Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty"

Transkript

1 Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie vyučování fyzice Filozofická fakulta UP v Olomouci, postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky CSc. Filozofická fakulta UP v Olomouci, obor pedagogika doc. Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor pedagogika prof. Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, obor pedagogika. Pedagogická praxe učitel, základní škola v Olšanech, okr. Prostějov učitel, základní škola v Prostějově odborný asistent, Pedagogická fakulta UP v Olomouci docent, Pedagogická fakulta UP v Olomouci dosud profesor, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Vyučované předměty Konstrukce didaktického testu (3) MKDI Konstrukce didaktických testů NKKDT Metodologie pedagogiky a statistika MEPES Metodologie pedagogiky a statistika MEPES Metodologie pedagogiky a statistika 1 MEP1B Metodologie pedagogiky a statistika 2 MEP2B Výzkumné aktivity v MŠ VAMŠ Základy statistiky a analýza výzkumných dat KSTAT

2 Zahraniční pobyty Rok Místo Zaměření Polsko Uniwersitet Opolski Slovinsko Portorož Německo Frankfurt Slovinsko University of Ljubljana Slovensko UKF Nitra Finsko Lahti Anglie Edinburgh Slovensko UKF Nitra Konference Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli w Europie Srodkowej Kongres pedagoških delavcev Slovenije European conference on Educational research European conference on Educational research Konference Škola a učitel European conference on Educational research European conference on Educational research Konference Educational Technology Členství v odborných komisích, radách a vědeckých organizacích Předseda oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty UP. Předseda České asociace pedagogického výzkumu (od 1996 do 2002). Člen oborové rady oboru pedagogika, Pedagogická fakulta MU v Brně. Člen oborové rady oboru pedagogika, Filozofická fakulta MU v Brně. Člen vědecké rady Univerzity Palackého. ( Člen komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na PdF UP v Olomouci. Předseda a člen habilitačních komisí na PdF UP v Olomouci. Člen komisí pro řízení ke jmenování profesorem na PdF UP v Olomouci. Předseda zkušební komise pro rigorózní zkoušky na PdF UP v Olomouci. Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na PdF UP v Olomouci. 2

3 Člen komise pro udělování ceny Františka Palackého na UP v Olomouci. Zaměření vědeckovýzkumné činnosti metodologie pedagogiky aplikace statisticko-empirických metod v pedagogickém výzkumu problémy měření v pedagogice ověřování účinnosti empirických výzkumných metod pedagogická diagnostika didaktické testy měření kvality činnosti učitele ve výuce měření postojů žáků a studentů k edukační realitě Řešené vědecko-výzkumné projekty Projekty GA ČR Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury. Grantový projekt GA ČR č. 406/98/1375 ( ). Brno: Pedagogická fakulta MU (spoluřešitel). Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. Grantový projekt GA ČR č. 406/02/1113 ( ). Olomouc: Pedagogická fakulta UP (vedoucí řešitelského týmu). Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu ČR do Evropské unie. Grantový projekt GA ČR č. 406/03/H012 ( ). Olomouc: Pedagogická fakulta UP (vedoucí řešitelského týmu). Výzkumné projekty MŠMT Měření a srovnávání výsledků jednotlivých typů škol v nekognitivní oblasti. Resortní výzkum MŠMT RS 071. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1997 (vedoucí řešitelského týmu). Hodnocení výsledků práce škol v nekognitivní oblasti u žáků končících povinnou školní docházku. Resortní výzkum MŠMT ( ). Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1999 (vedoucí řešitelského týmu). Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematic- 3

4 kých, fyzikálních a chemických. Projekt NPVII STM-Morava (2006-dosud). Olomouc: Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta UP (člen řešitelského týmu) Programy ESF Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. Projekt CZ / /0039 z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (expert zpracování a vyhodnocování analýz). Projekty FRVŠ Příprava k získání pedagogické způsobilosti. Projekt FRVŠ V 033. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1992 (spoluřešitel). Projekt studijního oboru pedagogika - školní management. Výzkumný projekt Fondu rozvoje vysokých škol. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1993 (spoluřešitel). Univerzitní a fakultní granty Hodnocení kvality vysokoškolské výuky pedagogických disciplín na UP pomocí ratingu. Grant Univerzity Palackého. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1994 (vedoucí řešitelského týmu). Sémantické pole budoucích učitelů. Grant Univerzity Palackého. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1995 (vedoucí řešitelského týmu). Postoje studentů učitelství a učitelů v praxi k učitelské profesi. Grant PdF Univerzity Palackého. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1996 (vedoucí řešitelského týmu). Spolupráce při řešení dalších výzkumkných projektů SPILKOVÁ,V. et al. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Výzkumný záměr Univerzity Karlovy v Praze (MSM ). Praha: VALENTA,M.- MICHALÍK,J. Výzkum pracovních kompetencí osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny s těžším zdravotním postižením. EQUAL/ Národní rada zdravotně postižených, EQUAL 0026 Výzkumná část projektu Posílení postavení zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy VALENTA,M.- MICHALÍK,J. Výzkum názorů poskytovatelů sociálních služeb na nový systém služeb / Výzkum názorů uživatelů sociálních služeb na nový systém služeb 4

5 /Výzkum podmínek Poradenství uživatelů sociálních služeb. Grant ESF/ Národní rada zdravotně postižených CZ / /

6 Výběr z publikační činnosti ( ) STATI PUBLIKOVANÉ VE VĚDECKÝCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH CHRÁSKA, Miroslav. Dotazník v pedagogickém výzkumu. In. AUPO - Pedagogická fakulta UP - Teorie a praxe výchovy mládeže, roč. 10, Olomouc: 1989, s CHRÁSKA, Miroslav. Reliabilita dotazníkových šetření a její vyhodnocování. In. AUPO, Pedagogická fakulta UP - Teorie a praxe výchovy mládeže, roč. 11, Olomouc: 1990, s CHRÁSKA, Miroslav. Zkoumání individuální koncepce výuky učitelů pomocí Q- metodologie. In. AUPO, Pedagogická fakulta UP - Studia Paedagogica, roč. 2, Olomouc: 1992, s CHRÁSKA, Miroslav. Jak hodnotí učitelé v praxi vědomosti a dovednosti z pedagogiky. AUPO, Pedagogická fakulta UP - Studia Paedagogica, roč. 3, Olomouc: 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Pedagogické vědomosti a dovednosti z pohledu učitelů v praxi. In. Sborník referátů z 2. konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostika činnosti učitele ve výuce. In. Sborník referátů z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 93. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Změny v sémantickém prostoru studentů pedagogické fakulty. Pedagogika, roč. 45, 1995, č. 1, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Které vědomosti a dovednosti z pedagogiky považují učitelé za důležité? Pedagogika, roč. 46, 1996, č. 3, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Jaké jsou postoje žáků a studentů ke škole a edukační realitě? Pedagogika, roč. 48, 1998, č. 1, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostika postojů ke škole a učitelskému povolání u studentů učitelství. Pedagogická orientace, 1998, č. 4, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Co je to didaktický test? Učitelské listy, roč. 6, , č. 2, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Jak naplánovat a vytvořit dobrý didaktický test? Učitelské listy, roč. 6, , č. 3, s. 19. ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Konstrukce testových úloh. Učitelské listy, roč. 6, , č. 5, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Poznáváme vlastnosti vytvořeného didaktického testu. Učitelské listy, roč. 6, , č. 6, s ISSN

7 CHRÁSKA, Miroslav. O čem vypovídají výsledky testování? Učitelské listy, roč. 6, , č. 8, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Co je to didaktický test? Učitelské listy, roč. 6, , č. 2, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Jak naplánovat a vytvořit dobrý didaktický test? Učitelské listy, roč. 6, , č. 3, s. 19. ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Konstrukce testových úloh. Učitelské listy, roč. 6, , č. 5, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. O čem vypovídají výsledky testování? Učitelské listy, roč. 6, , č. 8, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Poznáváme vlastnosti vytvořeného didaktického testu. Učitelské listy, roč. 6, , č. 6, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. K možnostem interpretace výsledků měření postojů studentů k učitelskému povolání. In ŠVEC, V. (ed.) aj. Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2000, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Evaluation of Outputs of Education In Noncognitive Area. In Educational Technology. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, CHRÁSKA, M. Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaluačních pedagogických výzkumech. Olomouc : Tiresa, s. ISBN CHRÁSKA, M. Faktory ovlivňující studentské posuzování vysokoškolské výuky. In Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, CHRÁSKA, M. Měření postojů k učitelské profesi pomocí sémantického diferenciálu. In Acta Fakultatis Paedagogicae Universitatis Presoviensis, Annus III, Prešov - Olomouc. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, s ISBN CHRÁSKA, M.; KLAPAL, V. Studentské posuzování kvality vysokoškolské výuky. In Závěrečná zpráva o řešení výzkumného projektu GAČR 406/02/1113 "Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, CHRÁSKA, M. aj. Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, ISBN CHRÁSKA, M. (Autor vybraných hesel ve slovníku.) In ŠVEC, V. (ed.) aj. Slovník pedagogické metodologie. Brno : Paido, ISBN CHRÁSKA, M. Testování výkonů ve vzdělávání. In Průcha, J. aj. Pedagogická encyklopedie (v tisku ) CHRÁSKA, M. Kvantitativní výzkum. In Průcha, J. aj. Pedagogická encyklopedie (v tisku) 7

8 PUBLIKOVANÉ PŘÍSPĚVKY NA VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH A SEMINÁŘÍCH CHRÁSKA, Miroslav. Možnosti využití Q-metodologie v pedagogickém výzkumu. In. Sborník referátů a abstrakt z 1. konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1993, s CHRÁSKA, Miroslav. Individuální koncepce vyučovací hodiny a její zkoumání pomocí Q-metodologie. In. Sborník příspěvků z 3. celostátního semináře o pedagogické interakci a komunikaci. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993, s CHRÁSKA, Miroslav. Pedagogické vědomosti a dovednosti z pohledu učitelů v praxi. In. Sborník referátů z 2. konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostika činnosti učitele ve výuce. In. Sborník referátů z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 93. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Měření kvality činnosti učitele ve výuce. In. Sborník referátů z celostátního semináře Teorie v pedagogické praxi - praxe v pedagogické teorii. Brno: Paido, 1995, s CHRÁSKA, Miroslav. Spolehlivost a přesnost měření v evaluačních pedagogických výzkumech. In. Sborník referátů ze 4. konference České asociace pedagogického výzkumu. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1996, s CHRÁSKA, Miroslav. Konstrukce úloh didaktického testu. In. Sborník z 6. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1996, s CHRÁSKA, Miroslav, NEZVALOVÁ, Danuše. Pedagogické disciplíny v profesionální přípravě učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci. In. Sborník příspěvků z celostátního semináře K otázkám transformace pedagogiky a pedagogických disciplín. Brno: Česká pedagogická společnost, 1996, s CHRÁSKA, Miroslav. Jaký vztah k učitelské profesi mají studenti učitelství? In. Sborník referátů z 5. konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1997, s CHRÁSKA, Miroslav. K měření výsledků práce škol v nekognitivní oblasti. In. Sborník ze 7. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1997, s CHRÁSKA, Miroslav. Postoje budoucích učitelů k učitelské profesi. In. Sborník z konference Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1998, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. K užití faktorové analýzy při výzkumech názorů učitelů. In Sborník referátů z 3. mezinárodní konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998, s ISBN

9 CHRÁSKA, Miroslav. Postoje k učitelskému povolání a jejich měření. In Sborník příspěvků z 16. vědeckého kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1998, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Odhady reliability měření sémantickým diferenciálem. In. Sborník příspěvků z 6. konference České asociace pedagogického výzkumu. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1998, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Sémantický diferenciál jako nástroj pro měření postojů k edukační realitě. In. Sborník příspěvků ze 17. mezinárodního vědeckého kolokviva o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1999, s , ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Žákovské postoje jako významný výsledek edukace a jejich faktorová struktura. In. Sborník referátů ze 7. konference České asociace pedagogického výzkumu. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Vysoké školy pedagogické, 1999, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. K možnostem interpretace výsledků získaných sémantickým diferenciálem. In. Sborník referátů ze semináře Monitorování rozvoje pedagogických dovedností budoucích učitelů. Brno: Pedagogická fakulta MU, CHRÁSKA, Miroslav. Jakie umiejetnosci i wiadomosci z pedagogiki potrzebne sa nauczycielowi w praktyce. In. Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli w Europie Srodkowej. Praca zbiorowa pod redakcja Z. Jasinskiego. Opole, Polska: Uniwersytet Opolski, 1996, s CHRÁSKA, Miroslav. Which part of the knowledge of pedagogy do teachers find important? In. Zbornik prispevkov, Kongres pedagoških delavcev Slovenije. Portorož, Slovenia: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1997, p CHRÁSKA, Miroslav. What kinds of knowledge are considered important by teachers? In. Book of Abstracts, European conference on Educational research. Frankfurt am Main, Germany: 1997, p. 93. CHRÁSKA, Miroslav. Attitudes of Czech Pupils to School and their Factor Analysis. In. Book of Abstracts, European conference on Educational research. Ljubljana, Slovenia: University of Ljubljana, 1998, p CHRÁSKA, Miroslav. Nové přístupy k evaluaci výsledků práce škol. In. Zborník z vedeckej konferencie Škola a učitel v treťom tisícročí, Medacta 99. Nitra, Slovenská republika: Univerzita Konštantína Filozofa, 1999, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Factor Structure of Pupils Attitudes to Educational Reality. In. Book of Abstracts, European conference on Educational research. Lahti, Finland: The Cultural Centre, 1999, p. 86. CHRÁSKA, Miroslav. Jaké postoje ke škole, učení a vzdělávání mají žáci, kteří končí povinnou školní docházku. In. Sborník referátů z 8. konference České asociace peda- 9

10 gogického výzkumu. Liberec: Pedagogická fakulta Vysoké školy technické, 2000, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Evaluation of noncognitive areas in education. (Příspěvek na Evropské konferenci pedagogického výzkumu ECER 2000, Edinburgh, 2000). In. CHRÁSKA, Miroslav. Evaluation of Outputs of Education In Noncognitive Area. In Educational Technology. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, CHRÁSKA, Miroslav. Jak česká pedagogika vytváří obrazy o edukační realitě. In Sborník referátů z IX. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2001, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav, BURCALOVÁ, Naďa. Konstrukce a optimalizace didaktických testů pro přijímací řízení na vysokou školu. In Sborník referátů konference České asociace pedagogického výzkumu Výzkum školy a učitele. Praha, Pedagogická fakulta UK, 2002 (CD ROM). CHRÁSKA, M. Konstrukce dotazníku pro měření postojů k učitelské profesi na bázi sémantického diferenciálu. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM].Vyškov : VVŠPV, 2003 [ ]. Adresář: /clanky/3chraskm.pdf. CHRÁSKA, M. Postoje k učitelské profesi v pregraduální učitelské přípravě. Sborník referátů XI. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání [CD-ROM]. Brno : Pedagogická fakulta MU, Sborník anotací ISBN CHRÁSKA, M.; TOMANOVÁ, D.; HOLOUŠOVÁ, D. (ed). Klima současné české školy. Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS. Brno : Konvoj, s. ISBN Konstrukce dotazníku pro měření postojů k učitelské profesi na bázi sémantického diferenciálu. XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [CD- ROM].Vyškov : VVŠPV, 2003 [ ]. Adresář: /clanky/3chraskm.pdf. Sborník anotací ISBN CHRÁSKA, M. (ed). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, ISBN s. CHRÁSKA, M.; KLAPAL, V. Typologie učitelů základní školy podle preferencí učitelských dovedností. In Profese učitele a současná společnost. Elektronický sborník z 12. konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, CHRÁSKA, M. Které faktory v současné době ovlivňují studentské hodnocení vysokoškolské výuky. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací z XIV celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň : Pedagogická fakulta ZČU, ISBN X 10

11 CHRÄSKA, M. Změny v postojích žáků základních a středních škol k přírodovědným předmětům a jejich příčiny. In Sborník anotací příspěvků na konferenci Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP. ISBN K příčinám malé obliby předmětů matematika, fyzika a chemie na základních a středních školách. In český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník anotací z XVII. celostátní konference ČAPV. Ostrava : Pedagogická fakulta OU,

12 MONOGRAFIE CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999, 91 s. ISBN CHRÁSKA, Miroslav. K možnostem interpretace výsledků měření postojů studentů k učitelskému povolání. In. ŠVEC, V. (ed.) a kol. Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2000, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků. In KALHOUS, Zdeněk, OBST, Otto. aj. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, s ISBN X. CHRÁSKA, M. Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaluačních pedagogických výzkumech. Olomouc : Pedagogická fakulta,votobia, ISBN CHRÁSKA, M. Hypotézy a jejich ověřování v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, Votobia, ISBN CHRÁSKA, M. Metody sběru dat v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc : Votobia, ISBN CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, ISBN DOPITA,M.; GRECMANOVÁ, H.; CHRÁSKA, M. Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku. Olomouc : Přírodovědecká fakulta UP. ISBN

13 UČEBNÍ TEXTY HORÁK, František, CHRÁSKA, Miroslav. Úvod do metodologie pedagogického výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1989, 169 s. CHRÁSKA, Miroslav, JANÁK, Vladimír. Statistika pro pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1990, 52 s. CHRÁSKA, Miroslav. Metodologie řešení vybraných problémů v pedagogickém výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1991, 70 s. CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostické metody ve výuce. In. Horák, F. a kol. Kapitoly z obecné didaktiky: Projektování a realizace výuky. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1992, s CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1993, 257 s. ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostika vědomostí a dovedností žáků. In. Obst, O. aj. Obecná didaktika: text pro účastníky korespondenčního studia. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. K současným trendům pedagogického výzkumu ve světě. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1995, 48 s. CHRÁSKA, Miroslav. Hodnocení a sebehodnocení v práci učitele. (Učební text zpracovaný v rámci grantu MŠMT RS ) Olomouc: Pedagogická fakulta UP, s. CHRÁSKA, Miroslav. Teorie a praxe hodnocení vědomostí a dovedností žáků. (Učební text a pracovní sešit zpracovaný v rámci grantu JEP Upgrading Continuing Education in the Czech Republic) Olomouc: Pedagogická fakulta UP, s. CHRÁSKA, Miroslav. Kvantitativně orientované výzkumy v pedagogice. In CHRÁS- KA,Miroslav, MAREŠ, Jiří, PRŮCHA, Jan. K metodologii pedagogického výzkumu. Texty instruktáží z 1. metodologického semináře ČAPV. Olomouc: Česká asociace pedagogického výzkumu, 2001, s CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice : Základy kvantitativně orientovaného výzkumu. Olomouc:Vydavatelství Univerzity Palackého, s. ISBN

14 KVALIFIKAČNÍ PRÁCE CHRÁSKA, Miroslav. Testování vědomostí ve fyzice na základní škole. (Rigorózní práce). Brno: Pedagogická fakulta UJEP, CHRÁSKA, Miroslav. Hospitace jako forma pedagogického pozorování. (Kandidátská disertační práce). Olomouc: Filozofická fakulta UP, CHRÁSKA, Miroslav. Možnosti měření v pedagogice. (Habilitační práce). Olomouc: Pedagogická fakulta UP, CHRÁSKA, Miroslav. Měření změn v sémantickém prostoru studentů pedagogické fakulty. (Habilitační přednáška). Olomouc: Pedagogická fakulta UP, CHRÁSKA, Miroslav. K teorii a praxi měření vybraných aspektů edukační reality. (Soubor prací k získání hodnosti profesora). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, CHRÁSKA, Miroslav. Postoje ke škole a učení jako výsledek edukace a jejich měření. (Inaugurační přednáška). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB,

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Vědecká, odborná a publikační činnost

Vědecká, odborná a publikační činnost Pedagogická činnost: Vědecká, odborná a publikační činnost Doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc. Úvod do studia a vědecké práce, Obecné základy pedagogiky, Obecná a srovnávací pedagogika, Dějiny pedagogiky,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

13. MÜLLEROVÁ, L. Řízení učební činnosti (jako aktivní konstrukce poznání žáků). Acta

13. MÜLLEROVÁ, L. Řízení učební činnosti (jako aktivní konstrukce poznání žáků). Acta CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků ţáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494 Narozena:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Možnosti zkvalitnění pedagogických praxí studentů v rámci pregraduální přípravy učitelů chemie

Možnosti zkvalitnění pedagogických praxí studentů v rámci pregraduální přípravy učitelů chemie Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Závěrečná zpráva řešení rozvojového programu MŠMT 311 407: Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Soupis dosavadních publikací

Soupis dosavadních publikací Soupis dosavadních publikací Skripta, učebnice 1. MÜLLEROVÁ, L., DOULÍK, P. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2001, 1. vydání, s. 145. ISBN 80-7044-374-X. 2. DOULÍK, P.,

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Praha, 6. 7. 12. 2006. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk zpráva z výzkumného projektu

Praha, 6. 7. 12. 2006. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk zpráva z výzkumného projektu Vzdělávání sluchově postižených Praha, 6. 7. 12. 2006 LANGER Jiří Mgr., Ph.D. - odborný asistent, tajemník katedry Katedra speciální pedagogiky PdF UP Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc jiri.langer@upol.cz

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba Číslo projektu Název 1 J 075/05-DP2 Neziskové organizace v oblasti sociálních a zdravotnických služeb Ekonomická efektivnost a sociální aspekty Doba řešení Březen 2005 prosinec 2008 Řešení projektu v průběhu

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2011, roč. 1, č. 2, s. 39 45 POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lucie Zormanová Abstrakt: Článek pojednává

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více