TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET"

Transkript

1 C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 21 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 21

2 Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout pokračování naší zprávy o stavu komerčních realit, především na území hlavního města Praha, za rok 21. Veškeré ve zprávě publikované informace jsou výsledkem našeho sledování trhu nebo pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. Přinášíme Vám tuto zprávu v dobré víře, že Vám poskytne právě ty informace, které hledáte. Dear readers, We offer you our continued report on the state of commercial real estate in 21. This report focuses Prague as a location of interest. All information published in the report are result of our market monitoring or come from publicly available sources. We bring you this report in the hope that it will provide just the information you are looking for. 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE MACROECONOMIC SITUATION V roce 21 jsme byli svědky ústupu hospodářské krize a postupnému znovuobnovení hospodářského růstu české ekonomiky. Proexportně orientovaná česká ekonomika využila pozitivního vlivu růstu především německé ekonomiky ke svému oživení. In 21, we have witnessed the decline of the economic crisis and the gradual resumption of economic growth of Czech economy. Czech economy which is export-oriented uses a positive effect of improving German economy to its recovery. HDP V prvním čtvrtletí roku 211 uveřejnil Český statistický úřad výsledné HDP pro rok 21. Tento dosáhl po propadu z roku 29 (-4,1 %) opět nárůstu a to ve výši 2,2 %. Pro rok 211 je dle údajů České národní banky pak očekáván růst HDP ve výši 1,5 % a pro rok 212 pak již ve výši 2,8 %. GDP In the first quarter of 211 the Czech Statistical Office released GDP results for 21. After the major drop in 29 (-4.1%) there was increase again of 2.2 %. For 211, according to Czech National Bank data, there is expected GDP growth of 1.5 % and 2.8% for the year 212. % ,3 6,8 6,1 Vývoj HDP GDP 2,5-4,1 2,2 1,5 2, * 212* 7, 6, 5, 4, % 3, 2, 1,, 1,9 2,5 Vývoj inflace CPI 2,8 6,3 1, 1,5 1, * * předpoklad ČNB *forecast of CNB Zdroj: ČSÚ Source: CZSO * březen 211 *Mach 211 Zdroj: ČSÚ Source: CZSO Strana 2 z 19

3 INFLACE Vláda v prvním čtvrtletí 211 prosadila postupné sjednocení DPH v průběhu příštích dvou let. V roce 212 dojde ke sjednocení stávajících dvou sazeb DPH (1 % a 2 %) na úrovni 14 % s následným nárůstem na 17,5 % v roce 213. Tento krok bude mít zřejmě dopad i na vývoj spotřebitelských cen. Index spotřebitelských vzrostl v roce 21 na 1,5 % (ze 1, % v roce 29). Stav v březnu 211 pak dosáhnul úrovně 1,7 %. Nejvyšší podíl na tomto nárůstu má prudký růst cen pohonných hmot, kdy v březnu 211 došlo k nárůstu cen pohonných hmot o 2,6 %. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,2 % a ceny služeb o 1,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 11,9 %. NEZAMĚSTNANOST Po stabilním poklesu nezaměstnanosti v letech následoval prudký nárůst nezaměstnanosti v roce 29, který pokračoval i v roce 21. V posledním čtvrtletí roku 21 dosáhla v celorepublikovém průměru hranice 9,6 %. Hlavní město Praha bylo již tradičně regionem s nejnižší mírou nezaměstnanosti v rámci ČR. Míra nezaměstnanosti zde dosahovala úrovně pouze 3,9 %. INFLATION In the first quarter of 211 the government pushed the gradual unification of VAT in the next two years. In 212 the existing two-tier VAT (1 % and 2 %) will be unified at 14% with subsequent increase to 17.5 % in 213. This step will probably have a direct impact on consumer price development. CPI rose in 21 to 1.5 % (from 1.% in 29). CPI in March 211 reached 1.7 %. The highest proportion of this increase is a result of rise in fuel prices; only in March 211 there was an increase in fuel prices by 2.6 %. Prices of goods rose by 2.2 % and prices of services by 1.1 %. The overall consumer price index excluding imputed rent was 11.9 % y-o-y. UNEMPLOYMENT A steady decline in unemployment in the years was followed by a sharp rise in unemployment in 29, which continued in 21. In the last quarter of 21 unemployment reached a nationwide average of 9.6 %. The City of Prague was traditionally the region with the lowest unemployment rate in the CR. Unemployment rate was only 3.9 %. % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Nezaměstnanost Unemployment Nezaměstnanost Praha / Unemployment Prague Nezaměstnanost CR / Unemployment CR Zdroj: MPSV Source : MPSV Strana 3 z 19

4 VÝVOJ KURZU USD, EURO / KČ V prvním čtvrtletí 211 si koruna udržovala stabilní pozici vůči Euru, na průměrné úrovni 24,35 Kč/EUR avšak posilovala vůči americkému dolaru z 19,1 Kč / USD v prosinci 21 až na 16,8 Kč/USD v dubnu 211. USD, EUR / CZK In the first quarter of 211 CZK maintained a stable position against the Euro, the average level of CZK / euro but strengthened against the U.S. dollar from 19.1 CZK / USD in December 21 to 16.8 CZK / USD in April 211. Kč 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 29,79 23,96 22,6 28,34 Vývoj kurzu USD a EUR USD / CZK and EUR / CZK 27,75 2,29 24,96 26,45 17,7 19,6 19,1 25, * 24,35 17,58 EUR USD Zdroj: ČNB Source : CNB *odhad *forecast VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ V roce 21 jsme byli svědky pokračujícího propadu výkonu českého stavebnictví, který v celoročním průměru indexu při meziročním srovnání dosáhl úrovně -9,4 %. Dostupné predikce očekávají postupné zlepšení tohoto stavu v průběhu roku 211 a zvláště pak v roce 212. CZECH CONSTRUCTION OUTPUT In 21 we have witnessed a continuous decline in performance of the Czech construction industry, which in the y-o-y index reached -9.4 %. Available forecasts expect a gradual improvement during 211 and especially in 212. % 15, 1, 5,, -5, -1, -15, 5, 5,3 1, Zdroj: ČSÚ Source: CZSO Index stavební produkce Construction production,2-1,9-9,4 Strana 4 z 19

5 ÚROKOVÉ SAZBY Česká národní banka již od května 21 udržuje úrokové sazby na rekordně nízké úrovni, ve výši,75 %. V roce 211 je nicméně očekáván nárůst sazeb v reakci na růst úrokových sazeb Evropské centrální banky. INTEREST RATES From May 21 Czech National Bank has maintained interest rates at record low level of.75 %. However in 211 interest rates are expected to grow in response to rising interest rates of the European Central Bank. 6, 5, 2T Repo,PRIBOR 6M, EURIBOR 6M 4, 3, 2, 1,, 2T PRIBOR 6M Euribor 6M Zdroj: ČNB Source: CNB Strana 5 z 19

6 2. KANCELÁŘSKÉ PROSTORY OFFICE SPACES NABÍDKA Na konci roku 21 dosáhl celkový objem kancelářských ploch v Praze výše m 2. V roce 21 jsme zaregistrovali přírůstek pouze 41 6 m 2, z toho přibližně 12 5 m 2 bylo dokončeno v posledním čtvrtletí roku 21. Jedná se o historicky nejmenší objem nově dokončených kancelářských ploch od roku 2. Obzvláště markantní je srovnání roku 21 s rokem 28, kdy bylo na pražský trh komerčních nemovitostí dodáno téměř 33 m 2 nových kancelářských ploch. Největším dokončeným projektem roku 21 se v druhém čtvrtletí stala budova BB Centra Filadelfie s přibližně 28 m 2 pronajímatelných kancelářských ploch. Po prvním čtvrtletí 21, ve kterém nebyla dokončena ani jedna kancelářská budova se jedná jednoznačně o oživení dodávek nových kancelářských prostor, čemuž odpovídá i průběh další výstavby, resp. dokončených projektů, ve zbytku roku 21. SUPPLY At the end of 21 the total amount of office space in Prague reached million square meters. We have registered only 41,6 new square meters in 21, of which approximately 12,5 square meters was completed in the last quarter of 21. This is historically the lowest amount of newly completed office space since 2. Particularly striking is a comparison of 21 to 28, when the Prague commercial property market was delivered nearly 33, square meters of new office space. The largest project completed in 21 was the BB Centre building Philadelphia, completed in the second quarter of the year, with approximately 28, square meters of leasable office space. This is clearly a revival of the supply of new office space after the first quarter of 21, when no new office building was completed. This trend is supported by amount of completed buildings in the rest of the year. Tab. Dokončené projekty v roce 21 / Projects completed in 21 Dokončeno Comleted Projekt Project Lokalita District m2 sq m Q2 BB Filadelfie P4 28 Q3 VN 17 P Q4 Havlíčkova Plaza P Q4 Pařížská 26 P1 1 2 Q4 Budova ČEZ / bldg. CEZ P4 4 Q4 Budějovická 1 P4 5 V roce 211 očekáváme postupné oživování nabídky, In 211, we expect a gradual recovery, which will result které se projeví v dokončení přibližně m 2 nových kancelářských prostor. Což je situace srovnatelná s dodávkami v roce 22. Největším očekávaným projektem je administrativní budova Budějovická 3 na Praze 4, která přinese na trh přibližně 23 m 2 nových kancelářských ploch. Druhým největším projektem je pak Main Point Karlín s 22 m 2 pronajímatelných kancelářských ploch. in the completion of approximately 122,5 sq m of new office space. This situation is comparable to the supply in 22. The largest expected project is Budějovická 3 office building in Prague 4, which will bring to market approximately 23, sq. m of new office space. The second largest project is the Main Point Karlin with 22, sq m of leasable office space. Strana 6 z 19

7 % 35 3 Nabídka nových kancelářských prostor a nejvyšší dosažitelné výnosy Office supply and prime yields tis. m * Z hlediska jednotlivých lokalit očekáváme, že nejvíce nových kancelářských ploch bude dokončeno v Praze 8, jedná se o projekty Main Point Karlín, druhá fáze projektu Futurama a budova Keystone. Dohromady tyto projekty přinesou na trh téměř 44 m 2 nových kancelářských ploch. Nabídka (m2) Office supply (m2) Lokalitou s druhým nejvyšším přírůstkem kancelářských ploch se pak stane Praha 4 s budovami Budějovická 3, Qubix a South Point, které dohromady poskytnou přibližně 42 m 2 nových kancelářských ploch. In terms of individual locations, we expect that most new office space will be completed in Prague 8; it is the Main Point Karlin, the second phase of Futurama and the Keystone building. Together, these projects will bring to market nearly 44, sq. m of new office space. The location with the second-highest increase in office space will then become the Prague 4 with Budejovicka 3, Qubix and South Point, which together provide approximately 42, sq. m of new office space. Výnosy (%) Prime yield(%) Tab. Projekty plánované pro rok 211/ Projects scheduled for completion in 211 Projekt Project Lokalita District m2 sq. m Budějovická 3 P4 23 Main Point Karlin P8 22 Amadeus Harfa Office Park P Futurama Business Park A3, A4 P8 16 Qubix P South Point P4 7 3 Lyra Office Building P5 6 5 Keystone P8 5 9 Václavské náměstí 3 P1 5 Administrativní centrum Strakonická P5 3 2 Václavské náměstí 9 P1 2 3 Ehlenův Dům P1 9 Strana 7 z 19

8 POPTÁVKA Z hlediska realizované poptávky po kancelářských prostorech v roce 21 evidujeme celkem 247 transakcí o celkovém objemu m 2 pronajatých kancelářských ploch. Nejaktivnější lokalitou byla jak co do počtu, tak do celkového objemu pronajatých ploch, Praha 4 s celkovým objemem 62 2 m 2 pronajatých kancelářských ploch. Obecně se jednalo především o transakce do 1 m 2, průměrná velikost těchto nájemních transakcí byla 765 m 2, výjimku tvoří pouze TAKE UP In terms of the take up for office space in 21 have registered 247 transactions totalling 188,878 sq. m of leased office space. The most active location was both in number and the total amount of leased space, Prague 4, with a total of 62,2 sq. m of leased office space. In general these were transactions up to 1 sq. m, the average size of the lease transactions was 765 sq. m, with the exception of Prague 2 (176 sq. m) and Prague 4 (943 sq. m). Praha 2 (1 76 m 2 ) a Praha 4 (943 m 2 ). 14 Průmerná velikost transakce dle lokality Average transaction size by location m Průměr / Average Průměr kategorie A / Average category A Průměr kategorie B / Average category B Tab. Realizovaná poptávka 21 / Gross take up 21 Lokalita Location Počet transakcí No. of transactions Celková pronajatá plocha (m 2 ) Total leased area (sq. m) Průměrná pronajatá plocha (m 2 ) Average leased area (sq. m) Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Celkem / Total Strana 8 z 19

9 Při podrobnějším členění nájemních transakcí je však patrná výrazná převaha transakcí v budovách kategorie A nad transakcemi v budovách kategorie B, a to především v objemu pronajatých ploch. Taktéž průměrná pronajatá plocha je v budovách kategorie A výrazně vyšší (882 m 2 ) než je tomu u budov kategorie B (45 m 2 ). Celkový počet uzavřených transakcí v budovách kategorie A více než 2,5 násobně převyšuje počet transakcí uzavřených v méně kvalitních prostorech. A more detailed breakdown of rental transactions reveals a significant preponderance of transactions in the A category buildings to transactions in B category buildings, particularly in the amount of leased space. Also the average leased space is in buildings of category A significantly higher (882 sq. m) than in category B buildings (45 sq. m). The total number of transactions in the A class buildings is more than 2.5 times higher than the amount of transactions B class buildings. Tab. Realizovaná poptávka v budovách kategorie A v roce 21 / Gross take up in A class buildings in 21 Lokalita Location Počet transakcí No. of transactions Celková pronajatá plocha (m 2 ) Total leased area (sq. m) Průměrná pronajatá plocha (m 2 ) Average leased area (sq. m) Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Celkem / Total Taktéž celkový počet transakcí uzavřených v budovách kategorie B hovoří jednoznačně ve prospěch budov kategorie A. Also the total number of transactions concluded in the category B buildings speaks clearly in favour of A class category buildings. Tab. Realizovaná poptávka v budovách kategorie B v roce 21 / Gross take up in B class buildings in 21 Lokalita Location Počet transakcí No. of transactions Celková pronajatá plocha (m 2 ) Total leased area (sqm) Průměrná pronajatá plocha (m 2 ) Average leased area (sqm) Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Celkem / Total Strana 9 z 19

10 Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 1 Lokalitou s nejvíce pronajatými plochami v budovách kategorie B byla Praha 8 (6 153 m 2 ) a Praha 1 (4 951 m 2 ) naopak nejmenší nájemní aktivita v tomto typu nemovitostí byla zaznamenána v Praze 3 a Praze 9. The location of the highest amount of leased area in the category B buildings is Prague 8 (6153 sq. m) and Prague 1 (4951 sq. m), the lowest leasing activity in this type of property was recorded in Prague 3, Prague 9. 7 Celková pronajatá plocha dle lokality Total leased sqm by location 6 5 m Celková pronajatá plocha (m2), kategorie B Total leased area (sqm), category B Celková pronajatá plocha (m2), kategorie A Total leased area (sqm), category A Strana 1 z 19

11 EUR / m 2 / pa EUR/m2 CZK / m2 NÁJEMNÉ Nájemné za nejlepší prostory v centru města zůstalo v průběhu roku prakticky beze změny a to na úrovni 2-21 Euro / m 2 / měsíc. Ve vnitřním městě zůstalo nájemné také prakticky beze změny, na úrovni od 15,5 do 17,5 Euro / m 2 / měsíc. V okrajových částech jsme pak zaznamenali průměrnou hodnotu nájemného RENTS Prime rents in the city centre during the year 21 remained virtually unchanged at the level of 2 to 21 Euro / m2 per month. Rents in the inner city also remained virtually unchanged at Euro / m2 per month. Rents in the outer city are then recorded at an average level of EUR / m2 per month. ve výši od 13 do 14,5 Euro / m 2 / měsíc. Pro rok 211 neočekáváme ve výši nájemného žádné výraznější změny. For 211 we expect no significant changes at rent levels ,9 2,5 Nájemné v euro Rents in EUR , , Nájemné v korunách Rents in CZK , , , , * 13, * Prime City Center Rent Prime Outer City Rent Prime Inner City Rent Prime City Center Rent Prime Outer City Rent Prime Inner City Rent Hrubá poptávka a nejvyšší dosažitelné roční nájemné Gross take up and prime rents tis.m Hrubá poptávka (m2) / Gross take up (m2) Nejvyšší roční nájemné (v EUR/m2/pa) / Prime rents (in EUR/m2/pa) Strana 11 z 19

12 ČISTÁ POPTÁVKA Hrubá realizovaná poptávka dosáhla v roce 21 úrovně m 2, což představuje pokles oproti roku 29 o 24 %. NET TAKE UP Gross take-up in 21 reached a level of 188,878 square meters, representing a 24%.decrease compared to year 29. Čistá poptávka dosáhla v roce 21 úrovně 16 m 2, což představuje pokles o 3 % oproti roku 29. Renegociace představovaly v celoročním průměru 44 % celkového objemu realizovaných nájemních transakcí. Přitom došlo k poklesu jejich objemu z 6 % v prvním čtvrtletí 21 na 4 % ke konci roku. Net take up in 21 reached a level of 16, square meters, representing a decrease of 3% compared to year 29. Renegotiations represented 44% of the total volume of lease transactions in year average. There was decrease of renegotiations amount from 6 % in the first quarter of 21 to 4 % at the end of the year Čistá poptávka a renegociace Net Take up and renegociations 7% 6% 5% m % 3% 2% 1% Q1 29 Q2 29 Q3 29 Q4 29 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 % Hrubá poptávka / Gross Take up Renegociace / Renegotiations Čistá poptávka / Net Take Up NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE 21 Největší transakcí druhé poloviny roku 21 bylo přejednání nájemní smlouvy společnosti Oracle v kancelářské budově The Park. Velikost transakce dosáhla cca 9 8 m 2. Obecně je velikost transakcí za druhé pololetí srovnatelná s pololetím prvním, kdy největší transakce dosáhla velikosti 7 2 m 2 (společnost CA a.s. také na projektu The Park). THE MOST SIGNIFICANT TRANSACTIONS 21 The largest transaction of the second half of 21 was a renegotiation of Oracle company at the office building The Park. The size of transaction reached approximately 98 square meters. Generally the average size of transactions in the second half of the year was comparable to the first half of the year, when the largest transaction reached 72 square meters (CA company as well at The Park). Strana 12 z 19

13 Tab. Nejvýznamnější transakce 21 / The most significant transactions of 21 Čtvrtletí Quarter Nájemce Tenant name Název budovy Building Plocha (m2) Area (Sqm) 4 Oracle The Park Renegotiation 4 Deutsche Börse Group Futurama Business Park New lease 4 Merck Sharp & Dohme Hadovka Office Park New lease 4 ABB Qubix New lease 3 AeskuLab Hadovka Office Park New lease 3 AXA ASSISTANCE City Point 2 13 New lease Typ Type 1 CA a. The Park 72 Renegotiation + Lease 1 ČSOB Avenir B 388 Renegotiation + Lease 1 ČEPRO Rosmarin 226 Renegotiation POPTÁVKA DLE SEKTORU Nejaktivnějšími nájemci z hlediska zaměření společnosti byly v roce IT společnosti s 2% podílem na celkovém objemu realizovaných transakcí, následují pak společnosti poskytující profesionální služby s 18% podílem na celkovém objemu transakcí. TAKE UP BY SECTORS The most active tenants in terms of the company's sector has been IT companies, with 2% of the total volume of transactions, followed by the companies providing professional services with 18% of the total volume of transactions. Hrubá poptávka dle oboru čínnosti Gross take up by sectors 8% 4% 3% 2% 1% 2% IT Professional services Manufacturing Banking 9% Pharmaceutical Consumer Goods 18% Public Legal 1% Media / Advertisment 15% Telecomunications Strana 13 z 19

14 tis.m2 % NEOBSAZENOST Neobsazenost kancelářských prostor roste nepřetržitě již od roku 27, kdy dosahovala výše pouze 5,9 %. V průběhu roku 21 jsme zaznamenali nárůst celkové neobsazenosti kancelářských prostor z 11,8 % na začátku roku 21, až na úroveň 13 % na konci roku což se již přibližuje stavu v roce 24, kdy jsme byli svědky nejvyšší neobsazenosti kancelářských prostor od roku 2. To představuje celkem 35 m 2 volných kancelářských ploch. Nejvyšší neobsazenost jsme z hlediska lokality zjistili v Praze 6 (25 %) a Praze 7 (28 %). Nejnižší neobsazenost jsme pak zaznamenali v Praze 2, Praze 3 a Praze 5. VACANCY Vacancy for office space has been growing continuously since 27, when it was just above 5.9 %. During 21 we experienced increase in overall vacancy rate for office space from 11.8 % at the beginning of 21, up to 13 % at the end, which is already approaching the level of 24, when we witnessed the highest vacancy rate for office space since 2. This represents a total of 35, square meters of office space vacant. The highest vacancy rate in terms of location were found at Prague 6 (25%) and Prague 7 (28%). The lowest vacancy rate was recorded at Prague 2, Prague 3, Prague 5 Vzhledem k předpokládanému stavu dodávek nových kancelářských prostor na pražský trh, v kombinaci s rostoucí poptávkou, očekáváme pro rok 211 stagnaci míry neobsazenosti na současné úrovni 13 % s možností mírného poklesu v intervalu do 1 %. Given the projected state of the supply of new office space on the Prague market, combined with increasing demand, we expect stagnation of the vacancy rate for 211 at the current level of 13% with a possibility of slight decrease in the range of 1% Objem kancelářských ploch a míra neobsazenosti Total office stock and vacancy rate * Objem kancelářských ploch Total office stock Míra neobsazenosti Vacancy rate Strana 14 z 19

15 3. PRŮMYSLOVÉ NEMOVITOSTI INDUSTRIAL PROPERTY NABÍDKA Na konci roku 21 dosáhl trh skladových areálů kategorie A v České republice celkové velikosti 3,5 milionu m 2. Ve třetím čtvrtletí roku 21 bylo dokončeno 74 m 2 nových skladových ploch a to ve třech budovách. Ve čtvrtém čtvrtletí došlo k nárůstu počtu dokončených objektů na devět. V jejich rámci bylo na trh dodáno celkem 64 m 2 nových skladových ploch. Celkem tak ve druhém pololetí 21 přibylo pouze 138 m 2 nových skladových ploch a za celý rok 21 evidujeme přírůstek 15 m 2 skladových ploch, což představuje pokles oproti roku 29, kdy bylo dokončeno přibližně 442 m 2, ve výši cca 66 %. SUPPLY At the end of 21 the total stock of the category A warehouses in the Czech Republic reached the total size of 3.5 million square meters. Three buildings, in total of 74, sq.m of new warehouse space were completed in the 3 Q of the year. In the 4 Q, the number of completed buildings increased to nine. In total they provided the market with total of 64, sq.m of new warehouse space. In total there was only 138, sq.m completed in the 2H 21. For the whole year 21 we have registred 15, sq.m of warehouse space, which represents a decrease compared with 29, when apx. 442, sq.m was completed, amounting to about 66%. 5% 5% 17% Objem skladových prostor dle developera Total warehouse stock by developer 44% CTP Invest ProLogis VGP PointPark Properties 14% 15% V Praze bylo za rok 21 dokončeno pouze 17 m 2 nových skladových ploch, což je historicky jeden z nejnižších výsledků. Ke konci roku evidujeme přibližně 1 m 2 skladových ploch ve výstavbě a pro rok 211 očekáváme dodávky srovnatelné s rokem 21. Vzhledem k nájemním podmínkám, neobsazenosti a celkovému stavu trhu komerčních nemovitostí, nedochází prakticky ke spekulativní výstavbě. Obnovení spekulativní výstavby očekáváme až v průběhu roku 211, nicméně i tak pouze v omezené míře. Panattoni Other In Prague there was only 17, sq. m of new warehouse space completed in 21, which is historically one of the lowest results. At the end of the year there was apx. 1, sq.m of warehouse space under construction and we expect deliveries in 211 to be comparable to 21. According to rental conditions, vacancy rates and the overall state of commercial real estate market, there was virtually no speculative construction. Renewal of speculative construction is expected in the course of 211, but even then only to a limited extent. Strana 15 z 19

16 POPTÁVKA Ve třetím čtvrtletí 21 dosáhla realizovaná poptávka výše 2 m2, což představuje přibližně 7% meziroční nárůst. Renegociace tvořily přibližně 3 % celkového objemu transakcí. Ve čtvrtém čtvrtletí 21 pokračoval růst čisté poptávky, pronajato bylo 198 m 2 skladových ploch, přitom pouze 1 % bylo renegociací. Celkem tak ve druhém pololetí 21 bylo pronajato 398 m 2, za celý rok 21 pak 789 m 2 skladových ploch. Nejaktivnějšími nájemci byly logistické společnosti, následované společnostmi výrobního charakteru. Celková realizovaná poptávka těchto společností tvoří téměř 75 % celkové pronajaté skladové plochy v roce 21. Lokalitou s nejvyšší nájemní aktivitou se stala Praha, následovaná Plzní a Severní Moravou. Plochy pronajaté v Praze a Plzni dohromady představují více než 7 % celkové nájemní aktivity v roce 21. NEOBSAZENOST Díky rostoucí poptávce a nebývale nízkým dodávkám nových skladových ploch jsme byli, především ve čtvrtém čtvrtletí roku 21 svědky poklesu celkové neobsazenosti skladových ploch a to z 12 % v Q3 21 na 1 % na konci roku. V porovnání s koncem roku 29, kdy neobsazenost dosahovala 18 %, jde o výrazný pokles. TAKE UP In the third quarter of 21 the take-up reached 2 sq.m, which represents approximately 7% increase y-o-y. Renegotiations were approximately 3 % of the total volume of transactions. In the fourth quarter of 21 the net take up continued to grow, 198, square meters of warehouse space were leased, while only 1 % of the transactions were renegotiations. During the second half of , sq. m were leased, for the whole year 21 the total lease activity reached 789, square meters. The most active tenants were logistics companies, followed by the manufacturing companies. Total take-up of these companies reached almost 75 % of total rented warehouse space in 21. The locations of the highest rental activity has been Prague and Pilsen, followed by North Moravia. Total area rented in Prague and Pilsen represented more than 7 % of the total leasing activity in 21. VACANCY With growing take up and an unprecedently low supply of new warehouse space we have, especially in the fourth quarter of 21 witnessed a decrease in overall vacancy of warehouses from 12% in Q3 21 to 1% at the end of the year. Compared with the end of 29, when the vacancy rate reached 18%, this is a significant decrease. m 2 x Nabídka, realizovaná poptávka a neobsazenost skladových prostor Supply, take up and vacancy of industrial property 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Nabídka / Supply Hrubá poptávka / Gross take up Míra neobsazenosti / Vacancy rate Strana 16 z 19

17 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE 2. POL. 21 Nejvýznamnějšími developery na trhu skladových ploch zůstávají Prologis (257 m2 pronajatých ploch v roce 21), CTP (211 m2 pronajatých ploch v roce 21) a VGP (115 m2 pronajatých ploch v roce 21). Plochy pronajaté těmito developery tvoří 74 % celkové nájemní aktivity roku 21. THE MOST SIGNIFICANT TRANSACTIONS 2H 21 The most important developers at the market of warehouse space remain the Prologis (257, sq.m of leased space in 21), CTP (211, sq.m of leased space in 21) and VGP (115, sq.m of leased space in 21). Areas leased by developers account for 74 % of the total leasing activity in 21. 4% Podíl developerů na celkové realizované poptávce Developer's share on total take up 15% 31% ProLogis CTP Invest 8% VGP PointPark Properties 16% Panattoni Other Tab. Nejvýznamnější transakce 2. pol. 21 / The most significant transactions of 2 H 21 Čtvrtletí Quarter Nájemce Tenant name Budova Building Plocha (m2) Area (Sqm) 3 Hopi PointPark Praha 45 8 Renegociace Typ Type 3 Brembo CTPark Ostrava 25 5 Pronájem / Lease 3 Trost Orange Park 23 Pronájem / Lease 3 Autokelly PointPark Praha 15 Pronájem / Lease 4 Globus ProLogis Park Jirny 22 5 Pronájem / Lease 4 Grupo Antolin Bohemia VGP Park Liberec 2 Pronájem / Lease 4 Damco CTPark Pardubice 16 2 Pronájem / Lease 26% NÁJMY Výše průměrného nájemného závisela značně na lokalitě, pohybovala se v rozmezí 3,5 4 Euro / m2 / měsíc ve třetím čtvrtletí. Díky rostoucí poptávce došlo ve čtvrtém čtvrtletí k mírnému nárůstu nájmů a to na 3,5 až 4,5 Euro / m2 / měsíc. Nejvyšších nájmů je již tradičně dosahováno v Praze a jejím okolí a dále pak v Brně a jeho okolí. RENTS Average rent heavily depended on location and ranged between Euro / m2 per month in the third quarter. Due to the growing demand in the fourth quarter there was a slight increase in rent on the 3.5 to 4.5 Euro / m2 per month. The highest rent is traditionally achieved in Prague and its surroundings, and then in Brno and its surroundings. Strana 17 z 19

18 4. INVESTICE INVESTMENT V roce 21 dosáhl celkový objem realitních investic In 21 the total amount of real estate investments výše 67 milionů Euro. Hlavní podíl na tomto stavu má reached 67 million euros. The main contribution to this především investičně aktivní druhé pololetí roku 21, state comes from second half of 21, when the kdy byly realizována investice v celkové výši 417 milionů investments totaling EUR 417 million. euro. Jedná se o růst ve výši cca 19 % v porovnání s rokem This is a growth of approximately 19 % compared to Investice do kancelářských budov dosáhly v roce 21 Investment in office buildings in 21 have reached the objemu 32 mil. Euro, což představuje 47 % celkového volume of 32 million euros, representing 47 % of the objemu uskutečněných realitních investic. total size of the real estate investment. Z hlediska země původu byli v druhém pololetí 21 nejaktivnější domácí investoři, kteří se na objemu investic podíleli cca 6 %, čímž pokračuje převaha českých investorů z roku 29, kdy se čeští investoři podíleli na 45 % celkového objemu investičních transakcí. In terms of country of origin domestic investors were the most active in the second half of 21. They contributed at about 6 % of total investment volume, thus continuing dominance of Czech investors from 29 when the Czech investors contributed at 45 % of the total volume of investment transactions. Tab. Významné investice do komerčních budov realizované 21 Important investments in commercial property 21 Datum Date Budova Property Prodávající Seller Q1 Vyšehrad Victoria Skanska Kupující Buyer Hypo Real Invest AG Země původu kupce Buyer`s country of origin Rakousko Cena Price 14 mil. EUR Q1 Budova Nestle Sekyra CPI ČR 25 mil. EUR Q2 City Empiria City Forum ECM Generali PPF Itálie 71,5 mil. EUR Q2 City Court ECM Skanska ČR 199,4 mil. CZK Q2 Anděl City UBM Q3 Q4 Avenir Business Park bldg. E Hotel Intercontinental Immorent ČR Strategic Hotels & Resorts Hypo Real Invest AG Hypo Real Invest Westmont Hospitality Rakousko Rakousko USA 17,5 mil. EUR 15 mil. EUR 18 mil. EUR Q4 City West Finep CPI CZ 72 mil. EUR Q4 IGY České Budějovice GE Real Estate CPI CZ 49 mil. EUR Q4 Budova Melantrich La Salle REICO CZ 4 mil. EUR Q4 Longin Business Centre Invesco CPI CZ 29,3 mil. EUR Q4 Louvre Mayfield Azora Španělsko 1 mil. EUR Strana 18 z 19

19 5. ZÁVĚR CONCLUSION Informace uváděné v této zprávě mají obecný charakter, v případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb, připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle Vašeho výběru. Naše dlouhodobé a komplexní sledování trhu Vám může pomoci při rozhodování o plánované investici, pronájmu nových prostor nebo jiných rozhodnutích týkajících se trhu komerčních realit. The information presented in this report is general in nature, in the case of your interest we will prepare a report focusing on the segment of the market of your choice. Our long-term and comprehensive observation of the market can help you decide on the planned investment, rental of new premises or other decisions relating to commercial real estate market. Věříme, že námi uváděné informace jsou pravdivé a poskytnou Vám informace, které hledáte. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat, rádi na Vaše dotazy a připomínky odpovíme. We believe that our reported information is true and will provide you with the information you need. If you have any questions or need clarification, please contact us, we will do our best to fully answer all your questions. PROFESSIONALS s.r.o V CELNICI 4 / 131, 11 PRAHA 1 T: , NAME POSSITION DEPARTMENT Tel. Ondřej Kadlec Analyst Research Department Strana 19 z 19

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 211 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 3Q 2012 Vážení obchodní přátelé, Dear

Více

PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY

PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 13/H1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Vývoj na trhu s komerčními nemovitostmi

Vývoj na trhu s komerčními nemovitostmi Vývoj na trhu s komerčními nemovitostmi Katarina Turňová, investiční oddělení Katarina Wojtusiak, vedoucí oddělení zastupování nájemců Filip Kozák, vedoucí oddělení pronájmů průmyslových nemovitostí 14.

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci našeho sledování realitního

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 2012 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 2012 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 212 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 212 Vážení obchodní přátelé, Dear business friends,

Více

ZPRÁVA O STAVU TRHU KOMERČNÍCH REALIT V PRAZE 1. POLOLETÍ 2010

ZPRÁVA O STAVU TRHU KOMERČNÍCH REALIT V PRAZE 1. POLOLETÍ 2010 ZPRÁVA O STAVU TRHU KOMERČNÍCH REALIT V PRAZE 1. POLOLETÍ 21 Kč MAKROEKONOMICKÁ SITUACE Rok 29 ve světovém, evropském i regionálním měřítku charakterizován především světovou hospodářskou krizí. Její důsledky

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci

Více

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Obsah Ekonomické faktory Přehled trhu s kancelářskými prostory Přehled trhu s maloobchodními

Více

Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány

Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány Zdenka Klapalová Knight Frank prosinec 2009 Investiční transakce v roce 2008 Date Property Address Sector Size Sq.m Price m.euro Initial Yield Seller Purchaser

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 13/Q3 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* 15* Tato zpráva za třetí čtvrtletí roku 13 přináší nové informace týkající se trhu průmyslových prostor v ČR. Veškeré ve zprávě publikované

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 13/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Prague City Report 3 3 Q3

Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report Q3 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains strong over the short term. Survey data points to

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/H1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/H1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/H1 25 26 27 28 29 21 211 212 213/červen 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 21* S potěšením Vám předkládáme novou zprávu týkající se trhu průmyslových prostor

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2012

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2012 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 212 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD,EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ SAZBY... 4 NABÍDKA...

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na trhu realitních investic v roce 212 a to na území České republiky.

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP.....3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK / USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2013/Q1

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2013/Q1 RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 13/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q3 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +4,5% míra inflace / inflation rate +0,3% cena stavebních prací / price of

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

PRAGUE RESIDENTIAL REPORT

PRAGUE RESIDENTIAL REPORT PRAGUE RESIDENTIAL REPORT Q2 / 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ČR / BASIC DATA - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +4,4% míra inflace / inflation rate +0,5% cena stavebních prací / price of

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 14 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ

Více

on point PRAGUE Q3 2013 Prague City Report Q3 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE

on point PRAGUE Q3 2013 Prague City Report Q3 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE on point Prague City Report Q3 213 Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 213 PRAGUE REAL ESTATE TENANT MIX Q3 213 2 On Point Prague City Report Q3 213 Economy/Investment Economy (based on IHS Global

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/Q1

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/Q1 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 13/Q1 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* V návaznosti na zprávu týkající se českého trhu realitních investic v roce 1 Vám nyní předkládáme informace týkající se prvního čtvrtletí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 309/7399/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 89, rodinném

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 214/Q2 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 478/6558/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 478/6558/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 478/6558/2013 o obvyklé ceně bytu č. 2178/1 v bytovém domě č.p. 2178, včetně podílu na společných částech domu

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Prague City Report Q3 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 3. čtvrtletí 2012

Prague City Report Q3 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 3. čtvrtletí 2012 Prague City Report Q3 212 Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 212 2 On Point Prague City Report Q3 212 Economy/Investment Economy The Czech Republic should begin to see more robust and broaderbased

Více

Prague City Report č Q1

Prague City Report č Q1 Prague City Report č Q1 Prague City Report Q1 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The Czech Republic is finally emerging from recession. According to revised national accounts,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 362/7032/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 155 s rodinným domem č.p. 96 s příslušenstvím, k.ú. Smolnice

Více

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013 Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013 Porovnání výsledků obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí let 2013 a 2012 Vývoz Export

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2012

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2012 RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 212 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD,EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ SAZBY... 4 NABÍDKA...

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Prague City Report Q1 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 1. čtvrtletí 2012

Prague City Report Q1 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 1. čtvrtletí 2012 Prague City Report Q1 212 Trh s nemovitostmi v Praze 1. čtvrtletí 212 2 On Point Prague City Report Q1 212 Economy/Investment Economy The Czech economy gradually slowed down quarter-by-quarter in 211,

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce.

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Čistá realizovaná poptávka poklesla

Více

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce.

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 4. čtvrtletí 2010 Obsah Shrnutí 1 Nabídka 2 Poptávka 2 Míra neobsazenosti 2 Nájemné 2 Očekávaný další vývoj 3 Doporučení 3 Nejvýznamnější pronájmy 4 Definice

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/7523/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 243 (součástí je stavba č.p. 170) a pozemku čís. parcely 242,

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q1 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +3,9% míra inflace / inflation rate +0,4% cena stavebních prací / price of

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Prague City Report. Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014

Prague City Report. Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014 Prague City Report Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014 CZ Q4 Prague City Report Q4 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/4131/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/4131/2016 Ing. Vladimír Hůda, MBA znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí člen Komory soudních znalců ČR Praha člen České komory odhadců majetku Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 11/4131/2016 o obvyklé

Více

on point Prague City Report Q4 2010 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2010

on point Prague City Report Q4 2010 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2010 on point Prague City Report Q4 21 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 21 2 On Point Q4 21 Economy/Investment Ekonomika/Investice In 21, the export oriented Czech economy has been pulled by the positive

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 13/Q3 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* 15* Tato zpráva za třetí čtvrtletí roku 13 přináší nové informace týkající se trhu investic do komerčních nemovitostí v ČR. Veškeré ve

Více