pár slov a čísel úvodem 3 výjimečnost každého příběhu 21 originální cílené oslovování 33 lidé jako klíč k úspěchu 41 AIMTEC, 2014 obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pár slov a čísel úvodem 3 výjimečnost každého příběhu 21 originální cílené oslovování 33 lidé jako klíč k úspěchu 41 AIMTEC, 2014 obsah"

Transkript

1 výroční zpráva 2013

2 výroční zpráva 2013

3 pár slov a čísel úvodem 3 o skupině Aimtec 13 výjimečnost každého příběhu 21 řízení projektů bez rizik 27 originální cílené oslovování 33 společenská odpovědnost ze srdce 37 lidé jako klíč k úspěchu 41 Aimtec a. s., Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka 47 AIMTEC Outsourcing s.r.o., ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 73 A VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE AIMTEC Consulting s.r.o., ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 85 A VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE AIMTEC, 2014 obsah

4 pár slov a čísel úvodem

5 Snažíme se dlouhodobě refl ektovat situaci na trhu a přicházet s novými myšlenkami a vyzkoušeným know-how, které společnostem chybí. Roman Žák, předseda představenstva Aimtec, časopis Strojárstvo, prosinec 2013 Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, obchodní partneři, uplynulý rok 2013 charakterizovalo výrazné oživení ekonomiky. Řada podniků se po uplynulém období utažených opasků rozhodla investovat fi nanční prostředky do náročnějších projektů a implementovat nová řešení, která jim pomohou dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti. Důležitá byla nejen funkčnost dodávaných řešení, ale také jejich integrace do celkové infrastruktury společnosti. Zkracovala se i doba pro zavádění různých změn. Dodavatelé byli nuceni reagovat rychleji, pružněji, neustále rozšiřovat své nabízené služby a produkty a přinášet zákazníkům stále nové konkurenční výhody. Tento trend se projevil i na výsledcích společnosti Aimtec. Pro společnost Aimtec byl rok 2013 velmi úspěšný. Společně s našimi zákazníky a partnery se nám podařilo realizovat velké i menší projekty. Záměrně jsme ale nevyužívali všechny nabízené možnosti. Nepřijímali jsme státní zakázky a odmítali jsme státem vlastněné fi rmy. K nejčastěji skloňovaným jménům našich zákazníků patřily významné společnosti z automobilového průmyslu, plastikářské výroby, velkoobchodu a distribuce nápojů a poskytovatelů softwaru. Celkový konsolidovaný obrat skupiny Aimtec za rok 2013 činil 140,9 milionu Kč. Oproti předchozímu roku 2012 byl navýšen o 16,4 %. Zisk před zdaněním činil pro naši skupinu 16,1 milionu Kč. obrat Czk Na celkovém obratu se významnou měrou podílel zahraniční obchod. Obrat mimo Českou republiku poprvé překročil 50 %. Společnost Aimtec tak kromě silné pozice na lokálním trhu zároveň upevnila a posunula svoji pozici na trhu evropském. Mezi hlavní odbytiště patřilo Německo, následováno Slovenskem, Polskem a Velkou Británií. Konzultace Konzultace Konzultace Hardware Hardware Hardware 57 % 9 % 65 % 7 % 13 % 71 % 20 % 28 % 30 % teritoriální PůsoBnost 2013 Software Software Software Německo Německo Německo 33 % 22 % 11 % Slovensko 13 % Slovensko 59 % 13 % 8 % Slovensko 49 % 73 % 7 % 6 % 6 % Česká republika Ostatní Česká republika Ostatní Česká republika Ostatní Plastikářský průmysl Distribuce Distribuce Logistika Logistika Distribuce Logistika Ostatní Ostatní Ostatní 13 % 6 % Plastikářský průmysl 13 % Plastikářský průmysl 20 % 7 % 5 6

6 Ke klíčovým bodům pro fi rmu našeho typu patřily a patří lidské zdroje. Neustále jsme posilovali náš tým o zkušené a schopné zaměstnance a získali jsme tak do našich řad posily zabývající se poradenstvím a změnou logistických procesů v praxi významných fi rem z oblasti strojírenství a automobilového průmyslu. Velkou skupinu nových nástupů tvořili také absolventi škol. Překročili jsme hranici 100 zaměstnanců a na konci roku jsme se zastavili na počtu 104 pracovníků. Celkově jsme se tedy oproti roku 2012 rozrostli o 14,3 %. zaměstnanci počet Úspěch jednotlivých divizí Společnost Aimtec má čtyři hlavní produktové divize DCI, SAP, EDI a ASP. Jejich vyvážené rozdělení signalizuje stabilitu společnosti, přičemž na obratu má v dlouhodobém horizontu největší podíl divize DCI. V roce 2013 činil tento podíl 46 %. Opět jsme tedy potvrdili pozici největšího a nejaktivnějšího dodavatele warehouse management systémů (WMS) na českém a slovenském trhu. Během letoška jsme nastartovali 20 nových projektů nejen na území České republiky a Slovenska. Rok 2013 se tak stal v historii společnosti Aimtec rekordním, co se týče prodejů WMS. Pro nasazení systému DCIx WMS se rozhodly společnosti z různých oblastí podnikání. V sektoru automobilového průmyslu a strojírenské výroby se jednalo například o společnosti AIR POWER, Toyoda Gosei Czech, Henniges Hranice, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA nebo DENSO MANUFACTURING UK LTD. V oblasti distribuce jsme implementovali DCIx WMS ve společnostech A3 SPORT, OLYMPTOY, MARTEK MEDICAL a KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Nadále jsme rozvíjeli produkt pro sběr a vyhodnocování dat z výroby DCIx MES, který jsme úspěšně zavedli v koncernu PACCOR a společnosti MITAS. Unikátní projekt jsme realizovali u logistického providera SAPE Bohemia v Mladé Boleslavi. Předmětem spolupráce bylo ucelené řízení skladů systémem DCIx WMS, řízení sekvenčních dodávek s DCIx JIT a nastavení elektronické komunikace EDI se ŠKODA AUTO a s dodavateli SAPE Bohemia. Divize SAP se podílela na celkovém obratu společnosti 28 %. Výrazně se prosazovala na trhu s logistickým a výrobním řešením SappyWMS a SappyMES. Obě přednastavená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností a zároveň obsahují knowhow a technologické zázemí informačního systému SAP ERP. První zmíněné řešení SappyWMS jsme nasadili u zákazníků JANČA V.M., KBA-Grafi tec, LASSELSBERGER a PEPSI-COLA SR. SappyMES našlo své uplatnění ve výrobě tiskařských strojů ve fi rmě KBA-Grafi tec v Dobrušce. Ve společnosti Frauenthal Automotive v Hustopečích u Brna jsme nastartovali projekt implementace korporátní šablony SAP ERP od rakouské mateřské společnosti. Specializovaným nástrojem, který si zákazníci žádali, byl produkt SappyQMS. Toto řešení plně využívá funkcionalitu kvality QM a je úzce spjato s moduly pro vedení zásob a řízení skladů MM/WM. Intenzivně se také pracovalo na modulu plánování v SAP ERP. Další úspěšnou divizí v roce 2013 byla oblast elektronické komunikace EDI, která se zabývá konzultační činností a současně také realizuje nearshore outsourcingové projekty pro řadu významných globálních klientů. V grafech je znázorněn pouze konzultační business, který tvoří jednu třetinu obratu EDI divize. EDI podporovala zákazníky Henniges Hranice, Toyoda Gosei Czech, SAPE Bohemia a Rehau. Pokračovala také velmi těsná spolupráce s německou společností SAP Deutschland AG, kdy se Aimtec podílel na podpoře evropských zákazníků této společnosti. Čtvrtý pilíř v podobě divize Asprova získal v roce 2013 nové zákazníky a na celkovém obratu participoval 9 %. Japonský systém pro pokročilé plánování a řízení výroby zvolila strojírenská společnost Metaldyne Oslavany. K neméně důležitým zákazníkům patřila fi rma vyrábějící střívka pro masné výrobky, společnost Devro. PoDíL DiVizí na obratu DCI DCI SAP 28 % 46 % 41 % 41 % 15 % 2 % 9 % EDI ASP ostatní SAP 31 % Partnerství Ve společnosti Aimtec si zakládáme na dobrých vztazích s obchodními partnery. Partnerství symbolizuje úspěšnou 21 % 1 % 6 % EDI ostatní ASP SAP 34 % DCI 19 % 3 % 3 % EDI Rozvoj produktu ostatní fungující tým středního managementu. Je nutné změnu prosadit zevnitř, nestačí jen tlačit z venku. Pokud se tak neděje, je zde vždy velké riziko, že bude dodávka ve svém rozsahu nebo a dlouhotrvající spolupráci, jež přináší zákazníkům trvalou časování ohrožena. hodnotu 2013 a pomáhá jim být konkurenceschopnými V roce 2013 Plánujeme větší rozšiřování 2011 našich řešení do zahraničí. V tomto Projektové Projektové Projektové Podpora jsme uzavřeli partnerství s fi zákaznické rmou EQ aktivity System Sp. z o.o. z Polska. ohledu zákaznické vnímáme aktivityjako strategického partnera Německo. zákaznické aktivity EQ System se stal partnerem společnosti Aimtec v prodeji Směřujeme k rozvoji spolupráce v rámci Evropy a ke kooperaci Projekty Projekty Projekty a implementaci informačního systému DCIx. s obchodními partnery. Chceme se také zaměřovat na další 71 % 75 % vzdělávání lidí v oblasti řízení projektů a jejich 81 certifi % kaci v rámci programu IPMA. Rád bych touto cestou také poděkoval všem zaměstnancům fi rmy Aimtec za jejich profesionální práci a úsilí, které vynakládají k prospěchu celé společnosti. Zároveň děkuji všem obchodním Cíle pro další období V roce 2014 chceme i nadále pokračovat v inovacích a zaměříme se i na způsob dodání našich řešení k zákazníkovi. Cílem je přibližovat se k dokonalosti a odstraňovat rezervy, které ještě máme. Dále se budeme více Podpora zaměřovat na procesní 29 % 25 % poradenství předcházející dodávku v oblasti informačních technologií. Důležité je poradit fi rmám nejen to, jak nastavit a rozběhnout Rozvoj plánovací systémy, ale také jak uspořádat Rozvoj celou produktu produktu logistiku a výrobu. V oblasti výroby se chceme specializovat Těším se s vámi na další spolupráci. na řízení a sledovatelnost výrobního procesu v návaznosti na výrobní technologie. Naším smělým snem je převis poptávky nad nabídkou. Důležitým prvkem naší strategie je komunikace s osvícenými řediteli, kteří by i díky nám měli pochopit, o co v projektu jde, a ztotožnit se s ním. Podstatnou roli hraje také partnerům, kteří s námi v uplynulém roce 2013 spolupracovali. Podpora 19 % Všem přeji do dalšího období hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů. ASP Ing. Roman Žák předseda představenstva AIMTEC a. s

7 Vybrané konsolidované finanční ukazatele za skupinu Aimtec rozvaha AKTIVA tis. Kč Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. Podíly v ovládaných a řízených osobách C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Zboží C. II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sdružení Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA tis. Kč Netto Netto PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. II. Dlouhodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

8 Výkaz zisků a ztráty tis. Kč I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 2. Tržby z prodeje materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 3-1 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Pozn.: Neauditované údaje. IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky 1 17 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy

9 o skupině Aimtec

10 Struktura Skupina Aimtec se skládá ze tří společností jedné akciové a dvou společností s ručením omezeným. AIMTEC a. s. Sídlo: Hálkova 1203/32, Plzeň, Právní forma: akciová společnost Identifikační číslo: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 558. Datum vzniku: 23. července 1996 AIMTEC Consulting s.r.o. Sídlo: Hálkova 1203/32, Plzeň, Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka Datum vzniku: 16. ledna 2001 AIMTEC Outsourcing s.r.o. Sídlo: Hálkova 1203/32, Plzeň, Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka Datum vzniku: 9. listopadu 1999 Mnohokrát jsme si ověřili, že úspěšnost projektů nezávisí na zvolené informační technologii, ale stěžejní je nejprve provedení důkladné počáteční analýzy a narovnání a standardizace všech důležitých podnikových procesů. Petra Troblová, marketing manager Aimtec, časopis Strojárstvo, srpen

11 % Německo % 11 % Německo Slovensko 13 Slovensko 13 % 8 Slovensko Podpora Projektové Projektové zákaznické aktivity zákaznické aktivity 71 % Projekty 75 % Projekty 81 % Projektové zákaznické aktivity Projekty 2011 Německo ProfiL Aimtec je poradenská a technologická fi rma v oblasti podnikových informačních systémů. Má široké znalosti a know-how v oblastech podnikových procesů převážně v logistice a výrobě, což jí umožňuje vytvářet Podpora 29 % řešení respektující osvědčené postupy (best practices) a potřeby fi rem do budoucna. Rozvoj Kombinace poradenství a vývoje softwaru spolu produktu Rozvoj produktu s promyšlenou implementací představují přidanou hodnotu, díky níž se Aimtec neustále rozvíjí. Aimtec se při práci 25 % soustředí na měřitelné přínosy svých řešení, k nimž vypracoval vlastní metodiku. Již sedmnáct let je Aimtec partnerem významných výrobních, logistických a obchodně-distribučních společností. Podpora 19 % Aimtec je certifi kovaným partnerem společností SAP, IBM, Microsoft a Axway. Je členem řady profesních sdružení Rozvoj a aliancí, například organizace Odette a GS1. Je produktu držitelem certifi kátu řízení jakosti ISO 9001:2008. hlavní zaměření Software Software Software 30 % 28 % 20 % 71 % 9 % % % 7 % 57 % Hardware Hardware Hardware zákazníci DLE odvětví Konzultace Konzultace Konzultace Strojírenství 23 % Automobilový průmysl Strojírenství 30 % Automobilový průmysl Strojírenství 42 % Automobilový průmysl 46% ProJEkty DLE oblastí VE firmě 46% 46% Plastikářský průmysl 31 % 23 % Distribuce 13 % 6 % 4 % Ostatní Logistika Plastikářský průmysl 20 % Distribuce 13 % 3 % 7 % 27 % Logistika Ostatní Plastikářský průmysl 9 % Distribuce 20 % 22 % 2 % 5 % Logistika Ostatní oblast mil. Czk mil. Czk mil. Czk InTrAlogIsTIkA řízení výroby 51,34 9% 43,71 9% 42,73 28% 27,52 28,53 27,02 15% 2% 2% 28% ostatní 18,70 18,30 20,25 15% 28% 15% 2% 9% 3 % 22 % Česká republika 49 % Ostatní Česká republika 7 % Ostatní 11 % Slovensko Česká republika 59 % 6 % 13 % Slovensko 73 % 6 % 13 % 8 % Slovensko Ostatní 17 18

12 komplexní ŘEšEní Aimtec poskytuje komplexní řešení, jež maximálně respektují potřeby a požadavky zákazníků. Tato řešení staví na nejvýznamnějších a uznávaných produktech dostupných na současném trhu informačních technologií. Mezi hlavní produkty a služby společnosti Aimtec patří: Poradenství, konzultace, implementace, procesní optimalizace a systémová integrace Vlastní řešení pro logistiku a výrobu v podnikovém informačním systému sap ErP: SappyWMS pokročilé řízení skladů SappyMES detailní evidence výroby SappyQMS komplexní řízení kvality odvětvová řešení v podnikovém informačním systému sap ErP: SappyCar pro výrobce a dodavatele v automobilovém průmyslu SappyManufacturing pro výrobní společnosti SappyTrade pro obchodní společnosti PorADEnstVí ClouEDi elektronická komunikace informační systém DCix s moduly: DCIx WMS on-line řízení logistických činností ve skladech DCIx JIT řízení sekvenčních dodávek a odvolávek DCIx Portal komunikace s dodavateli DCIx MES detailní evidence výroby DCIx Lean podpora štíhlých principů (kanban, heijunka) B2B komunikace tradesync integration Manager, ClouEDi, služby v oblasti EDi (Mapping factory, Application Management, roll-out) APs systém Asprova pro pokročilé plánování a řízení výroby sappyqms DCix QMs řízení kvality DCix Portal komunikace s dodavateli nové ProDukty A speciality novinky v DCix Produkt DCIx se nesl ve znamení řady novinek. Jednou z nich je on-line monitoring ostrého provozu. Společnost Aimtec provádí dle potřeb a dohod se zákazníky údržbu informačního systému DCIx v určitých intervalech. V okamžiku přechodu do ostrého provozu jsou nasazeny nástroje preventivní údržby v automatickém módu. Systém sám sebe monitoruje, sleduje zatížení serveru, využití systémových prostředků, rychlost zpracování dotazů databází, celkovou rychlost odezvy na uživatelské pokyny a v případě překročení nastavených limitů sám aktivuje administrátory pro včasný zásah. Další novinkou je přímé napojení na stroje. Systém pro sběr dat ze strojů DCIx MES se dokáže přímo přes HW rozhraní připojit k výrobnímu stroji. DCIx MES automaticky detekuje prostoj stroje a přepne se do tohoto režimu. Podle taktu stroje je systém schopen provést odpis materiálu ze skladu do výroby. Mezi další nástroje v DCIx patří algoritmus plánování nakládky, hledání optimální cesty pro zaskladnění, standardní komunikace s dopravci nebo rozšíření standardů tiskových výstupů pro VDA 4939, 4912 a technologie Pick by Voice Společnost Aimtec rozšířila svá řešení pro řízení skladů DCIx WMS a SappyWMS o technologii Pick by Voice od fi rmy Vocollect. Tato technologie využívá lidský hlas pro skladové procesy, převážně pro vychystávání. Uplatnění nachází nejen v oblasti nápojového průmyslu a drogerie. Příkazy k vychystání nejsou předávány v papírové podobě, ale komunikace se systémem probíhá v přirozeném jazyce formou rozhovoru. Mezi hlavní benefi ty řešení Pick by Voice od Vocollectu patří snížení provozních nákladů, zvýšení produktivity pracovníků, snížení počtu chyb, lepší podpora sezónních pracovníků a zkvalitnění operací vedoucích k podpoře nejlepších procesů. Vocollect je přední poskytovatel inovativních řešení hlasových technologií. APs Asprova plánování výroby sappywms DCix WMs řízení skladu VýroBA DCix Lean štíhlá výroba LoGistikA sappymes DCix MEs sledování výroby sap ErP podnikový informační systém implementace optimalizace tsim elektronická komunikace DCix Jit dodávky do oem 19 20

13 výjimečnost každého příběhu

14 zákazníci Aimtec v roce 2013 významně rozšiřoval portfolio zákazníků. Společnost expandovala na domácí i zahraniční trh. Mezi zákazníky se objevovaly společnosti, které znamenají špičku ve svém oboru. Jednalo se o fi rmy z oblasti logistiky, automobilové a strojírenské výroby, distribuce a nápojářského průmyslu. Zároveň se realizovaly další projekty u stávajících zákazníků. Díky řešení od fi rmy Aimtec získávají klienti konkurenční výhodu a disponují informacemi o novinkách na trhu s technologiemi. Aimtec nemá své zákazníky jen na území České republiky, ale výraznou měrou poskytuje své produkty a služby na Slovensku, v Německu, Polsku, Belgii, USA, Rusku nebo ve Velké Británii a Francii. Neopomenutelným klientem je německá společnost SAP Deutschland AG, ve které Aimtec pomáhá zavádět a podporovat EDI procesy. Se zákazníky této velké společnosti komunikujeme na přímo a poskytujeme jim podporu v režimu 24/7. Jedním z důvodů, proč si SAP vybral Aimtec k dlouhodobé spolupráci, je součinnost na nestandardních procesech vyžadující hluboké odborné znalosti. Implementace WMS a MES nám dává prostor pro realizaci nových záměrů a hlavně nám v reálném čase poskytuje přehled o stavu zásob a rozpracované výroby. Michal Šeda, systémový inženýr, KBA-Grafi tec, časopis IT Systems, říjen

15 Význačné reference v roce 2013 Výrobní společnosti KBA-Grafitec, Metaldyne Oslavany, MITAS, Toyoda Gosei Czech, PMP PAL International, Devro, PACCOR France, AIR POWER Automobilový průmysl Frauenthal Automotive, Henniges Hranice, KYB Manufacturing Czech, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, Alfmeier Präzision AG, DENSO MANUFACTURING UK LTD Spotřební zboží, velkoobchod a distribuce A3 SPORT, OLYMPTOY, LASSELSBERGER, PEPSI-COLA SR, MARTEK MEDICAL, KOH-I-NOOR HARDTMUTH, JANČA V.M. Logistické společnosti SAPE Bohemia Ostatní SAP Deutschland AG Detailní popis projektů Henniges Hranice, s.r.o. DCIx WMS, DCIx JIT, EDI Významný výrobce těsnicích systémů pro automobilové aplikace, společnost Henniges v Hranicích na Moravě, využívá řešení od firmy Aimtec. Předmětem dodávky byl Warehouse Management System DCIx WMS, systém pro zpracování denních odvolávek DCIx JIT a produkt TradeSync Integration Manager pro elektronickou komunikaci se zákazníky. Tento komplexní projekt umožnil nastavení standardů, které vyžadují přední světové automobilky, například BMW a další. Metaldyne Oslavany, spol. s r. o. APS Asprova Společnost Aimtec implementovala systém pro plánování a řízení výroby Asprova v moravském závodě firmy Metaldyne, která se zabývá lisováním za studena a obráběním. Asprova umožnila zvýšit efektivitu výroby, poskytla vizualizaci plánu a aktuálního stavu, snížila operativu plánovače a zajistila maximální propustnost výroby při růstu obratu. Současně je nyní možné synchronizovat stupně výroby jak v rámci jedné lokace, tak i mezi lokacemi navzájem, či rychle přeplánovat v případě výpadku strojů nebo změny zákaznických požadavků. KBA-Grafitec s.r.o. SappyWMS, SappyMES Společnost KBA-Grafitec se sídlem v Dobrušce nasadila řešení SappyWMS a SappyMES. Přední světový výrobce tiskových strojů řídí pomocí nových systémů interní logistiku a evidenci dat zakázkové výroby. Při implementaci byly využity standardní funkcionality podnikového informačního systému SAP ERP. Implementace přinesla řadu změn. Tou největší byl přesun evidence událostí ve výrobě přímo na její pracovníky. Ve výrobě a skladech společnosti jsou využívány stacionární terminály pro evidenci výkonů a produktivity výroby (operace, časy, pracovníci, pracoviště, zakázky) v kombinaci s mobilními terminály, které kontinuálně evidují toky materiálu. SAPE Bohemia s.r.o. DCIx WMS, DCIx JIT, EDI Společnost SAPE Bohemia s.r.o. se sídlem v Mladé Boleslavi využívá pro komunikaci s dodavateli software DCIx JIT od firmy Aimtec. SAPE Bohemia přijímá komponenty od jednotlivých dodavatelů a v JIS režimu je dodává přímo na výrobní linky do automobilky ŠKODA AUTO. Cílem projektu bylo vybudovat inovativní koncept, ve kterém bude právě SAPE Bohemia vystupovat jako první centrální externí logistický provider (CEDL). Součástí byla také dodávka systému pro řízení skladu DCIx WMS a EDI komunikace. MITAS a.s. DCIx MES Přední světový výrobce pneumatik, společnost MITAS a.s. se sídlem v Praze, nasadil řešení DCIx MES pro sběr technologických dat při výrobě pneumatik ve své pobočce v USA. Nový informační systém sbírá aktuální data z vulkanizačních lisů a zpracovává je do tabulkové a grafické podoby s cílem sledovat, vyhodnocovat a potvrzovat kvalitu finálních pneu výrobků z místa, které je zeměpisně velmi vzdálené. Toyoda Gosei Czech s.r.o. DCIx JIT Společnost Toyoda Gosei Czech, přední dodavatel bezpečnostních a těsnicích komponent do automobilového průmyslu, spolupracovala s firmou Aimtec na projektu, který usnadnil řízení sekvenčních dodávek do automobilky BMW, umožnil bezchybnou a rychlou komunikaci, odstranil nežádoucí chyby na expedici a podpořil zpětnou sledovatelnost. Nasazeno bylo standardizované a flexibilní řešení DCIx JIT společně s úpravami ve stávajícím EDI produktu TradeSync Integration Manager. A3 SPORT s.r.o. DCIx WMS Společnost A3 SPORT s.r.o., specializující se na prodej značkového sportovního zboží vysoké kvality, nasadila pro řízení svého nového centrálního skladu řešení DCIx WMS od společnosti Aimtec. Systém umožnil příjem zboží na sklad od dodavatelů, identifikaci zboží pomocí EAN kódů a unikátních interních etiket, řízené zaskladnění, doplnění vychystávací zóny, vychystání a průběžnou inventarizaci. Kromě těchto standardních kroků podpořil typická specifika, jakými jsou vrácení zboží z prodejen, značení mixovaných balení nebo přizpůsobení se sezónním výkyvům. LASSELSBERGER, s.r.o. SappyWMS Největší český výrobce a dodavatel keramických obkladů, společnost LASSELSBERGER, s.r.o., řídí své největší distribuční centrum v Lubné u Rakovníka pomocí systému SappyWMS od firmy Aimtec. Řešení pokrývá všechny interní logistické procesy obchodního distribučního centra. Jedná se o plně dispečersky řízenou organizaci pohybu materiálu a zboží. Uživatelé pracují v jednom systému, a mají tak v reálném čase k dispozici věrohodné logistické reporty. Obchod se může spolehnout na data, která z distribučního centra přicházejí. OLYMPTOY s.r.o. DCIx WMS Majitel společnosti Olymptoy se rozhodl realizovat řízený sklad v nové hale plné hraček se společností Aimtec. Konkrétně Aimtec nasadil vlastní řešení DCIx WMS pro řízení logistických procesů ve skladu v Nehvizdech. DCIx WMS poskytuje úplný přehled o zásobách, snižuje náročnou administrativu a umožňuje rychlou a bezchybnou expedici směrem i k těm nejnáročnějším zákazníkům. Ve většině případů se jednalo o kusové zásilky, proto bylo nutné objednávky ve WMS systému seskupit a najít optimální trasu pro skladníka. SAP Deutschland AG vývojové služby EDI Společnost Aimtec je dodavatelem specializovaných služeb pro centrálu koncernu SAP, sídlící v německém Walldorfu. Konkrétně je Aimtec vnímán jako vývojové a podpůrné centrum pro službu společnosti SAP AG pod názvem SAP II SAP Information Interchange OnDemand. Tým specialistů společnosti Aimtec pomáhá vyvíjet tento B2B produkt pro podniky působící na celosvětovém trhu

16 řízení projektů bez rizik

17 Projekty ve sféře IT nejsou nikdy rigidní, a proto velmi záleží na jejich dobrém řízení konečný výsledek bude vždy vytvářet něco trochu jiného, než byla původní představa. Podstatné jsou přínosy, kterých projekt nakonec dosáhne. Jakub Klíma, obchodní ředitel Aimtec, časopis Euro, červenec 2013 Řízení projektů Pro přehledné, účelné a dokonalé řízení a správu projektů vytvořila společnost Aimtec vlastní informační systém s názvem Bonanza. Při jeho tvorbě a vývoji čerpala ze svých bohatých zkušeností a know-how získaného ze stovek projektů u zákazníků. Systém neustále zdokonaluje tak, jak vyžadují zákazníci a co si žádá nestálé ekonomické prostředí. Projektová metodologie Projektová metodologie společnosti Aimtec vychází z potvrzených a celosvětově uznávaných přístupů. Staví na projektovém řízení PRINCE2, ze kterého využívá PBS (product breakdown structure) a WBS (work breakdown structure). Díky tomuto přístupu lze podrobně rozpadnout a sledovat procesy zákazníka. Dlouholeté zkušenosti s využíváním metodiky ASAP (Accelerated SAP) zase umožňují jít do větších detailů ve fázi prototypování. Je nezbytné upozornit také na přístup DAD (disciplined agile delivery) od společnosti IBM, který inspiruje a vede k řešení projektu ve fázích. DAD je postaven na hybridním rámci, který vychází z osvědčených postupů a metodik (například z přístupu Lean nebo agilního programování). Tento agilní přístup se od dodávky fixního projektu liší především tím, že se metodika průběžně přizpůsobuje dle požadavků a potřeb konkrétního zákazníka. Řízení projektu v Bonanze Průzkumy agentury Standish Group zjistily, že jen jedna třetina IT projektů skončí úspěšně. Softwarové společnosti a projektoví experti se shodují na nejčastějších chybách, jež představují největší rizika krachu projektů. Jednou z nich je podle společnosti Gartner špatné řízení projektu. Důvodů může být celá řada, např. zahlcené IT oddělení, příliš velký a rozsáhlý projekt nebo použití nedostačujících nástrojů řízení. Právě většina na trhu běžně dostupných nástrojů na projektové řízení nutí zákazníka evidovat projekt buď pomocí PBS (rozpad na procesy), nebo WBS (seznam úkolů na projektu). Pro úspěšnou dodávku sleduje Aimtec projekt ve svém systému Bonanza v obou těchto strukturách. Tento přístup umožňuje jednoduše sledovat dodávku s mnohem větší přesností a přehledností. Projekt je celý neustále na očích a lépe se pracuje s prioritami. Lidský faktor Mezi největší rizika patří lidský faktor. Petr Sodomka, předseda Centra pro výzkum informačních systémů, tvrdí, že stejně jako v jiných podnikových oblastech i při realizaci IT projektů jsou nejslabším článkem právě lidé a jejich komunikace v rámci projektu. Je proto nutné, aby projekt disponoval lidmi, kteří v každém okamžiku vědí, co konkrétně ke své práci potřebují. Současně je důležité v průběhu projektu eliminovat variantní prostředky komunikace (např. y). Bonanza vede k tomu, že odpadá zahlcení zaměstnanců nerelevantními informacemi, a veškeré požadavky, úkoly a termíny jsou sdíleny v jednom systému. Díky rozpadu projektu na PBS i WBS přímo v systému je možné, aby systém sloužil nejen projektovému vedoucímu, ale také všem členům týmu. Členové týmu mají v systému dostatečné nástroje, aby si již nemuseli vést své vlastní evidence, z nichž pak teprve vytvoří sumární report o stavu. Výstupy ze systému jsou přesnější, protože vycházejí z nejmenšího možného detailu. Na aktualizaci stavu projektu se proto podílí celý projektový tým složený ze zástupců zákazníka a Aimtecu, nikoliv pouze projektový vedoucí, jak je v praxi mnohdy běžné. Identifikace klíčových procesů a požadavků Dalším rizikem je chybná identifikace klíčových procesů a požadavků. Je nutné soustředit se a identifikovat klíčový proces, aby byl minimalizován negativní dopad na provoz. Správa požadavků k projektu je tedy pro firmu 29 30

18 Aimtec jednou z klíčových funkčností. Požadavky jsou v Bonanze kategorizovány procesem PBS a také fází WBS. Tím je vždy zřejmé, co brání v dodávce konkrétního procesu. DCI Aimtec se zaměřuje na obě oblasti. Velkou měrou poskytuje projektové zákaznické aktivity zahrnující práce na projektech a podporu zákazníků. Zároveň klade důraz na rozvojové aktivity. Neustále tak inovuje, přichází na trh s novinkami a sleduje trendy. Výsledkem tohoto DCI trendu je čas, který stráví zaměstnanci z vývoje na rozvoji produktu, aby vyhověli požadavkům zákazníků. Výstupem je pak návrh standardní funkcionality, kterou integrují do celkového řešení. zákaznický 2013 vývoj Na trhu dostupné projektové nástroje jsou většinou zaměřené buď na vývoj, 46 % nebo na dodávku systému s tím, že převážná většina z nich vychází z předpokladu, že celý systém bude vyvíjen. Pomíjí se skutečnost, že systém je již vyvinut a je potřeba jej implementovat a na míru 2 % vyvinout doplňky podle specifi k zákazníka, jež poskytnou 9 % 31 % konkurenční 28 výhody. Systém Bonanza ostatní % poskytuje nástroje pro konzultanty i vývojáře. 15 Konzultant tak nemusí pracovat % ve dvou systémech, čímž se výrazně ASP zjednodušuje jeho práce. Konzultant se stará o procesní šablony a vývojář má na starosti SAP pouze nové procesy, EDI které je potřeba specifi SAP kovat podle konkrétních požadavků zákazníka. 41 % 41 % PráCE na ProJEktECh A rozvoj Podpora Projektové Projektové zákaznické aktivity zákaznické aktivity Rozvoj produktu 29 % 71 % Projekty Podpora Rozvoj produktu DCI 25 % Práce s riziky Podle Meridith Levinson ze společnosti Deloitte může 1 % 3 % být také 6 chyba na straně IT oddělení, které nepracuje % ostatní 34 % 3 % s riziky a přímo či nepřímo ignoruje problémy na projektu. ostatní 21 Při % projektovém ASP řízení v Bonanze se proto 19 % kritické ASP připomínky vážou na rizika. Rizika jsou díky tomu živá a nejedná se tak pouze o kapitolu v defi nici projektu. Je tak možné EDI reagovat na jakákoliv SAP rizika a pracovat EDI s nimi 75 % Projekty Podpora 19 % 81 % Projektové zákaznické aktivity Rozvoj produktu Projekty od vypracování cílového konceptu přes prototypování až po fázi integračního testu. znalosti po předání projektu Společnost Gartner uvádí jako další riziko pokles úrovně znalostí v okamžiku předání projektu. Zapomenutí struktury procesů při přechodu projektu do fáze podpory je poměrně častým jevem. V této fázi již většina systémů přestává řešit, jaké procesy jsou podporovány, a soustředí se hlavně na helpdeskové požadavky. systém řízení podpory zákazníků Helpdeskové aktivity vycházejí z procesního modelu ITIL. V Bonanze se i ve fázi podpory pracuje s defi novanými procesy a helpdeskové požadavky jsou kategorizovány procesy. Jejich popis je aktualizován v souladu s provedenými změnami. Zákazníci mají kdykoliv přístup do systému, kde mohou sledovat aktuální stav projektu, stav svých jednotlivých požadavků a popisy implementovaných procesů. Požadavky se kategorizují do čtyř skupin. První z nich se označuje jako změnový požadavek a znamená návrh na provedení změny. Obsahuje detaily navrhované změny a může být zaznamenán na papír nebo elektronicky. Druhá skupina požadavek na službu je tvořena žádostmi uživatelů o něco, co má být poskytnuto. Incident je označení třetí skupiny. Značí neplánované přerušení služby IT nebo omezení její kvality. Poslední kategorií je problém, což znamená příčinu jednoho nebo více incidentů. Incidentům se předchází pomocí vzdáleného monitoringu. Jedná se o non-stop běžící službu, která on-line testuje kondici systému. Další službou je preventivní údržba. Je na objednávku zákazníka a její realizace se řídí předchozí domluvou. Zákazník si ji objednává a je realizována po domluvě s ním. Pozn.: Data jsou za divizi DCI

19 originální cílené oslovování

20 Pražský TAL 2013 byl pro mě premiérou. Účast na dalších ročnících mohu všem vřele doporučit. Prezentace přednášejících vychází z praxe a určitě vás nebudou nudit. Jaromír Štefl, tajemník ODETTE ČR, AIMagazine, prosinec 2013 Marketing Neustálé zdokonalování marketingových nástrojů umožňuje společnosti Aimtec využívat neotřelé způsoby komunikace nejen směrem k zákazníkům. Budování kvalitní a silné značky je nekončící proces vyžadující velkou dávku úsilí. To by ovšem nemělo být pro oslovovaného příjemce patrné. Komunikace by naopak měla lákat svojí atraktivitou nebo prvky zábavy. Konference, semináře, setkání zákazníků Aimtec jako každý rok pořádal již 14. ročník konference TAL Trendy automobilové logistiky. Tentokrát účastníky přivítala Stará čistírna odpadních vod v Praze Bubenči. Akce se tak přesunula z tradičního místa konání v Brně do Prahy. Nezvolili jsme klasické konferenční prostory, ale architektonicky významnou vodohospodářskou stavbu. Konference měla podtitul Dynamika rychlost pohyb aneb co vše musí v dnešní době splňovat úspěšné logistické a výrobní projekty v oblasti automobilového průmyslu. Akce se zúčastnilo 140 odborníků z logistiky, výroby a IT sféry převážně ze segmentu automotive. Bohatý odborný program doplňovala netradiční prohlídka podzemí s jízdou na raftech temnými kanály, kapela Beatles Revival a beatbox. Ve spolupráci s poradenskou společností Affirmate Pro, s.r.o., organizoval Aimtec obchodní snídani. Během této akce zástupci referovali o zkušenostech z řízení IT projektu u společného zákazníka. S ohlasem se setkaly také dvě akce organizované pro stávající zákazníky. V České republice se jednalo o návštěvu Plzeňského Prazdroje, na Slovensku proběhlo setkání pod názvem Husacina. Aimtec se účastnil rovněž dalších významných logistických a výrobních akcí, které pořádají organizace v České republice a na Slovensku. Z těch nejzajímavějších jmenujme například SAP Forum v Praze, SAP Automotive Symposium v Lipsku, SpeedChain, EASTLOG nebo Toyota Demo Days. Mediální spolupráce V roce 2013 vyšla dvě vydání odborného časopisu z oblasti aplikace informačních systémů pro výrobní firmy pod názvem AIMagazine. Aimtec časopis připravuje pro klíčové zákazníky již přes 10 let v nákladu přes výtisků. Tištěné médium získalo novou grafickou podobu a strukturu. AIMagazine má rovněž webové stránky které byly převedeny do nové podoby a obohaceny o anglickou jazykovou mutaci. Aimtec se také úspěšně prezentoval v celorepublikových odborných a ekonomických titulech, například v časopisech, denících a týdenících Euro, Ekonom, Profit, Lidové noviny, Moderní řízení, IT Systems, Logistika, Automobil Industry, Plastics Production, Strojírenství, LogisticNEWS a T-way. Referenční a taneční video Vzniklo nové referenční video u zákazníka SAPE Bohemia. Tato reportážní ukázka popisuje příjem komponent od jednotlivých dodavatelů a dodávku v JIS režimu přímo na výrobní linky do automobilky ŠKODA AUTO. Video je k dispozici na stránkách Zcela ojedinělým počinem byl vznik tanečního videa, které charakterizuje symboly dnešních úspěšných logistických a výrobních projektů. K marketingové komunikaci byly také využity sociální sítě LinkedIn a Facebook

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 v obchodní firmě: Varnea a.s. OBSAH: OBECNÉ INFORMACE... 2 ÚČETNÍ ZÁSADY, POSTUPY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ... 3 DOPLŇUJÍCÍ

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více