Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska"

Transkript

1 Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji.

2 Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji. Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska 1. VERZE 2

3 Obsah: 1. Úvod Komunitní plánování Sociálních služeb Svazku obcí Blatenska Cíle a úkoly plánu Legislativní rámec Metodika zpracování Organizace komunitního plánu Realizátor Partneři Organizační struktura Postup realizace Hlavní aktivity jednotlivých fází Analytická část Socio-demografická analýza Základní charakteristika území Vývoj osídlení Obyvatelstvo Stav obyvatel Pohyb obyvatel Věková struktura Vzdělanostní struktura Národnostní struktura Sociální struktura Zdravotní stav obyvatelstva Nezaměstnanost Prognóza vývoje obyvatelstva Stručné závěry analýzy regionu Analýza aktuální sociální situace v regionu Sociální situace z pohledu široké veřejnosti Sociální situace z pohledu uživatelů sociálních služeb Sociální situace z pohledu poskytovatelů sociálních služeb Institucionální zajištění sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb Stručné závěry popisu aktuální sociální situace v regionu Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb Poskytované sociální služby Stručné závěry analýzy potřeb uživatelů Analýza finančních toků v oblasti sociálních služeb Výdaje z rozpočtu obcí Příjmy a výdaje poskytovatelů sociálních služeb Stručné závěry analýzy finančních toků Analýza prioritních oblastí Stručné zdůvodnění zařazení do prioritních oblastí řešení Péče o seniory Analýza SWOT Podpora osob se zdravotním postižením

4 Analýza SWOT Péče o sociálně slabší osoby Analýza SWOT Podpora rodiny s dětmi Analýza SWOT Strategická část Podklady pro zpracování strategie Vize Priority a opatření Priorita Péče o seniory Priorita Péče o lidi se zdravotním postižením Priorita Péče o rodiny s dětmi Priorita Péče o sociálně slabší Opatření společná pro všechny priority Monitorování, hodnocení a aktualizace KPSS Monitorování Hodnocení realizace komunitního plánu Aktualizace komunitního plánu...83 Seznam tabulek: tabulka č. 1: Obce mikroregionu...12 tabulka č. 2: Sídelní struktura Svazku obcí Blatenska...14 tabulka č. 3: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel...15 tabulka č. 4: Pohyb obyvatelstva tabulka č. 5: Přirozený a migrační pohyb obyvatel tabulka č. 6: Věková struktura obyvatel...17 tabulka č. 7: Věkové indexy v porovnání s okresem, krajem a ČR, tabulka č. 8: Vzdělanostní struktura obyvatelstva obcí SOB, tabulka č. 9: Vzdělanostní struktura obcí SOB v porovnání s okresem, krajem a ČR...18 tabulka č. 10: Národnostní struktura obyvatelstva Blatenska, tabulka č. 11: Porovnání národnostní struktury mikroegionu Blatensko, okresu, kraje a ČE, tabulka č. 12: Sociální složení obyvatel obcí SOB, tabulka č. 13: Struktura censových domácností, úplné a neúplné rodiny, rodiny se závislými dětmi, tabulka č Přehled stavu členů k tabulka č. 15: Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti, tabulka č Výdaje na sociální služby z rozpočtu obcí v letech v tis. KčV tis. Kč...32 tabulka č Struktura příjmů poskytovatelů v r v tis. Kč...34 tabulka č Příjmy a výdaje poskytovatelů v tis. Kč

5 1. Úvod 1.1 Komunitní plánování Sociálních služeb Svazku obcí Blatenska V rámci realizace II. etapy reformy veřejné správy převzaly samosprávné orgány obcí a krajů zařízení sociální péče na svých územích a převzaly tak decentralizovanou alokační funkci v oblasti sociální péče a zároveň tak i povinnost přispívat k rozvoji sociálních služeb pro své občany. Obce sdružené ve Svazku obcí Blatenska se rozhodly řešit sociální politiku společně, aby tak garantovaly svým občanům kvalitní zabezpečení základních životních, tj. především biologických, psychických a sociálních potřeb, a to i zejména těm, kteří se z různých příčin ocitli v obtížné sociální situaci, kterou nejsou schopni ani vlastním přičiněním, ani s pomocí rodiny, zabezpečit. Tato snaha vedla orgány Svazku obcí Blatenska k přípravám na zahájení dlouhodobého procesu plánování a realizace vlastního sociálního programu vytvořeného na komunitní bázi. Základem komunitního plánování sociálních služeb je efektivní realizace aktivit v oblasti sociální péče a sociální prevence, které vznikly na principu subsidiarity a principu horizontálního partnerství. Tyto principy v sobě integrují manažerské dovednosti tvorby strategického plánu a tvořivé přístupy komunit z řad místních občanů s jejich potřebami a tvůrčími názory Cíle a úkoly plánu Cílem komunitního plánování sociálních služeb je zajištění dostupnosti kvalitní sociální pomoci pro lidi v nepříznivé sociální situaci a zajištění vyšší efektivnosti sociální ekonomiky na regionální a lokální úrovni. Proces komunitního plánování vede ke snížení sociální izolace lidí s handicapem a k ušetření finančních prostředků Legislativní rámec Obce se ve své samostatné působnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb., kde je jim vymezena nezastupitelná role při vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb na svěřeném území, rovněž tak nový zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definuje obce jako poskytovatele sociálních služeb a obce s rozšířenou působností jako vykonavatele decentralizované státní správy na vymezeném území. Dále jsou obce vázány Evropskou sociální chartou, kterou Česká republika ratifikovala (14/2000 Sb.), Listinou práv a svobod, která zakazuje jakoukoliv diskriminaci občanů, a základními principy sociální politiky uvedenými v Bílé knize v sociálních službách (MPSV 2003). 5

6 1.1.3 Metodika zpracování Program rozvoje sociálních služeb Svazku obcí Blatenska byl zpracován způsobem komunitního plánování, tj. na bázi spolupráce místních poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů a zástupců veřejné správy (samosprávy i přenesené státní správy) se zapojením celé široké veřejnosti. Celý proces komunitního plánování byl rozfázován na jednotlivé postupné kroky od přípravné fáze, přes analyticko popisnou část až po fázi vlastní tvorby strategie. Každá z těchto fází vytváří vlastní výstupy, které jsou tvořeny v odborně vedených komunitách a které jsou předkládány k připomínkám a podnětům široké veřejnosti. K tomu jsou bohatě využívány veškerá dostupná informační média. 1.2 Organizace komunitního plánu Realizátor Název: Svazek obcí Blatenska Právní forma: dobrovolný svazek obcí IČ: Sídlo: J.P.Koubka 4, Blatná Zastoupený: ing. Lubošem Peterkou, později Vladimírou Tomanovou Předsedou svazku Partneři Partner I: REDI-regionalistika, ekologie, developing, investice spol. s r.o. Právní forma: spol. s r.o. IČ: Sídlo: Západní 22, Karlovy Vary Regionální pobočka: Na tržišti 727, Blatná Zastoupený: ing. Zdeňkou Michlovou, jednatelkou společnosti Partner II: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy Právní forma: občanské sdružení IČ: Sídlo: Dvořákova 21, České Budějovice Zastoupený: Bc. Danielem Roseckým, ředitelem místního zastoupení Partner III: Město Blatná Právní forma: obec IČ: Sídlo: tř. T.G.Masaryka 322, Blatná Zastoupený: ing. Jiřím Mikešem, později Josefem Hospergrem Starostou obce 6

7 1.2.3 Organizační struktura Zastupitelstva obcí Řídící skupina Svazek obcí Blatenska Realizační tým Pracovní skupina Péče o seniory Pracovní skupina Péče o lidi se zdravotním postižením Pracovní skupina Péče o rodiny s dětmi Pracovní skupina Péče o sociálně slabší občany Řídící skupina : Činnost: Řídící skupina řídí proces komunitního plánování, připomínkuje a schvaluje výstupy z činnosti realizačního týmu a pracovních skupin, definuje priority v sociálních službách, předkládá výsledný dokument k připomínkám a ke schválení orgánům obcí (zastupitelstva obcí, Svazek obcí Blatenska). Řídí se schváleným statutem a jednacím řádem. Složení: Řídící skupina je složena ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Členové řídící skupiny: Drahomíra Návratová sociální odbor Městského úřadu Blatná František Kopáček starosta obce Sedlice Bc. Petra Očenášková Ústav sociální péče (Domov Petra) Mačkov Libuše Šampalíková - Domov důchodců (Domov pro seniory) Blatná Luboš Srb Svaz tělesně postižených pobočka Blatná Vladimír Svoboda Svaz tělesně postižených ČR, důchodce Bc. Hana Kolářová absolventka SŠ hledající práci 7

8 Realizační tým : Činnost: Zpracovává veškeré podklady pro jednání řídící skupiny a všech pracovních skupin, pořizuje zápisy a výstupy z jednání skupin, organizuje jejich činnost (pozvánky, termíny jednání), zpracovává konečné výstupy z analytické i strategické části projektu. Složení: Realizační tým je složen ze zástupců pořizovatele a jeho partnerů. Členové realizačního týmu: Vladimíra Tomanová koordinátorka komunitního plánu REDI regionalistika, ekologie, developing, investice spol. s r.o., pobočka Blatná Od uvolněná starostka obce Kadov Ing. Zdeňka Michlová asistent koordinátora REDI regionalistika, ekologie, developing, investice spol. s r.o., - (partner I. projektu) Bc. Ludmila Kolářová metodik projektu Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy (partner II projektu) Bc. Daniel Rosecký supervizor projektu Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy (partner II projektu) Milena Kratochvílová účetní projektu Mgr. Jaroslav Hodrment - webmaster Pracovní skupiny Činnost: Pracovní skupiny se postupně formovaly ve fázi zpracování analytické části, členové pracovních skupin spolupracovali na její tvorbě, podávali účinné podněty a připomínky k analýze, zabývali se podrobnou analýzou řešených oblastí. V období strategického plánování komunitního plánu tvořili pod metodickým vedením realizačního týmu (koordinátor a metodik projektu) vlastní strategii (opatření a naplňující aktivity) Pracovní skupina Péče o rodiny s dětmi Renáta Turková, T.G.Masaryka 254, Blatná Monika Vokurková, Nad Lomnicí 1113, Blatná Lenka Synková, Topičská 384, Blatná Marcela Srbová, Čechova 435, Blatná Václav Smeták, Čechova 219, Blatná Renáta Kubátová, Dobšice 7 Kateřina Malečková, sociální odbor MěU Blatná Pracovní skupina: Péče o seniory Libuše Němčíková, Mačkov 18 Marie Sýbková, Mačkov 8

9 MUDr. Jiřina Oberpfalzerová, Maltézské náměstí 68, Radomyšl Olga Medlínová (Helena Turková), Oblastní charita Strakonice Markéta Koubková, Na tržišti 814, Blatná Marie Jeníčková, Pole 29 Stanislava Mašková starostka obce Lnáře Hanka Augustinová, Blatná Anna Pichlíková, Dům s pečovatelskou službou Radomyšl Pracovní skupina: Péče o sociálně slabší občany Jitka Hajnová, Blatná Marcela Veselá, Plzeňská 313, Blatná Václav Smeták, Čechova 219, Blatná Dan Randák, KKC Strakonice Marie Trendová Blatná Pracovní skupina: Péče o zdravotně postižené Vladimír Svoboda, Nerudova 821, Blatná Hana Kořínková, Nám. Míru 106, Blatná Vladimír Čelko, Dobšice 5 Hana Kolínská SKS Tricykl Blatná Marie Kafková, U Čertova kamene 1063, Blatná Kateřina Týmová, o.s. Polidon Strakonice 1.3 Postup realizace Realizace projektu byla rozdělena na 1) Přípravnou fázi (listopad 2005 prosinec 2005) 2) Analytickou fázi (květen 2006 prosinec 2006) 3) Fázi strategického plánování (leden 2007 červen 2007) 4) Realizační fázi (od července 2007) Hlavní aktivity jednotlivých fází Přípravná fáze projektu začala rozhodnutím Valné hromady Svazku obcí Blatenska zapojit se do procesu komunitního plánování sociálních služeb a řešit tak společnou sociální politiku na území sdružených obcí. Podmínkou bylo zmapování veškerých zdrojů, tj. lidských (uživatelé sociálních služeb a další sociálně potřební občané, ale i osoby, ochotné se zapojit do projektu na komunitní bázi, zdrojů odborných (odborníci v sociálních službách a další osoby a organizace schopné poskytnout odborný servis při tvorbě komunitního plánu), zdroje informační a především zdroje finanční. Výsledkem mapování bylo konstatování, že v regionu je dostatek: současných uživatelů sociálních služeb a dalších sociálně potřebných obyvatel, které jsou potenciálními cílovými skupinami budoucího Komunitního plánu sociálních služeb (s ohledem na demografickou strukturu obyvatelstva, situaci 9

10 České republiky na makroekonomické bázi a státní sociální doktrínu potřeba řešení sociálních služeb z lokálních míst bude stoupat) odborných zdrojů (poskytovatelé zajišťující sociální služby jako veřejnou službu nebo nestátní neziskové organizace pracující v oblasti sociální péče či sociální prevence) s ochotou spolupracovat při tvorbě komunitního plánu regionálních informačních zdrojů, které bude možné využít pro publicitu a pro zapojení široké veřejnosti do tvorby KPSS Pro získání finančních zdrojů na realizaci byl v přípravné fázi zpracován projekt, na jehož základě byla Svazku obcí Blatenska na realizaci komunitního plánu přislíbena dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) a Jihočeského kraje. Přípravná fáze dále pokračovala - výběrem partnerů projektu se zkušenostmi v oblasti strategického plánování na komunitní bázi, tj. se zapojením veřejnosti. Realizátor uzavřel partnerské smlouvy s: 1) Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 2) REDI-regionalistika, ekologie, developing, investice, spol. s r.o. 3) Městem Blatná - ustavením základní řídící skupiny složené ze zástupců poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů - vytipováním oblastí sociální sféry, které by sociální program řešil prioritně - jako potřebné cílové skupiny byly předběžně určeny 1) rodiny s dětmi 2) senioři 3) sociálně slabší občané 4) občané zdravotně postižení Fáze analyticko popisná probíhala podle předem stanoveného harmonogramu, jejím obsahem bylo zejména: - dokončení vytváření organizačních struktur, přijetí jejich statutů a jednacích řádů - vytvoření webové prezentace na dynamické bázi s možností průběžné informace občanů o jednotlivých krocích na programu a zpětnou vazbou veřejnosti - v rámci zapojení veřejnosti byla uskutečněna výtvarná a literární soutěž dětí základních škol na téma : Sociální služby očima dětí - zpracování socio-demografické analýzy a prognózy demografických změn - zpracování analýzy zaměstnanosti a nezaměstnanosti v regionu - realizace kvantitativních i kvalitativních sociologických průzkumů s poskytovateli sociálních služeb na Blatensku, uživateli a veřejností a jejich vyhodnocení - zpracováním aktuální sociální situace v regionu, zejména v oblasti sociálních služeb - zpracováním podrobných analýz jednotlivých prioritních oblastí pomocí metody SWOT 10

11 Fáze tvorby strategického plánu probíhala od ledna 2007 do června 2007 a jejím cílem bylo - stanovení vize regionální sociální politiky Blatenska - její naplnění prostřednictvím opatření a jednotlivých aktivit - vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Blatensku Vytvořená strategie byla předložena na internetové stránky k veřejnému připomínkování, výsledný dokument projednán na veřejné konferenci a schválen Zastupitelstvy obcí a na valném shromáždění Svazku obcí Blatenska. Realizační fáze (od července 2007) bude naplněním a uskutečněním dohodnutých plánů. Komunitní plán sociálních služeb nabude tak konkrétní podoby realizací všech aktivit vedoucí k opatření pro naplnění vyřčené vize. V průběhu realizace bude zároveň probíhat kontrola a evaluace dosažených výsledků. Evaluační výstupy budou podkladem pro úvodní přípravnou fázi nového cyklu Komunitního plánu sociálních služeb Blatenska, jež se tak stává nepřerušitelným řetězcem opakujících se plánovacích a realizačních činností. 11

12 2. Analytická část 2.1 Socio-demografická analýza Mikroregion: Okres: Kraj: NUTS II. Institucionální podklad: Blatensko Strakonice Jihočeský Jihozápad Svazek obcí Blatenska J.P.Koubka 4, Blatná tabulka č. 1: Obce mikroregionu Obec Počet Rozloha Hustota osídlení obyvatel v ha obyv./km 2 1. Bělčice ,88 2. Bezdědovice ,58 3. Blatná ,35 4. Bratronice ,25 5. Březí ,49 6. Buzice ,19 7. Čečelovice ,94 8. Doubravice ,42 9. Hajany , Hlupín , Hornosín , Chlum , Chobot , Kadov , Kocelovice , Lažánky , Lažany , Lnáře , Lom , Mačkov , Mečichov , Myštice , Předmíř , Radomyšl , Sedlice , Škvořetice , Tchořovice , Třebohostice , Uzenice , Uzeničky , Velká Turná , Záboří ,64 Celkem ,34 12

13 obrázek 1: Mapa regionu Hvožďany Starý Smolivec Tisov Mladý Smolivec Březí Záhrobí Bělčice Mirovice Metly Zámlyní Předmíř Řiště Újezdec Hornosín Hutě Závišín Podruhlí Chaloupky Hostišovice Uzeničky Kasejovice Zahorčice Kocelovice Drahenický Málkov Starý Dvůr Černivsko Chobot Uzenice Ostrov Svobodka Čimelice Hradiště Lnáře Hajany Tchořovice Chlum Dobšice Bezdědovice Paštiky Skaličany Kožlí Střížovice Myštice Vahlovice Dvořetice Laciná Crást Výšice Řečice Bezděkov Pole Blatná Buzice Václavov Míreč Neradov Mirotice Chanovice Kadov Vrbno Mračov Blatenka Mačkov Hněvkov Pacelice Lom Škvořetice Slatina Lnářský Málkov Lažánky Němčice Mužetice Jindřichovice Svéradice Komušín Čečelovice Záboří Čekanice Milčice Bratronice Lažany Sedlice Holušice Mečichov Nahošín Doubravice Chrášťovice Láz Rojice Velká Turná Drhovle Hlupín Zadní Zborovice Třebohostice Leskovice Sedlo Únice Podolí Radomyšl Osek Mnichov Kaletice Domanice Rovná Řepice Strakonice 13

14 2.1.1 Základní charakteristika území Blatensko vymezené územím shodným s územím řešených obcí zaujímá plochu 342,34 km 2 a k zde žilo obyvatel. Průměrná hustota zalidnění tak činila 46,34 obyvatele na km 2. Území patří do okresu Strakonice a z hlediska nadřazené sídelní samosprávné struktury je součástí Jihočeského kraje Vývoj osídlení Archeologické nálezy přinášejí doklady o tom, že Blatensko bylo částečně osídleno již v 7. a 6. století př.n.l. v době halštatské. Z této doby a z počínající doby laténské pochází řada nálezů z žárových pohřebišť u rybníka Měleč. Mohylová pohřebiště z doby slovanské z 8. st. n.l. byla odkryta na návrší poblíž Kocelovic, v Bělčicích - Závišíně, další stopy po slovanském obyvatelstvu se vyskytují v okolí Dobšic, Hlinišťan, Chlumu a Bezdědovic. Z té doby se dochoval cenný soubor 22 mohyl v Sedlcích, který je dnes kulturní památkou. Zahájení nového a již trvalého osidlování území došlo podle nejstarších historických zpráv v průběhu XIII. a XIV. století. Některé dochované prameny uvádějí existenci obcí již v X. nebo XI. století (Výšice, o nichž je dochovaná zmínka již z roku Dnes jsou součástí Myštic). Rozvoj jednotlivých sídel probíhal v návaznosti na dříve zastavěná území a v úzké závislosti na přírodních podmínkách. Blatensko má velký podíl lesů a rybníků, chudší půdy, než jižní část okresu, čemuž odpovídá i řidší síť menších sídel. Počet a velikost obcí se za posledních 30 let výrazně měnil vlivem integračních (v 70. letech) a následně dezintegračních (po roce 1990) procesů. Zatímco v 70. letech probíhala nejintenzivnější integrační vlna, kdy postupně zanikly obce Bezdědovice, Březí, Blatenka, Skaličany (sídelní jednotky Blatné), Buzice, Čečelovice, Hajany, Hlupín, Hornosín, Chlum, Kocelovice, Rojice (dnes základní sídelní jednotka Radomyšle) a Tchořovice a analyzovaný mikroregion obsahoval 14 obcí o celkové výměře 341,85 km 2, konec 80. let a začátek 90. let znamená zcela zásadní změnu trendu až na současných. 32 obcí. Tento dezintegrační proces změnil zásadně velikostní strukturu obcí na současný stav, dokumentující v následující tabulce: tabulka č. 2: Sídelní struktura Svazku obcí Blatenska Kategorie obce počet počet počet počet počet počet obcí obyvatel obcí obyvatel obcí obyvatel Zdroj: ČSÚ SLBD 1970,1980,2001, vlastní výpočty 14

15 Další atomizaci obcí zabránila až novela zákona O obcích, která stanovila velikostní limit pro uznání samostatnosti obce na obyvatel. Sídelní struktura převedená na základní sídelní jednotky, má v čase stabilnější charakter. Ve 32 obcích mikroregionu je 91 základních sídelních jednotek sloučených do 84 místních částí. Z uvedených obcí je jen jedna urbanizovaná město Blatná, ostatní mají rurální charakter Obyvatelstvo K , tj. k datu celostátního censu bylo ve 32 obcích mikroregionu Blatensko sečteno celkem trvale žijících obyvatel, což představovalo 22,71% obyvatelstva okresu Strakonice a 2,54% Jihočeského kraje. Celkového počtu trvale žijících občanů náleží 41,88 % městu Blatná, ve zbývajících 31 obcích venkovského charakteru žila téměř polovina celkového počtu obyvatelstva Stav obyvatel Z hlediska dlouhodobého demografického vývoje je patrný klesající trend počtu trvale žijících obyvatel. Oproti stavu z prvního poválečného censu pokles počet obyvatel k datu jeho poslední organizace k o Je to důsledek minulých urbanizačních procesů, všeobecné tendence vylidňování venkova a v neposlední řadě i předchozí státní politiky podporováním rozvoje měst a tzv. střediskových obcí. Mírný přírůstek byl zaznamenán pouze mezi sčítáním 1950/1961 (index 1,041) a mezi 1970/1980 (index 1,008). Tyto výkyvy z trendu lze přičíst všeobecné poválečné natalitní vlně s vrcholem v polovině 50. let a vlivu kumulativního působení existence početných ročníků žen v plodném věku z 50. let včetně série pronatálních vládních opatření v polovině 70. let, které se zde však projevily jen nevýrazným nárůstem obyvatel. tabulka č. 3: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel Roky censu Mikroregion celkem Do 199 obyvatel Do 499 obyvatel Do 999 obyvatel Do obyvatel Do obyvatel Nad obyvatel Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty Z toho obce 1 Vzestup počtu trvale žijících občanů v obcích do 199 obyvatel není faktickým nárůstem osob, ale naopak větší atomizací obcí a úbytkem obyvatel z obcí vyšších kategorií 15

16 Pohyb obyvatel Při sledování pohybu obyvatelstva za uplynulé desetiletí, tj. mezi roky , je patrné, že za trvalý úbytkový trend počtu obyvatel v obcích sledovaného mikroregionu může nejen vysoké záporné saldo přirozené měny, ale i záporné saldo mechanického pohybu obyvatelstva. tabulka č. 4: Pohyb obyvatelstva Pohyb obyvatelstva Přirozená měna Migrace Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Mikroregion celkem Do 199 obyvatel Do 499 obyvatel Do 999 obyvatel Do obyvatel Do obyvatel Nad obyvatel Zdroj: ČSU MOS, vlastní výpočty Z toho obce Vysoká míra úmrtnosti v regionu je ovlivněna charakterem osídlení obyvateli ve vyšších věkových kategoriích. Zároveň se zde v daleko vyšší míře projevuje stálý pokles porodnosti, ovlivněný opět věkovou strukturou obyvatelstva, změnou životního stylu mladých lidí a nepříznivými ekonomickými podmínkami pro zakládání rodin. Migrační pohyb obyvatelstva je v absolutních číslech vyšší, objem migrace (přistěhovalí + vystěhovalí) je osob za 10 let, index hrubé migrace (počet vystěhovalých na počet přistěhovalých) nabývá hodnoty 1,017 a nesvědčí o atraktivnosti regionu. tabulka č. 5: Přirozený a migrační pohyb obyvatel Pohyb obyvatelstva Počet obyvatel k Saldo měny 1993/2004 Saldo migrace 1993/2004 Počet obyvatel k Index 2004/1993 Mikroregion celkem ,96 Do 199 obyvatel ,89 Do 499 obyvatel ,95 Do 999 obyvatel ,95 Do obyvatel ,00 Z toho obce Do obyvatel x Nad obyvatel ,98 Zdroj: ČSU MOS, vlastní výpočty Překvapující kladné migrační saldo v kategorii nejmenších obcích do 199 obyvatel pramení z existence (do roku 2001) zařízení pro přestárlé občany s nadregionální působností v obci Lažany, které se zároveň projevuje ve vysokém podílu zemřelých v této obci. O pravdivosti této hypotézy svědčí i průměrný věk obyvatel Lažan (v roce let, v roce ,3). Obdobný migrační efekt mělo v roce 2000 otevření nového zařízení sociální péče celorepublikové působnosti pro mentálně postižené dívky a ženy v Mačkově (122 přistěhovalých) 16

17 Věková struktura Pokud sledujeme věkovou strukturu obyvatelstva analyzovaného mikroregionu činil k datu censu podíl obyvatelstva mladšího 15 let 15,51%, podíl obyvatel v produktivním věku 64,93% a ve věkové kategorii nad 60 let 19,55 %. tabulka č. 6: Věková struktura obyvatel Věkové kategorie Předproduktivní Produktivní Poproduktivní Průměrný 0 14 let let 60 a více let věk Absol. V% Absol. V % Absol. V % Mikroregion celkem , , ,55 41,30 Do 199 obyvatel , , ,78 42,89 Do 499 obyvatel , , ,22 39,70 Do 999 obyvatel , , ,44 40,67 Do obyvatel , , ,00 38,90 Do obyvatel x x x x x x x Nad obyvatel , , ,87 38,5 Zdroj: ČSU, vlastní výpočty Z toho obce Vzhledem k posunu aktivního věku obyvatelstva a delšího věku dožití je možné vyjádření věkových indexů obyvatel nad 65 let. Odpovídá to lépe i pro stanovení sociální potřebnosti. Index závislosti (vyjadřuje podíl buď dětské složky populace na 100 obyvatel v produktivním věku, nebo naopak podíl obyvatelstva ve věku nad 65 let na 100 obyvatel v produktivním věku) je v porovnání s okresem Strakonice, Jihočeským krajem a ČR diferencovaný. Zatímco index závislosti dětské složky je nižší na Blatensku než v porovnávacích regionech, tak závislost 65 a více letých občanů je v mikroregionu nejvyšší. Je třeba vzít v úvahu i šestiletý odstup od data zjišťování, který tyto ukazatele spíše zhoršil. Index stáří rovněž přepočítaný na postproduktivní věk od hranice 65 let vyjadřuje podíl nejstarší populační složky na 100 osob ve věku 0 14 let. Jeho nejvyšší hodnota u mikroregionu dokládá fakt o výraznějším stárnutí populace ve sledovaném mikroregionu Blatensko. tabulka č. 7: Věkové indexy v porovnání s okresem, krajem a ČR, 2001 Region Index závislosti Index stáří 0 14 let 65 a více let 65 a více let Mikroregion 22,25 21,20 95,26 Okres 23,26 20,60 88,55 Kraj 23,79 19,49 81,90 ČR 23,84 19,80 83,03 Zdroj: ČSU, vlastní výpočty 17

18 Vzdělanostní struktura Obyvatelstvo mikroregionu charakterizuje relativně nepříznivá vzdělanostní struktura, ale odpovídající sociálnímu rozvržení, velikosti sídel a produkčnímu zaměření. tabulka č. 8: Vzdělanostní struktura obyvatelstva obcí SOB, 2001 Z toho obce Věkové kategorie Bez vzdělání základní Vyučení a střední odborné ÚS s maturitou Vyšší a nástavba VŠ Nezjištěné vzdělání Mikroregion celkem Do 199 obyvatel Do 499 obyvatel Do 999 obyvatel Do obyvatel Do obyvatel Nad obyvatel Zdroj: ČSU SLBD 2001, vlastní výpočty Vyšší podíl občanů bez základního vzdělání v obcích do 499 obyvatel ovlivňuje existence Ústavu sociální péče s nadregionální působností pro mentálně postižené dívky. Relativní údaj však snese srovnání v rámci okresu, kraje i ČR. Toto porovnání naznačuje rovněž poměr odborně vzdělaných občanů na střední úrovni (vyučení a absolventi středních škol s maturitou), naopak je zde patrný nižší podíl absolventů terciérního vzdělání (absolventi vysokých škol). tabulka č. 9: Vzdělanostní struktura obcí SOB v porovnání s okresem, krajem a ČR Stupeň vzdělání Mikroregion Okres Kraj Blatensko Strakonice Jihočeský ČR Bez vzdělání 83 0, , , ,44 Základní , , , ,03 Vyučení a stř.odborné , , , ,96 ÚS s maturitou , , , ,90 Vyšší a nástavba 341 2, , , ,45 VŚ 697 5, , , ,89 Nezjištěno 92 0, , , ,32 Zdroj: ČSU SLBD 2001, vlastní výpočty 18

19 Národnostní struktura Mezi obyvateli obcí mikroregionu Blatensko převažují občané české národnosti. Zjištěný absolutní počet ostatních příslušníků národnostních menšin je zanedbatelný. tabulka č. 10: Národnostní struktura obyvatelstva Blatenska, 2001 Národnost Česká Moravská Slovenská Romská Polská Německá Ruská Ukrajinská Vietnamská Ostatní Nezjištěno Mikroregion celkem Do 199 obyvatel Do 499 obyvatel Do 999 obyvatel Do obyvatel Do obyvatel x x x x x x x x x x x Nad obyvatel Zdroj: ČSU SLBD 2001, vlastní výpočty Z toho obce Národnostní struktura obyvatelstva se zjišťuje pouze při SLBD. Při samosčítacím procesu respondenti dobrovolně volí národnostní zařazení dle svého vlastního uvážení, svého citu. Výsledek tedy nemusí zcela odrážet přesné národnostní složení (např. Rom se více cítí být české nebo slovenské národnosti, než romské). I přes tuto statistickou nepřesnost žije v obcích Svazku obcí Blatenska téměř 98% občanů české národnosti, podíly ostatních sledovaných příslušníků minoritních národů nedosahují 1%. tabulka č. 11: Porovnání národnostní struktury mikroegionu Blatensko, okresu, kraje a ČE, 2001 Národnost Mikroregion Okres Kraj Blatensko Strakonice Jihočeský ČR Česká , , , ,42 Moravská 11 0, , , ,82 Slovenská 98 0, , , ,89 Romská 13 0, , , ,11 Polská 1 0, , , ,51 Německá 13 0, , , ,38 Ruská 5 0,03 8 0, , ,12 Ukrajinská 18 0, , , ,22 Vietnamská 5 0, , , ,17 Ostatní 32 0,21 0,11 0, , ,57 Nezjištěno 125 0,91 1,62 1, , ,69 Zdroj: ČSU SLBD 2001, vlastní výpočty 19

20 Sociální struktura Sociální struktura v obcích mikroregionu Blatenska odpovídá spíše venkovské sociální struktuře, přibližující se spíše tradičnímu pojetí společnosti s akcentem na institut rodiny, čemuž odpovídá i menší procento rozvedených než je celostátní hodnota (8%) a naopak vyšší procento ovdovělých, které zase pramení z faktu, že ve venkovských sídlech žije větší podíl obyvatel seniorského věku. tabulka č. 12: Sociální složení obyvatel obcí SOB, 2001 Svobodní Ženatí,vdané rozvedení Ovdovělí Věkové kategorie muži Ženy Celkem V% muži Ženy Celkem V% muži Ženy Celkem V% muži Ženy Celkem V% Mikroregion , , , ,82 Do 199 ob , , , ,7 Do 499 ob , , , ,5 Do 999 ob , , , ,8 Do ob , , , ,6 Do ob. x x x x x x x x x x x x x x x x Nad ob , , , ,5 Zdroj: ČSU SLBD 2001, vlastní výpočty Z toho obce Obdobný obraz charakteristiky rurálního způsobu života, tj. života podporující tradiční rodinné pojetí, ukazuje struktura domácností. Zatímco v České republice žijí děti ve 23,9% neúplných rodinách, v mikroregionu Blatensko je to pouze v 19,1%. Podíl neúplných rodin stoupá z velikosti sídla tak, že v obcích venkovského typu je to cca 14%, v Blatné dosahuje podíl neúplných rodin s dětmi 22,25%. Celkově je podíl domácností se závislými dětmi na Blatensku jen o málo nižší než je celorepubliková hodnota (33,58%). tabulka č. 13: Struktura censových domácností, úplné a neúplné rodiny, rodiny se závislými dětmi, 2001 Úplné rodiny Neúplné rodiny Ostatní domácnosti Domácnosti Věkové kategorie Celkem S dětmi * Celkem S dětmi * Jednotlivců Ostatní Celkem Se závislými dětmi * Se závislými dětmi *% Mikroregion celkem ,96 Do 199 obyvatel ,26 Do 499 obyvatel ,45 Do 999 obyvatel ,64 Do obyvatel ,75 Do obyvatel x x x x x x x x x Nad obyvatel ,46 Zdroj: ČSU SLBD 2001, vlastní výpočty Z toho obce 20

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00059 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska PRŮZKUM POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽEB Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku www.blatensko.cz blatensko@blatensko.cz TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území Mikroregionu Touškovsko

Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území Mikroregionu Touškovsko Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území Mikroregionu Touškovsko Termín jednání: 19. 12. 2013 Místo jednání: kancelář starostky Obecního úřadu Kozolupy, Kozolupy č.p. 147 Účastníci jednání: viz

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7.

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. 2007 Přítomni: - dle prezenční listiny H. Křivohlavá, Mgr. P. Oriniaková, M. Horyna, Z.

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více