Vývoj ekonomického myšlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj ekonomického myšlení"

Transkript

1 Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová

2 Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola Anglo-americká škola 2

3 Rakouská psychologická škola představitelé: Carl Menger ( ) Eugen Böhm-Bawerk ( ) Friedrich Wieser ( ) důsledný metodologický individualismus ekonomické jevy jsou subjektivní někdy bývají označováni jako předchůdci neoklasické ekonomie (jiný pohled na tržní rovnováhu) 3

4 William Stanley Jevons ( ) překonání a odmítnutí anglické politické ekonomie D. Ricarda a J. S. Milla základy nového systému: hédonismus subjektivní teorie hodnoty důraz na užití matematiky hodnota je plně závislá na užitku (na mezní užitečnosti), náklady nemají pro hodnotu (cenu) význam 4

5 Lausannská matematická škola Vilfredo Pareto ( ) ordinalistické pojetí užitku indiferenční křivky kombinace statků, které přinášejí spotřebiteli stejný užitek ve spotřebě Leon Walras ( ) model všeobecné ekonomické rovnováhy 5

6 Anglo-americká škola Alfred Marshall ( ) Základy ekonomie důraz na faktor času odmítl kategorii hodnoty, hospodářská realita zná pouze cenu cena je výsledkem nabídky a poptávky elastická a neelastická poptávka John Bates Clark ( ) teorie mezní produktivity 6

7 Krize neoklasické ekonomie Frank Knight ( ) Riziko, nejistota a zisk budoucí cena závisí na řadě nepředvídatelných okolností reálné trhy se vymykají zavedenému pohledu Tři klíčové směry: 1. teorie nedokonalé konkurence 2. makroekonomie J. M. Keynese 3. renesance liberalismu v ekonomickém myšlení 7

8 Teorie nedokonalé konkurence Joan Robinsonová ( ) Edward H. Chamberlin ( ) problém rovnováhy v tržním prostředí na přechodu mezi monopolem a konkurencí zkoumání individuální rovnováhy výrobce vliv monopolu v oblasti cenové tvorby hlavní cenotvorný faktor - maximalizace zisku 8

9 John Maynard Keynes ( ) Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936) charakteristika Keynesovy ekonomie: makroekonomický přístup k analýze hospodářství příjmově výdajová metoda rozvoj empirických přístupů a výzkumů teoretický základ pro poválečnou hospodářskou politiku kauzální vazby mezi veličinami reformní systém poskytující zdůvodnění nutnosti státních zásahů (doplňující stabilizační mechanismus) Klíčovým problémem je vztah celkové nabídky (AS) a celkové poptávky (AD). 9

10 Keynesiánská ekonomie Neokeynesiánství syntéza s neoklasickou teorií (J. R. Hicks) model multiplikátoru (L. R. Klein) populární učebnice (P. A. Samuelson) Phillipsova křivka Postkeynesiánství odmítnutí neoklasické syntézy J. Robinsonová, N. Kaldor, P. Sraffa Novokeynesiánství reakce na krizi neokeynesiánství v 70. letech propracování mikroekonomických východisek keynesiánské ekonomie 10

11 Konzervativní ekonomie Liberalismus L. Mises, F. A. Hayek Monetarismus M. Friedman Teorie racionálních očekávání R. E. Lucas, T. J. Sargent, R. J. Barro Ekonomie strany nabídky A. B. Laffer, G. Gilder 11

12 Liberalismus L. Mises - Socialismus: Ekonomická a společenská analýza (1922) F. A. Hayek - Cesta do otroctví (1944) základní myšlenky: 1. tržní systém má své problémy, ale hlavní proud má tendenci je přeceňovat 2. není doceňována autoregulační schopnost nedokonale konkurenčního trhu 3. nezbytnou podmínkou rozvoje a prosperity je zajištění osobních svobod, včetně svobod ekonomických peníze se nemusí v ekonomice chovat neutrálně, že mohou vyvolat hospodářské poruchy, vznik hospodářských cyklů německý neoliberalismus 12

13 Monetarismus tzv. chicagská škola M. Friedman Monetární historie Spojených států (1963) Příčiny a důsledky inflace (1963) Kapitalismus a svoboda (1962) Platební bilance: volné versus fixní měnové kurzy (1967) Svoboda volby (1980) Tržní mechanismus a centrální ekonomické plánování (1981) Peníze mají význam. poptávka po penězích je stabilní, nestabilitu vyvolávají změny nabídky fiskalismus vs. monetarismus 13

14 Teorie racionálních očekávání monetarismus II, nová klasická makroekonomie R. E. Lucas, T. J. Sargent, R. J. Barro představuje vyhraněnější obhajobu tržního systému a alokační schopnosti trhu koncepce racionálních očekávání jednoznačné odmítnutí státních intervencí 14

15 Ekonomie strany nabídky A. B. Laffer, G. Gilder kritika negativních důsledků vysokého zdanění na ekonomiku nejdůležitější podněty leží na straně nabídky: k práci byly oslabena sociálními dávkami k úsporám k investicím. Lafferova křivka - vliv míry zdanění na daňový výnos 15

16 Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Základní elementy trhu Ing. Dagmar Palatová

17 Subjekty ekonomie jednotlivci (domácnosti) podniky = samostatná výrobně-ekonomická jednotka, sociálně ekonomický a technický systém, jehož primárním cílem je podle klasické verze teorie firmy maximalizace zisku stát sestávající ze všech orgánů státní moci 17

18 Mechanismus hospodářské koordinace faktory vyvolávající potřebu a nutnost koordinace vzácnost zdrojů omezenost výstupu rostoucí potřeby dělba práce a doprovázející ji kooperace Není lhostejno, jakým způsobem jsou využívány omezené zdroje za účelem uspokojování potřeb, které jsou neustále rostoucí a neomezené. CO, JAK A PRO KOHO VYRÁBĚT 18

19 Principy koordinace 1.tradice 2.příkaz centrálně plánovaná ekonomika 3.cenový (tržní) systém tržní ekonomika smíšená ekonomika 19

20 Tržní mechanismus lidé tím, že kupují, vyjadřují, co chtějí a co nechtějí trh poskytuje nezbytné informace, od kterých se odvíjí očekávání tržních subjektů a jejich rozhodování Tržní mechanismus je proces vzájemného ovlivňování tvorby nabídky (S), tvorby poptávky (D) a tvorby ceny (P). nabídku a poptávku rozlišujeme individuální dílčí (tržní) celkovou (agregátní) 20

21 Typy trhů z hlediska územního trh místní (oblastní, regionální) trh národní trh mezinárodní (světový) z hlediska věcného trh výrobních faktorů trh výrobků a služeb peněžní trh z hlediska druhů zboží na trhu trh dílčí trh agregátní (celkový) 21

22 Nabídka = souhrn všech zamýšlených prodejů je určována objemem výstupu výroby a cenami, za které jsou výrobni ochotni prodat nabízené zboží zákon rostoucí nabídky P S 0 Q 22

23 Poptávka = souhrn zamýšlených koupí je určována poptávaným množstvím a cenou, ze kterou jsou kupující ochotni kupovat zákon klesající poptávky P D 0 Q 23

24 Cena výslednice střetu mezi nabídkou a poptávkou změny ceny - odraz změn vztahu mezi nabídkou a poptávkou zpětný vliv ceny na nabídku a poptávku Tržní cena je pro tržní subjekty základní informaci, od které se odvíjí jejich rozhodování a jednání v dalším období. cena nabídka S trh poptávka D 24

25 Tržní mechanismus podmínky fungování tržního mechanismu: cenová liberalizace vlastnická suverenita tržních subjektů existence trhu výrobních faktorů Základní funkcí trhu je optimalizace alokace zdrojů. 25

26 Tržní mechanismus cena S P* D Q* množství 26

27 Převis poptávky nad nabídkou cena S p 2 p 1 D q 1 q 2 množství 27

28 Převis nabídky nad poptávkou cena S p 2 p 3 D q 1 q 3 množství 28

29 Utváření rovnováhy cena S p 2 p 1 D q 1 q 2 množství 29

30 Zdroje tržních nedokonalostí trh není ideální existence veřejných statků nerivalitní spotřeba, nevyloučitelnost ze spotřeby externality (efekty přelévání) pozitivní x negativní nedokonalá konkurence monopol, oligopol, monopolistická konkurence) 30

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Hospodářská politika Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Příčiny státní intervence do hospodářství počátek 20. století - vývoj hospodářských

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Makroekonomická analýza a HoPo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Slaný

Více

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Libri Praha 2004 prof. Milan Sojka, doc. Bronislav Konečný, dědicové, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 odborný recenzent: prof.

Více

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Vedoucí autorizovaného kolektivu: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. Autoři: Bábík Filip, Broulím Jaroslav, Cihlářová Petra, Čech Bohuslav, Červenková

Více

MIKROEKONOMIE. pro bakalář ské studium. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SPRÁVNÍ

MIKROEKONOMIE. pro bakalář ské studium. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SPRÁVNÍ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SRÁVNÍ MIKROEKONOMIE pro bakalář ské studium TIBOR AULÍK, AVLÍNAS ELLEŠOVÁ HAVÍŘOV 2006 prof. Ing. Tibor aulík, CSc., doc. Ing.

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA p r o n e e k o n o m i c k é f a k u l t y

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Da ová teorie a politika

Da ová teorie a politika Da ová teorie a politika Stanislav Klazar DA OVÁ TEORIE A POLITIKA 2009 1. přednáška Dějiny daňových teorií Ekonomické teorie Klasická Neoklasická Keynesiánská Neokonzervativní Vývoj teorie Daňová teorie

Více

Makroekonomie přednášky 1

Makroekonomie přednášky 1 Makroekonomie přednášky 1 Ekonomie společenská věda, která zkoumá, jak lidé využívají vzácných zdrojů pro výrobu výrobků, služeb, které jsou dále rozdělovány mezi jednotlivce či skupiny lidí věda o volbě

Více

Makroekonomie I. Saldo státního rozpočtu. Skutečné saldo státního rozpočtu. Saldo státního rozpočtu. Strukturální saldo rozpočtu

Makroekonomie I. Saldo státního rozpočtu. Skutečné saldo státního rozpočtu. Saldo státního rozpočtu. Strukturální saldo rozpočtu Saldo státního rozpočtu Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky skutečné = skutečné příjmy rozpočtu skutečné výdaje strukturální ekonomika pracuje na potenciálním produktu závisí na

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

2. kapitola: Ekonomie a ekonomika. Studijní cíle. V této kapitole se seznámíte:

2. kapitola: Ekonomie a ekonomika. Studijní cíle. V této kapitole se seznámíte: 2. kapitola: Ekonomie a ekonomika Studijní cíle. V této kapitole se seznámíte: s tím, že stát vždy vykonával hospodářské funkce s pojetím státu jako "nočního strážníka" a státu jako "lékaře u lože nemocného"

Více

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST...

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... 7 EKONOMIKA PODNIKU I... 8 EKONOMIKA PODNIKU II... 9 EKONOMIKA

Více

Hospodářská politika a přijetí eura v ČR

Hospodářská politika a přijetí eura v ČR BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra právní Hospodářská politika a přijetí eura v ČR Bakalářská práce Autor: Kamil Masnik Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup,

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Podniková ekonomika a management Ing. Irena Szarowská Daňová konkurence v Evropské unii a její vliv na vybrané ekonomické veličiny

Více

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Ekonomie Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl vytvořen

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Hospodářská politika Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Zkouška: písemný test multiple choice Literatura: Slaný A., Žák M.: Hospodářská politika. C.H.Beck 1999. Slaný

Více

doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních ČVUT v Praze, FEL

doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních ČVUT v Praze, FEL Studijní materiály pro makro a mikroekonomiku pro předměty A7B16MME - Makro a Mikroekonomika, A1B16MME - Makro a Mikroekonomika, Y16MME Makro a mikroekonomika jsou dostupné na stránce http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=465

Více

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách Bakalářská

Více

AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU

AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU MIKROEKONOMIE grafy AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU mezních užitků. Celkový zisk je rozdíl

Více