ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 TŘETÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 TŘETÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 TŘETÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH DOKUMENTU: ÚVOD... 2 POUŽITÉ ZKRATKY... 2 PILOTNÍ ŠKOLY... 2 MONITORING VÝUKY: DENÍKY VÝUKOVÝCH HODIN... 2 SOUHRNNÁ ZJIŠTĚNÍ Z DENÍKŮ VÝUKY... 5 MONITORING VÝUKY: VIDEOZÁZNAMY... 7 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE NÁMĚTY PRO VÝUKU ČESKÉHO JAZYKA S VYUŽITÍM ŽÁKOVSKÝCH NETBOOKŮ NEVYUŽITÉ PŘÍLEŽITOSTI ZÁVĚRY TESTOVÁNÍ V DALŠÍM ŠKOLNÍM ROCE POUŽITÉ ZDROJE ZPRÁVU ZPRACOVALY: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. vedoucí týmu a garance za předmět český jazyk Mgr. Martina Hovorková garance za předmět anglický jazyk Mgr. Jaroslava Kloboučková garance za předmět fyzika Doc. RNDr. Naďa Vondrová (Stehlíková), Ph.D. garance za předmět matematika ZPRACOVÁNO: SRPEN 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 STRANA 1

2 ÚVOD Pedagogická fakulta jako odborný garant projektu Vzdělání21 realizuje průzkum zaměřený na analýzu výuky s cílem ověřit možnosti a meze zapojení některých ICT technologií do výuky na základní škole. Jde o šetření, které probíhá od září 2009 ve vybraných školách vždy ve dvou paralelních třídách: jedné vybavené standardně a druhé plně digitalizované. Digitalizované třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí a sítí internet. Každý žák má k dispozici netbook vybavený elektronickými učebnicemi. Učitel řídí výuku s pomocí učitelského počítače vybaveného elektronickými učebnicemi a doplňkovými výukovými materiály v elektronickém formátu. Ze svého počítače může sledovat práci na jednotlivých žákovských počítačích nebo ovlivňovat dění na interaktivní tabuli. Hlavním cílem práce týmu odborníků z Pedagogické fakulty UK v Praze je zjišťování a ověřování smysluplného využití vybraných moderních informačních technologií ve třídách od 6. do 9. ročníku základní školy (v průběhu čtyř let). Předložená zpráva se týká sledování 8. ročníků ZŠ v níže uvedených pilotních školách ve školním roce 2011/2012. Uveřejněná verze je zkrácenou verzí komplexní zprávy, která obsahuje i popis použitých metod testování. Komplexní zpráva je k dispozici na vyžádání. POUŽITÉ ZKRATKY IT interaktivní tabule NTB netbook PILOTNÍ ŠKOLY Pilotní školy v číslech školní rok 2011/2012 (65 učitelů žáků) ZŠ L. Kuby, České Budějovice 12 učitelů 23 žáků 8. ročníku 29 žáků 7. ročníku ZŠ Praha 4-Kunratice 16 učitelů 25 žáků 8. ročníku 52 žáků 7. ročníku ZŠ T. G. Masaryka, Česká Kamenice 15 učitelů 24 žáků 8. ročníku 42 žáků 7. ročníku ZŠ Mládeže 3, Znojmo 5 učitelů 23 žáků 7. ročníku ZŠ Leandra Čecha, Nové M. na Moravě 5 učitelů 17 žáků 7. ročníku 10. základní škola Plzeň 12 učitelů 40 žáků 7. ročníku MONITORING VÝUKY: DENÍKY VÝUKOVÝCH HODIN Deníky hodin vyplňují učitelé v průběhu školního roku pro hodiny následující po sobě (položky deníku, viz tabulku dole). Deníky byly vyhodnoceny pro tyto předměty: angličtina, český jazyk, dějepis, fyzika, chemie, matematika, občanská výchova, přírodopis, zeměpis. Souhrnné vyhodnocení je zpracováno z deníků ročníků všech šesti pilotních základních škol (všechny školy, ročníky a předměty dohromady). ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 STRANA 2

3 PRŮMĚRY PRO DIGITÁLNÍ TŘÍDY Digitální třída Digitální třída AJ Digitální třída ČJ Digitální třída FY Digitální třída M souhrn (všechny předměty ze šesti škol) ze dvou škol z pěti škol z pěti škol ze čtyř škol Celkový počet zaznamenaných hodin Interaktivní tabule použita v hodinách 89 % % 91 % 81 % Interaktivní tabule použita v rámci vyučovací hodiny průměrně 24 minut 21 minut 27 minut 24 minut 25 minut Účel použití interaktivních tabulí Nová látka 61 % 58 % 56 % 61 % 41 % Opakování 54 % 26 % 6 55 % 59 % Procvičení nové látky 34 % 34 % 3 41 % 45 % Mezipředmětový vztah 1 48 % 6 % Test pro žáky 8 % 3 % 7 % 19 % 5 % Typ materiálu pro interaktivní tabule Vlastní (včetně převzatého z internetu apod.) 7 79 % 48 % 73 % 76 % I-učebnice Fraus pro daný předmět I-učebnice Fraus pro jiný předmět 59 % 38 % 67 % 64 % 49 % S využitím internetu přímo v hodině 3 % 1 % 4 % 3 % 15 % 17 % 8 % 8 % 8 % Kdo interaktivní tabuli používal jen učitel 31 % 26 % 25 % 25 % 25 % učitel a žáci 69 % 74 % 75 % 75 % 75 % Netbooky použity v hodinách 66 % 83 % 81 % 61 % 5 Netbooky použity průměrně v hodině 17 minut 16 minut 20 minut 16 minut 16 minut Účel využití netbooku Nová látka 4 4 % 48 % 41 % 34 % Opakování 45 % 1 49 % 46 % 59 % Procvičení nové látky 37 % 64 % 31 % 36 % 23 % Mezipředmětový vztah 5 % 3 % Test pro žáky 13 % 25 % 9 % 18 % 41 % Domácí úkol, který bude vypracován na ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 STRANA 3

4 netbooku 7 % 8 % 5 % 6 % Typ materiálu pro netbook Vlastní (včetně převzatého z internetu apod.) 61 % 8 43 % 73 % 53 % I-učebnice Fraus pro daný předmět I-učebnice Fraus pro jiný předmět 45 % 2 63 % 49 % 34 % S využitím internetu přímo v hodině 1 % 1 % 1 % 3 % 28 % 4 % 15 % 3 3 Způsob použití netbooku Individuální práce na úloze/úlohách se společnou kontrolou 68 % 84 % 69 % 78 % 5 Individuální práce se samokontrolou Čtení textu 17 % 9 % 9 % 2 39 % Práce ve dvojicích nebo skupinách Internet (applety, práce s informacemi na internetu apod.) 23 % 11 % 8 % 38 % 16 % 17 % 8 % 9 % 4 % 16 % 1 14 % 7 % Použití netbooku i pro zápis z hodiny 7 % 4 % 4 % Žáci psali do sešitu 78 % 5 74 % 91 % 78 % Žáci používali tištěné učebnice nebo jiný tištěný materiál 29 % 45 % 24 % 26 % 34 % Žáci psali do pracovního sešitu Žáci dostali úkol, který měli zpracovat do pracovního sešitu 3 4 % 6 33 % 14 % 31 % 3 7 % Procento hodin s technickými problémy (počítáno vždy z celkového počtu hodin) Průměrný počet minut s technickými problémy 24 % 11 % 28 % 14 % 7 % PRŮMĚRY PRO NEDIGITÁLNÍ TŘÍDY Nedigitál ní třída souhrn (všechny předměty z pěti škol) Nedigitál ní třída AJ ze dvou škol Nedigitál ní třída ČJ ze tří škol Nedigitáln í třída FY ze čtyř škol Nedigitál ní třída M ze čtyř škol Celkový počet zaznamenaných hodin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 STRANA 4

5 Interaktivní tabule použita v hodinách 75 % 75 % 77 % 89 % 65 % Interaktivní tabule použita v rámci vyučovací hodiny průměrně 25 minut 29 minut 25 minut 26 minut 24 minut Účel použití interaktivní tabule Nová látka 61 % 57 % 4 65 % 48 % Opakování 53 % 39 % 53 % 6 64 % Procvičení nové látky 36 % 31 % 21 % 53 % 4 Mezipředmětový vztah 4 % 6 % 3 % Test pro žáky 5 % 11 % 7 % Typ materiálu pro interaktivní tabule Vlastní (včetně převzatého z internetu apod.) 59 % 27 % 44 % 66 % 69 % I-učebnice Fraus pro daný předmět I-učebnice Fraus pro jiný předmět S využitím internetu přímo v hodině 6 86 % 7 51 % 5 % 55 % 3 % 13 % 8 % 14 % 7 % 13 % Kdo interaktivní tabule používal jen učitel 38 % 57 % 16 % 29 % 17 % učitel a žáci 6 43 % 84 % 71 % 83 % Žáci psali do pracovního sešitu 3 59 % 21 % 31 % 21 % Žáci dostali úkol, který měli zpracovat do pracovního sešitu 4 % 19 % 9 % Procento hodin s techn. problémy (počítáno z celkového počtu hodin) Průměrný počet minut s techn. problémy 6 % 1 % SOUHRNNÁ ZJIŠTĚNÍ Z DENÍKŮ VÝUKY Využívání interaktivních tabulí v digitálních a nedigitálních třídách se téměř nelišilo. Vypovídá to o tom, že tato technologie si již našla své pevné místo v procesu výuky. Netbooky jsou nejčastěji využity pro individuální práci na úlohách se společnou kontrolou (68 %) týmová práce tedy ustupuje individuální zodpovědnosti za dobrý výsledek. Technické problémy, kterých se řada učitelů obává, se vyskytly ve 24 % hodin z celkového počtu hodin, nejčastěji je uvádějí učitelé českého jazyka, nejméně matematiky. Průměrný počet minut s technickými problémy je však pouze 6 minut. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 STRANA 5

6 Učitelé při výkladu i práci s žáky pomocí netbooků upřednostňují vlastní zpracované materiály před elektronickými učebnicemi. Technologie jsou zcela nedostatečně využívány pro mezipředmětové vztahy, testování žáků a propojení domácí přípravy s výukou (domácí úkoly). VYUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍCH TABULÍ Interaktivní tabule byla použita v 89 % hodin (nejčastěji v angličtině 10). V rámci vyučovací hodiny učitelé používali interaktivní tabuli průměrně 24 minut (srovnatelně ve všech sledovaných předmětech, nejvíce v českém jazyce 27 minut). Nejvíce byly interaktivní tabule využívány pro prezentaci nové látky (61 %) a pro opakování (54 %). Novou látku prezentovali na interaktivních tabulích nejčastěji učitelé v angličtině a ve fyzice, pro opakování ji používali nejčastěji v českém jazyce a matematice. Nejméně byla využívána pro testování žáků (8 %) a mezipředmětové vztahy (1). Učitelé při výuce používali nejčastěji vlastní materiály (7) a i-učebnice Fraus pro daný předmět (59 %), nejméně často i-učebnice Fraus pro jiný předmět (3 %). Interaktivní tabuli používali jak učitelé, tak i žáci rozložení za všechny předměty 69 % ku 31 % je zhruba stejné ve všech jednotlivých předmětech. VYUŽÍVÁNÍ NETBOOKŮ V HODINÁCH Netbooky byly využity v 66 % výuky průměrně za všechny předměty. Nejvíce byly využívány v angličtině, nejméně v matematice. Průměrně s nimi žáci pracovali 17 minut v hodině srovnatelnou dobu ve všech předmětech. Nejčastějším způsobem využití netbooků bylo opakování látky (45 %) či prezentace nové látky (42 %). Nejméně byly využívány pro domácí úkol (7 %) a mezipředmětové vztahy (). Nejčastěji předkládali učitelé na netboocích žákům vlastní výukové materiály (68 %) a prezentovali i- učebnice Fraus z daného předmětu (45 %), nejméně i-učebnice Fraus z jiného předmětu (1 %). Nejvyšší poměr vlastních materiálů je v angličtině (8), naopak opačný poměr je u českého jazyka, kde byly více využívány i-učebnice Fraus než vlastní materiály učitelů. Nejvíce byly netbooky využity pro individuální práci na úlohách se společnou kontrolou (68 %), nejméně pro práci ve dvojicích nebo skupinách (s výjimkou angličtiny, kde jednoznačně nejvyšší podíl tvoří individuální práce se společnou kontrolou 84 %). Co se týče papírových materiálů, byly navzdory digitalizaci výuky pro zápis nadále nejvíce využívány sešity (78 %). Tištěné učebnice byly využívány zhruba ve třetině případů; nejčastěji v angličtině. V angličtině byly také hojně využívány pracovní sešity (6). Nedigitální třída se ve využívání interaktivní tabule neliší od digitální. Využívání interaktivních tabulí v digitální a nedigitální třídě se nijak významně neliší, ať jde o procento hodin, kdy byly IT využity, dobu v rámci hodiny nebo o účel jejich použití a typ materiálu. Srovnatelný je způsob využití tabulí v jednotlivých sledovaných předmětech. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 STRANA 6

7 MONITORING VÝUKY: VIDEOZÁZNAMY Zatímco deníky hodin nabízejí určitý makropohled na výuku v digitálních třídách, průběžné videozáznamy hodin umožňují zaměřit se na detail. Podrobně jsou zpracovány videozáznamy z hodin matematiky, proto bude výuce tohoto předmětu v rámci zprávy věnována největší pozornost. VÝUKA MATEMATIKY Analyzované videozáznamy hodin (celkem 23, z toho 15 v digitálních třídách) byly rozděleny do 88 epizod, v nichž byla využita interaktivní tabule (IT), a 34 epizod s netbooky (NTB). Epizody týkající se práce s interaktivní tabulí pocházejí z digitálních i nedigitálních tříd. ÚČEL MATERIÁL ZPŮSOB Epizody IT Epizody NTB Nová látka 5 3 Opakování 31 % 35 % Procvičování 18 % 18 % Náhrada tištěné učebnice 5 Vlastní 34 % 21 % I-učebnice Fraus 5 47 % Internet 1 27 % Ostatní 5 % 7 % Jen učitel 63 % Učitel a žáci 4 Závěry Interaktivní tabule se využívala více než v polovině epizod pro zavedení nové látky (učitel může vyhledávat na internetu a využívat aktuální informace, propojovat výuku s reálným světem mimo školu, využít obrázky, matematické applety, hry apod.). Procvičování učiva prováděli naopak většinou žáci formou individuální práce ve školním sešitě. Kontrola zadané úlohy se následně prováděla opět na interaktivní tabuli, v tomto případě se ale interaktivní tabule využívala pouze jako klasická psací tabule. Ve 4 epizod pracoval učitel u IT společně s žáky, u tabule se vystřídalo v celkovém počtu 88 epizod využívajících IT 82 žáků. Nejčastěji používaným výukovým materiálem byla i-učebnice Fraus. Zajímavé je, že z celkového počtu 16 epizod, ve kterých byla na NTB využita i-učebnice Fraus, v 15 byla využita jen jako náhrada tištěné učebnice, to znamená, že žáci četli z NTB jen zadání úlohy a pracovali do svých školních či pracovních sešitů. Internet a jiné programy (MS Excel, Cabri, GeoGebra aj.) se ve sledovaných hodinách objevily sporadicky. Učitelé využívali veškeré grafické prvky i-učebnice obrázky, videa, animace apod., stejně jako možnost otevření a zvětšení jednotlivých zadání úloh, obrázků, poznámek a definic přes celou IT. Bylo možné skrýt ostatní text a nechat na IT jednu úlohu či definici, kterou si žáci přepsali do sešitu. Učitelé do i-učebnice na IT často dopisovali či zvýrazňovali některou část zadání úlohy. Učitelé také často využívali elektronickou podobu pracovního sešitu, přes odkaz z i-učebnice otevřeli příslušnou stránku pracovního sešitu. Na IT byla poté stejná strana, jako měli žáci ve svých pracovních sešitech. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 STRANA 7

8 SPECIFIKA VÝUKY MATEMATIKY V DIGITÁLNÍ TŘÍDĚ Bylo analyzováno celkem 15 videozáznamů z hodin matematiky v digitálních třídách ze 6. a 7. ročníku. Interaktivní tabule byla použita celkem v 60 epizodách. V 39 z nich (65 %) používal IT jen učitel, (názorná prezentace úkolu či jeho řešení). Ve zbývajících epizodách používali IT i žáci. Ve 36 epizodách s interaktivní tabulí (6) učitelé dobře využili interaktivní potenciál tabule (zadání úlohy, zvýraznění důležitých informací, dokreslení dalších informací, upozornění na určité aspekty zadání, prezentace úkolů nebo řešení úkolů pomocí nástrojů typu applet, on-line úkol, úkol ve Smart Notebooku, úkol v programu GeoGebra 25 epizod, 4). V 11 epizodách (18 %) výše řečené prováděli na IT sami žáci. Ve 4 epizod byla IT využita spíše jako náhrada klasické tabule. Epizod, v nichž byly použity netbooky, bylo 34. Ve více než polovině epizod byl dobře využit jejich potenciál (matematické applety 7 epizod, prezentace ve Smart Notebooku 4 epizody, práce v MS Excelu 2 epizody, program GeoGebra 1 epizoda, využití internetu 2 epizody, interaktivní úkoly v i-učebnici 1 epizoda). Potvrzuje se, že učitelé spojují práci na netboocích s prací na interaktivní tabuli. Netbooky bez interaktivní tabule byly použity jen ve 3 epizodách. Jinak učitelé zpravidla promítali na IT totéž, co měli žáci na svých NTB. To jim umožnilo rychleji vysvětlit úkol a žáci se snáze zorientovali. V 87 % hodin učitelé v průběhu hodiny zobrazili obrazovky žákovských netbooků na svém počítači nebo na IT. To jim umožnilo monitorovat postup práce žáků a podle toho volit tempo výuky, a také zajistit, aby všichni skutečně dělali to, co mají. Ve 4 hodin žáci vypracovali úkol jen na NTB (bez sešitu). Ve 13 % hodin poslali svou práci učiteli například prostřednictvím wi-fi. Ve 47 % hodin učitel poslal žákům soubor s úkolem přes wi-fi nebo web, což urychlilo práci. Jeden z učitelů blokoval monitory NTB nápisem vyzývajícím žáky, aby se dívali dopředu, kdykoli potřeboval získat jejich pozornost. ROZDÍLY VE VÝUCE MEZI JEDNOTLIVÝMI UČITELI Podívejme se na to, jak se liší výuka tří učitelů na třech různých školách. Učitelé L, S a Z učili střídavě v digitální (A) a nedigitální (B) třídě. Jakým způsobem při výuce užívali interaktivní tabuli a netbooky, dokumentují záznamy v denících výukových hodin. Podíl práce s digitálními technologiemi ve výuce LA LB SA SB ZA ZB Počet zaznamenaných hodin Použití interaktivní tabule 21 (75 %) 22 (81 %) 22 (54 %) x 26 (74 %) 23 (66 %) Použití netbooku 13 (46 %) 12 (29 %) 22 (63 %) x V této třídě nebyla interaktivní tabule k dispozici. Rozdíly v používání interaktivní tabule mezi digitálními a nedigitálními třídami nejsou statisticky významné. Způsob používání digitálních technologií ve výuce V tabulce níže je vyznačen účel využití interaktivní tabule a použitý materiál. Čísla znamenají procento hodin, v nichž se daný účel objevil alespoň jednou. Maximální hodnoty jsou zvýrazněny. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 STRANA 8

9 Interaktivní tabule LA LB SA ZA ZB Nová látka 48 % % 45 % Účel Použitý materiál Opakování 71 % 73 % 29 % 5 56 % Procvičování 48 % 45 % 35 % 45 % 4 Vlastní včetně staženého z internetu 76 % 77 % % 65 % I-učebnice Fraus 57 % 55 % 26 % 27 % 39 % Internet 6 % 23 % 35 % Netbooky LA SA ZA Nová látka 61 % 18 % 18 % Účel Použitý materiál Na netbooku žáci Opakování 46 % 35 % 73 % Procvičování 8 % 53 % 27 % Vlastní včetně staženého z internetu 69 % 76 % 36 % I-učebnice Fraus 61 % 1 Internet 29 % 73 % pracovali individuálně, následovala společná kontrola 46 % 65 % 23 % pracovali individuálně a sami si práci kontrolovali 31 % 73 % četli text 54 % pracovali ve skupinách nebo dvojicích 24 % používali internet (applety, hledání apod.) 35 % JAK TŘI UČITELÉ VYUČUJÍ STEJNÉ TÉMA? K dispozici jsme měli záznamy hodin, v nichž každý ze tří sledovaných učitelů vyučoval stejné téma, a to konstrukce trojúhelníků podle věty sss, sus a usu. Ve všech třech případech žáci rýsovali pomocí rýsovacích potřeb do svých sešitů. Jinak se ale přístup učitelů zásadně lišil: Učitel Z použil vlastní prezentaci v programu SMART Notebook. Měl připraveno zadání úlohy, trojúhelník, který sloužil jako náčrt, a oddělené jednotlivé kroky konstrukce trojúhelníku. Zatímco si žáci opisovali zadání úlohy do sešitu a dělali náčrt a rozbor, učitel měl dost času je obejít a podívat se, jak který žák pracuje. Když žáci rýsovali do sešitu, učitel na interaktivní tabuli jen odklikával konstrukční kroky a na interaktivní tabuli se postupně objevil trojúhelník podle zadání. Žáci si tyto kroky spolu s popisem konstrukce, který zapsal učitel, průběžně kontrolovali s interaktivní tabulí. Učitel L otevřel zadání úlohy v i-učebnici na interaktivní tabuli a žáci rýsovali do školního sešitu. Jeden žák pracoval s IT, udělal na ní rozbor a zapsal postup konstrukce. Učitel poté stáhl přes interaktivní tabuli klasickou tabuli a veškeré rýsování (jako společná kontrola) proběhlo s pomocí rýsovacích potřeb zde. Učitel S otevřel na interaktivní tabuli vlastní prezentaci se zadáním úlohy a žáci pracovali samostatně ve školních sešitech. Učitel měl v programu SMART Notebook připraveno i řešení úlohy, po určité době je tedy odkryl a žáci si mohli vlastní řešení v sešitech, tedy náčrt, rozbor, konstrukce i popis konstrukce, zkontrolovat podle řešení na interaktivní tabuli. Na rozdíl od učitele Z neměl učitel S kroky konstrukce oddělené a nezobrazoval je postupně. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 STRANA 9

10 VÝUKA ANGLIČTINY K dispozici jsme měli 10 videozáznamů (čtyři hodiny z digitální a šest hodin z nedigitální třídy) a zápis ze čtyř náslechů ve školách (dvě digitální, dvě nedigitální třídy). Interaktivní tabule byla nejčastěji používána pro procvičování nové látky a opakování, v menším počtu případů k prezentaci nové látky, ve čtyřech případech jako náhrada tištěné učebnice. Materiálem použitým na interaktivní tabuli byla ve valné většině sledovaných případů i-učebnice Fraus. Pouze někteří učitelé používali vlastní materiály. Internet nebyl v analyzovaných hodinách použit při práci v hodině vůbec. Většinou na tabuli pracoval nejen učitel, ale i žáci. Doba použití interaktivní tabule v hodině se liší hodinu od hodiny podle druhu aktivit (někdy po celou vyučovací hodinu, jindy jen pár minut). VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA K dispozici jsme měli 10 videozáznamů (pět hodin z digitální a pět hodin z nedigitální třídy) a záznam z pěti náslechů ve školách (tři digitální, dvě nedigitální třídy). K nejčastějším aktivitám, ve kterých se IT využívá, patří opakování a procvičování učiva, vyhledávání informací na internetu, prezentace nového učiva učitelem, prezentace tématu referátu ze strany žáků, a zadávání domácího úkolu. Pokud učitel používá vlastní výukové materiály, pak jde převážně o powerpointové prezentace učiva nejčastěji bylo využito při výuce literatury. Dílčím způsobem je tabule využívána k podpoře motivace žáků, například byla použita připravená křížovka k řešenému tématu, ovšem ve statické formě. S interaktivní tabulí pracovali častěji žáci než učitel. Využití notebooků nebylo v analyzovaných hodinách časté. Žáci je ponejvíce využívali místo běžného sešitu pro zápis nového učiva, dále pro vypracování cvičení z i-učebnice či zpracování domácího úkolu. VÝUKA FYZIKY K dispozici jsme měli 24 hodin videozáznamů z fyziky, z toho 15 z digitálních tříd a 9 z nedigitálních tříd. Dále je k dispozici záznam z pěti náslechů ve školách (tři digitální a dvě nedigitální). Interaktivní tabule je nejčastěji využívána k zadávání a následné kontrole samostatné práce žáků. Další aktivitou bylo předvádění náročných a mnohdy v reálu nebezpečných fyzikálních pokusů například zkrat v elektrickém obvodu, atomový výbuch, přepětí v elektrické síti. Ve většině případů bylo vhodně využito i-učebnic fyziky, v menší míře i dalších elektronických zdrojů. Častěji s interaktivní tabulí pracoval učitel v digitálních třídách, žáci současně pracovali se svými netbooky, na nichž paralelně sledovali probíhající pokus. V nedigitálních třídách byla práce učitele a žáků vyvážená, žáci se více zapojovali a pracovali u tabule stejně často jako učitel. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Za smysluplné způsoby využití interaktivních tabulí a netbooků označujeme takové, které vedou k aktivní činnosti žáků, obsahují skutečnou interaktivitu mezi žáky, učitelem a učební látkou prostřednictvím techniky, pomáhají hlubšímu porozumění látky, vedou k nekonzumní názornosti, rozvíjejí tvořivost žáků, podporují zkušenostní a činnostní charakter výuky. ANGLICKÝ JAZYK Interaktivní tabule byla v několika případech dobře využita pro kontrolu samostatné práce žáků kontrolu usnadňuje a urychluje, protože učitel si správné řešení připraví sám předem nebo využije správné řešení, které je obsaženo v i-učebnici či u cvičení ve Smart Notebooku. V několika případech bylo v hodině vhodně použito video. Jedním způsobem bylo užití videa jako motivačního prostředku v úvodu hodiny, a to buď pro zopakování již probrané látky, nebo uvození látky nové. Dobrou praxí je nejen video žákům pustit, ale pracovat s ním. Možností je několik, například zadat úkol, který žáci vypracovávají v průběhu sledování videa, následně po zhlédnutí videa zodpovědět otázky týkající se obsahu a další otázky cílené na žáky samé atd. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 STRANA 10

11 Gramatika s písní Zajímavou aktivitou bylo procvičení nové látky budoucí čas pomocí will prostřednictvím písně Lady Gaga: Paparazzi. Píseň byla puštěna i se slovy. Žáci měli za úkol zvednout ruku vždy, když uslyší will/won t. Aktivita žáky bavila a zároveň si upevňovali novou látku. Bohužel tímto aktivita skončila a v hodině chyběla zpětná vazba, shrnutí apod. Dalším vhodným využitím videa byla píseň Celine Dion: All by myself. Byla použita na podporu prezentace nové látky zvratná zájmena. Během sledování videa žáci odpovídali na otázku: What is she doing by herself? Aktivitu na konci hodiny žáci nestihli dokončit, možná by následovala zpětná vazba. Opakování slovní zásoby s videem Jinou ukázkou dobré praxe bylo video koncipované jako prohlížení alba s fotografiemi, přičemž žáci v průběhu sledování videa pojmenovávali obrázky zapisovali do sešitu anglické názvy lidí, předmětů, míst, která viděli. V tomto případě následovala i zpětná vazba po skončení videa chodili žáci po jednom k tabuli, zapisovali slovíčka z videa a učitel kontroloval správnost vypracování úkolu. Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou s pomocí videa Dalším vhodným příkladem bylo dokreslení látky o rozdílech mezi britskou a americkou angličtinou pomocí videonahrávky, na níž Britka a Američanka prezentovaly rozdíly mezi variantami angličtiny žáci měli možnost vidět slovíčka napsaná a zároveň slyšet od rodilých mluvčích správnou výslovnost jak britskou, tak americkou. Slabinou v tomto případě bylo, že nahrávka byla dosti nekvalitní. Cvičení ve Smart Notebooku jako východisko k výkladu nové látky Žáci společně s učitelkou vypracovávají cvičení z i-učebnice Fraus spojují k sobě vždy dvě části souvětí s if, poté překládají vzniklá souvětí. Na základě cvičení pak vyvozují pravidlo pro podmínkové vedlejší věty (ve vedlejší větě po if je přítomný čas), teprve pak si čtou pravidlo v gramatice v učebnici shrnují společně novou gramatiku. Práce s poslechem Výbornou ukázkou práce s poslechem byla hodina, při níž se žáci učili hledat informace ve slyšeném textu. Při poslechu měli hledat odpovědi na předem zadané otázky. Otázky nejprve prošli a porozuměli jim. Učitelka pak pustila několikrát poslech, přičemž při každém poslechu žáci hledali v mluveném projevu určitou informaci. Pak učitelka prezentovala novou slovní zásobu, která se v textu objevila anglická slovíčka s českým překladem (měla předem připraveno v písemné podobě pro tabuli). Po několika kolech poslechů, kdy všichni vyhledali veškeré informace, pustila učitelka poslech naposledy, a to celý bez přerušení, a zároveň otevřela na interaktivní tabuli psaný přepis textu poslechu. Na závěr učitelka zjišťovala, zda všichni žáci všemu rozumějí, a prošla ještě obtížnější slova v psaném textu. Při poslechu též doplňovala informace o památkách v Londýně, o kterých text pojednával. Procvičování slovní zásoby Pěknou ukázkou práce se slovní zásobou je cvičení v interaktivní učebnici Fraus, které učitelka vhodně využila pro aktivizaci žáků. Cvičení, při němž žáci přiřazovali k anglickým slovíčkům české ekvivalenty, vypracovávali společně na interaktivní tabuli jeden žák po druhém chodili k tabuli a překlad přiřadili. Žáci pracovali se zájmem a procvičili slovní zásobu probírané lekce. My environmentally friendly house V rámci opakování tématu Životní prostředí (a gramatiky there is/are, budoucího času) učitelka zadala žákům samostatnou práci, kterou vypracovávali na netboocích. Do zaslaného souboru zpracovali odpovědi na otázky a nakreslili obrázek ekologického domu, který by si v budoucnu představovali. Společně pak zkontrolovali vypracované soubory na interaktivní tabuli. Podobně žáci pracovali v jiné hodině se souborem poslaným do netbooků a samostatně vypracovali otázky na téma My own future. Po zpracování souboru a odeslání učitelce opět proběhla společná kontrola s pomocí interaktivní tabule. Problémem při těchto aktivitách bylo, že učitelka musela soubor žákům poslat několikrát, protože někdo nebyl v době odesílání ještě připojen, někomu soubor nepřišel atd. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 STRANA 11

12 ČESKÝ JAZYK Na základě analýzy videí a pozorování výuky je třeba konstatovat, že není dostatečně využita řada možností, které ICT pro kvalitní výuku poskytují. Lze zobecnit, že není plně realizována potence interaktivity ve výuce mateřského jazyka. Zobecníme-li poznatky z analyzované výuky, je třeba upozornit na následující nevyužité možnosti ve výuce českého jazyka. Individualizace práce žáků Technologie umožňují a podporují vyučování orientované na žáka. Vzhledem k tomu, že žák je aktérem procesů učení, výuka se orientuje na jeho možnosti, schopnosti, ale i bariéry vývoje. Domníváme se, že ve výuce chybí podpora individuálních schopností žáků, ale zároveň i respekt k jejich mezím. Učitelé nevyužívají dostatečně možnosti diferencovat výuku vzhledem k možnostem každého žáka například v procesu procvičování látky. Lze doporučit využívání systému cvičení, úkolů či testových úloh v jazyce, které procvičují určité jevy, jež by jednotlivým žákům pomohly v porozumění a procvičení obtížného učiva, eliminaci či předcházení chybám apod. Podpora názornosti S využitím IT a NTB lze mnohem více uplatňovat zásadu názornosti ve výuce českého jazyka, neboť učivo lze lépe vizualizovat, je možné využívat animace apod. Text psaný přímo ve výuce lze snadno uložit a sdílet prostřednictvím internetu s žáky. V jazyce je vhodné využívat zvukových nahrávek, tedy podporovat sluchovou názornost. Lze využít nahrávek uměleckých textů ve výuce literatury či slohu. Poslech lze využít k podpoře a rozvoji koncentrace žáků, tedy zacílení jejich pozornosti, ale také pro zjišťování úrovně porozumění slyšenému textu. Vizuální obraz a poslech mluveného slova může pomáhat například žákům, kteří mají menší schopnost abstrakce. Či naopak: vizualizace a poslech mohou podporovat vyšší míru abstrakce. Počítačová vizualizace umožňuje vizualizovat logické vazby mezi jednotlivými prvky učiva v jazyce, doplňovat vizualizovaný systém učiva o zvukový komentář, o počítačovou simulaci a animaci či videosekvenci. V jazyce lze rozvíjet komunikativní dovednosti žáků prostřednictvím vyprávění na základě zhlédnutého filmu či na základě poslechu mluveného slova, lze popsat animaci, videosekvenci apod. To je zároveň cesta, která podporuje emocionálně-motivační dimenzi výuky. Žák dostává příležitost prožít děj, příběh apod. a komunikovat o tom se spolužáky. Rychlá zpětná vazba pro každého žáka ICT umožňují poskytnout žákům bezprostřední zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že počítač poskytuje žákovi zpětnou vazbu velmi diskrétně, nemusí se skupina slabších žáků obávat zveřejnění neúspěchu před celou třídou, nebojí se dělat chyby, čímž se snižuje strach a úzkost. To platí nejen ve výuce českého jazyka. Typografická pravidla pro psaní textů Při tvorbě psaného textu na netbooku je třeba žáky vést k dodržování základní typografické normy, případně k efektivnímu využívání stylů, zalamování textů, vkládání multimediálních objektů, tvorbě indexu apod. Jde o to, aby zvládli komplexní využití programů na PC pro řešení úkolů nejen v českém jazyce. Využití různých organizačních forem Interaktivní tabule i netbook umožňují zařazovat do výuky různorodé způsoby organizace, které podporují aktivizaci žáků, motivaci, komunikativní dovednosti, sdílení poznatků a zkušeností, zkušenostní a činnostní orientaci výuky, řešení problémových úloh ve skupině apod. Jde například o práci ve dvojicích, skupinovou práci či výměnu role učitel žák. Ve výuce českého jazyka je mnoho příležitostí, jak překonávat jednostranně frontální práci. Žáci mohou pracovat v centrech aktivit zaměřených na různá témata z jazyka, pracují ve skupinách s připravenými materiály, například s pracovními listy, které dostanou od učitele elektronicky přímo do svého netbooku. Lze využít výměny role učitel-žák žáci velmi rádi pracují v roli učitele u interaktivní tabule a vedou ostatní žáky. FYZIKA Zapojování elektrických obvodů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 STRANA 12

13 Žáci mají k dispozici program pro užívání elektrických součástek a jejich zapojování do elektrického obvodu. Program umožňuje i ověření, zda obvodem prochází proud, je možné změřit velikost tohoto proudu i napětí v každé části obvodu. Žáci velmi rychle manipulují s objekty, využívají interaktivity, ověří si nefunkčnost při zkratovém zapojení. Využívají program také k různému (sériovému a paralelnímu) zapojování tří a více stejných součástek k odstupňování velikosti protékajícího proudu regulace napětí ve vařiči. Základní jednotky SI Učitel má v jednom odstavci připraveny základní i odvozené fyzikální jednotky, v druhém odstavci odpovídající fyzikální veličiny a odpovídající situace ve třetím odstavci. Žáci k sobě přiřazují odpovídající trojice. MATEMATIKA Netbooky umožňují pracovat s některými úlohami zajímavějším a efektivnějším způsobem. Například využití programu MS Excel v jedné z hodin při hledání společných násobků a nejmenších společných násobků daných čísel je určitě vhodné. Vyhledávání násobků bylo snadné, rychlé a přehledné. Žáci označili jednou barvou společné násobky daných čísel a jinou barvou jejich nejmenší společný násobek. Pokud si žáci vyzkoušeli v některé z předchozích hodin také počítání násobků zpaměti, ocení, že tento program zefektivňuje práci. IT mimo jiné usnadňuje kontrolu samostatné práce žáků ve sledovaných hodinách učitel otevřel úlohy v i- učebnici na IT, kde se objevila i jejich řešení. Problém s kontrolou na IT nastal, když v jedné z hodin učitel žákům zadal jiné označení trojúhelníku, než měl v prezentaci. Docházelo pak ke zbytečným zmatkům. Odhad velikosti úhlu V hodinách matematiky se velmi osvědčily matematické applety, při kterých si žáci procvičují odhad velikosti úhlu. V jedné z epizod žáci nadšeně odhadovali velikost úhlu a odměnou za správný odhad jim bylo sestřelení mimozemšťana (http://www.innovationslearning.co.uk/subjects/maths/ac tivities/year6/angles/game.asp). Dalším appletem na odhad velikosti úhlu nejen do 180 stupňů, ale až do 360 stupňů, je applet, ve kterém opička hledá banány (http://www.oswego.org/ocsd-web/games/bananahunt/bhunt.html). Dělitelnost dvěma násobky čísla 2 V jedné z epizod učitel na IT zvětšil tabulku s čísly od 1 do 100 v i-učebnici Fraus. Žáci se postupně střídali u tabule a vybarvovali násobky čísel (v tomto případě čísla 2, ale použití je univerzální), žáci poté hledali společné znaky (znaky dělitelnosti) vybarvených čísel. Nejmenší společný násobek V další z epizod řešili žáci zajímavou úlohu, ve které byly dány řecké sloupy od sebe vzdálené vždy 45 metrů, a jejich úkolem bylo nahradit tyto sloupy jinými, jejichž vzdálenost bude 60 metrů. Otázkou je, ve kterých vzdálenostech od výchozího bodu nemusí být sloupy nahrazovány. Žáci manipulovali s jednotlivými sloupy a pomocí připraveného virtuálního pravítka měřili vzdálenosti mezi nimi a zjišťovali, které sloupy zůstanou na svém místě. Úloha je velmi atraktivní a pro žáky smysluplná. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 STRANA 13

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

SROVNÁNÍ METOD A FOREM PRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY NA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH A BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

SROVNÁNÍ METOD A FOREM PRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY NA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH A BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Diplomová práce SROVNÁNÍ METOD A FOREM PRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY NA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH A BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY. Kateřina Dvořáková

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY. Kateřina Dvořáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav matematiky a statistiky INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY DISERTAČNÍ PRÁCE Kateřina Dvořáková Školitel: RNDr. Jiří

Více

NETRADIČNÍ METODY VÝUKY GRAMATICKÉHO UČIVA NA 1. STUPNI ZŠ

NETRADIČNÍ METODY VÝUKY GRAMATICKÉHO UČIVA NA 1. STUPNI ZŠ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra primárního vzdělávání M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra aplikované fyziky a techniky Bakalářská práce Skladba vyučování fyziky na základních školách - analýza videozáznamu z výuky Vypracoval:

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule

Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Simona

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

Úvod do didaktiky matematiky

Úvod do didaktiky matematiky Úvod do didaktiky matematiky doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. MIROSLAVA FOLTÝNOVÁ II. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk UČIVO SKLADBY VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r o j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 část ANGLICKÝ, NĚMECKÝ, ŠPANĚLSKÝ A ČESKÝ JAZYK Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav, projekt

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Autor: Vedoucí

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Tvořivost ve výuce slovních úloh s využitím interaktivní tabule v matematice na 1. stupni ZŠ Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama č.j. ZŠU5/0315/2014 program Montessori realizovaný při ZŠ Liberec, ulice 5. května 64/49 Dokument vstupuje v platnost dnem 30.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63 Název organizace: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Zpracoval: Zdeněk Klimeš, ředitel školy V Rudě nad Moravou

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky Diplomová práce Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Teacher

Více