ODBORNÉ CURRICULUM. Doc. PaedDr. Marcela MUSILOVÁ, Ph.D. Vzdělání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ CURRICULUM. Doc. PaedDr. Marcela MUSILOVÁ, Ph.D. Vzdělání"

Transkript

1 ODBORNÉ CURRICULUM Doc. PaedDr. Marcela MUSILOVÁ, Ph.D. Vzdělání Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro školy I. cyklu aprobace: přírodopis zeměpis pro ročník základních devítiletých škol, ukončeno státními závěrečnými zkouškami z pedagogiky, přírodopisu a zeměpisu. Diplomová práce na téma: Vztah mezi stupněm sociometrické oblíbenosti žáků šestých a devátých tříd a vzděláním jejich rodičů Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální studium učitelů, které navazuje na učitelské vzdělání. Studium ukončeno ústní závěrečnou zkouškou z předmětů přírodopis zeměpis pro ročník základní devítileté školy. Závěrečná písemná práce na téma: Vliv televize na mentální hygienu žáků Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, složení rigorózní zkoušky ve studijním oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Podle 44 odst. 2 nebo 46 odst. 2 zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách přiznán titul doktor pedagogiky ve zkratce PaedDr Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, vysokoškolské vzdělávací studium v doktorském studijním programu v oboru pedagogika, ukončeno státní doktorskou zkouškou z pedagogiky a obhájením disertační práce na téma Hodnocení učitele ředitelem školy: Pokus o poznání východisek a formulaci cíle. Podle 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů udělen akademický titul doktor ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitační řízení v oboru pedagogika. Habilitační práce na téma Teorie pedagogické diagnostiky a její reflexe v praxi. Odborná praxe učitelka ročníku Základní devítileté školy v Holčovicích zástupkyně ředitele Základní devítileté školy v Holčovicích vychovatelka, vedoucí vychovatelka Domova mládeže Středního odborného učiliště v Olomouci odborná asistentka katedry pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci

2 proděkanka pro pedagogické praxe a celoživotní vzdělávání PdF UP v Olomouci 2006 dosud docentka Ústavu pedagogiky a sociálních studii 2007 dosud vedoucí Střediska pedagogických a odborných praxí Odborná činnost spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hlavního města Prahy a podílela se v rámci výzkumu Ministerstva školství na standardizaci psychodiagnostické metody (I-S-T) u populace dětí školního věku v oblasti republiky, která jinak ve vzorku nebyla zastoupena, - spolupracovala s Psychologickým ústavem ČSAV na rozsáhlém výzkumu, jehož součástí byla standardizace nové metody, doposud v České republice nepoužívané (Vinelandská škála), - podíl na standardizaci psychodiagnostických metod vydaných v nakladatelství Psychodiagnostické a didaktické testy Bratislava Psychodiagnostika Bratislava - Test struktury inteligence (I-S-T) Rudolf Amthauer (pro 3. vydání v úpravě doc. PhDr. V. Hrabala, CSc., sub. T 13), - Vinelandská škála školní zralosti (v úpravě PhDr. J. Koženého, CSc. T - 43) okresní metodička pedagogiky při Okresním pedagogickém středisku v Bruntále - vedoucí kabinetu pedagogiky při Okresním pedagogickém středisku v Bruntále - členka kabinetu pedagogiky a psychologie při Krajském pedagogickém ústavu v Olomouci lektorka Akademie J. A. Komenského 1981 dosud soudní znalec v oboru pedagogiky registrovaný Krajským soudem v Ostravě externí poradce v Manželské a předmanželské poradně, - externí poradce v poradně Centra pro rodinu při olomouckém arcibiskupství 1982 dosud - externí poradce v Psychologické a výchovné poradně členka krajské poroty přehlídky Studentské odborné činnosti členka poroty při krajských přehlídkách amatérské dramatické tvorby pro děti a mládež tutor v projektu KARPO, téma Efektivní komunikace, týmová práce

3 lektor semináře Škola jako komunitní centrum - lektor vzdělávacího projektu Magistere Členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem 1981 dosud soudní znalec registrovaný Krajským soudem v Ostravě, obor školství a kultura, dosud 1998 dosud dosud 1998 dosud 2006 dosud 2007 dosud odvětví pedagogie členka Vědecké rady PdF UP Olomouc členka České pedagogické společnosti členka výboru České pedagogické společnosti členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek v oboru Pedagogika na PdF UP v Olomouci, na FHS UTB ve Zlíně, na IMS v Brně členka oponentské komise grantů FRVŠ na CMTF UP členka zkušební komise rigorózního řízení, oponentka prací v oboru pedagogika členka zkušební komise doktorského disertačního řízení, oponentka prací v oboru pedagogika oponentka habilitačních prací v oboru pedagogiky členka Mezinárodní Vědecké Rady Katolických Pedagogů zemí Visegrádské čtyřky a dalších zemí Střední Evropy, jejímž sídlem je RKU v Ružomberku, SR členka Oborové Rady doktorského studia v oboru Didaktika chemie na PŘF UP Pedagogická činnost na Pedagogické fakultě UP v Olomouci - odborná specializace na výuku školní didaktiky - odborná specializace na výuku pedagogické diagnostiky

4 - odborná specializace na výuku sociální a pedagogické komunikace - odborná specializace na pedagogické praxe - odborná specializace na profesní etiku - odborná specializace na pedagogické a sociální poradenství - odborná specializace na další vzdělávání ředitelů škol v sociální oblasti a v oblasti vedení lidí - školitelka a konzultantka doktorského studijního programu v oboru Pedagogika Vedení a oponentura diplomových prací v průměru 15 ročně Oponentura rigorózních praxí v průměru 2 ročně Oponentura licenciátních praxí na CMTF UP Olomouc v průměru 1 ročně Vedení a oponentura závěrečných prací ve specializačním studiu ředitelů v průměru 15 ročně Vědecká a výzkumná činnost Podíl na řešení grantových projektů spoluřešitelka mezifakultního grantu UP Vliv užívání L-Karnitinu na psychickou funkční výkonnost pacientů s projevy chronické únavy po cévních mozkových příhodách a po endoprotetických operacích spoluřešitelka mezifakultního grantu UP Postoje dětí a mládeže k mentálně a tělesně postiženým spoluřešitelka rozvojového projektu FRVŠ Postoje dětí a mládeže k mentálně a tělesně postiženým z hlediska vývojově psychologického

5 Autorství projektu hlavní řešitelka projektu Asistentská praxe v rámci Podpory rozvoje vzdělávacích programů MŠMT hlavní řešitelka projektu Metodika výcviku pozorování interakcí ve vyučovací hodině během náslechové praxe v rámci Podpory rozvoje vzdělávacích programů MŠMT hlavní řešitelka projektu Případová studie jako součást pedagogické praxe v rámci Podpory rozvoje vzdělávacích programů MŠMT 2004 řešitelka grantového projektu MŠMT (realizace habilitačního řízení Teorie pedagogické diagnostiky a její reflexe v praxi) 2007 Projekt Transformace pedagogických a odborných praxí na PdF UP v návaznosti na změny v systému vzdělávání Kontaktní osoba MŠMT Rozvojový projekt (podprogram Podpora studentských praxí) 2008 Projekt MŠMT Rozvoj spolupráce s fakultními školami PdF UP jako nástroj zvyšování kompetencí studentů Učitelství pro realizaci kutikulární reformy Kontaktní osoba. Projekt MŠMT Podpora a rozvoj systému pedagogických praxí studentů PdF UP Kontaktní osoba. Oponentura grantových projektů členka komise pro oponentní řízení grantů FRVŠ na CMTF UP v Olomouci v průměru 2 ročně

6 Seznam vědeckých nebo odborných publikací Práce publikované v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Psychological Aspects of Family Formation in Orel. In ANGELIS, G. (Ed.) Vereine in der Verantwortung. Neue Wege. Tschechische - Österreichische - Deutsche Nachbarschaft. Limburg : 1998, s ISBN Text v zahraničních publikacích MUSILOVÁ, M., MUSIL, J. Trendy v pojetí učitelské profese v českých zemích od 19. století do současnosti. In Cywilizacija i kultura. Wspólczesne problemy. Stalowa Wola- Sandomierz, 2007, s ISBN MUSIL, J., MUSILOVÁ, M. Úpadek procesu civilizace v pojetí C. E. M. Joada a A. J. Tonynbeeho. In Cywilizacija i kultura. Wspólczesne problemy. Stalowa Wola-Sandomierz, 2007, s ISBN Práce publikované v tuzemských recenzovaných časopisech MUSILOVÁ, M. Ověření platnosti jedné sociometrické hypotézy. Výchovný poradce, 1970, roč. 7, č. 2, s MUSILOVÁ, M. Déledobé šetření školních tříd L-J sociometrickou Československá psychologie, 1976, roč. 20, č. 5, s technikou. MUSILOVÁ, M. Nezdravý vliv televize na psychiku žáků. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1979, roč.14, s MUSILOVÁ, M. K psychologii hodnocení schopností žáků. Socialistická škola, , roč. 24, č. 2, s MUSILOVÁ, M. Řízená seberegulace - pedagogova dovednost a zdroj speciálních schopností. Pedagogická orientace, 1997, č. 4, s ISSN MUSILOVÁ, M. Výcvik k sebereflexi při výuce pedagogiky. Pedagogická orientace, 1997, č. 4, s ISSN MUSILOVÁ, M. Škola je zrcadlem státu. Pedagogická orientace, 2000, č. 1, s ISSN MUSILOVÁ, M. Výběrové šetření zaměřené na hodnocení učitelem ředitelem školy II. Pedagogická orientace, 2000, č. 2, s ISSN Práce publikované ve sbornících konferencí MUSILOVÁ, M. K pedagogické diagnostice školní třídy. In V. sympósium o duševním zdraví mládeže, Brno : 1973, s

7 MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Psychologické aspekty formace rodiny v Orlu. In Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Praha : 1994, s MUSIL, J., MUSILOVÁ, M. Posuny v současné tématice rodinného poradenství. In Pedagogické dny kardinála Františka Tomáška. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1994, s MUSILOVÁ, M. MUSIL, J. Změna profesionálních postojů učitelů je podmínkou humanizace školy. In Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno : 1995, s MUSILOVÁ, M. Odkaz totality - indoktrinovaná osobnost. In Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno : 1995, s MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Psychological Aspects of Family Formation in Orel. In ANGELIS, G. (Ed.) Vereine in der Verantwortung. Neue Wege. Tschechische - Österreichische - Deutsche Nachbarschaft. Limburg : 1998, s ISBN MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Hodnocení učitele ředitelem školy. In Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998 (cit ), dostupné na MUSILOVÁ, M. Utváření sociálních hodnot u studentů učitelství. In Multikulturní výchova v období globalizace. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, Líp, 1999, s ISBN MUSILOVÁ, M. Tomáškovy požadavky na osobnost učitele. In MUSIL, J. (ed.) Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka Kardinála Tomáška. Olomouc : Matice Cyrilometodějská, 1999, s ISBN MUSILOVÁ, M. Folklórní činnost a pedagogika komunikativních dovedností. In Conference of the Central european Sektor CIOFF. Strážnice : ÚLK, 2000, s ISBN MUSILOVÁ, M. Význam Habáňova pojetí člověka pro edukační proces. In MUSIL, J. V. aj. Vzpomínkový seminář na P. Metoděje Habáně. Olomouc : Matice cyrilometodějská s.r.o., 2000, s ISBN MUSILOVÁ, M. Doc. PhDr. Cyril Stejskal nezapomenutelný budovatel československé psychologie a pedagogiky. In MUSIL, J. (ed.) Doc. Dr. Cyril Stejskal: Olomouc : VSMO, 2001, s ISBN MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Einige Probleme der gegenwärtigen Erziehung zur Gesundheit in den tschechischen Ländern. In Bundestagung 2002, SIESC, VCL Steiermark. Thema: Wege zur Gesundheit. Welchen Beitrag kann die Schule leisten? (cit ), dostupné na MUSILOVÁ, M. Asistentská praxe v přípravě studentů učitelství. In III. celostátní konference Pedagogická praxe. Praha : UK, 2003, s ISBN MUSILOVÁ, M. Sociální vztahy v edukačním procesu. In Slovenské školstvo v kontextu európskej integrácie. Nitra : PdF UKF, 2003, s ISBN MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Ctnost střednosti patří k měřítkům smyslu lidského života. In Človek pri hľadání seba samého logoteoretický prístup. Trnava : FF, 2004 MUSILOVÁ, M. Pedagogické disciplíny a jejich vztah ke kompetencím učitele v rámci profesní přípravy. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Banská Bystrica : PdF UMB, 2004

8 MUSILOVÁ, M. Diagnostické kompetence učitelů. In Kompetencie učiteľov v informačnej spoločnosti. Žilina : PdF, 2004 MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Paradigmata dějinného vývoje školství ve vztahu k ideologii a hodnotám. In Veřejné vzdělávání pro všechny. Praha : MŠMT, MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. K diagnostice vztahu vrstevnické skupiny školní třídy. In Retrospektíva a perspektívy v edukácii. Nitra : PdF UKF, MUSILOVÁ, M. Osobní rozvojová sebereflexe vysokoškoláků prostřednictvím SWOT analýzy. In sb. Psychológia pre život. Trnava : Trnavská univerzita, 2007, s ISBN MUSILOVÁ, M. K možnostem evaluace vysokoškolské výuky. In sb. Hodnocení v práci učitele, psychodidaktické a etické souvislosti.hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s , ISBN MUSILOVÁ, M. Zkušenosti s praxí ve strukturovaném bakalářském studiu (v rámci první etapy studia v programu Specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě UP v Olomouci). In sb. Hledisko kvality v přípravě učitelů. Plzeň, 2009(v tisku). Práce publikované v univerzitních aktech a ostatních tuzemských časopisech MUSILOVÁ, M. K některým otázkám pedagogické diagnostiky žáků Učitelské noviny, , roč. 25, (78), č. 41, s. 11. a školních tříd. MUSILOVÁ, M. Přírodní a zeměpisné poměry Holčovic. In. MUSIL, J. aj. Holčovice , MNV Holčovice 1977, s MUSILOVÁ, M. Vliv abúzu televizních pořadů na psychiku žáků jedné školy. Moravskoslezský referátový výběr z psychiatrie, 1980, roč. 12, č. 1, s MUSILOVÁ, M. Protialkoholní ústavní zařízení ve vojvodství Opole. Protialkoholický obzor, 1982, roč. 17, č. 2, s MUSILOVÁ, M. Nezdravý vliv televize na psychiku žáků. In Psychologické výzkumy v ČSSR Praha, 1985, s MUSILOVÁ, M. Psychologický příspěvek k práci odborné a dětské poroty. Bulletin Krajské soutěžní přehlídky ALS. Ostrava : SmK, 1987, s. 5. MUSILOVÁ, M. K psychologii hodnocení. Bulletin Krajské soutěžní přehlídky ALS. Ostrava : SmK, 1989, s MUSILOVÁ, M. Školní vysvědčení je zrcadlem rodinného zázemí. Nové rozhledy, 1990, č. 5, s. 5. MUSILOVÁ, M. Koncepce pedagogických praxí jako komponenty modulu pedagogické způsobilosti. In NOVÁK, B. Pedagogická způsobilost v koncepci pregraduálního vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Olomouc : UP, 2000, s MUSILOVÁ, M.; MUSIL, J. Osmdesátiletý Msgre. ThDr. Antonín Huvar OT a jeho publicistická, přednášková a literární činnost. In Zprávy VMO. Olomouc : VMO, 2003, s ISSN

9 Učební texty (skripta) MUSILOVÁ, M. Dovednosti sociálního styku. Olomouc : Středisko celoživotního vzdělávání učitelů PdF UP, 1996, 17 s. MUSILOVÁ, M. Komunikace a asertivita. Studijní materiál k projektu MŠMT RS Olomouc : PdF UP, 1998, 21 s. MUSILOVÁ, M. Komunikace v pedagogické praxi. Studijní materiál k projektu JEP Olomouc : UP, 1999, 13 s. MUSILOVÁ, M. Komunikace v pedagogické praxi (pracovní sešit). Studijní materiál k projektu JEP Olomouc : UP, 1999, 11 s. MUSILOVÁ, M. Makovička Emanuel ( ). In PODLAHOVÁ, L. a kol osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Olomouc : UP, 2001, s ISBN MUSILOVÁ, M. Žofková-Větvičková Ludmila ( ). In PODLAHOVÁ, L. a kol osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Olomouc : UP, 2001, s ISBN MUSILOVÁ, M. Komunikace v pedagogické praxi. In HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV. Olomouc : UP, 2001, s ISBN MUSILOVÁ, M. Asistentská praxe. Olomouc : UP, s. ISBN MUSILOVÁ, M. Efektivní komunikace, týmová práce. Studijní text v rámci projektu Karpo 2001 "Detailní návrh a ověření kariérového růstu učitelů". Olomouc : UP, Dostupné na WWW : MUSILOVÁ, M. Případová studie jako součást pedagogické praxe. Olomouc : PdF UP, ISBN MUSILOVÁ, M. Interakce učitele a žáka. Olomouc : PdF UP, MUSILOVÁ, M. Případová studie jako součást pedagogické praxe. 2. vyd. Olomouc : PdF UP, ISBN MUSILOVÁ, M. Individuální praxe. Olomouc : PdF UP, ISBN MUSILOVÁ.M. Pedagogická diagnostika. In MUSIL. J. a kol.klinická psychologie a psychiatrie.přehled pro studenty teologie a pedagogiky. S Olomouc : UP, ISBN MUSILOVÁ, M., MUSIL, J. Sociografie : Milieusociogram. Olomouc : Jiří Musil Psychologická a výchovná poradna, 2007, 104 s. ISBN MUSILOVÁ, M. Autorita učitele a problematika kázně. In PODLAHOVÁ, L. aj. Učitel sekundární školy I. Olomouc : PdF UP, S ISBN

10 MUSILOVÁ, M.Učitelovo hodnocení žáka v edukačním procesu.. In PODLAHOVÁ, L. aj. Učitel sekundární školy I. Olomouc : PdF UP, S ISBN MUSILOVÁ, M.Případová studie jako způsob poznávání žáka. In PODLAHOVÁ, L. aj. Učitel sekundární školy II. Olomouc : PdF UP, ISBN Výčet přednášek na mezinárodních konferencích (symposiích) K pedagogické diagnostice školní třídy. V. sympósium o duševním zdraví mládeže, Brno Psychologické aspekty formace rodiny v Orlu. Mezinárodní konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Praha Změna profesionálních postojů učitelů je podmínkou humanizace školy. Mezinárodní konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno1995. Odkaz totality - indoktrinovaná osobnost. Mezinárodní konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno Hodnocení učitele ředitelem školy. Mezinárodní vědecké konference Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Praha Utváření sociálních hodnot u studentů učitelství. Mezinárodní konference Multikulturní výchova v období globalizace. Olomouc Folklórní činnost a pedagogika komunikativních dovedností. Conference of the Central European Sektor CIOFF. Strážnice Doc. PhDr. Cyril Stejskal nezapomenutelný budovatel československé psychologie a pedagogiky. Olomouc Einige Probleme der gegenwärtigen Erziehung zur Gesundheit in den tschechischen Ländern. Mezinárodní konference Bundestagung SIESC, VCL Steiermark Sociální vztahy v edukačním procesu. Mezinárodní konference Slovenské školstvo v kontextu európskej integrácie. Nitra Ctnost střednosti patří k měřítkům smyslu lidského života. Mezinárodní konference Člověk při hľadání seba samého logoteoretický prístup. Trnava Pedagogické disciplíny a jejich vztah ke kompetencím učitele v rámci profesní přípravy. Mezinárodní konference História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania, Banská Bystrica Diagnostické kompetence učitelů. Mezinárodní konference Kompetencie učiteľov v informačnej spoločnosti. Žilina Paradigmata dějinného vývoje školství ve vztahu k ideologii a hodnotám. Mezinárodní konference Veřejné vzdělávání pro všechny. Praha K diagnostice vztahu vrstevnické skupiny školní třídy. Mezinárodní konference Retrospektíva a perspektívy edukácií. Nitra Osobní rozvojová sebereflexe vysokoškoláků prostřednictvím SWOT analýzy. Mezinárodní konference Psychológia pre život. Trnava 2007.

11 K možnostem evaluace vysokoškolské výuky. Mezinárodní konference Hodnocení v práci učitele, psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové, 2007, Zkušenosti s praxí ve strukturovaném bakalářském studiu (v rámci první etapy studia v programu Specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě UP v Olomouci). Mezinárodní konference Hledisko kvality v přípravě učitelů. Plzeň Srní Krátkodobé zahraniční stáže 1999 Otto-Friedrich-Universität Bamberg : Fachbereich Sozialwesen Přednášky na téma: 1. Paradigmata der Schule in den Bıhmischen Ländern von 1774 bis heute. 2. Zur Psychologie der Indoktrination Universität Köln am Rhein, Erziehungswissenschaftliche Fakultät Ludvig-Maximilians-Universität München, Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Universität Köln am Rhein, Erziehungswissenschaftliche Fakultät Universität Köln am Rhein, Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Montessori Grundschule Universität Köln am Rhein, Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Montessori Grundschule.

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

byl český klinický psycholog a vysokoškolský učitel, autor pedagogickopsychologických výzkumných prací i knižních publikací.

byl český klinický psycholog a vysokoškolský učitel, autor pedagogickopsychologických výzkumných prací i knižních publikací. Stanislav Langer Doc. PhDr. Stanislav Langer, CSc. (21. února 1924 29. června 2004) byl český klinický psycholog a vysokoškolský učitel, autor pedagogickopsychologických výzkumných prací i knižních publikací.

Více

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. PhDr. Libor Flemr, Ph.D. Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Od teorie k praxi, od praxe k teorii Hradec Králové 7. až 8. října

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Možnosti zkvalitnění pedagogických praxí studentů v rámci pregraduální přípravy učitelů chemie

Možnosti zkvalitnění pedagogických praxí studentů v rámci pregraduální přípravy učitelů chemie Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Závěrečná zpráva řešení rozvojového programu MŠMT 311 407: Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Zápis ze setkání didaktiků občanské nauky, občanské výchovy, základů společenských věd, psychologie a etické výchovy 2. 5.

Zápis ze setkání didaktiků občanské nauky, občanské výchovy, základů společenských věd, psychologie a etické výchovy 2. 5. Zápis ze setkání didaktiků občanské nauky, občanské výchovy, základů společenských věd, psychologie a etické výchovy 2. 5. 2012, MŠMT Přítomní členové pracovní skupiny AK: prof. PaedDr. I. Stuchlíková,

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více