Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014"

Transkript

1 Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled září 2014/ekonomika 1

2 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, ČSÚ) Po poklesu průmyslové produkce v r.2012 (meziročně -0,8%), činil v minulém roce (2013) meziroční pokles průmyslové produkce již jen zanedbatelných (-0,1)%, ale v rámci CZ-NACE 24 byla produkce stále ještě meziročně nižší o 1,8%. Od 2. pololetí minulého roku došlo k postupnému růstu a ve 4. čtvrtletí roku 2013 činil meziroční růst produkce základních kovů již 4,9%. Pozitivní trend pokračoval i v období 1.pololetí r Index průmyslové produkce CZ NACE 24 meziročně vzrostl v průměru o 4,5% a index průmyslové produkce celkem se zvýšil o 6,4%, u zpracovatelského průmyslu činil průměrný meziroční růst dokonce 8,3%. Pozitivně se ve sledovaném období vyvíjela i zakázková náplň. V r.2013 se objem kontrahovaných zakázek v odvětví meziročně snížil o 1,6% ( průmysl celkem +3,8%), v období 1.pololetí r.2014 se zvýšily zakázky v odvětví meziročně o 9%. Z pohledu vývoje v jednotlivých čtvrtletích činil růst v 1.čtvrtletí 11,2% a v druhém 6,8%. Obdobný trend platil i pro další odběratelská odvětví hutního průmyslu i pro průmysl celkem. Nižší růst v 2.čtvrtletí spíše souvisel s nižší základnou srovnatelného období. Zvlášť dynamicky se zvýšila zakázková náplň v odvětví výroby motorových vozidel (+26,1%). Výraznější nárůsty se týkají zahraničních zakázek. Vodvětví 24 činil průměrný meziroční růst nových zakázek ze zahraničí 19,2%, zatímco tuzemské zakázky se zvýšily jen o 2,1%. Bazický index (srovnání proti průměrnému čtvrtletí r. 2010) dosáhl v 1.pololetí r u odvětví 24 hodnoty pouze 102,5 % proti hodnotě 109,2% za průmysl celkem, což znamená že v současné době hutní výroba stále ještě poněkud zaostává za hodnotami předkrizového období v r Pozitivní trend v zásadě platí i pro oblast finální hutní ocelářské produkce. V roce 2013 se objem finální hutní produkce zvýšil o 2,5%, v 1.pololetí r.2014 činil meziroční růst v průměru 2,2%. Objem výroby válcovaného materiálu se zvýšil o 0,9% (zvýšení produkce polotovarů o 1,0%, zvýšení produkce dlouhých výrobků o 5,4%, ale snížení produkce plochých výrobků o 12,2%). Objem produkce ocelových trubek se meziročně zvýšil o 8,0%, přičemž produkce bezešvých trubek se meziročně zvýšila o 5,4 %, a produkce svařovaných trubek se zvýšila o 12,8 %. Produkce druhovýrobků vzrostla meziročně až o 15,6%. Z hlediska struktury dodávek byla situace následující: Dodávky finální hutní produkce na tuzemské trhy se v 1.pololetí r meziročně v průměru zvýšily o 0,9%, z toho dodávky válcovaného materiálu klesly o 0,6% a dodávky ocelových trubek se meziročně zvýšily o 20% (dodávky bezešvých trubek se zvýšily o 28%). Dodávky na zahraniční trhy se rovněž meziročně o 3,0% zvýšily, z čehož dodávky válcovaného materiálu byly celkově vyšší o 2,3% a dodávky ocelových trubek se zvýšily o 4,9%. Z hlediska teritorií zahraničního trhu došlo v 1.pololetí r k meziročnímu zvýšení dodávek finální produkce do zemí EU-15 o 1,8%, do nových zemí EU o 0,7%. Dodávky na trhy třetích zemí se meziročně výrazně zvýšily o 15%. Možnosti českého vývozu jako významného prorůstového zdroje v uplynulém roce, jsou těsně svázány s oživením nebo recesí ve světě zejména ve státech Evropské unie. V této souvislosti je důležité, že v zejména od 3.čtvrtletí minulého roku došlo k obnovení tempa růstu zahraničních zakázek pro rozhodující české průmyslové obory (automobilový průmysl, strojírenství a další). Dle předpokladů zůstal HDP ve státech EU v r na úrovni 2

3 předchozího roku, když v druhé polovině roku se vymanily z recese i nejvíce postižené země jako např. Španělsko a Itálie.Vývoj v 1.pololetí letošního roku potvrzuje jen zvolna trend oživení, i když s rozdílnou intenzitou, v největších zemích EU. Po nadějném 1.čtvrtletí, se ekonomický růst eurozóny ve druhém čtvrtletí v mezičtvrtletním srovnání zastavil. Podkopal jej pokles německé ekonomiky a pokračující stagnace ve Francii. Hrubý domácí produkt (HDP) 18 zemí měnové unie v meziročním srovnání zpomalil růst na 0,7 procenta z tempa 0,9 procenta v prvním čtvrtletí. Nečekaný pokles o 0,2 procenta ve druhém čtvrtletí utrpěla kvůli oslabení vývozu německá ekonomika. Francie, která je druhou největší ekonomikou eurozóny, ve druhém čtvrtletí stejně jako v prvním kvartálu stagnovala. Itálie, což je třetí největší ekonomika eurozóny, klesla o 0,2 procenta a sklouzla zpět do recese. Údaje z USA jsou ještě optimističtější. Meziroční růst HDP zde dosáhl v r.2013 hodnotu 2,6%, postupně roste spotřebitelská poptávka a investice, nezaměstnanost je na nejnižší úrovni od r Na rozdíl od Evropy přispívá k růstu stále více i odvětví stavebnictví. Odhad růstu HDP pro letošní rok činí 3%. Ústup z recese se pozitivně odrazil i na vývoji průmyslové výroby v EU. Zatímco v r činil meziroční pokles ještě 2,3%, v r již pouze 0,5% a od druhého pololetí průmyslová výroba EU jako celek rostla. V závěrečném čtvrtletí roku 2013 bylo možno hovořit o růstu rozhodujících odběratelů ocelářského průmyslu zejména automobilového a kovozpracujícího průmyslu. V 1.pololetí r se oživení týkalo i stavebnictví (obdobně jako v ČR). Stejně jako rostla průmyslová výroba, pozitivně se v závěru r.2013 vyvíjela i výroba v hlavních odběratelských odvětvích ocelářského průmyslu charakterizovaná tzv. ukazatelem SWIP. Ve 4.čtvrtletí roku 2013 se SWIP zvýšil, poprvé od r. 2011, meziročně o 1,6%. Přesto díky poklesu v předchozích čtvrtletích poklesla SWIP produkce za celý rok v průměru o 2,5% a předstihla tak meziroční pokles průmyslové výroby EU jako celek. Ukazatel se dále meziročně zvýšil v období 1.pololetí r Meziroční růst v 1.čtvrtletí dosáhl 6%, což bylo zčásti ovlivněno nízkou hodnotou srovnatelného období r Z hlediska vnitřní struktury byla situace podle jednotlivých hlavních odběratelských odvětví ocelářského průmyslu odlišná. K růstu přispěl v 1.čtvrtletí především automobilový průmysl (+10,9%) a stavebnictví (+7,3%). Vývoj odběratelských odvětví podle prognóz Eurofer meziroční změny v % % váhy na celkové spotřebě Q114 Q214 Q314 Q oceli Stavebnictví , ,1 Strojírenství bez 4,5 14-0,5-3, automobilů Automobilový průmysl 18-4,6 0, ,2 Zařízení domácností 3-1,3 0, ,7 Ostatní dopravní zařízení 2 2,7 1, ,4 Trubky , ,6 Kovové zboží , ,2 Ostatní , ,9 CELKEM , ,1 3

4 V r poklesla reálná spotřeba ocelářských výrobků meziročně o 5,0%. Důvodem byl pokles aktivity v odběratelských odvětvích a pokles spotřeby ocelářských produktů (steel aktivity). Za celý rok 2013 se reálná spotřeba ocelářských výrobků snížila o 2,9% s obnovením růstu ve 4. čtvrtletí roku. V 1.čtvrtletí již činil meziroční růst 4,1%. Důvodem bylo oživení u odběratelů a nízká srovnávací základna r Reálná spotřeba výhled (meziroční růst v %) Reálná spotřeba období Y2012 Y2013 Q114 Q214 Q314 Q414 Y2014 Y2015-5,0-2,9 4,1 2,0 1,7 2,1 2,4 2,3 V r se naplno projevil negativní vliv poklesu zakázek spojený s další redukcí zásob. To se projevilo v meziročním poklesu zjevné spotřeby o 10,1%. Redukce zásob pokračovala i v 1. pololetí loňského roku (2013). Tento trend se otočil v druhém pololetí, kdy opětovný růst zjevné spotřeby byl podpořen i vyšší aktivitou spotřebitelů. Čísla za 1.čtvrtletí (+7%) r.2014 odpovídají růstu aktivity u odběratelů i tendenci k doplnění skladů. Zjevná spotřeba výhled (meziroční růst v %) Zjevná spotřeba období Y2012 Y2013 Q114 Q214 Q314 Q414 Y2014 Y ,1-0,3 7,0 5,7 1,4 0,2 3,7 2,9 V porovnání se starými členskými státy Evropské Unie prochází ČR výraznějšími výkyvy hospodářského cyklu, což je dáno i velikostí tuzemského trhu, kurzovými vlivy i mírou zapojení české ekonomiky v rámci mezinárodní dělby práce. Celosvětová ekonomická krize v letech znamenala citelný pokles poptávky po oceli a cena oceli klesla pod dlouhodobě udržitelnou úroveň. To vedlo k výraznému omezení produkce a některé provozy musely být uzavřeny. Ani v roce 2010 a 2011, nedosahovaly úrovně výrobních marží zdaleka předkrizových úrovní. S druhou polovinou roku 2011 přišlo rychlé ochlazení poptávky po oceli (zvláště ze strany stavebního průmyslu), které bylo doprovázeno snížením ceny oceli s opětovným tlakem na výrobní marže ocelářů. To, že došlo k nejvyššímu snížení poptávky i ceny oceli v Evropě, mělo své příčiny v probíhající dluhové krizi a v obavách o její další zhoršení. V prvé polovině roku 2012 došlo k určité stabilizaci a meziročnímu růstu, který byl od druhé poloviny opět vystřídán poklesem. Růst se obnovil opět až v závěrečných měsících r Za celý rok 2013 se meziročně zvýšily světové ceny železné rudy v průměru o 5,3%, na druhou stranu ceny energetického uhlí se meziročně dále snížily o 11,5%, ceny koksovatelného uhlí klesly o 16%, ceny zemního plynu (původem z Ruska) se snížily o 16,6% a ceny šrotu rovněž klesly o 6%. Ke konci r byly ceny ruského zemního plynu stále více než dvojnásobné v porovnání s cenami amerického břidlicového plynu. Pokles světových cen surovin pokračoval i v 1.pololetí r Meziročně klesly ceny železné rudy v průměru o 15,8%, ceny energetického uhlí se meziročně dále snížily o 14,6%, ceny koksovatelného uhlí klesly o 16,4%, ceny zemního plynu se snížily o 8,4% a ceny šrotu rovněž klesly o 4,3%. Naproti tomu světové ceny el. energie vzrostly o 4,3% (podle 4

5 V 1.pololetí r.2014 ceny průmyslových výrobců v ČR celkem klesly meziročně o 0,5%. Ve stejném období se zvýšily ceny oboru 24 o 2% meziročně. Stejný růst zaznamenaly ceny v oborech ocelářské výroby ( ). Ceny rozhodujícího oboru 241- surové železo, ocel, feroslitiny se zvýšily v průměru meziročně o 2,1%, zatímco ceny v oboru 242 trubky z oceli se zvýšily jen o 0,5%. S vyjimkou růstu cen el.energie, tlak na růst cen nebyl vyvolán ani růstem cen vstupních surovin. (viz výše). Pokud bychom vycházeli ze srovnání bazických indexů k r. 2005, byly v 1.pololetí r ceny oboru 24 o 8,3% vyšší (obor ,1%, %, %), zatímco ceny v průmyslu celkem vzrostly v tomto srovnání dokonce o 17,2%. Průměrná úroveň cen v hutním průmyslu v r stále ještě o cca 6% zaostávala za úrovní r (před krizí). Ceny ocelářských výrobků klesaly nepřetržitě od dubna r.2012, tendence k růstu se objevila až v závěru roku 2013 a v prvém pololetí r Tržby celkem v běžných cenách v ocelářském průmyslu v r.2013 meziročně klesly o 5,4%, přičemž však ještě v 1. pololetí minulého roku byly meziročně nižší o 12%. V 2. pololetí a zejména v posledním čtvrtletí minulého roku došlo k výraznému zvýšení dynamiky růstu hutní výroby. Tento pozitivní trend pokračoval i v 1.pololetí r.2014, kdy se tržby celkem meziročně zvýšily o 7,5%. Tržby z průmyslové činnosti se ve stejném období zvýšily o 7,8%. Ještě výrazněji vzrostly tržby z přímého vývozu (+11,5)%. Pokles tržeb a zakázek, který akceleroval zejména v prvé polovině roku 2009 a znovu v závěru r. 2012, měl svůj dopad v oblasti produktivity práce a vyžádal si v minulých letech postupně i odpovídající redukci v oblasti zaměstnanosti. V r klesl průměrný evidenční počet pracovníků (bez agenturních pracovníků) meziročně o 6,5 %, v r došlo ke snížení o 5% a v roce 2012 o dalších 7,3%. Ani uplynulý rok (2013) nebyl v tomto směru výjimkou, když se počet pracovníků znovu meziročně snížil o 3,6%. Snížení zaměstnanosti bylo fakticky vyšší, neboť v uplynulých letech (zejména v r. 2011) došlo i k výraznému snížení zaměstnávání agenturních pracovníků. V období 1.pololetí roku 2014 ocelářský průmysl zaměstnával v průměru pracovníků ve stálém pracovním poměru, a dále 974 agenturních pracovníků. Po delším období se počet pracovníků zvýšil o 1,5% meziročně, ještě výrazněji vzrostl počet pracovníků najímaných prostřednictvím pracovních agentur (+23,7)%. Přes meziroční růst počtu pracovníků se v 1.pololetí zvýšily průměrné výdělky jen minimálně, o 0,2%. Na rozdíl od meziročního růstu nominální průměrné mzdy v průmyslu ČR celkem (+3,7% v prvém a +2,2% v druhém čtvrtletí)) však tento růst znamenal vzhledem k výši inflace (+0,2%) jen stagnaci reálných výdělků. Ve vztahu k stejnému období minulého roku se v 1.pololetí r zvýšila produktivita práce z tržeb v b.c. meziročně o 5,9%. To odpovídá většímu růstu tržeb, v porovnání se zvýšením zaměstnanosti. Meziroční růst tržeb a produktivity práce se projevil v růstu přidané hodnoty (+39,8%) a zisku (účetní HV +186,1%), což způsobilo, že se i ukazatele rentability vyvíjeli v meziročním srovnání výrazně pozitivně. Například rentabilita tržeb meziročně vzrostla o více než 170%. Důvodem je však i zároveň velmi nízká srovnávací základna 1.pololetí loňského roku. V porovnání se srovnatelným obdobím došlo dále k významným úsporám materiálových i mzdových nákladů o čemž svědčí i pozitivní vývoj mzdové a materiálové nákladovosti. Díky příznivějšímu vývoji zejména v 1. čtvrtletí roku, přesáhl účetní hospodářský výsledek hodnotu 2,8 mld. Kč, mj. i vlivem kladného finančního výsledku

6 mil. Kč (přijaté dividendy a úroky z půjček). Provozní výsledek znamenal zisk mil. Kč. Meziroční vývoj dokumentuje i hodnota hrubé (provozní) marže, která činila (+5,1)% proti hodnotě (0,9)% srovnatelného období. Výrazně vzrostly i všechny ostatní ukazatele rentability. Celková zadluženost aktiv zůstala v podstatě na úrovni loňského roku (+0,7%). Přijaté krátkodobé úvěry proti srovnatelnému období vzrostly o 17%. Výrazněji vzrostly úvěry celkem, což se odrazilo i v růstu dlouhodobé zadluženosti meziročně o 63%. V této oblasti však existují mezi jednotlivými společnostmi významné rozdíly. Ukazatel běžné likvidity se meziročně snížil o 55% a dosáhl k hodnoty 86,5%, což souvisí především s výraznějším snížením krátkodobých pohledávek v porovnání se závazky. Poměr závazků k pohledávkám činil k ,7% a meziročně výrazně stoupl. I na tomto výsledku se podílejí jednotlivé společnosti rozdílně. Doba obratu zásob se k datu v meziročním srovnání zvýšila o 3,6%, což představovalo prodloužení doby obratu zásob o 2 dni. Ostatní ukazatele aktivity se vyvíjely ve vazbě na uvedený meziroční růst tržeb, růst zásob a výrazný pokles pohledávek. Nedostatek zakázek si v uplynulých letech vynutil odstavování výrobních kapacit a snižování mezd ať již cestou zkracování pracovního týdne, či snižování počtu pracovníků. Míra využití kapacit v celém technologickém řetězci v průběhu období klesala, to samé platilo i o produktivitě práce. V tomto smyslu znamenal r.2013 pozitivní obrat ve kterém 1.pololetí r.2014 pokračovalo. Mzdová náročnost při meziročním růstu výroby a tržeb meziročně klesla o 3,8%, přičemž materiálová náročnost poklesla o 13,1 %. Ke konci 1.pololetí r.2014 je finanční kondice většiny společností i nadále na úrovni zajišťující jejich bezproblémové fungování. To se projevilo i z hlediska hodnocení pomocí tzv. ukazatelů životaschopnosti, které poměrně výrazně zlepšily, přičemž ukazatel EBIT/obrat dosáhl kriteriální hodnoty. Kritéria životaschopnosti vč." price squeeze" kritéria skut. (1-12) 2012 skut. (1-6) 2013 skut. (1-12) 2013 skut. (1-6) 2014 limit hrubá marže 0,5 3,1 1,8 7,3 >10,0 EBIT/obrat -4,7-1,8-2,7 1,5 >1,5 úroveň odpisů 6,7 6,7 6,6 6,6 >5,0 podíl fin.nákladů 3,6 3,5 3,5 3,6 >3,5 údaje v %. Díky růstu výroby, tržeb i produktivity práce vychází srovnání s 1.pololetím r.2013 ve většině ukazatelů příznivěji. V průběhu sledovaného období se postupně zvyšoval objem kontrahovaných zakázek což vedlo ke zlepšování ukazatelů rentability a produktivity práce. V průběhu roku některé podniky aplikovaly celou řadu úsporných opatření přechodných odstávek kapacit, opatření v oblasti mezd, rekvalifikací apod. To v souhrnu vedlo k udržení kmenové zaměstnanosti a k produktivity práce při růstu výroby. Většina společnosti hospodařila se ziskem. Na druhé straně stále platí, že oživení je prozatím především záležitostí zahraničních zakázek, tuzemské zakázky postrádají potřebnou dynamiku. Obrat by v tomto směru mohl nastat i s pozitivním vývojem v oblasti stavebnictví (státní zakázky) a spotřebitelské poptávky, po letech útlumu. 6

7 /ing.Svoboda Pozn.: zahrnuté organizace Hutní organizace ČR Hutní organizace SR Ostatní organizace ČR TŽ, ArcelorMittal Ostrava (AM Ostrava), AMTP Karviná, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, ŽDB Drátovna, AM FM, Železárny Veselí, PILSEN STEEL, ŽVŠ ŽP Ferona, ŽĎAS,VUHŽ Přílohy 7

8 Přehled zákl. ukazatelů Ocelářského průmyslu ČR v 1.pololetí r.2014 Ukazatel, tis.kč Skut Skut Sk.14:Sk.13 tržby z průmyslové činnosti z toho: přímý vývoz přidaná hodnota mzdy celkem prům. ev. počet pracovniků prům. vydělek / měsíc - Kč prodej celkem Provozní hospodařský výsledek Učetní hospodářský výsledek Cash flow /uc.hv+odpisy/ Vlastní jmění Závazky, včetně úvěru Úvěry V tom krátkodobé úvěry Pohledávky celkem Zásoby

9 Finanční analýza organizací k ČR hutní celkem Finanční úroveň % Likvidita % Rentabilita % / /13 HV* - zisk po zdanění /13 Celková zadluženost Likvidita I /quick ratio/ Rentabilita tržeb (cizí zdroje/aktiva) (Fin.majetek/kr.záv.) (HV*/ tržby) Vlastní financování Likvidita II /acid test/ Rent.vl.kap. /ROE/ (vl.jmění/pasiva) (Fin.maj.+kr.pohl./kr.zav.) (HV*/vl. jmění) Míra zadluženosti Likvidita III /WCR/ ROEBIT (cizí / vl.zdroje) (Ob.aktiva /kr.záv.) (EBIT/vl. jmění) Úrokové krytí Celk.úvěr.zadl ROEBITD ((HV+úrok y)/úrok y) (úvěry/vl.zdroje) (EBITD/vl. jmění) Úroková redukce zisku Závazky/pohledávky Rent. celk. kapitálu /ROA/ ((HV)/HV+úrok y) (HV* /aktiva) Ziskový účinek fin.páky Pohledávky/aktiva Hrubá marže (úr.reduk ce/vl.financování) (prov.hv/prov. výnosy) Efekt.úvěrů Překapitalizování Mzdová náročnost (HV*/ bank.úvěry) (vl.jmění/him+fin.inv.) (osob.nákl./prov. výnosy) Dlouhodobá zadluženost Mater. Náročnost (dl.pasiva/ak tiva) (spotřeba mat./prov. Výnosy) Návratnost úvěrů /roky/ Využití aktiv (BÚ /(HV*+odpisy)) (tržby /stálá aktiva) Aktivita dny Vybavenost a prod.práce tis.kč/zam / /13 Doba obratu zásob Vybavenost (zásoby*180/tržby) ( HIM / počet zam.) Doba obratu aktiv Produktivita práce (aktiva*180/tržby) (tržby /pr. počet zam.) Splatnost pohledávek Prům.měs.výdělek (kr.pohl. *180/tržby) (mzdy/pr.poč.zam.) Doba obratu záv Podíl zisku na prac (závazk y*180/tržby) (HV/pr.poč.zam.) Obrat vl.kapitálu Náklady na prac (vl.k ap.*180/tržby) (nákl./pr.poč.prac.) Ukazatele životaschopnosti v letech ( ) - 1.pololetí kritéria viability/rok skut bez p.s. skut vč. p.s. skut vč. p.s. skut vč. p.s. limit hrubá marže >10,0 EBIT/obrat >1,5 úroveň odpisů >5,0 podíl fin.nákladů >3,5 údaje v % Kritéria životaschopnosti vč." price squeeze" kritéria skut. (1-12) 2012 skut. (1-6) 2013 skut. (1-12) 2013 skut. (1-6) 2014 limit hrubá marže >10,0 EBIT/obrat >1,5 úroveň odpisů >5,0 podíl fin.nákladů >3,5 údaje v % 9

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled březen 2015/ekonomika 1 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, www.steelonthenet.com,

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ DJ Výroba základních kovů a hutních výrobků 12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 12.1. Charakteristika odvětví Hutnictví je považováno

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1.- 3. čtvrtle tletí tí 2006 Leden 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. - 3.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti NUCOR Corp.

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti NUCOR Corp. Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti NUCOR Corp. Společnost Nucor corp. vyrábí a prodává ocel a ocelové výrobky. Produkce společnosti je rozdělena do dvou částí, a to na výrobu a zpracování oceli

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Finanční analýza podnikové sféry

Finanční analýza podnikové sféry Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Červen 214 Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných odvětví za rok 213 1 O B S A H... STRANA 1. ÚVOD... 5 2. NEFINANČNÍ

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Překvapení z Německa Dnes zveřejněné výsledky německého zahraničního obchodu za loňský rok přinesly pozitivní i negativní překvapení. Obchodní bilance

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více