OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY"

Transkript

1 Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce a poctivým chováním zlepšujeme kulturu podnikání. OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Záměrem firmy je poskytovat komplexní a rychlé řešení potřeb svých odběratelů vycházející ze schopnosti navrhnout, vyrobit, dodat i skladovat pro své zákazníky potřebné polygrafické výrobky. OPTYS, spol. s r.o. je ryze česká společnost, vznikla v roce 1992 privatizací výrobního provozu Moravských tiskařských závodů Olomouc. Historie této opavské tiskárny se datuje až do roku 1719 a původní budovy na Masarykově třídě, které jsou stále majetkem firmy, patří mezi známé opavské kulturní památky. V roce 2002 získal OPTYS cetifikát ISO 9001:2000.

2 OBSAH ÚČETNÍ KNIHY A OSTATNÍ ÚČETNÍ EVIDENCE číslo tiskopisu strana 1001 Daňová evidence (s klopou) Deník a hlavní účetní kniha (ks) Kniha pohledávek a závazků (společná) Kniha přijatých faktur (závazků) Kniha vydaných faktur (pohledávek) Pokladní kniha Inventární kniha Zakázková kniha Pokladní kniha NCR Skladová karta malá (ks) Skladová karta A5 (ks) Skladní karta zásob A5 (ks) Inventární karta HIM (ks) Kniha evidence DPH Skladní karta zásob A4 (ks) Valutová pokladní kniha Daňová evidence pro neplátce DPH Daňová evidence podrobná pro plátce DPH Výkaz ve zkráceném rozsahu (ks) Výkaz v plném rozsahu (ks) Rozvaha ve zkráceném rozsahu (ks) Rozvaha v plném rozsahu (ks) Denní záznam tržby A4 (ks) Kniha denních odvodů tržeb LISTÉ ÚČETNÍ DOKLADY 1036 Jednoduchý výdaj. pokl. doklad A6 (blok 100 listů) Výdajový pokladní doklad A6 (blok 100 listů) Stvrzenka A6 (blok 100 listů) Příjmový pokladní doklad A6 (blok 2 x 50 listů) čísl Paragon daňový doklad A6 (blok 2 x 50 listů) čísl Příjemka, převodka, výdejka A5 (blok 100 listů) Dodací list A4 (blok 100 listů) Dodací list A5 (blok 100 listů) Dodací list A6 (blok 100 listů) Zakázkový list A5 opravenka (blok 100 listů) Inventurní seznam A4 (blok 100 listů) Cestovní příkaz A4 (blok 100 listů) Cestovní příkaz A5 (blok 100 listů) Denní rozpis tržby A4 (blok 100 listů) Jednoduchý příjmový pokladní doklad (blok 100 listů) Pokladní doklad - příjmový A6 NCR (blok 100 listů) Pokladní doklad - výdaj. A6 NCR (blok 100 listů) Obchodní paragon nečíslovaný (blok 100 listů) Faktura A4 NCR (blok 100 listů) Faktura A5 NCR (blok 100 listů) Faktura za hotové A5 NCR (blok 2 x 50 listů) čísl Faktura 20 x 21 NCR (blok 100 listů) Příjemka - převodka - výdejka A4 NCR (blok 100 listů) Dodací list A4 NCR (blok 100 listů) Dodací list A5 NCR (blok 100 listů) Dodací list A6 NCR (blok 100 listů) Dodací list 20 x 21 NCR (blok 100 listů) 18

3 OBSAH 1080 Stvrzenka NCR (blok 100 listů) Příjmový pokl. doklad A6 NCR (blok 2 x 50 listů) čísl Příjmový pokl. doklad A6 NCR (blok 3 x 25 listů) čísl Výdajový pokl. doklad A6 NCR (blok 100 listů) Zakázkový list A4 NCR (blok 100 listů) Zakázkový list A5 NCR (blok 100 listů) Paragon daň. doklad A6 NCR (blok 2 x 50 listů) čísl Příjemka, převodka, výdejka A5 NCR (blok 100 listů) Prodejka za hotové A5 NCR (blok 100 listů) Obchodní paragon NCR (blok 2 x 50 listů) čísl Příjmový pokl. dokl.. A6 NCR (blok 2 x 50 listů) nečísl Obchodní paragon (blok 2 x 50 listů) číslovaný Univerzální pokladní doklad A6 NCR (blok 100 listů) Univerzální pokladní doklad A6 (blok 100 listů) Paragon daň. doklad A6 NCR čísl. (blok 3 x 25 listů) Obchodní paragon 7,5 x 9,5 NCR (blok 100 listů) Jednoduchý příj. pokl. dokl. A6 NCR (blok 100 listů) Jednoduchý výd. pokl. dokl. A6 NCR (blok 100 listů) Zjednodušený daňový doklad NCR Jednoráz. příkaz k úhr. (inkasu) 1/3 A4 NCR (blok 100 listů) Hromadný příkaz k úhradě A5 NCR (blok 100 listů) Skládaný paragon čísl. (4 x 25 listů) Regulační poplatek za návštěvu lékaře 30 7,5 x 15 cm NCR (blok 2 x 50 listů) číslovaný Regulační poplatek za každý den ústavní péče 60 7,5 x 15 cm NCR (blok 2 x 50 listů) číslovaný Regulační poplatek za pohotovostní službu 90 7,5 x 15 cm NCR (blok 2 x 50 listů) číslovaný 22 50LISTÉ ÚČETNÍ DOKLADY 1310 Příjmový pokladní doklad Výdajový pokladní doklad Výdajový pokladní doklad (NCR, jednoduchý) Příjmový pokl. doklad (NCR, pro podv. účet.) Výdajový pokl. doklad (NCR, pro podv. účet.) Faktura daňový doklad (A5, NCR) Příjmový pokladní doklad (NCR, jednoduchý) Dodací list (A5, NCR) Obchodní paragon (7,5 x 14,8 cm) Obchodní paragon (7,5 x 14,8 cm, NCR) Univerzální pokladní doklad (A6, NCR) 24 MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ TISKOPISY 1131 Mzdový list A3 (ks) Výplatní listina (42 x 21 cm) (lze použít průpis. mzd. listu) (ks) Souhrnná výplatní listina (ks) Pracovní smlouva (ks) Dohoda o rozvázání pracovního poměru (ks) Dohoda o provedení práce (ks) Dohoda o pracovní činnosti (ks) Dohoda o hmotné zodpovědnosti (ks) Zápočtový list (ks) Osobní dotazník (ks) Kontrolní lístek (píchačka) Kontrolní lístek (píchačka dvojitá) Dovolenky (100 listů) Propustky (100 listů) Evidence docházky Osobní karta na svěřené předměty 29

4 OBSAH 1152 Výkaz pracovních hodin Výplatní sáček 30 OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVA 1166 Záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku (puťovka) Alonž - Záznam o době řízení vozidla a bezp.přestávkách 29,7 x 14 (100 listů) Kniha jízd soukromého vozidla A Kniha jízd soukromého vozidla A Kniha jízd firemního vozidla 1/3 A Kniha jízd firemního vozidla A Kontrollbuch Záznam o době řízení vozidla a bezp. přestávkách - karbon A4 (100 listů) Alonž - Záznam o době řízení vozidla a bezp. přestávkách - ke karb. 29,7 x 14 (100 listů) Žádanka o přepravu (blok 100 listů) Záznam o provozu osob. voz. - čísl. A5 (100 listů) 33 BEZPEČNOST PRÁCE A REVIZE 1218 Záznamník provozu tvářecího stroje Doklad o kontrole a revizi el. spotřebiče Karta zaměstnance OOPP A4 (ks) Zápisník bezpečnosti práce Záznam o úraze (ks) Revizní karta el. přenosného nářadí (ks) Deník zdvihacího zařízení Kniha úrazů a poranění Požární kniha - brožovaná vazba Provozní deník stroje Záznamník ruční motorové pily Záznamník o provozu tlakové nádoby Záznamník kontrol regálu Provozní deník kotelny Provozní deník plynové kotelny 38 VŠEOBECNÉ TISKOPISY 1113 Směnky cizí (Zaplaťte...) Směnky vlastní (Zaplatím...) Kniha služeb a denního hlášení Kniha evidence klíčů Kniha evidence pohybu materiálů a vozidel Reklamační list A5 NCR Kniha přání a stížností Inspekční kniha Kniha příchodů a odchodů (64 listů) Objednávky A4 NCR (100 listů) Bonová kniha Stavební deník Bločkové vstupenky Stavební deník NCR číslovaný Kniha příchodů a odchodů (32 listů) Kniha pošty Kadeřnický blok - karbon Ubytovací kniha Soupis provedených prací (ks) Masérský a pedikérský blok - karbon Montážní list Kosmetický blok - karbon 42

5 OBSAH 1280 Šatnový blok 200 listů Objednávka A5 na výšku NCR (100 listů) Poštovní podací kniha Reklamační list A5 (blok 100 listů) Manažerský plánovací záznamník (50 listů) Kniha pošty (vázaná - lamino) Kniha pošty (vázaná - efalin) Kniha návštěv Domovní kniha NCR 10,3 x 29,7 (blok 2 x 50) nahrazuje Knihu ubytovaných pro cizince Prodejní - provozní doba - tab. PLAST (A4, 3 barvy) Evidenční list pro přepravu nebezp. odpadů (A4, 1 + 6) 47 TISKOPISYPRO ZAHRANIČNÍ OBCHOD 1193 Prohlášení o údajích o celní hodnotě Doplňkový list EUR CMR 5 listů CMR 7 listů CMR pro VT (5 listů) T. C. 11 Potvrzení o dodání T. C. 10 Potvrzení o přestupu hranice TC 31 Osvědčení o souborné jistotě Osvědčení o globální záruce v jiných operacích než režimu tranzitu Průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně Zjednodušený průvodní doklad Průvodní osvědčení A. TR TC 33 Osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu 49 JEDNOTNÝ SPRÁVNÍ DOKLAD 1355 JSD , dovoz JSD , pro deklaranta - dovoz JSD , vývoz JSD , pro deklaranta - vývoz JSD doplň , dovoz JSD doplň , pro deklaranta - dovoz JSD doplň , vývoz JSD doplň , pro deklaranta - vývoz JSD143 12, vývoz + dovoz JSD143 12, pro deklaranta - vývoz + dovoz JSD143 12, pro VT - vývoz + dovoz JSD143 12, VT pro deklaranta - vývoz + dovoz JSD doplň , vývoz + dovoz JSD doplň , pro deklaranta - vývoz + dovoz JSD doplň , pro VT - vývoz + dovoz 50 DOPLŇKOVÝ SORTIMENT Poznámkové bloky 51 Záznamní knihy 52 Studentský speciál 54 Náhradní náplně do Studentského speciálu 54 Kostky - účtenky 55 Obálky 56 Školní pomůcky 58 Výprodej 59 NOVOROČENKY 2008 Novoročenky 61

6 Účetní knihy a ostatní účetní evidence DAŇOVÁ EVIDENCE P íjmy Výdaje ovliv ující základ dan neovliv ující základ dan ovliv ující základ dan neovliv ující základ dan íslo ádku CELKEM prodej prodej výrobk pen žní úv ry, DPH ostatní zboží a služeb vklady p j ky (spot. da ) CELKEM materiál mzdy, pojišt ní provozní osobní da úv ry, DPH nákup a DHM zboží srážky z mezd zdravotní sociální režie pot eba z p íjmu p j ky (spot. da ) DHM íslo ádku List Datum Pen žní prost edky Pr b žné položky 6 7 v hotovosti u pen žního ústavu íslo den m síc dokladu z st. DÚ p íjmy výdaje p íjmy výdaje z statek p íjmy výdaje z st. BÚ (BÚ) a b c d íslo ádku 7 p evedeno č. výrobku (sešit A4, 24 listů) DENÍK A HLAVNÍ ÚČETNÍ KNIHA List č... DENÍK datum č.ř. den měsíc číslo dokladu popis účetního případu účtový předpis MD DAL příjmy pokladní kniha peněžní účty zůstatek výdaje zůstatek příjmy výdaje 1. účtu zůstatek 2. účtu č.ř. PÚ PŘEVOD ÚČTŮ (PÚ) PÚ HLAVNÍ KNIHA (číslo a název účtu) č.ř. MD DAL MD DAL MD DAL MD DAL MD DAL MD DAL MD DAL č.ř. 7 PÚ PÚ č. výrobku 1005 (sešit A4, 82 stran) KNIHA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Přijaté faktury za období... Strana číslo... Číslo Došlo Faktura Kód bez DPH DPH Splatná dokladu dne Dodavatel Text Číslo účtu daně Celkem dne Poznámka číslo ze dne kumulativně kumulativně Vydané faktury za období... Strana číslo... Datum Číslo dokladu Název odběratele Druh faktury Kód daně bez DPH kumulativně DPH kumulativně Celkem Splatná dne Uhrazena dne Číslo dokladu Poznámka Jiné pohledávky (P) a závazky (Z) Strana číslo... Číslo Označení Počáteční stav Datum dokladu P - Z T E X T (předpis, nárok) Přírůstek Úbytek Konečný stav Poznámka č. výrobku 1008 (sešit A4, 32 listů)

7 Účetní knihy a ostatní účetní evidence KNIHA PŘIJATÝCH FAKTUR ZÁVAZKŮ Kniha přijatých faktur za období... Strana číslo... Číslo Došlo Faktura Kód bez DPH DPH Splatná dokladu dne Dodavatel Text Číslo účtu daně Celkem dne Poznámka číslo ze dne kumulativně kumulativně Jiné závazky Strana číslo... Číslo Označení Počáteční stav Datum dokladu Z T E X T (předpis, nárok) Přírůstek Úbytek Konečný stav Poznámka č. výrobku 1009 (sešit A4, 32 listů) KNIHA VÝDANÝCH FAKTUR POHLEDÁVEK Kniha vydaných faktur za období... Strana číslo... Datum Číslo dokladu Název odběratele Druh faktury Kód daně bez DPH kumulativně DPH kumulativně Celkem Splatná dne Uhrazena dne Číslo dokladu Poznámka Jiné pohledávky Strana číslo... Datum Číslo Označení Počáteční stav T E X T dokladu P (předpis, nárok) Přírůstek Úbytek Konečný stav Poznámka č. výrobku 1010 (sešit A4, 32 listů) POKLADNÍ KNIHA S DPH list č... Kód Číslo Bez DPH DPH Datum daně dokladu Obsah zápisu +- kumulativně kumulativně Příjmy Výdaje Zůstatek č. výrobku 1011 (sešit A4, 48 listů) č. výrobku 1014 (sešit A4, 2 x 25 listů, NCR) 7

8 Účetní knihy a ostatní účetní evidence INVENTÁRNÍ KNIHA DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK RO - roční odpis, ZH - zůstatková hodnota Poř. číslo: Název majetku: Vstupní cena: Odpisová skupina: Způsob odpisování: Inventární číslo: Dodavatel: Datum technického zhodnocení: Doklad: : Dat. pořízení: Doklad: Uvedeno do používání: Dat. vyřazení: Doklad: RO % ZH Poř. číslo: Název majetku: Vstupní cena: Odpisová skupina: Způsob odpisování: Inventární číslo: Dodavatel: Datum technického zhodnocení: Doklad: : Dat. pořízení: Doklad: Uvedeno do používání: Dat. vyřazení: Doklad: RO % koeficient koeficient ZH Poř. číslo: Název majetku: Vstupní cena: Odpisová skupina: Způsob odpisování: Inventární číslo: Dodavatel: Dat. pořízení: RO Doklad: % Datum technického zhodnocení: Doklad: Uvedeno do používání: Dat. vyřazení: koeficient č. výrobku 1012 Doklad: : Tisk OPTYS, s.r.o., OPAVA, tel , , fax OPTYS 1996 ZH OP 12 (sešit A4, 12 listů) ZAKÁZKOVÁ KNIHA SKLADOVÁ KARTA MALÁ Číslo Přijato dne Jméno a adresa zákazníka Strana č.... Zakázka Název, druh a rozměr SKLADOVÁ KARTA zakázky Převzato dne Vyúčtování zakázky Celkem % Materiál Práce Ostatní (bez DPH) DPH DPH K úhradě Měrná jednot. Cena za jedn. Datum Doklad Příjem Výdej Zásoba Převod OP 13 Tisk OPTYS, s.r.o., OPAVA, tel , , fax OP 15 č. výrobku 1013 (sešit A4, 24 listů) č. výrobku 1015 (volný list 10 x 21 cm)

9 Účetní knihy a ostatní účetní evidence SKLADOVÁ KARTA SKLADNÍ KARTA ZÁSOB SKLADOVÁ KARTA Název, druh a rozměr Měrná jednot. Cena za jedn. Datum Doklad Text Příjem Výdej Zásoba Převod: SKLADNÍ KARTA ZÁSOB Číslo skladní karty List číslo Kód podle platné JK Název materiálu (výrobku) Datum Norma Minimum Maximum Měrná jednotka Cena za MJ Sklad skladní Datum plánovací Účet přep. koef. Datum Doklad číslo Obsah zápisu Množství příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Tisk OPTYS, s.r.o., OPAVA, tel , , fax Do 1/02 OP 17 č. výrobku 1017 (volný list A5) INVENTÁRNÍ KARTA HIM INVENTÁRNÍ KARTA DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU Firma (razítko) Účet Inventární číslo Datum Číslo dokladu Přiděleno útvaru Znak jednotného řízení Název majetku Způsob odpisování Technologický znak Odpisová skupina Typ Odpisová sazba (koeficient) Výrobní číslo Převod: Rok původního pořízení Datum zařazení do majetku Rok výroby Výrobce Datum úplného odepsání Země původu Způsob pořízení Počet strojních pracovních míst č. výrobku 1016 Vstupní cena Způsob využití Odvětví Přemístitelnost hmotnost v kg (volný list A5) Převažující obor výroby rozměry - délka v cm Dodavatel - šířka v cm - výška v cm Technický stav technický popis Datum technického zhodnocení a Technické parametry KNIHA EVIDENCE DPH Zatíženo zástavním právem: V hodnotě : ano / ne příslušenství OP 18 M 2/02 č. výrobku 1018 č. výrobku 1019 (volný list A5) (sešit A4, 32 listů) 9

10 Účetní knihy a ostatní účetní evidence SKLADNÍ KARTA ZÁSOB VALUTOVÁ POKLADNÍ KNIHA SKLADNÍ KARTA ZÁSOB Název (druh, rozměr) Kód podle platné klasifikace List číslo Číslo skladní karty Datum Číslo dokladu Obsah zápisu Měna 1 Měna 2 strana č.... Kurz Protiúčet Příjmy Výdaje Zůstatek Dat. Norma Minimum Maximum Cena za MJ Měrná jednotka Účet Str. č. Dat. h skladní plánovací přepočítací koeficient Číslo skladu (uložení) Příjem v množství Výdej v množství Číslo Zásoba Dat. Obsah zápisu nákup vlast. výr. přesun spotřeba prodej přesun dokladu v množství Převedeno Převádí se Tisk OPTYS, s.r.o., OPAVA, tel , , fax Do 8/02 OP 20 č. výrobku 1020 (volný list A4) č. výrobku 1021 (A4, 48 listů) DAŇOVÁ EVIDENCE PRO NEPLÁTCE DPH Datum Peněžní prostředky Průběžné položky číslo řádku den/ měsíc Číslo dokladu T e x t v hotovosti příjmy výdaje zůstatek u peněžního ústavu příjmy výdaje zůst. BÚ zůst. DÚ (BÚ) příjmy výdaje číslo řádku a b c převedeno přenos 23 č. výrobku 1022 (sešit A4, 32 listů)

11 Z Účetní knihy a ostatní účetní evidence DAŇOVÁ EVIDENCE PODROBNÁ PRO PLÁTCE DPH číslo řádku Datum Peněžní prostředky Průběžné položky v hotovosti u peněžního ústavu Číslo T e x t den/měsíc příjmy výdaje dokladu zůst. DÚ příjmy výdaje zůstatek příjmy výdaje zůst. BÚ (BÚ) číslo řádku a b c Převedeno číslo řádku Celkem Příjmy ovlivňující základ daně prodej prodej výrobků zboží a služeb Příjmy neovlivňující základ daně peněžní úvěry, peněžní ostatní Celkem DPH vklady půjčky dary číslo řádku Poznámky a pomocné výpočty (v případě potřeby přeložte) Převedeno 1 Poznámky a pomocné výpočty (v případě potřeby přeložte) číslo řádku Celkem osobní spotřeba daň z příjmu 2 Výdaje neovlivňující základ daně úvěry, peněžní nákup pojištění podnikatel DPH půjčky dary majetku 4 zdravotní sociální 4 číslo řádku Převedeno znamům Výdaje ovlivňující základ daně číslo řádku Celkem materiál zboží mzdy srážky z mezd pojištění zaměstnanci zdravotní sociální provozní režie číslo řádku kód Převedeno č. výrobku 1023 (sešit A4, 28 listů) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Název účetní jednotky Název ú etní jednotky VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni... (v celých tisících ) IČ Sídlo účetní jednotky ke dni... (v celých tisících K ) I Sídlo ú etní jednotky Označení T E X T Číslo Skutečnost v účetním období řádku běžném minulém a b c I. Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na 02 A. prodané zboží Obchodní marže 03 + (ř ) II. Výkony 04 Výkonová spotřeba 05 B. Přidaná hodnota 06 + (ř ) Osobní náklady 07 C. D. Daně a poplatky 08 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 09 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 III. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 11 F. a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 12 Ostatní provozní výnosy 13 IV. Ostatní provozní náklady 14 H. Převod provozních výnosů 15 V. Převod provozních nákladů 16 I. Provozní výsledek hospodaření 17 [ř (+/ 12) ] VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 Prodané cenné papíry a podíly 19 J. Výnosy z dlouhodobého finančního 20 VII. majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 Náklady z finančního majetku 22 K. Výnosy z přecenění cenných papírů 23 IX. a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 L. M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25 Výnosové úroky 26 X. Nákladové úroky 27 N. Ostatní finanční výnosy 28 XI. Ozna ení T E X T íslo Skute nost v ú etním období ádku b žném minulém a b c 1 2 I. 01 Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na 02 A. prodané zboží Obchodní marže 03 + ( ) II. Výkony ( ) 04 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zm na stavu zásob vlastní innosti Aktivace 07 B. Výkonová spot eba ( ) 08 B. 1. Spot eba materiálu a energie 09 B. 2. Služby 10 P idaná hodnota 11 + ( ) Osobní náklady (. 13 až 16) 12 C. C. 1. Mzdové náklady 13 C. 2. Odm ny len m orgánu spole nosti a družstva 14 C. 3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 15 C. 4. Sociální náklady 16 D. Dan a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ( ) 19 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 Z statková cena prodaného dlouhodob. 22 F. maj. a mater. ( ) F. 1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F. 2. Prodaný materiál 24 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti G. (+/-) 25 a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. P evod provozních výnos 28 O. Ostatní finanční náklady 29 Do 2/08 OP 1062 I. P evod provozních náklad 29 Provozní výsledek hospoda ení 30 * [ (+/ 25) ] Do 3/07 OP 63 č. výrobku 1062 (volný list A4) č. výrobku 1063 (volný list A4) 11

12 Účetní knihy a ostatní účetní evidence ROZVAHA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Název ú etní jednotky ROZVAHA ROZVAHA ve ve zjednodušeném zkráceném rozsahu rozsahu ke dni... ke dni... (v celých tisících K ) (v celých tisících K ) I Název ú etní jednotky Sídlo ú etní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... (v celých tisících K ) I Sídlo ú etní jednotky Ozna ení A K T I V A íslo B žné ú etní období Minulé ú. období ádku Korekce Netto Brutto Netto a b c AKTIVA CELKEM ( ) Ozna ení A K T I V A íslo B žné ú etní období Minulé ú. období ádku Korekce Netto Brutto Netto a b c AKTIVA CELKEM ( ) Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 A. B. Dlouhodobý majetek (. 04 až ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 B. III. Dlouhodobý nan ní majetek 006 C. Ob žná aktiva (. 08 až 11) 007 C. I. Zásoby 008 C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 C. III. Krátkodobé pohledávky 010 C. IV. Krátkodobý nan ní majetek 011 D. I. asové rozlišení 012 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek ( ) B. Dlouhodobý nehmotný majetek (. 05 až 12) 004 I. B. I. Z izovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 Dlouhodobý hmotný majetek (. 14 až 22) 013 B. II. B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí P stitelské celky trvalých porost Základní stádo a tažná zví ata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 022 Dlouhodobý nan ní majetek ( B. III. až 30) B. III. Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly P j ky a úv ry - ovládající a ídící osoba, 027 podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý nan ní majetek Po izovaný dlouhodobý nan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nan ní majetek 030 Do 2/08 OP 1064 Do 2/08 OP 1065 č. výrobku 1064 (volný list A4) č. výrobku 1065 (volný list A4) DENNÍ ZÁZNAM TRŽBY KNIHA DENNÍCH ODVODŮ TRŽEB Celkem denní tržby za měsíc Cena bez DPH DENNÍ ZÁZNAM TRŽEB DPH % DPH % 0 % Celkem Cena Celkem DPH DPH Celkem s DPH bez DPH s DPH Celkem denní tržby za měsíc Sazba DPH v % 0 X Y 0 X Y 0 Tržba podle DPH v bez daně DPH Odvedeno na BÚ Ostatní výdaje dle dokladů list č.: Zůstatek v pokladně X Y 0 X 8. Y X Y 0 X Y 0 X 14. Y X 16. Y X 18. Y X Tisk OPTYS, s.r.o., OPAVA, tel , , fax , OPTYS CELKEM Celkem Y 0 X Y 0 X Y 0 X Y 0 X Y 0 X Y Datum: Zpracoval: razítko a podpis Do 10/06 OP 90 X - se sníženou sazbou Y - se zvýšenou sazbou OPTYS 95 č. výrobku 1090 (volný list A4) č. výrobku 1095 (blok A4, 52 listů)

13 100listé účetní doklady JEDNODUCHÝ VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Firma JEDNODUCHÝ VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.... ze dne Vyplaceno komu... Firma Vyplaceno: (jméno a adresa) Průkaz totožnosti slovy VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD číslo ze dne 20 Přílohy: Celkem h Adresa... Účel výplaty... Účel platby... Schválil(i) Podpis příjemce Podpis pokladníka ÚČETNÍ DOKLAD ze dne čísl. Text Účtovací předpis (Má dáti-účet) h... h... slovy Přijal: Vydal: DPH % Bez daně DPH Přezkoušel Dne Zaúčtoval Dne Do 2/03 OP 36 O 5/06 OP 37 č. výrobku 1036 (blok A6, 100 listů) č. výrobku 1037 (blok A6, 100 listů) STVRZENKA Firma číslo:... STVRZENKA ze dne... Příjem od - výdej komu Adresa... na - za... Firma Datum vystavení PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Přílohy Doklad číslo PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Přijato od (jméno, adresa) Celkem hal. slovy Účel Schválil Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (Dal-účet) h L... h...slovy PARAGON zjednodušený daňový doklad č. G Dodavatel: PARAGON DAŇOVÝ DOKLAD Odběratel:... podpis Do 7/06 OP 38 č. výrobku 1038 (blok A6, 100 listů) DPH % Bez daně DPH Převzal Zaúčtoval Dne Dne D 10/04 OP 39 č. výrobku 1039 (blok A6, 2 x 50 listů) PŘÍJEMKA, PŘEVODKA, VÝDEJKA PŘÍJEMKA - PŘEVODKA - VÝDEJKA číslo:... datum: Dodavatel: Dodací list č.: Číslo objednávky: Došlo dne: Název zboží (druh, rozměr) počet cena/ks % DPH cena s DPH Přepravní list č.: Číslo faktury: Dopravní prostředek: Množství CENA Přijato dle Pol. Název materiálu MJ Číslo materiálu přijaté žádané dokladu za MJ CELKEM vydané Datum uskut. zdan. plnění: % DPH Celkem s DPH K úhradě: Účel použití: Vystavil: Schválil: Vydal: Přijal: dne: dne: dne: dne: bez DPH DPH O 5/03 OP 42 OP 41 Do 10/06 Razítko + podpis Vyplní odběratel č. výrobku 1041 (blok A6, 2 x 50 listů) č. výrobku 1042 (blok A5, 100 listů) 13

14 100listé účetní doklady DODACÍ LIST DODACÍ LIST DODACÍ LIST - daňový doklad*) číslo: DODACÍ LIST (daňový doklad*) číslo: Dodavatel: Odběratel: Dodavatel: Odběratel: IČ: IČ: Datum vystavení: Číslo objednávky: Položka Druh dodávky Počet kusů % DPH Cena za ks bez DPH Cena celkem s DPH IČ: IČ: Datum vystavení: Číslo objednávky: Položka D r u h d o d á v k y Počet kusů % DPH Cena za ks bez DPH Cena celkem s DPH Tisk OPTYS, s.r.o., OPAVA, tel , , fax OPTYS 1996 DPH % Celkem bez DPH DPH K úhradě SPZ: % DPH Celkem bez DPH DPH celkem K úhradě Razítko, podpis: Datum uskuteč. zd. plnění: Podpis Expedoval: Převzal: přebírajícího: Razítko, podpis *) Nehodící se škrtněte Do 6/07 OP 43 SPZ: Expedoval: Převzal: Datum uskuteč. zdaň. plnění: * Nehodící škrtněte Do 11/05 OP 44 č. výrobku 1043 (blok A4, 100 listů) č. výrobku 1044 (blok A5, 100 listů) DODACÍ LIST ZAKÁZKOVÝ LIST OPRAVENKA DODACÍ LIST zjednodušený daňový doklad*) číslo: Dodavatel: Odběratel: razítko dodavatele DIČ dodavatele ZAKÁZKOVÝ LIST OPRAVENKA (Zjednodušený daňový doklad) č. Zákazník: (obchodní jméno odběratele) Datum uskutečnění zdan. plnění Množství Druh / % DPH Cena za kus Popis zakázky: převzato dne termín dokončení předběžná cena Druh a množství provedené práce razítko dodavatele DPH % celkem vystaveno dne slovy přijal - podpis *) Nehodící se škrtněte Předmět: Potvrzenka k zakázkovému listu č. razítko provozovny Razítko a podpis přebírajícího OP 45 Průkaz totožnosti: podpis Do 10/06 OP 48 č. výrobku 1045 (blok A6, 100 listů) č. výrobku 1048 (blok A5, 100 listů)

15 100listé účetní doklady INVENTURNÍ SEZNAM CESTOVNÍ PŘÍKAZ Firma Inventurní seznam ke dni Číslo listu Útvar - odpovědný pracovník Firma - razítko CESTOVNÍ PŘÍKAZ Útvar... Řádek Číslo Název (druh, rozměr) Měrná jednotka Rozdíl Zjištěný stav Účetní stav + přebytek manko mj v mj v v mj v v mj v v v Telefon, linka Příjmení, jméno, titul... Normální pracovní doba 2. Bydliště... od... do... a Počátek cesty (místo, datum, hodina) Místo jednání Účel cesty Doba trvání cesty Konec cesty (místo, datum) Zaměstnanec s pracovní cestou souhlasí... Datum a podpis zaměstnance 4. Spolucestující Určený dopr. prostředek (u vlast. voz. druh, spotřeba na 100 km dle TP, druh PH) Předpokládaná částka výdajů Povolená záloha... vyplaceno dne... pokl. doklad číslo Podpis pokladníka Datum a podpis zaměstnance oprávněného k povolení cesty VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY (do deseti pracovních dnů po ukončení služební cesty) 8. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne... Se způsobem provedení souhlasí:... Datum a podpis odpovědného zaměstnance Účtovací předpis 9. Výdajový - příjmový pokladní doklad Má dáti Dal Částka Středisko Zakázka číslo... Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na... Vyplacená záloha Doplatek - Přeplatek Součet Slovy... Poznámka o zúčtování Na tomto listu použito Zjišťování stavu Datum a podpis zaměstnance, Datum a podpis příjemce Datum a podpis Schválil (datum a podpis) který upravil vyúčtování (průkaz totožnosti) pokladníka Dne... OPTYS, 1996 D 1/01 OP 50 Celkem... řádků započato... od... do... skončeno... Předseda komise Členové komise Přímo odpovědný pracovník č. výrobku 1050 (blok A4, 100 listů) č. výrobku 1049 (blok A4, 100 listů) DENNÍ ROZPIS TRŽBY CESTOVNÍ PŘÍKAZ Firma Středisko DENNÍ ROZPIS TRŽEB ze dne Druh zboží Zůstatek Dodáno Zůstatek Cena Celkem Prodáno z min. dne ze skladu po uzavření za jedn. Tržba celkem Firma - razítko CESTOVNÍ PŘÍKAZ Útvar... Telefon, linka Příjmení, jméno,... Normální pracovní doba titul 2. Bydliště... od... do... Počátek cesty (místo, datum, hodina) Místo jednání Účel cesty Konec cesty (místo, dat.) 3. Zaměstnanec s pracovní cestou souhlasí... Datum a podpis zaměstnance 4. Spolucestující Určený dopr. prostředek (u vlast. voz. druh, spotř. dle TP, druh PH) Předpokládaná částka výdajů Povolená záloha... vyplacená dne... pokl. doklad číslo Podpis pokladníka Datum a podpis zaměstnance oprávněného k povolení cesty VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY 8. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne... Se způsobem provedení souhlasí:... Datum a podpis odpovědného zaměstnance 9. Výdajový - příjmový pokladní doklad Účtovací předpis číslo... Má dáti Dal Částka Středisko Zakázka Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na... Vyplacená záloha Doplatek - Přeplatek Poznámka o zaúčtování Slovy Datum a podpis zaměstnance, Datum a podpis příjemce Datum a podpis Schválil (datum a podpis) který upravil vyúčtování (průkaz totožnosti) pokladníka D 1/01 OP 51 Vyúčtoval Tisk OPTYS, s.r.o., OPAVA, tel , , fax OPTYS 1996 Přijal a schválil Do 8/06 OP 54 č. výrobku 1051 (blok A5, 100 listů) č. výrobku 1054 (blok A4, 100 listů) 15

16 100listé účetní doklady JEDNODUCHÝ PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD POKLADNÍ DOKLAD PŘÍJMOVÝ NCR Firma JEDNODUCHÝ PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.... Firma POKLADNÍ DOKLAD - PŘÍJMOVÝ ze dne č.... ze dne... Přijato od... Adresa Účel platby h... slovy DPH... % DPH... Celkem slovy Bez daně... Příjem od... (jméno a adresa)... Účel platby... hal.... Přijal: Poznámka... Přijal... OP 68 O 8/06 OP 67 č. výrobku 1067 (blok A6, 100 listů) č. výrobku 1068 (blok A6, 100 listů) POKLADNÍ DOKLAD VÝDAJOVÝ NCR Firma POKLADNÍ DOKLAD - VÝDAJOVÝ č.... ze dne... DPH... % DPH... Celkem slovy Bez daně... Příjem od... (jméno a adresa)... Účel platby Poznámka... Přijal... hal. OP 69 OBCHODNÍ PARAGON NEČÍSLOVANÝ PARAGON zjednodušený daňový doklad č. Plátce DPH vyplní údaje na zadní straně Děkujeme za nákup zboží! Množ. Druh zboží / % DPH č. výrobku 1069 Zaplaceno Celkem Dodavatel FAKTURA NCR FAKTURA - daňový doklad IČO Faktura číslo (blok A6, 100 listů) Datum uskut. zdan. plnění Razítko a podpis Při reklamaci předložte tento paragon OPTYS 1996 OP 70 č. výrobku 1070 (blok 7,5 x 15 cm, 100 listů) FAKTURA ZA HOTOVÉ NCR DIČ Konstantní symbol Peněžní ústav Číslo účtu Odběratel HS - objednávka číslo FAKTURA ZA HOTOVÉ (daňový doklad) číslo: H Dodavatel Odběratel Příjemce Způsob dopravy IČ DIČ vlastní nákladní poštou Místo vyskladnění Místo určení Dodací list č.: Den splatnosti Forma úhrady Datum vystavení faktury Datum uskutečnění zdan. plnění IČ DIČ Datum vystavení IČ DIČ Označení dodávky Množství MJ cena/mj % DPH Celkem Označení dodávky Jedn. množství Cena za MJ bez DPH Množství Cena bez DPH celkem DPH % DPH Celkem s DPH č. výrobku 1071 Převzal: DPH 0 % DPH % DPH % Bez daně DPH X X X Počet příloh Telefon Telefax Fakturoval Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %. Razítko a podpis K úhradě celkem (blok A4, 100 listů) č. výrobku 1072 (blok A5, 100 listů) Převzal: DPH % DPH % Bez daně DPH Datum uskut. zd. plnění přijal - podpis K úhradě razítko dodavatele Do 8/06 OP 73 č. výrobku 1073 (blok A5, 2 x 50 listů, číslovaný)

17 100listé účetní doklady FAKTURA NCR PŘÍJEMKA PŘEVODKA VÝDEJKA NCR Dodavatel FAKTURA - daňový doklad IČ Faktura číslo PŘÍJEMKA - PŘEVODKA - VÝDEJKA číslo:... datum: DIČ Konstantní symbol HS - objednávka číslo Dodavatel: Dodací list č.: Přepravní list. č.: Číslo objednávky: Číslo faktury: Došlo dne: Dopravní prostředek: Peněžní ústav Odběratel IČ DIČ Pol. Název materiálu MJ Číslo materiálu Množství přijaté žádané vydané CENA Přijato dle dokladu za MJ CELKEM Číslo účtu Příjemce Způsob dopravy vlastní nákladní poštou Den splatnosti Místo vyskladnění Místo určení Forma úhrady Datum vystavení faktury Dodací list č. Datum uskutečnění zdan. plnění Označení dodávky Jedn. množství Množství Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem DPH % DPH Celkem s DPH Bez daně DPH Počet příloh DPH 0 % DPH % DPH % X X X Telefon Telefax Fakturoval K úhradě celkem Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %. Razítko a podpis Do 9/06 OP 74 Účel použití: Vystavil: Schválil: Vydal: Přijal: dne: dne: dne: dne: Do 10/05 OP 75 č. výrobku 1074 DODACÍ LIST NCR (blok 20 x 21 cm, 100 listů) č. výrobku 1075 (blok A4, 100 listů) DODACÍ LIST - daňový doklad*) Dodavatel: Odběratel: číslo: DODACÍ LIST NCR IČ: IČ: DODACÍ LIST (daňový doklad*) číslo: Datum vystavení: Číslo objednávky: Dodavatel: Odběratel: Položka Druh dodávky Počet kusů % DPH Cena za ks bez DPH Cena celkem s DPH IČ: IČ: Datum vystavení: Číslo objednávky: Položka D r u h d o d á v k y Počet kusů % DPH Cena za ks bez DPH Cena celkem s DPH // DPH % Celkem bez DPH DPH K úhradě Razítko, podpis: SPZ: % DPH Celkem bez DPH DPH celkem K úhradě SPZ: Převzal: Datum uskuteč. zd. plnění: Expedoval: Datum uskuteč. zdaň. plnění: Expedoval: Převzal: Podpis přebírajícího: Razítko, podpis * Nehodící škrtněte Do 11/05 OP 77 *) Nehodící se škrtněte OP 76 č. výrobku 1076 (blok A4, 100 listů) č. výrobku 1077 (blok A5, 100 listů) 17

18 100listé účetní doklady DODACÍ LIST NCR PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD NCR ČÍSLOVANÝ DODACÍ LIST zjednodušený daňový doklad*) číslo: Dodavatel: Odběratel: Firma Doklad číslo A Datum uskutečnění zdan. plnění Množství Druh / % DPH Cena za kus Datum vystavení Přílohy Přijato od (jméno, adresa) Celkem hal. slovy PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Účel Schválil Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (Dal-účet) h DPH % Bez daně DPH Převzal Zaúčtoval Dne Dne *) Nehodící se škrtněte Razítko a podpis přebírajícího OP 78 O 6/06 č. výrobku 1078 (blok A6, 100 listů) D 5/06 OP 81 č. výrobku 1081 (blok A6, 2 x 50 listů), 2. list stvrzenka DODACÍ LIST NCR PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD NCR ČÍSLOVANÝ DODACÍ LIST - daňový doklad* Dodavatel: Odběratel: číslo Firma Doklad číslo G IČ: IČ: Datum vystavení: Položka Druh dodávky Číslo objednávky: Počet kusů % DPH Cena za ks bez DPH Cena celkem s DPH Datum vystavení Přijato od (jméno, adresa) PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD p Adresa Na - za Celkem hal. slovy DPH % Bez daně DPH Přijal (podpis) SPZ: % DPH Celkem bez DPH DPH celkem K úhradě Datum uskuteč. zd. plnění: Podpis Expedoval: Převzal: přebírajícího: Razítko, podpis * Nehodící se škrtněte O 9/06 OP 79 STVRZENKA NCR č. výrobku 1079 (blok 20 x 21 cm, 100 listů) Firma číslo:... STVRZENKA ze dne... Příjem od - výdej komu Adresa... č. výrobku 1082 (blok A6, 3 x 25 listů) VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD NCR Firma Vyplaceno: (jméno a adresa) Průkaz totožnosti slovy Účel výplaty VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD číslo ze dne 20 Přílohy: Celkem Schválil(i) Podpis příjemce Podpis pokladníka h O 1/06 OP 82 na - za... ÚČETNÍ DOKLAD ze dne čísl.... h...slovy Text Účtovací předpis (Má dáti-účet) h... podpis DPH % Bez daně DPH Přezkoušel Dne Do 7/06 OP 80 Zaúčtoval Dne Do 6/06 OP 83 č. výrobku 1080 (blok A6, 100 listů) č. výrobku 1083 (blok A6, 100 listů)

19 / 100listé účetní doklady ZAKÁZKOVÝ LIST NCR ZAKÁZKOVÝ LIST NCR razítko dodavatele DIČ dodavatele Popis zakázky ZAKÁZKOVÝ LIST č. (Zjednodušený daňový doklad) Zákazník (obchodní jméno odběratele) Dodavatel (razítko dodavatele) ZAKÁZKOVÝ LIST č. (zjednodušený daňový doklad) Zákazník (obchodní jméno odběratele) IČ DIČ Tel. Fax Popis zakázky IČ Tel. Podpis zákazníka DIČ Fax Převzato dne Termín dokončení Předběžná cena Druh a množství provedené práce % DPH Převzato dne Termín zhotovení Předběžná cena Podpis zákazníka Druh a množství provedené práce % DPH Celkem Datum uskuteč. zdanitel. plnění přijal - podpis Celkem slovy razítko dodavatele č. výrobku 1085 F 7/04 OP 85 (blok A5, 100 listů) PARAGON DAŇOVÝ DOKLAD NCR ČÍSLOVANÝ PARAGON A zjednodušený daňový doklad č. Datum uskuteč. zdan. plnění přijal - podpis K úhradě Dodavatel: Odběratel: slovy razítko dodavatele D 7/04 OP 84 Název zboží (druh, rozměr) počet cena/ks % DPH cena s DPH č. výrobku 1084 (blok A4, 100 listů) PRODEJKA ZA HOTOVÉ NCR PRODEJKA ZA HOTOVÉ (zjednodušený daňový doklad) číslo: Datum uskut. zdan. plnění: % DPH Celkem s DPH K úhradě: Dodavatel: Odběratel: Razítko + podpis Vyplní odběratel bez DPH DPH č. výrobku 1086 (blok A6, 2 x 50 listů) % Název zboží (druh, rozměr) Počet Cena/ks Cena DPH PŘÍJEMKA, PŘEVODKA, VÝDEJKA NCR PŘÍJEMKA - PŘEVODKA - VÝDEJKA číslo:... datum: Dodavatel: Dodací list č.: Číslo objednávky: Došlo dne: Přepravní list č.: Číslo faktury: Dopravní prostředek: Pol. Název materiálu MJ Číslo materiálu Množství přijaté žádané vydané CENA Přijato dle dokladu za MJ CELKEM Účel použití: Vystavil: Schválil: Vydal: Přijal: dne: dne: dne: dne: OP 87 Den uskuteč. zdan. plnění: Přijal: Razítko dodavatele % DPH Celkem s DPH K úhradě: Vyplní odběratel bez DPH DPH O 8/06 OP 88 č. výrobku 1087 (blok A5, 100 listů) č. výrobku 1088 (blok A5, 100 listů) 19

20 100listé účetní doklady PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD NCR NEČÍSLOVANÝ UNIVERZÁLNÍ POKLADNÍ DOKLAD Firma Doklad číslo Datum vystavení Přílohy STVRZENKA Přijato od (jméno, adresa) Celkem hal. slovy Účel Schválil Podpis pokladníka Firma POKLADNÍ DOKLAD č.... příjmový* - výdajový* ze dne DPH... Bez daně... % DPH... Celkem slovy hal. Firma Doklad číslo Příjem od* - výdej komu*... (jméno a adresa)... Datum vystavení Přílohy PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD % Bez daně DPH DPH Převzal Zaúčtoval Přijato od (jméno, adresa) Celkem Dne Dne hal. slovy Účel Schválil Podpis pokladníka Účtovací Text předpis (Dal-účet) h Do 1/06 OP 91 Účel platby Přijal* Poznámka... Vydal*... * Nehodící se škrtněte Do 5/06 OP 94 DPH % Bez daně DPH Převzal Zaúčtoval č. výrobku 1091 č. výrobku 1093 č. výrobku 1094 Dne Dne Do 1/06 OP 91 (blok A6, 2 x 50 listů) (blok A6, 100 listů, NCR) (blok A6, 100 listů) OBCHODNÍ PARAGON ČÍSLOVANÝ PARAGON DAŇOVÝ DOKLAD ČÍSLOVANÝ NCR OBCHODNÍ PARAGON NCR PARAGON A zjednodušený daňový doklad č. Množ. Druh zboží / % DPH Plátce DPH vyplní údaje na zadní straně Děkujeme za nákup zboží! PARAGON zjednodušený daňový doklad č. Dodavatel: Název zboží (druh, rozměr) A Odběratel: počet cena/ks % DPH cena s DPH Děkujeme za nákup zboží! PARAGON zjednodušený daňový doklad č. Množ. Druh zboží / % DPH Celkem Zaplaceno Zaplaceno Datum uskut. zdan. plnění Celkem Datum uskut. zdan. plnění: K úhradě: % Celkem DPH s DPH Razítko a podpis Datum uskut. zdan. plnění bez DPH DPH Při reklamaci předložte tento paragon Razítko a podpis Při reklamaci předložte tento paragon OPTYS 1996 Do 1/06 OP 92 OP 96 Do 6/06 Razítko + podpis Vyplní odběratel OP 100 č. výrobku 1092 č. výrobku 1096 č. výrobku 1100 (blok 7,5 x 15 cm, 2 x 50 listů) (blok A6, 3 x 25 listů) (blok 7,5 x 15 cm, 100 listů) OBCHODNÍ PARAGON NCR ČÍSLOVANÝ PARAGON zjednodušený daňový doklad č. Plátce DPH vyplní údaje na zadní straně Děkujeme za nákup zboží! M Množ. Druh zboží / % DPH Firma JEDNODUCHÝ PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD NCR JEDNODUCHÝ PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.... ze dne Přijato od... Adresa Účel platby h... slovy Zaplaceno Razítko a podpis Celkem Datum uskut. zdan. plnění Při reklamaci předložte tento paragon OPTYS 1996 OP 89 č. výrobku 1089 (blok 7,5 x 15 cm, 2 x 50 listů) Přijal: OP 302 č. výrobku 1302 (blok A6, 100 listů)

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Účetní knihy a doklady kat. číslo název vztah k

Účetní knihy a doklady kat. číslo název vztah k Účetní knihy a doklady název vztah k formát úprava 1. Daň. evidence plátce A4 56 str. 22,94 2. Daň. evidence neplát. A4 56 str. 22,94 4. Kniha pohledávek plátce A4 56 str. 21,01 5. Kniha pohledávek neplát.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: 39945148

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více