Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sportovní výsledky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sportovní výsledky"

Transkript

1 Výčí 150 l Opv vhy Dv bě Jí výv F v Diě Gli z uky Dlkvý pchd Njlpší pvci HiCUP Číl 9 Rčík XXI C 10 Kč V Hdčch zčl vývb klizc Běhm dvu l dčkm v ilic Pjíždě Hdčmi byl p mh řidič čí mů, ilic připmíl píš kdm. Opv kmuikc všk mhl bý zhj, jlikž byl přb jdřív vybudv v bci klizci. V uč dbě j vývb klizc již zhj. Ivm j Svzk VAK Tišvk, jhž j bc Hdčy člm. Kcm lňkh ku pběhl výběv řízí zhvil ivičí kc klizc v Hdčch pd zvm Aglmc Tišv, zšíří kv íě vb Hdčy. Všku pjkvu či pdkldy p zdí výběvh řízí zpcvl fim PROVOD ižýk plč... Výběv řízí vdl fim AP IN- VESTING,... B. D uěž přihlil dvě fim, z ichž výběv kmi dl vých kiií vybl fimu Tišvk šv plký dik C pjuj išvký Miký lup měí Kmkh výzmým plkým vjvůdcm dikm Plk glm MARIANEM LANGIEWICZEM? Tmu uvěří! T plký vjvůdc byl v dubu 1863 iv (j. ucý pby vykzm míě) v Tišvě měí Kmkh v bylm dmě č. p. 146 (yí dům Pží Cum). N zčku ku 1863 dšl v Tišvě k výzmým udlm. Pvě přd 150 ly byl v Tišvě pv STATUE p išvku šv Miký lup hdjším Dlím yku, yí Kmkh měí. Byl dílm chř Jf Břk vě lvu mili iícilh výčí příchdu vězvěů Cyil Mděj. Nyí lvím l h výčí. V dbě vbu išvk pmky dívl z vh dmcíh vězí v pvím př dmu č. p. 146 plký dik Lgiwicz, ký vým vjkm phl 18. břz bivu u Zgc uku mdu upchul d kukh zbu d zjí. Víc ěch výzmých udlch Tišv, ppjých jm 1863 i přčě pcilě připv ě 6. Zmí pc ju v plm pudu MERTASTAV..., Přdklšří, jk zhvil kc. 1. břz byl fimě MERTASTAV višě přd. D dšíh d j hvý přivděč d ulic Slučí p čiičku v Břziě, ulic Spví p kbiy Hc, pbíhjí pc ulici Čbík ldv bud V dch kvě (pk, b, děl) k jí mzidí xpzic milů. Výv m v Tišvě již dici, zjmci mhu všívi py klvy gymzi. V pk bud p všěvíky vř hd. V bu 4. kvě mhu zjmci vývu všívi ulic Dvk. Řidiči pz! Ulic bud uzvř d 2. kvě. Obc m přílib, ž fim bud ži zchv půchd vjzdů vupů d mvií. Míí bč budu pupu pbíhjících pcí ifmvi v vývěc OÚ kch bc (d) C l přd 150 ly? V pzdí lupu j bývlý dům U Křků-Bílých, z jhž k v pvím př hlděl z dmcíh zjí věhlý plký dik Mi Lgiwicz Výv milů v Tišvě j přd dvřmi hd., v děli 5. kvě j vř hd. Ovř bud k vup d Klvy jkyě, v bu 4. kvě d 9 d 17 hd. v děli 5. kvě d 9 d 15 hd. V přípdě přízivh pčí phlídk jkyě k. Akuliy z giu Zjímvi přhy Kuluí kc Křížvk cu Spví výldky Gld B m. Kmkh 146 Tišv bídk bižui l Žhí vh v Dubvíku P ěklik lch uví pě zzí vhy Ruví vh pbíh v kl Pvýší vh Kříž d ku Zčl uvím vhí kříě, pž v dbě byl puz kuluí pmku. V c 2007 byl j phlš kuluí pmku clý pdzim h ku mhl k bý přib k uví i vhí j. Clkv um pv dhl měř 4,5 mil. Kč. N uví připívl MKČR, KÚ JMK, Ndc OF, ukmí dci i fimy. Nyí jšě chzí Kč. Njpv byly uvy měchy, pm byly dbíy jříky pupě k, by vhy mhly jšě c jdl dpvz bhlužby. V c 2009 byl j zb clý d kl byl způjč pziiv d bří pulů z Vv, ějž zím l hdě hj. Cl uví j vlmi č. Zjiš uj j vhř MgA. Dlib Michk, kvli jh pc j kldě hdc dbíky v cl Evpě. P čyřch lch k Dubvičí přiblížili k kmžiku, kdy všěvíci kl budu mí pě mž lyš zvuk j. Vhy pě zzí v bu 11. kvě v hd., kdy j při lví mši pžh M. Mg. Jiří Mikulšk, glí vikř dicz. N vhy zhj Mg.. Odřj Múčk, diczí glg, blv vhí škly v kukm Gzu. Mši bud zpěvm dpvz kmí ub Již bzy pv vhy zzí lví mši Vývb v mřk škly j u Vřj bík Dv bě Jdu z pii vdí měy j vývb v mřk škly. Tu vjící všěvuj yí 104 děí. Třídy ju zmíěy řch mích v př bcíh dmu, v pch ZŠ fř. Kpci šklky čí. Siuc j ú už i p, ž py v př bcíh dmu bud u d příšíh ku vi půvdímu účlu pvímu upi ZŠ. Nvíc f j pj puz šklí k 2012/2013. Jdiu mží j pvi vu šklu kpciu děí 125, mx. 140 děí, cž by byl mximlí bz výjimku, chvlu hygiu zřizvlm. V Dvě j yí v přdšklím věku 138 děí. Nvíc j v uč dbě klm 100 vlých vbích pcl. Přdpkld, ž pč děí d buduc bud jšě vyšv. N vývbu MŠ byly přdlžy ři vhy. Víězě vyšl Ali Alb. Buducí škl j vž jk dřvvb řmi dvupdlžími vzjmě ppjými pvily. Kpci bud 5 říd p clkm 125 děí. Pjk j dičí, lgí bvý dpvíd hvmu bdbí věku přdšklí výchvy. Umíěí škly j plv z pví hlu, ím by vzikl jdý šklký l škl mřk škl hřišě. Rzpč vývbu, příjzdvu kmuikcí, čií cc 25 miliů Kč. Dc z vpkých VOX JIŽ 20 LET S VÁMI. PRAVÉ REGIONÁLNÍ NOVINY VOX NENAJDETE ZADARMO VE SCHRÁNCE. ŽÁDNÝ ZPRAVODAJ ANI REKLAMKA. ZA PENÍZE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY, ROZHOVORY, KOMENTÁŘE. Cpll Mvi, pd vdím RND. Jf Gbich. P mši v v hd. bud dpld pkčv vhím kcm, při km zzí kldby ých bkích miů. (pkčví. 2) Hiči ifmují Pkud bč chějí pli hň (př. klí) vlm pví (mi. 50 mů d l), muí u kuč přdm hli přílušý hičký zchý b pčí řdik Tišv l Obč mhu k vypli fmulř, ký lzu kch hlšví plí. Nýk vyplví vy j příě zkz! (pkčví. 2) fdů, pkud bud úpěš, vří 85 % z clkvých kldů. Zbývjící č by mul měy vlži z vh zpču. Nldvly by k jšě vbí úpvy klí, plcí, zbudví hřišě. Pkud pdří dci zík, j změm měy pvi lpň pví pu, cž ju dvě řídy kpciu 50 mí. Tkv ivic by i vyždl cc miliů Kč z bcíh zpču. (pkčví. 2)

2 Ndží mí V Tišvku č. 8 (jbvější viy d chk v giu) bjvil přípěvk míy Tišv Rdv Kluk. Zmiňuj pblmch išvkm vlkvm dží v úvdí věě píš, ž í k dluh, kdy v išvkm iku bjvil člk jdh pkjh kli ČD. V věci mul bý p mí k jmý mhl p, ž byl v VOXu ž byl víck (př b ). Jh vyjdří k mu V čvk 9. kvě k v CSS v Tišvě lv D mk. Akc zč v Opv fy blíží k kci V říju lňkh ku byly zhjy vbí úpvy fy v Tišvě. Pjk zhvl clkvu kukci budvy, výměu mík, výměu mvých pů, j j pkvím již zvřjěh jdiu viku, ž v věci pždl plupci jihmvkh plc Michl Bbk, ký jk řík iuci pvěřil, l j mmlě řšil. Tk líbil, ž bud ldv pkuí připě k vyřší. Lidvě řč, mž byl lpší i jí ěžv lmpu! I když p mí Kluk zřjmě ví, ž by měl k vřmu mu vyjdřv v vich, k m ply b m ějký důvd vyjdřv v jiých Klizc vdvd Hí Rkvc Ivičí kc vlkh zhu V uč dbě pbíh v Dubvíku, v míí či Hí Rkvc, vývb klizc vdvdu. Nvý vdvd umží pjí zbývjících mvií klizci budu mci připji i i bč, u ichž ž dud byl z chických důvdů mž. P dbu vývby j úpl uzvík ilic III/38514 Klkčí Dubvík. Pc pbíhjí v pvm jízdím puhu měm z Dubvíku uzvík j vyzč vilým dpvím zčím. P bčy, kří bydlí přím v vbu dč či bc b p y, kří využívjí ilici k cm d změí, vyd měy pvlí k půjzdu (lvý jízdí puh v měu Klkčí zů p dbu vývby mzě půjzdý). () Bíd c v Přdklšří V pldí dbě v dkci mží dzy připmíky, jk špě plí v běě v Přdklšří z výkup ppíu. Z 1 kg ppíu d 0,80 Kč. Zjiš vli jm, kd jšě v blízkm klí vykupují ppí. V Čbíě j výkup ppíu v Kvšu l z hřbivm. Zd d z 1 kg ppíu 1 Kč. Sjě k j mu v Lmici v fimě Bk l bývlh ZD (1kg/1 Kč). Jdduchými pčy dy plí, ž pkud vz um víc ž 200 kg h ppíu, vyplí vm j um jim ž d Přdklšří. Mmiky budu lvi 14 hd. v jídlě DPS Klv. N klví zhj Fišk Kchvíl, zpív civ bud Vě Bklv. Vup dbvl. () vupích dvří k k výměu vškých zvdů. Dkčí pcí j plv kvě. Rzpč u kci j 5,4 miliů Kč. vich, j vlě šěím, ž VOX bšl. Ty pl pliick plky ju k ičmu, ím bychm čř pěšili. Nkc i zvěč vě míy, v k děluj, ž išvk dží 21. lí l j čk, j bjv hdě pmůž d chdů mmikm kčky, pižým b cujícím c hldjí úlvu WC. Všch vědčuj mu, ž mí Kluk jí úplě jim upiši, ž bč. V Dhíě ju l kiví Lí l v Dhíě j vyížý p clu zu I když j Dhí mší bc, vdí ží, by bčům žil dbř. V uč dbě Dhíší dkčují pjk zšíří vdvdí íě. Svbí pc byly zhjy v lipdu pčí již dvlil dkči zvěč fz, včě pvy flv kmuikc. Jd vybudví vh vdvdíh řdu jk hdu vyhvující duž přípjky, k byl vybudv zčkm 70. l mi. l. Djd k k pdluží vdvdíh řdu cc 100 m, by byl umžě bčům Dhí vývb vých diých dmů. Obci pdřil u kci zík dci z JMK. Dhíší mjí v plu jšě l kuv lí l, ký j p míí bčy cm p kuluu. L zd chyjí jděí čdějic důvipými hmi p děi, pzdich pk už 3. kí hmikřů dlší kc d lv zi p lí čí zbvy. V lu chzí hlví budv, k už uě přbuj clkvu pvu. N u kci i pdli žd dci. Zd zíkjí fičí ijkci, ukž č. V lším c zvd výbu lkmů gů v Dvě lví 100 l d zhjí výby. V bu 4. kvě ukučí lvy D vřých dvří. Od 9 d 13 hd. ju pgmu phlídky výbíh lu SEM Dv. Od 13 d 17 hd. bud hřiši TJ pví dpld. V fblu ukjí ýmy Blkv 11 V bu 11. kvě v Tišvě ukučí již ří čík hppigu Fv ídě v všm měě. T vřjý kmčí pikik pběh m. Míu d 9 hd. N kci jdu přízivci fi d, by plčě pídli fidv lklí pviy vyjdřili k pdpu pdukům, při jjichž výbě byl pušv lidk pv, pškzv živí (pkčví z. 1) Výjzdy v pldí dubv dkdě: V děli 21. dub dpld vyjížděli hiči k zchě p z udy v Dvě. N mí vyjl jdk HZS z Tišv dbvlí hiči z Dv. Z běk ic Lidick přijli pmc hiči lzci. P zůl i 30 mů hlubk v udi. Hiči pmcí dkčíh příj zjiili, ž uviř udy í p zhující dk kylíku. S dýchcím příjm zdch všk byl mž, vzhldm k dku pu, d udy li. Hiči p muli dýchcí příj zvěi l pušě učě zhujícím hičm. P pdřil d z vdy. Byl bz vidilh z- publiciik Vlupl d klp zlděj vlupl d klp RD v Přdklšří. Ukdl jízdí kl způbil škdu z Kč. Hdil mu žlz zmý vdl ukdl žlz z zhdy v Rhzci. Škd j Kč. Ukdl fu ukdl fu z Kč, z kldíh u v Přdklšří, zím zmý lpk. Nlz muic byl v l v k. ú. Újzd u Tišv lz dělřlcký g. Muici zjiil přivlý pychik. Vlupí v klí dšl k vlupí d chlupy v Hlubkých Dvch. Škd j Kč zlděj vlupl d kůly RD v Tišvě, v ulici Z Mlým, kd ukdl zhdí j způbil škdu z Kč zlděj vlupl d u v Tišvě. Ukdl udi dlší věci, škd j Kč. Kdli v Sicích zmý dbk ukdl žlz šy z dvdňvcích žlbů v Sicích. Škd j Kč. Zlděj v Kuřimi vyzil z lupm d plku v Kuřimi zím zmý pchl. Přkl zmk vupích dvří. V byě 61l mjilky pk p jh phldí dcizil zl špky fičí hv, škd j k Kč. (BTK) Sim lví 100 l d zhjí výby v Dvě SEM Dv. P děi budu připvy kc fukvcí kluzvk, l. čyřklky, um, lv řlic, mick d. Od hd. bud hřiši TJ připv hudbí pgm. Vyupí Divk Kčky, Xidl X, N Nm, Tmš Klu, Divkj Bill, Šum Bd. V hd. bud hňj p ěm dikk. () Kjv hdy v Sicích V dch kvě kjí v Sicích Bbk hdy. Zjišě j bhý pgm, k viděí bud výv fgfií kikřky Evy Vdičkv, pj vývu bíky hiických fpů Pvl Mjk. Akc, v budvě ick škly, bud zhj viží v hd., vř bud d 10 d 18 hd. (d) Fv ídě v Tišvě přdí či zuži děk pc. Připjí k k iícům lidí p clm věě, kří v d lví Svěvý d p fi d. Účíci i mi přiu fidv pviy kk, kvu, čj, l př. i dmcí chlb, upčý z míí muky. If ju kulizvy www. fvid.cz. (fl) Hiči ifmují ěí přd mjili. Hiči zjiili pvizí zkyí vlě příup udy. Pdělí 22. dub byly dv výjzdy chick pmc při děí mů v kmpu Ob Běk přhdě chick pmc při zchě by v Tišvě ulici Ovbzí. Sřd 24. dub chick pmc při vří uzvřých p v Přdklšří. Čvk 25. dub pž vy v Dlích Lučkch. Pk 26. dub vlký lí pž v bci Čvic, k Blk. Sb 27. dub plý pplch hlš pž v Dvě. Nděl 28. dub pž vy v Vvk Bíýšc. (d) Opilý cykli V bci pkčují v vbích pcích budví klizc. Jd výměu klizc, k j již v hvijím vu. Pc ju zděly d ěklik p. V bu 27. dub kly křiy ldích mdví, k dil kcm lňkh ku. Dl jm Km Nuk. O jm zlužil vřj v ivm hlví. Kmy byli pim B Rm Odk řdil MěDB Silv Mš. P clý d byl připv bhý pgm jk p děi, k p dpěl. Chvl připvili p mku Cu jjí děi Kmu Nuk pcilí d v km byly jjich lhůdky yb, m, řp, mkv jblk. N křiy přišl pdív čyři iíc zvědvých všěvíků. Ml- VOX 9 Žhí vh v Dubvíku (pkčví z. 1) Pdvč bud zkč v míí klvě bdu um Dlibm Michkm čly kmi p uví vh. Tím všm lv kčí. S hldm jdič vh zhdl pdpři jjich uví k vdí fivlu Ccu Mvi d lšíh cyklu, ký j zv Ilk luc, zřdil vhí kc pvě v dubvickm kl. Fivl přiší hudbu jvyšší úvě přivdí pluchč d mí, k vji chikuu vlivňují š živ jě jk db hudb. Zjm zmuj šiku vřj mvkými měy, jjich hiií vzcými míy. Clý lší cyklu j vlmi kvliě bz my můžm ěši ilkh vhíh mi Adu Mcih. Pzmk: hiii dubvickh kl vh dč v příším číl VOXu. (d) Vývb v mřk škly j u Hlídk išvkých pliciů dpld čil divi. V pměě uš ulici iž zhldl muž, ký řídvě jl kl řídvě z ěj pdl. N pví phld byl pliciům j, ž muž j pd vlivm lkhlu. Opilc, ký j vlkými bížmi vykl ičí dchvu zkušku, byl bzpčý bě i klí. V dchu měl víc ž 3 lkhlu přd cu zchyku jj zchil kuč, ž dmů měl už j ěklik dík mů. Muž, ímž plici jh lkhlv výřlky už ěklik řšili, j yí íh p řízí pd vlivm lkhlu. (BTK) Omzí dpvy v Svlvi Pjk m zv Rkukc vjící jd klizc 1. č. Až d kc čv j pvz mz jd jízdí puh. (pkčví z. 1) P Rd měy Dv vyhlil kí vřj bíky, z účlm zíkí fičích přdků p vřjě ppěšý účl vývbu v mřk škly v Dvě. Vží bč, pdikl, živíci... fičím dm můž pdpři vývbu v mřk škly, v mci vřj bíky Dv bě. Fičí přdky j mž zíl bzhvím přvdm úč: /0800 (v zpvě p příjmc uv idifikci dc) b v hvi pkldě Úřdu měy Dv. Křiy v běk ZOO zůu zdbu běk ZOO pě k. V příším c vyměi j zhd i vyměí jiu ZOO z ji zvíř. Tišvký Mjl V pk 17. kvě bud v Tišvě k Mjl, ký ppv ukučí v pch dvří bkíh dmu ulici Jugmv 70. Zčk j v hd., kdy k pběh pgm udů išvkých škl, Gymzi SOU Tišv. Od 17 hd. vyupí kply Ukull Och jk B, Tubbu dlší. Od hd. j pgmu fpy v Cf U Plc dj. Vup p udy 30 Kč p í 70 Kč. Víc :

3 VOX 9 Měk kihv Tišv V bu 4. kvě bud v pch dpělh ddělí zhjí uk výv P Juíčk (žk k. chř Rm Wzl). Pdjí výv pv d , vždy v půjčví dbě kihvy. MěK přd v čvk 30. kvě, v mci pjku Slky, xkuzi vývu Cyil Mděj. Db, živ, díl, d Plc šlchič, m. Svbdy B. Hiicky ivý výví pjk, u přílžii výčí příchdu byzk mii Ki/Cyil Mděj Mvu, přibližuj účíkům dbu, živ díl Cyil Mděj vliv cyilmdějk py v hudbě, divdl, liuř i v bli lidvh uměí. Sz zjmců j v hd. m. Svbdy u lj. Vup 45 Kč, dpvu i hdí kždý m. J u přihli přdm v MěK (l ). Pdělí: pzví včí blhy v 21 hd., kmv phlídk xpli hd. Úý: přdšk v 18 hd., pzví včí blhy v 21 hd., kmv phlídk xpli hd. Sřd: pzví včí blhy v 21 hd., kmv phlídk xpli hd. Čvk: pzví včí blhy v 21 hd., kmv phlídk xpli hd. Pk: pzví včí blhy v 21 hd., kmv phlídk xpli Fgfi v Šěpvicích V bu 4. kvě v 16 hd. bud v hici N Mlýě zhj výv fgfíí dvu míích byvl. K viděí budu fgfi Silvy Muškv, zchycující ůz phldy Šěpvic Kl K fgfi z Puglk. Výv pv d 6. čv. Víc (kk) Gli N Schdch V glii, ku jd v Tišvě ulici Bzučv 21, k výv fgfií Pvl Blík. M zv Lid kji umukh Bu pv d 7. čv. Muzum Mě V muzu Jugmvě ulici v Tišvě k výv fgfií Mil Fv Ldv k. Přij pdív, jk dkž zim kuzli kjiu limi v mzivých dch, k zchyil vým bjkivm išvký mký fgf. V řdu 8. kvě bud zhj výv Pj i h kykmi. Jd ikiví vývu, k i mhu všěvíci xpy j phldu, l i h. Dlší výv, k bud zhj 8. kvě m zv Díky Fi Td. Jd vývu fgfií z fidvých dužv v Pu. Expdici pdikl jic Silv Kmík z plči N- Zmi, fgf Tmš Hjk lumčic Mk Kpkv. Ovř j d úý d pku 10 18, víkdu hd. Zjmci vychzku P učých zkch hd Pšj, pd vdím dvědickh kikř D. Jiříh Šmíd, k k 13. čv, hl bě v MěK b lficky Vychzk vd př vyhlídkv bdy Pšj jh klí. Sz zjmců j přd išvkým vlkvým džím v 9.15 hd., d- Kcy fivlu Ccu Mvi lvu Využij mži zkupi i v přdpdji v kihkupcví pí Rškv v Tišvě vupky kc, ký v bzilic v Přdklšří lvu 50 Kč vupk z 200 Kč. Plí ž p kcy v Dubvíku (13. 6.) Pšjě (24. 6.). T bídk plí d 31. kvě, pm budu vupky z plu cu, k j 250 Kč. Zlvě vup p důchdc j 150 Kč. Omcý čík fivlu Ccu Mvi ukučí mzi Dmugii pdiulm Ilk luc připvil pkvý ip ppg hudby Vclv Luk pluchči mhu ěši řicíku kců v dvci měch jiží Mvy Vyčiy, v pdí špičkvých hudbíků změřých ipci hudby. Víc Club Ecp v Kuřimi V pk k Tch W Dzy, Mflig, Mimu, Wlf. Vup d 21 hd. zdm, pk 30 Kč. V bu j pgmu Dc Hi 90&Nw DJ Gg. Dc py čími dic hiy z l ž d dšk. Vup jk kždu bu zdm. V čvk v 19 hd. v mci Filmvh klubu pmí film Ag. Oc z jlpší film ku pří pív kukci zhu CIA kci 70. l v Íu. B Afflck hj hlví li i žíuj. Vup udi 40 Kč, í 60 Kč. V pk k B:Ccd wm up Alxx, P Rip, Dzy, Nl. Vup d 21 hd. zdm, pk 30 Kč. Spřil mě Tišv V budvě Kmčí bky, m. Kmkh v Tišvě, bud 2. kvě zhj výv chivích milů dbvých fgfií, mpujících vývbu půvdí iiy mulifukčí fukciliick budvy Spřily mě Tišv, lizv dl vhu chiků Bhulv Fuch Jidřich Kumpš. Výv pv d 31. kvě. (d) jzd vlkm d Ndvědic v 9.33 hd. Cv i hdí kždý m. Fgfií vcím k dičí kci Nc Adm, k kl v kihvě zčkm dub. Děi vzjm pzly přdicvím dvu zbvých přdů liě-dmickým pgmm Tzy Mchkv kiz A.Lidgv Rj, dc lupžík při p l č k hř. Nldvl pm zbvých phdkvých kvízů, dplňvčk dlších h, zvě i ú č í c i Nci vyzkušli zhvi kkdýl z klků. () Hvězd plium B v kvěu hd. Sb: kmv phlídk xpli hd. Kuzlý hňj (ml plium) v 14 hd., pzví Sluc v 15 hd. Kuzlý hňj (ml plium) v 15 v 16 hd., pzví včí blhy v 21 hd. Nděl vk zvř. Přdšky ju vždy v úý v 18 hd RND. Michl Sbk, CSc., DSc., Živ Slucm, Mg. Dil Nývl, Ph.D., Od plů k ldvcům b jk měil Akid, Pf. Jiří Chýl, CSc., O vziku vývji vmíu, Ig. Lib Lž, Slv pklí bvilých zdjů gi. Víc b (fl) Kvě j dy ím i zhjí výví zy v ygz. Pví vývu už dičě upřd gli V-Ali v plupci Úřdm měy Lmic. Ul kcpc přdví děl dvu vých uů dz výz změy, pž zkldm výběu p u vývu l jdcující m Pkud j milvíky uměí Alf Muchy, m mž všívi věvu pmiu uikí vývy jkmplější klkc plků Alf Muchy z ukm bíky Iv Ldl. Jd jvěší ukmu bíku plkv vby A. Muchy v věě. Výv k v pžkm Obcím dmě (m. Rpubliky 5) pv d kc čvc. Vřji j příup kždý d V bu j připv Dc py čími dic hiy z l ž d dšk. Dc Hi 90&Nw DJ Gg. Vup jk kždu bu zdm. Víc b l (fl) Nvšiv zmk v Rjci V řdu 8. kvě zmku kjí mimřd phlídky Phlídk II. p zmku. Čy phlídk ju v 11.00, 13.00, hd. V kvěu j vř dě mim pdělí d p ím vku d 9 d 16 hd. (d) kulu Výbě z vých kih MěK Tišv Tl JORDAN, Rb Vlk hldí Rm JUNEK, Vclv Slv vily lvých Cý přípěvk KAČÍRKOVÁ, Ev Sm chdí pěšky Tři příběhy KANEO, Ad Hudbí kříňk Hiický m KLAIDMAN, Sph Škující digóz Npívý příběh KOMÁREK, Silv Muž jk vlučí ivc? Zjímv publikc KOSTIČOVÁ, Zuz Mi Kvv iuly Sřdí Jiží Amiky Hii kulu dů KOVANDA, Lukš Pč i žy přižliv kupi mhu muži Kk čy LAMB, Jh J. Mdvídk klíčk Příběh plý pěí LYONS, CJ Kiický v Rm z mcičíh přdí () Jí výv v Lmici ím j Vyči v bzch. Vřji přdví cl řd mlířů, kří v vých bzch zchycují ldy Vyčiy v půběhu všch čích bdbí přibližují u kjiu vým biým phldm. Slví viž kuluím pgmm ukučí v bu Tip zjímvý výl v ýdu vždy d 10 d 19 hdi. Sučí vývy ju dpvd pgmy p děi. J zd k mž zhví kvliích kpií plků, pdj hdvbí Muchvými mivy dlší upmíkv přdměy. Všk ifmc jd Kuluí kc v Tišvě V čvk 9. kvě v hd. k v břdí íi dic mimřdý kc z cyklu KPH cd4mi Všchy bvy zbcv fly Od Byd k Mumu. Rcd4mi čyři fliky z všch kuů ČR, k plu vří kv zbcvých fl. Kmbiují fly ůzých vlikí lděí v kldbch d c p udb kldl. Hjí j kldby zmých uů jk J. S. Bch dlších, l přiší pluchčům i zm kldby, uč pcilě p zbcv fly. Vup 100/60 Kč. Jd dpělý dpvd díě zdm. V pk 10. kvě v 20 hd. v vlkm l MěKS k kc kply NAŠROT (HC-cv) Supp kpl N. L džív 25 l v přži xic vyjíždí u. Vup 110, 80 Kč v přdpdji. V bu 11. kvě v 19 hd. v kiě Svk k kc Iy Budwiv (x Spiiul Km z kuluu v Kuřimi V Měk kihvě ž d 15. kvě k výv fgfií hub, k zchyil p Jlv Bučk. Výv zvm Huby j příup v výpůjčí dbě kihvy. Vup vlý. Slví kc v Žlzm Mizjící kji Výv fgfií pmických ímků Milš Spuh, v glii Jmbv dmu v Tišvě, v d 12. kvě. Fgfi Čkmvk vchviy dplňují bzy mlíř Jf Jmb. Ovř j d úý d pku hd. víkdch hd. Vup 30 Kč, íž 15 Kč. Nvšěvy mim vící dbu lz dmluvi l b (kk) Fgfi v Glii Di Klub přl fgfi Tišv.. přd v glii Di v Tišvě dičí kždčí vývu cc 70 fgfií, jimiž pzuj vji či z pldí bdbí. Výv í micky mz, l Výv v Přdklšří 4. kvě v hd. Výv pv d 26. kvě. Ovř bud by, děl vky d 13 d 17 hd., všěvy mim u dbu ju mž p dmluvě Úřdu měy Lmic, l Víc Těším vši všěvu. Mg. J Vščk Kmě kuli, zkldích ifmcí xpzici jjích vůcích, vící dbě, cch vuph, mžch bjdí kmv phlídky b -hpu, zd lz k uč živpiy Alf Muchy Iv Ldl. kvi). Zzí přdvším piiuly gply, l ulyší mzřjmě k blu či vlí vbu. Cilivý udvý dpvd jjí uč fmc Fd I chv Iě vlký p k jjímu čví xy přdých píí. Vup 120 Kč v přdpdji, 150 Kč míě. V přdpdji ju vupky divdlí přdví T Divdl kmdi Ph, k k 28. kvě v hd. v kiě Svk. Vup 280 Kč 250 Kč. V řdu 15. kvě v hd. v vlkm l KD k cil píičkř čvh il cy Aděl 2012, Kl Plíhl. Vup 150 Kč. Přdpdj v KD Kuřim b v MěK. (fl) KINO vk TIŠNOV S TITANIC Rmický příběh P NEVĚDOMÍ V hlví li Tm Cui S MET IN HD: MADAM BUTTERFLY Příběh z xickh přdí N , D ZAMBEZIA Npívý příběh Ú ŽELEZNÁ LADY Pjkc k pmc Mg Thchv Ú Č SCARY MOVIE 5 Pkčví úpěš i P Ú JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY Kmdi N PAUL McCARTNEY&WINGS: ROCKSHOW Kcí film kupiy Wig S LESNÍ DUCH H Pkld j vř hdiu přd kždým přdvím. Víc hp://vupky.mkiv.cz. Obc Žlz pěvck duží P.A.T.R.O.N. (Pěvck Amk Těl k Rdi bčů Ndvědic) zv lví kc k Di mk zvý V lidvm óu. Ukučí v děli 12. kvě v 19 hd. v KD v Žlzm. Jk h zzpív pí Vě Bklv, klvíí dpvd p Fišk Kchvíl. Vup 60 Kč přdpdj OÚ v Žlzm. P všchy mmiky připvily děi z vlčvh c Rčk mlu pz. (kvk) přvžuj fgfi kjiy, přídy kjih dilu. Viž bud v hd., fgfi budu vyvy d 25. kvě v pcví dy hd., víkdch hd. Pdhck muzum v Přdklšří vřl vývu Klš P cli pvěmi přd. Vzikl při přílžii 780. výčí pví pím zmíky klšř j věv udlm, k ju vzpmíy v míích pvěch. Výví p vh všěvík d děj, kdy xpy, bzy fgfi dplňují příběh. Pz j kld přiblíží hii děm mldži. Hvu fmu j mž i v vývě vyzkuš vbu klš, pjí lbyim b pmh řdvým m kšm plým pěz. Ti jmší mhu udi v kňkm dl. Ai dpělí přijdu zkk, vývu dpvzjí dpvd pgmy, přdšky bdy. Výv pv d 3. lipdu. Phlídky ju mž dě mim pdělí d 9 d d d hd. V řdu j vř. Víc if l b Gli z uky zhjuj Gli v Křížvicích zhjuj l zu v bu 4. kvě. Výví py ju v půvdí dl. Gli iuj mdí uměí, vyvuj pdv bzy, chy, klě bjky, gfiky, špky, hdvb šky, kblky i kmiku. V kvěu j vř v bu děli hd hd. V vky j vř jk v děli. If www. glizuky.cz, l

4 izc VOX 9 Cum Tišv Gld B bižui Cf SIESTA cuk U bělk děk zbží LR-vi mbily, pčíč TOM kdřicví, hličví Ku dmk mód GiK dkv zbží Ku pk kfkc Zjmci pjm kmčích p phlídku kkuj l b piš -mil: Pdm mcykl Hd Vd 125 XL,. v. 2005, pfkí v. Tl MĚSTO TIŠNOV, m. Míu 111, TIŠNOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ p bzí pzic: ^ Pcvík Tišvk lviz (f Odbu kuluy šklví) ^ Rf Odbu pvy mjku ivic ( dbu učiu p dbu mci, mřk dičvk dvl) ^ Vducí Odbu kclř y KONKURZNÍ ŘÍZENÍ pcví mí řdil/řdilky přípěvkv gizc mě: ^ Mřk škl, Tišv, U Humplky 1686 ^ Zkldí škl, Tišv, m. 28. říj 1708 ^ Zkldí škl, Tišv, Smíškv 840 Víc ifmcí lz ( kuliy z dic b vl mí ). Pdm SAAB 9.5 cmbi 2,0 ub, mdl 2007, bipw, pl výbv, umick přvdvk, m. md ml., zvě p přívě, pliv hl = 26,90 Kč/l, žd iličí dň, j km C Kč + DPH Tl Zhdicví pd zmkm Výbě z ší bídky: vlky, kličky, vřy hdddy (víc ž 60 duhů) d 65 Kč zlky (víc ž 30 duhů) d 65 Kč divky (víc ž 20 duhů) vlký výbě čvěíků, kify ůž vlkkvě, plyky (d kc dub) blkóvky plgi, milli bll (v pdji d kc dub) OTEVÍRACÍ DOBA: pdělí, řd, pk: h Kždý víkd v měíci (b děl) h K pdji bízím liy výhdě vypěv v ČR. Dl pvdím lizci údžbu zhd, výdbu hbů, zí uhlíků, S výběm li Vm di pdím. Kk: Lukš Tuk, mbil , m. Plckh 33, Lmic Dkv kupy! Pdj GOLD B m. Kmkh 146, Tišv, bdvý i vyb m vy ušří 10 % př. z kup v cě 500 Kč zplí 450 Kč Tišv, dům U B, m. Kmkh 122 Tl , -mil: KRÉTA mí: (7 cí / 8 dí) Hl DOLPHIN BAY ****, All Icluiv půvdí c / c p lvě Kč Kč Hl ANNABELLE VILLAGE *****, plpzí půvdí c / c p lvě Kč Kč Hl AGAPI BEACH ****, All Icluiv půvdí c / c p lvě Kč Kč mí: (7 cí / 8 dí) Hl DOLPHIN BAY ****, All Icluiv půvdí c / c p lvě Kč Kč Hl ANNABELLE VILLAGE *****, plpzí půvdí c / c p lvě Kč Kč Hl AGAPI BEACH ****, All Icluiv půvdí c / c p lvě Kč Kč mí: (7 cí / 8 dí) Hl DOLPHIN BAY ****, All Icluiv půvdí c / c p lvě Kč Kč Hl ANNABELLE VILLAGE *****, plpzí půvdí c / c p lvě Kč Kč Hl AGAPI BEACH ****, All Icluiv půvdí c / c p lvě Kč Kč KANADA NIAGARA FALLS TORONTO OTTAWA QUEBEC MONTREAL NP JASPER ATHABASCA ICEFIELD NP BANFF LAKE LOUISE NP KOOTENAY NP YOHO NP GLACIER MT. RAVELSTOKE VANCOUVER mí: (18 dí / 16 cí) půvdí c / c p lvě Kč Kč Pšlm v ìkm...! CHRYSLER TOWN&COUNTRY TOURING.v. 2006, m 3.8L, bv č mlíz, 7 mí, děl dvji klim + zdí klim, řší ič, l. zck, l. ddl řidič, cl, lm, lkicky vld bčí puv dvř zdí v, bluh lf, w&g = zpušěcí ddl d pdlhy, v zimí pu lu diky, mž mž LPG. C Kč bz DPH vč. DPH Tl Pdm v (zbl) hliíkv žluzi Rlux d Okylu (chyb bjdvk). N vlik kl v kě (šíř cm, dlk ž 118 cm). Clkm 15 k, mž i jdlivě. Půvdí c 550 Kč/k. Nyí z 250 Kč/k. Tl Přchm hbv mí i pmíkm hřbivě v Dvě. Tl Nbízím dluhdbý pjm byu 2+1 v klid či Tišv. Tl Hldm k pjmuí 2+1 v Tišvě bz RK. Tl Kupím zplkv, fzv lpky phldic. Tl , mb jlp vč Pím, by izi u bčk řdkv izc zdm uvděli mim x izu i jm du puz p přbu dkc

5 VOX 9 izc BRNO N E J Š I R Š Í V Ý B Ě R ZA N E J L E P Š Í C E N Y! 7NQåVG FPGU RGPÊ\G FQ WJNÊ X[PGUQW 8¾O XÊEG PGå X DCPEG C O¾VG LG FQOC 2TQ MQWRKV X '5612W 8¾w PGLDNKåwÊ RTQFGLEG 6RERWQ D QHGČOQ UR]YR]\ 6NOiGiQ GRSUDYQP SiVHP *DUDQFH NYDOLW\ D SDUDPHWUĤ '5612 U T Q XKO 9êKRGQp FHQ\ DXWRGRSUDY\ 3URGHM SVNĤ GUW D REOi]NĤ 0C /NÆM¾TP 6KwPQX 6GN /QDKN 8GGTPÊ QDLGFP¾XMQX¾ UNWåDC f c i CUKR k vý. 2012, v pfkí, j km, bjm ccm, výk 77 kw (104 PS), pliv f, ki lifbck /5, bv říb mlíz, mži ficví lig, přbilký úvě, kup v CZ, pví mjil, hvv, vií kížk, Přdvděcí vůz ulu!!! Njý, puz zgivý RZ!!! C vh vzu Kč! Škd Ocvi 1.6TDI Elgc C Kč včě DPH <'.' *.ª /#:+/.0ª 5.'8; 0# < -#<0+%- -#46; ąêlgp B Ivvic, Řčkvick 3, u ul. Hdck, mě Svivy B, Sží 7, vchd z ul. Hšpick P P , S N »5$=1 6/(9< 352 '5å,7(/( =.$=1,&.»&+.$5(7 2ąGFRQMN¾FCPÚ XÚXQL EGP X TQEG \¾ąÊ pl kupóu d , 1 pyl/ 1 kupó/ 1 b/ 1 d RG GR UTRGP ZDARMA! 6/(9$ 3(91»&+ 3$/,9 0,1 2 GTXGPGE Při kupu d 400,- Kč zík ím kupóm 25 kg bvh pěu jk dk GTXGP NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN A STAVEBNÍHO MATERIÁLU = ( /( 1 '5612 U T Q /«MX VGP č dm FWDGP Vž d y d kl V p í v ž m EGPC X - \C S STAVEBNINY O UÊEG TQMW 2ąK \CMQWRGPÊ S JP FÆJQ WJNÊ WwGVąÊVG OKPKO¾NP - ZZZ HVWRS SDOLYD F] vě ě š v k Zvm vbízím LCOLADE RNA K AVÁ A A Á RN y BE čkld ii k ic lg k y z b č k y C f C u g i f ldy z l d v čk ilk čk ě b y v v. u č ě u hy k v y p ň v m u d d í g k y. ůz pj. hlbíčk y, b k y í km. mích u kuchyi c dl, pčiv ů. u d m d v í k, š, y. klčk cm, iich mě l í f, m u cf d, b, buik b h í,. Fpphk vilk,,jjblk křic m. milk y zz v md ic dik 14 6, 11 k i v lvy. y iv p í z ěí řckm přdkh š h p. 30 Z jiím T vš v kutišv, mp.k pm // TMM 4d liy... K PRONÁJMU Pšlm v ìkm...! Tišv, dům U B m. Kmkh 122, GSM mil: VE VOXu MÁ VAŠE INZERCE SMYSL l Pjm bchdích p v Tišvě, m. 28. říj, 60 m2. Ok d ulic, bzpblmv pkví přd dmm. Vhd p pdju. C Kč / měíc. K dipzici ihd. If -milu:

6 6 Hii VOX 9 Gl Lgiwicz iv v dmcím vězí v Tišvě 150 l výčí Plkmu vjvůdci Miu Lgiwiczvi, hdy 36i lmu plkmu dikvi vykzli zhduím by v m mdvm dmě Dlím yku u Bílých bli U Křků (d měí Kmkh, Pž Cum). Přílušví byu vřil cl pví pchdí, kd všk míi byly vhdě zřízy. P běký plicjí řdil livl pěi zlých zkupil v zřízí byu. Glův ucý pby v Tišvě vl d 3. d 28. dub Lgiwiczův přípd zvířil hdy clu Evpu. Pl ěm v všch vich, pž vpk bužzi vkldl d ěh vlk děj. Tk l, ž jm Tišv, hdy mě chudých švců klců, bjvvl v ěžjích lich Evpy. Dikův dbvlý pby v Tišvě, přdý lgdím kuzlm jmh pkuu úěk, uvdl jm Tišv v zm p cl Evpě. Jk dvídm z kik, způbil hdy jh ic mcě vlck vědmí byv- l Tišv. Slvý Plk byl řdm pzi. Př plicjí zkz byl ivě pzdvv z včích dvíčk pd ky glv byu zpívím vlckých píí vly dmc. J ji, ž plší přl ubyví v hici U h- du Pšj žící vmu glvi pmci v úěku, měli v Tišvě víc pmcíků. Nikd všk dzvěděl, kří byli. Vždy kvu pmc ly c. k. úřdy jk vlzdu. Ký ulý gl měl v Tišvě vých pchzkch ikým ýk. D byu všk z Jk šv uděll zzk Jd z vých pvěí išvkých Zzk b hd? Kd ví? Gl Mi Ai Mlchi Lgiwicz Dům č. p. 146 U Křků-Bílých klm ku Vlv ypick kulvi jvy, ucí klm Mikh lupu ím chdil mh lidí, i mzí vřlci z míí hc, kří chěli j pchlubi, ž Lgiwiczm, hdjší vpku zcí, mluvili. Mim ji byl u ěh všěvě dpivl Ndích liů, zmký říšký plc, vlcký kěz d. J Ev. Bílý, fř Pl pldí k duhh iícilí. Tišvký měš řšil íživ dilm. Jk d úmu pcujícímu živíkvi mu dřil k, jk by i jh ž přdvvl. Č mu přdhzvl jm zmých, kří i bli víky pmcí pdvdů zmí dmhli mjku, ký i jjich vuci budu chpi ui. Nmyll zl db ž, i mžl d ičh pchybh uil. J i k bč lmvl, jk mžlky dělvjí. V dbě mu pcivci kyl mž vyřši vždy vji fičí iuci. Nic všk í zdm mul by zřdi mzi y, kými dud pvhvl. Zvžvl všch p pi, zhduí l ddlvl, jk by čkl ějký zzk. Sychvým pzdím dpldm kčl Tišvm myšlku, ž již d muí zhdu. V zmyšlí přšl ilici míjl Miký lup. V m kmžiku zhřměl, ucíil bl pvm pku k hm mu pdl km, ký jm milim miul jh lbku. Zkpělý hůzu hul uviděl u vých hu píkvcvu hlvu Py Mi. V ěmm úžu vzhldl hu, kd jkby výžě čl pi zchmuř blz jjí bzhlv ch. Byl zzk? T ikd ví. V mm všk zhdl pvě. A když i ví dy, zbi píkvcv hlv ěh d dby vždy hldí vým lpým čim. z Přdklšří. Ž k ěmu gl chvl vybě, j vidě z h, ž d. Bílý Lgiwiczm pbědvl. Tišvší, včě pí dívk, vídli gl jh vychzkch v přím dpvdu plicjíh kmiř Hdckh, bu pěšky, l jčěji v byčc. Livli vězě přmýšlli, jk mu jh vyhví zpříjmi. Zpříjměí všk přišl čkě. Z kým glm přijl jh bývl djuk Hik Puwjwv, ž přk pl půvbu. T ic měl přikzý pby v Pz, l měl vlější žim. Byl u ěj dvk, pldy d 19. d 23. dub Gl, plým jmm Mi Ai Mlchi Lgiwicz, všk přijíml všěvy mhm bzpčější. Kcm dub jj všívili Plci ubyví v Týkvě hici U hdu Pšj. Mzi imi byl i čý všěvík Lgiwiczův, Alxd Žikwicz. P jjich všěvě věřil Lgiwicz vmu luhvi, ž i Plci ju jh přl mjí mu dpmci k úěku. Pil jj, by jim v m zbňvl bízl mu 300 ýkých z u chu. Al luh Jf Fömml byl člvěk p úplý. D 26. dub, p pudk hdc mzi pm luhu, dšl Fömml úřd vš zmil. Thž d byl gl kv bzpčější mí dvíkm př Ču Hu d Rjc pk vlkm d pvíh vězí Jfv. V hpdě U hdu Pšj, dkud jic Plků upchl, byl lz dluhý kpý ppuh pvzvý žbřík. Ty přdměy všk dly d uku úřdů, b hiký Týk lz zjil uchvl dm jk diu pmku. Kpý ppuh j d ulž v dpziři Pdhckh muz. Nhbk Lgiwicz v Ibulu Z Jfv byl Lgiwicz ppušě v c 1865, když byl plk věc již db zc. Zmřl 12. kvě Pchv byl v Cřihdě přijým jmm Hid Ph. V kvěu lšíh ku dy uply již 126 l d úmí gl Mi Lgiwicz. Až bud pchz pží vě zkuvh bylh dmu Kmkh měí, pdívj kě zuvu klbu. Pd í kdyi pchzl fšý plký gl přdl ply úěk. Ozčí h hiickh mí bzvu plku připmíku udli j jiě dbu myšlku. Hii Mikh lupu Tišvk u pří dmylilě k dmim mě Tx k cyilmdějkmu miliu Jdím z ymblů mě Tišv j Mik u, pv ku N jjím míě, hdjším išvkm Dlím yčku, d dby vl bkí ch Piy, k byl hdy přmíě d plí (yí j ilv v pku u kl v. Vclv). Ní č k viděí miký lup bz Miy Thdy jvýzmější mvký chř Jf Ali Břk ( Hic Mvě Přdklšří) v dbě již k bydll v pbšví kl P cli (yí Pdhck muzum), kd pvvl křížvu chdbu vupí pl. V v vbě byl idvě pd vlivm vlckh huí mvk dužiy Sušilvy, pjvující cyilmdějkým kulm. Pděm k vbě vh mikh lupu v c 1863 byl iícil výčí příchdu vh Cyil Mděj Mvu. Thdy i Kv klš P cli měk d Obc išvk zdli pjk vby mik u. Zhví u přílžii cyilmdějkh mili příchdu lvkých vězvěů dkld pi jiží ě TISÍC- TÝ ROK ÚVODU ZÁKONA KŘES- ŤANSKÉHO NA CELÉ KRAJINĚ MOR AVSK É A ČESKÉ. Jfm Břkm byl k vyvř píkvcvý miký lup, ký kmě Cyil Mděj zdbí chy zmkh išvkh p vh Vclv vh Fli. Slup, ký vybíh z pdvc, j ukč kmpií hlvicí chu Immculy (Immcul /z liy/ Npkvě, j v klick cíkvi iul Py Mi). V ylizv jkyi j umíě v Rli (j chkyí pi mu mcm). Mi Ai Mlchi Lgiwicz Gl, dik Plk vjvůdc Ldvh pví Ndil 5. p 1827 v Kzyu v pukm zbu Plk v diě mííh lkř. Sudvl pv uivziě v Wclvi v Blíě. P lužil jk důjík v puk klvk gdě. V c 1860 migvl, by vupil d mdy Guipp Gibldih zúčil jh plkh ží. P zpušěí jdky vyučvl vjk škl v Příži pzději v Cuu (Ili). V c 1863 zúčil zv. Ldvh plkh pví v ukm zbu. Zgizvl vdl pvlck ddíly v dmiřkm kkvkm vjvdví zvíězil d ukým vjkm 23. ú v lv bivě u Mlgzcz. Sjdil y bílých čvých, by vyvřily plču vldu 10. břz pk phlil z vjkh dik pví. P pžc d Ruů u Zgc 18. břz upchul d kukh zbu, kd byl zč. P 11 dch vězí v Kkvě vhl d, k přddl Fišk Jf I., ři viy pupu vězěm: 1/ vyd h Ruům, 2/ vybvi h flšu idiu pm, 3/ pby v ici. Lgiwicz i vybl ici, kd zmýšll z dmcíh vězí upchu. O pkuil v Tišvě Mvě, kd byl v dubu 1863 iv. P byl dud přvz d pvi Jfv. P vm ppušěí dcvl př Ldý d Švýck p d Tuck, kd lužil ěklik l v mdě. Odud zřjmě pvě užívý zv Mvý lup. Dvě jd jd z pldích pvých Mikých lupů, b y lupy u vzyčvly zhub d ku 1650 dl p cl 18. lí, jdiěl i v 19. lí (Tišv 1863). Zjímví jiě j, ž z k udíh dmu U Křků-Bílých (č. p. 146) přihlížl vbě v dbě Sv Rzli chí přd mm mcmi. v išvk ic gl Lgiwicz, vůdc plkh pví. Slup, kmu j yí 150 ků, byl pškz vichřicí přlmu dvch lí, kdy dšl k zičí hlvy Py Mi. Jjí hlvu hdil vu išvký chř Aí Nvý, ký ji upvil kvv čpy. Clkvu pvu išvk švy pvděl kcm miulh lí k. chř P Blík ějký č byl lup v vří žlzh lší. V c 2000 všk v chy Py Mi zhšil k, ž jí updl plvi hlvy bličjm. Byl p ukučě kukc lupu, ku pvdli pžký kdmický chř J Tílk kmík J Ligb z Blk. Jdl di čý zh, b kulpu Py Mi v hí či lupu mul bý uv v dílě. Tk byl pv zbdlí klm py lupu, pič zm bíh u. Pc byly dkčy pdzim V miulých dch byl lup čišě lkvu vdu d pchu mchvh pu, by k výčí l příchdu vězvěů byl i dl zdbu řdu Tišv. D. Mi Chuý Zmřl zpl plic 11. kvě 1887 v Ibulu. Tm j gl Lgiwicz, plký vlc, pchv Aglickm hřbivě přijým jmm Hyd Ph plčě vu žu Zuzu. Odhlí Lgiwiczv pmíku v Wchcku (Plk) v ldu 2013 Lgiwicz v phldu jiých N ě jd: T. G. Myk: Plk vluc v c 1863 mě zihl jk mldh ud. Lgiwicz Puwjw byli mými hdiy, čl jm plkm pví c jm mhl l jm upřímým přízivcm Plk. Můj pzdější vývj způbil, ž jm vu vlučí plk mul duu d pzdí. N ě duh: K. Mx pl Eglvi: Příběh Lgiwiczm mi zd huý. B. Egl pl Mxvi: Chví Lgiwicz mi jví vlmi pchyb. V. I. Li zčil Lgiwiczv pví z šlchick.

7 VOX 9 Vdř (21. ld 19. ú) S pm j jk jd ldi vyvří zlučý p. N zd můž um šěí při vzví vh, libh vzhu. Ryby (20. ú 20. břz) N pcviši vld v ěch dch chu věší zmk. Nbud vědě, km dřív kči, l zvň bud v vm živlu. Skpc (21. břz 20. dub) Už dlší dbu uží uděl vš p, by vš dmcí přdí byl úul hmick. D vylpšví zpjí clu diu. Býk (21. dub 20. kvě) Dj i pz v zdví. Vyhě zvdí dměě ěžkých přdměů, by v přpdl ichi. Pcvičuj př. Blížci (21. kvě 21. čv) M puu pdů, jk vylpši dmc. Pří d kžd čii, i kdyby šl j úklid. Dj p i dpčiku lxci. Rk (22. čv 22. čvc) S vým pm pžív dklu uhu v všch důlžiých živích pkch. Vypd vmi vlmi dějě. Akulí pblm pů kčk blchy Blchy ju zví pzi dmcích zvíř, jjichž jvěší výky býv jř pdzim. U pů kčk v m bdbí můžm k dměým škbím, vykuvím i b klidm. U ěkých jdiců můž vykyu zv. lgi blší kuuí, kdy čí jdi kuuí p blchu vzik lgick kc, pjvující jčěji lyím zěm kůž v bli cu. Mlkd ví, ž dpěl blch ví věšiu vh živ mim hil. N pvi b kčc vykyuj kc j při í kv, jik phybuj hlvě v klím přdí (budě, plchu, ), kd kld vjíčk. Vylíhu lvy pžíjí u dpělců, zkuklí z 2 ýdy vylíh dpěl blch, k žij i 6 měíců. Pkud blchy zí v přiz hil (py, kčky), mhu pdu i člvěk způbi mu Lv (23. čvc 23. p) M chu zdv v mud pkí. Díky vší přvědčivi všk pž zlu, l pk vzbudí zjm. P (24. p 23. zří) I když vm chc, puí d dmcích úřdích zlžií. Ch dm už vm zčíl pmlu přů př hlvu. Vhy (24. zří 23. říj) M gi zdví chěli by h ihu c mž jvíc. Vlž č gi d pcvích úklů, pk i běž užív. Ší (24. říj 22. lipd) Cíí uvi bz ldy? Npluj i výl d přídy b mický víkd v plči vých přl. Sřlc (23. lipd 21. pic) Tlčí v mí dkčí jiých pcvích zlžií? Zkuě d pc vydj z b všch. Úpěch bud zuč. Kzh (22. pic 20. ld) S pcí už přhěj, uvlě dpřj i lxci. Vyři i dmcí ppíví b -mily, Včy věuj zbvě. (BTK) db vědící šípc pkžc v řdě z bu. Bj blchmi j u zčí už v dbě, kdy i při dmů šěě b kě. Exiuj cl řd přípvků pi blchm (bjky, pj, p přípvky, šmpy), l ůzu dbu účiku kvliu. S pvým výběm ipziích přípvků vm pmůž vií lkř. Vzhldm k mu, ž blch j mzihilm ěkých řvích pziů pů kčk (př. mic), j vždy učě dblším db pv i dčví zvíř. Kmě likvidc blch zvíři j důlži iči i vjíčk lvy, k chzjí v přdí, kd p žij. Dpučujm č p plchy šich věřců, v byě vyv, budy kc bč v vhdým přípvkm. MVD. Jl Kplv vií dic SANOVET Tišv, Dvřčkv ulic, l , p vši vlu chvíli Zjímv d v hiii Nbzpč příd Ví, ž kvlik j jdv? Všchy či liy bhují jdv lky. Njvyšší bh xických lk j v čvých kvěch lich, mě v ddku. Pž kvlxi j zči zpuý v vdě, j jdv i vd v íž byl umíě kyic kvlik. Kvlxi m účiky dčí či užív v lkřví. Ov pjvuj pdžděím zžívcíh ku, zvcím, půjmm, zvýšým vylučvím mči, v ěžších přípdch mmím, zvěmi, křčmi, dčí lbí, puchu kvíh běhu, ž klpm. Kvlikv kvěy hjě užívjí v vňvkřví při výbě mýdl. Pšk z kvěů ěkdy Rkčí bjky Dším mm lií pdy budu kčí bjky. Chěli bychm upzi ěklik důlžiých bdů. Ozk: Plím dň z přvdu mvií i při pdji chy? A, pdvjící plí 4% dě z přvdu vi, jk kdyby pdvl RD či jiu mvi. Ozk: C když vím, jli j ch v kvm vu, jk vdí mjil? 3. kvě: 1494 Kyšf Klumbu ppv uviděl zmi, k byl pzději zv Jmjk dil Jiři Bhdlv, čk hčk. 4. kvě: 1904 Spj y mick zčly vě Pmký půplv Mg Thchv l pví žu v fukci přddy vldy Spjh klvví. 6. kvě: 1889 v Příži byl běhm Svěv vývy vř Eifflv věž přvz ků K. H. Mchy z Liměřic d Phy dpvzý mhuu pikupčí dmcí. 9. kvě: 1974 v Pz byl zhj pvz m. Kvě v vc zhdě Lší vlmi ud j, kdy pčkm dub pdl v vyšších plhch Tišvk ž 30 cm ěhu ply klly hlubk pd bd mzu, přšl v duh plviě dub přím d l příd k dhí pžděý up vgc. Něk pc v zhdě, k běžě dělm v dubu m hlvě v vyšších plhch giu přuvjí ž kvě. Jd ubví přubví mů způbm z kůu, k j dičě mzi pěili vc jpužívější mm-li dbř ukldě uby, mm i jvyšší pc úpěchu. Z lučh plh pčí chím uby mě bílým ppívým čkm pi vyychí. Pkud pěujm jblě, k ju zií upvi, pvdm přd kvěm, při kví p dkvěu přik pi upvii pdlí kmbivým přípvkm, ký pdv pd zvm Zdv jblk. Těě přd kvěm můžm pv přik jblí pi kvěpu jblňvmu, přípvkm Clyp 480 SC v dvc 2,5 ml 10 l vdy. Pkud mm přípvk Rld 40 EC (12,5 ml. 10 l vdy), můžm přípvkm Clyp přík při dkví jblě i švky ygl pi Pilc v jm dvkví jk pi Kvěpu. Zvlšě přik švk pčku dkví bychm měli pdcňv! M vlmi č zdí vliv jjich údu. Přik pvdím v pdvč, kdy ljí včly. V přípdě přmží mšic, pvdm p- přidv d šňupvých bků. Kvliku pěujm p jjí ku vůi. Dří jí dbř pd my b jim im míě, kd dbř pkyj půdu. M d vlhčí, humózí lhčí půdu. Vdl pl fmy byly vyšlchěy i ěk zhdí důdy kvěy ůžvými, puhvými b puhvými liy. Rliy jdm i v lích, kd všk mí h, b ju příě chě. Vždy j db vzí phlídku kvh bjku ějkh dbík, ký ěm vbm zumí. Pkud by l, ž by mvi dpvídl kučmu vu, d jd íží cy. Ozk: C, když ch pří víc bm? Při pdji kčích bjků můž bý mvi v vlicví víc b. J řb, by všchy by uhlily pdjm. P dlší přípd dzy pišě -mil: 11. kvě: 330 Byzium z vldy cíř Ki Vlikh l vým hlvím měm římk říš, d h d zývl Kipl Emil Zpk přkl kd v běhu 10 km dil Tmš Dvřk, čký dibjř dvjbý mi vě. 12. kvě: 1743 cířv Mi Tzi byl kuv čku klvu (zv. Kuvc umířu) dil Jf M ( ), mlíř zkldl vdbh čkh mlířví. 14. kvě: 1316 dil Kl IV. ( ), čký kl římký cíř. (d) Zimlz kmčký řik pižých mů vvým přípvkm Piim b pužijm Mpil 20 SC. Př, ž lší j byl vlhu bh, z uchh lučh pčí zpmm bč zlí vě vyz b přz mky kř. Nzlvm všk dě, by dšl k zv. ulií. N kci měíc by mhly v jpljších plhch Tišvk zčí z řšě Rychlic b Riv.V dbě zčíjí z i pldy zimlzu kmčkh. J dičě pví klizň vc v zhdě. (JZ) Křížvk CENU Spzm křížvky j Měy Dv. Dmiu Dv j kl Pvýší v. Kříž. Svb z plviy 13. lí j m chě kuluí pmk. V miuli 9 byly v klí bc píkvcv lmy, kd ěžil čvý píkvc jk vbí mil. V mích dšíh hřbiv bývl dřív bcí cihl. A yí k křížvc. Pkčujm v ilu Tišv klí. Z mcicí zím mdu uiicku zčku, k dvd ž k zhldě. Odud j přký výhld Tišv jh klí. Z Kluciy pk jdm ulici Běk. Nši pz zhdě upu (jk). M již čyřlu dici. Vylušěu jku zílj jpzději d 13. kvě. Nzpmň připji klí kupó. Tjk z miulh číl zěl: vlhkmě, přýpcí hdiy. Cu, ku věvl Wll Kuřim vyhv Edi Bkv, Tišv. C j připv v išvk pdjě GOLD BANANA, Kmkh m. 146 (vdl Pž Cum). Výhc i muí cu vyzvdu d příšíh vydí VOXu. Zzč jí byliky Ví, ž pílí zku pmůž dmikk? Nhj i zhdc kždý d 4 7 kvíků dmikk v dbě, když jř zču kv. Jz přím pilují zk uklidňují kšl. Ví, ž pdběl j mlý zzk zhdc? J vyikjící přdk pi kšli lumí zvň uvlňuj hly. Zvě pužív jk bkld k hjí b kzmů, čv liy přikldjí blv mí při vmických pížích. V kždm giu chzí ějk výzm kuluí pmk, k přihuj uiy. V m šm chzí vbí mk gick pl, chě kuluí pmk, cicický klš P-cli (B b), jjíž vzik duj k ku Klš zlžil uku řky Svky říčky Lučky klv Kci, dc uhkh kl Blly III., vdv p čkm kli Přmylu Oku I. T mí dvl Kcii jjí y, mkbě mvký Přmyl I., plčě půdu mjkm, ký měl luži klšu. Svu šědí k l pluzkldlm klš plu vým bm klm Vclvm I. Jk p klvu Kcii, k p jjíh y Přmyl I. l pzději klš i mím pldíh dpčiku. Klš připěl k hpdřkmu zvji, pž přbvl clu řdu řmlíků, kří uzvli v blízkých bcích. I když klv Kci věvl vbu klš cl v jměí, dkčí čil. A k byl klš klm dkč ž v c 1239 k vyvěc, jk dkzuj lii lmuckh bikup Rb z hž ku. Běhm v dluh hii byl klš ěklik zpuš. Jdk v c 1252 v vlc Ty, l k v dbě huikých vlk, kdy byly jpišky zhy. Zuš byl k v c 1619 mvkými vy vyhuly mu i změy v c 1782, kdy byl klš zuš z řízí cíř Jf II. V půběhu dlších lí lužil l klš přvžě k hpdřkým pzději i k půmylvým účlům. Byl zd př. bví xilí mufkuy V. Mudyh pzději vlkk, ký v c 1861 kupil žký cicický klš v Mihlu v c 1901 d klš mhly pě vi jpišky. Pldí zuší klš vž k ku 1950 bv byl ž v c Tvl všk jšě pěl l ž byly všchy í bjky v lu klš přdy řdu. Phlídk mimřd chikick pmky l přiší všdí zžik lk k uiy z zhičí. Z zhlduí k jí Pdhck muzum umíě v lu klš. Milv Pvlík

8 SPORT VOX 9 V bu 27. dub kl jubiljí 40. čík pchdu Z kmi klí Ndvědic. Tk byl výb pčí výb ld. Akc zúčil 30 přdlů, 909 účíků, z h 50 km i 10 účíků, 35 km 24, 25 km 16, 20 km 79, 15 km 188, 14 km 152, 9 km 385, cykl 65 km 55. Njmldší účík pchdu byl Mk Njdlíkv z Phy (3 měíc, v kčku) diči. Pchdu zúčil hdě lidí míích z šikh klí B, Tišv, Kuřim, Nv Mě. M., Byřic. P., Ž. Sz., Nvic, Olmuc, Ly d Lbm, Ph, Pl, Luhčvic, Ric. Dlkvý pchd cykliick jízd Sklk žup Pšjk TJ Skl Tišv zvu XXII. čík dlkvh pchdu XVII. čík cykliick jízdy. Akc kjí v řdu 8. kvě u zv Sklku župu Pšjku. Úpěch pvích gymk TJ Skl B I J.Šikulv m Vyziu Ty pchdu: z Dubvíku 9 km, 18 km, z Tišv 24 km, 33 km. Cykly: 20 km, 40 km, 55 km. Pzc : Dubvík, dží ČD d 8 d 10 hd. Tišv klv d 7 d 10 hd. B Clic Gd Pix HiCUP V dch kvě Mykvě kuhu k Zvd hiických vzů HiCUP Vlmi blíbý kuký šmpi klických vzů mhu umbilví fušci z jk dřívější dplňkvý zvd čkých mivkých víkdů. Nyí hiick vzy přijíždějí jk mý zvd. N dz běhm víkdu přdví ž 150 hiických zvdích vzů z duh plviy dvch lí. Splu zvdím pgmm mhu fušci ěši šiký dpvdý pgm, vývu dlších dík hiických vzů v civilím i zvdím pvdí jjich jízdy p zvdí dz. Víc Aumdmb.cz. (fl) Děk ybřk zvdy V bu 11. kvě kjí v Ndvědici děk ybřk zvdy v lvu yb plvu ybíku. Akci přd Občk duží 1. Zvdy v Tišvě Kylgický klub Tišv zv zvdy, k kjí v bu 4. kvě d 8.00 hd. v lu KK Tišv. Gd 2013 v kgii ZOP ZPU1 + Vdíkv pl v kgii ZOP p mldž d 18 l. Občví zjišě. Víc # kp # výldky # kp # výldky # kp # OP muži Vv. Bíýšk Bbic /Sv. 0:0; Sřlic Říčy 3:2; Ivčic B Sdy 2:2; Muic Zblv 4:1; Měí Pšic 3:0; Opvic Ochz 1:3; Žlšic Ořchv 2:1 III. říd muži, k. A Kbylic Šlpic B 0:0; Pzřic Bluči 5:0; Příic Vjkvic B 2:1; Tvž Rjhdic 1:1; Rjhd B Žbčic 0:0; Těšy Vi. Šumic 1:1; Blžvic Mk 5:2 III. říd muži, k. B Ppůvky Olvy 1:2; Zkřy Zvk B 1:4; Kupřvic Vv. Kíic 0:0; Řzvic Mělčy 1:5; Dlí Lučky Lžky 0:0; Dblí Dv 1:1 IV. říd muži, k. A Židlchvic Opvic B 1:4; Rjhdic B Měí B 5:2; Újzd B Žčy 2:4; Blžvic B Bbic /Sv. B 3:1; Pc Šlpic C 1:1; Pzřic B V míu kl v Mkvě m i v v í Evpy v pví gymic. Čku publiku pzvly pví gymky TJ Skl B I J Šikulv (z H d č ) RK Ndvědic. Zčk j v 10 hd., gic lví viš v hd. u ybík. Víc Cíl: dvří hdu Pšj d 11 d 17 hd. Tišv klv d 11 d 15 hd. Víc dlkvy-pchd. (HUSK) K i ý Plšv. V kvlifikci vícbj bdil J Šikulv 19. mí kvlifikvl d fil vícbj, d kh pupuj puz 24 lpších zvdic z kvlifikc. Vlic pěku vu zcvičil J bdlch, kd bdil k 10. mí byl k 2. hdicí m řdí. Kiý Plšv p zdu kldiě bdil v kvlifikci 36. mí. V fil vícbj J dpuil chyby kldiě v kčm přdí k bdil 20. mí. Dv dy p příjzdu z ME bě děvč zjl věvý ph d Slvik ( ) Při pčí kvlifikci bě gymky pupily d fil bdlch (Plšv jvyšší zmku Šikulv duhu jvyšší zmku), J Šikulv jšě vybjvl úč v fil kldiě v pých bdil 9. mí j k 1. hdicí p. D fil pupuj 8 jlpších zvdic. V bu kl fil bdlch, kd bě gymky přdvdly kvlií výky. Plšv bdil 1. mí Šikulv 3. mí. V dělím fil J zcvičil pěku vu kldiě vybjvl 5. mí. Děvčům i ům blhpřjm. Hdě úpěchů přj při čvvm mivví ČR, k bud k v Ově. A. Vyziv Bluči B 1:2; Pdlí B Ochz B 0:5 IV. říd muži, k. B Tubk B Olvy B 5:1; Nv V M. Bic A 1:3; Bbic u Ric M. Bic B 1:2; Sřlic B Budkvic 1:1; Ořchv B Dl. Kuic 1:1; Řzvic B Mdřic B 0:2; Rdic Hušvy 7:0 IV. říd muži, k. C Lukvy Kkvic 4:0; Vy. Ppvic Zblv B 11:0; Říčy B Čučic 4:1; Dmšv B Vv. Bíýšk B 1:2; Zkřy B Dmšv 3:1; Kuřim B M. Kíic 3:0 OP d Tubk Vjkvic 0:1; Újzd Ořchv/Žlšic 1:2; Kupřvic Měí/ Bluči 3:3; Pzřic Dl. Kuic 2:2; MCV B B Mdřic 0:3; Rjhd Žbčic 3:1; Blžvic Mk 4:1 OP ší žci, k. A Pzřic Ochz 3:2; Muic Opvic 1:10; Měí Hušvy 1:1; Újzd Vi. Šumic 10:0 OP ší žci, k. B Čbí Olvy 0:7; Nv V M. Bic 10:0; Žlšic Kupřvic 4:4; Vv. Bíýšk Vv. Kíic 14:0 OP mldší žci, k. A Ořchv/Pšic Žbčic 2:9; Těšy Ochz 1:1; Pc Šlpic B 3:5 OP mldší žci, k. B Vv. Bíýšk Čbí 0:9; Kuřim B Olvy 7:1; Kuřim A Dmšv 12:4; Dlí Lučky Sřlic 3:3 OP ší přípvk Kuřim Ric 15:5; Zvk Ivčic B 0:20; Sřlic Ivčic A 1:8; Tišv A Rjhd 8:2 III. říd ší přípvk, k. A Pzřic Těšy 16:1; Měí Bluči 4:1; Muic Šlpic 5:2; Těšy Mk 1:6; Blžvic Újzd 7:1 Vyhlší jlpších pvců mě Tišv z k 2012 Z kmi klí Ndvědic V pdělí 22. dub byli v břdí íi išvk dic cěi jlpší pvci mě z k Pměí liy db dky přvzli z uku y mě J Schid míy Mg. Mk Bbk. Akci gizuj Kmi pví Rdy mě v plupci SSK Tišv. Kždý išvký klub m pv vhu cěí ž 2 pvc b 1 pvc 1 fukciř či v libvl kgii. Nmic klubů jjich učým zdůvděím: AFK Tišv (fbl) Tmš Mičk: dchvc išvk kp, v uč dbě kpi dužv du. Svým příupm k přípvě výky v mivkých ukích j příkldm ím pluhčům. J hum dužv m zčý pdíl úpěšých výldcích dužv du v kjk uěži. Ig. Mi Pilý: bývlý hč, p kčí kiví kiy dluhlý fukciř, ký pšl mh fukcmi d čl výbu, vducíh dužv ž d uč dby, kdy j m dužv mužů. Svu běvu pcí pdílí úpěšých výldcích dužv mužů v kjkých uěžích. Alický klub AK Tišv Lukš Pvlk: říb (kul) bz (dmibj) z Mivví Mvy Slzk jlpší zvdík v dužvu AHA Vyškv, v km upují išvší li v uěži dužv v II. liz. Mk Hvlv: clkv 5. mí v 10dílm Běkm běžckm phu v kgii mldších žkyň, vzý příup k iku úči zvdch. SK Bkbl Tišv Bb Plkčv: klíčv hčk ýmu dk, ký bjuj pup d dck ligy. Svým příupm k ukí iku j příkldm p mld bkbliy Tišv. Svým výkm připěl k 1. míu v kjkm přbu dk. A Kučv: hčk ž k mldž. Nděju hčku v pupu v bkblv kiř zdil zěí kl. Hl žkvku ligu pd ku Bu Admcvu dcku ligu. Rzpi mivkých ukí v lu SK Ti Tišv Dpělí A (jihmvk diviz): SK TT HTK Třbíč A SK TT TK Spk Jihlv B, SK TT TC B C, SK TT TC Bjd Kměříž Dpělí B (KS III, k. AA): SK TT STK Okříšky, SK TT Slvj Třš, SK TT Skl Bdřichv D A (KS II, k.ad): SK III. říd ší přípvk, k. B Židlchvic A Kupřvic 1:7; Židlchvic B Hušvy 10:7; Vjkvic Mdřic 5:4 III. říd ší přípvk, k. C Vv. Bíýšk Vy. Ppvic 6:5; Říčy Tišv B 1:5; Vv. Bíýšk Čbí 2:3; Vy. Ppvic Zblv 2:2; Dlí Lučky Olvy 2:11 OP mldší přípvk, k. A Muic Šlpic B 13:1; Měí Vjkvic 1:27; Pc Šlpic A 4:3; Hušvy Žbčic 7:9 OP mldší přípvk, k. B Rjhd A Mdřic 4:11; Rjhd B Ořchv 6:3; Rjhd A Ric 4:6; Rjhd B Ivčic 9:3; Ořchv Mdřic 4:12 OP mldší přípvk, k. C Lžky Kuřim 2:13; Vv. Bíýšk Čbí 5:9; M. Kíic Lžky 8:13; Tišv Dv 15:4 V uč dbě uj mldž zpjil d přípvy dckh ýmu kvlifikci d dck ligy. HC Tišv (hz) Michl Slvíčk: z ku 1989, pchzí z zm hzkřk diy, jd v šlpějích vh c Mil, ký úpěšě pzvl Tišv v lch. J pu dužv mužů, pu řdí pjky b křídl pří k jlpším řlcům ýmu. Jkub Gub: z ku 1996, zupc upující gc išvkých hzkřů, děj p dužv mužů. I př v mldí už duhý k úpěšě připvuj plčě hlvím dužvm mužů už v zvěu lší zy by měl kivě zhu d ukí Jihmvk ligy. SK Ti Tišv Filip Křipký, Dmiik Křipký: b bři mjí z bu vlic úpěšu zu. V uěži dužv du šíh žcv mjí dhmdy kó 48 víězví puz 2 pžky. Byli pmi dužv šíh žcv hlvě díky im pdřil pupi d jvyšší uěž Jui Tu N ujích jdlivců pzvli bvy išvkh iu pvdu ukzkvě. V čyřhř upili plu v 17 ujích z h jim 12x pdřil dvz fj jcější. V dvuhř zvíězil Filip 8x Dmiik 3x. Jjich píl při iku chu ul zlpšv j dbým příkldm p í hč klubu í i v Tišvě, ký by vil víc ču v lu Ovci, ž Filip Dmiikm. TT TJ Ž Ž /Szvu, SK TT Skl Slvkv u B, SK TT Slvcký TK Břclv, SK TT TK B Bhy D B (KS III, k. CD): SK TT SK Judv B, SK TT TK Byřic /Pšjm, SK TT ASK Blk Sší žcv (lig JUNIOR TOUR): SK TT TK Zjm A, SK TT TC B A, SK TT TK Uhk Hdišě, SK TT Skl Lžh A TTC Kl Tišv (lí i) Fišk Nč: kjkm přbu JMK ších žků bdil 3. mí v dvuhř i v čyřhř. V kgii ších žků bdil l 6. mí v bdvcí uěži JMK byl miv žbříčkvý uj jlpších 12 hčů JMK. S vyku úpěší 79 % věž upvl z E -dužv Tišv mzi muži v OP II. řídy. Měj Ky: v kgii ších žků bdil l 9. mí v bdvcí uěži JMK, přičmž uj v Rjci-Jřbí dkzl vyh. N kjkm přbu ších žků bdil mí v dvuhř 3. mí v čyřhř. S úpěší 57 % upvl věž z E dužv Tišv mzi muži v OP II. řídy. Vljblvý klub Tišv Iv Nvk: j miv z příkldu ikvu mlku, pziiví pří p klkiv k vyvří vých wbvých k klubu. Měj Bhuš: j miv z příkldu ikvu mlku, vibiliu ůzých hích pch k z zpjí d k čii. 1. FC Kvěic (ful) Pik Kuč: hč upující gc, v ýmu hj 2 ky, l i v k mldm věku i vybjvl mí v zkldí vě jh výky mjí vzupu dci. J chický hč výbu kcvku. Jiří Schbg: z 1. FC Kvěic hj k půl, v lší zě pdil d vy jh výky lpšily kždým zpm. J dvý hč hm bu pkud bě bud pcv jk dud, můž dkz vlk věci. (d) Mldší žcv (KS I, k. M): SK TT TC B B, SK TT TC MJ Ti B, SK TT TC BORS CLUB STK Břclv Bbyi (KS I k.id): SK TT ASK Blk, SK TT ŽLTC B B Miii (KS I k. IC): SK TT Skl Lžh, SK TT TK Tili B Zčk věšiy ukí j v 9 hd. Pdbější ifmc lz kch Zděk Libiš, Kuš Sychí Digm č. 469 igil VOXu Bílý h duí čh, by mu dl 7. hm m Bílý: Kd7 Dg3 V3 Vb4 S7 Sd1 Jb1 Jc8 Pc7 (9) Čý: Kd3 Sc3 Sf3 Pb5 (4) V duhm, řím čvm hu h bílý pl, k puil přd ím jh figu. Řší: 1.Jb6 K3 2.c8S Kd3 3.Kc7 K3 4.Jd7+ Kd3 5.Vf4 b4 6.Kb8 bx3(b3) 7.J5+ Sx5 m. VOX, viy giu Tišvk. Vydvl: JUD. Mi B. Chuý, Tišv, m. Kmkh 122. Šfdk: Quid Mz. Ad dkc: VOX, P.O. BOX č. 1, Tišv, lf: , mbil: , , -mil: Vychzí kždý duhý čvk, uzvěk v pdělí d 14 hdi. Tik Rpcum.. Blk. Objdvky přdplh zílj d dkc. Uvřjě zy mují bý hd zy vydvl dkc. C jdh výiku 10 Kč. Tik pvl: MK ČR E11373.

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK

GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK 2-3 4-5 6-7 8-9 0-2 - 3 4-5 6-7 8-9 20-2 22-23 24 OBSAH NAŠE SLUŽBY CHTĚJTE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY NAŠE SLUŽBY 3 - GRAFICKÉ STUDIO 3 GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK - ORIGINÁLNÍ

Více

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic Slé ly z i z i Č é ly K by i l ěli i ňé, řpé, plé ly? 250 l lžé y, 400 g plbé y, 100 g lé y, 12 g li, lžič lěy, 1/2 blč ž b lžič, 2 lž l. Č y plbé y, lě ž z řý žďý, ý zj. P při zby plbé y, z ( pě) i pči.

Více

Cibulový chleba tety Marti

Cibulový chleba tety Marti Ciblý lb y Mi C l zi lb, ý j j ý, lb ibly, ňý ěý? N jš ž l ž zl b j ibl zl yl. Nb ibl ůb ž při ji ě y, j b. Nč i 2 lž lěý 2 lž zý. Zlšť li č 1 lži pylli i 2 l y. Vš. V pě i 75 l pl, 75 l lé y, 300 g lé

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ E Vřj Čý iiý úřd dj d zj ICT řjé ě. J h zdj if ICT řj šř ICT řj, é j řh h h iiéh ýz h. J dňý zdj if šř ůz wýh řjé. Cý zdj if j šř ifh ih hi jdii fii. Kéě jd údj i jdii di zh řjé ě, wýh řjé hd if, fřů ň

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Jídel íček Mateřská škola,"klu íčko" Ostrava - Hra ová Pří orská 8, příspěvková orga iza e

Jídel íček Mateřská škola,klu íčko Ostrava - Hra ová Pří orská 8, příspěvková orga iza e J č Ms š,"ku č" Os - H s 8, psp g iz s T.9. -.9. O z i g či s V s hé, p. h s uu, é, čj, j 1,3,7,8 s 1,9 O H h š s i uu 1 Ché s su č i i s, 1,3,7,8 či K hé s u p z u, čj, 1,3,7 s Hu s hé, jč é, jč,,čj,

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù ZAHRADNICTVÍ U HROBKY OTEVÍRACÍ DOBA PO - PÁ 10-18 HOD. SOBOTA 9-12 HOD. NOVÉ MODELY p r á v ì n y n í

vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù ZAHRADNICTVÍ U HROBKY OTEVÍRACÍ DOBA PO - PÁ 10-18 HOD. SOBOTA 9-12 HOD. NOVÉ MODELY p r á v ì n y n í è ØJ Uø è J š J È! è - š I øò! HY ø š ø ø ì ø ù Pø ù ø è! øì ì! D ø ø ì ìž ì - øò! Uø >>> J úèìš øò š ì øò øò È L Mš Ú Šì D D Lž Fž H H Hšì C øì L M Žè L Lž Lž M Lž Ž H M ž P P Pìž Pìž š ž ò D L ž ž Lø

Více

Ekonomické řešení podhledů

Ekonomické řešení podhledů Ky čí f př : úpr CSOBINC Srpí kz v bílé é é clvá b á k plh í zy CprICK-LOCK š p l j k QU N vé gp prví bz prfrc. Jý ý rrvý pík pvrchu kzy zy R kr rukc ár k á Kky vyváří přrzý pvrch phlu vzr přpíjící íku.

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù

vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù u 1 uù ýù è7 - ø 1 www- Uø è: Uì ø u ù - ì j øì! If - ùjè š š øý už ìu u! Jè I ì øòu - ø,, u u š 15! u - ì ø B CPL - jš š ì Uø j uu f, èì V PDZI PDEJ VÝVU CHYHÉ CHIDE V ØEBI jì ì š L 1 7 ø ( u ø) ý ýì

Více

POLEDNÍ MENU 2.11. - 6.11.2015

POLEDNÍ MENU 2.11. - 6.11.2015 .11. - 6.11.2015 02.11.2015 É UIC JCM HZ M, J M, BŇÉ FZ, CHÉB, U YUÉ MUŇMI, YÉ UHU FF, M CHF /UŇ/MZZ/J/JC/ UC ŠUU M, Ž, BH 03.11.2015 É FCUZ HC, IY HZ MU, Ž Š, JC, BMBY I, HUY C /MZZ/J/BZ/ BI, HY, BH É

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217 V š é é m y Č R B Ť KV Á MD G N S T K UJ Ú NK L G C K ÚC H R B U? V y y ň m P ( P U ) é www š m m m ý m P U @ š : U N N ť ň é B 2 9 / 8 1 36 0B y m ď š y š m: 0 8 5 01 1 12 1 1 Č R B Ť KS C HC E T E V

Více

Perspektivy práce s delikventními adolescenty

Perspektivy práce s delikventními adolescenty Z Ppvy pác dlví dlcy PhD. Pvl Øzáè Mg. Kø Klèvá Oddíl 3. 4.6.2. Mg. Kø Hušvá Ppvy pác dlví dlcy Vydl bèé duží Rl B Vydáí pví, B 2011 Obál zb TOYONO publc l T Tbu,... Ppvy pác dlví dlcy T pj byl fcvá z

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Uz hy z éh hu wwwmz Vz : FENYK J S EJ KAL L Z d ě d ý h b z m K m P h : M d d h z éč é b y P h : W K uw ČR KATALOGI ZACEVKNI ZE-NÁRODNÍKNI HOVNAČR F y J Z d ě d ý h b z m: m / J F y L d S m j -Vy d -P

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Obsah 7.1 Úvodní stať. 2 7.1.1 Úvod do problematiky ústecké oblasti.. 2 7.2 Členění oblasti na územní celky... 2 7.3 Charakteristika celkové koncepce revitalizace oblasti.. 2 7.4 Rekultivace a revitalizace

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

799,- 649,- 649,- Sledujte nás na. místo 1199,- NEJ CENA. místo 949,- NEJ CENA. místo 1099,- NEJ CENA -33% -31% -40%

799,- 649,- 649,- Sledujte nás na. místo 1199,- NEJ CENA. místo 949,- NEJ CENA. místo 1099,- NEJ CENA -33% -31% -40% Sduj n n Nbdk p d 8 d 8 nb d pdn zb % 7 Děk pk up YA GX Mkn ppn jčk bčn kp nh guu dn kj % p / % Děký bh Nnk k přdn kp pnn kp Obj: 8 Děk pn bu In Sp CF K Sšk z nk zpdš EVA nb pdš pkký uhý zp % % Chpk /

Více

Jídel íček Mateřská škola,"klu íčko" Ostrava - Hra ová Pří orská 8, příspěvková orga iza e

Jídel íček Mateřská škola,klu íčko Ostrava - Hra ová Pří orská 8, příspěvková orga iza e J č Ms š,"ku č" Os - H s 8, psp g iz T.. -.. 6 g s K hé, p. s pžiu, h č, čj,, j, 1,3,7,8 Ku s zu 1,7,9 O H h š 1 u č i hé, 1,3,7 či Hus, p. s s čs, čj, 1,3,7,8 s V, p. i,, čj, uč z č é p, j, 1,3,7 Džď

Více

y v Logo a bar Logo Znaèka a logo IBA CZ, s.r.o. Užití znaèky v textu ve slovní podobì

y v Logo a bar Logo Znaèka a logo IBA CZ, s.r.o. Užití znaèky v textu ve slovní podobì Lg b Lg Zèk g IBA CZ,... Lg z pž z j z jùžiìjšch pkù fih ig, ký zì išj pèi iic b zj, i kkè bjk ci h. Výzì ph iifikci pèi. J zk k kch kii. Zpi ž z pèi, jj bch jé. Lg ž jk i cé ø ibù pzj pè, pci jjch zìcù,

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Souhrn údajů o přípravku 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ თ卷 vá átk : u t cu 2, ( d. u, ) v j d j kთ卷 í hv თ卷c. Ú ý s c ých át k v b d. 3. LÉKOVÁ FORMA P áš k ᖗ哧í vu u íh t ku.

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O ú P 01/2014 ů ý, ý, Š,, g fgf ) - J B, A B,, D K, D ý , V A, A ů ý 014, 2 5 S V B T B 4 R, Z ý V, Ž ý V P Fý N ý, ů, P ů D V f ý ů, ý gf L 97, D F w ň ť ww, Z Z V ý ý K, 8K, www g ý f 7 ů F w T C S 3

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 05/2015. va vybojoval v. bhájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 05/2015. va vybojoval v. bhájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve K š VP FM V 19 P š F Mš K 21 M M O ú P 05/2015 15 Nš 4 ů J P Š Z Mň 16 P 625 1390 2015 š ó š ú š V R š ú 27 f V š g fg T MŠ ZŠ ů š š N Š š ů P š 15 V š J fgf R G š J š f ů š ů N š ů A T ů ú V K T š D M

Více

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob.

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob. Sdu n n Nbdk p d d nb d pdn b O E T Z A R VY! Y O ŘÍR k Oud bu Wnwd GTX nk Npk pdn bn GTx kn EVA pn pd nbkn ék ORTHOLITE Sé Sn bpn pn ud nhu b pd Cngp / % NE J CEN A nk ud bu Vn Sk kbn nk x kn pd Th p

Více

listopad 2015 Úvodní zamyšlení Reditele školy

listopad 2015 Úvodní zamyšlení Reditele školy 20 p 2015 Úí zší R š O V ší c zčuj pí u pu zušcťí í š. Z z j ě p přpjí řju zc, úí cí čí píc. P j jž př pě zč pj. Njp zjšť uč pcí bů, pušěc jící zc. Duc zc zc, p b řb pubí zp. J příp č přš 300 íc Kč. P

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

á ě í á á á ě í é ě Í í á á č é í Ý á ťí á í í ěč é í í í í ě ď ěč ť í ě á č ž é é á í í í ť ť í č ť é éý ž í ě é š í ě Ó ž á šší á Ď š é ě ď é á Ý ěč á ě ť áž ěč á ě ň ž ř í ť í ě á í ěč ď í Ů Ů é ě é

Více

Seznam se s princeznami 8

Seznam se s princeznami 8 š uvnitř d j n C všchn Sznm s s pincznmi 8 Pplk Oslvuj s Pplku 10 Příběh: Zpmnutí přátlé 12 Dák d pinczny Kmádi pmcníčci Kálvská slv 16 17 18 Lcik Oslvuj s Lciku 20 Příběh: Obz 22 Čvná zpáv 24 Kásná Lcik

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

W1P. printing cloud office for you

W1P. printing cloud office for you WP pg lu ff f yu Plygfý IS řší - l pá ýu - áy, pá - áíy, y, y, ly - ppí, pé ály - ýbí hlg gál f - lul b by bu - áy, ýbí áč, í ly, í šíy - ýbí j - l - pěý bě ýby, yhí bly áy - é ply - užlé fly, h, á IS

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Ukradená mince ZRAK. Budete potřebovat. minci. odměrku. list bílého papíru. vodu. hlížející odměrka. jste to snad byli vy

Ukradená mince ZRAK. Budete potřebovat. minci. odměrku. list bílého papíru. vodu. hlížející odměrka. jste to snad byli vy ZRAK U c B ř c z c zř č jš c ch ř P! j Z j h K č j j ř c zř z M j? z N hžjc? j h 42 Ex_001_073 42 752014 14:47:46 P jc 1 Vz c ž j ř h 2 P z c c j z ř S c? Szřj ž! C j? N j c c P c šj č z j z ř 4 Lž ř!

Více

Č Á ý é í íč í é ě Ž é ř Ž ří í í ě é ř š é ž ý ří Í í í ď ý Ž ě ě í ž é ř ě š é č Ž š ý ě é č Ž é ě š í ý é č Ž ý č é é ú ř ě Ž š é š ú ů ě Ž ů Ž ú ů ř é é ě č ě í Ž é ů í ěž é ú ď í é š í ů ř í ž í é

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ PODPOROVANÉHO BYTU V KOMUNITNÍM DOMĚ PRO SENIORY, HEŘMANICKÁ 24, SLEZSKÁ OSTRAVA

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ PODPOROVANÉHO BYTU V KOMUNITNÍM DOMĚ PRO SENIORY, HEŘMANICKÁ 24, SLEZSKÁ OSTRAVA Tšk 35, 710 16 O 1/5 www.lk. S O Mký bd Slk O ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ PODPOROVANÉHO BYTU V KOMUNITNÍM DOMĚ PRO SENIORY, HEŘMANICKÁ 24, SLEZSKÁ OSTRAVA Žd dl byé dky lk: 0+1 1+1 b ždk ŽADATEL: Jé : D :.. Tlé

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Č š í č ý š é ě í Č í é ě í í č é é ě č íč í í í ý é ů ý Ťí í í í š é ě í ě ší ů č íč í š é úč ý í ě Ž ů ů ě š í í ě í š í í í ů ě ý ů ě é š é í í š é ě í ě ší ů šť í ě í š í ě í Š í ý ě í é í í š é ě

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava KPE86 PERAČÍ PRGRAM ŽVTÍ PRTŘEDÍ EVRPKÁ E Fnd držn Pr vd, vzdh přírd Vřjná zkázk č. 2/205 DDATEK č.2 k mlvě díl číl: 0278/2 ^ K LEZKÝ KRAJ - KRAJKÝ ÚŘAD MLVÍ TRAY: ČÍL MLVY (DDATK. Mrvklzký krj ídlm: Ztpn:

Více

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013.

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013. Sák1 OEN HOUSE Zpáv výsldku šří ujdé v Smluvě vzájmé splupái z účlm šří - zmpváí zájmu přb v Měsě Kvř, z d 17. 7. 13. Úvd: V ámi plávéh zšíří éíh/ízkphvýh pgmů OEN HOUSE slvil ki ku 12 š giz siálí db měs

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

1 499,- 649,- 2 999,- 749,- 999,- 499,- -34% -35% -30% -37% -50% -52% místo 2 299,- místo 999,- místo 4 299,- místo 1 199,- místo 2 099,- místo 999,-

1 499,- 649,- 2 999,- 749,- 999,- 499,- -34% -35% -30% -37% -50% -52% místo 2 299,- místo 999,- místo 4 299,- místo 1 199,- místo 2 099,- místo 999,- V L A IM Í A I A Č C H A V LK A Ř Á B K Nb d d d9 bd d b FAN INÁM IV U! q 99 99 NJCNA 9 MB 99 99 NJCNA 99 99 99 NJCNA NJCNA MB é é č ZAKU JMH I I I č b j d Č b h M b F ýd d č é b é č éh d óě h g d CLL

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

ke smlouvě o dílo čísio: 02875/2013/KŘ

ke smlouvě o dílo čísio: 02875/2013/KŘ KHPFW PRAČÍ PRRA ŽVT PRTŘD JÍ K WKÍ Í-/K V kka,' Kí-AJKV ÚŘAD 'AM'\ \ {DDATK) 9Í\? V.RP:K_A'.! - Z' '". - " Pvvvzdh L - / ' k ' db - vrpký fd pr rgá rzvj přírd č k lvě díl čí: 7//KŘ. Mklzký krj ídl:, říj

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny invittorim nt. - I.D rnní chvály Pán vstl z mrtvých, * Velikonoční oktáv 1. Sčné pro všechny dny j, Jkb Pvlík 1. nt. - I. (Žlm 63) Vstl Krists z mrtvých * 2. nt. - VII. (Dn 3) Náš Vyk pi 3. nt. - VIII.G*

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

599,- 14 999,- Á SLEVOVÁ KNÍŽKA! 27,5. Sledujte nás -70% LÉTO PŘICHÁZÍ!

599,- 14 999,- Á SLEVOVÁ KNÍŽKA! 27,5. Sledujte nás -70% LÉTO PŘICHÁZÍ! Sduj Nbdk d d b d d zb Dk k % Oud bu Bf I řzu hůz b ř ké hdd řzůbuj éu kuj šh é ku uj k é / NE J C E N A Hké k I " / Su "* Au db Suu XCMDSRLO / h Sh D XT Shdw Sh A Sh BRM hd D I: Su: / NE J C E N A z z

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Víc než záruka. 4leté servisní zabezpečení. Tiskárny a multifunkční tiskárny formátu A4. r o k č. b a. www.xerox.cz

Víc než záruka. 4leté servisní zabezpečení. Tiskárny a multifunkční tiskárny formátu A4. r o k č. b a. www.xerox.cz Vc ž áu lté Tá multfu tá fmátu A www.xx.c C j t Čtřlté, t j lá é t Xxu Váš uý tj. Jdá lužu, d ž át ému tému ř řdu ýhd, d ámc tdd áu tě gtých áldů t ámc mluch dm. Ftc t můžt dlužt hlut áuu, t ž. Výhdm luž

Více

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb / z pyv pý ž p y Pzy Pváy Pázvé yy 2013/2014 2 Ly,, T y D, vy, v Cvy D Cz p, D Ep x, p z J y y, v D p q xp v L y, N, v, D q y,, äz pp y, y L v,, I v, y y, y D Dp Ejy v py v, v p y y y v v D D v, v C y!

Více

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,-

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,- Nbdk d d nb d dn b T C O ZAŽJ! T S O VOLN k ěk ud bu XT Wng K d Cng HT d EVA k hhnu dné ťnhněn dě % 99 99 nk NE J CEN A 9% 99 999NE J CEN A žk bu GT Snčn běž n dn k kbn ťn n k gu d d EVA 9 % n bu n u n

Více

HROMADNĚ VYRÁBĚNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A PZLÚ - číselník VZP (v.811) Platnost: od

HROMADNĚ VYRÁBĚNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A PZLÚ - číselník VZP (v.811) Platnost: od Ě VYÁBĚÉ ÉČIVÉ ŘÍVKY ZÚ - číselník VZ (v.8) latnost: od. 7. K Z ES F BEI SI B VY ZE Z ZE Z 0059399 0,9% SI IE VES FS B BE 0003344 0.9% SI IE WE F JE FESEIS 00348 0.9% SI IE WE F JE FESEIS 003483 0.9% SI

Více

Obecního úřadu v Palkovicích 06/2015. ajská soutěž ve. Palk ice. let. na 16. místě. Štěpán Zeman na

Obecního úřadu v Palkovicích 06/2015. ajská soutěž ve. Palk ice. let. na 16. místě. Štěpán Zeman na O ú P 06/2015 15 N 4 ů - P 7 Š Z 16 P 625 1390 2015 ó ů M D T R ú R V ú ů 27 A ů f A V g T fg ů ů T ů N Š ů V 15 V J fgf K R G f J f T ů T N ú V K ó A S ů - S ů ů ů ů A B M M D K R ů ů Z K B V ů V g D

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

I g. rc. Pe r Lei er Fisc er v 34, 779 00 l m c, ri ce Čᒇ勷ᒇ勷 თ哧.j.: 01031/93 elier: Sc wei er v 19, 779 00 l m c el.f x: 585 410 706, 603 495 430, e-m il: lei er @v l.c 1 თ匇 ᒇ勷.1 Dův d cíl ᒇ勷.2 თ哧 me e

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

č É Á Á Í š Ě š š Á ú ř í ř í í č ě ě í ě š č é í í ž ě é Í ůž í ě í ší í ě é ě í š Ř š é š ě é í Č ť í Ý ř í č š ď í Č í í š ř ě í é Á í ě ě č ě ě ž ž í Š Í ě ě š ě é ů é ž é é ž ž ů š ě ů é ž č í ž ě

Více

Celostátní garance DVPP

Celostátní garance DVPP Výč é P j č j i f 5 j 3 ř i 4 4 l ž j ů 7 iž é ř l iř 6 j i Mi j ř é i i é 3 ř ý i i l jj l č f 5 ič l šl i l l, š lš l j Č ř R ž ů lgi l é i l l B ú Pg lů Mi M ili ý š ilů ř č é l l š I č l l Pš T C I

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š Č Á ÍÝ É č é í í ř á ý š ý í ř á í í ě ší é ú č á ě ý ů á í ů čí í ř č ž í í ř ů ě é ě éú í ě č ě ě í í í í ý ý ří č ý čá á ý ář á á é ú ůž é č ě ří ž í ří á í á á é á á ý ě ů á í á č č ě Ž ú á ú ří š

Více

Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI LESONICE Místo stavby : Mateřská škola Lesonice č.p. 29 Kraj : Vysočina Okres : Třebíč Parcelní číslo : st. 224, st Číslo popisné : 29

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

141 838 Kč. 138 325 Kč 78% 38% 117% 1 316 517 Kč. 105% 917 937 Kč. 250 344 Kč. 317 758 Kč 116% 105% 117 571 Kč. 86 086 Kč 66% 97% 479 512 Kč

141 838 Kč. 138 325 Kč 78% 38% 117% 1 316 517 Kč. 105% 917 937 Kč. 250 344 Kč. 317 758 Kč 116% 105% 117 571 Kč. 86 086 Kč 66% 97% 479 512 Kč 25.10.2012 1 z 8 Txté hnní Insting, tisk JR D:\kunty\_VZ LBC\JR 6 lzn\tisk 2012 Lzně - srnní nbík s yznční tisk 2012 Lzně - srnní nbík s yznční SO 03 - Dpzitř ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST nbík I. % nbík II. % nbík

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více