NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA"

Transkript

1 NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič, Vašut Ing. Marian Veverka, Ph. D. Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. 102 Ing. Marian Veverka, Ph. D. Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze Letní semestr 2009/2010

2 OBSAH 1. Technická zpráva 1.1. Úvodní charakteristika objektu 1.2. Konstrukční řešení 1.3. Podklady a normy 2. Výpočtová část 2.1. Zatížení 2.2. Návrh stropnic a příčníků 2.3. Výpočet celkových bodových sil ve styčnících 2.4. Reakce a vnitřní síly 2.5. Návrh prutů příhradové konstrukce 2.6. Posouzení jednotlivých prutů dle normálových sil 2.7. Návrh spodní železobetonové konstrukce 3. Výsledky programu FEAT Výkresová část

3 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1. Úvodní charakteristika objektu Řešený objekt Jedná se o novostavbu ubytovacího zařízení, navrženou u jezera, které vzniká v místě bývalého povrchového dolu Ležáky severně od města Most. Objekt je situován na výběžek břehu budoucího jezera v mírně svažitém terénu. Nadmořská výška objektu je 199,5 m. n. m Funkční a prostorové členění Navržený objekt sestává ze třech nadzemních podlaží, a je prostorově členěn do dvou různých hmot. Spodní část domu je těžká betonová konstrukce, na které je posazen lehký ocelový most s dřevěnou vestavbou vrchní části budovy. V 1NP se nachází kancelář, recepce a hala ubytovacího zařízení se sociálním zařízením přístavu, obchod s vybavením pro jachtaře, návštěvníky přístavu a ubytované, a hospodářská část ubytovacího zařízení, obsahující technickou místnost, a skladovací prostory. Střecha spodní části budovy je řešena jako zatravněná pochozí střecha s extenzivní zelení. Ve 2. a 3. NP jsou jednotlivé pokoje. V každém patře 15 dvoulůžkových pokojů a jeden dvoulůžkový pokoj upravený pro tělesně handicapované návštěvníky. Celkem tedy 32 dvoulůžkových pokojů, z toho dva pro tělesně handicapované Konstrukční řešení Základy Založení stavby bude provedeno na železobetonových pilotách o průměru 900mm, umístěných v liniích pod železobetonovými stěnami v osových vzdálenostech 2000mm. Založení mostních pilířů bude mít piloty o průměru 1000mm v osových vzdálenostech 1500mm. Na pilotách bude vybetonována železobetonová monolitická spojitá deska o tloušťce 300mm z betonu s hydroizolačními schopnostmi princip bílé vany Svislé nosné konstrukce spodní stavby Konstrukce spodní části objektu je řešena jako monolitický železobetonový převážně stěnový systém. Svislé konstrukce tvoří železobetonové stěny a ocelové sloupy. Železobetonové stěny jsou navrženy o tloušťce 200mm s maximální světlou vzdáleností 7370mm. Ocelové sloupy mají průměr 200mm, jsou trubkové a mají kruhový průřez. Stěnové konstrukce přiléhající

4 k terénu jsou navrženy o tloušťce 300mm. Součástí vertikálních nosných konstrukcí jsou 3 mostní pilíře Vodorovná nosná konstrukce spodní stavby Vodorovnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická spřažená deska, empiricky navržená dle největší světlé vzdálenosti svislých nosných stěn, má tloušťku 250mm. Tloušťka železobetonové stropní desky hospodářské části objektu je vzhledem k menším světlým vzdálenostem železobetonových nosných stěn a pnutí ve dvou směrech navržena empiricky na 200mm. Stropními deskami jsou vedeny 2 prostupy pro šachty technického vybavení budovy a prostupy pro větrání kanalizace Ocelová superkonstrukce vrchní stavby Ocelová superkonstrukce je řešena jako prostorový svařovaný příhradový nosník z otevřených válcovaných ocelových profilů HEB a IPN. Jedná se o dva příhradové nosníky v místech styčníků spojené ocelovými příčníky (ve spodní rovině HEB 400, v horní rovině HEB 300). Příčníky přenáší zatížení od podlahy a od střechy budovy, a také díky konstrukčnímu řešení typu tuhý rám fungují jako příčné zavětrování konstrukce. Na ocelových příčnících a navařených stropnicích (I 160) je ukotven trapézový plech ČSN , na který je vybetonována železobetonová monolitická spojitá deska o tloušťce 50mm. Ta funguje jako nosný vodorovný prvek a zároveň jako ztužující prvek ocelové konstrukce ve vodorovné rovině. Jednotlivé pruty ocelových příhradových nosníků byly navrženy podle zatížení konstrukce a výsledků programu FEAT 2000 na tah resp. tlak. Spodní pásnice je navržena na největší tlakovou normálovou sílu (HEB 600), horní pásnice na největší tahovou normálovou sílu (HEB 600), stojina (HEB 300), diagonální konstrukce táhel na největší tlak i tah (HEB 200). Ocelová superkonstrukce je podepřena třemi železobetonovými pilíři, z nichž pilíř A a C jsou opatřeny kluznými podporami s válcovými ložisky z oceli o vysoké pevnosti, a pilíř B funguje jako pevná podpora příhradového nosníku Vnitřní dřevostavba vrchní stavby V 2.n.p. se jedná o systém nosných dřevěných stěn, se sloupky spojenými v horní rovině I-stabil profilem (241mm). Sloupky stěn jsou v osové vzdálenosti 500mm a jejich průřez je 140x80mm. Stěny reagují na ocelovou konstrukci a jsou v osové vzdálenosti 4000mm. Na podélný I-stabil nosník jsou kolmo zboku pomocí ocelových příponek přibity I-stabil nosníky s osovou vzdáleností 500mm (h=241mm, navrženo dle zatížení a tabulek firmy Kronopol výrobce nosníků). Stěny ve 3.n.p. jsou navrženy jako samonosné dřevěné sloupkové příčky plnící pouze dělící funkci (osová vzdálenost sloupků 625mm). Stropní konstrukci 3.n.p. tvoří tepelně izolační podhled zavěšený na stropnicích ocelové superkonstrukce.

5 1.3. Podklady a normy Nosné konstrukce I, základy navrhování nosných konstrukcí: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., skriptum ČVUT 2006 Ocelové konstrukce, tabulky: Doc. Ing. Tomáš Vraný, CSc., Prof. Ing. František Wald, CSc., ČVUT 2009 Kovové mosty: Prof. Ing. Jiří Pechar, DrSc., Prof. Ing. Jiří Bureš, CSc., Prof. Ing. Antonín Schindler, DrSc., SNTL Praha 1990 Ocelové mosty: Doc. Ing. Tomáš Rotter, Csc., Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., skriptum ČVUT 2006 ČSN EN : Navrhování betonových konstrukcí ČSN EN : Zatížení konstrukcí

6 2. VÝPOČTOVÁ ČÁST ocelová konstrukce 2.1. Zatížení a) Zatížení od střechy STÁLÉ kn/m 3 h (mm) Charakteristická hodnota (kn/m) Návrhová hotnota (kn/m) Hydroizolace 3x0,041 0,123 Keramzitbeton 0, ,008 Železobetonová deska ,7 Trapézový plech 0,1549 0,1549 Rockwool Airrock 0, ,1549 Sádrokarton 12 12,5 0,1549 celkem: 2,2957 x 1,35 3,0992 UŽITNÉ Údržba 0,75 0,75 Sníh 0,56 celkem: 1,31 x 1,5 1,965 CELKOVÉ 3,6057 5,0642 b) Zatížení od podlahy 3NP a stropu 2NP STÁLÉ kn/m 3 h (mm) Charakteristická hodnota (kn/m 2 ) Návrhová hotnota (kn/m 2 ) Dřevěná podlaha 7,7 10 0,077 OSB deska 6,1 18 0,1098 OSB deska 6,1 18 0,1098 Rockwool Steprock 2,1 40 0,084 OSB deska 6,1 16 0,0976 OSB deska 6,1 16 0,0976 Rockwool Airrock 0, ,0672 Sádrokarton 12 12,5 0,15 0,793 x 1,35 1,0706 UŽITNÉ Hotel 1,5 1,5 x 1,5 2,25 CELKOVÉ 2,293 3,3206

7 c) Zatížení od podlahy 2NP STÁLÉ kn/m 3 h (mm) Charakteristická hodnota (kn/m 2 ) Návrhová hotnota (kn/m 2 ) DVD deska 8,5 36 0,306 Rockwool Dachrock 2, ,378 Železobetonová deska ,7 Trapézový plech 0,1549 0,1549 celkem: 2,384 x 1,35 3,2184 UŽITNÉ Hotel 1,5 1,5 x 1,5 2,25 CELKOVÉ 3,884 5,4684 d) Zatížení od nosné dřevěné stěny 2NP na spodní ocelový příčník STÁLÉ kn/m 2 zatěžovací pruh (m) Charakteristická hodnota (kn/m) Návrhová hotnota (kn/m) Zatížení od stropní konstrukce 2, ,3376 x1,5 11,256 Vlastní tíha 0,84 2,8 2,352 x1,35 3,1752 příčka 3NP 0,65 2,8 1,82 x1,35 2,457 stropní I-stabil nosníky 0, ,1038 x1,35 0,1401 celkem: 12, ,028

8 2.2. Návrh stropnic a příčníků a) Spodní stropnice Použitá ocel: S235 Zatížení od stropu: q d = 5,4684kN/m 2 x 1,8 m q d =9,84kN/m q k =3,884x1,8= 6,9912kN/m Moment od zatížení: M 1 =1/8 q d x l 2 Volba I 160: Posouzení: 1.M.S. M 1 =1/8 x 9,84 x 4 2 m= 0,179 kn/m w y =0,117 x 10 3 mm 2 I y =9,35 x 10 6 mm 4 M rd = M rd = = 23,909 knm M sd =1/8 x (9,84 + 0,179 x 1,35) x 4 2 = 20,163 knm 2.M.S. = x = x = 0,012m = l/250 = 0,016m Navržený průřez vyhovuje.

9 b) Spodní příčník Použitá ocel: S355 Zatížení od stropnice: F d = 9,843kN/m x 4m F d =39,372kN F k =27,965kN Zatížení od nosné stěny: q d =17,028kN/m q k =12,613kN/m Moment od zatížení: M 1 =1/8 q d x l 2 Volba I550: M= M 1 + M 2 + M 3 M= 407,766kNm M 1 =1/8 x 17,028 x 9 2 M 1 =172,409kNm M 2 =5,4x F d M 2 =5,4x39,372 M 2 =216,61 m= 1,664 kn/m M 3 =1/8 q d x l 2 M 3 =22,745kNm W y >M x 1,15/F y W y >1,321 Volba nosníku HEB 400 (dle tabulek) m= 1,553 kn/m w y =2,880 x 10 3 mm 2 I y =576,8 x 10 6 mm 4 Posouzení: 1.M.S. 2.M.S. = x M rd = M rd = = 889,043 knm M sd = M 1 + M 2 + M 3 M sd =172, ,61 +1/8 x (1,553 x 1,35) x 9 2 M sd =385, ,23 = 406,25kNm + x = 0, ,0106 = 0,0206m = l/250 = 0,036m Navržený průřez vyhovuje.

10 c) Horní stropnice Použitá ocel: S235 Zatížení od stropu: q d = 5,0642kN/m 2 x 1,8 m q d =9,12kN/m q k =3,6057x1,8= 6,49kN/m Moment od zatížení: M 1 =1/8 q d x l 2 Volba I 160: Posouzení: 1.M.S. 2.M.S. M 1 =1/8 x 9,12 x 4 2 m= 0,179 kn/m w y =0,117 x 10 3 mm 2 I y =9,35 x 10 6 mm 4 M rd = M rd = = 23,909 knm M sd =1/8 x (9,12 + 0,179 x 1,35) x 4 2 = 18,723 knm = x = x = 0,0113 m = l/250 = 0,016m Navržený průřez vyhovuje.

11 d) Horní příčník Použitá ocel: Zatížení od stropnice: Moment od zatížení: Volba I550: M= M 1 + M 2 M= 219,651kNm S355 F d = 9,116kN/m x 4m F d =36,464kN F k =25,961kN M 1 =5,4x F d M 1 =5,4x36,464 M 1 =169,906kNm m= 1,664 kn/m M 2 =1/8 q d x l 2 M 2 =22,745kNm W y >M x 1,15/F y W y >0,7116 Volba nosníku HEB 300 (dle tabulek) m= 1,17 kn/m w y =1678 x 10 3 mm 2 I y =251,7 x 10 6 mm 4 Posouzení: 1.M.S. 2.M.S. = x M rd = M rd = = 517,991 knm M sd = M 1 + M 2 M sd =169,906kNm + 1/8 x (1,17 x 1,35) x 9 2 M sd =169,906kNm + 15,992 = 186,89 knm + x = 0, ,0226 = 0,0244m = l/250 = 0,036m Navržený průřez vyhovuje.

12 2.3. Výpočet celkových bodových sil ve styčnících a) Na horní styčníky: Od stropnic: ½ x 5 x F d ½ x 5 x 36,464kN = 91,16kN Od příčníku: 4,5m x 1,17kN/m = 5,265kN Celková síla: G 1 = 96,425kN b) Na spodní styčníky: Od stropnic: ½ x 5 x F d ½ x 5 x 36,464kN = 91,16kN Od stěny: 4,5m x 17,028kN/m = 76,626 kn Od příčníku: 4,5m x 1,17kN/m = 6,989kN Celková síla: G 2 = 174,775kN c) Tíha konstrukce na jedno pole: Stojiny (HEB 300) 1,17kN/m x 6,5m = 7,605kN Diagonály (HEB 300) 1,17kN/m x 8m = 9,36kN Horní pásnice (HEB 600) 2,12kN/m x 4m = 8,848kN Dolní pásnice (HEB 800) 2,623kN/m x 4m = 10,492kN Celková síla: G 3 = 34,661kN 2.4. Reakce a vnitřní síly (výsledky viz příloha VÝSLEDKY PROGRAMU FEAT 2000) a.) Reakce v podporách: A = 3695,628kN B = 3061,882kN C = 624,032kN b.) Normálové síly: Horní pásnice TAH = 1614kN Spodní pásnice TLAK = 2169kN Diagonály TLAK = 1786kN - TAH = 1480kN Stojina - TLAK = 2530kN 2.5. Návrh prutů příhradové konstrukce Horní pásnice HEB 600 Dolní pásnice HEB 600 Stojiny HEB 300 Diagonální ztužidla HEB 300

13 2.6. Posouzení jednotlivých prutů dle normálových sil a) Horní pásnice Návrh na tahovou normálovou sílu: N=1614kN N rd = A = = Návrh profilu HEB 600 A = 27, mm 2 = 5, mm 2 b) Dolní pásnice Návrh na tlakovou normálovou sílu: N = 2169 kn Návrh HEB 600 A = 27, mm 2 i y = 251,7 mm i z = 70,8 mm L cr = 4 m λ y = L cr / i y = 15,892 λ z = L cr / i z = 56,497 λ 1 = 93,9 x = 76,3986 λ y = λ y / λ 1 = 0,208 => χ = 1 λ z = λ z / λ 1 = 0,739 => χ = 0,761 N rd = N rd = = = Navržený profil HEB 600 vyhovuje normálovému zatížení. = 8334,78 kn = 6342,8 kn

14 c) Stojiny Návrh na tlak: N = 2530 kn Návrh HEB 300 A = 14, mm 2 i y = 129,9 mm i z = 75,8 mm L cr = 6,5 x 0,5 = 3,25 m λ y = L cr / i y = 25,019 λ z = L cr / i z = 42,876 λ 1 = 93,9 x = 76,3986 λ y = λ y / λ 1 = 0,327 => χ = 0,938 λ z = λ z / λ 1 = 0,584 => χ = 0,847 N rd = N rd = = = Navržený profil HEB 300 vyhovuje normálovému zatížení. HEB 300 = 4317,288 kn = 3898,446 kn

15 d) Diagonální ztužidla Návrh na tah: N= 1480 kn N rd = A = = Návrh profilu HEB 160 A = 5, mm 2 = 4, mm 2 Návrh na tlak: N = 1786 kn Návrh HEB 300 A = 14, mm 2 i y = 129,9 mm i z = 75,8 mm L cr = 8m λ y = L cr / i y = 61,5858 λ z = L cr / i z = 105,540 λ 1 = 93,9 x = 76,3986 λ y = λ y / λ 1 = 0,806 => χ = 0,724 λ z = λ z / λ 1 = 1,38 => χ = 0,390 N rd = N rd = = = Navržený profil HEB 300 vyhovuje zatížení na tah i na tlak. HEB 300 = 3332,32 kn = 1795,034 kn

16 2.7. Posouzení spodní železobetonové konstrukce N RD = 0,8 x f cd x A c A = N rd / (0,8 x f cd ) f cd = 20Mpa Požadavky na plochu betonové konstrukce pilířů: Podpora A: Podpora B: Podpora C: A = 3695,628kN / (0,8 x ) A = 0,231m 2 a = 0,481m A = 3061,882kN / (0,8 x ) A = 0,191m 2 a = 0,437m A = 624,032kN / (0,8 x ) A = 0,039m 2 a = 0,197m Navržené betonové konstrukce: Podpora A: a= 0,75m b= 1,5m A=1,125m 2 Podpora B: a= 0,75m b= 2m A=1, 5m 2 Podpora C: a= 0,5m b= 1,5m A=0,75m 2 Navržené betonové konstrukce splňují požadavky na minimální plochu pro přenesení tlakového zatížení od mostní konstrukce.

17 3. VÝSLEDKY PROGRAMU FEAT Textový výstup programu FEAT 2000 (Textová příloha č.1) 3.2. Reakce v podporách (Grafická příloha č. 1 - A3) 3.3. Normálové síly na pásnicích (Grafická příloha č. 2 - A3) 3.4. Normálové síly ve stojinách (Grafická příloha č.3 - A3) 3.5. Normálové síly v diagonálách (Grafická příloha č.4 - A3) 3.6. Deformace mostu (Grafická příloha č.5 - A3) 4. VÝKRESOVÁ ČÁST 1 Schema ocelové konstrukce mostu A2 1:200 2 Příčný řez A3 1:50 3 Detail styčníku A3 1:10 4 Detail ložiskového uložení A3 1:10

18 THÁKUROVA 7 PRAHA 6 ŘEZ A-A a c e f g h i j k o b d p m n q r s t l u v z B 8 A C 8 PŮDORYS a c e f g h i j k o b d p m n q r s t l u v z A A 1 A B C 1 SPODNÍ PÁSNICE (HEB 600) 2 HORNÍ PÁSNICE (HEB 600) 3 STOJINA (HEB 300) 4 DIAGONÁLNÍ ZTUŽIDLO (HEB 300) 5 SPODNÍ PŘÍČNÍK (HEB 400) 6 HORNÍ PŘÍČNÍK (HEB 300) 7 STROPNICE (I 160) 8 OCELOVÉ LOŽISKO - POHYBLIVÉ DVOUVÁLCOVÉ 9 OCELOVÉ LOŽISKO - PEVNÉ VYPRACOVAL JAN HARCINÍK KONZULTACE Ing. Marian Veverka, Ph. D. STAVBA : HOTEL MOST NOSNÉ KONSTRUKCE 3 - HALOVÁ STAVBA OBSAH : SCHEMA OCELOVÉ KONSTRUKCE MOSTU FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FORMÁT 3x A4 DATUM 4/2010 MĚŘÍTKO 1:200 Č. VÝKRESU 1

19 THÁKUROVA 7 PRAHA 6 OCELOVÝ PŘÍČNÍK (HEB 300) STROPNICE (OCEL IPN 160) ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (50mm) TRAPÉZOVÝ PLECH (50mm) OCELOVÝ ÚHELNÍK (100x25x10) PODÉLNÝ NOSNÍK (OCEL HEB 600) DŘEVĚNÉ SLOUPKY (150x80 á 1000mm) DŘEVĚNÝ TRÁMEK (140x80) ZÁKLOP (2xOSB 2500x1250 tl. 16mm) DŘEVĚNÝ OSB NOSNÍK KRONOPOL BEAM (241mm á 500mm) DŘEVĚNÝ OSB NOSNÍK KRONOPOL BEAM (241mm) OCELOVÝ ÚHELNÍK (100x25x10) STOJINA (HEB 300) DŘEVĚNÉ SLOUPKY (140x80 á 500mm) OCELOVÝ ÚHELNÍK (100x25x10) STROPNICE (OCEL IPN 160) ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (50mm) PODÉLNÝ NOSNÍK (OCEL HEB 600) OCELOVÝ PŘÍČNÍK (HEB 400) TRAPÉZOVÝ PLECH (50mm) VYPRACOVAL JAN HARCINÍK KONZULTACE Ing. Marian Veverka, Ph. D. STAVBA : HOTEL MOST NOSNÉ KONSTRUKCE 3 - HALOVÁ STAVBA OBSAH : PŘÍČNÝ ŘEZ FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FORMÁT A3 DATUM 3/2010 MĚŘÍTKO 1:50 Č. VÝKRESU 2

20 THÁKUROVA 7 PRAHA ŘEZ A-A ŘEZ B-B A B B PŮDORYS A VYPRACOVAL KONZULTACE STAVBA : OBSAH : OCELOVÝ PODÉLNÍK (HEB 600) OCELOVÁ STOJINA (HEB 300) OCELOVÉ ZTUŽIDLO (HEB 300) OCELOVÝ PŘÍČNÍK (HEB 400) OCELOVÝ PLECH NAVAŘENÝ NA PATKU HEB 300 (tl. 10 mm) OCELOVÝ PÁS (700x220 tl. 10mm) OCELOVÝ PLECH NAVAŘENÝ NA PATKU HEB 400 (tl. 10 mm) ŠROUB M30 OCELOVÝ NAVAŘENÝ PLECH PRO DIAGONÁLY (tl. 10mm) JAN HARCINÍK Ing. Marian Veverka, Ph. D. UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ U JEZERA V MOSTĚ NOSNÉ KONSTRUKCE 3 - ÚLOHA 2 - HALOVÁ STAVBA DETAIL STYKU SLOUP - PŘÍČNÍK - ZTUŽIDLO FORMÁT DATUM FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ MĚŘÍTKO A3 Č. VÝKRESU 3 3/2010 1:10

21 THÁKUROVA 7 PRAHA OCELOVÝ PODÉLNÍK (HEB 600) OCELOVÁ STOJINA (HEB 300) OCELOVÉ ZTUŽIDLO (HEB 300) OCELOVÝ PŘÍČNÍK (HEB 400) OCELOVÝ PLECH NAVAŘENÝ NA PATKU HEB 300 (tl. 10 mm) OCELOVÝ PÁS (700x220 tl. 10mm) OCELOVÝ PLECH NAVAŘENÝ NA PATKU HEB 400 (tl. 10 mm) ŠROUB M30 OCELOVÝ NAVAŘENÝ PLECH PRO DIAGONÁLY (tl. 10mm) PODKLADNÍ POJEZDNÝ PLECH (400x1000 tl. 20mm) SPOJENÍ OS LOŽISKOVÝCH VÁLCŮ ROZNÁŠECÍ DESKA PRO PŘENESENÍ TLAKU NA VÁLCOVÁ LOŽISKA VÁLEC LOŽISKA - OCEL VYSOKÉ PEVNOSTI (PRŮMĚR 150mm, DÉLKA 600mm) PLECH PRO PŘIŠROUBOVÁNÍ LOŽISKA (tl. 20 mm) NAVAŘENÝ PLECH NA OCELOVOU MOSTNÍ KONSTRUKCI (tl. 20mm) ŽELEZOBETONOVÝ MOSTNÍ PILÍŘ ZALOŽENÝ NA PILOTÁCH 16 VYPRACOVAL JAN HARCINÍK KONZULTACE Ing. Marian Veverka, Ph. D. STAVBA : UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ U JEZERA V MOSTĚ NOSNÉ KONSTRUKCE 3 - ÚLOHA 2 - HALOVÁ STAVBA OBSAH : DETAIL POSUVNÉHO ULOŽENÍ MOSTU FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FORMÁT A3 DATUM 3/2010 MĚŘÍTKO 1:10 Č. VÝKRESU 4

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

STAVEBNÍ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET (ČÁST 1)

STAVEBNÍ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET (ČÁST 1) 2014 STAVBA STUPEŇ Stavba č.p. 268-270 Kpt. Jaroše, 250 70 Odolena Voda Skutečné provedení stavby STAVEBNÍ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET (ČÁST 1) březen 2014 ZODP. OSOBA POČET STRAN Ing. Jiří Surovec 19 +

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE Akce : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4. Dimenzování ocelových válcovaných

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybraných prvků rodinných domů na parcelách č. 277/11, 277/12 v katastrálním

Více

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách Posi Posi-Joist TM MiTek Contact Details and Logo Technologie pro pasivní a nízkoenergetické stavby od společnosti MiTek STROPY STĚNY STŘECHY Posi-Joist TM Stropy Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Numerická analýza dřevěných lávek pro pěší a cyklisty

Numerická analýza dřevěných lávek pro pěší a cyklisty Ing. Jana Bártová, Helika, a.s. Konference STATIKA 2014, 12. a 13. června Lávky Lávka přes Roklanský potok v Modravě 1 Lávka přes Roklanský potok v Modravě Technické parametry: Lávka převádí běžeckou trať

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_TRUBKOVÉ LEŠENÍ_Z2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ SKLADOVÝ

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice

Více

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1 Stavby pro plnění funkcí lesa Odborný seminář Brno, 14. října j a 2010 0 doc.ing. Bohumil STRAKA, CSc. Charakteristický příčný řez lávky: 1-podlaha, 2-trámové hlavní nosníky, 3-zábradlí Konstrukční skladba

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

F1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

F1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST Objednatel: Investor: Ing. Jindřich Kaas Národní obrany 14 160 00 Praha 6 ITA s.r.o. Konviktská 5 110 00 Praha 1 Místo stavby: Myslíkova 209, parcela č.994 110 00 Praha 1 V Příbrami, dne 29.8.2011 Vypracoval:

Více

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje Stropní konstrukce 1/5 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Vestavba archivu v podkroví

Vestavba archivu v podkroví Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha

Více

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08 semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 7/08 Zpracován projekt na předmět ATT1 bytový dům, zadaná parcela se nachází v Praze na Smíchově, v Bieblově ulici. Dům přímo sousedí se stávající

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA VE

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stavební, Katedra konstrukcí ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Letní semestr šk. r. 2014/2015 Zadání programu č.1 Jméno studenta: N = Studijní skupina:

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici v Hradci Králové. Martin Kopřiva VOŠ 3, 12/2011 Stránka 1

Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici v Hradci Králové. Martin Kopřiva VOŠ 3, 12/2011 Stránka 1 Martin Kopřiva VOŠ 3, 12/2011 Stránka 1 Popis konstrukce: 1.0 Konstrukční systém Zvolená konstrukce sestává ze dvou vzpínadlových nosníků, které jsou spojeny v horním pásu kloubem a v pásu dolním pětistranným

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla.

6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla. 6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla. Sloupy: klasifikace z hlediska stability, namáhání sloupů, průřezy, montážní styky. Kloubové patky nevyztužené a vyztužené, dimenzování patek, konstrukční

Více

INTERPLAN CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, tel. 541597216 Vypracoval: ing. M Honců, tel. 737 522 582

INTERPLAN CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, tel. 541597216 Vypracoval: ing. M Honců, tel. 737 522 582 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 2 (celkem 24) OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1 POUŽITÉ PODKLADY...3 1.2 POUŽITÉ NORMY A PROGRAMY...3 1.3 POUŽITÉ MATERIÁLY...3 2. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ...4 2.1 POPIS KONSTRUKCE...4 2.2 POŽADAVKY

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

Vyhlídková věž. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební. Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012

Vyhlídková věž. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební. Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Vyhlídková věž Jméno a příjmení studenta, ročník, obor: Vedoucí práce: Katedra / Ústav: Lucie

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 1/4 OBSAH 1. ANOTACE... 2 2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 2 2.1 Krov... 2 2.2 Vodorovné konstrukce... 2 2.3 Svislé konstrukce... 2 2.4 Schodiště, rampy... 2 2.5 Základy... 3 3. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého a přímočarého pohybu Konstrukční

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB téma přednášek: KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Obsah přednášek: Funkce a součásti halových a velkoobjemových objektů Konstrukční systém halového objektu vývoj ohýbaný, tlačený a tažený konstrukční

Více

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Obsah: 1. Předmět dokumentace... 2 2. Podklady statické části projektu... 2 3. Předpisy, literatura... 2 4. Inženýrsko geologické poměry stavby... 3 5. Statické řešení nosné konstrukce... 3 5.1 Příprava

Více

5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy.

5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy. 5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy. Patrové budovy: zásady návrhu, dispozice, způsob kreslení. Stropy: stropní desky, stropnice prosté a spojité, průvlaky, přípoj na železobetonové jádro, štíhlý

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU

STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU Objekt: ALICE 4.01 Stupeň: DSP Zakázka číslo HITEST: z14010 Počet stran: 12 STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU V Praze dne 19.02.2014 Vypracoval: Ing. Ondřej Zobal Ing. Richard Valenta

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

Schodiště,, rampy, výtahy 2

Schodiště,, rampy, výtahy 2 Pozemní stavitelství II. Schodiště,, rampy, výtahy 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Schodiště v montovaných skeletech a) základnískladebné varianty nosné kce schodiště Schodiště Funkce a požadavky 2 Schodiště

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Statický výpočet. 29. července 2009

Statický výpočet. 29. července 2009 29. července 2009 Statický výpočet Akce: RD Károv k.ú. Ohrobec Objednatel: Klára Vernerová Stupeň: DPS Datum: 07/2009 Zpracovatel: Ing. Ondřej Horák Zakázkové číslo: 2009-07-04 2 July 29, 2009 OBSAH STATICKÉHO

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více