OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY"

Transkript

1 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008

2 OBSAH OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY METODICKÁ ČÁST VÝSLEDKY ZÁVĚRY PŘÍLOHY /6

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Generel cyklistické dopravy města Ostrov Část: Dopravní průzkum Číslo zakázky: Objednatel: Město Ostrov (Odbor rozvoje a územního plánování) sídlo: Klínovecká Ostrov IČO: Zhotovitel: EDIP s.r.o. IČO: sídlo: 8.března 20/12, Liberec tel./fax: web: Zpracovatelé: Ing. Vladislav Rozsypal Bc. Lenka Průšová sčítači Datum: červenec /6

4 2. ÚVOD ZADÁNÍ Generel cyklistické dopravy města Ostrova je dokument, jehož cílem je stanovit koncepci rozvoje cyklistické dopravy jakožto součásti dopravního systému města. Má sloužit jako podklad pro uplatňování požadavků cyklistiky při investiční přípravě a realizaci staveb. Má také zajistit návaznost na regionální cyklistické trasy. Jedním z podkladů, které slouží k návrhu tras v generelu cyklistické dopravy, je znalost intenzit cyklistické dopravy. V letošním roce byl uskutečněn průzkum, zaměřený na cyklistickou dopravu. Obsahem této zprávy je popis výsledků průzkumů cyklistické dopravy v Ostrově. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Dopravní průzkum byl uskutečněn v rozsahu správního území města Ostrova. Rozsah sledovaného území během průzkumů je patrný z přílohy 1. Obrázek 1: Výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2005 (zdroj: Ředitelství silnice a dálnic ČR, CÍLE PRŮZKUMU Cílem průzkumu bylo získat informace o cyklistické dopravě ve městě pro účely analýzy současného stavu, návrhu cyklistických tras a dalších zařízení pro cyklistickou dopravu ve městě. K tomu bylo potřeba zjistit intenzity běžné (každodenní) cyklistické dopravy na vybraných komunikacích města. POUŽITÉ PODKLADY [1] Digitální mapový podklad města, město Ostrov, 2008 [2] TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, EDIP s.r.o [3] Výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2005, Ředitelství silnice a dálnic ČR, /6

5 3. METODICKÁ ČÁST Zvolená stanoviště průzkumu Stanoviště průzkumu cyklistické dopravy jsou zobrazena v příloze 1. Stanoviště byla zvolena tak, aby výsledky posloužily zejména k ověření návrhu tras. Průběh průzkumu Průzkum cyklistické dopravy se uskutečnil ve středu Počasí během průzkumu bylo poměrně příznivé, teplota vzduchu se pohybovala okolo 20 o C, bylo polojasno až oblačno, s občasnými dešťovými přeháňkami (v délce trvání cca minut). Dešťové přeháňky byly doprovázené větrem. Doba průzkumu byla zvolena s přihlédnutím k TP 189. Na stanovišti H (okružní křižovatka Hlavní Třída x Jungmannova proběhl průzkum v době 7:00-19:00. Na ostatních stanovištích průzkum proběhl v odpolední době - viz. také tabulku 1. Průzkum proběhl dle připraveného plánu. Polní formuláře jsou uloženy v archivu zpracovatele. Způsob vyhodnocení Zaznamenané počty projíždějících cyklistů byly z formulářů přepsány do digitálních datových souborů. Po kontrole byla data vyhodnocena. Přepočtové koeficienty Vyhodnocením průzkumu na křižovatce Hlavní Třída x Jungmannova (křižovatka H) byly získány variace intenzit cyklistické dopravy v době 7:00-19:00. Variace intenzit cyklistické dopravy v době 19:00-7:00 byly převzaty a dopočteny z TP 189. Pro město Ostrov byl zvolen průběh odpovídající křivce typické pro stanoviště s převládající smíšenou funkcí. Nelze zde jednoznačně určit převládající charakter dopravní nebo rekreačně turistický. Výsledné celodenní variace intenzit cyklistické dopravy jsou patrné z grafu 1. Graf 1: Variace intenzit cyklistické dopravy v Ostrově 4/6

6 4. VÝSLEDKY Intenzity cyklistické dopravy za dobu průzkumu Výsledky průzkumu cyklistické dopravy jsou přehledně znázorněny v tabulce 1. Hodnoty představují intenzity cyklistické dopravy za dobu průzkumu. V tabulce jsou dále uvedeny přepočítací koeficienty: koeficient přepočtu z doby průzkumu na celodenní hodnoty, koeficient vlivu počasí (vítr a dešťové přeháňky). Výsledné celodenní počty cyklistů byly získány přenásobením hodnot z průzkumu přepočítacími koeficienty a jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky 1. Přehledné schéma stanovišť je zobrazeno v příloze 1. Stanoviště č. Název stanoviště Doba průzkumu Intenzita cyklistů za dobu průzkumu Koeficient přepočtu na celodenní intenzitu Koeficie nt vlivu počasí Celodenní intenzita cyklistů 1/301 Klášterní (u Domu dětí) 13:00-14: ,8 1,1 70 2/302 Hroznětínská (u Polikliniky) 14:00-17: ,1 1, /303 Jáchymovská (u Normy) 15:00-17: ,7 1,1 470 Křižovatka A Mořičovská x Nádražní 15:00-17: ,7 1,1 230 Křižovatka B Karlovarská x Nádražní 13:00-15: ,4 1,1 450 Křižovatka C Krušnohorská x Klínovecká 13:00-15: ,4 1,1 110 Křižovatka D Krušnohorská x Masarykova 15:00-17: ,7 1,1 450 Křižovatka E Hlavní Třída x Komenského 13:00-15: ,4 1,1 460 Křižovatka F U Nemocnice x Borecká 15:00-17: ,7 1,1 250 Křižovatka G Masarykova x Májová 13:00-15: ,4 1,1 310 Křižovatka H Hlavní x Jungmannova (okruž.) 7:00-19: ,3 1,1 440 Křižovatka I Lidická x Masarykova 14:45-15: ,0 1,1 880 Tabulka 1: Výsledky průzkumu cyklistické dopravy výběr stanovišť (intenzity cyklistů za dobu průzkumu) Poznámka: V případě průzkumu na profilu (např. stanoviště 1/301) hodnota udává obousměrný počet cyklistů. V případě průzkumu křižovatky (např. stanoviště na křižovatce A) hodnota udává celkovou sumu vjezdů. Odhad celodenních intenzit cyklistické dopravy Spočtené hodnoty, tj. celodenní počty cyklistů (tabulka 1) pak byly odborně upraveny a zaokrouhleny. Výsledný odhad celodenních intenzit cyklistické dopravy je v Příloze 2. 5/6

7 5. ZÁVĚRY 1. Intenzity cyklistů jsou na některých profilech komunikační sítě poměrně vysoké, na některých profilech je významný i podíl cyklistické dopravy ze všech vozidel. 2. Nejvyšší počet cyklistů na vstupu do města je v Jáchymovské ulici, cca 460 cyklistů za den, v Karlovarské cca 320, v ulici Hroznětínská směrem na Kfely cca 240 cyklistů za den. 3. Na stanovištích uvnitř města byly zaznamenány významné počty cyklistů např.: v ulici Masarykově se pohybuje okolo cyklistů za den, na Hlavní třídě okolo cyklistů za den, poměrně využívané jsou v některých úsecích ulice Krušnohorská (cca 240 cyklistů za den) nebo U Nemocnice (cca 180 cyklistů za den). 4. Podíl cyklistické dopravy ze všech vozidel je na vybraných profilech poměrně vysoký, např. na křižovatce Lidická x Masarykova tvoří cyklisté cca 10-12%. Poznámka: Všechny hodnoty získané během průzkumů jsou přehledně zpracovány a uloženy v archivu zpracovatele a budou dále využity pro návrh cyklistických tras v Ostrově. 6. PŘÍLOHY 1. SCHÉMA PRŮZKUMU CYKLISTICKÉ DOPRAVY STANOVIŠTĚ SČÍTAČŮ 2. ODHAD CELODENNÍCH INTENZIT CYKLISTICKÉ DOPRAVY 3. FOTODOKUMENTACE 6/6

8

9

10 PŘÍLOHA 3: FOTODOKUMENTACE Zpracoval: Ing. Vladislav Rozsypal, Foto 1: Pohled na stezku pro cyklisty v souběhu s Jáchymovskou ulicí. Foto 2: Pohled na sčítače na křižovatce ulic Nádražní a Mořičovská. Foto 3: Pohyb chodců a cyklistů v blízkosti Kulturního domu na Mírovém náměstí.