KRAJSKÉ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY BEZPEČNĚJI! (MD, )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÉ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY BEZPEČNĚJI! (MD, 1.4.2008)"

Transkript

1 KRAJSKÉ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY SEMINÁŘ NSZM : DOPRAVA ŠETRNĚJI A BEZPEČNĚJI! (MD, )

2

3 Cyklistická politika jako proces

4 Návrhová a procesníčást st Čtyři i opatřen ení jsou pro rozvoj cyklistické dopravy na území kraje klíčov ové: 1. Zasadit se o politickou podporu ze strany kraje 2. Ustanovit cyklokoordinátora na území kraje koordinace opatřen ení 3. Vytvořit nový dotační titul pro podporu cyklistiky 4. Zasadit se o rozvoj pátep teřních sítěs mezinárodn rodních cyklokoridorů

5 Návrhová a procesníčást st 1. Zasadit se o politickou podporu ze strany kraje Kraj můžm ůže e schválen lením m tohoto dokumentu na politické úrovni vytvořit základnz kladní předpoklad pro rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky na území kraje. Je nutno ale podtrhnout, že bez politické podpory by daný materiál l pozbyl významu. Právě politická podpora můžm ůže e jen rozhodnout o realizaci navrhovaných opatřen ení.

6 Návrhová a procesníčást st 2. Role cyklokoordinátora na území kraje Koordinace opatřen ení Jeho prioritou by mělo m být koordinace činností kolem mezinárodn rodních a krajských cyklokoridorů Na starosti implementaci navrhovaného dotačního programu Při i ORR, v těsnt sné spolupráci s OD (případn padně externě)

7 Návrhováčást / opatřen ení Podpora projektové přípravy pravy budování cyklistických stezek Modelový příklad: p příklad p z Králov lovéhradeckého ho kraje) Příklad investice Královéhradeckého kraje do výstavby cyklostezky bezpečnost odklonění cyklistů ze silnice I/11 Třebechovice T n.o. Kostelec nad Orlicí

8 Návrhováčást / opatřen ení Realizovat opatřen ení ve prospěch cyklistiky v rámci novostaveb a rekonstrukcích ch pozemních komunikacích, ch, které patří kraji Modelový příklad: p klad: město Letovice a BřeclavB

9 Návrhováčást / opatřen ení Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek. Modelový příklad p z Olomouckého kraje Úsek Prostějov Bedihošť: m (výstavba v roce 2005) Celkové stavební náklady Byla realizována z finančních prostředků -Státního fondu dopravní infrastruktury -Olomouckého kraje -Město Prostějov ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Obce svazku Prostějov - venkov ,00 Kč

10 Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek. příklad z Plzeňsk ského kraje okolí Kdyně

11 Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek. příklad z Plzeňského kraje okolí Klatov

12 Návrhováčást / opatřen ení Využívat vícev ceúčelových elových komunikací ve prospěch cyklistiky Modelový příklad p z Rakovnicka

13 Využívat víceúčelových komunikací ve prospěch cyklistiky Modelový příklad z Orlicka-Třebovska

14 Návrhováčást / opatřen ení Podpora vzniku BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS Modelový příklad: p

15 Návrhováčást / opatřen ení Zajištění souhrnné prezentace kraje v oblasti cykloturistiky. Modelový příklad: p Jihomoravský kraj

16 Návrhováčást / opatřen ení Podpora projektové přípravy pravy pátep teřní sítě dálkových cyklotras (cyklokoridory( cyklokoridory) ) na území kraje Modelové příklady ze Středo edočeského a Jihomoravského kraje

17 Návrhováčást / opatřen ení Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek na dálkových cyklotrasách ch Modelové příklady z Karlovarského a Pardubického kraje

18 Návrhováčást / opatřen ení Podpora aktivit jednotlivých mikroregionů v oblasti cykloturistiky A. Podpora realizace produktů a služeb (turistický balíček služeb). B. Podpora realizace související doprovodné cyklistické infrastruktury a zařízen zení (odpočívky, infopanely) C. Podpora propagačních akcí a kampaní D. Podpora terénn nní cyklistiky

19 Návrhováčást / opatřen ení Zajištění kvalitní instalace a údržby informativního značen ení cyklotras

20 Návrhováčást / opatřen ení Podpora projektů integrujících ch kolo do jednotlivých druhů veřejn ejné dopravy Příklad dlouhodobé investice Jihočeského kraje do projektu CYKLOTRANS

21 Návrhováčást / opatřen ení Zpracování průzkum zkumů,, analýz, studií k rozvoji cyklistické dopravy a cyklotursitiky na území kraje Aktualizovat a doplňovat ovat síťs cyklotras a cyklostezek prostřednictv ednictvím m GIS Konference, semináře e a školení v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky Propagační akce na podporu cyklodopravy a cykloturistiky

22 Návrhová a procesníčást st 3. Finance Cyklostezky: ROP Oblast podpory Rozvoj dopravní obslužnosti regionu SFDI ČR-Sasko: Prioritní osa 2 - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu??? Místní komunikace: Plán n rozvoje venkova - III Lesní a polní cesta: Plán n rozvoje venkova : I Lesnická infrastruktura I.1.4 Pozemkové úpravy Cestička, pěšinka: p Nepřímá podpora: Oblast podpory 3.1: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Plán n rozvoje venkova - III.1.3

23 Typy komunikací

24 Návrhová a procesníčást st 3. Nový dotační titul pro podporu cyklistiky Filosofie zřízenz zení nového dotačního titulu vychází z prosté matematické rovnice. Jen studie dálkových d cyklotras Ústeckého kraje hovoří o nákladech n přesahujp esahujících ch 1 miliardu Kč. K. Je jasné, že e samotná realizace musí být levnější ší,, ale i tak Strukturáln lní fondy nejsou absolutně schopny pokrýt daný záměr. z

25 Návrhová a procesníčást st 3. Nový dotační titul pro podporu cyklistiky Při i sestavování ročního rozpočtu kraje by měla m být stanovena částka pro podporu projektu výstavby cyklistických stezek ve výši i mil. Kč. K Z daného dotačního programu by měla m být financováno no zejména: Podpora projektové přípravy pravy budování cyklistických stezek (město obec) Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek. Podpora vzniku BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS (úschovny( kol na násražích) Podpora projektové přípravy pravy pátep teřní sítě dálkových cyklotras (cyklokoridory)) na území kraje Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek na dálkových cyklotrasách ch Zpracování průzkum zkumů,, analýz, studií k rozvoji cyklistické dopravy a cyklotursitiky na území kraje.

26 Návrhová a procesníčást st 4. Zasadit se o rozvoj pátep teřních sítěs mezinárodn rodních cyklokoridorů na území kraje viz. zpracovaná studie

27 Mezinárodn rodní páteřní cyklokoridory na území kraje Dvě varianty postoje A. Kraj převezme p koordinační a finanční záštitu nad mezinárodn rodními koridory na území kraje. B. Kraj bude podporovat cyklokoridory pouze formou dotací,, garantem bude mikroregiony

28 Mezinárodn rodní páteřní cyklokoridory na území kraje jeden společný postoj příklady odjinud

29 Příklad: Folmava Holýšov ov (trasa č.3) Celková délka: cca 48km, PředpoklP edpokládané celkové náklady: do 100mil.Kč Stav přípravy p pravy (předpokl edpokládané termíny): Úsek 1 (délka cca 6km) Folmava hranice k.ú.. Babylon Probíhá územní řízení ukončen ení 11/2007.Stav.povolení 01/2008 Úsek 2 (délka cca 5km) k.ú.. Babylon hranice k.ú.. Domažlice Příprava dokumentace pro ÚŘ,, předpoklad p podání návrhu 11/2007. Stavební povolení 02/2008. Úsek 3 (délka cca 3km) k.ú.doma.domažlice, Hadrovec Havlovice Příprava dokumentace pro ÚŘ je odvislá od přípravy p pravy a realizace obchvatu Babylonu. Úsek 4 (délka cca 4km) k.ú.doma.domažlice (tanková cesta) hranice s k.ú.lu Luženičky Příprava dokumentace pro ÚŘ,, předpoklad p podání návrhu 11/2007. Stavební povolení 01/2008. Úsek 5 (délka cca 3km) k.ú.lu Luženičky hranice k.ú.meclov Podána žádost o vydání stav.povolení. Úsek 6 (délka cca 6km) k.ú.meclov hranice k.ú.hor Horš.Týn Nebyla uzavřena dohoda s obcí Meclov o její účasti na realizaci cyklostezky z důvodu nedostatku finanč.prost.prostředků obce. Předpoklad P řešení finanční pomoc KÚK PK. Úsek 7 (délka cca 8km) k.ú. Horš.Týn hranice k.ú.křenovy Probíhá územní řízení ukončen ení 11/2007.Stav.povolení 01/2008 Úsek 8 (délka cca 2km) k.ú.křenovy hranice k.ú. Staňkov Nebyla uzavřena dohoda s obcí Křenovy o její účasti na realizaci cyklostezky z důvodu nedostatku finanč.prost.prostředků obce. Předpoklad P řešení finanční pomoc KÚK PK. Úsek 9 (délka cca 7km) k.ú.sta Staňkov hranice k.ú.holý Holýšovov V tomto úseku jsou komplikované vlastnické vztahy k pozemkům. m. Na předpoklp edpokládané trase cyklostezky je více v než 100 vlastníků.. Možné řešení souběž ěžně s realizací obchvatu města m jako veřejn ejně prospěšné stavby. Úsek 10 (délka cca 4km) k.ú.holý Holýšovov hranice území okresu Domažlice Probíhá územní řízení ukončen ení 11/2007. Stav.povolení 01/2008

30 Folmava Holýšov (trasa č.3)

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Tento materiál byl projednán a vzat na vědomí na 14. Valné hromadě Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 16. Valná hromada Sdružení pro

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více