STŘECHY V SYSTÉMU YTONG STŘECHY V SYSTÉMU YTONG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘECHY V SYSTÉMU YTONG STŘECHY V SYSTÉMU YTONG"

Transkript

1 STŘECHY V SYSTÉMU YTONG STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 1

2 ÚVOD Střecha nad hlavou Co od ní očekáváme, nakolik si ji ceníme, co jsme ochotni investovat? Je to jenom čepice našeho bydlení a ochrana před deštěm, nebo se má honosit i dalšími funkcemi? Střecha domu je konstrukce, která je ze všech konstrukcí budovy nejvíce zatížena vnějšími vlivy. Odolává výkyvům teplot kolem 80 C, poryvům větru až do cca 50 m/s, hluku, který může dosahovat hladiny kolem 70 db. Chrání před hmyzem, nejrůznějšími druhy záření, před prachem. Její kvalita zásadním způsobem ovlivňuje stav vnitřního prostředí budovy. Kvalitní střecha by měla uživatelům zajistit prostředí s takřka stálou vnitřní teplotou, minimem prachu, optimální vlhkostí, dostatkem čerstvého vzduchu. Nové, přísnější požadavky související se snižováním energetické náročnosti budov bilancují v energetických průkazech budov kromě jiného také teplo potřebné k chlazení objektu. Kvalitně navržená budova je schopna udržet i v letních měsících vnitřní prostředí bez dodatečné, energetický náročné klimatizace. Klasický dřevěný krov tento požadavek v našich klimatických podmínkách nezvládá. Obecně lze říci, že konstrukčně lze problém letního přehřívání eliminovat aplikací masivní konstrukce střechy s plošnou hmotností nad 150 kg/m 2. Tepelná kapacita této masy zpomalí průnik tepla až o 12 hodin, což umožní společně s využíváním nočního větrání v podkrovních prostorách dosažení příjemného vnitřního klimatu s denním maximem do 25 C, bez enormního nárůstu spotřeby energie. Z uvedených důvodů vyvinula společnost Xella modifikaci stropu Klasik pro střešní konstrukce s názvem Ytong Komfort, který 2

3 má plošnou hmotnost cca 230 kg. Základní rozdíl mezi tradičním stropem Ytong Klasik a novou konstrukcí Ytong Komfort spočívá v možnosti vynechání poměrně pracné nadbetonávky tl. 50 mm, vyztužené kari sítí na celé ploše střešní konstrukce. Konstrukčně se jedná o žebírkovou železobetonovou konstrukci, která se skládá z prefabrikovaných betonových nosníků a pórobetonových vložek z materiálu Ytong P Jejich tloušťka je buď 200, nebo 250 mm podle potřebného rozpětí a zatížení střechy. Střecha Komfort se velice dobře uplatňuje zejména u střešních konstrukcí plochých střech a u konstrukcí střech pultových. Realizace se ale v uplynulém období dočkaly také zdařilé konstrukce střech sedlových se sklony do 45, vybavených vikýři, objevila se i střecha půdorysu tvaru L, která řeší detaily úžlabí a nároží. Úsporou ve srovnání s klasickým krovem je fakt, že střecha Komfort je difúzně otevřená a nepotřebuje parozábranu. Tato citlivá součást konstrukcí střech je jednak materiálově finančně relativně náročná, nadto vyžaduje na našich stavbách bohužel zřídka přítomnou preciznost provedení. Nedodržení technologické kázně při provádění parozábrany má velice negativní následky (plísně, hniloby, ztráta tepelněizolačních vlastností izolace střechy). Těmto komplikacím se majitel masivní střechy z Ytongu automaticky vyhýbá. Více než desetileté zkušenosti s realizacemi masivních konstrukcí Ytong ukázaly, že systém Komfort je velice přátelský nejen pro menší stavební firmy, ale také pro běžného šikovného amatéra. Konstrukce Ytong Komfort je opravdu nečekaně a možná paradoxně vhodná i pro stavby svépomocí a na rozdíl od střech dřevěných nevyžaduje spoluúčast tesařů. Jednoduchou sedlovou střechu o ploše 100 m 2 smontuje dvojice šikovných pracovníků během tří dnů. Při návrhu střech je nejlépe respektovat nosný systém předchozího nadzemního podlaží. V opačném případě je nutno navrhnout pomocnou ocelovou konstrukci. Pokud se u střechy vyskytnou pole s výrazně rozdílnými rozpětími, je možná kombinace konstrukce Ytong Komfort 200 a 250 mm. Střecha Ytong Komfort nabízí projektantům a architektům skutečně vynikající vlastnosti. Má akustický útlum v závislosti na použité izolaci a krytině kolem 55 db. Je rezistentní proti veškerým mikroorganizmům. Je naprosto nehořlavá. V kombinaci s použitou vnitřní omítkou má vynikající hygroskopické vlastnosti a reguluje vzdušnou vlhkost. Soubor vlastností konstrukce Ytong Komfort je zásadním přínosem pro projektanta. Umožní mu kromě jiného neomezenou plošnou tvarovou rozmanitost bez nutnosti navržení polí pro dobetonování. Vložky je možno snadno krátit ruční nebo pásovou pilou, což nabízí vytvoření polí o nestandardní šíři, například v místě komínu nebo střešních oken. Stejně tak je možné vložky řezat podélně, a tím vyloučit plochy dobetonávek částí střechy, které nemají rozměry pro uložení celých stropních vložek (např. podél ztužujících věnců). Díky vlastnostem hmoty Ytong nevede ani jedno z těchto opatření ke statickému oslabení konstrukce. Společnost Xella poskytuje projektantům a architektům na svých webových stránkách základní potřebné informace a vzorové řezy konstrukcemi. Kromě toho poskytuje projektantům servis v podobě bezplatných konzultací, v případě uskutečněné realizace navíc dodávku kladečského výkresu. Střechou Ytong Komfort přispěl výrobce ke zcela novým řešením problematiky střech. Ytong Komfort je konstrukce kvalitativně velmi nadčasová a nadstandardní, vhodná takřka pro každý moderní nízkoenergetický, ale především pasivní či dokonce od roku 2020 nulový rodinný dům. STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 3

4 TECHNICKÉ INFORMACE Popis střechy Ytong Komfort Systém Ytong Komfort montovaný konstrukční systém pro střechy skládající se ze ŽB nosníků Ytong a vložek Ytong+. Každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, je snížená (výška 100 mm) a vytváří bednění příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého ocelovým prutem min. 8 mm zakotveným do protilehlých věnců. zdivo štítu příčné ztužující žebro s výztuží min. 1 8 mm věnec štítu stropní vložka Ytong+ betonová zálivka věnců a žeber z betonu min. C20/25 příhradový nosník Ytong věncovka snížená stropní vložka Ytong+ výšky 100 mm železobetonový věnec nosná obvodová stěna Konstrukce je určená především pro rodinné domy, bytové a občanské stavby Standardní osová vzdálenost nosníků: 680 mm Délky nosníků: 1,0 8,20 m po 0,20 m Rozměrové tolerance: délka +50/-10 mm, šířka ±3 mm, výška ±3 mm Postup montáže Montáž probíhá podle tradičního postupu: 1. uložení nosníků, 2. podepření konstrukce, 3. položení vložek, 4. zálivka betonem. Položená konstrukce Ytong Komfort se nenadbetonovává, pouze se zalejí žebra a věnce po úroveň horního líce vložek. Minimální třída betonu pro zálivku je C20/25, zrnitost 4 8 mm, čerpatelná konzistence. Beton je nutno vibrovat ponorným vibrátorem. Reakce na oheň Třída A1 nehořlavé ČSN EN Požární odolnost REI 30 bez omítky, REI 60 s 20 mm omítky 4

5 Tepelná technika Průměrný tepelný odpor konstrukce Ytong Komfort tloušťky 200 mm při standardním rozložení nosníků a příčných žeber R = 0,62 m 2.K/W. Tabulka orientačních hodnot R a U konstrukce Ytong Komfort tloušťky 200 v kombinaci s různými typy izolací (bez započítání omítky a případných dalších vrstev) Ytong Komfort 200 vodivost požadované U = 0,24 [W/m 2.K] doporučené U = 0,16 [W/m 2.K] pasivní dům U = 0,10 [W/m 2.K] typ izolace λ [W/mK] tloušťka izolace [mm] R [m 2.K/W] U [W/m 2.K] tloušťka izolace [mm] R [m 2.K/W] U [W/m 2.K] tloušťka izolace [mm] R [m 2.K/W] U [W/m 2.K] Multipor 0, ,29 0, ,18 0, ,51 0,104 Minerální vlna mezi krokve 0, ,29 0, ,18 0, ,06 0,098 EPS S 150 0, ,20 0, ,21 0, ,03 0,098 EPS S 200 0, ,29 0, ,38 0, ,01 0,098 EPS S 150 Grafitový 0, ,18 0, ,10 0, ,98 0,099 PIR pěna 0, ,17 0, ,08 0, ,62 0,093 Průměrný tepelný odpor konstrukce Ytong Komfort tloušťky 250 mm při standardním rozložení nosníků a příčných žeber R = 0,76 m 2.K/W. Tabulka orientačních hodnot R a U konstrukce Ytong Komfort tloušťky 250 v kombinaci s různými typy izolací (bez započítání omítky a případných dalších vrstev). Ytong Komfort 250 vodivost požadované U = 0,24 [W/m 2.K] doporučené U = 0,16 [W/m 2.K] pasivní dům U = 0,10 [W/m 2.K] typ izolace λ [W/mK] tloušťka izolace [mm] R [m 2.K/W] U [W/m 2.K] tloušťka izolace [mm] R [m 2.K/W] U [W/m 2.K] tloušťka izolace [mm] R [m 2.K/W] U [W/m 2.K] Multipor 0, ,50 0, ,32 0, ,65 0,102 Minerální vlna mezi krokve 0, ,50 0, ,32 0, ,93 0,099 EPS S 150 0, ,40 0, ,35 0, ,88 0,100 EPS S 200 0, ,50 0, ,22 0, ,15 0,097 EPS S 150 Grafitový 0, ,39 0, ,24 0, ,98 0,099 PIR pěna 0, ,34 0, ,22 0, ,85 0,100 Akustika Vzduchová neprůzvučnost konstrukce Ytong Komfort tloušťky 200 mm při standardním rozložení nosníků a příčných žeber R w = 47 db (vážená stavební neprůzvučnost). Vzduchová neprůzvučnost kompletní konstrukce střechy v závislosti na skladbě střešního pláště až R w = 58 db. STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 5

6 Statika nosné části střešní konstrukce Nosnou část střešní konstrukce tvoří montovaný systém Ytong Komfort. Ten se skládá ze železobetonových nosníků vyztužených prostorovou příhradovou výztuží (dále v textu jen trigon) a pórobetonových vložek s dobetonávkou v místě nosníků a příčných žeber. U střechy Ytong Komfort je každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, snížená, a tvoří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra vyztuženého minimálně 1 výztužným prutem 8 mm zakotveným do protilehlých věnců, nebo nosníků. Výška vložek je 200 mm, v případě větších rozpětí nebo zatížení mohou být použity i vložky vysoké 250 mm. Sklon střešní roviny se může pohybovat v rozmezí (Vytvoření většího sklonu je rovněž možné za předpokladu dodržení příslušných opatření pro betonáž a montáž). Z důvodu šikmé roviny střechy je výpočet proveden pro složky sil působících kolmo na rovinu střechy. Kromě vlastní hmotnosti konstrukce je započtena předpokládaná složka stálého zatížení, představující zbývající konstrukční prvky střechy včetně krytiny. Všeobecně všechny síly působí ve směru gravitace kolmým směrem na půdorysnou rovinu (vertikálním směrem), účinky větru jsou však uvažovány ve směru kolmém (tj. ve směru horizontálním) k těmto silám. Takže zatěžovací účinky je při výpočtu možné rozdělit na složky kolmé ke střešní rovině a složky rovnoběžné se střešní rovinou. Velikost těchto složek potom závisí na sklonu střešní rovin. G.sin(α) G.cos(α) α G výslednice vertikálních sil H.cos(α) α H.sin(α) H výslednice horizontálních sil α Vyjádřené matematicky kolmo ke střešní rovině G.cos(α) + H.sin(α) rovnoběžně se střešní rovinou G.sin(α) + H.cos(α) Jelikož sortiment dodávaných nosníků je určen jejich příslušnými délkami s danou výztuží, byly tyto posouzeny s následujícími předpoklady: sklon střechy je max. 38 ; pro vlastní hmotnost stropu je uvažováno plné zatížení (pro sklon 0 plochá střecha), tak je to ve prospěch bezpečnosti u šikmých střech; stejně je uvažováno ostatní stálé zatížení krytina, konstrukce, izolace; pro limitní odolnost v ohybu, smyku a limitní průhyb L/250 byl dopočten součet proměnných složek zatížení (sníh + vítr); v tabulkách je tento součet vyjádřen charakteristickými hodnotami; uložení nosníků je 150 mm; 6

7 pro zvýšení smykové únosnosti konstrukce střechy tloušťky 250 mm je pro nosníky delší než mm použita přídavná smyková výztuž; od délek nosníků delších než mm je nutné provést před betonáží jejich navýšení z důvodu eliminace vizuálního průhybu; montážní podepření v rastru min mm je realizováno kolmo ke střešní rovině. Konstrukce tloušťky 200 mm charakteristická hodnota dílčí součinitel zatížení návrhová hodnota kn/m 2 γ kn/m 2 Vlastní hmotnost (nosníky + vložky + beton) 2,23 1,35 3,01 Ostatní stálé zatížení 1,00 1,35 1,35 Proměnné zatížení (sníh + vítr) (w + s) max. údaje z tabulek 1,50 - Konstrukce tloušťky 250 mm charakteristická hodnota dílčí součinitel zatížení návrhová hodnota kn/m 2 γ kn/m 2 Vlastní hmotnost (nosníky + vložky + beton) 2,97 1,35 4,01 Ostatní stálé zatížení 1,00 1,35 1,35 Proměnné zatížení (sníh + vítr) (w + s) max. údaje z tabulek 1,50 - Uvedené hodnoty v tabulkách na základě výše uvedených předpokladů můžeme považovat za maximální zatížení pro dané délky nosníků. Na výběr z použitelné délky nosníku je rozhodující nejnižší zatížení z uvedených třech sloupců (w + s) max.. V konkrétních případech se zatížení liší od uvedených předpokladů, údaje v tabulkách jsou proto orientační (na straně bezpečnosti) a slouží jako předběžný návrh konstrukce. Předpokládá se, že složka zatížení působící ve směru spádu střechy bude osovou silou v nosnících nebo vytužujících žebrech přenesena do obvodového věnce, nosných stěn a vrcholových bodů střechy. Jsou to tahové, případně tlakové síly, které je možné podchytit konstrukčními opatřeními. Konkrétní případ střešní konstrukce je povinen posoudit odpovědný projektant a přesným výpočtem lze dosáhnout i příznivějších hodnot výsledků. STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 7

8 Střecha Ytong Komfort bez nadbetonávky, vložky vysoké 200 mm. Trigon 160 mm. (nosník 175 mm) délka nosníku max. světlé rozpětí hmotnost nosníku plocha spodní výztuže A sc M Rd V Rd pro 1/250 rozpětí w lim250 délka přídavného trigonu L Ed char. (w+s) max z M Rd char. (w+s) max z V Rd char. (w+s) max z w lim250 nadvýšení m m kg mm 2 knm kn mm m kn/m 2 kn/m 2 kn/m 2 mm 1,00 0,70 11,92 100,5 7,59 17,1 3,4-79,48 36, ,20 0,90 14,30 100,5 7,59 17,1 4,2-51,08 29, ,40 1,10 16,68 100,5 7,59 17,1 5,0-35,19 23, ,60 1,30 19,06 100,5 7,59 17,1 5,8-25,40 20, ,80 1,50 21,45 100,5 7,59 17,1 6,6-18,95 17,41 17,41-2,00 1,70 23,83 100,5 7,59 17,1 7,4-14,48 15,21 14,49-2,20 1,90 26,21 100,5 7,59 17,1 8,2-11,25 13,44 11,25-2,40 2,10 28,60 100,5 7,59 17,1 9,0-8,85 11,99 8,85-2,60 2,30 30,98 100,5 7,59 17,1 9,8-7,01 10,77 6,99-2,80 2,50 33,36 100,5 7,59 17,1 10,6-5,57 9,74 5,56-3,00 2,70 35,75 100,5 7,59 17,1 11,4-4,42 8,85 4,41-3,20 2,90 38,13 100,5 7,59 17,1 12,2-3,49 8,08 3,40-3,40 3,10 40,51 100,5 7,59 17,1 13,0-2,72 7,40 2,26-3,60 3,30 42,89 100,5 7,59 17,1 13,8-2,09 6,81 1,46-3,80 3,50 46,96 157,1 11,34 17,1 14,6-3,76 6,27 2,04-4,00 3,70 49,44 157,1 11,34 17,1 15,4-3,09 5,80 1,46-4,20 3,90 51,91 157,1 11,34 17,1 16,2-2,51 5,37 1,46 5 4,40 4,10 54,38 157,1 11,34 17,1 17,0-2,01 4,98 1, ,60 4,30 56,85 157,1 11,34 17,1 17,8-1,58 4,62 1, ,80 4,50 60,15 179,1 12,80 17,1 18,6-1,73 4,30 1, ,00 4,70 64,01 213,6 14,92 17,1 19,4-2,06 4,00 1, ,20 4,90 66,57 213,6 14,92 17,1 20,2-1,68 3,73 1, ,40 5,10 69,14 213,6 14,92 17,1 21,0-1,33 3,47 1, ,60 5,30 73,49 254,5 17,26 17,1 21,8-1,65 3,24 1, ,80 5,50 76,12 254,5 17,26 17,1 22,6-1,33 3,02 1, ,00 5,70 81,40 311,0 20,19 17,1 23,4-1,72 2,82 1, ,20 5,90 84,12 311,0 20,19 17,1 24,2-1,41 2,63 1, ,40 6,10 90,46 383,3 22,75 17,1 25,0-1,66 2,45 1, ,60 6,30 93,29 383,3 22,75 17,1 25,8-1,38 2,29 1, ,80 6,50 100,48 465,0 23,08 17,1 26,6-1,18 2,13 1, ,00 6,70 103,43 465,0 23,08 17,1 27,4-0,95 1,98 0,

9 Střecha Ytong Komfort bez nadbetonávky, vložky vysoké 250 mm. Trigon 160 mm. (nosník 175 mm) délka nosníku max. světlé rozpětí hmotnost nosníku plocha spodní výztuže A sc M Rd V Rd pro 1/250 rozpětí w lim250 délka přídavného trigonu L Ed char. (w+s) max z M Rd char. (w+s) max z V Rd char. (w+s) max z w lim250 nadvýšení m m kg mm 2 knm kn mm m kn/m 2 kn/m 2 kn/m 2 mm 1,00 0,70 11,92 100,5 10,94 11,6 3,4-115,24 23, ,20 0,90 14,30 100,5 10,94 11,6 4,2-74,31 18, ,40 1,10 16,68 100,5 10,94 11,6 5,0-51,39 14,68 14,68-1,60 1,30 19,06 100,5 10,94 11,6 5,8-37,29 12,17 12,16-1,80 1,50 21,45 100,5 10,94 11,6 6,6-28,00 10,26 10,26-2,00 1,70 23,83 100,5 10,94 11,6 7,4-21,55 8,77 8,78-2,20 1,90 26,21 100,5 10,94 11,6 8,2-16,90 7,57 7,57-2,40 2,10 28,60 100,5 10,94 11,6 9,0-13,43 6,59 6,59-2,60 2,30 30,98 100,5 10,94 11,6 9,8-10,77 5,76 5,76-2,80 2,50 33,36 100,5 10,94 11,6 10,6-8,70 5,06 5,06-3,00 2,70 35,75 100,5 10,94 11,6 11,4-7,04 4,46 4,46-3,20 2,90 38,13 100,5 10,94 11,6 12,2-5,70 3,94 3,94-3,40 3,10 40,51 100,5 10,94 11,6 13,0-4,60 3,48 3,47-3,60 3,30 42,89 100,5 10,94 11,6 13,8-3,69 3,07 3,07-3,80 3,50 46,96 157,1 15,24 11,6 14,6-5,45 2,71 2,71-4,00 3,70 49,44 157,1 15,24 11,6 15,4-4,54 2,39 2,38-4,20 3,90 51,91 157,1 15,24 11,6 16,2-3,76 2,10 2,09-4,40 4,10 54,38 157,1 15,24 11,6 17,0-3,09 1,83 1,84-4,60 4,30 56,85 157,1 15,24 11,6 17,8 x 0,20 2,51 6,70 1,46 5 4,80 4,50 60,15 179,1 16,89 11,6 18,6 x 0,40 2,61 6,26 1,46 5 5,00 4,70 64,01 213,6 19,33 11,6 19,4 x 0,40 2,92 5,86 1,46 5 5,20 4,90 66,57 213,6 19,33 11,6 20,2 x 0,60 2,42 5,49 1,46 5 5,40 5,10 69,14 213,6 19,33 11,6 21,0 x 0,60 1,98 5,14 1, ,60 5,30 73,49 254,5 22,12 11,6 21,8 x 0,60 2,32 4,83 1, ,80 5,50 76,12 254,5 22,12 11,6 22,6 x 0,80 1,91 4,53 1, ,00 5,70 81,40 311,0 25,88 11,6 23,4 x 0,80 2,41 4,26 1, ,20 5,90 84,12 311,0 25,88 11,6 24,2 x 1,00 2,02 4,00 1, ,40 6,10 90,46 383,3 30,33 11,6 25,0 x 1,00 2,57 3,76 1, ,60 6,30 93,29 383,3 30,33 11,6 25,8 x 1,00 2,20 3,53 1, ,80 6,50 100,48 465,0 31,68 11,6 26,6 x 1,40 2,10 3,32 1, ,00 6,70 103,43 465,0 31,68 11,6 27,4 x 1,40 1,77 3,12 1, ,20 6,90 106,39 465,0 31,68 11,6 28,2 x 1,40 1,48 2,93 1, ,40 7,10 109,34 465,0 31,68 11,6 29,0 x 1,40 1,21 2,75 1,21 40 STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 9

10 KONSTRUKCE VRCHNÍHO PLÁŠTĚ STŘECHY SE SKLÁDANOU NEBO PLECHOVOU KRYTINOU Konstrukce vrchního pláště s pomocnou konstrukcí Při použití měkké tepelné izolace se nad střechou Ytong Komfort vytvoří pomocný krov. Funkcí krovu je přenos zatížení působícího na střešní plášť do nosné konstrukce Ytong Komfort. Nejběžnější profily krokví jsou při tomto systému mm. Krokve jsou upevněny na pozednicích, jejichž výšku určuje tloušťka tepelné izolace. Kontralatě, laťování nebo bednění se dimenzují přesně tak, jako u klasických krovů. Střecha s úplným pomocným krovem 1. Střešní systém Ytong Komfort s věncem 2. Pomocný krov připevněný do systému Ytong Komfort přes pozednice kotvené do ŽB nosníků a věnců 3. Tepelná izolace mezi pozednice a mezi pomocné krokve (2 vrstvy) Konstrukce vrchního pláště střechy pro izolaci odolnou proti stlačení Preferovaný systém konstrukce vrchního pláště střechy používá kontralatě kotvené šrouby skrze tepelnou izolaci s dostatečnou únosností do nosné konstrukce Ytong Komfort. Kontralatě plní u skladby střech bez pomocného krovu i nosnou funkci a nedoporučuje se zmenšovat jejich profil pod mm. Kontralatě jsou kotveny skrze tepelnou izolaci šrouby do konstrukce Ytong Komfort. Potřebný počet vrutů na 1 m kontralatě určí odpovědný projektant individuálně pro každý případ. Orientační hodnoty počtu vrutů jsou uvedeny v tabulkách pro jednotlivé typy konstrukce. V zásadě musí být použity pro jeden kus kontralatě minimálně dva vruty. Ideální je použití jedné kontralatě na celou délku šikmé roviny (případně spojit kontralatě plechovým páskem), abychom ušetřili počet kotevních vrutů. Pro sklony střech pod 25 může vyplynout kontralať většího rozměru z požadavků na návrh účinné otevřené vzduchové mezery podle příslušné normy pro navrhování střech (ČSN ). 10

11 sklon vzduchové vrstvy nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy [mm] plocha přivádějících větracích otvorů k ploše větrané střechy < / / /300 > /400 Pro stanovení dimenze větraných vzduchových dutin lze použít zjednodušený postup podle ČSN (v tabulce pro délky krokvového pole do 10 m). Plocha odváděcích otvorů se zvětšuje oproti ploše přiváděcích otvorů o 10 %. Pro střešní pláště s vyššími tloušťkami tepelné izolace je vhodné tyto tloušťky dále rozšířit. Střecha s pomocným krovem ve vrcholu Střešní sytém Ytong Komfort s věncem 2. Tepelná izolace přímo uložená na střešním systému Ytong Komfort 3. Pomocný krov ve vrcholu střechy připevněný do systému Ytong Komfort kotvený do ŽB nosníků 4. Kontralatě položené na difuzní pojistnou hydroizolaci, připevněné vruty do systému Ytong Komfort a do pomocného krovu STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 11

12 NÁVRH KONSTRUKCE VRCHNÍHO PLÁŠTĚ STŘECHY PRO NESTLAČITELNOU TEPELNOU IZOLACI Specifikace tepelné izolace Minimální pevnost v tlaku při 10% stlačení s 10 % = 0,12 N/mm 2. Požadovaným hodnotám odpovídají izolace Multipor, EPS 150 a více, desky z tvrdé PIR pěny. Specifikace kotevního vrutu Typové označení: TWIN UD 8 Průměr: 8 mm Délka: dle návrhu Druh antikorozní úpravy: Durocoat Doporučená délka kotvení v Ytongu: 90 mm Doporučená délka kotvení v betonu: 45 mm Pod hlavu vrutu se nepoužívá podložka V Ytongu nepředvrtávat, při montáži nesmí dojít k protočení vrutu! V betonu předvrtávat vrtákem průměru 7 mm Normálové návrhové zatížení jednotlivého vrutu, zakotveného ve vložce Ytong Komfort při kotevní hloubce T = 90 mm: F adm = 1,238 kn Normálové návrhové zatížení jednotlivého vrutu, zakotveného v betonu při kotevní hloubce T = 45 mm: F adm = 2,5 kn Návrh délky kolmého kotevního vrutu v Ytongu Průřez kontralatě: mm. Kotevní hloubka: T = 90 mm. Tloušťka izolace Délka vrutu Návrh délky kolmého kotevního vrutu v betonu Průřez kontralatě: mm. Kotevní hloubka: T = 45 mm. Tloušťka izolace Délka vrutu Návrh délky kotevního vrutu v Ytongu v úhlu 60 Průřez kontralatě: mm. Kotevní hloubka: T = 90 mm. Tloušťka izolace Délka vrutu Návrh délky kotevního vrutu v betonu v úhlu 60 Průřez kontralatě: mm. Kotevní hloubka: T = 45 mm. Tloušťka izolace Délka vrutu

13 Střecha s částečným pomocným krovem a kotvením pomocí vrutů skrz izolaci pouze nad šikmými částmi konstrukce Ytong Komfort Tepelná izolace je umístěna na střechu Ytong Komfort. Na tepelnou izolaci je položena difúzní pojistná hydroizolace. Na hydroizolaci se umístí kontralatě s přesahem minimálně mm na pomocný krov v maximální osové vzdálenosti mm. Kontralatě se upevní vruty TWIN UD 8 kolmými k rovině střechy skrze tepelnou izolaci do konstrukce Ytong Komfort a zároveň se běžným způsobem upevní na krokve pomocného krovu. Doporučená maximální osová vzdálenost vrutů TWIN UD 8 na kontralatě je mm. nepřerušená kontralať mezi okapem a pomocným krovem min konec kontralatě min Všeobecný typ střechy s kotvením vruty skrz izolaci do konstrukce Ytong Komfort Tepelná izolace je umístěná na střechu Ytong Komfort. Na tepelnou izolaci je položená difúzní pojistná hydroizolace. Na hydroizolaci se umístí kontralatě maximální osové vzdálenosti mm. Kontralatě se upevní za a) vruty TWIN UD 8 pod úhlem 60 k rovině střechy a zároveň za b) vruty TWIN UD 8 kolmými na rovinu střechy skrze tepelnou izolaci do konstrukce Ytong Komfort. STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 13

14 Mapa větrných oblastí na území České republiky I II III IV V v b,0 [m/s] 22,5 25,0 27,5 30,0 36,0 Mapa sněhových oblastí na území České republiky I II III IV V VI VII VIII s k [kpa] 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 > 4,0 Styk kontralatě opatřen oboustranně pozinkovaným plechem mm, přichycen vruty min mm na každé straně. a b a vzdálenost kolmých kotvicích vrutů b vzdálenost šikmých kotvicích vrutů T kotevní délka kotvicího vrutu T T 14

15 Tabulky orientačních roztečí vrutů pro osovou vzdálenost kontralatí mm a stálé zatížení na g k = 0,6 kn/m 2 (skládaná krytina). Předpokládané zatížení sněhem a větrem Sněhová oblast I. q s = 0,7 kn/m 2 Sněhová oblast II. q s = 1,00 kn/m 2 Sněhová oblast III. q s = 1,50 kn/m 2 Sněhová oblast IV. q s = 2,00 kn/m 2 Větrná oblast I. q w = 0,481 kn/m 2 Větrná oblast II. q w = 0,594 kn/m 2 Větrná oblast III. q w = 0,719 kn/m 2 Rozteče šikmých vrutů v ploše střechy kotvených v Ytong stropní vložce izolace sklon střechy [ ] [mm] sněhová oblast větrná oblast vzdálenost vrutů [mm] I. I. II. III Vruty kolmé k rovině střechy kotvené v Ytong stropní vložce Rozteč vrutů kolmých k rovině střechy potřebných na přenos sil sání větru je v ploše střechy do třetí větrné oblasti orientačně mm. U prvních dvou kontralatí od štítu je potřebné počet vrutů kotvených do stropních vložek zdvojnásobit nebo ponechat rozteče nezměněné a kotvit vruty do betonu. II. I. II III. I. III. IV. II. III. I. II. III Rozteče šikmých vrutů v ploše střechy kotvených v betonu izolace sklon střechy [ ] [mm] sněhová oblast větrná oblast vzdálenost vrutů [mm] I. I. II Vruty kolmé k rovině střechy kotvené v betonu Rozteč vrutů kolmých k rovině střechy potřebných na přenos sil sání větru je v ploše střechy do třetí větrné oblasti orientačně mm. U prvních dvou kontralatí od štítu je rozteč vrutů orientačně mm. II. III. I. II III. I. III. IV. II. III. I. II. III Před prováděním musí všechny výpočty ověřit a schválit odpovědný projektant. Realizační firma je zodpovědná za dodržování montážních doporučení. STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 15

16 VZOROVÉ SKLADBY STŘECHY Skladby střech se při použití různých typů tepelných izolací a krytin mírně liší. Všeobecně není ve skladbě střechy nutné použít parozábranu. Minerální izolace v dostatečné tloušťce v kombinaci s difúzně otevřenou hydroizolací zabezpečí střechu bez kondenzační zóny. Izolace typu EPS v dostatečné tloušťce v kombinaci s difúzně otevřenou hydroizolací výpočtově vykazují malé, normou dovolené množství kondenzátu při pozitivní bilanci vlhkosti. Ke splnění výpočtových předpokladů je nutné zabezpečit, aby se mezi deskami izolace EPS a PUR nevytvořily při montáži mezery probíhající od povrchu nosné konstrukce až po hydroizolaci. Dvouplášťová střecha s větráním nad pojistnou hydroizolací se skládanou střešní krytinou a tepelnou izolací Multipor Skládaná střešní krytina Laťování mm (60 60 mm) Kontralatě mm (výška kontralatí musí zohlednit sklon střechy s ohledem na větrání) Difúzně otevřená hydroizolace (s d 0,2 m, např. Tyvek Solid, JUTADACH 115) Multipor Malta Multipor Střešní konstrukce Ytong Komfort Vnitřní omítka (vápenocementová, sádrová) Dvouplášťová střecha s větráním nad pojistnou hydroizolací se skládanou střešní krytinou a tepelnou izolací EPS S150, EPS S200 Skládaná střešní krytina Laťování mm (60 60 mm) Kontralatě mm (výška kontralatí musí zohlednit sklon střechy s ohledem na větrání) Difúzně otevřená hydroizolace (s d 0,2 m, např. Tyvek Solid, JUTADACH 115) EPS S150 1), EPS S200 1) Střešní konstrukce Ytong Komfort Vnitřní omítka (vápenocementová, sádrová) 40 mm 60 mm mm 5 mm mm 15 mm 40 mm 60 mm mm mm 15 mm Dvouplášťová střecha s větráním nad pojistnou hydroizolací se skládanou střešní krytinou a tepelnou izolací PIR/PUR s nalepenou Al fólií Skládaná střešní krytina Laťování mm (60 60 mm) Kontralatě mm (výška kontralatí musí zohlednit sklon střechy s ohledem na větrání) Difúzně otevřená hydroizolace PIR pěna s nalepenou Al fólií 1) Střešní konstrukce Ytong Komfort Vnitřní omítka (vápenocementová, sádrová) 40 mm 60 mm mm mm 15 mm 16

17 Jednoplášťová střecha s hydroizolační fólií a tepelnou izolací EPS S100 Mechanicky kotvená (alternativně lepená) syntetická střešní hydroizolační fólie (µ < ) Separační vrstva fólie vhodná pro EPS Alternativně: PU lepidlo speciálně na lepení hydroizolací EPS S150, EPS S200 Alternativně: PU lepidlo speciálně na lepení EPS Střešní konstrukce Ytong Komfort Vnitřní omítka (vápenocementová, sádrová) Poznámka: Kotvení fólie zpracovat podle doporučení konkrétního dodavatele fólie mm mm 15 mm Dvouplášťová střecha s větráním nad pojistnou hydroizolací se skládanou střešní krytinou a minerální tepelnou izolací mezi krokvemi Skladba počítá s vytvořením pomocného krovu upevněného na nosné konstrukci Ytong Komfort. Mezi tenkými krokvemi je použita lehká minerální vlna. Vzhled takové střechy je zvenku nerozeznatelný od běžného krovu. Skládaná střešní krytina Laťování mm Kontralatě mm (výška kontralatě musí zohlednit sklon střechy s dopadem na větrání) Difúzně otevřená hydroizolace (s d 0,2 m, např. Tyvek Solid, JUTADACH 115) Minerální tepelná izolace mezi krokvemi mm Minerální tepelná izolace v úrovni pomocné pozednice Střešní konstrukce Ytong Komfort Vnitřní omítka (vápenocementová, sádrová) 40 mm 50 mm 150 mm mm mm 15 mm 1) Tepelnou izolaci klást ve dvou vrstvách s prostřídáním styku. Je vhodné fixovat desky montážní pěnou na EPS. Alternativním řešením je použití jedné vrstvy izolace. V tomto případě je nutné styky desek na spodní straně přelepit parotěsnou páskou anebo styky desek na spodní straně utěsnit přetmelením. Je možné použít i celoplošnou parozábranu pod tepelnou izolaci. STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 17

18 POPIS MOŽNÝCH VARIANT STŘECH Nosníky ve sklonu střechy Vhodné řešení pro jednoduché sedlové střechy. Nosníky jsou uložené na nadezdívku a podpěru ve vrcholu střechy. Podpěru může tvořit stěna nebo nosník (ŽB, ocel, dřevo). Možné je i řešení bez podpěry ve vrcholu, kde nosníky působí podobně jako v případě prosté krokvové střechy. Při tomto řešení je nutno věnovat pozornost zachycení vodorovných sil, např. táhly. Konstrukce střechy Ytong Komfort je běžně zpracovatelná do sklonu do 30 (horní hranice pro zpracování je 45, za předpokladu nestandardních opatření při montáži). Schémata možného řešení nosných prvků pod sedlovou střechou Ytong Komfort s nosníky ve spádu. Uvedená rozpětí konstrukcí jsou orientační. Byla stanovena pro konstrukci Ytong Komfort tloušťky 200 a 250 mm pro sklon střechy 35, stálé zatížení g 2 = 1,0 kn/m 2, zatížení sněhem a větrem společně maximálně g s + g w = 0,99 kn/m 2 uvažované kolmo ke střešní rovině (pro tloušťku 200 mm čísla normálním písmem, pro tloušťku 250 mm čísla tučným písmem). Konkrétní případy musí vždy ověřit statik stavby. stěna nosník táhlo resp. propojení ve stropu 7,00 5,35 5,35 5,35 5,35 10,70 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 12,00 18

19 Důležité poznámky: Maximální osová vzdálenost mezi kontralatěmi je mm! Maximální osová vzdálenost kotev (vrutů) zateplovacího systému se ve směru sklonu Důležité střešní roviny poznámky určí výpočtem. : - Multipor Maximální se lepí osová na střešní vzdálenost systém Ytong mezi Komfort kontralatěmi lepicí maltou je 1000 určenou mm! na lepení - Multiporu, Maximální taktéž osová se vrstvy vzdálenost Multiporu kotev vzájemně ( vrutů slepí ) zateplovacího touto maltou! Kotvy systému (vruty) se zateplovacího ve směru sklonu systému strešní kotvit do roviny stropních určí vložek výpočtem. nebo do ŽB částí - střeš. MULTIPOR systému Ytong se lepí Komfort! na strešní V případě, systém že při YTONG zavrtávání KOMFORT spoj povolí, lepící maltou opakovat určenou výše, nebo na lepení níže pod MULTIPORU, původním vrtáním taktéž tak, se aby vrstvy kotva co nejlépe je třeba operaci v pórobetonové MULTIPORU stropní vzájemně vložce slepí držela! touto maltou! - Kotvy ( vruty ) zateplovacího systému kotvit do stropních vložek nebo do ŽB častí streš. systému YTONG KOM- FORT! V případě, že při zavrtávání spoj povolí, je třeba operaci opakovat výše, nebo níže pod původním vrtáním tak, aby kotva co nejlépe v pórobetonové stropní vložce držela! LEGENDA 002 Přesná tvárnice Ytong tl. 450 mm pro nosné obvodové stěny 018 Přesná tvárnice Ytong tl. 50 mm pro nenosné obvodové stěny / příčky (alternativa: podezdívky van, obezdívky apod.) 043 Věncová tvárnice Ytong+ (s EPS tl. 75 mm) 121 Vnější omítka stěny 122 Vnitřní omítka stěny Sklovláknitá tkanina 223 Tepelná izolace stěnové konstrukce XPS desky tl. 70 mm 226 Tepelná izolace střešní konstrukce 2 Multipor tl. 125 mm (položit křízem přes sebe) 318 Kotva zateplovacího systému vrut (např. TWIN UD 7,5 mm) přes střešní lať a zateplení do stropních vložek nebo do ŽB (podle typu vrutu) 446 Spojovací plechový profil (rohovník mm) kontralať s 6 ks vrutů 8/50 mm příložka použít oboustranně! 513 Střešní lať / laťování 60/40 mm 514 Kontralať 60/60 mm 942 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce pod konstrukcí krovu/střechy 943 Konstrukce ztužujícího věnce střešní konstrukce nosník + vložka 974 Střešní konstrukce Ytong nosník + vložka Ytong Komfort 976 Střešní krytina konstrukce střechy STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 19

20 Nosníky vodorovně a + b a Střecha Ytong Komfort kopíruje vnější rovinu střechy Vhodné řešení pro jednoduché sedlové střechy. Nosníky jsou uloženy na štítové zdivo a podpěra uvnitř půdorysu střechy rovnoběžně se štítem. Podpěru může tvořit stěna nebo nosník (ŽB, ocel, dřevo). Konstrukce střechy Ytong Komfort je běžně zpracovatelná do sklonu 40 (horní hranice pro zpracování je 45, za předpokladu nestandardních opatření při montáži). Schémata možného řešení nosných prvků pod sedlovou střechou Ytong Komfort typu a). Uvedená rozpětí konstrukcí jsou orientační. Byla stanovena pro konstrukci Ytong Komfort tloušťky 200 a 250 mm pro sklon střechy 35, stálé zatížení g 2 = 1,0 kn/m 2, zatížení sněhem a větrem společně maximálně g s + g w = 0,99 kn/m 2 uvažované kolmo ke střešní rovině (pro tloušťku 200 mm čísla normálním písmem, pro tloušťku 250 mm čísla tučným písmem). Konkrétní případy musí vždy ověřit statik stavby. 6,30 7,40 stěna nosný rám 6,30 7,40 8,00 8,00 20

21 Důležité poznámky: Maximální osová vzdálenost mezi kontralatěmi je mm! Maximální osová vzdálenost kotev (vrutů) zateplovacího systému se ve směru sklonu střešní roviny určí výpočtem. Důležité Multipor poznámky se lepí na střešní : systém Ytong Komfort lepicí maltou určenou na lepení - Multiporu, Maximální taktéž osová se vrstvy vzdálenost Multiporu mezi vzájemně kontralatěmi slepí touto je maltou! 1000 mm! - Kotvy Maximální (vruty) zateplovacího osová vzdálenost systému kotev kotvit do ( vrutů stropních ) zateplovacího vložek nebo do ŽB částí střeš. systému systému se ve Ytong směru Komfort! sklonu V případě, strešní že roviny při zavrtávání určí výpočtem. spoj povolí, je třeba - operaci MULTIPOR opakovat se výše, lepí nebo na strešní níže pod systém původním YTONG vrtáním KOMFORT tak, aby kotva lepící maltou určenou na lepení MULTIPORU, taktéž se vrstvy co nejlépe v pórobetonové stropní vložce držela! MULTIPORU vzájemně slepí touto maltou! - Kotvy ( vruty ) zateplovacího systému kotvit do stropních vložek nebo do ŽB častí streš. systému YTONG KOM- FORT! V případě, že při zavrtávání spoj povolí, je třeba operaci opakovat výše, nebo níže pod původním vrtáním tak, aby kotva co nejlépe v pórobetonové stropní vložce držela! 002 Přesná tvárnice Ytong tl. 450 mm pro nosné obvodové stěny LEGENDA 018 Přesná tvárnice Ytong tl. 50 mm pro nenosné obvodové stěny / příčky (alternativa: podezdívky van, obezdívky apod.) 043 Věncová tvárnice Ytong+ (s EPS tl. 75 mm) 121 Vnější omítka stěny 122 Vnitřní omítka stěny Sklovláknitá tkanina 223 Tepelná izolace stěnové konstrukce XPS desky tl. 70 mm 226 Tepelná izolace střešní konstrukce 2 Multipor tl. 125 mm (položit křízem přes sebe) 318 Kotva zateplovacího systému vrut (např. TWIN UD 7,5 mm) přes střešní lať a zateplení do stropních vložek nebo do ŽB (podle typu vrutu) 446 Spojovací plechový profil (rohovník mm) kontralať s 6 ks vrutů 8/50 mm příložka použít oboustranně! 513 Střešní lať / laťování 60/40 mm 514 Kontralať 60/60 mm 942 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce pod konstrukcí krovu/střechy 943 Konstrukce ztužujícího věnce střešní konstrukce nosník + vložka 974 Střešní konstrukce Ytong nosník + vložka Ytong Komfort 976 Střešní krytina konstrukce střechy STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 21

22 b Střecha Ytong Komfort ohraničuje vnitřní obytný prostor V případě atikového zdiva je rovina konstrukce Ytong Komfort šikmá, v střední části půdorysu je vodorovná ( hambálek ). Šikmé části konstrukce je ideální navrhovat tak, aby ji tvořily 3 pole s vložkami Ytong a 4 nosníky. Nosníky jsou uloženy na štítové zdivo a podpěra uvnitř půdorysu střechy rovnoběžně se štítem. Podpěru může tvořit stěna nebo nosník (ŽB, ocel, dřevo). Konstrukce střechy Ytong Komfort je běžně zpracovatelná do sklonu 40 (horní hranice pro zpracování je 45, za předpokladu nestandardních opatření při montáži). Schémata možného řešení nosných prvků pod sedlovou střechou Ytong Komfort typu a). Uvedená rozpětí konstrukcí jsou orientační. Byla stanovena pro konstrukci Ytong Komfort tloušťky 200 a 250 mm pro sklon střechy 35, stálé zatížení g 2 = 1,0 kn/m 2, zatížení sněhem a větrem společně maximálně g s + g w = 0,99 kn/m 2 uvažované kolmo ke střešní rovině (pro tloušťku 200 mm čísla normálním písmem, pro tloušťku 250 mm čísla tučným písmem). Konkrétní případy musí vždy ověřit statik stavby. 6,30 7,40 stěna nosný rám nosný rám nosný rám 6,30 7,40 8,00 12,00 14,00 22

23 Křížové Křížné zavětrování zavětrování krovu krovu střešními latěmi střešními latěmi LEGENDA Důležité poznámky: Maximální Důležité osová poznámky vzdálenost mezi : kontralatěmi je mm! Maximální - Maximální osová vzdálenost osová kotev vzdálenost (vrutů) mezi zateplovacího kontralatěmi systému je 1000 se ve mm směru! sklonu střešní - roviny Maximální určí výpočtem. osová vzdálenost kotev ( vrutů ) zateplovacího systému se ve směru sklonu strešní roviny určí výpočtem. Multipor se lepí na střešní systém Ytong Komfort lepicí maltou určenou na lepení - MULTIPOR se lepí na strešní systém YTONG KOMFORT lepící maltou určenou na lepení MULTIPORU, taktéž se vrstvy Multiporu, taktéž se vrstvy Multiporu vzájemně slepí touto maltou! Kotvy (vruty) MULTIPORU zateplovacího vzájemně systému slepí kotvit touto do stropních maltou vložek! nebo do ŽB částí střeš. systému - Kotvy Ytong ( vruty Komfort! ) zateplovacího V případě, systému že při zavrtávání kotvit do spoj stropních vložek výše, nebo níže do ŽB pod častí původním streš. vrtáním systému tak, YTONG aby kotva KOM- co nejlépe povolí, je třeba operaci opakovat v pórobetonové FORT stropní! V případě, vložce držela! při zavrtávání spoj povolí, je třeba operaci opakovat výše, nebo níže pod původním vrtáním tak, aby kotva co nejlépe v pórobetonové stropní vložce držela! 002 Přesná tvárnice tl. 450 mm pro nosné obvodové stěny 043 Věncová tvárnice Ytong+ (s EPS tl. 75 mm) 121 Vnější omítka stěny 122 Vnitřní omítka stěny Sklovláknitá tkanina 223 Tepelná izolace stěnové konstrukce XPS desky tl. 70 mm 226 Tepelná izolace střešní konstrukce 2 Multipor tl. 125 mm (položit křízem přes sebe) 311 Hmoždinka s vrutem 312 Chemická kotva 318 Kotva zateplovacího systému vrut (např. TWIN UD 7,5 mm) přes střešní lať a zateplení do stropních vložek nebo do ŽB (podle typu vrutu) 323 Kotevní ocelový profil (L profil) 446 Spojovací plechový profil (rohovník mm) kontralať s 6 ks vrutů 8/50 mm příložka použít oboustranně! 513 Střešní lať / laťování 60/40 mm 514 Kontralať 60/60 mm 942 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce pod konstrukcí krovu/střechy 943 Konstrukce ztužujícího věnce střešní konstrukce nosník + vložka 974 Střešní konstrukce Ytong nosník + vložka Ytong Komfort 976 Střešní krytina konstrukce střechy STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 23

24 Pultová střecha a + b Nosníky jsou uloženy na obvodové zdivo a podpěra uvnitř půdorysu střechy rovnoběžně nebo kolmo ke spádu střechy. Podpěru může tvořit stěna nebo nosník (ŽB, ocel, dřevo). Konstrukce střechy Ytong Komfort s nosníky ve spádu střechy je běžně zpracovatelná do sklonu 30 (horní hranice pro zpracování je 45, za předpokladu nestandardních opatření při montáži). Konstrukce střechy Ytong Komfort s nosníky rovnoběžnými s okapem střechy je běžně zpracovatelná do sklonu 40 (horní hranice pro zpracování je 45, za předpokladu nestandardních opatření při montáži). Schémata možného řešení nosných prvků pod sedlovou střechou Ytong Komfort typu a). Uvedená rozpětí konstrukcí jsou orientační. Byla stanovena pro konstrukci Ytong Komfort tloušťky 200 a 250 mm pro sklon střechy 35, stálé zatížení g 2 = 1,0 kn/m 2, zatížení sněhem a větrem společně maximálně g s + g w = 0,99 kn/m 2 uvažované kolmo ke střešní rovině (pro tloušťku 200 mm čísla normálním písmem, pro tloušťku 250 mm čísla tučným písmem). Konkrétní případy musí vždy ověřit statik stavby. 6,30 7,40 6,30 7,40 6,30 7,40 6,30 7,40 5,35 10,0 6,00 10,0 24

25 Střešní lať nastojato pro přikotvení tepelné izolace. Zároveň podpírá konec střešní latě ve směru sklonu střechy. Tuto svislou lať osadit do drážky v tepelné izolaci střechy a ke ztužujícímu ŽB věnci připevnit vrutem s hmoždinkou Střešní lať nastojato pro přikotvení tepelné izolace. Zároveň podpírá konec střešní latě ve směru sklonu střechy. Tuto svislou lať osadit do drážky v tepelné izolaci střechy a ke ztužujícímu ŽB věnci připevnit vrutem s hmoždinkou Přesná tvárnice Ytong tl. 450 mm pro nosné obvodové stěny 018 Přesná tvárnice Ytong tl. 50 mm pro nenosné obvodové stěny / příčky (alternativa: podezdívky van, obezdívky apod.) 043 Věncová tvárnice Ytong+ (s EPS tl. 75 mm) 121 Vnější omítka stěny 122 Vnitřní omítka stěny Sklovláknitá tkanina 223 LEGENDA Tepelná izolace stěnové konstrukce XPS desky tl. 70 mm 226 Tepelná izolace střešní konstrukce 2 Multipor tl. 125 mm (položit křízem přes sebe) 311 Hmoždinka s vrutem 318 Kotva zateplovacího systému vrut (např. TWIN UD 7,5 mm) přes střešní lať a zateplení do stropních vložek nebo do ŽB (podle typu vrutu) 323 Kotevní ocelový profil (L profil) 514 Kontralať 60/60 mm 520 Bednění z dřevěných desek 150/25 mm 942 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce pod konstrukcí krovu/střechy 974 Střešní konstrukce Ytong nosník + vložka Ytong Komfort 976 Střešní krytina konstrukce střechy Střešní lať nastojato pro přikotvení tepelné izolace. Zároveň podpírá konec střešní latě ve směru sklonu střechy. Tuto svislou lať osadit do drážky v tepelné izolaci střechy a ke ztužujícímu ŽB věnci připevnit vrutem s hmoždinkou. Střešní lať nastojato pro přikotvení tepelné izolace. Zároveň podpírá konec střešní latě ve směru sklonu střechy. Tuto svislou lať osadit do drážky v tepelné izolaci střechy a ke ztužujícímu ŽB věnci připevnit vrutem s hmoždinkou Přesná tvárnice Ytong tl. 450 mm pro nosné obvodové stěny 043 Věncová tvárnice Ytong+ (s EPS tl. 75 mm) 121 Vnější omítka stěny 122 Vnitřní omítka stěny Sklovláknitá tkanina 223 Tepelná izolace stěnové konstrukce XPS desky tl. 70 mm 226 Tepelná izolace střešní konstrukce 2 Multipor tl. 125 mm (položit křízem přes sebe) 311 Hmoždinka s vrutem 318 LEGENDA Kotva zateplovacího : systému vrut (např. TWIN UD 7,5 mm) přes střešní lať a zateplení do stropních vložek nebo do ŽB (podle typu vrutu) 323 Kotevní ocelový profil (L profil) 514 Kontralať 60/60 mm 520 Bednění z dřevěných desek 150/25 mm 942 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce pod konstrukcí krovu/střechy 974 Střešní konstrukce Ytong nosník + vložka Ytong Komfort 976 Střešní krytina konstrukce střechy STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 25

26 Sedlová střecha do tvaru L Střechy tohoto typu se konstrukčně shodují s předcházejícími typy uvedených střech. Podle požadovaného tvaru střechy se volí nejvhodnější typ nebo kombinace typů konstrukce. Schémata možného řešení nosných prvků pod střechou Ytong Komfort ve tvaru L. sloup nosný rám nosné rámy nosné rámy nosné rámy 26

27 VYBRANÉ DETAILY STŘECH YTONG KOMFORT Detail okna v konstrukci Ytong Komfort Přesná tvárnice Ytong tl. 450 mm pro nosné obvodové stěny 018 Přesná tvárnice Ytong tl. 50 mm pro nenosné obvodové stěny / příčky (alternativa: podezdívky van, obezdívky apod.) 043 Věncová tvárnice Ytong+ (s EPS tl. 75 mm) 121 Vnější omítka stěny 122 Vnitřní omítka stěny Sklovláknitá tkanina 223 Tepelná izolace stěnové konstrukce XPS desky tl. 70 mm 226 Tepelná izolace střešní konstrukce 2 Multipor tl. 125 mm (položit křízem přes sebe) 318 Kotva zateplovacího systému vrut (např. TWIN UD 7,5 mm) přes střešní lať a zateplení do stropních vložek nebo do ŽB (podle typu vrutu) 513 Střešní lať / laťování 60/40 mm 514 Kontralať 60/60 mm 942 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce pod konstrukcí krovu/střechy 974 Střešní konstrukce Ytong nosník + vložka Ytong Komfort 976 Střešní krytina konstrukce střechy Detail střechy v místě nosného železobetonového rámu Sloupek Stĺpik spojiť spojit s s vencom věncem nad nižším podlažím Přesná tvárnice Ytong tl. 50 mm pro nenosné obvodové stěny / příčky (alternativa: podezdívky van, obezdívky apod.) 043 Věncová tvárnice Ytong+ (s EPS tl. 75 mm) 121 Vnější omítka stěny 122 Vnitřní omítka stěny Sklovláknitá tkanina 223 Tepelná izolace stěnové konstrukce XPS desky tl. 70 mm 226 Tepelná izolace střešní konstrukce 2 Multipor tl. 125 mm (položit křízem přes sebe) 318 Kotva zateplovacího systému vrut (např. TWIN UD 7,5 mm) přes střešní lať a zateplení do stropních vložek nebo do ŽB (podle typu vrutu) 513 Střešní lať / laťování 60/40 mm 514 Kontralať 60/60 mm 927 ŽB nosná stěnová konstrukce ŽB průvlak pro uložení ŽB stropních nosníků Ytong 942 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce pod konstrukcí krovu/střechy 974 Střešní konstrukce Ytong nosník + vložka Ytong Komfort 976 Střešní krytina konstrukce střechy LEGENDA STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 27

28 Detail střechy u okapu bez přesahu střechy Přesná tvárnice Ytong tl. 450 mm pro nosné obvodové stěny 018 Přesná tvárnice Ytong tl. 50 mm pro nenosné obvodové stěny / příčky (alternativa: podezdívky van, obezdívky apod.) 043 Věncová tvárnice Ytong+ (s EPS tl. 75 mm) 121 Vnější omítka stěny 122 Vnitřní omítka stěny Sklovláknitá tkanina 223 Tepelná izolace stěnové konstrukce XPS desky tl. 70 mm 226 Tepelná izolace střešní konstrukce 2 Multipor tl. 125 mm (položit křízem přes sebe) 318 Kotva zateplovacího systému vrut (např. TWIN UD 7,5 mm) přes střešní lať a zateplení do stropních vložek nebo do ŽB (podle typu vrutu) 513 Střešní lať / laťování 60/40 mm 514 Kontralať 60/60 mm 942 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce pod konstrukcí krovu/střechy 974 Střešní konstrukce Ytong nosník + vložka Ytong Komfort 976 Střešní krytina konstrukce střechy LEGENDA Detail střechy u okapu s přesahem střechy pomocí dřevěného trámku Přesná tvárnice Ytong tl. 450 mm pro nosné obvodové stěny 043 Věncová tvárnice Ytong+ (s EPS tl. 75 mm) 121 Vnější omítka stěny 122 Vnitřní omítka stěny Sklovláknitá tkanina 223 Tepelná izolace stěnové konstrukce XPS desky tl. 70 mm 226 Tepelná izolace střešní konstrukce 2 Multipor tl. 125 mm (položit křízem přes sebe) 311 Hmoždinka s vrutem 312 Chemická kotva 318 Kotva zateplovacího systému vrut (např. TWIN UD 7,5 mm) přes střešní lať a zateplení do stropních vložek nebo do ŽB (podle typu vrutu) 323 Kotevní ocelový profil (L profil) 513 Střešní lať / laťování 60/40 mm 514 Kontralať 60/60 mm 942 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce pod konstrukcí krovu/střechy 974 Střešní konstrukce Ytong nosník + vložka Ytong Komfort 976 Střešní krytina konstrukce střechy LEGENDA Detail střechy u okapu s přesahem střechy pomocí krátké krokve Dřevěná konstrukce prodloužení okapu pult. střechy. Zároveň podepírá konec střešní latě ve směru sklonu střechy. Tuto konstrukci osadit v tepelné izolaci konstr. střechy a ke ztužujícímu ŽB věnci připevnit kotvou do betonu. Taktéž k zálivce strop. nosníku žebra! LEGENDA 002 Přesná tvárnice Ytong tl. 450 mm pro nosné obvodové stěny 018 Přesná tvárnice Ytong tl. 50 mm pro nenosné obvodové stěny / příčky (alternativa: podezdívky van, obezdívky apod.) 043 Věncová tvárnice Ytong+ (s EPS tl. 75 mm) 121 Vnější omítka stěny 122 Vnitřní omítka stěny Sklovláknitá tkanina 223 Tepelná izolace stěnové konstrukce XPS desky tl. 70 mm 226 Tepelná izolace střešní konstrukce 2 Multipor tl. 125 mm (položit křízem přes sebe) 311 Hmoždinka s vrutem 318 Kotva zateplovacího systému vrut (např. TWIN UD 7,5 mm) přes střešní lať a zateplení do stropních vložek nebo do ŽB (podle typu vrutu) 323 Kotevní ocelový profil (L profil) 514 Kontralať 60/60 mm 520 Bednění z dřevěných desek 150/25 mm 942 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce pod konstrukcí krovu/střechy 974 Střešní konstrukce Ytong nosník + vložka Ytong Komfort 976 Střešní krytina konstrukce střechy 28

29 Vysunutí střechy za štítovou stěnu Vnější krov za štítovou stěnou v exteriéru přesah střechy přes štítovou stěnu pohled / řez Křížové Krížne zavetrenie zavětrování krovcov strešnými latami krovů střešními latěmi Přesná tvárnice Ytong tl. 450 mm pro nosné obvodové stěny 015 Přesná tvárnice Ytong tl. 125 mm pro nenosné vnitřní stěny / příčky (alternativa: podezdívky van, obezdívky apod.) 021 Nosný překlad Ytong 043 Věncová tvárnice Ytong+ (s EPS tl. 75 mm) 121 Vnější omítka stěny 122 Vnitřní omítka stěny Omítkové pletivo/síťka 213 Izolace střešní konstrukce parozábrana 214 Izolace střešní konstrukce paropropustná fólie 222 Tepelná izolace / kročejová izolace konstrukce podlahy 226 Tepelná izolace střešní konstrukce 311 Hmoždinka s vrutem 312 Chemická kotva 314 Spojka zdiva Ytong 323 Kotevní ocelový profil (U, L, T, pásovina apod.) 333 PZ klín 337 Těsnicí páska 512 Krokev 513 Střešní lať / laťování 514 Kontralať 520 Bednění konstrukce krovu 931 Stropní konstrukce Ytong nosník + vložka 941 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce v úrovni stropu 942 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce pod konstrukcí krovu 943 Konstrukce ztužujícího věnce střešní konstrukce nosník + vložka 962 Betonová mazanina / potěr 965 Vnitřní podlaha / obklad dřevěný/laminát 974 Montovaná střešní konstrukce nosník + vložka 976 Střešní krytina konstrukce střechy Uvedené i další detaily ve formátu dwg a pdf najdete na stránkách společnosti Xella: STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 29

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

platný od 1. 4. 2014 Ceník YTONG

platný od 1. 4. 2014 Ceník YTONG platný od 1. 4. 2014 Ceník YTONG YTONG ZÁKLAD zdravého bydlení Proč stavět dům z Ytongu? zdravé bydlení optimální klima interiéru Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních přírodních surovin. Materiál přirozeně

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 CENÍK 2014 www.porfix.cz Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 LIDÉ ZDĚTE! RYCHLE SNADNO ÚSPORNĚ ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ λ 10 DRY = 0,090 W/mK Tvárnice PORFIX Plus P2-420

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

JUTA a.s., Dukelská 417 544 15 Dvůr Králové n.l., ČR Internet: www.juta.cz Tel. +420 499 314 211 Fax +420 499 314 210 14.01.2010 Stránka 1 z 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA o spojovacích a těsnících páskách

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky, stropy a střechy s využitím technologie LindabConstruline, sádrovláknitých

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí K výstavbě domu svépomocí je na stavbě ZDARMA přítomen koordinátor společnosti Modul-LEG s. r. o., který je k dispozici pro zajištění bezproblémové a plynulé

Více

NORD. vložkový stropní SYSTÉM

NORD. vložkový stropní SYSTÉM NORD vložkový stropní SYSTÉM CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP - TO NEJLEPŠÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU Vložkový stropní systém NORD představuje v České republice novou generaci betonových stropních vložkových

Více

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Základní informace o výrobku Izolační materiál Obložení Celková šířka Krycí šířka Standardní

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

Přednáška 11 Šikmé střechy

Přednáška 11 Šikmé střechy BH02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 11 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 8. 12. 2014 ÚVOD, POJMY Střecha (též střešní konstrukce) je stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím vystavěná

Více

Ploché střechy CZ. leden 2013. Ploché střechy

Ploché střechy CZ. leden 2013. Ploché střechy Ploché střechy CZ leden 2013 Ploché střechy Úvod Pro prodloužení životnosti budovy a snížení energetických ztrát je nevyhnutelná dokonalá realizace ploché střechy. Plochá střecha, podobně jako jiné stavební

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více