Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty"

Transkript

1 Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie vyučování fyzice Filozofická fakulta UP v Olomouci, postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky CSc. Filozofická fakulta UP v Olomouci, obor pedagogika doc. Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor pedagogika prof. Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, obor pedagogika. Pedagogická praxe učitel, základní škola v Olšanech, okr. Prostějov učitel, základní škola v Prostějově odborný asistent, Pedagogická fakulta UP v Olomouci docent, Pedagogická fakulta UP v Olomouci dosud profesor, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Vyučované předměty Konstrukce didaktického testu (3) MKDI Konstrukce didaktických testů NKKDT Metodologie pedagogiky a statistika MEPES Metodologie pedagogiky a statistika MEPES Metodologie pedagogiky a statistika 1 MEP1B Metodologie pedagogiky a statistika 2 MEP2B Výzkumné aktivity v MŠ VAMŠ Základy statistiky a analýza výzkumných dat KSTAT

2 Zahraniční pobyty Rok Místo Zaměření Polsko Uniwersitet Opolski Slovinsko Portorož Německo Frankfurt Slovinsko University of Ljubljana Slovensko UKF Nitra Finsko Lahti Anglie Edinburgh Slovensko UKF Nitra Konference Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli w Europie Srodkowej Kongres pedagoških delavcev Slovenije European conference on Educational research European conference on Educational research Konference Škola a učitel European conference on Educational research European conference on Educational research Konference Educational Technology Členství v odborných komisích, radách a vědeckých organizacích Předseda oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty UP. Předseda České asociace pedagogického výzkumu (od 1996 do 2002). Člen oborové rady oboru pedagogika, Pedagogická fakulta MU v Brně. Člen oborové rady oboru pedagogika, Filozofická fakulta MU v Brně. Člen vědecké rady Univerzity Palackého. ( Člen komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na PdF UP v Olomouci. Předseda a člen habilitačních komisí na PdF UP v Olomouci. Člen komisí pro řízení ke jmenování profesorem na PdF UP v Olomouci. Předseda zkušební komise pro rigorózní zkoušky na PdF UP v Olomouci. Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na PdF UP v Olomouci. 2

3 Člen komise pro udělování ceny Františka Palackého na UP v Olomouci. Zaměření vědeckovýzkumné činnosti metodologie pedagogiky aplikace statisticko-empirických metod v pedagogickém výzkumu problémy měření v pedagogice ověřování účinnosti empirických výzkumných metod pedagogická diagnostika didaktické testy měření kvality činnosti učitele ve výuce měření postojů žáků a studentů k edukační realitě Řešené vědecko-výzkumné projekty Projekty GA ČR Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury. Grantový projekt GA ČR č. 406/98/1375 ( ). Brno: Pedagogická fakulta MU (spoluřešitel). Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. Grantový projekt GA ČR č. 406/02/1113 ( ). Olomouc: Pedagogická fakulta UP (vedoucí řešitelského týmu). Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu ČR do Evropské unie. Grantový projekt GA ČR č. 406/03/H012 ( ). Olomouc: Pedagogická fakulta UP (vedoucí řešitelského týmu). Výzkumné projekty MŠMT Měření a srovnávání výsledků jednotlivých typů škol v nekognitivní oblasti. Resortní výzkum MŠMT RS 071. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1997 (vedoucí řešitelského týmu). Hodnocení výsledků práce škol v nekognitivní oblasti u žáků končících povinnou školní docházku. Resortní výzkum MŠMT ( ). Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1999 (vedoucí řešitelského týmu). Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematic- 3

4 kých, fyzikálních a chemických. Projekt NPVII STM-Morava (2006-dosud). Olomouc: Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta UP (člen řešitelského týmu) Programy ESF Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. Projekt CZ / /0039 z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (expert zpracování a vyhodnocování analýz). Projekty FRVŠ Příprava k získání pedagogické způsobilosti. Projekt FRVŠ V 033. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1992 (spoluřešitel). Projekt studijního oboru pedagogika - školní management. Výzkumný projekt Fondu rozvoje vysokých škol. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1993 (spoluřešitel). Univerzitní a fakultní granty Hodnocení kvality vysokoškolské výuky pedagogických disciplín na UP pomocí ratingu. Grant Univerzity Palackého. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1994 (vedoucí řešitelského týmu). Sémantické pole budoucích učitelů. Grant Univerzity Palackého. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1995 (vedoucí řešitelského týmu). Postoje studentů učitelství a učitelů v praxi k učitelské profesi. Grant PdF Univerzity Palackého. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1996 (vedoucí řešitelského týmu). Spolupráce při řešení dalších výzkumkných projektů SPILKOVÁ,V. et al. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Výzkumný záměr Univerzity Karlovy v Praze (MSM ). Praha: VALENTA,M.- MICHALÍK,J. Výzkum pracovních kompetencí osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny s těžším zdravotním postižením. EQUAL/ Národní rada zdravotně postižených, EQUAL 0026 Výzkumná část projektu Posílení postavení zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy VALENTA,M.- MICHALÍK,J. Výzkum názorů poskytovatelů sociálních služeb na nový systém služeb / Výzkum názorů uživatelů sociálních služeb na nový systém služeb 4

5 /Výzkum podmínek Poradenství uživatelů sociálních služeb. Grant ESF/ Národní rada zdravotně postižených CZ / /

6 Výběr z publikační činnosti ( ) STATI PUBLIKOVANÉ VE VĚDECKÝCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH CHRÁSKA, Miroslav. Dotazník v pedagogickém výzkumu. In. AUPO - Pedagogická fakulta UP - Teorie a praxe výchovy mládeže, roč. 10, Olomouc: 1989, s CHRÁSKA, Miroslav. Reliabilita dotazníkových šetření a její vyhodnocování. In. AUPO, Pedagogická fakulta UP - Teorie a praxe výchovy mládeže, roč. 11, Olomouc: 1990, s CHRÁSKA, Miroslav. Zkoumání individuální koncepce výuky učitelů pomocí Q- metodologie. In. AUPO, Pedagogická fakulta UP - Studia Paedagogica, roč. 2, Olomouc: 1992, s CHRÁSKA, Miroslav. Jak hodnotí učitelé v praxi vědomosti a dovednosti z pedagogiky. AUPO, Pedagogická fakulta UP - Studia Paedagogica, roč. 3, Olomouc: 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Pedagogické vědomosti a dovednosti z pohledu učitelů v praxi. In. Sborník referátů z 2. konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostika činnosti učitele ve výuce. In. Sborník referátů z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 93. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Změny v sémantickém prostoru studentů pedagogické fakulty. Pedagogika, roč. 45, 1995, č. 1, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Které vědomosti a dovednosti z pedagogiky považují učitelé za důležité? Pedagogika, roč. 46, 1996, č. 3, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Jaké jsou postoje žáků a studentů ke škole a edukační realitě? Pedagogika, roč. 48, 1998, č. 1, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostika postojů ke škole a učitelskému povolání u studentů učitelství. Pedagogická orientace, 1998, č. 4, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Co je to didaktický test? Učitelské listy, roč. 6, , č. 2, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Jak naplánovat a vytvořit dobrý didaktický test? Učitelské listy, roč. 6, , č. 3, s. 19. ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Konstrukce testových úloh. Učitelské listy, roč. 6, , č. 5, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Poznáváme vlastnosti vytvořeného didaktického testu. Učitelské listy, roč. 6, , č. 6, s ISSN

7 CHRÁSKA, Miroslav. O čem vypovídají výsledky testování? Učitelské listy, roč. 6, , č. 8, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Co je to didaktický test? Učitelské listy, roč. 6, , č. 2, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Jak naplánovat a vytvořit dobrý didaktický test? Učitelské listy, roč. 6, , č. 3, s. 19. ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Konstrukce testových úloh. Učitelské listy, roč. 6, , č. 5, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. O čem vypovídají výsledky testování? Učitelské listy, roč. 6, , č. 8, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Poznáváme vlastnosti vytvořeného didaktického testu. Učitelské listy, roč. 6, , č. 6, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. K možnostem interpretace výsledků měření postojů studentů k učitelskému povolání. In ŠVEC, V. (ed.) aj. Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2000, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Evaluation of Outputs of Education In Noncognitive Area. In Educational Technology. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, CHRÁSKA, M. Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaluačních pedagogických výzkumech. Olomouc : Tiresa, s. ISBN CHRÁSKA, M. Faktory ovlivňující studentské posuzování vysokoškolské výuky. In Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, CHRÁSKA, M. Měření postojů k učitelské profesi pomocí sémantického diferenciálu. In Acta Fakultatis Paedagogicae Universitatis Presoviensis, Annus III, Prešov - Olomouc. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, s ISBN CHRÁSKA, M.; KLAPAL, V. Studentské posuzování kvality vysokoškolské výuky. In Závěrečná zpráva o řešení výzkumného projektu GAČR 406/02/1113 "Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, CHRÁSKA, M. aj. Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, ISBN CHRÁSKA, M. (Autor vybraných hesel ve slovníku.) In ŠVEC, V. (ed.) aj. Slovník pedagogické metodologie. Brno : Paido, ISBN CHRÁSKA, M. Testování výkonů ve vzdělávání. In Průcha, J. aj. Pedagogická encyklopedie (v tisku ) CHRÁSKA, M. Kvantitativní výzkum. In Průcha, J. aj. Pedagogická encyklopedie (v tisku) 7

8 PUBLIKOVANÉ PŘÍSPĚVKY NA VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH A SEMINÁŘÍCH CHRÁSKA, Miroslav. Možnosti využití Q-metodologie v pedagogickém výzkumu. In. Sborník referátů a abstrakt z 1. konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1993, s CHRÁSKA, Miroslav. Individuální koncepce vyučovací hodiny a její zkoumání pomocí Q-metodologie. In. Sborník příspěvků z 3. celostátního semináře o pedagogické interakci a komunikaci. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993, s CHRÁSKA, Miroslav. Pedagogické vědomosti a dovednosti z pohledu učitelů v praxi. In. Sborník referátů z 2. konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostika činnosti učitele ve výuce. In. Sborník referátů z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 93. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Měření kvality činnosti učitele ve výuce. In. Sborník referátů z celostátního semináře Teorie v pedagogické praxi - praxe v pedagogické teorii. Brno: Paido, 1995, s CHRÁSKA, Miroslav. Spolehlivost a přesnost měření v evaluačních pedagogických výzkumech. In. Sborník referátů ze 4. konference České asociace pedagogického výzkumu. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1996, s CHRÁSKA, Miroslav. Konstrukce úloh didaktického testu. In. Sborník z 6. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1996, s CHRÁSKA, Miroslav, NEZVALOVÁ, Danuše. Pedagogické disciplíny v profesionální přípravě učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci. In. Sborník příspěvků z celostátního semináře K otázkám transformace pedagogiky a pedagogických disciplín. Brno: Česká pedagogická společnost, 1996, s CHRÁSKA, Miroslav. Jaký vztah k učitelské profesi mají studenti učitelství? In. Sborník referátů z 5. konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1997, s CHRÁSKA, Miroslav. K měření výsledků práce škol v nekognitivní oblasti. In. Sborník ze 7. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1997, s CHRÁSKA, Miroslav. Postoje budoucích učitelů k učitelské profesi. In. Sborník z konference Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1998, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. K užití faktorové analýzy při výzkumech názorů učitelů. In Sborník referátů z 3. mezinárodní konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998, s ISBN

9 CHRÁSKA, Miroslav. Postoje k učitelskému povolání a jejich měření. In Sborník příspěvků z 16. vědeckého kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1998, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Odhady reliability měření sémantickým diferenciálem. In. Sborník příspěvků z 6. konference České asociace pedagogického výzkumu. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1998, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Sémantický diferenciál jako nástroj pro měření postojů k edukační realitě. In. Sborník příspěvků ze 17. mezinárodního vědeckého kolokviva o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1999, s , ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Žákovské postoje jako významný výsledek edukace a jejich faktorová struktura. In. Sborník referátů ze 7. konference České asociace pedagogického výzkumu. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Vysoké školy pedagogické, 1999, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. K možnostem interpretace výsledků získaných sémantickým diferenciálem. In. Sborník referátů ze semináře Monitorování rozvoje pedagogických dovedností budoucích učitelů. Brno: Pedagogická fakulta MU, CHRÁSKA, Miroslav. Jakie umiejetnosci i wiadomosci z pedagogiki potrzebne sa nauczycielowi w praktyce. In. Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli w Europie Srodkowej. Praca zbiorowa pod redakcja Z. Jasinskiego. Opole, Polska: Uniwersytet Opolski, 1996, s CHRÁSKA, Miroslav. Which part of the knowledge of pedagogy do teachers find important? In. Zbornik prispevkov, Kongres pedagoških delavcev Slovenije. Portorož, Slovenia: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1997, p CHRÁSKA, Miroslav. What kinds of knowledge are considered important by teachers? In. Book of Abstracts, European conference on Educational research. Frankfurt am Main, Germany: 1997, p. 93. CHRÁSKA, Miroslav. Attitudes of Czech Pupils to School and their Factor Analysis. In. Book of Abstracts, European conference on Educational research. Ljubljana, Slovenia: University of Ljubljana, 1998, p CHRÁSKA, Miroslav. Nové přístupy k evaluaci výsledků práce škol. In. Zborník z vedeckej konferencie Škola a učitel v treťom tisícročí, Medacta 99. Nitra, Slovenská republika: Univerzita Konštantína Filozofa, 1999, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Factor Structure of Pupils Attitudes to Educational Reality. In. Book of Abstracts, European conference on Educational research. Lahti, Finland: The Cultural Centre, 1999, p. 86. CHRÁSKA, Miroslav. Jaké postoje ke škole, učení a vzdělávání mají žáci, kteří končí povinnou školní docházku. In. Sborník referátů z 8. konference České asociace peda- 9

10 gogického výzkumu. Liberec: Pedagogická fakulta Vysoké školy technické, 2000, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Evaluation of noncognitive areas in education. (Příspěvek na Evropské konferenci pedagogického výzkumu ECER 2000, Edinburgh, 2000). In. CHRÁSKA, Miroslav. Evaluation of Outputs of Education In Noncognitive Area. In Educational Technology. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, CHRÁSKA, Miroslav. Jak česká pedagogika vytváří obrazy o edukační realitě. In Sborník referátů z IX. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2001, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav, BURCALOVÁ, Naďa. Konstrukce a optimalizace didaktických testů pro přijímací řízení na vysokou školu. In Sborník referátů konference České asociace pedagogického výzkumu Výzkum školy a učitele. Praha, Pedagogická fakulta UK, 2002 (CD ROM). CHRÁSKA, M. Konstrukce dotazníku pro měření postojů k učitelské profesi na bázi sémantického diferenciálu. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM].Vyškov : VVŠPV, 2003 [ ]. Adresář: /clanky/3chraskm.pdf. CHRÁSKA, M. Postoje k učitelské profesi v pregraduální učitelské přípravě. Sborník referátů XI. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání [CD-ROM]. Brno : Pedagogická fakulta MU, Sborník anotací ISBN CHRÁSKA, M.; TOMANOVÁ, D.; HOLOUŠOVÁ, D. (ed). Klima současné české školy. Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS. Brno : Konvoj, s. ISBN Konstrukce dotazníku pro měření postojů k učitelské profesi na bázi sémantického diferenciálu. XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [CD- ROM].Vyškov : VVŠPV, 2003 [ ]. Adresář: /clanky/3chraskm.pdf. Sborník anotací ISBN CHRÁSKA, M. (ed). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, ISBN s. CHRÁSKA, M.; KLAPAL, V. Typologie učitelů základní školy podle preferencí učitelských dovedností. In Profese učitele a současná společnost. Elektronický sborník z 12. konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, CHRÁSKA, M. Které faktory v současné době ovlivňují studentské hodnocení vysokoškolské výuky. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací z XIV celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň : Pedagogická fakulta ZČU, ISBN X 10

11 CHRÄSKA, M. Změny v postojích žáků základních a středních škol k přírodovědným předmětům a jejich příčiny. In Sborník anotací příspěvků na konferenci Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP. ISBN K příčinám malé obliby předmětů matematika, fyzika a chemie na základních a středních školách. In český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník anotací z XVII. celostátní konference ČAPV. Ostrava : Pedagogická fakulta OU,

12 MONOGRAFIE CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999, 91 s. ISBN CHRÁSKA, Miroslav. K možnostem interpretace výsledků měření postojů studentů k učitelskému povolání. In. ŠVEC, V. (ed.) a kol. Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2000, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků. In KALHOUS, Zdeněk, OBST, Otto. aj. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, s ISBN X. CHRÁSKA, M. Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaluačních pedagogických výzkumech. Olomouc : Pedagogická fakulta,votobia, ISBN CHRÁSKA, M. Hypotézy a jejich ověřování v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, Votobia, ISBN CHRÁSKA, M. Metody sběru dat v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc : Votobia, ISBN CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, ISBN DOPITA,M.; GRECMANOVÁ, H.; CHRÁSKA, M. Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku. Olomouc : Přírodovědecká fakulta UP. ISBN

13 UČEBNÍ TEXTY HORÁK, František, CHRÁSKA, Miroslav. Úvod do metodologie pedagogického výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1989, 169 s. CHRÁSKA, Miroslav, JANÁK, Vladimír. Statistika pro pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1990, 52 s. CHRÁSKA, Miroslav. Metodologie řešení vybraných problémů v pedagogickém výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1991, 70 s. CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostické metody ve výuce. In. Horák, F. a kol. Kapitoly z obecné didaktiky: Projektování a realizace výuky. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1992, s CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1993, 257 s. ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostika vědomostí a dovedností žáků. In. Obst, O. aj. Obecná didaktika: text pro účastníky korespondenčního studia. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. K současným trendům pedagogického výzkumu ve světě. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1995, 48 s. CHRÁSKA, Miroslav. Hodnocení a sebehodnocení v práci učitele. (Učební text zpracovaný v rámci grantu MŠMT RS ) Olomouc: Pedagogická fakulta UP, s. CHRÁSKA, Miroslav. Teorie a praxe hodnocení vědomostí a dovedností žáků. (Učební text a pracovní sešit zpracovaný v rámci grantu JEP Upgrading Continuing Education in the Czech Republic) Olomouc: Pedagogická fakulta UP, s. CHRÁSKA, Miroslav. Kvantitativně orientované výzkumy v pedagogice. In CHRÁS- KA,Miroslav, MAREŠ, Jiří, PRŮCHA, Jan. K metodologii pedagogického výzkumu. Texty instruktáží z 1. metodologického semináře ČAPV. Olomouc: Česká asociace pedagogického výzkumu, 2001, s CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice : Základy kvantitativně orientovaného výzkumu. Olomouc:Vydavatelství Univerzity Palackého, s. ISBN

14 KVALIFIKAČNÍ PRÁCE CHRÁSKA, Miroslav. Testování vědomostí ve fyzice na základní škole. (Rigorózní práce). Brno: Pedagogická fakulta UJEP, CHRÁSKA, Miroslav. Hospitace jako forma pedagogického pozorování. (Kandidátská disertační práce). Olomouc: Filozofická fakulta UP, CHRÁSKA, Miroslav. Možnosti měření v pedagogice. (Habilitační práce). Olomouc: Pedagogická fakulta UP, CHRÁSKA, Miroslav. Měření změn v sémantickém prostoru studentů pedagogické fakulty. (Habilitační přednáška). Olomouc: Pedagogická fakulta UP, CHRÁSKA, Miroslav. K teorii a praxi měření vybraných aspektů edukační reality. (Soubor prací k získání hodnosti profesora). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, CHRÁSKA, Miroslav. Postoje ke škole a učení jako výsledek edukace a jejich měření. (Inaugurační přednáška). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB,

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Specializace: současný český jazyk (morfologie, stylistika, jazyková kultura) Členka katedry od r. 1974. Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

ŽIVOTOPIS. Václav Klapal

ŽIVOTOPIS. Václav Klapal ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Václav Klapal PhDr. PaedDr., Ph.D. vaclav. klapal@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ALENA OPLETALOVÁ, MILAN KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Více

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum?

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Postoje rodiny ke klavírnímu recitálu dítěte mladšího školního věku na ZUŠ 7. 9. září 2010 Zdeněk Vašíček Český pedagogický výzkum

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Okruhy pro SBZ Školský management

Okruhy pro SBZ Školský management Okruhy pro SBZ Školský management Organizace a řízení školství Řízení výchovně vzdělávacího procesu Teorie managementu Předmět: Organizace a řízení školství 1. Organizace školství ČR v mezinárodním srovnání

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Vědecká, odborná a publikační činnost

Vědecká, odborná a publikační činnost Pedagogická činnost: Vědecká, odborná a publikační činnost Doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc. Úvod do studia a vědecké práce, Obecné základy pedagogiky, Obecná a srovnávací pedagogika, Dějiny pedagogiky,

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Funkce: odborná asistentka Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Mediální opora v rámci vysokoškolského vzdělávání jako nástroj pro hodnocení (kvality) výuky

Mediální opora v rámci vysokoškolského vzdělávání jako nástroj pro hodnocení (kvality) výuky Mediální opora v rámci vysokoškolského vzdělávání jako nástroj pro hodnocení (kvality) výuky Tomáš Svatoš, Martina Maněnová Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Hodnocení vyučování - historický

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Oponentský posudek habilitační práce. Název práce: Tvořivost a didaktická kompetence vysokoškolských učitelů technických předmětů

Oponentský posudek habilitační práce. Název práce: Tvořivost a didaktická kompetence vysokoškolských učitelů technických předmětů Oponentský posudek habilitační práce Obor: Uchazečka: 1.1.10 Oborová didaktika PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD. Název práce: Tvořivost a didaktická kompetence vysokoškolských učitelů technických předmětů

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více