Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace"

Transkript

1 Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011

2 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:... Moravskoslezský kraj Ředitel:... Mgr. Tomáš Langer, aprobace Č - D Telefon: Fax: Internet:... IČO: IZO: Identifikátor ředitelství a) Charakteristika školy V současné době lze studovat na gymnáziu v těchto oborech: Obor studia Kód oboru Typ oboru Forma studia Druh studia Čtyřleté gymnázium všeobecné K/401 studijní denní řádné Osmileté gymnázium všeobecné K/801 studijní denní řádné Čtyřleté gymnázium K/41 studijní denní řádné Osmileté gymnázium K/81 studijní denní řádné V roce 2011 byli žáci rozděleni do 15 tříd, stejný počet tříd byl v období od 1. ledna do 31. srpna i v období od 1. září do 31. prosince. Celkem zde studovalo průměrně 426 žáků. Týdenní vyučovací plán celé školy činil ve školním roce 2010/ hodin, 211 hodin dělených. Ve školním roce 2011/2012 celkem 674 hodin, z toho 220 hodin dělených. Veškerá dělená výuka byla realizována v souladu s učebními dokumenty. Při stanovení počtu dělených hodin byla snaha o dosažení optimálního kompromisu mezi pedagogickými a ekonomickými hledisky. V nižším stupni osmiletého studia vyučujeme od školního roku 2007/08 podle ŠVP. Ve čtyřletém studiu a ve vyšším stupni osmiletého studia vyučujeme podle ŠVP od školního roku 2009/2010. Výuka je zajišťována v budově gymnázia v 15 třídách, 7 odborných učebnách (biologie, fyzika, chemie, cizí jazyky, společenské vědy, výtvarná výchova, hudební výchova) a 5 laboratořích (biologie, fyzika, chemie, 2 učebny výpočetní techniky). V učebně fyziky probíhá rovněž výuka dalších, pokud možno příbuzných předmětů. Tělocvična svým plošným rozměrem 213 m 2 (včetně prostoru pro nářadí) ne zcela vyhovuje nárokům na výuku tělesné výchovy a počtu žáků. Proto je část výuky tělesné výchovy zajišťována pronájmem velké tělocvičny městské sportovní haly. Za velmi výhodnou dohodnutou cenu 150 Kč/hodinu je pronajímána na 12 hodin týdně v období od října do dubna. V období od září do dubna si pronajímáme za účelem výuky plavání na 2 hodiny týdně bazén na ZŠ v Havířově, ulice Hrubínova. Učitelský sbor měl průměrně 37 stálých pedagogů. Celkem bylo na našem gymnáziu v průběhu roku 2011 zaměstnáno 47 pracovníků, z toho 37 pedagogů (včetně ředitele a jeho zástupce), 2 administrativní pracovnice, 8 provozních zaměstnanců. Od ubyla 1 síla na úklid. Tím pádem od je ve škole zaměstnáno 7 provozních zaměstnanců. 2

3 b) Vývoj počtu tříd pro další období Pravděpodobný vývoj počtu tříd v období : Počet tříd osmiletého studia Počet tříd čtyřletého studia Celkový počet tříd 2011/ / / /

4 B) Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. V Ý N O S Y Naší příspěvkové organizaci byl stanoven tento závazný ukazatel : Příspěvek na provoz - pro rok 2011 v celkové výši ,00 Kč 1.1 Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a 14 zák. 218/2000 Sb.) ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč ostatní osobní náklady ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč FKSP ,00 Kč přímý ONIV - náhrady ,00 Kč přímý ONIV - přímý ,00 Kč ÚZ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč FKSP 4 000,00 Kč ÚZ Rozvojový program Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky ,00 Kč v tom: ONIV ,00 Kč Příspěvky a dotace MŠMT - c e l k e m ,00 Kč 1.2 Příspěvky a dotace od zřizovatele ÚZ 0 - provozní náklady ,00 Kč ÚZ 0 - provozní náklady zajištění přístupu k ICT ,00 Kč ÚZ 0 - částečné pokrytí nákladů na odměny pracovníkům, kteří se podíleli na realizaci přijímacích zkoušek 1. kolo přijímacího řízení ,00 Kč ÚZ 0 - částečné pokrytí zvýšených nákladů na zajištění státních maturitních zkoušek ,00 Kč ÚZ 205 účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Příspěvky a dotace od zřizovatele - c e l k e m ,00 Kč ,00 Kč ÚZ 206 Účelová investiční dotace do investičního fondu ,00 Kč Závazný ukazatel - odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu ,00 Kč Všechny závazné ukazatele stanovené naší příspěvkové organizaci jsme dodrželi, veškeré přidělené finanční prostředky byly použity na stanovené účely. 4

5 1.3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Závazné ukazatele pro rok 2011 v oblasti mzdových nákladů a zaměstnanců: Limit počtu zaměstnanců v roce 2011 činil 41,59 zaměstnanců. Prostředky na platy pedagogických zaměstnanců ÚZ = ,00 Kč Prostředky na platy nepedagogických zaměstnanců ÚZ = ,00 Kč Ostatní osobní náklady pedagogických zaměstnanců ÚZ = 9 000,00 Kč Ostatní osobní náklady pedagogických zaměstnanců ÚZ = 6 000,00 Kč Prostředky na platy pedagogických zaměstnanců ÚZ = ,00 Kč Průměrný plat pedagogických zaměstnanců = ,00 Kč Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců = ,00 Kč 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: V roce 2011 byly naší organizaci poskytnuty tyto účelové dotace: 1. Účelové dotace ze státního rozpočtu : ÚZ přímé náklady na vzdělání celkem poskytnuto ,- Kč. Dotaci jsme stoprocentně využili na stanovený účel. ÚZ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. celkem poskytnuto ,-Kč. Dotaci jsme stoprocentně využili na stanovený účel. ÚZ Rozvojový program Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky celkem poskytnuto ,-Kč. Dotaci jsme stoprocentně využili na stanovený účel. Finanční prostředky - ÚZ Poskytnuté NIV 1 dotace na přímé výdaje na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: Poskytnuté k Použité k Vratky dotací celkem a) Závazné ukazatele: MP 2 celkem v tom: , ,00 0,00 aa) platy , ,00 0,00 ab) OON , ,00 0,00 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné , ,00 668,00 Odvody na FKSP , ,49 10,49 Přímý ONIV , , ,51 Náhrady platu , , ,00 x Finanční prostředky - ÚZ Poskytnuté k Použité k Vratky dotací celkem

6 Poskytnuté NIV1 dotace na přímé výdaje na vzdělávání x v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP 2 celkem v tom: , ,00 0,00 aa) platy , ,00 0,00 ab) OON 0,00 0,00 0,00 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné , ,00-620,00 Odvody na FKSP 4 000, ,00 620,00 ONIV 4 0,00 0,00 0,00 Finanční prostředky - ÚZ Poskytnuté NIV 1 dotace na přímé výdaje na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: Poskytnuté k Použité k Vratky dotací celkem a) Závazné ukazatele: MP 2 celkem v tom: , ,00 0,00 aa) platy 0,00 0,00 0,00 ab) OON 0,00 0,00 0,00 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné 0,00 0,00 0,00 Odvody na FKSP 0,00 0,00 0,00 ONIV , ,00 0,00 x 6

7 3.Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrné platy v roce 2011 Členění průměrného platu podle jednotlivých složek Zaměstnanci Přepočtený počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat bez OPPP Platové tarify Příplatky za vedení Zvláštní příplatky Platy za přesčasy Ostat. příplatky + odměny přespoč. hodiny + náhrady platu Nárokové složky platu Osobní příplatky Odměny Nenárokové složky platu % nenárokových složek z tarifních platů Roční objem MP v tis. Kč Roční objem OPPP v tis. Kč Roční objem prostředků na platy v tis. Kč Pedagogičtí pracovníci 31, ,22% Nepedagogičtí pracovníci 8, ,75% Členění průměrného platu Roční objem prostředků na platy v tis. Kč Roční objem OPPP v tis. Kč Roční objem MP v tis. Kč % nenárokových složek z tarifních platů Nenárokové složky platu Odměny Osobní příplatky Nárokové složky platu Ostat. příplatky + odměny přespoč. hodiny + náhrady platu Platy za přesčasy Zvláštní příplatky Příplatky za vedení Platové tarify Průměrný měsíční plat bez OPPP Přepočtený počet zaměstnanců 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7

8 Členění průměrného platu podle jednotlivých složek Srovnání Přepočtený počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat bez OPPP Platové tarify Příplatky za vedení Platy za přesčasy Ostatní příplatky Nárokové složky platu Osobní příplatky Odměny Nenárokové složky platu % nenárokových složek z tarifních platů Pedag , ,88% Nepedag , ,91% Pedag , ,22% Nepedag , ,75% Nenárokové složky platu Odměny Osobní příplatky Nárokové složky platu Ostatní příplatky Platy za přesčasy Platové tarify Průměrný měsíční plat bez OPPP Nepedag Pedag Nepedag Pedag

9 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Naší organizace byl pro rok 2011 stanoven závazný ukazatel Příspěvky a dotace od zřizovatele v celkové výši ,00 Kč a byl členěn takto: ÚZ 0 provozní náklady celkem poskytnuto ,00 Kč, vyčerpáno ,00 Kč. V těchto celkových nákladech nám byly stanoveny tyto náklady: prostředky na ICT 50 tis. Kč skutečnost v r = ,00 Kč částečné pokrytí nákladů na odměny pracovníkům, kteří se podíleli na realizaci přijímacích zkoušek 1. kolo přijímacího řízení ,- Kč skutečnost v r = ,00 Kč částečné pokrytí zvýšených nákladů na zajištění státních maturitních zkoušek ,- Kč skutečnost v r = ,00 Kč ÚZ 205 účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši ,- Kč. Dotaci jsme stoprocentně využili na stanovený účel odpisy HM. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití Poskytnuté dotace: Příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) Dotace od Statutárního města Havířova na dohody o provedení práce pro vedoucí kroužků na sportovní soutěže ve florbalu a atletice Projekt Historie města Havířov formou studentských prací Projekt Vydávání studentského časopisu KOMÁR studenty Celkem dotace od Statutárního města Havířov činila Tyto finanční prostředky jsme použili v plné výši na stanovené účely ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč Od Národní agentury COMENIUS (projekt spolupráce evropských škol) ,00 Kč Poskytnuté finanční prostředky jsme použili v rámci Programu celoživotního učení Projekt PV-COM pro školní rok Dotace v roce 2011 činily celkem Ostatní výnosy: úroky z banky dobropis z minulých let čistý pronájem z tělocvičny čistý pronájem z učeben školy čistý pronájem ze 2 školních bytů služby s pronájmem spojené proúčtování lyž.kurzů, výletů a darů Fondu přátel se souvztažnými účty tř. 5 smluvní nájemné - kopírovací stroj čerpání investičního fondu ostatní náhrady za ztráty ostatní výnosy z činnosti-projekt Nové přístupy ICT celkem ostatní výnosy Výnosy celkem ,00 Kč 511,60 Kč 84,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,37 Kč ,00 Kč 2 050,00 Kč ,18 Kč 1 249,00 Kč ,00 Kč ,65 Kč ,65 Kč 9

10 Některé výnosy z hlavní činnosti - srovnání Rok 2010 Rok 2011 Z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , ,48 z toho: přísp. a dotace na přímé nákl. apod , ,68 z toho: přísp. a dotace na přímé nákl. apod. Z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC Rok 2011 Rok

11 6. N Á K L A D Y - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Celkové náklady v roce 2011 činily ,37 Kč. Čerpání prostředků hodnoceného roku je rozepsáno v tabulce č. 2 - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti. Komentář k vybraným nákladům: řádek č. 3 Učebnice,učební pomůcky přímý ONIV celkem ,40 Kč Zakoupeny: učebnice poskytované bezplatně pro nižší stupeň gymnázia ,00 Kč Učební pomůcky ,40 Kč řádek č. 5 Spotřeba energie Tato položka nákladů patří mezi nejdůležitější z nákladů a taky největší. V roce 2011 jsme uhradili za energie celkem ,88 Kč, proti roku 2010 došlo k úspoře energií, hlavně tepla, a to díky uskutečněné investiční akci Úprava topného systému ve výměníkové stanici Gymnázium Podrobné členění spotřeby energií v roce 2010 je uvedeno v tabulce č. 8. řádek č. 6 Opravy a udržování V roce 2011 jsme provedli opravy v celkové výši ,30 Kč, z toho opravy nemovitého majetku činily ,70,- Kč. Podrobný rozpis provedených oprav je v oddílu E) řádek č. 7 Cestovné V celkových cestovních nákladech v roce ,00 Kč jsou také zahrnuty cestovní náhrady projektu COMENIUS ve výši ,- Kč. Jedná se o jazykový projekt zaměřený na poznávání jednotlivých evropských států, jejich kultur a rozvíjení komunikativních schopností. Další zahraniční cestovné školní exkurze do Rakouska, Anglie, turistický kurz v Chorvatsku činí z celkového účtu Cestovné ,00 Kč, tj. 15,68 %. Z přímého ONIVu hradíme cestovné k DVPP, což v roce 2011 činí 2 638,- Kč, ostatní tuzemské služební cesty školní exkurze, školní výlety byly ve výši ,- Kč, tj. 68,33%. řádek č. 9 Nájemné Celkové náklady na nájemné činily v roce ,- Kč, z toho jsme ,- Kč použili na nájem sportovní haly k výuce TV, dále tento účet zahrnuje pronájem atletického stadionu, na tento účel jsme obdrželi finanční prostředky dotaci od Statutárního města Havířova ve výši 4 000,- Kč řádek č. 10 Telekomunikace Celkové náklady na telekomunikace v roce 2011 činí celkem ,00 Kč, jsou zde náklady na připojení k Internetu ve výši ,-Kč, z toho jsme pokryli ,00 Kč z účelových prostředků od zřizovatele na pokrytí nákladů v oblasti ICT realizovaných školou v roce Studenti a učitelé mohou používat internetových služeb bez omezení během výuky i mimo ni v provozních hodinách školy. Telefonní poplatky v roce 2011 činily ,- Kč. Řádek č. 11 Služby školení a vzdělávání Náklady na školení a vzdělávání za rok 2011 činí celkem 3 700,- Kč, z toho 800,- Kč bylo použito na další vzdělávání pedagogických pracovníků a hradili jsme tato školení z přímého ONIVu ÚZ Použití prostředků na DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)-akreditované akce MŠMT z přímých ONIV jsme uhradili: - za účastnické poplatky na DVPP 800,00 Kč cestovné na DVPP celkem 2 638,00 Kč 11

12 řádek č. 12 Stravování V roce 2011 jsme vynaložili na stravování zaměstnanců a studentů celkem ,00 Kč, z toho: závodní stravování zaměstnanců věcná režie stravování žáci ,00 Kč ,00 Kč Zaměstnanci i žáci se stravují ve školní jídelně Základní školy, Gorkého 1, Havířov (komplex školních budov). Se školní jídelnou máme uzavřenou dohodu o závodním stravování zaměstnanců (finanční náklady na 1 oběd činí od = 58,00 Kč). Školní jídelna nám fakturuje měsíčně závodní stravování zaměstnanců režijní a osobní náklady ve výši 6,00 Kč na 1 oběd, 20 Kč přispíváme z FKSP, zaměstnanci uhradí za oběd 32,- Kč. Za stravování žáků hradíme školní jídelně režijní náklady 10,00 Kč za l oběd. řádek č. 13 Mzdové náklady V celkových mzdových nákladech v roce 2011 = ,- Kč jsou zahrnuty platy zaměstnanců ve výši ,- Kč, z toho ze státního rozpočtu jsme použili ,- Kč. Dále jsou zde zahrnuty ostatní platby za provedenou práci, které činí celkem ,- Kč, z toho ,- Kč jsou OPPP hrazené ze státního rozpočtu, z ostatních zdrojů byly hrazeny OPPP ve výši Kč z dotace od Statutárního města Havířova na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků, 2 100,- Kč jsme použili z vlastních zdrojů na dohody provedení práce. řádek č. 15 Zákonné sociální pojištění V celkových nákladech účtu 524 = ,00 Kč je zahrnuto zákonné pojištění 4,2 promile ve výši ,- Kč. řádek.č. 20 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Celkové odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činí celkem v roce ,00 Kč. Hodnota budovy školy byla navýšena v roce 2011 o ,00 Kč, a to na základě uskutečněné investiční akce Úprava topného systému výměníkové stanice Gymnázium. Pro rok 2011 byl naší škole stanoven závazný ukazatel na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši ,- Kč ÚZ 205, tyto účelové prostředky byly v plné výši vyčerpány. Rok ,00 Kč Roční odpisy budovy Rok ,00 Kč Rok ,00 Kč řádek č. 24 Ostatní náklady celkem - v těchto máme např. zahrnuto: Ostatní náklady z činnosti-pojištění úrazů a škod - žáci Ostatní náklady z činnosti-maturitní komise poplatky Komerční banky ostatní povinné pojistné (4,2 promile) opotřebení lyžařské výzbroje kurzové ztráty ostatní finanční náklady ,37 Kč 599,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 840,00 Kč 86,37 Kč 145,00 Kč 12

13 Některé náklady z hlavní a doplňkové činnosti - srovnání Rok 2010 Rok 2011 Spotřeba materiálu 417,32 572,51 Spotřeba energie 1 016,78 835,02 Opravy a udržování 217,13 229,55 Cestovné 138,47 123,01 Služby 1 051, ,24 Mzdové náklady , ,08 z toho: Mzdové náklady z dotace zřizovatele , ,00 z toho: Mzdové náklady z dotace zřizovatele Mzdové náklady Služby Cestovné Opravy a udržování Spotřeba energie Spotřeba materiálu Rok 2011 Rok

14 7. Doplňková činnost Na základě dodatku č. 4 Zřizovací listiny č. D4/ZL/082/2001 má naše organizace vymezeny tyto okruhy doplňkové činnosti: 1.Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování. 2.Pronájem majetku Naše škola pronajímá 2 školní byty, 3 učebny, tělocvičnu a bufet. Ve školním bytě č. 1 je nájemcem náš zaměstnanec Mgr. Böhm Pavel, ve školním bytě č. 2 byla nájemcem naše zaměstnankyně Mgr. Bouchalová Alexandra, na vlastní žádost paní Bouchalové byl tento nájem ukončen z důvodu přestěhování do vlastního domu. Čistý pronájem za tyto 2 byty v roce 2011 činil ,- Kč. Na pronájem 2 učeben máme uzavřenou smlouvu s fa ABC English, Ostrava, zastoupenou p. Martou Chovancovou-Simonovou. Jedná se o výuku cizích jazyků. Také pronajímáme učebnu a.s. Cambridge Exams Center, Frýdek Místek, zastoupenou p. Monikou Korbelovou, rovněž se jedná o výuku cizích jazyků. Pronajímáme také učebnu pro výuku autoškoly Autoškola Dalibor Tichý z Ostravy. Dále máme uzavřenou smlouvu s p. Graplem, Havířov o pronájmu bufetu. Čistý pronájem z učeben a bufetu v roce 2011 činil ,50 Kč. Tělocvičnu pronajímáme v odpoledních a večerních hodinách několika subjektům za účelem sportovní a taneční činnosti, z toho několik nájemců ukončilo nájem z důvodu nezájmu veřejnosti, tudíž nám poklesl pronájem oproti roku 2010 o ,- Kč. Čistý pronájem z tělocvičny činil v roce ,- Kč. Celkem čistý pronájem z plochy v roce 2011 = ,50 Kč Služby spojené s pronájmem v roce 2011 = ,37 Kč Z doplňkové činnosti jsme použili ,84 Kč na částečnou úhradu materiálu a energií, na opravy a udržování nemovitého majetku jsme vynaložili ,00 Kč. Dále jsme z doplňkové činnosti uhradili ostatní osobní náklady ve výši 2 100,- Kč lékařskému doprovodu na letním turistickém kurzu v Chorvatsku a na odpisy HM celkem ,- Kč, celkem jsme za tyto nákladové položky z doplňkové činnosti uhradili ,84 Kč. 14

15 8. Výsledek hospodaření, náklady a výnosy: Výnosy celkem Náklady celkem Zlepšený výsledek hospodaření ,65 Kč ,37 Kč ,28 Kč Komentář - rozbor dosažení výsledku hospodaření za rok 2011 Na základě dodatku č. 4 Zřizovací listiny č. D4/ZL/082/2001 má naše oranizace vymezeny tyto okruhy doplňkové činnosti: 1. Provádění rekvalifikačních kurzů a odborného školení včetně zprostředkování. 2. Pronájem majetku Škola neprovozuje rekvalifikační kurzy, pouze pronajímáme 2 školní byty, 2 učebny, tělocvičnu a bufet. Celkové výnosy z těchto pronájmů činily v roce ,87 Kč. Čistý pronájem z plochy činil celkem ,50 Kč, služby spojené s pronájmem činily celkem ,37 Kč. Z doplňkové činnosti jsme zapojili 5.863,- Kč na materiál pro údržbu, ,84 Kč na částečnou úhradu energií, na opravy nemovitého majetku jsme použili ,- Kč, na odpisy HM jsme vynaložili ,- Kč a na OPPP 2.000,- Kč. Celkem jsme z doplňkové činnosti uhradili ,84 Kč. Přestože jsme v roce 2011 dosáhli nižších příjmů z pronájmů, a to o ,- Kč méně než v roce 2010, měli jsme proti roku 2010 zase nižší spotřebu energíí o 144 tis. Kč. Zlepšeného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti ve výši ,03 Kč jsme dosáhli větší úsporou tepla i úsporou el. energie. K těmto příjmům z pronájmů se vztahuje daňová povinnost, daňová úspora dle 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů činí za rok Kč. Z hlavní činnosti z vlastních zdrojů vykazujeme ztrátu ,75 Kč. Tato ztráta vznikla nepokrytím vzniklých nákladů na zdravotní a sociální pojištění k platům jak z cizích zdrojů, tak i k platům ze státního rozpočtu v celkové výši 8.543,99, dále pak navýšenými nekrytými odpisy ve výši 6.364,87 Kč a nutná oprava střechy v prosinci 2011 byla vyšší o 1.880,89 Kč než jsme předpokládali. Zlepšený výsledek hospodaření je finančně krytý, navrhujeme jeho rozdělení do fondu odměn ve výši Kč (80%) a do rezervního fondu pak 5.793, - Kč. 15

16 C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Hospodaření s peněžními fondy je vyčísleno v tabulce č. 7 Stav fondů k : - FKSP ,88 Kč - rezervního fondu ,08 Kč - investičního fondu ,37 Kč - fondu odměn ,00 Kč V roce 2011 jsme čerpali z investičního fondu ,18,- Kč na opravu a údržbu nemovitého majetku, odvod z odpisů činil ,- Kč, dále jsme použili investiční fond na financování investiční výstavby - na investiční akci Úprava topného systému výměníkové stanice Gymnázium ve výši ,00 Kč. Celkové čerpání Investiční fondu = ,18 Kč. Rezervní fond a fond odměn jsme v roce 2011 nečerpali. Fond kulturních a sociálních potřeb jsme v roce 2011 čerpali takto: - příspěvek na stravování zaměstnanců = ,00 Kč - rekreace a zájezdy = ,00 Kč - kultura a tělovýchova = 2 384,00 Kč - příspěvek odb.organizaci = 1 060,00 Kč - peněžní dary = ,00 Kč - Celkem čerpání FKSP = ,00 Kč Zůstatky peněžních fondů FKSP, rezervního fondu, investičního fondu a fondu odměn jsou k kryty finančními prostředky. D) Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování našich zaměstnanců je zajišťováno náhradním způsobem, zaměstnanci se stravují ve školní jídelně Základní školy na ulici Gorkého, která je propojena spojovací chodbou s naší školní budovou. Se školní jídelnou máme uzavřenou dohodu o závodním stravování zaměstnanců (finanční náklady na 1 oběd činily od = 58,00 Kč). Školní jídelna nám fakturuje měsíčně závodní stravování zaměstnanců režijní a osobní náklady ve výši 6,00 Kč na 1 oběd, 20 Kč přispíváme z FKSP, zaměstnanci uhradí za oběd 32,- Kč. Za stravování žáků hradíme školní jídelně režijní náklady 10,00 Kč za l oběd. cena obědu - z toho: náklady organizace příspěvek z FKSP náklady hrazené strávníkem 58,00 Kč 6,00 Kč 20,00 Kč 32,00 Kč 16

17 E) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku 1. Organizace má ve správě: a) budovu na parcele č. 1422, čp. 328/2 na ul. Komenského, katastrální území Havířov Město b) pozemky na parcele č. 1422, výměra 1265 m2, katastrální území Havířov-Město 2. Investiční činnost a provedené opravy a údržba na majetku V roce 2011 byla realizována a financována prostřednictvím Moravskoslezského kraje investiční akce Úprava topného systému výměníkové stanice, evidenční číslo Investiční záměr byl schválen odborem investičním a majetkovým Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne , čj. MSK 75338/2011 ve výši ,- Kč. V rámci uvedené akce byla firmou Maxxi THERM, Slavíkova 6143/18e, Ostrava - Poruba zpracována projektová dokumentace na přípravu a zabezpečení výstavby ve výši ,00 Kč, na realizaci technologické části jsme ve výběrovém řízení za účelem zajištění dodávek stavebních prací na tuto investiční akci vybrali jako cenově nejvhodnějšího uchazeče firmu Lumír Hanzelka, Dolní 70, Ostrava Zábřeh. Tato firma uskutečnila stavební úpravy budovy č. p. 328 na pozemku parc. č v k. ú. Havířov- Město v měsíci srpnu 2011, a to ve výši ,00 Kč. Celkové náklady investiční akce činily celkem ,00 Kč, což je o 3 632,- Kč nižší, než bylo uvedeno původně v investičním záměru. Údržba a opravy V roce 2011 jsme na opravy a údržbu použili celkem ,30 Kč, zapojili jsme fond reprodukce ve výši ,18 Kč. Opravy a údržba nemovitého majetku: - opravy střechy a okapů ,00 Kč - malování, nátěry soklů ,70 Kč - jiné opravy ,60 Kč Celkem opravy a údržba nemovitého majetku činily v roce 2011 celkem ,70 Kč, z toho jsme zapojili investiční fond ve výši ,18 Kč a z doplňkové činnosti ,- Kč. Opravy a údržba movitého majetku a jiné opravy - oprava mikroskopu 5 872,10 Kč - havarijní oprava ohřívače vody 6 996,00 Kč - oprava HP a hydrantů a jiné opravy ,50 Kč Celkem jiné opravy ,60 Kč Celkem jsme z doplňkové činnosti uhradili za opravy a udržování ,00 Kč, z hlavní činnosti pak ,30 Kč. 3. Pojištění nemovitého majetku: Na pojištění nemovitého a movitého majetku nám nevznikly v roce 2011 žádné náklady, pojištění zajišťuje centrálně Moravskoslezský kraj. V roce 2011 jsme neuplatnili u pojišťovací makléřské společnosti SATUM CZECH, s. r. o. Ostrava žádné plnění pojistné události. 4. Inventarizace majetku: Inventarizaci nemovitého a movitého majetku a veškerých práv a závazků jsme uskutečnili ke dni Byla provedena na základě příkazu ředitele k provedení periodické inventarizace v souladu s 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Žádné inventarizační rozdíly nevznikly. Zápis inventarizační komise viz příloha. 17

18 5. Pronájmy svěřeného majetku Organizace má v pronájmu nebytové prostory / šatny, kabinety, učebny a tělocvičnu / u jiného subjektu Základní škola na ul. Gorkého, Havířov Město, čp. 329, parcela č na dobu neurčitou, finanční plnění za tento pronájem činí 1,- Kč/rok. Organizace pronajímá učebny, tělocvičnu, bufet a 2 byty, výnosy z čistého pronájmu v roce 2011 činily ,50 Kč, služby s pronájmem spojené činily ,37 Kč. F) Stav pohledávek a závazků Máme jen krátkodobé pohledávky a závazky. Ke dni byla provedena dokladová inventura pohledávek a závazků. Tyto jsou vyrovnány začátkem roku Krátkodobé pohledávky k činily celkem ,93 Kč, z toho účet 311 Odběratelé ,98 Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy na lyžařský kurz, na školní exkurzi do Anglie celkem ,- Kč, ostatní krátkodobé pohledávky jsou v celkové výši ,95 Kč, (z toho dobropisy za teplo a el. energii činí ,58 Kč), náklady příštích období máme ve výši ,- Kč a dohadné účty aktivní jsou zaúčtovány ve výši , Kč. 2. Krátkodobé závazky k činily celkem ,19 Kč, z toho dodavatelé ,79 Kč, přijaté zálohy na LVK a na školní exkurzi do Londýna v roce 2012 činí celkem ,- Kč, závazky vyplývající z mezd za 12/2011 činily ,- Kč, ostatní krátkodobé závazky činí ,06 Kč, přijaté zálohy na transfery projekt Comenius ve výši ,84 Kč a výdaje příštích období jsou ve výši 2 905,50 Kč, jedná se o roční vyúčtování spotřeby vody ve školním bytě č. 1, ve kterém bydlí Mgr. Pavel Böhm. Všechny tyto závazky budou v roce 2012 vyrovnány až na projekt Comenius, který bude probíhat 2 roky. G) Výsledky kontrol V roce 2011 neproběhly v naší škole žádné veřejnoprávní kontroly ani kontroly ČŠI. H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace S obsahem Zprávy o činnosti a plnění úkolů byli pedagogové seznámeni na pedagogické poradě dne Projednáno školskou radou při Gymnáziu, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace dne předsedkyně školské rady 18

19 I)Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činí 40,23 osob Plnění povinnosti podle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona... 2 osoby Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a) počet podaných informací o škole: - ústních při návštěvě školy (osobní návštěvy, den otevřených dveří, atd.): ových: 116 Naprostá většina informací se týkala podmínek pro přijetí ke studiu, kritérií pro přijetí, přijímacích zkoušek, možností odvolání atd. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu: 81 Havířov dne 22. února Mgr. Tomáš Langer, ředitel gymnázia Pozn.: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace rozbor hospodaření školy za rok 2011 je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 19

20 J) Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Výnosy z transferů - Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Plán tvorby a použití peněžních fondů v roce 2011 Tabulka č. 8: Spotřeba energií Přílohy : Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2011 Účetní výkazy: Rozvaha (Bilance) OSS, ÚSC, PO a RR Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky OSS, ÚSC, PO a RR Rozbor plnění HV 20

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov V Ý R O Č N Í Z P R Á VA o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Název dokumentu: Výroční zpráva o hospodaření

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Zpracovala: Bc. Šárka Chobotová ředitelka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014 1 OBSAH Obsah Základní charakteristika školy... 3 Vyhodnocení plnění úkolů... 9 Rozbor hospodaření školy... 10 1) Náklady, výnosy a výsledek hospodaření...

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY 19 324 180,90 Kč z toho prostředky získané vlastní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2009. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2009. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel. 554 751 720,tel/fax: 554 75 31 62 IČO:00852619 e-mail: ddssvrbno@tiscali.cz,

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Opava, únor 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Příspěvková organizace: Střední

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č II N N O S T II A P L N Ě N ÍÍ Ú K O L Ů P Ř ÍÍ S P Ě V K O V É O R G A N II Z A C E Rozbor hospodaření za rok 2011

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 27 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více