Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji"

Transkript

1 Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (SDL/OSVZ/ /09): Sběr zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. STRUKTURA DAT POŽADOVANÝCH DLE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ORP) 1. Počty osob cílové skupiny a z nich počty osob využívající sociální služby na území správního obvodu obce s rozšířenou působností k datu Cílová skupina Celkový počet Z toho využívající sociální služby Cílová skupina Celkový počet A. osoby s mentálním K. děti a mládež ohrožené delikvencí B. osoby s tělesným L. osoby HIV pozitivní a 0 0 nemocní AIDS C. osoby se zrakovým M. osoby v krizi D. osoby se sluchovým N. etnické menšiny E. osoby s jiným O. cizinci zdravotním F. osoby P. uprchlíci 0 0 s kombinovaným G. osoby s dlouhodobým R. oběti násilí duševním onemocněním H. uživatelé drog S. osoby bez přístřeší CH. osoby ohrožené prostitucí T. pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zilosti I. rodiny s dětmi U. senioři J. děti a mládež V. jiná cílová skupina (jaká): Město Prachatice samostatně - všechny cílové skupiny A. - U. Z toho využívající sociální služby V. J I N Á C Í L O V Á S K U P I N A Město Prachatice samostatně - všechny cílové skupiny A. - U. Město Prachatice - počet obyvatel k : Počty osob cílové skupiny a z nich počty osob využívající sociální služby na území Města Prachatice k datu

2 Cílová skupina Celkový počet Z toho využívající sociální služby Cílová skupina Celkový počet A. osoby s mentálním K. děti a mládež ohrožené delikvencí B. osoby s tělesným L. osoby HIV pozitivní a 0 0 nemocní AIDS C. osoby se zrakovým M. osoby v krizi D. osoby se sluchovým N. etnické menšiny E. osoby s jiným O. cizinci zdravotním F. osoby s kombinovaným P. uprchlíci 0 0 G. osoby s dlouhodobým R. oběti násilí duševním onemocněním H. uživatelé drog S. osoby bez přístřeší CH. osoby ohrožené prostitucí T. pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zilosti I. rodiny s dětmi U. senioři J. děti a mládež V. jiná cílová skupina (jaká)... Z toho využívající sociální služby 2. Příspěvek na péči na území správního obvodu ORP k Příspěvek na péči (PnP) Finanční prostředky vyplacené na PnP (v tis. Kč) Počty příjemců příspěvku podle věku nad 65 1.stupeň , stupeň , stupeň , stupeň , Počet příjemců využívajících sociální službu 3. Analýza současné nabídky sociálních služeb na území správního obvodu ORP k SOCIÁLNÍ SLUŽBA Sociální poradenství Zajištěna na celém území ORP Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského Zajištěna částečně (vypište území, kde není služba zajištěna a uveďte důvod) zajištěna (uveďte důvod) 2

3 kraje PORADNA - Hospic sv. Jana N. umanna Občanská poradna Prachatice (Krebul) Centrum pomoci rodině a dětem (Portus) Specifické poradenství pro sluchově postižené SNN v ČR (Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR) Osobní asistence V současné době není poptávka - je pokryto pečovatelskou službou, sousedskou výpomocí, dobrovolníky ze škol. Centrum pro zp JČK připravuje projekt na získání fin. prostředků pro rok Pečovatelská služba Domov s pečovatelskou službou Prachatice, Volary, tolice, Strunkovice nad Blanicí Tísňová péče ní poskytovatel, nebyla Průvodcovské a předčitatelské služby zaznamenána potřeba Hospic (nemají službu registrovanou), ale fakticky je zde vykonávají: duchovní a dobrovolníci; průvodcovská služba se prolíná s pečovatelskou službou. Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb Denní stacionáře Stroom Dub neregistrovaná služba ale fakticky je vykonávána Týdenní stacionáře Stroom Dub neregistrovaná služba Domovy pro osoby se zdravotním Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domov pro seniory Pohoda (tolice) Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice ale fakticky je vykonávána V únoru 2010 zahájena stavba domova se zvláštním režimem - dokončení jaro 2011 Chráněné bydlení Rodinný dětský domov a dům na půl cesty sluníčko - Ing. Ivana Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Stráská, Těšovice Dlouhodobá snaha zřídit soc. lůžka v nemocnici PT; vedení nemocnice necítí potřebnost - není v registru poskytovatelů soc. služeb Raná péče byla zaregistrována potřeba Telefonická krizová pomoc registrovaná - telekontaktní péče při pečovatelské službě (krizová linka 24 hod./denně) Tlumočnické služby Dosud nebyla potřebnost Azylové domy AD pro rodiny Rybka Husinec AD pro muže Záblatí 3

4 Charitní domov Sv.Dominika Savia pro matky s dětmi Prachatice Domy na půl cesty ní poskytovatel (Vitějovice -p. Kontaktní centra Krizová pomoc o.s Prevent Prachatice o.s.prevent Prachatice Od služba zrušena Stráská neregistrovaná) Nízkoprahová denní centra ní poskytovatel Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež o.s.portus Prachatice 1 Céčko ( 6-15) 2 COOlna (15-26) Služba zajištěna pouze v Prachaticích V ostatních obcích ORP nikoli, ač by bylo velmi prospěšné Noclehárny Chybí poskytovatel; zatím není potřeba Služby následné péče Chybí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním Sociálně terapeutické dílny Stroom Dub o.p.s poskytovatel Chybí poskytovatel Do budoucna uvažuje o této službě o.s.portus Funguje neregistrovaná služba: Asociace rodičů přátel zdravotně postižených dětí ČR klub Prachatice (na činnost dotace JČK) Chybí poskytovatel - funguje neregistrovaná služba - působí pod Asociací rodičů a přátel zp., klubem PT; senioři - zajišťuje Seniorská občanská společnost a Svaz zdravotně postižených Výrobní družstvo Otava (neregistrovaná služba) Terapeutické komunity Chybí poskytovatel Terénní programy Sociální rehabilitace FCH Prachatice Terénní program Most naděje Stroom Dub o.p.s 4. Jaké sociální služby a v jaké finanční výši byly podpořeny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností v roce 2008 (k ) a 2009 (k ). Do tabulky uveďte, kdo sociální službu podpořil, zda město nebo obec (název obce), která se nachází na území správního obvodu ORP. SOCIÁLNÍ SLUŽBA Sociální poradenství Osobní asistence Investiční (v tis. Kč) investiční (v tis. Kč)

5 Pečovatelská služba Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Raná péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Azylové domy 200 (Město tolice) 900 (Prachatice) 440 (Volary) 150 (tolice) 900 (Prachatice) 440 (Volary) 99 (tolice) 50 (Prachatice) 117 (tolice) 70 (Prachatice) 2 (obec Lipovice) 70 (Prachatice) 6 (Město Vodňany) 3 (obec Lipovice) Domy na půl cesty Kontaktní centra 40 (Prachatice) 50 (Prachatice) Krizová pomoc 10 (Prachatice) 10 (Prachatice) Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 50 (Prachatice) 50 (Prachatice) Noclehárny Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním Sociálně terapeutické dílny 0 10 (městys Dub) Terapeutické komunity Terénní programy 1 (město Bavorov) 1,5 (obec Chroboly) 3 (město Husinec) Sociální rehabilitace 0 10 (městys Dub) 5. Jaké významné sociální projekty (investiční a neinvestiční) se na území správního obvodu ORP realizovaly v roce 2008, realizují v roce 2009 nebo připravují? Obce: Chvalovice - v roce 2010 bude obec realizovat přestavbu nebytových prostor na sociální byt ( Kč) Malovice v současné době je realizována výstavba sociálních bytů ( Kč), kolaudace podzim tolice připravuje se přístavba terasy k domovu důchodců ( Kč). Nová Pec připravuje se výstavba domu s pečovatelskou službou (zpracován projekt, bude se žádat o dotace). 5

6 Prachatice: Připravuje se výstavba domu pro osoby sociálně nepřizpůsobivé a ohrožené sociálním vyloučením (17,5 mil), název projektu "Bytový dům Krumlovská 39" - 34 bytů, realizace bude ukončena Příprava projektové dokumentace na rozšíření DPS Skalka Prachatice o 3 bytové jednotky (realizátor Město Prachatice), realizace plánovaná na rok Příprava záměru transformace 1 podlaží bytového domu SNP 559 na byty zvláštního určení (15 bytů), realizátor Město Prachatice. Realizace plánovaná v ech Vybudování knihovny pro seniory - kontaktní místnosti při domovu seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích (triáda: Knihovna, Město Prachatice, Domov seniorů Mistra Křišťana - 50 tis.), realizace proběhne v roce Vybudování lávky osecká - bezbariérové zpřístupnění 2 velkých bytových okrsků (11,5 mil - z toho 5 milionů Město Prachatice), realizace bude ukončena (plánovaná kolaudace). Strunkovice nad Blanicí připravuje se výstavba domu s pečovatelskou službou. Volary město připravuje projekt na výstavbu domu pro seniory. (do ) Poskytovatelé: Hospic sv. Jana pomuka umanna o.s. - Dům matky Vojtěchy - Domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí (zejména pro alzheimerovu chorobu - 20 lůžek - 35 mil.). o.s. Portus Prachatice - Spuštění provozu registrované soc. služby odborného poradenství "Centrum pomoci rodině a dětem - Občanské sdružení PORTUS Prachatice". (2010) Farní charita Prachatice příprava investičního projektu Výstavba nového azylového domu v Záblatí cca 36 mil. Kč. (do konce roku 2013) Farní charita Prachatice - Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi: Individuální projekt JČK zakázka ve výši cca ,- Kč do Farní charita Prachatice - Dům sv. Petra pro muže: Individuální projekt JČK zakázka ve výši cca ,-Kč do Farní charita Prachatice - Most naděje: Individuální projekt JČK zakázka ve výši cca ,-Kč do Azylový dům Rybka individuální projekt JČK zakázka ve výši ,-Kč do Probíhá (probíhalo) na území správního obvodu ORP plánování sociálních služeb?, prosím, uveďte důvod, plánování sociálních služeb probíhá (probíhalo): na území města na celém území správního obvodu ORP na části území (obec II. typu, mikroregion) Kdo plánování sociálních služeb realizuje (realizoval)? Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP, Archiváře Teplého 102, Malenice, IČ: (název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice, registrační číslo: CZ / /4880) V jaké výši finančních prostředků je plánování realizováno (se realizovalo) a z jakého zdroje jsou (byly) tyto prostředky čerpány? - Kč ,00 - GS SROP 3.2 na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji 6

7 7. Jakým způsobem obce na území vašeho správního obvodu ORP informují občany o sociálních službách: jmenší obce velmi zřídka (neznají pojmy sociální služby, chybí základní vzdělávání zastupitelů, starostů těchto míst, často řeší investice, povodně, dopravu, školy... sociální služby považují za okrajové, znají výpomoc sousedů - sousedka dojde nakoupit, pro léky, popovídá si a při té příležitosti, dozvěděla-li se někde informace o sociální službě předá. jedná se o žádný systém, ani aktuálnost. U trochu větších, ale i těch malých obcí (a to dělá poměrně hodně starostů - setkání seniorů a zdravotně postižených, tedy jak uvádí důchodců 1x za rok) si přizvou odborníka z města" např. ze sociálních odborů, či zařízení a ti, před veselím" informují o sociálních službách. Odbor sociálních věcí zasílá informace i na tato místa, či přímo referenti pokud se starosty setkávají při řešení konkrétního případu vezmou s sebou informační plakátky,... a žádosti. U měst a městysů, u míst, kde je jakékoliv sociální zařízení, služba je informovanost větší, ale vždy záleží, kdo se danou problematikou sociálních služeb zabývá. prostřednictvím vývěsky (např. na území města Prachatice 12 a v osadách, které jsou spádově města, ale delší vzdálenost 3) prostřednictvím tisku Místní (všechny obce, které vydávají místní noviny" - Radniční list -Prachatice, Lhenický zpravodaj, v tolicích Zpravodaj, ale, Volarský zpravodaj - Volary), regionální - i MAS LAG, u nás pak hlavně DENÍKY PRACHATICKA, Mladá Fronta dnes -Jihočeské zpravodajství, dále pak prostřednictvím internetových novin -PRACHATICKONEWS, a internetovými stránkami,(www.prachatice.cz, příležitostně celostátním tiskem - Sociální služby, Regenerace, Třetí věk a podobně. prostřednictvím osobních konzultací ANO, např. setkání DSO - jeden bod, informace o sociálních službách, připravuje se setkání lidí z Prácheňského regionu na téma sociální problematika, setkání starostů (proběhlo v Prachaticích pro celý okres), nebo i osobními návštěvami. prostřednictvím internetu, včetně např. v Prachaticích rozesíláním zpráv ová služba občanům internetovými stránkami.(www.prachatice.cz, příležitostně celostátním tiskem - Sociální služby, Regenerace, Třetí věk a podobně. jiný způsob - Rozesíláním SMS - krátkých většinou informačních zpráv (datum a pak KONA SE KONFERENCE NA TEMA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZVEME VAS - RADA NOVÝCH INFORMACI K SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM) - Vydáváním a pak samotnou distribucí místních informací - Katalog poskytovatelů sociálních služeb jak v tištěné, tak mluvené podobě - Poskytnutí bulinů do místních knihoven (hlavně v malých obcích navštěvují lidé knihovnu nejen za zdrojem vypůjčení si knih, ale i setkávání a poskytování, získávání informací, třeba i ze sociální problematiky - Internet - volně přístupný ve všech místních knihovnách, sociálních zařízeních, poradnách, komunitním centru - Prostřednictvím kabelové televize (v našem ORP - Prachatické a Volarské vysílání), dobrá spolupráce RTA České Budějovice - občas i nějaké info - Prostřednictvím Českého rozhlasu, sídlo redaktora v Prachaticích (zároveň zpracovává zvukovou podobu Radničních listů) - Prostřednictvím natočených dokumentů - např. Prachatice - Sociální služby na Prachaticku, Senioři v 7

8 Prachaticích, ziskovky u nás apod. (cca 12 minutové dokumenty, k zapůjčení pro setkávání občanů, v knihovně a pro studenty např.- VOŠS, Gymnázium, ale i školy základní při výchovách) - Prostřednictvím průzkumů, dotazníků a anket, kulatých stolů, fórum (v Prachaticích -sociologický průzkum Jak se žije lidem v našem městě včetně témat sociálních, dotazník přímo na poskytování sociálních služeb - potřebnost, či průzkum ohledně potřebnosti služeb a zařízení, dále např. proběhlo Fórum Zdravého města Prachatice - jedno diskutované téma sociální a zdravotní problematika, a připravuje se na duben např. veselý senior - kulturně informační, diskusní podvečer na téma) 8. Jaký největší problém (problémy) řešíte a co vás na území správního obvodu ORP nejvíce tíží v souvislosti se sociálními službami? Rozepište podle jednotlivých obcí na území ORP. Husinec- chování sociálně nepřizpůsobivých ve vztahu k soc. službám. Lhenice lidé ztrácejí zájem o pečovatelskou služby v okamžiku, kdy zjistí, že je placená. Pečovatelskou službu zajišťuje Ledax. Na její zajištění nepoužívají příspěvek na péči. Mahouš území obce není pokryto pečovatelskou službou a obec nemá finanční prostředky na její zajištění. tolice obec financuje terénní pečovatelskou službu a je to pro ni příliš finančně náročné. Nová Pec - mnoho starých lidí, chybí poskytovatel služeb, domov důchodců, DPS. ní pokryta pečovatelskou službou Olšovice území obce není pokryto pečovatelskou službou. Pěčnov - území obce není pokryto pečovatelskou službou. Prachatice romská problematika, informovanost o sociálních službách. Stožec - nedostatečná kapacita péče o staré, chybí pečovatelská služba, v dosahu není domov důchodců, vysoký průměrný věk obyvatel - problém bude gradovat. Strunkovice nad Blanicí chybí bydlení pro sociálně slabé. Volary chybí dům pro seniory. Želnava území není pokryto pečovatelskou službou. Starostové ostatních obcí se v rámci osobních konzultací vyjádřili, že v rámci sociálních služeb nemají žádné problémy. Podpis tajemníka obce s rozšířenou působností Prachatice Podpis statutárního zástupce obce s rozšířenou působností Prachatice Podpis statutárního zástupce zhotovitele zakázky 8

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY Zdroje dat ORP Prachatice: 1. POČTY OSOB CÍLOVÉ SKUPINY A Z NICH POČTY OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE Obsah strana 1. Organizace a průběh plánování... 3-10 1.1. Základní informace o projektu... 3 1.2. Organizace komunitního plánování... 4-8 1.3. Průběh komunitního

Více

OBSAH CÍL, METODY A PRŮBĚH ŠETŘENÍ...3 I. NÁZOROVÁ ČÁST... 4 II. SOUHRN NÁZOROVÉ ČÁSTI... 17 III. MĚSTO PRACHATICE...19 IV. STATISTICKÁ ČÁST...

OBSAH CÍL, METODY A PRŮBĚH ŠETŘENÍ...3 I. NÁZOROVÁ ČÁST... 4 II. SOUHRN NÁZOROVÉ ČÁSTI... 17 III. MĚSTO PRACHATICE...19 IV. STATISTICKÁ ČÁST... Strana 1 OBSAH CÍL, METODY A PRŮBĚH ŠETŘENÍ...3 I. NÁZOROVÁ ČÁST... 4 II. SOUHRN NÁZOROVÉ ČÁSTI... 17 III. MĚSTO PRACHATICE...19 IV. STATISTICKÁ ČÁST...28 Strana 2 CÍL, METODY A PRŮBĚH ŠETŘENÍ Cíl osobních

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH

Více

1. SENIOŘI - PRACHATICE

1. SENIOŘI - PRACHATICE OBSAH 1.SENIOŘI - PRACHATICE...2 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - PRACHATICE...5 3. RODINY A DĚTI - PRACHATICE... 7 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM - PRACHATICE... 9 5. VLACHOVOBŘEZSKO

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00059 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb Blansko 2013-2016 Akční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 9 na 6. schůzi Rady

Více

3.3.1 PRIORITA: Podpora osob se zdravotním postižením - Prachatice. 3.3.1.1 Opatření 1 - Zvyšování informovanosti o soc. a doprovodných službách

3.3.1 PRIORITA: Podpora osob se zdravotním postižením - Prachatice. 3.3.1.1 Opatření 1 - Zvyšování informovanosti o soc. a doprovodných službách 3.3.1 PRIORITA: Podpora osob se zdravotním postižením - Prachatice 3.3.1.1 Opatření 1 - Zvyšování informovanosti o soc. a doprovodných službách STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: Občané Prachaticka nemají

Více

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Úvodní slovo Komunitní plán je strategickým dokumentem a vznikl díky aktivnímu zapojení členů pracovní skupiny. Při jeho

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více