stručně vysvětlit základní principy typologie osobnosti podle MBTI, popsat 4 klíčové skupiny temperamentů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stručně vysvětlit základní principy typologie osobnosti podle MBTI, popsat 4 klíčové skupiny temperamentů"

Transkript

1 3 TYPY OSOBNOSTI PODLE MBTI Záměr kapitoly V této kapitole získáte informace o základních typech osobnosti podle techniky MBTI. Popíšeme si čtyři hlavní skupiny lidí (hráči, strážci, racionálové, idealisté) a to, jak se obvykle chovají. Prosím, nesnažte se zapamatovat všechny informace. Pouze ty, které osobně považujete za podstatné a zajímavé. V závěru kurzu zjistíte, do které kategorie patříte. Cíle Na konci kapitoly budete schopni: stručně vysvětlit základní principy typologie osobnosti podle MBTI, popsat 4 klíčové skupiny temperamentů Doba 1 hodina Patrně nejznámějším a v současnosti velmi využívaným testem je test známý pod zkratkou MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Spojuje v sobě to nejlepší z dosavadního zkoumání osobnosti. 3.1 ČTYŘI ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Náš temperament popisují odpovědi na čtyři základní otázky: 2 1. odkud čerpáme energii? Ze samoty nebo z kontaktů s druhými lidmi? 2. jak přijímáme informace? Zajímají nás fakta, co je tady a teď nebo co by se mohlo stát? 3. jak se rozhodujeme? Na základě faktů nebo spíš pocitů? 4. jaké prostředí preferujeme? Stálé a neměnné nebo spíš proměnlivé? 2 Viz

2 3.1.1 EXTRAVERZE VERSUS INTROVERZE První ze čtyř dvojic základních vlastností temperamentu extraverze versus introverze jsme se již věnovali v předchozí kapitole. Shrneme pouze podstatné. Extrovertní typ E (extraversion) čerpá energii z druhých lidí, proto má silnou potřebu být ve společnosti. Je vstřícný a družný. jsou extroverti ve srovnání s introverty v převaze cca ¾. Vyhraněných extrovertů je přitom pouze 25%. V populaci Introvertní typ I (introversion) potřebuje soukromí a dostatek prostoru na přemýšlení. V davu lidí paradoxně zažívá nepříjemný pocit osamění. Kontakt s druhými je náročný a odčerpává jeho energetické zásoby INTUICE VERSUS SMYSLY Právě protiklad smyslů a intuice je největším a nejčastějším zdrojem nedorozumění mezi lidmi. Smyslový typ S (sensation) přijímá informace ze svého okolí pomocí smyslů, vyžaduje fakta. Stojí nohama pevně na zemi. Je pro něj důležitá zkušenost a realita, co se skutečně děje tady a teď. Všímá si detailů. Intuitivní typ N (intuition) naopak přitahuje budoucnost. Současnost je pro něj pouhou přestupní stanicí. Stále někam míří. Je často nespokojený, neklidný a nedočkavý. Vyjadřuje se obrazně. Řídí se intuicí a je vynalézavý MYŠLENÍ VERSUS CÍTĚNÍ Lidi lze rozlišit také podle toho, jak se rozhodují. Jedna kategorie lidí se rozhoduje objektivně na základě faktů a principů bez účasti emocí typ T. Druhá kategorie lidí se rozhoduje subjektivně na základě pocitů typ F. Myslící typ T (thinking) dobře reaguje na slova jako objektivní, zásady, politika, právo, kritéria, fakta. Rád používá výrazy jako kategorie, měřítko, analýza a posudek. Jednoznačně dává přednost objektivním kritériím a používá logické argumenty.

3 Pocitový typ F (feeling) pozitivně vnímá slova jako subjektivní, blízkost, přesvědčování, hodnoty. Rád používá slova jako lidský, dobrý, harmonie, péče a soucit. Umí druhé přesvědčit. Apeluje na vztahy a problémy řeší s ohledem na lidi, kterých se daná věc týká. Každý člověk je schopen obou způsobů rozhodování. Nejčastěji se však prosadí ta varianta, která je nám bližší. Ukázalo se, že muži se častěji rozhodují právě na základě logických důkazů, ženy preferují emoce. Vzájemně se však oba typy potřebují a doplňují USUZOVÁNÍ VERSUS VNÍMÁNÍ Lidi kolem nás můžeme také dělit podle toho, jestli upřednostňují záležitosti spíše uzavřené nebo otevřené. V práci dochází mezi těmito typy často ke konfliktům. Typ J zajímá výsledek, typ P proces. Usuzovací typ J (judging) dává přednost tomu, když je vše hotovo a vyřešeno. Nedořešené záležitosti v těchto lidech vytvářejí napětí, které je nutí k tomu, aby vše co nejdříve dotáhli do konce. Pak opět pocítí uvolnění a klid. Tito lidé si rádi stanovují termíny. Považují je za závazné a to samé očekávají i od ostatních. Řídí se heslem nejdřív práce, potom zábava. Práce je u nich vždy na prvním místě. Vnímavý typ P (perceiving) má sklon nechávat záležitosti otevřené. Nemá v oblibě konečné rozhodování. Vyčkává, až nasbírá více údajů a faktů. Stanovené termíny vnímá jako signál k tomu, aby teprve začal na daném úkolu pracovat. Drží se zásady, že pracovat může pouze dostatečně odpočinutý člověk. Zábava a odpočinek jsou tedy na prvním místě. Jsou hravější než lidé typu J a práce je musí bavit. Shrnutí zdroj energie informace rozhodování prostředí extroverze (E) Lidé, kteří preferují extraverzi, se zaměřují na vnější svět (lidé a věci) smysly (S) Lidé, kteří preferují smysly, se zaměřují na přítomnost a konkrétní informace, které vnímají svými smysly. myšlení (T) Lidé, kteří mají rádi myšlení, se rádi rozhodují na základě logických argumentů a objektivně zjištěných údajů. usuzování (J) Lidé, kteří preferují usuzování, mají rádi jistotu, plánování, organizování a uzavřené záležitosti. introverze (I) Lidé, kteří preferují introverzi, preferují vnitřní svět myšlení a představivosti. intuice (N) Lidé, kteří preferují intuici, se zaměřují na budoucnost. cítění (F) Lidé, kteří mají rádi cítění, se rádi rozhodují na základě hodnot a subjektivního hodnocení. vnímání (P) Lidé, kteří preferují cítění, mají rádi změnu, spontánnost, pružnost a otevřené záležitosti.

4 3.2 ČTYŘI HLAVNÍ TEMPERAMENTY Temperament nejvíce určuje naše chování. Kombinací dvou klíčových rysů temperamentu získáme čtyři hlavní skupiny lidských povah s podobnými vlastnostmi, i když mezi nimi existují velké rozdíly: 1. Hráči SP 2. Strážci SJ 3. Racionálové NT 4. Idealisté NF První zásadní otázkou k rozlišení temperamentů je, jak přijímáme informace. Smysly tj. konkrétně a skutečně nebo intuitivně? S nebo N? Druhou zásadní otázkou je, jak se získanou informací naložíme. V případě, že jsme se soustředili na abstraktní informace (N), jak je dál zpracujeme? Objektivně tj. myšlením nebo subjektivně skrze naše pocity? NT nebo NF? Nebo jsme se zaměřili na fakta a budeme se snažit je co nejrychleji zpracovat nebo potřebujeme ještě další informace? SJ nebo SP? HRÁČI SP Alternativní název: dionýský temperament Zastoupení v populaci: méně než 40% Typy: ISTP, ESTP, ISFP, EFSP Nejvýraznější vlastnost: nezávislost, impulzivnost, optimismus Vhodná zaměstnání: umělci, hasiči, piloti, atleti, paparazzi Představitelé: Vlastimil Burian, Jaroslav Hašek, Paul Gaugin, Barbra Streisand Pro hráče je typická ohromná touha po svobodě. Nenechají se spoutat, svázat ani omezovat. Povinnosti a závazky odmítá. Cítí se neklidní a rychle hledají únikovou cestu. Snadno zpřetrhají dosavadní sociální vazby. Rizikovým obdobím je proto pro každého hráče střední věk. Dalším typickým rysem hráče je ustavičná aktivita a impulzivní jednání. Spontánní jednání jim přináší potřebnou dávku vzrušení. Jsou dobrodruzi. Vyhledávají neznámé, nebezpečné a riskantní situace. Snad proto mívají více nehod a úrazů než jiní. Velmi dobře zvládají krize, kalamity a s nadšením pracují pod tlakem. Rutina a čekání je ubíjí. Žijí naplno. Jsou akční, konkrétní a praktičtí. Soustředí se na to, co se děje právě dnes a tady. Vše, do čeho se pustí, zvládají bravurně. Chtějí být vždy nejlepší (sklon k perfekcionismu). Předem nikdy nic

5 nevzdávají. Nezáleží jim ale na výsledku, spíš se soustředí na samotný průběh činnosti. Vyhledávají činnosti založené na odvaze, přesnosti, souhře, správném načasování a okamžitém rozhodnutí. Vášnivě používají různé stroje, přístroje a nástroje, kterými mohou vylepšit možnosti své osobnosti např. rychlá auta, letadla. Lákají je profese, které vyžadují akci např. umělecké obory, stavebnictví, služby. K řešení úkolů využívají všechny dostupné zdroje. S ostatními se rádi podělí. Jsou štědří, soutěživí a loajální ke svému týmu. Chtějí na sebe upozornit, a proto usilovně dbají o to, aby vypadali zajímavě. Jsou vtipní, zábavní, optimističtí a duchaplní. Nejvíce ožívají ve chvíli, kdy všichni ostatní už odpadli. Hráč je snad jediný člověk, který dokáže žít na hřebenu vlny STRÁŽCI SJ Alternativní název: epimetheovský temperament Zastoupení v populaci: méně než 40% Typy: ISFJ, ESFJ, ISTJ, ESTJ Nejvýraznější vlastnost: smysl pro povinnost, ochranitelský, pečující Vhodná zaměstnání: učitelé, účetní, bankéři, úředníci, lékaři Představitelé: Matka Tereza, Abraham Lincoln, Emil Hácha Posláním strážců je pečovat o dodržování řádu, zákona, pořádku, loajality, důkladnosti a důslednosti, sloužit a být užitečný. Jsou spíše dárci než příjemci. Nechtějí být opečovávaní. Jsou zodpovědní, spolehliví, pečliví, starostliví, vstřícní a pracovití. Vyhledávají pořádek, pouta, závazky a tradice. Dávají přednost vyzkoušenému a osvědčenému. Chtějí strukturu a povinnosti. Nemají rádi změny, dočasná řešení a překvapení. Hlídají svátky, narozeniny a výročí. Vítají slavnostní ceremoniály a obřady. Ctí církev a jsou fascinováni královskou tradicí. Potřebují někam patřit a být užiteční. Strážci se proto často stávají aktivními členy různých spolků, klubů, stran. Jsou rozenými funkcionáři: jednatelé, pokladníci, tajemníci, místopředsedové, ale

6 postupem času se dostávají i do vedoucích pozic. Stává se jim, že jsou přetíženi různými funkcemi, které nedokázali odmítnout. Na své starosti zůstávají zpravidla sami a často podléhají depresi. Jejich velmi silným rysem je pesimismus. Jsou to lidé skeptičtí a opatrní. Život berou vážně. Připravují se na všechny možné alternativy situací, které mohou nastat. Při plánování mají vždy v záloze i náhradní řešení. Je na ně téměř absolutní spolehnutí. Mívají sklon brát vše doslovně, jsou schopni vstřebat ohromná kvanta informací. Mluví konkrétně, vyjadřují se precizně a rádi poučují druhé RACIONÁLOVÉ NT Alternativní název: prométheovský temperament Zastoupení v populaci: cca 12% populace Typy: INTP, ENTP, INTJ, ENTJ Nejvýraznější vlastnost: přemýšliví, pragmatičtí, pracovití, nároční Vhodná zaměstnání: vědci, vynálezci, filozofové, výroba, architektura Představitelé: Albert Einstein, Margaret Thatcher, Barak Obama, Hillary Clinton Racionálové chtějí všemu kolem sebe porozumět. Potřebují vše pochopit, kontrolovat, předvídat a vysvětlit. Chtějí svět popsat a zkrotit. Stále se ptají proč?. Mají nutkavou touhu se rozvíjet, učit, zlepšovat a zdokonalovat. Vše co dělají, chtějí dělat dobře. Dokonce i ve hře chtějí být nejlepší. Mají sklony k perfekcionismu a workoholismu. Jsou sebekritičtí a nároky na sebe stále zvyšují. Neradi chybují v přítomnosti ostatních. Neustále o sobě pochybují a to jak v pracovním i soukromém životě. Život se snaží spíše pochopit, než prožít. Váží si rozumných, chytrých a bystrých lidí. Velkou hodnotu pro ně má inteligence, vůle a sebekázeň. Vyhledávají rozhovory, kde se řeší záhady, hříčky, náročné a rozporuplné situace. Svou vzdělaností a náročností mohou v ostatních vyvolávat pocit nedostatečnosti. Jednají vždy přímo, proto jsou občas vnímání jako méně citliví. V soukromí jsou roztržití. Zapomínají na narozeniny, svátky a výročí svých blízkých. Na rozdíl od strážců mají sklon pohrdat tradicemi, zvyky a obyčeji. Nejméně za všech lidí je zajímá jejich vzhled a to jak působí na druhé. Více je zajímá funkčnost než estetika. Mluví stručně, věcně, logicky. Dbají na precizní volbu slov a to samé očekávají od ostatních. Změny a pokrok přijímají pozitivně. Zaměřují se na budoucnost. Rádi staví modely, bádají a staví. Vyžívají se v přírodních vědách, technických oborech, strojírenství, matematice a logice, výzkumu a vývoji. Prodej a jednání se zákazníky nevyhledávají.

7 3.2.4 IDEALISTÉ NF Alternativní název: apollónský temperament Zastoupení v populaci: cca 12% populace Typy: INFJ, ENFJ, INFP, ENFP Nejvýraznější vlastnost: empatie, rozpolcenost, zásadovost Vhodná zaměstnání: učitelé, poradci, spisovatelé, herci, lékaři a koučové Představitelé: Rudolf Hrušínský, Robert de Niro, princezna Diana, Carl Rogers Tento temperament je jeden z nejsložitějších, protože vychází z kombinace intuice a cítění. Pro ostatní typy bývá často nepochopitelný, protože jeho cíle nebývají osobní, snaží se nalézt smysl života, pochopit sám sebe. Kladou důraz na morálku a svůj systému vnitřních hodnot. Žijí bez masek, upřímně, potřebují být v souladu se svým vnitřním já. Nedodržet slovo je pro ně těžké provinění. Idealisté se vyznačují jakousi vnitřní rozervaností, protože si uvědomují, že když dosáhnou svého cíle, vlastně ho tím zlikvidují. Chtějí, aby po nich něco zůstalo. Mívají velký vliv na své současníky i na další generace. Tito lidé často mívají cit pro práci se slovy. Uplatňují se v povoláních zaměřených na člověka: jeho duševní zdraví a rozvoj, na jeho štěstí. Z jejich řad pocházejí slavní spisovatelé, vizionáři, trenéři a učitelé. Jsou to lidé, kteří umějí klást správné otázky ve správnou chvíli. Umí vyjádřit pocity a nálady druhých osob. Pojmenovat jejich silné stránky, projevit uznání. Ostatním lidem poskytují útěchu a podporu. Jsou empatičtí. Někdy se ale vztahy s druhými přesytí, pak se chovají podrážděně, bezcitně a své okolí zraňují. Špatně snášejí přílišnou závislost svých blízkých, kterou ale před tím sami pomáhali vytvářet. Dlouho na nich není nic znát a pak dojde k náhlému výbuchu. Jsou šarmantními společníky. Občas nezvládají své emoce. Stále se snaží zdokonalovat svou sebereflexi, své vnímání emocí, proto opakovaně navštěvují různé sebezdokonalující kurzy. Pro zájemce Více zajímavých informací o typologii MBTI najdete např. v knihách:

8 Nebo také na internetu: On-line test osobnosti MBTI viz

9 4 ŠESTNÁCT TYPŮ OSOBNOSTI PODLE MBTI Záměr kapitoly V této kapitole si popíšeme šestnáct typů osobnosti. Cílem není, abyste si pamatovaly všechny typy, ale dostatečně porozuměli pouze svému typu osobnosti případně typu svých nejbližších. Vyplníte dlouhý ale naprosto skvělý test a získáte svůj jedinečný profil osobnosti. Zjistíte, proč jednáte tak, jak jednáte. V čem jsou vaše silné stránky a co je možné vylepšovat. Cíle Na konci kapitoly budete schopni: určit svá silná a slabší místa osobnosti, pochopit ostatní typy lidí a jejich jednání. Doba 1 hodina 30 minut Kombinací čtyř základních vlastností vzniká 16 zcela konkrétních typů osobnosti. Některé spolu vycházejí lépe, některé hůře. I zde platí, že protiklady se přitahují. Takže typ učitele přitahuje člověk typu řemeslník. Mnicha zase organizátor. Architekta prodejce. K hlubšímu pochopení si jednotlivé profily osobností představíme podrobněji.

10 4.3 INFP MNICH Zastoupení v populaci: 3,5% (z toho 1,5% muži a 2% ženy) Nejvýraznější vlastnost: idealismus Kariéra: kněz, misionář, spisovatel, VŠ učitel, aktivista v boji za lidská práva Slavné osobnosti: William Shakespeare, Johanka z Arku, Galahad Partner: ESTJ organizátor, ENTJ polní maršál Stručný popis: idealista, klidný a příjemný typ, touží po hlubokých vztazích, pečující, citově zranitelný, sklony ke smutku, submisivní, bystrý, loajální, nesobecký INFP je typ člověka, který klade značný důraz na hodnoty, rodinný život a konání dobra. Pro tyto hodnoty je schopen přinášet velké oběti. Je to idealista. Touží po hlubokých vztazích. Je citlivý a pozorný. Má potíže říci ne, což někdy může vést k tomu, že ho ostatní využívají. Špatně snáší konflikty a stres. Stereotypy mu vyhovují. Nemá rád předpisy, směrnice, rozvrhy a termíny. Nechce být středem pozornosti, spíše zaujímá pozici pozorovatele. Často jedná na základě aktuálního popudu či nálady. Preferuje takové zaměstnání, kde využije své estetické cítění nebo jazykové nadání. Netouží po kariéře. V práci je přizpůsobivý, pracuje dobře sám i v týmu. Nesnáší vyrušování. Tento typ s velkou pravděpodobností nenajdete v obchodní sféře. Má potíže se soustředěním, utíká do světa fantazie. Je méně citlivý na detaily. Při práci s fakty často dělá chyby. Nejvíce spokojený je jako umělec zejména básník, spisovatel nebo malíř. Mezi jeho zájmy často patří psychologie, náboženství, esoterie, filosofie, umění. Věří v určitou formu nadpřirozena. Nemá však rád organizované náboženství (davové oslavy, striktní příkazy). (Keirsey 2006) 4.4 INFJ UMĚLEC Zastoupení v populaci: 2% (z toho 1% muži a 1% ženy) Nejvýraznější vlastnost: citlivost a empatie Ideální kariéra: spisovatel, psycholog, herec, terapeut, designér Slavné osobnosti: Johann von Goethe, Mel Gibson, F. M. Dostojevskij Partner: ESTP konferenciér, ENTP vynálezce Stručný popis: umělecky nadaný, tvořivý, citlivý a náladový, sklony k perfekcionismu. Jedná se o nejvzácněji se vyskytující typ. Má značné umělecké nadání, ale na rozdíl od ostatních uměleckých typů (INFP, ISFP) se více zaměřuje na praktičnost a má rád pořádek. To ho předurčuje

11 nejen k čistě uměleckým profesím (malíř, spisovatel), ale i k užitnému designu, grafice, návrhu dekorací apod. Tito lidé rádi a usilovně pomáhají druhým. Starostlivá péče o ostatní je uspokojuje. Navazují hluboké vztahy a vyžadují bezpodmínečnou věrnost. Vůči potřebám i pocitům lidí kolem sebe jsou extrémně citliví. Umí naslouchat. Jako zaměstnavatelé i zaměstnanci kladou důraz na potřeby druhých. Rádi pracují samostatně, ale vítají i kontakt s lidmi a jednání na osobní úrovni. INFJ mají bohatou představivost a vyvinutou intuici. Často mají předtuchy a vize. Ty se týkají lidí i událostí. Právě pro svou vysokou citlivost jsou snadno zranitelní. Často si na sebe berou příliš mnoho zodpovědnosti. Mají výrazné sklony k perfekcionismu. Rádi opakovaně kontrolují věci. (Keirsey 2006) Více informací: INTP ARCHITEKT Zastoupení v populaci: 3,5% (z toho 2,5% muži a 1% ženy) Nejvýraznější vlastnost: abstraktní návrhy a smyslu pro logické souvislosti Ideální kariéra: programátor, vědec, matematik, filosof, ekonom, astronaut, architekt Slavné osobnosti: Albert Einstein, Charles Darwin Partner: ESFJ prodejce, ENFJ učitel Stručný popis: skeptický samotář, nepořádný, raději se zabývá teorií než praxí, řídí se logikou, emoce nedává najevo, bohatý vnitřní život. INTP je nejpečlivější ze všech šestnácti typů v myšlení a jazykovém projevu. Také je ze všech šestnácti typů nejvíc odtržený od skutečného světa. Vyniká ve schopnosti budovat systémy úplně od nuly a vyhledávat logické nesrovnalosti. Podobně jako INTJ se i INTP silně spoléhá na logiku a chce všemu rozumět. Nevadí mu ani zabývat se teoriemi, které jsou naprosto neužitečné. Tíhne k technickému pokroku. Je velmi inteligentní a nekonfliktní. Typickým zaměstnáním pro něj je vědec, profesor, programátor nebo filosof. Je neorganizovaný. Nerad řídí druhé lidi ale ani on sám nechce být veden a úkolován. Rád jedná, aniž by se poradil s druhými. Může být nerozhodný. Rád si nechává možnost změnit názor. Bývá velmi často politicky neutrální nebo liberálně založený. (Keirsey 2006) Více informací:

12 4.6 INTJ VĚDEC Zastoupení v populaci: 2,5% (z toho 2% muži a 0,5% ženy) Nejvýraznější vlastnost: názorová nezávislost Ideální kariéra: politik, stratég, analytik, vědec, knihovník Slavné osobnosti: Václav Klaus, Friedrich Nietzche, Isaac Newton Partner: ENFP novinář Stručný popis: sebevědomý, analytický, těžko ovlivnitelný, spolehlivý, pořádkumilovný INTJ je nejvíce sebevědomý typ ze všech. Je nezávislý, necítí potřebu se zalíbit svému okolí. Užívá si roli pozorovatele. Rád ale vyjadřuje své názory. Je skálopevně přesvědčen o jejich pravdivosti a trvá za každou cenu na svém, i když proti němu stojí výrazná početní převaha. Někdy to může vypadat, že nejvíc touží vyjádřit svůj názor právě v okamžiku, kdy lze počítat s nejtvrdším odporem. Naopak pokud se s většinou shoduje, spokojeně mlčí. Má předpoklady vůdce. Přesto se rád drží v pozadí a vedení přebírá až, když je to nevyhnutelné. Lidem, se kterými si nemá co říct, se záměrně vyhýbá. To spolu s nízkou sociální inteligencí vytváří dojem arogance a opovrhování okolím. INTJ má přemrštěné nároky, které nesplňuje často ani on sám. Je to perfekcionista z povolání. INTJ je analytický typ. Dává přednost logice založené na objektivních datech. Vyžaduje efektivitu a účelnost. Hledá maximální zisk s minimálními náklady. Je skvělý teoretik. Může být výborným stratégem, poradcem, analytikem a vědcem. Preferuje posty s vysokou odpovědností. V zaměstnání je spolehlivý, dochvilný a neúplatný. Do každého úkolu dává maximální úsilí. Chce ho dotáhnout do konce, bez ohledu na čas. To samé očekává od ostatních. Na druhé působí upjatě, konzervativně a střídmě. Má rád tlumené barvy a vyjadřování na úrovni. Jako rodič je oddaný svým dětem a maximálně je podporuje. (Keirsey 2006) Více informací: ENFP NOVINÁŘ Zastoupení v populaci: 7,5% (z toho 3% muži a 4,5% ženy) Nejvýraznější vlastnost: optimismus Ideální kariéra: herec, bavič, barman, módní průmysl, novinář Slavné osobnosti: Bill Cosby, Sandra Bullock Partner: ISFJ ochránce, ISTJ správce, INTJ vědec Stručný popis: přátelský a společenský, roztržitý, nekonvenční, optimista.

13 ENFP je nadměrně citlivý a pečlivý pozorovatel. Ze všech typů má nejlepší sociální dovednosti. Vyhledává společnost. Rád tvoří a pracuje zcela samostatně. Je vynalézavý, tvořivý, vstřícný, dobře řeší problémy, výborně jedná s lidmi, urovnává spory a má silné osobní kouzlo. Lidé typu ENFP jsou vynikajícími obchodníky. Hodí se pro práci v reklamě, politice, psaní divadelních her a nejvíce je přitahuje herectví. Potíže mají s udržením pozornosti a motivací. Rychle se nudí. Vyžadují permanentní změnu. Jsou roztržití, často ztrácí věci. Špatně snáší stereotypy a odmítnutí. S každým se snaží vycházet a snadno zapadnou do jakéhokoliv kolektivu. Jako partneři jsou okouzlující, něžní, pozorní a nekonformní. (Keirsey 2006) Více informací: ENFJ UČITEL Zastoupení v populaci: 3,5% (z toho 1,5% muži a 2% ženy) Nejvýraznější vlastnost: přesvědčivost Ideální kariéra: učitel, psycholog, diplomat, trenér, herec Slavné osobnosti: Ronald Reagan, Abraham Maslow Partner: ISTP řemeslník, INTP architekt Stručný popis: společenský, pracující, pořádkumilovní Typ ENFJ je přirozená vůdčí osobnost. Má silné osobní kouzlo a schopnost ovlivnit veřejné mínění. Nedělá mu potíže hovořit před skupinou bez ohledu na její velikost. Jako extrovertní tradicionalista má rád státní oslavy, přehlídky a další společenské události. Rád se stává zodpovědný za vztahy mezi lidmi. Je empatický, starostlivý a zároveň má smysl pro cíl a pořádek. Je tudíž ideálním učitelem, trenérem, diplomatem, hercem a psychologem. Skvěle propojuje láskyplnou péči s tvrdou motivací ke zlepšování. Je velmi silně orientovaný na lidi a jejich názory. Má neobyčejně rozvinutou schopnost empatie. To je také příčina jeho zranitelnosti. Cítí odpovědnost za pocity druhých. Nechává se zahltit jejich problémy. Nedokáže odmítnout jakoukoliv prosbu o pomoc Pokud se přece jen ocitne v situaci, že pomoc musí odmítnout, prožívá pocity viny. Nemá rád monotónní a administrativní práci, neosobní analýzy a suchá čísla. Vyhledává zaměstnání, kde může být v kontaktu s lidmi. Jsou z nich skvělí terapeuti, učitelé, výkonní ředitelé a obchodníci.

14 4.9 ENTP VIZIONÁŘ Zastoupení v populaci: 4,5% (z toho 3% muži a 1,5% ženy) Nejvýraznější vlastnost: vynalézavost Ideální kariéra: vynálezce, obchodní zástupce, agent, bojový pilot Slavné osobnosti: Thomas Alva Edison, Theodore Roosevelt, Nikola Tesla, Barak Obama Partner: ISFJ ochránce, INFJ tvůrce Stručný popis: bystrý, vyhledává riziko, pohotový a asertivní, bezstarostný, schopný šířit nadšení. Typ ENTP je orientovaný extravertně a dává přednost intuici, proto skvěle pracuje s lidskými a technickými vztahy. Je výborný analytik. Je pohotový, asertivní a podporuje nové myšlenky, postupy, názory a řešení. Odmítá rutinu, konformitu, tradice a autoritu. Je spíše sólista. Nechce se přizpůsobovat a dělat věci zaběhlým způsobem. Přípravu vynechává. Je mistrem improvizace. Rád se pouští do diskusí. Má názor téměř na cokoliv a obyčejně navrhuje dosti nezvyklá řešení. Druhé okouzluje svou odvahou a spontánností. Jedná se o rebela, kterého vpřed pohání zvědavost ENTJ POLNÍ MARŠÁL Zastoupení v populaci: 3,5% (z toho 2,5% muži a 1% ženy) Nejvýraznější vlastnost: vedení Ideální kariéra: ředitel, manažer, generál, politik, právník, doktor, Slavné osobnosti: Richard Nixon, Harrison Ford, Margaret Thatcher Partner: ISFP umělec Stručný popis: přirozený vůdce, rozhodný, inteligentní, přesvědčivý, pořádkumilovný, tvrdě pracující, může působit arogantně. ENTJ má potřebu vést druhé. Má silné nutkání vytvářet strukturu a organizovat. Je objektivní a extravertně orientovaný. Rád se dostává do středu pozornosti a oddává se naplno své práci. Vítá zaměstnání s vysokou mírou zodpovědnosti. Vyhovuje mu vedení administrativního oddělení. Uplatňuje se v armádě, obchodě, vzdělávání i ve vládě. Systematicky shromažďuje informace o světě kolem sebe a snaží se ho přizpůsobit svým potřebám. Chce mít vždycky pravdu. Navazuje vztahy s lidmi, kteří si stojí za svým názorem, jsou nezávislí, mají silnou osobnost a zdravou sebedůvěru. To samé požaduje i od životního partnera. I jako rodič bývá ve vedoucí pozici. Očekává, že se rodinný život přizpůsobí jeho práci ISFP SKLADATEL

15 Zastoupení v populaci: 5,5% (z toho 2,5% muži a 3% ženy) Nejvýraznější vlastnost: estetičnost Ideální kariéra: skladatel, designér, spisovatel, sochař, malíř, veterinář, pediatr Slavné osobnosti: Fred Astaire, Paul McCartney, Auguste Rodin, Beethoven Partner: ENTJ polní maršál Stručný popis: vnímavý, vyvinutý smysl pro krásu, neorganizovaný, požitkářský. ISFP má mimořádné umělecké cítění a velmi senzitivní osobnost, která se ale snadno dostane do stresu nebo vyčerpání. Tyto dvě vlastnosti ho předurčují buď k práci umělecké (skladatel, malíř, básník, tanečník) nebo v oboru, kde může využít svou schopnost empatie (pediatr, veterinář, pečovatel, zdravotní sestra). Je impulzivní a žije naplno. Ke svému životu potřebuje pozitivní atmosféru, volný prostor, svobodu a ocenění. Žije ze dne na den, neplánuje. Nemá rád hierarchii a přísnou disciplínu. ISFP obdivuje jedince, kteří nejsou svázáni s materiálním světem a žijí si po svém. Často mají výborný vztah k přírodě a k malým dětem. Jsou optimističtí, potřebují zajímavé podněty. S oblibou riskují. Nemají rádi povinnosti, závazky a omezování. Jsou důvěřiví, vnímaví a štědří. Raději utrácejí, než šetří ISFJ OCHRÁNCE Zastoupení v populaci: 6,5% (z toho 2% muži a 4,5% ženy) Nejvýraznější vlastnost: loajalita Ideální kariéra: učitel, zdravotník, v domácnosti, terapeut. Slavné osobnosti: Matka Tereza Partner: ENTP vynálezce Stručný popis: citlivý, zásadový, klade potřeby druhých před své vlastní, bezpodmínečně věrný. ISFJ je člověk citlivý a zásadový. Jeho hlavním cílem je sloužit druhým a starat se o jejich potřeby. Klade důraz na práci. Práce je u něj na prvním místě. Používá osvědčené a zaběhlé způsoby. Je maximálně spolehlivý, svědomitý a loajální k nadřízenému. Netouží po kariéře ani mocenských pozicích. Potřeba péče o druhé jej vede do pečovatelských profesí. Realizuje se dobře ve zdravotnictví, školství a jako poradce v oblasti mezilidských vztahů. Volí zaměstnání učitele, asistenta, praktického lékaře, knihovníka, zástupce středního managementu.

16 Nadřízené pozici se vyhýbá, protože nemá schopnost delegovat práci, což je přímá cesta k přepracování. Je to oddaný partner a jeho další silnou stránkou je domácnost. Buduje útulný domov ISTP ŘEMESLNÍK Zastoupení v populaci: 4% (z toho 3% muži a 1% ženy) Nejvýraznější vlastnost: zručnost Ideální kariéra: konstruktér, technik, vývojář Slavné osobnosti: Tom Cruise, Clint Eastwood, Frank Zappa Partner: ENFJ učitel Stručný popis: uzavřený, klidný, zajímá se o to, proč a jak věci fungují, realista, má rád svůj klid. ISTP potřebuje být stále v akci. Nemá rád pravidla a nařízení. Je to bezstarostný introvert s dobrodružnou povahou. Rád riskuje a nebojí se improvizace. Neustále zvyšuje svou dávku adrenalinu. Umí si poradit v každé situaci. Je přizpůsobivý a nenáročný. Lidi tohoto typu odmalička přitahují stroje, nástroje a zbraně. Vše si chtějí vyzkoušet. Jsou mimořádně technicky zruční. Jsou odborníci na materiál ať už je obor jejich zájmu jakýkoliv. Zajímá je hledání nejlepšího dřeva pro truhlařinu, nejlepší součástky do auta, nejlepší látky pro pracovní oděv, stereo systému s nejlepším zvukem atd. Preferují život bez závazků a omezení. Na práci musí mít dostatek času a musí je bavit. Potkáváme je v profesích policisty, vojáka, vyšetřovatele. Umí být výbornými vůdčími osobnostmi a to i navzdory lásce ke svobodě a neochotě se podřizovat ISTJ SPRÁVCE Zastoupení v populaci: 7% (z toho 4,5% muži a 2,5% ženy) Nejvýraznější vlastnost: spolehlivost Ideální kariéra: statistik, inženýr, správce, účetní, inspektor, vládní úředník Slavné osobnosti: George Washington Stručný popis: zodpovědný perfekcionista, uzavřený, konzervativní Správci se uplatní všude tam, kde je vyžadována svědomitost a odpovědnost. Praktické věci řeší rázně a jasně. Dávají přednost ověřeným postupům a velmi neradi riskují. Jsou maximálně vytrvalí, svědomití a spolehliví. Dané sliby vždy dodrží. Jsou zdatní v matematice a technice. Drží se pravidel, návodů, příruček a schémat. Jsou pečliví a usilují o spravedlivý postup. Jsou z nich skvělí správci, úředníci, inženýři, inspektoři nebo účetní a

17 finanční kontroloři. V práci jsou efektivní a výkonní. Vyzařuje z nich pocit jistoty a bezpečí, proto se hodí na vedoucí pozice. Práce bývá často jejich koníčkem. V mezilidských vztazích se snaží vždy s každým vyjít. Špatně však snáší, když někdo vyvolává zmatek. Jsou uzavření a neradi se svěřují. Rádi se účastní společenských akcí a snaží se udržovat společenské kontakty. Jsou spolehliví, věrní a stabilní partneři ESFP BAVIČ Zastoupení v populaci: 10% (z toho 4% muži a 6% ženy) Nejvýraznější vlastnost: veselost Ideální kariéra: herec, komik, prodejce, lidské zdroje, kadeřník, zpěvák Slavné osobnosti: Elvis Presley Partner: INTJ vědec Stručný popis: společenský, veselý, spontánní, citlivý, ovlivnitelný, důvěřivý. ESFP je vstřícný, optimistický a spontánní. Ke svému životu potřebuje společnost druhých. Má rád změnu a akci. Jako zaměstnání jsou pro něj ideální právě taková místa, kde může využít svůj přístup k lidem a potřebu akce. Je z něj dobrý herec, komik, zpěvák, tiskový mluvčí apod. Rád pracuje ve skupině. Je oblíbený a vyhledávaný. Snaží se vycházet s každým a nedělat si nepřátele. Je štědrý a nezištný. Vyhýbá se konfliktu a úzkostným situacím. Může mít problémy udržet dlouho pozornost jedním směrem. Často podléhá spontánnímu nakupování oblečení, doplňků a dalších věcí. Pokud něco nesnáší, pak je to nuda. Svůj život žije ze dne na den. Přítomnost si zpříjemňuje právě kontakty s ostatními lidmi ESFJ PRODEJCE Zastoupení v populaci: 15% (z toho 4% muži a 11% ženy) Nejvýraznější vlastnost: harmonizace Ideální kariéra: pediatr, public relations, lidské zdroje, sociální pracovník Slavné osobnosti: William McKinley Partner: INTP architekt Stručný popis: podporující, pořádkumilovný, altruistický, přizpůsobivý ESFJ je nejvíce společenský typ. Energii získává právě v kontaktu s druhými lidmi. Je báječný hostitel. Jeho hlavním zájmem je navodit harmonické prostředí, kde se všichni budou cítit příjemně. Ctí tradice a autority. Usiluje o pořádek a je vždy připraven pomoci druhým.

18 Zpravidla si vybírá povolání v obchodní sféře nebo sociální oblasti. Má schopnost domluvit se téměř s každým. Díky své silné orientaci na lidi bývá dobrým prodejcem. Uplatňuje jedinečný osobní a osobitý přístup k zákazníkům, klientům. Proto také často pracuje jako lektor, kněz, supervizor, pracovník v oblasti lidských zdrojů. Manželství, rodina a děti mají pro něj velký význam. Kariéra pro něj není nikdy na prvním místě ESTP KONFERENCIÉR Zastoupení v populaci: 6,5% (z toho 4,5% muži a 2% ženy) Nejvýraznější vlastnost: nepředvídatelnost Ideální kariéra: závodník, bojový pilot, manažer, publicista, prodejce Slavné osobnosti: Bruce Willis, Donald Trump, Madonna Partner: INFJ tvůrce Stručný popis: sebevědomý, nepředvídatelný, vynalézavý, mistr v překonávání překážek ESTP jsou lidé činu, sebevědomí a nezávislí. Mají rádi akci, společnost a sport. Jsou v mnoha ohledech mistři v překonávání jakýchkoliv překážek. Jsou to rození diplomati a vyjednavači. Nemají rádi rutinu a nudu. Hodí se k mnoha náročným povoláním jako například závodníka, prodejce, manažera, publicisty. Pamatují si všechny klíčové informace a obratem je umí využít. Jsou skrz na skrz pragmatičtí. Účel světí prostředky. Plánování a logiku nezavrhují. Přesto se často rozhodují impulzivně a podle situace. V tom ostatně spočívá i jejich schopnost improvizace. Orientují se v mnoha oborech. Rádi poskytují pomoc a radu ostatním. Zanechávají skvělý první dojem. V pokročilejších fázích vztahu mohou být nejistí ohledně toho, co se od nich vlastně očekává. Jednají nepředvídatelně. Mají nižší práh úzkosti. Pokud cítí dlouhodobější napětí, odcházejí ESTJ ORGANIZÁTOR Zastoupení v populaci: 15% (z toho 8,5% muži a 6,5% ženy) Nejvýraznější vlastnost: zodpovědnost Ideální kariéra: manažer, právník, ředitel, politik, podnikatel, policista Partner: INFP mnich Slavné osobnosti: George W. Bush Stručný popis: společenský, dodržuje pravidla, nenechá se zastrašit, nízká tolerance

19 ESTJ jsou mistři v organizování, tvorbě pravidel a nařízení. Ve skupině fungují jako strážci pořádku a klidu. Jsou společenští a touží ovlivňovat dění kolem sebe. Jsou to realisté. Řídí se rozumem. Rádi používají praktické moderní technologie. Nemají rádi nepřesnosti, ledabylou práci nebo neprofesionální přístup. Jsou přísní sami na sebe i na ostatní. Hodí se proto do vedoucích pozic a všech míst, kde je oceňována kombinace spolehlivosti a dominantnosti. ESTJ jsou silně orientováni na konečný výsledek. Až do té míry, že mohou mít tendenci přeskakovat jednotlivé kroky. Bývají velmi oddaní morálce a systému. Své závazky berou velmi vážně. (Keirsey 2006)

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Typologie osobnosti

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Typologie osobnosti Studijní materiály k e-learningovému kurzu Typologie osobnosti Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0032,

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann GPOP Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 13.03.2015 GPOP Přehled výsledků 2 / 38 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků ISTP Percentily Extraverze (E) Introverze

Více

E learningový kurz TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO SPOLEČNOST RENTEL A.S. PŘIPRAVILA MGR. MONIKA AMBROŽOVÁ.

E learningový kurz TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO SPOLEČNOST RENTEL A.S. PŘIPRAVILA MGR. MONIKA AMBROŽOVÁ. E learningový kurz TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO SPOLEČNOST RENTEL A.S. PŘIPRAVILA MGR. MONIKA AMBROŽOVÁ. BŘEZEN 2010 OBSAH ÚVOD...4 1 CO JE TO OSOBNOST...5 1.1 Vlastnosti osobnosti...6 1.1.1 Vrozené vlastnosti

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22 Komunikace Personální kompetence 3. přednáška 1/22 znamená Vysoká škola báňská Technická univerzita Komunikace v širším slova smyslu sdílení z latinského communicare = činit něco společným, společně sdílet

Více

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve Dotazník MBTI Postup: U každé položky bez velkého přemýšlení rozdělte 5 bodů podle toho které vám více vyhovuje. Pokud cítíte, že pro vás platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje,

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021 za přispění

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti 4 Dotazník pro urèení typu magické osobnosti D oporučuji, abyste dotazník vyplnili ještě předtím, než si přečtete charakteristiky jednotlivých typů, aby odpovědi nebyly ovlivněné. Rozhodněte se, zda s

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Hynarová, Zdenka: Firma ukázková s.r.o. Datum sebehodnocení 12.1.2009 Sebehodnocení KF TP SP RE VZ IN MV KO US Pozorovatelé (5) VZ SP US TP MV RE KF KO IN Úhrnem VZ SP TP

Více

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI GRAFOLOGICKY.CZ NASTAVTE ZRCADLO SVÉ OSOBNOSTI GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI PRO PERSONALISTICKÉ ÚČELY ANNA ŠTOHANZLOVÁ / GRAFOLOGICKY.CZ / 12.3.2014 / CENTRUM OSOBNOSTI Autor rukopisu má průměrně silné

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Psychologie pro ekonomy a manažery. 14. a PhDr. Pavel Dittrich, CSc.

Psychologie pro ekonomy a manažery. 14. a PhDr. Pavel Dittrich, CSc. Psychologie pro ekonomy a manažery Seminář I. 14. a 21. 1. 2011 PhDr. Pavel Dittrich, CSc. Čemu se budeme věnovat? Člověku sobě samému, potažmo druhým Sebepoznání a poznání druhých Úspěšnosti manažerů

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová TESTY OSOBNOSTÍ Ing. Jitka Meňházová Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Dohnal, Stanislav: Present Company Datum sebehodnocení 17.12.2006 Sebehodnocení MV IN US RE KO SP TP KF VZ Pozorovatelé (4) MV IN KF KO SP TP RE VZ US Úhrnem MV IN KO KF RE

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti

Mezilidské vztahy na pracovišti Mezilidské vztahy na pracovišti Mgr. et Ing. Soňa Plháková Městská knihovna Havířov, 11. dubna 2016 O čem to bude? Vztahy na pracovišti a co je propojuje? Jsme spíše stejní nebo spíše rozdílní? Co vztahy

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Charakter a jeho rozvíjení u manažerů. Pavla Pevná Lukáš Proček Dominik Rejchrt

Charakter a jeho rozvíjení u manažerů. Pavla Pevná Lukáš Proček Dominik Rejchrt Charakter a jeho rozvíjení u manažerů Pavla Pevná Lukáš Proček Dominik Rejchrt Obsah Vysvětlení pojmu charakter, dvojí užití Definice charakteru podle různých autorů Složky charakteru, charakterové vlastnosti

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Maskulinita - feminimita. 4. dimenze Hofstede

Maskulinita - feminimita. 4. dimenze Hofstede Maskulinita - feminimita 4. dimenze Hofstede Maskulinita - feminimita - Jedná se o kulturou určené role - Termíny maskulinní a feminní - Jsou to termíny relativní (muž se chová femininním způsobem, žena

Více

Humanistický proud v psychologii

Humanistický proud v psychologii Humanistický proud v psychologii Humanistická psychologie Tzv. třetí síla v psychologii (k behaviorismu a psychoanalýze). Člověk není determinovaný, je schopen svobodné volby a účelného, tvořivého jednání.

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

OSOBNOST sportovce. Seminář

OSOBNOST sportovce. Seminář OSOBNOST sportovce Seminář Typologie osobnosti Typ jedinec, skupina osob či subjektů spojených společným znakem, charakteristikou. U mnoha lidí se projevuje jednota individuality a typu 30.10.2014 2 Temperamentové

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

SKIP a Klub lékařských knihoven 7. října 2010 Komunikační dovednosti knihovníka Uživatel knihovny

SKIP a Klub lékařských knihoven 7. října 2010 Komunikační dovednosti knihovníka Uživatel knihovny SKIP a Klub lékařských knihoven 7. října 2010 Komunikační dovednosti knihovníka Uživatel knihovny PhDr. Hana Slámová, Ph.D. VOŠIS Praha www.sks.cz Komunikační dovednosti a vaše profese Knihovník musí mít

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

a jaký je jeho původ

a jaký je jeho původ 1 Charakter organizace a jaký je jeho původ Koncept charakteru organizace Každý ví, že se organizace liší nejen svou velikostí, strukturou a cíli, jichž chtějí dosáhnout, ale i svým charakterem. Zavedená

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Dodatek č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Část 5.

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Učitelská profese. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Učitelská profese. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Učitelská profese Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Učitelská profese, prestiž učitele Učitelství jako nemožné

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

cena 19,9% technici 20,4% design 20,8% značka 20,3% praktici 18,6%

cena 19,9% technici 20,4% design 20,8% značka 20,3% praktici 18,6% Typologie nákupního chování při výběru mobilního telefonu Autoři ( bude v anglické verzi ) Cíle a zdroje : Cílem této práce je vytvořit typologii lidí podle toho, co je ovlivňuje při výběru mobilního telefonu

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost

Více