ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5232-1378/2012"

Transkript

1 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: , , , zapsaná v bchdním rejstříku, vedená u rejstříkvéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka ZNALECKÝ POSUDEK čísl: /2012 O ceně ideálníh spluvlastnickéh pdílu ve výši nemvitstí - jinéh nebytvéh prstru č. 777/900 v budvě č.p. 777, příslušející k části bce Vysčany, na pzemcích p.č. 991/29, p.č. 991/33, p.č. 991/35, p.č. 991/37, p.č. 991/39 a p.č. 991/41, včetně spluvlastnickéh pdílu ke splečným částem uvedenéh dmu a pzemků p.č. 991/29, p.č. 991/33, p.č. 991/35, p.č. 991/37, p.č. 991/39 a p.č. 991/41, p.č. 991/31, p.č. 991/34, p.č. 991/36, p.č. 991/38, p.č. 991/40, p.č. 991/42, p.č. 991/72, p.č. 991/89, p.č. 991/90, p.č. 991/91, p.č. 991/92, p.č. 991/93, p.č. 991/94, p.č. 991/95, p.č. 991/96, p.č. 991/97, vše v rzsahu 52502/200799, vše zapsané na listu vlastnictví č a č. 3732, vše v k.ú. Vysčany, bec Praha, kres Hlavní měst Praha. Objednatel psudku: Účel psudku: JUDr. Tmáš Vrána sudní exekutr, Exekutrský úřad Přerv Kmenskéh Přerv IČ: DIČ: CZ Zjištění bvyklé ceny nemvitstí pr ptřebu exekučníh řízení č.j. 103 EX 01636/11-30 Dle zákna 151/1997 Sb., ceňvání majetku, dle ceňvacích standardů, pdle stavu ke dni psudek vypracval: Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. znalecký ústav sídl: Václavské náměstí 832/19, Praha kancelář: Sušilva 1938/26, Přerv Psudek byl vypracván ve 2 vyhtveních, z nichž 1 vyhtvení bdrží bjednavatel a 1 vyhtvení je ulžen v archívu znaleckéh ústavu. Celkem psudek bsahuje 18 stran a 36 stran přílh. V Přervě, dne

2 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkl Na základě usnesení, ze dne vydané Exekutrským úřadem Přerv, JUDr. Tmáš Vrána, č.j. 103 EX 01636/11-30, byl přibrán znalecký ústav a t k cenění nemvitstí - ideálníh spluvlastnickéh pdílu ve výši nemvitstí - jinéh nebytvéh prstru č. 777/900 v budvě č.p. 777, příslušející k části bce Vysčany, na pzemcích p.č. 991/29, p.č. 991/33, p.č. 991/35, p.č. 991/37, p.č. 991/39 a p.č. 991/41, včetně spluvlastnickéh pdílu ke splečným částem uvedenéh dmu a pzemků p.č. 991/29, p.č. 991/33, p.č. 991/35, p.č. 991/37, p.č. 991/39 a p.č. 991/41, p.č. 991/31, p.č. 991/34, p.č. 991/36, p.č. 991/38, p.č. 991/40, p.č. 991/42, p.č. 991/72, p.č. 991/89, p.č. 991/90, p.č. 991/91, p.č. 991/92, p.č. 991/93, p.č. 991/94, p.č. 991/95, p.č. 991/96, p.č. 991/97, vše v rzsahu 52502/200799, vše zapsané na listu vlastnictví č a č. 3732, vše v k.ú. Vysčany, bec Praha, kres Hlavní měst Praha. Zpracvateli se ukládá, aby stanvil bvyklu cenu těcht nemvitstí a jejich příslušenství. Dále se zpracvateli ukládá, aby stanvil cenu mvitých věcí, které tvří příslušenství vedených nemvitstí, a stanvil cenu práv a závad spjených s uvedenými nemvitstmi. Pr stanvení bvyklé, (tržní, bchdvatelné) ceny neexistuje předpis, k dispzici je puze dbrná literatura respektive znalecké standardy. V záknu č.120/2001 Sb. sudních exekutrech a exekuční činnsti (exekuční řád) a změně dalších záknů je v 66 dst.5 uveden: Znalec ceňuje nemvitst a její příslušenství a jedntlivá práva a závady s nemvitstí spjené bvyklu cenu pdle zvláštníh předpisu dále dkaz na 2 dst.1 zákna č.151/1997 Sb. V 2 dst.1 zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku je tzv. bvyklá cena definvána následujícím způsbem: Obvyklu cenu se pr účely tht zákna rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppřípadě bdbnéh majetku neb při pskytvání stejné neb bdbné služby v bvyklém bchdním styku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti, které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh neb kupujícíh ani vliv zvláštní bliby. Mimřádnými klnstmi trhu se rzumějí například stav tísně prdávajícíh neb kupujícíh, důsledky přírdních či jiných kalamit. Osbními pměry se rzumějí zejména vztahy majetkvé, rdinné neb jiné sbní vztahy mezi prdávajícím a kupujícím. Zvláštní blibu se rzumí zvláštní hdnta přikládaná majetku neb službě vyplývající z sbníh vztahu k nim. Pr dhad bvyklé hdnty budu pužity tyt ceňvací metdy a přístupy: Cena zjištěná - (tzv. administrativní cena ) - jedná se cenu zjištěnu dle platnéh ceňvacíh předpisu ke dni , dle platné vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb.. Cena zjištěná má dle typu zadání bjednavatele a dle typu účelu psudku puze pmcný indikační charakter. stránka č. 2 Psudek byl vytvřen v prgramu Delta-NEM firmy Ditima, s.r.., tel.: ,

3 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 Prvnávací hdnta - (cenění prvnávací, srvnávací, kmparativní metdu) - v principu se jedná vyhdncení cen nabízených nemvitstí na trhu realit, neb nedávn uskutečněných prdejů nemvitstí srvnatelných svým charakterem, velikstí a lkalitu. Nepředpkládá se, že s hledem na stávající trh s nemvitstmi a phyb cen jedntlivých typů nemvitstí, že uskutečněné prdeje a vyhdncvané prdeje by neměly být starší než 6 měsíců. T prt, že se předpkládá, že za delší dbu údaje ztratily svji vypvídací schpnst. Srvnání se prvádí na základě vlastníh průzkumu trhu nemvitstí, vyhdncením údajů z denníh i dbrnéh tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledváním aukcí a dražeb, knzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemvitstí. 2. Prhlídka a zaměření nemvitsti Prhlídka a zaměření nemvitsti byl prveden dne za přítmnsti pracvníka znaleckéh ústavu Ing. Radka Mikuláše. Pvinný se přes písemnu výzvu místníh šetření nezúčastnil a nebyla pracvníkvi znaleckéh ústavu umžněna prhlídka ceňvaných nemvitstí. Pr ptřeby tht znaleckéh psudku byl prveden hledání a zaměření nemvitsti zvenčí. Infrmace týkající se bytvéh dmu byly sděleny susedy. Některé prvky týkající se zejména vnitřníh vybavení bjektu nebyly zjištěny, pr ptřeby tht znaleckéh psudku jsu uvažvány jak standardní, jejich stav, stáří a další živtnst dhadnuta dbrným dhadem zpracvatele. 3. Pdklady pr vypracvání psudku Výpis z katastru nemvitstí č. 4437, pr k.ú. Vysčany, bec Praha, kres Hlavní měst Praha, vyhtvený bjednavatelem dne , prstřednictvím dálkvéh přístupu d katastru nemvitstí, prstřednictvím internetvé aplikace Výpis z katastru nemvitstí č. 3732, pr k.ú. Vysčany, bec Praha, kres Hlavní měst Praha, vyhtvený bjednavatelem dne , prstřednictvím dálkvéh přístupu d katastru nemvitstí, prstřednictvím internetvé aplikace Kpie katastrální mapy, pr k.ú. Vysčany, bec Praha, kres Hlavní měst Praha, vyhtvená bjednavatelem dne , prstřednictvím dálkvéh přístupu d katastru nemvitstí, prstřednictvím internetvé aplikace Kpie Prhlášení vlastníka ze dne ddaná bjednavatelem znaleckéh psudku. Kpie Smluvy převdu vlastnictví jedntky ze dne ddaná bjednavatelem znaleckéh psudku. Údaje sdělené bjednavatelem. Skutečnsti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření. Pr vyhdncení realitníh trhu byl mim jiné využit infrmací uveřejněných na realitních serverech atd. stránka č. 3

4 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 Objednavatelem, pvinným, či účastníkem místníh šetření nebyla ke dni zpracvání tht znaleckéh psudku předlžena žádná nájemní, či jiná smluva, na základě které by byl předmět cenění užíván. Ocenění je prveden pr předmět cenění vlný, nebsazený, neprnajatý. 4. Vlastnické a evidenční údaje Dle dstupných údajů z databáze Českéh úřadu zeměměřičskéh a katastrálníh jsu ke dni vypracvání tht znaleckéh psudku evidvány tyt vlastnické údaje: Praha Katastrální území: Vysčany (731285) 5. Celkvý ppis nemvitsti Jedná se cenění ideálníh spluvlastnickéh pdílu ve výši nemvitstí - jinéh nebytvéh prstru č. 777/900 v budvě č.p. 777, příslušející k části bce Vysčany, na pzemcích p.č. 991/29, p.č. 991/33, p.č. 991/35, p.č. 991/37, p.č. 991/39 a p.č. 991/41, včetně spluvlastnickéh pdílu ke splečným částem uvedenéh dmu a pzemků p.č. 991/29, p.č. 991/33, p.č. 991/35, p.č. 991/37, p.č. 991/39 a p.č. 991/41, p.č. 991/31, p.č. 991/34, p.č. 991/36, p.č. 991/38, p.č. 991/40, p.č. 991/42, p.č. 991/72, p.č. 991/89, p.č. 991/90, p.č. 991/91, p.č. 991/92, p.č. 991/93, p.č. 991/94, p.č. 991/95, p.č. 991/96, p.č. 991/97, vše v rzsahu 52502/200799, vše zapsané na listu vlastnictví č a č. 3732, vše v k.ú. Vysčany, bec Praha, kres Hlavní měst Praha, která se nachází v I. pdzemním pdlaží výše uvedenéh pdsklepenéh, bytvéh dmu mnlitické knstrukce celkem se čtyřmi nadzemními pdlažími a dvěma pdzemními pdlažími. Objekt je situván v zastavěné části bce, a t na ulici Pděbradská. Bytvý dům je napjen na elektr, veřejná vdvdní řad a hlubkvu kanalizaci a plynvé vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné kmunikace na pzemku p.č. 2107/2, který je ve vlastnictví Hlavníh města Praha. Výše uvedenému spluvlastnickému pdílu přísluší užívání parkvacíh stání značeném jak G1162/G1, jež je určen pr jedn sbní mtrvé vzidl. K nebytvé jedntce dále přísluší čtyři kmry, jež přístupné přím z prstr garážvých stání. Pzemky p.č. 991/31, p.č. 991/34, p.č. 991/36, p.č. 991/38, p.č. 991/40, p.č. 991/42, p.č. 991/72, p.č. 9991/89, p.č. 991/90, p.č. 991/91, p.č. 991/92, p.č. 991/93, p.č. 991/94, p.č. 991/95, p.č. 991/96, p.č. 991/97 tvří s výše uvedeným bytvým dmem jedntný funkční celek. Na pzemcích se nachází venkvní úpravy (dlážděné chdníky, kačírek, betnvá zídka včetně celvéh zábradlí, 2x betnvý slupek s vdvdním khutkem, zpevněné betnvé plchy). Dále se na pzemku nachází prsty náletvéh charakteru. Závady, které prdejem nemvitstí v dražbě nezaniknu, jsu věcná břemena, nichž t stanví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem splečnsti vyžaduje, aby nemvitst zatěžvala i nadále ( 336a dst. 1 písm. c).s.ř.). Dle místníh šetření a dle dstupných pdkladvých materiálů na dražených nemvitstech nejsu žádné závady, které nezaniknu dražbu (vyjma níže uvedených věcných břemen). Mvité věci, které by tvřily příslušenství k ceňvaným nemvitstem, nejsu a nebyly zjištěny při místním šetření zpracvatele. stránka č. 4

5 ZNALECKÝ POSUDEK č / Obsah psudku Jiný nebytvý prstr č. 777/900 Splečné části dmu a jeh příslušenství 1) Pzemky a) Pzemky Nebytvý prstr 2) Nebytvý prstr a) Jiný nebytvý prstr č. 777/900 Věcná břemena 1) Věcná břemena a) Věcné břemen b) Věcné břemen c) Věcné břemen d) Věcné břemen e) Věcné břemen f) Věcné břemen g) Věcné břemen stránka č. 5

6 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 B. POSUDEK Ppis a umístění bjektů, výměra, hdncení a cenění Pdklady pr stanvení keficientu K p : Oblast: Praha 9 Ppisy bjektů 1) Věcná břemena a) Věcné břemen Jedná se cenění věcnéh břemene (pdle listiny) umístění, prvzvání, prvádění kntrly, údržby a prav technlgickéh zařízení předávací stanice včetně příslušenství a hrkvdních přípjek PS G a PS H, umístěných v budvě č.p. 777 a práv přístupu k nim, které byl zřízen listinu: Smluva zřízení věcnéh břemene - bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen je zřízen ve prspěch Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7, Hlešvice, Praha 7, , pvinnst k jedntce 777/900. Práv dpvídající věcnému břemenu se ceňuje výnsvým způsbem na základě rčníh užitku ve výši bvyklé ceny. Tent rční užitek se násbí pčtem let užívání práva, nejvýše však pěti. Patří - li tt práv sbě na dbu jejíh živta, ceňuje se desetinásbkem rčníh užitku. Nelze - li takvýt užitek zjistit ze smluvy, příp. z jiných dkumentů, pužije se simulvaný užitek ve výši bvyklé ceny. V tmt knkrétním případě nelze stanvit rční užitek z věcnéh břemene, prt je věcné břemen ceněn paušálně dle dstavce 5, 18, zákna 151/1997Sb. b) Věcné břemen Jedná se cenění věcnéh břemene (pdle listiny) práv zřizvat a prvzvat nadzemní a pdzemní vedení veřejné kmunikační sítě na pzemku 991/89 - g.p /2007 a v dmě č.p. 777, blíže specifikvané ve smluvě, které byl zřízen listinu: Smluva zřízení věcnéh břemene - úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen je zřízen ve prspěch Karneval Media s.r.., Vejprnická 663/56, Plzeň 3, Skvrňany, Plzeň 18, , pvinnst k jedntce č. 777/900. Práv dpvídající věcnému břemenu se ceňuje výnsvým způsbem na základě rčníh užitku ve výši bvyklé ceny. Tent rční užitek se násbí pčtem let užívání práva, nejvýše však pěti. Patří - li tt práv sbě na dbu jejíh živta, ceňuje se desetinásbkem rčníh užitku. Nelze - li takvýt užitek zjistit ze smluvy, příp. z jiných dkumentů, pužije se simulvaný užitek ve výši bvyklé ceny. V tmt knkrétním případě nelze stanvit rční užitek z věcnéh břemene, prt je věcné břemen ceněn paušálně dle dstavce 5, 18, zákna 151/1997Sb. stránka č. 6

7 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 c) Věcné břemen Jedná se cenění věcnéh břemene užívání části pzemků 991/38, 991/72 za účelem zřízení, ulžení, prvzu, údržby a prav pdzemníh vedení veřejné kmunikační sítě dle čl. III smluvy a gem. pl. č /2007, které byl zřízen listinu: Smluva zřízení věcnéh břemene - úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen je zřízen ve prspěch Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlvku 266/2, Praha 4, Michle, , , pvinnst k jedntce č. 777/900. Práv dpvídající věcnému břemenu se ceňuje výnsvým způsbem na základě rčníh užitku ve výši bvyklé ceny. Tent rční užitek se násbí pčtem let užívání práva, nejvýše však pěti. Patří - li tt práv sbě na dbu jejíh živta, ceňuje se desetinásbkem rčníh užitku. Nelze - li takvýt užitek zjistit ze smluvy, příp. z jiných dkumentů, pužije se simulvaný užitek ve výši bvyklé ceny. V tmt knkrétním případě nelze stanvit rční užitek z věcnéh břemene, prt je věcné břemen ceněn paušálně dle dstavce 5, 18, zákna 151/1997Sb. d) Věcné břemen Jedná se cenění věcnéh břemene (pdle listiny) práv umístit reklamní plchy dle čl. II. smluvy, které byl zřízen listinu: Smluva zřízení věcnéh břemene - úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen je zřízen ve prspěch Harfa Media a.s., Pděbradská 777, Praha 9, Vysčany,, , pvinnst k jedntce č. 777/900. Práv dpvídající věcnému břemenu se ceňuje výnsvým způsbem na základě rčníh užitku ve výši bvyklé ceny. Tent rční užitek se násbí pčtem let užívání práva, nejvýše však pěti. Patří - li tt práv sbě na dbu jejíh živta, ceňuje se desetinásbkem rčníh užitku. Nelze - li takvýt užitek zjistit ze smluvy, příp. z jiných dkumentů, pužije se simulvaný užitek ve výši bvyklé ceny. V tmt knkrétním případě nelze stanvit rční užitek z věcnéh břemene, prt je věcné břemen ceněn paušálně dle dstavce 5, 18, zákna 151/1997Sb. e) Věcné břemen Jedná se cenění věcnéh břemene (pdle listiny) práv umístit a prvzvat TS 315 v 1.PP bytvéh dmu č.p. 777, včetně užívání přilehléh prstru v části jedntky 777/900, značené jak parkvací míst č. 124/H1 a dále umístit a prvzvat kabelvé vedení na pzemních 991/34, 991/36, 991/38, 991/40, 991/42 (týká se puze příslušnéh spluvlast. pdílu) - g.p / blíže specifikvané ve smluvě, které byl zřízen listinu: Smluva zřízení věcnéh břemene - úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen je zřízen ve prspěch PREdistribuce, a.s., Svrnsti 3199/19a. Praha 5. Smíchv, Praha 5, , pvinnst k jedntce č. 777/900. Práv dpvídající věcnému břemenu se ceňuje výnsvým způsbem na základě rčníh užitku ve výši bvyklé ceny. Tent rční užitek se násbí pčtem let užívání práva, nejvýše však pěti. Patří - li tt práv sbě na dbu jejíh živta, ceňuje se desetinásbkem rčníh užitku. Nelze - li takvýt užitek zjistit ze smluvy, příp. z jiných dkumentů, pužije se simulvaný užitek ve výši bvyklé ceny. V tmt knkrétním případě nelze stanvit rční užitek z věcnéh břemene, prt je věcné břemen ceněn paušálně dle dstavce 5, 18, zákna 151/1997Sb. stránka č. 7

8 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 f) Věcné břemen Jedná se cenění věcnéh břemene (pdle listiny) práv umístit a prvzvat vdní díl na pzemcích 991/31, 991/89, 991/93, 991/97, s právem vlnéh vstupu a vjezdu, za účelem zajištění prvzu, prav a údržby - g.p / blíže specifikvané ve smluvě, které byl zřízen listinu: Smluva zřízení věcnéh břemene - bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen je zřízen ve prspěch Hlavníh města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Staré Měst, Praha 01, , pvinnst k jedntce č. 777/900. Práv dpvídající věcnému břemenu se ceňuje výnsvým způsbem na základě rčníh užitku ve výši bvyklé ceny. Tent rční užitek se násbí pčtem let užívání práva, nejvýše však pěti. Patří - li tt práv sbě na dbu jejíh živta, ceňuje se desetinásbkem rčníh užitku. Nelze - li takvýt užitek zjistit ze smluvy, příp. z jiných dkumentů, pužije se simulvaný užitek ve výši bvyklé ceny. V tmt knkrétním případě nelze stanvit rční užitek z věcnéh břemene, prt je věcné břemen ceněn paušálně dle dstavce 5, 18, zákna 151/1997Sb. g) Věcné břemen Jedná se cenění věcnéh břemene (pdle listiny) práv umístění, prvzvání, prvádění kntrly, údržby a prav vedení veřejnéh světlení a jeh zapínacíh zařízení na budvě č.p. 777, které byl zřízen listinu: Smluva zřízení věcnéh břemene - bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen je zřízen ve prspěch Hlavníh města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Staré Měst, Praha 01, , pvinnst k jedntce č. 777/900. Práv dpvídající věcnému břemenu se ceňuje výnsvým způsbem na základě rčníh užitku ve výši bvyklé ceny. Tent rční užitek se násbí pčtem let užívání práva, nejvýše však pěti. Patří - li tt práv sbě na dbu jejíh živta, ceňuje se desetinásbkem rčníh užitku. Nelze - li takvýt užitek zjistit ze smluvy, příp. z jiných dkumentů, pužije se simulvaný užitek ve výši bvyklé ceny. V tmt knkrétním případě nelze stanvit rční užitek z věcnéh břemene, prt je věcné břemen ceněn paušálně dle dstavce 5, 18, zákna 151/1997Sb. stránka č. 8

9 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 Ocenění Jiný nebytvý prstr č. 777/900 Splečné části dmu a jeh příslušenství 1) Pzemky 1.a) Vyhláška 387/2011 Sb. 1.a.1) Pzemky Stavební pzemky ceněné dle cenvé mapy Název Parc. č. Výměra [m 2 ] Jedntkvá cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plcha a 991/ , , nádvří statní plcha 991/ , , zastavěná plcha a 991/ , , nádvří statní plcha 991/ , , zastavěná plcha a 991/ , , nádvří statní plcha 991/ , , zastavěná plcha a 991/ , , nádvří statní plcha 991/ , , zastavěná plcha a 991/ , , nádvří statní plcha 991/ , , zastavěná plcha a 991/ , , nádvří statní plcha 991/ , , statní plcha 991/ , , statní plcha 991/ , , statní plcha 991/ , , statní plcha 991/ , , statní plcha 991/ , , statní plcha 991/ , , statní plcha 991/ , , statní plcha 991/ , , statní plcha 991/ , , statní plcha 991/ , , Sučet: , Pzemky zjištěná cena: , Kč stránka č. 9

10 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 Nebytvý prstr 2) Nebytvý prstr 2.a) Vyhláška 387/2011 Sb. 2.a.1) Jiný nebytvý prstr č. 777/ Zatřídění pr ptřeby cenění Nebytvý prstr v budvě Budva: K 1. dmy vícebytvé (netypvé, tří a vícebytvé) Svislá nsná knstrukce: mnlitická betnvá tyčvá Plhvý keficient: 1,200 Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budvy tří a vícebytvé Kód standardní klasifikace prdukce: dmy vícebytvé netypvé Keficient změny ceny stavby: 2,139 Keficient prdejnsti: 2,244 (Bytvé dmy) Pdlahvé plchy nebytvéh prstru: garážvá stání 5 225,90 m 2 kmra + 9,80 m 2 kmra + 5,30 m 2 kmra + 4,90 m 2 kmra + 4,30 m 2 Pdlahvé plchy nebytvéh prstru celkem: = 5 250,20 m 2 Vybavení: Název, ppis Obj. pdíl Hdncení 1. Základy včetně zemních prací betnvé s izlací 6,00 % Standardní 2. Svislé knstrukce betnvá knstrukce + zděné příčky 18,80 % Standardní 3. Strpy betnvé 8,20 % Standardní 4. Krv, střecha plchá 5,30 % Standardní 5. Krytiny střech 2,40 % Standardní 6. Klempířské knstrukce pzinkvané 0,70 % Standardní 7. Úprava vnitřních pvrchů vápenné hladké mítky 6,90 % Standardní 8. Úprava vnějších pvrchů vápenné hladké mítky 3,10 % Standardní 9. Vnitřní bklady keramické 2,10 % Nevyskytuje se 10. Schdy betnvé s keramicku dlažbu 3,00 % Standardní 11. Dveře 3,20 % Standardní 12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se 13. Okna 5,40 % Nevyskytuje se 14. Pvrchy pdlah betnvé 3,10 % Standardní 15. Vytápění 4,70 % Nevyskytuje se 16. Elektrinstalace 5,20 % Standardní 17. Blesksvd 0,40 % Standardní 18. Vnitřní vdvd 3,30 % Standardní 19. Vnitřní kanalizace 3,20 % Standardní 20. Vnitřní plynvd 0,40 % Nevyskytuje se 21. Ohřev vdy 2,10 % Nevyskytuje se stránka č. 10

11 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 Název, ppis Obj. pdíl Hdncení 22. Vybavení kuchyní 1,80 % Nevyskytuje se 23. Vnitřní hygienické vybavení 3,80 % Nevyskytuje se 24. Výtahy je prveden 1,30 % Standardní 25. Ostatní 5,60 % Standardní 26. Instalační prefabrikvaná jádra 0,00 % Neuvažuje se Výpčet keficientu vybavení stavby K 4 : Základní keficient K 4 : 1,0000 Úprava keficientu K 4 : 9. Vnitřní bklady keramické 0,54 1,852 2,10 % 0, Okna 0,54 1,852 5,40 % 0, Vytápění 0,54 1,852 4,70 % 0, Vnitřní plynvd 0,54 1,852 0,40 % 0, Ohřev vdy 0,54 1,852 2,10 % 0, Vybavení kuchyní 0,54 1,852 1,80 % 0, Vnitřní hygienické vybavení 0,54 1,852 3,80 % 0,0380 Hdnta keficientu vybavení stavby K 4 : = 0,7970 Keficient K 4 je menší než 0,8. Jeh hdnta bude mezena na tut hranici. Hdnta keficientu vybavení stavby K 4 : 0,8000 Ocenění: Základní jedntkvá cena: 7 310, Kč/m 2 Keficient knstrukce K 1 : 1,1580 Keficient vybavení stavby K 4 : 0,8000 Plhvý keficient K 5 : 1,2000 Keficient změny cen staveb K i : 2,1390 Keficient prdejnsti K p : 2,2440 Základní jedntkvá cena upravená: = ,95 Kč Základní cena upravená: 5 250,20 m ,95 Kč = ,69 Kč Základní cena nebytvéh prstru: = ,69 Kč Výpčet ptřebení lineární metdu: Stáří: 5 rků Předpkládaná další živtnst: 95 rků Optřebení: / (5 + 95) = 5,000 % Odpčet ptřebení: ,69 Kč 5,000 % ,93 Kč Cena bjektu p dečtení ptřebení: = ,76 Kč Úprava ceny spluvlastnickým pdílem na splečných částech dmu a příslušenství: Cena splečných částí dmu a jeh příslušenství = , Kč Spluvlastnický pdíl: / Hdnta spluvlastnickéh pdílu: = ,71 Kč ,71 Kč Cena p přičtení spluvlastnickéh pdílu: = ,47 Kč stránka č. 11

12 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 Úprava ceny vlastnickým pdílem Vlastnický pdíl: 1 / 208 Cena p úpravě: = ,77 Kč Jiný nebytvý prstr č. 777/900 zjištěná cena: ,77 Kč Věcná břemena 1) Věcná břemena 1.a) Cenvý předpis 1.a.1) Věcné břemen 18 zákna č. 151/97 Sb. Pdle 18, dst. 5 se věcné břemen cení jedntně částku , Kč Zjištěná hdnta: = , Kč Úprava ceny vlastnickým pdílem Vlastnický pdíl: 1 / 208 Cena p úpravě: = 48,08 Kč Věcné břemen jak závada na nemvitsti pvinnéh 1 Hdnta věcnéh břemene: = 48,08 Kč 1.a.2) Věcné břemen 18 zákna č. 151/97 Sb. Pdle 18, dst. 5 se věcné břemen cení jedntně částku , Kč Zjištěná hdnta: = , Kč Úprava ceny vlastnickým pdílem Vlastnický pdíl: 1 / 208 Cena p úpravě: = 48,08 Kč Věcné břemen jak závada na nemvitsti pvinnéh 1 Hdnta věcnéh břemene: = 48,08 Kč 1.a.3) Věcné břemen 18 zákna č. 151/97 Sb. Pdle 18, dst. 5 se věcné břemen cení jedntně částku , Kč Zjištěná hdnta: = , Kč Úprava ceny vlastnickým pdílem Vlastnický pdíl: 1 / 208 Cena p úpravě: = 48,08 Kč Věcné břemen jak závada na nemvitsti pvinnéh 1 Hdnta věcnéh břemene: = 48,08 Kč stránka č. 12

13 ZNALECKÝ POSUDEK č / a.4) Věcné břemen 18 zákna č. 151/97 Sb. Pdle 18, dst. 5 se věcné břemen cení jedntně částku , Kč Zjištěná hdnta: = , Kč Úprava ceny vlastnickým pdílem Vlastnický pdíl: 1 / 208 Cena p úpravě: = 48,08 Kč Věcné břemen jak závada na nemvitsti pvinnéh 1 Hdnta věcnéh břemene: = 48,08 Kč 1.a.5) Věcné břemen 18 zákna č. 151/97 Sb. Pdle 18, dst. 5 se věcné břemen cení jedntně částku , Kč Zjištěná hdnta: = , Kč Úprava ceny vlastnickým pdílem Vlastnický pdíl: 1 / 208 Cena p úpravě: = 48,08 Kč Věcné břemen jak závada na nemvitsti pvinnéh 1 Hdnta věcnéh břemene: = 48,08 Kč 1.a.6) Věcné břemen 18 zákna č. 151/97 Sb. Pdle 18, dst. 5 se věcné břemen cení jedntně částku , Kč Zjištěná hdnta: = , Kč Úprava ceny vlastnickým pdílem Vlastnický pdíl: 1 / 208 Cena p úpravě: = 48,08 Kč Věcné břemen jak závada na nemvitsti pvinnéh 1 Hdnta věcnéh břemene: = 48,08 Kč 1.a.7) Věcné břemen 18 zákna č. 151/97 Sb. Pdle 18, dst. 5 se věcné břemen cení jedntně částku , Kč Zjištěná hdnta: = , Kč Úprava ceny vlastnickým pdílem Vlastnický pdíl: 1 / 208 Cena p úpravě: = 48,08 Kč Věcné břemen jak závada na nemvitsti pvinnéh 1 Hdnta věcnéh břemene: = 48,08 Kč stránka č. 13

14 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 Ceny věcných břemen Cenvý předpis: 1) Věcné břemen 48,08 Kč 2) Věcné břemen 48,08 Kč 3) Věcné břemen 48,08 Kč 4) Věcné břemen 48,08 Kč 5) Věcné břemen 48,08 Kč 6) Věcné břemen 48,08 Kč 7) Věcné břemen 48,08 Kč Cena věcných břemen činí celkem: 336,56 Kč Cena p zakruhlení: 340, Kč stránka č. 14

15 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 C. REKAPITULACE Obvyklá cena (tržní, becná) - je t cena aktuálníh trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kteru lze věc v daném místě a čase prdat neb kupit. Jedná se krátkdbu platnst bvyklé ceny v závislsti na pdmínkách vně i uvnitř ceňvanéh systému. Je dána knkrétním vztahem nabídky a pptávky. Odhad tržní hdnty je prveden na základě dbrnéh psuzení zjištěných hdnt. Při tmt psuzení jsu zhledněny všechny rzhdující faktry, vztahující se k dané nemvitsti, které nemhu být pstiženy matematickým výpčtem, které však mhu rzhdující měru vlivnit hdntu majetku. Největší důraz je přitm kladen na sučasný stav trhu s nemvitstmi ve vztahu nabídky a pptávky s předpkládaným výhledem na něklik rků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické ptřebení, mrální ptřebení, umístění lkality, bčanská vybavenst, demgrafické pdmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, živtní prstředí, atd. Z hlediska segmentu trhu k datu cenění je becně pptávka p bdbných nemvitstech srvnatelná s nabídku. Četnst realizvaných bchdů je na průměrné úrvni. V bdbných lkalitách je na trhu pměrně širká nabídka bdbných nemvitstí. Z hlediska lukrativnsti plhy se jedná plhu dbru. Z hlediska bchdvatelnsti lze předmět cenění pvažvat za průměrně bchdvatelný. Dle vlastní databáze realizvaných prdejů, dle aktuální nabídky realitních kanceláří získané prstřednictvím tisku a realitních internetvých serverů se v sučasné dbě srvnatelné nemvitsti (parkvací stání pr jedn sbní mtrvé vzidl) prdávají za ceny v rzmezí d ,- d ,- Kč. S hledem na situvání, přístup k nemvitsti, stavebnětechnický stav, údržbu a sučasný stav na trhu s nemvitstmi dhadujeme bvyklu cenu ceňvaných nemvitstí při nižší hranici uvedenéh rzpětí a t ve výši ,- Kč. REKAPITULACE Cena bytů pdle cenvéh předpisu Cena věcných břemen pdle cenvéh předpisu Ostatní mvité věci Práva a závady, které dražbu nezaniknu (věcná břemena) , Kč 340, Kč 0, Kč 340, Kč stránka č. 15

16 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 Obvyklá (becná, tržní) cena předmětu cenění pdle dbrnéh dhadu činí , Kč (Obvyklá hdnta, bez zhlednění váznucích práv a závad) Cena slvy: jednstpadesáttisíc Kč Zpracvatelé psudku: Ing. Tmáš Vingrálek Ing. Štěpán Orálek Ing. Radek Mikuláš Ing. Markéta Perůtkvá Osba právněná pdávat vysvětlení: Ing. Tmáš Vingrálek V Přervě, dne Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. znalecký ústav... Ing. Tmáš Vingrálek jednatel stránka č. 16

17 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek je pdán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanvení 21, dst. 3 zákna 36/1967., znalcích a tlumčnících a ustanvení 6 dst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pd č.j.: 264/2008-OD-ZN/5 d prvníh ddílu seznamu ústavů kvalifikvaných pr znalecku činnst v bru eknmika s rzsahem znaleckéh právnění pr: ceny a dhady nemvitstí, ceny a dhady věcí mvitých - sptřební elektrniky, výpčetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení dmácnsti, ceňvání strjů a zařízení, ceňvání vzidel, zemědělské a manipulační techniky, ceny a dhady pdniků a jeh částí, a t zejména: ceny a dhady finančníh majetku, ceny a dhady nehmtnéh majetku a majetkvých práv, ceny a dhady phledávek a závazků, ceny a dhady hdnty bchdních pdílů a cenných papírů, ceny a dhady fůzí a akvizic, ceny a dhady pdnikvých investic. Znalecký psudek byl zapsán pd př. č /2012 samstatné evidence znaleckéh ústavu.... Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. znalecký ústav sídl: Václavské náměstí 832/19, Praha kancelář: Sušilva 1938/26, Přerv stránka č. 17

18 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 E. SEZNAM PŘÍLOH Ftdkumentace Výpis z katastru nemvitstí Kpie katastrální mapy stránka č. 18

19

20 Okres: prkazující stav evidvaný k datu :55:03 CZ0100 Hlavní měst Praha Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 01636/11 pr Sudní exekutr Vrána Tmáš, JUDr. Kat.území: Vysčany List vlastnictví: 4437 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv ABX Prductin, spl. s r.., Václavská 2068/14, Praha 2, Nvé Měst, Praha 2 AVTATAR STEEL s.r.., Pd Harfu 938/38, Praha 9, Vysčany, SJM Belhur Serhiy a Belhur Svitlana, Na hrudě 3317/26, Praha 10, Strašnice, Praha 10 Beran Alexander Ing., Palackéh 440, Turnv, Turnv 1 SJM Bilek Martin Mgr. a Bilkvá Alice, Sklvská 1543/23, Český Těšín, Český Těšín 1 Birlenbach Petra, Pd Harfu 938/50, Praha 9, Vysčany, Bremer Gert Herbert, Bredharter Heide 5, Hilden, ,, Německ SJM Brtek Jarslav a Brtkvá Renáta, Riegrva 670, Klánvice, Praha 914 Budín René, Pd Harfu 933/64, Praha 9, Vysčany, Praha 9 Champ Charles, Hradební 768/9, Praha 1, Staré Měst, Praha 1 Champ Maria Jude, Martinstwn, Kildare - The Curragh,, Spjené králvství Chybík Lubmír, Hrabákva 1780/5, Mravská Ostrava, Ostrava 2 Claytn James Anthny, Kllárva 158/14, Praha 8, Karlín, Praha 86 Claytn Judith Sarah, 8 Cm Place, Staffs ST5 2QN - Newcastle,, Spjené králvství Cuch Richard James, 1328 King Edwards Wharf, 25 Sheepcte Street,Birmingham B16 8AT,, Spjené králvství SJM Cufal Tmáš Ing. a Cufalvá Petra, Hřešice 36, Pzdeň Creightn Sibhain Mary, Za Lidvým dmem č. evid. 78, Praha 9, Vysčany, SJM Čelechvský Pavel a Čelechvská Zuzana, Pd Harfu 938/60, Praha 9, Vysčany, Daniel Ondřej, Ke Zvničce 647/5, Klvraty, Praha 113 Daniš Michal Ing., Pd Harfu 938/58, Praha 9, Vysčany, DESIGN AGENCY, s.r.., Břivjva 692/122, Praha 3, Žižkv, Praha 3 Drazilvá Eva, Lepldva 1681/27, Praha 11, Chdv, Praha 415 DVOŘÁK-pekárenské strje a.s., Pavla Švandy ze Semčic 1068/13, Praha 5, Smíchv, Praha 5 EVEREST servis s.r.., Běchvická 555, Šestajvice SJM Fanta Jan Ing. a Fantvá Martina Ing., Mkrpeská 1833, Černšice Fernand Alexander, Zakšínská 570/2, Praha 9, Střížkv, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /4337 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha, kód: 101. strana 1 2/416 2/416 1/416 1/416 2/208 2/208

21 prkazující stav evidvaný k datu :55:03 SJM SJM SJM SJM Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 01636/11 pr Sudní exekutr Vrána Tmáš, JUDr. Okres: CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: Vysčany List vlastnictví: 4437 FINEP Harfa k.s., Václavské náměstí 846/1, Praha 1, Nvé Měst, Praha 1 Flynn Palma, 4 Thistel Curt, Ormskirk - Burscugh,, Spjené králvství Fusek Jan, Pd harfu 938/38, Praha 9, Vysčany, Praha 9 Friedl Jarslav Ing., Na žertvách 880/38, Praha 8, Libeň, Praha 8 Fryč Pavel a Fryčvá Renáta, Pděbradská 777/9b, Praha 9, Vysčany, Gardner Adam Ry, Cimburkva 283/15, Praha 3, Žižkv, Praha 3 GARNI CENTER PRAGUE s.r.., Hrní 393/27, Radšvice, Říčany u Prahy Gill Sukhvinder Singh, 45 Culver Lane, R46 1dx - Reading,, Spjené králvství Glnan Prperty s.r.., Pdkvářská 933/1, Praha 9, Vysčany, Gldfarb Linda Susan, 28 Brden Avenue, Enfield EN1 2BY - Bush Hill Park,, Spjené králvství Grabmüller Karin Ing., Drtiklva 526/19, Praha 15, Hrní Měchlupy, Praha 111 Green David Michael, 33 Mrven Grve, Suthprt - Merseyside PR8 6AY,, Spjené králvství Greenaway Lisa Luise, 23 St Mary Clse, Wales CF31 5LL - Penced, Mid Glamrgan,, Spjené králvství Greill Bureš Marek a Greillvá Petra, Pd Harfu 938/40, Praha 9, Vysčany, Hank Peter, Mengusvská 1039/9, Kšice,, Slvensk Havran Jiří Ing. a Havranvá Marie Ing., Družstevní 916, Hrní Předměstí, Plička Hchmann Tmáš Ing. CSc. a Hchmannvá Dana Ing., Werichva 1145/29, Praha 5, Hlubčepy, Praha 52, Pd Jiráskvu čtvrtí 408/2, Praha 4, Braník, Praha 47 Hffmann Richard Ing., Na Harfě 935/5d, Praha 9, Vysčany, Hmlkvá Jana, Pd Harfu 938/60, Praha 9, Vysčany, Hrtn Peter Jhn, Bear Huse Farm Ldge, Old Warwick Rad,Lapwrth - Warwickshire, B94 6AZ,, Spjené králvství Hškvá Lenka, Čihákva 1820/28, Praha 9, Libeň, Praha 9 Hrn Václav, Na zástřelu 118/13, Praha 6, Břevnv, Praha 69 Ingul Cmpany s.r.., Klausva 2541/15, Praha 13, Stdůlky, Praha 515 IPAS INVESTMENTS, s.r.., Valečvská 838/7, Praha 9, Prsek, Ishaq Mhammed Shuaib, Cimburkva 283/15, Praha 3, Žižkv, Praha 3 Itapra s.r.., Valečvská 838, Praha 9, Prsek, Praha 9 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /208 2/208 1/416 5/208 2/208 11/416 1/416 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha, kód: 101. strana 2

22 prkazující stav evidvaný k datu :55:03 SJM SJM SJM SJM Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 01636/11 pr Sudní exekutr Vrána Tmáš, JUDr. Okres: CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: Vysčany List vlastnictví: 4437 Jahelkvá Lenka JUDr., Pd Harfu 943/34, Praha 9, Vysčany, Janeček Václav Ing. a Janečkvá Helena, Vidimská 739/15, Praha 8, Čimice, Praha 81 Januškvá Dana, Pd Harfu 938/38, Praha 9, Vysčany, Jauernig Ondřej, U pejřárny 912/8, Libuš, Praha 411 Jiří Machač Telekmunikace s.r.., Pd vsí 312, Šeberv, Praha 415 Jüptner Petr PhDr. Ph.D., Nerudva 1591, Vrchlabí, Vrchlabí 1 Kalenská Milena, Na Výsluní 1157, Jilemnice Kalenský Jiří, Na Výsluní 1157, Jilemnice Kapušvá Barbra, Vrchlickéh 1251/3, Jeseník, Jeseník 1 Karlvec Martin DiS., Pdkvářská 933/1, Praha 9, Vysčany, Kayda Vadym a Parkhmchuk Svitlana, Jerevanská 2589, Krčehlavy, Kladn 1 Kerr Stuart David, 26 Bishpsdale Drive, Merseyside L35 4QH - Rainhill,, Spjené králvství Khan Dib-B, 66 Abbtt s Wharf, 93 Stainsby Rad - Lndn E14 6JN,, Spjené králvství Klápa Tmáš, Pd Harfu 938/38, Praha 9, Vysčany, Klímvá Michaela, Pd Lesem 295, Velké Příčí Kcevski Danč a Kcevska Veselinka, Pd Harfu 933/62, Praha 9, Vysčany, Klář Richard, Kytlická 862/2, Praha 9, Prsek, Praha 9 Knáš Jarslav a Knášvá Dana Mgr., Ratajská 1585, Praha 21, Újezd nad Lesy, Praha 916 Knečný Tmáš Ing., Na Lučkách 451, Černá Hra Křínkvá Petra, Bystrá 2430/12, Praha 20, Hrní Pčernice, Praha 913 Kstrůnkvá Martina Mgr., Pděbradská 777/9d, Praha 9, Vysčany, Kubík Jindřich a Kubíkvá Alena, Máchva 757, Česká Kamenice KSKasprik s.r.., Jugslávských partyzánů 957/42, Praha 6, Bubeneč, Praha 6 Laubach Neil, Cimburkva 283/15, Praha 3, Žižkv, Praha 3 Laurynvá Lenka, Nerudva 749, Mnichv Hradiště Leavy Stephen Barrie, Kllárva 14, Praha 8, Karlín, Praha 86 Lelek Osvald, Pd Harfu 938/38, Praha 9, Vysčany, Lngauer Branislav Ing., Berehvská 2215/17, Trebišv ,, Slvensk Makkar Michel Samy Read a Makkar Blažkvá Petra Ing., Pd Harfu 938/38, Praha 9, Vysčany, V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /9131 3/208 2/208 1/416 1/416 1/416 1/416 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha, kód: 101. strana 3

23 prkazující stav evidvaný k datu :55:03 SJM SJM SJM Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 01636/11 pr Sudní exekutr Vrána Tmáš, JUDr. Okres: CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: Vysčany List vlastnictví: 4437 Marešvá Mnika, Pd Harfu 938/38, Praha 9, Vysčany, Matějkvá Jana, F. B. Vaňka 1846, Pelhřimv Matesvá Barbra, Bulharská 585/12, Praha 10, Vršvice, Praha 101 Matýs Vjtěch, Dr. Šavrdy 3018/3, Ostrava-Jih - Bělský Les, Ostrava 30 Maxa Rman, Pděbradská 777/9d, Praha 9, Vysčany, McLean Anna-Lisa Karen, Hawks View, Leatherhead, Surrey KT22 9DS - Hawks Hill,, Spjené králvství Merary Cmpany s.r.., Pd Harfu 938/38, Praha 9, Vysčany, Mládek Václav, Sv. Čecha 489, Valdické Předměstí, Jičín 1 Mdy Jasn Paul, 291 Cngletn Rad, Staffrdshire,ST8 7SE - Biddulph,Stke On Trent,, Spjené králvství Mdy Justin Rbert, Sunray Avenue 8, SW8 4DA Lndýn,, Spjené králvství Mdy Rbert Gerge, 8 Hultn Clse, Cngletn,Cheshire,CW12 3TF,, Spjené králvství Mre Anthny Jnh, 2 The Glade, Wdfrd Green, Essex, IG8 0QA,, Spjené králvství Nalezinkvá Iveta, Stará Lmnice 843, Lmnice nad Ppelku Navrátil Pavel, Mazůrkva 35, Rybárny, Uherské Hradiště 1 Nedzbala Patrik, Radhšťská 1623/22, Praha 3, Žižkv, Praha 3 Nesvadba Zdeněk MVDr., Malý val 1549/23, Krměříž, Krměříž 1 Nijjar Saranjit Singh, Hradební 768/9, Praha 1, Staré Měst, Praha 1 Nvák Pavel, Cítv 273, Cítv Nvákvá Radka, Za Mlýnem 1565/31, Praha 4, Braník, Praha 47 Nvtná Markéta Ing., Pd Harfu 938/58, Praha 9, Vysčany, Obst Jarslav Ing. a Obstvá Zdena Ing., Vřesvá 3104, Česká Lípa, Česká Lípa 1 Orság Michal, Lidická 1962, Vsetín, Vsetín 1 Palmer David Vincent a Palmer Debrah Elizabeth, The Old Granary, Herts SG12 0GB - Wadesmill Rad, Chapmre End,, Spjené králvství Papillier Alex, Gagarinva 1785/68, Bskvice Páša Jan RNDr. a Pášvá Marie Mgr., Rzkš 84, Humplec Pátek Karel, Vdičkva 710/31, Praha 1, Nvé Měst, Praha 1 Pavlík Bhuslav JUDr. a Pavlíkvá Jindra JUDr., Za Zrcadlem 135, Babice, Říčany u Prahy, Dělnická 202/6, Praha 7, Hlešvice, Praha 7 Pavlík Róbert Ing., Trieda SNP 490/53, Kšice-západ, ,, Slvensk V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /8750 3/208 1/624 1/624 1/624 2/416 2/416 2/208 2/208 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha, kód: 101. strana 4

24 SJM SJM SJM SJM SJM SJM Okres: prkazující stav evidvaný k datu :55:03 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 01636/11 pr Sudní exekutr Vrána Tmáš, JUDr. CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: Vysčany List vlastnictví: 4437 Pazák Václav, Michálkva 2316, Rakvník II, Rakvník 1 Pazák Václav, Michálkva 2316, Rakvník II, Rakvník 1 Pazderka Rman a Pazderkvá Klára, Šplechnerva 883/21, Praha 20, Hrní Pčernice, Praha 913, Na Jablnce 356, Nvé Jirny, Jirny Petrášvá Martina, U Jelena 489/12, Kutná Hra-Vnitřní Měst, Kutná Hra 1 Philippe Fanny, Gagarinva 1785/68, Bskvice Philps Tate Duncan Edward a Philps-Tate Vivien, 9 Oakfields Avenue, Hertfrdshire - Knebwth,, Spjené králvství Pilař Radek JUDr. PhD. Ph.D. a Pilařvá Lenka JUDr., Čavisvská 697, Chrudim II, Chrudim 5, Svatpluka Čecha 381, Chrudim III, Chrudim 1 Pizhva Marina, Záhřebská 154/30, Praha 2, Vinhrady, Praha 2 Prtlík Tmáš, Zárybská 667/16, Praha 9, Prsek, Praha 9 Pracný Martin, Na hranicích 360/23, Praha 8, Čimice, Praha 81 Preiningervá Eva Ing. BSc. MBA., Libuchec 481, Libuchec Prkeš Milslav a Prkešvá Alena Ing., V kapslvně 2770/11, Praha 3, Žižkv, Praha 3 Rček Zdeněk Ing., Pd Harfu 938/40, Praha 9, Vysčany, Rgers Gemma Michelle, Cimburkva 283/15, Praha 3, Žižkv, Praha 3 Rychlinkvá Edita Ing.DiS., Pd Harfu 938/40, Praha 9, Vysčany, Rýznar Zdeněk, Kpt. Jarše 436, Česká Ves Říčař Zdeněk a Říčařvá Dana, Opatvická 1315/7, Praha 1, Nvé Měst, Praha 1 Řihákvá Kateřina, Sazvice 16, Myslčvice Sadykv Rustam, Pd Harfu 938/38, Praha 9, Vysčany, Sakulínvá Pavla, Chalabalva 1608/11, Praha 13, Stdůlky, Praha 515 Sanžar s.r.., Pděbradská 777/9, Praha 9, Vysčany, Semenyuk Femeli s.r.., Tábritská 911/1, Praha 3, Žižkv, Praha 3 SERVIS ČERNÝ, s.r.., gen.štefánika 2262/28, Přerv I- Měst, Přerv 2 Setikvský Jindřich a Setikvská Irena MUDr., Chválenická 247/30, Plzeň 2-Slvany - Kterv, Plzeň 26 Skalník Martin Ing., Lipvá 898, Bystřice nad Pernštejnem Skleničkvá Tereza, U Michalu 226, Brandýsek Skkan Stanislav a Skkanvá Ludmila, bratří Křičků 1550/16, Řečkvice, Brn 21 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1800 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha, kód: 101. strana 5 49/ /416 1/416 1/416 1/416 1/416

25 prkazující stav evidvaný k datu :55:03 SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 01636/11 pr Sudní exekutr Vrána Tmáš, JUDr. Okres: CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: Vysčany List vlastnictví: 4437 Slavík Vladimír, Hradčany 160, Žehuň Smmer Jan, Sedmikráskvá 737/10, Klvraty, Praha 113 SPIRIDONOV spl. s.r.., Pd Harfu 938/58, Praha 9, Vysčany, Strnad Libr Bc. a Strnadvá Eva, Jernýmva 316, Pečky Šatánek Jarmír Ing. a Šatánkvá Eva, Nákladní 324, Štíty Škrlvá Ester, Pd Harfu 938/60, Praha 9, Vysčany, Švagr Bhumil Ing. a Švagrvá Jarslava, Slenice 132, Kamýk nad Vltavu Tamber Parvinder Kaur, 78 Bishps Rad, Middlesex - Hayes,, Spjené králvství Tarant Pavel Ing. a Tarantvá Vernika Mgr., Petra Rezka 75/2, Praha 4, Nusle, Praha 4 Teclvá Zdeňka, Zahradní 686, Přibyslav Tkš Stanislav Ing., Pd Harfu 938/38, Praha 9, Vysčany, Tkšvá Alena Ing., Družstevní 1758/29, Předměstí, Litměřice 1 Triškvá Nikleta MUDr., Lesná 628/2, Nitra,, Slvensk Třečkvá Andrea Ing., Na Vyhlídce 1654/32, Bskvice Vaškvič Petr, Hrní Rkytnice 389, Rkytnice nad Jizeru 1 Včelákvá Tereza, Řeznická 661/19, Praha 1, Nvé Měst, Praha 1 Veselý Lubš a Veselá Jana, Švédská 2523, Krčehlavy, Kladn 1, Pd Harfu 938/60, Praha 9, Vysčany, Větrvský Vladimír Ing., Výletní 357/20, Praha-Libuš - Písnice, Praha 411 Vigh Radvan, Ipeľská 5140/7, Bratislava, ,, Slvensk Vinšvá Tereza, Pd Harfu 938/60, Praha 9, Vysčany, Vlasákvá Renata JUDr., Kabešva 943/2, Praha 9, Vysčany, Vbrník Rman, Křimvská 374/1, Praha 8, Dlní Chabry, Praha 84 Walker Ian Edward a Walker Natalija, Pd Harfu 938/58, Praha 9, Vysčany, Wallin Sňa, Děkanská vinice I 1643/7, Praha 4, Nusle, Praha 4 Wd Jnathan Alexander, 16 Retreat Way, Chigwell, Essex IG7 6EL,, Spjené králvství Zahradil Pavel, Havanská 2837/29, Tábr, Tábr 5 Zázvrka Jan Ing. arch., Václavská 2068/14, Praha 2, Nvé Měst, Praha 2 Zelenka Vladimír dc. Ing. Ph. D. a Zelenkvá Marie Ing. Ph. D., Rkycanva 740/35, Praha 3, Žižkv, Praha 3 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2365 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha, kód: 101. strana 6 7/208 1/416 1/416 1/416 1/416 1/416 2/416

26 prkazující stav evidvaný k datu :55:03 B Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 01636/11 pr Sudní exekutr Vrána Tmáš, JUDr. Okres: CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: Vysčany List vlastnictví: 4437 Zula Allan a Zula Jarslava, 108 Smarts Lane, Essex, IG10 4 BS - Lughtn,, Spjené králvství Žaludvá Martina, nábřeží Hynka Šlsara 468/4, Hřvice SJM = splečné jmění manželů Nemvitsti V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě / / /0740 2/416 Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Jiná práva Způsb využití Budva Parcely - Bez zápisu Omezení vlastnickéh práva Způsb chrany Vysčany, č.p. 777, LV 3732, byt.dům Pdíl na splečných částech dmu a pzemku P 777/900 jiný nebytvý prstr 52502/ na parcele 991/29 991/33 991/35 991/37 991/39 991/41 991/29 991/31 991/33 991/34 991/35 991/36 991/37 991/38 991/39 991/40 991/41 991/42 991/72 991/89 991/90 991/91 991/92 991/93 991/94 991/95 991/96 991/97 P = právní vztahy jsu dtčeny změnu zastavěná plcha a nádvří statní plcha zastavěná plcha a nádvří statní plcha zastavěná plcha a nádvří statní plcha zastavěná plcha a nádvří statní plcha zastavěná plcha a nádvří statní plcha zastavěná plcha a nádvří statní plcha statní plcha statní plcha statní plcha statní plcha statní plcha statní plcha statní plcha statní plcha statní plcha statní plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha jiná plcha 3022m2 46m2 56m2 15m2 56m2 14m2 56m2 14m2 56m2 14m2 56m2 14m2 428m2 57m2 7m2 176m2 8m2 186m2 9m2 57m2 10m2 292m2 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha, kód: 101. strana 7

27 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr prkazující stav evidvaný k datu :55:03 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 01636/11 pr Sudní exekutr Vrána Tmáš, JUDr. CZ0100 Hlavní měst Praha Pvinnst k Kat.území: Vysčany List vlastnictví: 4437 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Věcné břemen (pdle listiny) umístění, prvzvání, prvádění kntrly, údržby a prav technlgickéh zařízení předávací stanice včetně příslušenství a hrkvdních přípjek PS G a PS H, umístěných v budvě č.p.777 a práv přístupu k nim Pražská teplárenská a.s., Jedntka: 777/900 V-35527/ Partyzánská 1/7, Praha 7, Hlešvice, Praha 7, Listina Smluva zřízení věcnéh břemene - bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-35527/ Věcné břemen (pdle listiny) práv zřizvat a prvzvat nadzemní a pdzemní vedení veřejné kmunikační sítě na pzemku 991/89 - g.p /2007 a v dmě čp. 777, blíže specifikvané ve smluvě Karneval Media s.r.., Vejprnická Jedntka: 777/900 V-35532/ /56, Plzeň 3, Skvrňany, Plzeň 18, Listina Smluva zřízení věcnéh břemene - úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-35532/ Věcné břemen užívání části pzemků 991/38, 991/72 za účelem zřízení,ulžení,prvzu,údržby a prav pdzemníh vedení veřejné kmunikační sítě dle čl. III smluvy a gem.pl.č /2007 Telefónica Czech Republic, a.s., Za Jedntka: 777/900 V-35531/ Brumlvku 266/2, Praha 4, Michle, , Listina Smluva zřízení věcnéh břemene - úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-35531/ Věcné břemen (pdle listiny) práv umístit reklamní plchy dle čl. II.smluvy Harfa Media a.s., Pděbradská 777, Jedntka: 777/900 V-36228/ Praha 9, Vysčany,, Listina Smluva zřízení věcnéh břemene - úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-36228/ Věcné břemen (pdle listiny) práv umístit a prvzvat TS 315 v 1.PP bytvéh dmu čp. 777, včetně užívání přilehléh prstru v části jedntky 777/900, značené jak parkvací míst č. 1204/H1a dále umístit a prvzvat kabelvé vedení na pzemcích 991/34,991/36,991/38, 991/40, 991/42 (týká se puze příslušnéh spluvlast. pdílu) - g.p / blíže specifikvané ve smluvě PREdistribuce, a.s., Svrnsti Jedntka: 777/900 V-36231/ /19a, Praha 5, Smíchv, Praha 5, Listina Smluva zřízení věcnéh břemene - úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha, kód: 101. strana 8

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru prkazující stav evidvaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 727415 Žižkv List vlastnictví: 11603 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

Znalecký posudek číslo 1230-47/11

Znalecký posudek číslo 1230-47/11 Ing. Jsef CUPAL - znalecký psudek č. 1230-47/11 11. dubna 2011 Znalecký psudek čísl 1230-47/11 O ceně spluvlastnickéh pdílu veliksti 1/2 na nemvitstech zapsaných na listu vlastnictví č. 3055 a na listu

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/6663/2014 bvyklé ceně bytu (jedntky vymezené pdle zákna vlastnictví bytů) č. 1446/2 v bytvém dmě č.p. 1446, včetně

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2983 357 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741 133 / 2011 dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28 Objednavatel: Exekutrský úřad Brn-venkv JUDr. Rbert Pazák, sudní exekutr Sídl: nám. Svbdy 15, 602 00 Brn IČ: 18764878 Zhtvitel: Odhadci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9346-846/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9346-846/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 297-16-2010 o ceně bytové jednotky číslo 283/2 zapsané na listu vlastnictví číslo 1390 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Janov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více