Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek"

Transkript

1 Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou Ing. Martin Svitek

2 Používanie amortizovanej hodnoty pri oceňovaní Amortizovaná hodnota sa používa pri oceňovaní nasledujúcich kategórií finančných nástrojov podľa IAS 39 Finančné aktíva (dlhové nástroje) držané do splatnosti úvery a pohľadávky k dispozícii na predaj dlhové cenné papiere držané do splatnosti poskytnuté úvery, dlhové cenné papiere nekótované na aktívnom trhu dlhové cenné papiere primárne oceňované v reálnej hodnote, amortizovaná hodnota používaná na správne vyčíslenie úrokových výnosov Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote prijaté úvery, emitované dlhopisy, prijaté vklady z pohľadu bánk

3 Definícia amortizovanej hodnoty používaná pri následnom oceňovaní = ocenenie pri prvotnom vykázaní = reálna hodnota = za normálnych okolností transakčná cena - zaplatená úhrada pri nákupe cenného papiera - vyplatená suma pri poskytnutí úveru - suma prijatého úveru - prijatá suma pri emisii dlhopisu +/ korekcie prvotného ocenenia (transakčné náklady, prijaté poplatky) +/ amortizovanie rozdielu medzi - prvotným ocenením a - výškou istiny pri splatnosti metódou efektívnej úrokovej miery Rozdiel vyplýva napr. z - trhového diskontu/prémie, - transakčných nákladov, prijatých poplatkov, - odčlenenia vložených opcií splátky istiny zníženie hodnoty aktíva (opravná položka)

4 Amortizovaná hodnota - znázornenie Obstaraný dlhopis pri emisii - nominálna hodnota kupón 3,5% ročne = splatnosť 3 roky - emisná cena (emisný kurz 95,0%) - uhradený transakčný náklad 1% = Časové rozlišovanie úrokového výnosu (kupónu) - lineárne transakčný náklad emisná cena Úrokový výnos účtovaný metódou efektívnej úrokovej miery amortizovaná hodnota (amortizovanie rozdielu metódou efektívnej úrokovej miery) zohľadňuje časovú hodnotu peňazí => nie úplne lineárne r 2r 3r

5 Korekcie pri prvotnom vykázaní Transakčné náklady - priamo pripísateľné náklady pri kúpe, obstaraní, resp. emisii finančného aktíva / záväzku - tzv. prírastkové náklady (nevznikli by keby nedošlo ku kúpe, obstaraniu, emisii) Príklady: poplatky a provízie platené - sprostredkovateľom (vrátane zamestnancov v pozícii predajných agentov) - poradcom, brokerom a delaerom povinné platby uvalené burzami, regulatórnymi orgánmi transakčné dane - nezahŕňajú trhový diskont / prémiu Pripočítavajú sa k oceneniu finančného aktíva (=> následne znižujú úrokový výnos) Finančné aktívum x Účet úhrady x Odpočítavajú sa od ocenenia FZ (=> následne zvyšujú úrokový náklad) Finančný záväzok x Účet úhrady x

6 Korekcie pri prvotnom vykázaní Prijaté poplatky (IAS 18 definuje 3 druhy) 1. prijaté poplatky za obstaranie finančného aktíva (poskytnutie úveru) 2. poplatky za poskytnutie úverového prísľubu Odpočítavajú sa od ocenenia finančného aktíva (=> následne zvyšujú úrokový výnos) Finančné aktívum x Účet úhrady x 3. prijaté poplatky pri vzniku finančného záväzku (prijatí vkladu) Pripočítavajú sa k oceneniu finančného záväzku (=> následne znižujú úrokový náklad) Finančný záväzok x Účet úhrady x

7 Efektívna úroková miera Efektívna úroková miera je metóda pre výpočet amortizovanej hodnoty a účtovanie úrokových výnosov, resp. nákladov Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje odhadované cash flows počas doby splatnosti na účtovnú hodnotu. Úrokové výnosy/náklady = zmluvné úrokové výnosy / náklady +/- amortizovanie celkového diskontu, resp. prémie sa účtujú metódou efektívnej úrokovej miery.

8 Amortizovaná hodnota - znázornenie Obstaraný dlhopis pri emisii - nominálna hodnota kupón 3,5% ročne = splatnosť 3 roky - emisná cena (emisný kurz 95,0%) - uhradený transakčný náklad 1% = Časové rozlišovanie úrokového výnosu (kupónu) - lineárne transakčný náklad emisná cena Úrokový výnos účtovaný metódou efektívnej úrokovej miery amortizovaná hodnota (amortizovanie rozdielu metódou efektívnej úrokovej miery) zohľadňuje časovú hodnotu peňazí => nie úplne lineárne r 2r 3r

9 Príklad na účtovanie poskytnutého úveru v amortizovanej hodnote Banka poskytla podniku úver k dátumu s nižšie uvedeným splátkovým kalendárom a nasledovnými podmienkami: - objem EUR - úroková sadzba 10% p.a. (úrok platený z úveru počítaný konvenciou act /360) efektívna úroková miera je však počítaná neskreslenou konvenciou act/365 - poplatok prijatý bankou za poskytnutie úveru 1,5% = EUR - banke vznikli transakčné náklady súvisiace s poskytnutím úveru EUR - účtovanie súm prebieha v príklade štvrťročne. Prvotná účtovná hodnota: - suma poskytnutého úveru prijatý poplatok za poskytnutie úveru transakčné náklady =

10 Príklad na účtovanie poskytnutého úveru v amortizovanej hodnote Splátkový kalendár a výpočet efektívnej úrokovej miery efektívna úroková miera 11,5245% zostatok istiny (po splátka diskontované dátum splátke) splátka istiny splátka úroku celkom splátky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ocenenie úveru amortizovanou hodnotou a rozklad časového rozlíšenia úrokových výnosov časové rozlíšenie rozklad časového rozlíšenia amortizovaná úroku efektívnou zmluvný amortizovanie dátum hodnota úrokovou mierou (a) splátka úrok (b) diskontu =(a)-(b) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 902, , , ,00 1) ,78 = ,10 91/ = počet dní medzi a ) ,54 = / (1+0,115245) 183/ = počet dní medzi a ) ,69 = ,11 / (1+0,115245) 456/ = počet dní medzi a ) ,10 = , , ) ,05 = ,10 ((1+0,115245) 92/365 1) 92 = počet dní medzi a

11 Príklad na účtovanie poskytnutého úveru v amortizovanej hodnote Poskytnutý úver istina Poskytnutý úver časové rozlíšenie zmluvného úroku , , , , , , , , , , , ,56 Účty finančného vysporiadania , , , , , , , ,55 zostatok , Poskytnutý úver časové rozlíšenie prvotného diskontu , , , , , , , , Úrokový výnos , , , , , , , , , , , ,28 obrat ,56

12 Príklad na účtovanie prijatého úveru v amortizovanej hodnote Podmienky úveru ako v predchádzajúcom príklade (=>účtovanie z pohľadu dlžníka) Prvotná účtovná hodnota: - suma prijatého úveru poplatok za poskytnutie úveru (transakčný náklad) =

13 Príklad na účtovanie prijatého úveru v amortizovanej hodnote Splátkový kalendár a výpočet efektívnej úrokovej miery efektívna úroková miera 12,0849% zostatok istiny splátka celkom diskontované splátky dátum (po splátke) splátka istiny splátka úroku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ocenenie úveru amortizovanou hodnotou a rozklad časového rozlíšenia úrokových výnosov časové rozlíšenie rozklad časového rozlíšenia dátum amortizovaná hodnota úroku efektívnou úrokovou mierou splátka zmluvný úrok (b) amortizovanie diskontu =(a)-(b) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

14 Príklad na účtovanie prijatého úveru v amortizovanej hodnote , , , , , , , , ,56 Prijatý úver celková účtovná hodnota Bežný účet , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 zostatok , , , , , , ,33 obrat ,55 Úrokový náklad

15 Príklad na oceňovanie úveru s variabilnou úrokovou mierou Hodnoty vychádzajú z príkladu na poskytnutý úver s rozdielom, že úroková miera je variabilná => prepočet efektívnej úrokovej miery k dátumu jej zmeny Splátkový kalendár a výpočet efektívnej úrokovej miery zmluvná úroková sadzba 10,00% efektívna úroková miera 11,5245% zostatok istiny splátka diskontované dátum (po splátke) splátka istiny splátka úroku celkom splátky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ocenenie úveru amortizovanou hodnotou a rozklad časového rozlíšenia úrokových výnosov časové rozlíšenie rozklad časového rozlíšenia dátum amortizovaná hodnota úroku efektívnou úrokovou mierou splátka zmluvný úrok (b) amortizovanie diskontu =(a)-(b) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 902, , , , ,00

16 Príklad na oceňovanie úveru s variabilnou úrokovou mierou Splátkový kalendár a výpočet efektívnej úrokovej miery zmluvná úroková sadzba 8,50% efektívna úroková miera 9,9148% zostatok istiny splátka diskontované dátum (po splátke) splátka istiny splátka úroku celkom splátky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 Ocenenie úveru amortizovanou hodnotou a rozklad časového rozlíšenia úrokových výnosov časové rozlíšenie rozklad časového rozlíšenia amortizovaná úroku efektívnou zmluvný úrok amortizovanie dátum hodnota úrokovou mierou splátka (b) diskontu =(a)-(b) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 934, , , , ,43 1) ,44 = ,085 90/ ,085 91/360 2) ,91 = / (1 + 0,099148) 274/365 2

17 Príklad na oceňovanie úveru s variabilnou úrokovou mierou Splátkový kalendár a výpočet efektívnej úrokovej miery zmluvná úroková sadzba 9,20% efektívna úroková miera 10,6658% zostatok istiny dátum (po splátke) splátka istiny splátka úroku ,00 splátka celkom diskontované splátky , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Ocenenie úveru amortizovanou hodnotou a rozklad časového rozlíšenia úrokových výnosov časové rozlíšenie rozklad časového rozlíšenia amortizovaná úroku efektívnou zmluvný úrok amortizovanie dátum hodnota úrokovou mierou splátka (b) diskontu =(a)-(b) , , , , , , , , , , , , , , ,44 921, , , , ,12 3) ,22 = ,092 90/ ,092 91/360

18 Príklad na oceňovanie úveru s variabilnou úrokovou mierou Splátkový kalendár a výpočet efektívnej úrokovej miery zmluvná úroková sadzba 11,00% efektívna úroková miera 12,6522% zostatok istiny dátum (po splátke) splátka istiny splátka úroku splátka celkom diskontované splátky , , , , , , , , , ,92 Ocenenie úveru amortizovanou hodnotou a rozklad časového rozlíšenia úrokových výnosov časové rozlíšenie rozklad časového rozlíšenia amortizovaná úroku efektívnou zmluvný úrok amortizovanie dátum hodnota úrokovou mierou splátka (b) diskontu =(a)-(b) , , , , ,44 921, , , ,44 921,08

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ strana 1 Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ Novela zákona o účtovníctve prináša legislatívny základ na rozdelenie účtovných jednotiek na mikro, malé a veľké, tak ako to požaduje Smernica Európskeho

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Účtovnej jednotke v roku 2013 banka poskytla dlhodobý bankový

Více

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Účinnosť: 1.7.2009 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 1) Investičné životné poistenie 2 IŽP1 Variant

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

1. Obstaranie úžitkového automobilu DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v

1. Obstaranie úžitkového automobilu DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v Účtovanie lízingu Pokiaľ ste obstarali automobil, prípadne iný majetok formou finančného prenájmu (lízingu), môžete postupovať pri účtovaní v programe OMEGA podľa nasledovného príkladu. Účtovná jednotka

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Vyhlasovacia povinnosť OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len OTP Banka ) v zmysle:

Vyhlasovacia povinnosť OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len OTP Banka ) v zmysle: Vyhlasovacia povinnosť OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len OTP Banka ) v zmysle: Všeobecných obchodných podmienok vedenia konta a termínovaného vkladu v EUR a bežného účtu a termínovaného vkladu v cudzej

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Doplnený text

Více

Vyhlasovacia povinnosť OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len OTP Banka ) pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v zmysle:

Vyhlasovacia povinnosť OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len OTP Banka ) pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v zmysle: Vyhlasovacia povinnosť OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len OTP Banka ) pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v zmysle: Obchodných podmienok vedenia depozitných produktov a služieb v OTP Banka

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. júla 2017 Obsah 1. Poplatky ku kreditným platobným kartám...3 1.1 Bankomatka Quatro,

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

Accelerating success. Nájomné byty Nitra. varianty riešenia

Accelerating success. Nájomné byty Nitra. varianty riešenia Accelerating success. Nájomné byty Nitra varianty riešenia Obsah Kúpa nehnuteľnosti Popis Cash-flow Financovanie Kúpa obchodného podielu Popis Cash-flow Financovanie Ponuka/Dopyt Cenník Nájomné Kúpne Ceny

Více

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014 Fio o.c.p., a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO 35 960 990 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3722/B Informácie zverejnené obchodníkom s cennými

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. februára 2015 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Více

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru:

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru: Informácie uvedené v tomto dokumente sú spolu s priebežnou účtovnou závierkou súčasťou informácií požadovaných Opatrením NBS č. 1/2007. 1. Zostatková doba splatnosti Zostatková doba splatnosti finančného

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ VÝBORPRE ODMEŇOVANIE PREDSTAVENSTVO DOZORNÁ RADA VÝBOR PRE INVESTÍCIE GENERÁLNY RIADITEĽ ASISTENT GR PRÁVNE SLUŽBY A PODPORA OBCHODOVANIE S CP, SPRÁVA PORTFÓLIÍ (PORTFOLIO MANAGEMENT) EKONOMIKA A PREVÁDZKA

Více

Účtovanie spätného finančného prenájmu (spätný lízing) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Účtovanie spätného finančného prenájmu (spätný lízing) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Účtovanie spätného finančného prenájmu (spätný lízing) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Vymedzenie spätného finančného prenájmu Nie je osobitne upravený v PÚ Postupuje sa v zmysle 30a PÚ ako pri finančnom

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. júla 2016 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. apríla 2013 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE Účinnosť: 01.01.2014 Zmeny: Od 01.01.2014 nastala zmena technickej úrokovej miery (TUM) na kapitálových

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Účetnictví finančních institucí Účtování úvěrových operací (pohledávek, aktivních operací)

Účetnictví finančních institucí Účtování úvěrových operací (pohledávek, aktivních operací) Účetnictví finančních institucí Účtování úvěrových operací (pohledávek, aktivních operací) úvěry = pohledávky, aktivní účty klasifikace: standardní (účt. skupina 21) klasifikované: (účt.skupina 24) = vyšší

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2005 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava

Více

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Úrokové sadzby produktov mimo ponuky 1 Vklady v EUR Osobné účty Exclusive Dôchodcovský osobný účet 3 3 3 Úroková sadzba 0,05% 0,20% Bežné účty Objem vkladu od Objem vkladu do Úroková sadzba Predbežný účet

Více

úspory. investície. podmienky transformácie

úspory. investície. podmienky transformácie Finančný trh definícia funkcie členenie nástroje kapitálového trhu Definícia Trh - miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumerr Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumerr Finance Holding, a.s. Cenník VÚB,, a.s., pre kreditnéé karty vydávané Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. septembra 2013 Obsah I. Kreditné karty vydávané Consumer Finance Holding, a.s.... 3 1. AUTOKARTA, Autokarta

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby občanov v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade s 37 ods. 1 zákona

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky 1 Ukazovatele likvidity, bežná likvidita: Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky Predpokladajme, že ste banka, existujú traja takmer identickí žiadatelia o úver, a schváliť môžete žiadosť iba

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Odborná smernica SSA č.1 Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení

Odborná smernica SSA č.1 Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení Odborná smernica SSA č.1 Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení 1. Úvod 1.1 Dôvodom vzniku tejto smernice je snaha poskytnúť zodpovedným aktuárom postup pre stanovenie celkovej výšky

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví bank. Navazujeme

Více

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu Finančný trh Podstata a funkcie finančného trhu Členenie finančných trhov Subjekty finančného trhu Nástroje finančného trhu Literatúra Dufala, V. a kol. 2006. Financie a mena. OZE Banská Bystrica Borzová,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Cenník VÚB, a.s. pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s. pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s. pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. septembra 2012 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance

Více

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

zostavená podľa medzinárodného účtovného štandardu IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie v znení prijatom Európskou úniou

zostavená podľa medzinárodného účtovného štandardu IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie v znení prijatom Európskou úniou Priebežná účtovná závierka zostavená podľa medzinárodného účtovného štandardu IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie v znení prijatom Európskou úniou za polrok končiaci 30. júna 2012 7. august 2012 Táto

Více

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO 3 1 2 5 7 3 1 3 /SID Čl. I Všeobecné údaje (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum

Více

Poštová banka, a. s. Individuálna účtovná závierka

Poštová banka, a. s. Individuálna účtovná závierka Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných účtovných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou 24. marec 2016 Táto správa obsahuje 91 strán Obsah Správa nezávislého

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK Funkcia Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov umožňuje riešiť preplatky pohľadávok a záväzkov, prípady, kedy je úhrada vyššia ako hodnota uvedená na doklade.

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

Zásady riadenia komerčnej banky. Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ

Zásady riadenia komerčnej banky. Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ Zásady riadenia komerčnej banky Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ Zásady riadenia KB Hlavný cieľ riadenia banky je maximalizácia hodnoty banky (maximalizácia trhovej ceny = kurzu akcie) Postupy

Více

Usmernenie DR SR k uplatňovaniu 2 písm. s) a 17 ods. 26 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Usmernenie DR SR k uplatňovaniu 2 písm. s) a 17 ods. 26 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Usmernenie DR SR k uplatňovaniu 2 písm. s) a 17 ods. 26 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k tomu, že v praxi pretrváva problém pri uplatnení daňových

Více

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke Obchodné meno: Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 emtrade a.s. Ladomerská Vieska 269 96501 Žiar nad Hronom, SLOVAKIA GPS : 48 34'32.88"

Více

Čl. II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Čl. II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté IČO 6 6 6 Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () () Všeobecné informácie Čl. I () Obchodné meno účtovnej jednotky: Sídlo účtovnej jednotky: Nábytkár, s.r.o. Nábrežie Oravy /, 6 Dolný Kubín

Více

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2012 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2012 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2012 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 1 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A. S. INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZOSTAVENÁ V SÚLADE S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDAMI PRE FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO K 31. DECEMBRU 2012

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Sadzobník poplatkov mlinka:

Sadzobník poplatkov  mlinka: Sadzobník poplatkov www.mbank.sk : 0850 60 60 50 I mkonto Preddefinovanie prevodného 0,33 /10 Sk 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz vnútrobankový 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz medzibankový 0,33 /10 Sk Trvalý príkaz

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 3. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay,

Více

OBSAH ÚVOD 1 FINANČNÝ TRH

OBSAH ÚVOD 1 FINANČNÝ TRH OBSAH ÚVOD...11 1 FINANČNÝ TRH...17 1.1 Finančný trh, jeho podstata a členenie...17 1.1.1 Podstata finančného trhu...17 1.1.1.1 Systém finančných nástrojov...20 1.1.1.2 Systém finančných inštitúcií...34

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL 1. Nastavenie parametrov Cez menu hlavného okna programu vyberte Nastavenia-Parametre

Více

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát. Názov WERTHEIM SK, spol. s r.o. Adresa (fyzickej osoby), sídlo (právnickej osoby) Na barine 805, 908 77 Borský Mikuláš, Slovensko Daňové identifikačné číslo 2022536395 Poznámky k účtovnej závierke za rok

Více

Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015 Vyvážené

Více

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management) Nepovolený debet (% p.a.

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management) Nepovolený debet (% p.a. 1 / 6 Úrokové sadzby platné od 29. 11. 2016 Bežné účty Bežné účty pre individuálnych klientov Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 12. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall

Více

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU...

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... I Obsah 3 OBSAH ÚVOD... 9 1. PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... 11 1.1 Zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu...11 1.1.1 Zákon o elektronickom obchode... 12 1.1.2 Zákon

Více

Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce)

Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Účetní systémy 6. přednáška PS LS 10/11 Vykazování Závazků Závazky = cizí zdroje financování Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Závazek jako prvek účetních výkazů pro uvedení (uznání) v rozvaze

Více

INFORMÁCIE O POPLATKOCH SPOJENÝCH S INVESTIČNÝMI SLUŽBAMI

INFORMÁCIE O POPLATKOCH SPOJENÝCH S INVESTIČNÝMI SLUŽBAMI SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, so sídlom Mostová 2, 811 02, Bratislava, IČO: 31395554, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 837/B, (ďalej

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky. Priebežná účtovná závierka pripravená podľa štandardu IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky. Priebežná účtovná závierka pripravená podľa štandardu IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Priebežná účtovná závierka pripravená podľa štandardu IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie za 3 mesiace končiace 31. marca 2010 Apríl 2010 Táto správa obsahuje

Více

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Ministerstvo financí Spořicí státní dluhopisy Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Účetnictví pro pokročilé 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Pohledávky, závazky a zálohy 3 2. Vlastní činnost podniku aktivace a zásoby vlastní výroby 6 3. Zaměstnanci, cestovní náhrady 8 4. Účtování daní a dotací

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Individuální účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií I. Výkaz o úplném výsledku hospodaření České spořitelny, a.s., 4 II. Výkaz

Více

Burza cenných papierov v Bratislave

Burza cenných papierov v Bratislave Príloha č. 1 Burza cenných papierov v Bratislave Sadzobník burzových poplatkov Poplatky za členstvo a) Jednorázový burzový poplatok za udelenie riadneho členstva 33 200 EUR b) Jednorázový burzový poplatok

Více

Úroky z omeškania, pokuty a penále a paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Úroky z omeškania, pokuty a penále a paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. , pokuty a penále a paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Omeškanie dlžníka z pohľadu Obchodného zákonníka po 01. 02. 2013 Omeškanie dlžníka S účinnosťou

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Firemní klienti. Sadzobník poplatkov platný od Výška poplatku

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Firemní klienti. Sadzobník poplatkov platný od Výška poplatku Sadzobník poplatkov platný od 15.03.2012 Firemní klienti BEŽNÉ ÚČTY (ŠTANDARDNÉ FIREMNÉ ÚČTY) Výška poplatku Otvorenie účtu 1) Vedenie účtu Zmena dispozície s účtom Zrušenie účtu Vyhotovenie výpisu a zaslanie

Více