Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce"

Transkript

1 Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Mgr. Jakub Dvořáček, Výkonný ředitel AIFP Spolupráce jako přirozená součást zdravotnického systému Spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Spolupráce má pozitivní vliv na kvalitu poskytované péče i hodnotu budoucího medicínského výzkumu. Spolupráce je předpokladem úspěšného vývoje nových léčivých přípravků. Spolupráce je farmaceutickými společnostmi maximálně ceněná. 1

2 Regulace nebo seberegulace? USA (regulační) Zákon Sunshine Act, který nařizuje farmaceutickým společnostem zveřejňovat veškeré platby mezi jimi a zdravotnickými odborníky a fakultními nemocnicemi. Sběr dat s účinností od Holandsko (seberegulační) Kodex zveřejňující finanční vztahy mezi odborníky/zařízeními a farmaceutickým průmyslem. Implementace Kodexu začala v roce V roce 2013 byla spuštěna veřejně dostupná databáze veškerých finančních toků od průmyslu k odborníkům/zařízením. Reakce na požadavky zainteresovaných stran EU Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) Na základě diskuse s odbornými i průmyslovými kapacitami přijala Kodex Disclosure, Kodex upravující zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením. Kodex přijat Valnou hromadou EFPIA dne

3 Kodex Disclosure iniciativa Transparentní spolupráce Kodex Disclosure byl k transponován ve všech evropských zemích, kde má sídlo člen EFPIA, tj. včetně České republiky. Zde pod názvem iniciativa Transparentní spolupráce. Kodex Disclosure je závazný pro všechny členské společnosti a asociace EFPIA. V ČR především, nikoliv však výhradně, pro členy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Pro koho je v ČR Kodex závazný? 3

4 Co je cílem Transparentní spolupráce? Primárním cílem této evropské iniciativy je objasnit podstatu a rozsah spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi a ozřejmit výši souvisejících plateb. K tomuto účelu bude připraven veřejně dostupný portál na kterém budou zveřejněna konkrétní data o spolupráci. Jak bude zveřejnění probíhat? Platby či jiná plnění budou zveřejněna včetně plátce, tj. konkrétní farmaceutické společnosti, a příjemce, tj. zdravotnického odborníka či instituce. Zveřejňovat se budou pouze platby a jiná plnění související s léčivými přípravky na předpis (Rx). Platby budou zveřejněny individuálně, či souhrnně dle konkrétní podoby spolupráce. Při zpracování a zveřejňování dat se bude postupovat striktně v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů. 4

5 Jak bude zveřejnění probíhat? Na portálu budou zveřejněny veškeré platby a jiná plnění související s poskytovanými službami zdravotnických odborníků/zařízení farmaceutickým společnostem sdruženým v EFPIA. Zveřejněny budou jednotlivé platby a také celková roční částka za veškeré platby a jiná plnění související s aktivitami spolupráce. Každá společnost zveřejní také informaci o metodice použité při zpracování zveřejňovaných informací. Individuální versus souhrnné zveřejnění Individuální zveřejnění Souhrnné zveřejnění Dary, granty Příspěvky na náklady akcí (registrační poplatky, smlouvy o sponzorování, doprava a ubytování) Neklinické studie Klinická hodnocení Neintervenční studie Odměna za služby a konzultace 5

6 Pravidla zveřejnění Prvním vykazovaným obdobím bude rok 2015, zveřejnění proběhne do Informace se budou zveřejňovat jednou ročně. Vykazované období představuje jeden kalendářní rok. Informace budou zveřejněny minimálně po dobu 3 let od prvního zveřejnění. Charakteristika portálu zveřejnění 6

7 Nahrávání dat na portál zveřejnění Za správné nahrání dat na portál zveřejnění bude zodpovídat farmaceutická společnost, nikoliv lékař. Lékař bude mít možnost před zveřejněním informace verifikovat. V případě, že nahraná data budou nesprávná, farmaceutická společnost bude mít možnost je opravit a opětovně nahrát na portál zveřejnění. Verifikace a následné zveřejnění dat bude probíhat jednou ročně. 7

8 Děkuji za pozornost. Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář poskytovatel právního poradenství pro iniciativu Transparentní spolupráce. 8