OBSAH 1. ÚVOD PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE BASIMET Volba povolání Impuls pro kariéru...8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. ÚVOD...3 3. PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE 2010...7 BASIMET...7. 4.1 Volba povolání...7. 4.2 Impuls pro kariéru...8"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK

2 OBSAH 1. ÚVOD ORGÁNY SPOLEČNOSTI PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE BASIMET PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ NA ROK Volba povolání Impuls pro kariéru...8 Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu...9 Rozvaha

3 1. ÚVOD Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. byla založena dne 13. června 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou. Společnost se zabývá problematikou rozvoje lidských zdrojů a to na základě již fungující Rady RLZ. Jejím prostřednictvím navazuje na zkušenosti s projekty v oblasti lidských zdrojů a na činnosti svého zakladatele JHK. Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby: Působí jako odborná platforma s vysokou neformální autoritou spojující pohledy regionálních aktérů Přispívá ke strategickému orientování činností těchto aktérů zainteresovaných na rozvoji lidských zdrojů Aktivně se podílí na strategickém managementu rozvoje lidských zdrojů kraje, zpracovává nezávislé strategické dokumenty, doporučení, posudky a hodnocení Iniciativně přináší nové podněty a podklady pro strategická rozhodnutí Slouží jako expertní instituce v oblasti lidských zdrojů Pomáhá řešit krizové situace v zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů Spolupracuje s Radou vlády ČR pro rozvoj lidských zdrojů Spolupracuje s ústředními orgány státní správy, zejména pak a MPSV a MŠMT a s dalšími subjekty vyvíjejícími aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR Vybírá a koordinuje významné programy a předkládá projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů, sleduje a vyhodnocuje jejich činnost Monitoruje příležitosti pro financování aktivit v oblasti lidských zdrojů, zejména pak pro rozvoj celoživotního vzdělávání Úzce spolupracuje s úřady práce v kraji Úzce spolupracuje s dalšími subjekty činnými v oblasti lidských zdrojů v kraji, České republice i zahraničí Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje ustavená dne , ukončila v souladu se svým statutem od svoji činnost. Se zánikem činnosti Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje, ustavené dne , zanikají i všechny orgány této společnosti byly zvoleny nové orgány společnosti viz níže 3

4 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI STAV K SPRÁVNÍ RADA statutární orgán společnosti Ing. Ivan Loukota Ing. František Štangl Ing. Věra Vrchotová Ing. Hana Hricová Mgr. Petr Podhola Světlana Stránská DOZORČÍ RADA kontrolní orgán společnosti Ing. Jiří Stráský Bc. Jan Šindelář RNDr. Jana Krejsová Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Eva Soukalová František Petera RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY JIHOČESKÉHO KRAJE nejvyšší fakultativní orgán společnosti Mgr. Jiří Zimola MUDr. Martin Kuba Ing. Jaromír Slíva Ing. Jan Babor Bc. Simona Žirovnická JUDr. Luboš Průša Mgr. Petr Podhola Ing. Miroslav Dvořák Miroslav Bednář Ing. Ivo Geršl hejtman Jihočeského kraje 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje radní pro finance a majetek předseda Výboru pro rozvoj Jčk předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ředitel Krajského úřadu Jčk tajemník hejtmana Jihočeského kraje předseda Jihočeské hospodářské komory regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR EGE spol. s r.o. 4

5 Ing. Petr Brabec Vladimír Homola Ing. Miloslav Mácha Ing. Miloslav Chlan Petr Janoušek Roman Carda Jiřina Holbová Emil Hofhanzl Eva Soukalová Vladimír Hronek Jan Švec Schwan Cosmetics ČR, s.r.o. ČSAD AUTOBUSY, České Budějovice, a.s. ZVVZ, a.s. LYCKEBY AMYLEX, a.s. předseda Jčk RROS ČMKOS místopředseda RROS ČMKOS místopředsedkyně RROS ČMKOS člen Jčk RROS ČMKOS členka Jčk RROS ČMKOS člen Jčk RROS ČMKOS stálý host Jčk RROS ČMKOS RADA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 2. nejvyšší fakultativní orgán Předseda rady Ing. František Štangl člen Rady Jihočeského kraje Místopředsedové rady Ing. Ivan Loukota Bc. Jan Šindelář ředitel Úřadu práce v Českých Budějovicích VOŠ, SPŠ automobilní a technická, ČB Členové rady Augustin Stanislav Světlana Stránská OS Stavba ČR ČMKOS 5

6 Mgr. Libuše Zochová Ing. Věra Vrchotová Ing. Jindřich Bláha Ing. Jiří Stráský RNDr. Jana Krejsová Mgr. Petr Podhola Ing. Luboš Průcha Ing. Václav Pauch doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. Prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. doc. PhDr. Jiří Jankovský Ph.D. SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Motor Jikov Group Město Soběslav Jihočeská hospodářská komora členka Rady Jihočeského kraje Město České Budějovice Krajský úřad Jihočeského kraje předseda Rady ředitelů úřadů práce Jihočeského kraje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZAMĚSTNANCI: Ing. Veronika Havlíková Marie Šalková ředitelka asistentka 6

7 3. PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE 2010 BASIMET Rakouská společnost BBZ Group nás oslovila s nabídkou realizace společného projektu zaměřeného na vzdělávání ve strojírenství v Rakousku a ČR, přesněji řečeno na zjištění znalostí a kompetencí, které musí na obou stranách hranice zaměstnanci ve vybraných oborech znát, aby mohli svá povolání vykonávat. Do projektu byly zapojeni tyto další organizace: VŠTE České Budějovice, COP Sezimovo Ústí, Úřadem práce v ČB. Projekt byl předložen v rámci OP Přeshraniční spolupráce a byl vybrán k realizaci. Projekt byl zahájen v dubnu 2009 a skončí v březnu JSRLZ, o.p.s. stejně i jako další čeští partneři zde má 15ti procentní kofinancování. V rámci projektu proběhly dva pilotní běhy kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 27 účastníků. Účastníci kurzů spatřovali největší výhodu v možnosti praktické výuky v zahraničí Češi strávili 3 dny ve specializované svařovací dílně v Linzi a Rakušané se učili základům programování CNC strojů v COP Sezimovo Ústí. Jednalo se vždy o třídenní praktickou výuku, které předcházela výuka teorie a kurz německého/českého jazyka. Tento projekt byl obrovskou zkušeností, díky důkladné přípravě jsme detailně poznali rakouský vzdělávací systém a Rakušané ten náš. 4. PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ NA ROK Volba povolání Do 3. výzvy OP VK, prioritní osy Počáteční vzdělávání byl připravován projekt Volba povolání. Cílem tohoto projektu je přiblížit žákům tříd ZŠ svět práce tak, aby byli schopni se sami adekvátně rozhodnout o své budoucí profesní dráze a dobrou informovaností zamezit zbytečným ztrátám vznikajícím chybným rozhodováním žáků o dalším studiu z důvodů nedostatku či špatné kvalitě informací. Těchto cílů chceme dosáhnout spuštěním portálu a exkurzemi a besedami se zástupci primárně řemeslných profesí, protože ta je stále vnímána řadou rodičů jako méněcenná alternativa. Dále chceme také 7

8 aktivně pracovat s pracovníky škol - hlavně třídními učiteli a výchovnými poradci, kteří jsou se žáky v nejužším kontaktu. Je chceme naučit využívat kvalitní zdroje informací (vědecky podložené, nepopulistické) o trhu práce jako je portál Dále jim chceme dát možnost užšího kontaktu s podnikatelskou sférou prostřednictvím setkávání s personalisty. Výstupem projektu bude 300 žáků, kteří se zúčastní exkurzí, 360 žáků, kteří se zúčastní besed, 30 pedagogů, kteří se zúčastní besed a exkurzí, 45 pedagogů účastnících se školení a 45 pedagogů účastnících se setkání s podnikovými personalisty. Dalším výstupem bude portál a 2 čísla bulletinu. 4.2 Impuls pro kariéru Spolu s JHK byl vytvořen projekt zaměřený na podporu a propagaci technického vzdělávání u žáků druhého stupně ZŠ. Projekt byl předložen do 3. výzvy OPVK prioritní osy 1.1 Počáteční vzdělávání. 8

9 Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu 9

10 Rozvaha 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2007 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2007... 7 3. 1 Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje - SROP

Více

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Jihočeský kraj pro obor elektrotechniky a energetiky Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP)

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2013 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 4 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

Primátor na návštěvě ve firmách

Primátor na návštěvě ve firmách Již posedmé navštívil primátor města České Budějovice společně s doprovodnou delegací několik firem, aby s podnikateli pohovořil o aktuální situaci na trhu. Primátora Juraje Thomu doprovázeli ředitel Jihočeské

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Moravskoslezský kraj v oblasti zpracovatelského průmyslu Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení

Více

Část 1: Jaké systémové změny by měly zvýšit kvalitu technického vzdělávání v ČR?

Část 1: Jaké systémové změny by měly zvýšit kvalitu technického vzdělávání v ČR? Program konference Část 1: Jaké systémové změny by měly zvýšit kvalitu technického vzdělávání v ČR? 9:10 9:25 Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR Představení návrhu systémových opatření, které mají

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Liberecký kraj pro sklářský průmysl Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/09/ZK

Více

Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky

Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky Guvernér ČNB Miroslav Singer v rámci své přednášky

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Středočeský kraj v oblasti autodopravy a opravy velkých vozů Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení

Více

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Ústecký kraj pro obor chemického průmyslu Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách Střední školy a učiliště na jihu Čech mají, pokud se poklesu počtu studentů

Více

METODIKA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČR - KRAJSKÁ ÚROVEŇ. Stručná verze Listopad 2001 1.4MetodStruc.doc

METODIKA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČR - KRAJSKÁ ÚROVEŇ. Stručná verze Listopad 2001 1.4MetodStruc.doc METODIKA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČR - KRAJSKÁ ÚROVEŇ Stručná verze Listopad 2001 1.4MetodStruc.doc Úvodem: Tento text je stručnou verzí metodiky, která byla zpracovávána v

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Ing. Miroslavem Dvořákem

Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Ing. Miroslavem Dvořákem ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Ing. Miroslavem Dvořákem Snažíme se přitáhnout mladé lidi k technickému vzdělání Pane předsedo,

Více

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Olomoucký kraj v oblasti elektrotechniky Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. ZA ROK 2013. Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.jr-spolecnost.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. ZA ROK 2013. Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.jr-spolecnost.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. ZA ROK 2013 Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.jr-spolecnost.cz Vážení přátelé, opět mám milou povinnost pozvat Vás k přečtení výroční zprávy

Více