NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA"

Transkript

1 NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič, Vašut Ing. Marian Veverka, Ph. D. Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. 102 Ing. Marian Veverka, Ph. D. Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze Letní semestr 2009/2010

2 OBSAH 1. Technická zpráva 1.1. Úvodní charakteristika objektu 1.2. Konstrukční řešení 1.3. Podklady a normy 2. Výpočtová část 2.1. Zatížení 2.2. Návrh stropnic a příčníků 2.3. Výpočet celkových bodových sil ve styčnících 2.4. Reakce a vnitřní síly 2.5. Návrh prutů příhradové konstrukce 2.6. Posouzení jednotlivých prutů dle normálových sil 2.7. Návrh spodní železobetonové konstrukce 3. Výsledky programu FEAT Výkresová část

3 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1. Úvodní charakteristika objektu Řešený objekt Jedná se o novostavbu ubytovacího zařízení, navrženou u jezera, které vzniká v místě bývalého povrchového dolu Ležáky severně od města Most. Objekt je situován na výběžek břehu budoucího jezera v mírně svažitém terénu. Nadmořská výška objektu je 199,5 m. n. m Funkční a prostorové členění Navržený objekt sestává ze třech nadzemních podlaží, a je prostorově členěn do dvou různých hmot. Spodní část domu je těžká betonová konstrukce, na které je posazen lehký ocelový most s dřevěnou vestavbou vrchní části budovy. V 1NP se nachází kancelář, recepce a hala ubytovacího zařízení se sociálním zařízením přístavu, obchod s vybavením pro jachtaře, návštěvníky přístavu a ubytované, a hospodářská část ubytovacího zařízení, obsahující technickou místnost, a skladovací prostory. Střecha spodní části budovy je řešena jako zatravněná pochozí střecha s extenzivní zelení. Ve 2. a 3. NP jsou jednotlivé pokoje. V každém patře 15 dvoulůžkových pokojů a jeden dvoulůžkový pokoj upravený pro tělesně handicapované návštěvníky. Celkem tedy 32 dvoulůžkových pokojů, z toho dva pro tělesně handicapované Konstrukční řešení Základy Založení stavby bude provedeno na železobetonových pilotách o průměru 900mm, umístěných v liniích pod železobetonovými stěnami v osových vzdálenostech 2000mm. Založení mostních pilířů bude mít piloty o průměru 1000mm v osových vzdálenostech 1500mm. Na pilotách bude vybetonována železobetonová monolitická spojitá deska o tloušťce 300mm z betonu s hydroizolačními schopnostmi princip bílé vany Svislé nosné konstrukce spodní stavby Konstrukce spodní části objektu je řešena jako monolitický železobetonový převážně stěnový systém. Svislé konstrukce tvoří železobetonové stěny a ocelové sloupy. Železobetonové stěny jsou navrženy o tloušťce 200mm s maximální světlou vzdáleností 7370mm. Ocelové sloupy mají průměr 200mm, jsou trubkové a mají kruhový průřez. Stěnové konstrukce přiléhající

4 k terénu jsou navrženy o tloušťce 300mm. Součástí vertikálních nosných konstrukcí jsou 3 mostní pilíře Vodorovná nosná konstrukce spodní stavby Vodorovnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická spřažená deska, empiricky navržená dle největší světlé vzdálenosti svislých nosných stěn, má tloušťku 250mm. Tloušťka železobetonové stropní desky hospodářské části objektu je vzhledem k menším světlým vzdálenostem železobetonových nosných stěn a pnutí ve dvou směrech navržena empiricky na 200mm. Stropními deskami jsou vedeny 2 prostupy pro šachty technického vybavení budovy a prostupy pro větrání kanalizace Ocelová superkonstrukce vrchní stavby Ocelová superkonstrukce je řešena jako prostorový svařovaný příhradový nosník z otevřených válcovaných ocelových profilů HEB a IPN. Jedná se o dva příhradové nosníky v místech styčníků spojené ocelovými příčníky (ve spodní rovině HEB 400, v horní rovině HEB 300). Příčníky přenáší zatížení od podlahy a od střechy budovy, a také díky konstrukčnímu řešení typu tuhý rám fungují jako příčné zavětrování konstrukce. Na ocelových příčnících a navařených stropnicích (I 160) je ukotven trapézový plech ČSN , na který je vybetonována železobetonová monolitická spojitá deska o tloušťce 50mm. Ta funguje jako nosný vodorovný prvek a zároveň jako ztužující prvek ocelové konstrukce ve vodorovné rovině. Jednotlivé pruty ocelových příhradových nosníků byly navrženy podle zatížení konstrukce a výsledků programu FEAT 2000 na tah resp. tlak. Spodní pásnice je navržena na největší tlakovou normálovou sílu (HEB 600), horní pásnice na největší tahovou normálovou sílu (HEB 600), stojina (HEB 300), diagonální konstrukce táhel na největší tlak i tah (HEB 200). Ocelová superkonstrukce je podepřena třemi železobetonovými pilíři, z nichž pilíř A a C jsou opatřeny kluznými podporami s válcovými ložisky z oceli o vysoké pevnosti, a pilíř B funguje jako pevná podpora příhradového nosníku Vnitřní dřevostavba vrchní stavby V 2.n.p. se jedná o systém nosných dřevěných stěn, se sloupky spojenými v horní rovině I-stabil profilem (241mm). Sloupky stěn jsou v osové vzdálenosti 500mm a jejich průřez je 140x80mm. Stěny reagují na ocelovou konstrukci a jsou v osové vzdálenosti 4000mm. Na podélný I-stabil nosník jsou kolmo zboku pomocí ocelových příponek přibity I-stabil nosníky s osovou vzdáleností 500mm (h=241mm, navrženo dle zatížení a tabulek firmy Kronopol výrobce nosníků). Stěny ve 3.n.p. jsou navrženy jako samonosné dřevěné sloupkové příčky plnící pouze dělící funkci (osová vzdálenost sloupků 625mm). Stropní konstrukci 3.n.p. tvoří tepelně izolační podhled zavěšený na stropnicích ocelové superkonstrukce.

5 1.3. Podklady a normy Nosné konstrukce I, základy navrhování nosných konstrukcí: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., skriptum ČVUT 2006 Ocelové konstrukce, tabulky: Doc. Ing. Tomáš Vraný, CSc., Prof. Ing. František Wald, CSc., ČVUT 2009 Kovové mosty: Prof. Ing. Jiří Pechar, DrSc., Prof. Ing. Jiří Bureš, CSc., Prof. Ing. Antonín Schindler, DrSc., SNTL Praha 1990 Ocelové mosty: Doc. Ing. Tomáš Rotter, Csc., Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., skriptum ČVUT 2006 ČSN EN : Navrhování betonových konstrukcí ČSN EN : Zatížení konstrukcí

6 2. VÝPOČTOVÁ ČÁST ocelová konstrukce 2.1. Zatížení a) Zatížení od střechy STÁLÉ kn/m 3 h (mm) Charakteristická hodnota (kn/m) Návrhová hotnota (kn/m) Hydroizolace 3x0,041 0,123 Keramzitbeton 0, ,008 Železobetonová deska ,7 Trapézový plech 0,1549 0,1549 Rockwool Airrock 0, ,1549 Sádrokarton 12 12,5 0,1549 celkem: 2,2957 x 1,35 3,0992 UŽITNÉ Údržba 0,75 0,75 Sníh 0,56 celkem: 1,31 x 1,5 1,965 CELKOVÉ 3,6057 5,0642 b) Zatížení od podlahy 3NP a stropu 2NP STÁLÉ kn/m 3 h (mm) Charakteristická hodnota (kn/m 2 ) Návrhová hotnota (kn/m 2 ) Dřevěná podlaha 7,7 10 0,077 OSB deska 6,1 18 0,1098 OSB deska 6,1 18 0,1098 Rockwool Steprock 2,1 40 0,084 OSB deska 6,1 16 0,0976 OSB deska 6,1 16 0,0976 Rockwool Airrock 0, ,0672 Sádrokarton 12 12,5 0,15 0,793 x 1,35 1,0706 UŽITNÉ Hotel 1,5 1,5 x 1,5 2,25 CELKOVÉ 2,293 3,3206

7 c) Zatížení od podlahy 2NP STÁLÉ kn/m 3 h (mm) Charakteristická hodnota (kn/m 2 ) Návrhová hotnota (kn/m 2 ) DVD deska 8,5 36 0,306 Rockwool Dachrock 2, ,378 Železobetonová deska ,7 Trapézový plech 0,1549 0,1549 celkem: 2,384 x 1,35 3,2184 UŽITNÉ Hotel 1,5 1,5 x 1,5 2,25 CELKOVÉ 3,884 5,4684 d) Zatížení od nosné dřevěné stěny 2NP na spodní ocelový příčník STÁLÉ kn/m 2 zatěžovací pruh (m) Charakteristická hodnota (kn/m) Návrhová hotnota (kn/m) Zatížení od stropní konstrukce 2, ,3376 x1,5 11,256 Vlastní tíha 0,84 2,8 2,352 x1,35 3,1752 příčka 3NP 0,65 2,8 1,82 x1,35 2,457 stropní I-stabil nosníky 0, ,1038 x1,35 0,1401 celkem: 12, ,028

8 2.2. Návrh stropnic a příčníků a) Spodní stropnice Použitá ocel: S235 Zatížení od stropu: q d = 5,4684kN/m 2 x 1,8 m q d =9,84kN/m q k =3,884x1,8= 6,9912kN/m Moment od zatížení: M 1 =1/8 q d x l 2 Volba I 160: Posouzení: 1.M.S. M 1 =1/8 x 9,84 x 4 2 m= 0,179 kn/m w y =0,117 x 10 3 mm 2 I y =9,35 x 10 6 mm 4 M rd = M rd = = 23,909 knm M sd =1/8 x (9,84 + 0,179 x 1,35) x 4 2 = 20,163 knm 2.M.S. = x = x = 0,012m = l/250 = 0,016m Navržený průřez vyhovuje.

9 b) Spodní příčník Použitá ocel: S355 Zatížení od stropnice: F d = 9,843kN/m x 4m F d =39,372kN F k =27,965kN Zatížení od nosné stěny: q d =17,028kN/m q k =12,613kN/m Moment od zatížení: M 1 =1/8 q d x l 2 Volba I550: M= M 1 + M 2 + M 3 M= 407,766kNm M 1 =1/8 x 17,028 x 9 2 M 1 =172,409kNm M 2 =5,4x F d M 2 =5,4x39,372 M 2 =216,61 m= 1,664 kn/m M 3 =1/8 q d x l 2 M 3 =22,745kNm W y >M x 1,15/F y W y >1,321 Volba nosníku HEB 400 (dle tabulek) m= 1,553 kn/m w y =2,880 x 10 3 mm 2 I y =576,8 x 10 6 mm 4 Posouzení: 1.M.S. 2.M.S. = x M rd = M rd = = 889,043 knm M sd = M 1 + M 2 + M 3 M sd =172, ,61 +1/8 x (1,553 x 1,35) x 9 2 M sd =385, ,23 = 406,25kNm + x = 0, ,0106 = 0,0206m = l/250 = 0,036m Navržený průřez vyhovuje.

10 c) Horní stropnice Použitá ocel: S235 Zatížení od stropu: q d = 5,0642kN/m 2 x 1,8 m q d =9,12kN/m q k =3,6057x1,8= 6,49kN/m Moment od zatížení: M 1 =1/8 q d x l 2 Volba I 160: Posouzení: 1.M.S. 2.M.S. M 1 =1/8 x 9,12 x 4 2 m= 0,179 kn/m w y =0,117 x 10 3 mm 2 I y =9,35 x 10 6 mm 4 M rd = M rd = = 23,909 knm M sd =1/8 x (9,12 + 0,179 x 1,35) x 4 2 = 18,723 knm = x = x = 0,0113 m = l/250 = 0,016m Navržený průřez vyhovuje.

11 d) Horní příčník Použitá ocel: Zatížení od stropnice: Moment od zatížení: Volba I550: M= M 1 + M 2 M= 219,651kNm S355 F d = 9,116kN/m x 4m F d =36,464kN F k =25,961kN M 1 =5,4x F d M 1 =5,4x36,464 M 1 =169,906kNm m= 1,664 kn/m M 2 =1/8 q d x l 2 M 2 =22,745kNm W y >M x 1,15/F y W y >0,7116 Volba nosníku HEB 300 (dle tabulek) m= 1,17 kn/m w y =1678 x 10 3 mm 2 I y =251,7 x 10 6 mm 4 Posouzení: 1.M.S. 2.M.S. = x M rd = M rd = = 517,991 knm M sd = M 1 + M 2 M sd =169,906kNm + 1/8 x (1,17 x 1,35) x 9 2 M sd =169,906kNm + 15,992 = 186,89 knm + x = 0, ,0226 = 0,0244m = l/250 = 0,036m Navržený průřez vyhovuje.

12 2.3. Výpočet celkových bodových sil ve styčnících a) Na horní styčníky: Od stropnic: ½ x 5 x F d ½ x 5 x 36,464kN = 91,16kN Od příčníku: 4,5m x 1,17kN/m = 5,265kN Celková síla: G 1 = 96,425kN b) Na spodní styčníky: Od stropnic: ½ x 5 x F d ½ x 5 x 36,464kN = 91,16kN Od stěny: 4,5m x 17,028kN/m = 76,626 kn Od příčníku: 4,5m x 1,17kN/m = 6,989kN Celková síla: G 2 = 174,775kN c) Tíha konstrukce na jedno pole: Stojiny (HEB 300) 1,17kN/m x 6,5m = 7,605kN Diagonály (HEB 300) 1,17kN/m x 8m = 9,36kN Horní pásnice (HEB 600) 2,12kN/m x 4m = 8,848kN Dolní pásnice (HEB 800) 2,623kN/m x 4m = 10,492kN Celková síla: G 3 = 34,661kN 2.4. Reakce a vnitřní síly (výsledky viz příloha VÝSLEDKY PROGRAMU FEAT 2000) a.) Reakce v podporách: A = 3695,628kN B = 3061,882kN C = 624,032kN b.) Normálové síly: Horní pásnice TAH = 1614kN Spodní pásnice TLAK = 2169kN Diagonály TLAK = 1786kN - TAH = 1480kN Stojina - TLAK = 2530kN 2.5. Návrh prutů příhradové konstrukce Horní pásnice HEB 600 Dolní pásnice HEB 600 Stojiny HEB 300 Diagonální ztužidla HEB 300

13 2.6. Posouzení jednotlivých prutů dle normálových sil a) Horní pásnice Návrh na tahovou normálovou sílu: N=1614kN N rd = A = = Návrh profilu HEB 600 A = 27, mm 2 = 5, mm 2 b) Dolní pásnice Návrh na tlakovou normálovou sílu: N = 2169 kn Návrh HEB 600 A = 27, mm 2 i y = 251,7 mm i z = 70,8 mm L cr = 4 m λ y = L cr / i y = 15,892 λ z = L cr / i z = 56,497 λ 1 = 93,9 x = 76,3986 λ y = λ y / λ 1 = 0,208 => χ = 1 λ z = λ z / λ 1 = 0,739 => χ = 0,761 N rd = N rd = = = Navržený profil HEB 600 vyhovuje normálovému zatížení. = 8334,78 kn = 6342,8 kn

14 c) Stojiny Návrh na tlak: N = 2530 kn Návrh HEB 300 A = 14, mm 2 i y = 129,9 mm i z = 75,8 mm L cr = 6,5 x 0,5 = 3,25 m λ y = L cr / i y = 25,019 λ z = L cr / i z = 42,876 λ 1 = 93,9 x = 76,3986 λ y = λ y / λ 1 = 0,327 => χ = 0,938 λ z = λ z / λ 1 = 0,584 => χ = 0,847 N rd = N rd = = = Navržený profil HEB 300 vyhovuje normálovému zatížení. HEB 300 = 4317,288 kn = 3898,446 kn

15 d) Diagonální ztužidla Návrh na tah: N= 1480 kn N rd = A = = Návrh profilu HEB 160 A = 5, mm 2 = 4, mm 2 Návrh na tlak: N = 1786 kn Návrh HEB 300 A = 14, mm 2 i y = 129,9 mm i z = 75,8 mm L cr = 8m λ y = L cr / i y = 61,5858 λ z = L cr / i z = 105,540 λ 1 = 93,9 x = 76,3986 λ y = λ y / λ 1 = 0,806 => χ = 0,724 λ z = λ z / λ 1 = 1,38 => χ = 0,390 N rd = N rd = = = Navržený profil HEB 300 vyhovuje zatížení na tah i na tlak. HEB 300 = 3332,32 kn = 1795,034 kn

16 2.7. Posouzení spodní železobetonové konstrukce N RD = 0,8 x f cd x A c A = N rd / (0,8 x f cd ) f cd = 20Mpa Požadavky na plochu betonové konstrukce pilířů: Podpora A: Podpora B: Podpora C: A = 3695,628kN / (0,8 x ) A = 0,231m 2 a = 0,481m A = 3061,882kN / (0,8 x ) A = 0,191m 2 a = 0,437m A = 624,032kN / (0,8 x ) A = 0,039m 2 a = 0,197m Navržené betonové konstrukce: Podpora A: a= 0,75m b= 1,5m A=1,125m 2 Podpora B: a= 0,75m b= 2m A=1, 5m 2 Podpora C: a= 0,5m b= 1,5m A=0,75m 2 Navržené betonové konstrukce splňují požadavky na minimální plochu pro přenesení tlakového zatížení od mostní konstrukce.

17 3. VÝSLEDKY PROGRAMU FEAT Textový výstup programu FEAT 2000 (Textová příloha č.1) 3.2. Reakce v podporách (Grafická příloha č. 1 - A3) 3.3. Normálové síly na pásnicích (Grafická příloha č. 2 - A3) 3.4. Normálové síly ve stojinách (Grafická příloha č.3 - A3) 3.5. Normálové síly v diagonálách (Grafická příloha č.4 - A3) 3.6. Deformace mostu (Grafická příloha č.5 - A3) 4. VÝKRESOVÁ ČÁST 1 Schema ocelové konstrukce mostu A2 1:200 2 Příčný řez A3 1:50 3 Detail styčníku A3 1:10 4 Detail ložiskového uložení A3 1:10

18 THÁKUROVA 7 PRAHA 6 ŘEZ A-A a c e f g h i j k o b d p m n q r s t l u v z B 8 A C 8 PŮDORYS a c e f g h i j k o b d p m n q r s t l u v z A A 1 A B C 1 SPODNÍ PÁSNICE (HEB 600) 2 HORNÍ PÁSNICE (HEB 600) 3 STOJINA (HEB 300) 4 DIAGONÁLNÍ ZTUŽIDLO (HEB 300) 5 SPODNÍ PŘÍČNÍK (HEB 400) 6 HORNÍ PŘÍČNÍK (HEB 300) 7 STROPNICE (I 160) 8 OCELOVÉ LOŽISKO - POHYBLIVÉ DVOUVÁLCOVÉ 9 OCELOVÉ LOŽISKO - PEVNÉ VYPRACOVAL JAN HARCINÍK KONZULTACE Ing. Marian Veverka, Ph. D. STAVBA : HOTEL MOST NOSNÉ KONSTRUKCE 3 - HALOVÁ STAVBA OBSAH : SCHEMA OCELOVÉ KONSTRUKCE MOSTU FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FORMÁT 3x A4 DATUM 4/2010 MĚŘÍTKO 1:200 Č. VÝKRESU 1

19 THÁKUROVA 7 PRAHA 6 OCELOVÝ PŘÍČNÍK (HEB 300) STROPNICE (OCEL IPN 160) ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (50mm) TRAPÉZOVÝ PLECH (50mm) OCELOVÝ ÚHELNÍK (100x25x10) PODÉLNÝ NOSNÍK (OCEL HEB 600) DŘEVĚNÉ SLOUPKY (150x80 á 1000mm) DŘEVĚNÝ TRÁMEK (140x80) ZÁKLOP (2xOSB 2500x1250 tl. 16mm) DŘEVĚNÝ OSB NOSNÍK KRONOPOL BEAM (241mm á 500mm) DŘEVĚNÝ OSB NOSNÍK KRONOPOL BEAM (241mm) OCELOVÝ ÚHELNÍK (100x25x10) STOJINA (HEB 300) DŘEVĚNÉ SLOUPKY (140x80 á 500mm) OCELOVÝ ÚHELNÍK (100x25x10) STROPNICE (OCEL IPN 160) ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (50mm) PODÉLNÝ NOSNÍK (OCEL HEB 600) OCELOVÝ PŘÍČNÍK (HEB 400) TRAPÉZOVÝ PLECH (50mm) VYPRACOVAL JAN HARCINÍK KONZULTACE Ing. Marian Veverka, Ph. D. STAVBA : HOTEL MOST NOSNÉ KONSTRUKCE 3 - HALOVÁ STAVBA OBSAH : PŘÍČNÝ ŘEZ FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FORMÁT A3 DATUM 3/2010 MĚŘÍTKO 1:50 Č. VÝKRESU 2

20 THÁKUROVA 7 PRAHA ŘEZ A-A ŘEZ B-B A B B PŮDORYS A VYPRACOVAL KONZULTACE STAVBA : OBSAH : OCELOVÝ PODÉLNÍK (HEB 600) OCELOVÁ STOJINA (HEB 300) OCELOVÉ ZTUŽIDLO (HEB 300) OCELOVÝ PŘÍČNÍK (HEB 400) OCELOVÝ PLECH NAVAŘENÝ NA PATKU HEB 300 (tl. 10 mm) OCELOVÝ PÁS (700x220 tl. 10mm) OCELOVÝ PLECH NAVAŘENÝ NA PATKU HEB 400 (tl. 10 mm) ŠROUB M30 OCELOVÝ NAVAŘENÝ PLECH PRO DIAGONÁLY (tl. 10mm) JAN HARCINÍK Ing. Marian Veverka, Ph. D. UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ U JEZERA V MOSTĚ NOSNÉ KONSTRUKCE 3 - ÚLOHA 2 - HALOVÁ STAVBA DETAIL STYKU SLOUP - PŘÍČNÍK - ZTUŽIDLO FORMÁT DATUM FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ MĚŘÍTKO A3 Č. VÝKRESU 3 3/2010 1:10

21 THÁKUROVA 7 PRAHA OCELOVÝ PODÉLNÍK (HEB 600) OCELOVÁ STOJINA (HEB 300) OCELOVÉ ZTUŽIDLO (HEB 300) OCELOVÝ PŘÍČNÍK (HEB 400) OCELOVÝ PLECH NAVAŘENÝ NA PATKU HEB 300 (tl. 10 mm) OCELOVÝ PÁS (700x220 tl. 10mm) OCELOVÝ PLECH NAVAŘENÝ NA PATKU HEB 400 (tl. 10 mm) ŠROUB M30 OCELOVÝ NAVAŘENÝ PLECH PRO DIAGONÁLY (tl. 10mm) PODKLADNÍ POJEZDNÝ PLECH (400x1000 tl. 20mm) SPOJENÍ OS LOŽISKOVÝCH VÁLCŮ ROZNÁŠECÍ DESKA PRO PŘENESENÍ TLAKU NA VÁLCOVÁ LOŽISKA VÁLEC LOŽISKA - OCEL VYSOKÉ PEVNOSTI (PRŮMĚR 150mm, DÉLKA 600mm) PLECH PRO PŘIŠROUBOVÁNÍ LOŽISKA (tl. 20 mm) NAVAŘENÝ PLECH NA OCELOVOU MOSTNÍ KONSTRUKCI (tl. 20mm) ŽELEZOBETONOVÝ MOSTNÍ PILÍŘ ZALOŽENÝ NA PILOTÁCH 16 VYPRACOVAL JAN HARCINÍK KONZULTACE Ing. Marian Veverka, Ph. D. STAVBA : UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ U JEZERA V MOSTĚ NOSNÉ KONSTRUKCE 3 - ÚLOHA 2 - HALOVÁ STAVBA OBSAH : DETAIL POSUVNÉHO ULOŽENÍ MOSTU FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FORMÁT A3 DATUM 3/2010 MĚŘÍTKO 1:10 Č. VÝKRESU 4

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra Prostorová tuhost Nosná soustava podsystém gravitační přenáší zatížení vyplývající z působení gravitačních sil stropy, sloupy s patkami, základy podsystém stabilizační ztužidla, zavětrování, rámové vazby,

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 77/, Praha 8 TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET Místo stavby : Kostřinská 77/, Praha 8 Objednatel : PlanPoint, s.r.o. Bubenská 8/7, 70 00 Praha 7 Investor : SVJ Kostřinská

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 TYPY MONTOVANÝCH PRUTOVÝCH SOUSTAV 1. HALOVÉ OBJEKTY

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 2 1.Stručný popis konstrukčního systému Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s pultovou střechou a s vestavbou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

OCELOVÝ SKELET VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY S PASÁŽÍ

OCELOVÝ SKELET VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY S PASÁŽÍ Bakalářská práce Vypracoval: Ondřej Jonáš Datum: / Rozsah: Seznam projektové dokumentace:. TECHNICKÁ ZPRRÁVA. STATICKÝ VÝPOČET ( stránek). Rozbor zatížení (stálé, užitné, imperfekce, vítr, sníh). Návrh

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

Bibliografická citace VŠKP

Bibliografická citace VŠKP Bibliografická citace VŠKP PROKOP, Lukáš. Železobetonová skeletová konstrukce. Brno, 2012. 7 stran, 106 stran příloh. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce? NK 1 Konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc. - Uspořádání konstrukce - Zásady

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Železniční most - příhradová konstrukce Scia Engineer 2008

Železniční most - příhradová konstrukce Scia Engineer 2008 VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Školní rok 2009-2010 Železniční most - příhradová konstrukce Scia Engineer 2008 Předkládá student : Ondřej Novobilský Odborný konzultant : Ing. Oldřich

Více

124PS01 (4+2) Zadání úloh

124PS01 (4+2) Zadání úloh 124PS01 Pozemní stavby 1 strana 1 124PS01 (4+2) Zadání úloh Harmonogram cvičení: Týden Výklad na cvičení 1. 2. Blok 1. Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace úvod, zásady zakreslování

Více

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující konzultace, zápočty, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, Registrace studentů a průběh konzultací: Studenti si

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic

Více

REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA

REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA RESIDENTIAL HOUSE KAVČÍ HORY, PRAGUE REŠERŠNÍ ČÁST DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

STAVEBNÍ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET (ČÁST 1)

STAVEBNÍ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET (ČÁST 1) 2014 STAVBA STUPEŇ Stavba č.p. 268-270 Kpt. Jaroše, 250 70 Odolena Voda Skutečné provedení stavby STAVEBNÍ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET (ČÁST 1) březen 2014 ZODP. OSOBA POČET STRAN Ing. Jiří Surovec 19 +

Více

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA ProCes alfa, s.r.o. Seifertova 5/9 418 01 Bílina tel./fax 417 823 046, e-mail jindrich.brunclik@seznam.cz DIČ : CZ 254 25 005 IČO : 254 25 005 bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 78-7240580237/0100

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za černým mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za černým mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČNĚ STATICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: By Design Šítkova1 110 00 Praha

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E A T E L I E R P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E T E C H N I C K Á Z P R Á V A ke konstrukční části projektu Stavební úpravy a přístavba zemědělské budovy+přístavba přístřešku Buzice SO 01- Stáj s porodnou,

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Pozemní stavitelství a technologie provádění I 1. Rozdělení konstrukcí pozemních staveb Konstrukční systémy

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

MILLAU VIADUCT FOSTER AND PARTNERS Koncepce projektu Vícenásobné zavěšení do 8 polí, 204 m + 6x342 m + 204 m Celková délka mostu 2 460 m Zakřivení v mírném směrovém oblouku poloměru 20 000 m Konstantní

Více

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016 Rámové konstrukce Obsah princip působení a vlastnosti rámové konstrukce statická a tvarová řešení optimalizace tvaru rámu zachycení vodorovných sil stabilita rámu prostorová tuhost Uspořádání a prvky rámové

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A. TEXTOVÁ ČÁST

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE Akce : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO

Více

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA Přednáška 2 letní semestr 2016 17 Uplatnění a výhody nejšiřší rozsah konstrukčního uplatnění při vhodném použití příznivá cena

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ODSTRANĚNÍ PILÍŘE

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ V Ústí nad Labem, květen 2017 Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, Brno. Ing. Jiří Bajgar Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, Brno. Ing. Jiří Bajgar Ing. Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Pozemní stavby A2 Cíl úlohy Podklady pro cvičení Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Na základě koncepčního návrhu tvaru zastřešení (šikmá střecha) pro vybranou konstrukční variantu budovy z úlohy

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.3 STATICKÝ VÝPOČET Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova OBJEDNATEL: STAVEBNÍK: ZPRACOVATEL: město Bystřice Dr. E. Beneše 25, 257 51

Více

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh

Více