FREKVENČNÍ MĚNIČE APLIKAČNÍ MANUÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FREKVENČNÍ MĚNIČE APLIKAČNÍ MANUÁL"

Transkript

1 vacon 100 FREKVENČNÍ MĚNIČE APLIKAČNÍ MANUÁL

2

3 ÚVOD VACON 3 ÚVOD ID dokumentu: DPD01102F Datum: Verze softwaru: FW0072V012 O TÉTO PŘÍRUČCE Tato příručka je chráněna autorskými právy vlastněnými společností Vacon Plc. Všechna práva vyhrazena. V této příručce se dočtete o funkcích frekvenčního měniče Vacon a způsobu jeho používání. Příručka má stejnou strukturu jako nabídka funkcí frekvenčního měniče (kapitoly 1 a 4 8). Kapitola 1, Stručný průvodce spuštěním Zahájení práce s ovládacím panelem. Kapitola 2, Průvodci Výběr konfigurace aplikace. Rychlé nastavení aplikace. Různé aplikace s příklady. Kapitola 3, Uživatelská rozhraní Typy zobrazení a používání ovládacího panelu. Nástroj Vacon Live pro počítače. Funkce komunikační sběrnice. Kapitola 4, Nabídka sledování Údaje o sledovaných hodnotách. Kapitola 5, Nabídka parametrů Seznam všech parametrů měniče. Kapitola 6, Nabídka diagnostiky Kapitola 7, Nabídka vstupů/výstupů a hardwaru Kapitola 8, Nabídky uživatelských nastavení, oblíbených položek a uživatelských úrovní Kapitola 9, Popis parametrů 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

4 VACON 4 ÚVOD Používání parametrů. Programování digitálních a analogových vstupů. Specifické funkce jednotlivých aplikací. Kapitola 10, Odstraňování poruch Poruchy a jejich příčiny. Resetování poruch. Kapitola 11, Příloha Údaje o různých výchozích hodnotách jednotlivých aplikací. Tato příručka obsahuje velké množství tabulek s parametry. V těchto pokynech se dozvíte, jak z tabulek vyčíst potřebné údaje. A B C D E F G H Index Parameter Min Max Unit Default ID Description I A. Umístnění parametru v nabídce, tzn. číslo parametru. B. Název parametru. C. Minimální hodnota parametru. D. Maximální hodnota parametru. E. Jednotky, v jakých jsou udány hodnoty parametru. Jednotky se zobrazují pouze tam, kde nějaké jsou. F. Výchozí tovární hodnota. G. Identifikační číslo parametru. H. Stručný popis hodnot parametrů nebo jejich funkce. I. Zobrazení tohoto symbolu znamená, že více informací o parametru naleznete v kapitole 5 Nabídka Parametry. TEL (0) FAX +358 (0)

5 ÚVOD VACON 5 FUNKCE FREKVENČNÍHO MĚNIČE VACON Snadné zprovoznění díky průvodcům pro spuštění a nastavení řízení PID, systému s více čerpadly a požárnímu režimu. Tlačítko FUNCT pro snadné přepínání mezi místním a vzdáleným řízením. Vzdálené místo řízení může být I/O nebo komunikační sběrnice. Vzdálené místo řízení lze vybrat parametrem. 8 přednastavených frekvencí. Funkce potenciometru motoru. Řízení joystickem. Funkce posuvu. 2 programovatelné časy rampy, 2 kontroly a 3 rozsahy zakázaných frekvencí. Vynucené vypnutí. Řídicí stránka pro rychlé ovládání a sledování nejdůležitějších hodnot. Mapování dat komunikační sběrnice. Automatický reset. Různé režimy předehřívání pro předcházení problémů s kondenzací. Maximální výstupní frekvence 320 Hz. Funkce Hodiny reálného času a časovače (je potřeba doplňková baterie). Lze naprogramovat 3 časové kanály pro zajištění různých funkcí pohonu. K dispozici je externí regulátor PID. Lze jej použít například pro řízení ventilu pomocí I/O frekvenčního měniče. Režim parkování, který automaticky povolí nebo zakáže provoz měniče za účelem úspory energie. Dvouzónový regulátor PID se 2 různými signály odezvy: řízení minima a maxima. Dva zdroje nastavených hodnot pro řízení PID. Volba může být provedena digitálním vstupem. Funkce pro zvýšení reference PID. Dopředná vazba pro zlepšení odezvy na změny procesu. Dohled nad hodnotami procesu. Řízení více čerpadel. Počitadlo údržby. Funkce řízení čerpadla: řízení plnicího čerpadla, řízení pomocného čerpadla, automatické čištění oběžného kola čerpadla, kontrola vstupního tlaku čerpadla a funkce ochrany před mrazem. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

6 VACON 6 TEL (0) FAX +358 (0)

7 OBSAH VACON 7 OBSAH Úvod O této příručce 3 Funkce frekvenčního měniče Vacon 5 1 Stručný průvodce spuštěním Ovládací panel a klávesnice Displeje První spuštění Popis aplikací Standardní aplikace Aplikace Místní/Vzdálené Aplikace Rychlosti Multi-step Aplikace Řízení PID Aplikace Víceúčelové Aplikace Potenciometr motoru 56 2 Průvodce Průvodce Standardní aplikací Průvodce aplikací Místní/Vzdálené Průvodce aplikací Rychlosti Multi-step Průvodce aplikací Řízení PID Průvodce aplikací Víceúčelové Průvodce aplikací Potenciometr motoru Průvodce multi-čerpadlem Průvodce Požárním režimem 73 3 Uživatelská rozhraní Navigace na klávesnici Používání grafického displeje Úpravy hodnot Resetování poruchy Tlačítko FUNCT Kopírování parametrů Porovnání parametrů Nápověda Používání nabídky Oblíbené položky Používání textového displeje Úpravy hodnot Resetování poruchy Tlačítko FUNCT Struktura menu Rychlé nastavení Monitor Vacon Live HOUR SUPPORT +358 (0)

8 VACON 8 OBSAH 4 Nabídka Monitorování Skupina monitoru Multimonitor Křivka trendu Základní I/O Teplotní vstupy Doplňky a rozšířená nastavení Monitorování funkcí časovače Monitorování PID regulátoru Monitorování externího PID regulátoru Monitorování více čerpadel Počitadla údržby Monitorování dat komunikační sběrnice Nabídka Parametry Skupina 3.1: Nastavení motoru Skupina 3.2: Nastavení Start/Stop Skupina 3.3: Reference Skupina 3.4: Nastavení ramp a brzd Skupina 3.5: Konfigurace I/O Skupina 3.6: Mapování dat komunikační sběrnice Skupina 3.7: Zakázané frekvence Skupina 3.8: Kontroly Skupina 3.9: Ochrany Skupina 3.10: Automatický reset Skupina 3.11: Nastavení aplikace Skupina 3.12: Funkce časovačů Skupina 3.13: Regulátor PID Skupina 3.14: Externí regulátor PID Skupina 3.15: Více čerpadel Skupina 3.16: Počitadla údržby Skupina 3.17: Požární režim Skupina 3.18: Parametry předehřívání motoru Skupina 3.20: Mechanická brzda Skupina 3.21: Řízení čerpadla Nabídka Diagnostika Aktivní poruchy Resetování poruch Historie poruch Souhrnné čítače Čítače provozu Informace o softwaru Nabídka I/O a hardware Základní I/O Sloty doplňkových desek Hodiny reálného času 210 TEL (0) FAX +358 (0)

9 OBSAH VACON Nastavení výkonné jednotky Klávesnice Komunikační sběrnice Nabídky uživatelských nastavení, oblíbených položek a uživatelských úrovní Uživatelská nastavení Zálohování parametrů Oblíbené položky Přidání položky k oblíbeným položkám Odebrání položky z oblíbených položek Uživ. úrovně Změna přístupového kódu uživatelských úrovní Popisy parametrů Nastavení motoru Funkce I/f start Funkce stabilizátoru momentu Nastavení Start/Stop Reference Referenční frekvence Referenční moment Přednastavené frekvence Parametry potenciometru motoru Parametry joysticku Parametry Posuvu Nastavení ramp a brzd Konfigurace I/O Programování digitálních a analogových vstupů Výchozí funkce programovatelných vstupů Digitální vstupy Analogové vstupy Digitální výstupy Analogové výstupy Zakázané frekvence Kontroly Tepelná ochrana motoru Ochrana zablokování motoru Ochrana odlehčení Automatický reset Funkce časovačů Regulátor PID Dopředná regulace Funkce parkování Kontrola odezvy Kompenzace poklesu tlaku Měkké plnění Kontrola vstupního tlaku Ochrana před mrazem HOUR SUPPORT +358 (0)

10 VACON 10 OBSAH 9.13 Funkce více čerpadel Počitadla údržby Požární režim Funkce předehřívání motoru Mechanická brzda Řízení čerpadla Automatické čištění Pomocné čerpadlo Plnicí čerpadlo Souhrnné a provozní čítače Čítač provozní doby Čítač provozní doby při poruše Čítač doby chodu Čítač doby napájení Čítač energie Čítač provozní energie Odstraňování poruch Zobrazení poruchy Resetování pomocí tlačítka Reset Resetování pomocí parametru na grafickém displeji Resetování pomocí parametru na textovém displeji Historie poruch Analýza historie poruch pomocí grafického displeje Analýza historie poruch pomocí textového displeje Kódy poruchy Příloha Výchozí hodnoty parametrů pro různé aplikace 339 TEL (0) FAX +358 (0)

11 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 11 1 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM 1.1 OVLÁDACÍ PANEL A KLÁVESNICE Ovládací panel tvoří rozhraní mezi frekvenčním měničem a uživatelem. Pomocí ovládacího panelu je možné nastavovat rychlost motoru a sledovat stav frekvenčního měniče. Dále jím lze nastavovat parametry frekvenčního měniče. A B C I H D G F E Obr. 1: Tlačítka na klávesnici A. Tlačítko ZPĚT/RESET. Přechod zpět v nabídce, ukončení režimu úprav, resetování poruchy. B. Tlačítko se šipkou NAHORU. Procházení nabídky směrem nahoru, zvýšení hodnoty. C. Tlačítko FUNCT. Změna směru otáčení motoru, otevřené ovládací stránky, změna místa řízení. Více informací viz Tabulka 38 Parametry referenční frekvence. D. Tlačítko se šipkou DOPRAVA. E. Tlačítko START. F. Tlačítko se šipkou DOLŮ. Procházení nabídky směrem dolů, snížení hodnoty. G. Tlačítko STOP. H. Tlačítko se šipkou DOLEVA. Přesunutí kurzoru doleva. I. Tlačítko OK. Přechod na aktivní úroveň nebo položku, potvrzení volby. 1.2 DISPLEJE K dispozici jsou 2 typy displejů: grafický a textový. Na ovládacím panelu jsou vždy stejné klávesy a tlačítka. Na displeji se zobrazují tato data: Stav motoru a měniče. Poruchy motoru a měniče. Místo, kde se v rámci nabídky právě nacházíte. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

12 VACON 12 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM A B C D E STOP READY I/O Main Menu ID: Quick Setup ( 17 ) Monitor ( 5 ) Parameters ( 12 ) M1 F G H Obr. 2: Grafický displej A. První stavové pole: STOP/RUN B. Směr otáčení motoru C. Druhé stavové pole: READY/NOT READY/ FAULT D. Pole alarmu: ALARM/- E. Pole místa řízení: PC/IO/KEYPAD/ FIELDBUS A F. Pole umístění: identifikační číslo parametru a aktuální poloha v rámci nabídky G. Aktivovaná skupina nebo položka H. Počet položek v dané skupině B C D F Obr. 3: Textový displej. Pokud je text příliš dlouhý, bude se na displeji automaticky posouvat. A. Kontrolky stavu B. Kontrolky alarmu a poruchy C. Název skupiny nebo položky aktuálního umístění 1.3 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ E D. Aktuální poloha v rámci nabídky E. Kontrolky místa řízení F. Kontrolky směru otáčení Průvodce spuštěním vás vyzve k zadání dat potřebných k řízení procedury měničem. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

13 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON Volba jazyka (P6.1) Letní čas* (P5.5.5) Možnosti se liší v závislosti na jazykovém balíčku. Rusko US EU VYP 3 Čas* (P5.5.2) hh:mm:ss 4 Rok* (P5.5.4) rrrr 5 Datum* (P5.5.3) dd.mm. * Tyto otázky se zobrazí, pokud je nainstalována baterie. 6 Spustit průvodce spuštěním? Ano Ne Pokud chcete nastavit hodnoty parametrů ručně, zvolte možnost Ne a stiskněte tlačítko OK. 7 Výběr aplikace (P1.2 Aplikace, ID212) Standardní Místní/Vzdálené Rychlosti Multi-step Řízení PID Víceúčelové Potenciometr motoru Nastavení hodnoty pro P , Typ motoru (podle typového štítku) Nastavení hodnoty pro parametr P , Jmenovité napětí motoru (podle typového štítku) Nastavení hodnoty pro parametr P , Jmenovitá frekvence motoru (podle typového štítku) Nastavení hodnoty pro parametr P , Jmenovité otáčky motoru (podle typového štítku) Nastavení hodnoty pro parametr P , Jmenovitý proud motoru Nastavení hodnoty pro parametr P , Účiník motoru (cos φ) Motor s permanentním magnetem Indukční motor Rozsah: různé Rozsah: 8, ,00 Hz Rozsah: Rozsah: různé Rozsah: Byl-li typ motoru nastaven na Indukční motor, zobrazí se další otázka. Pokud byl zvolen motor s permanentním magnetem, nastaví se parametr P , Účiník motoru (cos φ), na hodnotu 1,00 a průvodce přejde přímo k otázce HOUR SUPPORT +358 (0)

14 VACON 14 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Nastavení hodnoty pro parametr P , Minimální referenční frekvence Nastavení hodnoty pro parametr P , Maximální referenční frekvence Nastavení hodnoty pro parametr P , Čas rozběhu 1 Nastavení hodnoty pro parametr P , Čas doběhu 1 Spustit průvodce aplikací? Rozsah: 0,00...P Hz Rozsah: P ,00 Hz Rozsah: sekund Rozsah: sekund Ano Ne Pokud chcete pokračovat průvodcem aplikací, zvolte možnost Ano a stiskněte tlačítko OK. Viz popis průvodců pro různé aplikace v kapitole 2 Průvodce. Po provedení těchto voleb je průvodce spuštěním dokončen. Jsou 2 možnosti, jak průvodce spuštěním spustit znovu. Přejděte k parametru P6.5.1, Obnovit výchozí výrobní nastavení, nebo k parametru B1.1.2, Průvodce spouštěním. Následně vyberte možnost Aktivovat. 1.4 POPIS APLIKACÍ K výběru aplikace pro měnič použijte parametr P1.2 (Aplikace). Jakmile se parametr P1.2 změní, skupina parametrů se nastaví na výchozí hodnoty STANDARDNÍ APLIKACE Standardní aplikaci můžete použít v procesech s řízením rychlosti, kde nejsou potřeba žádné zvláštní funkce (např. čerpadla, ventilátory nebo dopravníky). Měnič je možné řídit přes klávesnici, komunikační směrnici nebo I/O svorkovnici. Zvolíte-li řízení I/O svorkovnicí, je signál referenční frekvence měniče připojen ke svorce AI1 (0 10 V) nebo AI2 (4 20 ma). Připojení závisí na typu signálu. K dispozici jsou rovněž tři přednastavené referenční frekvence. Přednastavené referenční frekvence lze aktivovat přes svorky DI4 a DI5. Signály start/stop měniče jsou připojeny ke svorce DI1 (start vpřed) a DI2 (start vzad). Ve všech aplikacích lze všechny výstupy měniče volně upravovat. Na základní I/O desce jsou k dispozici jeden analogový výstup (výstupní frekvence) a tři výstupy relé (Chod, Porucha, Připraven). 1 TEL (0) FAX +358 (0)

15 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 15 Standardní deska I/O Svorka Signál Popis 1 +10Vref Výstupní reference Referenční potenciometr kω 2 3 AI1+ AI1- Analogový vstup 1 + Analogový vstup 1 - Reference frekvence (výchozí V) 4 AI2+ Analogový vstup 2 + Referenční frekvence (výchozí ma) 5 AI2- Analogový vstup Vout 24V pomocné napětí 7 GND Uzemnění V/V 8 DI1 Digitální vstup 1 Start vpřed 9 DI2 Digitální vstup 2 Start zpět DI3 CM Digitální vstup 3 Společné pro DI1 DI6 Externí porucha *) 12 24Vout 24V pomocné napětí GND DI4 DI5 Uzemnění V/V Digitální vstup 4 Digitální vstup 5 DI4 DI5 Ref. frekv. OtevřenoOtevřeno Analogový vstup 1 Zavřeno Otevřeno Přednastavená frekvence 1 Otevřeno Zavřeno Přednastavená frekvence 2 Zavřeno Zavřeno Přednastavená frekvence DI6 CM Digitální vstup 6 Společné pro DI1 DI6 Reset poruchy *) ma AO1+ AO1- Analogový výstup 1 + Analogový výstup 1 - Výstupní frekvence (0...20mA) Vin 24V pomocné vstupní napětí A B RS485 RS485 Sériová sběrnice, záporná Sériová sběrnice, kladná Modbus RTU, N2, BACnet CHOD RO1/1 NZ RO1/2 CM Reléový výstup 1 CHOD 23 RO1/3 NO PORUCHA RO2/1 NZ RO2/2 CM Reléový výstup 2 PORUCHA RO2/3 NO RO3/2 CM RO3/3 NO Reléový výstup 3 PŘIPRAVEN **) Obr. 4: Výchozí připojení řízení ve standardní aplikaci * = Dvoupolohovým přepínačem lze oddělit digitální vstupy od uzemnění. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

16 VACON 16 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Digitální vstupy Volný Připojeno k uzemnění (GND) (Výchozí!) Obr. 5: Dvoupolohový přepínač Tabulka 2: M1.1 Průvodci Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 0 = Neaktivovat 1 = Aktivovat Průvodce spouštěním Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce spuštěním (viz kapitola Tabulka 1 Průvodce spuštěním Průvodce multi-čerpadlem Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce systémem s více čerpadly (viz kapitola 2.7 Průvodce multi-čerpadlem) Průvodce Požárním režimem Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce požárním režimem (viz kapitola 2.8 Průvodce Požárním režimem). 1 TEL (0) FAX +358 (0)

17 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 17 Tabulka 3: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.2 Aplikace = Standardní 1 = Místní/Vzdálené 2 = Rychlosti Multistep 3 = Řízení PID 4 = Víceúčelové 5 = Potenciometr motoru 1.3 Minimální referenční frekvence 0.00 P1.4 Hz Minimální přijatelná referenční frekvence. 1.4 Maximální referenční frekvence P Hz Maximální přijatelná referenční frekvence. 1.5 Čas rozběhu s Čas doběhu s Udává dobu potřebnou ke zvýšení výstupní frekvence z nuly na maximum. Udává dobu potřebnou ke snížení výstupní frekvence z maxima na nulu. 1.7 Proudové omezení motoru IH *0,1 IS A různé 107 Maximální proud motoru z frekvenčního měniče. 1.8 Typ motoru = Indukční motor 1 = Motor s permanentním magnetem Hodnotu Un naleznete na štítku motoru. 1.9 Jmenovité napětí motoru různé různé V různé 110 POZNÁMKA! Zjistěte, zda je motor zapojen do trojúhelníku nebo do hvězdy Jmenovitá frekvence motoru Hz 50 Hz 111 Tuto hodnotu fn naleznete na typovém štítku motoru Jmenovité otáčky motoru ot./min různé 112 Tuto hodnotu nn naleznete na typovém štítku motoru. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

18 VACON 18 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Tabulka 3: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.12 Jmenovitý proud motoru IH * 0,1 IH * 2 A různé 113 Hodnotu In naleznete na štítku motoru Účiník motoru (cos φ) různé 120 Tuto hodnotu vyhledejte na štítku motoru Optimalizace energie Měnič se snaží z důvodu úspory energie a snížení hluku motoru najít minimální proud motoru. Tuto funkci použijte například u procesů s ventilátory a čerpadly. 0 = Zakázáno 1 = Povoleno Při identifikačním běhu jsou počítány nebo měřeny parametry motoru potřebné k optimálnímu řízení motoru a rychlosti Identifikace = Žádná činnost 1 = V klidu 2 = Při otáčení Před provedením identifikačního běhu je nutné nastavit parametry uvedené na štítku motoru Start Funkce = Start po rampě 1 = Letmý start 1.17 Stop Funkce = Volný doběh 1 = Stop po rampě 1.18 Automatický reset = Zakázáno 1 = Povoleno 1 TEL (0) FAX +358 (0)

19 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 19 Tabulka 3: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.19 Reakce na externí poruchu = Žádná činnost 1 = Alarm 2 = Porucha (zastavení podle režimu Stop) 3 = Porucha (zastavení volným doběhem) 1.20 Reakce na externí poruchu AI = Žádná činnost 1 = Alarm 2 = Alarm + přednastavená frekvence poruchy (P ) 3 = Alarm + předchozí frekvence 4 = Porucha (zastavení podle režimu Stop) 5 = Porucha (zastavení volným doběhem) Volba vzdáleného místa řízení (Start/Stop) Vzdálené řídicí místo = řízení I/O 1 = řízení z komunikační sběrnice 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

20 VACON 20 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Tabulka 3: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis Volba zdroje referenční frekvence, jsou-li místem řízení I/O A Výběr reference I/O A = Přednast. frekvence 0 1 = Reference z ovládacího panelu 2 = Komunik. sběrnice 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = Reference PID 7 = Potenciometr motoru 8 = Reference z joysticku 9 = Reference posuvu 10 = Výstup bloku 1 11 = Výstup bloku 2 12 = Výstup bloku 3 13 = Výstup bloku 4 14 = Výstup bloku 5 15 = Výstup bloku 6 16 = Výstup bloku 7 17 = Výstup bloku 8 18 = Výstup bloku 9 19 = Výstup bloku 10 Výchozí hodnota závisí na aplikaci zvolené parametrem Volba reference ovládacího panelu Volba zdroje referenční frekvence, je-li místem řízení klávesnice. Viz P Volba reference kom. sběrnice Volba zdroje referenční frekvence, je-li místem řízení komunikační sběrnice. Viz P Rozsah Sig. AI = V / ma 1= V / ma 1.26 Rozsah Sig. AI = V / ma 1= V / ma 1.27 Funkce RO Viz P Funkce RO Viz P TEL (0) FAX +358 (0)

21 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 21 Tabulka 3: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.29 Funkce RO Viz P Funkce AO Viz P Tabulka 4: M1.31 Standardní Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis Přednast. frekvence 1 P1.3 P1.4 Hz Volba přednastavené frekvence digitálním vstupem DI Přednast. frekvence 2 P1.3 P1.4 Hz Volba přednastavené frekvence digitálním vstupem DI Přednast. frekvence 3 P1.3 P1.4 Hz Volba přednastavené frekvence digitálním vstupem DI4 a DI APLIKACE MÍSTNÍ/VZDÁLENÉ Aplikace Místní/Vzdálené se používá například tehdy, když je nutné přepínat mezi dvěma různými místy řízení. K přepínání mezi místním a vzdáleným místem řízení se používá svorka DI6. Je-li aktivní vzdálené řízení, lze příkazy start/stop předávat z komunikační sběrnice nebo I/O svorkovnice (DI1 a DI2). Je-li aktivní místní řízení, lze příkazy start/stop předávat z klávesnice, komunikační sběrnice nebo I/O svorkovnice (DI4 a DI5). Pro každé místo řízení lze referenční frekvenci zvolit z klávesnice, přes komunikační směrnici nebo I/O svorkovnici (AI1 nebo AI2). Ve všech aplikacích lze všechny výstupy měniče volně upravovat. Na základní I/O desce jsou k dispozici jeden analogový výstup (výstupní frekvence) a tři výstupy relé (Chod, Porucha, Připraven). 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

22 VACON 22 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Standardní deska I/O Svorka Signál Popis Referenční potenciometr kω Vref AI1+ AI1- Výstupní reference Analogový vstup 1 + Analogový vstup 1 - MÍSTNÍ: Referenční frekvence (výchozí: V) Vzdálená reference ( ma) 4 5 AI2+ AI2- Analogový vstup 2 + Analogový vstup 2 - VZDÁLENÉ: Referenční frekvence (výchozí: ma) Vzdálené řízení (+24V) Vout GND DI1 24V pomocné napětí Uzemnění V/V Digitální vstup 1 VZDÁLENÉ: Start vpřed 9 10 DI2 DI3 Digitální vstup 2 Digitální vstup 3 VZDÁLENÉ: Start zpět Externí porucha Uzemnění vzdáleného řízení 11 CM Společné pro DI1 DI6 *) 12 24Vout 24V pomocné napětí 13 GND Uzemnění V/V 14 DI4 Digitální vstup 4 MÍSTNÍ: Start vpřed 15 DI5 Digitální vstup 5 MÍSTNÍ: Start zpět DI6 CM Digitální vstup 6 Společné pro DI1 DI6 Výběr MÍSTNÍ/VZDÁLENÉ *) ma AO1+ AO1-/GND Analogový výstup 1 + Analogový výstup 1 - Výstupní frekvence (0...20mA) Vin 24V pomocné vstupní napětí A RS485 Sériová sběrnice, záporná Modbus RTU, B RS485 Sériová sběrnice, kladná N2, BACnet CHOD RO1/1 NZ RO1/2 CM Reléový výstup 1 CHOD 23 RO1/3 NO PORUCHA RO2/1 NZ RO2/2 CM Reléový výstup 2 PORUCHA 26 RO2/3 NO RO3/2 CM RO3/3 NO Reléový výstup 3 PŘIPRAVEN Obr. 6: Výchozí připojení řízení v aplikaci Místní/Vzdálené. * = Dvoupolohovým přepínačem lze oddělit digitální vstupy od uzemnění. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

23 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 23 Digitální vstupy Volný Připojeno k uzemnění (GND) (Výchozí!) Obr. 7: Dvoupolohový přepínač Tabulka 5: M1.1 Průvodci Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 0 = Neaktivovat 1 = Aktivovat Průvodce spouštěním Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce spuštěním (viz kapitola Tabulka 1 Průvodce spuštěním Průvodce multi-čerpadlem Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce systémem s více čerpadly (viz kapitola 2.7 Průvodce multi-čerpadlem) Průvodce Požárním režimem Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce požárním režimem (viz kapitola 2.8 Průvodce Požárním režimem). 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

24 VACON 24 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Tabulka 6: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.2 Aplikace = Standardní 1 = Místní/Vzdálené 2 = Rychlosti Multistep 3 = Řízení PID 4 = Víceúčelové 5 = Potenciometr motoru 1.3 Minimální referenční frekvence 0.00 P1.4 Hz Minimální přijatelná referenční frekvence. 1.4 Maximální referenční frekvence P Hz Maximální přijatelná referenční frekvence. 1.5 Čas rozběhu s Čas doběhu s Udává dobu potřebnou ke zvýšení výstupní frekvence z nuly na maximum. Udává dobu potřebnou ke snížení výstupní frekvence z maxima na nulu. 1.7 Proudové omezení motoru IH *0,1 IS A různé 107 Maximální proud motoru z frekvenčního měniče. 1.8 Typ motoru = Indukční motor 1 = Motor s permanentním magnetem Hodnotu Un naleznete na štítku motoru. 1.9 Jmenovité napětí motoru různé různé V různé 110 POZNÁMKA! Zjistěte, zda je motor zapojen do trojúhelníku nebo do hvězdy Jmenovitá frekvence motoru Hz 50 Hz 111 Tuto hodnotu fn naleznete na typovém štítku motoru Jmenovité otáčky motoru ot./min různé 112 Tuto hodnotu nn naleznete na typovém štítku motoru. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

25 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 25 Tabulka 6: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.12 Jmenovitý proud motoru IH * 0,1 IH * 2 A různé 113 Hodnotu In naleznete na štítku motoru Účiník motoru (cos φ) různé 120 Tuto hodnotu vyhledejte na štítku motoru Optimalizace energie Měnič se snaží z důvodu úspory energie a snížení hluku motoru najít minimální proud motoru. Tuto funkci použijte například u procesů s ventilátory a čerpadly. 0 = Zakázáno 1 = Povoleno Při identifikačním běhu jsou počítány nebo měřeny parametry motoru potřebné k optimálnímu řízení motoru a rychlosti Identifikace = Žádná činnost 1 = V klidu 2 = Při otáčení Před provedením identifikačního běhu je nutné nastavit parametry uvedené na štítku motoru Start Funkce = Start po rampě 1 = Letmý start 1.17 Stop Funkce = Volný doběh 1 = Stop po rampě 1.18 Automatický reset = Zakázáno 1 = Povoleno 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

26 VACON 26 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Tabulka 6: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.19 Reakce na externí poruchu = Žádná činnost 1 = Alarm 2 = Porucha (zastavení podle režimu Stop) 3 = Porucha (zastavení volným doběhem) 1.20 Reakce na externí poruchu AI = Žádná činnost 1 = Alarm 2 = Alarm + přednastavená frekvence poruchy (P ) 3 = Alarm + předchozí frekvence 4 = Porucha (zastavení podle režimu Stop) 5 = Porucha (zastavení volným doběhem) Volba vzdáleného místa řízení (Start/Stop) Vzdálené řídicí místo = řízení I/O 1 = řízení z komunikační sběrnice 1 TEL (0) FAX +358 (0)

27 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 27 Tabulka 6: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis Volba zdroje referenční frekvence, jsou-li místem řízení I/O A Výběr reference I/O A = Přednast. frekvence 0 1 = Reference z ovládacího panelu 2 = Komunik. sběrnice 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = Reference PID 7 = Potenciometr motoru 8 = Reference z joysticku 9 = Reference posuvu 10 = Výstup bloku 1 11 = Výstup bloku 2 12 = Výstup bloku 3 13 = Výstup bloku 4 14 = Výstup bloku 5 15 = Výstup bloku 6 16 = Výstup bloku 7 17 = Výstup bloku 8 18 = Výstup bloku 9 19 = Výstup bloku 10 Výchozí hodnota závisí na aplikaci zvolené parametrem Volba reference ovládacího panelu Volba zdroje referenční frekvence, je-li místem řízení klávesnice. Viz P Volba reference kom. sběrnice Volba zdroje referenční frekvence, je-li místem řízení komunikační sběrnice. Viz P Rozsah Sig. AI = V / ma 1= V / ma 1.26 Rozsah Sig. AI = V / ma 1= V / ma 1.27 Funkce RO Viz P Funkce RO Viz P HOUR SUPPORT +358 (0)

28 VACON 28 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Tabulka 6: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.29 Funkce RO Viz P Funkce AO Viz P Tabulka 7: M1.32 Místní/Vzdálené Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis Výběr reference I/O B Viz P Vynutit způsob ovl. na I/O B DigIN SlotA PRAVDA = Vynutit místo řízení na I/O B Vynutit I/O B referenci DigIN SlotA PRAVDA = Použitá referenční frekvence je specifikována parametrem B reference I/O (P1.32.1) Řídicí signál 1 B DigIN SlotA Spouštěcí signál 1, je-li řídicím místem I/O B Řídicí signál 2 B DigIN SlotA Spouštěcí signál 1, je-li řídicím místem I/O B Vynuc. říz. panelu DigIN SlotA Vynuc. říz. do panelu Vynuc. říz. kom. sběr. DigIN Slot Vynuc. říz. do kom. sběr Externí porucha (uzavř.) DigIN SlotA NEPRAVDA = OK PRAVDA = Externí porucha Reset poruchy (uzavř.) DigIN Slot Je-li PRAVDA, resetuje všechny aktivní poruchy APLIKACE RYCHLOSTI MULTI-STEP Aplikaci Rychlosti Multi-step můžete použít v procesech, ve kterých je zapotřebí více než 1 pevná frekvence (například testovací stolice). Lze použít 1+7 referenčních frekvencí: 1 základní reference (AI1 nebo AI2) a 7 přednastavených referencí. Volba přednastavených referenčních frekvencí digitálními signály DI4, DI5 a DI6. Není-li aktivní žádný z těchto vstupů, je referenční frekvence odebrána z analogového vstupu (AI1 nebo AI2). Příkazy start/stop předávejte přes I/O svorkovnici (DI1 a DI2). 1 TEL (0) FAX +358 (0)

29 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 29 Ve všech aplikacích lze všechny výstupy měniče volně upravovat. Na základní I/O desce jsou k dispozici jeden analogový výstup (výstupní frekvence) a tři výstupy relé (Chod, Porucha, Připraven). 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

30 VACON 30 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Standardní deska I/O Svorka Signál Popis Referenční potenciometr kω Vref AI1+ AI1- Výstupní reference Analogový vstup 1 + Analogový vstup 1 - Reference frekvence (výchozí V) 4 AI2+ Analogový vstup 2 + Referenční frekvence (výchozí ma) 5 AI2- Analogový vstup Vout 24V pomocné napětí 7 GND Uzemnění V/V 8 DI1 Digitální vstup 1 Start vpřed 9 DI2 Digitální vstup 2 Start zpět DI3 CM Digitální vstup 3 Společné pro DI1 DI6 Externí porucha *) 12 24Vout 24V pomocné napětí 13 GND Uzemnění V/V DI4 DI5 DI6 CM Digitální vstup 4 Digitální vstup 5 Digitální vstup 6 Společné pro DI1 DI6 DI4 DI5 DI Ref. frekv. Analogový vstup Přednastavená frekvence Přednastavená frekvence Přednastavená frekvence Přednastavená frekvence Přednastavená frekvence Přednastavená frekvence Přednastavená frekvence *) ma AO1+ AO1- Analogový výstup 1 + Analogový výstup 1 - Výstupní frekvence (0...20mA) Vin 24V pomocné vstupní napětí A B RS485 RS485 Sériová sběrnice, záporná Sériová sběrnice, kladná Modbus RTU, N2, BACnet CHOD RO1/1 NZ RO1/2 CM Reléový výstup 1 CHOD 23 RO1/3 NO PORUCHA RO2/1 NZ RO2/2 CM Reléový výstup 2 PORUCHA 26 RO2/3 NO RO3/2 CM RO3/3 NO Reléový výstup 3 PŘIPRAVEN Obr. 8: Výchozí připojení řízení v aplikaci Rychlosti Multi-step. * = Dvoupolohovým přepínačem lze oddělit digitální vstupy od uzemnění. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

31 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 31 Digitální vstupy Volný Připojeno k uzemnění (GND) (Výchozí!) Obr. 9: Dvoupolohový přepínač Tabulka 8: M1.1 Průvodci Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 0 = Neaktivovat 1 = Aktivovat Průvodce spouštěním Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce spuštěním (viz kapitola Tabulka 1 Průvodce spuštěním Průvodce multi-čerpadlem Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce systémem s více čerpadly (viz kapitola 2.7 Průvodce multi-čerpadlem) Průvodce Požárním režimem Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce požárním režimem (viz kapitola 2.8 Průvodce Požárním režimem). 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

32 VACON 32 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Tabulka 9: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.2 Aplikace = Standardní 1 = Místní/Vzdálené 2 = Rychlosti Multistep 3 = Řízení PID 4 = Víceúčelové 5 = Potenciometr motoru 1.3 Minimální referenční frekvence 0.00 P1.4 Hz Minimální přijatelná referenční frekvence. 1.4 Maximální referenční frekvence P Hz Maximální přijatelná referenční frekvence. 1.5 Čas rozběhu s Čas doběhu s Udává dobu potřebnou ke zvýšení výstupní frekvence z nuly na maximum. Udává dobu potřebnou ke snížení výstupní frekvence z maxima na nulu. 1.7 Proudové omezení motoru IH *0,1 IS A různé 107 Maximální proud motoru z frekvenčního měniče. 1.8 Typ motoru = Indukční motor 1 = Motor s permanentním magnetem Hodnotu Un naleznete na štítku motoru. 1.9 Jmenovité napětí motoru různé různé V různé 110 POZNÁMKA! Zjistěte, zda je motor zapojen do trojúhelníku nebo do hvězdy Jmenovitá frekvence motoru Hz 50 Hz 111 Tuto hodnotu fn naleznete na typovém štítku motoru Jmenovité otáčky motoru ot./min různé 112 Tuto hodnotu nn naleznete na typovém štítku motoru. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

33 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 33 Tabulka 9: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.12 Jmenovitý proud motoru IH * 0,1 IH * 2 A různé 113 Hodnotu In naleznete na štítku motoru Účiník motoru (cos φ) různé 120 Tuto hodnotu vyhledejte na štítku motoru Optimalizace energie Měnič se snaží z důvodu úspory energie a snížení hluku motoru najít minimální proud motoru. Tuto funkci použijte například u procesů s ventilátory a čerpadly. 0 = Zakázáno 1 = Povoleno Při identifikačním běhu jsou počítány nebo měřeny parametry motoru potřebné k optimálnímu řízení motoru a rychlosti Identifikace = Žádná činnost 1 = V klidu 2 = Při otáčení Před provedením identifikačního běhu je nutné nastavit parametry uvedené na štítku motoru Start Funkce = Start po rampě 1 = Letmý start 1.17 Stop Funkce = Volný doběh 1 = Stop po rampě 1.18 Automatický reset = Zakázáno 1 = Povoleno 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

34 VACON 34 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Tabulka 9: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.19 Reakce na externí poruchu = Žádná činnost 1 = Alarm 2 = Porucha (zastavení podle režimu Stop) 3 = Porucha (zastavení volným doběhem) 1.20 Reakce na externí poruchu AI = Žádná činnost 1 = Alarm 2 = Alarm + přednastavená frekvence poruchy (P ) 3 = Alarm + předchozí frekvence 4 = Porucha (zastavení podle režimu Stop) 5 = Porucha (zastavení volným doběhem) Volba vzdáleného místa řízení (Start/Stop) Vzdálené řídicí místo = řízení I/O 1 = řízení z komunikační sběrnice 1 TEL (0) FAX +358 (0)

35 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 35 Tabulka 9: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis Volba zdroje referenční frekvence, jsou-li místem řízení I/O A Výběr reference I/O A = Přednast. frekvence 0 1 = Reference z ovládacího panelu 2 = Komunik. sběrnice 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = Reference PID 7 = Potenciometr motoru 8 = Reference z joysticku 9 = Reference posuvu 10 = Výstup bloku 1 11 = Výstup bloku 2 12 = Výstup bloku 3 13 = Výstup bloku 4 14 = Výstup bloku 5 15 = Výstup bloku 6 16 = Výstup bloku 7 17 = Výstup bloku 8 18 = Výstup bloku 9 19 = Výstup bloku 10 Výchozí hodnota závisí na aplikaci zvolené parametrem Volba reference ovládacího panelu Volba zdroje referenční frekvence, je-li místem řízení klávesnice. Viz P Volba reference kom. sběrnice Volba zdroje referenční frekvence, je-li místem řízení komunikační sběrnice. Viz P Rozsah Sig. AI = V / ma 1= V / ma 1.26 Rozsah Sig. AI = V / ma 1= V / ma 1.27 Funkce RO Viz P Funkce RO Viz P HOUR SUPPORT +358 (0)

36 VACON 36 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Tabulka 9: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.29 Funkce RO Viz P Funkce AO Viz P Tabulka 10: M1.33 Rychlosti Multi-step Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis Přednast. frekvence 1 P1.3 P1.4 Hz Přednast. frekvence 2 P1.3 P1.4 Hz Přednast. frekvence 3 P1.3 P1.4 Hz Přednast. frekvence 4 P1.3 P1.4 Hz Přednast. frekvence 5 P1.3 P1.4 Hz Přednast. frekvence 6 P1.3 P1.4 Hz Přednast. frekvence 7 P1.3 P1.4 Hz Režim přednastavené rychlosti = Binární kódování 1 = Počet vstupů. Přednastavená frekvence je zvolena podle toho, kolik digitálních vstupů přednastavených otáček je aktivních Externí porucha (uzavř.) DigIN SlotA NEPRAVDA = OK PRAVDA = Externí porucha Reset poruchy (uzavř.) DigIN Slot Je-li PRAVDA, resetuje všechny aktivní poruchy APLIKACE ŘÍZENÍ PID Aplikaci Řízení PID lze použít u procesů, kdy je procesní proměnná (např. tlak) řízena prostřednictvím změny řízení rychlosti motoru. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

37 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 37 V této aplikaci bude interní regulátor PID měniče nakonfigurován pro 1 nastavenou hodnotu a 1 signál odezvy. Lze použít 2 místa řízení. Místo řízení A nebo B lze vybírat prostřednictvím svorky DI6. Je-li aktivní místo řízení A, jsou příkazy start/stop brány ze svorky DI1 a referenční frekvence je brána z regulátoru PID. Je-li aktivní místo řízení B, jsou příkazy start/stop brány ze svorky DI4 a referenční frekvence je brána ze svorky AI1. Ve všech aplikacích lze všechny výstupy měniče volně upravovat. Na základní I/O desce jsou k dispozici jeden analogový výstup (výstupní frekvence) a tři výstupy relé (Chod, Porucha, Připraven). 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

38 VACON 38 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Standardní deska I/O Svorka Signál Popis Referenční potenciometr kω 2vodičový vysílač Vref AI1+ AI1- Výstupní reference Analogový vstup 1 + Analogový vstup 1 - Místo A: Reference PID (reference) Místo B: Referenční frekvence (výchozí: V) Aktuální hodnota I = (0)4...20mA AI2+ AI2-24Vout Analogový vstup 2 + Analogový vstup 2-24V pomocné napětí Zpětná vazba PID (skutečná hodnota) (výchozí: ma) 7 GND Uzemnění V/V 8 DI1 Digitální vstup 1 Místo A: Start vpřed (Regulátor PID) 9 DI2 Digitální vstup 2 Externí porucha 10 DI3 Digitální vstup 3 Reset poruchy 11 CM Společné pro DI1 DI6 *) 12 24Vout 24V pomocné napětí 13 GND Uzemnění V/V 14 DI4 Digitální vstup 4 Místo B: Start vpřed (ref. frekvence P ) 15 DI5 Digitální vstup 5 Přednast. frekvence 1 16 DI6 Digitální vstup 6 Volba místa řízení A/B 17 CM Společné pro DI1 DI6 *) ma AO1+ AO1-/GND Analogový výstup 1 + Analogový výstup 1 - Výstupní frekvence (0...20mA) Vin 24V pomocné vstupní napětí A B RS485 RS485 Sériová sběrnice, záporná Sériová sběrnice, kladná Modbus RTU, N2, BACnet CHOD RO1/1 NZ RO1/2 CM Reléový výstup 1 CHOD 23 RO1/3 NO PORUCHA RO2/1 NZ RO2/2 CM Reléový výstup 2 PORUCHA 26 RO2/3 NO RO3/2 CM RO3/3 NO Reléový výstup 3 PŘIPRAVEN Obr. 10: Výchozí připojení řízení v aplikaci Řízení PID * = Dvoupolohovým přepínačem lze oddělit digitální vstupy od uzemnění. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

39 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 39 Digitální vstupy Volný Připojeno k uzemnění (GND) (Výchozí!) Obr. 11: Dvoupolohový přepínač Tabulka 11: M1.1 Průvodci Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 0 = Neaktivovat 1 = Aktivovat Průvodce spouštěním Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce spuštěním (viz kapitola Tabulka 1 Průvodce spuštěním Průvodce multi-čerpadlem Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce systémem s více čerpadly (viz kapitola 2.7 Průvodce multi-čerpadlem) Průvodce Požárním režimem Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce požárním režimem (viz kapitola 2.8 Průvodce Požárním režimem). 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

40 VACON 40 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Tabulka 12: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.2 Aplikace = Standardní 1 = Místní/Vzdálené 2 = Rychlosti Multistep 3 = Řízení PID 4 = Víceúčelové 5 = Potenciometr motoru 1.3 Minimální referenční frekvence 0.00 P1.4 Hz Minimální přijatelná referenční frekvence. 1.4 Maximální referenční frekvence P Hz Maximální přijatelná referenční frekvence. 1.5 Čas rozběhu s Čas doběhu s Udává dobu potřebnou ke zvýšení výstupní frekvence z nuly na maximum. Udává dobu potřebnou ke snížení výstupní frekvence z maxima na nulu. 1.7 Proudové omezení motoru IH *0,1 IS A různé 107 Maximální proud motoru z frekvenčního měniče. 1.8 Typ motoru = Indukční motor 1 = Motor s permanentním magnetem Hodnotu Un naleznete na štítku motoru. 1.9 Jmenovité napětí motoru různé různé V různé 110 POZNÁMKA! Zjistěte, zda je motor zapojen do trojúhelníku nebo do hvězdy Jmenovitá frekvence motoru Hz 50 Hz 111 Tuto hodnotu fn naleznete na typovém štítku motoru Jmenovité otáčky motoru ot./min různé 112 Tuto hodnotu nn naleznete na typovém štítku motoru. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

41 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 41 Tabulka 12: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.12 Jmenovitý proud motoru IH * 0,1 IH * 2 A různé 113 Hodnotu In naleznete na štítku motoru Účiník motoru (cos φ) různé 120 Tuto hodnotu vyhledejte na štítku motoru Optimalizace energie Měnič se snaží z důvodu úspory energie a snížení hluku motoru najít minimální proud motoru. Tuto funkci použijte například u procesů s ventilátory a čerpadly. 0 = Zakázáno 1 = Povoleno Při identifikačním běhu jsou počítány nebo měřeny parametry motoru potřebné k optimálnímu řízení motoru a rychlosti Identifikace = Žádná činnost 1 = V klidu 2 = Při otáčení Před provedením identifikačního běhu je nutné nastavit parametry uvedené na štítku motoru Start Funkce = Start po rampě 1 = Letmý start 1.17 Stop Funkce = Volný doběh 1 = Stop po rampě 1.18 Automatický reset = Zakázáno 1 = Povoleno 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

42 VACON 42 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Tabulka 12: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.19 Reakce na externí poruchu = Žádná činnost 1 = Alarm 2 = Porucha (zastavení podle režimu Stop) 3 = Porucha (zastavení volným doběhem) 1.20 Reakce na externí poruchu AI = Žádná činnost 1 = Alarm 2 = Alarm + přednastavená frekvence poruchy (P ) 3 = Alarm + předchozí frekvence 4 = Porucha (zastavení podle režimu Stop) 5 = Porucha (zastavení volným doběhem) Volba vzdáleného místa řízení (Start/Stop) Vzdálené řídicí místo = řízení I/O 1 = řízení z komunikační sběrnice 1 TEL (0) FAX +358 (0)

43 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 43 Tabulka 12: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis Volba zdroje referenční frekvence, jsou-li místem řízení I/O A Výběr reference I/O A = Přednast. frekvence 0 1 = Reference z ovládacího panelu 2 = Komunik. sběrnice 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = Reference PID 7 = Potenciometr motoru 8 = Reference z joysticku 9 = Reference posuvu 10 = Výstup bloku 1 11 = Výstup bloku 2 12 = Výstup bloku 3 13 = Výstup bloku 4 14 = Výstup bloku 5 15 = Výstup bloku 6 16 = Výstup bloku 7 17 = Výstup bloku 8 18 = Výstup bloku 9 19 = Výstup bloku 10 Výchozí hodnota závisí na aplikaci zvolené parametrem Volba reference ovládacího panelu Volba zdroje referenční frekvence, je-li místem řízení klávesnice. Viz P Volba reference kom. sběrnice Volba zdroje referenční frekvence, je-li místem řízení komunikační sběrnice. Viz P Rozsah Sig. AI = V / ma 1= V / ma 1.26 Rozsah Sig. AI = V / ma 1= V / ma 1.27 Funkce RO Viz P Funkce RO Viz P HOUR SUPPORT +358 (0)

44 VACON 44 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Tabulka 12: M1 Rychlé nastavení Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 1.29 Funkce RO Viz P Funkce AO Viz P TEL (0) FAX +358 (0)

45 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 45 Tabulka 13: M1.34 Řízení PID Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis Zesílení PID % Je-li hodnota parametru nastavena na 100 %, 10% změna odchylky způsobí změnu výstupu regulátoru o 10 % Časová konst. I složky PID s Je-li tento parametr nastaven na 1,00 s, 10% změna odchylky způsobí změnu výstupu regulátoru o 10,00 %/s Časová konst. D složky PID s Je-li tento parametr nastaven na hodnotu 1,00 s, 10% změna odchylky během 1 s způsobí změnu výstupu regulátoru o 10,00 % Volba zdroje zpětné vazby Viz P Volba zdroje reference Viz P Reference z panelu 1 různé různé různé Limit frekvence parkování Hz Měnič přejde do režimu parkování, pokud výstupní frekvence zůstává pod tímto limitem po dobu delší, než je doba definovaná v parametru Zpoždění parkování Zpoždění parkování s Úroveň restartu 1 různé různé různé různé 1018 Minimální doba, po kterou musí frekvence zůstat pod úrovní Parkování, než je měnič zastaven. Definuje úroveň kontroly restartu hodnoty zpětné vazby PID. Používá zvolené procesní jednotky Přednast. frekvence 1 P1.3 P1.4 Hz Přednastavená frekvence zvolena digitálním vstupem DI5. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

46 VACON 46 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM APLIKACE VÍCEÚČELOVÉ Aplikaci Víceúčelové lze použít pro různé procesy, kde je potřeba široká řada funkcí ovládání motoru (např. dopravníky). Měnič je možné řídit přes klávesnici, komunikační směrnici nebo I/O svorkovnici. Pokud k řízení používáte I/O svorkovnici, jsou příkazy start/stop brány ze svorky DI1 a DI2 a referenční frekvence je brána ze svorky AI1 nebo AI2. K dispozici jsou dvě rampy pro rozběh a doběh. Volba mezi rampou 1 a rampou 2 je prováděna přes svorku DI6. Ve všech aplikacích lze všechny výstupy měniče volně upravovat. Na základní I/O desce jsou k dispozici jeden analogový výstup (výstupní frekvence) a tři výstupy relé (Chod, Porucha, Připraven). 1 TEL (0) FAX +358 (0)

47 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM VACON 47 Standardní deska I/O Svorka Signál Popis Referenční potenciometr kω Vref AI1+ AI1- Výstupní reference Analogový vstup 1 + Analogový vstup 1 - Reference frekvence (výchozí V) 2vodičový převodník - 4 AI2+ Analogový vstup 2 + Referenční frekvence (výchozí ma) (0)4...20mA AI2-24Vout Analogový vstup 2-24V pomocné napětí 7 GND Uzemnění V/V 8 DI1 Digitální vstup 1 Start vpřed 9 DI2 Digitální vstup 2 Start zpět 10 DI3 Digitální vstup 3 Reset poruchy 11 CM Společné pro DI1 DI6 *) 12 24Vout 24V pomocné napětí 13 GND Uzemnění V/V 14 DI4 Digitální vstup 4 Přednast. frekvence 1 15 DI5 Digitální vstup 5 Externí porucha 16 DI6 Digitální vstup 6 Volba Rampy 1/ Rampy 2 17 CM Společné pro DI1 DI6 *) ma AO1+ AO1-/GND Analogový výstup 1 + Analogový výstup 1 - Výstupní frekvence (0...20mA) Vin 24V pomocné vstupní napětí A B RS485 RS485 Sériová sběrnice, záporná Sériová sběrnice, kladná Modbus RTU, N2, BACnet CHOD RO1/1 NZ RO1/2 CM Reléový výstup 1 CHOD 23 RO1/3 NO PORUCHA RO2/1 NZ RO2/2 CM Reléový výstup 2 PORUCHA 26 RO2/3 NO RO3/2 CM RO3/3 NO Reléový výstup 3 PŘIPRAVEN Obr. 12: Výchozí připojení řízení v aplikaci Víceúčelové * = Dvoupolohovým přepínačem lze oddělit digitální vstupy od uzemnění. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

48 VACON 48 STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM Digitální vstupy Volný Připojeno k uzemnění (GND) (Výchozí!) Obr. 13: Dvoupolohový přepínač Tabulka 14: M1.1 Průvodci Index Parametr Min. Max. Jedn. Výchozí ID Popis 0 = Neaktivovat 1 = Aktivovat Průvodce spouštěním Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce spuštěním (viz kapitola Tabulka 1 Průvodce spuštěním Průvodce multi-čerpadlem Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce systémem s více čerpadly (viz kapitola 2.7 Průvodce multi-čerpadlem) Průvodce Požárním režimem Výběrem možnosti Aktivovat spustíte průvodce požárním režimem (viz kapitola 2.8 Průvodce Požárním režimem). 1 TEL (0) FAX +358 (0)

Honeywell. SmartDrive HVAC APLIKAČNÍ MANUÁL. Frekvenční měniče

Honeywell. SmartDrive HVAC APLIKAČNÍ MANUÁL. Frekvenční měniče Honeywell APLIKAČNÍ MANUÁL SmartDrive HVAC Frekvenční měniče Honeywell 1 REJSTŘÍK Dokument: DPD00948D Datum uvedení verze: 27/2/12 Odpovídá balíku aplikace FW0094V005 1. Bezpečnost...3 1.1 Nebezpečí...

Více

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX Průvodce spuštěním Průvodce spuštěním je automaticky aktivován při prvním připojení měniče na napájecí síť nebo ho lze aktivovat v systémovém menu (P6.5.3) a následném

Více

Průvodce pro rychlé nastavení Frekvenční měniče SVX9000

Průvodce pro rychlé nastavení Frekvenční měniče SVX9000 Průvodce pro rychlé nastavení Frekvenční měniče SVX9000 Obsah Krok 1 Popis ovládací jednotky Krok 2 Schéma zapojení a popis svorkovnice Krok 3 Průvodce spuštěním Krok 4 Provozní a programovací menu Krok

Více

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL VACON 1 Multifunkční software Vacon NXL (software ALFIFF20) Ver. 3.5 Verze: DPD0165A Datum: 11.02.201 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Řídicí

Více

REJSTŘÍK ID dokumentu: DPD00551E Objednací kód: DOC-APP02456+DLCZ Rev. E Datum uvedení verze: Odpovídá balíku aplikace FW0065V012.

REJSTŘÍK ID dokumentu: DPD00551E Objednací kód: DOC-APP02456+DLCZ Rev. E Datum uvedení verze: Odpovídá balíku aplikace FW0065V012. vacon 0 REJSTŘÍK ID dokumentu: DPD00551E Objednací kód: DOC-APP02456+DLCZ Rev. E Datum uvedení verze: 12.9.11 Odpovídá balíku aplikace FW0065V012.vcx 1. Vacon 100 Spouštění... 2 1.1 Průvodce spouštěním...2

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁV- NĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁV- NĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! BEZPEČNOST Dokument: DPD00840, Vydáno: 10.11.2011 VACON 1 Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče Vacon 20. Před uvedením měniče do provozu si

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

Optimalizováno pro malé výkony

Optimalizováno pro malé výkony Optimalizováno pro malé výkony frekvenční měniče Emotron VS10 / VS30 Optimální velikost a cena pro malé výkony Navzdory své malé velikosti, jsou naše nové frekvenční měniče Emotron VS10 a VS30 vybaveny

Více

Nový jednoduchý měnič

Nový jednoduchý měnič Nový jednoduchý měnič Potravinářské stroje, míchače Dopravníkové systémy Ventilátory, čerpadla Dřevozpracující stroje Velký výkon v kompaktním přístroji Vítejte v nové generaci frekvenčních měničů MICRO

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Elpro Drive Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Technická data Elektrická specifikace Tab.1 Výkon motoru při napájení 400VAC s Bypassem MSF-017 7,5 17 11 22 11 25-030 15 30 18,5 37 22 45-045 22

Více

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Document code: DPD00299A Date edited:

Document code: DPD00299A Date edited: Document code: DPD00299A Date edited: 14.1.2010 1. Bezpečnost 3 1.1 Výstrahy 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. Potvrzení dodávky

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ VECTORFLUX VFX - 500V

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ VECTORFLUX VFX - 500V TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ VECTORFLUX VFX - 500V VECTORFLUX VFX50 11-22 kw ŘADA S2 Typové označení VFX50-018 -026-031 -037 Doporučený výkon motoru P nom kw 11 15 18,5 22 Jmenovitý výstupní proud

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Překročení teploty nebo vlhkosti limity

Překročení teploty nebo vlhkosti limity Překročení teploty nebo vlhkosti limity Toto jsou alarmy, které jsou aktivovány při překročení limitů nastavená teplota / vlhkost. Pouze signál: Může být odloženo během počáteční fáze jednotky (výchozí

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

Kompaktní, dynamické, ideální pro pohony jeřábů a zdvihových mechanismů

Kompaktní, dynamické, ideální pro pohony jeřábů a zdvihových mechanismů Kompaktní, dynamické, ideální pro pohony jeřábů a zdvihových mechanismů frekvenční měniče Emotron DSV15 / DSV35 Vysoká funkčnost v kompaktním provedení I přes malé rozměry, vynikají nové frekvenční měniče

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

VACON NXL JEDNODUCHÝ A UNIVERZÁLNÍ FREKVENČNÍ MĚNIČ

VACON NXL JEDNODUCHÝ A UNIVERZÁLNÍ FREKVENČNÍ MĚNIČ VACON JEDNODUCHÝ A UNIVERZÁLNÍ FREKVENČNÍ MĚNIČ 1 JEDNODUCHÁ MONTÁŽ A JEŠTĚ JEDNODUŠŠÍ SPOUŠTĚNÍ Vacon je výkonný, kompaktní frekvenční měnič pro všeobecné použití v průmyslu a komunální sféře, s rozsahem

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 BASPELIN CPM Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 únor 2000 Baspelin CPM K1 Vlastnosti regulátoru baspelin CPM 4 analogové vstupy, 5 binárních vstupů (230V, 50Hz), 4 nezávislé

Více

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 690V

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 690V TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 690V FLOWDRIVE FDU69 110-250 kw ŘADA X5 Typové označení FDU69-120 -140-170 -215-270 Doporučený výkon motoru P nom kw 110 132 160 200 250 Jmenovitý výstupní

Více

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens) Programovatelné Easy (Moeller), Logo (Siemens) Základní způsob programování LOGO Programovaní pomocí P - propojení P s automatem sériovou komunikační linkou - program vytvářen v tzv ovém schématu /ladder

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Ignition Control V6.5

Ignition Control V6.5 ideas make 28.5.2007 future ideas make future IMFsoft, s.r.o. /9 Aplikace Ignition Control Elektronické zapalování obsahuje řadu funkcí jejichž nastavení lze s výhodou provést prostřednictvím osobního

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Uživatelská příručka ECL Comfort 210 / 296 / 310 Česká verze www.danfoss.com Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření pracovníci. 2 Danfoss

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run TECHNICKÝ MANUÁL 2. 1. ELEKTRICKÉ POPIS OVLÁDACÍCH ZAPOJENÍ PRVKŮ 1.1. AirKIT mod.2012 ovládací prvky 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run 7 6 AirKIT ovládací

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

1. Nastavení země a provozní bezpečnost 2. 4. Technické údaje střídače ULX 4000 8

1. Nastavení země a provozní bezpečnost 2. 4. Technické údaje střídače ULX 4000 8 Obsah Obsah 1. Nastavení země a provozní bezpečnost 2 2. Německo, nastavení země 3 3. Francie 7 4. Technické údaje střídače ULX 4000 8 L00410594-01_48 1 1. Nastavení země a provozní bezpečnost 1 1. Nastavení

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

Malý kompaktní I/O modul

Malý kompaktní I/O modul MMIO Malý kompaktní I/O modul Shrnutí Malý kompaktní I/O modul MMIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro řízení fancoilů a malých VZT jednotek. Modul komunikuje

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1 Michal Bassy Strana 1 Životnost baterií Bateriově napájené přístroje Synco 900 požadují 2 nebo 3 baterie typu AA (LR6). Typická životnost baterií jsou 3 roky. Životnost 3 roky je pro alkalické baterie

Více

Dodatek k návodu k obsluze

Dodatek k návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Dodatek k návodu k obsluze MOVITRAC LTX Servomodul pro MOVITRAC LTP-B Vydání 05/2012 19458169 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

NDEM 02 Síťový terminál pro docházkové aplikace

NDEM 02 Síťový terminál pro docházkové aplikace Charakteristika modulu Síťový terminál NDEM 02 je určen pro připojení na sběrnici APS BUS přístupového systému APS 400. K jednomu řídícímu modulu MCA 167 je možné připojit až 64 terminálů NDEM 02. Terminál

Více

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 400V

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 400V TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 400V FLOWDRIVE FDU40 0,75-5,5 kw ŘADA X1 Typové označení FDU40-003 -004-006 -008-010 -013 Doporučený výkon motoru P nom kw 0,75 1,5 2,2 3 4 5,5 Jmenovitý

Více

VACON NXS ROBUSTNÍ FREKVENČ NÍ MĚNIČ PRO NÁROČ NÉ POUŽITÍ

VACON NXS ROBUSTNÍ FREKVENČ NÍ MĚNIČ PRO NÁROČ NÉ POUŽITÍ VACON ROBUSTNÍ FREKVENČ NÍ MĚNIČ PRO NÁROČ NÉ POUŽITÍ OSVĚDČENÁ VOLBA Vacon je kompaktní frekvenční měnič s rozsahem výkonu 0,7-560 kw a napájecími napětími 208-690 V pro náročné použití v zařízeních,

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

VARIFLEX. 0,25 až 4 kw. www.enika.cz

VARIFLEX. 0,25 až 4 kw. www.enika.cz www.nika.cz ENIK, spol. s r.o., Nádražní 609, 509 01 Nová Paka, zch Rpublic, Tl.: +420 493 773 311, Fax: +420 493 773 322, E-mail: nika@nika.cz, www.nika.cz VRIFLEX FREKVENČNÍ MĚNIČE 0,25 až 4 kw Frkvnční

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál KEYBPTZ3DL8VGA uživatelský manuál Obecné informace Klávesnice je univerzálním ovládacím prvkem pro PTZ kamery a zobrazovací matice, řízení se provádí ve spojení sběrnicí RS-485, je podporována většina

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah VLASTNOSTI... 2 Přední panel... 2 Zadní panel... 3 POPIS MENU... 4 Aktivace klávesnice... 4 Menu... 4 System... 5 Account... 5 Config... 5 Version... 5 Model... 5 PŘIPOJENÍ...

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 BASPELIN CPM EQ21 Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 září 2002 EQ21 CPM Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy

Více

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením Klíčové vlastnosti Napájení jednotlivých LED a světelných modulů Nastavitelný proud 100 ma 2000 ma Výstupní napětí až 50 V DC při napájení 24 V DC Měření proudu protékajícího LED Měření napětí na LED Měření

Více

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Jednoduché ovládání pomocí multifunkčního kolečka Optigo má otočné tlačítko (1) kódovací zařízení, které velmi zjednodušuje přístup do systému

Více

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka NRRF 12 Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem Uživatelská příručka 2004 2015, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2015/09/10, platné

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Uživatelská příručka. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Uživatelská příručka. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Uživatelská příručka Danfoss District Energy Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní monitorování otáček Bezpečnostní moduly 3TK28 Přehled Použití Charakteristické vlastnosti Přednosti Bezpečnostní moduly 3TK28 Bezpečnostní moduly se používají, jeli požadováno bezpečné a spolehlivé

Více

IOP, BOP-2, Záslepka. G120P BT přídavné systémové komponenty

IOP, BOP-2, Záslepka. G120P BT přídavné systémové komponenty 5 116 G120P BT přídavné systémové komponenty IOP, BOP-2, Záslepka Ovládací panel IOP (Intelligent Operator Panel) se specifickým aplikačním průvodcem pro uvedení do provozu, zřetelným textovým displejem

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M 8 7 PTM2250T PTM2250T-M DESIGO I/O moduly Ovládací moduly Tříbodový výstup AC 24250 V, s vnitřním modelem zdvihu PTM2250T PTM2250T-M Signálový převodník pro připojení na P-bus, s tříbodovým řídícím výstupem

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-...

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Automatizace Téma workshopu: Řízení pneumatických (hydraulických) systémů programovatelnými automaty doplněk k workshopu 1 Vypracoval: Ing. Michal Burger

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Ht200 / Ht205 programový regulátor český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Popis regulátoru Ht200/Ht205 je jednosmyčkový programový regulátor pro průmyslové aplikace.

Více

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2 EWS/EWSi Instalační manuál Verze 1. Kelcom International, spol. s r. o. Tomkova 14A, 500 6 Hradec Králové, Česká republika tel.: +40 495 513 886 fax: +40 495 318 88 obchod@kelcom.cz www.kelcom.cz XPR-9304-3

Více

Konfigurační software DTConfig

Konfigurační software DTConfig Konfigurační software DTConfig Uživatelský manuál Víceúčastnický 2-drátový systém Obsah Úvod... 3 Instalace USB programátoru a ovládačů... 4 Spuštění software XtendLan DTConfig... 5 Připojení dveřní stanice...

Více