními partnery. Chceme se také zaměřovat na další 71 % 75 % vzdělávání lidí v oblasti řízení projektů a jejich 81 certifi % kaci v rámci programu IPMA. Rád bych touto cestou také poděkoval všem zaměstnancům fi rmy Aimtec za jejich profesionální práci a úsilí, které vynakládají k prospěchu celé společnosti. Zároveň děkuji všem obchodním Cíle pro další období V roce 2014 chceme i nadále pokračovat v inovacích a zaměříme se i na způsob dodání našich řešení k zákazníkovi. Cílem je přibližovat se k dokonalosti a odstraňovat rezervy, které ještě máme. Dále se budeme více Podpora zaměřovat na procesní 29 % 25 % poradenství předcházející dodávku v oblasti informačních technologií. Důležité je poradit fi rmám nejen to, jak nastavit a rozběhnout Rozvoj plánovací systémy, ale také jak uspořádat Rozvoj celou produktu produktu logistiku a výrobu. V oblasti výroby se chceme specializovat Těším se s vámi na další spolupráci. na řízení a sledovatelnost výrobního procesu v návaznosti na výrobní technologie. Naším smělým snem je převis poptávky nad nabídkou. Důležitým prvkem naší strategie je komunikace s osvícenými řediteli, kteří by i díky nám měli pochopit, o co v projektu jde, a ztotožnit se s ním. Podstatnou roli hraje také partnerům, kteří s námi v uplynulém roce 2013 spolupracovali. Podpora 19 % Všem přeji do dalšího období hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů. ASP Ing. Roman Žák předseda představenstva AIMTEC a. s

7 Vybrané konsolidované finanční ukazatele za skupinu Aimtec rozvaha AKTIVA tis. Kč Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. Podíly v ovládaných a řízených osobách C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Zboží C. II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sdružení Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA tis. Kč Netto Netto PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. II. Dlouhodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

8 Výkaz zisků a ztráty tis. Kč I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 2. Tržby z prodeje materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 3-1 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Pozn.: Neauditované údaje. IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky 1 17 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy

9 o skupině Aimtec

10 Struktura Skupina Aimtec se skládá ze tří společností jedné akciové a dvou společností s ručením omezeným. AIMTEC a. s. Sídlo: Hálkova 1203/32, Plzeň, Právní forma: akciová společnost Identifikační číslo: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 558. Datum vzniku: 23. července 1996 AIMTEC Consulting s.r.o. Sídlo: Hálkova 1203/32, Plzeň, Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka Datum vzniku: 16. ledna 2001 AIMTEC Outsourcing s.r.o. Sídlo: Hálkova 1203/32, Plzeň, Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka Datum vzniku: 9. listopadu 1999 Mnohokrát jsme si ověřili, že úspěšnost projektů nezávisí na zvolené informační technologii, ale stěžejní je nejprve provedení důkladné počáteční analýzy a narovnání a standardizace všech důležitých podnikových procesů. Petra Troblová, marketing manager Aimtec, časopis Strojárstvo, srpen

11 % Německo % 11 % Německo Slovensko 13 Slovensko 13 % 8 Slovensko Podpora Projektové Projektové zákaznické aktivity zákaznické aktivity 71 % Projekty 75 % Projekty 81 % Projektové zákaznické aktivity Projekty 2011 Německo ProfiL Aimtec je poradenská a technologická fi rma v oblasti podnikových informačních systémů. Má široké znalosti a know-how v oblastech podnikových procesů převážně v logistice a výrobě, což jí umožňuje vytvářet Podpora 29 % řešení respektující osvědčené postupy (best practices) a potřeby fi rem do budoucna. Rozvoj Kombinace poradenství a vývoje softwaru spolu produktu Rozvoj produktu s promyšlenou implementací představují přidanou hodnotu, díky níž se Aimtec neustále rozvíjí. Aimtec se při práci 25 % soustředí na měřitelné přínosy svých řešení, k nimž vypracoval vlastní metodiku. Již sedmnáct let je Aimtec partnerem významných výrobních, logistických a obchodně-distribučních společností. Podpora 19 % Aimtec je certifi kovaným partnerem společností SAP, IBM, Microsoft a Axway. Je členem řady profesních sdružení Rozvoj a aliancí, například organizace Odette a GS1. Je produktu držitelem certifi kátu řízení jakosti ISO 9001:2008. hlavní zaměření Software Software Software 30 % 28 % 20 % 71 % 9 % % % 7 % 57 % Hardware Hardware Hardware zákazníci DLE odvětví Konzultace Konzultace Konzultace Strojírenství 23 % Automobilový průmysl Strojírenství 30 % Automobilový průmysl Strojírenství 42 % Automobilový průmysl 46% ProJEkty DLE oblastí VE firmě 46% 46% Plastikářský průmysl 31 % 23 % Distribuce 13 % 6 % 4 % Ostatní Logistika Plastikářský průmysl 20 % Distribuce 13 % 3 % 7 % 27 % Logistika Ostatní Plastikářský průmysl 9 % Distribuce 20 % 22 % 2 % 5 % Logistika Ostatní oblast mil. Czk mil. Czk mil. Czk InTrAlogIsTIkA řízení výroby 51,34 9% 43,71 9% 42,73 28% 27,52 28,53 27,02 15% 2% 2% 28% ostatní 18,70 18,30 20,25 15% 28% 15% 2% 9% 3 % 22 % Česká republika 49 % Ostatní Česká republika 7 % Ostatní 11 % Slovensko Česká republika 59 % 6 % 13 % Slovensko 73 % 6 % 13 % 8 % Slovensko Ostatní 17 18

12 komplexní ŘEšEní Aimtec poskytuje komplexní řešení, jež maximálně respektují potřeby a požadavky zákazníků. Tato řešení staví na nejvýznamnějších a uznávaných produktech dostupných na současném trhu informačních technologií. Mezi hlavní produkty a služby společnosti Aimtec patří: Poradenství, konzultace, implementace, procesní optimalizace a systémová integrace Vlastní řešení pro logistiku a výrobu v podnikovém informačním systému sap ErP: SappyWMS pokročilé řízení skladů SappyMES detailní evidence výroby SappyQMS komplexní řízení kvality odvětvová řešení v podnikovém informačním systému sap ErP: SappyCar pro výrobce a dodavatele v automobilovém průmyslu SappyManufacturing pro výrobní společnosti SappyTrade pro obchodní společnosti PorADEnstVí ClouEDi elektronická komunikace informační systém DCix s moduly: DCIx WMS on-line řízení logistických činností ve skladech DCIx JIT řízení sekvenčních dodávek a odvolávek DCIx Portal komunikace s dodavateli DCIx MES detailní evidence výroby DCIx Lean podpora štíhlých principů (kanban, heijunka) B2B komunikace tradesync integration Manager, ClouEDi, služby v oblasti EDi (Mapping factory, Application Management, roll-out) APs systém Asprova pro pokročilé plánování a řízení výroby sappyqms DCix QMs řízení kvality DCix Portal komunikace s dodavateli nové ProDukty A speciality novinky v DCix Produkt DCIx se nesl ve znamení řady novinek. Jednou z nich je on-line monitoring ostrého provozu. Společnost Aimtec provádí dle potřeb a dohod se zákazníky údržbu informačního systému DCIx v určitých intervalech. V okamžiku přechodu do ostrého provozu jsou nasazeny nástroje preventivní údržby v automatickém módu. Systém sám sebe monitoruje, sleduje zatížení serveru, využití systémových prostředků, rychlost zpracování dotazů databází, celkovou rychlost odezvy na uživatelské pokyny a v případě překročení nastavených limitů sám aktivuje administrátory pro včasný zásah. Další novinkou je přímé napojení na stroje. Systém pro sběr dat ze strojů DCIx MES se dokáže přímo přes HW rozhraní připojit k výrobnímu stroji. DCIx MES automaticky detekuje prostoj stroje a přepne se do tohoto režimu. Podle taktu stroje je systém schopen provést odpis materiálu ze skladu do výroby. Mezi další nástroje v DCIx patří algoritmus plánování nakládky, hledání optimální cesty pro zaskladnění, standardní komunikace s dopravci nebo rozšíření standardů tiskových výstupů pro VDA 4939, 4912 a technologie Pick by Voice Společnost Aimtec rozšířila svá řešení pro řízení skladů DCIx WMS a SappyWMS o technologii Pick by Voice od fi rmy Vocollect. Tato technologie využívá lidský hlas pro skladové procesy, převážně pro vychystávání. Uplatnění nachází nejen v oblasti nápojového průmyslu a drogerie. Příkazy k vychystání nejsou předávány v papírové podobě, ale komunikace se systémem probíhá v přirozeném jazyce formou rozhovoru. Mezi hlavní benefi ty řešení Pick by Voice od Vocollectu patří snížení provozních nákladů, zvýšení produktivity pracovníků, snížení počtu chyb, lepší podpora sezónních pracovníků a zkvalitnění operací vedoucích k podpoře nejlepších procesů. Vocollect je přední poskytovatel inovativních řešení hlasových technologií. APs Asprova plánování výroby sappywms DCix WMs řízení skladu VýroBA DCix Lean štíhlá výroba LoGistikA sappymes DCix MEs sledování výroby sap ErP podnikový informační systém implementace optimalizace tsim elektronická komunikace DCix Jit dodávky do oem 19 20

13 výjimečnost každého příběhu

14 zákazníci Aimtec v roce 2013 významně rozšiřoval portfolio zákazníků. Společnost expandovala na domácí i zahraniční trh. Mezi zákazníky se objevovaly společnosti, které znamenají špičku ve svém oboru. Jednalo se o fi rmy z oblasti logistiky, automobilové a strojírenské výroby, distribuce a nápojářského průmyslu. Zároveň se realizovaly další projekty u stávajících zákazníků. Díky řešení od fi rmy Aimtec získávají klienti konkurenční výhodu a disponují informacemi o novinkách na trhu s technologiemi. Aimtec nemá své zákazníky jen na území České republiky, ale výraznou měrou poskytuje své produkty a služby na Slovensku, v Německu, Polsku, Belgii, USA, Rusku nebo ve Velké Británii a Francii. Neopomenutelným klientem je německá společnost SAP Deutschland AG, ve které Aimtec pomáhá zavádět a podporovat EDI procesy. Se zákazníky této velké společnosti komunikujeme na přímo a poskytujeme jim podporu v režimu 24/7. Jedním z důvodů, proč si SAP vybral Aimtec k dlouhodobé spolupráci, je součinnost na nestandardních procesech vyžadující hluboké odborné znalosti. Implementace WMS a MES nám dává prostor pro realizaci nových záměrů a hlavně nám v reálném čase poskytuje přehled o stavu zásob a rozpracované výroby. Michal Šeda, systémový inženýr, KBA-Grafi tec, časopis IT Systems, říjen

15 Význačné reference v roce 2013 Výrobní společnosti KBA-Grafitec, Metaldyne Oslavany, MITAS, Toyoda Gosei Czech, PMP PAL International, Devro, PACCOR France, AIR POWER Automobilový průmysl Frauenthal Automotive, Henniges Hranice, KYB Manufacturing Czech, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, Alfmeier Präzision AG, DENSO MANUFACTURING UK LTD Spotřební zboží, velkoobchod a distribuce A3 SPORT, OLYMPTOY, LASSELSBERGER, PEPSI-COLA SR, MARTEK MEDICAL, KOH-I-NOOR HARDTMUTH, JANČA V.M. Logistické společnosti SAPE Bohemia Ostatní SAP Deutschland AG Detailní popis projektů Henniges Hranice, s.r.o. DCIx WMS, DCIx JIT, EDI Významný výrobce těsnicích systémů pro automobilové aplikace, společnost Henniges v Hranicích na Moravě, využívá řešení od firmy Aimtec. Předmětem dodávky byl Warehouse Management System DCIx WMS, systém pro zpracování denních odvolávek DCIx JIT a produkt TradeSync Integration Manager pro elektronickou komunikaci se zákazníky. Tento komplexní projekt umožnil nastavení standardů, které vyžadují přední světové automobilky, například BMW a další. Metaldyne Oslavany, spol. s r. o. APS Asprova Společnost Aimtec implementovala systém pro plánování a řízení výroby Asprova v moravském závodě firmy Metaldyne, která se zabývá lisováním za studena a obráběním. Asprova umožnila zvýšit efektivitu výroby, poskytla vizualizaci plánu a aktuálního stavu, snížila operativu plánovače a zajistila maximální propustnost výroby při růstu obratu. Současně je nyní možné synchronizovat stupně výroby jak v rámci jedné lokace, tak i mezi lokacemi navzájem, či rychle přeplánovat v případě výpadku strojů nebo změny zákaznických požadavků. KBA-Grafitec s.r.o. SappyWMS, SappyMES Společnost KBA-Grafitec se sídlem v Dobrušce nasadila řešení SappyWMS a SappyMES. Přední světový výrobce tiskových strojů řídí pomocí nových systémů interní logistiku a evidenci dat zakázkové výroby. Při implementaci byly využity standardní funkcionality podnikového informačního systému SAP ERP. Implementace přinesla řadu změn. Tou největší byl přesun evidence událostí ve výrobě přímo na její pracovníky. Ve výrobě a skladech společnosti jsou využívány stacionární terminály pro evidenci výkonů a produktivity výroby (operace, časy, pracovníci, pracoviště, zakázky) v kombinaci s mobilními terminály, které kontinuálně evidují toky materiálu. SAPE Bohemia s.r.o. DCIx WMS, DCIx JIT, EDI Společnost SAPE Bohemia s.r.o. se sídlem v Mladé Boleslavi využívá pro komunikaci s dodavateli software DCIx JIT od firmy Aimtec. SAPE Bohemia přijímá komponenty od jednotlivých dodavatelů a v JIS režimu je dodává přímo na výrobní linky do automobilky ŠKODA AUTO. Cílem projektu bylo vybudovat inovativní koncept, ve kterém bude právě SAPE Bohemia vystupovat jako první centrální externí logistický provider (CEDL). Součástí byla také dodávka systému pro řízení skladu DCIx WMS a EDI komunikace. MITAS a.s. DCIx MES Přední světový výrobce pneumatik, společnost MITAS a.s. se sídlem v Praze, nasadil řešení DCIx MES pro sběr technologických dat při výrobě pneumatik ve své pobočce v USA. Nový informační systém sbírá aktuální data z vulkanizačních lisů a zpracovává je do tabulkové a grafické podoby s cílem sledovat, vyhodnocovat a potvrzovat kvalitu finálních pneu výrobků z místa, které je zeměpisně velmi vzdálené. Toyoda Gosei Czech s.r.o. DCIx JIT Společnost Toyoda Gosei Czech, přední dodavatel bezpečnostních a těsnicích komponent do automobilového průmyslu, spolupracovala s firmou Aimtec na projektu, který usnadnil řízení sekvenčních dodávek do automobilky BMW, umožnil bezchybnou a rychlou komunikaci, odstranil nežádoucí chyby na expedici a podpořil zpětnou sledovatelnost. Nasazeno bylo standardizované a flexibilní řešení DCIx JIT společně s úpravami ve stávajícím EDI produktu TradeSync Integration Manager. A3 SPORT s.r.o. DCIx WMS Společnost A3 SPORT s.r.o., specializující se na prodej značkového sportovního zboží vysoké kvality, nasadila pro řízení svého nového centrálního skladu řešení DCIx WMS od společnosti Aimtec. Systém umožnil příjem zboží na sklad od dodavatelů, identifikaci zboží pomocí EAN kódů a unikátních interních etiket, řízené zaskladnění, doplnění vychystávací zóny, vychystání a průběžnou inventarizaci. Kromě těchto standardních kroků podpořil typická specifika, jakými jsou vrácení zboží z prodejen, značení mixovaných balení nebo přizpůsobení se sezónním výkyvům. LASSELSBERGER, s.r.o. SappyWMS Největší český výrobce a dodavatel keramických obkladů, společnost LASSELSBERGER, s.r.o., řídí své největší distribuční centrum v Lubné u Rakovníka pomocí systému SappyWMS od firmy Aimtec. Řešení pokrývá všechny interní logistické procesy obchodního distribučního centra. Jedná se o plně dispečersky řízenou organizaci pohybu materiálu a zboží. Uživatelé pracují v jednom systému, a mají tak v reálném čase k dispozici věrohodné logistické reporty. Obchod se může spolehnout na data, která z distribučního centra přicházejí. OLYMPTOY s.r.o. DCIx WMS Majitel společnosti Olymptoy se rozhodl realizovat řízený sklad v nové hale plné hraček se společností Aimtec. Konkrétně Aimtec nasadil vlastní řešení DCIx WMS pro řízení logistických procesů ve skladu v Nehvizdech. DCIx WMS poskytuje úplný přehled o zásobách, snižuje náročnou administrativu a umožňuje rychlou a bezchybnou expedici směrem i k těm nejnáročnějším zákazníkům. Ve většině případů se jednalo o kusové zásilky, proto bylo nutné objednávky ve WMS systému seskupit a najít optimální trasu pro skladníka. SAP Deutschland AG vývojové služby EDI Společnost Aimtec je dodavatelem specializovaných služeb pro centrálu koncernu SAP, sídlící v německém Walldorfu. Konkrétně je Aimtec vnímán jako vývojové a podpůrné centrum pro službu společnosti SAP AG pod názvem SAP II SAP Information Interchange OnDemand. Tým specialistů společnosti Aimtec pomáhá vyvíjet tento B2B produkt pro podniky působící na celosvětovém trhu

16 řízení projektů bez rizik

17 Projekty ve sféře IT nejsou nikdy rigidní, a proto velmi záleží na jejich dobrém řízení konečný výsledek bude vždy vytvářet něco trochu jiného, než byla původní představa. Podstatné jsou přínosy, kterých projekt nakonec dosáhne. Jakub Klíma, obchodní ředitel Aimtec, časopis Euro, červenec 2013 Řízení projektů Pro přehledné, účelné a dokonalé řízení a správu projektů vytvořila společnost Aimtec vlastní informační systém s názvem Bonanza. Při jeho tvorbě a vývoji čerpala ze svých bohatých zkušeností a know-how získaného ze stovek projektů u zákazníků. Systém neustále zdokonaluje tak, jak vyžadují zákazníci a co si žádá nestálé ekonomické prostředí. Projektová metodologie Projektová metodologie společnosti Aimtec vychází z potvrzených a celosvětově uznávaných přístupů. Staví na projektovém řízení PRINCE2, ze kterého využívá PBS (product breakdown structure) a WBS (work breakdown structure). Díky tomuto přístupu lze podrobně rozpadnout a sledovat procesy zákazníka. Dlouholeté zkušenosti s využíváním metodiky ASAP (Accelerated SAP) zase umožňují jít do větších detailů ve fázi prototypování. Je nezbytné upozornit také na přístup DAD (disciplined agile delivery) od společnosti IBM, který inspiruje a vede k řešení projektu ve fázích. DAD je postaven na hybridním rámci, který vychází z osvědčených postupů a metodik (například z přístupu Lean nebo agilního programování). Tento agilní přístup se od dodávky fixního projektu liší především tím, že se metodika průběžně přizpůsobuje dle požadavků a potřeb konkrétního zákazníka. Řízení projektu v Bonanze Průzkumy agentury Standish Group zjistily, že jen jedna třetina IT projektů skončí úspěšně. Softwarové společnosti a projektoví experti se shodují na nejčastějších chybách, jež představují největší rizika krachu projektů. Jednou z nich je podle společnosti Gartner špatné řízení projektu. Důvodů může být celá řada, např. zahlcené IT oddělení, příliš velký a rozsáhlý projekt nebo použití nedostačujících nástrojů řízení. Právě většina na trhu běžně dostupných nástrojů na projektové řízení nutí zákazníka evidovat projekt buď pomocí PBS (rozpad na procesy), nebo WBS (seznam úkolů na projektu). Pro úspěšnou dodávku sleduje Aimtec projekt ve svém systému Bonanza v obou těchto strukturách. Tento přístup umožňuje jednoduše sledovat dodávku s mnohem větší přesností a přehledností. Projekt je celý neustále na očích a lépe se pracuje s prioritami. Lidský faktor Mezi největší rizika patří lidský faktor. Petr Sodomka, předseda Centra pro výzkum informačních systémů, tvrdí, že stejně jako v jiných podnikových oblastech i při realizaci IT projektů jsou nejslabším článkem právě lidé a jejich komunikace v rámci projektu. Je proto nutné, aby projekt disponoval lidmi, kteří v každém okamžiku vědí, co konkrétně ke své práci potřebují. Současně je důležité v průběhu projektu eliminovat variantní prostředky komunikace (např. y). Bonanza vede k tomu, že odpadá zahlcení zaměstnanců nerelevantními informacemi, a veškeré požadavky, úkoly a termíny jsou sdíleny v jednom systému. Díky rozpadu projektu na PBS i WBS přímo v systému je možné, aby systém sloužil nejen projektovému vedoucímu, ale také všem členům týmu. Členové týmu mají v systému dostatečné nástroje, aby si již nemuseli vést své vlastní evidence, z nichž pak teprve vytvoří sumární report o stavu. Výstupy ze systému jsou přesnější, protože vycházejí z nejmenšího možného detailu. Na aktualizaci stavu projektu se proto podílí celý projektový tým složený ze zástupců zákazníka a Aimtecu, nikoliv pouze projektový vedoucí, jak je v praxi mnohdy běžné. Identifikace klíčových procesů a požadavků Dalším rizikem je chybná identifikace klíčových procesů a požadavků. Je nutné soustředit se a identifikovat klíčový proces, aby byl minimalizován negativní dopad na provoz. Správa požadavků k projektu je tedy pro firmu 29 30

2 0 1 2 výroční zpráva

2 0 1 2 výroční zpráva 2 0 1 2 výroční zpráva obsah Rozjezd produktu SappyWMS a balíčku SappyTools Obrat divize SAP se zastavil na čísle 33,9 mil. Kč. Divize SAP se v roce 2012 výrazně prosazovala na trhu s logisticslovo předsedy

Více

Jaký byl nejen pro nás rok 2014

Jaký byl nejen pro nás rok 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Jaký byl nejen pro nás rok 2014 3 Kdo je AIMTEC 15 S jakými zákaznickými příběhy se setkáváme 21 Jak a čím řídíme projekty 27 S kým spolupracujeme 31 Jaký je náš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13 ... možnosti technologiím, sny lidem. PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 ZAMĚSTNAVATEL 13 15 LET NA TRHU 15 ZHODNOCENÍ ROKU 2011 17 VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

Umíme zúročit své úspěchy

Umíme zúročit své úspěchy Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 212 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 213...1 Orgány společnosti...13 Zpráva dozorčí rady...14 Výkazy dle IFRS...18

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 7 2.2 Předmět podnikání 7 2.3 Statutární orgán společnosti a její výkonné

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

I. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 I. 5 Úvodní slovo generálního ředitele II. 6 Profil společnosti III. 11 Podnikání společnosti v roce 2013 IV. 12 Orgány společnosti V. 14 Vedení společnosti VI. 15 Organizační struktura

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kapitola 00 OBSAH 00 Úvodní slovo předsedy představenstva...03 01 Významné události roku 2013 a první poloviny roku 2014... 04 02 Profil společnosti... 07

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22

Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22 Obsah I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Zpráva představenstva 6 Orgány společnosti 7 Základní schéma organizační struktury společnosti v roce 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více