TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET"

Transkript

1 B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211

2 Vážení obchodní přátelé, v rámci našeho sledování realitního trhu si Vám dovolujeme nabídnout naši nejnovější zprávu o stavu trhu rezidenčních realit na území hlavního města Prahy v prvním pololetí roku 211. Doufáme, že pro Vás bude tato publikace přínosná a poskytne Vám pro Vás zajímavé informace. Dear business partners, as a part of our real estate market monitoring we would like to offer you our latest report on the state of the residential real estate market in the capital city of Prague in the first half of 211. We hope that you will benefit from this publication and that it will provide you with interesting information. 1 MAKROEKONOMICKÁ SITUACE Výkon české ekonomiky v prvním pololetí roku přesáhl očekávání z konce minulého roku, příčemž odhad růstu HDP pro letošní rok dosáhl výše 2,1 %. Tento trend vypovídá o překonání propadu ekonomiky z roku 29 a pozitivním vývoji ekonomiky i pro rok 212 a 213, pro rok 213 hovoří odhady o růstu HDP až o 3,8 %. MACROECONOMIC SITUATION The Czech economy output in the first half of the year exceeded expectations from the end of last year, with GDP estimated growth for this year amounted to 2.1%. This trend speaks of overcoming the economic decrease in 29 and positive expectations of economic growth for 212 and 213, for 213 there is expected growth of GDP by 3.8% % ,3 6,8 6,1 HDP GDP 2,5-4,1 2,2 2,1 2,2 3, * 212* 213* 7, 6, 5, 4, % 3, 2, 1,, Vývoj inflace CPI 6,3 2,8 2,5 1,9 1,9 1,5 1, * Zdroj / Source: ČSÚ * červen /June 211 Zdroj / Source: ČSÚ 1.1 INFLACE V červnu 211 došlo k mírnému meziměsíčnímu poklesu spotřebitelských cen a to o,2 %, nicméně při meziročním srovnání zaznamenaly spotřebitelské ceny nárůst o 1,8 %. Oproti květnu 211 došlo k nárůstu čistého nájemného o,1%, regulované nájemné zaznamenalo růst o,8 % a tržní nájemné pokles o,3%. Při meziměsíčním srovnání došlo v červnu 211 k poklesu cen zboží o,4% a nárůstu cen služeb o,2 %. Při meziročním srovnání došlo k růstu čistého INFLATION In June 211 there was a slight decrease in m-o-m of CPI by.2%, but in the y-o-y comparison, CPI has increased by 1.8%. Compared to May 211 there was an increase in net rents by.1%, regulated rents grew by.8% and market rents decline by.3%. In m-o-m comparison in June 211 there was decrease in prices of goods by.4% and an increase in prices of services by.2%. In y-o-y comparison net rents grew by 2.5%, regulated rents grew by 6.7% and market rents has increased by Strana 2 z 16

3 nájemného o 2,5 %, regulované nájemné zaznamenalo růst o 6,7% a tržní nájmy pak zaznamenaly růst o,7 %. Celkem došlo oproti červnu 21 k růstu cen zboží o 2,4 % a růstu cen služeb o 1, %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců oproti předchozím 12ti měsícům dosáhla v červnu 1,9 %. 1.2 KURZY MĚN V prvním pololetí roku si česká koruna udržovala stabilní pozici vůči Euru, posilovala však vůči americkému dolaru a to z 18,3 Kč / USD v lednu 211 až na konečných 16,9 Kč / USD v červnu 211. Negativní dopad lze očekávat tudíž očekávat především v případě nájemních smluv denominovaných v amerických dolarech, kdy propad v kurzových rozdílech o 7,6 % představuje nezanedbatelnou položku..7%. Compared to June 21 in total there was increase in prices of goods by 2.4% and growth in prices of services by 1.%. CPI rate as a increase in the average consumer price index for last 12 months compared with the previous 12 months reached 1.9% in June. EXCHANGE RATES In the first half of the year CZK remained stable position against the Euro, but strengthened against the U.S. dollar from 18.3 CZK / USD in January 211 up to final 16.9 CZK / USD in June 211. The negative impact can be expected especially in case of leases denominated in U.S. dollars, when exchange rate differences of 7.6% represents a considerable issue. Kč 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, Vývoj kurzu USD a EUR 25-1q 211 USD / CZK and EUR / CZK 25-1q , 22,6 2,3 19,1 19,1 17,1 29,8 28,3 27,8 25, 26,5 25,3 17, * Zdroj / Source ČNB USD EUR 24,3 % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 8,93 8,8 3,43 2,94 6,57 5,43 2,43 2,9 8,13 3,3 9,2 8,9 3,97 4, pol. 211* Zdroj / Source: MPSV Nezaměstnanost Unemployment CR Praha 1.3 NEZAMĚSTNANOST Míra registrované nezaměstnanosti v červnu letošního roku poklesla o,1 %. na 8,1 %. Průměrná nezaměstnanost za celé pololetí pak dosáhla úrovně 8,9 %. Ve srovnání s červnem loňského roku se míra nezaměstnanosti snížila o,4 %. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí je v ČR šestá nejnižší nezaměstnanost v rámci členských UNEMPLOYMENT The registered unemployment rate in June of 211 decreased by.1%. to 8.1%. The average unemployment rate for first two quarters of the year reached 8.9%. Compared with June 21 the unemployment rate decreased by.4%. According to the Ministry of Labour and Social Affairs Czech Republic has the sixth lowest unemployment Strana 3 z 16

4 států EU. Počet uchazečů o zaměstnání se v červnu na celorepublikové úrovni meziměsíčně snížil o 2,33 % na V hlavním městě Praha zůstává již tradičně nejnižsí míra nezaměstanosti. V rámci pololetního průměru dosáhla úrovně 4,2 %. Úroveň nezaměstnanosti byla v rámci pololetí stálá, došlo pouze k poklesu o,2 % z úrovně 4,1 % v lednu 211 na 3,9 % v červnu 211. Počet uchazečů o zaměstnání tak v červnu 211 dosáhl PRŮMĚRNÉ MZDY Dle údajů Českého statistického úřadu došlo v 1.čtvrtletí 211 k růstu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy oproti stejnému období předchozího roku o 2,1 %, v nepodnikatelské sféře pak průměrná nominální mzda poklesla o 1,7 %. V 1. čtvrtletí 211 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,1 %. Na území hlavního města Prahy dosáhla průměrná hrubá mzda Kč což v meziročním srovnání představuje pokles o,2 %. 2 FINANCOVÁNÍ rate in the EU. In June 211 the number of job seekers at the national level decreased by 2.33% to The capital city of Prague had traditionally the lowest rate of unemployment. The semi-annual average reached 4.2%. Through the first half of the year the level of unemployment was constant, there was only a slight decrease by.2% from 4.1% in January 211 to 3.9% in June 211. Number of job seekers in June 211 and reached AVERAGE WAGES According to the Czech Statistical Office there was the growth of gross nominal average monthly wage in the 1st quarter of 211 over the same period of the previous year by 2.1%. In non-business area the average nominal wage decreased by 1.7%. In 1 quarter of 211 gross nominal average monthly wage reached CZK which represents an annual increase by 2.1%. On the territory of Prague, the average gross wage reached CZK, a year on year decrease by.2%. FINANCING 2.1 PRŮMĚRNÁ ÚROKOVÁ SAZBA Rychlost poklesu průměrných úrokových sazeb hypoték se počátkem roku 211 výrazně zpomalila, a v období únor až duben 211 jsme dokonce byli svědky mírného nárůstu sazeb hypotečních úvěrů, v květnu a především pak v červnu došlo k výraznému poklesu úrokových sazeb hypoték, a to do té míry, že průměrná úroková sazba 4,14 % v červnu 211 nejen kompenzovala pozvolný nárůst sazeb z prvního čtvrtletí, ale poklesla i o,6 % pod lednovou úroveň. Tím pokračuje trend růstu objemu hypotečního financování a především trend poklesu ceny tohoto druhu financování. Banky však i nadále zachovávají zvýšenou opatrnost z hlediska hodnocení bonity klientů i oceňování nemovitostí. AVERAGE INTEREST RATES The rate of average mortgage interest rates declines slowed down considerably at the beginning of 211, from February up to April 211 we have even witnessed a slight increase in average mortgage rates, in May and especially in June there was a significant decline in average mortgage interest rates to the extent that the average interest rate of 4.14% in June 211 not only compensated for moderate growth of rates in the first quarter but fell well below the level in January by the.6%. The trend of mortgage financing volume increases continues and especially the trend of this type of financing price declines. Banks, however, continue to maintain caution in terms of rating the credibility of clients and real estate valuation. Strana 4 z 16

5 ,% 5,5% 5,% 4,5% 4,% 3,5% Průměrné sazby hypoték Average mortgage interest rates Zdroj/Source: Fincentrum Hypoindex 2.2 OBJEM POSKYTNUTÝCH HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ Po propadu hypotečního financování z let 28 a zvláště pak 29 a 21 došlo v prvním pololetí k výraznému oživení na hypotečním trhu. Za první pololetí letošního roku bylo poskytnuto hypotečních úvěrů v celkové výši 56,4 miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o 48 %. Objem nových hypotečních úvěrů za 1.pololetí roku tak dosáhl třetího největšího objemu od roku 21, prvenství si i na dále udržuje první pololetí roku 27 s hypotečními úvěry ve výši 74,5 miliardami korun. Za hlavní důvody tohoto nárůstu lze považovat: 1.) setrvalý pokles průměrných úrokových sazeb hypoték, které již dosahují úrovně z konce prvního pololetí ) Odeznívající obavy vyvolané hospodářskou krizí 3.) Plánované zvýšení sazby DPH motivující k včasnému pořízení nemovitostí VOLUME OF MORTGAGE LOANS In the first half of the year there was a significant recovery in the mortgage market which followed after the collapse of mortgage financing in the years 28 and especially 29 and 21. There were mortgage loans, totaling 56.4 billion crowns granted in the first half of this year. This represents an y-o-y increase of 48%. The volume of new mortgage loans for 1st half of the year reached the third largest volume since 21, the leadership maintains the first half of 27 when mortgage loans of 74.5 billion crowns were granted. The main reasons for this increase can be considered: 1) A steady decline in average interest rates of mortgages, which already reached the level of the end of first half of 26. 2) Diminishing fears caused by economic crisis 3) The planned VAT rate increase incentives for timely purchase of real estate. Strana 5 z 16

6 1.pol.21 1.pol.22 1.pol.23 1.pol.24 1.pol.25 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol.211 Objem H.Ú. Mortgages (mil. Kč) Objem poskytnutých hypotečních úvěrů Volume of mortgage loans Zdroj / Source: Rostoucí objemy hypotečních úvěrů také napovídají o roustoucí poptávce po bytech, a upřednostňování hypotečního financování před jinými formami úvěrování. Klesající úrokové sazby hypoték (především úrokové sazby hypotéky s tříletou fixací již dosáhly úrovně hypoték s fixací pětiletou) pozitivně působí jako výrazný motivační faktor pro tento způsob pořízení nemovitosti. Increasing volumes of mortgage loans also suggest a growing demand for apartments and mortgage financing preference over other forms of financing. Declining mortgage rates (primarily interest rate mortgage with a three-year fixation already reached the level of mortgages fixed for five years) have a significant positive effect as a motivating factor for this method of acquiring property. 2.3 OBJEM POSKYTNUTÝCH ÚVĚRŮ STAVEBNÍMI SPOŘITELNAMI Na rozdíl od pozitivního vývoje objemu a počtu poskytnutých hypotečních úvěrů, stavební spořitelny poskytly, dle jimy publikovaných údajů, během prvního pololetí roku 211 úvěry pouze za 22,1 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje pokles o 28 procent. Největší propad v objemu poskytnutých úvěrů uvádí stavební spořitelna Wüstenrot (- 6 %) naopak mírný nárůst objemu úvěrů uvádí stavební spořitelna Modrá pyramida (+1,5 %). Pokles se netýká pouze objemu poskytnutých úvěrů, ale také počtu uzavřených smluv, v tomto případě udávají všechny stavební spořitelny pokles počtu uzavřených smluv a to z 6 23 úvěrových mluv uzavřených v prvním pololetí 21 na uzavřených v prvním pololetí 211, VOLUME OF LOANS PROVIDED BY BUILDING SOCIETIES In contrast to the positive trend of the volume and number of mortgages, loans provided by building societies, according to published data, during the first half of 211 reached only 22.1 billion CZK, which is 28 percent y-o-y decrease. The largest drop in the volume of loans reports Wüstenrot building society (- 6%) on the contrary a slight increase in the volume of loans reports Modrá pyramida building society (+1.5%). The decline does not affect only the volume of loans but also the number of concluded contracts, in this case all building societies report decrease in the number of loan contracts from 6,23 contracts in the first half of 21 to 47,116 in the first half 211, a decrease of nearly 22 % y-o-y. In y-o-y comparison the Strana 6 z 16

7 tedy o téměř 22 %. Meziročně poklesly dále i počty nově uzavřených smluv o stavebním spoření, i jejich cílové částky. Objem poskytnutých úvěrů za 1. pololetí 211 Volume of loans provided in 1 st half of 211 Spořitelna úvěry objem (v mil. Kč) Building society volume of loans (mil. CZK) numbers of newly signed contracts also dropped, even their target amounts decreased. meziroční změna (v %) y-o-y change (%) ČMSS % SSČS % Modrá pyramida ,5 % Raiffeisen % Wüstenrot % CELKEM % Zdroj / Source: Stavební spořitelny Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv v 1. pololetí 211 Amount of loans and no. of new contracts in 1 st half of 211 Spořitelna Building society Nové smlouvy 211 New contracts 211 Cílová částka 211 ( mil. Kč) Target amount 211 (mil. CZK) Nové smlouvy 21 New contracts 21 Cílová částka 21 ( mil. Kč) Target amount 21 (mil. CZK) Počet poskytnutých úvěrů 211 No. of loans granted 211 Počet poskytnutých úvěrů 21 No. of loans granted 21 ČMSS SSČS Modrá pyramida Raiffeisen Wüstenrot CELKEM Zdroj / Source: Stavební spořitelny (Building societies) 3 REZIDENČNÍ VÝSTAVBA RESIDENTIAL CONSTRUCTION 3.1 OBJEM STAVEBNÍCH POVOLENÍ Na území hlavního města Praha bylo v prvním pololetí roku 211 vydáno celkem stavebních povolení pro bytové budovy. Z tohoto množství pak bylo 178 určeno pro výstavbu nových bytových budov. Při meziročním srovnání lze, i přes pokles celkového počtu vydaných stavebních povolení, konstatovat narůstající počet stavebních povolení pro novou bytovou výstavbu. Tento fakt vypovídá o postupném oživování rezidenční výstavby na území hlavního města. VOLUME OF BUILDING PERMITS In the first half of 211 there were a total of 2,137 building permits for residential buildings granted in the capital city of Prague. 178 were building permits for a new construction of residential buildings. Despite the decrease in the total number of issued building permits, there is growing number of building permits for new residential construction in y-o-y comparison. This fact supports the trend of the gradual recovery in residential construction in the capital city. Strana 7 z 16

8 (New construction) Ostatní (Other) Počty vydaných stavebních povolení - Praha No. of granted building permits - Prague 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol Index (New construction) Ostatní (Other) Index V celorepublikovém kontextu lze hovořit o nárůstu jak celkového objemu vydaných stavebních povoleni na bytové budovy, tak o nárůstu počtu vydaných stavebních povolení na novou výstavbu. Celkově jsme, alespoň z hlediska počtu stavebních povolení, byli v prvním pololetí svědky pokračujícího oživování nové rezidenční výstavby, a to jak v Praze, tak v regionech. (New construction) Ostatní (Other) In a nationwide context we can talk about increase of the overall volume of granted building permits for residential buildings, so the increase in the number of building permits for new constructions. In terms of the number of building permits in the first half of 211 we witnessed the continued increase of new residential construction, both in Prague and in the regions as well. Počty vydaných stavebních povolení - ČR No. of granted building permits - CR 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol Index (New construction) Ostatní (Other) Index V porovnání s prvním pololetím roku 21 došlo k nárůstu nejen počtu vydaných stavebních povolení, ale také k nárůstu odhadované hodnoty těchto stavebních povolení, a to jak na území hlavního města Praha tak v celorepublikovém průměru. Compared with the first half of 21 both in the number of building permits and also the estimated value of building permits have increased, both in the capital city of Prague and as in the national average. Strana 8 z 16

9 (New construction) Ostatní (Other) Hodnota vydaných stavebních povolení Praha (mil. Kč) Value of granted building permits - Prague (mil. CZK) 1.pol pol pol pol pol.21 1.pol (New construction) Ostatní (Other) Nárůst odhadované hodnoty stavebních povolení je však, především v Praze, ovlivněn především hodnotou stavebních povolení vydaných k jiným účelům než nová rezidenční výstavba. Hodnota stavebních povolení pro novou výstavbu na území Prahy ve skutečnosti, při meziročním srovnání, poklesla o 1 %, hodnota ostatních stavebních povolení pro bytové domy naopak vzrostla meziročně o 29 %. V celorepublikovém pohledu je pak situace nové bytové výstavby přiznivější. Odhadovaná hodnota stavebních povolení pro novou výstavbu zde dosáhla milionů korun a meziročně tak vzostla o přibližně 3,7 %. The increase in the estimated value of building permits is mainly in Prague influenced by the value of building permits issued for other purposes than new residential construction. In fact value of new construction building permits in Prague in y-o-y comparison decreased by 1%, the value of other building permits for residential buildings on the contrary increased by 29%. The new housing situation is better in a nationwide perspective. Estimated value of building permits for new construction reached 33,821 million CZK and increased year-to-year by approximately 3.7%. (New construction) Ostatní (Other) Hodnota vydaných stavebních povolení ČR v mil. Kč Value of granted building permits - CR (mil. CZK) 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol (New construction) Ostatní (Other) Strana 9 z 16

10 3.2 ZAHÁJENÉ BYTY Pozitivní trend vývoje trhu s rezidenčními nemovitostmi se projevuje i na celkovém počtu nově zahájené výstavby bytů. V Praze došlo při meziročním srovnání k nárůstu počtu nově zahájených bytů o 25,6 %, na červnovou hodnotu bytů. Tento objem nové výstavby zdaleka nedosahuje hodnot z let 26 nebo 28, avšak představuje pozitivní obrat po propadu nově zahájené výstavby, který byl charakteristický pro první pololetí let 29 a zvláště pak 21. STARTED RESIDENTIAL CONSTRUCTION The positive trend in residential market is also reflected in the total number of newly started residential constructions. There was an increase of volume of new residential constructions by 25.6%, in the June there were 1515 new constructions of appartments. This volume of new constructions is far below the values from the years 26 or 28 but represents a positive turn after significant decrease in the newly started constructions which was characteristic for the first half of 29 and especially Rekonstrukce (Reconstruction) (New constructions) Počty zahájených bytů Praha No. of newly started apartment constructions - Prague 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol Index 1, 74,9 132,4 7,2 53,6 121,6 (New constructions) Rekonstrukce (Reconstruction) Index Obdobný trend se projevuje i v celorepublikovém měřítku, z hlediska nové výstavby došlo v prvním pololetí k mírnému poklesu, kompenzován je však vyšším podílem rekonstrukcí starších budov. Výsledný trend tedy taktéž potvrzuje pokračující oživení rezidenční výstavby, byť v odlišném zastoupení rekonstrukcí k nové výstavbě. A similar trend is reflected in a nationwide scale, in terms of new constructions there was a slight decline in the first half of the year. It is however compensated by a higher proportion of renovated older buildings. The resulting trend also confirms the ongoing recovery in residential construction, albeit in a different proportion of reconstructions to new constructions. Strana 1 z 16

11 Počty zahájených bytů ČR Volume of newly started apartment constructions - CR Rekonstrukce (Reconstruction) (New constructions) 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol Index 1 95,2 114, 84,2 77,5 1,1 (New constructions) Rekonstrukce (Reconstruction) Index V rámci celého prvního pololetí jsme byli svědky postupného oživování celého rezidenčního odvětví a to jak na poli nabídky fincování tak v případě zvýšení tempa nové výstavby. Objem nové výstavby rostl pomaleji než poptávka vyjádřená nárůstem objemu poskytnutého hypotečního financování, avšak i tak jde o důkaz postupného oživení rezidenčního developmentu. 3.3 DOKONČENÉ BYTY Na území hlavního města Praha bylo v prvním pololetí dokončeno 117 nových bytů. Jde o výrazný meziroční propad způsobený především nízkým množstvím bytů zahájených v předchozích dvou letech. Vzniká tím postupně se zvětšující disproporce mezi rostoucí poptávkou a nabídkou, která mírně zaostává právě díky výpadku nové výstavby z let 29 a 21. Na trhu nicméně zůstává zásoba již dokončených, avšak neprodaných bytů z developerských projektů. Dle informací publikovaných developerskou společností Trigema se objem volných, nabízených bytů v Praze pohybuje kolem 6 8 bytů ve 19 developerských projetech. Počet dlouhodobě neprodaných, dokončených bytů dosahoval v prvním pololetí 2 6 Throughout the first half of the year we have witnessed a gradual recovery in the residential sector, both in the field of loans and mortgages offer and increase in the pace of new construction. The volume of new construction grew slowly than demand represented by growth of volume of provided mortgage financing but even so it is the evidence of a gradual recovery in residential development. COMPLETED APARTMENTS In the capital city of Prague 117 new dwellings were completed in the first half of 211. This is a significant decrease caused primarily by a low number of apartments started in the previous two years. This situation creates gradually increasing gap between growing demand and supply which slightly stays behind thanks to the decrease of new construction in the years 29 and 21. Many already completed but unsold apartments from development projects however remain at the market. According to information published by developer Trigema there is approximately 68 free, unsold apartments in 19 developer projects in Prague. Number of long unsold, completed dwellings reached in Strana 11 z 16

12 jednotek. Dle stejného zdroje došlo v prvním pololetí ke snížení počtu volných bytů v developerských projektech o přibližně 2 jednotek. Do jaké míry jsou především dlouhodobě neprodané byty, za stávajícího stavu poptávky a při jejich cenové hladině, prodejné zůstává otázkou. the first half of 26 units. According the same source in the first half of the year there was decrease in the number of available apartments in development projects by approximately 2 units. It remains question to what extent are primarily long-term unsold apartments, in the current state of demand and their price level, marketable. 5 Dokončené byty Praha Completed apartmets -Prague Celkem (Total) 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol Index 1, 154,9 16,6 123,6 82,6 3,7 2, 15, 1, 5,, Obdobný trend platí i pro Českou republiku jako celek, i když v celorepublikovém průměru je meziroční pokles počtu dokončených bytů mírnější než v případě Prahy. Je to způsobeno především nižším propadem nově zahájených staveb v roce 21, než tomu bylo v případě Prahy. Celkem (Total) Index A similar trend applies for the Czech Republic as a whole, although the nationwide average decline in the number of completed apartments is milder than in the case of Prague. This is mainly due to lower drop in new constructions started in 21 than it was in the case of Prague Celkem (Total) Dokončené byty ČR Completed apartments - CR 1.pol.26 1.pol.27 1.pol.28 1.pol.29 1.pol.21 1.pol Index 1, 124,6 18,8 14, 94,4 71,4 Celkem (Total) Index 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Strana 12 z 16

13 I přes pokles celkového počtu dokončených bytů v rámci ČR však byly na trh dodány nové byty o celkové výměře o 3 9 m 2 vyšší než ve stejném období roku 21. Tato skutečnost je způsobena především nárůstem počtu dodávek větších bytů. Despite the decrease in the total number of apartments completed in the CR there were new apartments delivered to the market with a total area of 39 square meters higher than the same period of 21. This is mainly due to increase in supply of larger apartments. Změna dokončených staveb (Modifications to completed buildings) (New constructions) pol pol. 26 Dokončeno m 2 v ČR Completed sq.m. in CR 1.pol pol pol pol pol Index 1 13,6 17,7 19,1 84,7 8,7 1, (New constructions) Změna dokončených staveb (Modifications to completed buildings) Index Postupný nárůst počtu dokončených bytů očekáváme v druhé polovině roku 211 a zvláště pak v roce 212. Pro stejné období však očekáváme výrazný pokles poptávky po nových bytech díky navyšování sazby DPH, které dle našich očekávání povede ke snížení poptávky po dobu minimálně jednoho roku. 4 CENY Nabídkové ceny bytů v Česku podle ČSÚ v letošním druhém čtvrtletí klesly o 2 %. V Praze se snížily o 3,2 %, mimo hlavní město pak o,9 %. V prvním čtvrtletí byla situace obdobná, v celorepublikovém průměru došlo k poklesu nabídkových cen o 1,8 %, v Praze o 1,5 % mimo území hlavního města o 2,1 %. V celém prvním pololetí tedy pokračoval trend poklesu nabídkových cen bytů jež trvá již od konce roku 28. V důsledku tohoto poklesly ceny v celorepublikovém We expect the gradual increase in the number of completed apartments in the second half of 211 and especially 212. However for the same period we expect a significant decline in demand for new apartments due to increases of VAT rates which will according to our expectations lead to a reduction in demand for at least one year. PRICES According to the CZSO offer prices of apartments in the Czech Republic during this year's second quarter droped by 2%. In Prague prices decreased by 3.2%, outside the capital then by.9%. There was a similar situation in the first quarter, in the national average offering prices decreased by 1.8%, in Prague by 1.5%, outside the capital by 2.1%. Throughout the first half of 211 then continued downward trend in offering prices of apartments that has lasted since the end of 28. As a result of this trend average offering prices decreased Strana 13 z 16

14 1Q 25 2Q 25 3Q 25 4Q 25 1Q 26 2Q 26 3Q 26 4Q 26 1Q 27 2Q 27 3Q 27 4Q 27 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29 2Q 29 3Q 29 4Q 29 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 211 2Q 211 průměru od konce roku 28 o 15 %, v Praze o 16,6 % a mimo území hlavního města o 13,7 %. in the national average by 15% in Prague by 16.6% and outside the capital by 13.7% since the end of Vývoj nabídkových cen bytů Offering prices of apartments (index, předchozí období / previous term = 1) zdroj/source: ČSÚ ČR (CZ) ČR bez Prahy (CZ without Prague) Praha (Prague) V případě nabídkových cen je třeba respektovat skutečnost, že nabídkové a realizační ceny se mohou značně lišit. Z naší zkušenosti vyplývá, že rozdíl se může pohybovat až do výše 1 %. Tato skutečnost je především často dána snahou developerů o prodej již postavených bytů a to i za cenu, která je nižší než původní, ceníková cena. 5 VÝHLED NA DRUHÉ POL. 211 A ROK 212 In case of offering prices it is necessary to respect the fact that offering and the final price can vary considerably. Our experience shows that the difference can range up to 1%. This is primarily due to the sale effort of developers who try to sell already built apartments at even a price that is lower than the original offering price. OUTLOOK FOR 2 nd HALF OF 211 AND NÁRŮST A SJEDNOCENÍ SAZEB DPH Ke konci roku 211 dojde k navýšení snížené sazby DPH z 1 % na 14 %, v následujícím roce pak dojde k sjednocení sazeb DPH na výši 17,5 %. Díky této úpravě jsme byli v prvním pololetí roku svědky zvýšeného zájmu o nákup nemovitostí za stávajících daňových podmínek. Po navýšení sazby DPH očekáváme signifikantní snížení poptávky po nových nemovitostech, především díky odčerpávání potenciálních kupujících v současné době. Následkem zdražení nově dokončených bytů očekáváme posun poptávky ke starším bytům eventuálně k bytům z již dříve dokončených avšak neprodaných developerských projektů, tudíž nabízených k prodeji bez zatížení DPH. GROWTH AND UNIFICATION OF VAT RATES At the end of 211 the reduced VAT rate will be increased from 1% to 14%, in the following year both VAT rates will be unified at 17.5%. Due this adjustment we have witnessed an increased interest in buying real estate under current tax conditions in the first half of the year. After the increase in the VAT rate, we expect a significant reduction in demand for new properties, mainly due to depletion of potential buyers today. As a result we expect a shift in demand for older apartments or possibly for a previously completed but unsold development projects and thus offered for sale without the burden of value added tax. Strana 14 z 16

15 5.2 SNÍŽENÍ PODPORY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Již v letošním prvním pololetí došlo k významnému meziročnímu poklesu objemu úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami, společně s poklesem počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření. Očekáváme další pokles objemu uzavíraných smluv i úvěrů k nim poskytovaným a to především v důsledku snížení státní podpory stavebního spoření, která poklesne z 15 % na 1 %. Maximálním limitem pro výpočet státního příspěvnu bude částka 2 Kč, proto státní příspěvek nepřesáhne 2 Kč ročně. Nově bude zavedeno i zdanění připsaných úroků. 5.3 DEREGULACE NÁJEMNÉHO Posledním dnem loňského roku skončila regulace nájemného přibližně pro 4 bytů z celkového počtu přibližně 7 bytů v celé České republice. Na území hlavního města Prahy a v několika dalších velkých městech dojde k plné deregulaci nájmů ke konci roku 212, již v současné době však deregulace nájmu vyvolává řadu právních sporů za účlem soudního určení výše nájemného. Orientační informaci o výši deregulovaného nájemného v části obcí ČR může poskytnout mapa nájemného zveřejněná na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, a využívající informace Institutu regionálních informací. 6 ZÁVĚR Informace uváděné v této zprávě mají obecný charakter, v případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb, připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle Vašeho výběru. Věříme, že námi uváděné informace jsou pravdivé, a že Vám výše uvedená zpráva přinesla informace, které jste hledali. V případě, jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naše oddělení průzkumu trhu, rádi Vaše dotazy zodpovíme. REDUCTION OF SUPPORT FOR BUILDING SAVINGS In the first half of this year there was already a significant annual decline in loans granted by building societies along with a decrease in the number of newly concluded contracts on building savings. We expect further decline in the volume of concluded contracts and loans provided to them mainly due to reduction in state support for building savings, which will drop from 15% to 1%. The maximum limit for calculating the amount of state support will be 2 CZK so the state contribution does not exceed 2 CZK per year. Interests will be tax credited. RENT DEREGULATION Rent regulation for approximately 4 flats of approximately total 7 apartments throughout the Czech Republic has ended by the end of last year. In the capital city of Prague and several other large cities there will be full deregulation of rents by the end of 212. There is already a raising number of legal disputes at court dealing with seting up new rent level. Indicative information on the deregulated rent level in several parts of Czech republic can be found in rental map published on the website of the Ministry for Regional Development which uses information of the Institute for Regional Information. CONCLUSION The information in this report is of general in nature, in case of your interest we will prepare a report focusing on the market segment of your choice. We believe that our reported information is true and that this report brought you the information you were looking for. If you have any questions do not hesitate to contact our market research, we will gladly answer your questions. Strana 15 z 16

16 PROFESSIONALS s.r.o. V CELNICI 4/131, 11 PRAGUE 1 T: , E: Členem: American Chamber of Commerce Czech Association of Real Estate Agencies

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q1 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +3,9% míra inflace / inflation rate +0,4% cena stavebních prací / price of

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 211 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM / RESEARCH SITUACE NA PRAŽSKÉM HOTELOVÉM TRHU V PRŮBĚHU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A V 1. ČTVRTLETÍ 2014 /

LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM / RESEARCH SITUACE NA PRAŽSKÉM HOTELOVÉM TRHU V PRŮBĚHU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A V 1. ČTVRTLETÍ 2014 / LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM / RESEARCH SITUACE NA PRAŽSKÉM HOTELOVÉM TRHU V PRŮBĚHU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A V 1. ČTVRTLETÍ 2014 / SITUATION ON THE PRAGUE HOTEL MARKET DURING THE EASTER HOLIDAYS AND IN THE

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 14 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Prague City Report 3 3 Q3

Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report Q3 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains strong over the short term. Survey data points to

Více

ANALÝZA VÝVOJE TRHU STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ČR

ANALÝZA VÝVOJE TRHU STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 8 Číslo 3, 2005 ANALÝZA VÝVOJE TRHU STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ČR

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010. Health service as a part of national economy 2010

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010. Health service as a part of national economy 2010 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2010 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Bulletin No 26 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Základy tržní ekonomiky (ZTE) Číslo předmětu: 545-0203 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Prague City Report Q3 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 3. čtvrtletí 2012

Prague City Report Q3 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 3. čtvrtletí 2012 Prague City Report Q3 212 Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 212 2 On Point Prague City Report Q3 212 Economy/Investment Economy The Czech Republic should begin to see more robust and broaderbased

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Bulletin No 27 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Prague City Report č Q1

Prague City Report č Q1 Prague City Report č Q1 Prague City Report Q1 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The Czech Republic is finally emerging from recession. According to revised national accounts,

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Prague City Report Q1 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 1. čtvrtletí 2012

Prague City Report Q1 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 1. čtvrtletí 2012 Prague City Report Q1 212 Trh s nemovitostmi v Praze 1. čtvrtletí 212 2 On Point Prague City Report Q1 212 Economy/Investment Economy The Czech economy gradually slowed down quarter-by-quarter in 211,

Více

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste DTZ Research PROPERTY TIMES Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste Brno a Ostrava, Kanceláře, 2. pololetí 24. února 215 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 3 Ostrava 5 Jelikož v Ostravě nebyly již

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 2011 41 Souhrn Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 An estimate of average

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

on point PRAGUE Q3 2013 Prague City Report Q3 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE

on point PRAGUE Q3 2013 Prague City Report Q3 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE on point Prague City Report Q3 213 Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 213 PRAGUE REAL ESTATE TENANT MIX Q3 213 2 On Point Prague City Report Q3 213 Economy/Investment Economy (based on IHS Global

Více

Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz. bydlení, trh nemovitostí, cena bytu, cena rodinného domu, cena stavebního pozemku

Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz. bydlení, trh nemovitostí, cena bytu, cena rodinného domu, cena stavebního pozemku ZMĚNY NA TRHU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S EKONOMICKOU KRIZÍ CHANGES IN THE REAL ESTATE MARKET FOR HOUSING IN THE CONTEXT OF ECONOMIC CRISIS Klíčová slova Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

on point PRAGUE Q2 2013 Prague City Report Q2 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE

on point PRAGUE Q2 2013 Prague City Report Q2 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE on point Prague City Report Q2 213 Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 213 PRAGUE REAL ESTATE TENANT MIX Q2 213 2 On Point Prague City Report Q2 213 Economy/Investment Economy (based on IHS Global

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů 1. Třídění finančních zdrojů Finanční zdroje můžeme

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

on point Prague City Report Q4 2010 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2010

on point Prague City Report Q4 2010 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2010 on point Prague City Report Q4 21 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 21 2 On Point Q4 21 Economy/Investment Ekonomika/Investice In 21, the export oriented Czech economy has been pulled by the positive

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 214/Q2 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003. Trend of macroeconomic and health indicators till 2003

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003. Trend of macroeconomic and health indicators till 2003 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003 Trend of macroeconomic and health indicators till 2003 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více