NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA"

Transkript

1 NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič, Vašut Ing. Marian Veverka, Ph. D. Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. 102 Ing. Marian Veverka, Ph. D. Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze Letní semestr 2009/2010

2 OBSAH 1. Technická zpráva 1.1. Úvodní charakteristika objektu 1.2. Konstrukční řešení 1.3. Podklady a normy 2. Výpočtová část 2.1. Zatížení 2.2. Návrh stropnic a příčníků 2.3. Výpočet celkových bodových sil ve styčnících 2.4. Reakce a vnitřní síly 2.5. Návrh prutů příhradové konstrukce 2.6. Posouzení jednotlivých prutů dle normálových sil 2.7. Návrh spodní železobetonové konstrukce 3. Výsledky programu FEAT Výkresová část

3 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1. Úvodní charakteristika objektu Řešený objekt Jedná se o novostavbu ubytovacího zařízení, navrženou u jezera, které vzniká v místě bývalého povrchového dolu Ležáky severně od města Most. Objekt je situován na výběžek břehu budoucího jezera v mírně svažitém terénu. Nadmořská výška objektu je 199,5 m. n. m Funkční a prostorové členění Navržený objekt sestává ze třech nadzemních podlaží, a je prostorově členěn do dvou různých hmot. Spodní část domu je těžká betonová konstrukce, na které je posazen lehký ocelový most s dřevěnou vestavbou vrchní části budovy. V 1NP se nachází kancelář, recepce a hala ubytovacího zařízení se sociálním zařízením přístavu, obchod s vybavením pro jachtaře, návštěvníky přístavu a ubytované, a hospodářská část ubytovacího zařízení, obsahující technickou místnost, a skladovací prostory. Střecha spodní části budovy je řešena jako zatravněná pochozí střecha s extenzivní zelení. Ve 2. a 3. NP jsou jednotlivé pokoje. V každém patře 15 dvoulůžkových pokojů a jeden dvoulůžkový pokoj upravený pro tělesně handicapované návštěvníky. Celkem tedy 32 dvoulůžkových pokojů, z toho dva pro tělesně handicapované Konstrukční řešení Základy Založení stavby bude provedeno na železobetonových pilotách o průměru 900mm, umístěných v liniích pod železobetonovými stěnami v osových vzdálenostech 2000mm. Založení mostních pilířů bude mít piloty o průměru 1000mm v osových vzdálenostech 1500mm. Na pilotách bude vybetonována železobetonová monolitická spojitá deska o tloušťce 300mm z betonu s hydroizolačními schopnostmi princip bílé vany Svislé nosné konstrukce spodní stavby Konstrukce spodní části objektu je řešena jako monolitický železobetonový převážně stěnový systém. Svislé konstrukce tvoří železobetonové stěny a ocelové sloupy. Železobetonové stěny jsou navrženy o tloušťce 200mm s maximální světlou vzdáleností 7370mm. Ocelové sloupy mají průměr 200mm, jsou trubkové a mají kruhový průřez. Stěnové konstrukce přiléhající

4 k terénu jsou navrženy o tloušťce 300mm. Součástí vertikálních nosných konstrukcí jsou 3 mostní pilíře Vodorovná nosná konstrukce spodní stavby Vodorovnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická spřažená deska, empiricky navržená dle největší světlé vzdálenosti svislých nosných stěn, má tloušťku 250mm. Tloušťka železobetonové stropní desky hospodářské části objektu je vzhledem k menším světlým vzdálenostem železobetonových nosných stěn a pnutí ve dvou směrech navržena empiricky na 200mm. Stropními deskami jsou vedeny 2 prostupy pro šachty technického vybavení budovy a prostupy pro větrání kanalizace Ocelová superkonstrukce vrchní stavby Ocelová superkonstrukce je řešena jako prostorový svařovaný příhradový nosník z otevřených válcovaných ocelových profilů HEB a IPN. Jedná se o dva příhradové nosníky v místech styčníků spojené ocelovými příčníky (ve spodní rovině HEB 400, v horní rovině HEB 300). Příčníky přenáší zatížení od podlahy a od střechy budovy, a také díky konstrukčnímu řešení typu tuhý rám fungují jako příčné zavětrování konstrukce. Na ocelových příčnících a navařených stropnicích (I 160) je ukotven trapézový plech ČSN , na který je vybetonována železobetonová monolitická spojitá deska o tloušťce 50mm. Ta funguje jako nosný vodorovný prvek a zároveň jako ztužující prvek ocelové konstrukce ve vodorovné rovině. Jednotlivé pruty ocelových příhradových nosníků byly navrženy podle zatížení konstrukce a výsledků programu FEAT 2000 na tah resp. tlak. Spodní pásnice je navržena na největší tlakovou normálovou sílu (HEB 600), horní pásnice na největší tahovou normálovou sílu (HEB 600), stojina (HEB 300), diagonální konstrukce táhel na největší tlak i tah (HEB 200). Ocelová superkonstrukce je podepřena třemi železobetonovými pilíři, z nichž pilíř A a C jsou opatřeny kluznými podporami s válcovými ložisky z oceli o vysoké pevnosti, a pilíř B funguje jako pevná podpora příhradového nosníku Vnitřní dřevostavba vrchní stavby V 2.n.p. se jedná o systém nosných dřevěných stěn, se sloupky spojenými v horní rovině I-stabil profilem (241mm). Sloupky stěn jsou v osové vzdálenosti 500mm a jejich průřez je 140x80mm. Stěny reagují na ocelovou konstrukci a jsou v osové vzdálenosti 4000mm. Na podélný I-stabil nosník jsou kolmo zboku pomocí ocelových příponek přibity I-stabil nosníky s osovou vzdáleností 500mm (h=241mm, navrženo dle zatížení a tabulek firmy Kronopol výrobce nosníků). Stěny ve 3.n.p. jsou navrženy jako samonosné dřevěné sloupkové příčky plnící pouze dělící funkci (osová vzdálenost sloupků 625mm). Stropní konstrukci 3.n.p. tvoří tepelně izolační podhled zavěšený na stropnicích ocelové superkonstrukce.

5 1.3. Podklady a normy Nosné konstrukce I, základy navrhování nosných konstrukcí: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., skriptum ČVUT 2006 Ocelové konstrukce, tabulky: Doc. Ing. Tomáš Vraný, CSc., Prof. Ing. František Wald, CSc., ČVUT 2009 Kovové mosty: Prof. Ing. Jiří Pechar, DrSc., Prof. Ing. Jiří Bureš, CSc., Prof. Ing. Antonín Schindler, DrSc., SNTL Praha 1990 Ocelové mosty: Doc. Ing. Tomáš Rotter, Csc., Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., skriptum ČVUT 2006 ČSN EN : Navrhování betonových konstrukcí ČSN EN : Zatížení konstrukcí

6 2. VÝPOČTOVÁ ČÁST ocelová konstrukce 2.1. Zatížení a) Zatížení od střechy STÁLÉ kn/m 3 h (mm) Charakteristická hodnota (kn/m) Návrhová hotnota (kn/m) Hydroizolace 3x0,041 0,123 Keramzitbeton 0, ,008 Železobetonová deska ,7 Trapézový plech 0,1549 0,1549 Rockwool Airrock 0, ,1549 Sádrokarton 12 12,5 0,1549 celkem: 2,2957 x 1,35 3,0992 UŽITNÉ Údržba 0,75 0,75 Sníh 0,56 celkem: 1,31 x 1,5 1,965 CELKOVÉ 3,6057 5,0642 b) Zatížení od podlahy 3NP a stropu 2NP STÁLÉ kn/m 3 h (mm) Charakteristická hodnota (kn/m 2 ) Návrhová hotnota (kn/m 2 ) Dřevěná podlaha 7,7 10 0,077 OSB deska 6,1 18 0,1098 OSB deska 6,1 18 0,1098 Rockwool Steprock 2,1 40 0,084 OSB deska 6,1 16 0,0976 OSB deska 6,1 16 0,0976 Rockwool Airrock 0, ,0672 Sádrokarton 12 12,5 0,15 0,793 x 1,35 1,0706 UŽITNÉ Hotel 1,5 1,5 x 1,5 2,25 CELKOVÉ 2,293 3,3206

7 c) Zatížení od podlahy 2NP STÁLÉ kn/m 3 h (mm) Charakteristická hodnota (kn/m 2 ) Návrhová hotnota (kn/m 2 ) DVD deska 8,5 36 0,306 Rockwool Dachrock 2, ,378 Železobetonová deska ,7 Trapézový plech 0,1549 0,1549 celkem: 2,384 x 1,35 3,2184 UŽITNÉ Hotel 1,5 1,5 x 1,5 2,25 CELKOVÉ 3,884 5,4684 d) Zatížení od nosné dřevěné stěny 2NP na spodní ocelový příčník STÁLÉ kn/m 2 zatěžovací pruh (m) Charakteristická hodnota (kn/m) Návrhová hotnota (kn/m) Zatížení od stropní konstrukce 2, ,3376 x1,5 11,256 Vlastní tíha 0,84 2,8 2,352 x1,35 3,1752 příčka 3NP 0,65 2,8 1,82 x1,35 2,457 stropní I-stabil nosníky 0, ,1038 x1,35 0,1401 celkem: 12, ,028

8 2.2. Návrh stropnic a příčníků a) Spodní stropnice Použitá ocel: S235 Zatížení od stropu: q d = 5,4684kN/m 2 x 1,8 m q d =9,84kN/m q k =3,884x1,8= 6,9912kN/m Moment od zatížení: M 1 =1/8 q d x l 2 Volba I 160: Posouzení: 1.M.S. M 1 =1/8 x 9,84 x 4 2 m= 0,179 kn/m w y =0,117 x 10 3 mm 2 I y =9,35 x 10 6 mm 4 M rd = M rd = = 23,909 knm M sd =1/8 x (9,84 + 0,179 x 1,35) x 4 2 = 20,163 knm 2.M.S. = x = x = 0,012m = l/250 = 0,016m Navržený průřez vyhovuje.

9 b) Spodní příčník Použitá ocel: S355 Zatížení od stropnice: F d = 9,843kN/m x 4m F d =39,372kN F k =27,965kN Zatížení od nosné stěny: q d =17,028kN/m q k =12,613kN/m Moment od zatížení: M 1 =1/8 q d x l 2 Volba I550: M= M 1 + M 2 + M 3 M= 407,766kNm M 1 =1/8 x 17,028 x 9 2 M 1 =172,409kNm M 2 =5,4x F d M 2 =5,4x39,372 M 2 =216,61 m= 1,664 kn/m M 3 =1/8 q d x l 2 M 3 =22,745kNm W y >M x 1,15/F y W y >1,321 Volba nosníku HEB 400 (dle tabulek) m= 1,553 kn/m w y =2,880 x 10 3 mm 2 I y =576,8 x 10 6 mm 4 Posouzení: 1.M.S. 2.M.S. = x M rd = M rd = = 889,043 knm M sd = M 1 + M 2 + M 3 M sd =172, ,61 +1/8 x (1,553 x 1,35) x 9 2 M sd =385, ,23 = 406,25kNm + x = 0, ,0106 = 0,0206m = l/250 = 0,036m Navržený průřez vyhovuje.

10 c) Horní stropnice Použitá ocel: S235 Zatížení od stropu: q d = 5,0642kN/m 2 x 1,8 m q d =9,12kN/m q k =3,6057x1,8= 6,49kN/m Moment od zatížení: M 1 =1/8 q d x l 2 Volba I 160: Posouzení: 1.M.S. 2.M.S. M 1 =1/8 x 9,12 x 4 2 m= 0,179 kn/m w y =0,117 x 10 3 mm 2 I y =9,35 x 10 6 mm 4 M rd = M rd = = 23,909 knm M sd =1/8 x (9,12 + 0,179 x 1,35) x 4 2 = 18,723 knm = x = x = 0,0113 m = l/250 = 0,016m Navržený průřez vyhovuje.

11 d) Horní příčník Použitá ocel: Zatížení od stropnice: Moment od zatížení: Volba I550: M= M 1 + M 2 M= 219,651kNm S355 F d = 9,116kN/m x 4m F d =36,464kN F k =25,961kN M 1 =5,4x F d M 1 =5,4x36,464 M 1 =169,906kNm m= 1,664 kn/m M 2 =1/8 q d x l 2 M 2 =22,745kNm W y >M x 1,15/F y W y >0,7116 Volba nosníku HEB 300 (dle tabulek) m= 1,17 kn/m w y =1678 x 10 3 mm 2 I y =251,7 x 10 6 mm 4 Posouzení: 1.M.S. 2.M.S. = x M rd = M rd = = 517,991 knm M sd = M 1 + M 2 M sd =169,906kNm + 1/8 x (1,17 x 1,35) x 9 2 M sd =169,906kNm + 15,992 = 186,89 knm + x = 0, ,0226 = 0,0244m = l/250 = 0,036m Navržený průřez vyhovuje.

12 2.3. Výpočet celkových bodových sil ve styčnících a) Na horní styčníky: Od stropnic: ½ x 5 x F d ½ x 5 x 36,464kN = 91,16kN Od příčníku: 4,5m x 1,17kN/m = 5,265kN Celková síla: G 1 = 96,425kN b) Na spodní styčníky: Od stropnic: ½ x 5 x F d ½ x 5 x 36,464kN = 91,16kN Od stěny: 4,5m x 17,028kN/m = 76,626 kn Od příčníku: 4,5m x 1,17kN/m = 6,989kN Celková síla: G 2 = 174,775kN c) Tíha konstrukce na jedno pole: Stojiny (HEB 300) 1,17kN/m x 6,5m = 7,605kN Diagonály (HEB 300) 1,17kN/m x 8m = 9,36kN Horní pásnice (HEB 600) 2,12kN/m x 4m = 8,848kN Dolní pásnice (HEB 800) 2,623kN/m x 4m = 10,492kN Celková síla: G 3 = 34,661kN 2.4. Reakce a vnitřní síly (výsledky viz příloha VÝSLEDKY PROGRAMU FEAT 2000) a.) Reakce v podporách: A = 3695,628kN B = 3061,882kN C = 624,032kN b.) Normálové síly: Horní pásnice TAH = 1614kN Spodní pásnice TLAK = 2169kN Diagonály TLAK = 1786kN - TAH = 1480kN Stojina - TLAK = 2530kN 2.5. Návrh prutů příhradové konstrukce Horní pásnice HEB 600 Dolní pásnice HEB 600 Stojiny HEB 300 Diagonální ztužidla HEB 300

13 2.6. Posouzení jednotlivých prutů dle normálových sil a) Horní pásnice Návrh na tahovou normálovou sílu: N=1614kN N rd = A = = Návrh profilu HEB 600 A = 27, mm 2 = 5, mm 2 b) Dolní pásnice Návrh na tlakovou normálovou sílu: N = 2169 kn Návrh HEB 600 A = 27, mm 2 i y = 251,7 mm i z = 70,8 mm L cr = 4 m λ y = L cr / i y = 15,892 λ z = L cr / i z = 56,497 λ 1 = 93,9 x = 76,3986 λ y = λ y / λ 1 = 0,208 => χ = 1 λ z = λ z / λ 1 = 0,739 => χ = 0,761 N rd = N rd = = = Navržený profil HEB 600 vyhovuje normálovému zatížení. = 8334,78 kn = 6342,8 kn

14 c) Stojiny Návrh na tlak: N = 2530 kn Návrh HEB 300 A = 14, mm 2 i y = 129,9 mm i z = 75,8 mm L cr = 6,5 x 0,5 = 3,25 m λ y = L cr / i y = 25,019 λ z = L cr / i z = 42,876 λ 1 = 93,9 x = 76,3986 λ y = λ y / λ 1 = 0,327 => χ = 0,938 λ z = λ z / λ 1 = 0,584 => χ = 0,847 N rd = N rd = = = Navržený profil HEB 300 vyhovuje normálovému zatížení. HEB 300 = 4317,288 kn = 3898,446 kn

15 d) Diagonální ztužidla Návrh na tah: N= 1480 kn N rd = A = = Návrh profilu HEB 160 A = 5, mm 2 = 4, mm 2 Návrh na tlak: N = 1786 kn Návrh HEB 300 A = 14, mm 2 i y = 129,9 mm i z = 75,8 mm L cr = 8m λ y = L cr / i y = 61,5858 λ z = L cr / i z = 105,540 λ 1 = 93,9 x = 76,3986 λ y = λ y / λ 1 = 0,806 => χ = 0,724 λ z = λ z / λ 1 = 1,38 => χ = 0,390 N rd = N rd = = = Navržený profil HEB 300 vyhovuje zatížení na tah i na tlak. HEB 300 = 3332,32 kn = 1795,034 kn

16 2.7. Posouzení spodní železobetonové konstrukce N RD = 0,8 x f cd x A c A = N rd / (0,8 x f cd ) f cd = 20Mpa Požadavky na plochu betonové konstrukce pilířů: Podpora A: Podpora B: Podpora C: A = 3695,628kN / (0,8 x ) A = 0,231m 2 a = 0,481m A = 3061,882kN / (0,8 x ) A = 0,191m 2 a = 0,437m A = 624,032kN / (0,8 x ) A = 0,039m 2 a = 0,197m Navržené betonové konstrukce: Podpora A: a= 0,75m b= 1,5m A=1,125m 2 Podpora B: a= 0,75m b= 2m A=1, 5m 2 Podpora C: a= 0,5m b= 1,5m A=0,75m 2 Navržené betonové konstrukce splňují požadavky na minimální plochu pro přenesení tlakového zatížení od mostní konstrukce.

17 3. VÝSLEDKY PROGRAMU FEAT Textový výstup programu FEAT 2000 (Textová příloha č.1) 3.2. Reakce v podporách (Grafická příloha č. 1 - A3) 3.3. Normálové síly na pásnicích (Grafická příloha č. 2 - A3) 3.4. Normálové síly ve stojinách (Grafická příloha č.3 - A3) 3.5. Normálové síly v diagonálách (Grafická příloha č.4 - A3) 3.6. Deformace mostu (Grafická příloha č.5 - A3) 4. VÝKRESOVÁ ČÁST 1 Schema ocelové konstrukce mostu A2 1:200 2 Příčný řez A3 1:50 3 Detail styčníku A3 1:10 4 Detail ložiskového uložení A3 1:10

18 THÁKUROVA 7 PRAHA 6 ŘEZ A-A a c e f g h i j k o b d p m n q r s t l u v z B 8 A C 8 PŮDORYS a c e f g h i j k o b d p m n q r s t l u v z A A 1 A B C 1 SPODNÍ PÁSNICE (HEB 600) 2 HORNÍ PÁSNICE (HEB 600) 3 STOJINA (HEB 300) 4 DIAGONÁLNÍ ZTUŽIDLO (HEB 300) 5 SPODNÍ PŘÍČNÍK (HEB 400) 6 HORNÍ PŘÍČNÍK (HEB 300) 7 STROPNICE (I 160) 8 OCELOVÉ LOŽISKO - POHYBLIVÉ DVOUVÁLCOVÉ 9 OCELOVÉ LOŽISKO - PEVNÉ VYPRACOVAL JAN HARCINÍK KONZULTACE Ing. Marian Veverka, Ph. D. STAVBA : HOTEL MOST NOSNÉ KONSTRUKCE 3 - HALOVÁ STAVBA OBSAH : SCHEMA OCELOVÉ KONSTRUKCE MOSTU FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FORMÁT 3x A4 DATUM 4/2010 MĚŘÍTKO 1:200 Č. VÝKRESU 1

19 THÁKUROVA 7 PRAHA 6 OCELOVÝ PŘÍČNÍK (HEB 300) STROPNICE (OCEL IPN 160) ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (50mm) TRAPÉZOVÝ PLECH (50mm) OCELOVÝ ÚHELNÍK (100x25x10) PODÉLNÝ NOSNÍK (OCEL HEB 600) DŘEVĚNÉ SLOUPKY (150x80 á 1000mm) DŘEVĚNÝ TRÁMEK (140x80) ZÁKLOP (2xOSB 2500x1250 tl. 16mm) DŘEVĚNÝ OSB NOSNÍK KRONOPOL BEAM (241mm á 500mm) DŘEVĚNÝ OSB NOSNÍK KRONOPOL BEAM (241mm) OCELOVÝ ÚHELNÍK (100x25x10) STOJINA (HEB 300) DŘEVĚNÉ SLOUPKY (140x80 á 500mm) OCELOVÝ ÚHELNÍK (100x25x10) STROPNICE (OCEL IPN 160) ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (50mm) PODÉLNÝ NOSNÍK (OCEL HEB 600) OCELOVÝ PŘÍČNÍK (HEB 400) TRAPÉZOVÝ PLECH (50mm) VYPRACOVAL JAN HARCINÍK KONZULTACE Ing. Marian Veverka, Ph. D. STAVBA : HOTEL MOST NOSNÉ KONSTRUKCE 3 - HALOVÁ STAVBA OBSAH : PŘÍČNÝ ŘEZ FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FORMÁT A3 DATUM 3/2010 MĚŘÍTKO 1:50 Č. VÝKRESU 2

20 THÁKUROVA 7 PRAHA ŘEZ A-A ŘEZ B-B A B B PŮDORYS A VYPRACOVAL KONZULTACE STAVBA : OBSAH : OCELOVÝ PODÉLNÍK (HEB 600) OCELOVÁ STOJINA (HEB 300) OCELOVÉ ZTUŽIDLO (HEB 300) OCELOVÝ PŘÍČNÍK (HEB 400) OCELOVÝ PLECH NAVAŘENÝ NA PATKU HEB 300 (tl. 10 mm) OCELOVÝ PÁS (700x220 tl. 10mm) OCELOVÝ PLECH NAVAŘENÝ NA PATKU HEB 400 (tl. 10 mm) ŠROUB M30 OCELOVÝ NAVAŘENÝ PLECH PRO DIAGONÁLY (tl. 10mm) JAN HARCINÍK Ing. Marian Veverka, Ph. D. UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ U JEZERA V MOSTĚ NOSNÉ KONSTRUKCE 3 - ÚLOHA 2 - HALOVÁ STAVBA DETAIL STYKU SLOUP - PŘÍČNÍK - ZTUŽIDLO FORMÁT DATUM FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ MĚŘÍTKO A3 Č. VÝKRESU 3 3/2010 1:10

21 THÁKUROVA 7 PRAHA OCELOVÝ PODÉLNÍK (HEB 600) OCELOVÁ STOJINA (HEB 300) OCELOVÉ ZTUŽIDLO (HEB 300) OCELOVÝ PŘÍČNÍK (HEB 400) OCELOVÝ PLECH NAVAŘENÝ NA PATKU HEB 300 (tl. 10 mm) OCELOVÝ PÁS (700x220 tl. 10mm) OCELOVÝ PLECH NAVAŘENÝ NA PATKU HEB 400 (tl. 10 mm) ŠROUB M30 OCELOVÝ NAVAŘENÝ PLECH PRO DIAGONÁLY (tl. 10mm) PODKLADNÍ POJEZDNÝ PLECH (400x1000 tl. 20mm) SPOJENÍ OS LOŽISKOVÝCH VÁLCŮ ROZNÁŠECÍ DESKA PRO PŘENESENÍ TLAKU NA VÁLCOVÁ LOŽISKA VÁLEC LOŽISKA - OCEL VYSOKÉ PEVNOSTI (PRŮMĚR 150mm, DÉLKA 600mm) PLECH PRO PŘIŠROUBOVÁNÍ LOŽISKA (tl. 20 mm) NAVAŘENÝ PLECH NA OCELOVOU MOSTNÍ KONSTRUKCI (tl. 20mm) ŽELEZOBETONOVÝ MOSTNÍ PILÍŘ ZALOŽENÝ NA PILOTÁCH 16 VYPRACOVAL JAN HARCINÍK KONZULTACE Ing. Marian Veverka, Ph. D. STAVBA : UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ U JEZERA V MOSTĚ NOSNÉ KONSTRUKCE 3 - ÚLOHA 2 - HALOVÁ STAVBA OBSAH : DETAIL POSUVNÉHO ULOŽENÍ MOSTU FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FORMÁT A3 DATUM 3/2010 MĚŘÍTKO 1:10 Č. VÝKRESU 4

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY ERPET GOLF CENTRUM

ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY ERPET GOLF CENTRUM OBJEDNATEL - ERPET GOLF CENTRUM S.R.O., STRAKONICKÁ 2860, PRAHA 5 STUPEŇ - PROJEKT DATUM - PROSINEC 2008 ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY ERPET GOLF CENTRUM 1. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA MÍSTO STAVBY : Parcela

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

KONGRESOVÝ HOTEL V PLZNI EVA FRICOVÁ

KONGRESOVÝ HOTEL V PLZNI EVA FRICOVÁ KONGRESOVÝ HOTEL V PLZNI EVA FRICOVÁ KONGRESOVÝ HOTEL V PLZNI CONGRESS HOTEL IN PILSEN vedoucí diplomové práce: doc. Ing. arch. Roman Koucký autor, diplomant: Eva Fricová ateliér 1+xx Romana Kouckého a

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry A. Obecné údaje Objednatel: VUT v Brně, fakulta stavební, ústav pozemního stavitelství Veveří 331 / 95, 602 00 Brno (ing. Radim Kolář, Ph.D., m.: 776 028 018) Zpracovatel : ing. Vrubel Dalibor - Chládkova

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal.

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Vazníky k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Uložení vazníků na sloupech Průvlaku Konstrukce střešního pláště z desek

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

Technická zpráva nosné konstrukce

Technická zpráva nosné konstrukce Technická zpráva nosné konstrukce 1. Úvodní část Výchozí podklady pro zpracování profesní části statika Dispoziční a stavební návrh vypracovaný pracovníky architektonického ateliéru Ježková Jaroš pod vedením

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Ministerstvo dopravy TP 200 ODBOR INFRASTRUKTURY STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Technické podmínky Schváleno MD-OI čj. 1075/08-910-IPK/1

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.2.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.2.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk k a ranou dobu dějinnoud

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN ochrana před požárem 1/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další již

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU archeologická situace - pozitiv dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - negativ dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - teoret. doplněno dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení 1 Cena Inženýrské komory 2004 Popis projektu Víceúčelová Aréna Sazka byla dokončena k datu konání Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

LIFOCOLOR, s.r.o. OLOMOUCKÁ 89, 627 00 BRNO VÝSTAVBA AREÁLU LIFOCOLOR SO 01 ADM. VÝROBNÍ OBJEKT STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ DPS D.1.001.

LIFOCOLOR, s.r.o. OLOMOUCKÁ 89, 627 00 BRNO VÝSTAVBA AREÁLU LIFOCOLOR SO 01 ADM. VÝROBNÍ OBJEKT STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ DPS D.1.001. Č. REVIZE: REVISION NO.: DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE: POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION: VYPRACOVAL: ELABORATED BY: GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: LIFOCOLOR, s.r.o. OLOMOUCKÁ 89, 627 00

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie x Občianske a športové stavby Stavba konštrukcia: Názov: Zimní stadion Chomutov, zastřešení Lokalita: Chomutov Dátum dokončenia

Více