Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1"

Transkript

1 Prodej jízdnj zdních kol a cyklo doprava v ČR ing.petr Kohoutek ASPK 1

2 Jízdní kolo Jízdní kolo zažívá celosvětov tově boom Důvod: Ekologie Životní styl Nové možnosti využit ití ing.petr Kohoutek ASPK 2

3 Cyklo doprava jako systém Cyklo doprava je otevřený ený systém, do něhon hož vstupují prvky jako např.: Jízdní kola Distribuce (výrobce, dovozce, prodejce, servis ) Dopravní cesty Uživatelé Další účastníci dopravy Stát Všechny tyto prvky jsou ve vzájemn jemné interakci ing.petr Kohoutek ASPK 3

4 Jízdní kolo v ČR Před rokem 1989 Po roce 1989 o o o Distribuce Druhy kol a cyklistiky Nový životní styl ing.petr Kohoutek ASPK 4

5 Prodej kol v ČR Hlavní prodejní kanály: NP (nezávisl vislí prodejci) Internet Hyper - super markety Specializované řetězce ing.petr Kohoutek ASPK 5

6 Prodej cyklo zboží v ČR Objem prodeje cyklistického zboží v mld. Kč Celkem 4,5 mld. Kč 1,8 40% objem tržeb za kola 2,7 60% objem tržeb za ND a příslušenství Pramen: interní materiály ASPK- údaje za rok 2006 ing.petr Kohoutek ASPK 6

7 Prodej kol v ČR prodej kol v ČR v ks Celkem ks kol Celkem 350 tis. ks kol ; 43% Nezávislí prodejci ; 57% Supermarkety apod. Pramen: interní materiály ASPK údaje za rok 2006 Pramen: interní materiály ASPK- údaje za rok 2006 Pramen: interní materiály ASPK- údaje za rok 2006 ing.petr Kohoutek ASPK 7

8 Prodej kol v ČR prodej kol v ČR v mld. Kč Celkem Celkem 2,7 2,7 mld. mld. Kč Kč 0,6; 22% 2,1; 78% Nezávislí prodejci Supermarkety apod. Pramen: interní materiály ASPK údaje za rok 2006 Pramen: interní materiály ASPK- údaje za rok 2006 ing.petr Kohoutek ASPK 8

9 Prodej nezávislými prodejci v ČR Struktura tržeb z prodeje v síti NP v mld. Kč ND+ doplňky; 1,2; 34% servis; 0,2; 6% Celkem: 3,5 mld. Kč prodej kol; 2,1; 60% prodej kol ND+ doplňky servis Pramen: interní materiály ASPK-údaje za rok 2006 ing.petr Kohoutek ASPK 9

10 Struktura prodeje kol v ČR struktura prodeje jízdních kol podle kategorií v tis.ks silniční; 4 dětská; 35 city; 11 trekking; 18 cross; 158 ostatní; 4 MTB; 123 Pramen: interní materiály ASPK-údaje za rok 2006 Pramen: interní materiály ASPK-údaje za rok 2006 MTB cross trekking city dětská silniční ostatní ing.petr Kohoutek ASPK 10

11 Struktura prodeje kol v ČR struktura prodeje jízdních kol podle kategorií v % trekking 5% city 3% dětská 10% silniční 1% ostatní 1% MTB 35% MTB cross trekking city dětská silniční cross 45% Pramen: interní materiály ASPK-údaje za rok 2006 Pramen: interní materiály ASPK-údaje za rok 2006 ostatní ing.petr Kohoutek ASPK 11

12 Struktura prodeje kol ve vybraných zemích v roce 2006 prodaná kola v jednotlivých kategoriích % kategorie Holandsko Německo Rakousko Švýcarsko Francie/* ČR city , hybrid bike(trekking) ,5 x x 5 ATB (plně vybavené kolo 26") x 13 13,2 x x x Cross x x x 4 x 45 MTB dětské , electric 3 x x 1 x x silniční x 8 3, ostatní 4 3 x 2 x 1 počet prodaných kol celkem (tis. ks) počet obyvatel (tis.) počet prodaných kol/ 100 obyvatel 8,06 5,40 4,77 4,65 6,23 3,40 poznámka: */ údaje za rok 2005 Pramen: BIKE-EUROPE ing.petr Kohoutek ASPK 12

13 Češi i a kolo Kolo je chápáno předevp edevším m jako nástroj n aktivního využit ití volného času Kolo jako dopravní prostředek je provozováno především m sociáln lně slabší skupinou obyvatel (důchodci, dělnd lníci, mláde dež ). Cyklista není rovnocenný partner na komunikacích ch (vztah řidič- cyklista) V ČR R je nedostatečná dopravní výchova jak cyklistů,, tak motoristů ing.petr Kohoutek ASPK 13

14 cyklisté = sportovci? Z průzkumu agentury FACTUM INVENIO z roku 2004 zaměř ěřené na sportovní aktivity obyvatel ČR R vyplývá, že mezi nejvíce aktivně provozované sporty u nás n s patří: Cyklistika 21,9% Plavání 19,5% Turistika 17,9% Lyžov ování/snowboard 12,6% Pramen: Seznam.cz ing.petr Kohoutek ASPK 14

15 Trendy rozvoje cyklo dopravy v ČR Základním m generelem rozvoje cyklo dopravy je Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v ČR schválený Usnesením m vlády ČR č.678 ze dne Ten stanovuje 4 základnz kladní priority rozvoje cyklistiky a sice: 1. Prostředek dopravní obsluhy území 2. Posílen lení cestovního ruchu 3. Ochrana životního prostřed edí a zdraví 4. Koordinace s další šími resorty a subjekty V praxi se však v důraz d klade zejména na význam kola jako prostředku aktivního využit ití volného času (sport, turistika) Příklad: cyklostezky se budují převážně z z města m ven,, v turisticky zajímavých lokalitách apod.. Minimum cyklostezek je přímo p ve městech m a obcích. ch. Nelze tedy prozatím m hovořit o cyklo dopravě v ČR ing.petr Kohoutek ASPK 15

16 rozvoj cyklo dopravy z pohledu NP Mají zájem na maximáln lním m rozvoji cyklo dopravy, neboť očekávají zvýšený zájem z zákazníků o městskm stská kola (city bikes) Mají zájem na další ším m využívání kola jako nástroje na využit ití volného času (MTB, FULL, DIRT..),tedy jsou proti omezování volného pohybu cyklistů v přírodp rodě Mají zájem na zajištění bezpečného provozu kol na komunikacích ch i mimo ně. n ing.petr Kohoutek ASPK 16

17 Návrh opatřen ení k rozvoji cyklo dopravy 1. Zásadně změnit koncepci dopravy v EU i ČR. Preferovat hromadnou, vodní, železniční a cyklo dopravu.. Zajistit jednotné řízení rozvoje cyklo dopravy v ČR. 2. Pozitivně i represivně motivovat občany k používání kola jako dopravního prostředku (např.. odpočet nákladn kladů na pořízen zení kola a zajištění jeho provozu ze základu z daně,, zavést poplatky za použit ití automobilu ve městech m stech a obcích) ch) 3. Zavést sníženou a nebo nulovou daň na prodej městskm stského kola i opravy kol 4. Úpravou plateb zdravotního pojištění (slevy,zvýšen ené platby), či příspěvky ze zdravotních pojišťoven oven motivovat občany k vyšší ššímu používání kola a nošen ení přileb 5. Zařadit adit opravy kol do kategorie živností řemeslných (vázaných), zavést certifikaci servisů a jednotný systém m vzdělávání mechaniků ing.petr Kohoutek ASPK 17

18 Návrh opatřen ení k rozvoji cyklo dopravy 6. Zavést povinné kontroly technického ho stavu kol 7. Investor velkých oprav a nových komunikací (zejména v obcích) ch) by měl m l být povinen zajistit vybudování souběž ěžné (alternativní) komunikace pro cyklisty 8. Zajistit vyšší ochranu cyklistů na komunikacích ch (např.p.přísnější pravidla pro míjenm jení cyklistů,, jako je snížen ení rychlosti,dodržen ení minimáln lní boční vzdálenosti lenosti ) ) a výrazně zvýšit postihy za nedodržov ování těchto pravidel. 9. Cyklostezky budovat primárn rně pro provoz cyklistů,, tedy s vyloučen ením účasti chodců,, kočárk rků,, psů,, kolečkových kových bruslí apod. 10. Pouze v nezbytné míře e regulovat pohyb cyklistů po krajině.. K tomu předevp edevším m využívat vat k přírodp rodě šetrné cyklostezky(singltracks singltracks) ing.petr Kohoutek ASPK 18

19 Příklady z praxe Oprava komunikace 2.tř. Tlumačov - Kvasice ing.petr Kohoutek ASPK 19

20 nově opravená páteřní komunikace v Kvasicích a cyklo doprava ing.petr Kohoutek ASPK 20

21 Ukončení cyklostezky v Otrokovicích ing.petr Kohoutek ASPK 21

22 Česká varianta městského kola ing.petr Kohoutek ASPK 22

23 ASPK aspk.cz Dekuji za pozornost ing.petr Kohoutek ASPK 23

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více